BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer..."

Transkript

1 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer årgang nr. 4 september oktober november 2012

2 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge broer. Ja - det skal vi! For broer er både nyttige og smukke. Se for dit indre øje: Det fantastiske udsyn på en smuk sommerdag fra den høje, nærmest svævende Vejlefjordbro. Lillebæltsbroen, der for mange af os altid har ligget der, og engang var den store bro. Farøbroens spinkle styrke. Øresundsbroens vinger.. Og så den største: Storebæltsbroen, som en fantastisk storebror til dem alle. Alle forskellige og smukke på hver deres måde, men broerne er også livgivende. Broerne bringer to forskellige steder nærmere sammen. Derfor skal vi bygge broer også som mennesker og menighed. Vi skal bygge broer for at bringe os nærmere til hinanden, også selvom vi er forskellige som mennesker og har forskellige holdninger og synspunkter. Eller måske netop derfor. Gud har bedt os om at bygge broer. Det har han, fordi han på den første side i Bibelen har givet os mennesker til opgave at underlægge os jorden og herske over den. Dermed overgav Gud jorden til os mennesker, dig og mig, til ansvarlig forvaltning. Dette ansvar gælder også vores samliv med hinanden. Gud skabte manden og kvinden. Gud skabte en verden med forskellige sprog og nationaliteter. Gud skabte høje og lave mennesker. Gud skabte kreative mennesker. Gud skabte kloge mennesker. Gud skabte forskelligheden og bad os om at bevare enheden i forskelligheden. Gud skabte os i kærlighed til kærlighed, og han gav os en gave, nemlig samtalen! Samtale fremmer forståelsen. Ja - samtale fremmer enheden. Samtale fremmer ikke nødvendigvis ensheden. Men Gud har heller ikke skabt os til enshed. Gud har skabt os til enhed i kærlighed. Vi skal bygge broer som mennesker og som menighed. Vi skal bygge forståelsesbroer, og gennem forståelsen skal vi give plads til enhed i forskellighed. For vi er forskellige. Vi er skabt forskellige og livet har gjort os forskellige. Ingen af os komme uberørt gennem livet. Livet former os som mennesker og dermed også vores livsforståelse og Gudsforståelse. Livet skaber forskellighed! Og denne forskellighed skal vi tage vare på med stor omsorg for hinanden. Og det gør vi bedst ved at bygge broer mellem hinanden. Og disse broer skal vi bruge til at gå på opdagelse i den andens liv og univers. Vi skal være nysgerrige overfor, hvorfor de andre mener og tænker, som de gør. Og det gælder også, når vores samtale kommer ind på vores forståelse og tolkning af Bibelen, Gudsbillede, hvad der er rigtigt og forkert, meningen med livet, etik, næstekærlighed og fjendekærlighed. Vi skal spørge nysgerrigt og interesseret til hinanden. Nogle gange skal vi måske endda udfordre hinanden lidt. Men vores samtale skal altid foregå med enhed i forskellighed for øje. For måske kan vi lære noget af den vi samtaler med. Måske er der noget, vi har overset. Måske er det os, der skal flytte os og ikke nødvendigvis den anden. Stykkevis erkender vi, men sammen kan vi hjælpe hinanden til at få øje på flere nuancer og perspektiver i livets store maleri og vores forståelse af Gud. Lad os i åben samtale møde hinanden i menigheden med udgangspunktet: Spændende hvad du mener og tænker om livet, Gud og kristendom. Samtale fremmer forståelsen. Forståelse fremmer enhed i forskellighed. 2

3 Det nye vielsesritual - møde for menigheden Søndag den 30. september, efter gudstjenesten, indbydes menigheden til møde om det nye vielsesritual. Sted: Sidehuset, Tid: Kl senest kl. 14. Det vil være udvidet kirkekaffe. Folkekirken har fået et nyt vielsesritual, som giver mulighed for at vie par af samme køn i kirken. Dette har skabt stor debat, ikke mindst i medierne. Meningerne er mange, og også delte. Vi vil gerne i Brændkjærkirken give mulighed for samtale og drøftelse af dette nye ritual. Kirkens præster vil fremlægge deres tanker om ritualet, og dernæst vil der være lejlighed til en fælles drøftelse, samt en god dialog, om hele emnet. Alle er velkomne til et spændende møde. Menighedsrådet og præsterne Jesus, tegneserier og 4 special øl Velkommen til mandehørm Hvis du endnu ikke har givet dig selv mulighed for at se, læse og høre Jesushistorien i sammenhæng fra fødsel gennem liv, til død og opstandelse så er chancen der nu! Tegneseriebibelen Menneskesønnen tegnet og fortalt for voksne af Peter Madsen (som også har tegnet Valhalla ) læses op i kirkerummet på 4 aftner. Tegneseriegenren taler med to sprog både tekst og billeder og giver en ny oplevelse af de bibelske fortællinger og Jesushistorien. Program: Vi lytter til og ser med i Menneskesønnen Åben snak om, hvad der gjorde stærkest indtryk på os Musik, lystænding, dagens sang, dagens digt, stilhed og fadervor Dagens special-øl præsenteres med oprindelse og historie og nydes med tilbehør. (Der er også mulighed for ikke alkoholiske drikke) Datoer: Torsdag d. 4. okt. Torsdag d. 11. okt. Torsdag d. 25. okt. Tors d. 1. nov. Tidspunkt: Alle dage kl Dagens special-øl præsenteres 21.00, derefter hæng ud. Materiale: Kirken stiller Menneskesønnen til rådighed. Der laves en bestillingsliste den første gang, hvor den kan bestilles for 180 kr. Tilmelding: inden start dog helst inden 20. september til sognepræst Ole Pihl, (evt ) Pris (inkl. beværtning): 200,- kr (betales første gang) KIRKEN HAR MANGE RUM 3

4 KIRKEN HAR MANGE RUM Menighedsrådsvalg 2012 i Brændkjær Sogn Der skal vælges nyt menighedsråd i Brændkjær Sogn, bestående af 9 medlemmer for perioden Brændkjær Sogn har fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd til at deltage i et forsøg med Valgforsamling som valgform. Valgforsamlingen har til formål at vælge medlemmer til menighedsrådet for den kommende funktionsperiode Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære valg tirsdag den 13. november 2012, med mindre der kommer en alternativ liste. Der indkaldes hermed til Valgforsamling tirsdag den 11. september 2012 kl i Brændkjærkirkens Sidehus Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent 3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer 4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 6. Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor 7. Valg af stemmetællere 8. Beslutning af valgform (a eller b) a. Forhandling om fællesliste (forhandling om grupperingers pladser på listen) i. Præsentation af grupperingernes kandidater og stedfortrædere ii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne iii. Afsluttende forhandling om fordeling af pladser i rådet til grupperingerne iv. Afstemning af forhandlingsresultatet b. Personvalg i. Opstilling af kandidater til menighedsrådet ii. Præsentation af kandidater til menighedsrådet iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne iv. Afstemning v. opstilling af kandidater til stedfortræder og evt. præsentation og yderligere debat vi. Afstemning 9. Meddelelse af afstemningsresultatet og underskrivelse af beslutningsprotokol 10. Orientering om muligheden for at indgive en kandidatliste og derved begære valg gennemført efter de almindelige regler og om klagemulighed til biskoppen. 11. Eventuelt. Der er offentligt adgang til forsamlingen, men kun personer med valgret har tale- og stemmeret under mødet. Personer med valgret skal oplyse navn, adresse og fødselsdato, alternativt legitimere sig med f.eks. sundhedskort. De generelle regler om valgret er gældende, dog skal man være fyldt 18 år, være boende i sognet og med- 4

5 lem af folkekirken senest den 11. september 2011 og sognebåndsløsere, inden-pastoratsflyttere og tilflyttere til sognet er kun valgbare/har valgret, hvis de har løst sognebånd eller meddelt flytning til folkeregisteret senest den 31. august Man kan kun stemme ved personligt fremmøde. Kandidater kan opstilles uden fremmøde såfremt kandidaten har givet skriftligt samtykke. Resultatet af valgforsamling offentliggøres ved opslag på kirkens opslagstavler og på kirkens hjemmeside Det er muligt, at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved at indgive en alternativ kandidatliste senest den 18. september 2012 kl lnformation herom kan ses på eller fås hos formanden for valgbestyrelsen. Evt. alternativ liste til begæring af valg efter de almindelige regler skal indleveres til: Brændkjærkirkens kontor Agtrupvej 114, 6000 Kolding Telefon: i Kirkekontorets åbningstid: Mandag fredag kl Torsdag tillige kl Eller til: Christine Refshauge Adresse: Gormsvej 8, 6000 Kolding Telefon: Formand for valgbestyrelsen for Brændkjær Sogn er: Marianne Loft Dannersvej 2l st.tv., 6000 Kolding Telefon: E-post: Med venlig hilsen Poul Wienberg, Menighedsrådsformand i Brændkjær sogn Velkomst til årets konfirmander Så starter de nye konfirmander i Brændkjærkirken. Vi glæder os meget til et år sammen med jer. Undervisningen for centerklasserkonfirmander fra Vonsild skole vil ligge onsdage kl KIRKEN HAR MANGE RUM Gave til kirkebladet Sidste år indkom der 3375 kr. i gave til kirkebladet. Redaktionsudvalget siger tak for det fine bidrag til udgivelse af bladet. I år har vi valgt ikke at vedlægge et girokort, da vi kan se, at flere og flere benytter homebanking til indbetaling af gaven. Skulle man have lyst til at give en gave til kirkebladet, kan beløbet indbetales på reg. nr kontonr Man kan også aflevere et evt. bidrag direkte på kirkekontoret. Det skal understreges, at det er frivilligt, om man vil give en gave. Redaktionsudvalget Undervisningen for konfirmanderne fra Brændkjærskolens 8. klasser vil ligge torsdage kl , med enkelte undtagelser, bl.a. et par hele temadage. Vi vil også gerne byde jer velkommen ved en gudstjeneste. Den finder sted søndag d. 30. september kl , hvor alle konfirmander med deres familier bydes særligt velkommen i Brændkjærkirken. Sognepræsterne Ole Pihl & Iben Munkgaard Davids 5

6 KIRKEKLUMMEN Demokrati af menighedsrådsmedlem Marianne Loft Det er ferietid, en dejlig tid på året. Hvor man kan komme i gang med alle de bøger, der har ligget og ventet. På mit natbord har der længe ligget en bog om demokrati i Danmark fra 1849 til i dag. Jeg forventede en beskrivelse af et langt, solidt og velfungerende demokrati. Men jeg blev klar over, hvor skrøbeligt et demokratiet er. Hvor meget det skal vogtes og beskyttes mod magtmisbrug og magtbegær. Jeg blev gjort opmærksom på, at den bedste måde at beskytte sit demokrati på er ved at deltage i det. Mange tror det kræver indsigt og viden at deltage i demokratiet, men det er faktisk en ret, vi alle har. Der står ikke noget i grundloven, om hvad vi skal vide eller være uddannet til for at deltage i folkestyret, alle kan være med. Demokratiets styrke er netop, at det er for alle. Hvorfor skrive om demokrati i et kirkeblad. Har det nu også så meget med kirke at gøre? Ja, det har meget med den næste store udfordring, som vores kirke står overfor, valg til menighedsrådet, at gøre. I det daglige er der vel ikke mange, der tænker over, at kirken er en af de demokratiske enheder i vores samfund. I vores land er det almindeligt, at alle foreninger har en bestyrelse og holder en generalforsamling, hvor man vælger dem der skal sidde i bestyrelsen det næste år. Sådan er det også i vores folkekirke. Det er menighedsrådet, der kan få netop vores kirke til at være en del af det område, vi bor i. Derfor er det vigtigt, at det er mennesker, der bor i lokalområdet, der opstiller og bliver valgt ind i rådet. Så tanker og idéer om kirken og dens muligheder bliver diskuteret der, hvor de kan udmøntes og ikke kun i vaskehuset. Kirkens demokrati har de samme svagheder og styrker som landets. Det må vogtes og beskyttes mod misbrug og magteliter. Det kan det kun ved, at vi deltager i det. Der er ikke krav om så og så mange søndage på kirkebænken, deltagelse i arrangementer eller viden og indsigt i kirkelige forhold for at kunne være med. Alle medlemmer har deres demokratiske ret til at komme og deltage. Har man en mening om eller en holdning til, hvordan tingene kan være er det nok. Derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i det kommende menighedsrådsvalg. Deltag i det lokale demokrati i din kirke og vær med til at værne om en kirke, der er for alle mennesker i dette land. En demokratisk kirke der er, som vi gerne vil have den i vores område. En kirke der arbejder med de opgaver og tilbyder de aktiviteter, vi har brug for lige her, hvor vi bor. Farvel til Theis Organist Theis Lyng Reinvang har opsagt sin stilling i Brændkjærkirken med fratrædelse ultimo juli måned Personale og menighedsråd vil gerne takke Theis for hans gode indsats i kirken og dens musikliv igennem knap 4 år. Vi sender ham og hans familie alle gode ønsker for fremtiden. Venlig hilsen Poul Wienberg 6

7 En tak fra en gammel kirketjener I godt 20 år har jeg været kirketjener ved Brændkjærkirken, og nu er det altså slut. Lidt vemodigt, men jeg glæder mig også til at blive en del af den almindelige menighed. Jeg vil i den anledning sige en stor tak for den tid, hvor jeg har stået ved kirkedøren, for på kirkens vegne, at byde velkommen i Guds hus. Det har været en stor glæde og har beriget mig, at få lov at møde menigheden med et håndtryk, et knus, eller et nik: Jo, jeg føler mig taknemmelig. Også en stor tak til menighedsrådet, som har båret over med mig, og har givet mig stor plads til at være mig selv, og til at udvikle mig og mit job. Også til personalet vil jeg sige tak, det har været dejligt. At have så fantastiske og engagerede medarbejdere er en velsignelse. Så vil jeg også gerne sige en stor tak, for den dejlige afskedsfest, man lavede for mig. Tak for alle gaverne, og tak for de varme ord, som blev mig og min familie givet, i den anledning. Hvor er vi altså heldige, at have så smuk en kirke, og så dejlig en menighed. Kaj Thomasen Ny kirketjener Hvem er den nye kirketjener? Hvor er Kajs afløser? Her er jeg!! Jeg hedder Jacob, og jeg er jeres nye kirketjener. Jeg er 30 år og er egentlig uddannet automekaniker, men det får jeg nok ikke meget brug for her. I min fritid kommer jeg i KFUM & KFUK og roder lidt med en gammel bil. Jeg er gift med Louise, og det har jeg været i knapt 6 år. Sammen har Louise og jeg 2 drenge, Casper (3 år) og Christian (10 måneder). Jeg glæder mig til at møde dig her i vores kirke. Venlig hilsen Jacob FARVEL OG GODDAG 7

8 ARRANGEMENTER Efterårets kunstudstilling af Grethe Thomasen Det handler om følelser og fortolkninger. Om ikoner, der mødes og myter, der brydes. Kærlighed der slutter og gendigtes. Der er ikke et bestemt tema der sætter sig, når jeg skal præsenterer efterårets udstiller, billedkunstner og kunstpædagog Birgit Elmon. Men netop det som Birgit siger om sig selv: Jeg har altid været kreativ og er drevet af en indre nødvendighed, til at udtrykke mig gennem mine hænder. Det begyndte med moderne hverdagsikoner, skabt af skrot og drivtømmer. Men har udviklet sig med akrylmaling på lærred, samt mixed media på papir og billedbehandling på computer. Birgit har fuldt sin overbevisning, om det at skabe. Og har udstillet mange steder. Blandt andet på Danske Kirkedage i Viborg. Og hun har medvirket som illustrator på en international bibel for Taizé fællesskabet, og meget mere. Klik ind på hjemmesiden og se. Glæd dig til at møde en levende og kreativ udstiller, når kunstudvalget byder Birgit Elmon velkommen søndag den 7. oktober, med fernisering og let traktement efter gudstjenesten. Udstillingen kan opleves fra søndag den 7. oktober til søndag den 18. november Velkommen til dette spændende møde, efterårets kunstudstilling Menighed møder menighed I forbindelse med Haderslev stifts tiltag Gudstjenesteliv liv i Gudstjenesten, er vi i Brændkjærkirken en af de menigheder, der skal møde en anden menighed. Formålet med Menighed møder menighed er at inspirere og lade sig inspirere. To menigheder besøger hinandens sædvanlige søndagsgudstjeneste og er med til en efterfølgende samtale om gudstjenesten og kirken. Menigheden, vi er blevet sat sammen med er Christianskirkens menighed i Fredericia. Søndag d. 18. november kl skal vi besøge denne menighed og deltage i søndagsgudstjenesten der, høre om kirken og menighedens liv, samt møde de ansatte og menighedsråd. Vi lukker med andre ord kirken denne søndag og tager til gudstjeneste I Christianskirken i Fredericia. For de som ikke har mulighed for egen transport kan der bestilles kirkebil på kirkekontoret, senest fredag d. 16. november. For at være i Fredericia i god tid, er der afgang fra Brændkjærkirken kl I foråret 2013 får vi besøg af Christianskirkens menighed her hos os i Brændkjærkirken, hvor de deltager i søndagsgudstjenesten og til en samtale og et møde om menigheden og kirken her. Lidt om kirken, vi skal besøge: Christianskirken er en moderne kirke, med en stor og aktiv menighed, 3 præster, sognemedhjælpere, kirketjenere, organist og et stort drengekor. Og så er kirken kommet yderligere på landkortet ved realiseringen af den storslåede udsmykning af Bjørn Nørgaard, med 24 formidable glasmosaikker og et imponerende alterparti over den sidste/første nadver. Hele værket har titlen: Du skal elske din fjende. Glæd jer til en meget inspirerende gudstjenesteoplevelse søndag d. 18. november kl i Christianskirken i Fredericia. Menighedsrådet og præsterne 8

9 Særlige gudstjenester i efteråret HØSTGUDSTJENESTE Søndag d. 9. september kl , bagefter auktion og frokost i Sidehuset. Denne søndag fejrer vi høstgudstjeneste i Brændkjærkirken. Selvom vi er en bykirke, og der er nogle kilometer ud til de åbne marker, korn og frugttræer, så er det vigtigt at sige tak. Tak for kærligheden, der er det kit, der binder os mennesker sammen. Tak for det daglige brød, vi lever af. Lad os værdsætte det vi har, og lad os værne om alt det skabte og dele gaver med hinanden, så alle mættes. Medbring gerne forskelligt frugt og grønt, blomster, bagværk og andet i kirken. Efter gudstjenesten holder vi auktion over det medbragte, hvor pengene går til Blå Kors hjælpearbejde blandt børn i hjem med alkoholproblemer. Under prædikenenfortæller Anne Mette for børnene i sidehuset. Efter gudstjenesten vil der også være frokost. Det koster 30 kr. for voksne, men børnene spiser gratis. ARRANGEMENTER PRAISE N PIZZA Her er der rum til fest og glædesudfoldelse! Her er der plads til børn, unge og voksne plads til en familieoplevelse! Her er orglet slukket. Her får musikken lov til at svinge og skabe glæde. Her må vi stå op, når vi synger. Her taler vi et sprog som alle kan forstå. Her hører vi historier fra Bibelen. Her møder vi refleksioner til eftertanke. Her kan man bestille og betale for sin pizza ved indgangen til gudstjenesten og spise sammen med alle de andre efter gudtjenesten. Kom og oplev en gudstjeneste på en ny måde! VI SES til Praise n Piz za i Brændkjærkirken! Søndag d. 7. oktober kl Søndag d. 11. november kl NYHED 9

10 ARRANGEMENTER NYHED BUSK-GUDSTJENESTE søndag d. 28. oktober kl , med morgenkaffe fra kl BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Denne søndag sættes der fokus på de unge i Brændkjærkirken. Gennem rytmisk musik, moderne salmer, tanker fra unge og om unge bliver BUSK gudstjenesten igen en tradition i Brændkjærkirken. Kirkens ungdomskor og Ten Sing Kolding medvirker. Alle er velkomne. Inden gudstjenesten er der rundstykker, saft og kaffe til de morgenfriske. ALLEHELGEN søndag d. 4. november kl og kl Allehelgen er en højtid, som samler flere og flere til gudstjeneste. Det er tiden, hvor vi mindes vores døde. Hvor der skabes rum for sorgen, mindet og håbet. I Brændkjærkirken holder vi hele 2 gudstjenester til Alle Helgen. Kl er der gudstjeneste, hvor det er sygehuspræst Birgit Fur, der prædiker. Birgit Fur er også en vigtig tovholder på Kolding Provstis sorggruppe for børn og unge. Sorggruppen holder til i Brændkjærkirkens lokaler. Kl. 17 er der minde-og musikgudstjeneste. Dette bliver en anderledes gudstjeneste, hvor der bliver mulighed for at tænde lys og hvor navnene på de, der er døde i Brændkjær Sogn siden sidste Allehelgen, vil blive læst op. Sognepræst Ole Pihl prædiker. GOSPELGUDSTJENESTE søndag d. 25. november kl I flere år har vi gennemført en gospel-temadag for kirkens konfirmander. Det har været en succes. I år vil vi gerne dele denne oplevelse med flere. Derfor holder vi et brag af en gospelgudstjeneste den sidste søndag i kirkeåret, hvor konfirmanderne fra både Brændkjær og Dalby samt præsterne medvirker. Gospelkoret Lusangis dirigent Henrik Engelbrekt Refshauge, og pianist Christine Refshauge er med denne dag. Glæd jer! Efterårets indsamlinger i Brændkjærkirken I de kommende måneder vil der i Brændkjærkirken blive samlet ind til flg. formål: September (herunder høstgudstjenesten) Blå Kors hjælpearbejde for børn fra hjem, hvor en eller begge forældre har et alkoholproblem. Oktober Det tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti November Sorggruppen for Børn og Unge i Kolding Provsti. Menighedsrådet 10

11 På besøg om besøgstjenesten i Brændkjær sogn At få besøg af en besøgsven kan ændre gråvejr til solskin. Det er sådan et godt citat, siger Karen Margrethe Hansen, og rækker mig en folder, om bl.a. besøgstjeneste. Her ved Brændkjærkirken har vi vores egen menighedspleje. Besøgstjenesten her er en del af den., fortæller Karen Margrethe, som er kontaktperson for besøgstjenesten her i sognet. Det er både mænd og kvinder, der er besøgsvenner, og både mænd og kvinder, der ønsker besøg. De mennesker, vi i besøgstjenesten, er i berøring med, er ikke en ens gruppe. Her er plads til forskelligheden. Der kan være mange forskellige årsager til, at man gerne vil have en besøgsven eller ønsker at tage på besøg. For mit eget vedkommende, fortæller Karen Margrethe, så har jeg altid engageret mig i forskellige ting. I mange år, var jeg meget aktiv i pårørende gruppen for mennesker med psykiske lidelser. Jeg var en af dem, der satte foreningen i gang og holdt først op, da jeg blev 75 år. Et meget givende og meningsfyldt frivilligt arbejde. Så tænkte jeg ved mig selv, at jeg skulle i gang med noget andet og lade nye og yngre kræfter træde til. Og der faldt mit valg på, gennem min sognekirke her, at engagere mig i menighedsplejen og besøgstjenesten. Det er en stor glæde at møde mennesker på denne måde, siger Karen Margrethe, på sin egen ydmyge måde. Hun har et smil, der emmer af oprigtig omsorg. Samtidig har hun, gennem sit mangeårige arbejde på bl.a. Kløverhøj, erfaringen med overblik og indlevelsesevne. Karen Margrethe ved, hvad hun har med at gøre, og hun magter det. Når der skal etableres kontakt til et menneske, der ønsker en besøgsven, så tager jeg altid selv ud til vedkommende i først omgang. Det er for at danne mig et indtryk af, hvilke behov han eller hun har, og for at finde ud af, hvilken type besøgsven, der Interview v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids ville passe godt ind her. Når der så er skabt en kontakt mellem to, så har vi en prøvetid på ca. 3 måneder, hvorefter man enten kan fortsætte ordningen eller lade den ophøre. Nogle enkelte finder ud af, at de nok ikke har så meget brug for en besøgsven. Andre får et venskab i mange år. Der er også situationer, hvor det er børn til et ældre mennesker, der henvender sig til besøgstjenesten for hjælp. Her er det vigtigt at finde ud af, om det så også er et ønske fra den ældre selv. Så er der solstrålehistorierne, hvor Karen Margrethe har kendt til folk, som gerne ville have hjælp eller en besøgsven, og hvor disse så har mødt hinanden ved et tilfælde og skabt kontakt. Det er jo herligt, bemærker Karen Margrethe. Der er ingen tvivl om, at Karen Margrethe finder sin styrke og omsorg i sin tro. Gud ved jo det hele i forvejen, men derfor gør det alligevel noget at bede til ham. Det gør en forskel, og det gør godt. Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel for de mennesker, der får besøg og dem, der er besøgsvenner. For det går begge veje, bemærker Karen Margrethe. Selv har hun flere, hun ofte besøger. Og hun holder meget af det. Der er altid brug for flere besøgsvenner, siger Karen Margrethe - på sin egen stilfærdige måde -, og takker for i dag. På ny vandrer hun ud i sognet på besøg! Har du overskud til at være besøgsven, eller kender du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring til: Karen Margrethe Hansen ARRANGEMENTER 11

12 DET FOR BØRN Glædelig godnathistorie og godt nytår! Det billede du som barn danner dig af Gud, følger dig resten af livet. Det er der nok Anne Mette Meyer mange af os, der har en fornemmelse af, og det har nyere undersøgelser også bekræftet. De, der som barn har set billedet af en hård og straffende Gud, der altid har et øje på en, ved nok hvor svært det kan være at male et nyt af en kærlig Gud. En der tager imod med åbne arme, bærer over med det knas vi ind i mellem får smidt i maskineriet for hinanden og elsker os, som vi er! Den historie, vi fortæller børnene og de voksne - om Gud, skal bringe glæde og tryghed. For Gud er kærlighed. Jeg venter med at tage proppen af champagnen til nytårsaften, men jeg bobler af forventning til en ny sæson med minikonfirmander, masser af korsang, rytmikundervisning for de yngste, børnegudstjenester, læseklub, godnathistorier og meget mere. Det er alt sammen med til at få kirkelighed til at rime på virkelighed. Dørene er lukket op til din sognekirke her er rum for at små mennesker kan stille livets store spørgsmål og plads til en genfortælling af de mange historier, Gud har til os. Kom og hør dem og vær selv med til at give året kulør! Mange hilsner Anne Mette Rytmik og salmer for småfolk Der kører i øjeblikket 2 hold med babysalmesang, samt 1 hold for 1 årige og 1 hold for 2-3 årige. Alle hold er fyldt op. Der starter nye hold til januar og de kan ses i næste kirkeblad. Er det mon veje til himlen? Mailingliste Få nyhederne om godnathistorie, familiekor, nye rytmikhold og andre børnearrangementer, så snart de er oprettede! Mailinglisten er de første, der hører om nye muligheder for børnefamilier her i kirken. Send mig en mail og bed om at komme på listen! Så får du nyhederne, mens de er rygende varme. 12

13 Godnathistorie og aftensmad Tirsdage kl. 17. Vi er færdige med at spise ca.18.15, hvis ikke søde Belinda har bagt kage. Her kan alle små sidde på puder på gulvet og se når fortællelyset tændes. Vi synger nogle lette sange, og så er vi klar til at lytte. Her læser vi ikke op, men fortæller en levende historie. Det er spændende for børn og voksne. Bagefter spiser vi af sognemedhjælper Anne Mette Meyer en børnevenlig menu af skruer og kødsovs sammen i sidehuset. Det koster ikke noget at spise med og tilmelding ej nødvendig. Alle aldersgrupper er velkomne hver gang, selvom vi ind i mellem fortæller en historie for de yngste. Vi glæder os til at fortælle en ny omgang godnathistorie. tirsdag d. 18. september en historie særligt for de 0-5 årige tirsdag d. 2. oktober tirsdag d. 13. november tirsdag d. 27. november en historie særligt for de 0-5 årige DET FOR BØRN Børnekor for klasse Torsdage kl august til 30. april. Sange, salmer, gospel og dans er nogle af ingredienserne i opskriften på sunde sangstemmer. Her kan alle være med, og der er udfordringer til både nye og øvede korsangere. Børnekoret synger koncert 4-5 gange om året, og de, der har lyst, er med til at overnatte i kirken, når vi nærmer os påske. Hver gang får vi lidt at spise og drikke, inden vi skal synge. Hvis du har lyst til at prøve at synge solo/alene, er der også mulighed for det. Vi vægter god musik i mange genrer, sunde sangstemmer, sangglæde og godt kammeratskab. Koret ledes af undertegnede, som er uddannet sangpædagog på musikkonservatoriet og giver garanti for god undervisning! Send en mail eller ring for at melde jer til. Nye sangere optages løbende hele året. Børnekirkemedarbejdere NYHED Torsdage kl i børnekortiden. Start 23. august. Hov hvad er det for noget med børn i arbejde? Jo, den er god nok. Vi har valgt at tilbyde 9 pladser til børn i 5. klasse, hvor de får mulighed for at yde en særlig indsats i forbindelse med kirkens børnekor, børnegudstjenester og kirkelige aktiviteter for børnefamilier. Børnene kan synge, lave drama, skrive salmer og bønner og meget mere. Ligesom vores ungdomskor får børnekirkemedarbejderne også mulighed for at tjene lommepenge. Der er stadig plads til flere 5. klasser, så hvis du har lyst til at deltage med pligter og privilegier og kan li at synge og deltage aktivt i børnegudstjenesterne, så kontakt Anne Mette for at høre nærmere om løn m.m. Anne Mette Meyer. tlf

14 DET FOR BØRN Minikonfirmander en mulighed for alle 3. klasser! Tirsdag kl Fra 4. september og afslutning 9. december. Virker en bøn kun, når man folder hænderne? Hvorfor holder vi fri? Hvad er højtid for en slags tid? Kan det passe at en tidligere bykonge er begravet under kirkens gulv? Sjove, spændende, drabelige, sørgelige historier og fortællinger om kærlighed, helte og heltinder hører med til oplevelsen i kirken hver uge til minikonfirmand. Vi har også tid til at spise, lege og gå på opdagelse. Det må vist være klart for alle: Minikonfirmand er en sjov måde at lære om kirke og kristendom på. Minikonfirmanderne har alle de store roller i julemusicalen se selv på billedet, hvor flot det var sidste år. Skynd dig at melde dig til hos Anne Mette! Vi glæder os til at se jer! Mange hilsner præsterne Ole og Iben + sognemedhjælper Anne Mette Familiekor for mødre og børn mandage kl november-9. december. Nu er muligheden for at gå til noget sammen med dit barn. Mødre og deres børn fra 2. klasse og opefter samles til korsang 5 mandage og slutter d. 9. december med nogle sange i den store julemusical om julenat. Vi synger sange, salmer og gospel om vinter og jul. Vi har en god pianist, der spiller til og er med til at løfte familiekor til en oplevelse ud over det sædvanlige. Meld jer til hos Anne Mette på mail eller telefon. Spirekor for klasse Anne Mette Meyer I år starter koret først 15. januar og der vil komme sedler ud på skolen op til! Se næste kirkeblad. 14

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Læs om alt hvad der hænder i din kirke

BRÆNDKJÆR SOGN. Læs om alt hvad der hænder i din kirke BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Læs om alt hvad der hænder i din kirke 35. årgang nr. 4 september oktober november 2015 PRÆSTEN SKRIVER Hvad er meningen? 2 af sognepræst Iben Munkgaard Davids Hvad er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Velkommen til nyansat organist!

BRÆNDKJÆR SOGN. Velkommen til nyansat organist! BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Velkommen til nyansat organist! 33. årgang nr. 3 juni juli August 2013 Når livet tager en ny drejning Når livet tager en ny drejning Der er masser af krokus i min have.

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

31. årgang nr. 3 juni juli august 2011 BRÆNDKJÆR SOGN

31. årgang nr. 3 juni juli august 2011 BRÆNDKJÆR SOGN 31. årgang nr. 3 juni juli august 2011 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d KIRKEN HAR MANGE RUM Kommunikation i Kirken af sognepræst Benjamin König Kommunikation, altså det at tale sammen og dele information,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

29. Årgang nr. 3 Juni - Juli - August 2009 BRÆNDKJÆR SOGN. Sognemedhjælper tilbage på fuld tid Ny menighedsrådsformand Masser af kor

29. Årgang nr. 3 Juni - Juli - August 2009 BRÆNDKJÆR SOGN. Sognemedhjælper tilbage på fuld tid Ny menighedsrådsformand Masser af kor 29. Årgang nr. 3 Juni - Juli - August 2009 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Sognemedhjælper tilbage på fuld tid Ny menighedsrådsformand Masser af kor Præsteartikel Skuffelser, der ikke gik opfyldelse For

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 100 - NOV. - DEC. 2011 - JAN. 2012 Så høj som himlen er over jorden Mens jeg skriver min artikel, som egentlig skal rumme tanker og stemninger,

Læs mere

30. årgang nr. 3 juni juli august 2010 BRÆNDKJÆR SOGN

30. årgang nr. 3 juni juli august 2010 BRÆNDKJÆR SOGN 30. årgang nr. 3 juni juli august 2010 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d KIRKEN HAR MANGE RUM Ikke I har udvalgt mig... Der sidder to unge piger på øverste bænk i kirken. Jeg kender dem. De er medlemmer

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Koncert med Sigurd Den 5. oktober. Se side 10

BRÆNDKJÆR SOGN. Koncert med Sigurd Den 5. oktober. Se side 10 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Koncert med Sigurd Den 5. oktober Se side 10 34. årgang nr. 4 september oktober november 2014 PRÆSTEN SKRIVER Krudt i bagagen Granat i Rygsækken. Sådan stod der i en reklame,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet Nyhedsbrev Islebjerg Kirke September 2014 Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Islebjerg Kirke. Alle kan få nyhedsbrevet sendt som mail ved at sende en mailadresse til kirkekontoret islebjerg.sogn@km.dk.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Verninge Sogn. Valg til menighedsrådet i DIN kirke 11. september

Verninge Sogn. Valg til menighedsrådet i DIN kirke 11. september Verninge Sogn Konfirmander 2012 i billeder, side 2 og 7. Menighedsrådsvalg 2012, side 3. Herretur på afveje, side 4. Alle Helgens Gudstjeneste, side 5. Omkring konfirmationer 2013, side 6. Valg til menighedsrådet

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere