Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk"

Transkript

1 Smart Grid Netværkets rapport Nettemadag november 2011

2 Rapportering fra Ministerens Smart Grid Netværk Rapporter tilgængelige fra 23. oktober 2011 på

3 x x

4 1. Hovedanbefaling: Prissignaler til kunder der afspejler værdien af forbrugsfleksibilitet 1 Etablere omkostningseffektiv timeafregning for nuværende skabelonkunder med fleksibelt forbrugspotentiale Det anbefales, at der i elmarkedsforskrifterne specificeres en ny og selvstændig afregningsgruppe (3. afregningsgruppe) for kunder med et timemålt forbrug på under kwh/år, der gør det muligt for disse kunder at blive afregnet efter individuel forbrugsprofil. Samtidig bør DataHub en snarest efter lancering opdateres til at håndtere den nye afregningsgruppe. Begrænsningen i forbindelse med en sådan afregningsgruppe er, at kundernes individuelle forbrugsprofil ikke direkte kan indgå i indkøbsbeslutningerne i engrosmarkedet og i balanceringen af elsystemet. Kunderne kan således blive afregnet efter individuel forbrugsprofil, men ikke deltage direkte i engros- og regulerkraftmarkedet. Der bør imidlertid arbejdes hen imod, at flere aktører - herunder også aktører fra 3. afregningsgruppe - på omkostningseffektiv vis kan deltage i regulerkraftmarkedet. Tidsmæssig prioritering af delanbefaling: Ansvar for implementering af delanbefaling: Branchen specificerer 3. afregningsgruppe i elmarkedsforskrifterne og tilbyder mindre kunder (skabelonkunder) at overgå til den nye afregningsgruppe mod en omkostningsægte betaling. Issue Paper G2, s. 7-8

5 2. Hovedanbefaling: Ny økonomisk regulering af netvirksomheders Smart Grid aktiviteter 5 Udforme en ny regulering, der tilskynder netvirksomhederne til at gennemføre nødvendige investeringer og aktiviteter til at sikre fremtidig leveringskvalitet og maksimal udnyttelse af elnettets kapacitet Det anbefales, at en ny regulering skal tilskynde netvirksomhederne til og give dem mulighed for: - at introducere ny teknologi i optimeringen og udnyttelsen af netkapaciteten (forbedret måling og overvågning samt automatisering), herunder engagerer sig i forsknings-, udviklings- og demontrationsaktiviteter, der fremmer Smart Grid løsninger - at foretage en effektiv afvejning mellem anlægsløsninger og driftsløsninger, som indebærer aktiv involvering af aktører på kommercielle vilkår - at understøtte et fleksibelt forbrug via tidsdifferentieret afregning af kunder med fleksibilitetspotentiale - at oppebære et normalt afkast af aktiviteter Tidsmæssig prioritering af delanbefaling: Ansvar for implementering af delanbefaling: Myndigheder iværksætter udredningsarbejde med inddragelse af branchen og relevante aktører. Issue Paper G2, s. 14

6 24 Roadmap for udrulning af Smart Grid i branchen med fokus på netvirksomhedernes rolle Det anbefales, at Dansk Energi tager initiativ til, i samarbejde med relevante aktører i branchen, at få nedsat en arbejdsgruppe med henblik på, at der snarest kan foreligge et overordnet, konsolideret roadmap for branchen. Roadmappet skal have særligt fokus på netvirksomhedernes rolle, således at implementeringen af Smart Grid løsninger koordineres og accelereres. Det bør bemærkes, at en række af Netværkets anbefalinger vedrører politiske initiativer og andre brancheinitiativer, som ikke skal afvente etableringen af dette roadmap, men bør iværksættes her og nu ved de aktører, som er nævnt som ansvarlige i Netværkets anbefalinger. Tidsmæssig prioritering af delanbefaling: 2012 Ansvar for implementering af delanbefaling: Dansk Energi Issue Paper G1, s. 27

7 23 Konsolideret anbefaling om indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører elsektoren Det anbefales, at Energinet.dk og Dansk Energi tager initiativ til, i samarbejde med industrien og relevante aktører i branchen, at få nedsat en arbejdsgruppe med henblik på, at der ved udgangen af 2012 kan foreligge en konsolideret anbefaling om den fremtidige danske informationsmodel i elsystemet. Arbejdet skal koordineres med et konsolideret styringskoncept for elsystemet og følge anbefalingerne fra risikovurderingen omkring datasikkerhed. Tidsmæssig prioritering af delanbefaling: Ansvar for implementering af delanbefaling: Energinet.dk og Dansk Energi Issue Paper G1, s. 29

8 22 Handlingsplan for udrulning af et harmoniseret koncept for data- og kommunikationsinfrastruktur til styring af elsystemet i 2025 Det anbefales, at Energinet.dk, i samarbejde med branchen, tager initiativ til at udarbejde en fælles roadmap og handlingsplan for udrulning af et harmoniseret koncept for data- og kommunikationsinfrastruktur til styring af elsystemet i Arbejdet skal være afsluttet med udgangen af 2012, hvormed Danmark kan få en sammenhængende plan for udvikling og etablering af det fremtidige kommunikationssystem til optimering af kommerciel og teknisk drift af elsystemet. Tidsmæssig prioritering af delanbefaling: Ansvar for implementering af delanbefaling: Energinet.dk i samarbejde med branchen Issue Paper G1, s. 27

9

10 Udviklingen af elystemet 2020 er meget snart Vindkraft vil allerede i 2020 udgøre 50 % af den årlige elforsyning Store og små kraftværker baseret på fossile brændsler - vil miste konkurrenceevne Der skal fortsat produceres fjernvarme Der skal være synkrongenerator-kapacitet i elsystemet En del værker større end 50 MW termisk vil kunne ombygges til polygeneration På transmissionsniveau har Energinet.dk pligter og ansvar Stigende fokus på Europæiske løsninger stærkt ENTSO-E samarbejde Udbyde flest mulige produkter til åben konkurrence Udlandsforbindelser vil stige i effekt og antal Hvis ikke centrale generatorer er tilgængelige vil et alternativ være etablering af synkrone komponenter i transmissionssystemet På distributionsniveau er Energinet.dk facilitator Sponsor af FU&D projekter Deltager i Standardiseringsarbejde og udsteder Tekniske Forskrifter EU projekter med DSO deltagelse sker med DE koordinering

11 Elsystem i hastig forandring HVDC NL HVAC DE SC HVDC NO/SE/DE 400 kv 150/132 kv HVAC SE SVC 60/50 kv 10 kv 0,4 kv

12 Det gamle system = det nuværende system Balanceansvarlige - Elhandlere - Aggregatorer TSO DER, Distribuerede Energi Ressourcer El-produktion Solceller Netvirksomhederne Kraftvarme 1 2 IKT Netværk Vindmøller System komponenter IKT Netværk A n Varmepumper Elpatroner Elbiler Markeds VPP El-forbrug Teknisk VPP

13 Det nye system Koncept2025 Balanceansvarlige - Elhandlere - Aggregatorer TSO DER, Distribuerede Energi Ressourcer El-produktion Solceller Netvirksomhederne TSO? 1 Kraftvarme Vindmøller A 2 IKT Netværk System komponenter IKT Netværk B n Varmepumper Elpatroner n Elbiler Markeds VPP El-forbrug Teknisk VPP

14 Behov for åbne internationale data kommunikations standarder Smart Grid Marked Driftsovervågning RTO/ISO Ops Retailer / Wholesaler Transmission Service Udbydere Distribution DMS EMS EMS Aggregator WAMS Enterprise Bus Energy Market Clearinghouse Enterprise Bus Asset Mgmt CIS MDMS Plant Control System Transmission SCADA Enterprise Bus Metering System Distribution SCADA Others Electric Vehicle Wide Area Networks Field Area Networks Energy Services Interface Distributed Generation Data Collector Substation LANs Substation Controller Substation Device Domæne Electric Storage Datanetværk Aktører Gateway Aktør Billing Home / Building Manager Internet / e-business Generators Produktion CIS Retail Energy Provider Billing Internet / e-business Market Services Interface Third-Party Provider Aggregator RTO SCADA ISO/RTO Participant Demand Response Utility Provider Transmission Kommunikations linje Kommunikationslinje skifter ejer / domæne Field Device Substation Controller Electric Storage Meter Premises Networks Customer Equipment Appliances Distributed Generation Customer EMS Distribution Thermostat Forbruger / Prosumer

15 Standardiseret kommunikation konkret! Behov for fælles informationsmodel for hele branchen Behov for samarbejde i CENELEC m.v. om danske ønsker ENTSO-E og EC kæmper hårdt for Europæiske Grid Codes Energinet.dk omsætter til Tekniske Forskrifter i Danmark 2 konkrete eksempler Kraftvarmeværkerne CHPCOM Samarbejde med Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og FDKV om at udstyre udvalgte værker (mindre end 50 MW) med hele IEC pakken Balanceansvarlige inddrages forløb i 2012 og 2013 Elbilområdet EVCOM Igangværende arbejde for kommunikation med ladestandere osv. EURISCO er nøgleaktør. Samarbejder med EDISON, Better Place og ChooseEV

16 Budskaber Smart Grid udviklingen kræver massiv standardisering af kommunikationssystemer hvis Plug n Play skal realiseres Energinet.dk udsteder Markedsforskrifter og Tekniske forskrifter Udviklingen vil tage fart i retning af Europæiske regler Energinet.dk arbejder aktivt for at forskrifter kommer til at bygge på åbne internationale standarder Energinet.dk er sponsor for flere FU&D projekter inden for Smart Grid kommunikation, VPP m.v. Energinet.dk rollen er at købe de aggregerede ydelser fra Markeds- VPP og/eller Teknisk-VPP, hvor det måtte blive relevant ikke at styre elsystemet under 100 kv! Energinet.dk har med Koncept2025 givet et sammenhængende bud på, hvordan en branche-fælles informationsmodel kan opbygges Nu skal Smart Grid Netværkets anbefalinger omsættes

17 Tak for opmærksomheden

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Issue Paper. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Issue Paper Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD... 3 III. DELTAGERE OG BIDRAG... 4 IV. INDLEDNING...

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger 1 Indhold Forord 3 Indleding og sammenfatning 5 El får en bærende rolle i fremtidens energisystem 5 Elkunder bliver en ressource i fremtidens

Læs mere

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Galten 20. februar 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Fra Vores Energi til Energiaftale 2012

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012

Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 Delrapport Arbejdsgruppe 23 Endelig rapport 14. september 2012 KOMMISSORIUM for arbejdsgruppen til indførelse af dansk informationsmodel for formidling af data mellem elsektorens aktører Arbejdsgruppen

Læs mere

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Bilagsrapport Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid I denne bilagsrapport oplistes et bruttokatalog over anbefalinger og virkemidler til fremme af et Smart Grid i Danmark.

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

SMART GRID FORSKNINGSNETVÆRKET. Roadmap for forskning, udvikling og demonstration inden for Smart Grid frem mod 2020. 22.

SMART GRID FORSKNINGSNETVÆRKET. Roadmap for forskning, udvikling og demonstration inden for Smart Grid frem mod 2020. 22. SMART GRID FORSKNINGSNETVÆRKET Roadmap for forskning, udvikling og demonstration inden for Smart Grid frem mod 2020 22. januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Indledning s. 5 Kapitel 1: Elsystemet

Læs mere

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Energisystemet skal ændres markant El anvendelsen skal udvides til flere sektorer

Læs mere

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Brancheforeningen Decentral Kraftvarme Middelfart 30. maj 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Nøglepunkter fra dansk energipolitik

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Appendix 7 Kommercielle aktører (in Danish)

Appendix 7 Kommercielle aktører (in Danish) DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 7 Kommercielle aktører (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Rapportering af WP4 kommercielle aktører Projekt DREAM 9. januar 2015 Delrapport

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

Dok. 15/06357-1 1/170. 8. september 2015 MSO/DGR

Dok. 15/06357-1 1/170. 8. september 2015 MSO/DGR Dok. 15/06357-1 1/170 8. september 2015 MSO/DGR Forord Af Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked i Energinet.dk Elmarkedet skal fremtidssikres Et velfungerende elmarked er helt

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark CATALYST 2010 Sammenfatning og Konklusion SmartGrid er et essentielt

Læs mere

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010.

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. Til Styregruppen Projektdeltagerne Følgegruppen Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. 7. september 2010 SKR/SKR 1. Sammenfatning... 2 1.1 Tidsplan... 3 1.2 Økonomisk

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere