Praktiske forhold håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske forhold håndbog"

Transkript

1 Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager på et par fælles planlagte ture i løbet af året. Besøg: Man kan selvfølgelig godt få besøg af familie og venner, det skal bare aftales med de lærere, der er på tilsyn den pågældende dag. Gamle elever er også velkomne, dog først efter efterårsferien, og efter det er aftalt med tilsynslærerne. Cykel: Alle elever skal medbringe en cykel. Cyklen skal under hele opholdet være i brugbar og lovlig stand. Det er forældrenes ansvar, at dette overholdes. Cyklen skal have lås og lygter. Cyklen bruges i undervisningen. Desuden er der gode muligheder for ture på egen hånd. Købmanden og tanken ligger ca. 2 km. fra skolen og stranden ca. 4 km. fra skolen. Dyr: Kæledyr kan ikke medbringes. Elektronisk værdiskab: Alle elever har, ved deres seng, et elektronisk værdiskab, så man har mulighed for at låse sine værdier inde. Elevbank: Det er muligt via netbank at overføre penge til eleverne til skolens konto Husk at notere elevens navn. Elevsamtaler: Der gennemføres elevsamtaler i september/ oktober måned med kontaktlærer med fokus på elevernes trivsel og skolestart og uddannelsessamtaler i januar med uddannelsesvejleder eller kontaktlærer. Skolens er Husk at meddele skolen, hvis hjemmets ændres. Erhvervspraktik: Skolen arrangerer ikke erhvervspraktik. Ønskes praktikophold, skal det selv arrangeres i en ferie.

2 Faglokaler: Faglokalerne kan benyttes i fritiden, såfremt de afleveres i samme stand, som de er modtaget, og der udvises respekt for de fastsatte regler om inventar. Fjernsyn: og DVD får du ikke brug for at medbringe. Der er fjernsyn på hver afdeling. Forsikring: Hvis en elev forvolder skade/ødelæggelse på skolens eller kammeraters ejendele er det forældrenes forsikring eller eleven selv, der skal klare det økonomiske. Betaling finder sted kontant efter regning. Generelt kan siges, at alt hvad en elev medbringer til skolen, er den pågældende elev selv ansvarlig for, og er uheldet ude, skal man gøre krav mod egen familieforsikring. Principielt er det også en god idé at have ulykkesforsikringen i orden for sit barn. En ulykkesforsikring kan eksempelvis dække en tandskade, som der på længere sigt kan være udgifter forbundne med. Skolen har en ulykkesforsikring, men den erstatter ikke elevens egen forsikring, da den ikke har sammen dækningsgrad og størrelse som dem man sædvanligvis har hjemme. Forældremøder: Skolen afholder et forældremøde i efteråret med mulighed for at tale med afdelingslærerne. Faglærerne laver udtalelser om det enkelte fag, som forældrene får tilsendt ca. 1 uge før mødet. Derudover er der en samtale i jan/ feb. om videre uddannelse. Det er altid muligt at ringe til skolen og tale med elevernes lærere på disses tilsynsdage. Fotografering: Alle elever bliver fotograferet ved skoleårets start til skolens brug, og til et studiekort. Derudover vil eleverne blive fotograferet senere på året, hvor der er mulighed for at købe både individuelle billeder og et fællesbillede af hele årgangen. Fravær/manglende opgaveaflevering: Der sendes en sms til forældrene hvis eleven har fravær. Skolen opgør jævnligt elevernes fravær og manglende opgaveaflevering. Skolen vil henvende sig til forældrene, hvis det skønnes at fraværet antager et uacceptabelt omfang. Fri fra undervisningen: Skal elever fritages fra undervisningen skal forældrene ringe eller skrive til forstanderen og bede om fri. Kun meget vigtige årsager vil blive accepteret. Skolen henstiller, at forældrene ikke beder eleverne fri til ferierejser og lign. indenfor skoletiden. Ved sygdom hjemme efter en weekend, skal en forældre ringe besked hurtigst muligt, og senest kl. 22 søndag aften. Gæster: Udenfor undervisningstiden er man naturligvis velkommen til at modtage gæster i rimeligt omfang, når det er aftalt med tilsynslærerne på forhånd.

3 Gæster kan spise med ved aftale med køkkenet og tilsynslærerne, dette koster 10,- kr. Hjemsendelse: Hvis man overtræder skolens regler, kan man blive bortvist fra skolen, eller blive sendt hjem for at tænke over om man ønsker at fortsætte på skolen under vores regler. Kontortid: Skolens kontor er åbent hver dag fra kl Skolens sekretær hedder Stella Rolin. Tlf.nr.: Man kan altid ringe til skolen, men kommer måske ud for at skulle indtale besked på telefonsvareren. Knallert: Medbringes kun efter aftale, og kan ikke erstatte en cykel. Køkkentjans: Eleverne skal deltage i køkkentjans 2 uger i alt i løbet af skoleåret. Dette arbejde består både af opvask og almindelig oprydning, samt planlægning af menuer og tilberedning af maden. Det betragtes som den del af undervisning at have køkkentjans, derfor vil der også være teori forbundet med perioden. Lejrskole: Skolen har to lejrskoler. Læge/ Tandlæge: Ved akut sygdom bliver lægerne i Vejby benyttet. Transporten skal eleverne om muligt selv sørge for. Skolen har et Falckabonnement, som kan benyttes i særlige tilfælde. Ved akutte tandproblemer kan skoletandplejen ved Vejby skole benyttes. Hvis man skal til egen læge eller tandlæge, bør det ske i forbindelse med ferier eller forlængede weekends. Skolen har almindelig medicin som hovedpinepiller. Dette udleveres af tilsynslæreren. Andet medicin skal man selv købe, og det opbevares på kontoret med mindre andet er aftalt.

4 Mobiltelefon: Man må gerne medbringe din mobiltlf. på skolen, men den må kun bruges i undervisningen, herunder måltider og samlinger, med tilladelse. Hvis dette ikke overholdes kan telefonen blive konfiskeret. Morgensamling Hver morgen samles alle elever, forstander eller viceforstander til morgensamling, hvor radioavisen høres og gennemgåes/forklares/diskuteres. Musikanlæg: Du må gerne medbringe musikanlæg når det er aftalt med din værelseskammerat. Måltider: Alle elever skal deltage i alle måltider. Informationer til hjemmet: Skolen vil jævnligt udsende informationer på hjemmesiden og på mail: Nøgle: Eleverne får ved skoleårets start udleveret en nøgle til værelset. Samtlige nøgler skal afleveres ved skoleårets slutning. Post: Der udleveres post til frokost. Eleverne kan aflevere udgående post på kontoret hver dag. Vi opfordrer forældre, familie og venner til at skrive så ofte som muligt. Regler: Ligesom et hjem har uskrevne regler, er der selvfølgelig også uskrevne regler på Gribskov Efterskole. Vi vil gerne møde vore elever med den tillid, der bygger på at et ord er et ord. Vi forventer, at eleverne møder os med den samme indstilling. Skolens regler er også gældende på vej til og fra skolen, og når man i øvrigt er under skolens ansvar. 1. Man skal vise hensyn til andre, deltage i undervisningen og skolens fællesskab. Man har pligt til at forberede sig i nødvendigt omfang til undervisningen samt mødepligt til undervisning, samvær og måltider. 2. Man skal være på din afdeling kl. 22:00 og i seng kl. 22:30, hvorefter der skal være ro. Hele natten tilbringes i egen seng. 3. Drenge og piger bor på hver deres værelser, også i weekender. Værelserne er åbne for besøg mellem 07:00 og 22:00. Sex er ikke tilladt på skolen. 4. Man må ikke deltage i hærværk, tyveri eller anden ulovlig opførsel. 5. Man må ikke besidde eller indtage nogen form for alkohol, narkotika, hash eller andre euforiserende stoffer.

5 Overtrædelse af skolens regler er et alvorligt tillidsbrud. Overtrædelse kan medføre, at eleven bortvises fra skolen. Bortvisningen effektueres efter direkte kontakt med forældrene, også når skolen er på rejse. Ovenstående skal siges nu, så ingen er i tvivl. Men når dette er sagt skal alle vide, at vi på skolen vil gøre vort bedste for, at vi får et godt år sammen. Rengøring: Alle elever deltager i rengøring af visse fælles arealer på skift. Der er afsat tid til dette i skemaet. Rygning: Skolen er røgfri. Skader: Hvis man ødelægger noget på skolen, er man erstatningspligtig. Skolen opgør skaden og udgifter og fakturerer disse eller værdiforringelsen til hjemmet. Stearinlys: Er ikke tilladt. Studievejledning: Liliane Dahl Nielsen er studievejleder, og hun vil i samarbejde med elev og forældre udarbejde en uddannelsesplan for hver enkelt elev, og sørger samtidig for at eleven meldes til en uddannelse. Liliane kan kontaktes på Styrketræning: Må frit benyttes af elever, når man har gennemgået et kursus i div. maskiner, og man husker at rydde op efter sig. Svømmehal: Må kun benyttes når der er en tilsynslærer til stede. Sygdom: Hvis man er syg, skal man meddele dette til tilsynslæreren ved morgensamlingen. Forældrene til elever, der melder sig syge vil modtage en SMS fra skolen, som en orientering. Man skal så blive i sin seng til næste morgen, og det er ens værelseskammerat, der sørger for at man får mad bragt til værelset. Hvis man bliver syg, mens man er hjemme, skal skolen have besked. Skolen skal forud for skolestart have meddelelse om særlige hensyn f.eks. allergi, migræne eller særlige hensyn ved idræt eller lign. Husk at medbringe sygesikringsbevis.

6 Telefon: Kontorets telefonnummer er , elever kan i nødstilfælde kontaktes på dette nummer. Tøjvask: Skolen har en vaskemaskine og en tørretumbler. Det koster 10,- kr. for hver at benytte. Man skal selv sørge for vaskepulver. Der er mulighed for at tørre tøj udendørs. Undervisning: Vi forventer, at eleverne møder forberedt til undervisningen og deltager aktivt. I de boglige fag er der lektier, og dem er der afsat tid til at lave i lektietimen. I perioder skal man dog forvente, at øvrig fritid også skal udnyttes for at nå lektierne. Vi forventer, at eleverne medbringer de til faget hørende skolematerialer og andet udstyr. Endvidere skal eleverne selvfølgelig være omklædt til eksempelvis idrætsundervisningen. Værelset: Man har sammen med sin værelseskammerat ansvaret for oprydningen og rengøringen på værelset. Hver dag er der afsat tid til dette, det samme gælder rengøring af fællesarealer. Man må gerne medbringe stereoanlæg. Ved skoleårets start bliver man anvist et værelse. Værelsesbyt: Omkring efterårsferien vil der være mulighed for at bytte værelse, men kun indenfor den afdeling, man er startet på. Der skal foreligge en plan, som skal godkendes af afdelingslærerne. Weekend og transport: Et par weekender om året er skolen lukket. Se årsplanen. Ønsker eleverne at blive på skolen i weekenden skal dette meddeles skolen senest tirsdagen før. Fredag eftermiddag transporterer skolens bus eleverne til Vejby Station. Eleverne møder på skolen igen mellem kl søndag aften. De elever der kommer med tog kan blive hentet ved Vejby Station kl Husk at melde din ankomst hos tilsynslæreren.

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf.

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. Pr. juli 2014 GODT AT VIDE for forældre til elever på Rødding Fri Fagskole Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. 74 84 25 00 INDHOLD SIDE VEDTÆGT 3 FORMÅL 3 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere