Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!"

Transkript

1 Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By!

2 Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de fysiske rammer i Ruds Vedby, men også understøtter det lokale engagement og byens liv. Kommunen har i den seneste tid foretaget en række investeringer i Ruds Vedby, herunder en renovering af friluftsbadet samt udvidelsen af daginstitutionen Regnbuen med et vuggestueafsnit. Disse investeringer er med til at understøtte Ruds Vedby som en attraktiv bosætningsby. Borgerinddragelse har været et meget væsentligt element i udarbejdelsen af Helhedsplan Ruds Vedby, da det er afgørende for at sikre, at der arbejdes med de rigtige områder og temaer. Desuden er den gennemgående borgerinddragelse med til at sikre, at borgernes ejerskab til helhedplanen videreføres, når helhedsplanprojekter skal realiseres. Det er ligeledes håbet, at helhedsplanen kan inspirere til igangsættelse af flere lokale borgerdrevne projekter, og at planen i den forbindelse kan udstikke en fælles retning for den fremtidige udvikling af Ruds Vedby. Der skal lyde en stor tak til alle, der på forskellig vis har bidraget til udarbejdelsen af Helhedsplan Ruds Vedby. Jeg ser frem til at se frugten af borgernes engagement, når helhedsplanen realiseres. Med venlig hilsen Gert Jørgensen Borgmester Lokalrådsformandens forord Formanden beskriver Ruds Vedby på følgende måde: Byen med udsigt og indsigt. Kom og vær med! Det er her du kan leve med højt til loftet og luft under vingerne. Ruds Vedby har det hele. Lige fra slot og park til unik natur. Svømmebassin i sommerlivet. Idrætsforeninger der klør på med nye tiltag. Klubber og foreninger blomstrer. Skolen er kendt for sin innovative undervisning. Mødesteder blomstrer med folkefest, festival og fornøjelser. Gamle og nye traditioner følges ad og udvikles. Solen skinner til flagfesten og juletræet tændes af brandmændene. Danmarks ældste orangeri byder på events året rundt. Et lokalsamfund der byder på nærhed, sammenhold og glæde Nogen kan noget. Ingen kan alt. Sammen kan vi mere end vi tror. Og det virker! Med venlig hilsen Ingse Rasmussen Formand for Ruds Vedby Lokalråd 2

3 Indhold Lokalt engagement er vigtigt... 4 Strategi og indsatsområder... 7 Vision for Ruds Vedby Bedre By... 8 En rummelig by med stærke rødder... 9 Byfornyelse og -forskønnelse Forbindelser og mødesteder Vedbygaard Idræt og andre fysiske aktiviteter Ungeindsats Kommunikation og borgerinddragelse Økonomi og realisering Planforslaget i høring Forslag til Helhedsplan Ruds Vedby er fremlagt i offentlig høring i perioden 23. juni august Kommentarer til planforslaget skal derfor være Sorø Kommune i hænde senest den 21. august Adresse ved fremsendelse af brev er: Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø - att. Line Kallehauge. Kommentarer pr. mail sendes til Sorø Kommune via mail-adressen Følg med i fremdriften på helhedsplanens realisering på Helhedsplan Ruds Vedby er udsendt af Sorø Kommune. Planen er udarbejdet af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i samarbejde med styregruppen fra Ruds Vedby, en række lokale arbejdsgrupper og chefkonsulent Carsten Blomberg Hansen fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Fotos er leveret af Sorø Kommune, Bent Thyge Thygesen og Ejnar Jensen - med undtagelse af fotos i afsnittet Ungeindsats, som er leveret af Annette Larsen. Historiske billeder er leveret af foreningen Ruds Vedby Historie. Illustrationer er leveret af DGI Faciliteter & Lokaludviklings tegnestue. Skitser af forslag til bygningsforbedringer er leveret af Kathrine Dreyer og Svend Nyboe Andersen. Nabohjlælp-illustrationen er hentet på Kontakt vedrørende helhedsplanen kan ske til: Ruds Vedby Lokalråd: Formand Ingse Rasmussen, tlf Sorø Kommune: Planlægger Line Folsted Kallehauge, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Tlf. direkte: , 3

4 Lokalt engagement er vigtigt Helhedsplan Ruds Vedby er blevet til gennem en borgerdrevet proces, som delvist har været forankret i Ruds Vedby Lokalråd. Processen tog sin begyndelse i foråret 2014, hvorefter der blev etableret en styregruppe med repræsentanter fra lokalrådet og øvrige aktører i Ruds Vedby. Lokale ildsjæle blev kontaktet og tilbudt en plads i styregruppen, som gennem projektet - sammen med Sorø Kommune - har været ansvarlige for tilblivelsen af helhedsplanen. Der har gennem processen været afviklet ni styregruppemøder, frem til starten af juni måned På disse møder har alle relevante emner været behandlet, og beslutninger er truffet. Processen har i størst muligt omfang været borgerdrevet, hvorved der er skabt basis for mest mulig borgerinddragelse. Dette bl.a. gennem en borgerundersøgelse, hvor alle kunne deltage, og dertil en række arrangementer hvor mindre grupper har gennemført kaffemøder med dialog om fremtiden for Ruds Vedby. Tillige blev der i oktober måned 2014 gennemført et borgermøde med ca. 200 fremmødte borgere. Overordnede projektidéer blev fremlagt for de fremmødte, der tillige deltog i en workshop om fremtiden. Her kom der flere hundrede forslag til forbedring og forandring. I forhold til de væsentligste behov og ønsker var flertallet enige, og disse valg blev efterfølgende til konkrete indsatsområder. Billeder fra borgermødet, som blev afholdt i Ruds Vedby Hallen den 22. oktober 2014 Styregruppen havde i november 2014 inviteret arkitekter på besøg. Målet var en byvandring og dialog om udfordringer og de fysiske muligheder. Dagen blev gennemført med dialog, vandring og efterfølgende konklusioner. Nogle uger senere fremlagde arkitekterne deres idéer, konkrete forslag og skitser på et styregruppemøde. Arkitekternes idéer og forslag anses som spændende inspiration og input til det kommende arbejde med at gøre Ruds Vedby til en bedre by. 4

5 Som det fremgår andetsteds i helhedsplanen, er der etableret en række arbejdsgrupper, som løser forskellige opgaver, herunder beskrivelse af gruppens arbejde til indarbejdelse i nærværende helhedsplan. Dette arbejde vil fortsætte langt ud over projektets tidsramme, og nye idéer og grupper vil løbende opstå. Arbejdsgrupper er efter udarbejdelsen af Helhedsplan Ruds Vedby underlagt lokalrådets arbejde og organisation. DGI Faciliteter & Lokaludvikling har gennem processen været konsulenter på opgaven og har med udgangspunkt i erfaringer og værktøjer fra lignende opgaver rundt om i Danmark medvirket til at skabe et godt grundlag for udviklingen i Ruds Vedby. Mest af alt er resultatet blevet til på grund af de mange frivillige kræfter. Et konkret tal på antallet af frivillige timer i projektet findes ikke, men det vil næppe være en overdrivelse at antage et niveau på omkring timer fordelt på mere end 100 borgere. Billeder fra byvandringen i november 2014, hvor styregruppen, arkitekter fra DGI og Sorø Kommune deltog 5

6 Det viser spørgeskemaundersøgelsen Nedenstående diagrammer viser et udsnit af resultatet af den elektroniske spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i efteråret Resultatet af den samlede undersøgelse kan findes på Ruds Vedbys by-portal : 6

7 Strategi og indsatsområder På baggrund af borgerundersøgelsen og de mange tilbagemeldinger fra borgermødet, konkluderede styregruppen, at der var bred enighed i lokalbefolkningen i forhold til indsatsområder. Med afsæt i disse kunne Sorø Kommune i samspil med styregruppen udarbejde nærværende helhedsplan, som vil være fundamentet for det kommende arbejde i Ruds Vedby. Både borgerundersøgelsen og borgermødet viser tydeligt, at Ruds Vedbys borgere ønsker, at der skal arbejdes med de indsatsområder, der kort beskrives i den følgende tekst og er illustreret i diagrammet nederst på denne side. Byfornyelse, som primært handler om hovedgaden og de andre større veje i Ruds Vedby. Dette i form af forskønnelse og forandring i forhold til en række faktorer. Tillige om styrkelse af områdets forbindelser og mødesteder, deres kvalitet og antal. På borgermødet fremgik det tydeligt, at Vedbygaard har en ganske særlig betydning for byens borgere og byens identitet. Bygningerne og tilhørende arealer er væsentlige for lokalsamfundet. Der skal fremadrettet fortsat arbejdes på at bringe Vedbygaard i spil som en vigtig attraktion og brik i udviklingen af Ruds Vedby, og forhåbentligt samtidigt finde en vedvarende løsning i forhold til bygningsmassen. En overdækning af svømmebadet og flere nye aktiviteter ved skolen og hallen var manges ønske. Der arbejdes allerede nu med parkour og crossfit, og flere projekter vil givetvis komme til fremover. Desuden arbejder en gruppe borgere med et projekt, hvorigennem de vil forsøge at skabe et stisystem hele vejen rundt om Ruds Vedby. På borgermødet var der absolut størst interesse for at arbejde målrettet med en ungeindsats. Mange ønskede at arbejde med de unges betingelser og muligheder, og netop dette område udmærkede sig også som et fokusområde i borgerundersøgelsen. Dog viste det sig efterfølgende, at ikke så mange havde lyst og kræfter til at tage del i denne indsats. Det er alligevel et af de væsentligste indsatsområder, og forankringen er nu placeret både hos indsatsen omkring ungdomsklubben, hvilket synes at være en god indgang til Ruds Vedbys unge borgere, samt indsatsen omkring aktivitetsarealet ved skolen og hallen. En fælles kommunikation og en platform, hvor alle nyheder og aktiviteter kan læses, var ligeledes et ønske. Dermed også en strategi for, hvorledes borgerne kommunikerer med hinanden på tværs af foreninger. Der arbejdes allerede nu på en bedre hjemmeside, hvor information om Ruds Vedby kan samles. Mange borgere meldte sig på borgermødet til fysisk omdeling af information, så husstandsomdeling vil måske være en del af fremtidens kommunikation og et supplement til hjemmesiden. Det sidste - og måske det væsentligste - indsatsområde var borgerinddragelse. Der var mange interessante ønsker, men særligt emnerne nabohjælp og sikring mod tyveri og borgerinvolveret fejring af lokalsamfundet udmærkede sig. På baggrund af de indkomne ønsker på borgermødet, blev helhedsplanudarbejdelsen organiseret således: 7

8 Alle førnævnte indsatsområder er en del af strategien for udvikling af Ruds Vedby i månederne og årene fremadrettet. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at borgerdrevet udvikling kun bliver til noget, hvis der er opbakning og hænder nok! Vision for Ruds Vedby - Bedre By Styregruppen har under processen omkring helhedsplanens udarbejdelse løbende arbejdet med at formulere en vision for, hvordan man i Ruds Vedby vil arbejde for at nå målsætningen om at gøre Ruds Vedby til en bedre by. Formuleringen af visionen har i tråd med helhedsplanens udarbejdelse, løbende ændret form. Nedenstående formulering er styregruppens endelige vision for Ruds Vedbys udvikling. Ruds Vedby vil gennem frivillighed og en stærk kultur sikre en vækst, der placerer byen som Sorø Kommunes væsentligste i forhold til bosætning og livskvalitet. Ruds Vedby er en transporteffektiv stationsby, og dermed et væsentligt element i fremtidens grønne miljøer, hvor borgerne i stor udstrækning skal kunne fravælge bilen, og vælge tog, bus og cykel som fuldgyldige alternativer. Ruds Vedby er et åbent og imødekommende lokalsamfund, hvor muligheder og bosætning for borgere i alle aldre er en naturlig følge af den mangfoldighed, som foreningsliv og kulturarrangementer byder. Med afsæt i visionen arbejdes der i nærværende helhedsplan med følgende indsatsområder: 1. Byfornyelse og -forskønnelse 2. Forbindelser og mødesteder 3. Vedbygaard 4. Idræt og andre fysiske aktiviteter 5. Ungeindsats 6. Kommunikation og borgerinddragelse Udover helhedsplanen findes der i Sorø Kommunes regi følgende overordnede planer af betydning for Ruds Vedby: Sorø Kommuneplan Lokal Agenda 21-handleplan Vision og Planstrategi 2018 Trafiksikkerhedsplan Plan for cykelstiprioritering

9 En rummelig by med stærke rødder Ruds Vedby et historisk overblik Som mange andre mindre byer har Ruds Vedby haft en storhedstid med blomstrende handel. Op gennem forrige århundrede fik Ruds Vedby en central plads i sjællændernes bevidsthed, fordi byen var svær at komme udenom. I Ruds Vedby mødtes to stærkt befærdede landeveje, Slagelse- Nykøbing S. og Sorø-Kalundborg. Selv om ryet som velrenommeret handelsby hører en svunden tid til, har Ruds Vedby stadig den livsvilje og det mod på livet, der gør, at vi i dag har så rigt et foreningsliv. Vi tror, det kommer af den kraft og nerve, der i gamle dage kendetegnede byen. Den er videreført i menneskene i byen og et bredt og aktivt foreningsliv. Et blomstrende 20. århundrede Ruds Vedby har haft sin egen valgkreds, hvor borgerne op gennem 1920 erne og 30 erne mødtes i krydset Rudsgade-Kalundborgvej-Slagelsevej. Her holdt rigsdagspolitikerne taler på hovedtrappen til den store bygning (Rudsgade 1), som dengang indeholdt købmand J. Geltzers købmandsforretning og bryggeri. Byen havde frem til 1970 erne et rigt handelsliv med hele fem købmænd, tre supermarkeder, inkl. en brugsforening og det kæmpestore supermarked på Sorøvej, tre slagtere, to bagere, en grovvarebutik, et savværk, tre pengeinstitutter, ni tankstationer, en skrædder, Herremagasinet og meget andet. Fremhæves bør den meget aktive og dynamiske isenkræmmer Poul Dybdahl, som havde en meget velbesøgt isenkram på hjørnet af Rudsgade og Jernbanegade. I 1960 erne skænkede han Friluftsbadet til Ruds Vedby. Et andet af byens fyrtårne var manufakturhandlen i Rudsgade 20, en underafdeling af Magasin du Nord, som Johannes Elhauge senere drev et halvt århundrede frem til I 1973 købte Helga Larsen forretningen, som hun drev til Historisk billede af Rudsgade 22 hvor Poul Dybdahl drev isenkramforretning 9

10 Falcks brand- og redningsstation har gennem mange år været en vigtig brik i bybilledet. Oprindeligt havde stationen til huse på Kalundborgvej 1, men i 1937 flyttede den til Birkevej 20, hvor den sidenhen blev ombygget til den station, der ses i dag. Et mylder af foreninger På trods af, at udviklingen vendte i Ruds Vedby og mange andre byer i 1970 erne, spirede virkelysten fortsat i byen. Der opstod et væld af nye foreninger, som har afspejlet egnens aktive sind. Lokalrådet, som alle i byen gratis er medlem af, blev oprettet i 1986 som et talerør for byens interessegrupper over for offentlige myndigheder. Desuden fungerer lokalrådet som tovholder for traditionelle kulturelle begivenheder, såsom kirkekoncert, byforskønnelsesdag, flagfest, julestue med meget mere, samt driften af byens flagallé. Ruds Vedby Lokalråd er det næstældste i Danmark og har været inspiration for mange andre lokalråd på egnen. Ruds Vedby Idrætsforening blev stiftet den 24. februar I 1951 indviede man sportspladsen og året efter klubhuset. Ruds Vedby Garden blev stiftet i Dette tambourkorps, som gennem årene er blevet brugt ved mange lejligheder i og uden for Ruds Vedby, har opholdssted i egne lokaler på Skolegade 18. Ruds Vedby Historie opstod som forening den 29. juni Den begyndte at samle effekter i form af bøger, malerier, film, billeder og fortællinger, der tilsammen fortæller om Ruds Vedbys historie. Foreningen fik hurtigt 92 medlemmer. Borgspillet begyndte i 1988 og har siden været drevet af en flok kreative sjæle. Projektet var fra starten en blanding af frivillige lokale og professionelle kræfter. De opfører et af Danmarks smukkeste egnsspil på Ruds Vedbys amfiscene i den smukke Vedbygaard Park. Ruds Vedby Kirke Kirken var oprindeligt en romansk kirke fra 1100-tallet og hørte under Vedbygaard, indtil Diakonissestiftelsen overtog Vedbygaard. Vedbygaard er byens vartegn. Slottets historie går ca. 700 år tilbage. Vedbygaard har dels været krongods, hvor Dronning Margrethe Den 1. og Erik af Pommern har opholdt sig, og dels været ejet af Rud-slægten. Ejendommen ejes i dag af Diakonissestiftelsen. 10

11 Ruds Vedby som bosætningsby Sidst i 1960 erne begyndte parcelhusudviklingen i Ruds Vedby med udstykningen af Fuglebakkeområdet syd for jernbanen, og senere en større udstykning mod nordøst på den anden side af jernbanen. Byens indbyggerantal voksede, og der blev bygget ny skole, friluftsbad, idrætshal og børnehave, ligesom boligforeningen opførte et antal almennyttige boliger. Nogenlunde samtidig, og gradvist gennem de næste årtier, stagnerede erhvervs- og forretningslivet, som følge af den landsdækkende tendens, der går mod koncentration i større enheder, men vel også som følge af, at der i de nærliggende byer Høng og Dianalund af fremsynede forretningsmænd blev anlagt store indkøbscentre, der i nogen grad trak købekraften fra de lokale detailvirksomheder. Byen, der engang var handelsbyen i den daværende Dianalund Kommune, måtte genopfinde sig selv med en ny definition, nemlig som bosætningsby, med et attraktivt udbud af boliger af enhver art, samt et aktivt skole-, fritids-, forenings- og kulturliv, og det er hvad man som tilflytter møder i dag. Man møder dog også en hovedgade, hvis forhenværende status som forretningsstrøg tydeligt lader sig identificere, med en del ejendomme, der i nogen grad kunne trænge til et kvalitetsmæssigt løft, specielt hvad facader, tage og vinduer angår. Det er bl.a. det, helhedsplanen har fokus på, med tilbud til ejere om støtte til renovering på favorable vilkår. Ruds Vedby i dag Ruds Vedby tilbyder sine borgere, og potentielle tilflyttere, mange kvaliteter. Der forefindes to veludbyggede og velholdte parcelhuskvarterer, og prislejet er absolut i den konkurrencedygtige ende. Også lejeboliger forefindes, såvel privat som i boligforeningsregi, og herunder en afdeling for seniorer beliggende centralt i bymidten. Nyeste skud er et stort antal nybyggede lejeboliger på Smedelodden. Også attraktive andelsboliger forefindes, og her skal nævnes en kun få år gammel bebyggelse beliggende ved den gamle teglværksgrund i den vestlige del af byen, hvor de gamle lergrave meningsfuldt er indpasset som små søer i de grønne fællesarealer. Byens skole ligger centralt tæt ved stationsområdet med idrætshal og friluftsbad som nabo, og med idrætsbaner og klubhus i umiddelbar nærhed. Her blomstrer idrætslivet, og særligt det nyrenoverede friluftsblad giver mulighed for aktiviteter, man normalt ikke vil finde i en by af vores størrelse. Ruds Vedby Kirke og sognegård er beliggende i midten af den gamle by, tæt ved Vedbygaard, hvis velholdte park er offentligt tilgængelig. I parken er indrettet et udendørs amfiteater, der hvert år danner ramme om de traditionelle borgspil, med unikke stykker omhandlende egnens og byens historie. Gårdens over 100 år gamle orangeri er nyrenoveret, og drives af lokale kræfter i samarbejde med Vedbygaard. Kirken og dens menighed ønsker at være en naturlig del af lokalsamfundet, og sognegården benyttes således også af byens foreninger til møder og lignende, og i kirken afholdes hvert år en koncert, i samarbejde med byens lokalråd og borgspilsforening. Billeder fra Ruds Vedby Borgspil 11

12 En attraktiv by skal selvfølgelig også kunne dække borgernes basale indkøbsbehov, og her har vi en velbeliggende Dagli Brugs, en købmand og en selvstændig bagerforretning at benytte os af. Også et par specialforretninger forefindes, men ellers er udbuddet stort i de nærliggende butikscentre. På det kulinariske område har vi en stor kinesisk restaurant i den gamle kro, ligesom der er en bodega samt et par grillbarer og cafeterier i byen. Selv om byen ikke som tidligere er hjemsted for større produktionsvirksomheder, er der faktisk en lille skov af mindre enkeltmandsvirksomheder indenfor stort set alle håndværk. Så står du og mangler en murer, tømrer, elektriker eller blikkenslager, er han kun et telefonopkald borte. Også infrastrukturen er værd af hæfte sig ved, og her kan vi specielt være tilfredse med at være stationsby på Høng-Tølløse banen, med forbindelser til og fra Slagelse, og forbindelse til hovedstaden via Tølløse. Banen og busruterne drives af Region Sjælland og er netop sikret overlevelse i dette forår, og vi kan se frem til hurtige transporttider, når sporene mellem Ruds Vedby og Høng som planlagt renoveres. Banen og busruterne er specielt vigtige for en by som Ruds Vedby, med mange uddannelsessøgende unge, og transportbehov for de mange, som har deres udkomme udenfor byen, og måske helt inde i hovedstaden. Planlagte udviklingsmuligheder Både den gældende kommuneplan (Sorø Kommuneplan ) og forskellige lokalplaner åbner en række muligheder for fortsat udvikling af Ruds Vedby. Dette i form af både boligudbygning og erhvervsudvikling, herunder detailhandel. Nedenstående kort viser kommuneplanens arealudlæg til byformål/-udvikling i og ved byen. Som det fremgår, er der ret stor rummelighed til nye boliger omkring Skovvej i byens sydlige udkant (bl.a. i forlængelse af det nyere område Smedebakken, øst for Skovvej). Også ved Vedbygaard er der udlagt et mindre areal til boligudbygning. Dette område, der i kommuneplanen betegnes RV.B 6, er ca m 2 stort og vil f.eks. kunne lokalplanlægges til ca. otte parcelhus-/villagrunde. Signaturer: Boligområde Centerområde (butikker mv.) Erhvervsområde Områder til offentlige formål Rekreative områder Rammer for lokalplanlægning i Ruds Vedby - fra Sorø Kommuneplan

13 I relation til bosætning har Ruds Vedby haft en ganske pæn befolkningstilvækst over de senere år. Nedenstående graf og tabel viser byens befolkningsudvikling i perioden fra 2008 til 2015, og som det fremgår er der over perioden som helhed sket en tilvækst fra indbyggere til 1.716, svarende til godt 9,6 % Befolkningsudvikling i Ruds Vedby Indbyggertal Indbyggertal pr. 1. januar de nævnte år. Kilde: Danmarks Statistik I forhold til erhvervsudvikling har der i mange år været udlagt et stort areal ved Sorøvej og Jyderupvej i byens sydøstlige udkant. Området (hvor det gamle mødecenter ligger i den nordlige del) er privatejet og udlagt til grønne /ikke-miljøbelastende virksomheder. Der findes imidlertid (endnu) ingen lokalplan for området, og kommunen har heller ikke kendskab til aktuelle ønsker om at igangsætte dets udvikling. I kommuneplanen er Ruds Vedby bymidte defineret som det pink centerområde på kortet, og inden for dette område åbner planen mulighed for, at der kan indrettes op til m 2 nyt butiksareal i eksisterende eller ny bebyggelse. Dette betyder bl.a., at der er kapacitet til etablering af en ny dagligvarebutik inden for området, hvis nogen skulle rejse et sådant ønske. Til venstre ses Slagelsevej 2 A, som tidligere var en kro og nu en kinesisk restaurant. Til højre ses Dagli Brugsen 13

14 I forhold til detailhandel åbner kommuneplan desuden mulighed for, at det gamle teglværk mellem jernbanen og Slagelsevej (der i kommuneplanen betegnes RV.E 1) kan lokalplanlægges til butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper. Dette begreb, som er defineret i planlovens afsnit om detailhandel, omfatter biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. I dette område vil der således kunne etableres op til m 2 butiksareal inden for den nævnte kategori af butikker. Virksomheder i Ruds Vedby: Til venstre SvaneRen, Slagelsevej 13, og til højre Neptun Fiskegrej, Rudgade 34 B I den gældende kommuneplan er der altså rummelighed til en fortsat udvikling af Ruds Vedby. Da det - inden for planlovens rammer - er kommunen/byrådet, der står for såvel kommune- som lokalplanlægningen, er der desuden gode muligheder for lokal indflydelse på, hvor og hvordan udviklingen skal finde sted. Den Gamle Skole, Rudsgade 41, som i mange år har været anvendt som erhvervsejendom 14

15 Hvorfor flytte til Ruds Vedby? Hubert Mørch, som bor med sin kone Noemy og sine to døtre i Ruds Vedby, beskriver oplevelsen af at flytte til Ruds Vedby således: 15

16 Byfornyelse og -forskønnelse I Ruds Vedby findes nogle ejendomme (særligt langs Kalundborgvej/Rudsgade/Sorøvej), der fremstår med et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Det drejer sig om forholdsvis få ejendomme, men grundet deres centrale placering fylder de meget i oplevelsen af gadebilledet både for byens borgere og for gæster, der passerer igennem byen. Arbejdsgruppen, der har taget dette tema op, vil derfor arbejde målrettet med forbedring og forskønnelse af byens primære gadeforløb, hvilket primært vil sige Kalundborgvej/Rudsgade/Sorøvej, Slagelsevej samt Jernbanegade. Der påtænkes igangsat indsatser, som i samspil vil give byens mest benyttede veje et forskønnende løft. Det er tanken, at der skal arbejdes med forskønnelse af bygninger og gadebilledet som helhed. Der vil derfor skulle arbejdes i flere spor med forskellige tidsperspektiver. Det vil sige, at resultatet af nogle indsatser vil kunne ses i gadebilledet inden for en kort tidshorisont, mens andre, mere langsigtede indsatser vil betyde en forskønnelse, som vinder mere og mere frem, som årene går. Arbejdsgruppen omkring byfornyelse er etableret som en del af helhedsplansarbejdet, men det er intentionen, at den skal fortsætte sit virke, når Helhedsplan Ruds Vedby er udarbejdet og vedtaget. Derved sikres det, at der også fremadrettet vil være fokus på byfornyelse og forskønnelse til glæde for både byens borgere og gæster. Denne kontinuerlige indsats vil også på sigt spille en vigtig rolle i forhold til Ruds Vedbys evne til at tiltrække nye borgere til byen. For at nå de opstillede mål skal der arbejdes med to overordnede indsatser, der vil supplere hinanden. Arbejdsgruppen igangsætter nedenstående indsatser. Bygningsforbedringer Forskellige muligheder for bygningsforskønnende tiltag vil blive undersøgt og forskellige løsningsmodeller for gadebilledet vil også blive afdækket (skærmende beplantning, byrumsinventar etc.). Der er indsamlet data om de forskellige ejendomme, og mulighederne for bygningsfornyelsesindsatser vil løbende bliver afdækket, herunder mulighed for renoveringer støttet af tilskud til bygningsforbedringer (Pulje til Landsbyfornyelse 2015). Gruppen har skitseret forslag til bygningsforbedringer for ejendomme placeret langs Ruds Vedbys større gader, som vurderes at have et særligt arkitektonisk potentiale. Skitseforslag til bygningsforbedringer af Rudsgade 39A Skitseforslag til bygningsforbedringer af Rudsgade 36 Arbejdsgruppen har husstandsomdelt invitationer til alle husstande i Ruds Vedby, hvor Sorø Kommune inviterede til et informationsmøde om mulighederne for tilskud til bygningsforbedrende renoveringer, og arbejdsgruppen inviterede i juni 2015 til en Bygge- og Boligmesse i hallen. På messen gav lokale håndværkere og foreninger gode råd i forhold til eventuelle forestående bygningsrenoveringer. 16

17 Det er forhåbningen at messen vil anspore byens borgere til at foretage forskellige bygningsforbedrende tiltag, der i samspil vil forskønne oplevelsen af Ruds Vedby. Bygningsrenoveringerne skal naturligvis overholde de gældendende lokalplaner, herunder eksempelvis den bevarende lokalplan 2.06.B1-1996, som omfatter ejendomme langs Kalundborgvej, Rudsgade og Sorøvej. Bygningsforbedrende renoveringer støttet af tilskud fra puljen til Landsbyfornyelse forventes realiseret i årene 2015 og Sådan kan der sættes ind: Forbedringer, der er vigtige for bymiljøet og bygningskvaliteten, fremmes med offentlige tilskud. Grundejerne tilbydes faglig dialog i forbindelse med bygningsrenoveringer. Lokale ildsjæle kan være behjælpelige med at ansøge om midler fra puljen til Landsbyfornyelse. Der kan oprettes et lokalt byforskønnelsesråd for at sikre, at der fremover fokuseres på renovering af bygningsmassen i Ruds Vedby. Nedenstående skitser er et eksempel på en byfornyelsesindsats hvor bygningsmassen reduceres og grønne elementer tilføres her i form af træer og hække. Rudsgade 32 A, B og C Rudsgade 28 C Rudsgade 28 B Rudsgade 28 A Rudsgade 32 A, B og C Rudsgade 28 A 17

18 Forskønnelse og begrønning af de primære gadeforløb Arbejdsgruppen ønsker at tilføre grønne elementer til gadebilledet. I samspil med Sorø Kommune vil arbejdsgruppen undersøge mulighederne for at indskrænke cykelsti og fortov på nogle strækninger for derved at kunne inkorporere grønne lommer. Udover tilførsel af grønne elementer til gadebilledet, er det tanken at arbejde med arealer, der støder op til de større gader. Det er intentionen, at der skal udvikles et særligt kendetegn for Ruds Vedby. Et eksempel på et sådan kendetegn er arkitekterne fra DGI s idé med farverige cafémøbler i forhaver og byens øvrige rum. Effekten af farverige cafémøbler er vist på nedenstående illustration. Eksempel på mindre ændringer i fortovets belægning samt tilførsel af grønne elementer i Rudsgade Eksempel på en grøn oase/et mødested på hjørnet ved Rudsgade og Møllemarksvej. Ejeren af arealet er villig til at stille det til rådighed for offentligheden Sådan kan der sættes ind: Plante træer i og langs gaderne. Opstille robuste bænke og andet byrumsinventar. Omdannelse af kørebane, cykelsti og fortove. Forbedre trafiksikkerheden ved at rette fokus på gadens rolle som skolevej, gode cyklistforhold, fartdæmpende foranstaltninger og overgange. Tilstræbe bedre vilkår for handicappede og ældre. 18

19 Forbindelser og mødesteder Som i mange andre danske byer findes i Ruds Vedby en række formelle og uformelle mødesteder. Ved arkitekternes besøg i november 2014 blev det pointeret, at det er vigtigt at sætte fokus på forbedring af eksisterende forbindelser og mødesteder, og tillige skabe nye, hvis behovet viser sig. På baggrund af en vandretur i Ruds Vedby, hvor borgere fra Ruds Vedby viste rundt i byen, udpegende arkitekterne forskellige zoner og mødesteder i Ruds Vedby, som er vist på nedenstående illustration. Arkitekterne anbefalede blandt andet, at der skabes bedre forbindelser mellem de forskellige mødesteder i kultur- og aktivitetszonerne. Forskellige zoner og mødesteder i Ruds Vedby Et af de uformelle mødesteder er området ved hallen og skolen, hvor både børn og voksne dagligt har deres gang. Med Street-It -projektet (læs mere herom i afsnittet Idræt og andre fysiske aktiviteter ) er der allerede fokus på at udbygge dette område, så derfor fokuserer arbejdsgruppen primært på byens øvrige vigtige forbindelser og mødesteder. Irmagrunden Et af Ruds Vedbys centrale mødesteder er Rudsgade 18, som lokalt, med historisk reference, omtales som Irmagrunden. På arealet, der er ejet af Sorø Kommune, er der anlagt en naturlegeplads, som primært henvender sig til mindre børn. Pladsen benyttes som samlingspunkt ved forskellige arrangementer, herunder den årlige fejring af Grundlovsdag og juletræsarrangement. Det er arbejdsgruppens ambition, at Irmagrunden skal have et forskønnende løft og samtidig blandt andet udvides med flere legeredskaber samt borde og bænke. Foruden at være et vigtigt mødested i byen fungerer arealet som en forbindelse mellem Rudsgade og Jernbanegade. 19

20 Irmagrunden, Rudsgade 18 Grundlovsfejring på Irmagrunden Sådan kan der sættes ind: Arbejdsgruppen, der arbejder med forbindelser og mødesteder, anbefaler at arealet indhegnes ud fra et ønske om at gøre legepladen mere sikker i forhold til trafikken på Rudsgade. Tilførsel af flere legeredskaber. Opstilling af flere borde og bænke. Forbedring af eksisterende belysning. I umiddelbar forlængelse af Irmagrunden kan der mod Rudsgade opstilles et venteskur ved busstoppestedet. Med henblik på at øge sikkerheden for fodgængere der, fra nord, passerer Rudsgade for at komme til Irmagrunden, foreslår arbejdsgruppen, at der etableres et fodgængerfelt over Rudsgade ved vejkrydset Rudsgade, Jernbanegade og Hovsøvej. Ubebygget grund Jernbanegade 10 B Nord for Ruds Vedby Station findes et ubebygget areal, som arbejdsgruppen ønsker at bringe i spil, med henblik på at skabe en grøn plads samt en stiforbindelse til Rudsgade over Irmagrunden. Arealet er ejet af Sorø Kommune, men da det ikke støder direkte op til Irmagrunden, vil arbejdsgruppen afdække, om grundejerne af de mellemliggende grunde er interesserede i at samarbejde om etablering af en stiforbindelse. Jernbanegade 10 B er markeret med og Irmagrunden med 20

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup RealMæglerne Personligt ejerskab del af en kæde Indehaver, statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Halldén Hovedgade 121 2630 RealMæglerne er personligt ejet af Inge Halldén og uafhængig af kapitalinteresser.

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere