Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland"

Transkript

1 Ankomstfolder I denne folder kan du læse lidt om det åbne afsnit i, fængslet ved Nørre Snede. Der er information om dagligdagen, om regler og forskellige åbningstider. Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne folder, er du velkommen til at kontakte personalet. Anne Marie Borggaard, fængselsinspektør

2 Indhold Lidt om fængslet... 2 Ved indsættelsen... 2 Ordensregler vær særlig opmærksom på disse punkter... 2 Disciplinært... 4 Købmand... 5 Besøg i fængslet... 5 Børneansvarlig... 7 Udgang... 7 Handleplaner... 9 Telefon... 9 Post... 9 Fritid Depot Penge og dusør Præst Frisør Undervisning og beskæftigelse Undervisning Bygningshold Depot Centrallager Grønne fag ADL værksted Sygdom Tandlæge Klagemuligheder og anmodningssedler Ved løsladelsen Egne Noter Kort... 1

3 Velkommen til Lidt om fængslet, er det officielle navn for fængslet, du nu er ankommet til. I det åbne afsnit af fængslet er der 75 pladser, fordelt på fire afdelinger. Tre afdelinger er almindelige fællesskabsafdelinger og en afdeling er med særlig fokus på daglig livsførelse. Du er kommet til et åbent fængsel, hvor du i meget vid udstrækning selv har ansvaret for hvordan din afsoning skal forløbe. Udover denne folder kan du læse om regler for opholdet i fængslets regelsamling. Du kan også finde de overordnede regler for fængslernes virksomhed i Straffuldbyrdelsesloven, også kendt som Den Blå Bog, som du kan låne på afdelingskontoret. Ved indsættelsen Ved ankomst får du en kontaktperson som holder en indsættelsessamtale med dig, hvor vi taler om de muligheder, der er under afsoningen: hvordan du søger hjælp til husleje, fritagelse for kontingent, mv. Kontaktpersonen forventer, at du selv deltager i løsningen af aktuelle problemer omkring din sag samt udfærdigelse af afsonings- og handleplaner. Hvis du har akutte problemer ved indsættelsen, skal du hurtigst muligt kontakte personalet. Ordensregler vær særlig opmærksom på disse punkter 2

4 Du er selv ansvarlig for dine ting på stuen, det vil sige: Har du været flink at låne naboen en ting, og tømmes dennes stue, må vi gå ud fra at tingen tilhører den person, som boede på stuen. Vi kan ikke udlevere det til andre, uden den formodede ejermands samtykke. Et godt råd: Lad være med at låne ting ud til andre. 1. Tag hensyn til andre så tager de hensyn til dig. 2. Ryd op efter dig i fællesarealerne. 3. Du må ikke være i besiddelse af kontanter. 4. Det er ikke tilladt at gå på de øvrige afdelinger. 5. Der må ikke flyttes rundt på stueinventaret. 6. Du skal hver aften klokken 20:30 befinde dig på afdelingen. 7. Du skal hver aften klokken 21:00 befinde dig på din egen stue. 8. Der er stueeftersyn lørdag klokken 18:00, hvor din stue skal være rengjort. 9. Der må ud over mindre medieafspillere (f.eks. clockradioer, afspillere og små ghettoblastere) ikke være andet inventar end det, der står på stuebladet. 10. Billeder mv. må kun opsættes på vægskinne og opslagstavle. 11. Færdsel med arbejdsfodtøj på afdelingen er ikke tilladt. 12. Ved løsladelse skal du gøre din egen stue ren. 13. Du må ikke overdrage din stue til andre indsatte når du er på udgang uden at give skriftlig fuldmagt til personalet. Nøglen skal afleveres til opsynspersonalet. 14. Du skal slukke for lys, TV, radio og andre strømforbrugende apparater, når du forlader afdelingen og din stue skal ved arbejdstids begyndelse være i rimelig orden. 15. Du må ikke få tilsendt nærings- eller nydelsesmidler med posten. 16. Indendørs må du kun ryge på din egen opholdsstue og for lukket dør. 17. Der foretages optælling på vilkårlige tidspunkter. 18. Din stue skal kunne undersøges af personalet på under 30 minutter. Det betyder at personalet kan bede dig om at hensætte dele af dine ejendele på depotet, hvis man vurderer at du har for mange ting. 3

5 Det er dit eget ansvar at kende reglerne. Spørg hvis du er i tvivl om noget. Disciplinært Fængslet har en streng holdning til vold, spiritus, narko og handler. Overtrædelse af reglerne kan bl.a. medføre politianmeldelse og overførsel til lukket fængsel. Fængslet er forpligtet til jævnligt at tage overvågede urinprøver stikprøvevis for at kontrollere forekomsten af ulovlige stoffer. Flugt fra fængslet er strafbart og giver typisk 30 dages fængsel. Det er ikke tilladt at indføre eller besidde følgende: - Elektriske apparater med gløde-/varmelegeme. - Brændbare væsker. - Trådløse telefoner, personsøgere, kikkert, fotografiapparater, videokamera, våbenattrapper, knive, dartpile, barberknive og genstande, der er tilvirket til at kunne bruges under slagsmål. - Udstyr, der er beregnet til kampsport. - Drikkevarer, der indeholder spiritus. - Euforiserende stoffer og anabolske steroider. - Medicin må kun besiddes efter aftale med læge/sygeplejerske. - Domsudskrifter. - Computer. - Egen mobiltelefon, der ikke er købt igennem fængslet (du må gerne have SIM-kort). - Film, musik, computer- og konsolspil samt softwareprogrammer, der ikke er lagret på originale statiske medier. Det vil sige at du ikke må have hjemmelavede kopier af f.eks. musik eller film, men du må eksempelvis gerne have en original film eller original musik CD. Ligeledes betyder det, at du ikke må besidde mp3-afspillere eller lignende med indbygget dynamisk hukommelse, som f.eks. ipods, USBsticks og lignende. 4

6 På stuen må du have 1 stereoanlæg, 1 medieafspiller, 50 enheder af musikfilm- software- eller spiludgivelser samt 1 spilkonsol. Netværksfunktion må ikke anvendes. Købmand Vær opmærksom på, at hvis du er på ADL-afdelingen, så er der en anden procedure i forhold til indkøb af kost mv. Du skal selv holde dig med kost og ting til personlig hygiejne mv. Dette kan købes gennem fængslets købmand, som har åbent mandag og onsdag eftermiddage. Bestillingsliste til købmanden kan fås på afdelingen. Levering om onsdagen: Hvis du skal have varer om onsdagen, skal du aflevere din bestilling om mandagen inden klokken 16:00. Levering om mandagen: Hvis du skal have varer om mandagen, skal du aflevere din bestilling om torsdagen inden klokken 16:00. Købmandens åbningstider Mandag fra kl. 15:00 kl. ca. 16:00 Onsdag fra kl. 15:00 kl. ca. 17:00 Besøg i fængslet For at komme som besøgende i fængslet, skal man først godkendes, hvilket kan tage op til en uge fra vi modtager besøgsansøgningen. Denne ansøgning kan printes ud fra vores hjemmeside på Den udfyldte blanket skal sendes tilbage til fængslet. Når de pårørende er godkendt, får du et stykke papir om, hvem der er godkendt, samt en kopi af 5

7 besøgsvejledningen, så du kan fortælle dine besøgende om reglerne. Pårørende skal altid medbringe gyldigt billed-id ved besøg. Ansøgninger kan udelukkende modtages ved enten at den pårørende personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale, eller den pårørende sender ansøgningen som brev eller sender den som fax til fængslet (fax nummer ). Ønsker man besøg af børn fra 0 til 18 år, skal der foreligge en fuldmagt fra forældre eller værge, før disse kan godkendes. Efterfølgende vil også børn modtage en besøgstilladelse. Børn under 15 år kan kun afvikle besøg i følge med en voksen. Den besøgende må påregne, at der bliver indhentet oplysninger i kriminalregistret. Der må maksimalt komme 4 personer samtidigt ved besøg. Besøg med børn Besøg med børn (0-18 år) skal bestilles og foregår i et rum, som personalet anviser. Bestilling af besøg kan tidligst ske 1 uge på forhånd, og sker ved at den indsatte, som skal have besøg henvender sig til personalet, der booker en tid. Besøg sker i blokke (kl og ) hver lørdag, søndag og på visse helligdage. En formiddagsblok kan forlænges, hvis der er et ledigt lokale. Uden for kan man være på Legepladsen og i Parken eller lige udenfor yderdøren til besøgsbygningen. Husk at rygning er forbudt i hele besøgsbygningen. Den indsatte har ansvaret for besøgende børn. Børnene må ikke overlades til andre indsatte. Børn mellem 0 og 15 år skal være sammen med en voksen mens der er besøg. Besøg uden børn Besøg uden børn sker på afdelingen, hvor den indsatte bor. Man må være på 6

8 afdelingens fællesarealer og på den indsattes opholdsrum, men ikke på andre indsattes opholdsrum. Uden for må man være lige udenfor afdelingens dør. Besøgstiden er fra kl hver lørdag, søndag og på visse helligdage. Man skal starte sit besøg inden kl. 15. De godkendte besøgende skal ikke melde deres ankomst på forhånd. De besøgende må medtage de madvarer og nydelsesmidler, der kan spises med den enkelte indsatte under besøget. Den indsatte må beholde restbeholdning af nydelsesmidler svarende til 50 kr. Frostvarer må ikke medbringes. Der må ikke medbringes husdyr ved besøg, ej heller i bilen ved P-pladsen. Børneansvarlig Har du barn/børn og er der nogle ting omkring dem, som du har brug for at tale om, er der i fængslet en børneansvarlig som vil hjælpe dig. Der er mulighed for at få en fotobog med billeder fra din hverdag og omgivelserne i fængslet og du kan indtale en godnathistorie på en cd, som kan sendes hjem til dit barn/børn. Udfyld en anmodningsseddel og den børneansvarlige vil tage kontakt til dig. Udgang 35 udgang (weekendorlov) Efter 30 dages ophold i fængslet kan der normalt søges om 35 udgang (weekendorlov) for at besøge nærmeste pårørende. - Der kan opnås en weekendudgang for hver 3-ugers periode. - Weekendudgangen foregår fra fredag kl. 14:30 til søndag kl. 20:00. - Falder fredag på en helligdag foregår udgang fra kl. 13:30. 7

9 - I stedet for 1 weekendudgang kan man søge om 3 udgange af 12 timers varighed, eller 2 udgange af henholdsvis 12 timers og 24 timers varighed. - Der kan opspares højst 4 udgange. Ansøgninger om udgange kan hentes på vores hjemmeside og afleveres i underskrevet stand af de pårørende senest tirsdag inden udgangen. Udgangsansøgninger kan udelukkende modtages ved enten at den pårørende personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale, eller den pårørende sender ansøgnigen som brev eller sender den som fax til fængslet (fax nummer ). Ved politi-høring skal ansøgningen være fængslet i hænde senest 3 uger før den ansøgte udgang. 31 Udgang (ekstraordinær udgang) - Du skal dokumentere formålet med udgangen. - Udgangen kan højst gives for det tidsrum, der er nødvendigt. - Hvis du ikke er i regelmæssig udgangsforløb, skal udgangen godkendes af en mellemleder (overvagtmester eller afdelingsleder) udgange modregnes i nogle tilfælde, således at din tid på udgangsadressen fratrækkes ved senere weekendudgang. Tilbagekomst efter udgang Ved tilbagekomst efter udgange skal du henvende dig i modtagelsen. - Efter weekendudgang må der medtages madvarer og nydelsesmidler svarende til en værdi af 200 kr. - Efter 31-udgang og frigang må der ikke medbringes varer. I tilfælde hvor fraværet falder sammen med købmandshandlen og din udgang er med overnatning, må der medbringes varer til en værdi af 200 kr. Det er ikke tilladt at medbringe frostvarer. 8

10 Udeblivelse fra udgang vil medføre efterlysning ved politiet, at tilladelsen til udgang tilbagekaldes eller at du overføres til fortsat afsoning i lukket fængsel. Handleplaner Normalt skal der 4 uger efter indsættelsen laves en handleplan for din afsoning og for tiden derefter. Handleplaner skal laves for de fleste indsatte i dette fængsel. Der er tilknyttet en socialrådgiver til hver afdeling, som kan bistå med hjælp ved den sociale del af sagsbehandlingen, ligesom socialrådgiveren har en vigtig rolle i handleplansarbejdet. Telefon Det er muligt at købe en telefon af fængslet, som bliver fastgjort på dit opholdsrum. Det er tilladt at råde over SIM-kort. Post Der udleveres post fra afdelingskontoret. Det er en god ide, at få de pårørende til at skrive dit stuenummer og afdeling på de breve, de sender til dig. Postkassen for udgående post er foran centralvagten og bliver tømt dagligt kl. 14:00. Du kan søge fritagelse for at modtage digital post fra offentlige myndigheder mens du afsoner. Du vil i stedet få tilsendt fysiske breve. Det er også muligt at give fuldmagt til en pårørende, som i dit sted kan læse digital post. Tal med din kontaktperson herom. Hvis ikke du allerede har NemID, anbefaler vi at du har det ved din løsladelse. Fængslets adresse er 9

11 Fængslet ved Nørre Snede 8766 Nørre Snede Postforsendelser til indsatte må ikke indeholde kontanter og der må ikke tilsendes nærings- eller nydelsesmidler. Fritid Personalet arrangerer forskellige aktiviteter alle hverdage på nær om onsdagen. Aktiviteterne kan du få mere at vide om på din afdelings opslagstavle eller ved at tale med det personale, som afholder fritidsaktiviteter. Biblioteket har åbent cirka hver anden uge, hvor der kommer en bibliotekar. Personalet som afholder fritidsaktiviteter har også mulighed for at åbne for biblioteket. Swimmingpool Fængslet har sin egen swimmingpool, som i sommertiden kan åbnes efter aftale med personalet. Man mødes ved modtagelsen, og går samlet af sted, ligesom man forlader poolen samlet. Herudover er der også aktiviteter uden personale: Boldbanen Fodbold, beachvolley og basketball. Sportspladsen kan benyttes i weekender af indsatte, der ikke har besøg og må ikke benyttes efter mørkets frembrud. Træningsrum Åbent hverdage efter arbejdstid, weekend åbent hele dagen. Lukkes alle dage kl. 20:30. 10

12 Fritidsture uden for fængslet Der er mulighed for sammen med personalet at arrangere ture til forskellige aktiviteter uden for fængslet. Alle fritidsaktiviteter foregår efter arbejdstids ophør og forudsætter tilfredsstillende varetagelse af arbejdspligten i arbejdstiden. Depot Depotet har åbent alle hverdage fra kl. 07:30 til kl. 08:30. Genstande, der ønskes medtaget ved udgang, bestilles på depotet senest onsdag før udgangen. Det samme gælder for genstande der ønskes udbragt ved besøg. Se i øvrigt afsnittet om depotet som arbejdsplads. Penge og dusør Indbetaling af penge til indsatte skal ske via fængslets bankkonto. Beløbet skal indbetales til: Danske Bank Reg.nr Konto nr For udenlandske indbetalinger IBAN: DK Swiftadresse: DABADKKK Ved indbetaling SKAL følgende informationer oplyses: Indsattes cpr. nr. og navn Evt. indsat nr. og afdeling Endvidere kan navn på afsender oplyses. Der må ikke ved indbetaling skrives andre meddelelser eller hilsner, da disse ikke vil blive videreformidlet. 11

13 Er der ikke fyldestgørende informationer på indbetalingen, vil beløbet blive registreret på en konto i fængslet for indbetalinger, der ikke kan placeres. Du skal være opmærksom på, at der ved overførsler mellem banker godt kan gå nogle dage, inden beløbet registreres på fængslets bankkonto. Efter at beløbet er registreret på fængslets bankkonto, vil det blive registreret på indsattes konto den først kommende mandag eller onsdag. Indsatte modtager herefter besked om indbetalingen. Kontante indbetalinger Der kan hverken ved fremmøde, i forbindelse med besøg eller ved tilsendelse i brev ske kontant indbetaling. Indbetaling skal ske via bank i henhold til ovenstående. Du må ikke være i besiddelse af kontanter i fængslet. Der er dusørudbetaling hver onsdag, hvor pengene bliver registreret på dit kort, som du kan benytte ved købmanden. Kostpenge er forudbetalt og lønnen er bagudbetalt. Beskeder til økonomikontoret afleveres i postkassen under fritidskalenderen. Præst Tirsdag og torsdag mellem klokken 15:15 og 17:15. Præsten arrangerer også andre aktiviteter, som f.eks. vandreture, café-møder og foredrag. Ture ud af fængslet sammen med præsten kan gives for indsatte i regelmæssig uledsaget udgangsforløb. Frisør Der kommer en frisør til fængslet hver tirsdag. Du skal tilmelde dig senest 12

14 dagen forinden på kontoret. Det koster 90 kroner at blive klippet og tilmelding er bindende. Undervisning og beskæftigelse Under afsoning har man pligt og ret til at være beskæftiget ved arbejde eller undervisning. Normalt vil der i dagene efter indsættelse blive afholdt en samtale om arbejde og skole. Der er mulighed for arbejde ved Park, Skov, Depot, Centrallager, Bygningshold samt ADL Værksted. Du kan også få undervisning i fængslets skole. Arbejdstider: Mandag til torsdag fra kl. 07:45 til kl.15:00 Fredag fra kl. 07:45 til kl. 14:30 Ved for sent fremmøde sker der løntræk pr. påbegyndte time, i gentagelsestilfælde bortfalder tillæg. Ved manglende flid kan man bortvises og anvises andet arbejde. Hvis du selv ønsker andet arbejde, skal du søge gennem din arbejdsplads. Undervisning Fængselsskolen tilbyder Forberedende Voksenundervisning og Almen VoksenUddannelse, svarende til klasse niveau. Undervisningen er fuld tid, kan ikke kombineres med andre job. Under Jobformidlingssamtalen finder vi ud af, om du skal deltage i undervisning eller være på en arbejdsplads. Der vil løbende blive tilbudt AMU-kurser. De vil blive annonceret på afdelingerne. Det vil være muligt at deltage i kurserne uanset, hvor du er beskæftiget. Du kan altid bede din kontaktperson booke en tid til dig i Vejledningskalenderen, hvis du ønsker vejledning i forhold til uddannelse eller job. 13

15 Vejledning Du vil blive tilbudt vejledning om uddannelses- og karriereplanlægning mens du opholder dig her. Bygningshold Herunder smedje og teknisk anlæg. Bygningsholdet omfatter murer-, maler-, smede-, tømrer- og el-arbejde. Hovedbeskæftigelsen består i vedligeholdelse af fængslets bygninger, sanitet og inventar, samt evt. nybyggeri. Desuden omfatter arbejdet også kloakering, renovation, vejanlæg og vedligeholdelse af fængslets biler. Beskæftiger mellem 8-12 indsatte. Depot Depotet omfatter opbevaring og udlevering af tøj, fodtøj og linned, vask og udlevering af rengøring og husholdningseffekter, samt diverse rengøringsfunktioner og vask af vinduer på fængslet. Beskæftiger mellem 2-4 indsatte. Centrallager På centrallageret beskæftiger vi i gennemsnit 8 mand med samling, ordrebehandling og udkørsel af kriminalforsorgens møbelproduktion. Vi gør daglig brug af maskiner, truck, varevogn og 2 stk. lastbiler. Målsætningen er et højt serviceniveau for vores kunder. Vi leverer møbler i hele Danmark. Det er ikke et absolut krav for den indsatte at han besidder stort kørekort, truck-certifikat m.m. da her er mulighed for at få de nødvendige kompetencer, i form af arbejdstræning, kurser m.m. 14

16 Grønne fag Arbejdsområderne består af - Pleje og vedligehold af park og anlæg. - Klipning af plæner og boldbaner, beskæring af træer buske og hække, lugning samt brænding af ukrudt, såning og fremstilling af diverse sommerblomster og krydderurter i eget drivhus. - Dyrkning af bl.a. tomater og agurker til internt salg. Skovdrift med bl.a. nyplantning og renholdelse af disse arealer, udtynding og fældning i eksisterende skov samt stor produktion af brænde. Juletræer og klipning af pyntegrønt i sæson og vedligehold af kulturer. Økologisk landbrug med dyrkning af korn / halm og græs / hø slet. Fårehold på Ploughavegård med 20 moderdyr. ADL værksted Fremstilling af legepladsredskaber såsom gyngestativer, vipper osv. Forhindringsbaner efter ønske, fuglehuse, borde- bænkesæt, højbede, rævefælder, blomsterkasser, fodertønder osv. - derudover alt forefaldende montagearbejde. Sygdom Der er til åbent afsnit tilknyttet sygeplejerske. Er du syg, skal dette meddeles til afdelingspersonalet inden kl Efterfølgende kommer du til sygeplejersken, der vurderer, om du skal sygemeldes. I givet fald skal du opholde dig på egen stue. Der udbetales sygedusør for hele fraværsdage. Sygemelding efter kl skal meddeles arbejdspladsen. 15

17 Fængselslægen er her 1 gang i ugen. Medicinudlevering foregår på afdelingen og kan indebære fastlagte tider. Hverdage kl. 07:00 07:30, 12:00 12:30, 17:00 17:30 og 20:30 20:45 Weekend kl. 08:00 08:30, 12:00 12:30, 17:00 17:30 og 20:30 20:45 Tandlæge Ønsker du behandling hos tandlægen, skal du kontakte personalet på din afdeling. Klagemuligheder og anmodningssedler Vil du klage over en afgørelse som fængslet har truffet, har du ofte mulighed for at gøre det. Der er forskellige klagemuligheder alt efter hvad du ønsker at klage over. Hvis du har spørgsmål, så kontakt personalet. Klager over lægebehandling skal indgives til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Du har altid mulighed for at bede om en samtale med ledelsen, og det er typisk overvagtmesteren eller afdelingslederen, som det vil være relevant at tale med. Du kan også stile anmodningsseddel til andre ledere, herunder til inspektionen. På anmodningssedlen skal emnet for samtalen angives. Ved løsladelsen På din løsladelsesdag kan du vælge enten at få en billet hjem eller blive hentet af pårørende. Giv os besked cirka en uge forinden, så vi kan nå at forberede din løsladelse bedst muligt. 16

18 Det er vigtigt at du har gjort grundigt rent på dit opholdsrum inden du tager af sted. Dette vil blive tjekket af en fængselsbetjent og du skal være særlig opmærksom på, at du er erstatningspligtig for skader. Eventuelle resterende ejendele og løsladelsespenge udbetales fra centralvagten, hvorefter du løslades dette sker som regel klokken 08:30. 17

19 Egne Noter 18

20 A Afdeling A B Afdeling B C Afdeling C D Afdeling D 1 Modtagelse/Postkasse 2 Centralvagt Læge, Træning, 3 Bibliotek og købmand 4 Boldbane 5 Swimmingpool 6 Kirke og kirkepavillon 7 Kontorbygning 8 Parken/legeplads 9 Skansen 10 Læderværksted 11 Grønne fag 12 ADL Værksted Mødested ved brand 13 Depot 14 Besøg 15 Uddannelsescenter 16 Bygningshold 17 Centrallager 18 Retning mod Vejle 19 Retning mod Nr. Snede Kort D 9 A 2 B C

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Regler & Information for indsatte HUSORDEN Regler & Information for indsatte HUSORDEN Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Lejekontrakt Fornavn Efternavn Udlejers oplysninger Personer Lejers oplysninger Fornavn Efternavn Andre Personer By og post nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Udlejers oplysninger Bopælsadresse By

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Byttekontrakt Fornavn Efternavn Andre personer Personer Fornavn Efternavn Andre Personer Land Gadenavn og nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Bopælsadresse Land Gadenavn og nr. By og Post nr. Telefon

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere