MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 39 December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 39 December 2004 24. årgang"

Transkript

1 MUSEUMSAVISEN Nr. 39 December årgang HOLSTED BRØRUP VEJEN Kustodeudflugten Samleren og amatørarkæologen En heldig kartoffel Temaudstilling 2005 Økonomisk støtte til Sønderskovmodel Sønderskov vandmølle 1

2 Museet på Sønderskov Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup Tlf Fax E-post: Museets åbningstider: Tirsdag søndag kl Mandag lukket. Kontoret er åbent hverdage Efter forudgående aftale med museets kontor er der også adgang for skoleklasser udenfor normal åbningstid. Der er endvidere mulighed for at aftale gruppebesøg med introduktion og/eller omvisning også udenfor normal åbningstid. Museets faste medarbejdere: Museumsleder: Svend Aage Knudsen Museumsinspektør: Peter Munch Jensen Arkivleder: Linda Klitmøller (Vejen) Bogholder: Ellen-Marie Viuff Museumsassistent: Hanne Petersen Assistent: Joan Lindberg Forvalter: Torben Immerkær Krogh Rengøring: Elly Mikkelsen Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Naturvejleder: Mette Bækgaard Johnsen Tlf Fax E-post: Restaurant Herregårdskælderen Tlf Fax E-post: Holsted - Brørup - Vejen Egnens Museumsforening Stiftet den 6. februar 1979 med det formål at oprette og drive et kulturhistorisk egnsmuseum Formand: Agner Frandsen, Tangevej 98, 6760 Ribe, Næstform.: Flemming Holm Rasmussen, Kløvervej 16, 6650 Brørup, Kasserer: Inger Gram, Villumsvej 4, 6683 Føvling Kontingent 2004: 100,- kr. for enkeltmedlemmer og 150,- kr. for par. Kontingentet omfatter partoutkort for årets besøg, ligesom foreningens medlemmer modtager Museumsavisen og meddelelser om aktiviteter. Redigering: Svend Aage Knudsen, Peter Munch Jensen og Agner Frandsen Layout: Henriette Roued Olsen 2

3 Kustoder, omvisere, smede og møllere på udflugt Lørdag den 23. oktober afholdt vi den årlige udflugt for de frivillige medarbejdere i Kustode- og Omvisergruppen, Smedegruppen, Møllegruppen, samt deltagere fra museets faste personale. Vejret var typisk dansk mellemgråt efterårsvejr, men vi kom alligevel vidt omkring uden de helt store skybrud. Vi besøgte Økomuseet Skjern-Egvad Museums afdelinger i Bundsbæk, Bork Vikingehavn og museumscafeen på Fahl Kro. Turen foregik med bus og startede fra Sønderskov kl. 8.30, hvor vi først kørte til Bundsbæk Mølle Vandrerhjem. Naturvejlederen Tage Madsen tog imod, og over kaffebordet fik vi en orientering om den specielle museumsform og ikke mindst de mange aktiviteter omkring Bundsbæk. Vestjyllands Økomuseum repræsenterer 9 forskellige større eller mindre museumsafdelinger og besøgssteder, som er bundet sammen af et omfattende stinet, hvor man kan cykle eller vandre mellem museerne (se hjemmesiden Efter introduktionen var der rundvisning i temaudstillingerne i møllens avlsbygninger og efterfølgende besøg i vandmøllen, hvor overfaldshjulet kørte. Vi fik et rigtigt godt indtryk af det velbevarede mølleanlæg, som nok kan inspirere til de nye aktiviteter på Sønderskov Mølle (se side 15). Herefter gik vi op til Dejbjerg Jernalders udstillingsbygning, hvor der blev fortalt om museets arbejde med at rekonstruere den ene af de to pragtvogne fra Dejbjerg Mose. De blev fundet i Præstegårdsmosen ved Dejbjerg i 1880 erne, og originalerne står i dag på Nationalmuseet. Udstillingen Dejbjergs Jernalder er flot og spændende opsat, og den er tæt knyttet til aktiviteterne i den nærliggende rekonstruerede jernalderlandsby. Efter en god frokost på Bundsbæk Vandrerhjem kørte vi ned til Bork ved bun- Bundsbæk Mølle drives af et overfaldshjul med vand fra en opstemmet sø. Boligen er nu indrettet til museum og en lille café til lejlighedsarrangementer. Vi er forsamlet foran udstillingsbygningen med historien om Dejbjergvognene og Dejbjerg-egnens jernalder. 3

4 Mikkel Hollmann fortæller om kopien af plankevejen fra Nybro og skibene i Bork Vikingehavn. Det er blandt andet kopier af Skuldelevskibene fra Roskilde Fjord. den af Ringkøbing Fjord. Vi gjorde en kort afstikker til Lønborg Borgbanke og Kirke. Herfra har man en storslået udsigt over det genskabte Skjern Å delta og de oversvømmede enge, som igen er ved at blive et attraktivt miljø for mange fugletræk. I den rekonstruerede Bork Vikingehavn blev vi omvist af Mikkel Hollmann, som er en engageret moderne viking med stor fantasi og fortællelyst. På grundlag af fund og iagttagelser fra Vikingetiden er der skabt et historiecenter, som er meget brugt af skoler, grupper og turister. Vi sluttede dagen på den gamle kro, Fahl Kro, hvor vi fik eftermiddagskaffe, kringle og æblekage. Det var en dejlig og hyggelig dag, og det var en god mulighed for museet til at sige tak for den store frivillige indsats. Svend Aage Knudsen Generalforsamling på Sønderskov onsdag den 16. marts 2005 Dagsorden i.h.t. vedtægterne Efter generalforsamlingen og kaffepausen er der foredrag i baroksalen. Forhen orhenvær værende museumsdir useumsdirektør ektør Mogens Bencard Rav v på Rosenborg g Lysbilledforedrag om de mange usædvanlige ravgenstande fra 16- og 1700-årene fra de Kongelige Samlinger og fra det gamle Kunstkammers samlinger på Rosenborg Slot. 4

5 Samleren og amatørarkæologen Oldsagssamlinger fra Christian Mikkelsen og sønnen Poul Helweg Mikkelsen Museet på Sønderskov har haft den glæde at modtage adskillige kasser med oldsager fra Odense Bys Museer over de seneste år. Odense Bys Museer har haft et ønske om at indrette sig med fynske fund alene, og de har derfor sendt mange spændende fund tilbage til de egne, hvor de oprindelig er fundet. I juli måned i år har jeg haft fornøjelsen af at åbne disse kasser og genopdage de spændende oldsager, som er samlet, udgravet og købt i årene 1900 til 1940 af Apoteker Christian Mikkelsen og hans søn Apoteker Poul Helweg Mikkelsen. Christian Mikkelsen ( ) var Portræt af Christian Mikkelsen fra 1919, malet af P. Hougaard. Odense Bys Museer. født i en mindrebemidlet familie og opvokset nær Ringkøbing, hvor han siden drengeårene interesserede sig for gamle danske og fremmede Mønter. Han begyndte at samle oldsager, da han blev medhjælper på Odense Løveapotek i 1869 (Katalog over Apoteker Chr. Mikkelsens Samling af Oldsager 1909). Han havde stort held i apotekerbranchen og avancerede hurtigt til ejer af et apotek i Mariager. Sin stærke interesse for arkæologi og mønter bibeholdt han, da han flyttede til Odense og købte Svaneapoteket. Da han ønskede at medvirke til indad at vinde, hvad udad tabes, købte han i 1900 et stykke hedeareal i Aalund ved Holsted og byggede en sommerbolig på grunden. Dette blev starten på mange familieferier, og han fik nu også mulighed for at samle og købe oldsager fra denne egn. I 1909 skænkede han sin samling, der rummer fund fra næsten alle dele af Jylland og Fyn, til Fyns Stiftmuseum (senere Odense Bys Museer), og i 1924 blev samlingen suppleret af en testamentarisk gave. Museet på Sønderskov har som anført kun modtaget den del af samlingen, der stammer her fra egnen, og som bl.a. består af en del genstande, som Christian Mikkelsen og familien opsamlede gennem en årrække ved Holsted Å, i området omkring Præstkær og Aalund. Her fandt de en del flintgenstande, der kan dateres hovedsageligt til Jægersten- 5

6 1940) får efter faderens død en forstærket interesse for arkæologien. Han bærer stolt sin faders arv videre, både med hensyn til apoteket og arkæologien. De delte stærke følelser for oldsagerne: Portræt af Poul Helweg Mikkelsen, Odense Bys Museer alderen (ca f. kr.). Der er dog også fragmenter af slebne flintøkser og fladhuggede pilespidser fra bondestenalderen (ca f. kr.). Hertil kommer nogle velbevarede bronzegenstande, som Chr. Mikkelsen opkøbte i området, bl.a. en spydspids fra tidlig bronzealder, med såkaldt Bagterp-ornamentik på døllen. Spydspidsen skal være fundet i Vejen, men Chr. Mikkelsen købte den i 1904 for 5 kr. af Chr. Nielsen Vind fra Herning. Chr. Mikkelsen købte også et såkaldt grebspidssværd (bronzesværd) fra yngre bronzealder af en lokal kone, Ane Hus. Sværdet var fundet i en høj på Gørklint mark sammen med et stykke læderskind fra sværdskeden. Selv om Chr. Mikkelsen ikke selv gravede oldsagerne op af jorden, var han meget omhyggelig med at notere de iagttagelser, som han fik fortalt i forbindelse med erhvervelsen af oldsagerne. Det ændrer dog ikke på det problem, at præcise fundsteder og kontekster stort set ikke foreligger. Sønnen Poul Helweg Mikkelsen ( Disse fem... Numre hører til et samlet Fund, som jeg dec (100 kr.) kóbte af Fhv. Gaardejer Pilegaard, Baungaard pr Lintrup, Sónderjylland og forærede min Fader Juleaften Fader var saa glad for dette samlede Fúnd og for den glæde jeg havde beredt ham, at han græd af glæde, da han fik det! (fra Poul Helweg Mikkelsens katalog) Men Poul Helweg Mikkelsen træder frem i lyset ved også at være en dygtig udgraver og ikke bare en samler. Han var stærkt knyttet til museumsverdenen på Fyn, hvor han udgravede adskillige fund, bl.a. vikingeskibsgraven Ladbyskibet ( ), som han selv bekostede bevarelsen og udstillingen af. Han spillede også en vigtig rolle i en tid, hvor provinsmuseerne ikke selv måtte udgrave. Dette var forbeholdt Nationalmuseet og amatørudgravere. Poul Helweg Mikkelsen inviterede derfor Svend Lar- Apoteker Poul Helweg Mikkelsen under udgravning af Ladby-skibet Foto: Odense Bys Museer.

7 Samlede fund af retvæggede bægre og ravperler fundet i enkeltgravshøj i Tirslund. Foto: Henriette Roued. sen fra Fyns Stiftsmuseum med på sine gravninger, og skabte dermed et nært forhold til museet (Larsen, 1941). Her på egnen spillede han en enorm rolle i 1930 ernes arkæologiske udgravninger. Han havde altid følt sig knyttet til huset i Aalund, hvor han havde gode barndomsminder fra, og han kom der også meget som voksen. Sammen med inspektøren på Aalund Johannes Olsen og assistent Harry Hansen udgravede han flere gravhøje i området. Han lavede udførlige beretninger på skrivemaskine, indbundet og med billeder, tegninger og opmålinger af enkeltgrave (fra jysk enkeltgravskultur, ca f.kr.) ved Tirslund, Foldingbro, Nørbølling og Surhave. Her repræsenterer hans fund flere retvæggede bægre, stridsøkser af bjergart og ravperler. Ikke blot har museet nu hans fund, men også hans omhyggelige optegnelser over, hvor i graven de var placeret, hvordan gravene var placeret i højen og andre væsentlige fundomstændigheder, som mangler i faderens optegnelser. En høj med en enkeltgrav og 2 grave fra ældre bronzealder (ca f.kr.) fremkom ved en udgravning i Foldingbro. Her blev fundet en såkaldt pålstavsmejsel i bronze, der i sig selv er speciel, fordi bronzen har bevaret en smule af det træ, Kort over de lokaliteterne, hvor Poul Helweg Mikkelsen har udført udgravninger i 1930 erne, samt Aalund, hvor familien Mikkelsen havde et sommerhus. 7

8 Såkaldt pålstavsmejsel fundet i en høj i Foldingbro med træskæfte. Fotografiet er taget under omregistrering på Museet på Sønderskov i Foto: Henriette Roued. som mejslen har været skæftet med. Poul Helweg Mikkelsen udgravede også nogle grave fra yngre bronzealder (ca f.kr.) fundet i nærheden af Sønderskov Hovedgård. Ved denne lejlighed havde Poul Helweg Mikkelsen besøg på Aalund af P.V. Glob (professor på Forhistorisk Arkæologi fra 1949), som han havde med ude og grave den 6. september 1937 på Sønderskov Hovedgård, hvor han hjalp med at undersøge stensætningen i gravene. Vi må tolke dette som en antydning af den relativt tætte forbindelse, der var mellem amatørarkæologer og professionelle arkæologer på denne tid. Efter Apoteker Poul Helweg Mikkelsens død i 1940, blev hele hans store privatsamling skænket til Fyns Stiftsmuseum. Hans udgravningsberetninger er forskningshistorisk set værdifulde, og sammen med de mange fund, der stadig er bevaret, er de en god kilde til identifikation af oldsagerne. Museet på Sønderskov kan bruge disse oplysninger til at formidle gravhøje, der i dag er forsvundet. Samtidig kan materialet give en spændende iagttagelse af 1930 ernes amatørarkæologiske virksomhed på egnen. Arkæologistuderende Henriette Roued Retvæggede bæger fundet i enkeltgravshøj i Tirslund: Foto: Henriette Roued. 8 Litteratur: Albrectsen, Erling: Apoteker Helweg Mikkelsens samling. Fynske Aarbøger 1941, pp Larsen, Svend: Apoteker P. Helweg Mikkelsen. Fynske Aarbøger 1941, pp Nielsen, L. C: Apoteker Christen Mikkelsen: Ringkøbing Mariager Odense. København Kataloger, notesbøger og beretninger fra Christian Mikkelsen og Poul Helweg Mikkelsen opbevares på Odense Bys Museer.

9 En heldig kartoffel Efterårsferieaktiviteter på Sønderskov I efterårsferien kunne børn og barnlige sjæle på museet blive en heldig kartoffel. Tidligere kaldtes efterårsferien for kartoffelferie. Børnene skulle nemlig hjem og hjælpe med at tage kartofler op. Det er nok i dagens Danmark de færreste børn, som bruger deres efterårsferie på at tage kartofler op. Men da Sønderskov ligger på en egn med megen kartoffeldyrkning, og fordi kartoflen har en spændende historie, valgte museet at have kartoflen som emne i aktivitetsdagene på Sønderskov. Aktiviteterne bød på værksteder, hvor kartoflen blev brugt på forskellige måder samt et opgaveløb, hvor deltagerne kunne ende med at blive en heldig kartoffel. Med et besøgstal på omkring 200 på de to aktivitetsdage, er det klart, at der skulle en anselig mængde kartofler til. Heldigvis syntes den lokale kartoffelcentral i Brørup så godt om emnet, at den havde doneret 50 kg kartofler. I herregårdskøkkenet havde den efterhånden erfarne komfurbruger, oldfrue Elly Mikkelsen, gang i de store gryder og havde fremstillet en velsmagende kartoffelsuppe. Den var tilberedt af kartofler, gulerødder, porrer samt mælk og smør og var smagt til med muskatnød, salt og peber. Mens de besøgende slubrede den gode suppe i sig, fortalte museumsinspektør Svend Aage Knudsen om kartoflens historie, dyrkning og anvendelse af kartofler. De fleste vidste godt, at kartofler Elly Mikkelsen ved suppegryderne. Foto: Henriette Roued. Børnene prøvede at lave kartoffeltryk. Foto: Henriette Roued. 9

10 Børnene tilbereder kartofler over bål. Foto: Henriette Roued. bruges til chips og pommes frites, men at kartoflerne også har været brugt til stivelsesmiddel i præstekraver var nyt for de fleste. Forud for aktiviteten i naturskolen gav museumsinspektør Peter Munch Jensen børnene et kort rids af bogtrykkeriets historie og fortalte om træsnit, kobberstik samt andre former for billedtryk i historisk tid. Derefter fik børnene lov til at lave deres egne bogstavs- og billedtryk ved hjælp af stempler, der blev snittet af halve kartofler. Det gjaldt om at have tungen lige i munden for at snitte det tiltænkte mønster i kartoflen. Bakker med et stykke stof overhældt med plakatfarve blev brugt som stempelpuder. Der blev fremstillet mange farvestrålende tryk på papirerne. Ved bålpladsen i haven kunne man prøve kræfter med at tilberede en kartoffel over bål. Men inden det nåede så vidt, skulle kartoflen skrælles. Her kunne man deltage i konkurrencen om at lave den længste skræl. Det viste sig hurtigt, 10 at bedsteforældrene havde gavn af deres mangeårige erfaring med kartoffelskrælning. Den længste skral nåede op på 109 cm. For flere af børnene var det første gang, de havde en kartoffelskræller i hånden. Der gik lidt tid, inden kartoffel og skræller ville samarbejde. Herefter skulle kartoflen skæres i skiver, firkanter eller rives, inden den kunne steges over bålet på en langskaftet bålpande. Alle de børn, som var ude på opgaveløbet (kartoffelløbet), gik hjem med et diplom som bevis på, at de var blevet en heldig kartoffel. På kartoffelløbet skulle deltagerne følge kartoffelafmærkningerne rundt i haven og finde 9 poster, hvor forskellige opgaver skulle løses. Her skulle der bl.a. svares på, hvad det vil sige at hyppe kartofler, og hvad en kartoffeltysker var. På en post skulle der svares på, hvor mange kilo kartofler en gennemsnitsdansker spiser om året. Til manges store overraskelse er det 77 kilo pr. år. Deltager i konkurrencen om den længste kartoffelskræl. Foto: Henriette Roued.

11 At kartoflen oprindeligt kommer fra Andesbjergene i Sydamerika, og at der i Danmark dyrkes ligeså mange tons kartofler, som store elefanter vejer (1,5 mill. tons), var stof til eftertanke hos mange af de besøgende. Aktiviteterne på museet i efterårsferien er ved at være en god tradition, og det kan allerede nu røbes, at der er lagt i støbeskeen til nye aktiviteter i efterårsferien Naturvejleder Mette Bækgaard Johnsen KONGEÅMØDET Familie på kartoffelløb. Foto: Henriette Roued. Torsdag den 10. februar 2005 kl i baroksalen på Sønderskov Forhistorisk arkæolog, phd. Mads Holst Skelhøj forløbet og resultater fra udgravning vningen af bronzealderhøjen ved Tobøl Digitalt billedforedrag med mange spændende illustrationer fra udgravningerne og dokumentationen af højens konstruktion for godt 3000 år siden. Udgravningen af Skelhøj er afsluttet, og højen er genskabt. Desværre var centralgraven plyndret, men sammenholdt med projektets formål, har udgravningerne alligevel opfyldt forventningerne og givet meget spændende resultater. Storhøjens konstruktion og arkitektur er blevet dokumenteret på grundlag af helt nye udgravningsmetoder. Bronzealderens storhøje er blandt de største enkeltbygningsværker i den skandinaviske forhistorie. Detaljerede undersøgelser som dem, der er gennemført på Skelhøj, giver meget ny viden om både samfundsforhold, byggeriets organisation og bronzealderens religion. I tæt samarbejde med naturvidenskaben er resultaterne også epokegørende for iagttagelser af byggematerialerne og det omgivende kulturlandskab. Der bliver også lejlighed til at høre lidt mere generelt om bronzealderens egekistegrave og om bronzealderens bebyggelse ved denne del af Kongeåen. Mange har fulgt de offentlige rundvisninger på udgravningsstedet. Vi glæder os til at byde udgravningslederen Mads Holst velkommen til hans sammenfatning og konklusion. 11

12 Væver Inge Bjørn udstiller oldtidsdragt og nutidstøj Dette er titlen på museets temaudstilling i 2005, som åbner ved en reception den 18. marts kl Alle er velkommen. Inge Bjørn fylder 80 år i 2005, og det er i år 30 år siden hendes store bogværk Oldtidsdragt nutidstøj udkom. Vi benytter lejligheden til markere dette med en retrospektiv særudstilling, som tager tråden op fra dette virke, og som belyser en epoke, hvor Inge Bjørn var uløseligt forbundet med Askov Højskole. Inge Bjørn blev dermed den sidste repræsentant for en vævehistorisk tradition, som Askovmiljøet har været ramme omkring siden slutningen af 1800-tallet. På den arkæologiske front er der i de sidste årtier kommet mange nye fund tilveje, som kan underbygge og supplere den særlige niche, som Inge Bjørn repræsenterede i en tid, der lå forud for eksperimental arkæologi, som vi i dag bl.a. møder den i Lejre Historiske Forsøgscenter. Samtidig kunne Inge Bjørn som kunstner tillade sig at arbejde med frie emner og fortolkninger af design, teknik og tradition. Dette har været inspirerende for mange andre, som gerne vil kopiere og fortolke fortidens tekstiltradition. Særudstillingen opsættes på kryds og tværs i Sønderskov. Det bliver små og store temaer, som skal fremstå, som når vi bladrer i Inge Bjørns digre bogværk og derved finder dokumentation og eksempler på den frie fortolkning af klassiske væveteknikker og udnyttelsen af materialernes egenskaber. Museet på Sønderskov har selv gjort epokegørende fund, som kan føre vores tekstilhistorie helt tilbage til midten af bondestenalderen. Senest er der også fundet meget store vævevægte i Vikingetidens Holsted Overmark. De kan have været brugt til store lærredsvæve måske til vævning af sejldug. Da vi har besluttet at forlænge oldtidsudstillingen Holsteds oldtid skriver Danmarkshistorie, bliver der god mulighed for at kombinere Inge Bjørns emner med både spinding og oldtidsvævning. Da Inge Bjørns bog udkom, blev den i bl.a. Politiken den 14. december 1974 anmeldt af arkæologen, professor P. V. Glob. Denne anmeldelse rammer flot samtidens arkæologiske vurdering af det store værk, og det er en fin foromtale af det emne, særudstillingen skal belyse. Hele anmeldelsen bringes i det følgende: Det er bogen, som så mange har ventet på. Både professionelle vævere og amatører, begyndere og vide- 12

13 rekomne, men også de talrige elever, som Inge Bjørn gennem en snes år har undervist på Askov Højskole og som selv aktivt har deltaget i det arbejde, hvis omfattende resultater nu fremlægges. Og det gøres på fornemste måde både med hensyn til indhold og udstyr i det prægtigt illustrerede værk med billeder i sort/hvid og farve, mange taget af den navnkundige Gerard Franceschi. Det digre værk er blevet en håndbog i vævning og syning, tillige en klædedragtens kulturhistorie. Trods et omfattende stof, hentet fra mange steder og fra alle tider, hvor væve- og skrædderkunsten stod højt, er den letlæst, fordi den er velskrevet og det omfattende stof er fremlagt velordnet og klart. Alt anskueliggøres med et usædvanligt stort og godt billedudvalg i foto og tegning, der følger alle afsnit i enkeltheder. Der indledes med afsnit om kartning og spinding med håndten og på rok på en sådan måde, at også begyndere kan følge med og blive selvlærte. Det gælder for alle arbejdsprocesserne bogen igennem, hvor man læser om behandlingen af uld, hår, hør, nælde og silke. Om båndvævning på brikvæv, båndvæv og vævespjæld, om de forskellige væve, vævninger og opsætninger. Spændende er afsnittet om plantefarvning med de mange forskellige planter, deres behandling og gamle opskrifter, illustreret med farvebilleder fra farveren Ejnar Hansens herbarium. Særlige afsnit omhandler batik og bloktryk, møsteropbygning og farveforståelse. Bogens materiale bygger på mere end 3000 års erfaringer inden for væve- og dragtkunsten. Mange af de ældste teknikker og dragttyper er fra danske bronzealderegekister og jernaldermosefund, som både teknisk og videnskabeligt er behandlet af dr. Margrethe Hald, til hvis grundlæggende studier der til stadighed henvises og hvis billedmateriale benyttes. Disse oldtidsdragters snit er sammen med fremmede dragttyper, bl.a. tunikaformer, udgangspunkt for en lang række klædninger, som Inge Bjørn og hendes elever har skabt og hvoraf mange afbildes. Et særligt træk ved nutidstøjet i forhold til oldtidsdragterne er brugen af uld, særlig fra får af mange racer, lige fra Australien til Island, der kombineres i de forskellige stoffer. Det er en fortsættelse af Paula Trocks grundlæggende forsøg og resultater. I denne fremragende bog forenes håndværk og kunst på en sjælden måde, fordi den er skrevet af en dygtig tekniker og en fornem kunstner. Fremover vil den være en kilde til lærdom og inspiration for mangfoldige. P. V. Glob,

14 Økonomisk støtte til Sønderskovmodel Museet modtog i november måned kr. i økonomisk støtte fra Brørup Sparekasse. Beløbet er øremærket til fremstilling af en bygningshistorisk model af Sønderskov til brug i museets formidling. Modellen bliver i skala 1:50, og der er i øjeblikket fuld gang i modelbyggeriet. Den færdige model vil omfatte Sønderskovs hovedbygning, hele voldstedet samt det inderste af voldgraven. Formålet med modelbyggeriet er at illustrere de vigtigste bygningshistoriske forandringer fra 1620 frem til i dag samt illustrere nogle spor fra endnu ældre anlæg. Sparekassens støtte vil bl.a. blive brugt til indkøb af materialer, maskiner og værktøj samt til finansiering af modelvinduer og tårndele i klar plastic. Udgangspunktet for modellen af Sønderskov er herregården, som den ser ud i dag, men på væsentlige steder får modellen tilføjet bygningsdele, som er forsvundet ved ombygninger. De forsvundne dele vil i flere tilfælde være lavet i et andet materiale end resten af modellen, så det tydeligt fremgår, at de hører fortiden til. De nu nedrevne dele af de to diagonaltårne fra 1600-tallet vil således komme til at stå i klar plastic på modellen. Disse tårndele er blevet støbt i klar plastic hos et modelbyggerfirma, der også har støbt de fleste af vinduerne. Der vil også blive benyttet andre teknikker til at anskueliggøre Sønderskovs bygningshistorie ved hjælp af modellen. For eksempel vil der blive lagt en række tværsnit i modellen. Der vil være en stor åbning i hovedfløjens facade, hvor man kan se ind i bygningen og studere forskellige bygningshistoriske detaljer. En række steder på voldstedet vil der være snit i stenpikningen, så man kan se, hvor der blev gjort arkæologiske fund under restaureringen af Sønderskov i 1980 erne og 1990 erne. Der vil også blive et snit i en af voldstedets sider, hvor man kan studere voldstedets opbygning. Når Sønderskovmodellen er færdig, vil den få permanent plads i det sydvendte rum bag museets butik. Museet har tidligere modtaget kr. af Vejen Trælast, der bl.a. vil kunne finansiere fremstillingen af et podie til modellen. Målet er, at modellen skal stå færdig i løbet af Arbejdet med modellen udføres på museet af museumsinspektør Peter Munch Jensen. Brørup Sparekasses direktør Flemming Holm -Rasmussen overrækker en check på det donerede beløb til museumsinspektør Svend Aage Knudsen. 14

15 Sønderskov vandmølle i gode hænder - en møllegruppe er etableret De nye ejere af Sønderskov Vandmølle, Dines og Merete Holm, har allerede gjort en stor indsats for den gamle mølles oprydning og vedligeholdelse. Dette blev i sommer, søndag den 20. juni, fulgt op af åbent hus i sammenhæng med den landsdækkende Mølledag. Museet havde bistået med fremstilling af nogle informationsplancher og bistået med lyssætning i det store og spændende kælderrum med aksel og tandhjul. På Mølledagen afholdt vi to rundvisninger, som startede med et billedforedrag i Natur- og Kulturskolen på Sønderskov. Her blev der fortalt om møllens lange historie og den oprindelige sammenhæng med herregården. Gæsterne gik herefter i flok og følge ned til møllen, hvor der var åbent, og hvor Dines og Merete tog imod. Det var en dejlig dag med tæt ved 170 gæster. Møllegruppen Vi benytter lejligheden til at genoplive en Møllegruppe, og det har bestemt båret frugt. I skrivende stund er der 14 deltagere, og gruppen vil mødes til løsning af forskellige praktiske opgaver flere gange i løbet af vinteren. Der er mange konkrete opgaver, men i opstarten handler det meget om at bistå med oprydning og renovering. Museet vil sammen med Dines og Merete Holm også udarbejde en bevaringsdeklaration, som kan indgå som en frivillig fredning af den bevaringsværdige del af mølleanlægget. Dette åbner også mulighed for, at der opnås fonds- og sponsormidler. Åbent efter aftale Der er ikke aktuelle planer om at åbne møllen fast. Der sigtes primært på særåbninger på Mølledagen og ved andre fastlagte og aftalte tidspunkter. På sigt vil museet også gerne inddrage møllen i formidlingen til grupper i forbindelse med aftalte rundvisninger. Men i første omgang er målet en yderligere renovering og dokumentation af møllen frem mod Mølledagen i juni Interesserede kan henvende sig til museet eller kontaktpersonen, som udpeges ved et kommende arbejdsmøde. Folder om møllen Der arbejdes på en lille folder om møllens historie og topografi. Den vil blive bragt som en artikel i næste nummer af Museumsavisen og vil også blive lagt ud på museets hjemmeside. Sv.Aage Knudsen 15

16 De lokalhistoriske arkiver i Holsted, Brørup og Vejen kommuner Lokalarkiv for Holsted Kommune Aastrup sognearkiv Hovborg lokalhistoriske arkiv Historisk arkiv for Brørup og omegn Lokalhistorisk arkiv Vejen Kommune Sognearkivet i Bække Vestergade 17, 6670 Holsted. Tlf Leder: Klaus Hansen. Åbningstid: onsdag eller efter aftale. tirsdag (1/10-31/3). Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf Leder: Olga Pedersen. Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned eller efter aftale. Hovborg Skole, Lindevej 1-5, 6682 Hovborg. Tlf Arkivleder: Henry Pedersen. Åbningstid: tirsdag Brørup Bibliotek, Stadionvej 6, 6650 Brørup. Tlf Formand: Peter Christensen Åbningstid: torsdag eller efter aftale. Østergade 2, 6600 Vejen. Tlf Leder: Linda Klitmøller. Åbningstid: tirsdag og onsdag Arrangementer, skoler og grupper - efter aftale. Bække Skole, Skolegade 3, 6622 Bække. Tlf Kontakt pers.: Søren Frederiksen. Åbningstid: tirsdage (lukket 1/5-1/9) Restaurant Herregårdskælderen Vi skal have nye forpagtere med virkning fra 1. februar Vi benytter lejligheden til at sikre en ny service overfor museets gæster, idet der som betingelse for forpagtningen skal drives en Museumscafé Søndersk skov (medio marts til jul) fra kl , dagene tirsdag til søndag. Der vil stadig kunne drives restaurant og beværtes grupper og selskaber. Men det må ikke ske på bekostning af museets besøgende, der også gerne vil forplejes på et rimeligt niveau. Tryk: Kolding Trykcenter, ISSN

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2014 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Udgivet: Maj 2014 Oplag: 2.400 stk. Ordrenr.: 584 Velkommen til

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 41 December 2005 25. årgang

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 41 December 2005 25. årgang MUSEUMSAVISEN Nr. 41 December 2005 25. årgang HOLSTED BRØRUP VEJEN Bogen om Brørup Mejeri En eventyrlig udflugt til museer i Odense Tobøl Arkiv og Egnsmuseum ved Knud Aage Bruun Sønderskovs hvide dame

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

MUSEUMSAVISEN MUSEUMSFORENINGEN SØNDERSKOV. Nr. 45 December 2007 27. årgang

MUSEUMSAVISEN MUSEUMSFORENINGEN SØNDERSKOV. Nr. 45 December 2007 27. årgang MUSEUMSAVISEN Nr. 45 December 2007 27. årgang MUSEUMSFORENINGEN SØNDERSKOV Renæssancefestival på Sønderskov 2007 Skolebigården Efterårsferie på Sønderskov Museumstur mod syd - gav indblik i de sønderjyske

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

24. marts 10. juni 2012

24. marts 10. juni 2012 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2012 Arrangementer: April Vejle Kunstmuseum Bjælde: "Mundus Tintinabuli. Bjældes verden" I perioden 24. marts 10. juni 2012 En verden af farver og fantasi

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM SILLERUP MØLLE LAUGS 2014 Mølle folderen er til glæde for dig som mølle ven eller nyerhvervet medlem i et af møllens arbejdende mølle laug. Det er vigtigt at kende til møllens historie og de forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE

Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE Vores land er et fantastisk forrådskammer. Fra havet, markerne og den vilde natur får vi nogle af verdens fineste råvarer. Dette kursus er for

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 36 April 2003 23. årgang

MUSEUMSAVISEN HOLSTED BRØRUP VEJEN. Nr. 36 April 2003 23. årgang MUSEUMSAVISEN Nr. 36 April 2003 23. årgang HOLSTED BRØRUP VEJEN Kulturarvens forvaltning En grav fra enkeltgravskultur ved Holsted Naturvejleder på efteruddannelse Sensationelt fund af stenalderboplads

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Fælles for begge kurser Motion for alle. Undgå stivhed i nakke og skuldre ved Charlotte Aagaard Nielsen. Morgensang og sangaften med Kristian la Cour. Ingrid

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Tekst og fotografi af kunsthistoriker Maria Stensgård Vesthimmerlands Museums første museumsbygning fra 1935 - i dag hovedindgang I takt med stadig større

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere