Smart Grid - måske større end internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Grid - måske større end internettet"

Transkript

1 Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid

2 Energisystemet skal ændres markant El anvendelsen skal udvides til flere sektorer Energisektorerne skal samarbejdes og sammentænkes Afhængigheden af fossile brændsler skal reduceres El bliver morgenagens væsentligste energibærer Vind og biomasse som væsentligste energikilder Fleksibelt forbrug til at følge fleksibel produktion Andel elektricitet i dag Andel elektricitet i fremtiden Transport Produktion Varme Køling Services Belysning Transport Produktion Varme Køling Services Belysning Transportsystem for El, Varme og Gas Transportsystem for El, Varme og Gas Energi omsætning Energi omsætning Kul og olie Naturgas Vind Biomasse Grøn gas Sol Kul og olie Naturgas Grøn gas Biomasse Vind Sol Energi levering i dag Fortiden Fremtiden Energi levering i fremtiden 50 % vindkraft i elsystemet i 2025 udgør 18 TWh/år Klimakommissionen og Klimastrategi 2050 prioriterer vindkraft som primære VE Det endelige mål er 100 % VE i elsystemet. Hvordan skal dette elsystem kunne fungere? Hvad skal vi bruge al den ekstra elproduktion til?

3 Power balance 2009 West: Peak load 1,400 3,700 MW Central power plants 3,600 MW Local CHP units 1,800 MW Wind power 2,400 MW 4,200 MW 1,000 / 950 MW Central power plants Local plants Wind turbines 680 / 740 MW 1,300 / 1,700 MW East: Peak load 900 2,700 MW Central power plants 3,800 MW Local CHP units 650 MW Wind power 750 MW 1,400 MW Many annual hours, where RES covers the entire demand 950 / 1,500 MW 550 MW

4 Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk Helhedsorienteret planlægning af el- og gas system: Fire udviklingsspor vurderet (Vind, Bio, CDM, CCS) Vurdering af konsekvenserne for el- og gas infrastrukturen og markederne frem mod 2050 Bidrage til et beslutningsgrundlag, når de overordnede rammebetingelser for det danske energisystem vedtages Energinet.dk Vindsporet Klimakommissionen Det er muligt at drive et elsystem med 100 % VE og vindkraft som hovedkilde med Stærke udlandsforbindelser Vind til varme og transport Klimakommissionen peger på Vindkraft og anden fluktuerende el som den store VEressource Vind til gas konvertering Komplet Smart Grid udrulning

5 Den danske dagsorden I 2011 har vi 35 % VE i elsystemet, heraf 25 % vindkraft - Centrale kraftværksblokke bliver lagt i mølpose decentrale kraftvarmeværker de fleste på naturgas I 2025 vil der være over 50 % VE i elsystemet, hovedparten fra vindkraft nye havvindmølleparker - Flere udlandsforbindelser - Mange Centrale kraftværksblokke er lagt i mølpose - Decentrale kraftvarmeværker leverer systemydelser til elnettet - El omsættes til varme og transport (elbiler) - Smart Grid er udbredt I 2050 vil vi have 100 % VE i elsystemet vind og biomasse - Massive udfordringer fra vindkraft produktionen - Lagring af el og omsætning af el til VE-gas

6 Udnyttelse af VE Nyt paradigme: Forbrug skal følge produktion 50,5 Hz 50,0 Hz Elproduktion Elforbrug 49,5 Hz Effektbalance i elsystemet, også med 100% af forbruget dækket af VE-baseret el. Traditionelt har produktionen fulgt forbruget.

7 Energinet.dk elsystem prioriteringer Produktion Virkemidler 50%? 50% vind + + Robust transmissionsnet, stærke udlandsforbindelser og markedsdeltagelse Fleksibilitet i forbrug og produktion gennem samspil mellem energisystemer Smart Grid med effektiv styring og regulering af elsystmet

8 Fremtiden har brug for kraftvarme og gas CO 2 neutral Gasystemet Biogas opgradering VE-gas forbrug VE-gas produktion Kobling til lager Termisk forgasning Ressourcer Affald Biomasse Sol og geotermi Landbrugs affald El til elektrolyse Kraftvarme og polygeneration Biofuel Højværdi Lagerbart Elsystemet Generator på net Markeds deltager Prosumer Varmesystemet Grøn varme

9 Yderligere 3000 MW vindkraft i elsystemet vision 2025 MW I dag MW I dag MW 2050? 18 GW vindkraft uge uge 50 pct. vindkraft kræver både stærke udvekslingsforbindelser og en vifte af indenlandske virkemidler

10 Vind + bølge 18 GW, sol 4 GW) Elforbrug (klassisk) og Fluktuerende produktion 60 dage Jan-feb El (MW) Klassisk elforbrug Vind-Bølge-Sol Behov for høj fleksibilitet i elforbruget!

11 Energinet.dk elsystem prioriteringer Produktion 100 % VE + Virkemidler Robust transmissionsnet, stærke udlandsforbindelser og markedsdeltagelse Fleksibilitet i forbrug og produktion gennem samspil mellem energisystemer + + Smart Grid med effektiv styring og regulering af elsystmet Omsætning af el til gas for lagring i store mængder og senere anvendelse til el

12 Elinfrastrukturen planlagte og mulige projekter Vindkraften kan balanceres i større område - spredt vindkraft kan give gensidig støtte Forskelle i elsystemer kan udnyttes - stor synergi mellem vindkraft og vandkraft Robusthed giver større driftssikkerhed EU støtte - sikker håndtering af skiftende energitransporter Kriegers Flak 150 m North Sea Grid (COBRA) 86,5 m?

13 Begreber og definitioner Smart Grid: Intelligente elsystemer, der kan integrere alle tilkoblede brugers adfærd og handlinger både dem der producerer el, dem der forbruger el, og dem der gør begge dele for effektivt at kunne levere en bæredygtig, økonomisk og sikker elforsyning Super Grid eller Electricity Highway: Paneuropæisk elsystem, der på transmissionsniveau og på tværs af grænser kan tilslutte, transportere og optimere anvendelse af vedvarende elproduktion for økonomisk optimering og højere forsyningssikkerhed. Energisystem 2025: Dansk energisystem, hvor elsystemet kobles intelligent med varmesektoren, transportsektoren og gassektoren for samfundsøkonomisk anvendelse af de vedvarende energikilder og uændret høj forsyningssikkerhed. Elsystem 2025: Dansk elsystem, hvor mindst 50 % af elforbruget kommer fra fluktuerende vedvarende elproduktion og hvor samspillet mellem a) Robust transmissionsnet, stærke udlandsforbindelser og europæisk markedsdeltagelse; b) Fleksibilitet i forbrug og produktion gennem samspil mellem energisystemer; c) Smart Grid med effektiv styring og regulering af elsystemet. Koncept 2025: Beskrivelse af, hvordan elsystemet teknisk skal styres 1. Effektiv effektbalancering Paneuropæisk markedskobling og koordination; Aktivering af forbrug; Gradvis ændring af markederne 2. Aktiv styring af elnettet Avanceret tilstandsovervågning og estimering; Aktivering af styrbare ressourcer; Automatisk styring i elnettet 3. Intelligent aktivering og styring af ressourcerne Aggregering og Virtuelle Power Plant; Fleksible styringshierarkier; Agent-teknologi med rollebaseret adgang til ressourcer; Internationale standarder; Fælles standardiseret informationsmodel; markedsmekanismer først, men teknisk aktivering altid mulig

14 I Danmark arbejder både Energinet.dk og Dansk Energi med Smart Grid-projekter, og der er derfor indgået et samarbejde, som skal sikre bedst ressourceudnyttelse og et solidt resultat Samarbejde om udvikling af Smart Grids i Danmark Både Energinet.dk og Dansk Energis medlemmer arbejder allerede med Smart Grid-projekter I fællesskab dækker Energinet.dk og Dansk Energi over hele forsyningskæden for elsystemet Produktion Transmission Celleprojektet Distribution Salg Et samarbejde er meningsfyldt og hensigtsmæssigt, fordi vi derigennem kan Skabe et entydigt, bredt og samlet perspektiv på Smart Grid Udnytte vores ressourcer bedre Skabe et langt stærkere budskab 14

15 Smart Grid hvad mangler vi i Danmark? Samarbejde om udvikling af Smart Grids i Danmark Markeder Produktion Drift og overvågning Transmission Smart Grid Distribution Serviceudbyder El-net Kommunikation Kunde 15

16 Smart Grid er fremtiden Smart Grid brikker til fremtidens VE baserede elsystem

17 Hvad betyder Smart Grid for dig og mig? De vigtigste første elementer vi vil opleve fra Smart Grid Smart Meter ny digital elmåler Styringsenhed prissignaler og automatik Solceller de første prosumer Varmepumper det fornuftige valg Elbiler nu kommer de Hårde hvidevare der selv kan kommunikere

18 Smart Meter ny digital elmåler Måle elforbruget f.eks. hvert 5 minut Mulighed for at deltage i flere elmarkede Automatisk aflæsning Eksempler

19 Styringsenhed prissignaler og automatik Central for overvågning af hjemmet Modtage og reagere på prissignaler Automatisk styring af temperatur, lys osv. Eksempler

20 Solceller de første prosumer Produktion af ejendommens elforbrug Mest produktion midt på dagen = producent Ingen produktion aften og nat = konsument Eksempler

21 Varmepumper det fornuftige valg Skrot dit oliefyr kampagne kr. i tilskud Tjenes hurtigt hjem olieprisen er igen over $ 100 pr. tønde Vand til vand løsninger giver det bedste resultat Eksempler

22 Elbiler nu kommer de Elbiler er afgiftsfri indtil udgangen af bliver de store år for rigtige elbiler men der er jo også hybrid-biler, men de er med afgift! Eksempler

23 Hårde hvidevare - der kan kommunikere Masser af nye modeller på vej men standarder mangler Vaskemaskiner, dybfryser, opvaskemaskine mest oplagt Første omgang kan en særlig adapter være løsningen Eksempler

24 Smart Grid Danmark har fornem position Celleprojektet, (Tarif) Automatisk kontrol af et lokalt elsystem Smart Grid Forskningsresultater i verdensklasse EcoGrid EU projekt, (FP7 ENERGY co-funding) 15 pan-european partners Fuld skala Smart Grid prototype på Bornholm TWENTIES, (FP7 ENERGY co-funding) 26 pan-european partners Transmission system drift med stor udbredelse af vindkraft og andet VE i Smart Grid netværk med udvikling af innovative værktøjer og integreret energi løsninger EDISON, (ForskEL) Udvikling af elbil infrastruktur Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy and Open Networks I alt over 100 igangværende Smart Grid relaterede projekter i DK

25 Elektricitet til transport = Stor CO 2 reduktion

26 Smart Grid aspekt: Kapacitet til ladning af elbiler Case studie i 0,4 kv kabel med 48 private huse hos NRGi-Net, Horsens Max. kapacitet i kablet 3 elbiler lader på samme tid med 16 A 3-faset i kogetimen 18:00!! 65 elbiler kan oplade deres daglige forbrug, hvis fordelt mellem 16:00 og 7:00 Høj værdi ved Smart Grid løsninger til balancering af nettet!

27 EDISON det store danske elbil projekt Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy and Open Networks

28 Road-map - eksempel Simpel ladning: Ingen kommunikation og kontrolsignal op til 16 A 2. Standardiseret stik og kommunikation: 32/63 A, 3-faset elbils-stik med kommunikation 3. Markeds-integreret ladeinfrastruktur: Åben infrastruktur der understøtter frit valg af flådeoperatør (3.parts adgang) Vehicle Owner Vehicle User Communication Controller Vehicle Charge Spot Communication Controller Charge Spot Meter Clearing House Web- Frontend Grid Operator Electricity Supplier 4. System-integreret (Smart Grid aspekter): Som 3 + understøtter el-systemydelser (regulerkraft mv.) og hensyn til netbegrænsninger mv. Elproduktion Elforbrug 4 5. System-integreret (Smart Grid) med V2G: Som 4, men levering af effekt fra elbil til net (V2G)

29 Celleprojektet Smart Grid i verdensklasse Pilot Cell: Holsted 60 kv Net Installed CHP: 37 MW Installed Wind power: 39 MW Peak load: 61 MW 150/60 kv Trans: 100 MVA 29

30 Vindmøller, kraftvarmeværker og lidt ekstra

31 150 kv Input Cell Controller Output 60 kv 60 kv 60 kv 60 kv 10 kv 10 kv 10 kv 60 kv 60 kv 60 kv 10 kv 10 kv 60 kv 10 kv

32 Cell Controller Architecture Layered control hierarchy using distributed agent technology and high speed fiber network Each agent consists either of an industry CPU, a high-end RTU or an intelligent meter Agent Level 4 DNO SCADA Agent Level 3 (150/60 kv Substation) Agent Agent Agent Level 2 (60/10 kv Substations) Agent Agent Agent Agent Level 1 (Assets) Agent Agent Agent Agent Agent Agent Level 0 (Units) Virtual Power Plant

33 Market Operation and Voltage Control Cell Controller DNO Voltage Control Market Operation

34 Vind til Varme integration Årlige gennemsnit vindproduktion sammenholdt med varmebehovet (over 10 år) Vind til varme integration med små og store varmepumper samt el til fjernvarme

35 El i fjernvarmen Unikke danske positioner Kraftvarme Samproduktion af el og varme Vindkraft Store mængder miljøvenlig el Fjernvarme Elbiler Energisystem for lager og opsamling af energi Nyt fleksibelt elforbrug med stærk miljøprofil 60 % af boligerne i Danmark opvarmes med fjernvarme

36 I fremtiden får vi også mange små fleksible forbrugere! Store potentiale for varmepumper i områder uden kollektiv varmeforsyning Samarbejde om udvikling af Smart Grids i Danmark Fjernvarme Naturgas Oliefyr i område IV (potentielt varmepumpe) Kilde: BBR og ENS Energidata (www.ens.dk) 36

37 Pilot Project on Intelligent Heat Pumps Energinet.dk is running a demonstration project on Smart Grid Enabled Heat Pumps in preparing EcoGrid EU. Cost approx. 2 mill. Euro Energinet.dk has developed an Open Source Control Box for retrofitting existing Heat Pumps, thus enabling intelligent start and stop on behalf of prices on electricity and weather forecasts. The project is demonstrated in Danish homes over the period , as a part of a feed-in campaign for establishing 5-10,000 new heat pumps in Denmark Lessons learned to be merged into the large EcoGrid Project

38 What will be demonstrated? Presentation & visualization Commercial players My E-home Power company 3. part Management & control Commercial players XML Weather forecast Power system signals Etc. Balance responsible ESCO XML On-line Communications server Clearing house Homeautomation Time series Basic data Signals from the house Home automation Gadgets XML VPN tunnel Controlling box XML Heat pump Grid company Main electricity meter

39 Presentation & visualization Commercial players My E-home Power company 3. part Management & control Commercial players Balance responsible ESCO Homeautomation XML Weather XML forecast On-line Communications server Clearing house Time Basic series data Power system signals Etc. Retrofitted Open Source XML VPN tunnel Signals from Home Gadgets the house automation Controlling box Heat pump XML equipment Grid company Main electricity meter Hot Water Heat Pum p Heating

40 Heat pump Presentation & visualization Commercial players My E-home Power company 3. part Management & control Commercial players XML Weather forecast Power system signals Etc. Balance responsible ESCO XML On-line Communications server Clearing house Homeautomation Time series Basic data Signals from the house Home automation Gadgets XML VPN tunnel Controlling box XML Grid company Main electricity meter Calculated COP Hot Water Usage Heat Production Power Consumption Temperatures Weather forecasts Prices Start/Stop Management Hourly logged

41 EDISON and Celle Controller to Bornholm

42 Bornholm a Unique Test Site Strong political commitment & public support Demonstration in a real system with 50 % RES High variety of low carbon energy sources Several active demand & stationary storage options Operated by the local municipal owned DSO, Østkraft Eligible RD&D infrastructure & full scale test laboratory Interconnected with the Nordic power Market

43 What to be Demonstrated on Bornholm? Power Generation Demand side/storage options 30 MW Wind Power 16 MW CHP (biomass) 2 MW Biogas 2 MW Photovoltaic (solar) EcoGrid EU is a full scale demonstration of a real-time market place including a very broad mix of distributed energy resources Intelligent control of household appliances Electric Vehicles Heat Pumps with Smart Grids applications Micro CHP Electricity storage in District Heating Synergies with other Bornholm activities, e.g. EV roll-out and infrastructure demonstration (EDISON), heat pump roll-out program, PV roll-out, 200 smart heating/coolers controllers demonstration

44 Development of a New ICT platform A new real-time markets equals a new ICT platform Build on proven solutions where available: Use of modern information technology (incl. commercial meters etc.) End-user devices/appliances - equipped with solutions demonstrated in other RD&D projects Demonstration of other concepts of real-time markets have been done successfully outside Europe New ICT challenges include: Development of architectures that support the EcoGrid EU concept Management of large scale demonstration/deployment Management of a multiple mix of small demand response units/small scale production/storage capabilities

45 2000 participating customers in the demonstration PV PV EV FC Reference Group 200 households with a Smart Meter No access to specific information or Smart Appliances Self-helpers households with a Smart Meter Receiving market price information and prognosis Manual change of energy consumption Semi-advanced 700 semi automated households with a Smart Meter Installation of 1-2 groups of appliances for automat response to market price signal and prognosis All houses have installed heat pumps or electric heating Advanced 500 fully automated households with a Smart Meter Installation of multiple connected appliances all with automated response to price signals Response to remote control Smart businesses 100 commercial or public buildings with a Smart Meter Including small business energy units Medium large Smart Appliances All Smart Meters are Landis + Gyr with 5 min reading

46 Celle Controller applied in the EcoGrid EU project Wind turbines CHP units DR Large consumers Existing Celle Controller delivering DSO Balance Responsible Party New at EcoGrid EU Aggregator Aggregator Aggregator

47 Quantity The Scope of a Real-time Market Regulating power market Market-based operation Direct control EcoGrid Realtime Market The EcoGrid Real-time Market will be an integrated part of the current power markets and supports the need of direct control options on a very short time scale AGC/LFC/ Frequencycontrolled reserves Inertia Days Hours Minutes Seconds Now Time scale Volatility

48 Vi skal være Smart Grid Ready SG Beskrivelse af "Smart Grid Ready" kommunikation At være klar til integration i et Smart Grid-miljø i Danmark omfatter, at de anvendte informationsmodeller, data, objekter, protokolstakke, samt de elektriske interfaces og protokoller inden for en tidsramme på 3 til 5 år skal opfylde nedenstående krav. Disse krav er i fuld overensstemmelse med europæiske og internationale krav: Alle oplysninger og data-objekter, der oprettes såvel som afledte og/eller aggregerede oplysninger skal følge, men er ikke begrænset til, de specifikationer, som er anført i IEC og IEC standard serierne. Hvor information eller data-objekter findes i IEC standard serien, skal specifikationerne følge de domæne specifikke definitioner i IEC x i almindelighed. Fx skal DER-enheder (Distributed Energy Ressources) følge specifikationerne i IEC standarden, og vindkraftværker skal følge specifikationerne i IEC standarden. Enhver protokolstak skal følge, men er ikke begrænset til, specifikationerne i en eller flere af følgende standarder IEC (mapning til MMS), IEC (mapning til IEC ); IEC (mapning til WebServices, OPC/XML, MMS, DNP3, IEC /104). Eventuelle sikkerhedsforanstaltninger på sigt, skal følge, men er ikke begrænset til, de specifikationer, som er angivet i IEC standard serien med en foretrukken fokus på anvendelse af rollebaseret adgangskontrol, som er specificeret i IEC (RBAC). Inden for en tidsramme på 5 til 7 år kræves en overensstemmelse med kravene i IEC 61970(CIM for EMS) samt kravene i IEC 61968(CIM for DMS) standard serierne for tjenester og applikationer, der udvikles til brug i transmissions- og distributionssystemer. Enhver overensstemmelsestest for tjek af "SG Readiness" skal udføres som angivet i testscenarier/eller teststandarder, som er krævet i/eller med relevans for ovennævnte standarder.

49 Number of project implementation sites per country European Electricity Grids Initiative EEGI Team 3 preparatory meeting-brussels 3rd February 2011 N.B. Projects can span over more than one implementation site 5 NO 4 FI Total number of Projects : SE 104 DK 4 IE 4 UK 3 NL 3 PL 5 BE 10 DE 1 CZ 5 SK 10 FR 3 CH 8 AT 5 SI 2 PT 23 ES 11 IT 1 MK 3 EL 1 MT

50 Læs hele historien

51 Tak for opmærksomheden Horns Reef

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Galten 20. februar 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Fra Vores Energi til Energiaftale 2012

Læs mere

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Brancheforeningen Decentral Kraftvarme Middelfart 30. maj 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Nøglepunkter fra dansk energipolitik

Læs mere

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Velkommen til workshop om. Fleksibelt forbrug. Markedsmodel 2.0. Klaus Thostrup. Markedschef Energinet.dk. 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2.

Velkommen til workshop om. Fleksibelt forbrug. Markedsmodel 2.0. Klaus Thostrup. Markedschef Energinet.dk. 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2. Velkommen til workshop om Fleksibelt forbrug Markedsmodel 2.0 Klaus Thostrup Markedschef Energinet.dk 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2.0 1 Energisystemet er under forandring som følge af ambitionerne

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Bilagsrapport Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid I denne bilagsrapport oplistes et bruttokatalog over anbefalinger og virkemidler til fremme af et Smart Grid i Danmark.

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Moving 85/15 Energy Forward. Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig. Charles Nielsen, Director R&D

Moving 85/15 Energy Forward. Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig. Charles Nielsen, Director R&D Moving 85/15 Energy Forward Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig Charles Nielsen, Director R&D Energitopmøde den 28. juni 2012, Aalborg Hvordan hænger DONG Energys

Læs mere

Efterspørgselsstyring af husholdningers elforbrug - Potentialet for reducering af spidslastforbruget

Efterspørgselsstyring af husholdningers elforbrug - Potentialet for reducering af spidslastforbruget D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Sophie Mark Glenting Efterspørgselsstyring

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger 1 Indhold Forord 3 Indleding og sammenfatning 5 El får en bærende rolle i fremtidens energisystem 5 Elkunder bliver en ressource i fremtidens

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 12-06-2012 Agenda Dansk Energi Smart Grid Hvad er Smart Grid Regeringens Smart Grid Nationale Smart Grid projekter VE-direktivet Fremtidens

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

VIND I ØRESUND. Aktiviteter og resultater

VIND I ØRESUND. Aktiviteter og resultater VIND I ØRESUND Aktiviteter og resultater Udgivet 2011 af INTERREG IV-projektet Vind i Øresund Ledende partner: Lunds Universitet Projektleder: Henrik Madsen, DTU Projektpartnere: DTU Informatik, DTU Elektro,

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 KOMMISSORIUM for arbejdsgruppen til indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører Arbejdsgruppen

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

CopenHydrogen. balancering og lagring. Foto: Københavns Kommune/ Ursula Bach

CopenHydrogen. balancering og lagring. Foto: Københavns Kommune/ Ursula Bach CopenHydrogen balancering og lagring Foto: Københavns Kommune/ Ursula Bach Indhold 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 3 3. English Summary... 7 4. Arbejdspakke 1: Projektledelse og formidling...

Læs mere