Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN"

Transkript

1 AUTO Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet Generelt Rumreguleringsautomatik Til individuel styring af både rumtemperatur og luftmængde Specielt tilpasset hotelværelser Justerbare energisparefunktioner Op til seks motorpar (seks køling + seks opvarmning) pr. regulator Funktioner Automatisk regulering af luftmængde, køling og opvarmning Regulering kan også foretages manuelt via funktionsknap og drejekontakt Styring af tilstedeværelse ved hjælp af nøglekort Nem konfiguration af indstillinger via håndenhed Indgange for kondensføler, vindueskontakt og andre afbryderkontakter Mulig opkobling til overordnet styresystem via MODBUS. Anvendelse Specielt udviklet til klimastyring i hotelværelser. Kort om MODBUS består af: Digital regulator, rumtermostat, håndenhed, termoelektriske motorer, ventiler, kabler og tilbehør Reguleringsfunktion: PI Forsyningsspænding: 24 V AC 1

2 Teknisk beskrivelse Kendetegnende for Rumreguleringsautomatikken er specielt udviklet til styring af klimaet i hotelværelser. Eftersom miljøet skal være stille og roligt og med størst mulig komfort er der stort behov for en jævn temperatur og et godt indeklima uanset udetemperatur og årstid. Desuden har man stort behov for enkelte variationer på rumniveau. Nogle tidspunkter på året kan høj luftfugtighed også skabe risiko for kondensdannelse. Rumreguleringsautomatikken med sin unikke mulighed for styring af både indblæsningsluftens mængde og temperatur samt klimaanlægget Primo Hotel er den optimale løsning for et godt indeklima i hotelværelser. Viser hensyn til omgivelserne Regulatorindgang for nøglekortholder gør, at luftmængde og temperatur kan tilpasses efter, om der er personer i rummet Signal om åbne vindueskontakter gør, at regulatoren reducerer opvarmningsvandet og luftmængden til et minimum Fleksibilitet Regulatorens funktioner og parametre kan nemt omkonfigureres ved hjælp af håndenheden Op til seks motorpar (seks køling + seks opvarmning) kan tilsluttes pr. regulator Brugervenlighed Enkel og tydelig udformning af rumtermostaten med optisk indikering af luftmængde samt køle- og opvarmningsbehov Motorens "first open"-funktion letter prøvetrykning og udluftning af vandsystemet Motoren viser ventilens position via en synlig cylinderenhed Sikkerhed og begrænset vedligeholdelse Indgang for kondensføler, som straks blokerer kølevandet ved kondensdannelse Regelmæssig aktivering af ventilerne modvirker, at ventilspindlerne sætter sig fast Strømbesparende komponenter reducerer varmestrålingen i regulatoren, hvilket giver en mere nøjagtig regulering og længere levetid Energisparefunktion Hvis der ikke er personer i rummet, skifter systemet automatisk over til energisparetilstanden, både hvad angår luftflow og temperatur. Funktion Regulering Regulatoren foretager regulering iht. PI-funktion. I-delen registrerer både størrelse og varighed for reguleringsafvigelsen og tilpasser motorens åbningstid efter den. Denne type regulering kaldes impulsbreddemodulering (PWM). Sammenlignet med eksempelvis on/off-regulering giver PWM-regulering en mere jævn rumtemperatur med deraf følgende øget komfort. Tidsindstillet udluftning Når nøglekortet sættes i kortholdere, indstiller regulatoren luftspjældet til en stor luftmængde med henblik på udluftning af rummet. Efter 5 min vender regulatoren tilbage til automatisk tilstand (der tændes en separat indikator på rumtermostaten), og en driftstilstand iht. følernes status, se Tabel 1. Udluftningstiden kan let ændres eller deaktiveres med håndenheden eller fra et overordnet styresystem. Manuel regulering Når registrerer, at der er personer i rummet (nøglekort sat i holderen), kan brugeren selv regulere luftmængde og temperatur via knapperne på rumtermostaten. Temperaturens standardindstillingsområde er C, men det kan ved hjælp af håndenheden indstilles til værdier i intervallet 0 31,9 C. Når regulatoren er i auto-tilstand, bestemmes luftmængden ud fra følernes status, se Tabel 1. Luftmængden kan også reguleres manuelt i tre trin. Regulatoren styrer indblæsnings- og udsugningsluftens spjældmotorer via tre forskellige spændingsniveauer, som åbner de drejelige spjæld i forskellige indstillinger. Når der indstilles en stor luftmængde, øges indblæsningen af frisk luft og ikke blot mængden af den cirkulerende luft, som er tilfældet i mange andre klimaanlæg. Udgangssignalerne for regulatoren til indblæsnings- og udsugningsspjældene kan justeres individuelt. for at opnå balance i rummet, hvor kanaltrykket i indblæsnings- og udsugningskanalen ikke er det samme, kan man nemt justere luftmængden ved hjælp af håndenheden. Automatisk regulering Når brugeren forlader rummet og tager nøglekortet ud af holdere, reducerer regulatoren automatisk indblæsningsluften til en lille mængde, og systemet går i automatisk tilstand. Ventilmotorer til køle- og opvarmningsvand styres i denne tilstand af status for de øvrige følere i rummet, men med en større tilladt difference, såkaldt energisparetilstand. Se de mulige driftstilstande i Tabel 1. 2

3 Driftstilstand Tabel 1 viser regulatorens forskellige driftstilstande. Driftstilstandene er baseret på tilstedeværelse i rummet og status for vindueskontakt og kondensføler. Hver enkelt driftstilstand styrer luftmængde, køling og opvarmning, indtil brugeren foretager manuel indstilling af luftmængde eller temperatur. Den igangværende udluftningsfunktion eller forceringsfunktion (se nedenfor) er undtagelser fra driftstilstandene i Tabel 1. Driftstilstand Datakommunikation Reguleringsenheden har en indbygget kommunikationsport, som muliggør tilslutning til et RS485-netværk med modbus til overvågning og overstyring via et overordnet system, f.eks. en computer. Tabel 1. Regulatorens driftstilstande Personer i rummet Vindue Køling Kondens Luftmængde Opvarmning Ja Lukket Nej Normal Normal Normal Ja Lukket Ja Høj Slukket Normal Ja Åben Nej Lav Slukket Frostsikring Ja Åben Ja Lav Slukket Frostsikring Nej Lukket Nej Lav Energispar Energispar Nej Lukket Ja Lav Slukket Normal Nej Åben Nej Lav Slukket Frostsikring Nej Åben Ja Lav Slukket Frostsikring I den aktuelle driftstilstand kan dødzonen omkonfigureres. Forcering ved hurtige temperaturændringer Når forskellen mellem temperaturens aktuelle værdi og ønskeværdi overstiger 2,5 º C, indstiller regulatoren en høj luftmængde på luftspjældene for at øge opvarmningseller køleeffekten. Når forskellen er reduceret til et niveau under den indstillede værdi, vender luftspjældene tilbage til normal indstilling. Ved hjælp af håndenheden kan temperaturforskellen indstilles til en anden værdi. Forceringsfunktionen kan også deaktiveres helt. Motor og ventiler Når den faktiske rumtemperatur er 0,5 C over eller under den indstillede børværdi, åbner motoren ventilen for enten kølevand eller opvarmningsvand. Motoren er af typen NC (Normally Closed), men er udstyret med en såkaldt first open -funktion, som beskrives i afsnittet Tilbehør. Ventilerne aktiveres én gang i døgnet. Så åbnes alle motorer, som er koblet til regulatoren helt i 3 minutter, hvilket modvirker, at ventilspindlerne sætter sig fast. Tekniske data Regulator RE RE Lagringstemperatur: 0 70 º C Driftstemperatur: º C Beskyttelsesform: IP 44 Dimensioner: mm Forsyningsspænding: 24 V AC ±10 % Effektforbrug: 2 VA Reguleringsfunktion: PI P-bånd, varmetrin: 1,5 K P-bånd, køletrin: 1 K Dødzone, personer i rum: 1 K Dødzone, ingen personer i rum: 8 K Dødzone, frostbeskyttelse: 24 K Integreringstid: 20 min. Ventilaktivering: 1 gang/24 t (3 min. fuld åbning) Montering: Monteringshul i ind kapsling Tilslutninger: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Datakommunikation: Modbus Indgange: Rumtermostat: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Kondensføler: Resistans Nøglekort (personer i rum): NO/NC (valgbar), stan dard = lukket ved perso ner i rum (bøjlet ved levering) Vindueskontakt: NO, standard = lukket ved lukket vindue (bøj let ved levering) Udgange: Motor, opvarmning: 24 V DC, PWM (eller on/off) Motor, køling: 24 V DC, PWM (eller on/off) Indblæsningsspjæld: 0 10 V DC (lav/normal/ høj) Udsugningsspjæld: 0 10 V DC (lav/normal/ høj) Standardværdier for styresignalets tre DC-niveauer er tilpasset et kanaltryk på 200 Pa samt at indblæsnings- og udsugningsluft er blokeret til niveauer iht. produktblad for Primo Hotel. 3

4 Rumtermostat RT RT Temperatur, lagring: 0 70º C Temperatur, lagring: +5 40º C Beskyttelsesform: IP 44 Dimensioner: mm Forsyningsspænding: 12 V DC Aktuel værdi, område: 0 31,9 º C Børværdi, område: º C (22º C med drejekon takt i midterposition) Montering: Mod væg eller 70 mm standardeldåse, ikke udsat for direkte sol Kabelgennemføringer: Min. huldiameter: 12 mm Driftindikering, temp.: Kølebehov: Blå (flerfarvet diode): Opvarmningsbehov: Rød Dødzone: Slukket Driftindikering, luft: Lav luftmængde: 1 stk. tændt (tre grønne dioder) Normal mængde: 2 stk. tændt Stor luftmængde: 3 stk. tændt Driftsindikering, Aktiv: Tændt automatisk tilstand: Inaktiv: Slukket (grøn diode mærket AUTO) Indgange: Håndenhed: Modularkontakt K4 til håndenhed Udgange: Rumregulator: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Figur 1. Regulator RE Figur 2. Rumtermostat RT 4

5 Tilbehør Håndenhed CU Ved at slutte håndenheden til rumtermostaten kan regulatoren indstillinger nemt omkonfigureres. Nogle af de parametre, som kan ændres, er følgende: Styresignalets niveau (0 10 V) mod indblæsnings- og udsugningsspjæld Styresignal mod motor (on/off, PWM, 0 10 V) Tid for stor mængde indblæsningsluft ved ankomst til rummet Indstilling af dødzone i nogle driftstilstande Afbrydende eller tilsluttende kontakt for nøglekortindgang Temperaturens standardbørværdi P-bånd (køling og opvarmning) Reguleringsfunktion Ventilaktivering til/fra Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af håndenhedens funktion samt konfigurerbare parametre i en separat manual. Transformator LUNA TS LUNA TS Indkapsling: Helt indstøbt, plastkappe Isolering: Dobbeltisoleret Beskyttelsesform: IP 54 Primær side: 230 V AC, Hz, tilslutning ved stikkontakt SE Sekundær side: 24 V AC, 2,5 A sekundær sikring, fabriksmontererede kon taktanordninger på de 2 forbin delseskabler (1 m) klippes af, kablerne afisoleres og kobles til regulatorens skrueklemme Montering: Monteringshul på indkapsling Produktet er CE-mærket og opfylder EU's krav til EMC og LVD. Figur 3. Håndenhed CU Figur 4. Transformator LUNA TS Kondensføler LUNA T-CG LUNA-T-CG-2 Følerelement: Kobberelement Dimensioner: ,4 mm (føler) Fastgørelse: Selvklæbende tape + kabelstrips Anbefales placering: Kabel: På kølevandets fremløbsrør, så tæt på produktets batteri som muligt. Bemærk! Føleren må ikke være dækket af even tuel kondensisolering. 2 0,25 mm 2, længde 1,5 m Figur 5. Kondensføler LUNA T-CG 5

6 Ventilmotor LUNA AT LUNA AT-2 Mærkning: Logo Swegon på kappen Indkapsling: Polyamid, grå plast Temperatur, lagring: º C Temperatur, drift: 0 60º C (rumluft) º C (vand) Beskyttelsesform: IP 54 Vægt : 100 g Forsyningsspænding: 24 V AC/DC ±10 %, 0 60 Hz Funktion: NC, topunkts termoelektrisk Kabel: 2-leder 0,75 mm 2, L = 1,0 m Effektforbrug, start: 6 VA i maks. 2 min. Effektforbrug, drift: 1,8 VA Åbnings-/lukketid: ca. 3 min. Moment: 100 N +5 % Slaglængde: 4 mm Tilslutning: Som standard medfølger adap ter T-VA-80, passer til gevind M30 1,5 mm Montering: Vandret eller lodret Produktet er CE-mærket og opfylder EU's krav til EMC. "First open"-funktion Ved levering er motoren udstyret med en first open - funktion, som letter prøvetrykning og udluftning af vandsystemet. Funktionen betyder, at motoren er åben under installationen (dog ikke helt åben, og justering af vandmængden bør derfor udføres med motoren afmonteret). Efter ca. 6 minutter under spænding deaktiveres funktionen automatisk. Der lyder et klik, hvorefter motoren går i NC-tilstand, og den normale reguleringsfunktion påbegyndes. Positionsindikering Motorens cylinderformede positionsindikering viser tydeligt, hvilken ventilposition, der er aktuel, se Figur 6. Når indikatoren er sænket og på højde med indkapslingen, er motoren i lukket tilstand. Når indikatoren er hævet over indkapslingen, er motoren i åben tilstand. Ventil SYST VD Ventil SYST VD er en lige ventil, som passer mod motor LUNA AT sammen med adapteren LUNA T-VA-80. Dimensioner: Se Figur 7 og Tabel 2 k v -værdier: Standard 1,90, se Tabel 3 Maks. arbejdstryk: 1000 kpa Maks. trykfald: Over åben ventil: 20 kpa Over lukket ventil: 150 kpa Maks. fremløbs- 110 C temperatur: Maks. koncentration af 40 % glykol i vandet: Adaptere til alternative ventilfabrikater Som standard leveres adapter LUNA T-VA-80 til alle LUNA AT-motorer. Adapteren passer til ventiler af typen SYST VD CLC, men også til andre fabrikater. Se afsnittet Specifikationer Figur 7. Ventil SYST VD med mål Tabel 2. Mål ventil SYST VD Type DN Mål (mm) A B C D E F VD115 1/2" ,5 24,5 35 M30 1,5 Figur 8. Justering af k v -værdi Figur 6. Ventilmotor LUNA AT med positionsindikering Tabel 3. Justering af k v -værdi for ventil SYST VD Type Indstilling (standardposition 0) VD115 0,25 0,65 0,88 1,12 1,30 1,46 1,57 1,90 6

7 AUTO Installation Tilslutning af transformator Transformator LUNA TS tilsluttes ved hjælp af kablerne fra den sekundære side (L = 1 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 5 og 6. Tabel 4. Tilslutninger til regulatorens skrueklemme Figur 9. Oversigt, installation Regulatorens placering Regulatoren monteres oven over loftet, maks. 1,0 m fra ventilmotoren og maks. 1,2 m fra indblæsnings- og udsugningsspjældene. Hvis denne placering ikke er mulig, skal nogle af spjældmotorernes (og eventuelt motorernes) kabler splejses med passende isolering. Tabel 4 og Figur 10 viser, hvordan s forskellige tilbehør og eksterne kontakter sluttes til regulatoren. Tilslutning af rumtermostat Rumtermostat RT tilsluttes med kabel fra regulatoren. Figur 10 og tabel 5 viser, hvordan rumtermostaten tilsluttes. Tilslutning af ventilmotor Motor til køle- og opvarmningsvand tilsluttes ved hjælp af motorens monterede 2-lederkabel (L = 1,0 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 1 og 2 (køling) samt 3 og 4 (opvarmning). Tilslutning af spjældmotorer Motorer til indblæsnings- og udsugningsspjæld tilsluttes ved hjælp af spjældmotorernes monterede 5-lederkabel (L = 1,2 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 5, 6 og 9 (indblæsning) samt 5, 6 og 10 (udsugning). Kun det røde, bruge og blå kabel fra spjældmotorerne skal bruges. De øvrige to klippes af og isoleres. Tilslutning af kondensføler Kondensføler LUNA T-CG tilsluttes med det monterede 2-lederkabel (L = 1,5 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 8 og 12. Klemme Id Funktion Kabelfarve 1 Y1 Funktionssignal, kølemotor Blå 2 G Systemfase (kølemotor) Brun 3 G Systemfase (opvarmningsmotor) Brun 4 Y2 Funktionssignal, opvarmningsmotor Blå 5 G Systemfase, transformator Sort/ hvid Systemfase (indblæsningsspjæld) Brun Systemfase (udsugningsspjæld) Brun Systemfase (vindueskontakt) 6 G0 Systemnul, transformator Sort Systemnul (indblæsningsspjæld) Blå Systemnul (udsugningsspjæld) Blå 7 I1 Funktionssignal, nøgle 8 G0 Systemnul vindue Systemnul (kondensføler) Hvid 9 Y3 Funktionssignal, indblæsningsspjæld Rød 10 Y4 Funktionssignal, udsugningsspjæld Rød 11 I2 Funktionssignal vindue 12 I3 Funktionssignal, kondensføler Brun Kabler fra nøglekortholder og vindueskontakt kan tilsluttet til en af klemmerne i de forskellige klemmepar. Tabel 5. Tilslutning mellem RT og RE Klemme på RT Klemme på RE Kabelfarve A A Blå/hvid B B Blå C C Orange/hvid 12V 2V Blå/hvid Tilslutning af ekstern vindueskontakt og nøglekortkontakt Afbrydende (eller tilsluttende) vindueskontakt tilsluttes ved hjælp af eksterne kabler til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 8 og 11. Den afbrydende kontakt fra nøglekortholderen tilsluttes ved hjælp af eksterne kabler til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 6 og 7 (bøjlede ved levering). 7

8 A B C 12 V MODBUS A B C 12 V Y1 G G Y2 G I1 Y3 Y4 I2 I I3 Y1 G I2 G Y2 Y4 G G G0 I1 GY3 Figur 10. Tilslutninger til regulator RE 8

9 Specifikationer Bestillingsspecifikationer, reguleringsudstyr Regulator (med 5 m tilslutningskabel) Rumtermostat Bestillingsspecifikation, tilbehør Håndenhed Ventilmotor Ventil Kondensføler Transformator RE RT CU LUNA a AT-2 SYST VD 115-CLC LUNA a T-CG-2 LUNA a TS-1 Adapter, motor/ventil LUNA a T-VA- aa Mod ventiltype: 32 = Tour & Andersson 39 = Oventrop 50 = Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga 54 = Vissa MMA-ventiler 59 = Danfoss RAV/L 72 = Danfoss RAV 78 = Danfoss RA 80 = Siemens m.fl. Beskrivelse Eksempel på beskrivelse i henhold til VVS AMA. Swegons digitale reguleringsudstyr til det vandbårne klimaanlæg Primo Hotel, type, med følgende funktioner: Tilpasset til rumstyring Programmerbar digital regulator Individuel temperaturregulering Indikering af aktuel luftmængde samt opvarmnings- /kølebehov Reguleringsfunktion PWM (24 V AC) og 0 10 V DC Styring af opvarmning og køling i sekvens Styring af indblæsnings- og udsugningsmængden Automatisk konditionering af ventiler Elektrotermiske motorer, to positioner (on/off) med tydelig positionsindikator "First open"-funktion for nem påfyldning, prøvetrykning og udluftning af vandsystemet Indgange for kondensføler, ekstern vindueskontakt og ekstern nøglekortlæser i regulatoren Levering Ventiler leveres til RE for indbygning i systemet Rumregulator leveres til EE, SE eller en anden entreprenør for montering mod anlægsdåse Al elinstallation, inklusive tilslutning af motor, motorspjæld og forskellige følere, udføres af EE eller SE EE eller SE sørger for jordet kontakt til transformator, en monteret anlægsdåse til rumtermostat samt eventuelle eksterne kabler Tilbehør Håndenhed CU, xx stk. Ventilmotor LUNA a AT-2, xx stk. Ventil SYST VD 115-CLC, xx stk. Kondensføler LUNA a T-CG-2, xx stk. Transformator LUNA a AT-1, xx stk. Adapter, motor/ventil LUNA a T-VA-aa, xx stk. Mængde angives separat eller med henvisning til tegning. 9

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere