Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering?"

Transkript

1 Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering? Nævner man ved samtale med folk, at man er radioamatør, mødes dette ofte af modparten med en trækken på skulderen. Ja, i enkelte tilfælde foler man, at denne oplysning ligesom betød en degradering af ens person i vedkommendes bevidsthed. Da amatørbegrebet i andre forbindelser normalt ikke har så kraftig en negativ effekt snarere tværtimod, har dette givet stof til eftertanke. Har begrebet radioamatør virkelig så dårlig en image blandt folk, og hvad kan årsagen være. Og sidst men ikke mindst, kan den forbedres. Nu giver disse linier sig absolut ikke ud for at være en dybtgående videnskabelig opinionsundersøgelse. Materialet stammer kun fra egne iagttagelser, samt hvad andre amatører har refereret. Baggrunden for indlægget er heller ikke en personlig følen forringelse, idet man jo kan være ligeglad med. hvad folk mener om ens hobby og dermed ens person, når blot man selv føler tilfredsstillelse ved at beskæftige sig med den. Men kan man nu alligevel være ligeglad. I vort tilfælde mener jeg nej. At være radioamatør og specielt beskæftige sig med den del, der kræver brug af radiosenderen, er betinget af en goodwill og accept fra det offentliges side for at få de nødvendige frekvenser stillet til rådighed. Omvendt. Finder myndighederne efterhånden, at forudsætningerne for at stille frekvenser til rådighed er forsvundet - ja så er der arvtagere nok til vore smalle bånd. Derfor er det ikke lige meget, hvilken image begrebet radioamatør har. Jamen, hvad er da udenforståendes indtryk af, hvad radioamatører er, og hvad de beskæftiger sig med? En af»definitionerne«jeg har mødt er, at det er»en gruppe unge mennesker, fortrinsvis skoleelever og lærlinge i alderen år, som skal have afreageret deres trang til at eksperimentere, og som har valgt at gøre det med lidt elektronikleg.«en anden -»Radioamatører-det er alle dem med deres båndoptagere og forstærkere«, eller den tredje»radioamatører - uha, det er dem. der laver forstyrrelser på fjernsynet og i radioen.«og flere af samme art kunne føjes til. Selvfølgelig er dette indtryk ikke lige udbredt, men mange vil sikkert nikke genkendende til et par af»definitionerne«. Men hvad er så grunden til disse ikke særlig heldige forestillinger om radioamatørerne? En meget nærliggende må vel være manglende oplysning. Nu er ordet»radioamatør«desværre blevet mere eller mindre synonym med alle. der i deres fritid beskæftiger sig med eller har interesse for elektronik. og det er, hvad enten det drejer sig om senderteknik. LF-teknik eller konstruktion af lysshow. Her burde sættes ind med et oplysningsarbejde, som sætter tingene i relation. En anden grund er måske selve ordet»amatør«. Personlig ville jeg ønske, at man kunne finde et andet ord. Hvis man interesserer sig for astronomi eller sejlsport, så siger man ikke, at man interesserer sig for amatørastronomi eller amatørsejlsport. Men hos os interesserer man sig for amatørradio. Det er ligesom det pointeres, at det er amatører og vel nok med nogen negativ effekt. Indenfor CB-arbejdet har man taget ordet kommunikationsradio op. Heller ikke dette synes jeg er tilfredsstillende, idet man ligesom fornemmer, at det eksperimenterende element i ar OZ NOVEMBER

2 bejdet er udeladt. Her er et job for en kreativ til at finde en ny. virkelig rammende betegnelse. Men vi radioamatører som sådan er vel heller ikke altid selv helt uden skyld i den almene opfattelse af os. Mange ikke amatører er trods alt i stand til at lytte på vore frekvenser, og da det ikke altid er lige høvisk tale der føres, kan de let få et forkert indtryk af amatørarbejdet. Her bør vi vel alle tænke på, at den tilladelse, vi har fået til at benytte senderen, ikke er et krav der kan stilles overfor det offentlige, men en goodwill fra myndighedernes side. Skal vi sikre vor fremtid. er vor image en ting, som man ikke skal lade hånt om. Selvfølgelig er den ikke altafgørende, men sammen med de øvrige ting, kan den være medvirkende faktorfor, hvordan hele amatørbevægelsens fremtidige udvikling vil forme sig. Men hvordan skal vi gribe sagen an for at få hævet vor image? Som antydet er det nødvendigt at arbejde på flere fronter. Med hensyn til vor egen væremåde på båndene - og også udenfor disse, når vi legitimerer os som radioamatører - må det vel være således, at man opfatter sig selv som en repræsentant for en»privilegeret«hobby og arbejder og handler i samme ånd. Med hensyn til den anden side - at få sat tingene i perspektiv overfor omverdenen-da har EDR en stor opgave at tage op. Et organiseret PR-arbejde overfor presse, radio m.v. for herigennem at få udbredt et tilfredsstillende kendskab til radioamatørbevægelsen som sådan, arbejdets art. forskellige niveauer m.m., må være vejen frem. Gennem en sådan indsats skulle det kunne lykkes lidt efter lidt at få begreberne klaret, og pressen, - som jeg også mener, bærer en del af skylden - til bedre at veje sine ord, før de kommer på tryk. således at man kan undgå en overskrift, som jeg så for nogle år siden:»radioamatører bryder ind på program X's frekvens og laver underholdningsudsendelse.«jeg skriver med vilje lidt efter lidt. idet man selvfølgelig ikke kan forvente omgående virkning. PR-arbejdet skal faktisk være af permanent karakter indenfor EDR's daglige arbejdesregi. således at tilstrækkelig hyppige påvirkninger kan finde sted. Desuden må PR-stoffet være velgennemtænkt og arbejdet velorganiseret, således at det ikke virker amatøragtigt. I modsat fald vil kræfterne være spildt. Jeg håber ikke at ovenstående indlæg bliver opfattet som»en sur mands opstød«. Sådan er det absolut ikke tænkt. Tanken har været at gøre opmærksom på nogle forhold og indstillinger, som jeg har konstateret, og som kan, hvis man ikke er klar over problemet, og det får lov til at udvikle sig, få en uheldig indflydelse på radioamatørarbejdet. Og dette vil være synd. Radioamatørhobbyen er så alsidig og givende, at den nødig skal bringes i miskredit blandt udenforstående og dens position og fremtid derved skades. OZ3BH Synkroniseret start på 5LP nøglen Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge En nem lille forbedring - med stor virkning - til OZ5LP s el-bug fra OZ juli 12, side 253. Mange har måske sandet, at 5LP-nøglen er lidt svær at vænne sig til, men har måske (ligesom jeg selv), tillagt dette nøglens hukommelse. En væsentlig årsag til vanskelighederne viste sig dog at være, at pulsgeneratoren (Q1 og Q2) er fritløbende. Dette bevirker, at tegnene først påbegyndes, første gang pulsgeneratoren skifter, efter at nøglen er aktiveret. Ved at indføre en transistor, som vist på diagrammet, kan man sørge for, at pulsgeneratoren først starter i samme øjeblik, nøglen aktiveres. Virkemåde Så længe der»står«noget i hukommelsen, vil der være»lavt«output fra»prik key«-gaten. Dette vil køre vores ekstra transistor cut-off. og pulsgeneratoren vil køre, som om intet var hændt. Når hukommelsen er»tømt«, får vi højt output fra»prik key«gaten, og vor ekstra transistor vil køre i mætning, hvorved pulsgeneratoren blokeres. De 10 nf er blot en HF afkobling. - viste sig at være nødvendig. Konklusion Selv efter et års daglig brug (af min svoger, som er prof.), var denne lille modifikation en stor lettelse i håndteringen af nøglen. - Nu er det nemlig»een selv«der bestemmer, hvornår et tegn skal påbegyndes, og ikke som før-den frit løbende pulsgenerator. prik key 404 OZ NOVEMBER 1975

3 200 MHz frekvenstæller Af OZ5LY, Bent Heilemann, Koktvedvej 93, 9900 Frederikshavn. Tæller færdig, i kabinet, stående ovenpå Phillips multimeter. De to venstre cifre er 0 og derfor slukket. Det er jo vældig populært at bygge frekvenstællere, og her er lidt om hvordan jeg har løst opgaven. De krav, jeg stillede, inden jeg begyndte, var: Frekvens: Op til 200 MHz. Følsomhed: Min. 100 mv ved 100 MHz. Opløsning: 1110 Hz Hz. Display: Min. 6 Cifre, men mulighed for udvidelse til 8 Cifre. Strømforsyning: 220 V AC og V DC, til mobilt brug. Indbygget eller separat (og den blev separat). Nøjagtighed: Rimelig, men uden krystalovn. Det er nok mere praktisk senere at lave en Kalundborg-modtager. Opbygning: Lille, så få IC er som muligt, og kun ét print. 1. Frekvensområde: COS-MOS kredse blev overvejet, men forkastet, da de ikke går højere end til ca. 25 MHz. Der er ganske vist nogle hurtigere på vej, men det varer sikkert et halvt år, mindst, inden de kan købes for en rimelig pris, og så er valget let, der er ikke meget andet end TTL-logik i 74-serien tilbage. Det blev en som første 10-deler i grundtælleren, den klarer mindst 50 MHz og i de fleste tilfælde 70 MHz, og til at styre den en Schottky Nand-gate, 74S00. Men der var jo et stykke vej til 200 MHz, så 6PN saksede lidt i en Motorola Application Note, og så kom indgangstrinet til at se ud, som på diagram nr. 1. en højimpedanset indgang, med TIS 88, beskyttet med Schottky-dioder. Dem har jeg ikke kunnet rende op endnu, men et par almindelige klarer det tilsyneladende, jeg har i hvert fald fyret 2 W på 145 MHz ret ind i den, og der er ikke sket noget. Fra TIS 88 køres direkte over i en god, gammel VHF-forstærkertransistor BF155, og fra dennes emitter gennem 22 μf ind i en Motorola L, det er en tre-trins forstærker og Schmitt-trigger i ECL-logik. Fra dennes udgange er der to muligheder. Direkte over i en Micro T-transistor BF479 og derfra gatet igennem til Main Gate og 74196, det giver en max. frekvens på 57 MHz. Det er transistoren, der er det svage punkt, den kan ikke skifte højere, selv om den har en grænsefrekvens på 1400 MHz, men det er jo heller ikke nødvendigt, for skal man højere i frekvens, skifter man bare til 200 MHz-stillingen, så tages signalet fra den anden BF479, der styres af en 4-deler (ECL-logik) og så kører det hele nydeligt op til i hvert fald 200 MHz. Databladene for og 10231, siger min. 225 MHz, men jeg har ikke haft mulighed for at komme højere end 200. For at undgå at gange med 4 i 200 MHz-stillingen, har jeg ladet samme omskifter indskyde en 4- OZ NOVEMBER

4 deler i clock en, således at gatetiden bliver forlænget 4 gange, så viser tælleren stadig rigtigt. Grunden til, at jeg har valgt kombinationen 10216/ i stedet for det tidligere anvendte princip med en 95H90 som 10-deler, er, at prisen for de to til sammen er under det halve af, hvad en 95H90 koster, og de går lige højt op i frekvens. Samtidig undgår man at flytte kommaet, og på denne måde får man stadig korrekt visning og samme opløsning. Oscillator Oscillatoren er en ganske normal kobling med BC 109 og en trimmer i serie med krystallet til grovjustering. Parallelt over denne en trimmer i serie med en fast kondensator på 5.6 pf til finjustering. Krystallet, jeg har benyttet, er et ret fint målekrystal, som jeg havde liggende i skuffen, men printet er lavet, så det umiddelbart passer til indlodning af et HC-6/U-krystal, og ITT kunne for en måned siden (februar) levere 10 MHz-krystaller med fine specifikationer for kr. Time-base ose. Fra oscillatorens emitter tages signalet gennem 1600 pf til basis på næste BC 109, der kører som kollektorfølger/switch og tilpasser signalet til indgangen på TTL-kredsene. Frekvensdeleren time-base m.m. I stedet for at benytte 7490 har jeg brugt Det er een brik med 2 stk indeni, og de koster mindre end det dobbelte og fylder kun det halve. Efter at signalet er delt ned til 10 khz, kan det enten gates igennem til videre 10-deling på normal vis, eller ved hjælp af 50/200 MHz-omskifteren føres gennem en 4-deler og så videre til 10-deling /10-1/100 sek. føres til time-base omskifteren, og derfra til Main-Gate Flip - Flop IC 8, der styrer main gate. På udgangen af IC 8 er tilkoblet en lysdiode, så kan man se. at systemet kører. Der er lys i den i den tid, der tælles ind. IC 8 holder kontroloscillatoren (IC 7) blokeret i gate-tiden. Kontroloscillatoren styres af 1 ms-impulser fra clock en og forsyner tælleren med reset- og strobeimpulser af 1 ms varighed, men de skal begge inverteres for at passe til tællebrikkerne, dette sker i IC 10. I serie med strobe-udgangen fra IC 10 sidder en drosselspole (ca. 1 mh, ikke kritisk), den fjerner en impulsrest, der fremkommer samtidig med resetimpulsen, og som i værste tilfælde kan strobe displayet. For at der ikke skal gå for lang tid mellem indtællingerne, er reset-impulsen ført ned til clock en, og de tre sidste dekader bliver stillet til 9, og fjerde sidste dekade bliver resat til 0, så varer det max. 9 ms fra kontroloscillatoren har åbnet, og til indtællingen begynder. Indgangstrin med : 4 deler 406 OZ NOVEMBER 1975

5 Del af kontroloscillator. Indgangstrin ECL-forstærker og ECL 4-deler. Bemærk kølelegemerne på ECL'erne. OZ NOVEMBER

6 Kontrolosc. og frekvensdeler Mellem de to halvdele af IC 7 er indskudt en BC 209 og en darlington MPS-A13, så er der mulighed for, ved hjælp af potentiometeret, at bestemme, hvor lange pauser der skal være mellem tælleperioderne (Display-time). Display Nixie-rør var i tankerne, men jeg kunne ikke lide de ca. 180 volt til dem. Så var flydende krystal lige ved at komme ind i billedet, men inden da fik jeg hjælp fra Texas Instruments, et syvsegment diode-display med en særdeles rimelig størrelse, og så havde det indbygget decoder- latch - og dekadetæller til i hvert fald 12 MHz, og der var en udgave uden tæller. Så var display-problemet løst, men jeg skal gerne indrømme, at jeg i første omgang vred mig lidt over prisen, ca. 85 kr. pr. stk., men et lille regnestykke med hvad der ellers skulle bruges af TTL-kredse for at opnå det samme, viste, at det faktisk gik lige o-p op og så var der jo plads at spare. Cifrene er anbragt i en monteringsramme, der er født til samme formål, og denne fås i eller 8 cifret udgave, så kan man jo selv vælge; jeg startede med et 8-cifret monteringssæt med 6 cifre isat, men nu er det blevet fyldt op, så jeg direkte kan udlæse 145 MHz med 10 Hz opløsning. Vil jeg skippe 1-tallet, får jeg sidste ciffer med også. Højre ciffer er uden indbygget tæller og styres binært af 74196, resten er med indbygget tæller, og de er forbundet således, at cifre, der er 0, og står til venstre for første betydende ciffer, automatisk slukkes. Displayet har desuden komma, der er ført til timebase omskifteren og deler cifrene i sektioner af 3, altså Hz - khz - MHz. Det skal bemærkes, at kommaet på denne type står til venstre for cifret. De fås også med komma til højre, men Texas Instrument oplyser, at det almindelige er komma til venstre. En yderligere fordel ved dette Display og også ved dekadetælleren 74490, er, at reset- og strobe-indgangene er forsynet med en inverter. Dette betyder, at selv om der er 4 Flip-Flop s og 8 Gates, der skal fødes, så er een gate i en 7400, i stand til at klare opgaven. Monteringssættet er særdeles let at anbringe i kabinettet, det kræver kun een rektangulær udskæring, der dækkes af en medfølgende ramme med rødt, polariseret glas. Monteringssættet er beregnet for wire-wrap, og det er betydelig lettere end at fremstille et dobbeltsidet print til formålet, og så sidder cifrene som de skal, desuden kunne jeg ikke få mig selv til at lodde på cifrene. Strømforsyning 12 volt transformer, brokobling med 3 A dioder, ladekondensator 3000 μf, en L 129 til at styre en 408 OZ NOVEMBER 1975

7 OZ NOVEMBER

8 Krystaloscillator, lodde punkterne ved»x«er beregnet til HC-6 U krystal. Hele printet monteret, højre hjørne ved»14«er ændret på prittegningen, det var beregnet til strømforsyning. 410 OZ NOVEMBER 1975

9 2N3055, og derefter inde i tælleren en bufferkondensator på 5000 μf/6 volt. 12 V fra kollektoren på 3055 gennem en diode til 220 μf/25 V som forsyning til indgangstrinnet. L 129 er hævet fra minus ved hjælp af et potentiometer på 100 ohm for indregulering af den lave DC til korrekt 5 V, denne spænding skal ligge mellem 4,75 og 5,25 V. Tilslutning til V DC gennem 2 A sikring, regulatoren klarer resten. Det skal bemærkes, at en 8-cifret tæller bruger ca. 1,6 A, hvorfor 2N3055 skal køles en del, det er bl.a. grunden til, at strømforsyningen ikke er indbygget i tælleren (der var lavet plads til formålet i højre bageste hjørne af printet). ECL-logikken tåler ikke så godt varme, hvorfor de også er forsynet med små kølelegemer. Grænsefrekvensen falder, når de bliver for varme. Målte spændinger er vist i tabellen. Følsomhed 1 khz til 120 MHz, bedre end 100 mv. ved 100 khz: 30 mv. Over 120 MHz og under 1 khz falder følsomheden, og den er ikke glad for at tælle under 100 Hz. Problemer Da indgangstrinnet ikke er afskærmet, vil tælleren ikke med åben indgang vise 0, men kortsluttes indgangen på printet til stel, viser den nydeligt 0. Det er jo en højimpedanset indgang, og derfor ret støjfølsom, men såsnart der er signal på, er alt i orden. Opbygning Eet dobbeltsidet glasfiberprint, med 13 stk. IC er og 8 transistorer. Tælleren er først opbygget i løsdele på små print, oscillator - clock - kontroloscillator osv. og når disse virkede tilfredsstillende. Et kig ind i den færdige tæller bagfra, bemærk monteringssættet for display. De tre modstande for kommaerne er monteret herpå. OZ NOVEMBER

10 Print, komponentside er de efterhånden blevet overført til hovedprintet. Da dette var færdigætset, blev det monteret, og bortset fra een brudt printbane, var der overhovedet ingen problemer. Alle ikke benævnte modstande er 1/8 W. Printfremstilling Printet er fremstillet med Alfac overføringsstreger, -buer osv., der er gået godt en måned fra den første streg blev lavet på printet, og til det var færdigt, og imellemtiden er der boret og sat fedtede fingre på printet, men det blev alligevel et brugbart resultat, så systemet kan varmt anbefales, men det er nødvendigt at bore først, når det skal være dobbeltsidet. Skulle der vise sig interesserede nok, vil jeg gerne lade fremstille print, og uden at vide det, vil jeg mene, at prisen kommer til at ligge i underkanten af 50 kr. Husk at lodde på begge sider af printet, en del IC-ben benyttes som gennemføringer. Med hensyn til nøjagtigheden, afhænger den jo af det valgte krystal, men det skulle sagtens være muligt at holde en stabilitet på ca. ± 1 Hz ved 10 MHz, og det giver en målenøjagtighed på ± 15 Hz ved 150 MHz, og større nøjagtighed har jeg i hvert fald ikke brug for. Udvidelse Når jeg engang får råd til det, vil jeg gerne udvide med en prescaler til 500 MHz, men inden da bliver det nok en tæller med COS-MOS-kredse. Skulle der være oplysninger, jeg har glemt, eller ting jeg ikke har uddybet nok, så skriv, alle forespørgsler med frankeret svarkuvert vil blive besvaret. Monteringen skulle fremgå med tilstrækkelig tydelighed af div. foto. Til slut en tak til Texas Instruments for velvillig 412 OZ NOVEMBER 1975

11 Print, bagside hjælp med fremskaffelse af nødvendige data, komponenter m.v. LO-DC = 5,0 V Hi-DC = 11,8 V Gate-tid - 10 sek. Display-time - ½ Frekvensomsk. 50 MHz gate on/gate off Målt med Phillips Digital PM 2424, probe 33 Kfl Tilføjelse Det har vist sig, at der er en del ripple på 12 V DC-spændingen til indgangstrinet grundet dioden, der er en rest fra den første strømforsyning. Udskift dioden med en modstand, 100 ohm, 1/4 W, og forøg den efterfølgende kondensator fra 220 mf, til 1000 mf, så er det problem borte. * OZ NOVEMBER

12 Prisbillig, stabiliseret strømforsyning Af OZ6WD, Johny Jørgensen, Klematisvej 6, Mejdal, 7500 Holstebro Hvor ofte står man ikke i den situation at skulle bruge en stabiliseret spænding på 12 V. og diverse sindrige konstruktioner passerer revy for det indre blik - integrerede opstillinger med elektronisk sikring, elektronisk strømbegrænser og andre elektroniske narrestreger, konstruktioner, der ikke lige kan røres sammen på ½ time, hvorfor man overvejer at hente bilens stabiliserede 12 volt o.s.v.? Derfor denne konstruktion. De stillede krav var bl.a., at stumperne skulle være indenforrækkevidde i rodekassen, hurtig service mulig i tilfælde af break-down, og en rimelig, stiv spænding ud af opstillingen ved et passende forbrug. Diagrammet skulle tale for sig selv. Transformeren leverer ca. 14 V til en brokobling, der bor dimensioneres rigelig, så den er over sine ting. Skitsen anviser 4 stk. 1N5402, der er så kraftige, at opstillingen også kan anvendes som ladeapparat for mobilen, hvis der sørges for god køling, hvilket vil sige, at dioderne»pakkes«i varmeledende compound mod en passende køleplade. Skal opstillingen anvendes som lader, benyttes kun komponenterne til venstre for ladeblokken C3. Cl og C2 sidder som såkaldte modulationsblokke og bør ikke udelades af hensyn til. at der endnu findes mennesker, der lytter på AM. hi! Fra brokoblingen suser vi. efter passende filtrering, hen til en serieregulator, der hedder 2N3055 eller tilsvarende. Også denne koles forsvarligt med compound og køleplade efter opgave. R1 og Z1 vælges efter den foreliggende opgave. Jeg skulle bruge 12 V/1A og har R1 39 ohm/5 W, og Z1 består af 6 stk. små 12-volts zenere. der ligeledes er nedfældet i compound direkte mod chassis (aluminium). Der er ingen grund til betænkeligheder ved parallelkobling af dioderne, spredningerne er normalt uvæsentlige, men er man den lykkelige, velhavende ejer af en kraftzener, bør denne selvfølgelig foretrækkes. Hvor Cl og C2 afhjælper brum i naboens AM-radio, modvirker C5 evt. sus i din egen radio. Sus kan forekomme i en sådan opstilling, så det kan ikke betale sig at spare her. Det hele har jeg puttet i en lille aluminiumskasse, og opstillingen har fungeret tilfredsstillende nu i over ét år, og til mange, forskellige formål. Hvis spændingen vakler under forbrug, er R1 for stor, eller den leverede, ustabiliserede DC for lille. Hvis Z1 varmer voldsomt, gøres R1 større, evt. kan flere zenerdioder monteres parallelt over den bestående. F1 og F2 vælges således, at de kan klare startstrommen uden at brænde af. 1/2 A Note! Diodebroen er tegnet forkert. Alle dioder skal pege fra stel mod C3. Spørgsmål sendes til OZ s tekniske redaktion (se adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet respekteres, og navn og adresse når således ikke længere end til Teknisk Redaktion. Geigertælleren igen Adskillige læsere af OZ s tekniske brevkasse har reageret på spørgsmålet vedrørende Geiger-Miillertælleren. Svarene er sendt videre til spørgeren, og I skal have mange tak allesammen for henvendelsen. De ønskede oplysninger kan findes i bogen»elektronik i Undervisningen«af Knud Nørgård (Gyldendal). den kan lånes på biblioteket. Men GM-tællere er forældede, man bruger nu til dags scintillationsttellere. De skoleelever, der er interesseret i sagen, vil ved henvendelse til Atomenergikommissionen, Risø, kunne få mulighed for at komme på praktik der. aq 414 OZ NOVEMBER 1975

13 Digital skala på modtageren Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge I det følgende beskrives et system, der kan bruges som mellemled mellem en almindelig HF-modtager og en almindelig frekvenstæller. Med faldende priser bliver det. i dag, mere og mere almindeligt med frekvenstællere blandt amatører. Efter at også jeg havde bygget et sådant vidunder, meldte tanken sig, om ikke den på en eller anden måde kunne anvendes til digital skala på HF-modtageren. GENERELT Som det fremgår af fig. 1, ligger modtagerens oscillator mellemfrekvensen højere end antennefrekvensen. Fig. I. De første blokke i en almindelig supermodtager. Tilslutter vi derfor en tæller direkte til oscillatoren, vil tælleren vise mellemfrekvensen for meget. Der er principielt 2 måder at ændre dette forhold på: 1. Man kan blande sig frem til antennefrekvensen (evt. v.h.a. BFO'en). 2. Man kan trække mellemfrekvensen fra, før man begynder at tælle. (fig 6) (fig i) Fig. 2. Skitse over princippet for den valgte konvertering fra osc.- til antennefrekvens. sourcefolger for at undgå tilbagevirkning, hvorefter signalet føres til»trække fra«-enheden. Denne enhed sørger for. at de første svingninger ikke kommer ind til tælleren, når denne åbner. - Tælleren stilles så i 100 Hz stillingen (10 ms gate), så det er (gange 100 Hz) = 1650 khz, der trækkes fra. Da det selvfølgelig langtfra er alle modtagere, der har 1650 khz som første (eller eneste) mellemfrekvens, skal jeg senere komme ind på. hvordan man ændrer på dette tal. SELVE ENHEDEN Selve»trække fra«-enheden er skitseret i fig. 3, mens tidsforløbet i en enkelt tælleperiode er skitseret i fig. 3a. Ideen er, at først når tællergaten (A) åbner (TI), åbnes for gate A4, og vi får signal ind på deleren (B). Når deleren har fået tilført svingninger, giver den et output (C) til flip-floppens (FF) clock indgang. Den første mulighed giver 2 alvorlige ulemper, nemlig: En blander giver ikke kun det ud, vi har brug for, altså er man nødt til at sørge for en ud vælgel se på udgangen af blanderen (båndpas filtre). - Et signal på antennefrekvensen af en følsom modtager skal pakkes pokkers godt ind. hvis man vil undgå at modtageren opdager, at det er der. Af de nævnte årsager valgte jeg den anden mulighed, - at trække fra. Da jeg ikke ønskede at gøre nogle indgreb i tælleren, skulle der»trækkes fra«, før signalet nåede tælleren. SYSTEMET Princippet for systemet er skitseret i Fig. 2, og virker som følger: - Oscillatorsignalet, som er på antennefrekvensen khz, bliver buffet i en Fig. 3. Selve»trække fra«-enden. A4 er en kvart 7400, D-gate 74S00. FF er en halv 74H73. OZ NOVEMBER

14 input fra gate A4(fig 3) Fig. 3a. Tidssammenhængen i»trække fra«-enden. Dette bevirker, at FF skifter (D), og vi får højt niveau på gate Dl s indgang, denne åbner, og slipper resten af signalet (E) (signalet -r svingninger) ind til tælleren. Når Q på FF går højt, resetter dette selve deleren. som holdes resat indtil T3, hvor tællergaten (A) går tilbage til lavt niveau og derved clearer FF, så denne giver lavt output på Q. Herved lukkes gate D1 igen. samtidig med at deleren bliver fri for sin reset og derved bliver klar til næste omgang. Om fig. 3a bør nok lige tilføjes, at tidspunktet T2 altid kommer ligeså lang tid efter T1, som svingninger af inputfrekvensen tager. Derfor vil T2 ændre sig med inputfrekvensen. +5V Fig. 5. Selve deleren. Egentlig overskrider jeg FF ens fanout med 1 på resetlinen, idet fan-out = 11 (10 på deleren + I på gate D1). Det vil derfor være sundere at sætte ben 2 fra hver sin 7490 gennem I kohm til + 5 V. Dette ændrer ikke på delerens funktion, men hver gang det gøres, belaster man med I mindre. Fig. 4. Forforstærker + Schmitt-trigger (SMT). Kredsløbet er en beskåret udgave af en tællerforstærker, mens gate A2 og gate A3 tilsammen danner schmitt-triggeren. A er en Spændingsforsyning: + 5 V til ben 14, stel til ben 7. DELEREN (Se fig. 5). Hver 7490 er koblet som alm. BCD 10-deler. Lad os, for at lette forståelsen, sammenligne disse delere med cifrene på en km-tæller i en bil. - Vi beder chaufføren om at køre 1650,0 km. derefter standse op, nulstille km tælleren og vente til han igen får besked på at kore (1650,0 km). For at lette chaufføren i sit arbejde, kan vi fortælle ham, at han kun behøverat kikke på cifrene 1, 6 og 5. for de to sidste skifter jo til 00 fra 99, når de flytter resten fra 164(99) til 165(00). Da km tælleren aldrig kommer op over 1650,0 km, er det egentlig ligegyldigt, om det sidste ciffer kan vise andet end 0 og 1. Derfor kan vi tillade os at spare lidt på dette ciffer. Hvis vi så lader vores 7490'ere (og den halve 74H73) være føromtalte km-tæller, og vores 7430 den, der kikker efter, hvornår cifrene står på 1, 6 og 5, er der vist kun tilbage at forklare, at gaten D2 laver en reset (»1«) om til en clear (»0«), som vores FF skal have. 416 OZ NOVEMBER 1975

15 Andre deleforhold er i det store hele kun et spørgsmål om, hvad man beder 7430-gaten om at kikke efter. Her skal man blot huske, at BCD står for binary eoded decimal. Det betyder bare, at man tæller decimalt, men inden for hvert ciffer udlæser binært (A= 1, B=2, C=4, D=8). Hvis der skal være nuller midt i tallet (eks. 9001,5), efterlades disse cifre blot uden nogle forbindelser til A, B, C eller D, ligesom de to første cifre i khz. (Se afsnittet med km-tælleren). - Det virker udmærket, jeg har prøvet. Eventuelt tiloversblevne indgange på 7430 forbindes sammen og lægges til + 5 V gennem 1 kohm. Fig. 6. FET-bufferen. Placeres så tæt på modtagerens ose. som muligt. VDD skal blot være omkring + 6 til + 12 V, jeg selv har brugt spændingen fra katoden af udgangsrøret. Transistoren, jeg har anvendt, er en 2N4302, men enhver anden HF-FET skulle gøre sig lige så godt. MEKANISK OPBYGNING Hele molevitten (minus sourcefølger, som sidder ved modtagerens ose.) er samlet på et eksperimentprint med 5 V og 0 V ført ind mellem IC erne, mens resten af forbindelserne er lavet med små tynde ledninger (Veroboard er også udmærket). Enheden er placeret i et dertil indrettet højttalerkabinet, da jeg er bange forat have alle disse mærkelige spændinger rendende rundt i modtageren. - Frygten er begrundet, for da opstillingen var samlet som eksperiment, lavede den TVI. (Indtil alle signalledninger blev lavet om til coax med korte tilledninger). Niveaupotentiometeret er ikke kritisk, men skal enheden - som her - virke på alle frekvenser mellem 535 khz og 34 MHz, er det nødvendigt at kunne efterjustere det fra forpladen. kelte gates, og ikke mindst på 74H73 eren, så lange (i forhold til inputfrekvensens svingningstid), at denne godt kan nå op til 7 svingninger, før hele herligheden har nået det. den skal. De 700 Hz er målt med en 74H73 FF og en 74S00 som D-gatene. - Jeg regner med, at fejlen falder til under 300 Hz, når jeg får den 74H30, jeg har i bestilling. Jeg opfatter ikke fejlvisningen som en alvorlig sag, men ønskes en større nøjagtighed er der 2 muligheder: Den første er blot at tune BFO'en til nulstød på et 100 khz kalibreringspunkt, mens tælleren viser den rigtige frekvens. - Den anden - og letteste - er blot at registrere fejlen, mens man kalibrerer, og huske at ens skala i dette område viser eksempelvis 400 Hz for lidt. FREKVENSOMRADE Med almindelige TTL-kredse (7473 og 7400) virkede enheden op til ca. 15 MHz (ant. frq.), samtidig var der selvfølgelig en større fejlvisning p.g.a. disse kredses lange skiftetider (dog stadig under I khz). Da jeg havde fået en 74H73 i som FF og en 74S00 som D-gate, var der ingen problemer med at få enheden til at virke op til de 34 MHz (ant. frq.), hvor min modtager stopper. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Det kan måske virke lidt mærkværdigt, at jeg anvender 100 Hz som største opløsning, men denne opløsning er rigeligt til at indstille på et SSB signal, med en kendt frekvens, så nøjagtigt at det læses uden besvær. En anden årsag er, at tælleren skal kunne følge med, når man drejer hen over skalaen. Bruges 1 Hz opløsning, vil der jo gå mindst 1 sek., før tælleren viser den frekvens, man har indstillet på. Det beskrevne system er særlig velegnet til kommunikations- og amatørbåndsmodtagere af ældre dato, med dårlig skala. Ønsker man at have tællerudlæsning på en moderne modtager/transceiver af den type, der kører med fast frekvensområde og skala på VFO en, kan man nøjes med at tælle VFO en uden andre dikkedarer. Da vil båndomskifteren vise, hvor VFO-skalaen skal begynde, og man kan så bare regne med de sidste cifre på tælleren. Dette sidste er meget nøje beskrevet af WA2IKL i 73 magazine aug. 1971, side 56. NØJAGTIGHED m.m. I første omgang afhænger nøjagtigheden af, hvor nøjagtigt modtagerens mellemfrekvens ligger. Skal man dække et meget stort frekvensområde, kommer der dog et andet aspekt ind i sagen. Går vi nemlig opad i frekvens, bliver skiftetiderne i de en OZ NOVEMBER

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup.

QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster Af OZ1JTE, Thomas Gosvig. 2750 Ballerup. QRP Booster med Yaesu FT-817 i baggrunden. Behovet. Med udbredelsen af Yaesus lille rejseradio FT-817 blandt EDR Ballerups medlemmer, opstod der samtidig

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

MORSE på en anden måde

MORSE på en anden måde 1 MORSE på en anden måde Tilmeld dig OZMORSE på SKYPE Send/modtag CW med Computeren Et forslag fra OZ6YM, Palle ved HAMSPIRIT 2014 Introducer SKYPE-gruppen OZMORSE Denne artikel kan også DOWNLOADES fra

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Parasitterne. Af OZ7AQ.

Parasitterne. Af OZ7AQ. oz NR. 1. JANUAR 1962. 34. ÅRGANG Parasitterne Af OZ7AQ. Kan du se P&T lige i øjnene og med fast stemme sige at din TX er garanteret fri for parasitter? Hvis dit blik flakker blot den mindste smule, må

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

De fleste kender den typiske RIAA forstærkers frekvensgang(rød). Her er også vist dens fasegang (grøn). (simuleret)

De fleste kender den typiske RIAA forstærkers frekvensgang(rød). Her er også vist dens fasegang (grøn). (simuleret) Fasedrejning og dens betydning for lyden Hvad er fasedrejning? Hvis vi lige starter med den hardcore teori, så er fasedrejning en forskydning af strøm i forhold til spænding. Det opstår i spoler og kondensatorer,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere