Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet. Kort om TITAN"

Transkript

1 AUTO Digitalt reguleringssystem til styring af rumtemperatur og luftkvalitet Generelt Rumreguleringsautomatik Til individuel styring af både rumtemperatur og luftmængde Specielt tilpasset hotelværelser Justerbare energisparefunktioner Op til seks motorpar (seks køling + seks opvarmning) pr. regulator Funktioner Automatisk regulering af luftmængde, køling og opvarmning Regulering kan også foretages manuelt via funktionsknap og drejekontakt Styring af tilstedeværelse ved hjælp af nøglekort Nem konfiguration af indstillinger via håndenhed Indgange for kondensføler, vindueskontakt og andre afbryderkontakter Mulig opkobling til overordnet styresystem via MODBUS. Anvendelse Specielt udviklet til klimastyring i hotelværelser. Kort om MODBUS består af: Digital regulator, rumtermostat, håndenhed, termoelektriske motorer, ventiler, kabler og tilbehør Reguleringsfunktion: PI Forsyningsspænding: 24 V AC 1

2 Teknisk beskrivelse Kendetegnende for Rumreguleringsautomatikken er specielt udviklet til styring af klimaet i hotelværelser. Eftersom miljøet skal være stille og roligt og med størst mulig komfort er der stort behov for en jævn temperatur og et godt indeklima uanset udetemperatur og årstid. Desuden har man stort behov for enkelte variationer på rumniveau. Nogle tidspunkter på året kan høj luftfugtighed også skabe risiko for kondensdannelse. Rumreguleringsautomatikken med sin unikke mulighed for styring af både indblæsningsluftens mængde og temperatur samt klimaanlægget Primo Hotel er den optimale løsning for et godt indeklima i hotelværelser. Viser hensyn til omgivelserne Regulatorindgang for nøglekortholder gør, at luftmængde og temperatur kan tilpasses efter, om der er personer i rummet Signal om åbne vindueskontakter gør, at regulatoren reducerer opvarmningsvandet og luftmængden til et minimum Fleksibilitet Regulatorens funktioner og parametre kan nemt omkonfigureres ved hjælp af håndenheden Op til seks motorpar (seks køling + seks opvarmning) kan tilsluttes pr. regulator Brugervenlighed Enkel og tydelig udformning af rumtermostaten med optisk indikering af luftmængde samt køle- og opvarmningsbehov Motorens "first open"-funktion letter prøvetrykning og udluftning af vandsystemet Motoren viser ventilens position via en synlig cylinderenhed Sikkerhed og begrænset vedligeholdelse Indgang for kondensføler, som straks blokerer kølevandet ved kondensdannelse Regelmæssig aktivering af ventilerne modvirker, at ventilspindlerne sætter sig fast Strømbesparende komponenter reducerer varmestrålingen i regulatoren, hvilket giver en mere nøjagtig regulering og længere levetid Energisparefunktion Hvis der ikke er personer i rummet, skifter systemet automatisk over til energisparetilstanden, både hvad angår luftflow og temperatur. Funktion Regulering Regulatoren foretager regulering iht. PI-funktion. I-delen registrerer både størrelse og varighed for reguleringsafvigelsen og tilpasser motorens åbningstid efter den. Denne type regulering kaldes impulsbreddemodulering (PWM). Sammenlignet med eksempelvis on/off-regulering giver PWM-regulering en mere jævn rumtemperatur med deraf følgende øget komfort. Tidsindstillet udluftning Når nøglekortet sættes i kortholdere, indstiller regulatoren luftspjældet til en stor luftmængde med henblik på udluftning af rummet. Efter 5 min vender regulatoren tilbage til automatisk tilstand (der tændes en separat indikator på rumtermostaten), og en driftstilstand iht. følernes status, se Tabel 1. Udluftningstiden kan let ændres eller deaktiveres med håndenheden eller fra et overordnet styresystem. Manuel regulering Når registrerer, at der er personer i rummet (nøglekort sat i holderen), kan brugeren selv regulere luftmængde og temperatur via knapperne på rumtermostaten. Temperaturens standardindstillingsområde er C, men det kan ved hjælp af håndenheden indstilles til værdier i intervallet 0 31,9 C. Når regulatoren er i auto-tilstand, bestemmes luftmængden ud fra følernes status, se Tabel 1. Luftmængden kan også reguleres manuelt i tre trin. Regulatoren styrer indblæsnings- og udsugningsluftens spjældmotorer via tre forskellige spændingsniveauer, som åbner de drejelige spjæld i forskellige indstillinger. Når der indstilles en stor luftmængde, øges indblæsningen af frisk luft og ikke blot mængden af den cirkulerende luft, som er tilfældet i mange andre klimaanlæg. Udgangssignalerne for regulatoren til indblæsnings- og udsugningsspjældene kan justeres individuelt. for at opnå balance i rummet, hvor kanaltrykket i indblæsnings- og udsugningskanalen ikke er det samme, kan man nemt justere luftmængden ved hjælp af håndenheden. Automatisk regulering Når brugeren forlader rummet og tager nøglekortet ud af holdere, reducerer regulatoren automatisk indblæsningsluften til en lille mængde, og systemet går i automatisk tilstand. Ventilmotorer til køle- og opvarmningsvand styres i denne tilstand af status for de øvrige følere i rummet, men med en større tilladt difference, såkaldt energisparetilstand. Se de mulige driftstilstande i Tabel 1. 2

3 Driftstilstand Tabel 1 viser regulatorens forskellige driftstilstande. Driftstilstandene er baseret på tilstedeværelse i rummet og status for vindueskontakt og kondensføler. Hver enkelt driftstilstand styrer luftmængde, køling og opvarmning, indtil brugeren foretager manuel indstilling af luftmængde eller temperatur. Den igangværende udluftningsfunktion eller forceringsfunktion (se nedenfor) er undtagelser fra driftstilstandene i Tabel 1. Driftstilstand Datakommunikation Reguleringsenheden har en indbygget kommunikationsport, som muliggør tilslutning til et RS485-netværk med modbus til overvågning og overstyring via et overordnet system, f.eks. en computer. Tabel 1. Regulatorens driftstilstande Personer i rummet Vindue Køling Kondens Luftmængde Opvarmning Ja Lukket Nej Normal Normal Normal Ja Lukket Ja Høj Slukket Normal Ja Åben Nej Lav Slukket Frostsikring Ja Åben Ja Lav Slukket Frostsikring Nej Lukket Nej Lav Energispar Energispar Nej Lukket Ja Lav Slukket Normal Nej Åben Nej Lav Slukket Frostsikring Nej Åben Ja Lav Slukket Frostsikring I den aktuelle driftstilstand kan dødzonen omkonfigureres. Forcering ved hurtige temperaturændringer Når forskellen mellem temperaturens aktuelle værdi og ønskeværdi overstiger 2,5 º C, indstiller regulatoren en høj luftmængde på luftspjældene for at øge opvarmningseller køleeffekten. Når forskellen er reduceret til et niveau under den indstillede værdi, vender luftspjældene tilbage til normal indstilling. Ved hjælp af håndenheden kan temperaturforskellen indstilles til en anden værdi. Forceringsfunktionen kan også deaktiveres helt. Motor og ventiler Når den faktiske rumtemperatur er 0,5 C over eller under den indstillede børværdi, åbner motoren ventilen for enten kølevand eller opvarmningsvand. Motoren er af typen NC (Normally Closed), men er udstyret med en såkaldt first open -funktion, som beskrives i afsnittet Tilbehør. Ventilerne aktiveres én gang i døgnet. Så åbnes alle motorer, som er koblet til regulatoren helt i 3 minutter, hvilket modvirker, at ventilspindlerne sætter sig fast. Tekniske data Regulator RE RE Lagringstemperatur: 0 70 º C Driftstemperatur: º C Beskyttelsesform: IP 44 Dimensioner: mm Forsyningsspænding: 24 V AC ±10 % Effektforbrug: 2 VA Reguleringsfunktion: PI P-bånd, varmetrin: 1,5 K P-bånd, køletrin: 1 K Dødzone, personer i rum: 1 K Dødzone, ingen personer i rum: 8 K Dødzone, frostbeskyttelse: 24 K Integreringstid: 20 min. Ventilaktivering: 1 gang/24 t (3 min. fuld åbning) Montering: Monteringshul i ind kapsling Tilslutninger: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Datakommunikation: Modbus Indgange: Rumtermostat: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Kondensføler: Resistans Nøglekort (personer i rum): NO/NC (valgbar), stan dard = lukket ved perso ner i rum (bøjlet ved levering) Vindueskontakt: NO, standard = lukket ved lukket vindue (bøj let ved levering) Udgange: Motor, opvarmning: 24 V DC, PWM (eller on/off) Motor, køling: 24 V DC, PWM (eller on/off) Indblæsningsspjæld: 0 10 V DC (lav/normal/ høj) Udsugningsspjæld: 0 10 V DC (lav/normal/ høj) Standardværdier for styresignalets tre DC-niveauer er tilpasset et kanaltryk på 200 Pa samt at indblæsnings- og udsugningsluft er blokeret til niveauer iht. produktblad for Primo Hotel. 3

4 Rumtermostat RT RT Temperatur, lagring: 0 70º C Temperatur, lagring: +5 40º C Beskyttelsesform: IP 44 Dimensioner: mm Forsyningsspænding: 12 V DC Aktuel værdi, område: 0 31,9 º C Børværdi, område: º C (22º C med drejekon takt i midterposition) Montering: Mod væg eller 70 mm standardeldåse, ikke udsat for direkte sol Kabelgennemføringer: Min. huldiameter: 12 mm Driftindikering, temp.: Kølebehov: Blå (flerfarvet diode): Opvarmningsbehov: Rød Dødzone: Slukket Driftindikering, luft: Lav luftmængde: 1 stk. tændt (tre grønne dioder) Normal mængde: 2 stk. tændt Stor luftmængde: 3 stk. tændt Driftsindikering, Aktiv: Tændt automatisk tilstand: Inaktiv: Slukket (grøn diode mærket AUTO) Indgange: Håndenhed: Modularkontakt K4 til håndenhed Udgange: Rumregulator: Klemme: 0,75 mm 2 flerlederkabel Figur 1. Regulator RE Figur 2. Rumtermostat RT 4

5 Tilbehør Håndenhed CU Ved at slutte håndenheden til rumtermostaten kan regulatoren indstillinger nemt omkonfigureres. Nogle af de parametre, som kan ændres, er følgende: Styresignalets niveau (0 10 V) mod indblæsnings- og udsugningsspjæld Styresignal mod motor (on/off, PWM, 0 10 V) Tid for stor mængde indblæsningsluft ved ankomst til rummet Indstilling af dødzone i nogle driftstilstande Afbrydende eller tilsluttende kontakt for nøglekortindgang Temperaturens standardbørværdi P-bånd (køling og opvarmning) Reguleringsfunktion Ventilaktivering til/fra Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af håndenhedens funktion samt konfigurerbare parametre i en separat manual. Transformator LUNA TS LUNA TS Indkapsling: Helt indstøbt, plastkappe Isolering: Dobbeltisoleret Beskyttelsesform: IP 54 Primær side: 230 V AC, Hz, tilslutning ved stikkontakt SE Sekundær side: 24 V AC, 2,5 A sekundær sikring, fabriksmontererede kon taktanordninger på de 2 forbin delseskabler (1 m) klippes af, kablerne afisoleres og kobles til regulatorens skrueklemme Montering: Monteringshul på indkapsling Produktet er CE-mærket og opfylder EU's krav til EMC og LVD. Figur 3. Håndenhed CU Figur 4. Transformator LUNA TS Kondensføler LUNA T-CG LUNA-T-CG-2 Følerelement: Kobberelement Dimensioner: ,4 mm (føler) Fastgørelse: Selvklæbende tape + kabelstrips Anbefales placering: Kabel: På kølevandets fremløbsrør, så tæt på produktets batteri som muligt. Bemærk! Føleren må ikke være dækket af even tuel kondensisolering. 2 0,25 mm 2, længde 1,5 m Figur 5. Kondensføler LUNA T-CG 5

6 Ventilmotor LUNA AT LUNA AT-2 Mærkning: Logo Swegon på kappen Indkapsling: Polyamid, grå plast Temperatur, lagring: º C Temperatur, drift: 0 60º C (rumluft) º C (vand) Beskyttelsesform: IP 54 Vægt : 100 g Forsyningsspænding: 24 V AC/DC ±10 %, 0 60 Hz Funktion: NC, topunkts termoelektrisk Kabel: 2-leder 0,75 mm 2, L = 1,0 m Effektforbrug, start: 6 VA i maks. 2 min. Effektforbrug, drift: 1,8 VA Åbnings-/lukketid: ca. 3 min. Moment: 100 N +5 % Slaglængde: 4 mm Tilslutning: Som standard medfølger adap ter T-VA-80, passer til gevind M30 1,5 mm Montering: Vandret eller lodret Produktet er CE-mærket og opfylder EU's krav til EMC. "First open"-funktion Ved levering er motoren udstyret med en first open - funktion, som letter prøvetrykning og udluftning af vandsystemet. Funktionen betyder, at motoren er åben under installationen (dog ikke helt åben, og justering af vandmængden bør derfor udføres med motoren afmonteret). Efter ca. 6 minutter under spænding deaktiveres funktionen automatisk. Der lyder et klik, hvorefter motoren går i NC-tilstand, og den normale reguleringsfunktion påbegyndes. Positionsindikering Motorens cylinderformede positionsindikering viser tydeligt, hvilken ventilposition, der er aktuel, se Figur 6. Når indikatoren er sænket og på højde med indkapslingen, er motoren i lukket tilstand. Når indikatoren er hævet over indkapslingen, er motoren i åben tilstand. Ventil SYST VD Ventil SYST VD er en lige ventil, som passer mod motor LUNA AT sammen med adapteren LUNA T-VA-80. Dimensioner: Se Figur 7 og Tabel 2 k v -værdier: Standard 1,90, se Tabel 3 Maks. arbejdstryk: 1000 kpa Maks. trykfald: Over åben ventil: 20 kpa Over lukket ventil: 150 kpa Maks. fremløbs- 110 C temperatur: Maks. koncentration af 40 % glykol i vandet: Adaptere til alternative ventilfabrikater Som standard leveres adapter LUNA T-VA-80 til alle LUNA AT-motorer. Adapteren passer til ventiler af typen SYST VD CLC, men også til andre fabrikater. Se afsnittet Specifikationer Figur 7. Ventil SYST VD med mål Tabel 2. Mål ventil SYST VD Type DN Mål (mm) A B C D E F VD115 1/2" ,5 24,5 35 M30 1,5 Figur 8. Justering af k v -værdi Figur 6. Ventilmotor LUNA AT med positionsindikering Tabel 3. Justering af k v -værdi for ventil SYST VD Type Indstilling (standardposition 0) VD115 0,25 0,65 0,88 1,12 1,30 1,46 1,57 1,90 6

7 AUTO Installation Tilslutning af transformator Transformator LUNA TS tilsluttes ved hjælp af kablerne fra den sekundære side (L = 1 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 5 og 6. Tabel 4. Tilslutninger til regulatorens skrueklemme Figur 9. Oversigt, installation Regulatorens placering Regulatoren monteres oven over loftet, maks. 1,0 m fra ventilmotoren og maks. 1,2 m fra indblæsnings- og udsugningsspjældene. Hvis denne placering ikke er mulig, skal nogle af spjældmotorernes (og eventuelt motorernes) kabler splejses med passende isolering. Tabel 4 og Figur 10 viser, hvordan s forskellige tilbehør og eksterne kontakter sluttes til regulatoren. Tilslutning af rumtermostat Rumtermostat RT tilsluttes med kabel fra regulatoren. Figur 10 og tabel 5 viser, hvordan rumtermostaten tilsluttes. Tilslutning af ventilmotor Motor til køle- og opvarmningsvand tilsluttes ved hjælp af motorens monterede 2-lederkabel (L = 1,0 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 1 og 2 (køling) samt 3 og 4 (opvarmning). Tilslutning af spjældmotorer Motorer til indblæsnings- og udsugningsspjæld tilsluttes ved hjælp af spjældmotorernes monterede 5-lederkabel (L = 1,2 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 5, 6 og 9 (indblæsning) samt 5, 6 og 10 (udsugning). Kun det røde, bruge og blå kabel fra spjældmotorerne skal bruges. De øvrige to klippes af og isoleres. Tilslutning af kondensføler Kondensføler LUNA T-CG tilsluttes med det monterede 2-lederkabel (L = 1,5 m) til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 8 og 12. Klemme Id Funktion Kabelfarve 1 Y1 Funktionssignal, kølemotor Blå 2 G Systemfase (kølemotor) Brun 3 G Systemfase (opvarmningsmotor) Brun 4 Y2 Funktionssignal, opvarmningsmotor Blå 5 G Systemfase, transformator Sort/ hvid Systemfase (indblæsningsspjæld) Brun Systemfase (udsugningsspjæld) Brun Systemfase (vindueskontakt) 6 G0 Systemnul, transformator Sort Systemnul (indblæsningsspjæld) Blå Systemnul (udsugningsspjæld) Blå 7 I1 Funktionssignal, nøgle 8 G0 Systemnul vindue Systemnul (kondensføler) Hvid 9 Y3 Funktionssignal, indblæsningsspjæld Rød 10 Y4 Funktionssignal, udsugningsspjæld Rød 11 I2 Funktionssignal vindue 12 I3 Funktionssignal, kondensføler Brun Kabler fra nøglekortholder og vindueskontakt kan tilsluttet til en af klemmerne i de forskellige klemmepar. Tabel 5. Tilslutning mellem RT og RE Klemme på RT Klemme på RE Kabelfarve A A Blå/hvid B B Blå C C Orange/hvid 12V 2V Blå/hvid Tilslutning af ekstern vindueskontakt og nøglekortkontakt Afbrydende (eller tilsluttende) vindueskontakt tilsluttes ved hjælp af eksterne kabler til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 8 og 11. Den afbrydende kontakt fra nøglekortholderen tilsluttes ved hjælp af eksterne kabler til regulatorens skrueklemme, klemme nr. 6 og 7 (bøjlede ved levering). 7

8 A B C 12 V MODBUS A B C 12 V Y1 G G Y2 G I1 Y3 Y4 I2 I I3 Y1 G I2 G Y2 Y4 G G G0 I1 GY3 Figur 10. Tilslutninger til regulator RE 8

9 Specifikationer Bestillingsspecifikationer, reguleringsudstyr Regulator (med 5 m tilslutningskabel) Rumtermostat Bestillingsspecifikation, tilbehør Håndenhed Ventilmotor Ventil Kondensføler Transformator RE RT CU LUNA a AT-2 SYST VD 115-CLC LUNA a T-CG-2 LUNA a TS-1 Adapter, motor/ventil LUNA a T-VA- aa Mod ventiltype: 32 = Tour & Andersson 39 = Oventrop 50 = Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga 54 = Vissa MMA-ventiler 59 = Danfoss RAV/L 72 = Danfoss RAV 78 = Danfoss RA 80 = Siemens m.fl. Beskrivelse Eksempel på beskrivelse i henhold til VVS AMA. Swegons digitale reguleringsudstyr til det vandbårne klimaanlæg Primo Hotel, type, med følgende funktioner: Tilpasset til rumstyring Programmerbar digital regulator Individuel temperaturregulering Indikering af aktuel luftmængde samt opvarmnings- /kølebehov Reguleringsfunktion PWM (24 V AC) og 0 10 V DC Styring af opvarmning og køling i sekvens Styring af indblæsnings- og udsugningsmængden Automatisk konditionering af ventiler Elektrotermiske motorer, to positioner (on/off) med tydelig positionsindikator "First open"-funktion for nem påfyldning, prøvetrykning og udluftning af vandsystemet Indgange for kondensføler, ekstern vindueskontakt og ekstern nøglekortlæser i regulatoren Levering Ventiler leveres til RE for indbygning i systemet Rumregulator leveres til EE, SE eller en anden entreprenør for montering mod anlægsdåse Al elinstallation, inklusive tilslutning af motor, motorspjæld og forskellige følere, udføres af EE eller SE EE eller SE sørger for jordet kontakt til transformator, en monteret anlægsdåse til rumtermostat samt eventuelle eksterne kabler Tilbehør Håndenhed CU, xx stk. Ventilmotor LUNA a AT-2, xx stk. Ventil SYST VD 115-CLC, xx stk. Kondensføler LUNA a T-CG-2, xx stk. Transformator LUNA a AT-1, xx stk. Adapter, motor/ventil LUNA a T-VA-aa, xx stk. Mængde angives separat eller med henvisning til tegning. 9

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

STRA-04. Montageanvisning

STRA-04. Montageanvisning STRA-04 Indhold STRA-04 Monteringsvejledning... 3 Regulator... 4 Betjening af displayet... 5 Tekniske data... 6 Konfiguration... 6 Driftstilstande... 8 Regulering... 9 Kondensationsdetektor /Vinduekontakt

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Aktuatortypen ABNM med tyverisikring, 0-10 V proportional

Aktuatortypen ABNM med tyverisikring, 0-10 V proportional Aktuatortypen ABNM med tyverisikring, 0-10 V proportional Anvendelse ABNM-aktuatoren er en varmeelektrisk aktuator til åbning og lukning af ventiler i varme-, ventilations- og aircondition-systemer (HVAC).

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com

OVERSIGT. Vandbårne klimaanlæg. Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com OVERSIGT Vandbårne klimaanlæg Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons vandbårne klimaanlæg! www.swegon.com Fleksible og vedligeholdelsesfri Swegons klimaanlæg! Der findes mange årsager til at vælge vores

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V BC Spjældmotorer serie NM Oversigt 8 Nm NM2(-F) NM230(-2)(-F) NM2-SR(-F) NM2-SRS Nominel spænding DC 2 V AC 230 V Drejetid 75...150 s 150 s Styring On-Off 1-leder 2-leder Modulerende DC 0...10 V Drejemåde

Læs mere

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse 4 622 Spjældmotorer SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12 Driftsspænding AC 230 V eller AC 24 V, 3-punktsstyring, nominel drejevinkel 90, nominelt drejningsmoment 6 Nm, elmotor med akselkoblingsbøsning, kan

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere