Et stramt budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stramt budget 2015"

Transkript

1 Budget 2015

2 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling og administration. Der er en stram økonomi i budget 2015, og fokus skal rettes mod omprioriteringer og effektviseringer og implementeringen af de store initiativer omkring udrednings- og behandlingsretten, kræftplanerne og udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Budgettet indeholder dog et løft af psykiatrien på 51 mio. kr., der skal sikre, at mennesker med psykiske lidelser har samme ret til hurtig diagnostik, udredning og behandling af høj kvalitet, som mennesker med fysiske sygdomme. Der er samtidig fundet plads til nye initiativer for 22 mio. kr. i budgettet, hvor blandt andet det urologiske område og ambulancetjenesten er tilgodeset. I Budget 2015 er kvalitet i sundhedsvæsenet sat højt på dagsordenen, og der er behov for at fokus i sundhedsvæsenet skifter fra kun at være på mere aktivitet til i langt højere grad at have fokus på at øge kvaliteten i patientbehandlingen. I budgettet er der fastsat 12 bindende kvalitetsmål, som de somatiske hospitaler, psykiatrien og praksissektoren skal opnå. Kvalitetsmålene skal både give patienterne en bedre behandling og frigøre ressourcer. Anlægsområdet vil de kommende år blive en af regionens store udfordringer, og der prioriteres løbende yderligere midler til anlægsområdet. Regionen har i de kommende år betydelige investeringer i nye moderne og arkitektonisk flotte hospitaler, der skal være med til at opgradere Region Midtjyllands sundhedsvæsen til international top standard. Byggeplanerne frem til 2023 omfatter etablering af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, ombygning af Regionshospitalet i Viborg, etablering af Det Nye Regionshospital Gødstrup og psykiatrisk afsnit i Gødstrup, ombygning af hospitalerne i Horsens og Randers, etablering af partikelcentret på Aarhus Universitetshospital og flytning af det psykiatriske hospital i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. På det regionale udviklingsområde er Letbaneprojektet i fokus. I de kommende år og frem til 2017 skal letbanen etableres. Med letbanen bliver transport i og omkring Aarhus moderne og miljørigtig, og der bliver eksempelvis let adgang til Det Nye Universitetshospital. På socialområdet er der fokus på strategien for regionens arbejde på det specialiserede socialområde. God læselyst. Venlig hilsen Bent Hansen Formand for regionsrådet 2

3 Region Midtjyllands samlede budget Budgettet for 2015 blev vedtaget af regionsrådet 24. september Regionen har et samlet bruttobudget på 26,7 mia. kr. og en samlet investeringsramme på 2,8 mia. kr. I alt 29,5 mia. kr. Regionens opgaver Regionens hovedopgaver er fordelt på Sundhed inkl. Psykiatri, Social og Regional Udvikling. Herudover er der en række administrative stabsfunktioner. Sådan fordeles pengene Pengene fordeles mellem områderne, hvor sundhed er langt det største. En del af budgettet er til anlæg, dvs. til at bygge nyt, købe nyt hospitalsudstyr og vedligeholde bygninger. De penge, der fordeles til et område, må udelukkende bruges på det område. Det indebærer, at regionsrådet ikke kan flytte penge mellem f.eks. Sundhed og Regional Udvikling. Sundhed inkl. Psykiatri: 24,1 mia. kr. Social: 1,1 mia. kr. Regional Udvikling: 0,6 mia. kr. Fælles formål og administration: 0,5 mia. kr. Samlede anlægsinvesteringer: 2,8 mia. kr. Renter og afdrag: 0,4 mia. kr. I alt: 29,5 mia. kr. Bruttobudget er de samlede udgifter til drift, anlæg og finansielle udgifter. Nettodriftsbudget er de samlede driftsudgifter fratrukket evt. indtægter. Hvor kommer pengene fra Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud, aktivitetsbestemte tilskud og takster. Det vil sige, at indtægterne fastsættes på baggrund af, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale tilbud. Finansieringen for Sundhed inkl. Psykiatri og Regional Udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen af Social fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen. Udover finansieringen fra stat og kommuner har regionen indtægter fra salg af behandlinger til andre regioner og i beskedent omfang brugerbetalinger fra boenheder, kantiner og værksteder. Staten: 20,8 mia. kr. Kommuner: 5,4 mia. kr. Andre regioner m.v.: 2,2 mia. kr. Lån og likviditet: 1,1 mia. kr. I alt: 29,5 mia. kr. Fælles formål og administration 2 % Samlede anlægsinvesteringer 9 % Renter og afdrag 1 % Andre regioner 7 % Lån og likviditet 4 % Regional Udvikling 2 % Social 4 % Sundhed inkl. Psykiatri 82 % Kommuner 18 % Staten 71 % 3

4 Sundhed Region Midtjylland har ansvaret for Sundhed inkl. Psykiatri. Regionen står for driften og udviklingen af sundhedsvæsenet og skal tilbyde den bedste og nyeste behandling. De primære opgaver er at varetage driften af regionens 5 hospitalsenheder og 11 psykiatriske tilbud og finansiere sundhedsopgaver, der løses i samarbejde med blandt andre privatpraktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Tilskud til medicin er også en regional opgave. Psykiatrien dækker hospitalspsykiatri og ambulante behandlingspsykiatriske tilbud. Regionen har også ansvaret for ambulancer og akutbiler og den livsvigtige indsats før ankomsten til hospitalet. Desuden er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse samt opgaver, der løses i samarbejde med kommunerne. Budget 2015 Nettodriftsbudgettet for Sundhed er på 21,9 mia. kr. Hospitaler inkl. Psykiatri: mio. kr. Nære Sundhedstilbud m.v.: mio. kr. Administrationen: 102 mio. kr. Nære Sundhedstilbud m.v. 20 % Administration 1 % Hospitaler inkl. Psykiatri 79 % Fuldtidsstillinger i Sundhed inkl. Psykiatri Hospitaler m.v.: Administration: 110 Kvalitetsmål Budget 2015 indeholder 12 kvalitetsmål, der skal medvirke til at udvikle indsatserne i Region Midtjylland. Kvalitetsmålene er en del af et skifte i sundhedsvæsenet, hvor fokus skifter fra kun at være på aktivitet til i langt højere grad at inddrage kvalitet. Øget kvalitet kan reducere omkostningerne og minimere forebyggelige patientgener. Det kan være ved at forebygge komplikationer, reducere spild, at lave færre fejl og at indrette sundhedssystemet efter patientens behov. Kvalitetsfondsprojekter Kvalitetsfondsprojekterne der også kaldes de nye supersygehuse - skal tilvejebringe en moderne sygehusstruktur over de kommende år, og de udgør en stor del af de samlede anlægsinvesteringer i de kommende år. I Region Midtjylland er der tre kvalitetsfondsprojekter, og i budget 2015 er der i alt afsat mio. kr. Det nye Universitetshospital i Aarhus: mio. kr. Ombygning af Regionshospitalet i Viborg: 222 mio. kr. Det nye Regionshospital i Gødstrup: 667 mio. kr. 4

5 Social Social varetager de sociale tilbud til borgerne i regionen. På socialområdet er der en række tilbud for børn og unge, herunder sociale og psykiatrinære tilbud, specialrådgivning, kommunikationstilbud og sikrede institutioner. På voksenområdet er der sociale tilbud til udsatte grupper, tilbud til udviklingshæmmede, senhjerneskadede og fysisk handicappede og socialpsykiatriske tilbud. Budget 2015 Nettodriftsbudgettet for Social er på mio. kr. Fuldtidsstillinger i Social Social: Aktiviteter Forskellige boformer: 951 pladser Aktivitetstilbud: 675 pladser 5

6 Regional Udvikling Regionen har ansvaret for den regionale udvikling på en lang række områder. Regionen skal udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, der opstiller strategiske visioner for regionernes udvikling. Planen skal udarbejdes i samarbejde med Vækstforum. En væsentlig opgave i den forbindelse er at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet blandt andet inden for turisme, virksomhedsudvikling, iværksætteri og innovation. Desuden har regionen opgaver inden for uddannelse og kultur. I samarbejde med Midttrafik skal regionen sørge for den kollektive trafik. På miljøområdet er der opgaver med at kortlægge råstoffer og jordforurening samt konsulentvirksomhed i forhold til kommuner, lodsejere og entreprenører. Budget 2015 Nettodriftsbudgettet for Regional Udvikling er på 607 mio. kr. Kollektiv Trafik: 314 mio. kr. Erhvervsudvikling: 125 mio. kr. Miljø: 41 mio. kr. Planlægnings-, analyse og udviklingsopgaver: 79 mio. kr. Regionale Udviklingsaktiviteter: 45 mio. kr. Regional Udvikling i øvrigt: 3 mio. kr. Regionale Udviklingsaktiviteter 7% Antal fuldtidsstillinger Regional Udvikling: 113 Planlægnings-, analyse og udviklingsopgaver 13 % Miljø 7 % Regional Udvikling i øvrigt 1 % Kollektiv Trafik 52 % Erhvervsudvikling 20 % 6

7 Fælles formål og administration Administrationens hovedopgaver er at servicere regionsrådet og regionens mange hospitaler samt sociale og psykiatriske tilbud. Administrationen har til huse i Regionshuset Viborg, Holstebro, Horsens og Aarhus. Politisk organisation 3 % Stabe 97 % Budget 2015 Nettodriftsbudgettet for Fælles formål og administration er på 498 mio. kr. Stabe: 482 mio. kr. Politisk organisation: 16 mio. kr. Antal fuldtidsstillinger Fællesstabene: 418 Folderen er udarbejdet af Koncernøkonomi. Du kan finde mere information om Region Midtjyllands budget på 7

8 Om Region Midtjylland Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale tilbud i regionen. Den står i spidsen for et regionalt samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne, som skal sikre den regionale udvikling. Regionen styres af 41 direkte valgte politikere, der sammen udgør regionsrådet. Har du brug for et overblik over Region Midtjyllands opgaver og regionsrådets arbejde? Det kan du få i folderne i serien Regionen ^ kort fortalt. Find mere information på Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,3 mio. indbyggere. Areal: km 2 Antal fuldtidsstillinger i regionen: Budget 2015: 29,5 mia. kr. fordelt på: Du kan også finde mere information om Region Midtjylland på Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med forslag til, hvordan vi kan blive bedre til at informere dig. Skriv til Sundhed inkl. Psykiatri 24,1 mia. kr. Social 1,1 mia. kr. Regional Udvikling 0,6 mia. kr. Fælles formål og administration 0,5 mia. kr. Samlede anlægsinvesteringer 2,8 mia. kr. Renter og afdrag 0,4 mia. kr. Lemvig Struer Skive Lemvig Viborg Struer Skive Randers Viborg Randers Norddjurs Norddjurs Anholt Holstebro Holstebro Favrskov Syddjurs Favrskov Syddjurs Herning Silkeborg Herning Aarhus Silkeborg Aarhus Du kan finde adresseoplysninger på samtlige hospitaler, tilbud mv. under Region Midtjylland på hjemmesiden Ringkøbing- Skjern Ringkøbing- Skjern Ikast Brande Skanderborg Ikast Brande Odder Horsens Hedensted Endelave Skanderborg Horsens Hedensted Samsø Odder Endelave Samsø Kontakt til Region Midtjylland Regionshuset i Region Midtjylland ligger på fire adresser i Viborg, Holstebro, Horsens og Aarhus. Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Postboks Viborg Tlf: Regionshuset Holstebro Lægårdvej Holstebro Tlf: Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade Horsens Tlf: Regionshuset Aarhus Olof Palmes Allé Aarhus N Tlf: Grafisk Service Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 Postboks 21, 8800 Viborg Tlf:

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere