KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV"

Transkript

1 NR. 21 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 6: Kværndrup Fjernvarme Amba SIDE 9: Kværndrups byporte SIDE 10: Forretning på fin facon - Ryslinge Krukkemarked SIDE 13: Pebersvend fyldt med energi - FIMA, Byg og service SIDE 15: Kværndruphallen og byfor- nyelse SIDE 17: Godt nyt fra Kværndrup Forsamlingshus SIDE 18: Foreninger og institutioner fortsat SIDE 20: Kværndrup Husflidsforening SIDE 30: Ejendommen Nyborgvej 9 - Kværndrup Bio KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

2 FRA REDAKTIONEN Holdet bag Redaktion Anders Thorup, redaktør: tlf Mette Schiel: tlf Peter Nielsen: tlf Lars Skov Sørensen: tlf Vidste du, at...? Tekster Edvin Larsen m.fl Tekst og billeder til bladet (billeder skal fylde mindst 1 MB.) Layout og tryk Anne Sloth Jesper Sell Kaare Paludan Økonomi og annoncetegning Tove Svendsen Olav Engholm, Tove Jørgensen Uddeling Bodil Engholm Om indlæg, artikler og andet indleveret materiale Ansvar for indlæg, artikler m.m. påhviler alene forfatteren/indsenderen. Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil det selvfølgelig være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet. 5 blade om året Der er planlagt 5 udgivelser på et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48. Deadline til næste nr. er den 20. oktober Fra redaktionen Af Anders Thorup Priser for annoncer ⅟₈ side: kr. ex. moms, ¼ side kr. ex. moms, ½ side kr. ex. moms, ⅟₁ side kr. ex. moms. Priserne er for 5 numre årligt, husstandsomdelt til ca husstande. Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad. Seneste blads leder handlede om Kværndrup Skole og de rygter, der var om, at skolen skulle lukke. Heldigvis nåede indholdet i lederen faktisk at blive uaktuelt, før bladet udkom, idet ledende politikere aftalte at bla. Kværndrup Skole ikke var lukningstruet. Der er som bekendt mange argumenter for, at den ikke skal lukke, og heldigvis traf politikerne en fornuftig beslutning i hvert fald i denne omgang læs valgperiode. Det sydfynske område mister nok nogle af de små skoler, så om 4 år, når debatten om skolelukninger atter popper op igen, så er det pludselig vores skole, der står først for medmindre vi i Kværndrup de kommende år, virkelig tager os sammen. Vi skal kæmpe for at gøre vores lille by attraktiv at bo i, så folk flytter hertil gerne børnefamilier. Vi skal kæmpe for at bevare vore butikker og virksomheder. Derfor er det lidt trist at høre Nick fra FIMA Byg og Service og i tidligere sponsorportræt høre Søren Jansen fra Schous Hvidevarer sige, at det er relativ begrænset, hvad virksomhederne har at lave i Kværndrup. Vi har nogle kompetente virksomheder og forretninger i Kværndrup og omkringliggende småbyer, så hvorfor ikke bruge dem, der lever og bor her? Er man usikker på om de lokale kan magte opgaverne? Er det finere, at få firmaer fra de store byer til at arbejde for sig? Kværndrups lokale virksomheder og butikker, er med til at holde lokalsamfundet i gang, sammen med de aktive fritidstilbud, velfungerende institutioner og gode skoler. Apropos fritidstilbud er der store ting på vej i Kværndruphallen. Arkitekt Kaj Munk har lavet tegninger til, hvordan hallen kan udvides. Først og fremmest bliver facaden ændret og fitnesscenteret flyttet ned, så man udefra kan se, at der er aktivitet. Desuden bygges depot, så hallen kan få flere brugere. Laila Hansen har overtaget cafeteriet, så man kan tilbyde forplejning ved arrangementer, men også give service til hallens brugere i hverdagen. Disse Forsidelogo: Rentegnet af NIMA Forsidebillede: Faglig fordybelse, 4. kl. Fotograf: Mette Schiel

3 FRA REDAKTIONEN tiltag gør, at hallen kan blive brugt endnu mere, end den gør nu. Aktivitetstallene er afgørende for kommunens fremtidige støtte, så se at få tilmeldt dig et hold, eller kom med ideer til nye aktiviteter i hallen! Læs i øvrigt Anne Sloth og Jane Bentsens indlæg om hallen og om indsamling af frivillige bidrag. Tænk over hvad hallen betyder for din hverdag i din familie, hvor let det er at ungerne bare skal op i hallen til sportsaktiviteter og ikke køres længere væk. De kan faktisk i mange tilfælde transportere sig selv. Byfornyelsesprojektet kører fortsat og som en aflægger af dette, har Vejdirektoratet bevilget penge til cykelsti til Egeskov. Kværndrup har i forvejen et godt stisystem, men stien mod vest har virkelig været savnet. Stien omkring skolen er blevet gjort velegnet til skateboard og rulleskøjteløb, så endnu en aktivitet er mulig! Næste etape i Byfornyelsen handler om trafikken og gadebilledets indretning med chikaner og beplantninger, så et spændende arbejde venter for styregruppen. Egeskov Marked står for døren. Markedet har de seneste år haft nedgang i besøgstal og antal af kræmmere. Markedsforeningen har indkaldt til møde og hørt hvad borgerne mente om situationen og fået mange input til nytænkning i forhold til Markedets afholdelse. Som noget nyt åbner Egeskov Marked allerede tirsdag eftermiddag, så kræmmerne har nogle flere timer at have åbent i. Visse af markedets boder åbner også tirsdag, så det bliver rigtig spændende om de seneste års tilbagegang stopper med de nye initiativer. Som det altid er tilfældet, er det i krisetider, man skal stå sammen, og indtrykket er da også, at folk som altid glæder sig til Markedsdagen(e). Så brug de lokale virksomheder og forretninger, brug den lokale hal og de lokale skoler. Støt op omkring Egeskov Marked og alle de andre aktiviteter, der er i byen og nyd efteråret gå en tur ved Mågesøen. Kværndrups fremtid tegner frodig: De kommende år vil der blive masser af æbler i området vest for Mågesøen, som enhver kan nyde, det bliver muligt at cykle en aftentur til Egeskov under den tindrende blå septemberhimmel, når cykelstien er færdig og man kan nyde solfangeranlægget, der producerer gratis varme. Vær med til at gøre byen attraktiv, så lederen om 4 år ikke atter skal handle om at skolen er truet af lukning! Vi kan tage det gamle slogan frem TÆNK GLOBALT HANDL LOKALT 3

4 NYHEDER Godt nyt til Kværndrup! Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune Så er sommeren ved at være ovre og vi skal i gang med byfornyelsen igen. Kværndrup hallen og om opstarten på de projekter der drejer sig om gaderummene i byen. Der skal bl.a. ny belysning på en del af Svendborgvej og der skal tænkes nyt vedr. det udtryk som statsvejen har. Syd for A9 bliver der udsigt til hhv. cykelsti og solfangere. Har du lyst til at blive en del af arbejdsgruppen, er alle fortsat velkomne. Send en mail på og meld dig til, så får du besked når der er nye møder på vej. Der er god grund til lige at dvæle lidt ved denne sommer for den bød på rigtig gode nyheder til Kværndrup. Som de fleste i Kværndrup nok har hørt, er der nu afsat midler til at realisere et længe næret ønske om en sti mellem Kværndrup og Egeskov Slot. Ja, stien kommer sågar til også at nå helt ud til Egeskov Mølle, hvilket er en ekstra fin bonus, som vil være til stor gavn for både turister og de lokale skolebørn - og andre, der færdes på cykel langs den befærdede hovedvej. At det nu lykkes at få stien anlagt, er ikke mindst lokale ildsjæles fortjeneste. Der har i mange år og senest gennem en arbejdsgruppe under byfornyelsen, lokalt været arbejdet på at overbevise staten/ vejdirektoratet om at stien var både fornuftig og nødvendig. Så husk lige at give et fortjent 4 skulderklap til de lokale ildsjæle næste gang, I møder dem det er et flot stykke arbejde, de har gjort på byens vegne. Stien til Egeskov var nok den største nyhed, men mange børn og unge vil sikkert også glæde sig over, at der nu er sat bedre lys op på den lidt mørke sti mellem skolen og hallen og at der er kommet en god og rullevenlig asfalt på en strækning ved skolen. Så kan der både løbes, skates og rulles på rulleskøjter, uden at få knæ og håndflader flået helt til blods, hvis uheldet er ude og man styrter. I afdelingen for små bitte nyheder, kan man glæde sig over at skrotbunken ved det grønne område nu er fjernet. Dette efterår vil byfornyelsen primært handle om fornyelser i HUSK der kan fortsat søges om støtte til renovering af private ejendomme langs hovedgaderne i Kværndrup. Kontakt mig gerne på hvis der er spørgsmål til dette. Josephine på løbehjul.

5 NYHEDER Fjernelse af skrotbunke Af Else Thorsen Fredag d.4.juli 2014 var en glædens dag i Kværndrup, for os der færdes på stien mellem Kirkevej og Mågevej. Vi fik igen det flotte kig fra stien op mod bagsiden af vores kirke tilbage uden generende skrammelbunke. Først som faldefærdigt skur på marken i mange år, senere et par år som en bunke skrot samlet sammen ved kanten af stien. Hvor vil vi nyde sommeren langs stien. Tak for fjernelsen! Orientering fra Lokalrådet! Af Aina Lind-Hansen, medlem af Lokalrådet På grund af sommerferien er der ikke så meget at berette. Sæt kryds i kalenderen til fællesspisningerne! Det vigtigste, der er sket siden sidst er, at Kværndrup skole blev trukket ud af spareforslaget, så truslen om lukning af skolen er væk i denne omgang. Det er ikke lokalrådets fortjeneste, men hele sagen har givet anledning til mange møder. Andre i byen har dannet en aktivitetsgruppe med blandt andet det formål at se på, hvordan man kan få flere mennesker til at flytte til Kværndrup. Skrotbunken ved Skolestien er fjernet, og Lisbeth Østergaard har lovet, at naturkyndige vil se på Mågeparkens ve og vel efter sommerferien. Lokalrådet deltog i kommunens "grundvandsmøde" den 14. august Man bad de 52 deltagere om gode ideer til den bedste udnyttelse og bevaring af grundvandet. Der kom ikke noget konkret på bordet, men mødet gav dog lokalrådet idé til en kampagne vedrørende grundvandet og forureningen: "Du bor på dit vand, pas på det, for du drikker det". De næste fællesspisninger bliver , og Nærmere oplysninger på Kværndrup INFO, skærmen i Brugsen og opslag rundt i byen. På lokalrådets næste møde i begyndelsen af september går vi i gang med at revidere udviklingsplanerne for byen, og man overvejer på et tidspunkt at inddrage de andre lokalråd i KNU- DEPUNKTET til fælles drøftelse. Referat af mødet den kan læses på Kværndrup INFO. Vi modtager gerne ideer til emner, man ønsker behandlet i lokalrådet. BIERPARTY har lidt midler tilbage fra sidste år, og har besluttet at støtte Borger- og Erhvervsforeningen med kr. til at få repareret Bakkelunden. Trist, at det er nødvendigt. 5

6 NYHEDER Kværndrup Fjernvarme Amba Af Tage Hansen, formand Kværndrup Fjernvarme Amba Kværndrup Fjernvarme forsætter planerne om etableringen af et solvarmeanlæg. Efter generalforsamlingens godkendelse, 29. okt. 2013, hvor bestyrelsen fik mandat til at fortsætte planerne om at etablere et solvarmeanlæg i forbindelse med nuværende varmeanlæg på Bøjdenvejen, er det tid til at gøre status på arbejdet med hensyn til dette spændende projekt. Bestyrelsen har til denne opgave nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet intenst med opgaven, og der har været afholdt adskillige møder med værkets rådgivende ingeniør, Rambøll, Fåborg- Midtfyns Kommune, advokat og andre aktører. Arbejdsgruppen har desuden været rundt på forskellige andre fjernvarmeværker, som har fået etableret solvarmeanlæg, for at indhente erfaringer og inspiration. Kværndrup Fjernvarme har ønske om at opføre et solvarmeanlæg på ca. 7000m2, som vil kunne forsyne nuværende halmfyringsanlæg med ca MWh, svarende til ca. 19% af det årlige varmeproduktion. Selve udbudsmaterialet til afholdelse af indbudt licitation er udarbejdet af værkets rådgivende ingeniør. Det bliver udsendt i uge 33 med afholdelse af selve licitationen medio september. Bestyrelsen ser med stor forventning frem til licitationen, - spændende om de indkomne tilbud vil være indenfor anlægsbudgettet, som blev fremlagt på sidste generalforsamling. Den forventede forsyningsafgift (FSA), som indgik i energiforliget i marts 2012, er efterfølgende blevet taget af bordet, hvorfor det naturligt er blevet mindre attraktivt at investere i et solvarmeanlæg. Bestyrelsen har dog enstemmigt vurderet, at investeringen på langt sigt er til fordel for selskabets forbrugere, hvilket i øvrigt fremgår af intern økonomi-kalkule over investeringen, som bliver fremlagt på kommende generalforsamling, tirsdag d. 21. oktober. Bestyrelsens indstilling er foretaget med ønsket om mottoet: At være på forkant med fremtiden På generalforsamlingen besluttes det endeligt om Kværndrup Fjernvarme skal opføre planlagte solvarmeanlæg. Det skal slutteligt oplyses, at Kværndrup Fjernvarme helt naturligt tilbagebetaler det opkrævede Forsyningssikkerhedsafgift på 40,- kr/mwh, som er opkrævet for varmeåret Dette vil fremgå af de nyligt udsendte varmeopgørelser. Fremtidens solvarmeanlæg skal placeres her 6

7 SOGNEROD Telt og Loppemarked Af Frank Andersen Vi holder fast i telt og tradition, for nu er det på andet år, vi afholder teltmarked på vores lokale OK-Tank på Odensevej. Og det er igen med mange positive og ivrige bodholdere samt et stort antal besøgende. Mange lægger lige vejen forbi, og en hel del skal lige kigge og handle, mens de alligevel skal have benzin på bil eller motorcykel. Flere gør en god handel, om det så er en blomst til lillemor eller haven, et nyt smykke fra Zibrus, en loppeting eller et flot lys fra Hjortshøj, ja så er der noget for alle. Flere børn er kommet med deres brugte legetøj og har tjent en god skilling på det, de ikke bruger mere, og som så får nyt liv hos en ny lille dreng eller pige. Folk, der lige har foretaget en oprydning på loftet eller i kælderen, er der også kommet flere af, og tingene skifter ejer og bliver brugt igen i stedet for at havne på lossepladsen, hvor de ingen gavn gør! Vi var i august plaget af en parkeret varebil, som optog en del plads foran teltet, hvilket gav lidt trængsel i selve teltet, men igen udviste de mange bodholdere forståelse for hinanden og en udbredt tålmodighed, når der var kunder i teltet, hvilket der heldigvis var, det meste af tiden. Så ligger du inde med loppeting, eller har dit barn noget gammelt lejetøj, der ikke bruges mere, er her chancen for at komme af med tingene, så de igen kan gøre glæde, og du/dit barn kan tjene lidt til noget nyt måske - eller til sparegrisen? Det er gratis at have en bod i teltet, men det er en betingelse, at man IKKE pakker NED før lukketid, med mindre man har udsolgt. Alle er velkomne. Næste gang bliver d. 17/9 sammen dag som Egeskov Marked, hvor vi forventer et rigtigt stort antal besøgende. Bodplads bestilles hos Butik Hjortshøj på OK-Tanken. 7

8 SOGNEROD FC Midtfyn Af Anders Thorup FC Midtfyns U17-piger Har holdt træningslejr i Kværndrup søndag formiddag træningskamp mod Aarup, og FC Midtfyn vandt 3-2. FC Midtfyn er et holdsamarbejde mellem fodboldklubberne i Ny træner i FC Midtfyn: Per Olesen Sidste uge i sommerferien holdt FC Midtfyns U17 piger træningslejr i Kværndrup fra fredag til søndag. Pigerne havde slået teltlejr op på græsset og heldigvis holdt vejret. Pigerne spillede Gislev, Kværndrup, Krarup/ Espe og Kværndrup. Trænerteamet har i år fået tilgang af Per Olesen, som har stor erfaring med trænergerningen, bl.a. fra Brøndby. 8

9 SOGNEROD Kværndrups byporte Af Frank Fenriz Kværndrup er rundkørslernes by. Kan disse rundkørsler få en byport-funktion? Jeg har gjort mig nogle tanker om skulpturer, der kunne virke som pejlemærker og indgange til Kværndrup, fra nogen af de mange rundkørsler, der leder ind til Kværndrup. Det måtte gerne være noget, der var lidt anderledes, tankevækkende, og også gerne kønt at kigge på Jeg har 3 ideer til dette: Venus af Fiona kunne være et Fynsk modsvar til den kraftige Venus af Wilkendorf eller den yndefulde Venus fra Milo uden arme, som her er i en moderne abstrakt, men også kraft- Den fremstår 3-dimensionelt og er i tykt bøjet og skåret jernplade, som er en teknik, jeg har udviklet igennem de seneste par år. Teknikken får hans figurer til at fremstå 3-dimensionelt på en kraftfuld og elegant måde. Man kan se en tegning, der er sammenstillet med den nordre rundkørsel ved motorvejen, så man kan danne sig et nogenlunde indtryk. Der er også et billede af en jernskulptur med titlen Den The Explorer The explorer hvor det er en kæk person, der har fødderne solidt plantet i mulden og hænderne udfordrende i siden, - men altså mangler sin overkrop. Det modsigende der opstår i dette vil kalde et smil frem på læben og vække til eftertanke. Den kan fungere godt i midten af en rundkørsel og være solidt lavet i blå fiberbeton, som er et materiale, jeg har lang tids erfaring i og har skrevet en bog om, der bl.a. kan lånes i Odense. Venus af Fiona i profil fuld feminin udgave. Den kunne i midten af en rundkørsel, på en elegant tynd fod, hæve sig smukt, æstetisk og være udført i 3,5-4 m højt fiberbeton med en poleret marmorstøvs overflade. Den 3. og sidste, men ikke mindste, kunne være Tanketræet, som er en figur i jern, der både er et menneske stående på hovedet og et træ, der rejser sig. Der vil være gode associationer til eg og Egeskov. Tanketræ illuminerede engel, som er lavet på denne måde, og dette kan give en meget god ide om, hvordan Tanketræet ville kunne se ud." Se hjemmesiden og man kan se mere på youtube og issuu.com ved at søge på Frank Fenriz. 9

10 PORTRÆTTER Forretning på en fin facon Af: Lars Skov Sørensen Ingen skår i glæden da 5772.Kværndrup tog til Ryslinge for at besøge en af bladets annoncører fra andre af landets krukkesalg. Hollandske og norske turister kan også være blandt de besøgende mellem de mange stabler af lertøj, keramik og fiberstone (glasfiber). Vi synes det er sjovt, når folk vil købe vores krukker, lyder det fra Marianne, der elsker at sælge og have med kunder at gøre. Ryslinge Krukkemarkeds salgskoncept med god service og fleksibilitet krakelerer ikke uden videre heller ikke når særligt købsbevidste kunder forlanger netop dén krukke, der står allernederst på en tonstung palle. Marianne og Søren Banche fra Ryslinge Krukkemarked 10 Du skal da også lige se det vi har indenfor. Marianne Banches fremstrakte arm peger ind i en hal, hvor krukker, figurer, underskåle og mosaikborde flyder i rigelige mængder og utallige afskygninger. Samme scenarie udspiller sig rundt om bygningen, hvor vidstrakte arealer er stablet op med tusindvis af krukker, pyntekar og lerpejse. Nogle krukker er store, mens andre er enorme! Denne her, kunne Søren og jeg ikke løfte med håndkraft.., begynder Marianne Banche, mens hun griber om kanten på en Terracotta-skål, der snildt kunne rumme et par børnecykler,..så den måtte løftes med truck. Marianne og Søren Banche driver sammen Ryslinge Krukkemarked og selvom basen er en lille midtfynsk landsby, så har forretningen brændt sig fast som et nationalt anliggende, hvor krukkerne pynter haver i både landets vestlige og østlige kanter. Ifølge Søren og Marianne, er Ryslinge Krukkemarked et unikt eksemplar i Danmark, når man taler om et så bredt og specielt udvalg af krukker. Vi forhandler mega store krukker. Dem kan man ikke få andre steder. Vi lytter også meget til, hvad folk ønsker, fortæller Marianne Banche, der gerne får en sludder med kunderne. Her kommer alle mulige forskellige, siger Marianne om køberne. Der er de trofaste, som kommer år efter år. Andre købere dukker op, fordi de er henvist Marianne og Søren sælger krukker til både inden- og udendørs brug Modne mænd køber blå krukker Marianne og Søren har stykket et imponerende lager sammen. Men det handler om at have hånd i hanke med behov og trends. Vi skal tænke meget over, hvad vi kan sælge. Kunderne skal ofte lige vænne sig til de mere specielle varer, forklarer Søren Banche. Her er fynboer og nordjyder generelt ikke så meget til forandring og særpræg, som københavnerne

11 PORTRÆTTER Også Buddha kan købes i keramik De udendørs krukker koster lige fra kr. når de tager til Ryslinge for at købe udsmykning til hjemmet og haven. Vi har blå krukker. De er yt hos mange, men alligevel er der købere til dem, siger Søren. Jeg har, fortsætter Marianne, mens hun griner, lagt mærke til at modne mænd fra København gerne vil have blå krukker!. Livet som lertøjssælger smuldrer ikke nødvendigvis hen i kedsomhed. Marianne og Søren har begge et lunt humør og er meget udadvendte. Nogle handler bringer dem også vidt rundt i riget. En kunde fra det centrale København ringede og bestilte 12 store krukker til sin baggård, siger Søren. Kort efter ringede en kunde fra Vedbæk ligeledes og ville købe samme antal. Så her rullede Søren afsted i varebilen proppet med 24 store krukker til det nordlige Sjælland. Flere fra ejendommen midt i hovedstaden har efterfølgende købt krukker, så hvis man en dag vandrer rundt nær Amalienborg, kan man være heldig at spotte en baggård med ikke bare en masse flotte blomster, men også en repræsentation af Ryslinge Krukkemarkeds sortiment over det forventelige. Krukkemarkedet selv handler primært hos fire forskellige producenter i Vietnam. Via tilsendte cd-rom er, mails og ind i mellem ture til Vietnam, kan Søren og Marianne se årets kollektioner og har desuden mulighed for selv at få fremstillet specielle produkter. De bestilte krukker er uger undervejs, da de fragtes pr. skib, så Søren og Marianne samler bestillingerne til hele containere, få gange om året. Nogle af krukkerne hentes dog også hjem fra Italien, mens visse figurer købes i Herning. Tidligere Kværndrup-borgere Forretningen i Ryslinge tog form i Ryslinge i Vores søn Thomas havde et krukkemarked i Svendborg men overlod salget af varerne til os, fortæller Marianne Banche. Det var der også god plads til her på den rummelige ejendom på Rødamsvej i Ryslinge, som Marianne og Søren havde overtaget fra tømrerfirmaet G.A. Schlüter, som i første omgang lejede sig ind i et par af bygningerne. Siden benyttede Faber nogle af bygningerne i en periode. Endelig har sønnen Thomas Banche haft salg af fyrværkeri (som nu er rykket til Ringe), inden krukker og keramik overtog al pladsen. Salgsarealet er endda løbende blevet udvidet. Det samme gælder staben, hvor også Marianne og Sørens datter, Helle, der også har Midtfyns Teltudlejning og Service, giver en hånd med. Selvom Søren har rundet de 70 år og Marianne de 68, drømmer parret stadig om at udvikle firmaet. Vi vil gerne have plads til et drivhus, til at udstille krukkerne i siger Søren, der dog ikke har planer om at udbygge med andre slags varer. Det ville være oplagt også at sælge blomster og planter. Men det er meget bedre at henvise til fagfolk på dette område, siger han. Han er erfaren i det at væ- Foråret er højsæson for Ryslinge Krukkemarked, der har åbent fra 1. marts til 1. december. re selvstændig: Da parret i en årrække boede i Lørup, startede og drev han it-firmaet Netplan System Design, som siden er solgt fra og flyttet til Årslev. Forinden arbejdede Søren med EDB hos Shell og har undervist i faget på Svendborg Handelsskole. Han er autodidakt inden for it-programmering. Marianne og Søren er begge oprindeligt fra Odense og efter ungdomsstudier i År- 11

12 PORTRÆTTER hus og København, boede de frem til starten af 80 erne i Kværndrup, hvor de stadig har mange bekendte. Flere kommer også gerne og køber krukker. Selvom virksomhedens fysiske placering i det midtfynske ikke er den mest synlige, er familien Banche alligevel ganske tilfreds med salget. Også selvom der bruges en del penge på annoncering. Ryslinge har en god placering og er tæt på motorvej, siger Marianne, der mener, det vil være for dyrt at etablere sig i f.eks. Ringe eller Odense. Vi har en god beliggenhed her på Rødamsvej, fastslår Marianne. Under interviewet ruller da også en hel flok cyklende damer ind og betragter de mange flotte krukker, der tårner sig op på pladsen. En bil, vil dog unægtelig gøre turen fra Ryslinge Krukkemarked sjovere. Men så er mulighederne også store i mere end en forstand. 12

13 PORTRÆTTER Pebersvend fyldt med energi Af Anders Thorup Tømrer Nick Nielsen startede for 4 år siden - juni FIMA Byg og Service. På daværende tidspunkt kun knap 25 år gammel, så Nick er som 30-årig allerede en erfaren selvstændig håndværker - og pebersvend d. 4. september! Tillykke! Nick Nielsen, FIMA, Byg og service Som født og opvokset i Kværndrup er Nick kendt i bybilledet. Nick er engageret i lokalsamfundet, og han er den suverænt yngste, der har deltaget i arbejdet med Byfornyelsen. Det lokale engagement er meget vigtigt for Kværndrups overlevelse, og det vil jeg som far til to små piger gerne deltage i. Jeg tror også, at det har været godt for Byfornyelsesprojektet, at der har været en håndværker i gruppen. Og det har da også kastet lidt arbejde af sig. Nick fortæller levende om sit arbejde som selvstændig tømrer. Det er lidt skuffende, at borgerne i Kværndrup ikke er så gode til at bruge os lokale håndværkere. Jeg har lavet forskellige mindre tilbygninger og renoveringer, men det meste arbejde er udenbys mest i Odense. Der er nok lidt mindre lyst til at investere i boliger i Kværndrup end fx i Odense og så har vi flere selvbyggere! Nick har lige udvidet firmaet med sin far Kurt. Jeg har altid tænkt, at FIMA kun skulle bestå af mig selv og min bil. Men heldigvis har jeg haft så travlt, at det er blevet muligt at ansatte min far, som er snedker. Det betyder, at jeg kan påtage mig lidt større opgaver, da det naturligvis er svært at håndtere tunge materialer ene mand. Jeg har ingen ambitioner om, at firmaet skal være større, end det er nu. Det er de små opgaver, fortrinsvis for private, der er vores målgruppe, så jeg er meget tilfreds som det kører nu og dejligt at have fået min far som kollega. Jeg har ikke lyst til at lave store investeringer, og så sidde med håret i postkassen, hvis der kommer krise. FIMA er i øjeblikket beskæftiget Nicks rullende værksted et med større projekt på Skarø. Skarø Is udvider, så de skal have gjort plads til større maskiner og lager. Det er en spændende opgave, men selvfølgelig upraktisk på en ø. Men vi bor derovre og tager så hjem på lang weekend. Nick har ikke kun siddet i Byfornyelsesgruppen som medlem, Nick og Sabrinas to piger Filippa og Mathilde, som har lagt navn til firmaet. men har også været manden bag renoveringen af Bakkelunden. Og manden bag nogle af byens renoverede facader, incl. hans og Sabrinas eget hus på Svendborgvej. Det var dejligt at arbejde med renoveringen af Bakkelunden, da det dels var et projekt med stor opbakning fra hele byen dels fordi det jo er et sted, som betyder noget for mig som født og opvokset i byen. Desto større er også skuffelsen over, at nogle har kunnet finde på at udøve hærværk. Men glædeligt, at byggeriet var så solidt, at hærværksmændene ikke kunne komme ind. Nick har særlige kompetencer indenfor energiforanstaltninger. Jeg har taget uddannelsen som certificeret energihåndværker, hvilket indebærer, at jeg kan beregne, om de energi- 13

14 PORTRÆTTER besparende foranstaltninger nu også kan betale sig. Som det fremgår af Trine Hedegaards artikel her i bladet er det stadig muligt at søge byfornyelsesmidler til facaderenovering. Nick var med i styregruppen fra dens start. Jeg lavede flyers til uddeling, da Byfornyelsesprojektet startede. Her fremgik det, hvilke støttemuligheder der er, når det handler om at udføre forbedringer af sin bolig. Jeg tror ikke, at folk er klar over hvilke muligheder for støtte, der findes, når det handler om at spare energi. Som det nok er kendt, kan man trække udgifter fra til håndværkernes arbejdsløn - endnu -, men det gælder jo for alt arbejde og ikke kun for at spare energi. Men der ud over er der mulighed for at få tilskud til energibesparende foranstaltninger. Man kan få tilskud til alle isoleringsopgaver, ligesom man kan få støtte til at udskifte ældre vinduer med energirigtige ja, man kan få støtte til at udskifte blot glasset. Man får typisk et tilskud på ca. 25 ører pr. kwh, man skønnes at spare så den kan blive en rigtig god forretning. Alle er meget velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger. Jeg hjælper også gerne med at lave ansøgning. Når man som kunde vælger en håndværker, er det vigtigt, at man har en garanti for kvaliteten af arbejdet. Jeg har naturligvis, som de fleste andre selvstændige håndværkere, en Byggegaranti forsikring, så hvis der skulle ske fejl, er kunden sikret med beløb op til kr. pr. bygningsdel. Denne gælder også ved ophør af firmaet Tilbygning eller ved konkurser. Nick er en grundig og fornuftig ung mand, hvilket hans opstart på firmaet vidner om. Jeg startede jo som meget ung, men det første halve års tid var jeg sikret arbejde, da mig og min bil var lejet ud til et Nyborg firma. Så kunne jeg se om der var basis for at fortsætte, - det var der heldigvis, og det har jeg aldrig fortrudt, at jeg gjorde. Jeg er selv udlært tømrer fra et ganske lille firma, Kronberg Montage i Odense og det er måske derfor jeg synes, at småt er godt. Jeg har min bil, og så har jeg lager nede i den gamle Kværndrup Maskinfabrik. Redaktionen siger tak for besøget hos Nick og opfordrer samtidig til, at vi alle bruger de lokale håndværkere og andre lokale firmaer ikke mindst vore butikker. Som Nick afslutningsvis fortæller, da jeg ønsker ham en god fødselsdagsfest, så holder han den naturligvis i Kværndrup Forsamlingshus og får vin leveret fra Kværndrups nystartede Vinhuset - altså lokalt. Isen kommer dog forståeligt nok fra hans gode kunde på Skarø! 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndruphallen og byfornyelse Af Jane Bentsen og Anne Sloth Skitser for ombygning af hallen er godkendt af kommunen - nu kan det kun gå for langsomt. På et møde i april med deltagelse af mange forsekllige interessenter blev nedsat en arbejdsgruppe,som siden har haft et par møder. Formålet var tilpasning af byggeplanerne for hallen til flest mulige ønsker. Efterfølgende har arkitekt Kaj Munk udarbejdet tegninger til brug for en udbudsrunde med en indbudt kreds af lokale håndværkere og til at sende til godkendelse i kommunen. Målet for os var i første omgang at få bygget 120 m 2 depot med ovenlys og 2 adgange til eksisterende hal, der skulle stå klar til brug medio august a.h.t. gymnastik fra Kværndrup Idrætsforening. Det bliver det ikke, men det eksisterende depotrum er tømt for de fleste ting og kan bruges, så det burde ikke give problemer. Depotfaciliteter var en forudsætning for, at mange af gymnastikholdene er flyttet til hallen i denne sæson. Men men men kommunen stillede krav om et samlet projekt, før de ville bevilge pengene. Vi lavede to forslag: Forslag 1: - Depotrum - Indretning af fitness i cafeteria lokalet. - Indretning af mødelokale i lokalet hvor fitness er i dag. - En mindre ombygning af køkkenet med åbning ud mod gangen. Forslag 2: - Udvidelse af mødelokale mod parkeringspladsen m.h.p. anvendelse til fitnesslokale - Det er tænkt med glasfacade og med en tagterrasse, som man kan få adgang til via cafeteriet. - Nuværende fitnessrum og cafeteria kan anvendes til andre aktiviteter Kommunen foretrækker forslag 2. Det vil også betyde, at ændringer på 1.salen bliver begrænsede og måske kan udføres af frivillige. Kommunen ser gerne, at facaden og parkeringspladsen får en mere moderne og indbydende fremtræden. Depotrum kommer i forhold til kommunes midler i anden række, men er vigtig for os a.h.t. mulighederne for at få timer i hallen. Der er 1,5 mill. kr. til brug i området. Af disse skal ca kr. bruges til en sti mellem skolen og hallen. Vi er blevet opfordret til søge penge andre steder, hvilket vi skal i gang med. Af de 1,5 mill.kr. kommer 1 mill. fra kommunen og ½ mill. fra staten. Ting tager længere tid, end man kunne ønske sig, men vi tror fortsat på, at det bliver til noget. 15

16 FORENINGER OG INSTITUTIONER kr. fra Kværndrup Idrætsforening til hallen Af Anne Sloth, formand På en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening var der enstemmig tilslutning til at støtte den forestående ombygning af Kværndruphallen med op til kr. Onsdag aften var der ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening. Planerne for ombygning af Kværndruphallen blev gennemgået af Jane Bentsen fra Ryslingehallernes bestyrelse. Derefter fulgte en god og konstruktiv debat om anvendelsen af de forskellige rum. På generalforsamlingen blev det foreslået at starte en indsamling til ombygningen. Flere foreninger var til stede, og alle bakker op om ideen. Der er flere formål med ombygningen af hallen: at bygge et nyt depot, så der bliver plads til alle vores gymnastikredskaber, så hallen bedre kan anvendes til gymnastik at bygge til ud mod Svendborgvej, så der bliver mulighed for et større fitnesslokale, en mere moderne facade og indgangsparti at skabe bedre forhold for ikke-idrætslige aktiviteter, så hallen kan komme til at erstatte de funktioner, som tidligere var i det nedlagte bibliotek, altså give bedre muligheder for mere kulturelle aktiviteter Åbne cafeteriet, så det bliver mere attraktivt. Det var en herlig følelse, da stemmerne var gjort op, og vi kunne konstatere, at der var 100 % opbakning til at støtte ombygningen af Kværndruphallen med kr. Det viser endnu engang, at vi vil vores by! Jeg vil derfor opfordre alle borgere i byen til at give et beløb til ombygningen af Kværndruphallen, alt er velkomment småt som stort. Det er jo velkendt, at mange bække små gør en stor å. Beløb kan indsættes på flg. konto i Andelskassen: Reg: 5975 Konto:

17 FORENINGER OG INSTITUTIONER Godt nyt fra Kværndrup Forsamlingshus - Et Nøglehus Af Dorthe Nielsen, formand Kværndrup Forsamlingshus Efter en turbulent tid med mange spekulationer og bekymringer omkring forsamlingshusets fremtid, kan bestyrelsen nu glæde sig over, at huset fungerer over al forventning. Udlejningen ligger på nuværende på et niveau, der er bæredygtigt, og sammen med fællesspisningerne og øvrige arrangementer, som bestyrelsen står for, er der kommet balance i tingene. I løbet af året har vi fået sponsoreret kr. fra Fionia Fonden, fra Faber Fonden, og der blev samlet røde poletter i Super Brugsen, som blev udbetalt med kr., hvilket har bevirket, at vi har kunnet købe køle- og fryseskab, gulvvasker og fået gulvene lakeret. Bestyrelsen varmer sig ved de mange positive tilkendegivelser, der kommer fra lokalbefolkningen. Lokalrådet har stået os bi hele vejen igennem, og samarbejdet fortsætter fremover med bl.a. fællesspisningerne, hvor vi har været så heldige, at flere "kokke" har budt ind med frivillig arbejdskraft, så vi har mulighed for at tilbyde god mad, hygge og sammenhold. I forbindelse med den daglige drift er der mange i byen der giver en hånd med, bl.a. ved opsætning af borde for pensionisterne til banko, vinduespudsning og rengøring efter fester. Den 24. juni blev der afholdt arbejdsdag i forsamlingshuset, hvor vi fik malet, vasket lamelgardiner, borde, stole, lamper mm. Der var 15 der havde meldt sig under fanerne, og der blev virkelig gået til den, samtidig med, at vi havde en rigtig hyggelig dag. Forsamlingshuset var vært med rester" fra fællespisningerne. Efter at huset er blevet et nøglehus, har bestyrelsen erfaret, at det har givet et helt andet tilhørsforhold til vores dejlige forsamlingshus, denne følelse vil vi rigtig gerne give videre til byens borgere ved at afholde forskellige arrangementer, som fællesspisning i samarbejde med Lokalrådet, medarrangør af julebazar, juletræs fest mm. I skrivende stund sælges medlemskort, og bestyrelsen vil gerne takke for den positive modtagelse og store opbakning vi møder, når vi kommer rundt. Det har vist sig på vores tur, at der er en vis usikkerhed omkring, hvordan huset nu fungerer som et nøglehus. Huset udlejes af bestyrelsen, og derefter bestemmer man selv, hvordan man ønsker festen. Bestyrelsen er behjælpelig med henvisning til kokke, kogekoner, serveringspersonale og andre samarbejdspartnere, som gerne vil stå for dele af eller hele arrangementet, så man bestemmer selv hvor meget / lidt man vil gøre. Kontakt bestyrelsen på tlf Kig også ind på vores hjemmeside Hvis vi af den ene eller anden grund er kommet til at gå jeres dør forbi, og I har lyst til at støtte vores forsamlingshus, er I velkommen til at overføre pengene til konto skriv jeres adresse og I vil blive opført som medlem. 17

18 FORENINGER OG INSTITUTIONER Koloni for første gang Af Victor, far og mor At skulle sende sin nyopstartet søn med på koloni, var en stor ting. Især var tanken nok værst for mor og far. Når man er 3 år gammel, så ved man ikke, hvad ordet koloni betyder. Når vi nævnte ordet koloni, sove ude, sjov, leg og at mor og far ikke skulle med ja så kunne Victor da meddele, at han heller ikke skulle med. Det var derfor ikke noget, vi snakkede så meget om, før ugen op til de skulle af sted. Jo tættere på vi kom dagen, og jo mere vi fik snakket om, hvor sjovt han ville få det, lød det mere og mere spændende i Victor s ører. Han skulle jo også have lommelygte med og køre i stor bus ud til kolonien. Dagen kom, hvor jeg skulle aflevere Victor og sige farvel. Victor var cool og klar. Men at skulle stå der i døren, kysse og kramme farvel med en stor klump i halsen og mærke vandet i øjenkrogen, var noget af en måde, at få dagen skudt i gang på. Det var nok mest savnet til ham og tanken om, at han ikke var der de næste 2 døgn. For jeg vidste jo, at han ville klare det og var i trygge hænder, samt sammen med alle sine kammerater. Det var to lange dage herhjemme. Endelig blev det fredag, og vi måtte hente ham. Det kunne ikke gå for langsomt. At komme til kolonien og se ham sidde der og nyde det sammen med de andre børn, var en fornøjelse. At se hans blik og lys i øjnene, da han fik øje på os var guld værd, det kan stadig give mig våde øjne bare ved tanken. Man er vel pyldermor. Det var tydeligt både på kolonien og herefter, at Victor har haft en fantastisk koloni og selvfølgelig en stor oplevelse for sådan en lille gut. Stor tak til Kværndrup Børnehave for, at Victor blev den oplevelse rigere. Så koloni med Kværndrup Børnehave kan varmt anbefales. 18

19 FORENINGER OG INSTITUTIONER På tur med 34 børn i 3 dage Af Mette Møller Koloni. Alene ordet kan give kriller i maven hos både store og små. Da dagen oprandt for kolonien var luften tyk af forventning. Alle børnene var klar, og tingene pakket og klar. Børnene sitrede af spænding og glæde, hvilket smittede af på os andre, så da bussen kom, jublede alle. Første store ting var busturen. Det, at sidde med sine bedste venner i en kæmpe bus på vej mod nye eventyr, var bare fedt. Victor Næste store ting var at ankomme til kolonien. Alle børnene løb ind for at finde en seng, som skulle deles med en ven. Efter at alle senge var redt, og vi havde spist vores medbragte madpakker, skulle alt udforskes, alle senge prøves, og taskerne skulle tjekkes for indhold. Vejret var fantastisk, og efter en god strandtur lavede vi aftensmad over bål til stor glæde for alle. Luften var tyk af bålrøg, glæde og forventningen om at sove uden mor og far. Alle børn var glade og legede sammen uden konflikter, hvilket var en fryd at være vidne til. Efter godnatkrammene, afprøvning af lygter og en godnathistorie sov alle hurtigt og vi voksne kunne hygge os sammen stille og roligt, imens næste dag blev planlagt. Dagen efter havde alle klaret natten i fin stil uden problemer, og vi kunne straks gå i gang med at nyde dagen. Vi fik gået en lang tur ved stranden, var på skattejagt om eftermiddagen, hvor alle sanser skulle bruges for at finde Kaptajn Sabeltands skat. Om aftenen spiste vi is ved kiosken. Hele dagen forløb så roligt og i sådan en kærlig atmosfære, at jeg blev helt rørt. Sikke gode børn vi har. Hjælpsomme, kærlige og gode til at inddrage hinanden. Sidste dag bød på oprydning og leg i alle kroge samt en fødselsdag. Alt sammen blev nået stille og roligt, inden forældrene kom og hentede deres meget stolte børn. Hjemme igen kunne jeg gøre status over min første koloni i meget lang tid, og selv om jeg ikke havde sovet meget, var jeg så stolt og glad. Glad for mine gode kollegaer og stolt over, at børnene var så gode til alt. Så flot og dejligt at opleve, så nu ser jeg frem til at komme med på flere kolonier og til fremover at være med til at give børnene en kæmpe oplevelse. 19

20 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Husflidsforening Af Anna Sigurðardottir 23. marts fejrede Kværndrup Husflidsforening sin 120-års fødselsdag med arrangement på Egeskov Mølle. Efter et foredrag af Husflidskonsulent Erikson fra Kolding d. 17. marts 1894, enedes nogle af de tilstedeværende om at forsøge at oprette en Husflidsforening for Kværndrup Sogn. Skriftlige indbydelser blev sendt ud til sognets beboere og den 24. marts 1894 blev Kværndrup Husflidsforening stiftet. Til bestyrelsen blev der valgt: Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup. Lærer Fausing, Kværndrup. Gårdejer Jens Kristiansen, Kværndrup vænge. Gårdejer Hendrik N. Nordtorp, Trunderup. Gårdejer Hans Lundsgaard, Trunderup. Husmand Hans Rasmussen, Egeskov. Snedker J. Mortensen, Trunderup. Der var meget, der skulle falde på plads, inden skolen kunne starte. Der skulle vælges en mand til at tage hen på et hus- 20 flidskursus for at uddannes til lærer, og hertil blev Træskomager Mads Nielsen på Sandager Mark valgt. Der skulle købes værktøj, tegnes medlemmer og opkræves årsbidrag. Så skulle der findes passende lokale, og i starten blev præstegårdens sal benyttet som Husflidsskole. I referat fra oktober 1894 kan man læse følgende: De karle mfl. Der har givet bidrag ved foreningens oprettelse har fortrinsvis ret til at indtræde i skolen som elever. I referatet fra april 1895 kan man læse, at der har været undervist tre aftener om ugen. 2 hold drenge som hver har fået en aftens undervisning og 2 hold karle, som har fået hver to aftener om ugen. Medlemstallet dette år udgjorde 132. Om foråret 1895 blev den første udstilling i Kværndrup Forsamlingshus afholdt. Før udstillingen blev der udsendt en opfordring, hvor man kunne læse følgende: alle blev opfordret til at deltage i, unge som gamle, mænd som kvinder og om man var medlem af husflidsforeningen eller ej. Kvinder gik ikke på Husflidsskolen. De efterfølgende år blev der holdt udstilling nærmest hvert forår. Der blev solgt adgang til udstillingerne, der blev holdt foredrag, amerikansk lotteri og tombola med bortlodning af diverse gode præmier. Der var fællesspisning af medbragt mad, evt. opført et lille lystspil, og aftenen sluttede så med nogle timers dans. Ofte gav udstillingerne overskud til foreningens kassebeholdning, som ellers var meget lille. Foredrag blev der også holdt til generalforsamlingerne, eller som der siges i referat fra 26. april 1901: Da der ikke var bleven lejlighed til at afholde

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere