1. Indledning. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef"

Transkript

1 Årsberetning

2 1. Indledning 2014 var et godt, men også omskifteligt år for Viborg Museum. Ikke mindst pga. et for Viborg Museum sjældent skifte på lederposten. I marts 2014 meddelte museets chef gennem 21 år, Henning Ringgaard Lauridsen, at tiden var inde til at gå på efterløn. Den 30. juni blev Hennings afsked på en passende solrig dag markeret i en fyldt museumshave. Mange års flot arbejde på Viborg Museum med dygtig forskning og formidling af byens spændende historie var tilendebragt på bedste vis. Indtil en ny chef kunne ansættes udpegedes museumsinspektør Jesper Hjermind som konstitueret museumschef. Med sikker hånd styrede han i samarbejde med museets dygtige organisation museet videre. Stillingen som museumschef blev slået op i august, og ved udgangen af september var ansættelsesproceduren gennemført med det resultat, at Brian Wiborg pr. 1. november blev ansat som ny museumschef ved Viborg Museum. Han kom fra en stilling som museumsdirektør ved Morslands Historiske Museum. Aktivitetsniveauet på Viborg Museum var, som denne årsberetning vil vise, i året 2014 særdeles højt på alle museets fronter var også året, hvor der fra politisk hold blev søsat en spændende ide, som kan få stor betydning for Viborg Museums fremtid: Skal Viborg Museum flytte fra Hjultorvet, hvor det har hørt hjemme siden 1980, ned i den gl. landsretsbygning ved Stænderpladsen og i umiddelbar nærhed af både Domkirken og Skovgaardmuseet? En pirrende tanke som åbner op for en masse spændende perspektiver, og som kan blive afgørende for Viborg Museums virke i mange år fremover. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef Forsidefoto: Afskedsreception for Henning Ringgaard Lauridsen. Museumsleder for Museum Thy, Jytte Nielsen, holder tale. 2

3 2. Økonomi og besøgstal Museets regnskab for 2014 kan ses i detaljer andetsteds. Museets økonomi er delt i to dele: 1. Museets ordinære drift baseret på kommunalt og statsligt tilskud samt museets egenindtjening. Dette dækker Viborg Museum og Viborg Lokalhistoriske Arkivs kerneopgaver iht. samling, forskning, formidling og administration samt administrationen af den arkæologiske afdeling. Tilskuddet fra Viborg Kommune var på kr , fra staten kr Samlet gav museumsdriften en omsætning på kr Den arkæologiske afdelings arbejde med bygherrefinansierede opgaver iht. museumsloven, som har sin egen separate økonomi. Omsætningen var her i 2014 på kr Viborg Museum Viborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, hvis ansvarsområde er forhistorie, middelalder og nyere tid i Viborg Kommune. Museet skal i henhold til Museumsloven indsamle, registrere, bevare, forske og formidle ansvarsområdet. Viborg Museum ejes og drives af Viborg Kommune, hvorfor dets bestyrelse er Viborg Byråds Kulturudvalg. Museet har adresse på Hjultorvet 4 i Viborg, hvor administration, værksteder og dele af magasinet er placeret. Museets udstillinger er placeret i ejendommen på Hjultorvet 9-11, som tillige huser den øvrige administration samt Viborg Lokalhistoriske Arkiv, der også er en del af museet. Viborg Museum driver i øvrigt afdelingen E Bindstouw i Lysgaard. Museets hovedmagasin findes på Liseborg i udkanten af byen. 3

4 ,00 Viborg Museums egenindtjening , , , , ,00 Fonde, puljer m.m. Huslejeindt. Museumsbutik Entre , , Museets samlede budgetbehov overstiger tilskuddene fra kommune og stat, hvorfor en vis egenindtjening er nødvendig. Figuren ovenfor viser, at museets entre har været faldende de seneste år. Museumsbutikkens nettofortjeneste er stabil over årene, ligesom huslejeindtægterne er det. Sidstnævnte dækker over lejeindtægt fra Cafe Morville, Skovgaardmuseet der lejer sig ind på Liseborg (magasin) samt en udlejet ejendom i Asmild. Fonde og puljer dækker over både private fonde og offentlige puljer, som søges til forskellige museumsformål, forskning, formidling og samlingen. Viborg Museum var også i 2014 afhængig af, at eksterne midler kunne tilvejebringes både for at opretholde driften og udviklingen af museet. 4

5 25000 Viborg Museums besøgstal Øvrige Vennefor. og lign. Voksne, gratis adgang i per. Skoler og lign. gratis grupper Børn u. 18 med voksne Voksne, betalende Viborg Museums besøgstal var samlet set i 2014 på personer. Som det fremgår af ovenstående figur, er museets besøgstal rimelig stabilt set over flere år. Nederst ses antallet af betalende voksne, som dog har en nedadgående tendens. Dette er den eneste gruppe, der betaler entre på nær nogle få i gruppen øvrige. Dernæst: børn u. 18, der kommer sammen med voksne og som har gratis adgang iht. Museumsloven. Gruppen skoler og lign. dækker både daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, som både har gratis entre, og som af museets formidlere modtager gratis undervisning. Gruppen af voksne med gratis adgang i perioder dækker de personer, der besøgte museet ifm. perioder med gratis entre i december 2013 og

6 Øvrige dækker over besøgende i lokalhistorisk arkiv, deltagere til foredrag, byvandringer mv., besøgende i arkæologiske udgravninger samt gæster i E Bindstouw. Viborg Museums besøgstal i 2014 på er rimeligt for et lokalhistorisk museum i en mellemstor midtjysk købstad, når man også tager i betragtning, at museets markedsføringsbudget er stort set ikkeeksisterende. I 2014 blev der brugt kr til markedsføring. Antallet af skolebesøg på Viborg Museum steg markant i Viborg Kommunes skoler nyder godt af museets tilbud med gratis entre og gratis undervisning fra museets formidlere. Her ses museumsinspektør Peter H. Iversen i aktion. 6

7 3. Personale og frivillige Ansatte: I 2014 var følgende personer fastansat på Viborg Museum: Brian Wiborg, museumschef (fra ) Dan Ersted Møller, arkivleder Dorthe Schou, museumsassistent Elena Iuliana, rengøringsassistent (fra )(22 t./uge) Hanne Berg, museumsassistent (30 t./uge) Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef (til ) Jesper Hjermind, museumsinspektør, arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen, afdelingsleder, museumsinspektør, arkæolog Lars Agersnap Larsen, museumsinspektør, arkæolog Lili Mathiasen, kustode og teknisk serviceassistent Lise-Mette Markvart, administrator og sekretær Margit Petersen, samlingsinspektør, konservator (24. t./uge) Martin Mikkelsen, museumsinspektør, arkæolog Mikkel Kieldsen, museumsinspektør, arkæolog Peter H. Iversen, museumsinspektør, historiker (34 t./uge) Rikke Johansen Smidt, formidlingsinspektør (33 t./uge) Ruth M. Sørensen, arkivar og registrator (22,5 t./uge) Sanne Boddum, museumsinspektør, arkæolog Trine E. Jensen, kommunikations- og formidlingsmedarbejder (30 t./uge) I 2014 var følgende personer projektansat som arkæologer på Viborg Museum: Astrid Schou Hansen, Lotte Bach Christensen, Mathias Broch, Casper Sørensen, Katrine Vestergaard, Astrid Jensen, Malene Byø, Anders Meander Bjerggaard. Følgende personer var ansat som kustodeafløsere i weekender og ferier: Jess Nørgaard, Peter Sejr Kruse, Maja Lindgreen Hjermind, Matthias Broch, Nanna Lysemose Frederiksen, Sofie Bach Hansen, Thorbjørn Petersen. 7

8 Hertil kommer flere korte ansættelser af medarbejdere i erhvervspraktik og løntilskud. I 2014 har museet desuden haft et praktik-samarbejde med Mercantec, hvorfra praktikanter i et halvt år tre dage om ugen digitaliserede dias i lokalhistorisk arkiv. Frivillige: I 2014 var ca. 30 personer aktive frivillige på museet. De frivillige fordeler sig flere steder på museet og i lokalhistorisk arkiv. Nogle kommer på faste dage og hjælper med registrering af arkivalier, mens størstedelen af de frivillige arbejder i grupper henholdsvis tirsdage og onsdage med registrering af både arkivalier og museumsgenstande. Samarbejdet med de frivillige sker med tæt relation til Museumsforeningen, hvorfra rekrutteringen også sker. Arbejdsindsatsen fra de frivillige er af stor værdi for museet, som kvitterer med gode arbejdsforhold samt en sommer- og julefrokost. Viborg Museum har en større gruppe af frivillige tilknyttet, som er til stor hjælp med bl.a. registreringsopgaver. Museet har udviklet en metode til nem registrering for frivillige, så de ikke skal bruge kræfter på at lære det egentlige registreringssystem, Regin, at kende. 8

9 4. Formidling Viborg Museum løftede sin formidlingsforpligtelse med en bred vifte af aktiviteter og tiltag i Særudstillinger I 2014 havde Viborg Museum to særudstillinger: 11. april august: revolution. Viborg Museum har en mangeårig tradition for at samskabe og udfordre udstillingsformen i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Udstillingen revolution blev produceret i samarbejde med teatret Carte Blanche og blev ikke en almindelig kulturhistorisk udstilling. Formen samplede traditionel udstilling med greb fra den sensoriske og publikumsagerende scenekunst. Udstillingen sendte publikum på en rejse, hvor de fik mulighed for at opleve sig selv som et levende bevis på og udtryk for 14 mia. års evolution under mottoet We are the result of 14 billion years of evolution. Let s f. act like it! Udstillingen blev realiseret via en donation fra Bikubenfonden. 19. september - 4. januar: Nu ringer klokken ind var 200-året for skoleloven i Danmark, der sikrede undervisningspligt til alle små poder i landet. Jubilæumsåret blev markeret på mange museer, og Viborg Museum gav sit bidrag med en udstilling, der førte gæsten gennem flere generationers klasse-rum. Særudstillingen Nu ringer klokken ind var populær blandt skolerne. Udstillingen blev bl.a. produceret af formidlingsinspektør Rikke Johansen Smidt (tv.) og formidlingsmedarbejder Trine E. Jensen. 9

10 Formidlingsprojekter Viborg Museum deltager aktivt i et regionalt borgprojekt sammen med de øvrige arkæologiske museer i Region Midtjylland. I 2014 kastede det tre delprojekter af sig, som gennemførtes af Viborg Museum: Karavanen var et tilbud til skoleklasser om levende læring ved en omrejsende trup af reentactment-folk der fortalte om middelalderen. Karavanen blev sammensat og havde sin første optræden ved Niels Bugges Hald, før den drog rundt til fire andre voldsteder i regionen. Laboratorium for formidling i det åbne land har til opgave at undersøge, hvordan vi bedst fortæller kulturhistorie i det åbne land, i vores tilfælde om middelalderborgene ved Hald Sø. Museet har her gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med MMeX, der blev fulgt op af en workshop med interesserede deltagere. Begge undersøgelser skal hjælpe os til at forbedre formidlingen ved Hald, men selvfølgelig også ved alle mulige andre besøgsmål i det åbne land. Den Digitale Domkirke: Skovgaardmuseet gennemførte i 2014 et stort formidlingsprojekt i Viborg Domkirke, som udmøntede sig i en app med formidling af bl.a. domkirkens malerier af Joachim Skovgaard. Viborg Museum leverede dele af det faglige indhold til app en i form af billeder, tekst og speak om Domkirkens ældste historie. Kongenshus Mindepark: Gennem flere år har det været et ønske fra mange besøgende i Kongenshus Mindepark, at der skulle bygges et udkigstårn på Kongenshus Hede. Museet har leveret indhold til 12 plancher ved tårnet, hvor områdets historie fortælles. Houlkærprojektet: Projektet er endnu ikke færdigt, men i 2014 blev der gennemført et indsamlingsprojekt i bydelen Houlkær, hvor der indsamledes dagbøger og drømmespor og lavet interviews med beboere i området. Det skete i samarbejde med bl.a. Viborg Boligselskab og en fotograf. Projektet bliver i 2015 samlet i et bogværk, der husstandsomdeles i hele Houlkær. Musik i Haven: Formålet med Musik i Haven er i højere grad at inddrage museumshaven og de anderledes muligheder for kulturformidling, den giver om sommeren. Museet afviklede i sommeren 2014 fem arrangementer med forskellige genrer: Jazz, pop, klassisk - og historiefortælling. 10

11 Kultursaloner til Kulturmødet: Viborg Museum er medarrangør af det kulturelle debat-fora Viborg Saloner, hvor museet stod for at arrangere to debatter til Kulturmødet på Mors i august Skoler og gymnasier Antallet af skolebørn på Viborg Museum steg med 66% fra 2013 til 2014, hvor antallet næsten nåede børn. Et meget flot tal, der bl.a. skyldtes den nye skolereform, som har givet skolerne bedre mulighed for at inkludere museumsbesøg i undervisningen. Viborg Museum har en række undervisningstilbud, der gennemføres gratis for skolerne af museets formidlere. Museet bruges i stigende grad også af ungdomsuddannelserne. Eksempelvis Viborg Gymnasium & HF, som i 2014 sammen med museet gennemførte et undervisningsprojekt omkring velfærdssamfundets byplanlægning. Museet stod for formidling gennem bl.a. cykel/by-ture og sørgede for kildemateriale til elevernes projekter, der bestod i at udarbejde en dispositionsplan for fremtidens indbyggere i henholdsvis 1947 og Rundvisninger og ture Viborg Museum har som led i Østjysk Vækstbånds projekt Levende Kulturspor lavet 16 guidede ture med i alt 503 deltagere, ligesom museet i samme projekt i samarbejde med Naturskolen har produceret indhold og opsat 20 QR-koder rundt om i kommunen med formidling af både natur- og kulturarv. Foredrag Også i 2014 har Viborg Museum gennemført en foredragsrække i vinterhalvårene i samarbejde med Museumsforeningen. Der blev afholdt 11 foredrag med et bredt udvalg af temaer leveret af foredragsholdere både internt fra museet samt foredragsholdere fra resten af landet. I alt 480 personer deltog. Viborg Museums faglige personale har også i 2014 været ofte brugte foredragsholdere både i lokale sammenhænge, som i resten af landet i foreninger, folkeuniversiteter mv. Formidlingspublikationer Viborg Museum udgiver i samarbejde med Museumsforeningen sit eget årsskrift, Viborg Bogen. I 2014 indeholdt den ni artikler, hvoraf syv var forfattet af museets ansatte med afsæt i deres respektive arbejder i det forgangne år. Viborg Bogens indhold 2014: 11

12 Henning Ringgaard Lauridsen: Viborgs torve og pladser Mikkel Kieldsen: Fruen fra Meldgård Kristian Buhl Thomsen: Da domkirkekvarteret blev bevaringsværdigt Peter H. Iversen: En skideballe Kamilla Fiedler Terkildsen: Høvdingen på Toftum Næs Henning Ringgaard Lauridsen: Kolonihaven Løkken Jesper Hjermind: Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Peter H. Iversen: Det 18. internationale skyttestævne juli 1914 Erik Jensen: Finnerup-bunkeren Viborg Museum har desuden leveret en række historier og fotos om Viborgs centrale gader til Viborg Stifts Folkeblad. Viborg Bogens forside

13 5. Forskning Viborg Museum løste også i 2014 sin forskningsforpligtelse ved gennem flere projekter at generere ny viden om fortiden. Forskningen fandt kun sted inden for det arkæologiske område, mens der ikke blev forsket i nyere tids historie i Forskningsprojekterne, for hvem fleres arbejde rækker tilbage til tidligere år, udmøntede sig i 2014 til følgende artikler, der alle er peer reviewed (fagfællebedømte) og dermed går ind under det almene forskningsbegreb, som Kulturstyrelsen stiller som krav til museernes forskning: Jesper Hjermind: With a hawk on the hand the 11th-century life of the nobility by Viborg Sonderso. Lübeck und der Hanseraum. Beiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser, s Jesper Hjermind: The monastic communities of medieval Viborg. Lübecker Schriften zur Stadarchäologi im Hanseraum VIIII, s Sanne Boddum: Kvorning vejforløb og grenplatform. I Boddum, S, Mikkelsen, M og Terkildsen, N (red.): Kosmologien i bronzealders lokale kulturlandskab 2014 s Mikkel Kieldsen & Niels Nørkjær Johannsen: En stendyngegrav ved Kvorning Fund, kontekst og betydning. I Kuml 2014, s Martin Mikkelsen: Ansigtsurner som kilder til yngre bronzealders kosmologi(er). I Boddum, S. & Mikkelsen, M. & Terkildsen, N. (red.) 2014: Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum s Kamilla Fiedler Terkildsen: Kærgård ved Daugbjerg bebyggelse med værkstedsområde fra yngre jernalder. I Kuml 2014, s Her udover gennemførte museet i 2014 en mindre forskningsarkæologisk undersøgelse på Niels Bugges Hald havde bl.a. til formål at afklare, i hvor høj grad de tidligere gennemførte geofysiske målinger i 2010 var anvendelige redskaber til at afsløre fortidsminder under græstørven. De geofysiske målemetoder blev suppleret med en ny målemetode, der på Hald havde verdenspremiere muldvarpologien. Den nye metode går ud på at sigte muldvarpeskud for tegl og potteskår. Der, hvor mængden er størst, ligger der muligvis en bygning under overfladen. Både den geofysiske metode geoelektrik og muldvarpologien viste sig at være gangbare, og undersøgelsen afslørede fundamenterne til en kælder på ca. 90 m2. 13

14 6. Arkæologi I Viborg by har der i 2014 været følgende arkæologisk aktivitet: I slutningen af året gennemførtes en lille udgravning i baggården til Sct. Mogens Gade 18b. Formålet var at afklare, hvor langt Gråbrødreklosters bygninger har strakt sig nordpå. Udgravningen afslørede ikke spor af fundamenter og murværk, så gavlen på den nordligste bygningen skal findes lidt længere mod syd. Ejeren af huset skal i 2015 have renoveret gulvet i sin kælder, og her vil museet få mulighed for at få kontakt med den middelalderlige bygning. Årets gravning er den foreløbig sidste i Gråbrødre kloster. Alle de arkæologiske undersøgelser gennem årene er sket i et tæt og godt samarbejde med klosterbestyrer Jørgen Nis Ley. På Søvænget 3, Viborg, undersøgtes i november sporene af en bred og dyb trugformet nedgravning. Den trugformede voldgrav kunne følges tværs over grunden, dvs. over en strækning på mere end 20 m. Ved sydkanten af voldgraven fandtes enkelte velbevarede træstolper, og den dendrokronologiske undersøgelser (årringsdatering) af træet fortæller, at det er fældet i 1100-tallet, nogen eksakt datering kunne ikke gives. Fundet er givetvis rester af den befæstning med jordvold og foranliggende voldgrav, som blev anlagt rundt om Viborg af Sven Grathe omkring år Som led i Viborgs store tilgængelighedsprojekt skal belægningen på Nytorv skiftes. Det har vist sig, at den nye belægning vil kunne komme til at forstyrre resterne af både Sct. Hans kirke og kirkegård. For at afklare, hvor omfattende den arkæologisk udgravning vil blive, blev der udlagt en række prøvegravningsfelter på Nytorv i marts og juni måneder. Undersøgelserne påviste, at kirken har ligget på torvets nordlig del op mod Amtmandsgården. Videre viste det sig, at begravelserne i flere tilfælde ligger næsten direkte under brostenen, så der må påregnes en større arkæologisk undersøgelse. Sct. Hans kirke blev nedrevet i forbindelse med reformationen i 1529, på nær tårnet der frem til 1584 husede byens stormklokke. Museet følger løbende store så vel som små anlægsarbejder i Viborg middelalderby. I 2014 har det afstedkommet to mindre arkæologiske overvågninger. Den ene fandt sted i gårdsrummet til Nytorv 15 og afslørede alene lidt murværk muligvis af renæssance karakter, mens udbyttet i baghaven til Li. Sct. Peder Stræde 19 var helt resultatløst. I den resterende del af Viborg Kommune har museet foretaget forundersøgelser forud for alle former for anlægsarbejde, f.eks. genopretning af vådområder, vindmølleområder, cykelstier, landbrugsbyggeri, 14

15 råstofindvinding, byfornyelse og byggemodninger. Nogle steder fremkom spredte aktivitetsspor fra forskellige perioder af oldtiden, som straks blev undersøgt, men andre lokaliteter krævede egentlige udgravninger. Særligt betydningsfulde i 2014 var undersøgelserne af bebyggelser fra i yngre jernalder inkl. vikingetid. I gennem vinteren og foråret blev der gravet en stor del af en landsby fra yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder ved Lunddorp mellem Viskum og Vejrum Bro i forbindelse med Energinets opsætning af master mellem Kassø og Tjele. Her ud over blev der i juni måned gravet første etape af Vikingehøvdingens gård ved Toftum Næs mellem Mønsted og Stoholm. Blandt fundene var en formodet halbygning samt et tårn, der understreger pladsens særstatus som en høvdingegård, som det allerede var forudset på baggrund af detektorfund. En lille del af en yngre jernalderlandsby blev fundet syd for Finderup, og i september blev der gravet et mindre stykke af vikingetidsbebyggelsen ved Asmild omkring det sted, hvor skatten med sølvarmbånd blev fundet. Her blev ikke fundet spor af en bygning, hvortil skatten kan have været placeret. Fundene viste desuden, at pladsen også har været beboet i ældre middelalder. Arkæologi set fra oven. Til højre ses en af bygningerne ved Toftum Næs. Tårnet er under afrensning til venstre. 15

16 Også lige ved Vammen kirke blev der undersøgt bebyggelse fra sidste del af vikingetid og tidlig middelalder. Hertil kommer udgravninger af adskillige bebyggelser fra bronzealderen bl.a. ved Låstrupbakken forud for anlæggelse af kunststofbane, ved Liseborg Høje og Asmild Mark forud for boligbyggeri og ved Hjarbæk forud for et nyt sommerhusområde. Desuden fik vi mulighed for at undersøge en flot, stensat grav fra ældre romersk jernalder e.kr. i området vest for Vorning. Lidt skuffende var der dog kun et enkelt lerkar i. En stor del af især efteråret er gået med at bearbejde de mange lokaliteter, der blev fundet ved udgravningen af ledningstraceer i 2012 og 2013 samt at forberede udstilling om disse traceer. Denne udstilling åbnede 23. januar Arkæologer på hårdt arbejde ved Lunddorp. 16

17 Der ud over må nævnes, at der er gjort endnu et stort indhug i efterslæbet med digital registreringen af vores mange gamle genstande. De fleste genstande skulle således nu være basisregistreret, og selvom meget endnu mangler, før den ideelle registrering er på plads, er det dog en stor tilfredsstillelse. I år er antallet af registrerede jordfundne genstande således øget med over genstande, mens over ekstra genstande er blevet tilgængelige på Museernes Samlinger. Detektorfund Igen i 2014 kom der rigtigt mange detektorfund en del af dem også fra helt nye pladser. På baggrund af de mange indleveringer fra flittige detektorbrugere, får vi således et godt indblik i pladser fra især yngre jernalder, men opgaven er også blevet mærkbart mere tidskrævende. Omsat til lønkroner brugte Viborg Museum i 2014 kr til håndteringen af detektorfund Detektorfund Heraf danefæ Mindst 289 Endnu uvist 17

18 7. Samlingen Museumssamlingen Kulturstyrelsen har stillet som krav, at Viborg Museum senest udgangen af 2014 skulle have gennemført en fuldstændig digitalisering af samlingerne, der består af ca genstande. Det mål lykkedes museet med at opnå via en ihærdig og målrettet indsats af personalet samt frivillige gennem de seneste tre år. Dog har det vist sig, at visse enkeltsager fordrer yderligere undersøgelser, før registreringen kan opkvalificeres, men overordnet set er museets samling nu fuldstændig digitaliseret. Digitaliseringsprojektet har samtidig medført en vigtig metodeudvikling, hvor museet i samarbejde med en IT-ekspert har udviklet et let tilgængeligt registreringssystem i Excel, som gør det meget let at registrere for frivillige, for hvem det almindelige registreringssystem Regin kan være besværligt at arbejde med. De indtastede oplysninger i Excelsystemet kan på enkel vis uploades i Regin efterfølgende. Systemet kan nu også bruges på andre museer og betyder, at museerne langt bedre kan rekruttere frivillige til at hjælpe med registreringsopgaver. Sideløbende med den store registreringsopgave er der også blevet udskilt dele af samlingen i 2014, som har givet lidt nødvendig luft på magasinet. Dokumentations- og indsamlingsprojektet vedr. virksomheden Asani, har også været prioriteret højt i 2014, men er endnu ikke tilendebragt. Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Lokalhistoriske Arkiv arbejder støt videre med dokumentationsarbejdet for Viborg by og nærmeste omegn. Arkivet dækker geografisk det område, som udgjorde Viborg Kommune fra 1970 til Viborg Museum har samtidig gennem arkivet en samlende og udviklende funktion af de øvrige syv lokalhistoriske arkiver, der er placeret rundt i Viborg Kommune. Viborg Lokalhistorisk Arkiv overgik i 2014 til registrering i det nye program, Arkibas 5, som muliggør offentliggørelse af arkivets indhold på internettet på arkiv.dk. Samtidig fortsatte arkivets registreringsarbejde, ligesom indleveringerne til arkivet også i 2014 var solidt. I alt modtog arkivet 56 indleveringer. Her nogle af de væsentligste: 18

19 2.600 dias, en dokumentation af byens udvikling fra 1950 erne frem til i dag. Diasene er nu digitaliseret. Sct. Mogens Gades Børnehave, en af landets allerførste offentlige børneinstitutioner, et mønstereksempel på en velfærdsinstitution. Viborgs Sygehus, i anledning af sygehusets 125 års jubilæum Prinsens Livregiment Rindsholm Mølle, landets største privatejede mølle. Viborg Lokalhistoriske Arkiv bliver brugt flittigt af både lokalhistorisk interesserede samt frivillige i arkivet. 19

20 8. Samarbejder og netværk Viborg Museum er medlem af ODM (Organisationen Danske Museer) og deltager aktivt i dette organs seminarer og møder året igennem. Museumsforeningen er Viborg Museums støtteforening, som udover at fungere som sådan bistår museet med frivillig arbejdskraft og samarbejde ifm. foredrag og arrangementer. Museumsforeningen har 339 medlemmer, hvoraf størstedelen er husstandsmedlemskaber. Viborg Museum indgår i det arkæologiske netværk Arkæologi i Nordvest sammen med museerne i Holstebro, Thy, Vesthimmerland og Skive Kommuners museer. Netværket fungerer både på leder- og inspektørniveau. Et lignende netværk findes i regi af MMU (Midtjyske Museers Udviklingsråd). Viborg Museum er medlem af MMU og deltager i en række samarbejder i dette regi både på fagligt og på leder-niveau. Øvrige netværk og hverv Jesper Hjermind er bestyrelsesformand for Det Levende Billedarkiv, bestyrelsesmedlem i Viborg Virke, bestyrelsesformand i foreningen De 5 Halder, sidder i Hvolris Jernalderlandsbys brugerstyrelse, og er desuden medlem af arbejdsgruppen Voldsteder i Region Midtjylland og den museale arbejdsgruppe Reformata 2017 samt Voldsteder i Region Midtjylland. Lars Agersnap sidder i bestyrelsen for Historisk Samfund for Viborg-egnen. Ruth Meller Sørensen sidder i bestyrelsen for Historisk Samfund for Viborg-egnen. Margit Petersen er sekretær i KEP (konservatorernes efteruddannelsesudvalg under ODM) og sidder i Hvolris Jernalderlandsbys brugerstyrelse Martin Mikkelsen deltog i en arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen, der udarbejder en ny national udgravningsstrategi for bronzealder og er medlem af Universiteternes Censorkorps Henning Ringgaard Lauridsen sad i 2014 i bestyrelsen for Bruunshåb Gamle Papfabrik og Museernes Bevaringscenter i Skive. Dan Ersted Møller sidder i projektgruppen Levende Kulturarvsspor under Østjysk Vækstbånd, Netværksgruppen for Lokalhistorisk netværk samt netværk for østjyske arkivarer. 20

21 9. Faglig udvikling Bronzealderseminar Viborg Museum stod igen som arrangør af bronzealderseminar. Projektet om yngre bronzealders Kulturlandsskab i samarbejde med Holstebro Museum kører dermed fortsat, og der blev holdt seminar i Hvolris Jernalderlandsby i starten af marts 2014 med deltagelse fra mange af landets museer samt i alt fem universiteter: To danske samt Göteborg, Lund og Cambridge. Endnu engang var seminarapporten fra det foregående år klar til årets seminar. Øvrigt: Jesper Hjermind har deltaget i seminarerne Chateau Gaillard og Lübecker Kolloquium zur Stadarchäologi im Hanseraum. Peter Iversen deltog i møde i Skoletjenestenetværket på Kvindemuseet 4. juni Mikkel Kieldsen var på kursus i forvaltningsret i to dage. Mikkel Kieldsen var til internationalt symposium på Moesgård Museum i to dage om gravskik og migration i Europa i neolitikum. Lars Agersnap deltog i ArchaeoScience, Kbh april 2014 Kamilla Fiedler Terkildsen, Sanne Boddum, Mikkel Kieldsen, Lars Agersnap og Martin Mikkelsen deltog i yngre jernalder seminar, Moesgård Museum 9. januar 2014 Kamilla Fiedler Terkildsen, Sanne Boddum og Lars Agersnap deltog i NatArk Workshop 2014, Aarhus september, 2014 Lars Agersnap deltog i Landsbypuljen, Moesgaard 10. oktober 2014 Brian Wiborg gennemførte modul af Diplomlederuddannelsen ved VIAUC. Brian Wiborg, Sanne Boddum, Margit Pedersen, Kamilla Terkildsen, Lars Agersnap og Mikkel Kieldsen deltog i ODM s kulturhistoriske årsmøde i Kolding. Margit Pedersen holdt her oplæg med titlen konservator på rejse 21

22 Margit Pedersen holdt oplæg til museernes dragtpuljemøde HVOR? om pelsværk og garvning. Margit Pedersen deltog som konservator i august 2014 i et eksternt projekt i Jerash i Jordan finansieret af Aarhus Universitet. Lise-Mette Markvart gennemførte modulet forvaltningsret i diplomuddannelsen i administration og forvaltning ved VIAUC. Hver sommer anvendes museumshaven til adskillige formål, herunder koncerter og receptioner. 22

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

ÅRSBERETNING VIBORG MUSEUM VIDEN OM FORTIDEN OPLEVELSER I NUTIDEN

ÅRSBERETNING VIBORG MUSEUM VIDEN OM FORTIDEN OPLEVELSER I NUTIDEN ÅRSBERETNING VIBORG MUSEUM VIDEN OM FORTIDEN OPLEVELSER I NUTIDEN INDLEDNING ØKONOMI OG BESØGSTAL 2015 var året, hvor Viborg Museum formulerede en ny vision og en ny strategi under titlen mere museum for

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Museum Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson med onsdagsforedrag Programmet

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder

Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder 1 Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Kulturhistorisk rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 58 Bygherre: Christian Nors ISBN 978-87-92778-09-3 2 Indledning Vælger vi i

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2012/13

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2012/13 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2012/13 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Museumsforening Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Lokalhistorisk Arkiv Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Aalestrup - To bebyggelser fra førromersk jernalder

Aalestrup - To bebyggelser fra førromersk jernalder Aalestrup - To bebyggelser fra førromersk jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 70 Bygherre: Aalestrup Kommune ISBN 978-87-92778-21-5 1 Indledning

Læs mere

HALVÅRSKATALOG 2016 Forår og sommer

HALVÅRSKATALOG 2016 Forår og sommer HALVÅRSKATALOG 2016 Forår og sommer Viden om fortiden - oplevelser i nutiden ARRANGEMENTER 2016 - forår og sommer Arrangement Tidspunkt side Skidegodt, Egon 18. marts - 14. august 4 Olsen-Banden-rundvisning

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Linjearkæologi på et naturgasprojekt

Linjearkæologi på et naturgasprojekt Linjearkæologi på et naturgasprojekt Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2014 Bygherrerapport nr. 76 Bygherre: Naturgas Midt-Nord I/S ISBN 978-87-92778-33-8 2 Indledning I 1980-1900

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder 1 Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 43 Bygherre: Pipers Teglværker A/S, Hammershøj

Læs mere

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder 1 Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder Bente Grundvad, Sidsel Wåhlin, Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 57 Bygherre:

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Begravelser og kirkegårdshegn fra Sct. Mathias kirkegård i Viborg

Begravelser og kirkegårdshegn fra Sct. Mathias kirkegård i Viborg Begravelser og kirkegårdshegn fra Sct. Mathias kirkegård i Viborg Jesper Hjermind Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 72 Bygherre: Energi Viborg Spildevand A/S ISBN 978-87-92778-24-6

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

Kamilla Fiedler Terkildsen. Kulturhistorisk Rapport. Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 71. Bygherre: Møldrup Kommune ISBN 978-87-92778-22-2

Kamilla Fiedler Terkildsen. Kulturhistorisk Rapport. Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 71. Bygherre: Møldrup Kommune ISBN 978-87-92778-22-2 Rishøjen - bebyggelse fra yngre stenalder og bebyggelse og gravplads fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder samt tre grave i én, måske fra yngre jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen Kulturhistorisk

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Selli Ager, Aidt En urnegrav med ringgrøft fra sen førromersk jernalder samt en gravplads fra ældre vikingetid.

Selli Ager, Aidt En urnegrav med ringgrøft fra sen førromersk jernalder samt en gravplads fra ældre vikingetid. Selli Ager, Aidt En urnegrav med ringgrøft fra sen førromersk jernalder samt en gravplads fra ældre vikingetid. Marianne Greve Iversen, Martin Mikkelsen og Astrid Skou Hansen Kulturhistorisk rapport Viborg

Læs mere

Asmild Mark SV bebyggelse fra bronzealderen

Asmild Mark SV bebyggelse fra bronzealderen Asmild Mark SV bebyggelse fra bronzealderen Casper Sørensen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 82 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-41-3 2 Indledning Viborg Museum

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelsen af MLF00954 Fars Hat

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelsen af MLF00954 Fars Hat Kulturhistorisk rapport for forundersøgelsen af MLF00954 Fars Hat udført af Anders Rasmussen for, 10-12-2013 Fars Hat efter fjernelsen af det omkringliggende buskads. Museets j.nr.: MLF00954 KUAS j.nr.:

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Nederhede - samlingspladser fra yngre stenalder

Nederhede - samlingspladser fra yngre stenalder Nederhede - samlingspladser fra yngre stenalder Kamilla Fiedler Terkildsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2013 Bygherrerapport nr. 74 Bygherre: Pipers Teglværk ISBN 978-87-92778-29-1 1 Indledning

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Ansøgning om kr til pilotprojektet Middelalderborge i Region Midtjylland.

Ansøgning om kr til pilotprojektet Middelalderborge i Region Midtjylland. 1. Pilotprojektansøgning til Region Midt 11 02 2013 P Hører til journalnummer: 1-26-5-11 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Att. Erik Bach Andersen Holstebro, 11. februar

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Projektet kort fortalt

Projektet kort fortalt 1 Projektet kort fortalt I det naturskønne område ved Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra middelalderens borge over skiftende tiders herregårdsanlæg

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Toftum - bebyggelse fra ældre jernalder

Toftum - bebyggelse fra ældre jernalder 1 Toftum - bebyggelse fra ældre jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 55 Bygherre: René Lund ISBN 978-87-92778-05-5 2 Indledning Toftum

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid

Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid 1 Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid Mette Klingenberg og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 45 Bygherre: Lars Rosgaard ISBN 978-87-87272-92-6

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Claus Frederik Sørensen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 29 Bygherre: Viborg

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale 15.587.103 Løst ansatte kustoder 644.128 Øvrige personaleudgifter 265.247 16.496.478,43 28 Lokaler Vedligehold og inventar 362.204 Forsikring 29.219 El,

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport for den arkæologiske overvågning af. MLF00359, Tømmergade 5, Nakskov

Kulturhistorisk Rapport for den arkæologiske overvågning af. MLF00359, Tømmergade 5, Nakskov Kulturhistorisk Rapport for den arkæologiske overvågning af MLF00359, Tømmergade 5, Nakskov udført af Brian Westen for, 06-02-2012 Figur 1. Resens kort over Nakskovs befæstning med angivelse af formodet

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen

Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen Mikkel Kieldsen & Sidsel Wåhlin Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 62 Bygherre: Bjarne Nielsen ISBN

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere