Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN"

Transkript

1 AUTO Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet Generelt Rumreguleringsautomatik Til individuel styring af både rumtemperatur og luftmængde Specielt tilpasset hotelværelser Justerbare energisparefunktioner Op til seks motorpar (seks køling + seks opvarmning) pr. regulator Funktioner Automatisk regulering af luftmængde, køling og opvarmning Regulering kan også foretages manuelt via funktionsknap og drejekontakt Styring af tilstedeværelse ved hjælp af nøglekort Nem konfiguration af indstillinger via håndenhed Indgange for kondensføler, vindueskontakt og andre afbryderkontakter Mulig opkobling til overordnet styresystem via MODBUS. Anvendelse Specielt udviklet til klimastyring i hotelværelser. Kort om MODBUS består af: Digital regulator, rumtermostat, håndenhed, termoelektriske motorer, ventiler, kabler og tilbehør Reguleringsfunktion: PI Forsyningsspænding: 24 V AC 1

2 Teknisk beskrivelse Kendetegnende for Rumreguleringsautomatikken er specielt udviklet til styring af klimaet i hotelværelser. Eftersom miljøet skal være stille og roligt og med størst mulig komfort er der stort behov for en jævn temperatur og et godt indeklima uanset udetemperatur og årstid. Desuden har man stort behov for enkelte variationer på rumniveau. Nogle tidspunkter på året kan høj luftfugtighed også skabe risiko for kondensdannelse. Rumreguleringsautomatikken med sin unikke mulighed for styring af både indblæsningsluftens mængde og temperatur samt klimaanlægget Primo Hotel er den optimale løsning for et godt indeklima i hotelværelser. Viser hensyn til omgivelserne Regulatorindgang for nøglekortholder gør, at luftmængde og temperatur kan tilpasses efter, om der er personer i rummet Signal om åbne vindueskontakter gør, at regulatoren reducerer opvarmningsvandet og luftmængden til et minimum Fleksibilitet Regulatorens funktioner og parametre kan nemt omkonfigureres ved hjælp af håndenheden Op til seks motorpar (seks køling + seks opvarmning) kan tilsluttes pr. regulator Brugervenlighed Enkel og tydelig udformning af rumtermostaten med optisk indikering af luftmængde samt køle- og opvarmningsbehov Motorens "first open"-funktion letter prøvetrykning og udluftning af vandsystemet Motoren viser ventilens position via en synlig cylinderenhed Sikkerhed og begrænset vedligeholdelse Indgang for kondensføler, som straks blokerer kølevandet ved kondensdannelse Regelmæssig aktivering af ventilerne modvirker, at ventilspindlerne sætter sig fast Strømbesparende komponenter reducerer varmestrålingen i regulatoren, hvilket giver en mere nøjagtig regulering og længere levetid Energisparefunktion Hvis der ikke er personer i rummet, skifter systemet automatisk over til energisparetilstanden, både hvad angår luftflow og temperatur. Funktion Regulering Regulatoren foretager regulering iht. PI-funktion. I-delen registrerer både størrelse og varighed for reguleringsafvigelsen og tilpasser motorens åbningstid efter den. Denne type regulering kaldes impulsbreddemodulering (PWM). Sammenlignet med eksempelvis on/off-regulering giver PWM-regulering en mere jævn rumtemperatur med deraf følgende øget komfort. Tidsindstillet udluftning Når nøglekortet sættes i kortholdere, indstiller regulatoren luftspjældet til en stor luftmængde med henblik på udluftning af rummet. Efter 5 min vender regulatoren tilbage til automatisk tilstand (der tændes en separat indikator på rumtermostaten), og en driftstilstand iht. følernes status, se Tabel 1. Udluftningstiden kan let ændres eller deaktiveres med håndenheden eller fra et overordnet styresystem. Manuel regulering Når registrerer, at der er personer i rummet (nøglekort sat i holderen), kan brugeren selv regulere luftmængde og temperatur via knapperne på rumtermostaten. Temperaturens standardindstillingsområde er C, men det kan ved hjælp af håndenheden indstilles til værdier i intervallet 0 31,9 C. Når regulatoren er i auto-tilstand, bestemmes luftmængden ud fra følernes status, se Tabel 1. Luftmængden kan også reguleres manuelt i tre trin. Regulatoren styrer indblæsnings- og udsugningsluftens spjældmotorer via tre forskellige spændingsniveauer, som åbner de drejelige spjæld i forskellige indstillinger. Når der indstilles en stor luftmængde, øges indblæsningen af frisk luft og ikke blot mængden af den cirkulerende luft, som er tilfældet i mange andre klimaanlæg. Udgangssignalerne for regulatoren til indblæsnings- og udsugningsspjældene kan justeres individuelt. for at opnå balance i rummet, hvor kanaltrykket i indblæsnings- og udsugningskanalen ikke er det samme, kan man nemt justere luftmængden ved hjælp af håndenheden. Automatisk regulering Når brugeren forlader rummet og tager nøglekortet ud af holdere, reducerer regulatoren automatisk indblæsningsluften til en lille mængde, og systemet går i automatisk tilstand. Ventilmotorer til køle- og opvarmningsvand styres i denne tilstand af status for de øvrige følere i rummet, men med en større tilladt difference, såkaldt energisparetilstand. Se de mulige driftstilstande i Tabel 1. 2

3 Driftstilstand Tabel 1 viser regulatorens forskellige driftstilstande. Driftstilstandene er baseret på tilstedeværelse i rummet og status for vindueskontakt og kondensføler. Hver enkelt driftstilstand styrer luftmængde, køling og opvarmning, indtil brugeren foretager manuel indstilling af luftmængde eller temperatur. Den igangværende udluftningsfunktion eller forceringsfunktion (se nedenfor) er undtagelser fra driftstilstandene i Tabel 1. Driftstilstand Datakommunikation Reguleringsenheden har en indbygget kommunikationsport, som muliggør tilslutning til et RS485-netværk med modbus til overvågning og overstyring via et overordnet system, f.eks. en computer. Tabel 1. Regulatorens driftstilstande Personer i rummet Vindue Køling Kondens Luftmængde Opvarmning Ja Lukket Nej Normal Normal Normal Ja Lukket Ja Høj Slukket Normal Ja Åben Nej Lav Slukket Frostsikring Ja Åben Ja Lav Slukket Frostsikring Nej Lukket Nej Lav Energispar Energispar Nej Lukket Ja Lav Slukket Normal Nej Åben Nej Lav Slukket Frostsikring Nej Åben Ja Lav Slukket Frostsikring I den aktuelle driftstilstand kan dødzonen omkonfigureres. Forcering ved hurtige temperaturændringer Når forskellen mellem temperaturens aktuelle værdi og ønskeværdi overstiger 2,5 º C, indstiller regulatoren en høj luftmængde på luftspjældene for at øge opvarmningseller køleeffekten. Når forskellen er reduceret til et niveau under den indstillede værdi, vender luftspjældene tilbage til normal indstilling. Ved hjælp af håndenheden kan temperaturforskellen indstilles til en anden værdi. Forceringsfunktionen kan også deaktiveres helt. Motor og ventiler Når den faktiske rumtemperatur er 0,5 C over eller under den indstillede børværdi, åbner motoren ventilen for enten kølevand eller opvarmningsvand. Motoren er af typen NC (Normally Closed), men er udstyret med en såkaldt first open -funktion, som beskrives i afsnittet Tilbehør. Ventilerne aktiveres én gang i døgnet. Så åbnes alle motorer, som er koblet til regulatoren helt i 3 minutter, hvilket modvirker, at ventilspindlerne sætter sig fast. Tekniske data Regulator RE RE Lagringstemperatur: 0 70 º C Driftstemperatur: º C Beskyttelsesform: IP 44 Dimensioner: mm Forsyningsspænding: 24 V AC ±10 % Effektforbrug: 2 VA Reguleringsfunktion: PI P-bånd, varmetrin: 1,5 K P-bånd, køletrin: 1 K Dødzone, personer i rum: 1 K Dødzone, ingen personer i rum: 8 K Dødzone, frostbeskyttelse: 24 K Integreringstid: 20 min. Ventilaktivering: 1 gang/24 t (3 min. fuld åbning) Montering: Monteringshul i ind kapsling Tilslutninger: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Datakommunikation: Modbus Indgange: Rumtermostat: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Kondensføler: Resistans Nøglekort (personer i rum): NO/NC (valgbar), stan dard = lukket ved perso ner i rum (bøjlet ved levering) Vindueskontakt: NO, standard = lukket ved lukket vindue (bøj let ved levering) Udgange: Motor, opvarmning: 24 V DC, PWM (eller on/off) Motor, køling: 24 V DC, PWM (eller on/off) Indblæsningsspjæld: 0 10 V DC (lav/normal/ høj) Udsugningsspjæld: 0 10 V DC (lav/normal/ høj) Standardværdier for styresignalets tre DC-niveauer er tilpasset et kanaltryk på 200 Pa samt at indblæsnings- og udsugningsluft er blokeret til niveauer iht. produktblad for Primo Hotel. 3

4 Rumtermostat RT RT Temperatur, lagring: 0 70º C Temperatur, lagring: +5 40º C Beskyttelsesform: IP 44 Dimensioner: mm Forsyningsspænding: 12 V DC Aktuel værdi, område: 0 31,9 º C Børværdi, område: º C (22º C med drejekon takt i midterposition) Montering: Mod væg eller 70 mm standardeldåse, ikke udsat for direkte sol Kabelgennemføringer: Min. huldiameter: 12 mm Driftindikering, temp.: Kølebehov: Blå (flerfarvet diode): Opvarmningsbehov: Rød Dødzone: Slukket Driftindikering, luft: Lav luftmængde: 1 stk. tændt (tre grønne dioder) Normal mængde: 2 stk. tændt Stor luftmængde: 3 stk. tændt Driftsindikering, Aktiv: Tændt automatisk tilstand: Inaktiv: Slukket (grøn diode mærket AUTO) Indgange: Håndenhed: Modularkontakt K4 til håndenhed Udgange: Rumregulator: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Figur 1. Regulator RE Figur 2. Rumtermostat RT 4

5 Tilbehør Håndenhed CU Ved at slutte håndenheden til rumtermostaten kan regulatoren indstillinger nemt omkonfigureres. Nogle af de parametre, som kan ændres, er følgende: Styresignalets niveau (0 10 V) mod indblæsnings- og udsugningsspjæld Styresignal mod motor (on/off, PWM, 0 10 V) Tid for stor mængde indblæsningsluft ved ankomst til rummet Indstilling af dødzone i nogle driftstilstande Afbrydende eller tilsluttende kontakt for nøglekortindgang Temperaturens standardbørværdi P-bånd (køling og opvarmning) Reguleringsfunktion Ventilaktivering til/fra Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af håndenhedens funktion samt konfigurerbare parametre i en separat manual. Transformator LUNA TS LUNA TS Indkapsling: Helt indstøbt, plastkappe Isolering: Dobbeltisoleret Beskyttelsesform: IP 54 Primær side: 230 V AC, Hz, tilslutning ved stikkontakt SE Sekundær side: 24 V AC, 2,5 A sekundær sikring, fabriksmontererede kon taktanordninger på de 2 forbin delseskabler (1 m) klippes af, kablerne afisoleres og kobles til regulatorens skrueklemme Montering: Monteringshul på indkapsling Produktet er CE-mærket og opfylder EU's krav til EMC og LVD. Figur 3. Håndenhed CU Figur 4. Transformator LUNA TS Kondensføler LUNA T-CG LUNA-T-CG-2 Følerelement: Kobberelement Dimensioner: ,4 mm (føler) Fastgørelse: Selvklæbende tape + kabelstrips Anbefales placering: Kabel: På kølevandets fremløbsrør, så tæt på produktets batteri som muligt. Bemærk! Føleren må ikke være dækket af even tuel kondensisolering. 2 0,25 mm 2, længde 1,5 m Figur 5. Kondensføler LUNA T-CG 5

6 Ventilmotor LUNA AT LUNA AT-2 Mærkning: Logo Swegon på kappen Indkapsling: Polyamid, grå plast Temperatur, lagring: º C Temperatur, drift: 0 60º C (rumluft) º C (vand) Beskyttelsesform: IP 54 Vægt : 100 g Forsyningsspænding: 24 V AC/DC ±10 %, 0 60 Hz Funktion: NC, topunkts termoelektrisk Kabel: 2-leder 0,75 mm 2, L = 1,0 m Effektforbrug, start: 6 VA i maks. 2 min. Effektforbrug, drift: 1,8 VA Åbnings-/lukketid: ca. 3 min. Moment: 100 N +5 % Slaglængde: 4 mm Tilslutning: Som standard medfølger adap ter T-VA-80, passer til gevind M30 1,5 mm Montering: Vandret eller lodret Produktet er CE-mærket og opfylder EU's krav til EMC. "First open"-funktion Ved levering er motoren udstyret med en first open - funktion, som letter prøvetrykning og udluftning af vandsystemet. Funktionen betyder, at motoren er åben under installationen (dog ikke helt åben, og justering af vandmængden bør derfor udføres med motoren afmonteret). Efter ca. 6 minutter under spænding deaktiveres funktionen automatisk. Der lyder et klik, hvorefter motoren går i NC-tilstand, og den normale reguleringsfunktion påbegyndes. Positionsindikering Motorens cylinderformede positionsindikering viser tydeligt, hvilken ventilposition, der er aktuel, se Figur 6. Når indikatoren er sænket og på højde med indkapslingen, er motoren i lukket tilstand. Når indikatoren er hævet over indkapslingen, er motoren i åben tilstand. Ventil SYST VD Ventil SYST VD er en lige ventil, som passer mod motor LUNA AT sammen med adapteren LUNA T-VA-80. Dimensioner: Se Figur 7 og Tabel 2 k v -værdier: Standard 1,90, se Tabel 3 Maks. arbejdstryk: 1000 kpa Maks. trykfald: Over åben ventil: 20 kpa Over lukket ventil: 150 kpa Maks. fremløbs- 110 C temperatur: Maks. koncentration af 40 % glykol i vandet: Adaptere til alternative ventilfabrikater Som standard leveres adapter LUNA T-VA-80 til alle LUNA AT-motorer. Adapteren passer til ventiler af typen SYST VD CLC, men også til andre fabrikater. Se afsnittet Specifikationer Figur 7. Ventil SYST VD med mål Tabel 2. Mål ventil SYST VD Type DN Mål (mm) A B C D E F VD115 1/2" ,5 24,5 35 M30 1,5 Figur 8. Justering af k v -værdi Figur 6. Ventilmotor LUNA AT med positionsindikering Tabel 3. Justering af k v -værdi for ventil SYST VD Type Indstilling (standardposition 0) VD115 0,25 0,65 0,88 1,12 1,30 1,46 1,57 1,90 6

7 AUTO Installation Tilslutning af transformator Transformator LUNA TS tilsluttes ved hjælp af kablerne fra den sekundære side (L = 1 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 5 og 6. Tabel 4. Tilslutninger til regulatorens skrueklemme Figur 9. Oversigt, installation Regulatorens placering Regulatoren monteres oven over loftet, maks. 1,0 m fra ventilmotoren og maks. 1,2 m fra indblæsnings- og udsugningsspjældene. Hvis denne placering ikke er mulig, skal nogle af spjældmotorernes (og eventuelt motorernes) kabler splejses med passende isolering. Tabel 4 og Figur 10 viser, hvordan s forskellige tilbehør og eksterne kontakter sluttes til regulatoren. Tilslutning af rumtermostat Rumtermostat RT tilsluttes med kabel fra regulatoren. Figur 10 og tabel 5 viser, hvordan rumtermostaten tilsluttes. Tilslutning af ventilmotor Motor til køle- og opvarmningsvand tilsluttes ved hjælp af motorens monterede 2-lederkabel (L = 1,0 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 1 og 2 (køling) samt 3 og 4 (opvarmning). Tilslutning af spjældmotorer Motorer til indblæsnings- og udsugningsspjæld tilsluttes ved hjælp af spjældmotorernes monterede 5-lederkabel (L = 1,2 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 5, 6 og 9 (indblæsning) samt 5, 6 og 10 (udsugning). Kun det røde, bruge og blå kabel fra spjældmotorerne skal bruges. De øvrige to klippes af og isoleres. Tilslutning af kondensføler Kondensføler LUNA T-CG tilsluttes med det monterede 2-lederkabel (L = 1,5 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 8 og 12. Klemme Id Funktion Kabelfarve 1 Y1 Funktionssignal, kølemotor Blå 2 G Systemfase (kølemotor) Brun 3 G Systemfase (opvarmningsmotor) Brun 4 Y2 Funktionssignal, opvarmningsmotor Blå 5 G Systemfase, transformator Sort/ hvid Systemfase (indblæsningsspjæld) Brun Systemfase (udsugningsspjæld) Brun Systemfase (vindueskontakt) 6 G0 Systemnul, transformator Sort Systemnul (indblæsningsspjæld) Blå Systemnul (udsugningsspjæld) Blå 7 I1 Funktionssignal, nøgle 8 G0 Systemnul vindue Systemnul (kondensføler) Hvid 9 Y3 Funktionssignal, indblæsningsspjæld Rød 10 Y4 Funktionssignal, udsugningsspjæld Rød 11 I2 Funktionssignal vindue 12 I3 Funktionssignal, kondensføler Brun Kabler fra nøglekortholder og vindueskontakt kan tilsluttet til en af klemmerne i de forskellige klemmepar. Tabel 5. Tilslutning mellem RT og RE Klemme på RT Klemme på RE Kabelfarve A A Blå/hvid B B Blå C C Orange/hvid 12V 2V Blå/hvid Tilslutning af ekstern vindueskontakt og nøglekortkontakt Afbrydende (eller tilsluttende) vindueskontakt tilsluttes ved hjælp af eksterne kabler til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 8 og 11. Den afbrydende kontakt fra nøglekortholderen tilsluttes ved hjælp af eksterne kabler til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 6 og 7 (bøjlede ved levering). 7

8 A B C 12 V MODBUS A B C 12 V Y1 G G Y2 G I1 Y3 Y4 I2 I I3 Y1 G I2 G Y2 Y4 G G G0 I1 GY3 Figur 10. Tilslutninger til regulator RE 8

9 Specifikationer Bestillingsspecifikationer, reguleringsudstyr Regulator (med 5 m tilslutningskabel) Rumtermostat Bestillingsspecifikation, tilbehør Håndenhed Ventilmotor Ventil Kondensføler Transformator RE RT CU LUNA a AT-2 SYST VD 115-CLC LUNA a T-CG-2 LUNA a TS-1 Adapter, motor/ventil LUNA a T-VA- aa Mod ventiltype: 32 = Tour & Andersson 39 = Oventrop 50 = Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga 54 = Vissa MMA-ventiler 59 = Danfoss RAV/L 72 = Danfoss RAV 78 = Danfoss RA 80 = Siemens m.fl. Beskrivelse Eksempel på beskrivelse i henhold til VVS AMA. Swegons digitale reguleringsudstyr til det vandbårne klimaanlæg Primo Hotel, type, med følgende funktioner: Tilpasset til rumstyring Programmerbar digital regulator Individuel temperaturregulering Indikering af aktuel luftmængde samt opvarmnings- /kølebehov Reguleringsfunktion PWM (24 V AC) og 0 10 V DC Styring af opvarmning og køling i sekvens Styring af indblæsnings- og udsugningsmængden Automatisk konditionering af ventiler Elektrotermiske motorer, to positioner (on/off) med tydelig positionsindikator "First open"-funktion for nem påfyldning, prøvetrykning og udluftning af vandsystemet Indgange for kondensføler, ekstern vindueskontakt og ekstern nøglekortlæser i regulatoren Levering Ventiler leveres til RE for indbygning i systemet Rumregulator leveres til EE, SE eller en anden entreprenør for montering mod anlægsdåse Al elinstallation, inklusive tilslutning af motor, motorspjæld og forskellige følere, udføres af EE eller SE EE eller SE sørger for jordet kontakt til transformator, en monteret anlægsdåse til rumtermostat samt eventuelle eksterne kabler Tilbehør Håndenhed CU, xx stk. Ventilmotor LUNA a AT-2, xx stk. Ventil SYST VD 115-CLC, xx stk. Kondensføler LUNA a T-CG-2, xx stk. Transformator LUNA a AT-1, xx stk. Adapter, motor/ventil LUNA a T-VA-aa, xx stk. Mængde angives separat eller med henvisning til tegning. 9

Primo Hotel. Generelt. Klimaanlæg til hotelværelser

Primo Hotel. Generelt. Klimaanlæg til hotelværelser Klimaanlæg til hotelværelser Generelt Klimaanlæg Primo Hotel Loftmonteret klimaanlæg til ventilation, køling og opvarmning Høj kapacitet og lavt pladskrav Tørt system uden afløb Begrænset vedligeholdelse

Læs mere

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne EMO T Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne IMI TA / eguleringsventiler / EMO T EMO T Anvendes sammen med TBV-C eller tilsvarende ON/OFF reguleringsventiler, den højtydende EMO T aktuator

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE...

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... OEM Termiske motorer til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... STA219 STA719 STA219 Driftsspænding AC 230 V, styresignal on/off STA719 Driftsspænding AC/DC 24 V, styresignal on/off eller

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Comfort: STRA-14 kontrolenhed. STRA-14 kontrolenhed

Comfort: STRA-14 kontrolenhed. STRA-14 kontrolenhed STRA-14 kontrolenhed STRA-14 er en forprogrammeret rumregulator, der er beregnet til at regulere temperaturen og CO2-niveauet i rum. Regulatoren er forprogrammeret med kommunikation og er beregnet til

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

STRA-04 VAV regulator

STRA-04 VAV regulator STRA-04 VAV regulator med display og kommunikationsmodul STRA-04 er en forprogrammeret rumregulator, der er beregnet til at regulere opvarmning og køling. Den er forprogrammeret med kommunikation og er

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Elektromekaniske motorer

Elektromekaniske motorer 4 891 SSB... uden hjælpekontakt SSB...1 med hjælpekontakt Elektromekaniske motorer for småventiler VVP45..., VXP45... og VMP45... (til max. D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB31... SSB61... SSB81... SSB31... Driftsspænding

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering 24A Ventilmotor 24A Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 5... 8 Moment 2 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off (-leder) eller 3-punkt (2-leder) ekniske data Elektriske data Nominel spænding

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER Indeklima tilpasset brugerne Et optimalt arbejdsmiljø afhænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af det digitale system reguleres indeklimaet løbende. Systemet

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder.

Technote. Aktuator Frese OPTIMA. Anvendelse. Funktioner aktuator DN15-DN32. Funktioner aktuator DN40-DN50. Normer og Standarder. Side 1 af 7 Anvendelse Proportional eller 3-punkt modulerende kontrol af Frese OPTIMA ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition Funktioner aktuator D-DN32 Nominel slaglængde 2.0... mm. 3-punkt

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Rumregulator, type NESL

Rumregulator, type NESL Indeklima lpasset brugerne Et op malt arbejdsmiljø a ænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af systemet reguleres indeklimaet løbende e er behov. Rumregulatoren,

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AME 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til modulerende styring AME 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AME 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til modulerende styring AME 25 SD sikkerhedsfunktion (spring return) AME 25 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motoren tilpasser automatisk spindelvandringen til ventilens endepositioner,

Læs mere

STRA-04 VAV regulator

STRA-04 VAV regulator STRA-04 VAV regulator med display og kommunikationsmodul STRA-04 er en forprogrammeret rumregulator, der er beregnet til at regulere opvarmning og køling. Den er forprogrammeret med kommunikation og er

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Termostatiske motorer

Termostatiske motorer 2 111 EN 215-1 med fjernføler med fjernbetjening Termostatiske motorer for radiatorventilerne VDN, VEN, VUN, VPD og VPE Arbejder uden brug af strøm Højkvalitets-væskefølere med hurtig registrering af rumtemperaturændringer

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING KANALVARMEFLADER SIDE 1/6 KANALVARMEFLADER - EFR Kanalvarmeflader til ventilationssystemer, for eksempel tilskudsvarme ved varmegenvindingsanlæg i boliger eller i øvrigt i forbindelse med luftkanalsystemer.

Læs mere

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Blandeboks for blanding af varm og

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere