INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3."

Transkript

1 INFORMATIONSMAPPE ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN AFD. 3.

2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Generelle meddelelser... 3 Generalforsamling... 3 Bestyrelsen... 3 Arbejdsdage... 3 Telt, borde og stole... 3 Fester... 3 Flagning... 4 Legeplads... 4 Redskaber... 4 Haveaffald... 4 Grønt område... 4 Hastighedsbegrænsning Vedligeholdelse (se også oversigter bagest i mappen)... 5 Haven... 5 Træbeklædning udvendig... 5 Tagrender... 5 Indvendigt træværk... 5 Parketgulve... 5 Trappe... 6 Fuger i bryggers... 6 Fuge ved trappe... 6 Fuger i badeværelset... 6 Fliser... 6 Lofter... 6 Vægge... 7 Veluxvinduer... 7 Hårde hvidevarer... 7 Overflademål og forbrug af maling... 7 Supplerende bebyggelse... 8 Forsikringer... 9 Bygningsforsikring... 9 Brand:... 9 Ansvar: Erhvervsforsikring Traktor/Arbejdsmaskineforsikring Køb og salg Afhændelsesdokument Slutseddel Besigtigelsesdokument Plantegninger Oversigt over foreningen Bolig stue Bestyrelsesmedlemmer mm Telefontavle Navn Køb af andelsbolig 20 spørgsmål og svar Vedtægter Husorden Generalforsamlingsreferat Seneste regnskab Vedligeholdelsesarbejder og -plan 1

3 Forord Denne informationsmappe er lavet for andelshaverne i Søhustoften afd. III. Heri kan man finde relevante oplysninger, der vedrører andelsboligforeningen som for eksempel generalforsamling, bestyrelsen, sommerfest, salg af andel, vedtægter osv. Mappen er ment som et opslagsværk for den enkelte andelshaver og skal derfor overdrages ved salg af andelen på lige fod med vedtægterne, sidste regnskab, referat fra sidst afholdte generalforsamling og andre papirer, der vedrører andelen. Informationsmappen repræsenterer en værdi af 100 kr. og bortkomne eller ufuldstændige mapper skal erstattes, hvilket kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Vi håber, mappen indeholder de relevante informationer for andelshaverne. God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen Bestyrelsen December

4 Generelle meddelelser Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden maj måned, og alle andelshavere indkaldes hertil mindst 14 dage inden afholdelsen. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen aflægge beretning for årets gang, gennemgå årets regnskab, lægge budget for det kommende år og fremlægge indkomne forslag. Desuden er der valg af bl.a. bestyrelse og revisor. Ønsker en andelshaver et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal dette være bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage inden afholdelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen varetager den daglige drift af andelsboligforeningen. Den vælges af generalforsamlingen og består af 3 til 5 medlemmer. Bestyrelsesformanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen i henholdsvis lige og ulige år. Der vælges tillige 2 suppleanter. Ønsker en andelshaver et forslag behandlet på et bestyrelsesmøde, afleveres forslaget forud til et af bestyrelsens medlemmer. Arbejdsdage Bestyrelsen vil to gange årligt indkalde til arbejdsdage, hvor de enkelte andele skal deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne. Den enkelte andelshaver kan dog udføre arbejdet på en anden end de af bestyrelsen fastsatte arbejdsdage eller betale sig fra arbejdsydelsen - se mere i husordenens 6. Telt, borde og stole Foreningen ejer et telt, som blandt andet bruges til sommerfesten. Dette telt står til rådighed for alle foreningens andelshavere til opsætning på det grønne område. Der forefindes desuden borde og stole, som kan lånes sammen med eller separat af teltet. Ønsker man at benytte teltet, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen eller foreningens teltansvarlige, som vælges på generalforsamlingen se oversigt s. 19. Vi foreslår dog, at teltet kun tages i brug i sommerperioden. Fester Foreningen afholder hvert år en sammenkomst til Skt. Hans, hvor der i samarbejde med afdeling II laves bål. Desuden afholdes en årlig sommerfest for afdeling III, hvor alle foreningens beboere inviteres. Med mindre andet aftales på generalforsamlingen finder den altid sted 2. lørdag i august og arrangeres af et af generalforsamlingen nedsat festudvalg. Husk at sætte et stort kryds i kalenderen, så vi alle kan få en hyggelig dag og aften sammen. 3

5 Flagning Alle beboere i foreningen kan få hejst flaget på deres fødselsdag. Nye eller ændrede aftaler om flagning skal ske ved henvendelse til den på generalforsamlingen valgte flagansvarlige se oversigt s. 19. Legeplads Afdeling III's legeplads er etableret af foreningen til brug for dens beboere. Vedligeholdelsen sker gennem et udvalg nedsat på generalforsamlingen, men kan også finde sted på de årlige arbejdsdage. Alle andele skal ligge inde med nøglen til sandkassen. Nøglen kan også anvendes til foreningens redskaber. Redskaber Til hver andel hører en nøgle, der giver adgang til stige, trillebør samt kompressor, der er placeret ved det grønne skur efter nr Det er vigtigt, at tingene kommer på plads og bliver aflåst efter brug, så andre i foreningen også kan få glæde af dem. Adgangen til det grønne skur kan kun ske ved henvendelse til bestyrelsen. Haveaffald Foreningen har to kompostbunker til haveaffald ved siden af det grønne skur. Her kan foreningens beboere aflevere deres haveaffald, og bunkerne vil blive tømt, når de er fyldt op. Den lille bunke er til småt affald såsom græs og blade, mens den store er til de større ting så som grene. Husk at bunkerne kun er til haveaffald. Grønt område Foreningens grønne område er tilgængeligt for alle, så hjælp hinanden med at renholde det. Hvis hunde luftes på området, bedes man have poser med til opsamling af eventuelle efterladenskaber. Hastighedsbegrænsning I Søhustoften er der en hastighedsbegrænsning på max. 30 km/t. Bilister bedes dog tage særligt hensyn til cyklister og børn. Foreningen Søhustoften afdeling III har en hjemmeside: Her findes informationer om foreningen, og der er blandt andet mulighed for at sætte sin andel til salg. 4

6 Vedligeholdelse Følgende informationer om de vedligeholdelsespligter, der påhviler den enkelte andelshaver, er hentet fra foreningens drift- og vedligeholdelsesplan. Haven Slå græs, luge ukrudt, male evt. rækværk og klippe hæk. Eftersyn: - Vedligeholdelse: - Træbeklædning udvendig Træbeklædningen er udført på udbygning ved bryggerset. Beklædningen er udført med ventilation på træskelet og vindpap, brædderne er 22x140 mm. trykimprægneret træ. Efterses for udtørring, råd, svamp mm. Males ca. hver 3. år med Gori, Pinotex eller andet lignende til udvendigt træværk. Der anvendes ifølge vedtægterne kun jordfarver. Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: 3-4 år. Tagrender Tagrender udført i zink. Tagrender skal en gang årligt ses efter for blade mm. og renses af den enkelte beboer. Eftersyn: 1 år. Indvendigt træværk Døre, vinduer, gerichter, fodpaneler og indfatning. Træværket vedligeholdes på følgende måde: Vask træværket grundigt og slib derefter med sandpapir. Evt. huller, revner eller dybe mærker kittes. Til slut gives evt. én gang grunder og derefter 2 gange træværksmaling. Nærmere råd og vejledning kontakt Flügger, Slettensvej. Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: 5 år. Parketgulve Trægulvene er egetræsparket. Se efter om lakken er nedslidt. Ved vedligeholdelse: Vask grundigt med almindelig sæbe, derefter to gange vask med eddikesyre - vask med eddikesyre skal foregå langs med brædderne i åreretningen. Til slut gives to gange lak med Flüggers gulvlak eller Junkers gulvlak (begge vandbaserede). Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: 4 år. 5

7 Trappe Trappen er udført af lakeret fyrretræ med stødtrin. Se efter om lakken er nedslidt. Ved vedligeholdelse: Vask grundigt med almindelig sæbe, derefter to gange vask med eddikesyre - vask med eddikesyre skal foregå langs med brædderne i åreretningen. Til slut gives to gange lak med Flüggers gulvlak eller Junkers gulvlak (begge vandbaserede). Eftersyn: 1 år. Vedligeholdelse: 2 år. Fuger i bryggers Bryggers fuger er hvide siliconefuger. Se efter om fugerne er tætte eller om fugerne er mugne. Hvis de er utætte eller mugne skal de skiftes med det samme. Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: 4 år. Fuge ved trappe Elastisk fuge ved trappe er hvid siliconefugemasse. Se efter om fugen er tæt. Fugen må ikke være utæt eller krakeleret. Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: 4 år. Fuger i badeværelset Elastiske fuger i badeværelset er speciel vådrumsfugemasse. Se efter om fugerne er tætte eller om fugerne er mugne. Hvis de er utætte eller mugne skal de skiftes med det samme. Eftersyn 2 år. Vedligeholdelse: 4 år. Elastiske fuger i brusekabinen skiftes af andelsboligforeningen hvert 4. år. Fliser Fliser i bad og køkken samt gulvklinker i bryggers. Fliser/klinker ses efter om de er gået itu, eller om de er løse, ligeledes ses fugerne mellem fliserne/klinkerne efter. Eftersyn: 1 år. Vedligeholdelse: 4 år. Lofter Lofterne i stueetagen og på 1. salen er lavet af gipsplader. Lofterne efterses og kontrolleres for revner. Disse skal spartles, og derefter skal der males med Flüggers eller tilsvarende plastmaling. Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: 4 år. 6

8 Vægge Væggene er beklædt med savsmuldstapet. Gennemgå tapetet for brud og revner. Spartel om nødvendigt. Mal derefter med Flüggers eller tilsvarende plastmaling. Hvis der ryges, skal der forventes hyppigere maling. Eftersyn: 3 år. Vedligeholdelse: 3 år. Veluxvinduer Ovenlysvinduerne er Velux GHL-2 med standard-inddækninger og tilsætninger. Ses efter for råd, svamp, manglende behandling mm. hvert 2. år. Udbedres med træolie/maling. Husk at lufte ud ca. 15 min. hver dag mod råd og svamp. Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: 2 år. Udgiften til træolie/maling dækkes af foreningen. Hårde hvidevarer Komfur, vaskemaskine, emhætte og køle-fryseskab. Hvert 2. år gennemgås den enkelte hvidevare for beskadigelser og slid. Det skiftes ud om nødvendigt. Eftersyn: 2 år. Vedligeholdelse: - Overflademål og forbrug af maling Rum Vægflade i m 2 Loftflade i m 2 Egne notater Bryggers/indgang Køkken Opholdsstue Toilet/bad Repos Entre Værelse mod vejen Værelse mod have Soveværelse Bagdørsparti udvendigt 15 m 2 9½ m 2 40½ m 2 3½ m 2 23½ m 2 16½ m 2 23½ m 2 23½ m 2 34 m 2 12½ m 2 6½ m 2 8 m 2 25½ m 2 4 m 2 4½ m 2 3½ m 2 4 m 2 4 m 2 9½ m 2-7

9 Supplerende bebyggelse På arealet mellem husene og vejen må der opføres carport og redskabsskur. I baghaven må der opføres udestue, drivhus og overdækket terrasse. Bestyrelsen kan under visse omstændigheder gives tilladelse til mindre ændringer og forandringer som f.eks. isætning af ekstra vindue i opholdsstue, opsætning af redskabshus o. lign. Følgende krav skal være opfyldt: Der forelægges tegninger mv. til bestyrelsen for godkendelse. Arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt med godkendt materialevalg. Der lægges vægt på udseendet, og ændringen må ikke være til gene for naboer. Ændringen skal kunne omfattes af den af foreningen tegnede bygningsforsikring. Byggeriet skal af bygherren anmeldes til kommunen, hvis dette kræves. Kopi af byggetilladelse skal afleveres til formanden for opbevaring i foreningens arkiv. Ovenstående krav fritager ikke den enkelte andelshaver for selv at undersøge de gældende regler ved kommunen, og om nødvendigt at søge tilladelse til eller anmelde ændringer/nyopførelser til byggesagskontoret. Følgende ændringer/forandringer tillades ikke: Tilbygning/udvidelse af eksisterende boligareal. Enhver ændring i tagkonstruktion, herunder flytning af vinduer i tag. Ændring af facader. Ovenstående er ikke udtømmende, og bestyrelsen skal altid kontaktes i forbindelse med supplerende byggerier. 8

10 Forsikringer Mener en andelshaver at have brug for dækning af en af foreningens forsikringer, skal bestyrelsen kontaktes med det samme. Andelsboligforeningen har tegnet følgende forsikringer: Bygningsforsikring Grunddækning: Stormskade Snetryk Vandledningsskade Udsivning fra skjulte installationer Skybrud eller tøbrud Frostsprængning Indbrudstyveri Påkørsel, væltende eller nedstyrtende genstande Anden pludselig skade (selvrisiko kr , indeksreguleret) NB! Forsikringen omfatter ikke glasskader. Her er foreningen selvforsikret. Brand: Brand Lynnedslag Eksplosion Kortslutning Rør og kabel/stikledning: Reparation af utætheder i rør Udgifter til fejlfinding Retablering Svamp: Ødelagt mur- eller træværk ved angreb af svamp Insekt: Ødelagt træværk ved angreb af insekter Løsøre: Arbejdsmaskiner Værktøj Materialer mv. Alle til ejendommens drift 9

11 Ansvar: Bestyrelsesansvar Erhvervsforsikring Erhvervsansvar og arbejdsskader ved udøvelse af aktiviteter i forbindelse med foreningens drift. Traktor/Arbejdsmaskineforsikring Lovpligtigt ansvar. 10

12 Køb og salg Ved ønske om salg af andelen er det vigtigt at kontakte formanden for bestyrelsen, inden salget sættes i gang. Formanden vil udlevere afhændelsesdokument, slutsedler samt fornødne oplysninger. Proceduren ved salg er som følger: Bestyrelsen informeres via afhændelsesdokumentet om, hvornår man ønsker at sælge og til hvilken pris. Salget kan ske på to måder o Gennem ejendomsmægler. Det kan oplyses, at køber har 6 dages fortrydelsesret. o Privatsalg. Her er ingen fortrydelsesret. Bestyrelsen skal godkende den indgåede slutseddel. En evt. forudbetaling af andelens pris deponeres på foreningens konto. Ved overdragelsen indsættes det resterende beløb af andelens pris på foreningens konto. Køber, sælger og repræsentanter fra bestyrelsen deltager ved overdragelsen i et syn af andelen, hvor alle fejl og mangler nedskrives. Foreningen kan tilbageholde et beløb til dækning af eventuelle fejl og mangler. Udbetalingen af købssummen til sælger kan først finde sted, når synet er godkendt, og andelsbeviset er overdraget til andelsboligforeningens bestyrelse. På de følgende sider er gengivet kopier af de vigtigste dokumenter i forbindelse med køb og salg af andele: afhændelsesdokument, slutseddel og besigtigelsesrapport. 11

13 Afhændelsesdokument Afhændelsesdokument Til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Søhustoften III. Undertegnede andelshaver/e, boende i Søhustoften nr.. Ønsker at afhænde min/vor andel for fraflytning. I henhold til vedtægterne , udbeder jeg/vi mig/os de nødvendige oplysninger om afhændelsesbetingelserne. Sælger skal sørge for, at køber får følgende informationsmateriale stillet til rådighed før indgåelse af handlen: Beboermappen incl. sidste regnskab, budget, gældende vedtægter, kopi af tegninger og tilladelser vedr. evt. supplerende byggeri, husorden samt referat fra sidste generalforsamling. Sælger kan ved henvendelse til formanden låne en salgsmappe, som indeholder relevante oplysninger og lovmateriale vedr. handel med andele. Andelen prissættes til salg til et beløb på kr. med overtagelsesdato den. Søhus den Underskrift/er: 12

14 Slutseddel Slutseddel om overdragelse af andelsbolig Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Undertegnede andelshaver(e): (og) tlf.: med brugsretten til bolig nr.: samt tilhørende have- og fællesarealer, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, overdrager herved min/vor andel i foreningen til medundertegnede køber(e): (og) Cpr.nr.: (og) Tlf.: Overdragelsesdato: Købesummen fastsættes således: a) Andelens værdi (max. i h.t. generalforsamlingsbeslutning i 2004, kr )... kr. b) Forbedringer jfr. vedlagte specifikationer... kr. c) Overdraget løsøre jfr. specifikationer... kr. d) Fradrag for nødvendige vedligeholdelses-/reparationsomkostninger efter overtagelse, jfr. specifikationer... kr. Samlet købesum... kr. Købesummen erlægges kontant således: A. Senest d. indbetales summen til foreningens konto. B. Senest d. indbetales en del af summen kr. til foreningens konto. Sparekassen Faaborg A/S, Bogensevej 58, 5270 Odense N. Reg.nr. 0828, kontonr

15 Boligens areal udgør 95 kvm. Boligafgiften pr. måned udgør indtil ændringer vedtages ved generalforsamling kr ,00, hvoraf kr. 284,52, indgår til fællesomkostninger i.h.t. loven. Afgiften er excl. forbrugsafgifter Begge parter erklærer på tro og love, at der i forbindelse med overdragelsen udelukkende er betalt den ovenfor nævnte købesum, samt at der ikke er aftalt andet køb eller andre betingelser i forbindelse med overdragelsen. Som sælger(e): Som køber(e): Dato for underskrivelsen: Sælgers nye adresse: Sælgers nye tlf.nr.: Som bestyrelse for andelsboligforeningen godkender vi hermed ovennævnte aftale: Søhus den Formand: Næstformand: Kasserer: 14

16 Besigtigelsesdokument Besigtigelsesrapport For Andelsboligforeningen Søhustoften Afdeling III Besigtigelsesrapport ved salg/fraflytning af Søhustoften nr. Bemærkninger nej ja Supplerende bemærkninger: (brug evt. bagsiden) Træbeklædning på bryggers ( ) ( ) Gulve ( ) ( ) Trappe ( ) ( ) Lofter og vægge ( ) ( ) Vinduer ( ) ( ) Yderdøre (3 stk.) ( ) ( ) Indvendige døre (7 stk.) ( ) ( ) Skråvinduer (4 stk.) ( ) ( ) Komfur ( ) ( ) Emhætte ( ) ( ) Køle/fryseskab ( ) ( ) Vaskemaskine ( ) ( ) Synlige el-installationer ( ) ( ) Synlige fjernvarmeinstallationer ( ) ( ) Badeværelse, håndvask ( ) ( ) Toilet & bruser/blandingsbatteri ( ) ( ) Loftrum (stige / stangnøgle) ( ) ( ) 2 stk nøgler til hoveddør (minimum) ( ) ( ) 2 stk nøgler til indvendige døre (minimum) ( ) ( ) Nøgle til vandlås (T-nøgle) 1 stk. ( ) ( ) Nøgle til trillebør m.v. (P-nøgle) 1 stk. ( ) ( ) Postkasse inkl. nøgle(r) ( ) ( ) Affaldstømningskalender ( ) ( ) Gældende vedtægter for afd. III ( ) ( ) Gældende husorden for afd. III ( ) ( ) Sidste regnskab og budget ( ) ( ) Beboermappe ( ) ( ) Aflæsning af el ( ) ( ) Aflæsning af vand ( ) ( ) Aflæsning af fjernvarme ( ) ( ) Forbedringer for sælgers regning? ( ) ( ) Overdragelse af andelsbevis ( ) ( ) Dato for besigtigelse -200 Sælger Køber For bestyrelsen 15

17 Plantegninger Oversigt over foreningen 16

18 Bolig stue 17

19 Bolig - 1. sal 18

20 Bestyrelsesmedlemmer mm. År Formand: Brian nr. 140 (valgt 2004) Flagansvarlig: Tommi nr. 114 Næstformand: Adam nr. 118 (valgt 2004) Teltansvarlig: Frank nr. 100 Kasserer: Preben nr. 106 (valgt 2003) Sekretær: Bent nr. 112 (valgt 2003) Bestyrelsesmedlem: Tommi nr. 114 (valgt 2004) 1. suppleant: Kristina nr. 116 (valgt 2004) 2. suppleant: Kirsten nr. 124 (valgt 2004) År Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: 1. suppleant: 2. suppleant: Flagansvarlig: Teltansvarlig: År Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: 1. suppleant: 2. suppleant: År Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedlem: 1. suppleant: 2. suppleant: Flagansvarlig: Teltansvarlig: Flagansvarlig: Teltansvarlig: 19

21 Telefontavle Husnr Navn Tlf.nr. 20

22 Køb af andelsbolig 20 spørgsmål og svar Afskrift af en folder (fotokopi) med titlen: Køb af andelsbolig 20 spørgsmål & svar. Udgivet af ABF s sekretariat, Vesterbrogade 12, 5., Postboks 239, 1501 København V. Der er foretaget mindre rettelser, f.eks. de åbningstider der er nævnt i svar 20 se evt. selv: 1. Hvad vil det sige at bo i andel? En andelsbolig er ikke en ejerbolig og heller ikke en lejerbolig. I en andelsboligforening ejer man en andel i ejendommen, og via denne andel får man brugsret til en bolig i ejendommen. En andelsboligforenings medlemmer er alle sammen medejere af ejendommen og har derfor også ansvaret for ejendommens vedligeholdelse og foreningens drift. Det er altså medlemmerne, som bestemmer, hvad der skal ske i foreningen, og det er medlemmerne som i fællesskab betaler alle udgifter på ejendommen. Derfor har man i andelsboligforeninger ofte et langt bedre fællesskab end i udlejningsejendomme og ejerboliger. 2. Hvordan får man fat i en andelsbolig? Det kan være svært at få fat på en andelsbolig især i de større byer. Mange foreninger har ventelister. Men kender man adresserne på foreningerne, kan man skrive til bestyrelsen og spørge om man kan komme på ventelisten. En del andelsboliger annonceres til salg i aviser. Dette gælder især nybyggede andelsboliger og de andelsboliger, som ikke sælges via foreningernes ventelister. Det kan skyldes at de er dyre. 3. Hvordan er foreningen opbygget? I en andelsboligforening er generalforsamlingen den højeste myndighed, og det er generalforsamlingen, som godkender budget og bestemmer boligafgiftens størrelse. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som står for den daglige ledelse af foreningen. Herudover vælger man i nogle foreninger en administrator til at stå for administrationen, økonomi m.m. Hvis man ønsker indflydelse i sin andelsboligforening, må man altså deltage på den årlige generalforsamling for på den måde at give sin mening til kende. Deltager man ikke, bliver indflydelsen selvfølgelig begrænset. 4. Hvilke regler gælder i foreningen? Andelsboligforeningen har også et sæt vedtægter, som bestemmer foreningens praksis bl.a. vedrørende salg, vedligeholdelse, hæftelse, prisfastsættelse m.v. Disse vedtægter kan variere meget fra forening til forening. Sørg for at få et eksemplar og læs det. 5. Hvem hæfter for foreningens gæld? I en andelsboligforening hæfter medlemmerne for foreningens gæld med deres indskud, med mindre andet er aftalt med kreditor typisk pengeinstitut eller kreditforening. Men nogle långivere kræver en personlig og solidarisk hæftelse for foreningens gæld og i sådanne tilfælde hæfter man for mere end med sit indskud. Det er heldigvis sjældent, at en andelsboligforening går fallit, og det er selvfølgelig kun i disse tilfælde, at hæftelsen bliver aktuel. Man kan finde oplysninger om hæftelse i foreningens vedtægter. 21

23 6. Betaler man husleje i en andelsforening? Når man bor i andelsbolig, betaler man ikke husleje, men boligafgift. Boligafgiften skal dække foreningens afdrag på lån, ejendomsskatter, vand m.m. I de fleste foreninger beregnes boligafgiften ud fra boligens størrelse. Boligafgiften er ikke underlagt lejelovens regler for regulering. Der er derfor generalforsamlingen, som fastsætter dens størrelse og varslet for eventuelle stigninger. 7. Hvilke papirer skal jeg have? Ifølge andelsboligloven skal en køber, inden aftalen skrives under, have udleveret en kopi af foreningens vedtægter, seneste regnskab, budget og specifikation af, hvordan prisen på andelen beregnes, herunder også værdien af forbedringer. Desuden skal køberen have en kopi af andelsboliglovens prisfastsættelsesregler og straffebestemmelser. Får man ikke disse ting, skal man sørge for at bede om dem. 8. Hvem skal godkende handelen? Andelsboligloven bestemmer, at det er bestyrelsen, som skal godkende køber og den aftale, som køber og sælger indgår. Pengene indbetales også til foreningen og ikke direkte til sælger. 9. Ansvar ved køb. Når man køber en andel skal prisen og betingelserne godkendes af bestyrelsen. Men det betyder ikke, at bestyrelsen er ansvarlig for, at prisen er ok. Som køber har man også selv et betydeligt ansvar for at undersøge, om prisen på det, man køber, er i orden. Det er kun i tilfælde, hvor bestyrelsen lader grove ting passere, at man vil kunne gøre dem ansvarlige. 10. Prisen på andelen hvad er det? Prisen for en andel kan gøres op i 3 dele: Andelsværdien, værdi af forbedringer og eventuelt løsøre. Andelsværdien er et udtryk for andelen i foreningens formue. Det afhænger derfor af foreningens økonomi og formueforhold, hvor meget man skal betale for en andel. Man kan derfor finde store andelsboliger, son næsten intet koster og små 2-værelses boliger, som koster flere hundrede tusinde kroner. I andelsboligloven er der fastsat en række regler for, hvordan man skal beregne andelen i foreningens formue. Ifølge andelsboligloven er andelsværdien en maksimalpris. Det vil sige, at man ikke må tage en pris, som er højere end andelsværdien, men selvfølgelig må man godt gå ned i pris. Foreningens årsregnskab oplyser i en note, hvordan andelsværdien opgøres i den pågældende forening. Hvis foreningens regnskab er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, vil denne beregning normalt være i orden. 11. Er mit indskud sikret? Mange tror, at når man køber en andel, risikerer man ikke at miste sine indskudte penge. Dette er ikke rigtigt. Andelen er et udtryk for foreningens formue, og hvis foreningens formueforhold bliver dårligere, vil værdien af andelen også falde. Derfor er det klogt at undersøge, hvilke fremtidsplaner foreningen har, for dette kan påvirke udviklingen i andelsværdien. Hidtil har det sjældent været et problem for en sælger at få solgt sin andel til andelsværdien. Men i de seneste år er det blevet sværere at få solgt til den ønskede pris. Hvis en sælger bliver nødt til at sænke prisen på sin bolig på grund af manglende efterspørgsel, er det sælger, som må bære dette tab. 22

24 12. Hvad med individuelle forbedringer? Hvis man forbedrer sin andelsbolig f.eks. ved at opsætte nyt køkken eller lign., kan man når man flytter fra boligen tage betaling for denne forbedring. Prisen for forbedringer beregnes som anskaffelsesprisen med afskrivning for alder og slitage. I ABF-håndbogen kan man finde et katalog over forbedringer og afskrivninger. Som køber bør man sikre sig, at man får en opstilling over forbedringerne. Denne liste skal man nøje gennemgå og sikre sig, at pris, kvalitet og alder er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Alt for mange undlader dette og må betale prisen, når de engang sælger. Hvis der er krævet for høj pris for nogle forbedringer, man kan også selv om man har skrevet under og betalt kræve prisen nedsat og få pengene tilbage. Men man har kun 6 mdr. til at gøre dette, så det bør undersøges så hurtigt som muligt, da der skal være anlagt retssag inden fristens udløb. Kravet om tilbagebetaling af en del af prisen, skal rejses overfor sælger ikke overfor bestyrelsen. Udover forbedringerne skal boligens vedligeholdelsesstand også indgå i prisen. Er boligen i meget dårlig stand, kan der gives prisnedslag, ligesom man kan komme ud for at skulle betale ekstra for en meget flot vedligeholdt bolig. Tillægget/afslaget skal altid godkendes af bestyrelsen. 13. Er boligen lovlig? Især i ældre ejendomme har sælger ofte sat boligen omfattende i stand. Her er det som køber vigtigt at undersøge lovligheden af forandringerne. Hvis der er sænkede lofter, badeværelser, fjernede vægge m.m. vil det næsten altid kræve en bygge- og ibrugtagningstilladelse. Det er sælger, som skal kunne dokumentere, at det han har lavet er lovligt. Hvis man bliver i tvivl om lovligheden af arbejdet i boligen, må man i første omgang kontakte foreningens bestyrelse. Arbejder med el og vvs skal udføres autoriseret det vil sige, at der skal foreligge en regning/attest fra en autoriseret el-installatør eller vvs-mand på sådanne arbejder. 14. Hvad er løsøre? Af og til støder man på begrebet løsøre, når man skal købe andelsbolig. Løsøre er ting, som ikke er monteret eller tilpasset, men kan anvendes andre steder, eksempelvis løse garderobeskabe, lamper, tæpper og møbler. Som køber er man ikke forpligtet til at overtage løsøre, men det kan være svært at uindgå det, hvis man har fundet boligen via avisen, og sælger forlanger det. Man kan også af og til komme ud for, at sælger forlanger tårnhøje priser for løsøre. I sådanne tilfælde er det nok en form for overpris. Når man skal købe løsøre, skal prisen for dette også godkendes af bestyrelsen. I ABF-håndbogen er der i forbedringskataloget også en oversigt over løsøre og afskrivninger på dette. 15. Penge under bordet? Det sker, at man som køber bliver mødt med et krav om at betale penge under bordet, før man kan få en andelsbolig. Mange foreninger forsøger at bekæmpe fænomenet ved at indføre ventelister, hvor køberne jo er sikre på at få lejligheden og derfor ikke har nogen grund til at betale. Så problemet er heldigvis på retur. Bliver man alligevel mødt med et krav om penge under bordet, er det vigtigt, at man gør op med sig selv, om man vil tage den chance, det er at betale pengene. Det kan være svært efterfølgende at bevise, at man har betalt pengene. Der er mange forskellige måder at gribe problemet an på f.eks kan man henvende sig til bestyrelsen i foreningen, før man betaler. Det kan være, at de kan hjælpe. 16. Hvordan finansierer man købet af en andelsbolig? (SLETTET PGA. NY LOVGIVNING) 23

25 17. Skat og andelsboliger? Når man bor i en andelsbolig kan man ikke trække foreningens renter fra i skat, men man betaler heller ikke lejeværdi af egen bolig. Har man finansieret købet af andelsboligen med lån, kan renterne herfra selvfølgelig trækkes fra. 18. Hvad gør jeg med mangler? Når man overtager sin nye andelsbolig er det vigtigt, at man hurtigst muligt gennemgår den for at konstatere, om der er nogen mangler ved boligen. Hvis man konstaterer nogle, må man hurtigst muligt rette henvendelse til sælger evt. via bestyrelsen. Bestyrelsen holder ofte et beløb fra salgssummen tilbage, når den udbetales til sælger. Dette beløb kan i mange tilfælde anvendes til udbedringer af disse mangler, hvis sælger ikke udbedrer dem. Hvis man senere opdager mangler, kan det være for sent at rejse krav om udbedringer med mindre der er tale om skjulte fejl og mangler (f.eks. utætheder i badeværelsesguld, el-installationer og lignende). Kravet om udbedring af mangler vil næsten altid skulle rettes mod sælger, hvis der ikke lige netop er tale om ting, som andelsboligforeningen har pligt til at vedligeholde. 19. Jeg har betalt for meget hvad gør jeg? Opdager man, at man har betalt for høj pris for enten andelen eller forbedringerne, må man først og fremmest undersøge, om sagen er forældet. Kravet om tilbagebetaling forældes 6 mdr. fra det tidspunkt man kendte eller burde have kendt sit krav. Andelsværdiberegningen kan være svær at gennemskue, men forbedringerne må man gennemgå omhyggeligt ved overtagelsen, da forældelsesfristen typisk er fra det tidspunkt, hvor man underskrev kontrakten. Inden fristen skal der være anlagt retssag, så man skal gå til advokat i god tid før. Har man betalt en overpris for en forbedring, må man rette sit krav mod sælger. I de fleste tilfælde afgøres sagen ved indkaldelse af en vurderingsmand til syn og skøn eller ved en frivillig voldgift. Hvis sælger ikke vil gå med til en sådan aftale, må man kontakte en advokat med henblik på et sagsanlæg. Omkostningerne vil normalt dækkes af det offentlige eller forsikring bortset fra selvrisiko. 20. Hvor kan jeg få mere at vide? ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation er en uafhængig interesseorganisation for private andelsboligforeninger. Vi kan være behjælpelig med yderligere oplysninger, hvis du får tilbudt en andelsbolig. Kontakt sekretariatet dagligt mellem kl og 16 (fredag dog kun mellem 10 og 15.30). 24

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Andelsboligforeningen KNASTEN

Andelsboligforeningen KNASTEN V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen KNASTEN Senest revideret 24. april 2013. Indholdsfortegnelse 1-2 Foreningens formål... 2 3 Medlemmer... 2 4-7 Indskud, hæftelse og andel... 2 8 Boligaftale...

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk. 2 2. FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk. 2 2. FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter. V E D T Æ G T E R 1. NAVN Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20. Dens hjemsted er København. 2. FORMÅL Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere