Livets og dødens kors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livets og dødens kors"

Transkript

1 1

2 Livets og dødens kors Erik Ansvang 2

3 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og som aldrig vil forgå: o Sjælen er udødelig, og sjælen har ubegrænset vækstpotentiale. o Princippet, der giver liv, findes i og uden for ethvert menneske, og dette princip er udødeligt og evigt. o Ethvert menneske er sin egen suveræne lovgiver og dermed ansvarlig for sin egen storhed. Det er skaberen af sit eget liv, sin medgang og sin modgang. Disse sandheder er lige så store som selve livet. Gå ud og giv dem som føde til de sultne. 3 Mabel Collins: Light on the Path

4 Gudinden Hathor giver livets åndedrag til farao Amenhotep II Ankh-korset livets kors Ankh-korset er Egyptens helligste kors, og overalt ser man relieffer, hvor guder, gudinder og faraoner bærer ankhen i hånden. Ankhen er de gamle egypteres symbol på livet og Universet og dermed menes der alt liv såvel menneskeligt som guddommeligt. Ankhen repræsenterer samtidig nøglen til indsigt i mysterierne og den skjulte visdom samt indre kraft og autoritet. Ankh-korset kaldes derfor med rette livets nøgle. Aktive og passive principper I den egyptiske hieroglyfskrift står ankhen for liv eller det at leve, men indgår desuden i ord som helbred og lykke. Den fonetiske betydning af skrifttegnet er en kombination af symbolet for aktivitet og passivitet og en blanding af de to, og danner sammen med korsets generelle symbolik en syntese eller forening af de aktive og passive principper. Ankh-korset består af en cirkel oven på et T-formet kors, og Pascal siger, at: Gud er en cirkel, der har sit centrum overalt og sin omkreds intetsteds. 4

5 Dyb esoterisk symbolik Korsets fulde form er udtryk for en meget dyb esoterisk symbolik. Korset med Den Enes eller livets cirkel eller ægform, der spreder sig ud fra et punkt for begyndelse og danner armene, repræsenterer den passive eksistens, der nu gøres levende, men samtidig symboliserer det bevægelsen tilbage væk fra det midlertidige mod udgangspunktet og det evige. Hvis ankhen betragtes fra en makrokosmisk synsvinkel, rummer den en analogi, hvor den symboliserer Solen og Jorden eller himmel og jord med henvisning til henholdsvis cirklen eller ægformen samt den lodrette og vandrette bjælke. Ankhen kan også fortolkes som en magisk knude, der binder flere elementer sammen for at forme et menneske og dermed må den også symbolisere dette menneskes skæbne eller livsløb. Som mikrokosmisk symbol repræsenterer ankhen derfor mennesket. Ægformen symboliserer menneskets hoved eller fornuften (eller den indre sol, der giver mennesket liv), og den horisontale bjælke repræsenterer armene, mens den vertikale er symbol på kroppen. 5

6 Korset og korsfæstelsen I den arabiske udgave af Josvas Bog (kap. 8,29) står der: Han korsfæstede kongen på et træ. I Septuaginta-udgaven siges der, at han lod ham ophænge på et dobbelt ord eller et kors. Det dobbelte ord er ankh-korset, for ankhen består af to bogstaver eller ord: 1. Tau (T-formen) der er symbol på stoffet, som mennesket er korsfæstet i, og som er menneskets midlertidige hjem. 2. Ru (ægformen) der er symbol på ånden eller det evige liv, som er menneskets sande hjem. Tau (T-korset) og Ru (ægformen) Den øverste del af dette tegn er hieroglyfskriftens Ru (ægformen), der er anbragt i lodret stilling på tau-korset (T-formen). Ru betyder dør, port, mund eller udgang. Ru er betegnelsen for det sted på den nordlige himmel, hvorfra livslyset genfødes. Ankh-korsets Ru er derfor det feminine symbol for fødselsstedet og betegnelsen for nord. Ifølge de gamle egyptere var det på den nordlige del af himlen, at de syv stjerners gudinde, som kaldtes kredsløbenes moder, blev ophav til tiden i årets første periode. Store Bjørns bevægelse En ganske almindelig løkke var det første symbol for denne oprindelige cirkel eller cyklus, der viste sig i himmelrummet. Løkken er derfor den ældste form af ankhkorset, som i et enkelt symbol forener både cirklen og korset. Denne sløjfe eller løkke 6

7 Moses kopierede egypterne På hebraisk betyder ordet ankh mit liv eller min væren. Ordet er beslægtet med anochi, der stammer fra navnet på den egyptiske gudinde Anuket. Gudinden Anuket et aspekt af Isis er livets gudinde, og hebræerne overtog ankhen fra egypterne. Udtrykket blev indført i sproget sammen med mange andre mysterieord af Moses, der var uddannet i de egyptiske præsters visdom. repræsenterer den cirkel, som stjernetegnet Store Bjørn beskriver på den nordlige himmel, og som svarede til den ældste årsperiode. Man kan derfor konkludere, at den nordlige løkke eller Ru symboliserer denne del af himlen, som de gamle egyptere kaldte Universets eller tidens fødselssted. Fra dette punkt på himlen blev solguden Ras bark (Universets form eller legeme) skabt, og derefter kunne Ra (livet) vise sig i sin form. Det usynlige liv (Gud) viste sig hermed i synlig manifestation. Det kan faktisk bevises, for H.P. Blavatsky oplyser i Den Hemmelige Lære, at løkken er en ark eller rek. Ankh-korsets Ru levede videre i det cypriotiske R, og i det koptiske Ro. Ro-tegnet blev en del af det græske kors, der består af Ro og chi eller Rek. Rek eller ark-tegnet var derfor symbolet for al begyndelse (arche), og ark-sløjfen er det kors, der symboliserer den nordlige del af himlen. En version af Livets træ Anken symboliserer liv (både det fysiske liv og det evige liv), og ankhen er derfor reelt den første form af tegnet for Venus, der er identisk med gudinden Isis. I esoterisk symbolforståelse betyder det, at menneskeheden og alt dyreliv er trådt ud af den guddommelige, åndelige cirkel og er sunket ned i det fysiske livs dualitet, som indebærer forplantning gennem forbindelsen mellem hankøn og hunkøn. Ankhen er derfor formet som en kombination af Osiris Gudinden Anuket og Isis maskuline og feminine symbol, og som en forening af de to skabende principper foreningen af Himmel og Jord. Osiris ovalen eller ægformen symboliserer evighed, og Isis korset repræsenterer en udvidelse i længde og bredde, der kan betegnes som en udvidelse fra uendelighed til rum. 7

8 Ankh-korset er derfor også tegn på både udødelighed og kommende liv og kommende tidsaldre. Man har derfor kaldt ankhen for en version af Livets træ. Indvielsesdøden på korset Egypterne havde i umindelige tider haft kendskab til ankhens symbolik gennem deres præster og indviede konger, og de vidste også, hvad man mente med udtrykket: Et menneske fæstet til korset. Denne forestilling viser sig imidlertid først langt senere i Egypten end hos hinduerne, hvor man møder idéen om gudernes tømrer og håndværker, Vishvakarman, som korsfæster den solindviede på de korsdannede planker. Hinduerne benyttede denne form til fremstilling af mennesket fæstet til korset. Idéen blev sidestillet med idéen om menneskets åndelige genfødsel ikke fysiske genfødsel. Når neofytten, der skulle indvies, blev fastgjort til tau eller det astronomiske kors, skete det med en langt større og mere ophøjet forestilling i tankerne end idéen om det fysiske livs oprindelse. Hverken i Indien eller Egypten blev neofytten sømmet til korset, men bundet med løse bånd for at markere, at indvielsen skete frivilligt, og det var muligt at frigøre sig fra korset, hvis man ønskede det. Det er altså ikke i Bibelen, man skal søge oprindelsen til hverken korset eller cirklen. Det er heller ikke i Indien og Egypten, men i tiden før syndfloden dvs. på Atlantis. De atlantiske mysterier blev videregivet til de to store civilisationer, der skulle videreføre den atlantiske mysterielære efter den store katastrofe, hvor det store kontinent sank i havet. 8

9 Kirkens korsfæstelse Ordet korsfæstelse stammer fra latin: Crucifixio, og kun i kirkelatin anvendes crucio i betydningen at nagle til korset. Normalt betyder ordet at pine eller at torturere. I åndsvidenskaben repræsenterer korsfæstelsen hele perioden, hvor livet bevæger sig gennem involution og evolution (vikler sig ind i stoffet og vikler sig ud igen), eller hele perioden hvor ånden i et univers eller et individ er bundet til eller udstrakt på stoffets kors eller helt nedsænket i stoffet, i forsøget på at forme og kontrollere stoffet indtil at det efterhånden bliver et redskab, det kan udtrykke sig igennem. I Egypten bandt man neofytterne til korset med løse bånd. I kristendommen nagles den korsfæstede til korset. Livets kors blev dermed til dødens kors. 9

10 Indvielse i Egypten og andre gamle kulturer indebar derfor en korsfæstelse på baggrund af en helt anden forståelse end den, man møder i Kirken og kristendommen. Charles W. Leadbeater beskriver neofyttens indvielsesproces og korsfæstelse i Egypten på denne måde: Mennesket skal bindes på trækorset. Det skal dø, det skal begraves, og det skal stige ned i underverdenen. Efter den tredje dag skal det bringes tilbage fra de døde og løftes op til Himlen for at blive Hans højre hånd, fra hvem det kom, idet det nu har lært at lede (eller vejlede) levende og døde. C.W. Leadbeater: Den Kristne Trosbekendelse, s. 86 Neofytten skulle altså ikke sidde ved sin Fader, den almægtiges højre hånd, men være Guds højre hånd et redskab for Gud. Og den indviede skulle ikke vende tilbage for at dømme levende og døde, men (vej)lede dem. Det er de egyptiske indvielsestekster og indvielsesritualer, der har givet den kristne kirke inspiration til trosbekendelsen, men af magtpolitiske grunde, blev den oprindelige tekst fordrejet. Menneskets udvikling og frelse afhang nu af det kristne præsteskab ikke af mennesket selv. Kontrolleret ud-af-kroppen oplevelse I de egyptiske indvielser døde neofytten, for indvielsen indebar en kontrolleret ud-af-kroppen oplevelse eller nær-død-oplevelse, men den indviede genopstod, for neofytten blev født igen efter sin korsfæstelse på livets træ. Processen varede tre døgn, og neofytten genopstod på tredjedagen. Med genopstandelse mente de gamle egyptere en tilbagevenden til det fysiske legeme ikke en genopstandelse i efterlivet. 10

11 Livets kors blev til dødens kors, dels på grund af romernes brug af korset til torturredskab og dels på grund af de kristnes uvidenhed. Instruktionen for en del af indvielsen i det gamle Egypten viser tydeligt den oprindelige og sande betydning af korset og korsfæstelsen. Kildehenvisninger: H.P. Blavatsky: Den Hemmelige Lære J.C. Cooper: An Illustrated Encyclopedia J.E. Cirlot: A Dictionary of Symbols C.W. Leadbeater: Den Kristne Trosbekendelse 11

12 12

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Indvielsesrejsen. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Indvielsesrejsen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indvielsesrejsen Af Erik Ansvang Utallige videbegærlige mennesker har forgæves forsøgt at trænge ind i Egyptens mysterier og såkaldte hemmeligheder.

Læs mere

Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Reinkarnation & Kristendom Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Reinkarnation & Kristendom Af Annie Besant (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Livets gåder Esoterisk og metafysisk forskning

Læs mere

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt

Læs mere

Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913]

Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913] 1 Symbolikken i Tarot af P D. Ouspensky oversættelse Bjarne Wagner Augustenborg Trood Print. og Pub. Co, St. Petersburg, Rusland [1913] 2 Hvad er Tarot? I sin ydre form er Tarot et spil kort der bruges

Læs mere

Jesus Kristendommen. Hvem skrev om Jesus? År Begivenhed. Mundtlig overlevering. Jesu baggrund

Jesus Kristendommen. Hvem skrev om Jesus? År Begivenhed. Mundtlig overlevering. Jesu baggrund Jesus Kristendommen Alle fire evangelier forkynder, at Jesus var den Messias, som jøderne forventede. Guds søn, som gennem sin lidelse, død og opstandelse skabte et nyt forhold mellem Gud og mennesker.

Læs mere

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik Èdouard Schuré Den kristne Esoterik Skitse til en Psykologisk Kosmogoni efter foredrag holdt i Paris 1906 af Rudolf Steiner overværet og nedskrevet af Édouard Schuré Indholdsfortegnelse: Kort om Rudolf

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

EGYPTENS MYSTERIER UNDERVISNINGSMATERIALE. Side 1 TYCHO BRAHE PLANETARIUM & OMNIMAXTEATER. Til brug i forbindelse med Omnimaxfilmen Egyptens Mysterier

EGYPTENS MYSTERIER UNDERVISNINGSMATERIALE. Side 1 TYCHO BRAHE PLANETARIUM & OMNIMAXTEATER. Til brug i forbindelse med Omnimaxfilmen Egyptens Mysterier Side 1 UNDERVISNINGSMATERIALE Til brug i forbindelse med Omnimaxfilmen Egyptens Mysterier Det originale materiale kan findes på: http://www.destinationcinema.com/egypt.htm Oversættelse: Elisabeth Siegel

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 25 februar 2014 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 25 februar 2014 liberal katolsk kirke i Danmark Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand: Birgit Adelsteen

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere