1. Indledning. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef"

Transkript

1 Årsberetning

2 1. Indledning 2014 var et godt, men også omskifteligt år for Viborg Museum. Ikke mindst pga. et for Viborg Museum sjældent skifte på lederposten. I marts 2014 meddelte museets chef gennem 21 år, Henning Ringgaard Lauridsen, at tiden var inde til at gå på efterløn. Den 30. juni blev Hennings afsked på en passende solrig dag markeret i en fyldt museumshave. Mange års flot arbejde på Viborg Museum med dygtig forskning og formidling af byens spændende historie var tilendebragt på bedste vis. Indtil en ny chef kunne ansættes udpegedes museumsinspektør Jesper Hjermind som konstitueret museumschef. Med sikker hånd styrede han i samarbejde med museets dygtige organisation museet videre. Stillingen som museumschef blev slået op i august, og ved udgangen af september var ansættelsesproceduren gennemført med det resultat, at Brian Wiborg pr. 1. november blev ansat som ny museumschef ved Viborg Museum. Han kom fra en stilling som museumsdirektør ved Morslands Historiske Museum. Aktivitetsniveauet på Viborg Museum var, som denne årsberetning vil vise, i året 2014 særdeles højt på alle museets fronter var også året, hvor der fra politisk hold blev søsat en spændende ide, som kan få stor betydning for Viborg Museums fremtid: Skal Viborg Museum flytte fra Hjultorvet, hvor det har hørt hjemme siden 1980, ned i den gl. landsretsbygning ved Stænderpladsen og i umiddelbar nærhed af både Domkirken og Skovgaardmuseet? En pirrende tanke som åbner op for en masse spændende perspektiver, og som kan blive afgørende for Viborg Museums virke i mange år fremover. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef Forsidefoto: Afskedsreception for Henning Ringgaard Lauridsen. Museumsleder for Museum Thy, Jytte Nielsen, holder tale. 2

3 2. Økonomi og besøgstal Museets regnskab for 2014 kan ses i detaljer andetsteds. Museets økonomi er delt i to dele: 1. Museets ordinære drift baseret på kommunalt og statsligt tilskud samt museets egenindtjening. Dette dækker Viborg Museum og Viborg Lokalhistoriske Arkivs kerneopgaver iht. samling, forskning, formidling og administration samt administrationen af den arkæologiske afdeling. Tilskuddet fra Viborg Kommune var på kr , fra staten kr Samlet gav museumsdriften en omsætning på kr Den arkæologiske afdelings arbejde med bygherrefinansierede opgaver iht. museumsloven, som har sin egen separate økonomi. Omsætningen var her i 2014 på kr Viborg Museum Viborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, hvis ansvarsområde er forhistorie, middelalder og nyere tid i Viborg Kommune. Museet skal i henhold til Museumsloven indsamle, registrere, bevare, forske og formidle ansvarsområdet. Viborg Museum ejes og drives af Viborg Kommune, hvorfor dets bestyrelse er Viborg Byråds Kulturudvalg. Museet har adresse på Hjultorvet 4 i Viborg, hvor administration, værksteder og dele af magasinet er placeret. Museets udstillinger er placeret i ejendommen på Hjultorvet 9-11, som tillige huser den øvrige administration samt Viborg Lokalhistoriske Arkiv, der også er en del af museet. Viborg Museum driver i øvrigt afdelingen E Bindstouw i Lysgaard. Museets hovedmagasin findes på Liseborg i udkanten af byen. 3

4 ,00 Viborg Museums egenindtjening , , , , ,00 Fonde, puljer m.m. Huslejeindt. Museumsbutik Entre , , Museets samlede budgetbehov overstiger tilskuddene fra kommune og stat, hvorfor en vis egenindtjening er nødvendig. Figuren ovenfor viser, at museets entre har været faldende de seneste år. Museumsbutikkens nettofortjeneste er stabil over årene, ligesom huslejeindtægterne er det. Sidstnævnte dækker over lejeindtægt fra Cafe Morville, Skovgaardmuseet der lejer sig ind på Liseborg (magasin) samt en udlejet ejendom i Asmild. Fonde og puljer dækker over både private fonde og offentlige puljer, som søges til forskellige museumsformål, forskning, formidling og samlingen. Viborg Museum var også i 2014 afhængig af, at eksterne midler kunne tilvejebringes både for at opretholde driften og udviklingen af museet. 4

5 25000 Viborg Museums besøgstal Øvrige Vennefor. og lign. Voksne, gratis adgang i per. Skoler og lign. gratis grupper Børn u. 18 med voksne Voksne, betalende Viborg Museums besøgstal var samlet set i 2014 på personer. Som det fremgår af ovenstående figur, er museets besøgstal rimelig stabilt set over flere år. Nederst ses antallet af betalende voksne, som dog har en nedadgående tendens. Dette er den eneste gruppe, der betaler entre på nær nogle få i gruppen øvrige. Dernæst: børn u. 18, der kommer sammen med voksne og som har gratis adgang iht. Museumsloven. Gruppen skoler og lign. dækker både daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, som både har gratis entre, og som af museets formidlere modtager gratis undervisning. Gruppen af voksne med gratis adgang i perioder dækker de personer, der besøgte museet ifm. perioder med gratis entre i december 2013 og

6 Øvrige dækker over besøgende i lokalhistorisk arkiv, deltagere til foredrag, byvandringer mv., besøgende i arkæologiske udgravninger samt gæster i E Bindstouw. Viborg Museums besøgstal i 2014 på er rimeligt for et lokalhistorisk museum i en mellemstor midtjysk købstad, når man også tager i betragtning, at museets markedsføringsbudget er stort set ikkeeksisterende. I 2014 blev der brugt kr til markedsføring. Antallet af skolebesøg på Viborg Museum steg markant i Viborg Kommunes skoler nyder godt af museets tilbud med gratis entre og gratis undervisning fra museets formidlere. Her ses museumsinspektør Peter H. Iversen i aktion. 6

7 3. Personale og frivillige Ansatte: I 2014 var følgende personer fastansat på Viborg Museum: Brian Wiborg, museumschef (fra ) Dan Ersted Møller, arkivleder Dorthe Schou, museumsassistent Elena Iuliana, rengøringsassistent (fra )(22 t./uge) Hanne Berg, museumsassistent (30 t./uge) Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef (til ) Jesper Hjermind, museumsinspektør, arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen, afdelingsleder, museumsinspektør, arkæolog Lars Agersnap Larsen, museumsinspektør, arkæolog Lili Mathiasen, kustode og teknisk serviceassistent Lise-Mette Markvart, administrator og sekretær Margit Petersen, samlingsinspektør, konservator (24. t./uge) Martin Mikkelsen, museumsinspektør, arkæolog Mikkel Kieldsen, museumsinspektør, arkæolog Peter H. Iversen, museumsinspektør, historiker (34 t./uge) Rikke Johansen Smidt, formidlingsinspektør (33 t./uge) Ruth M. Sørensen, arkivar og registrator (22,5 t./uge) Sanne Boddum, museumsinspektør, arkæolog Trine E. Jensen, kommunikations- og formidlingsmedarbejder (30 t./uge) I 2014 var følgende personer projektansat som arkæologer på Viborg Museum: Astrid Schou Hansen, Lotte Bach Christensen, Mathias Broch, Casper Sørensen, Katrine Vestergaard, Astrid Jensen, Malene Byø, Anders Meander Bjerggaard. Følgende personer var ansat som kustodeafløsere i weekender og ferier: Jess Nørgaard, Peter Sejr Kruse, Maja Lindgreen Hjermind, Matthias Broch, Nanna Lysemose Frederiksen, Sofie Bach Hansen, Thorbjørn Petersen. 7

8 Hertil kommer flere korte ansættelser af medarbejdere i erhvervspraktik og løntilskud. I 2014 har museet desuden haft et praktik-samarbejde med Mercantec, hvorfra praktikanter i et halvt år tre dage om ugen digitaliserede dias i lokalhistorisk arkiv. Frivillige: I 2014 var ca. 30 personer aktive frivillige på museet. De frivillige fordeler sig flere steder på museet og i lokalhistorisk arkiv. Nogle kommer på faste dage og hjælper med registrering af arkivalier, mens størstedelen af de frivillige arbejder i grupper henholdsvis tirsdage og onsdage med registrering af både arkivalier og museumsgenstande. Samarbejdet med de frivillige sker med tæt relation til Museumsforeningen, hvorfra rekrutteringen også sker. Arbejdsindsatsen fra de frivillige er af stor værdi for museet, som kvitterer med gode arbejdsforhold samt en sommer- og julefrokost. Viborg Museum har en større gruppe af frivillige tilknyttet, som er til stor hjælp med bl.a. registreringsopgaver. Museet har udviklet en metode til nem registrering for frivillige, så de ikke skal bruge kræfter på at lære det egentlige registreringssystem, Regin, at kende. 8

9 4. Formidling Viborg Museum løftede sin formidlingsforpligtelse med en bred vifte af aktiviteter og tiltag i Særudstillinger I 2014 havde Viborg Museum to særudstillinger: 11. april august: revolution. Viborg Museum har en mangeårig tradition for at samskabe og udfordre udstillingsformen i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Udstillingen revolution blev produceret i samarbejde med teatret Carte Blanche og blev ikke en almindelig kulturhistorisk udstilling. Formen samplede traditionel udstilling med greb fra den sensoriske og publikumsagerende scenekunst. Udstillingen sendte publikum på en rejse, hvor de fik mulighed for at opleve sig selv som et levende bevis på og udtryk for 14 mia. års evolution under mottoet We are the result of 14 billion years of evolution. Let s f. act like it! Udstillingen blev realiseret via en donation fra Bikubenfonden. 19. september - 4. januar: Nu ringer klokken ind var 200-året for skoleloven i Danmark, der sikrede undervisningspligt til alle små poder i landet. Jubilæumsåret blev markeret på mange museer, og Viborg Museum gav sit bidrag med en udstilling, der førte gæsten gennem flere generationers klasse-rum. Særudstillingen Nu ringer klokken ind var populær blandt skolerne. Udstillingen blev bl.a. produceret af formidlingsinspektør Rikke Johansen Smidt (tv.) og formidlingsmedarbejder Trine E. Jensen. 9

10 Formidlingsprojekter Viborg Museum deltager aktivt i et regionalt borgprojekt sammen med de øvrige arkæologiske museer i Region Midtjylland. I 2014 kastede det tre delprojekter af sig, som gennemførtes af Viborg Museum: Karavanen var et tilbud til skoleklasser om levende læring ved en omrejsende trup af reentactment-folk der fortalte om middelalderen. Karavanen blev sammensat og havde sin første optræden ved Niels Bugges Hald, før den drog rundt til fire andre voldsteder i regionen. Laboratorium for formidling i det åbne land har til opgave at undersøge, hvordan vi bedst fortæller kulturhistorie i det åbne land, i vores tilfælde om middelalderborgene ved Hald Sø. Museet har her gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med MMeX, der blev fulgt op af en workshop med interesserede deltagere. Begge undersøgelser skal hjælpe os til at forbedre formidlingen ved Hald, men selvfølgelig også ved alle mulige andre besøgsmål i det åbne land. Den Digitale Domkirke: Skovgaardmuseet gennemførte i 2014 et stort formidlingsprojekt i Viborg Domkirke, som udmøntede sig i en app med formidling af bl.a. domkirkens malerier af Joachim Skovgaard. Viborg Museum leverede dele af det faglige indhold til app en i form af billeder, tekst og speak om Domkirkens ældste historie. Kongenshus Mindepark: Gennem flere år har det været et ønske fra mange besøgende i Kongenshus Mindepark, at der skulle bygges et udkigstårn på Kongenshus Hede. Museet har leveret indhold til 12 plancher ved tårnet, hvor områdets historie fortælles. Houlkærprojektet: Projektet er endnu ikke færdigt, men i 2014 blev der gennemført et indsamlingsprojekt i bydelen Houlkær, hvor der indsamledes dagbøger og drømmespor og lavet interviews med beboere i området. Det skete i samarbejde med bl.a. Viborg Boligselskab og en fotograf. Projektet bliver i 2015 samlet i et bogværk, der husstandsomdeles i hele Houlkær. Musik i Haven: Formålet med Musik i Haven er i højere grad at inddrage museumshaven og de anderledes muligheder for kulturformidling, den giver om sommeren. Museet afviklede i sommeren 2014 fem arrangementer med forskellige genrer: Jazz, pop, klassisk - og historiefortælling. 10

11 Kultursaloner til Kulturmødet: Viborg Museum er medarrangør af det kulturelle debat-fora Viborg Saloner, hvor museet stod for at arrangere to debatter til Kulturmødet på Mors i august Skoler og gymnasier Antallet af skolebørn på Viborg Museum steg med 66% fra 2013 til 2014, hvor antallet næsten nåede børn. Et meget flot tal, der bl.a. skyldtes den nye skolereform, som har givet skolerne bedre mulighed for at inkludere museumsbesøg i undervisningen. Viborg Museum har en række undervisningstilbud, der gennemføres gratis for skolerne af museets formidlere. Museet bruges i stigende grad også af ungdomsuddannelserne. Eksempelvis Viborg Gymnasium & HF, som i 2014 sammen med museet gennemførte et undervisningsprojekt omkring velfærdssamfundets byplanlægning. Museet stod for formidling gennem bl.a. cykel/by-ture og sørgede for kildemateriale til elevernes projekter, der bestod i at udarbejde en dispositionsplan for fremtidens indbyggere i henholdsvis 1947 og Rundvisninger og ture Viborg Museum har som led i Østjysk Vækstbånds projekt Levende Kulturspor lavet 16 guidede ture med i alt 503 deltagere, ligesom museet i samme projekt i samarbejde med Naturskolen har produceret indhold og opsat 20 QR-koder rundt om i kommunen med formidling af både natur- og kulturarv. Foredrag Også i 2014 har Viborg Museum gennemført en foredragsrække i vinterhalvårene i samarbejde med Museumsforeningen. Der blev afholdt 11 foredrag med et bredt udvalg af temaer leveret af foredragsholdere både internt fra museet samt foredragsholdere fra resten af landet. I alt 480 personer deltog. Viborg Museums faglige personale har også i 2014 været ofte brugte foredragsholdere både i lokale sammenhænge, som i resten af landet i foreninger, folkeuniversiteter mv. Formidlingspublikationer Viborg Museum udgiver i samarbejde med Museumsforeningen sit eget årsskrift, Viborg Bogen. I 2014 indeholdt den ni artikler, hvoraf syv var forfattet af museets ansatte med afsæt i deres respektive arbejder i det forgangne år. Viborg Bogens indhold 2014: 11

12 Henning Ringgaard Lauridsen: Viborgs torve og pladser Mikkel Kieldsen: Fruen fra Meldgård Kristian Buhl Thomsen: Da domkirkekvarteret blev bevaringsværdigt Peter H. Iversen: En skideballe Kamilla Fiedler Terkildsen: Høvdingen på Toftum Næs Henning Ringgaard Lauridsen: Kolonihaven Løkken Jesper Hjermind: Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Peter H. Iversen: Det 18. internationale skyttestævne juli 1914 Erik Jensen: Finnerup-bunkeren Viborg Museum har desuden leveret en række historier og fotos om Viborgs centrale gader til Viborg Stifts Folkeblad. Viborg Bogens forside

13 5. Forskning Viborg Museum løste også i 2014 sin forskningsforpligtelse ved gennem flere projekter at generere ny viden om fortiden. Forskningen fandt kun sted inden for det arkæologiske område, mens der ikke blev forsket i nyere tids historie i Forskningsprojekterne, for hvem fleres arbejde rækker tilbage til tidligere år, udmøntede sig i 2014 til følgende artikler, der alle er peer reviewed (fagfællebedømte) og dermed går ind under det almene forskningsbegreb, som Kulturstyrelsen stiller som krav til museernes forskning: Jesper Hjermind: With a hawk on the hand the 11th-century life of the nobility by Viborg Sonderso. Lübeck und der Hanseraum. Beiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser, s Jesper Hjermind: The monastic communities of medieval Viborg. Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum VIIII, s Sanne Boddum: Kvorning vejforløb og grenplatform. I Boddum, S, Mikkelsen, M og Terkildsen, N (red.): Kosmologien i bronzealders lokale kulturlandskab 2014 s Mikkel Kieldsen & Niels Nørkjær Johannsen: En stendyngegrav ved Kvorning Fund, kontekst og betydning. I Kuml 2014, s Martin Mikkelsen: Ansigtsurner som kilder til yngre bronzealders kosmologi(er). I Boddum, S. & Mikkelsen, M. & Terkildsen, N. (red.) 2014: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum s Kamilla Fiedler Terkildsen: Kærgård ved Daugbjerg bebyggelse med værkstedsområde fra yngre jernalder. I Kuml 2014, s Her udover gennemførte museet i 2014 en mindre forskningsarkæologisk undersøgelse på Niels Bugges Hald havde bl.a. til formål at afklare, i hvor høj grad de tidligere gennemførte geofysiske målinger i 2010 var anvendelige redskaber til at afsløre fortidsminder under græstørven. De geofysiske målemetoder blev suppleret med en ny målemetode, der på Hald havde verdenspremiere muldvarpologien. Den nye metode går ud på at sigte muldvarpeskud for tegl og potteskår. Der, hvor mængden er størst, ligger der muligvis en bygning under overfladen. Både den geofysiske metode geoelektrik og muldvarpologien viste sig at være gangbare, og undersøgelsen afslørede fundamenterne til en kælder på ca. 90 m2. 13

14 6. Arkæologi I Viborg by har der i 2014 været følgende arkæologisk aktivitet: I slutningen af året gennemførtes en lille udgravning i baggården til Sct. Mogens Gade 18b. Formålet var at afklare, hvor langt Gråbrødreklosters bygninger har strakt sig nordpå. Udgravningen afslørede ikke spor af fundamenter og murværk, så gavlen på den nordligste bygningen skal findes lidt længere mod syd. Ejeren af huset skal i 2015 have renoveret gulvet i sin kælder, og her vil museet få mulighed for at få kontakt med den middelalderlige bygning. Årets gravning er den foreløbig sidste i Gråbrødre kloster. Alle de arkæologiske undersøgelser gennem årene er sket i et tæt og godt samarbejde med klosterbestyrer Jørgen Nis Ley. På Søvænget 3, Viborg, undersøgtes i november sporene af en bred og dyb trugformet nedgravning. Den trugformede voldgrav kunne følges tværs over grunden, dvs. over en strækning på mere end 20 m. Ved sydkanten af voldgraven fandtes enkelte velbevarede træstolper, og den dendrokronologiske undersøgelser (årringsdatering) af træet fortæller, at det er fældet i 1100-tallet, nogen eksakt datering kunne ikke gives. Fundet er givetvis rester af den befæstning med jordvold og foranliggende voldgrav, som blev anlagt rundt om Viborg af Sven Grathe omkring år Som led i Viborgs store tilgængelighedsprojekt skal belægningen på Nytorv skiftes. Det har vist sig, at den nye belægning vil kunne komme til at forstyrre resterne af både Sct. Hans kirke og kirkegård. For at afklare, hvor omfattende den arkæologisk udgravning vil blive, blev der udlagt en række prøvegravningsfelter på Nytorv i marts og juni måneder. Undersøgelserne påviste, at kirken har ligget på torvets nordlig del op mod Amtmandsgården. Videre viste det sig, at begravelserne i flere tilfælde ligger næsten direkte under brostenen, så der må påregnes en større arkæologisk undersøgelse. Sct. Hans kirke blev nedrevet i forbindelse med reformationen i 1529, på nær tårnet der frem til 1584 husede byens stormklokke. Museet følger løbende store så vel som små anlægsarbejder i Viborg middelalderby. I 2014 har det afstedkommet to mindre arkæologiske overvågninger. Den ene fandt sted i gårdsrummet til Nytorv 15 og afslørede alene lidt murværk muligvis af renæssance karakter, mens udbyttet i baghaven til Li. Sct. Peder Stræde 19 var helt resultatløst. I den resterende del af Viborg Kommune har museet foretaget forundersøgelser forud for alle former for anlægsarbejde, f.eks. genopretning af vådområder, vindmølleområder, cykelstier, landbrugsbyggeri, 14

15 råstofindvinding, byfornyelse og byggemodninger. Nogle steder fremkom spredte aktivitetsspor fra forskellige perioder af oldtiden, som straks blev undersøgt, men andre lokaliteter krævede egentlige udgravninger. Særligt betydningsfulde i 2014 var undersøgelserne af bebyggelser fra i yngre jernalder inkl. vikingetid. I gennem vinteren og foråret blev der gravet en stor del af en landsby fra yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder ved Lunddorp mellem Viskum og Vejrum Bro i forbindelse med Energinets opsætning af master mellem Kassø og Tjele. Her ud over blev der i juni måned gravet første etape af Vikingehøvdingens gård ved Toftum Næs mellem Mønsted og Stoholm. Blandt fundene var en formodet halbygning samt et tårn, der understreger pladsens særstatus som en høvdingegård, som det allerede var forudset på baggrund af detektorfund. En lille del af en yngre jernalderlandsby blev fundet syd for Finderup, og i september blev der gravet et mindre stykke af vikingetidsbebyggelsen ved Asmild omkring det sted, hvor skatten med sølvarmbånd blev fundet. Her blev ikke fundet spor af en bygning, hvortil skatten kan have været placeret. Fundene viste desuden, at pladsen også har været beboet i ældre middelalder. Arkæologi set fra oven. Til højre ses en af bygningerne ved Toftum Næs. Tårnet er under afrensning til venstre. 15

16 Også lige ved Vammen kirke blev der undersøgt bebyggelse fra sidste del af vikingetid og tidlig middelalder. Hertil kommer udgravninger af adskillige bebyggelser fra bronzealderen bl.a. ved Låstrupbakken forud for anlæggelse af kunststofbane, ved Liseborg Høje og Asmild Mark forud for boligbyggeri og ved Hjarbæk forud for et nyt sommerhusområde. Desuden fik vi mulighed for at undersøge en flot, stensat grav fra ældre romersk jernalder e.kr. i området vest for Vorning. Lidt skuffende var der dog kun et enkelt lerkar i. En stor del af især efteråret er gået med at bearbejde de mange lokaliteter, der blev fundet ved udgravningen af ledningstraceer i 2012 og 2013 samt at forberede udstilling om disse traceer. Denne udstilling åbnede 23. januar Arkæologer på hårdt arbejde ved Lunddorp. 16

17 Der ud over må nævnes, at der er gjort endnu et stort indhug i efterslæbet med digital registreringen af vores mange gamle genstande. De fleste genstande skulle således nu være basisregistreret, og selvom meget endnu mangler, før den ideelle registrering er på plads, er det dog en stor tilfredsstillelse. I år er antallet af registrerede jordfundne genstande således øget med over genstande, mens over ekstra genstande er blevet tilgængelige på Museernes Samlinger. Detektorfund Igen i 2014 kom der rigtigt mange detektorfund en del af dem også fra helt nye pladser. På baggrund af de mange indleveringer fra flittige detektorbrugere, får vi således et godt indblik i pladser fra især yngre jernalder, men opgaven er også blevet mærkbart mere tidskrævende. Omsat til lønkroner brugte Viborg Museum i 2014 kr til håndteringen af detektorfund Detektorfund Heraf danefæ Mindst 289 Endnu uvist 17

18 7. Samlingen Museumssamlingen Kulturstyrelsen har stillet som krav, at Viborg Museum senest udgangen af 2014 skulle have gennemført en fuldstændig digitalisering af samlingerne, der består af ca genstande. Det mål lykkedes museet med at opnå via en ihærdig og målrettet indsats af personalet samt frivillige gennem de seneste tre år. Dog har det vist sig, at visse enkeltsager fordrer yderligere undersøgelser, før registreringen kan opkvalificeres, men overordnet set er museets samling nu fuldstændig digitaliseret. Digitaliseringsprojektet har samtidig medført en vigtig metodeudvikling, hvor museet i samarbejde med en IT-ekspert har udviklet et let tilgængeligt registreringssystem i Excel, som gør det meget let at registrere for frivillige, for hvem det almindelige registreringssystem Regin kan være besværligt at arbejde med. De indtastede oplysninger i Excelsystemet kan på enkel vis uploades i Regin efterfølgende. Systemet kan nu også bruges på andre museer og betyder, at museerne langt bedre kan rekruttere frivillige til at hjælpe med registreringsopgaver. Sideløbende med den store registreringsopgave er der også blevet udskilt dele af samlingen i 2014, som har givet lidt nødvendig luft på magasinet. Dokumentations- og indsamlingsprojektet vedr. virksomheden Asani, har også været prioriteret højt i 2014, men er endnu ikke tilendebragt. Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Lokalhistoriske Arkiv arbejder støt videre med dokumentationsarbejdet for Viborg by og nærmeste omegn. Arkivet dækker geografisk det område, som udgjorde Viborg Kommune fra 1970 til Viborg Museum har samtidig gennem arkivet en samlende og udviklende funktion af de øvrige syv lokalhistoriske arkiver, der er placeret rundt i Viborg Kommune. Viborg Lokalhistorisk Arkiv overgik i 2014 til registrering i det nye program, Arkibas 5, som muliggør offentliggørelse af arkivets indhold på internettet på arkiv.dk. Samtidig fortsatte arkivets registreringsarbejde, ligesom indleveringerne til arkivet også i 2014 var solidt. I alt modtog arkivet 56 indleveringer. Her nogle af de væsentligste: 18

19 2.600 dias, en dokumentation af byens udvikling fra 1950 erne frem til i dag. Diasene er nu digitaliseret. Sct. Mogens Gades Børnehave, en af landets allerførste offentlige børneinstitutioner, et mønstereksempel på en velfærdsinstitution. Viborgs Sygehus, i anledning af sygehusets 125 års jubilæum Prinsens Livregiment Rindsholm Mølle, landets største privatejede mølle. Viborg Lokalhistoriske Arkiv bliver brugt flittigt af både lokalhistorisk interesserede samt frivillige i arkivet. 19

20 8. Samarbejder og netværk Viborg Museum er medlem af ODM (Organisationen Danske Museer) og deltager aktivt i dette organs seminarer og møder året igennem. Museumsforeningen er Viborg Museums støtteforening, som udover at fungere som sådan bistår museet med frivillig arbejdskraft og samarbejde ifm. foredrag og arrangementer. Museumsforeningen har 339 medlemmer, hvoraf størstedelen er husstandsmedlemskaber. Viborg Museum indgår i det arkæologiske netværk Arkæologi i Nordvest sammen med museerne i Holstebro, Thy, Vesthimmerland og Skive Kommuners museer. Netværket fungerer både på leder- og inspektørniveau. Et lignende netværk findes i regi af MMU (Midtjyske Museers Udviklingsråd). Viborg Museum er medlem af MMU og deltager i en række samarbejder i dette regi både på fagligt og på leder-niveau. Øvrige netværk og hverv Jesper Hjermind er bestyrelsesformand for Det Levende Billedarkiv, bestyrelsesmedlem i Viborg Virke, bestyrelsesformand i foreningen De 5 Halder, sidder i Hvolris Jernalderlandsbys brugerstyrelse, og er desuden medlem af arbejdsgruppen Voldsteder i Region Midtjylland og den museale arbejdsgruppe Reformata 2017 samt Voldsteder i Region Midtjylland. Lars Agersnap sidder i bestyrelsen for Historisk Samfund for Viborg-egnen. Ruth Meller Sørensen sidder i bestyrelsen for Historisk Samfund for Viborg-egnen. Margit Petersen er sekretær i KEP (konservatorernes efteruddannelsesudvalg under ODM) og sidder i Hvolris Jernalderlandsbys brugerstyrelse Martin Mikkelsen deltog i en arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen, der udarbejder en ny national udgravningsstrategi for bronzealder og er medlem af Universiteternes Censorkorps Henning Ringgaard Lauridsen sad i 2014 i bestyrelsen for Bruunshåb Gamle Papfabrik og Museernes Bevaringscenter i Skive. Dan Ersted Møller sidder i projektgruppen Levende Kulturarvsspor under Østjysk Vækstbånd, Netværksgruppen for Lokalhistorisk netværk samt netværk for østjyske arkivarer. 20

21 9. Faglig udvikling Bronzealderseminar Viborg Museum stod igen som arrangør af bronzealderseminar. Projektet om yngre bronzealders Kulturlandsskab i samarbejde med Holstebro Museum kører dermed fortsat, og der blev holdt seminar i Hvolris Jernalderlandsby i starten af marts 2014 med deltagelse fra mange af landets museer samt i alt fem universiteter: To danske samt Göteborg, Lund og Cambridge. Endnu engang var seminarapporten fra det foregående år klar til årets seminar. Øvrigt: Jesper Hjermind har deltaget i seminarerne Chateau Gaillard og Lübecker Kolloquium zur Stadarchäologi im Hanseraum. Peter Iversen deltog i møde i Skoletjenestenetværket på Kvindemuseet 4. juni Mikkel Kieldsen var på kursus i forvaltningsret i to dage. Mikkel Kieldsen var til internationalt symposium på Moesgård Museum i to dage om gravskik og migration i Europa i neolitikum. Lars Agersnap deltog i ArchaeoScience, Kbh april 2014 Kamilla Fiedler Terkildsen, Sanne Boddum, Mikkel Kieldsen, Lars Agersnap og Martin Mikkelsen deltog i yngre jernalder seminar, Moesgård Museum 9. januar 2014 Kamilla Fiedler Terkildsen, Sanne Boddum og Lars Agersnap deltog i NatArk Workshop 2014, Aarhus september, 2014 Lars Agersnap deltog i Landsbypuljen, Moesgaard 10. oktober 2014 Brian Wiborg gennemførte modul af Diplomlederuddannelsen ved VIAUC. Brian Wiborg, Sanne Boddum, Margit Pedersen, Kamilla Terkildsen, Lars Agersnap og Mikkel Kieldsen deltog i ODM s kulturhistoriske årsmøde i Kolding. Margit Pedersen holdt her oplæg med titlen konservator på rejse 21

22 Margit Pedersen holdt oplæg til museernes dragtpuljemøde HVOR? om pelsværk og garvning. Margit Pedersen deltog som konservator i august 2014 i et eksternt projekt i Jerash i Jordan finansieret af Aarhus Universitet. Lise-Mette Markvart gennemførte modulet forvaltningsret i diplomuddannelsen i administration og forvaltning ved VIAUC. Hver sommer anvendes museumshaven til adskillige formål, herunder koncerter og receptioner. 22

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN

HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN program 2015 Dollerup Mølle 1953 Forsiden: Luftfoto taget af Sylvest Jensen, Hillerød, 1953. Dollerup-mølle komplekset set fra sydøst. TORSDAG DEN 15. JANUAR 2015, Kl.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa SAMS Aarhus Månedsmøde D. 02.09.2013 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Fængselsmuseet. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 12 Offentligt

Fængselsmuseet. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 12 Offentligt Fængselsmuseet Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 12 Offentligt 1 2 Horsens Museum og Fængslet Horsens Museum er et af kun få museer i landet, der har et lukket statsfængsel inden for sit ansvarsområde.

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Kulturstyrelsen: Tilskud til formidling på museerne 2011 Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud Projekttitel: Limfjordens forfattere Tværinstitutionelt

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 Karlebo Lokalhistoriske Forening Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2014 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 såkaldte

Læs mere

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv Organisation: Animation i Viborg Kommune. Animation Board Viborg består af repræsentanter fra Byrådet og Direktionen i Viborg Kommune samt udvalgte repræsentanter, der repræsenterer animationsmiljøet herunder

Læs mere

Museum Sydøstdanmark. Arbejdsplan 2013

Museum Sydøstdanmark. Arbejdsplan 2013 Museum Sydøstdanmark Arbejdsplan 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord... 4 2.0 Museum Sydøstdanmark... 6 3.0 Organisationsplan... 8 4.0 Hovedsatsninger 2013... 10 5.0 Arkæologi... 11 5.1 Organisering...

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune.

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Hestdalvej - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark

Hestdalvej - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark 1 Hestdalvej - bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 50 Bygherre: Viborg Kommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus AARHUS ST RY - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus Forrygende fortælling I Aarhus Story er det byens historie, det handler om. Den kronologiske udvikling fra byen opstod i Vikingetiden over middelalderens

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 56 1 Sammenfatning Ørstedsparken mellem

Læs mere