DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted"

Transkript

1 DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

2 Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret For at være på forkant med udviklingen på området, giver strategien et overblik over, hvor og hvordan detailhandlen kan udvikle sig i de fire centerbyer; Vejen, Brørup, Rødding og Holsted, i fremtiden. Indholdet er udarbejdet i samarbejde med Institut for Centerplanlægning (ICP) og de fire handelsstandsforeninger i kommunes fire centerbyer. Med strategien forbedres grundlaget for at arbejde med den fysiske planlægning og den positive udvikling i detailhandelen i Vejen kommune understøttes, til gavn for handelslivet og kommunens borgere og turister. Egon Fræhr Borgmester Vejen Byråd har godkendt Detailhandelsstrategi 2016 på byrådsmødet d. 11. aug

3 Indhold Forord Indhold Indledning Formål Målsætning Bymidter og byrum - anbefalinger for centerbyerne Vejen Brørup Rødding Holsted Udvikling af aflastningscenter Vest i Vejen Organisering af samarbejde mellem de fire centerbyer Udvikling af butikkernes kommercielle potentiale Tiltrækning af nye butikker og butikskæder Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Maj

4 Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Overordnet vision for Vejen Kommune Baggrund Denne strategi giver et overblik over de potentialer og muligheder der er for detailhandelsudviklingen i Vejen Kommune. Udover at formidle de politiske tanker og ønsker til, hvordan detailhandelen skal udvikles, beskriver strategien også de planmæssige rammevilkår, som byrådet kan bruge til at administrere fremtidige detailhandelsrelaterede forespørgsler. Detailhandelsstrategien er udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Institut for center- Planlægning (ICP). Strategien er formuleret på baggrund af afholdelse af en workshop, med deltagelse af de fire handelsstandsforeninger og repræsentanter fra Vejen Kommune. Strategien er derfor et resultat af politiske tilkendegivelser, ønsker og inputs fra workshoppen med handelsstandsforeningerne, samt faglige registreringer, iagttagelser og vurderinger udført i forbindelse med Analyse af detailhandlen Formål Formålet med Detailhandelsstrategi 2016 er at sikre en fortsat dynamisk og bæredygtig udvikling af detailhandelen i Vejen Kommune og sikre at detailhandelen fortsat kan tilbyde et stærkt lokalt alternativ til de omkringliggende større udbudspunkter. Dette sker ved at detailhandelsstrategien opridser anbefalinger og muligheder fordelt på fem fokus punkter, der danner rygraden i detailhandelsstrategien: Bymidter og byrum, anbefalinger for hver af de fire centerbyer Udviklingen af aflastningscenter Vest i Vejen Organisering af samarbejde mellem de fire centerbyer Udvikling af de enkelte butikkers kommercielle potentiale Tiltrækning af nye butikker, herunder kædebutikker 4 Vejen Kommune fik i efteråret 2015 lavet en Analyse af detailhandlen af Institut for Centerplanlægning (ICP). Analysen har, sammen med Væksstrategi 2020, været med til at danne baggrund for denne detailhandelsstrategi.

5 Liv og stemning ved arrangement i Vejen Målsætning Målsætningen for detailhandlen i Vejen Kommunes fire centerbyer kan opsummeres således: Byrådet i Vejen Kommune vil arbejde for, at sikre en dynamisk og bæredygtig udvikling af kommunens fire centerbyer en fortsat positiv udvikling indenfor detailhandlen fastholde bymidter, der er tilgængelig for alle For at understøtte denne målsætning, skal detailhandelsstrategien sikre, at de fire centerbyer hver især fungerer som en dynamisk helhed. Synergien mellem de enkelte butikker og forretninger skal udnyttes til gavn for borgere, erhvervslivet og detailhandelsaktørerne, samtidig med at der sikres et samarbejde på tværs af de fire centerbyer. Dette skal sikres ved, at bymidterne i de fire centerbyer skal fungere som de naturlige detailhandelsområder Vejen by understøttes som kommunens hovedby særligt pladskrævende varegrupper placeres hensigtsmæssigt iht. infrastruktur og funktion der arbejdes for at sikre et samarbejde på tværs af de fire centerbyer Vejen Kommune Antal butikker: 182 butikker, heraf 114 udvalgsvarebutikker (63%) Bruttoareal: m 2, heraf 53% udvalgsvarer ( m 2 ) Omsætning: mio. kr. heraf er 38% udvalgsvareomsætning (586 mio. kr.) Handelsbalance: 86% dagligvarer, 68% udvalgsvarer. 5

6 Detailhandel ved den vestlige motorvejsafkørsel Udvikling af byrum og bymidter I Analyse af detailhandlen 2015 peges der på flere tiltag der kan være med til at understøtte detailhandlen i de fire centerbyer: Flere og nye oplevelser og aktiviteter i forbindelse med shopping Øge opholdstiden i byerne Understøtte og fastholde de unikke butikker Udnytte synergier fra forskellige aktiviteter Øge byernes attraktion Ved at øge opholdstiden i bymidterne, understøttes detailhandlen. Øgningen af opholdstiden kan bl.a. ske ved at der fokuseres på, at koncentrere detailhandel og kundeorienterede servicefunktioner i bymidterne, så der skabes flere tilbud centralt. Der peges også på at der bør skabes flere og nye oplevelser i forbindelse med shopping f.eks. flere muligheder for cafébesøg og udespisning, der vil sikre aktivitet i en større del af døgnet. Oplevelser i en større del af døgnet, også om aftenen, kan f.eks. ske ved nye funktioner som biograf, bowling m.m. og med bredere udbud af caféer og restauranter. Desuden bør placering af dagligvarebutikker ske centralt i bymidterne, så de bedst muligt understøtter de eksisterende udbud. Dette skal sikres ved, at koordinere og udveksle aktiviteter mellem byerne yderligere centralisering af butikker i bymidterne og tilpasning af lokalplaner registrere tomme butikslokaler identificere mulige samarbejdspartnere inden for turismen, idrætten og andre foreninger udvikling af byrum og byinventar der gives mulighed for udeservering og andre midlertidige kommercielle aktiviteter i bymidterne 6 I Analyse af detailhandlen 2015 er detailhandelsområderne opdelt i bymidte, by i øvrigt og hele området / oplandet, se kort på modstående side.

7 7 Oversigtskort detailhandelsområder i Vejen Kommune

8 Julebelysning i Vejen Vejen Vejen er kommunens hovedby og er karakteriseret ved at have mange attraktive butikker, samt et godt og bredt udbud af både dagligvarer og udvalgsvarer. Vejen har potentiale for udvikling og for at tiltrække nye butikker og butikskæder. Det er en fordel at de store supermarkeder er placeret centralt i bymidten. Vejen skal fortsat fungere som det primære udbudspunkt i Vejen Kommune. For at styrke Vejen yderligere skal der arbejdes på, at koncentrere butikker og kundefunktioner i bymidten styrke bymidten med flere spisesteder styrke bymidten med andre funktioner, f.eks. kunst eller kulturoplevelser sikre gode parkeringsforhold i bymidten undersøge hvordan der kan skabes nye muligheder for varegrupper og butikker der kræver meget butiksareal og lagerplads og som ikke naturligt finder hjemme i en bymidte Dette skal sikres ved, at udvikle byrummene omkring Rådhustorvet, Banegårdspladsen og området syd for banen, fra det nye bibliotek til borgerskolen. Rådhustorvet udvikles med fokus på dannelse af torvemiljø, med opholdsmuligheder og udeservering Banegårdspladsen omdannes med henblik på skabelse af flere parkeringspladser og for at opnå en større helhed i området. Området syd for banen udvikles med fokus på nye udendørs muligheder i forbindelse med det nye bibliotek og øvefaciliteter for Vejen Garden. fokusere på omdannelse og koncentration, ved placering af nye butikker i bymidten. fastholde og udbygge mangfoldigheden i oplevelsesmulighederne i bymidten. 8

9 Oversigtskort detailhandelsområder i Vejen Kommune 9

10 Begivenhed i Vejen Oversigt over eksisterende butiksarealer og muligheder for omdannelse til butiksformål Område Centerområder Aflastningsområder Områder til særligt pladskrævende varegrupper Rammeområder 1.C.01, 1.C.04 1.C.05, 1.C.06 1.C.03 1.E.22 1.E.04 1.E.06 1.E.07 1.E.13 1.E.15 1.E.16 Maksimale bruttoetageareal (m 2 /butik) Eksisterende bruttoetagearealer (m 2 ) Maksimale bruttoetageareal (m 2 /området) Ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål (m 2 ) 3500 m 2 for dagligvarer 2000 m 2 for udvalgsvarer m m m m m m 2 0 m m m m m m m m m m m m m 2 0 m m m m m 2 10

11 1.E.16 Torvedag på Rådhuspladsen 1.E.06 1.E.22 1.C.03 1.C.01 1.C.06 1.E.07 1.C.04 1.C.05 1.E.15 1.E.13 1.E.05 1.E.04 Rammeområder udlagt til detailhandel i Vejen Signaturforklaring Bymidteafgrænsning Lokalcenter og aflastningsområde Særligt pladskrævende varegrupper Målforhold 1 :

12 Torvet Brørup Brørup er karakteriseret ved at have et bredt udbud af især dagligvarer og i mindre grad udvalgsvarer. Det er en styrke for bymidten at dagligvarebutikkerne er placeret centralt. Der findes desuden enkelte attraktive udvalgsvarebutikker i byen og byen har en god beliggenhed ved motorvejen. For at styrke Brørup yderligere bør der arbejdes på, at: fastholde de eksisterende butikker udnytte e-handel yderligere fastholde det gode lokale samarbejde udnytte potentialet fra Brørup Marked Dette skal sikres ved, at løfte bymidten ved, at omdanne lukkede butikker til boliger sikre gode parkeringsforhold til de eksisterende butikker gennem arbejdet med udviklingsplanen for Brørup, undersøge hvilke tiltag der kan gøres for at løfte bymiljøet langs hovedgaden skabe en stærkere sammenhæng mellem Brørup Marked og bymidtens butikker, ved en tydelig skiltning til bymidten 12

13 Detailhandelsbutikker i Brørup 13

14 Søndergade, med baneunderføringen i baggrunden Oversigt over eksisterende butiksarealer og muligheder for omdannelse til butiksformål Område Centerområder Områder til særligt pladskrævende varegrupper Rammeområder 2.C.01 til 2.C.07 2.E.05 2.E.06 2.E.07, 2.E.11 2.E.12 2.E.13 2.E.16 Maksimale bruttoetageareal (m 2 /butik) 3500 m 2 for dagligvarer 2000 m 2 for udvalgsvarer m m m 2 Eksisterende bruttoetagearealer (m 2 ) Maksimale bruttoetageareal (m 2 /området) Ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål (m 2 ) m m m m m m 2 0 m m m m m 2 14

15 2.E.12 Detailhandel på Engvej set fra Koldingvej 2.E.05 2.E.06 2.E.16 2.E.05 2.E.13 2.E.07 2.E.11 2.C.06 2.C.04 2.C.05 2.C.01 2.C.07 2.C.03 2.C.02 Rammeområder udlagt til detailhandel i Brørup Signaturforklaring Bymidteafgrænsning Lokalcenter og aflastningsområde Særligt pladskrævende varegrupper Målforhold 1 :

16 BILLEDE Rødding Vestergade Rødding Rødding er karakteriseret ved enkelte stærke og unikke butikker, men også en stigende grad af tomme butikslokaler. Der er relativt langt til større detailhandelsudbud og der er et stærkt lokalt opland omkring byen. For at fremtidssikre Rødding bør der arbejdes på, at etablere yderligere en dagligvarebutik centralt i bymidten understøtte og fastholde de unikke butikker i bymidten koncentrere butikker og kundefunktioner udbygge og fastholde det lokale samarbejde Dette skal sikres ved, at indgå et mageskifte for at sikre en bedre placering af en evt. kommende ny dagligvarebutik i bymidten og dermed skabe bedre parkeringsforhold centralt i bymidten løfte bymidten ved, at omdanne lukkede butikker til boliger 16

17 Butikker i Rødding midtby 17

18 Rødding bymidte Oversigt over eksisterende butiksarealer og muligheder for omdannelse til butiksformål Område Centerområder Områder til særligt pladskrævende varegrupper Rammeområder 4.C.01 4.E.01 4.E.03 Maksimale bruttoetageareal (m 2 /butik) 3500 m 2 for dagligvarer 2000 m 2 for udvalgsvarer 5000 m m 2 Eksisterende bruttoetagearealer (m 2 ) Maksimale bruttoetageareal (m 2 /området) Ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål (m 2 ) m m m m m m 2 18

19 Den nye type butik til det internationale marked 4.E.01 4.E.03 4.C.01 Rammeområder udlagt til detailhandel i Rødding Signaturforklaring Bymidteafgrænsning Lokalcenter og aflastningsområde Særligt pladskrævende varegrupper Målforhold 1 :

20 dagligvareudbud i Holsted Holsted Holsted er karakteriseret ved at have to bymidter, en i Holsted by og en i Holsted St. Begge bymidter indeholder enkelte stærke dagligvarebutikker, men også mange tomme butikslokaler. Den nordlige bymidte indeholder dog også enkelte unikke butikker. For at bevare interessante bymidter i Holsted bør der arbejde på, at: fastholde det gode dagligvareudbud koncentrere butikker og kundefunktioner i de to bymidter Dette skal sikres ved, at: udvikle mulighederne for aktiviteter i den nordlige bymidte løfte bymidterne ved, at omdanne lukkede butikker til boliger 20

21 Butikker i Holsted bymidter 21

22 Holsted Stationsby Oversigt over eksisterende butiksarealer og muligheder for omdannelse til butiksformål Område Centerområder Aflastningsområder Områder til særligt pladskrævende varegrupper Rammeområder 3.C.01, 3.C.04 3.C.02, 3.C.03 Maksimale bruttoetageareal (m 2 /butik) 3500 m 2 for dagligvarer 2000 m 2 for udvalgsvarer Eksisterende bruttoetagearealer (m 2 ) Maksimale bruttoetageareal (m 2 /området) Ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål (m 2 ) 7,600 m 2 7,900 m m 2 3.E.05 0 m 2 3.E.02 3.E m m m 2 22

23 3.E.06 Der skal planlægges for alle transportkatagorier 3.C.04 3.C.01 Holsted by 3.E.02 3.E.05 3.E.03 3.C.03 3.C.02 Rammeområder udlagt til detailhandel i Holsted Holsted Stationsby Signaturforklaring Bymidteafgrænsning Lokalcenter og aflastningsområde Særligt pladskrævende varegrupper Målforhold 1 :

24 Aflastningscenter Vest i Vejen Udvikling af aflastningscenter Vest i Vejen I byer med mindre end indbyggere er der, i henhold til planlovens 5q, ikke mulighed for at etablere nye områder til særligt pladskrævende varegrupper eller for at etablere ny aflastningsområder. Der er dog tilkendegivelser fra staten om en liberalisering af detailhandelsbestemmelserne i planloven og en revideret planlov ventes at træde i kraft primo Derfor vil det være en fordel, hvis kommunen allerede har gjort sig nogle overvejelser og formuleret en målsætning for, hvad der ønskes, hvis der åbnes op for nye muligheder for områder til særligt pladskrævende varegrupper eller aflastningsområder. I Analyse af detailhandlen 2015 er det i anbefalingerne for Vejen by beskrevet, at de store udvalgsvarebutikker, der ikke kan indpasses i bymidten, bør koncentreres yderligere. Vejen Kommune ønsker at samle større og mere pladskrævende butikker i ét område, ved motorvejsafkørsel 68 i Vejen, når planloven giver mulighed for det. Dette skal sikres ved, at den tilladte grænse for areal udlagt til detailhandel, i rammeområde 1.E.06 og 1.E.22, øges. der fastsættes en minimumsstørrelse for butikker på 500 m 2 sikre arbejdsdeling mellem butikkerne i bymidten og i aflastningscentret der ikke gives mulighed for placering af dagligvarebutikker i området at der gives mulighed for særligt pladskrævende varegrupper og butikker der kræver meget butiksareal og lagerplads og som ikke naturligt finder hjemme i en bymidte etablere en samlet plan for udbygning med fælles, central p-plads udvidelse af rammeområde 1.E.22 kan ske mod syd og mod vest 24 J.f. Planlovens 5n er særligt pladskrævende varegrupper defineret som butikker der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, samt møbler.

25 Butiksarealer i rammeområder 1.E.22 Vestermarksvej Asbovej Ådalen Kort Evt det med arealer? Virksomheder med arealer der anvendes til butiksformål Virksomheder uden arealer til butiskformål Arealer der anvendes til butiksformål: 3756 m² Arealer til omdannelse til butiksformål: 1244 m² 25

26 Organisering af samarbejde mellem de fire centerbyer De fire centerbyer i Vejen Kommune; Vejen, Brørup, Rødding og Holsted har alle et aktivt handelsliv og der er etableret handelsstandsforeninger eller udvalg under erhvervsforeninger i alle fire byer. I Vækststrategi 2020 er det beskrevet at Vejen Kommune vil være en attraktiv vækstkommune og derfor er det væsentligt, at kommunen har et spændende byliv med en driftig detailhandel. Målet er at styrke og fastholde detailhandlen i kommunen og øge omsætningen. En konkret handling for at sikre dette kan være, at skabe et tæt samarbejde mellem detailhandlen i alle fire centerbyer og den kommunale forvaltning. De fire centerbyer i kommunen har tidligere set hinanden som konkurrenter om kunderne og der har været en tendens til at kæmpe for sin egen sag. Men verden har ændret sig og konkurrenterne er nu de større byer, storcentrene og ikke mindst nethandlen. Et styrket samarbejde kan være med til at styrke detailhandelen og dermed øge attraktiviteten for at arbejde og bosætte sig i de fire centerbyer i Vejen Kommune. Målet er at skabe et tæt samarbejde mellem de fire centerbyer. Dette sikres ved, at: skabe synlighed med fælles markedsføring og fælles branding lave en fælles shopping guide og gavekortløsning koordinere events og aktiviteter, som byfester, open by night, udsalgsstart m.m. f.eks. med en fælles aktivitetskalender 26

27 sikre sparring og problemløsning i forretningsforhold skabe kontakt til nye interessenter og samarbejdsparter for at udvikle detailhandlen sikre bedre udnyttelse af synergier fra VIC, Brørup Marked, Højskolerne m.m. Samarbejdet kan med fordel udmøntes ved, at engagere en fælles citymanager. Disse mål sikres ved at samarbejdet, i 2. halvår af 2016 formaliseres med en konkret aftale, med henblik på ikrafttrædelse primo

28 Udvikling af butikkernes kommercielle potentiale Målet med at udvikle de enkelte butikkers kommercielle potentiale er, at fastholde og tiltrække flere lokale kunder og styrke omsætningen og øge butikkernes attraktion. Dette sikres ved, at etablere fælles markedsføring med fokus på service og oplevelser samarbejde om bogholderifunktioner mv. samarbejde på tværs af brancher fælles drift undersøge muligheder for e-handel i de enkelte butikker fokusere på at have elevpladser i butikkerne efteruddannelse af medarbejderne i butikkerne udbygge mulighederne inden for ungdomsuddannelser i Vejen evaluere åbningstiderne 28

29 Tiltrækning af nye butikker og butikskæder Det ønskes at tiltrække nye butikker til de fire centerbyer for, at skabe et komplet udbud af varer og for at øge opholdstiden i byerne. Dette sikres ved, at opstille en liste over manglende butikker og brancheområder opstille en liste over manglende servicefunktioner registrere tomme butikslokaler fremstille en brochure til brug for markedsføring af byerne udvælge og kontakte potentielle lejeremner 29

30 30

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Handleplan for detailhandelen i Fredensborg Kommune 2015

Handleplan for detailhandelen i Fredensborg Kommune 2015 Handleplan for detailhandelen i Fredensborg Kommune 2015 Høringsforslag oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for detailhandlen i Fredensborg Kommune... 3 Tendenser i detailhandlen

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg Kommune Analyse af detailhandelen Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode, begreber og definitioner 3 Hovedanbefalinger 9 Status på detailhandelen i Silkeborg kommune 10 Udviklingen i detailhandelen

Læs mere

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009 Detailhandelsplan 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Vejen Kommune. Analyse af detailhandelen

Vejen Kommune. Analyse af detailhandelen Vejen Kommune Analyse af detailhandelen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode, begreber og definitioner 4 1. Konklusioner og vurderinger 7 2. Detailhandelen i Vejen kommune 2015 37 3.

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg.

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk www.viborg.dk Notat Vurdering af Bech-Bruun notat af 12. februar 2014 Dato: 02.april 2014 Sagsbehandler: vpbbp Direkte tlf.:

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

4. Centerstruktur og detailhandel

4. Centerstruktur og detailhandel 4. Centerstruktur og detailhandel hovedby større Lokalby mindre lokalby Landsby Kort 4.1 27 MÅL FOR CENTERSTRUKTUREN Som nabokommune til Odense og Svendborg Kommune, der især for Odenses vedkommende har

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Halsnæs kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom

Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune 19. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Hvidovre kommune 19 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere