Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland"

Transkript

1 Ankomstfolder I denne folder kan du læse lidt om det åbne afsnit i, fængslet ved Nørre Snede. Der er information om dagligdagen, om regler og forskellige åbningstider. Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne folder, er du velkommen til at kontakte personalet. Anne Marie Borggaard, fængselsinspektør

2 Indhold Lidt om fængslet... 2 Ved indsættelsen... 2 Ordensregler vær særlig opmærksom på disse punkter... 2 Disciplinært... 4 Købmand... 5 Besøg i fængslet... 5 Børneansvarlig... 7 Udgang... 7 Handleplaner... 9 Telefon... 9 Post... 9 Fritid Depot Penge og dusør Præst Frisør Undervisning og beskæftigelse Undervisning Bygningshold Depot Centrallager Grønne fag ADL værksted Sygdom Tandlæge Klagemuligheder og anmodningssedler Ved løsladelsen Egne Noter Kort... 1

3 Velkommen til Lidt om fængslet, er det officielle navn for fængslet, du nu er ankommet til. I det åbne afsnit af fængslet er der 75 pladser, fordelt på fire afdelinger. Tre afdelinger er almindelige fællesskabsafdelinger og en afdeling er med særlig fokus på daglig livsførelse. Du er kommet til et åbent fængsel, hvor du i meget vid udstrækning selv har ansvaret for hvordan din afsoning skal forløbe. Udover denne folder kan du læse om regler for opholdet i fængslets regelsamling. Du kan også finde de overordnede regler for fængslernes virksomhed i Straffuldbyrdelsesloven, også kendt som Den Blå Bog, som du kan låne på afdelingskontoret. Ved indsættelsen Ved ankomst får du en kontaktperson som holder en indsættelsessamtale med dig, hvor vi taler om de muligheder, der er under afsoningen: hvordan du søger hjælp til husleje, fritagelse for kontingent, mv. Kontaktpersonen forventer, at du selv deltager i løsningen af aktuelle problemer omkring din sag samt udfærdigelse af afsonings- og handleplaner. Hvis du har akutte problemer ved indsættelsen, skal du hurtigst muligt kontakte personalet. Ordensregler vær særlig opmærksom på disse punkter 2

4 Du er selv ansvarlig for dine ting på stuen, det vil sige: Har du været flink at låne naboen en ting, og tømmes dennes stue, må vi gå ud fra at tingen tilhører den person, som boede på stuen. Vi kan ikke udlevere det til andre, uden den formodede ejermands samtykke. Et godt råd: Lad være med at låne ting ud til andre. 1. Tag hensyn til andre så tager de hensyn til dig. 2. Ryd op efter dig i fællesarealerne. 3. Du må ikke være i besiddelse af kontanter. 4. Det er ikke tilladt at gå på de øvrige afdelinger. 5. Der må ikke flyttes rundt på stueinventaret. 6. Du skal hver aften klokken 20:30 befinde dig på afdelingen. 7. Du skal hver aften klokken 21:00 befinde dig på din egen stue. 8. Der er stueeftersyn lørdag klokken 18:00, hvor din stue skal være rengjort. 9. Der må ud over mindre medieafspillere (f.eks. clockradioer, afspillere og små ghettoblastere) ikke være andet inventar end det, der står på stuebladet. 10. Billeder mv. må kun opsættes på vægskinne og opslagstavle. 11. Færdsel med arbejdsfodtøj på afdelingen er ikke tilladt. 12. Ved løsladelse skal du gøre din egen stue ren. 13. Du må ikke overdrage din stue til andre indsatte når du er på udgang uden at give skriftlig fuldmagt til personalet. Nøglen skal afleveres til opsynspersonalet. 14. Du skal slukke for lys, TV, radio og andre strømforbrugende apparater, når du forlader afdelingen og din stue skal ved arbejdstids begyndelse være i rimelig orden. 15. Du må ikke få tilsendt nærings- eller nydelsesmidler med posten. 16. Indendørs må du kun ryge på din egen opholdsstue og for lukket dør. 17. Der foretages optælling på vilkårlige tidspunkter. 18. Din stue skal kunne undersøges af personalet på under 30 minutter. Det betyder at personalet kan bede dig om at hensætte dele af dine ejendele på depotet, hvis man vurderer at du har for mange ting. 3

5 Det er dit eget ansvar at kende reglerne. Spørg hvis du er i tvivl om noget. Disciplinært Fængslet har en streng holdning til vold, spiritus, narko og handler. Overtrædelse af reglerne kan bl.a. medføre politianmeldelse og overførsel til lukket fængsel. Fængslet er forpligtet til jævnligt at tage overvågede urinprøver stikprøvevis for at kontrollere forekomsten af ulovlige stoffer. Flugt fra fængslet er strafbart og giver typisk 30 dages fængsel. Det er ikke tilladt at indføre eller besidde følgende: - Elektriske apparater med gløde-/varmelegeme. - Brændbare væsker. - Trådløse telefoner, personsøgere, kikkert, fotografiapparater, videokamera, våbenattrapper, knive, dartpile, barberknive og genstande, der er tilvirket til at kunne bruges under slagsmål. - Udstyr, der er beregnet til kampsport. - Drikkevarer, der indeholder spiritus. - Euforiserende stoffer og anabolske steroider. - Medicin må kun besiddes efter aftale med læge/sygeplejerske. - Domsudskrifter. - Computer. - Egen mobiltelefon, der ikke er købt igennem fængslet (du må gerne have SIM-kort). - Film, musik, computer- og konsolspil samt softwareprogrammer, der ikke er lagret på originale statiske medier. Det vil sige at du ikke må have hjemmelavede kopier af f.eks. musik eller film, men du må eksempelvis gerne have en original film eller original musik CD. Ligeledes betyder det, at du ikke må besidde mp3-afspillere eller lignende med indbygget dynamisk hukommelse, som f.eks. ipods, USBsticks og lignende. 4

6 På stuen må du have 1 stereoanlæg, 1 medieafspiller, 50 enheder af musikfilm- software- eller spiludgivelser samt 1 spilkonsol. Netværksfunktion må ikke anvendes. Købmand Vær opmærksom på, at hvis du er på ADL-afdelingen, så er der en anden procedure i forhold til indkøb af kost mv. Du skal selv holde dig med kost og ting til personlig hygiejne mv. Dette kan købes gennem fængslets købmand, som har åbent mandag og onsdag eftermiddage. Bestillingsliste til købmanden kan fås på afdelingen. Levering om onsdagen: Hvis du skal have varer om onsdagen, skal du aflevere din bestilling om mandagen inden klokken 16:00. Levering om mandagen: Hvis du skal have varer om mandagen, skal du aflevere din bestilling om torsdagen inden klokken 16:00. Købmandens åbningstider Mandag fra kl. 15:00 kl. ca. 16:00 Onsdag fra kl. 15:00 kl. ca. 17:00 Besøg i fængslet For at komme som besøgende i fængslet, skal man først godkendes, hvilket kan tage op til en uge fra vi modtager besøgsansøgningen. Denne ansøgning kan printes ud fra vores hjemmeside på Den udfyldte blanket skal sendes tilbage til fængslet. Når de pårørende er godkendt, får du et stykke papir om, hvem der er godkendt, samt en kopi af 5

7 besøgsvejledningen, så du kan fortælle dine besøgende om reglerne. Pårørende skal altid medbringe gyldigt billed-id ved besøg. Ansøgninger kan udelukkende modtages ved enten at den pårørende personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale, eller den pårørende sender ansøgningen som brev eller sender den som fax til fængslet (fax nummer ). Ønsker man besøg af børn fra 0 til 18 år, skal der foreligge en fuldmagt fra forældre eller værge, før disse kan godkendes. Efterfølgende vil også børn modtage en besøgstilladelse. Børn under 15 år kan kun afvikle besøg i følge med en voksen. Den besøgende må påregne, at der bliver indhentet oplysninger i kriminalregistret. Der må maksimalt komme 4 personer samtidigt ved besøg. Besøg med børn Besøg med børn (0-18 år) skal bestilles og foregår i et rum, som personalet anviser. Bestilling af besøg kan tidligst ske 1 uge på forhånd, og sker ved at den indsatte, som skal have besøg henvender sig til personalet, der booker en tid. Besøg sker i blokke (kl og ) hver lørdag, søndag og på visse helligdage. En formiddagsblok kan forlænges, hvis der er et ledigt lokale. Uden for kan man være på Legepladsen og i Parken eller lige udenfor yderdøren til besøgsbygningen. Husk at rygning er forbudt i hele besøgsbygningen. Den indsatte har ansvaret for besøgende børn. Børnene må ikke overlades til andre indsatte. Børn mellem 0 og 15 år skal være sammen med en voksen mens der er besøg. Besøg uden børn Besøg uden børn sker på afdelingen, hvor den indsatte bor. Man må være på 6

8 afdelingens fællesarealer og på den indsattes opholdsrum, men ikke på andre indsattes opholdsrum. Uden for må man være lige udenfor afdelingens dør. Besøgstiden er fra kl hver lørdag, søndag og på visse helligdage. Man skal starte sit besøg inden kl. 15. De godkendte besøgende skal ikke melde deres ankomst på forhånd. De besøgende må medtage de madvarer og nydelsesmidler, der kan spises med den enkelte indsatte under besøget. Den indsatte må beholde restbeholdning af nydelsesmidler svarende til 50 kr. Frostvarer må ikke medbringes. Der må ikke medbringes husdyr ved besøg, ej heller i bilen ved P-pladsen. Børneansvarlig Har du barn/børn og er der nogle ting omkring dem, som du har brug for at tale om, er der i fængslet en børneansvarlig som vil hjælpe dig. Der er mulighed for at få en fotobog med billeder fra din hverdag og omgivelserne i fængslet og du kan indtale en godnathistorie på en cd, som kan sendes hjem til dit barn/børn. Udfyld en anmodningsseddel og den børneansvarlige vil tage kontakt til dig. Udgang 35 udgang (weekendorlov) Efter 30 dages ophold i fængslet kan der normalt søges om 35 udgang (weekendorlov) for at besøge nærmeste pårørende. - Der kan opnås en weekendudgang for hver 3-ugers periode. - Weekendudgangen foregår fra fredag kl. 14:30 til søndag kl. 20:00. - Falder fredag på en helligdag foregår udgang fra kl. 13:30. 7

9 - I stedet for 1 weekendudgang kan man søge om 3 udgange af 12 timers varighed, eller 2 udgange af henholdsvis 12 timers og 24 timers varighed. - Der kan opspares højst 4 udgange. Ansøgninger om udgange kan hentes på vores hjemmeside og afleveres i underskrevet stand af de pårørende senest tirsdag inden udgangen. Udgangsansøgninger kan udelukkende modtages ved enten at den pårørende personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale, eller den pårørende sender ansøgnigen som brev eller sender den som fax til fængslet (fax nummer ). Ved politi-høring skal ansøgningen være fængslet i hænde senest 3 uger før den ansøgte udgang. 31 Udgang (ekstraordinær udgang) - Du skal dokumentere formålet med udgangen. - Udgangen kan højst gives for det tidsrum, der er nødvendigt. - Hvis du ikke er i regelmæssig udgangsforløb, skal udgangen godkendes af en mellemleder (overvagtmester eller afdelingsleder) udgange modregnes i nogle tilfælde, således at din tid på udgangsadressen fratrækkes ved senere weekendudgang. Tilbagekomst efter udgang Ved tilbagekomst efter udgange skal du henvende dig i modtagelsen. - Efter weekendudgang må der medtages madvarer og nydelsesmidler svarende til en værdi af 200 kr. - Efter 31-udgang og frigang må der ikke medbringes varer. I tilfælde hvor fraværet falder sammen med købmandshandlen og din udgang er med overnatning, må der medbringes varer til en værdi af 200 kr. Det er ikke tilladt at medbringe frostvarer. 8

10 Udeblivelse fra udgang vil medføre efterlysning ved politiet, at tilladelsen til udgang tilbagekaldes eller at du overføres til fortsat afsoning i lukket fængsel. Handleplaner Normalt skal der 4 uger efter indsættelsen laves en handleplan for din afsoning og for tiden derefter. Handleplaner skal laves for de fleste indsatte i dette fængsel. Der er tilknyttet en socialrådgiver til hver afdeling, som kan bistå med hjælp ved den sociale del af sagsbehandlingen, ligesom socialrådgiveren har en vigtig rolle i handleplansarbejdet. Telefon Det er muligt at købe en telefon af fængslet, som bliver fastgjort på dit opholdsrum. Det er tilladt at råde over SIM-kort. Post Der udleveres post fra afdelingskontoret. Det er en god ide, at få de pårørende til at skrive dit stuenummer og afdeling på de breve, de sender til dig. Postkassen for udgående post er foran centralvagten og bliver tømt dagligt kl. 14:00. Du kan søge fritagelse for at modtage digital post fra offentlige myndigheder mens du afsoner. Du vil i stedet få tilsendt fysiske breve. Det er også muligt at give fuldmagt til en pårørende, som i dit sted kan læse digital post. Tal med din kontaktperson herom. Hvis ikke du allerede har NemID, anbefaler vi at du har det ved din løsladelse. Fængslets adresse er 9

11 Fængslet ved Nørre Snede 8766 Nørre Snede Postforsendelser til indsatte må ikke indeholde kontanter og der må ikke tilsendes nærings- eller nydelsesmidler. Fritid Personalet arrangerer forskellige aktiviteter alle hverdage på nær om onsdagen. Aktiviteterne kan du få mere at vide om på din afdelings opslagstavle eller ved at tale med det personale, som afholder fritidsaktiviteter. Biblioteket har åbent cirka hver anden uge, hvor der kommer en bibliotekar. Personalet som afholder fritidsaktiviteter har også mulighed for at åbne for biblioteket. Swimmingpool Fængslet har sin egen swimmingpool, som i sommertiden kan åbnes efter aftale med personalet. Man mødes ved modtagelsen, og går samlet af sted, ligesom man forlader poolen samlet. Herudover er der også aktiviteter uden personale: Boldbanen Fodbold, beachvolley og basketball. Sportspladsen kan benyttes i weekender af indsatte, der ikke har besøg og må ikke benyttes efter mørkets frembrud. Træningsrum Åbent hverdage efter arbejdstid, weekend åbent hele dagen. Lukkes alle dage kl. 20:30. 10

12 Fritidsture uden for fængslet Der er mulighed for sammen med personalet at arrangere ture til forskellige aktiviteter uden for fængslet. Alle fritidsaktiviteter foregår efter arbejdstids ophør og forudsætter tilfredsstillende varetagelse af arbejdspligten i arbejdstiden. Depot Depotet har åbent alle hverdage fra kl. 07:30 til kl. 08:30. Genstande, der ønskes medtaget ved udgang, bestilles på depotet senest onsdag før udgangen. Det samme gælder for genstande der ønskes udbragt ved besøg. Se i øvrigt afsnittet om depotet som arbejdsplads. Penge og dusør Indbetaling af penge til indsatte skal ske via fængslets bankkonto. Beløbet skal indbetales til: Danske Bank Reg.nr Konto nr For udenlandske indbetalinger IBAN: DK Swiftadresse: DABADKKK Ved indbetaling SKAL følgende informationer oplyses: Indsattes cpr. nr. og navn Evt. indsat nr. og afdeling Endvidere kan navn på afsender oplyses. Der må ikke ved indbetaling skrives andre meddelelser eller hilsner, da disse ikke vil blive videreformidlet. 11

13 Er der ikke fyldestgørende informationer på indbetalingen, vil beløbet blive registreret på en konto i fængslet for indbetalinger, der ikke kan placeres. Du skal være opmærksom på, at der ved overførsler mellem banker godt kan gå nogle dage, inden beløbet registreres på fængslets bankkonto. Efter at beløbet er registreret på fængslets bankkonto, vil det blive registreret på indsattes konto den først kommende mandag eller onsdag. Indsatte modtager herefter besked om indbetalingen. Kontante indbetalinger Der kan hverken ved fremmøde, i forbindelse med besøg eller ved tilsendelse i brev ske kontant indbetaling. Indbetaling skal ske via bank i henhold til ovenstående. Du må ikke være i besiddelse af kontanter i fængslet. Der er dusørudbetaling hver onsdag, hvor pengene bliver registreret på dit kort, som du kan benytte ved købmanden. Kostpenge er forudbetalt og lønnen er bagudbetalt. Beskeder til økonomikontoret afleveres i postkassen under fritidskalenderen. Præst Tirsdag og torsdag mellem klokken 15:15 og 17:15. Præsten arrangerer også andre aktiviteter, som f.eks. vandreture, café-møder og foredrag. Ture ud af fængslet sammen med præsten kan gives for indsatte i regelmæssig uledsaget udgangsforløb. Frisør Der kommer en frisør til fængslet hver tirsdag. Du skal tilmelde dig senest 12

14 dagen forinden på kontoret. Det koster 90 kroner at blive klippet og tilmelding er bindende. Undervisning og beskæftigelse Under afsoning har man pligt og ret til at være beskæftiget ved arbejde eller undervisning. Normalt vil der i dagene efter indsættelse blive afholdt en samtale om arbejde og skole. Der er mulighed for arbejde ved Park, Skov, Depot, Centrallager, Bygningshold samt ADL Værksted. Du kan også få undervisning i fængslets skole. Arbejdstider: Mandag til torsdag fra kl. 07:45 til kl.15:00 Fredag fra kl. 07:45 til kl. 14:30 Ved for sent fremmøde sker der løntræk pr. påbegyndte time, i gentagelsestilfælde bortfalder tillæg. Ved manglende flid kan man bortvises og anvises andet arbejde. Hvis du selv ønsker andet arbejde, skal du søge gennem din arbejdsplads. Undervisning Fængselsskolen tilbyder Forberedende Voksenundervisning og Almen VoksenUddannelse, svarende til klasse niveau. Undervisningen er fuld tid, kan ikke kombineres med andre job. Under Jobformidlingssamtalen finder vi ud af, om du skal deltage i undervisning eller være på en arbejdsplads. Der vil løbende blive tilbudt AMU-kurser. De vil blive annonceret på afdelingerne. Det vil være muligt at deltage i kurserne uanset, hvor du er beskæftiget. Du kan altid bede din kontaktperson booke en tid til dig i Vejledningskalenderen, hvis du ønsker vejledning i forhold til uddannelse eller job. 13

15 Vejledning Du vil blive tilbudt vejledning om uddannelses- og karriereplanlægning mens du opholder dig her. Bygningshold Herunder smedje og teknisk anlæg. Bygningsholdet omfatter murer-, maler-, smede-, tømrer- og el-arbejde. Hovedbeskæftigelsen består i vedligeholdelse af fængslets bygninger, sanitet og inventar, samt evt. nybyggeri. Desuden omfatter arbejdet også kloakering, renovation, vejanlæg og vedligeholdelse af fængslets biler. Beskæftiger mellem 8-12 indsatte. Depot Depotet omfatter opbevaring og udlevering af tøj, fodtøj og linned, vask og udlevering af rengøring og husholdningseffekter, samt diverse rengøringsfunktioner og vask af vinduer på fængslet. Beskæftiger mellem 2-4 indsatte. Centrallager På centrallageret beskæftiger vi i gennemsnit 8 mand med samling, ordrebehandling og udkørsel af kriminalforsorgens møbelproduktion. Vi gør daglig brug af maskiner, truck, varevogn og 2 stk. lastbiler. Målsætningen er et højt serviceniveau for vores kunder. Vi leverer møbler i hele Danmark. Det er ikke et absolut krav for den indsatte at han besidder stort kørekort, truck-certifikat m.m. da her er mulighed for at få de nødvendige kompetencer, i form af arbejdstræning, kurser m.m. 14

16 Grønne fag Arbejdsområderne består af - Pleje og vedligehold af park og anlæg. - Klipning af plæner og boldbaner, beskæring af træer buske og hække, lugning samt brænding af ukrudt, såning og fremstilling af diverse sommerblomster og krydderurter i eget drivhus. - Dyrkning af bl.a. tomater og agurker til internt salg. Skovdrift med bl.a. nyplantning og renholdelse af disse arealer, udtynding og fældning i eksisterende skov samt stor produktion af brænde. Juletræer og klipning af pyntegrønt i sæson og vedligehold af kulturer. Økologisk landbrug med dyrkning af korn / halm og græs / hø slet. Fårehold på Ploughavegård med 20 moderdyr. ADL værksted Fremstilling af legepladsredskaber såsom gyngestativer, vipper osv. Forhindringsbaner efter ønske, fuglehuse, borde- bænkesæt, højbede, rævefælder, blomsterkasser, fodertønder osv. - derudover alt forefaldende montagearbejde. Sygdom Der er til åbent afsnit tilknyttet sygeplejerske. Er du syg, skal dette meddeles til afdelingspersonalet inden kl Efterfølgende kommer du til sygeplejersken, der vurderer, om du skal sygemeldes. I givet fald skal du opholde dig på egen stue. Der udbetales sygedusør for hele fraværsdage. Sygemelding efter kl skal meddeles arbejdspladsen. 15

17 Fængselslægen er her 1 gang i ugen. Medicinudlevering foregår på afdelingen og kan indebære fastlagte tider. Hverdage kl. 07:00 07:30, 12:00 12:30, 17:00 17:30 og 20:30 20:45 Weekend kl. 08:00 08:30, 12:00 12:30, 17:00 17:30 og 20:30 20:45 Tandlæge Ønsker du behandling hos tandlægen, skal du kontakte personalet på din afdeling. Klagemuligheder og anmodningssedler Vil du klage over en afgørelse som fængslet har truffet, har du ofte mulighed for at gøre det. Der er forskellige klagemuligheder alt efter hvad du ønsker at klage over. Hvis du har spørgsmål, så kontakt personalet. Klager over lægebehandling skal indgives til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Du har altid mulighed for at bede om en samtale med ledelsen, og det er typisk overvagtmesteren eller afdelingslederen, som det vil være relevant at tale med. Du kan også stile anmodningsseddel til andre ledere, herunder til inspektionen. På anmodningssedlen skal emnet for samtalen angives. Ved løsladelsen På din løsladelsesdag kan du vælge enten at få en billet hjem eller blive hentet af pårørende. Giv os besked cirka en uge forinden, så vi kan nå at forberede din løsladelse bedst muligt. 16

18 Det er vigtigt at du har gjort grundigt rent på dit opholdsrum inden du tager af sted. Dette vil blive tjekket af en fængselsbetjent og du skal være særlig opmærksom på, at du er erstatningspligtig for skader. Eventuelle resterende ejendele og løsladelsespenge udbetales fra centralvagten, hvorefter du løslades dette sker som regel klokken 08:30. 17

19 Egne Noter 18

20 A Afdeling A B Afdeling B C Afdeling C D Afdeling D 1 Modtagelse/Postkasse 2 Centralvagt Læge, Træning, 3 Bibliotek og købmand 4 Boldbane 5 Swimmingpool 6 Kirke og kirkepavillon 7 Kontorbygning 8 Parken/legeplads 9 Skansen 10 Læderværksted 11 Grønne fag 12 ADL Værksted Mødested ved brand 13 Depot 14 Besøg 15 Uddannelsescenter 16 Bygningshold 17 Centrallager 18 Retning mod Vejle 19 Retning mod Nr. Snede Kort D 9 A 2 B C

Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland

Ankomstfolder Statsfængslet Midtjylland Ankomstfolder I denne folder kan du læse lidt om det åbne afsnit i, fængslet ved Nørre Snede. Der er information om dagligdagen, om regler og forskellige åbningstider. Hvis du stadig har spørgsmål efter

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune

Velkommen til Lysningen. Midlertidige pladser i Odense Kommune Velkommen til Lysningen Midlertidige pladser i Odense Kommune 1 Udgivet af ÆHF januar 2012 2 Indhold Midlertidige pladser Velkommen til Lysningen 4 Midlertidig plads 4 Aflastningsplads 4 Hvordan bevilges

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Underrubrik eller dato Velkommen til de midlertidige pladser på... 3... 3 Forskellige typer pladser... 4 Mål og plan... 4 Din indsats... 4 Inddragelse

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Typen af forseelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 67 Gerningsindholdet Disciplinærstraframme, jf. staffuldbyrdelseslovens 68 Normalreaktion Hvad

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Gæstehuset. Midlertidige pladser. Centervænget Hillerød

Gæstehuset. Midlertidige pladser. Centervænget Hillerød Gæstehuset Midlertidige pladser Centervænget 43-45 3400 Hillerød Velkommen til Skovhusets Gæstehus, som består af 8 lejligheder samt fælles køkken og TV-stue. Formålet med opholdet: Man visiteres til en

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 1 10. 16. oktober 2015 Indhold Glæd dig det gør vi!... 3 Alle medbringer... 4 Diverse praktiske oplysninger om Efterårskurset... 5 Aktivitetsdag... 5 Bank... 5 Bureau...

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL LYSNINGEN. Midlertidige rehabiliteringsforløb

VELKOMMEN TIL LYSNINGEN. Midlertidige rehabiliteringsforløb VELKOMMEN TIL LYSNINGEN Midlertidige rehabiliteringsforløb Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2016 INDHOLD Midlertidige pladser 4 Velkommen til Lysningen 4 Formålet med opholdet 4 Hvordan bevilges

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

LEJR INFORMATION. I år er det 20 års jubilæum for TTU.

LEJR INFORMATION. I år er det 20 års jubilæum for TTU. LEJR INFORMATION Traditionel Taekwondo Union byder dig og din klub velkommen til TTU børnelejer 2016 og TTU Sommer Festival 2016 på Brandbu. I år er det 20 års jubilæum for TTU. Vi er igen i år mange deltager

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Regler & Information for indsatte HUSORDEN Regler & Information for indsatte HUSORDEN Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37

Velkommen til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 37 Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder for

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere