Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering?"

Transkript

1 Radioamatør - et devalueret begreb eller en degradering? Nævner man ved samtale med folk, at man er radioamatør, mødes dette ofte af modparten med en trækken på skulderen. Ja, i enkelte tilfælde foler man, at denne oplysning ligesom betød en degradering af ens person i vedkommendes bevidsthed. Da amatørbegrebet i andre forbindelser normalt ikke har så kraftig en negativ effekt snarere tværtimod, har dette givet stof til eftertanke. Har begrebet radioamatør virkelig så dårlig en image blandt folk, og hvad kan årsagen være. Og sidst men ikke mindst, kan den forbedres. Nu giver disse linier sig absolut ikke ud for at være en dybtgående videnskabelig opinionsundersøgelse. Materialet stammer kun fra egne iagttagelser, samt hvad andre amatører har refereret. Baggrunden for indlægget er heller ikke en personlig følen forringelse, idet man jo kan være ligeglad med. hvad folk mener om ens hobby og dermed ens person, når blot man selv føler tilfredsstillelse ved at beskæftige sig med den. Men kan man nu alligevel være ligeglad. I vort tilfælde mener jeg nej. At være radioamatør og specielt beskæftige sig med den del, der kræver brug af radiosenderen, er betinget af en goodwill og accept fra det offentliges side for at få de nødvendige frekvenser stillet til rådighed. Omvendt. Finder myndighederne efterhånden, at forudsætningerne for at stille frekvenser til rådighed er forsvundet - ja så er der arvtagere nok til vore smalle bånd. Derfor er det ikke lige meget, hvilken image begrebet radioamatør har. Jamen, hvad er da udenforståendes indtryk af, hvad radioamatører er, og hvad de beskæftiger sig med? En af»definitionerne«jeg har mødt er, at det er»en gruppe unge mennesker, fortrinsvis skoleelever og lærlinge i alderen år, som skal have afreageret deres trang til at eksperimentere, og som har valgt at gøre det med lidt elektronikleg.«en anden -»Radioamatører-det er alle dem med deres båndoptagere og forstærkere«, eller den tredje»radioamatører - uha, det er dem. der laver forstyrrelser på fjernsynet og i radioen.«og flere af samme art kunne føjes til. Selvfølgelig er dette indtryk ikke lige udbredt, men mange vil sikkert nikke genkendende til et par af»definitionerne«. Men hvad er så grunden til disse ikke særlig heldige forestillinger om radioamatørerne? En meget nærliggende må vel være manglende oplysning. Nu er ordet»radioamatør«desværre blevet mere eller mindre synonym med alle. der i deres fritid beskæftiger sig med eller har interesse for elektronik. og det er, hvad enten det drejer sig om senderteknik. LF-teknik eller konstruktion af lysshow. Her burde sættes ind med et oplysningsarbejde, som sætter tingene i relation. En anden grund er måske selve ordet»amatør«. Personlig ville jeg ønske, at man kunne finde et andet ord. Hvis man interesserer sig for astronomi eller sejlsport, så siger man ikke, at man interesserer sig for amatørastronomi eller amatørsejlsport. Men hos os interesserer man sig for amatørradio. Det er ligesom det pointeres, at det er amatører og vel nok med nogen negativ effekt. Indenfor CB-arbejdet har man taget ordet kommunikationsradio op. Heller ikke dette synes jeg er tilfredsstillende, idet man ligesom fornemmer, at det eksperimenterende element i ar OZ NOVEMBER

2 bejdet er udeladt. Her er et job for en kreativ til at finde en ny. virkelig rammende betegnelse. Men vi radioamatører som sådan er vel heller ikke altid selv helt uden skyld i den almene opfattelse af os. Mange ikke amatører er trods alt i stand til at lytte på vore frekvenser, og da det ikke altid er lige høvisk tale der føres, kan de let få et forkert indtryk af amatørarbejdet. Her bør vi vel alle tænke på, at den tilladelse, vi har fået til at benytte senderen, ikke er et krav der kan stilles overfor det offentlige, men en goodwill fra myndighedernes side. Skal vi sikre vor fremtid. er vor image en ting, som man ikke skal lade hånt om. Selvfølgelig er den ikke altafgørende, men sammen med de øvrige ting, kan den være medvirkende faktorfor, hvordan hele amatørbevægelsens fremtidige udvikling vil forme sig. Men hvordan skal vi gribe sagen an for at få hævet vor image? Som antydet er det nødvendigt at arbejde på flere fronter. Med hensyn til vor egen væremåde på båndene - og også udenfor disse, når vi legitimerer os som radioamatører - må det vel være således, at man opfatter sig selv som en repræsentant for en»privilegeret«hobby og arbejder og handler i samme ånd. Med hensyn til den anden side - at få sat tingene i perspektiv overfor omverdenen-da har EDR en stor opgave at tage op. Et organiseret PR-arbejde overfor presse, radio m.v. for herigennem at få udbredt et tilfredsstillende kendskab til radioamatørbevægelsen som sådan, arbejdets art. forskellige niveauer m.m., må være vejen frem. Gennem en sådan indsats skulle det kunne lykkes lidt efter lidt at få begreberne klaret, og pressen, - som jeg også mener, bærer en del af skylden - til bedre at veje sine ord, før de kommer på tryk. således at man kan undgå en overskrift, som jeg så for nogle år siden:»radioamatører bryder ind på program X's frekvens og laver underholdningsudsendelse.«jeg skriver med vilje lidt efter lidt. idet man selvfølgelig ikke kan forvente omgående virkning. PR-arbejdet skal faktisk være af permanent karakter indenfor EDR's daglige arbejdesregi. således at tilstrækkelig hyppige påvirkninger kan finde sted. Desuden må PR-stoffet være velgennemtænkt og arbejdet velorganiseret, således at det ikke virker amatøragtigt. I modsat fald vil kræfterne være spildt. Jeg håber ikke at ovenstående indlæg bliver opfattet som»en sur mands opstød«. Sådan er det absolut ikke tænkt. Tanken har været at gøre opmærksom på nogle forhold og indstillinger, som jeg har konstateret, og som kan, hvis man ikke er klar over problemet, og det får lov til at udvikle sig, få en uheldig indflydelse på radioamatørarbejdet. Og dette vil være synd. Radioamatørhobbyen er så alsidig og givende, at den nødig skal bringes i miskredit blandt udenforstående og dens position og fremtid derved skades. OZ3BH Synkroniseret start på 5LP nøglen Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge En nem lille forbedring - med stor virkning - til OZ5LP s el-bug fra OZ juli 12, side 253. Mange har måske sandet, at 5LP-nøglen er lidt svær at vænne sig til, men har måske (ligesom jeg selv), tillagt dette nøglens hukommelse. En væsentlig årsag til vanskelighederne viste sig dog at være, at pulsgeneratoren (Q1 og Q2) er fritløbende. Dette bevirker, at tegnene først påbegyndes, første gang pulsgeneratoren skifter, efter at nøglen er aktiveret. Ved at indføre en transistor, som vist på diagrammet, kan man sørge for, at pulsgeneratoren først starter i samme øjeblik, nøglen aktiveres. Virkemåde Så længe der»står«noget i hukommelsen, vil der være»lavt«output fra»prik key«-gaten. Dette vil køre vores ekstra transistor cut-off. og pulsgeneratoren vil køre, som om intet var hændt. Når hukommelsen er»tømt«, får vi højt output fra»prik key«gaten, og vor ekstra transistor vil køre i mætning, hvorved pulsgeneratoren blokeres. De 10 nf er blot en HF afkobling. - viste sig at være nødvendig. Konklusion Selv efter et års daglig brug (af min svoger, som er prof.), var denne lille modifikation en stor lettelse i håndteringen af nøglen. - Nu er det nemlig»een selv«der bestemmer, hvornår et tegn skal påbegyndes, og ikke som før-den frit løbende pulsgenerator. prik key 404 OZ NOVEMBER 1975

3 200 MHz frekvenstæller Af OZ5LY, Bent Heilemann, Koktvedvej 93, 9900 Frederikshavn. Tæller færdig, i kabinet, stående ovenpå Phillips multimeter. De to venstre cifre er 0 og derfor slukket. Det er jo vældig populært at bygge frekvenstællere, og her er lidt om hvordan jeg har løst opgaven. De krav, jeg stillede, inden jeg begyndte, var: Frekvens: Op til 200 MHz. Følsomhed: Min. 100 mv ved 100 MHz. Opløsning: 1110 Hz Hz. Display: Min. 6 Cifre, men mulighed for udvidelse til 8 Cifre. Strømforsyning: 220 V AC og V DC, til mobilt brug. Indbygget eller separat (og den blev separat). Nøjagtighed: Rimelig, men uden krystalovn. Det er nok mere praktisk senere at lave en Kalundborg-modtager. Opbygning: Lille, så få IC er som muligt, og kun ét print. 1. Frekvensområde: COS-MOS kredse blev overvejet, men forkastet, da de ikke går højere end til ca. 25 MHz. Der er ganske vist nogle hurtigere på vej, men det varer sikkert et halvt år, mindst, inden de kan købes for en rimelig pris, og så er valget let, der er ikke meget andet end TTL-logik i 74-serien tilbage. Det blev en som første 10-deler i grundtælleren, den klarer mindst 50 MHz og i de fleste tilfælde 70 MHz, og til at styre den en Schottky Nand-gate, 74S00. Men der var jo et stykke vej til 200 MHz, så 6PN saksede lidt i en Motorola Application Note, og så kom indgangstrinet til at se ud, som på diagram nr. 1. en højimpedanset indgang, med TIS 88, beskyttet med Schottky-dioder. Dem har jeg ikke kunnet rende op endnu, men et par almindelige klarer det tilsyneladende, jeg har i hvert fald fyret 2 W på 145 MHz ret ind i den, og der er ikke sket noget. Fra TIS 88 køres direkte over i en god, gammel VHF-forstærkertransistor BF155, og fra dennes emitter gennem 22 μf ind i en Motorola L, det er en tre-trins forstærker og Schmitt-trigger i ECL-logik. Fra dennes udgange er der to muligheder. Direkte over i en Micro T-transistor BF479 og derfra gatet igennem til Main Gate og 74196, det giver en max. frekvens på 57 MHz. Det er transistoren, der er det svage punkt, den kan ikke skifte højere, selv om den har en grænsefrekvens på 1400 MHz, men det er jo heller ikke nødvendigt, for skal man højere i frekvens, skifter man bare til 200 MHz-stillingen, så tages signalet fra den anden BF479, der styres af en 4-deler (ECL-logik) og så kører det hele nydeligt op til i hvert fald 200 MHz. Databladene for og 10231, siger min. 225 MHz, men jeg har ikke haft mulighed for at komme højere end 200. For at undgå at gange med 4 i 200 MHz-stillingen, har jeg ladet samme omskifter indskyde en 4- OZ NOVEMBER

4 deler i clock en, således at gatetiden bliver forlænget 4 gange, så viser tælleren stadig rigtigt. Grunden til, at jeg har valgt kombinationen 10216/ i stedet for det tidligere anvendte princip med en 95H90 som 10-deler, er, at prisen for de to til sammen er under det halve af, hvad en 95H90 koster, og de går lige højt op i frekvens. Samtidig undgår man at flytte kommaet, og på denne måde får man stadig korrekt visning og samme opløsning. Oscillator Oscillatoren er en ganske normal kobling med BC 109 og en trimmer i serie med krystallet til grovjustering. Parallelt over denne en trimmer i serie med en fast kondensator på 5.6 pf til finjustering. Krystallet, jeg har benyttet, er et ret fint målekrystal, som jeg havde liggende i skuffen, men printet er lavet, så det umiddelbart passer til indlodning af et HC-6/U-krystal, og ITT kunne for en måned siden (februar) levere 10 MHz-krystaller med fine specifikationer for kr. Time-base ose. Fra oscillatorens emitter tages signalet gennem 1600 pf til basis på næste BC 109, der kører som kollektorfølger/switch og tilpasser signalet til indgangen på TTL-kredsene. Frekvensdeleren time-base m.m. I stedet for at benytte 7490 har jeg brugt Det er een brik med 2 stk indeni, og de koster mindre end det dobbelte og fylder kun det halve. Efter at signalet er delt ned til 10 khz, kan det enten gates igennem til videre 10-deling på normal vis, eller ved hjælp af 50/200 MHz-omskifteren føres gennem en 4-deler og så videre til 10-deling /10-1/100 sek. føres til time-base omskifteren, og derfra til Main-Gate Flip - Flop IC 8, der styrer main gate. På udgangen af IC 8 er tilkoblet en lysdiode, så kan man se. at systemet kører. Der er lys i den i den tid, der tælles ind. IC 8 holder kontroloscillatoren (IC 7) blokeret i gate-tiden. Kontroloscillatoren styres af 1 ms-impulser fra clock en og forsyner tælleren med reset- og strobeimpulser af 1 ms varighed, men de skal begge inverteres for at passe til tællebrikkerne, dette sker i IC 10. I serie med strobe-udgangen fra IC 10 sidder en drosselspole (ca. 1 mh, ikke kritisk), den fjerner en impulsrest, der fremkommer samtidig med resetimpulsen, og som i værste tilfælde kan strobe displayet. For at der ikke skal gå for lang tid mellem indtællingerne, er reset-impulsen ført ned til clock en, og de tre sidste dekader bliver stillet til 9, og fjerde sidste dekade bliver resat til 0, så varer det max. 9 ms fra kontroloscillatoren har åbnet, og til indtællingen begynder. Indgangstrin med : 4 deler 406 OZ NOVEMBER 1975

5 Del af kontroloscillator. Indgangstrin ECL-forstærker og ECL 4-deler. Bemærk kølelegemerne på ECL'erne. OZ NOVEMBER

6 Kontrolosc. og frekvensdeler Mellem de to halvdele af IC 7 er indskudt en BC 209 og en darlington MPS-A13, så er der mulighed for, ved hjælp af potentiometeret, at bestemme, hvor lange pauser der skal være mellem tælleperioderne (Display-time). Display Nixie-rør var i tankerne, men jeg kunne ikke lide de ca. 180 volt til dem. Så var flydende krystal lige ved at komme ind i billedet, men inden da fik jeg hjælp fra Texas Instruments, et syvsegment diode-display med en særdeles rimelig størrelse, og så havde det indbygget decoder- latch - og dekadetæller til i hvert fald 12 MHz, og der var en udgave uden tæller. Så var display-problemet løst, men jeg skal gerne indrømme, at jeg i første omgang vred mig lidt over prisen, ca. 85 kr. pr. stk., men et lille regnestykke med hvad der ellers skulle bruges af TTL-kredse for at opnå det samme, viste, at det faktisk gik lige o-p op og så var der jo plads at spare. Cifrene er anbragt i en monteringsramme, der er født til samme formål, og denne fås i eller 8 cifret udgave, så kan man jo selv vælge; jeg startede med et 8-cifret monteringssæt med 6 cifre isat, men nu er det blevet fyldt op, så jeg direkte kan udlæse 145 MHz med 10 Hz opløsning. Vil jeg skippe 1-tallet, får jeg sidste ciffer med også. Højre ciffer er uden indbygget tæller og styres binært af 74196, resten er med indbygget tæller, og de er forbundet således, at cifre, der er 0, og står til venstre for første betydende ciffer, automatisk slukkes. Displayet har desuden komma, der er ført til timebase omskifteren og deler cifrene i sektioner af 3, altså Hz - khz - MHz. Det skal bemærkes, at kommaet på denne type står til venstre for cifret. De fås også med komma til højre, men Texas Instrument oplyser, at det almindelige er komma til venstre. En yderligere fordel ved dette Display og også ved dekadetælleren 74490, er, at reset- og strobe-indgangene er forsynet med en inverter. Dette betyder, at selv om der er 4 Flip-Flop s og 8 Gates, der skal fødes, så er een gate i en 7400, i stand til at klare opgaven. Monteringssættet er særdeles let at anbringe i kabinettet, det kræver kun een rektangulær udskæring, der dækkes af en medfølgende ramme med rødt, polariseret glas. Monteringssættet er beregnet for wire-wrap, og det er betydelig lettere end at fremstille et dobbeltsidet print til formålet, og så sidder cifrene som de skal, desuden kunne jeg ikke få mig selv til at lodde på cifrene. Strømforsyning 12 volt transformer, brokobling med 3 A dioder, ladekondensator 3000 μf, en L 129 til at styre en 408 OZ NOVEMBER 1975

7 OZ NOVEMBER

8 Krystaloscillator, lodde punkterne ved»x«er beregnet til HC-6 U krystal. Hele printet monteret, højre hjørne ved»14«er ændret på prittegningen, det var beregnet til strømforsyning. 410 OZ NOVEMBER 1975

9 2N3055, og derefter inde i tælleren en bufferkondensator på 5000 μf/6 volt. 12 V fra kollektoren på 3055 gennem en diode til 220 μf/25 V som forsyning til indgangstrinnet. L 129 er hævet fra minus ved hjælp af et potentiometer på 100 ohm for indregulering af den lave DC til korrekt 5 V, denne spænding skal ligge mellem 4,75 og 5,25 V. Tilslutning til V DC gennem 2 A sikring, regulatoren klarer resten. Det skal bemærkes, at en 8-cifret tæller bruger ca. 1,6 A, hvorfor 2N3055 skal køles en del, det er bl.a. grunden til, at strømforsyningen ikke er indbygget i tælleren (der var lavet plads til formålet i højre bageste hjørne af printet). ECL-logikken tåler ikke så godt varme, hvorfor de også er forsynet med små kølelegemer. Grænsefrekvensen falder, når de bliver for varme. Målte spændinger er vist i tabellen. Følsomhed 1 khz til 120 MHz, bedre end 100 mv. ved 100 khz: 30 mv. Over 120 MHz og under 1 khz falder følsomheden, og den er ikke glad for at tælle under 100 Hz. Problemer Da indgangstrinnet ikke er afskærmet, vil tælleren ikke med åben indgang vise 0, men kortsluttes indgangen på printet til stel, viser den nydeligt 0. Det er jo en højimpedanset indgang, og derfor ret støjfølsom, men såsnart der er signal på, er alt i orden. Opbygning Eet dobbeltsidet glasfiberprint, med 13 stk. IC er og 8 transistorer. Tælleren er først opbygget i løsdele på små print, oscillator - clock - kontroloscillator osv. og når disse virkede tilfredsstillende. Et kig ind i den færdige tæller bagfra, bemærk monteringssættet for display. De tre modstande for kommaerne er monteret herpå. OZ NOVEMBER

10 Print, komponentside er de efterhånden blevet overført til hovedprintet. Da dette var færdigætset, blev det monteret, og bortset fra een brudt printbane, var der overhovedet ingen problemer. Alle ikke benævnte modstande er 1/8 W. Printfremstilling Printet er fremstillet med Alfac overføringsstreger, -buer osv., der er gået godt en måned fra den første streg blev lavet på printet, og til det var færdigt, og imellemtiden er der boret og sat fedtede fingre på printet, men det blev alligevel et brugbart resultat, så systemet kan varmt anbefales, men det er nødvendigt at bore først, når det skal være dobbeltsidet. Skulle der vise sig interesserede nok, vil jeg gerne lade fremstille print, og uden at vide det, vil jeg mene, at prisen kommer til at ligge i underkanten af 50 kr. Husk at lodde på begge sider af printet, en del IC-ben benyttes som gennemføringer. Med hensyn til nøjagtigheden, afhænger den jo af det valgte krystal, men det skulle sagtens være muligt at holde en stabilitet på ca. ± 1 Hz ved 10 MHz, og det giver en målenøjagtighed på ± 15 Hz ved 150 MHz, og større nøjagtighed har jeg i hvert fald ikke brug for. Udvidelse Når jeg engang får råd til det, vil jeg gerne udvide med en prescaler til 500 MHz, men inden da bliver det nok en tæller med COS-MOS-kredse. Skulle der være oplysninger, jeg har glemt, eller ting jeg ikke har uddybet nok, så skriv, alle forespørgsler med frankeret svarkuvert vil blive besvaret. Monteringen skulle fremgå med tilstrækkelig tydelighed af div. foto. Til slut en tak til Texas Instruments for velvillig 412 OZ NOVEMBER 1975

11 Print, bagside hjælp med fremskaffelse af nødvendige data, komponenter m.v. LO-DC = 5,0 V Hi-DC = 11,8 V Gate-tid - 10 sek. Display-time - ½ Frekvensomsk. 50 MHz gate on/gate off Målt med Phillips Digital PM 2424, probe 33 Kfl Tilføjelse Det har vist sig, at der er en del ripple på 12 V DC-spændingen til indgangstrinet grundet dioden, der er en rest fra den første strømforsyning. Udskift dioden med en modstand, 100 ohm, 1/4 W, og forøg den efterfølgende kondensator fra 220 mf, til 1000 mf, så er det problem borte. * OZ NOVEMBER

12 Prisbillig, stabiliseret strømforsyning Af OZ6WD, Johny Jørgensen, Klematisvej 6, Mejdal, 7500 Holstebro Hvor ofte står man ikke i den situation at skulle bruge en stabiliseret spænding på 12 V. og diverse sindrige konstruktioner passerer revy for det indre blik - integrerede opstillinger med elektronisk sikring, elektronisk strømbegrænser og andre elektroniske narrestreger, konstruktioner, der ikke lige kan røres sammen på ½ time, hvorfor man overvejer at hente bilens stabiliserede 12 volt o.s.v.? Derfor denne konstruktion. De stillede krav var bl.a., at stumperne skulle være indenforrækkevidde i rodekassen, hurtig service mulig i tilfælde af break-down, og en rimelig, stiv spænding ud af opstillingen ved et passende forbrug. Diagrammet skulle tale for sig selv. Transformeren leverer ca. 14 V til en brokobling, der bor dimensioneres rigelig, så den er over sine ting. Skitsen anviser 4 stk. 1N5402, der er så kraftige, at opstillingen også kan anvendes som ladeapparat for mobilen, hvis der sørges for god køling, hvilket vil sige, at dioderne»pakkes«i varmeledende compound mod en passende køleplade. Skal opstillingen anvendes som lader, benyttes kun komponenterne til venstre for ladeblokken C3. Cl og C2 sidder som såkaldte modulationsblokke og bør ikke udelades af hensyn til. at der endnu findes mennesker, der lytter på AM. hi! Fra brokoblingen suser vi. efter passende filtrering, hen til en serieregulator, der hedder 2N3055 eller tilsvarende. Også denne koles forsvarligt med compound og køleplade efter opgave. R1 og Z1 vælges efter den foreliggende opgave. Jeg skulle bruge 12 V/1A og har R1 39 ohm/5 W, og Z1 består af 6 stk. små 12-volts zenere. der ligeledes er nedfældet i compound direkte mod chassis (aluminium). Der er ingen grund til betænkeligheder ved parallelkobling af dioderne, spredningerne er normalt uvæsentlige, men er man den lykkelige, velhavende ejer af en kraftzener, bør denne selvfølgelig foretrækkes. Hvor Cl og C2 afhjælper brum i naboens AM-radio, modvirker C5 evt. sus i din egen radio. Sus kan forekomme i en sådan opstilling, så det kan ikke betale sig at spare her. Det hele har jeg puttet i en lille aluminiumskasse, og opstillingen har fungeret tilfredsstillende nu i over ét år, og til mange, forskellige formål. Hvis spændingen vakler under forbrug, er R1 for stor, eller den leverede, ustabiliserede DC for lille. Hvis Z1 varmer voldsomt, gøres R1 større, evt. kan flere zenerdioder monteres parallelt over den bestående. F1 og F2 vælges således, at de kan klare startstrommen uden at brænde af. 1/2 A Note! Diodebroen er tegnet forkert. Alle dioder skal pege fra stel mod C3. Spørgsmål sendes til OZ s tekniske redaktion (se adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet respekteres, og navn og adresse når således ikke længere end til Teknisk Redaktion. Geigertælleren igen Adskillige læsere af OZ s tekniske brevkasse har reageret på spørgsmålet vedrørende Geiger-Miillertælleren. Svarene er sendt videre til spørgeren, og I skal have mange tak allesammen for henvendelsen. De ønskede oplysninger kan findes i bogen»elektronik i Undervisningen«af Knud Nørgård (Gyldendal). den kan lånes på biblioteket. Men GM-tællere er forældede, man bruger nu til dags scintillationsttellere. De skoleelever, der er interesseret i sagen, vil ved henvendelse til Atomenergikommissionen, Risø, kunne få mulighed for at komme på praktik der. aq 414 OZ NOVEMBER 1975

13 Digital skala på modtageren Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge I det følgende beskrives et system, der kan bruges som mellemled mellem en almindelig HF-modtager og en almindelig frekvenstæller. Med faldende priser bliver det. i dag, mere og mere almindeligt med frekvenstællere blandt amatører. Efter at også jeg havde bygget et sådant vidunder, meldte tanken sig, om ikke den på en eller anden måde kunne anvendes til digital skala på HF-modtageren. GENERELT Som det fremgår af fig. 1, ligger modtagerens oscillator mellemfrekvensen højere end antennefrekvensen. Fig. I. De første blokke i en almindelig supermodtager. Tilslutter vi derfor en tæller direkte til oscillatoren, vil tælleren vise mellemfrekvensen for meget. Der er principielt 2 måder at ændre dette forhold på: 1. Man kan blande sig frem til antennefrekvensen (evt. v.h.a. BFO'en). 2. Man kan trække mellemfrekvensen fra, før man begynder at tælle. (fig 6) (fig i) Fig. 2. Skitse over princippet for den valgte konvertering fra osc.- til antennefrekvens. sourcefolger for at undgå tilbagevirkning, hvorefter signalet føres til»trække fra«-enheden. Denne enhed sørger for. at de første svingninger ikke kommer ind til tælleren, når denne åbner. - Tælleren stilles så i 100 Hz stillingen (10 ms gate), så det er (gange 100 Hz) = 1650 khz, der trækkes fra. Da det selvfølgelig langtfra er alle modtagere, der har 1650 khz som første (eller eneste) mellemfrekvens, skal jeg senere komme ind på. hvordan man ændrer på dette tal. SELVE ENHEDEN Selve»trække fra«-enheden er skitseret i fig. 3, mens tidsforløbet i en enkelt tælleperiode er skitseret i fig. 3a. Ideen er, at først når tællergaten (A) åbner (TI), åbnes for gate A4, og vi får signal ind på deleren (B). Når deleren har fået tilført svingninger, giver den et output (C) til flip-floppens (FF) clock indgang. Den første mulighed giver 2 alvorlige ulemper, nemlig: En blander giver ikke kun det ud, vi har brug for, altså er man nødt til at sørge for en ud vælgel se på udgangen af blanderen (båndpas filtre). - Et signal på antennefrekvensen af en følsom modtager skal pakkes pokkers godt ind. hvis man vil undgå at modtageren opdager, at det er der. Af de nævnte årsager valgte jeg den anden mulighed, - at trække fra. Da jeg ikke ønskede at gøre nogle indgreb i tælleren, skulle der»trækkes fra«, før signalet nåede tælleren. SYSTEMET Princippet for systemet er skitseret i Fig. 2, og virker som følger: - Oscillatorsignalet, som er på antennefrekvensen khz, bliver buffet i en Fig. 3. Selve»trække fra«-enden. A4 er en kvart 7400, D-gate 74S00. FF er en halv 74H73. OZ NOVEMBER

14 input fra gate A4(fig 3) Fig. 3a. Tidssammenhængen i»trække fra«-enden. Dette bevirker, at FF skifter (D), og vi får højt niveau på gate Dl s indgang, denne åbner, og slipper resten af signalet (E) (signalet -r svingninger) ind til tælleren. Når Q på FF går højt, resetter dette selve deleren. som holdes resat indtil T3, hvor tællergaten (A) går tilbage til lavt niveau og derved clearer FF, så denne giver lavt output på Q. Herved lukkes gate D1 igen. samtidig med at deleren bliver fri for sin reset og derved bliver klar til næste omgang. Om fig. 3a bør nok lige tilføjes, at tidspunktet T2 altid kommer ligeså lang tid efter T1, som svingninger af inputfrekvensen tager. Derfor vil T2 ændre sig med inputfrekvensen. +5V Fig. 5. Selve deleren. Egentlig overskrider jeg FF ens fanout med 1 på resetlinen, idet fan-out = 11 (10 på deleren + I på gate D1). Det vil derfor være sundere at sætte ben 2 fra hver sin 7490 gennem I kohm til + 5 V. Dette ændrer ikke på delerens funktion, men hver gang det gøres, belaster man med I mindre. Fig. 4. Forforstærker + Schmitt-trigger (SMT). Kredsløbet er en beskåret udgave af en tællerforstærker, mens gate A2 og gate A3 tilsammen danner schmitt-triggeren. A er en Spændingsforsyning: + 5 V til ben 14, stel til ben 7. DELEREN (Se fig. 5). Hver 7490 er koblet som alm. BCD 10-deler. Lad os, for at lette forståelsen, sammenligne disse delere med cifrene på en km-tæller i en bil. - Vi beder chaufføren om at køre 1650,0 km. derefter standse op, nulstille km tælleren og vente til han igen får besked på at kore (1650,0 km). For at lette chaufføren i sit arbejde, kan vi fortælle ham, at han kun behøverat kikke på cifrene 1, 6 og 5. for de to sidste skifter jo til 00 fra 99, når de flytter resten fra 164(99) til 165(00). Da km tælleren aldrig kommer op over 1650,0 km, er det egentlig ligegyldigt, om det sidste ciffer kan vise andet end 0 og 1. Derfor kan vi tillade os at spare lidt på dette ciffer. Hvis vi så lader vores 7490'ere (og den halve 74H73) være føromtalte km-tæller, og vores 7430 den, der kikker efter, hvornår cifrene står på 1, 6 og 5, er der vist kun tilbage at forklare, at gaten D2 laver en reset (»1«) om til en clear (»0«), som vores FF skal have. 416 OZ NOVEMBER 1975

15 Andre deleforhold er i det store hele kun et spørgsmål om, hvad man beder 7430-gaten om at kikke efter. Her skal man blot huske, at BCD står for binary eoded decimal. Det betyder bare, at man tæller decimalt, men inden for hvert ciffer udlæser binært (A= 1, B=2, C=4, D=8). Hvis der skal være nuller midt i tallet (eks. 9001,5), efterlades disse cifre blot uden nogle forbindelser til A, B, C eller D, ligesom de to første cifre i khz. (Se afsnittet med km-tælleren). - Det virker udmærket, jeg har prøvet. Eventuelt tiloversblevne indgange på 7430 forbindes sammen og lægges til + 5 V gennem 1 kohm. Fig. 6. FET-bufferen. Placeres så tæt på modtagerens ose. som muligt. VDD skal blot være omkring + 6 til + 12 V, jeg selv har brugt spændingen fra katoden af udgangsrøret. Transistoren, jeg har anvendt, er en 2N4302, men enhver anden HF-FET skulle gøre sig lige så godt. MEKANISK OPBYGNING Hele molevitten (minus sourcefølger, som sidder ved modtagerens ose.) er samlet på et eksperimentprint med 5 V og 0 V ført ind mellem IC erne, mens resten af forbindelserne er lavet med små tynde ledninger (Veroboard er også udmærket). Enheden er placeret i et dertil indrettet højttalerkabinet, da jeg er bange forat have alle disse mærkelige spændinger rendende rundt i modtageren. - Frygten er begrundet, for da opstillingen var samlet som eksperiment, lavede den TVI. (Indtil alle signalledninger blev lavet om til coax med korte tilledninger). Niveaupotentiometeret er ikke kritisk, men skal enheden - som her - virke på alle frekvenser mellem 535 khz og 34 MHz, er det nødvendigt at kunne efterjustere det fra forpladen. kelte gates, og ikke mindst på 74H73 eren, så lange (i forhold til inputfrekvensens svingningstid), at denne godt kan nå op til 7 svingninger, før hele herligheden har nået det. den skal. De 700 Hz er målt med en 74H73 FF og en 74S00 som D-gatene. - Jeg regner med, at fejlen falder til under 300 Hz, når jeg får den 74H30, jeg har i bestilling. Jeg opfatter ikke fejlvisningen som en alvorlig sag, men ønskes en større nøjagtighed er der 2 muligheder: Den første er blot at tune BFO'en til nulstød på et 100 khz kalibreringspunkt, mens tælleren viser den rigtige frekvens. - Den anden - og letteste - er blot at registrere fejlen, mens man kalibrerer, og huske at ens skala i dette område viser eksempelvis 400 Hz for lidt. FREKVENSOMRADE Med almindelige TTL-kredse (7473 og 7400) virkede enheden op til ca. 15 MHz (ant. frq.), samtidig var der selvfølgelig en større fejlvisning p.g.a. disse kredses lange skiftetider (dog stadig under I khz). Da jeg havde fået en 74H73 i som FF og en 74S00 som D-gate, var der ingen problemer med at få enheden til at virke op til de 34 MHz (ant. frq.), hvor min modtager stopper. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Det kan måske virke lidt mærkværdigt, at jeg anvender 100 Hz som største opløsning, men denne opløsning er rigeligt til at indstille på et SSB signal, med en kendt frekvens, så nøjagtigt at det læses uden besvær. En anden årsag er, at tælleren skal kunne følge med, når man drejer hen over skalaen. Bruges 1 Hz opløsning, vil der jo gå mindst 1 sek., før tælleren viser den frekvens, man har indstillet på. Det beskrevne system er særlig velegnet til kommunikations- og amatørbåndsmodtagere af ældre dato, med dårlig skala. Ønsker man at have tællerudlæsning på en moderne modtager/transceiver af den type, der kører med fast frekvensområde og skala på VFO en, kan man nøjes med at tælle VFO en uden andre dikkedarer. Da vil båndomskifteren vise, hvor VFO-skalaen skal begynde, og man kan så bare regne med de sidste cifre på tælleren. Dette sidste er meget nøje beskrevet af WA2IKL i 73 magazine aug. 1971, side 56. NØJAGTIGHED m.m. I første omgang afhænger nøjagtigheden af, hvor nøjagtigt modtagerens mellemfrekvens ligger. Skal man dække et meget stort frekvensområde, kommer der dog et andet aspekt ind i sagen. Går vi nemlig opad i frekvens, bliver skiftetiderne i de en OZ NOVEMBER

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

OZ7TA. Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin

OZ7TA. Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin Løst og fast om: Frekvenstællere Transistor PA-trin Jørgen Kragh OZ7TA OZ7TA Amatørtilladelse 1976 Teknisk redaktør af OZ 2002 Formand EDR Gladsaxe RM for EDR kreds 2 Interesseområder: Selvbyg HF Field

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen

TG 8. Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: Modtaget af: Søren Knudsen TG 8 EUC-Syd Sønderborg 6. Skoleperiode Elektronikmekaniker Indhold: TG8 - Kredsløbsbeskrivelse Gruppemedlemmer: Kim Andersen, Kasper Jensen & Thyge Mikkelsen Dato: 30 04-2002 Modtaget af: Søren Knudsen

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

Laboratorie Strømforsyning

Laboratorie Strømforsyning Beskrivelse af 0 30 Volt DC Stabiliseret strømforsyning med variabel strømregulering fra 0,002 3 Amp. Teknisk Specifikation Input spænding: 28-30 Volt AC Input Strøm: 3 A MAX Udgangsspænding: 0 30 Volt,

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

J-fet. Kompendium om J-FET

J-fet. Kompendium om J-FET J-fet 27/8-215 Kompendium om J-FET FET transistorer Generelt Fet-transistorer er opbygget helt anderledes end bipolar transistorerne. Her er det ikke en basisstrøm, der styrer ledeevnen gennem transistoren,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt

En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt 1 En Krystalstabil Oscillator til dit næste projekt Efteråret 2017, af OZ6YM, Palle A. Andersen Ved et tilfælde, medens jeg en dag sat og surfede lidt på nettet, faldt jeg over en konstruktion af en VFO.

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport.

Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Metal Detektor. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It- og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 9/- /- Vejledere:

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008

VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 VHF radio muter CD/FM radio Version 1 af 23. nov. 2008 Dette er den helt store tekniske forklaring skrevet til Tips & Tricks området på Småbådsklubbens hjemmeside. Du kender det sikkert godt du har skruet

Læs mere

To-tone generator med lav forvrængning

To-tone generator med lav forvrængning To-tone generator med lav forvrængning Af OZ1BXM Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com Indledning Denne artikel beskriver en to-tone generator, som frembringer sinustoner på 700 Hz og 1900 Hz. Tonerne tilføres

Læs mere

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1:

Øvelse. Øvelse. D.1 CMOS-øvelse. Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: D.1 CMOS-øvelse Under øvelsen laves notater, som senere bruges i den efterfølgende journal! Opgave 1: A): Opbyg flg. kredsløb: Tilslut til 12 Volt. De to indgange er kortsluttede, og forbundet til en ledning

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. A/D Konvertering. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden:

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32

http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg http://www.oz9f.dk/images/digi_swr/digi-oz9f.jpg23-10-2014 13:42:32 Et PIC16F876 basereret, automatisk 1,8 60 MHz SWR & Watt meter. OZ9F Denne artikel er

Læs mere

Forsøg med Mag. Loop antenner.

Forsøg med Mag. Loop antenner. Mag. Loop Antenner Okt. 2012 Mar. 2015 OZ7BQ Forsøg med Mag. Loop antenner. -Formålet med mine forsøg: -At få afklaret hvordan Mag. Loop en - fungerer under forskellige betingelser. -Om Mag. Loop en er

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

L & C Meter. Et klubprojekt i EDR Frederikssund. Digitalt LC meter af VK3BHR

L & C Meter. Et klubprojekt i EDR Frederikssund. Digitalt LC meter af VK3BHR L & C Meter Et klubprojekt i EDR Frederikssund Digitalt LC meter af VK3BHR Først en stor TAK til Phil Rice VK3BHR, som har stillet sin konstruktion til vor disposition. Min korrespondance med Phil, har

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Tastning af transceiver. OZ5PZ Poul Rosenbeck

Tastning af transceiver. OZ5PZ Poul Rosenbeck Tastning af transceiver. OZ5PZ Poul Rosenbeck Indledning Der bringes i amatørbladene mange konstruktioner af modems og lignende, hvor man med et lille DIL relæ taster transceiverens senderrelæ. Det er

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

HF Sender & Modtager.

HF Sender & Modtager. HF Sender & Modtager. HF Valgfag. Rapport. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: /- 7/-

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys!

Lyskryds. Thomas Olsson Søren Guldbrand Pedersen. Og der blev lys! Og der blev lys! OPGAVEFORMULERING:... 2 DESIGN AF SEKVENS:... 3 PROGRAMMERING AF PEEL KREDS... 6 UDREGNING AF RC-LED CLOCK-GENERAOR:... 9 LYSDIODER:... 12 KOMPONENLISE:... 13 DIAGRAM:... 14 KONKLUSION:...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Boostere på modelbanen

Boostere på modelbanen Boostere på modelbanen Er der behov for mere effekt til driften af lokomotiver end fx Intelliboxen kan klare, kan installation af en eller flere boostere blive nødvendigt. Her er en beskrivelse af boostersystemet,

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Ombygning af PC strømforsyninger

Ombygning af PC strømforsyninger Ombygning af PC strømforsyninger Jørgen Kragh OZ7TA Rev. 18. marts 2009 Hvad skal vi høre om? PC strømforsyningens virkemåde AT og ATX forsyninger Ombygningen Højere strøm eller spænding Omvikling Støjer

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

0.1 Modultest af hardware

0.1 Modultest af hardware 0.1 Modultest af hardware Hardwaren af M2 testes ved, at de enkelte blokke først testes hver for sig, og derefter testes det, om hele modulet virker. TS2-monitoren brændes i ROM, og ved at forbinde M2

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET ADVARSEL Du skal installere antennen (forbindelse til placering "B" på bagsiden af radioen) og indstille SWR (Standing Wave Ratio) ved installationen. Undladelse af dette kan resultere i ødelæggelse af

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002.

Temperaturmåler. Klaus Jørgensen. Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud. Odense Tekniskskole. Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002. Temperaturmåler Klaus Jørgensen Klaus Jørgensen & Ole Rud Odense Tekniskskole Allegade 79 Odense C 5000 28/10 2002 Vejleder: PSS Forord.: Denne rapport omhandler et forsøg hvor der skal opbygges et apparat,

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen Intro leaded Tommy Sørensen Indholdsfortegnelse Henvisninger...3 Lodning...4 Værktøj lodning...6 Eksempler på lodninger...9 Farvekode...10 Præfiks...10 Standardrækker...11 Komponenter...12 Modstand...12

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3 BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer Part 3 Der er taget udgangspunkt i en rigtig god monitor, men det kunne lige så godt have været en stor gulv-højttaler; princippet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 PROCES-DATA A/S 550 696 01 Flow Transmitter PD 340 Installationsguide DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright

Læs mere