088U0200 / 088U0205 GB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "088U0200 / 088U0205 GB"

Transkript

1 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC NL Handleiding CF-MC Regelaar I Istruzioni Regolatore principale CF-MC

2 DK Indhold 1. Introduktion Systemoversigt for CF2 - fig Funktionsoversigt - fig Montering På væg Med DIN-skinne Installationsprocedure (trinvis) V termoaktuatorer Relæer til pumpe- og kedelstyring Indgang til globalt standby Indgang til varme/køle Ledningsføring Strømforsyning Ekstern antenne (CF-EA) Flere (2-3) masterregulatorer Andre systemkomponenter Transmissionstest (linktest) Indstilling Udgange for termoaktuatorer Relæer til pumpe- og kedelstyring Indgang til globalt standby og varme/ køle Relæer på flere (2-3) masterregulatorer Nulstilling af CF2 system Hvornår? Hvordan? Specifikationer Fejlfinding Figurer og illustrationer... A-B DK 21

3 1. Introduktion Masterregulatoren CF-MC er en del af CF2, Danfoss trådløse regulering af vandbåren gulvvarme. CF2 er baseret på trådløs teknologi til 2-vejskommunikation, hvilket giver høj transmissionssikkerhed, let trådløs installation og individuel styring af rumtemperatur. Systemet indeholder en bred vifte af funktioner. Disse omfatter en masterregulator, CF-MC, med kortslutningsbeskyttede udgange, regulering via ON/OFF eller PWM (Puls-pause) princippet, globalt standby, separate relæer til såvel pumpesom kedelstyring, selvdiagnosticeringsprogram og fejlindikation, mulighed for trådløs transmissionstest (linktest) for alle rumtermostattyper, let trådløs systemadgang og udvidede funktioner via fjernbetjening samt repeaterenheden, hvis det bliver nødvendigt at udvide senderækkevidden. 2. Systemoversigt for CF2 - fig. 1 a) Masterregulator, CF-MC b) Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF c) Fjernbetjening, CF-RC d) Repeaterenhed, CF-RU e) Ekstern antenne, CF-EA 3. Funktionsoversigt - fig. 2 Menuknappen Menuindikatorer Udgangs- og indstillingsknap OK-knap Udgangsindikatorer Fastgørelse af kabel i udgang Relæer til pumpe og kedel Indgang til varme/køle (ekstern ON/OFF-kontakt)) Indgang til globalt standby (8 C) (ekstern ON/OFF-kontakt) Strømforsyning (230V) Modtager af frontdæksel Tilslutning til ekstern antenne 4. Montering 4.1 På væg Fjern frontdækslet (fig. 3) Montering med skruer og rawlplugs (fig. 4) 4.2 Med DIN-skinne Monter DIN-skinnens dele (fig. 5) Klik DIN-skinnen på (fig. 6) Løsning af regulatoren fra DIN-skinnen (fig. 7) Bemærk! Masterregulatoren skal monteres i vandret possition, for bedst mulig radiomodtagelse 5. Installationsprocedure (trinvis) Vigtigt! Fuldend alle installationer på masterregulatoren som beskrevet nedenfor, før du slutter den til en 230V-stikkontakt! 22

4 V termoaktuatorer Tilslut de to termoaktuatorledere i en udgang (fig. 8) Fastgør kablet Rundt kabel (fig. 9) Firkantet/fladt kabel (fig. 10) Bemærk! Hvis NC-termoaktuatorer (NC=normally closed) er installeret til ON/OFF-regulering, er det ikke nødvendigt yderligere at indstille termoaktuatorudgangen (se 6.1)! 5.2 Relæer til pumpe- og kedelstyring Pumpe: Tilslut den strømførende ledning (L) fra strømforsyningen hen over pumperelæet. Kontroller, at strømforsyningen er slukket. Tilslut den strømførende ledning, og udfør de resterende tilslutninger til pumpen i henhold til gældende lovgivning. (fig. 11) Fastgør kablet (fig. 12) DK Kedel: Tilslut den strømførende ledning (L) hen over kedelrelæet. Kontroller, at strømforsyningen er slukket. Tilslut den strømførende ledning, og udfør de resterende tilslutninger til kedlen i henhold til gældende lovgivning. Bemærk! Relæerne for pumpen og kedlen er potentialfri kontakter og kan således IKKE anvendes som direkte strømkilde. Maks. belastning er 230V og 8A/2A (induktiv)! 5.3 Indgang til globalt standby Slut de to ledere fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til i de to terminaler i indgangen for globalt standby. (fig. 13) Når kontakten er lukket (ON), tilsidesætter systemet det aktuelle referencepunkt for alle rumtermostater og ændrer det til 8 C Fastgør kablet (fig. 14) Bemærk! Globalt standby sikrer en rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, men denne værdi kan ændres med fj ernbetjeningen CF-RC. 5.4 Indgang til varme/køle Slut de to ledere fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til i de to terminaler i indgangen for varme/køle (fig. 15). Når kontakten er lukket (ON), skifter systemet fra varme til køletilstand. Fastgør kablet (fig. 16) Bemærk! Hvis systemet er i køletilstand, aktiveres termoaktuatorudgangen (ON ved NC-aktuatorer/OFF ved NO-aktuatorer), når rumtemperaturen overstiger referencepunktet. Bemærk! Når systemet er i køletilstand, bør man installere en uafhængig dugpunktsalarm. 5.5 Ledningsføring Indgang Globalt standby Varme/køle Relæer 1 2 Aktuatorudgange Ekstern antenne L N L N 5.6 Strømforsyning Når alle termoaktuatorer, pumpe- og kedelstyringsfunktioner og andre indgange er installerede, kan masterregulatorens strømstik tilsluttes i en 230V stikkontakt. (fig. 18) Bemærk! Hvis strømstikket fjernes fra netledningen under installationen, skal man sikre, at tilslutningen sker i henhold til gældende regler/lovgivning. 23

5 5.7 Ekstern antenne (CF-EA) Bemærk! Den eksterne antenne installeres, hvor sendesignalet forhindres af en kraftig konstruktions- eller metalbarriere, f.eks. hvis masterregulatoren er placeret i et metalskab Fjern plastikdækslet fra antennetilslutningen på masterregulatoren. (fig. 19) Tilslut den eksterne antenne. (fig. 20) Anbring den eksterne antenne i en lodret position på den anden side af transmissionsbarrieren (se ydermere instruktion for ekstern antenne CF-EA) 5.8 Flere (2-3) masterregulatorer Bemærk! Masterregulator 1 bør være forbundet med den lokale forsyningspumpe. Det er muligt at tilslutte op til tre masterregulatorer i ét system. Hvis du har to eller tre masterregulatorer, skal de tilsluttes en 230V stikkontakt, der befinder sig i tilpas afstand fra masterregulator 1 til at muliggøre samtidig betjening af begge masterregulatorer Aktivering af tilstanden Install på masterregulator 1 (fig. 21) Tryk på menuknappen for at vælge tilstanden Install. Indikatoren for Install blinker Tryk på OK for at aktivere Install. Indikatoren for Install tændes Aktivering af installation på masterregulator 2 eller 3 (fig. 21/22) Tryk på OK for at starte installationen til masterregulator 1 Indikatoren for Install og flimrer, mens kommunikationen pågår, og slukkes, når installationen er afsluttet Omplacer om nødvendigt masterregulator 2 og/eller 3. Linktesten påbegyndes automatisk ved ved efterfølgende tilslutning til en anden 230V stikkontakt Hvis masterregulator 2 og/eller 3 har egen pumpe, skal relæerne for pumpe- og kedelregulering indstilles i overensstemmelse hermed (se afsnit 6.4) Bemærk! Hvis man senere ønsker at fjerne masterregulator 2 eller 3, kan dette kun lade sig gøre ved nulstilling af masterregulator 1 (se afsnit 7.2) 5.9 Andre systemkomponenter Bemærk! Installationsproceduren for andre systemkomponenter (rumtermostater, fjernbetjening og repeaterenhed, se afsnit 2) til masterregulatoren er beskrevet i de medfølgende vejledninger til disse systemkomponenter. Se disse vejledninger for de enkelte installationsprocedurer 5.10 Transmissionstest (linktest) Bemærk! Transmissionstesten (linktesten) mellem masterregulatoren og andre systemkomponenter aktiveres fra de pågældende systemkomponenter, som f.eks. rumtermostater, repeaterenhed og fjernbetjening. Se de medfølgende vejledninger for de pågældende komponenter for oplysninger om transmissionstestprocedurer. Rumtermostater: Når transmissionstesten (linktesten) fra en rumtermostat modtages af masterregulatoren, blinker den/de tildelte udgang(e). Dermed er det muligt at identificere de udgange, rumtermostaten er tildelt (Fig ) 6. Indstilling 6.1 Udgange for termoaktuatorer Aktivering af tilstanden Output på masterregulatoren (fig. 23) Tryk på menuknappen for at vælge tilstanden Output. Indikatoren for Output blinker Tryk på OK for at aktivere Output. Indikatoren for Output tændes 24

6 Valg af indstilling for udgangen Tryk på udgangsknappen for at bladre i de mulige indstillinger for udgangene vist nedenfor. Indikatorerne for de pågældende udgange lyser: 1 indikator: Udgangene er indstillet til NC-aktuatorer med ON/OFF-regulering (standard) 2 indikatorer: Udgangene er indstillet til NO-aktuatorer med ON/OFF-regulering 3 indikatorer: Udgangene er indstillet til NC-aktuatorer med PWM- (pulspause) regulering til gulvvarme 4 indikatorer: Udgangene er indstillet til NO-aktuatorer med PWM-regulering til gulvvarme 5 indikatorer: Der er installeret en fjernbetjening, og det er ikke muligt at ændre indstilling fra masterregulatoren DK Tryk på OK for at aktivere den valgte konfiguration. Bemærk! I perioder uden aktivering af udgangene kører masterregulatoren en aktivering af samtlige ventiler på op til 12 min. hver 14. dag. Individuel indstilling af udgange er mulig med fjernbetjeningen CF-RC, se separat vejledning. 6.2 Relæer til pumpe- og kedelstyring Aktivering af tilstanden Relay på masterregulatoren (fig. 23) Tryk på menuknappen for at vælge tilstanden Relay. Indikatoren for Relay blinker Tryk på OK for at aktivere Relay. Indikatoren for Relay tændes Valg af indstilling for relæet Tryk på udgangsknappen for at bladre i de mulige indstillinger for Relay vist nedenfor. Indikatorerne for de pågældende udgange lyser: INGEN indikatorer: Relæerne er ikke i brug 1 indikator: Pumperegulering 2 indikatorer: Kedelregulering 3 indikatorer: Pumpe- og kedelregulering 4 indikatorer: Pumperegulering med 2 min. start/stop-forsinkelse 5 indikatorer: Pumpe- og kedelregulering med 2 min. start/stopforsinkelse på pumpen (standard) Tryk på OK for at aktivere den valgte relækonfiguration Bemærk! Hvis pumperelæet er aktivt, kører masterregulatoren i stilstandsperioder et pumpebevægelsesprogram i et minut hver tredje dag. 6.3 Indgang til globalt standby og varme/ køle Aktivering af tilstanden Input på masterregulatoren (fig. 23) Tryk på menuknappen for at vælge tilstanden Input. Indikatoren for Input blinker Tryk på OK for at aktivere Input. Indikatoren for Input tændes Valg af indstilling for indgangen Tryk på udgangsknappen for at bladre i de mulige indstillinger af indgange vist nedenfor. Indikatorerne for udgangene lyser: 1 indikator: Indgangene er ikke i brug 2 indikatorer: Masterregulatoren skifter til køletilstand, når indgangen for varme/ køle aktiveres (fig. 2 - ) 3 indikatorer: Masterregulatoren skifter til en rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen for globalt standby aktiveres (fig. 2- ) 25

7 4 indikatorer: Masterregulatoren skifter til køletilstand, når indgangen for varme/ køle aktiveres (fig. 2 - ). I varmetilstand skifter masterregulatoren til en rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen for globalt standby aktiveres (fig. 2 - ) (standard) Tryk på OK for at aktivere den valgte indstilling. 6.4 Relæer på flere (2-3) masterregulatorer Bemærk! Hvis der i et system er tilknyttet flere masterregulatorer til masterregulator 1, bør man indstille de pågældende regulatorers pumpe- og kedelregulering separat! Aktivering af tilstanden Relay på masterregulatoren 2/3 (fig. 23) Tryk på menuknappen for at vælge tilstanden Relay. Indikatoren for Relay blinker Tryk på OK for at aktivere Relay. Indikatoren for Relay tændes Valg af indstilling for relæet Tryk på udgangsknappen for at bladre i de mulige indstillinger for Relay vist nedenfor. Indikatorerne for de pågældende udgange lyser Anvender den pumpe og kedel, der er tilknyttet masterregulator 1: INGEN indikatorer: Der anvendes ikke relæer (standard) Hvis lokal manifold og pumpe er separate: 1 indikator: Pumperegulering 4 indikatorer: Pumperegulering med 2 min. start/stopforsinkelse Tryk på OK for at aktivere den valgte konfiguration. 7. Nulstilling af CF2 system 7.1 Hvornår? Hvis masterregulatoren i et eksisterende CF2-system nulstilles til fabriksindstillingerne eller udskiftes med en anden masterregulator, vil det være nødvendigt også at nulstille alle øvrige CF2-systemkomponenter. Dette er nødvendigt for på ny at kunne tilmelde produkter til den nulstillede/ udskiftede Master Regulator. 7.2 Hvordan? Bemærk! Masterregulatoren bør kun nulstilles til fabriksindstillinger, hvis det ikke er muligt at følge normale installations- og afinstallationsprocedurer. Nulstilling af masterregulator, CF-MC - fig.23: Træk masterregulatorens netledning ud af stikkontakten, og vent til strømindikatoren slukkes Tryk samtidigt på menuknappen, OK-knappen, og indstillingsknappen, og hold dem nede Sæt masterregulatorens netledning tilbage i stikkontakten, og slip de tre knapper, når strømindikatoren og alle indikatorerne for udgangene tændes Masterregulatoren er nulstillet, når indikatorerne for alle udgange er slukket Nulstilling af rumtermostaterne, CF-RS, CF-RP, CF-RD og CF-RF fig 24: Fjern rumtermostaten fra bagpladen, og udtag et af batterierne Tryk på og hold knappen (Link test) nede, og sæt batteriet i igen Slip knappen, når den røde indikator har været tændt og slukket igen Rumtermostaten er nu nulstillet og klar til installation af en masterregulator af typen CF-MC Nulstilling af fjernbetjening, CF-RC - fig. 25: Aktivér funktionstast 1, funktionstast 2 og ned-knappen samtidigt Fjernbetjeningen beder om din bekræftelse, før den nulstilles. Hvis du bekræfter med yes, nulstilles fjernbetjeningen 26

8 Efter at du har nulstillet med yes, er fjernbetjeningen nu klar til at blive installeret til en masterregulator af typen CF-MC Nulstilling af repeaterenhed, CF-RU - fig. 26: Træk repeaterenhedens netledning ud af stikkontakten Tryk på og hold knappen (Link test) nede, og sæt netledningen tilbage i stikkontakten Slip knappen, når den røde indikator har været tændt og slukket igen Repeaterenheden er nu nulstillet og klar til installation af en masterregulator af typen CF-MC 8. Specifikationer DK Transmissionsfrekvens Transmissionsrække-vidde I almindelige bygninger (op til) Transmissionseffekt Forsyningsspænding Aktuatorudgange Maks. vedvarende belastning af udgange (samlet) Relæer Omgivelsestemperatur 868,42MHz 30m < 1mW 230V AC 10 x 24V DC 35VA 230V AC/8 (2) A 0-50 C IP-klasse Fejlfinding Fejlindikation Indikator(er) for udgange, alarm og udgangsmenu lyser. Buzzeren er tændt* Indikator(er) for udgange, alarm og indgangsmenu lyser. Buzzeren tændes efter 12 timer** Indikatorerne for udgang 1-4, alarmen og indgangen blinker Indikatorerne for udgang 1-5, alarmen og indgangsmenuen blinker Mulig årsag Udgang eller aktuator er kortsluttet, eller aktuatoren er frakoblet Der er intet trådløst signal fra rumtermostaten, der er tilsluttet den/de pågældende udgang(e), eller temperaturen i det tilsvarende rum er under 5 C. (Tjek, om rumtermostaten fungerer, ved at udføre en linktest) Der er intet signal fra fjernbetjeningen Der er intet signal fra masterregulatorer 2 eller 3 * Buzzeren afbrydes ved tryk på OK. Fejlindikationen fortsætter, til fejlen er udbedret ** Hvis rumtermostatsignalet afbrydes, aktiveres masterregulatorens udgang i 15 minutter hver time som frostsikring, indtil fejlen er udbedret 27

9 A1 Fig. 1 a) b) c) d) e) Fig. 2

10 A2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 click click Fig. 8 Fig. 9 Fig. 7 Fig. 10 Fig. 11

11 B1 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20

12 B2 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26

13 088N Version 06

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere