KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV"

Transkript

1 NR. 21 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 6: Kværndrup Fjernvarme Amba SIDE 9: Kværndrups byporte SIDE 10: Forretning på fin facon - Ryslinge Krukkemarked SIDE 13: Pebersvend fyldt med energi - FIMA, Byg og service SIDE 15: Kværndruphallen og byfor- nyelse SIDE 17: Godt nyt fra Kværndrup Forsamlingshus SIDE 18: Foreninger og institutioner fortsat SIDE 20: Kværndrup Husflidsforening SIDE 30: Ejendommen Nyborgvej 9 - Kværndrup Bio KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

2 FRA REDAKTIONEN Holdet bag Redaktion Anders Thorup, redaktør: tlf Mette Schiel: tlf Peter Nielsen: tlf Lars Skov Sørensen: tlf Vidste du, at...? Tekster Edvin Larsen m.fl Tekst og billeder til bladet (billeder skal fylde mindst 1 MB.) Layout og tryk Anne Sloth Jesper Sell Kaare Paludan Økonomi og annoncetegning Tove Svendsen Olav Engholm, Tove Jørgensen Uddeling Bodil Engholm Om indlæg, artikler og andet indleveret materiale Ansvar for indlæg, artikler m.m. påhviler alene forfatteren/indsenderen. Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil det selvfølgelig være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet. 5 blade om året Der er planlagt 5 udgivelser på et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48. Deadline til næste nr. er den 20. oktober Fra redaktionen Af Anders Thorup Priser for annoncer ⅟₈ side: kr. ex. moms, ¼ side kr. ex. moms, ½ side kr. ex. moms, ⅟₁ side kr. ex. moms. Priserne er for 5 numre årligt, husstandsomdelt til ca husstande. Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad. Seneste blads leder handlede om Kværndrup Skole og de rygter, der var om, at skolen skulle lukke. Heldigvis nåede indholdet i lederen faktisk at blive uaktuelt, før bladet udkom, idet ledende politikere aftalte at bla. Kværndrup Skole ikke var lukningstruet. Der er som bekendt mange argumenter for, at den ikke skal lukke, og heldigvis traf politikerne en fornuftig beslutning i hvert fald i denne omgang læs valgperiode. Det sydfynske område mister nok nogle af de små skoler, så om 4 år, når debatten om skolelukninger atter popper op igen, så er det pludselig vores skole, der står først for medmindre vi i Kværndrup de kommende år, virkelig tager os sammen. Vi skal kæmpe for at gøre vores lille by attraktiv at bo i, så folk flytter hertil gerne børnefamilier. Vi skal kæmpe for at bevare vore butikker og virksomheder. Derfor er det lidt trist at høre Nick fra FIMA Byg og Service og i tidligere sponsorportræt høre Søren Jansen fra Schous Hvidevarer sige, at det er relativ begrænset, hvad virksomhederne har at lave i Kværndrup. Vi har nogle kompetente virksomheder og forretninger i Kværndrup og omkringliggende småbyer, så hvorfor ikke bruge dem, der lever og bor her? Er man usikker på om de lokale kan magte opgaverne? Er det finere, at få firmaer fra de store byer til at arbejde for sig? Kværndrups lokale virksomheder og butikker, er med til at holde lokalsamfundet i gang, sammen med de aktive fritidstilbud, velfungerende institutioner og gode skoler. Apropos fritidstilbud er der store ting på vej i Kværndruphallen. Arkitekt Kaj Munk har lavet tegninger til, hvordan hallen kan udvides. Først og fremmest bliver facaden ændret og fitnesscenteret flyttet ned, så man udefra kan se, at der er aktivitet. Desuden bygges depot, så hallen kan få flere brugere. Laila Hansen har overtaget cafeteriet, så man kan tilbyde forplejning ved arrangementer, men også give service til hallens brugere i hverdagen. Disse Forsidelogo: Rentegnet af NIMA Forsidebillede: Faglig fordybelse, 4. kl. Fotograf: Mette Schiel

3 FRA REDAKTIONEN tiltag gør, at hallen kan blive brugt endnu mere, end den gør nu. Aktivitetstallene er afgørende for kommunens fremtidige støtte, så se at få tilmeldt dig et hold, eller kom med ideer til nye aktiviteter i hallen! Læs i øvrigt Anne Sloth og Jane Bentsens indlæg om hallen og om indsamling af frivillige bidrag. Tænk over hvad hallen betyder for din hverdag i din familie, hvor let det er at ungerne bare skal op i hallen til sportsaktiviteter og ikke køres længere væk. De kan faktisk i mange tilfælde transportere sig selv. Byfornyelsesprojektet kører fortsat og som en aflægger af dette, har Vejdirektoratet bevilget penge til cykelsti til Egeskov. Kværndrup har i forvejen et godt stisystem, men stien mod vest har virkelig været savnet. Stien omkring skolen er blevet gjort velegnet til skateboard og rulleskøjteløb, så endnu en aktivitet er mulig! Næste etape i Byfornyelsen handler om trafikken og gadebilledets indretning med chikaner og beplantninger, så et spændende arbejde venter for styregruppen. Egeskov Marked står for døren. Markedet har de seneste år haft nedgang i besøgstal og antal af kræmmere. Markedsforeningen har indkaldt til møde og hørt hvad borgerne mente om situationen og fået mange input til nytænkning i forhold til Markedets afholdelse. Som noget nyt åbner Egeskov Marked allerede tirsdag eftermiddag, så kræmmerne har nogle flere timer at have åbent i. Visse af markedets boder åbner også tirsdag, så det bliver rigtig spændende om de seneste års tilbagegang stopper med de nye initiativer. Som det altid er tilfældet, er det i krisetider, man skal stå sammen, og indtrykket er da også, at folk som altid glæder sig til Markedsdagen(e). Så brug de lokale virksomheder og forretninger, brug den lokale hal og de lokale skoler. Støt op omkring Egeskov Marked og alle de andre aktiviteter, der er i byen og nyd efteråret gå en tur ved Mågesøen. Kværndrups fremtid tegner frodig: De kommende år vil der blive masser af æbler i området vest for Mågesøen, som enhver kan nyde, det bliver muligt at cykle en aftentur til Egeskov under den tindrende blå septemberhimmel, når cykelstien er færdig og man kan nyde solfangeranlægget, der producerer gratis varme. Vær med til at gøre byen attraktiv, så lederen om 4 år ikke atter skal handle om at skolen er truet af lukning! Vi kan tage det gamle slogan frem TÆNK GLOBALT HANDL LOKALT 3

4 NYHEDER Godt nyt til Kværndrup! Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune Så er sommeren ved at være ovre og vi skal i gang med byfornyelsen igen. Kværndrup hallen og om opstarten på de projekter der drejer sig om gaderummene i byen. Der skal bl.a. ny belysning på en del af Svendborgvej og der skal tænkes nyt vedr. det udtryk som statsvejen har. Syd for A9 bliver der udsigt til hhv. cykelsti og solfangere. Har du lyst til at blive en del af arbejdsgruppen, er alle fortsat velkomne. Send en mail på og meld dig til, så får du besked når der er nye møder på vej. Der er god grund til lige at dvæle lidt ved denne sommer for den bød på rigtig gode nyheder til Kværndrup. Som de fleste i Kværndrup nok har hørt, er der nu afsat midler til at realisere et længe næret ønske om en sti mellem Kværndrup og Egeskov Slot. Ja, stien kommer sågar til også at nå helt ud til Egeskov Mølle, hvilket er en ekstra fin bonus, som vil være til stor gavn for både turister og de lokale skolebørn - og andre, der færdes på cykel langs den befærdede hovedvej. At det nu lykkes at få stien anlagt, er ikke mindst lokale ildsjæles fortjeneste. Der har i mange år og senest gennem en arbejdsgruppe under byfornyelsen, lokalt været arbejdet på at overbevise staten/ vejdirektoratet om at stien var både fornuftig og nødvendig. Så husk lige at give et fortjent 4 skulderklap til de lokale ildsjæle næste gang, I møder dem det er et flot stykke arbejde, de har gjort på byens vegne. Stien til Egeskov var nok den største nyhed, men mange børn og unge vil sikkert også glæde sig over, at der nu er sat bedre lys op på den lidt mørke sti mellem skolen og hallen og at der er kommet en god og rullevenlig asfalt på en strækning ved skolen. Så kan der både løbes, skates og rulles på rulleskøjter, uden at få knæ og håndflader flået helt til blods, hvis uheldet er ude og man styrter. I afdelingen for små bitte nyheder, kan man glæde sig over at skrotbunken ved det grønne område nu er fjernet. Dette efterår vil byfornyelsen primært handle om fornyelser i HUSK der kan fortsat søges om støtte til renovering af private ejendomme langs hovedgaderne i Kværndrup. Kontakt mig gerne på hvis der er spørgsmål til dette. Josephine på løbehjul.

5 NYHEDER Fjernelse af skrotbunke Af Else Thorsen Fredag d.4.juli 2014 var en glædens dag i Kværndrup, for os der færdes på stien mellem Kirkevej og Mågevej. Vi fik igen det flotte kig fra stien op mod bagsiden af vores kirke tilbage uden generende skrammelbunke. Først som faldefærdigt skur på marken i mange år, senere et par år som en bunke skrot samlet sammen ved kanten af stien. Hvor vil vi nyde sommeren langs stien. Tak for fjernelsen! Orientering fra Lokalrådet! Af Aina Lind-Hansen, medlem af Lokalrådet På grund af sommerferien er der ikke så meget at berette. Sæt kryds i kalenderen til fællesspisningerne! Det vigtigste, der er sket siden sidst er, at Kværndrup skole blev trukket ud af spareforslaget, så truslen om lukning af skolen er væk i denne omgang. Det er ikke lokalrådets fortjeneste, men hele sagen har givet anledning til mange møder. Andre i byen har dannet en aktivitetsgruppe med blandt andet det formål at se på, hvordan man kan få flere mennesker til at flytte til Kværndrup. Skrotbunken ved Skolestien er fjernet, og Lisbeth Østergaard har lovet, at naturkyndige vil se på Mågeparkens ve og vel efter sommerferien. Lokalrådet deltog i kommunens "grundvandsmøde" den 14. august Man bad de 52 deltagere om gode ideer til den bedste udnyttelse og bevaring af grundvandet. Der kom ikke noget konkret på bordet, men mødet gav dog lokalrådet idé til en kampagne vedrørende grundvandet og forureningen: "Du bor på dit vand, pas på det, for du drikker det". De næste fællesspisninger bliver , og Nærmere oplysninger på Kværndrup INFO, skærmen i Brugsen og opslag rundt i byen. På lokalrådets næste møde i begyndelsen af september går vi i gang med at revidere udviklingsplanerne for byen, og man overvejer på et tidspunkt at inddrage de andre lokalråd i KNU- DEPUNKTET til fælles drøftelse. Referat af mødet den kan læses på Kværndrup INFO. Vi modtager gerne ideer til emner, man ønsker behandlet i lokalrådet. BIERPARTY har lidt midler tilbage fra sidste år, og har besluttet at støtte Borger- og Erhvervsforeningen med kr. til at få repareret Bakkelunden. Trist, at det er nødvendigt. 5

6 NYHEDER Kværndrup Fjernvarme Amba Af Tage Hansen, formand Kværndrup Fjernvarme Amba Kværndrup Fjernvarme forsætter planerne om etableringen af et solvarmeanlæg. Efter generalforsamlingens godkendelse, 29. okt. 2013, hvor bestyrelsen fik mandat til at fortsætte planerne om at etablere et solvarmeanlæg i forbindelse med nuværende varmeanlæg på Bøjdenvejen, er det tid til at gøre status på arbejdet med hensyn til dette spændende projekt. Bestyrelsen har til denne opgave nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet intenst med opgaven, og der har været afholdt adskillige møder med værkets rådgivende ingeniør, Rambøll, Fåborg- Midtfyns Kommune, advokat og andre aktører. Arbejdsgruppen har desuden været rundt på forskellige andre fjernvarmeværker, som har fået etableret solvarmeanlæg, for at indhente erfaringer og inspiration. Kværndrup Fjernvarme har ønske om at opføre et solvarmeanlæg på ca. 7000m2, som vil kunne forsyne nuværende halmfyringsanlæg med ca MWh, svarende til ca. 19% af det årlige varmeproduktion. Selve udbudsmaterialet til afholdelse af indbudt licitation er udarbejdet af værkets rådgivende ingeniør. Det bliver udsendt i uge 33 med afholdelse af selve licitationen medio september. Bestyrelsen ser med stor forventning frem til licitationen, - spændende om de indkomne tilbud vil være indenfor anlægsbudgettet, som blev fremlagt på sidste generalforsamling. Den forventede forsyningsafgift (FSA), som indgik i energiforliget i marts 2012, er efterfølgende blevet taget af bordet, hvorfor det naturligt er blevet mindre attraktivt at investere i et solvarmeanlæg. Bestyrelsen har dog enstemmigt vurderet, at investeringen på langt sigt er til fordel for selskabets forbrugere, hvilket i øvrigt fremgår af intern økonomi-kalkule over investeringen, som bliver fremlagt på kommende generalforsamling, tirsdag d. 21. oktober. Bestyrelsens indstilling er foretaget med ønsket om mottoet: At være på forkant med fremtiden På generalforsamlingen besluttes det endeligt om Kværndrup Fjernvarme skal opføre planlagte solvarmeanlæg. Det skal slutteligt oplyses, at Kværndrup Fjernvarme helt naturligt tilbagebetaler det opkrævede Forsyningssikkerhedsafgift på 40,- kr/mwh, som er opkrævet for varmeåret Dette vil fremgå af de nyligt udsendte varmeopgørelser. Fremtidens solvarmeanlæg skal placeres her 6

7 SOGNEROD Telt og Loppemarked Af Frank Andersen Vi holder fast i telt og tradition, for nu er det på andet år, vi afholder teltmarked på vores lokale OK-Tank på Odensevej. Og det er igen med mange positive og ivrige bodholdere samt et stort antal besøgende. Mange lægger lige vejen forbi, og en hel del skal lige kigge og handle, mens de alligevel skal have benzin på bil eller motorcykel. Flere gør en god handel, om det så er en blomst til lillemor eller haven, et nyt smykke fra Zibrus, en loppeting eller et flot lys fra Hjortshøj, ja så er der noget for alle. Flere børn er kommet med deres brugte legetøj og har tjent en god skilling på det, de ikke bruger mere, og som så får nyt liv hos en ny lille dreng eller pige. Folk, der lige har foretaget en oprydning på loftet eller i kælderen, er der også kommet flere af, og tingene skifter ejer og bliver brugt igen i stedet for at havne på lossepladsen, hvor de ingen gavn gør! Vi var i august plaget af en parkeret varebil, som optog en del plads foran teltet, hvilket gav lidt trængsel i selve teltet, men igen udviste de mange bodholdere forståelse for hinanden og en udbredt tålmodighed, når der var kunder i teltet, hvilket der heldigvis var, det meste af tiden. Så ligger du inde med loppeting, eller har dit barn noget gammelt lejetøj, der ikke bruges mere, er her chancen for at komme af med tingene, så de igen kan gøre glæde, og du/dit barn kan tjene lidt til noget nyt måske - eller til sparegrisen? Det er gratis at have en bod i teltet, men det er en betingelse, at man IKKE pakker NED før lukketid, med mindre man har udsolgt. Alle er velkomne. Næste gang bliver d. 17/9 sammen dag som Egeskov Marked, hvor vi forventer et rigtigt stort antal besøgende. Bodplads bestilles hos Butik Hjortshøj på OK-Tanken. 7

8 SOGNEROD FC Midtfyn Af Anders Thorup FC Midtfyns U17-piger Har holdt træningslejr i Kværndrup søndag formiddag træningskamp mod Aarup, og FC Midtfyn vandt 3-2. FC Midtfyn er et holdsamarbejde mellem fodboldklubberne i Ny træner i FC Midtfyn: Per Olesen Sidste uge i sommerferien holdt FC Midtfyns U17 piger træningslejr i Kværndrup fra fredag til søndag. Pigerne havde slået teltlejr op på græsset og heldigvis holdt vejret. Pigerne spillede Gislev, Kværndrup, Krarup/ Espe og Kværndrup. Trænerteamet har i år fået tilgang af Per Olesen, som har stor erfaring med trænergerningen, bl.a. fra Brøndby. 8

9 SOGNEROD Kværndrups byporte Af Frank Fenriz Kværndrup er rundkørslernes by. Kan disse rundkørsler få en byport-funktion? Jeg har gjort mig nogle tanker om skulpturer, der kunne virke som pejlemærker og indgange til Kværndrup, fra nogen af de mange rundkørsler, der leder ind til Kværndrup. Det måtte gerne være noget, der var lidt anderledes, tankevækkende, og også gerne kønt at kigge på Jeg har 3 ideer til dette: Venus af Fiona kunne være et Fynsk modsvar til den kraftige Venus af Wilkendorf eller den yndefulde Venus fra Milo uden arme, som her er i en moderne abstrakt, men også kraft- Den fremstår 3-dimensionelt og er i tykt bøjet og skåret jernplade, som er en teknik, jeg har udviklet igennem de seneste par år. Teknikken får hans figurer til at fremstå 3-dimensionelt på en kraftfuld og elegant måde. Man kan se en tegning, der er sammenstillet med den nordre rundkørsel ved motorvejen, så man kan danne sig et nogenlunde indtryk. Der er også et billede af en jernskulptur med titlen Den The Explorer The explorer hvor det er en kæk person, der har fødderne solidt plantet i mulden og hænderne udfordrende i siden, - men altså mangler sin overkrop. Det modsigende der opstår i dette vil kalde et smil frem på læben og vække til eftertanke. Den kan fungere godt i midten af en rundkørsel og være solidt lavet i blå fiberbeton, som er et materiale, jeg har lang tids erfaring i og har skrevet en bog om, der bl.a. kan lånes i Odense. Venus af Fiona i profil fuld feminin udgave. Den kunne i midten af en rundkørsel, på en elegant tynd fod, hæve sig smukt, æstetisk og være udført i 3,5-4 m højt fiberbeton med en poleret marmorstøvs overflade. Den 3. og sidste, men ikke mindste, kunne være Tanketræet, som er en figur i jern, der både er et menneske stående på hovedet og et træ, der rejser sig. Der vil være gode associationer til eg og Egeskov. Tanketræ illuminerede engel, som er lavet på denne måde, og dette kan give en meget god ide om, hvordan Tanketræet ville kunne se ud." Se hjemmesiden og man kan se mere på youtube og issuu.com ved at søge på Frank Fenriz. 9

10 PORTRÆTTER Forretning på en fin facon Af: Lars Skov Sørensen Ingen skår i glæden da 5772.Kværndrup tog til Ryslinge for at besøge en af bladets annoncører fra andre af landets krukkesalg. Hollandske og norske turister kan også være blandt de besøgende mellem de mange stabler af lertøj, keramik og fiberstone (glasfiber). Vi synes det er sjovt, når folk vil købe vores krukker, lyder det fra Marianne, der elsker at sælge og have med kunder at gøre. Ryslinge Krukkemarkeds salgskoncept med god service og fleksibilitet krakelerer ikke uden videre heller ikke når særligt købsbevidste kunder forlanger netop dén krukke, der står allernederst på en tonstung palle. Marianne og Søren Banche fra Ryslinge Krukkemarked 10 Du skal da også lige se det vi har indenfor. Marianne Banches fremstrakte arm peger ind i en hal, hvor krukker, figurer, underskåle og mosaikborde flyder i rigelige mængder og utallige afskygninger. Samme scenarie udspiller sig rundt om bygningen, hvor vidstrakte arealer er stablet op med tusindvis af krukker, pyntekar og lerpejse. Nogle krukker er store, mens andre er enorme! Denne her, kunne Søren og jeg ikke løfte med håndkraft.., begynder Marianne Banche, mens hun griber om kanten på en Terracotta-skål, der snildt kunne rumme et par børnecykler,..så den måtte løftes med truck. Marianne og Søren Banche driver sammen Ryslinge Krukkemarked og selvom basen er en lille midtfynsk landsby, så har forretningen brændt sig fast som et nationalt anliggende, hvor krukkerne pynter haver i både landets vestlige og østlige kanter. Ifølge Søren og Marianne, er Ryslinge Krukkemarked et unikt eksemplar i Danmark, når man taler om et så bredt og specielt udvalg af krukker. Vi forhandler mega store krukker. Dem kan man ikke få andre steder. Vi lytter også meget til, hvad folk ønsker, fortæller Marianne Banche, der gerne får en sludder med kunderne. Her kommer alle mulige forskellige, siger Marianne om køberne. Der er de trofaste, som kommer år efter år. Andre købere dukker op, fordi de er henvist Marianne og Søren sælger krukker til både inden- og udendørs brug Modne mænd køber blå krukker Marianne og Søren har stykket et imponerende lager sammen. Men det handler om at have hånd i hanke med behov og trends. Vi skal tænke meget over, hvad vi kan sælge. Kunderne skal ofte lige vænne sig til de mere specielle varer, forklarer Søren Banche. Her er fynboer og nordjyder generelt ikke så meget til forandring og særpræg, som københavnerne

11 PORTRÆTTER Også Buddha kan købes i keramik De udendørs krukker koster lige fra kr. når de tager til Ryslinge for at købe udsmykning til hjemmet og haven. Vi har blå krukker. De er yt hos mange, men alligevel er der købere til dem, siger Søren. Jeg har, fortsætter Marianne, mens hun griner, lagt mærke til at modne mænd fra København gerne vil have blå krukker!. Livet som lertøjssælger smuldrer ikke nødvendigvis hen i kedsomhed. Marianne og Søren har begge et lunt humør og er meget udadvendte. Nogle handler bringer dem også vidt rundt i riget. En kunde fra det centrale København ringede og bestilte 12 store krukker til sin baggård, siger Søren. Kort efter ringede en kunde fra Vedbæk ligeledes og ville købe samme antal. Så her rullede Søren afsted i varebilen proppet med 24 store krukker til det nordlige Sjælland. Flere fra ejendommen midt i hovedstaden har efterfølgende købt krukker, så hvis man en dag vandrer rundt nær Amalienborg, kan man være heldig at spotte en baggård med ikke bare en masse flotte blomster, men også en repræsentation af Ryslinge Krukkemarkeds sortiment over det forventelige. Krukkemarkedet selv handler primært hos fire forskellige producenter i Vietnam. Via tilsendte cd-rom er, mails og ind i mellem ture til Vietnam, kan Søren og Marianne se årets kollektioner og har desuden mulighed for selv at få fremstillet specielle produkter. De bestilte krukker er uger undervejs, da de fragtes pr. skib, så Søren og Marianne samler bestillingerne til hele containere, få gange om året. Nogle af krukkerne hentes dog også hjem fra Italien, mens visse figurer købes i Herning. Tidligere Kværndrup-borgere Forretningen i Ryslinge tog form i Ryslinge i Vores søn Thomas havde et krukkemarked i Svendborg men overlod salget af varerne til os, fortæller Marianne Banche. Det var der også god plads til her på den rummelige ejendom på Rødamsvej i Ryslinge, som Marianne og Søren havde overtaget fra tømrerfirmaet G.A. Schlüter, som i første omgang lejede sig ind i et par af bygningerne. Siden benyttede Faber nogle af bygningerne i en periode. Endelig har sønnen Thomas Banche haft salg af fyrværkeri (som nu er rykket til Ringe), inden krukker og keramik overtog al pladsen. Salgsarealet er endda løbende blevet udvidet. Det samme gælder staben, hvor også Marianne og Sørens datter, Helle, der også har Midtfyns Teltudlejning og Service, giver en hånd med. Selvom Søren har rundet de 70 år og Marianne de 68, drømmer parret stadig om at udvikle firmaet. Vi vil gerne have plads til et drivhus, til at udstille krukkerne i siger Søren, der dog ikke har planer om at udbygge med andre slags varer. Det ville være oplagt også at sælge blomster og planter. Men det er meget bedre at henvise til fagfolk på dette område, siger han. Han er erfaren i det at væ- Foråret er højsæson for Ryslinge Krukkemarked, der har åbent fra 1. marts til 1. december. re selvstændig: Da parret i en årrække boede i Lørup, startede og drev han it-firmaet Netplan System Design, som siden er solgt fra og flyttet til Årslev. Forinden arbejdede Søren med EDB hos Shell og har undervist i faget på Svendborg Handelsskole. Han er autodidakt inden for it-programmering. Marianne og Søren er begge oprindeligt fra Odense og efter ungdomsstudier i År- 11

12 PORTRÆTTER hus og København, boede de frem til starten af 80 erne i Kværndrup, hvor de stadig har mange bekendte. Flere kommer også gerne og køber krukker. Selvom virksomhedens fysiske placering i det midtfynske ikke er den mest synlige, er familien Banche alligevel ganske tilfreds med salget. Også selvom der bruges en del penge på annoncering. Ryslinge har en god placering og er tæt på motorvej, siger Marianne, der mener, det vil være for dyrt at etablere sig i f.eks. Ringe eller Odense. Vi har en god beliggenhed her på Rødamsvej, fastslår Marianne. Under interviewet ruller da også en hel flok cyklende damer ind og betragter de mange flotte krukker, der tårner sig op på pladsen. En bil, vil dog unægtelig gøre turen fra Ryslinge Krukkemarked sjovere. Men så er mulighederne også store i mere end en forstand. 12

13 PORTRÆTTER Pebersvend fyldt med energi Af Anders Thorup Tømrer Nick Nielsen startede for 4 år siden - juni FIMA Byg og Service. På daværende tidspunkt kun knap 25 år gammel, så Nick er som 30-årig allerede en erfaren selvstændig håndværker - og pebersvend d. 4. september! Tillykke! Nick Nielsen, FIMA, Byg og service Som født og opvokset i Kværndrup er Nick kendt i bybilledet. Nick er engageret i lokalsamfundet, og han er den suverænt yngste, der har deltaget i arbejdet med Byfornyelsen. Det lokale engagement er meget vigtigt for Kværndrups overlevelse, og det vil jeg som far til to små piger gerne deltage i. Jeg tror også, at det har været godt for Byfornyelsesprojektet, at der har været en håndværker i gruppen. Og det har da også kastet lidt arbejde af sig. Nick fortæller levende om sit arbejde som selvstændig tømrer. Det er lidt skuffende, at borgerne i Kværndrup ikke er så gode til at bruge os lokale håndværkere. Jeg har lavet forskellige mindre tilbygninger og renoveringer, men det meste arbejde er udenbys mest i Odense. Der er nok lidt mindre lyst til at investere i boliger i Kværndrup end fx i Odense og så har vi flere selvbyggere! Nick har lige udvidet firmaet med sin far Kurt. Jeg har altid tænkt, at FIMA kun skulle bestå af mig selv og min bil. Men heldigvis har jeg haft så travlt, at det er blevet muligt at ansatte min far, som er snedker. Det betyder, at jeg kan påtage mig lidt større opgaver, da det naturligvis er svært at håndtere tunge materialer ene mand. Jeg har ingen ambitioner om, at firmaet skal være større, end det er nu. Det er de små opgaver, fortrinsvis for private, der er vores målgruppe, så jeg er meget tilfreds som det kører nu og dejligt at have fået min far som kollega. Jeg har ikke lyst til at lave store investeringer, og så sidde med håret i postkassen, hvis der kommer krise. FIMA er i øjeblikket beskæftiget Nicks rullende værksted et med større projekt på Skarø. Skarø Is udvider, så de skal have gjort plads til større maskiner og lager. Det er en spændende opgave, men selvfølgelig upraktisk på en ø. Men vi bor derovre og tager så hjem på lang weekend. Nick har ikke kun siddet i Byfornyelsesgruppen som medlem, Nick og Sabrinas to piger Filippa og Mathilde, som har lagt navn til firmaet. men har også været manden bag renoveringen af Bakkelunden. Og manden bag nogle af byens renoverede facader, incl. hans og Sabrinas eget hus på Svendborgvej. Det var dejligt at arbejde med renoveringen af Bakkelunden, da det dels var et projekt med stor opbakning fra hele byen dels fordi det jo er et sted, som betyder noget for mig som født og opvokset i byen. Desto større er også skuffelsen over, at nogle har kunnet finde på at udøve hærværk. Men glædeligt, at byggeriet var så solidt, at hærværksmændene ikke kunne komme ind. Nick har særlige kompetencer indenfor energiforanstaltninger. Jeg har taget uddannelsen som certificeret energihåndværker, hvilket indebærer, at jeg kan beregne, om de energi- 13

14 PORTRÆTTER besparende foranstaltninger nu også kan betale sig. Som det fremgår af Trine Hedegaards artikel her i bladet er det stadig muligt at søge byfornyelsesmidler til facaderenovering. Nick var med i styregruppen fra dens start. Jeg lavede flyers til uddeling, da Byfornyelsesprojektet startede. Her fremgik det, hvilke støttemuligheder der er, når det handler om at udføre forbedringer af sin bolig. Jeg tror ikke, at folk er klar over hvilke muligheder for støtte, der findes, når det handler om at spare energi. Som det nok er kendt, kan man trække udgifter fra til håndværkernes arbejdsløn - endnu -, men det gælder jo for alt arbejde og ikke kun for at spare energi. Men der ud over er der mulighed for at få tilskud til energibesparende foranstaltninger. Man kan få tilskud til alle isoleringsopgaver, ligesom man kan få støtte til at udskifte ældre vinduer med energirigtige ja, man kan få støtte til at udskifte blot glasset. Man får typisk et tilskud på ca. 25 ører pr. kwh, man skønnes at spare så den kan blive en rigtig god forretning. Alle er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger. Jeg hjælper også gerne med at lave ansøgning. Når man som kunde vælger en håndværker, er det vigtigt, at man har en garanti for kvaliteten af arbejdet. Jeg har naturligvis, som de fleste andre selvstændige håndværkere, en Byggegaranti forsikring, så hvis der skulle ske fejl, er kunden sikret med beløb op til kr. pr. bygningsdel. Denne gælder også ved ophør af firmaet Tilbygning eller ved konkurser. Nick er en grundig og fornuftig ung mand, hvilket hans opstart på firmaet vidner om. Jeg startede jo som meget ung, men det første halve års tid var jeg sikret arbejde, da mig og min bil var lejet ud til et Nyborg firma. Så kunne jeg se om der var basis for at fortsætte, - det var der heldigvis, og det har jeg aldrig fortrudt, at jeg gjorde. Jeg er selv udlært tømrer fra et ganske lille firma, Kronberg Montage i Odense og det er måske derfor jeg synes, at småt er godt. Jeg har min bil, og så har jeg lager nede i den gamle Kværndrup Maskinfabrik. Redaktionen siger tak for besøget hos Nick og opfordrer samtidig til, at vi alle bruger de lokale håndværkere og andre lokale firmaer ikke mindst vore butikker. Som Nick afslutningsvis fortæller, da jeg ønsker ham en god fødselsdagsfest, så holder han den naturligvis i Kværndrup Forsamlingshus og får vin leveret fra Kværndrups nystartede Vinhuset - altså lokalt. Isen kommer dog forståeligt nok fra hans gode kunde på Skarø! 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndruphallen og byfornyelse Af Jane Bentsen og Anne Sloth Skitser for ombygning af hallen er godkendt af kommunen - nu kan det kun gå for langsomt. På et møde i april med deltagelse af mange forsekllige interessenter blev nedsat en arbejdsgruppe,som siden har haft et par møder. Formålet var tilpasning af byggeplanerne for hallen til flest mulige ønsker. Efterfølgende har arkitekt Kaj Munk udarbejdet tegninger til brug for en udbudsrunde med en indbudt kreds af lokale håndværkere og til at sende til godkendelse i kommunen. Målet for os var i første omgang at få bygget 120 m 2 depot med ovenlys og 2 adgange til eksisterende hal, der skulle stå klar til brug medio august a.h.t. gymnastik fra Kværndrup Idrætsforening. Det bliver det ikke, men det eksisterende depotrum er tømt for de fleste ting og kan bruges, så det burde ikke give problemer. Depotfaciliteter var en forudsætning for, at mange af gymnastikholdene er flyttet til hallen i denne sæson. Men men men kommunen stillede krav om et samlet projekt, før de ville bevilge pengene. Vi lavede to forslag: Forslag 1: - Depotrum - Indretning af fitness i cafeteria lokalet. - Indretning af mødelokale i lokalet hvor fitness er i dag. - En mindre ombygning af køkkenet med åbning ud mod gangen. Forslag 2: - Udvidelse af mødelokale mod parkeringspladsen m.h.p. anvendelse til fitnesslokale - Det er tænkt med glasfacade og med en tagterrasse, som man kan få adgang til via cafeteriet. - Nuværende fitnessrum og cafeteria kan anvendes til andre aktiviteter Kommunen foretrækker forslag 2. Det vil også betyde, at ændringer på 1.salen bliver begrænsede og måske kan udføres af frivillige. Kommunen ser gerne, at facaden og parkeringspladsen får en mere moderne og indbydende fremtræden. Depotrum kommer i forhold til kommunes midler i anden række, men er vigtig for os a.h.t. mulighederne for at få timer i hallen. Der er 1,5 mill. kr. til brug i området. Af disse skal ca kr. bruges til en sti mellem skolen og hallen. Vi er blevet opfordret til søge penge andre steder, hvilket vi skal i gang med. Af de 1,5 mill.kr. kommer 1 mill. fra kommunen og ½ mill. fra staten. Ting tager længere tid, end man kunne ønske sig, men vi tror fortsat på, at det bliver til noget. 15

16 FORENINGER OG INSTITUTIONER kr. fra Kværndrup Idrætsforening til hallen Af Anne Sloth, formand På en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening var der enstemmig tilslutning til at støtte den forestående ombygning af Kværndruphallen med op til kr. Onsdag aften var der ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening. Planerne for ombygning af Kværndruphallen blev gennemgået af Jane Bentsen fra Ryslingehallernes bestyrelse. Derefter fulgte en god og konstruktiv debat om anvendelsen af de forskellige rum. På generalforsamlingen blev det foreslået at starte en indsamling til ombygningen. Flere foreninger var til stede, og alle bakker op om ideen. Der er flere formål med ombygningen af hallen: at bygge et nyt depot, så der bliver plads til alle vores gymnastikredskaber, så hallen bedre kan anvendes til gymnastik at bygge til ud mod Svendborgvej, så der bliver mulighed for et større fitnesslokale, en mere moderne facade og indgangsparti at skabe bedre forhold for ikke-idrætslige aktiviteter, så hallen kan komme til at erstatte de funktioner, som tidligere var i det nedlagte bibliotek, altså give bedre muligheder for mere kulturelle aktiviteter Åbne cafeteriet, så det bliver mere attraktivt. Det var en herlig følelse, da stemmerne var gjort op, og vi kunne konstatere, at der var 100 % opbakning til at støtte ombygningen af Kværndruphallen med kr. Det viser endnu engang, at vi vil vores by! Jeg vil derfor opfordre alle borgere i byen til at give et beløb til ombygningen af Kværndruphallen, alt er velkomment småt som stort. Det er jo velkendt, at mange bække små gør en stor å. Beløb kan indsættes på flg. konto i Andelskassen: Reg: 5975 Konto:

17 FORENINGER OG INSTITUTIONER Godt nyt fra Kværndrup Forsamlingshus - Et Nøglehus Af Dorthe Nielsen, formand Kværndrup Forsamlingshus Efter en turbulent tid med mange spekulationer og bekymringer omkring forsamlingshusets fremtid, kan bestyrelsen nu glæde sig over, at huset fungerer over al forventning. Udlejningen ligger på nuværende på et niveau, der er bæredygtigt, og sammen med fællesspisningerne og øvrige arrangementer, som bestyrelsen står for, er der kommet balance i tingene. I løbet af året har vi fået sponsoreret kr. fra Fionia Fonden, fra Faber Fonden, og der blev samlet røde poletter i Super Brugsen, som blev udbetalt med kr., hvilket har bevirket, at vi har kunnet købe køle- og fryseskab, gulvvasker og fået gulvene lakeret. Bestyrelsen varmer sig ved de mange positive tilkendegivelser, der kommer fra lokalbefolkningen. Lokalrådet har stået os bi hele vejen igennem, og samarbejdet fortsætter fremover med bl.a. fællesspisningerne, hvor vi har været så heldige, at flere "kokke" har budt ind med frivillig arbejdskraft, så vi har mulighed for at tilbyde god mad, hygge og sammenhold. I forbindelse med den daglige drift er der mange i byen der giver en hånd med, bl.a. ved opsætning af borde for pensionisterne til banko, vinduespudsning og rengøring efter fester. Den 24. juni blev der afholdt arbejdsdag i forsamlingshuset, hvor vi fik malet, vasket lamelgardiner, borde, stole, lamper mm. Der var 15 der havde meldt sig under fanerne, og der blev virkelig gået til den, samtidig med, at vi havde en rigtig hyggelig dag. Forsamlingshuset var vært med rester" fra fællespisningerne. Efter at huset er blevet et nøglehus, har bestyrelsen erfaret, at det har givet et helt andet tilhørsforhold til vores dejlige forsamlingshus, denne følelse vil vi rigtig gerne give videre til byens borgere ved at afholde forskellige arrangementer, som fællesspisning i samarbejde med Lokalrådet, medarrangør af julebazar, juletræs fest mm. I skrivende stund sælges medlemskort, og bestyrelsen vil gerne takke for den positive modtagelse og store opbakning vi møder, når vi kommer rundt. Det har vist sig på vores tur, at der er en vis usikkerhed omkring, hvordan huset nu fungerer som et nøglehus. Huset udlejes af bestyrelsen, og derefter bestemmer man selv, hvordan man ønsker festen. Bestyrelsen er behjælpelig med henvisning til kokke, kogekoner, serveringspersonale og andre samarbejdspartnere, som gerne vil stå for dele af eller hele arrangementet, så man bestemmer selv hvor meget / lidt man vil gøre. Kontakt bestyrelsen på tlf Kig også ind på vores hjemmeside Hvis vi af den ene eller anden grund er kommet til at gå jeres dør forbi, og I har lyst til at støtte vores forsamlingshus, er I velkommen til at overføre pengene til konto skriv jeres adresse og I vil blive opført som medlem. 17

18 FORENINGER OG INSTITUTIONER Koloni for første gang Af Victor, far og mor At skulle sende sin nyopstartet søn med på koloni, var en stor ting. Især var tanken nok værst for mor og far. Når man er 3 år gammel, så ved man ikke, hvad ordet koloni betyder. Når vi nævnte ordet koloni, sove ude, sjov, leg og at mor og far ikke skulle med ja så kunne Victor da meddele, at han heller ikke skulle med. Det var derfor ikke noget, vi snakkede så meget om, før ugen op til de skulle af sted. Jo tættere på vi kom dagen, og jo mere vi fik snakket om, hvor sjovt han ville få det, lød det mere og mere spændende i Victor s ører. Han skulle jo også have lommelygte med og køre i stor bus ud til kolonien. Dagen kom, hvor jeg skulle aflevere Victor og sige farvel. Victor var cool og klar. Men at skulle stå der i døren, kysse og kramme farvel med en stor klump i halsen og mærke vandet i øjenkrogen, var noget af en måde, at få dagen skudt i gang på. Det var nok mest savnet til ham og tanken om, at han ikke var der de næste 2 døgn. For jeg vidste jo, at han ville klare det og var i trygge hænder, samt sammen med alle sine kammerater. Det var to lange dage herhjemme. Endelig blev det fredag, og vi måtte hente ham. Det kunne ikke gå for langsomt. At komme til kolonien og se ham sidde der og nyde det sammen med de andre børn, var en fornøjelse. At se hans blik og lys i øjnene, da han fik øje på os var guld værd, det kan stadig give mig våde øjne bare ved tanken. Man er vel pyldermor. Det var tydeligt både på kolonien og herefter, at Victor har haft en fantastisk koloni og selvfølgelig en stor oplevelse for sådan en lille gut. Stor tak til Kværndrup Børnehave for, at Victor blev den oplevelse rigere. Så koloni med Kværndrup Børnehave kan varmt anbefales. 18

19 FORENINGER OG INSTITUTIONER På tur med 34 børn i 3 dage Af Mette Møller Koloni. Alene ordet kan give kriller i maven hos både store og små. Da dagen oprandt for kolonien var luften tyk af forventning. Alle børnene var klar, og tingene pakket og klar. Børnene sitrede af spænding og glæde, hvilket smittede af på os andre, så da bussen kom, jublede alle. Første store ting var busturen. Det, at sidde med sine bedste venner i en kæmpe bus på vej mod nye eventyr, var bare fedt. Victor Næste store ting var at ankomme til kolonien. Alle børnene løb ind for at finde en seng, som skulle deles med en ven. Efter at alle senge var redt, og vi havde spist vores medbragte madpakker, skulle alt udforskes, alle senge prøves, og taskerne skulle tjekkes for indhold. Vejret var fantastisk, og efter en god strandtur lavede vi aftensmad over bål til stor glæde for alle. Luften var tyk af bålrøg, glæde og forventningen om at sove uden mor og far. Alle børn var glade og legede sammen uden konflikter, hvilket var en fryd at være vidne til. Efter godnatkrammene, afprøvning af lygter og en godnathistorie sov alle hurtigt og vi voksne kunne hygge os sammen stille og roligt, imens næste dag blev planlagt. Dagen efter havde alle klaret natten i fin stil uden problemer, og vi kunne straks gå i gang med at nyde dagen. Vi fik gået en lang tur ved stranden, var på skattejagt om eftermiddagen, hvor alle sanser skulle bruges for at finde Kaptajn Sabeltands skat. Om aftenen spiste vi is ved kiosken. Hele dagen forløb så roligt og i sådan en kærlig atmosfære, at jeg blev helt rørt. Sikke gode børn vi har. Hjælpsomme, kærlige og gode til at inddrage hinanden. Sidste dag bød på oprydning og leg i alle kroge samt en fødselsdag. Alt sammen blev nået stille og roligt, inden forældrene kom og hentede deres meget stolte børn. Hjemme igen kunne jeg gøre status over min første koloni i meget lang tid, og selv om jeg ikke havde sovet meget, var jeg så stolt og glad. Glad for mine gode kollegaer og stolt over, at børnene var så gode til alt. Så flot og dejligt at opleve, så nu ser jeg frem til at komme med på flere kolonier og til fremover at være med til at give børnene en kæmpe oplevelse. 19

20 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Husflidsforening Af Anna Sigurðardottir 23. marts fejrede Kværndrup Husflidsforening sin 120-års fødselsdag med arrangement på Egeskov Mølle. Efter et foredrag af Husflidskonsulent Erikson fra Kolding d. 17. marts 1894, enedes nogle af de tilstedeværende om at forsøge at oprette en Husflidsforening for Kværndrup Sogn. Skriftlige indbydelser blev sendt ud til sognets beboere og den 24. marts 1894 blev Kværndrup Husflidsforening stiftet. Til bestyrelsen blev der valgt: Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup. Lærer Fausing, Kværndrup. Gårdejer Jens Kristiansen, Kværndrup vænge. Gårdejer Hendrik N. Nordtorp, Trunderup. Gårdejer Hans Lundsgaard, Trunderup. Husmand Hans Rasmussen, Egeskov. Snedker J. Mortensen, Trunderup. Der var meget, der skulle falde på plads, inden skolen kunne starte. Der skulle vælges en mand til at tage hen på et hus- 20 flidskursus for at uddannes til lærer, og hertil blev Træskomager Mads Nielsen på Sandager Mark valgt. Der skulle købes værktøj, tegnes medlemmer og opkræves årsbidrag. Så skulle der findes passende lokale, og i starten blev præstegårdens sal benyttet som Husflidsskole. I referat fra oktober 1894 kan man læse følgende: De karle mfl. Der har givet bidrag ved foreningens oprettelse har fortrinsvis ret til at indtræde i skolen som elever. I referatet fra april 1895 kan man læse, at der har været undervist tre aftener om ugen. 2 hold drenge som hver har fået en aftens undervisning og 2 hold karle, som har fået hver to aftener om ugen. Medlemstallet dette år udgjorde 132. Om foråret 1895 blev den første udstilling i Kværndrup Forsamlingshus afholdt. Før udstillingen blev der udsendt en opfordring, hvor man kunne læse følgende: alle blev opfordret til at deltage i, unge som gamle, mænd som kvinder og om man var medlem af husflidsforeningen eller ej. Kvinder gik ikke på Husflidsskolen. De efterfølgende år blev der holdt udstilling nærmest hvert forår. Der blev solgt adgang til udstillingerne, der blev holdt foredrag, amerikansk lotteri og tombola med bortlodning af diverse gode præmier. Der var fællesspisning af medbragt mad, evt. opført et lille lystspil, og aftenen sluttede så med nogle timers dans. Ofte gav udstillingerne overskud til foreningens kassebeholdning, som ellers var meget lille. Foredrag blev der også holdt til generalforsamlingerne, eller som der siges i referat fra 26. april 1901: Da der ikke var bleven lejlighed til at afholde

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016.

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede haver, dette skrev Douglas Jerrold. En sætning som jeg synes står meget godt for det arbejde der

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orienterer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris FALKEPOSTEN Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august Bakketur og besøg i Korsbæk August 2015 Helstegt pattegris HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Multihuset, Øster Hurup søndag den 20. november 2005 21. november 2005 Nærværende rapport er et beslutningsreferat

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Der er afholdt Borgermøde i... : Vester Nebel Lokalråd Mødedato... D.29.januar 2013 Mødetid... Kl. 19:00 Mødested... Vester Nebel Forsamlingshus Referat udsendt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere