MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 39 December årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 39 December 2004 24. årgang"

Transkript

1 MUSEUMSAVISEN Nr. 39 December årgang HOLSTED BRØRUP VEJEN Kustodeudflugten Samleren og amatørarkæologen En heldig kartoffel Temaudstilling 2005 Økonomisk støtte til Sønderskovmodel Sønderskov vandmølle 1

2 Museet på Sønderskov Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup Tlf Fax E-post: Museets åbningstider: Tirsdag søndag kl Mandag lukket. Kontoret er åbent hverdage Efter forudgående aftale med museets kontor er der også adgang for skoleklasser udenfor normal åbningstid. Der er endvidere mulighed for at aftale gruppebesøg med introduktion og/eller omvisning også udenfor normal åbningstid. Museets faste medarbejdere: Museumsleder: Svend Aage Knudsen Museumsinspektør: Peter Munch Jensen Arkivleder: Linda Klitmøller (Vejen) Bogholder: Ellen-Marie Viuff Museumsassistent: Hanne Petersen Assistent: Joan Lindberg Forvalter: Torben Immerkær Krogh Rengøring: Elly Mikkelsen Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Naturvejleder: Mette Bækgaard Johnsen Tlf Fax E-post: Restaurant Herregårdskælderen Tlf Fax E-post: Holsted - Brørup - Vejen Egnens Museumsforening Stiftet den 6. februar 1979 med det formål at oprette og drive et kulturhistorisk egnsmuseum Formand: Agner Frandsen, Tangevej 98, 6760 Ribe, Næstform.: Flemming Holm Rasmussen, Kløvervej 16, 6650 Brørup, Kasserer: Inger Gram, Villumsvej 4, 6683 Føvling Kontingent 2004: 100,- kr. for enkeltmedlemmer og 150,- kr. for par. Kontingentet omfatter partoutkort for årets besøg, ligesom foreningens medlemmer modtager Museumsavisen og meddelelser om aktiviteter. Redigering: Svend Aage Knudsen, Peter Munch Jensen og Agner Frandsen Layout: Henriette Roued Olsen 2

3 Kustoder, omvisere, smede og møllere på udflugt Lørdag den 23. oktober afholdt vi den årlige udflugt for de frivillige medarbejdere i Kustode- og Omvisergruppen, Smedegruppen, Møllegruppen, samt deltagere fra museets faste personale. Vejret var typisk dansk mellemgråt efterårsvejr, men vi kom alligevel vidt omkring uden de helt store skybrud. Vi besøgte Økomuseet Skjern-Egvad Museums afdelinger i Bundsbæk, Bork Vikingehavn og museumscafeen på Fahl Kro. Turen foregik med bus og startede fra Sønderskov kl. 8.30, hvor vi først kørte til Bundsbæk Mølle Vandrerhjem. Naturvejlederen Tage Madsen tog imod, og over kaffebordet fik vi en orientering om den specielle museumsform og ikke mindst de mange aktiviteter omkring Bundsbæk. Vestjyllands Økomuseum repræsenterer 9 forskellige større eller mindre museumsafdelinger og besøgssteder, som er bundet sammen af et omfattende stinet, hvor man kan cykle eller vandre mellem museerne (se hjemmesiden Efter introduktionen var der rundvisning i temaudstillingerne i møllens avlsbygninger og efterfølgende besøg i vandmøllen, hvor overfaldshjulet kørte. Vi fik et rigtigt godt indtryk af det velbevarede mølleanlæg, som nok kan inspirere til de nye aktiviteter på Sønderskov Mølle (se side 15). Herefter gik vi op til Dejbjerg Jernalders udstillingsbygning, hvor der blev fortalt om museets arbejde med at rekonstruere den ene af de to pragtvogne fra Dejbjerg Mose. De blev fundet i Præstegårdsmosen ved Dejbjerg i 1880 erne, og originalerne står i dag på Nationalmuseet. Udstillingen Dejbjergs Jernalder er flot og spændende opsat, og den er tæt knyttet til aktiviteterne i den nærliggende rekonstruerede jernalderlandsby. Efter en god frokost på Bundsbæk Vandrerhjem kørte vi ned til Bork ved bun- Bundsbæk Mølle drives af et overfaldshjul med vand fra en opstemmet sø. Boligen er nu indrettet til museum og en lille café til lejlighedsarrangementer. Vi er forsamlet foran udstillingsbygningen med historien om Dejbjergvognene og Dejbjerg-egnens jernalder. 3

4 Mikkel Hollmann fortæller om kopien af plankevejen fra Nybro og skibene i Bork Vikingehavn. Det er blandt andet kopier af Skuldelevskibene fra Roskilde Fjord. den af Ringkøbing Fjord. Vi gjorde en kort afstikker til Lønborg Borgbanke og Kirke. Herfra har man en storslået udsigt over det genskabte Skjern Å delta og de oversvømmede enge, som igen er ved at blive et attraktivt miljø for mange fugletræk. I den rekonstruerede Bork Vikingehavn blev vi omvist af Mikkel Hollmann, som er en engageret moderne viking med stor fantasi og fortællelyst. På grundlag af fund og iagttagelser fra Vikingetiden er der skabt et historiecenter, som er meget brugt af skoler, grupper og turister. Vi sluttede dagen på den gamle kro, Fahl Kro, hvor vi fik eftermiddagskaffe, kringle og æblekage. Det var en dejlig og hyggelig dag, og det var en god mulighed for museet til at sige tak for den store frivillige indsats. Svend Aage Knudsen Generalforsamling på Sønderskov onsdag den 16. marts 2005 Dagsorden i.h.t. vedtægterne Efter generalforsamlingen og kaffepausen er der foredrag i baroksalen. Forhen orhenvær værende museumsdir useumsdirektør ektør Mogens Bencard Rav v på Rosenborg g Lysbilledforedrag om de mange usædvanlige ravgenstande fra 16- og 1700-årene fra de Kongelige Samlinger og fra det gamle Kunstkammers samlinger på Rosenborg Slot. 4

5 Samleren og amatørarkæologen Oldsagssamlinger fra Christian Mikkelsen og sønnen Poul Helweg Mikkelsen Museet på Sønderskov har haft den glæde at modtage adskillige kasser med oldsager fra Odense Bys Museer over de seneste år. Odense Bys Museer har haft et ønske om at indrette sig med fynske fund alene, og de har derfor sendt mange spændende fund tilbage til de egne, hvor de oprindelig er fundet. I juli måned i år har jeg haft fornøjelsen af at åbne disse kasser og genopdage de spændende oldsager, som er samlet, udgravet og købt i årene 1900 til 1940 af Apoteker Christian Mikkelsen og hans søn Apoteker Poul Helweg Mikkelsen. Christian Mikkelsen ( ) var Portræt af Christian Mikkelsen fra 1919, malet af P. Hougaard. Odense Bys Museer. født i en mindrebemidlet familie og opvokset nær Ringkøbing, hvor han siden drengeårene interesserede sig for gamle danske og fremmede Mønter. Han begyndte at samle oldsager, da han blev medhjælper på Odense Løveapotek i 1869 (Katalog over Apoteker Chr. Mikkelsens Samling af Oldsager 1909). Han havde stort held i apotekerbranchen og avancerede hurtigt til ejer af et apotek i Mariager. Sin stærke interesse for arkæologi og mønter bibeholdt han, da han flyttede til Odense og købte Svaneapoteket. Da han ønskede at medvirke til indad at vinde, hvad udad tabes, købte han i 1900 et stykke hedeareal i Aalund ved Holsted og byggede en sommerbolig på grunden. Dette blev starten på mange familieferier, og han fik nu også mulighed for at samle og købe oldsager fra denne egn. I 1909 skænkede han sin samling, der rummer fund fra næsten alle dele af Jylland og Fyn, til Fyns Stiftmuseum (senere Odense Bys Museer), og i 1924 blev samlingen suppleret af en testamentarisk gave. Museet på Sønderskov har som anført kun modtaget den del af samlingen, der stammer her fra egnen, og som bl.a. består af en del genstande, som Christian Mikkelsen og familien opsamlede gennem en årrække ved Holsted Å, i området omkring Præstkær og Aalund. Her fandt de en del flintgenstande, der kan dateres hovedsageligt til Jægersten- 5

6 1940) får efter faderens død en forstærket interesse for arkæologien. Han bærer stolt sin faders arv videre, både med hensyn til apoteket og arkæologien. De delte stærke følelser for oldsagerne: Portræt af Poul Helweg Mikkelsen, Odense Bys Museer alderen (ca f. kr.). Der er dog også fragmenter af slebne flintøkser og fladhuggede pilespidser fra bondestenalderen (ca f. kr.). Hertil kommer nogle velbevarede bronzegenstande, som Chr. Mikkelsen opkøbte i området, bl.a. en spydspids fra tidlig bronzealder, med såkaldt Bagterp-ornamentik på døllen. Spydspidsen skal være fundet i Vejen, men Chr. Mikkelsen købte den i 1904 for 5 kr. af Chr. Nielsen Vind fra Herning. Chr. Mikkelsen købte også et såkaldt grebspidssværd (bronzesværd) fra yngre bronzealder af en lokal kone, Ane Hus. Sværdet var fundet i en høj på Gørklint mark sammen med et stykke læderskind fra sværdskeden. Selv om Chr. Mikkelsen ikke selv gravede oldsagerne op af jorden, var han meget omhyggelig med at notere de iagttagelser, som han fik fortalt i forbindelse med erhvervelsen af oldsagerne. Det ændrer dog ikke på det problem, at præcise fundsteder og kontekster stort set ikke foreligger. Sønnen Poul Helweg Mikkelsen ( Disse fem... Numre hører til et samlet Fund, som jeg dec (100 kr.) kóbte af Fhv. Gaardejer Pilegaard, Baungaard pr Lintrup, Sónderjylland og forærede min Fader Juleaften Fader var saa glad for dette samlede Fúnd og for den glæde jeg havde beredt ham, at han græd af glæde, da han fik det! (fra Poul Helweg Mikkelsens katalog) Men Poul Helweg Mikkelsen træder frem i lyset ved også at være en dygtig udgraver og ikke bare en samler. Han var stærkt knyttet til museumsverdenen på Fyn, hvor han udgravede adskillige fund, bl.a. vikingeskibsgraven Ladbyskibet ( ), som han selv bekostede bevarelsen og udstillingen af. Han spillede også en vigtig rolle i en tid, hvor provinsmuseerne ikke selv måtte udgrave. Dette var forbeholdt Nationalmuseet og amatørudgravere. Poul Helweg Mikkelsen inviterede derfor Svend Lar- Apoteker Poul Helweg Mikkelsen under udgravning af Ladby-skibet Foto: Odense Bys Museer.

7 Samlede fund af retvæggede bægre og ravperler fundet i enkeltgravshøj i Tirslund. Foto: Henriette Roued. sen fra Fyns Stiftsmuseum med på sine gravninger, og skabte dermed et nært forhold til museet (Larsen, 1941). Her på egnen spillede han en enorm rolle i 1930 ernes arkæologiske udgravninger. Han havde altid følt sig knyttet til huset i Aalund, hvor han havde gode barndomsminder fra, og han kom der også meget som voksen. Sammen med inspektøren på Aalund Johannes Olsen og assistent Harry Hansen udgravede han flere gravhøje i området. Han lavede udførlige beretninger på skrivemaskine, indbundet og med billeder, tegninger og opmålinger af enkeltgrave (fra jysk enkeltgravskultur, ca f.kr.) ved Tirslund, Foldingbro, Nørbølling og Surhave. Her repræsenterer hans fund flere retvæggede bægre, stridsøkser af bjergart og ravperler. Ikke blot har museet nu hans fund, men også hans omhyggelige optegnelser over, hvor i graven de var placeret, hvordan gravene var placeret i højen og andre væsentlige fundomstændigheder, som mangler i faderens optegnelser. En høj med en enkeltgrav og 2 grave fra ældre bronzealder (ca f.kr.) fremkom ved en udgravning i Foldingbro. Her blev fundet en såkaldt pålstavsmejsel i bronze, der i sig selv er speciel, fordi bronzen har bevaret en smule af det træ, Kort over de lokaliteterne, hvor Poul Helweg Mikkelsen har udført udgravninger i 1930 erne, samt Aalund, hvor familien Mikkelsen havde et sommerhus. 7

8 Såkaldt pålstavsmejsel fundet i en høj i Foldingbro med træskæfte. Fotografiet er taget under omregistrering på Museet på Sønderskov i Foto: Henriette Roued. som mejslen har været skæftet med. Poul Helweg Mikkelsen udgravede også nogle grave fra yngre bronzealder (ca f.kr.) fundet i nærheden af Sønderskov Hovedgård. Ved denne lejlighed havde Poul Helweg Mikkelsen besøg på Aalund af P.V. Glob (professor på Forhistorisk Arkæologi fra 1949), som han havde med ude og grave den 6. september 1937 på Sønderskov Hovedgård, hvor han hjalp med at undersøge stensætningen i gravene. Vi må tolke dette som en antydning af den relativt tætte forbindelse, der var mellem amatørarkæologer og professionelle arkæologer på denne tid. Efter Apoteker Poul Helweg Mikkelsens død i 1940, blev hele hans store privatsamling skænket til Fyns Stiftsmuseum. Hans udgravningsberetninger er forskningshistorisk set værdifulde, og sammen med de mange fund, der stadig er bevaret, er de en god kilde til identifikation af oldsagerne. Museet på Sønderskov kan bruge disse oplysninger til at formidle gravhøje, der i dag er forsvundet. Samtidig kan materialet give en spændende iagttagelse af 1930 ernes amatørarkæologiske virksomhed på egnen. Arkæologistuderende Henriette Roued Retvæggede bæger fundet i enkeltgravshøj i Tirslund: Foto: Henriette Roued. 8 Litteratur: Albrectsen, Erling: Apoteker Helweg Mikkelsens samling. Fynske Aarbøger 1941, pp Larsen, Svend: Apoteker P. Helweg Mikkelsen. Fynske Aarbøger 1941, pp Nielsen, L. C: Apoteker Christen Mikkelsen: Ringkøbing Mariager Odense. København Kataloger, notesbøger og beretninger fra Christian Mikkelsen og Poul Helweg Mikkelsen opbevares på Odense Bys Museer.

9 En heldig kartoffel Efterårsferieaktiviteter på Sønderskov I efterårsferien kunne børn og barnlige sjæle på museet blive en heldig kartoffel. Tidligere kaldtes efterårsferien for kartoffelferie. Børnene skulle nemlig hjem og hjælpe med at tage kartofler op. Det er nok i dagens Danmark de færreste børn, som bruger deres efterårsferie på at tage kartofler op. Men da Sønderskov ligger på en egn med megen kartoffeldyrkning, og fordi kartoflen har en spændende historie, valgte museet at have kartoflen som emne i aktivitetsdagene på Sønderskov. Aktiviteterne bød på værksteder, hvor kartoflen blev brugt på forskellige måder samt et opgaveløb, hvor deltagerne kunne ende med at blive en heldig kartoffel. Med et besøgstal på omkring 200 på de to aktivitetsdage, er det klart, at der skulle en anselig mængde kartofler til. Heldigvis syntes den lokale kartoffelcentral i Brørup så godt om emnet, at den havde doneret 50 kg kartofler. I herregårdskøkkenet havde den efterhånden erfarne komfurbruger, oldfrue Elly Mikkelsen, gang i de store gryder og havde fremstillet en velsmagende kartoffelsuppe. Den var tilberedt af kartofler, gulerødder, porrer samt mælk og smør og var smagt til med muskatnød, salt og peber. Mens de besøgende slubrede den gode suppe i sig, fortalte museumsinspektør Svend Aage Knudsen om kartoflens historie, dyrkning og anvendelse af kartofler. De fleste vidste godt, at kartofler Elly Mikkelsen ved suppegryderne. Foto: Henriette Roued. Børnene prøvede at lave kartoffeltryk. Foto: Henriette Roued. 9

10 Børnene tilbereder kartofler over bål. Foto: Henriette Roued. bruges til chips og pommes frites, men at kartoflerne også har været brugt til stivelsesmiddel i præstekraver var nyt for de fleste. Forud for aktiviteten i naturskolen gav museumsinspektør Peter Munch Jensen børnene et kort rids af bogtrykkeriets historie og fortalte om træsnit, kobberstik samt andre former for billedtryk i historisk tid. Derefter fik børnene lov til at lave deres egne bogstavs- og billedtryk ved hjælp af stempler, der blev snittet af halve kartofler. Det gjaldt om at have tungen lige i munden for at snitte det tiltænkte mønster i kartoflen. Bakker med et stykke stof overhældt med plakatfarve blev brugt som stempelpuder. Der blev fremstillet mange farvestrålende tryk på papirerne. Ved bålpladsen i haven kunne man prøve kræfter med at tilberede en kartoffel over bål. Men inden det nåede så vidt, skulle kartoflen skrælles. Her kunne man deltage i konkurrencen om at lave den længste skræl. Det viste sig hurtigt, 10 at bedsteforældrene havde gavn af deres mangeårige erfaring med kartoffelskrælning. Den længste skral nåede op på 109 cm. For flere af børnene var det første gang, de havde en kartoffelskræller i hånden. Der gik lidt tid, inden kartoffel og skræller ville samarbejde. Herefter skulle kartoflen skæres i skiver, firkanter eller rives, inden den kunne steges over bålet på en langskaftet bålpande. Alle de børn, som var ude på opgaveløbet (kartoffelløbet), gik hjem med et diplom som bevis på, at de var blevet en heldig kartoffel. På kartoffelløbet skulle deltagerne følge kartoffelafmærkningerne rundt i haven og finde 9 poster, hvor forskellige opgaver skulle løses. Her skulle der bl.a. svares på, hvad det vil sige at hyppe kartofler, og hvad en kartoffeltysker var. På en post skulle der svares på, hvor mange kilo kartofler en gennemsnitsdansker spiser om året. Til manges store overraskelse er det 77 kilo pr. år. Deltager i konkurrencen om den længste kartoffelskræl. Foto: Henriette Roued.

11 At kartoflen oprindeligt kommer fra Andesbjergene i Sydamerika, og at der i Danmark dyrkes ligeså mange tons kartofler, som store elefanter vejer (1,5 mill. tons), var stof til eftertanke hos mange af de besøgende. Aktiviteterne på museet i efterårsferien er ved at være en god tradition, og det kan allerede nu røbes, at der er lagt i støbeskeen til nye aktiviteter i efterårsferien Naturvejleder Mette Bækgaard Johnsen KONGEÅMØDET Familie på kartoffelløb. Foto: Henriette Roued. Torsdag den 10. februar 2005 kl i baroksalen på Sønderskov Forhistorisk arkæolog, phd. Mads Holst Skelhøj forløbet og resultater fra udgravning vningen af bronzealderhøjen ved Tobøl Digitalt billedforedrag med mange spændende illustrationer fra udgravningerne og dokumentationen af højens konstruktion for godt 3000 år siden. Udgravningen af Skelhøj er afsluttet, og højen er genskabt. Desværre var centralgraven plyndret, men sammenholdt med projektets formål, har udgravningerne alligevel opfyldt forventningerne og givet meget spændende resultater. Storhøjens konstruktion og arkitektur er blevet dokumenteret på grundlag af helt nye udgravningsmetoder. Bronzealderens storhøje er blandt de største enkeltbygningsværker i den skandinaviske forhistorie. Detaljerede undersøgelser som dem, der er gennemført på Skelhøj, giver meget ny viden om både samfundsforhold, byggeriets organisation og bronzealderens religion. I tæt samarbejde med naturvidenskaben er resultaterne også epokegørende for iagttagelser af byggematerialerne og det omgivende kulturlandskab. Der bliver også lejlighed til at høre lidt mere generelt om bronzealderens egekistegrave og om bronzealderens bebyggelse ved denne del af Kongeåen. Mange har fulgt de offentlige rundvisninger på udgravningsstedet. Vi glæder os til at byde udgravningslederen Mads Holst velkommen til hans sammenfatning og konklusion. 11

12 Væver Inge Bjørn udstiller oldtidsdragt og nutidstøj Dette er titlen på museets temaudstilling i 2005, som åbner ved en reception den 18. marts kl Alle er velkommen. Inge Bjørn fylder 80 år i 2005, og det er i år 30 år siden hendes store bogværk Oldtidsdragt nutidstøj udkom. Vi benytter lejligheden til markere dette med en retrospektiv særudstilling, som tager tråden op fra dette virke, og som belyser en epoke, hvor Inge Bjørn var uløseligt forbundet med Askov Højskole. Inge Bjørn blev dermed den sidste repræsentant for en vævehistorisk tradition, som Askovmiljøet har været ramme omkring siden slutningen af 1800-tallet. På den arkæologiske front er der i de sidste årtier kommet mange nye fund tilveje, som kan underbygge og supplere den særlige niche, som Inge Bjørn repræsenterede i en tid, der lå forud for eksperimental arkæologi, som vi i dag bl.a. møder den i Lejre Historiske Forsøgscenter. Samtidig kunne Inge Bjørn som kunstner tillade sig at arbejde med frie emner og fortolkninger af design, teknik og tradition. Dette har været inspirerende for mange andre, som gerne vil kopiere og fortolke fortidens tekstiltradition. Særudstillingen opsættes på kryds og tværs i Sønderskov. Det bliver små og store temaer, som skal fremstå, som når vi bladrer i Inge Bjørns digre bogværk og derved finder dokumentation og eksempler på den frie fortolkning af klassiske væveteknikker og udnyttelsen af materialernes egenskaber. Museet på Sønderskov har selv gjort epokegørende fund, som kan føre vores tekstilhistorie helt tilbage til midten af bondestenalderen. Senest er der også fundet meget store vævevægte i Vikingetidens Holsted Overmark. De kan have været brugt til store lærredsvæve måske til vævning af sejldug. Da vi har besluttet at forlænge oldtidsudstillingen Holsteds oldtid skriver Danmarkshistorie, bliver der god mulighed for at kombinere Inge Bjørns emner med både spinding og oldtidsvævning. Da Inge Bjørns bog udkom, blev den i bl.a. Politiken den 14. december 1974 anmeldt af arkæologen, professor P. V. Glob. Denne anmeldelse rammer flot samtidens arkæologiske vurdering af det store værk, og det er en fin foromtale af det emne, særudstillingen skal belyse. Hele anmeldelsen bringes i det følgende: Det er bogen, som så mange har ventet på. Både professionelle vævere og amatører, begyndere og vide- 12

13 rekomne, men også de talrige elever, som Inge Bjørn gennem en snes år har undervist på Askov Højskole og som selv aktivt har deltaget i det arbejde, hvis omfattende resultater nu fremlægges. Og det gøres på fornemste måde både med hensyn til indhold og udstyr i det prægtigt illustrerede værk med billeder i sort/hvid og farve, mange taget af den navnkundige Gerard Franceschi. Det digre værk er blevet en håndbog i vævning og syning, tillige en klædedragtens kulturhistorie. Trods et omfattende stof, hentet fra mange steder og fra alle tider, hvor væve- og skrædderkunsten stod højt, er den letlæst, fordi den er velskrevet og det omfattende stof er fremlagt velordnet og klart. Alt anskueliggøres med et usædvanligt stort og godt billedudvalg i foto og tegning, der følger alle afsnit i enkeltheder. Der indledes med afsnit om kartning og spinding med håndten og på rok på en sådan måde, at også begyndere kan følge med og blive selvlærte. Det gælder for alle arbejdsprocesserne bogen igennem, hvor man læser om behandlingen af uld, hår, hør, nælde og silke. Om båndvævning på brikvæv, båndvæv og vævespjæld, om de forskellige væve, vævninger og opsætninger. Spændende er afsnittet om plantefarvning med de mange forskellige planter, deres behandling og gamle opskrifter, illustreret med farvebilleder fra farveren Ejnar Hansens herbarium. Særlige afsnit omhandler batik og bloktryk, møsteropbygning og farveforståelse. Bogens materiale bygger på mere end 3000 års erfaringer inden for væve- og dragtkunsten. Mange af de ældste teknikker og dragttyper er fra danske bronzealderegekister og jernaldermosefund, som både teknisk og videnskabeligt er behandlet af dr. Margrethe Hald, til hvis grundlæggende studier der til stadighed henvises og hvis billedmateriale benyttes. Disse oldtidsdragters snit er sammen med fremmede dragttyper, bl.a. tunikaformer, udgangspunkt for en lang række klædninger, som Inge Bjørn og hendes elever har skabt og hvoraf mange afbildes. Et særligt træk ved nutidstøjet i forhold til oldtidsdragterne er brugen af uld, særlig fra får af mange racer, lige fra Australien til Island, der kombineres i de forskellige stoffer. Det er en fortsættelse af Paula Trocks grundlæggende forsøg og resultater. I denne fremragende bog forenes håndværk og kunst på en sjælden måde, fordi den er skrevet af en dygtig tekniker og en fornem kunstner. Fremover vil den være en kilde til lærdom og inspiration for mangfoldige. P. V. Glob,

14 Økonomisk støtte til Sønderskovmodel Museet modtog i november måned kr. i økonomisk støtte fra Brørup Sparekasse. Beløbet er øremærket til fremstilling af en bygningshistorisk model af Sønderskov til brug i museets formidling. Modellen bliver i skala 1:50, og der er i øjeblikket fuld gang i modelbyggeriet. Den færdige model vil omfatte Sønderskovs hovedbygning, hele voldstedet samt det inderste af voldgraven. Formålet med modelbyggeriet er at illustrere de vigtigste bygningshistoriske forandringer fra 1620 frem til i dag samt illustrere nogle spor fra endnu ældre anlæg. Sparekassens støtte vil bl.a. blive brugt til indkøb af materialer, maskiner og værktøj samt til finansiering af modelvinduer og tårndele i klar plastic. Udgangspunktet for modellen af Sønderskov er herregården, som den ser ud i dag, men på væsentlige steder får modellen tilføjet bygningsdele, som er forsvundet ved ombygninger. De forsvundne dele vil i flere tilfælde være lavet i et andet materiale end resten af modellen, så det tydeligt fremgår, at de hører fortiden til. De nu nedrevne dele af de to diagonaltårne fra 1600-tallet vil således komme til at stå i klar plastic på modellen. Disse tårndele er blevet støbt i klar plastic hos et modelbyggerfirma, der også har støbt de fleste af vinduerne. Der vil også blive benyttet andre teknikker til at anskueliggøre Sønderskovs bygningshistorie ved hjælp af modellen. For eksempel vil der blive lagt en række tværsnit i modellen. Der vil være en stor åbning i hovedfløjens facade, hvor man kan se ind i bygningen og studere forskellige bygningshistoriske detaljer. En række steder på voldstedet vil der være snit i stenpikningen, så man kan se, hvor der blev gjort arkæologiske fund under restaureringen af Sønderskov i 1980 erne og 1990 erne. Der vil også blive et snit i en af voldstedets sider, hvor man kan studere voldstedets opbygning. Når Sønderskovmodellen er færdig, vil den få permanent plads i det sydvendte rum bag museets butik. Museet har tidligere modtaget kr. af Vejen Trælast, der bl.a. vil kunne finansiere fremstillingen af et podie til modellen. Målet er, at modellen skal stå færdig i løbet af Arbejdet med modellen udføres på museet af museumsinspektør Peter Munch Jensen. Brørup Sparekasses direktør Flemming Holm -Rasmussen overrækker en check på det donerede beløb til museumsinspektør Svend Aage Knudsen. 14

15 Sønderskov vandmølle i gode hænder - en møllegruppe er etableret De nye ejere af Sønderskov Vandmølle, Dines og Merete Holm, har allerede gjort en stor indsats for den gamle mølles oprydning og vedligeholdelse. Dette blev i sommer, søndag den 20. juni, fulgt op af åbent hus i sammenhæng med den landsdækkende Mølledag. Museet havde bistået med fremstilling af nogle informationsplancher og bistået med lyssætning i det store og spændende kælderrum med aksel og tandhjul. På Mølledagen afholdt vi to rundvisninger, som startede med et billedforedrag i Natur- og Kulturskolen på Sønderskov. Her blev der fortalt om møllens lange historie og den oprindelige sammenhæng med herregården. Gæsterne gik herefter i flok og følge ned til møllen, hvor der var åbent, og hvor Dines og Merete tog imod. Det var en dejlig dag med tæt ved 170 gæster. Møllegruppen Vi benytter lejligheden til at genoplive en Møllegruppe, og det har bestemt båret frugt. I skrivende stund er der 14 deltagere, og gruppen vil mødes til løsning af forskellige praktiske opgaver flere gange i løbet af vinteren. Der er mange konkrete opgaver, men i opstarten handler det meget om at bistå med oprydning og renovering. Museet vil sammen med Dines og Merete Holm også udarbejde en bevaringsdeklaration, som kan indgå som en frivillig fredning af den bevaringsværdige del af mølleanlægget. Dette åbner også mulighed for, at der opnås fonds- og sponsormidler. Åbent efter aftale Der er ikke aktuelle planer om at åbne møllen fast. Der sigtes primært på særåbninger på Mølledagen og ved andre fastlagte og aftalte tidspunkter. På sigt vil museet også gerne inddrage møllen i formidlingen til grupper i forbindelse med aftalte rundvisninger. Men i første omgang er målet en yderligere renovering og dokumentation af møllen frem mod Mølledagen i juni Interesserede kan henvende sig til museet eller kontaktpersonen, som udpeges ved et kommende arbejdsmøde. Folder om møllen Der arbejdes på en lille folder om møllens historie og topografi. Den vil blive bragt som en artikel i næste nummer af Museumsavisen og vil også blive lagt ud på museets hjemmeside. Sv.Aage Knudsen 15

16 De lokalhistoriske arkiver i Holsted, Brørup og Vejen kommuner Lokalarkiv for Holsted Kommune Aastrup sognearkiv Hovborg lokalhistoriske arkiv Historisk arkiv for Brørup og omegn Lokalhistorisk arkiv Vejen Kommune Sognearkivet i Bække Vestergade 17, 6670 Holsted. Tlf Leder: Klaus Hansen. Åbningstid: onsdag eller efter aftale. tirsdag (1/10-31/3). Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf Leder: Olga Pedersen. Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned eller efter aftale. Hovborg Skole, Lindevej 1-5, 6682 Hovborg. Tlf Arkivleder: Henry Pedersen. Åbningstid: tirsdag Brørup Bibliotek, Stadionvej 6, 6650 Brørup. Tlf Formand: Peter Christensen Åbningstid: torsdag eller efter aftale. Østergade 2, 6600 Vejen. Tlf Leder: Linda Klitmøller. Åbningstid: tirsdag og onsdag Arrangementer, skoler og grupper - efter aftale. Bække Skole, Skolegade 3, 6622 Bække. Tlf Kontakt pers.: Søren Frederiksen. Åbningstid: tirsdage (lukket 1/5-1/9) Restaurant Herregårdskælderen Vi skal have nye forpagtere med virkning fra 1. februar Vi benytter lejligheden til at sikre en ny service overfor museets gæster, idet der som betingelse for forpagtningen skal drives en Museumscafé Søndersk skov (medio marts til jul) fra kl , dagene tirsdag til søndag. Der vil stadig kunne drives restaurant og beværtes grupper og selskaber. Men det må ikke ske på bekostning af museets besøgende, der også gerne vil forplejes på et rimeligt niveau. Tryk: Kolding Trykcenter, ISSN

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 40 Juli 2005 25. årgang

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 40 Juli 2005 25. årgang MUSEUMSAVISEN Nr. 40 Juli 2005 25. årgang HOLSTED BRØRUP VEJEN Sønderskov og Renæssanceåret Kustode på Sønderskov Sønderskov Vandmølle Unikke kornkældre Der står et slot... Museumsavisen nr. 40,juli 2005,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland

Hugin og Munin Klubben Midtjylland Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 25 september - december 2012 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for september,oktober,november,december

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER Reminiscens - vejen til Udstillingsintroduktion. - Offernedlæggelser - hellige ceremonier overgangsritualer omkring liv og død - menneske og dyreofringer

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen 1 Lerkarret blev fundet i sommeren 1891 på en 32 tønder stor hedeparcel af stenhuggeren O. Bengtsson,

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 29 Januar - april 2014

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 29 Januar - april 2014 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 29 Januar - april 2014 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Januar, februar, marts og april 2014 Tilmelding: Find ud af hvad du

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2016 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og arrangører Udgivet: Juni 2016 Oplag: 2.000 stk. Ordrenr.: 655-16 Velkommen til Vejen Kommunes Ta på

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Museum Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson med onsdagsforedrag Programmet

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2014 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Udgivet: Maj 2014 Oplag: 2.400 stk. Ordrenr.: 584 Velkommen til

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

KONTAKT 13/14 nr. 3 N O V E M B E R

KONTAKT 13/14 nr. 3 N O V E M B E R KONTAKT 13/14 nr. 3 N O V E M B E R Indhold: Aktuelt i november Skolernes motionsdag Billedudstilling Fritternyt A-dage i 1.B A-dage i 8. årgang A-dage i 2. årgang Fernisering i 2. årgang Info s. 2 s.

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen Indledning I undervisningsforløbene til 3.-4. klasse er der taget højde for, at undervisningen passer med trinmålene efter 4. klasse, hvor eleverne bl.a.

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 33 Maj-august 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Maj, juni, juli og august 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du vil være

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Om Ladbyskibsgraven. Indhold. Ladbyskibet bliver fundet og udgravet. Ladbyskibet kommer i avisen

Om Ladbyskibsgraven. Indhold. Ladbyskibet bliver fundet og udgravet. Ladbyskibet kommer i avisen Om Ladbyskibsgraven Ladbyskibsgraven er Danmarks eneste vikingeskibsgrav. Den findes på Vikingemuseet Ladby ved Kerteminde. Her kommer der lidt om Ladbyskibesgraven: Udgravningen, museet, fundene i graven,

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R Indhold: Aktuelt i s. 2 Skolefest i fase 1 s. 2 Kids-volley i Brørup s. 3 Forfatterbesøg s. 3 Fritternyt s. 4 Easy-basket i Vejen s. 5 Idrætsdag i 5.-6. årgang s. 5

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 42 April 2006 26. årgang

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 42 April 2006 26. årgang MUSEUMSAVISEN Nr. 42 April 2006 26. årgang HOLSTED BRØRUP VEJEN Sønderskov Hovedgård set fra luften Skibelund Krat Kustode på Sønderskov Dynamoen i dansk fødevareindustri Foredragsaften på Sønderskov den

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Første etape af Kulturarvsstyrelsens store projekt Danmarks oldtid i landskabet er nu gennemført. 15 fortidsminder er nyformidlet

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Nyt fra Horsens Museum Anders Horsbøl Nielsen

Nyt fra Horsens Museum Anders Horsbøl Nielsen Nyt fra Horsens Museum Anders Horsbøl Nielsen Sjældent har vi haft så koldt efterår og vinter. Det har dog ikke afskrækket vore tapre arkæologer fra at grave. Utrolig nok har der vist været gravet hver

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG EFTERÅR SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG RANDERS GRENAA EBELTOFT RANDERS Museum Østjylland er et kulturhistorisk museum. Vores gæster kan opleve den lokale historie på vores udstillingssteder i Randers,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 3 N O V E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 3 N O V E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 3 N O V E M B E R Indhold: Aktuelt i november 1.B deltog i årets Masse Billeder fra Højmarkskolens 6.B deltog i GoCook Hvordan det er at starte 6.B på La Cour Museet 4.B på Vejen Kunstmuseum

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj

Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj Hornum Herreds Ting blev fra gammel tid holdt øst for Øster Hornum by ved den store Tinghøj, der ligger ved Gl. Viborgvej i Estrup mellem Guldbæk og Øster Hornum ved den gamle

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere