Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland"

Transkript

1 Ankomstfolder I denne folder kan du læse lidt om det åbne afsnit i, fængslet ved Nørre Snede. Der er information om dagligdagen, om regler og forskellige åbningstider. Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne folder, er du velkommen til at kontakte personalet. Anne Marie Borggaard, fængselsinspektør

2 Indhold Lidt om fængslet... 2 Ved indsættelsen... 2 Ordensregler vær særlig opmærksom på disse punkter... 2 Disciplinært... 4 Købmand... 5 Besøg i fængslet... 5 Børneansvarlig... 7 Udgang... 7 Handleplaner... 9 Telefon... 9 Post... 9 Fritid Depot Penge og dusør Præst Frisør Undervisning og beskæftigelse Undervisning Bygningshold Depot Centrallager Grønne fag ADL værksted Sygdom Tandlæge Klagemuligheder og anmodningssedler Ved løsladelsen Egne Noter Kort... 1

3 Velkommen til Lidt om fængslet, er det officielle navn for fængslet, du nu er ankommet til. I det åbne afsnit af fængslet er der 75 pladser, fordelt på fire afdelinger. Tre afdelinger er almindelige fællesskabsafdelinger og en afdeling er med særlig fokus på daglig livsførelse. Du er kommet til et åbent fængsel, hvor du i meget vid udstrækning selv har ansvaret for hvordan din afsoning skal forløbe. Udover denne folder kan du læse om regler for opholdet i fængslets regelsamling. Du kan også finde de overordnede regler for fængslernes virksomhed i Straffuldbyrdelsesloven, også kendt som Den Blå Bog, som du kan låne på afdelingskontoret. Ved indsættelsen Ved ankomst får du en kontaktperson som holder en indsættelsessamtale med dig, hvor vi taler om de muligheder, der er under afsoningen: hvordan du søger hjælp til husleje, fritagelse for kontingent, mv. Kontaktpersonen forventer, at du selv deltager i løsningen af aktuelle problemer omkring din sag samt udfærdigelse af afsonings- og handleplaner. Hvis du har akutte problemer ved indsættelsen, skal du hurtigst muligt kontakte personalet. Ordensregler vær særlig opmærksom på disse punkter 2

4 Du er selv ansvarlig for dine ting på stuen, det vil sige: Har du været flink at låne naboen en ting, og tømmes dennes stue, må vi gå ud fra at tingen tilhører den person, som boede på stuen. Vi kan ikke udlevere det til andre, uden den formodede ejermands samtykke. Et godt råd: Lad være med at låne ting ud til andre. 1. Tag hensyn til andre så tager de hensyn til dig. 2. Ryd op efter dig i fællesarealerne. 3. Du må ikke være i besiddelse af kontanter. 4. Det er ikke tilladt at gå på de øvrige afdelinger. 5. Der må ikke flyttes rundt på stueinventaret. 6. Du skal hver aften klokken 20:30 befinde dig på afdelingen. 7. Du skal hver aften klokken 21:00 befinde dig på din egen stue. 8. Der er stueeftersyn lørdag klokken 18:00, hvor din stue skal være rengjort. 9. Der må ud over mindre medieafspillere (f.eks. clockradioer, afspillere og små ghettoblastere) ikke være andet inventar end det, der står på stuebladet. 10. Billeder mv. må kun opsættes på vægskinne og opslagstavle. 11. Færdsel med arbejdsfodtøj på afdelingen er ikke tilladt. 12. Ved løsladelse skal du gøre din egen stue ren. 13. Du må ikke overdrage din stue til andre indsatte når du er på udgang uden at give skriftlig fuldmagt til personalet. Nøglen skal afleveres til opsynspersonalet. 14. Du skal slukke for lys, TV, radio og andre strømforbrugende apparater, når du forlader afdelingen og din stue skal ved arbejdstids begyndelse være i rimelig orden. 15. Du må ikke få tilsendt nærings- eller nydelsesmidler med posten. 16. Indendørs må du kun ryge på din egen opholdsstue og for lukket dør. 17. Der foretages optælling på vilkårlige tidspunkter. 18. Din stue skal kunne undersøges af personalet på under 30 minutter. Det betyder at personalet kan bede dig om at hensætte dele af dine ejendele på depotet, hvis man vurderer at du har for mange ting. 3

5 Det er dit eget ansvar at kende reglerne. Spørg hvis du er i tvivl om noget. Disciplinært Fængslet har en streng holdning til vold, spiritus, narko og handler. Overtrædelse af reglerne kan bl.a. medføre politianmeldelse og overførsel til lukket fængsel. Fængslet er forpligtet til jævnligt at tage overvågede urinprøver stikprøvevis for at kontrollere forekomsten af ulovlige stoffer. Flugt fra fængslet er strafbart og giver typisk 30 dages fængsel. Det er ikke tilladt at indføre eller besidde følgende: - Elektriske apparater med gløde-/varmelegeme. - Brændbare væsker. - Trådløse telefoner, personsøgere, kikkert, fotografiapparater, videokamera, våbenattrapper, knive, dartpile, barberknive og genstande, der er tilvirket til at kunne bruges under slagsmål. - Udstyr, der er beregnet til kampsport. - Drikkevarer, der indeholder spiritus. - Euforiserende stoffer og anabolske steroider. - Medicin må kun besiddes efter aftale med læge/sygeplejerske. - Domsudskrifter. - Computer. - Egen mobiltelefon, der ikke er købt igennem fængslet (du må gerne have SIM-kort). - Film, musik, computer- og konsolspil samt softwareprogrammer, der ikke er lagret på originale statiske medier. Det vil sige at du ikke må have hjemmelavede kopier af f.eks. musik eller film, men du må eksempelvis gerne have en original film eller original musik CD. Ligeledes betyder det, at du ikke må besidde mp3-afspillere eller lignende med indbygget dynamisk hukommelse, som f.eks. ipods, USBsticks og lignende. 4

6 På stuen må du have 1 stereoanlæg, 1 medieafspiller, 50 enheder af musikfilm- software- eller spiludgivelser samt 1 spilkonsol. Netværksfunktion må ikke anvendes. Købmand Vær opmærksom på, at hvis du er på ADL-afdelingen, så er der en anden procedure i forhold til indkøb af kost mv. Du skal selv holde dig med kost og ting til personlig hygiejne mv. Dette kan købes gennem fængslets købmand, som har åbent mandag og onsdag eftermiddage. Bestillingsliste til købmanden kan fås på afdelingen. Levering om onsdagen: Hvis du skal have varer om onsdagen, skal du aflevere din bestilling om mandagen inden klokken 16:00. Levering om mandagen: Hvis du skal have varer om mandagen, skal du aflevere din bestilling om torsdagen inden klokken 16:00. Købmandens åbningstider Mandag fra kl. 15:00 kl. ca. 16:00 Onsdag fra kl. 15:00 kl. ca. 17:00 Besøg i fængslet For at komme som besøgende i fængslet, skal man først godkendes, hvilket kan tage op til en uge fra vi modtager besøgsansøgningen. Denne ansøgning kan printes ud fra vores hjemmeside på Den udfyldte blanket skal sendes tilbage til fængslet. Når de pårørende er godkendt, får du et stykke papir om, hvem der er godkendt, samt en kopi af 5

7 besøgsvejledningen, så du kan fortælle dine besøgende om reglerne. Pårørende skal altid medbringe gyldigt billed-id ved besøg. Ansøgninger kan udelukkende modtages ved enten at den pårørende personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale, eller den pårørende sender ansøgningen som brev eller sender den som fax til fængslet (fax nummer ). Ønsker man besøg af børn fra 0 til 18 år, skal der foreligge en fuldmagt fra forældre eller værge, før disse kan godkendes. Efterfølgende vil også børn modtage en besøgstilladelse. Børn under 15 år kan kun afvikle besøg i følge med en voksen. Den besøgende må påregne, at der bliver indhentet oplysninger i kriminalregistret. Der må maksimalt komme 4 personer samtidigt ved besøg. Besøg med børn Besøg med børn (0-18 år) skal bestilles og foregår i et rum, som personalet anviser. Bestilling af besøg kan tidligst ske 1 uge på forhånd, og sker ved at den indsatte, som skal have besøg henvender sig til personalet, der booker en tid. Besøg sker i blokke (kl og ) hver lørdag, søndag og på visse helligdage. En formiddagsblok kan forlænges, hvis der er et ledigt lokale. Uden for kan man være på Legepladsen og i Parken eller lige udenfor yderdøren til besøgsbygningen. Husk at rygning er forbudt i hele besøgsbygningen. Den indsatte har ansvaret for besøgende børn. Børnene må ikke overlades til andre indsatte. Børn mellem 0 og 15 år skal være sammen med en voksen mens der er besøg. Besøg uden børn Besøg uden børn sker på afdelingen, hvor den indsatte bor. Man må være på 6

8 afdelingens fællesarealer og på den indsattes opholdsrum, men ikke på andre indsattes opholdsrum. Uden for må man være lige udenfor afdelingens dør. Besøgstiden er fra kl hver lørdag, søndag og på visse helligdage. Man skal starte sit besøg inden kl. 15. De godkendte besøgende skal ikke melde deres ankomst på forhånd. De besøgende må medtage de madvarer og nydelsesmidler, der kan spises med den enkelte indsatte under besøget. Den indsatte må beholde restbeholdning af nydelsesmidler svarende til 50 kr. Frostvarer må ikke medbringes. Der må ikke medbringes husdyr ved besøg, ej heller i bilen ved P-pladsen. Børneansvarlig Har du barn/børn og er der nogle ting omkring dem, som du har brug for at tale om, er der i fængslet en børneansvarlig som vil hjælpe dig. Der er mulighed for at få en fotobog med billeder fra din hverdag og omgivelserne i fængslet og du kan indtale en godnathistorie på en cd, som kan sendes hjem til dit barn/børn. Udfyld en anmodningsseddel og den børneansvarlige vil tage kontakt til dig. Udgang 35 udgang (weekendorlov) Efter 30 dages ophold i fængslet kan der normalt søges om 35 udgang (weekendorlov) for at besøge nærmeste pårørende. - Der kan opnås en weekendudgang for hver 3-ugers periode. - Weekendudgangen foregår fra fredag kl. 14:30 til søndag kl. 20:00. - Falder fredag på en helligdag foregår udgang fra kl. 13:30. 7

9 - I stedet for 1 weekendudgang kan man søge om 3 udgange af 12 timers varighed, eller 2 udgange af henholdsvis 12 timers og 24 timers varighed. - Der kan opspares højst 4 udgange. Ansøgninger om udgange kan hentes på vores hjemmeside og afleveres i underskrevet stand af de pårørende senest tirsdag inden udgangen. Udgangsansøgninger kan udelukkende modtages ved enten at den pårørende personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale, eller den pårørende sender ansøgnigen som brev eller sender den som fax til fængslet (fax nummer ). Ved politi-høring skal ansøgningen være fængslet i hænde senest 3 uger før den ansøgte udgang. 31 Udgang (ekstraordinær udgang) - Du skal dokumentere formålet med udgangen. - Udgangen kan højst gives for det tidsrum, der er nødvendigt. - Hvis du ikke er i regelmæssig udgangsforløb, skal udgangen godkendes af en mellemleder (overvagtmester eller afdelingsleder) udgange modregnes i nogle tilfælde, således at din tid på udgangsadressen fratrækkes ved senere weekendudgang. Tilbagekomst efter udgang Ved tilbagekomst efter udgange skal du henvende dig i modtagelsen. - Efter weekendudgang må der medtages madvarer og nydelsesmidler svarende til en værdi af 200 kr. - Efter 31-udgang og frigang må der ikke medbringes varer. I tilfælde hvor fraværet falder sammen med købmandshandlen og din udgang er med overnatning, må der medbringes varer til en værdi af 200 kr. Det er ikke tilladt at medbringe frostvarer. 8

10 Udeblivelse fra udgang vil medføre efterlysning ved politiet, at tilladelsen til udgang tilbagekaldes eller at du overføres til fortsat afsoning i lukket fængsel. Handleplaner Normalt skal der 4 uger efter indsættelsen laves en handleplan for din afsoning og for tiden derefter. Handleplaner skal laves for de fleste indsatte i dette fængsel. Der er tilknyttet en socialrådgiver til hver afdeling, som kan bistå med hjælp ved den sociale del af sagsbehandlingen, ligesom socialrådgiveren har en vigtig rolle i handleplansarbejdet. Telefon Det er muligt at købe en telefon af fængslet, som bliver fastgjort på dit opholdsrum. Det er tilladt at råde over SIM-kort. Post Der udleveres post fra afdelingskontoret. Det er en god ide, at få de pårørende til at skrive dit stuenummer og afdeling på de breve, de sender til dig. Postkassen for udgående post er foran centralvagten og bliver tømt dagligt kl. 14:00. Du kan søge fritagelse for at modtage digital post fra offentlige myndigheder mens du afsoner. Du vil i stedet få tilsendt fysiske breve. Det er også muligt at give fuldmagt til en pårørende, som i dit sted kan læse digital post. Tal med din kontaktperson herom. Hvis ikke du allerede har NemID, anbefaler vi at du har det ved din løsladelse. Fængslets adresse er 9

11 Fængslet ved Nørre Snede 8766 Nørre Snede Postforsendelser til indsatte må ikke indeholde kontanter og der må ikke tilsendes nærings- eller nydelsesmidler. Fritid Personalet arrangerer forskellige aktiviteter alle hverdage på nær om onsdagen. Aktiviteterne kan du få mere at vide om på din afdelings opslagstavle eller ved at tale med det personale, som afholder fritidsaktiviteter. Biblioteket har åbent cirka hver anden uge, hvor der kommer en bibliotekar. Personalet som afholder fritidsaktiviteter har også mulighed for at åbne for biblioteket. Swimmingpool Fængslet har sin egen swimmingpool, som i sommertiden kan åbnes efter aftale med personalet. Man mødes ved modtagelsen, og går samlet af sted, ligesom man forlader poolen samlet. Herudover er der også aktiviteter uden personale: Boldbanen Fodbold, beachvolley og basketball. Sportspladsen kan benyttes i weekender af indsatte, der ikke har besøg og må ikke benyttes efter mørkets frembrud. Træningsrum Åbent hverdage efter arbejdstid, weekend åbent hele dagen. Lukkes alle dage kl. 20:30. 10

12 Fritidsture uden for fængslet Der er mulighed for sammen med personalet at arrangere ture til forskellige aktiviteter uden for fængslet. Alle fritidsaktiviteter foregår efter arbejdstids ophør og forudsætter tilfredsstillende varetagelse af arbejdspligten i arbejdstiden. Depot Depotet har åbent alle hverdage fra kl. 07:30 til kl. 08:30. Genstande, der ønskes medtaget ved udgang, bestilles på depotet senest onsdag før udgangen. Det samme gælder for genstande der ønskes udbragt ved besøg. Se i øvrigt afsnittet om depotet som arbejdsplads. Penge og dusør Indbetaling af penge til indsatte skal ske via fængslets bankkonto. Beløbet skal indbetales til: Danske Bank Reg.nr Konto nr For udenlandske indbetalinger IBAN: DK Swiftadresse: DABADKKK Ved indbetaling SKAL følgende informationer oplyses: Indsattes cpr. nr. og navn Evt. indsat nr. og afdeling Endvidere kan navn på afsender oplyses. Der må ikke ved indbetaling skrives andre meddelelser eller hilsner, da disse ikke vil blive videreformidlet. 11

13 Er der ikke fyldestgørende informationer på indbetalingen, vil beløbet blive registreret på en konto i fængslet for indbetalinger, der ikke kan placeres. Du skal være opmærksom på, at der ved overførsler mellem banker godt kan gå nogle dage, inden beløbet registreres på fængslets bankkonto. Efter at beløbet er registreret på fængslets bankkonto, vil det blive registreret på indsattes konto den først kommende mandag eller onsdag. Indsatte modtager herefter besked om indbetalingen. Kontante indbetalinger Der kan hverken ved fremmøde, i forbindelse med besøg eller ved tilsendelse i brev ske kontant indbetaling. Indbetaling skal ske via bank i henhold til ovenstående. Du må ikke være i besiddelse af kontanter i fængslet. Der er dusørudbetaling hver onsdag, hvor pengene bliver registreret på dit kort, som du kan benytte ved købmanden. Kostpenge er forudbetalt og lønnen er bagudbetalt. Beskeder til økonomikontoret afleveres i postkassen under fritidskalenderen. Præst Tirsdag og torsdag mellem klokken 15:15 og 17:15. Præsten arrangerer også andre aktiviteter, som f.eks. vandreture, café-møder og foredrag. Ture ud af fængslet sammen med præsten kan gives for indsatte i regelmæssig uledsaget udgangsforløb. Frisør Der kommer en frisør til fængslet hver tirsdag. Du skal tilmelde dig senest 12

14 dagen forinden på kontoret. Det koster 90 kroner at blive klippet og tilmelding er bindende. Undervisning og beskæftigelse Under afsoning har man pligt og ret til at være beskæftiget ved arbejde eller undervisning. Normalt vil der i dagene efter indsættelse blive afholdt en samtale om arbejde og skole. Der er mulighed for arbejde ved Park, Skov, Depot, Centrallager, Bygningshold samt ADL Værksted. Du kan også få undervisning i fængslets skole. Arbejdstider: Mandag til torsdag fra kl. 07:45 til kl.15:00 Fredag fra kl. 07:45 til kl. 14:30 Ved for sent fremmøde sker der løntræk pr. påbegyndte time, i gentagelsestilfælde bortfalder tillæg. Ved manglende flid kan man bortvises og anvises andet arbejde. Hvis du selv ønsker andet arbejde, skal du søge gennem din arbejdsplads. Undervisning Fængselsskolen tilbyder Forberedende Voksenundervisning og Almen VoksenUddannelse, svarende til klasse niveau. Undervisningen er fuld tid, kan ikke kombineres med andre job. Under Jobformidlingssamtalen finder vi ud af, om du skal deltage i undervisning eller være på en arbejdsplads. Der vil løbende blive tilbudt AMU-kurser. De vil blive annonceret på afdelingerne. Det vil være muligt at deltage i kurserne uanset, hvor du er beskæftiget. Du kan altid bede din kontaktperson booke en tid til dig i Vejledningskalenderen, hvis du ønsker vejledning i forhold til uddannelse eller job. 13

15 Vejledning Du vil blive tilbudt vejledning om uddannelses- og karriereplanlægning mens du opholder dig her. Bygningshold Herunder smedje og teknisk anlæg. Bygningsholdet omfatter murer-, maler-, smede-, tømrer- og el-arbejde. Hovedbeskæftigelsen består i vedligeholdelse af fængslets bygninger, sanitet og inventar, samt evt. nybyggeri. Desuden omfatter arbejdet også kloakering, renovation, vejanlæg og vedligeholdelse af fængslets biler. Beskæftiger mellem 8-12 indsatte. Depot Depotet omfatter opbevaring og udlevering af tøj, fodtøj og linned, vask og udlevering af rengøring og husholdningseffekter, samt diverse rengøringsfunktioner og vask af vinduer på fængslet. Beskæftiger mellem 2-4 indsatte. Centrallager På centrallageret beskæftiger vi i gennemsnit 8 mand med samling, ordrebehandling og udkørsel af kriminalforsorgens møbelproduktion. Vi gør daglig brug af maskiner, truck, varevogn og 2 stk. lastbiler. Målsætningen er et højt serviceniveau for vores kunder. Vi leverer møbler i hele Danmark. Det er ikke et absolut krav for den indsatte at han besidder stort kørekort, truck-certifikat m.m. da her er mulighed for at få de nødvendige kompetencer, i form af arbejdstræning, kurser m.m. 14

16 Grønne fag Arbejdsområderne består af - Pleje og vedligehold af park og anlæg. - Klipning af plæner og boldbaner, beskæring af træer buske og hække, lugning samt brænding af ukrudt, såning og fremstilling af diverse sommerblomster og krydderurter i eget drivhus. - Dyrkning af bl.a. tomater og agurker til internt salg. Skovdrift med bl.a. nyplantning og renholdelse af disse arealer, udtynding og fældning i eksisterende skov samt stor produktion af brænde. Juletræer og klipning af pyntegrønt i sæson og vedligehold af kulturer. Økologisk landbrug med dyrkning af korn / halm og græs / hø slet. Fårehold på Ploughavegård med 20 moderdyr. ADL værksted Fremstilling af legepladsredskaber såsom gyngestativer, vipper osv. Forhindringsbaner efter ønske, fuglehuse, borde- bænkesæt, højbede, rævefælder, blomsterkasser, fodertønder osv. - derudover alt forefaldende montagearbejde. Sygdom Der er til åbent afsnit tilknyttet sygeplejerske. Er du syg, skal dette meddeles til afdelingspersonalet inden kl Efterfølgende kommer du til sygeplejersken, der vurderer, om du skal sygemeldes. I givet fald skal du opholde dig på egen stue. Der udbetales sygedusør for hele fraværsdage. Sygemelding efter kl skal meddeles arbejdspladsen. 15

17 Fængselslægen er her 1 gang i ugen. Medicinudlevering foregår på afdelingen og kan indebære fastlagte tider. Hverdage kl. 07:00 07:30, 12:00 12:30, 17:00 17:30 og 20:30 20:45 Weekend kl. 08:00 08:30, 12:00 12:30, 17:00 17:30 og 20:30 20:45 Tandlæge Ønsker du behandling hos tandlægen, skal du kontakte personalet på din afdeling. Klagemuligheder og anmodningssedler Vil du klage over en afgørelse som fængslet har truffet, har du ofte mulighed for at gøre det. Der er forskellige klagemuligheder alt efter hvad du ønsker at klage over. Hvis du har spørgsmål, så kontakt personalet. Klager over lægebehandling skal indgives til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Du har altid mulighed for at bede om en samtale med ledelsen, og det er typisk overvagtmesteren eller afdelingslederen, som det vil være relevant at tale med. Du kan også stile anmodningsseddel til andre ledere, herunder til inspektionen. På anmodningssedlen skal emnet for samtalen angives. Ved løsladelsen På din løsladelsesdag kan du vælge enten at få en billet hjem eller blive hentet af pårørende. Giv os besked cirka en uge forinden, så vi kan nå at forberede din løsladelse bedst muligt. 16

18 Det er vigtigt at du har gjort grundigt rent på dit opholdsrum inden du tager af sted. Dette vil blive tjekket af en fængselsbetjent og du skal være særlig opmærksom på, at du er erstatningspligtig for skader. Eventuelle resterende ejendele og løsladelsespenge udbetales fra centralvagten, hvorefter du løslades dette sker som regel klokken 08:30. 17

19 Egne Noter 18

20 A Afdeling A B Afdeling B C Afdeling C D Afdeling D 1 Modtagelse/Postkasse 2 Centralvagt Læge, Træning, 3 Bibliotek og købmand 4 Boldbane 5 Swimmingpool 6 Kirke og kirkepavillon 7 Kontorbygning 8 Parken/legeplads 9 Skansen 10 Læderværksted 11 Grønne fag 12 ADL Værksted Mødested ved brand 13 Depot 14 Besøg 15 Uddannelsescenter 16 Bygningshold 17 Centrallager 18 Retning mod Vejle 19 Retning mod Nr. Snede Kort D 9 A 2 B C

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale. Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afdeling Korinth DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere