Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen"

Transkript

1 Engang var GULDØKSEN Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Tegninger pensioneret oversergent Freddy Lykke Nielsen Der var engang! Sådan begynder alle eventyr. Eventyret her handler om værnepligtig journalist i Flyvevåbnet Kristian Pallesen. Det skrivende menneske var havnet på Flyvestation Vandel som bevogtningssoldat. Et job han ikke var ubetinget glad for, han ville hellere lave blad. Det første blad kom på gaden i maj 1973, altså for 40 år siden. Forsiden var prydet af oversergent Freddy Lykke Nielsens tegning af flyvestationens vagt. Freddys tegninger kom til at pryde forsiden mange år frem, men mere om det senere. På side 2. fandt man kolofonen, med de relevante oplysninger om, hvem der stod bag bladet, og ved siden af et: Velkommen AF OBERSTLØJTNANT H.G.P. Jensen Det er mig en glæde hermed at byde GULDØKSEN velkommen. Jeg lægger i denne velkomst ønsket og håbet om, at dette tjenestestedsblad må blive et levedygtigt og varigt supplement til allerede eksisterende veje og midler til gensidig orientering og meningsudveksling, og at bladet må få sin plads i forholdet til egnen og dens befolkning. Jo flere lokale venner vi har, jo mere sikret vil flyvestationens fremtid være. Saglig, åben og redelig orientering om, hvem vi er, og hvad vi gør, er den bedste forudsætning for at Oberstløjtnant H.G.P. Jensen, glad smilende ved sin tiltræden som chef for Flyvestation Vandel. Inge havde nogensinde drømt om, t det skulle blive ham, der gav sit ja til, at flyvestationen skulle have et tjenestestedsblad. samle venner. Det er min overbevisning, at den udpegede redaktion og alle andre, der får med dette blad at gøre, vil gøre deres yderste for at leve op til denne forudsætning. Held og lykke FSNVAN, 12. maj Med udgangen af juni måned var det slut for oberstløjtnant H.G.P. Jensen, han faldt for forsvarets nådesløse aldersgrænse, han var nemlig fyldt 60 år. Han nåede at se to numre af det blad, han havde sat i søen. Hans flyvende karriere begyndte i 1934, hvor han blev optaget på militærflyveskolen, og i

2 han kommandør på den første Spitfire Eskadrille. Fra 1950 var det slut med at flyve. Først var det stabsarbejde i Flyverkommandoen, videre over Flyvevåbnets Officersskole, Flyvematerielkommandoen for den 1. februar 1968 at blive chef for Flyvestation Vandel, fra den 1. juli 1973 overgået til landmandsliv i Nørup Sogn. Den ildsprudende menig Kristian Pallesen blev indkaldt som rekrut i flyvevåbnet i Han var den eneste journalist på sit hold. Det førte til, at han endte som sekretær for, hvad vi tror, er talsmandsudvalget. Når der var møder i Karup, blev han kørt dertil for at skrive referater fra møder, der kunne vare et par dage. Efter endt rekruttid endte han på Flyvestation Vandel. Nu var han menig i bevogtningstjenesten, men efterhånden ikke så ofte. Kristian Pallesen kunne ikke leve med, at han ikke kunne få lov at skrive. Det førte til, at han henvendte sig til oberstløjtnant H.G.P. Jensen for at foreslå ham, at han fik et tjenestestedsblad. Hvordan ordene er faldet, ved vi ikke. Da vi talte Kolofonen på side to i det første nummer af GULDOKSEN nr. 1 i maj var han uddannet militærflyver. Så kom besættelsen den 9. april Hermed stoppede hans militære karriere indtil 1945, hvor han blev genindkaldt og sendt til England for at genoptage flyvetræningen på RAF Spittelgate ved Grantham. Der fløj han blandt andet Spitfire og Harvard. Året 1947, blev han kommanderet til militærflyveskolen som lærer. Senere samme år fungerede han som kursusleder ved Harvardskolens jagerkursus på Flyvestationerne Karup og Værløse. I 1948 var Oversergent Freddy Lykke Nielsen første forside.

3 tilfredshed. Han huskede også tydeligt min holdning til det blad, jeg mente ville dø efter tre måneder. Han var til gengæld overrasket over, at det blev mig, der skulle føre det videre. Hvem sagde noget om at søbe de kål, man selv har spyttet i? De nøgne kvinder Kristian Pallesen havde sine forbindelser ude i det civile samfund. Han kendte Mogens Berger. Fotografen der fandt og fotograferede Ekstrabladets side 9. piger. Dem overtalte han Mogens Berger til at stille gratis til rådighed for GULD- ØKSEN. Sådan en frisk pige måtte man have i et soldaterblad. Side 9. pigen overlevede i bladet indtil årgang syv nummer syv, hvor hun blev erstattet af et billede af et fly, nyt eller, gammelt bare billedet var godt. Aldrig så snart havde H.G.P. fået sat sit tjenestestedsblad i søen, før det tid at takke af. Den 1. juli 1973 overgik han til landmandslivet i Nørup Sogn. med Pallesen her på en solbeskinnet forårsdag i april, kunne han fortælle, at det lykkedes ham at overbevise stationschefen om, at han med et tjenestestedsblad kunne profilere Flyvestation Vandel i forhold til resten af flyvevåbnet, og at denne kunne sætte et fingeraftryk på sin indsats som chef for Vandel. Pallesen vidste noget om, hvordan man skabte den økonomi, der gjorde, at H.G.P. kunne sige ja til tanken. Han vidst hvordan man skaffede betalte annoncer i lokalområdet. Han havde også sikret sig, at velfærdstjenesten ved Flyvetaktisk Kommando aftog, vistnok 100 numre ved hver udgivelse, mod betaling. Da Kristian Pallesen forlod Vandel blev, der trykt 175 numre pr gang. De bladet gik ind, var oplaget på godt 500. Omkring det at sælge annoncer husker Pallesen, at der var en stor velvilje i lokalområdet. Kristian Pallesen mindes sin til på Flyvestation Vandel med Redaktionen udskiftes Menig Kristian Pallesens tid på Flyvestation Vandel var qua hans stilling som værnepligtig afmålt. Vi fandt den sidste artikel fra hans hånd i GULDØK- SEN nr. 3 årgang Det var artiklen HGPs sidste ord. Artiklen havde følgende patetiske indledning: Med hovedet bøjet gik han langsomt rundt ude på rullebanen - for sidste gang som stationens chef. Minderne dukkede frem. Det var alt sammen fortid nu - om få minutter. En ny mand skulle overtage hans plads. Fire Hunter-jagere fra Skrydstrup nærmede sig i lav højde. I formation fløj de ind over ham. Han så op. Et skønt syn - en pæn tanke. Igen vældede minderne frem - minderne fra timerne i- cockpittet, fra de man-

4 ge, gode timer. Roligt spejdede han ud over stationen, før jagerne for sidste gang nærmede sig. H. G. P. Jensen sendte et sidste længselsfuldt blik efter maskinerne. Kiggede så på uret. Klokken var slået. Med faste skridt gik han målbevidst mod hangar tre. Mandskabet var opstillet, ventede kun på ham Kp. Det var stadig kaptajn C.V. Andersen, der var ansvarshavende, men allerede fra nr , havde redaktionen fået en anden sammensætning. Nu var oversergent F.L. Nielsen kommet i redaktionen med tilføjelsen tegner, konstabel I. F. Krogh, menig H.P.K. Rasmussen og menig F.S. Jørgensen (layout). Bladet blev fortsat trykt hos Sydjysk Repro Service i Gesten. Det var kaptajn C.V. Andersen, der stod for at tegne annoncer. Det blev han ikke ved med ret længe. Han blev udnævnt til major og skulle til NATO i Mons i Belgien. Det havde til resultat, at H.G.P. Jensen, fik den glimrende ide, at forfatteren af nærværende skrift skulle overtage posten som ansvarshavende redaktør, journalist og fotograf. Argumentet om, at det havde jeg ingen forstand på blev mødt med følgende: Så Oversergent og flymekaniker Freddy Lykke Nielsen var lige så snild med en svensknøgle som med en tuschpen. kan De komme på Journalisthøjskolen. Det var svært at argumentere imod, man var vel en god soldat? Resultatet af oberstløjtnantens beslutning blev en karriere som journalist og fotograf, der endte med stillingen som redaktør, journalist og fotograf for Flyvevåbnets blad FLYNYT, men det var jo ikke til at vide dengang i Bladets begavede tegner Oversergent og flymekaniker og i sin fritid kunstner, Freddy Lykke Nielsen boede oppe på Møllebakken i Vandel. Freddys evner som tegner var kendt, allerede inden det første nummer af GULDØKSEN kom på gaden. Hans evner til at tegne, male og lave smarte lamper af tomme 5-liters oliedunke var legendarisk. Freddy var fynbo for Vorherre. Han talte den dialekt,englene taler om søndagen for at glæde Gu, så det var en fryd også for mennesker at høre på. Han var en glad mand, som gerne fortalte en god historie. Det kunne være den om dengang han fløj med i bagsædet på en Piper L-18C Super Cub med premierløjtnant N.G.R. Nielsen (NIL), mest kaldet for Mester (han havde en fortid som fodermester). De var startet mod vest ad Frederikshåbbanen, den gamle tyske rullebane. De var kommet vel i luften og var begyndt at tage højde, da motoren pludselig gik i stå. I den ubehagelige stilhed vender Mester sin om, kigger på Freddy og siger, I helvede Nielsen det går nedad. Mester fik dog motoren i gang igen. Freddy fortalte senere, Du goe ste je sa på æn lille lort'top a skræk!. En anden af Freddys yndlingshistorier var, dengang

5 Freddy Lykke Nielsens kommentar til ejerskiftet, den 30. juni Oberstløjtnant H.V. Hansen satte sig i chefstolen. Hans begejstring for tjenestestedsbladet kunne ligge på et beskedent sted. Hans forhold til bladet ændrede sig ganske meget. Da han rejste og blev chef for Grønlandskommandoen, gik det så vidt, at han blev abonnent på bladet. daværende stationschef, major Kaj Evald Simonsen, kom ud på flyveværkstedet i gamle Hangar I (den brændte ned den 19. april 1968) og opdagede at Freddy stod med svejseværket og var ved at lave lampeskærme til hængelamperne i sergentmessen. Flotte så de ud. Simonsen så straks forbrydelsen, henvendte sig til Freddy med sin fistelstemme, der i visse situationer kunne ryge op i diskanten, og meddelte ham, at den slags var forbudt, og at hans straks skulle holde op. Grinende fortalte Freddy videre: Og da han var færdig med at skælde ud sagde:-men De kan godt lave to af den slags til mig. Den gode major havde, igen for hvem ved hvilken gang, demonstreret sin specielle logiske sans. Indtil bladets nummer otte i 1976 kunne de ansatte på Flyvestation Vandel more sig over Freddys forsidetegninger, der ved hver udgivelse var en kommentar til enten oliekrisen i 1973 eller H.G.P. s afsked som stationschef, eller hvad der ellers kunne være. Illustrationerne til denne artikel taler deres tydelige sprog. Man kan løbe træt i hele tiden at skulle komme op med en historie. Det skete for mig i slutningen af Chefen for Hærens Flyvetjeneste, major Ebbe Gotfredsen blev redningsplanken for flyvestationens blad, da han påtog sig opgaven som ansvarshavende redaktør. Han løste opgaven sammen med den gamle redaktion, der bestod af overkonstabel, H.P. Jensen, VANSIG, overkonstabel J.P. Hauge, VANVTJ, coverkonstabel P.J.T. Christensen, VANVTJ, samt fotograferne Overkonstabel-1 J.E. Sand (SAN), HFT og overkonstabel- 2 B. Eskildsen, VANBOR. GULDØKSEN levede indtil den sidste udgivelse nr. 6 OKT/ NOV Efter den sidste udgivelse modtog GULDØK- SEN, som det første tjenestestedsblad i Flyvevåbnet, Forsvarskommandoens Redaktionskat, udmærkelsen for de to sidste års bedste tjenestestedsblad. Hærens monopol på denne udmærkelse var hermed brudt. Det blad stort set alle på flyvestationen gav en levetid på maksimum tre måneder holdt ud i 11 år og seks måneder. Redaktionskatten var kun til låns. Ved afleveringen fik man en killing til evig arv og eje. Lavet af keramikeren Cedersdorf.

6 Hærens Flyvetjenestes samarbejde med politiet om blandt andet trafikkontrol fik af Freddy denne kommentar med på vejen.

7 Den 18. april 1968 brændt Det der dengang hed Artilleriflyverbatteriets 11 ud af 13 Piper Cubs. Man havde lånt sig frem hos Flyvevåbnet og piloterne havde holdt status på KZ VII. Nu skulle man have nye fastvingede fly, spørgsmålet var hvilken, Tre fly blev demonstreret, Saab Supporter T-17, Sverige. Bristol Bulldog, England, og den New Zealandske CT-4.

8 Som allerede antydet, var det ikke alle Hærens Flyvetjenestes opgaver der var lige krigsorienterede. Denne gang har Freddy sin kommentar til tjenestens flyvning for ornitologerne på Kalø.

9 1973 var året hvor RAF No 1. Fighter Squadron, for første gang deployerede til Vandel. Et jetfly der kan starte og lande lodret, det var ikke set før i Danmark. Air Vice Marshal F. Hazelwood blev så glad for Vandel at han tog hjem til Storbritannien og anbefalede at man fortsat kom til Vandel. Det blev et samarbejde, der kom til at vare til muren faldt i Berlin den 9. november 1989.

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere