BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer..."

Transkript

1 BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer årgang nr. 4 september oktober november 2012

2 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge broer. Ja - det skal vi! For broer er både nyttige og smukke. Se for dit indre øje: Det fantastiske udsyn på en smuk sommerdag fra den høje, nærmest svævende Vejlefjordbro. Lillebæltsbroen, der for mange af os altid har ligget der, og engang var den store bro. Farøbroens spinkle styrke. Øresundsbroens vinger.. Og så den største: Storebæltsbroen, som en fantastisk storebror til dem alle. Alle forskellige og smukke på hver deres måde, men broerne er også livgivende. Broerne bringer to forskellige steder nærmere sammen. Derfor skal vi bygge broer også som mennesker og menighed. Vi skal bygge broer for at bringe os nærmere til hinanden, også selvom vi er forskellige som mennesker og har forskellige holdninger og synspunkter. Eller måske netop derfor. Gud har bedt os om at bygge broer. Det har han, fordi han på den første side i Bibelen har givet os mennesker til opgave at underlægge os jorden og herske over den. Dermed overgav Gud jorden til os mennesker, dig og mig, til ansvarlig forvaltning. Dette ansvar gælder også vores samliv med hinanden. Gud skabte manden og kvinden. Gud skabte en verden med forskellige sprog og nationaliteter. Gud skabte høje og lave mennesker. Gud skabte kreative mennesker. Gud skabte kloge mennesker. Gud skabte forskelligheden og bad os om at bevare enheden i forskelligheden. Gud skabte os i kærlighed til kærlighed, og han gav os en gave, nemlig samtalen! Samtale fremmer forståelsen. Ja - samtale fremmer enheden. Samtale fremmer ikke nødvendigvis ensheden. Men Gud har heller ikke skabt os til enshed. Gud har skabt os til enhed i kærlighed. Vi skal bygge broer som mennesker og som menighed. Vi skal bygge forståelsesbroer, og gennem forståelsen skal vi give plads til enhed i forskellighed. For vi er forskellige. Vi er skabt forskellige og livet har gjort os forskellige. Ingen af os komme uberørt gennem livet. Livet former os som mennesker og dermed også vores livsforståelse og Gudsforståelse. Livet skaber forskellighed! Og denne forskellighed skal vi tage vare på med stor omsorg for hinanden. Og det gør vi bedst ved at bygge broer mellem hinanden. Og disse broer skal vi bruge til at gå på opdagelse i den andens liv og univers. Vi skal være nysgerrige overfor, hvorfor de andre mener og tænker, som de gør. Og det gælder også, når vores samtale kommer ind på vores forståelse og tolkning af Bibelen, Gudsbillede, hvad der er rigtigt og forkert, meningen med livet, etik, næstekærlighed og fjendekærlighed. Vi skal spørge nysgerrigt og interesseret til hinanden. Nogle gange skal vi måske endda udfordre hinanden lidt. Men vores samtale skal altid foregå med enhed i forskellighed for øje. For måske kan vi lære noget af den vi samtaler med. Måske er der noget, vi har overset. Måske er det os, der skal flytte os og ikke nødvendigvis den anden. Stykkevis erkender vi, men sammen kan vi hjælpe hinanden til at få øje på flere nuancer og perspektiver i livets store maleri og vores forståelse af Gud. Lad os i åben samtale møde hinanden i menigheden med udgangspunktet: Spændende hvad du mener og tænker om livet, Gud og kristendom. Samtale fremmer forståelsen. Forståelse fremmer enhed i forskellighed. 2

3 Det nye vielsesritual - møde for menigheden Søndag den 30. september, efter gudstjenesten, indbydes menigheden til møde om det nye vielsesritual. Sted: Sidehuset, Tid: Kl senest kl. 14. Det vil være udvidet kirkekaffe. Folkekirken har fået et nyt vielsesritual, som giver mulighed for at vie par af samme køn i kirken. Dette har skabt stor debat, ikke mindst i medierne. Meningerne er mange, og også delte. Vi vil gerne i Brændkjærkirken give mulighed for samtale og drøftelse af dette nye ritual. Kirkens præster vil fremlægge deres tanker om ritualet, og dernæst vil der være lejlighed til en fælles drøftelse, samt en god dialog, om hele emnet. Alle er velkomne til et spændende møde. Menighedsrådet og præsterne Jesus, tegneserier og 4 special øl Velkommen til mandehørm Hvis du endnu ikke har givet dig selv mulighed for at se, læse og høre Jesushistorien i sammenhæng fra fødsel gennem liv, til død og opstandelse så er chancen der nu! Tegneseriebibelen Menneskesønnen tegnet og fortalt for voksne af Peter Madsen (som også har tegnet Valhalla ) læses op i kirkerummet på 4 aftner. Tegneseriegenren taler med to sprog både tekst og billeder og giver en ny oplevelse af de bibelske fortællinger og Jesushistorien. Program: Vi lytter til og ser med i Menneskesønnen Åben snak om, hvad der gjorde stærkest indtryk på os Musik, lystænding, dagens sang, dagens digt, stilhed og fadervor Dagens special-øl præsenteres med oprindelse og historie og nydes med tilbehør. (Der er også mulighed for ikke alkoholiske drikke) Datoer: Torsdag d. 4. okt. Torsdag d. 11. okt. Torsdag d. 25. okt. Tors d. 1. nov. Tidspunkt: Alle dage kl Dagens special-øl præsenteres 21.00, derefter hæng ud. Materiale: Kirken stiller Menneskesønnen til rådighed. Der laves en bestillingsliste den første gang, hvor den kan bestilles for 180 kr. Tilmelding: inden start dog helst inden 20. september til sognepræst Ole Pihl, (evt ) Pris (inkl. beværtning): 200,- kr (betales første gang) KIRKEN HAR MANGE RUM 3

4 KIRKEN HAR MANGE RUM Menighedsrådsvalg 2012 i Brændkjær Sogn Der skal vælges nyt menighedsråd i Brændkjær Sogn, bestående af 9 medlemmer for perioden Brændkjær Sogn har fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd til at deltage i et forsøg med Valgforsamling som valgform. Valgforsamlingen har til formål at vælge medlemmer til menighedsrådet for den kommende funktionsperiode Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære valg tirsdag den 13. november 2012, med mindre der kommer en alternativ liste. Der indkaldes hermed til Valgforsamling tirsdag den 11. september 2012 kl i Brændkjærkirkens Sidehus Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent 3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer 4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 6. Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor 7. Valg af stemmetællere 8. Beslutning af valgform (a eller b) a. Forhandling om fællesliste (forhandling om grupperingers pladser på listen) i. Præsentation af grupperingernes kandidater og stedfortrædere ii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne iii. Afsluttende forhandling om fordeling af pladser i rådet til grupperingerne iv. Afstemning af forhandlingsresultatet b. Personvalg i. Opstilling af kandidater til menighedsrådet ii. Præsentation af kandidater til menighedsrådet iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne iv. Afstemning v. opstilling af kandidater til stedfortræder og evt. præsentation og yderligere debat vi. Afstemning 9. Meddelelse af afstemningsresultatet og underskrivelse af beslutningsprotokol 10. Orientering om muligheden for at indgive en kandidatliste og derved begære valg gennemført efter de almindelige regler og om klagemulighed til biskoppen. 11. Eventuelt. Der er offentligt adgang til forsamlingen, men kun personer med valgret har tale- og stemmeret under mødet. Personer med valgret skal oplyse navn, adresse og fødselsdato, alternativt legitimere sig med f.eks. sundhedskort. De generelle regler om valgret er gældende, dog skal man være fyldt 18 år, være boende i sognet og med- 4

5 lem af folkekirken senest den 11. september 2011 og sognebåndsløsere, inden-pastoratsflyttere og tilflyttere til sognet er kun valgbare/har valgret, hvis de har løst sognebånd eller meddelt flytning til folkeregisteret senest den 31. august Man kan kun stemme ved personligt fremmøde. Kandidater kan opstilles uden fremmøde såfremt kandidaten har givet skriftligt samtykke. Resultatet af valgforsamling offentliggøres ved opslag på kirkens opslagstavler og på kirkens hjemmeside Det er muligt, at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved at indgive en alternativ kandidatliste senest den 18. september 2012 kl lnformation herom kan ses på eller fås hos formanden for valgbestyrelsen. Evt. alternativ liste til begæring af valg efter de almindelige regler skal indleveres til: Brændkjærkirkens kontor Agtrupvej 114, 6000 Kolding Telefon: i Kirkekontorets åbningstid: Mandag fredag kl Torsdag tillige kl Eller til: Christine Refshauge Adresse: Gormsvej 8, 6000 Kolding Telefon: Formand for valgbestyrelsen for Brændkjær Sogn er: Marianne Loft Dannersvej 2l st.tv., 6000 Kolding Telefon: E-post: Med venlig hilsen Poul Wienberg, Menighedsrådsformand i Brændkjær sogn Velkomst til årets konfirmander Så starter de nye konfirmander i Brændkjærkirken. Vi glæder os meget til et år sammen med jer. Undervisningen for centerklasserkonfirmander fra Vonsild skole vil ligge onsdage kl KIRKEN HAR MANGE RUM Gave til kirkebladet Sidste år indkom der 3375 kr. i gave til kirkebladet. Redaktionsudvalget siger tak for det fine bidrag til udgivelse af bladet. I år har vi valgt ikke at vedlægge et girokort, da vi kan se, at flere og flere benytter homebanking til indbetaling af gaven. Skulle man have lyst til at give en gave til kirkebladet, kan beløbet indbetales på reg. nr kontonr Man kan også aflevere et evt. bidrag direkte på kirkekontoret. Det skal understreges, at det er frivilligt, om man vil give en gave. Redaktionsudvalget Undervisningen for konfirmanderne fra Brændkjærskolens 8. klasser vil ligge torsdage kl , med enkelte undtagelser, bl.a. et par hele temadage. Vi vil også gerne byde jer velkommen ved en gudstjeneste. Den finder sted søndag d. 30. september kl , hvor alle konfirmander med deres familier bydes særligt velkommen i Brændkjærkirken. Sognepræsterne Ole Pihl & Iben Munkgaard Davids 5

6 KIRKEKLUMMEN Demokrati af menighedsrådsmedlem Marianne Loft Det er ferietid, en dejlig tid på året. Hvor man kan komme i gang med alle de bøger, der har ligget og ventet. På mit natbord har der længe ligget en bog om demokrati i Danmark fra 1849 til i dag. Jeg forventede en beskrivelse af et langt, solidt og velfungerende demokrati. Men jeg blev klar over, hvor skrøbeligt et demokratiet er. Hvor meget det skal vogtes og beskyttes mod magtmisbrug og magtbegær. Jeg blev gjort opmærksom på, at den bedste måde at beskytte sit demokrati på er ved at deltage i det. Mange tror det kræver indsigt og viden at deltage i demokratiet, men det er faktisk en ret, vi alle har. Der står ikke noget i grundloven, om hvad vi skal vide eller være uddannet til for at deltage i folkestyret, alle kan være med. Demokratiets styrke er netop, at det er for alle. Hvorfor skrive om demokrati i et kirkeblad. Har det nu også så meget med kirke at gøre? Ja, det har meget med den næste store udfordring, som vores kirke står overfor, valg til menighedsrådet, at gøre. I det daglige er der vel ikke mange, der tænker over, at kirken er en af de demokratiske enheder i vores samfund. I vores land er det almindeligt, at alle foreninger har en bestyrelse og holder en generalforsamling, hvor man vælger dem der skal sidde i bestyrelsen det næste år. Sådan er det også i vores folkekirke. Det er menighedsrådet, der kan få netop vores kirke til at være en del af det område, vi bor i. Derfor er det vigtigt, at det er mennesker, der bor i lokalområdet, der opstiller og bliver valgt ind i rådet. Så tanker og idéer om kirken og dens muligheder bliver diskuteret der, hvor de kan udmøntes og ikke kun i vaskehuset. Kirkens demokrati har de samme svagheder og styrker som landets. Det må vogtes og beskyttes mod misbrug og magteliter. Det kan det kun ved, at vi deltager i det. Der er ikke krav om så og så mange søndage på kirkebænken, deltagelse i arrangementer eller viden og indsigt i kirkelige forhold for at kunne være med. Alle medlemmer har deres demokratiske ret til at komme og deltage. Har man en mening om eller en holdning til, hvordan tingene kan være er det nok. Derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i det kommende menighedsrådsvalg. Deltag i det lokale demokrati i din kirke og vær med til at værne om en kirke, der er for alle mennesker i dette land. En demokratisk kirke der er, som vi gerne vil have den i vores område. En kirke der arbejder med de opgaver og tilbyder de aktiviteter, vi har brug for lige her, hvor vi bor. Farvel til Theis Organist Theis Lyng Reinvang har opsagt sin stilling i Brændkjærkirken med fratrædelse ultimo juli måned Personale og menighedsråd vil gerne takke Theis for hans gode indsats i kirken og dens musikliv igennem knap 4 år. Vi sender ham og hans familie alle gode ønsker for fremtiden. Venlig hilsen Poul Wienberg 6

7 En tak fra en gammel kirketjener I godt 20 år har jeg været kirketjener ved Brændkjærkirken, og nu er det altså slut. Lidt vemodigt, men jeg glæder mig også til at blive en del af den almindelige menighed. Jeg vil i den anledning sige en stor tak for den tid, hvor jeg har stået ved kirkedøren, for på kirkens vegne, at byde velkommen i Guds hus. Det har været en stor glæde og har beriget mig, at få lov at møde menigheden med et håndtryk, et knus, eller et nik: Jo, jeg føler mig taknemmelig. Også en stor tak til menighedsrådet, som har båret over med mig, og har givet mig stor plads til at være mig selv, og til at udvikle mig og mit job. Også til personalet vil jeg sige tak, det har været dejligt. At have så fantastiske og engagerede medarbejdere er en velsignelse. Så vil jeg også gerne sige en stor tak, for den dejlige afskedsfest, man lavede for mig. Tak for alle gaverne, og tak for de varme ord, som blev mig og min familie givet, i den anledning. Hvor er vi altså heldige, at have så smuk en kirke, og så dejlig en menighed. Kaj Thomasen Ny kirketjener Hvem er den nye kirketjener? Hvor er Kajs afløser? Her er jeg!! Jeg hedder Jacob, og jeg er jeres nye kirketjener. Jeg er 30 år og er egentlig uddannet automekaniker, men det får jeg nok ikke meget brug for her. I min fritid kommer jeg i KFUM & KFUK og roder lidt med en gammel bil. Jeg er gift med Louise, og det har jeg været i knapt 6 år. Sammen har Louise og jeg 2 drenge, Casper (3 år) og Christian (10 måneder). Jeg glæder mig til at møde dig her i vores kirke. Venlig hilsen Jacob FARVEL OG GODDAG 7

8 ARRANGEMENTER Efterårets kunstudstilling af Grethe Thomasen Det handler om følelser og fortolkninger. Om ikoner, der mødes og myter, der brydes. Kærlighed der slutter og gendigtes. Der er ikke et bestemt tema der sætter sig, når jeg skal præsenterer efterårets udstiller, billedkunstner og kunstpædagog Birgit Elmon. Men netop det som Birgit siger om sig selv: Jeg har altid været kreativ og er drevet af en indre nødvendighed, til at udtrykke mig gennem mine hænder. Det begyndte med moderne hverdagsikoner, skabt af skrot og drivtømmer. Men har udviklet sig med akrylmaling på lærred, samt mixed media på papir og billedbehandling på computer. Birgit har fuldt sin overbevisning, om det at skabe. Og har udstillet mange steder. Blandt andet på Danske Kirkedage i Viborg. Og hun har medvirket som illustrator på en international bibel for Taizé fællesskabet, og meget mere. Klik ind på hjemmesiden og se. Glæd dig til at møde en levende og kreativ udstiller, når kunstudvalget byder Birgit Elmon velkommen søndag den 7. oktober, med fernisering og let traktement efter gudstjenesten. Udstillingen kan opleves fra søndag den 7. oktober til søndag den 18. november Velkommen til dette spændende møde, efterårets kunstudstilling Menighed møder menighed I forbindelse med Haderslev stifts tiltag Gudstjenesteliv liv i Gudstjenesten, er vi i Brændkjærkirken en af de menigheder, der skal møde en anden menighed. Formålet med Menighed møder menighed er at inspirere og lade sig inspirere. To menigheder besøger hinandens sædvanlige søndagsgudstjeneste og er med til en efterfølgende samtale om gudstjenesten og kirken. Menigheden, vi er blevet sat sammen med er Christianskirkens menighed i Fredericia. Søndag d. 18. november kl skal vi besøge denne menighed og deltage i søndagsgudstjenesten der, høre om kirken og menighedens liv, samt møde de ansatte og menighedsråd. Vi lukker med andre ord kirken denne søndag og tager til gudstjeneste I Christianskirken i Fredericia. For de som ikke har mulighed for egen transport kan der bestilles kirkebil på kirkekontoret, senest fredag d. 16. november. For at være i Fredericia i god tid, er der afgang fra Brændkjærkirken kl I foråret 2013 får vi besøg af Christianskirkens menighed her hos os i Brændkjærkirken, hvor de deltager i søndagsgudstjenesten og til en samtale og et møde om menigheden og kirken her. Lidt om kirken, vi skal besøge: Christianskirken er en moderne kirke, med en stor og aktiv menighed, 3 præster, sognemedhjælpere, kirketjenere, organist og et stort drengekor. Og så er kirken kommet yderligere på landkortet ved realiseringen af den storslåede udsmykning af Bjørn Nørgaard, med 24 formidable glasmosaikker og et imponerende alterparti over den sidste/første nadver. Hele værket har titlen: Du skal elske din fjende. Glæd jer til en meget inspirerende gudstjenesteoplevelse søndag d. 18. november kl i Christianskirken i Fredericia. Menighedsrådet og præsterne 8

9 Særlige gudstjenester i efteråret HØSTGUDSTJENESTE Søndag d. 9. september kl , bagefter auktion og frokost i Sidehuset. Denne søndag fejrer vi høstgudstjeneste i Brændkjærkirken. Selvom vi er en bykirke, og der er nogle kilometer ud til de åbne marker, korn og frugttræer, så er det vigtigt at sige tak. Tak for kærligheden, der er det kit, der binder os mennesker sammen. Tak for det daglige brød, vi lever af. Lad os værdsætte det vi har, og lad os værne om alt det skabte og dele gaver med hinanden, så alle mættes. Medbring gerne forskelligt frugt og grønt, blomster, bagværk og andet i kirken. Efter gudstjenesten holder vi auktion over det medbragte, hvor pengene går til Blå Kors hjælpearbejde blandt børn i hjem med alkoholproblemer. Under prædikenenfortæller Anne Mette for børnene i sidehuset. Efter gudstjenesten vil der også være frokost. Det koster 30 kr. for voksne, men børnene spiser gratis. ARRANGEMENTER PRAISE N PIZZA Her er der rum til fest og glædesudfoldelse! Her er der plads til børn, unge og voksne plads til en familieoplevelse! Her er orglet slukket. Her får musikken lov til at svinge og skabe glæde. Her må vi stå op, når vi synger. Her taler vi et sprog som alle kan forstå. Her hører vi historier fra Bibelen. Her møder vi refleksioner til eftertanke. Her kan man bestille og betale for sin pizza ved indgangen til gudstjenesten og spise sammen med alle de andre efter gudtjenesten. Kom og oplev en gudstjeneste på en ny måde! VI SES til Praise n Piz za i Brændkjærkirken! Søndag d. 7. oktober kl Søndag d. 11. november kl NYHED 9

10 ARRANGEMENTER NYHED BUSK-GUDSTJENESTE søndag d. 28. oktober kl , med morgenkaffe fra kl BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Denne søndag sættes der fokus på de unge i Brændkjærkirken. Gennem rytmisk musik, moderne salmer, tanker fra unge og om unge bliver BUSK gudstjenesten igen en tradition i Brændkjærkirken. Kirkens ungdomskor og Ten Sing Kolding medvirker. Alle er velkomne. Inden gudstjenesten er der rundstykker, saft og kaffe til de morgenfriske. ALLEHELGEN søndag d. 4. november kl og kl Allehelgen er en højtid, som samler flere og flere til gudstjeneste. Det er tiden, hvor vi mindes vores døde. Hvor der skabes rum for sorgen, mindet og håbet. I Brændkjærkirken holder vi hele 2 gudstjenester til Alle Helgen. Kl er der gudstjeneste, hvor det er sygehuspræst Birgit Fur, der prædiker. Birgit Fur er også en vigtig tovholder på Kolding Provstis sorggruppe for børn og unge. Sorggruppen holder til i Brændkjærkirkens lokaler. Kl. 17 er der minde-og musikgudstjeneste. Dette bliver en anderledes gudstjeneste, hvor der bliver mulighed for at tænde lys og hvor navnene på de, der er døde i Brændkjær Sogn siden sidste Allehelgen, vil blive læst op. Sognepræst Ole Pihl prædiker. GOSPELGUDSTJENESTE søndag d. 25. november kl I flere år har vi gennemført en gospel-temadag for kirkens konfirmander. Det har været en succes. I år vil vi gerne dele denne oplevelse med flere. Derfor holder vi et brag af en gospelgudstjeneste den sidste søndag i kirkeåret, hvor konfirmanderne fra både Brændkjær og Dalby samt præsterne medvirker. Gospelkoret Lusangis dirigent Henrik Engelbrekt Refshauge, og pianist Christine Refshauge er med denne dag. Glæd jer! Efterårets indsamlinger i Brændkjærkirken I de kommende måneder vil der i Brændkjærkirken blive samlet ind til flg. formål: September (herunder høstgudstjenesten) Blå Kors hjælpearbejde for børn fra hjem, hvor en eller begge forældre har et alkoholproblem. Oktober Det tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti November Sorggruppen for Børn og Unge i Kolding Provsti. Menighedsrådet 10

11 På besøg om besøgstjenesten i Brændkjær sogn At få besøg af en besøgsven kan ændre gråvejr til solskin. Det er sådan et godt citat, siger Karen Margrethe Hansen, og rækker mig en folder, om bl.a. besøgstjeneste. Her ved Brændkjærkirken har vi vores egen menighedspleje. Besøgstjenesten her er en del af den., fortæller Karen Margrethe, som er kontaktperson for besøgstjenesten her i sognet. Det er både mænd og kvinder, der er besøgsvenner, og både mænd og kvinder, der ønsker besøg. De mennesker, vi i besøgstjenesten, er i berøring med, er ikke en ens gruppe. Her er plads til forskelligheden. Der kan være mange forskellige årsager til, at man gerne vil have en besøgsven eller ønsker at tage på besøg. For mit eget vedkommende, fortæller Karen Margrethe, så har jeg altid engageret mig i forskellige ting. I mange år, var jeg meget aktiv i pårørende gruppen for mennesker med psykiske lidelser. Jeg var en af dem, der satte foreningen i gang og holdt først op, da jeg blev 75 år. Et meget givende og meningsfyldt frivilligt arbejde. Så tænkte jeg ved mig selv, at jeg skulle i gang med noget andet og lade nye og yngre kræfter træde til. Og der faldt mit valg på, gennem min sognekirke her, at engagere mig i menighedsplejen og besøgstjenesten. Det er en stor glæde at møde mennesker på denne måde, siger Karen Margrethe, på sin egen ydmyge måde. Hun har et smil, der emmer af oprigtig omsorg. Samtidig har hun, gennem sit mangeårige arbejde på bl.a. Kløverhøj, erfaringen med overblik og indlevelsesevne. Karen Margrethe ved, hvad hun har med at gøre, og hun magter det. Når der skal etableres kontakt til et menneske, der ønsker en besøgsven, så tager jeg altid selv ud til vedkommende i først omgang. Det er for at danne mig et indtryk af, hvilke behov han eller hun har, og for at finde ud af, hvilken type besøgsven, der Interview v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids ville passe godt ind her. Når der så er skabt en kontakt mellem to, så har vi en prøvetid på ca. 3 måneder, hvorefter man enten kan fortsætte ordningen eller lade den ophøre. Nogle enkelte finder ud af, at de nok ikke har så meget brug for en besøgsven. Andre får et venskab i mange år. Der er også situationer, hvor det er børn til et ældre mennesker, der henvender sig til besøgstjenesten for hjælp. Her er det vigtigt at finde ud af, om det så også er et ønske fra den ældre selv. Så er der solstrålehistorierne, hvor Karen Margrethe har kendt til folk, som gerne ville have hjælp eller en besøgsven, og hvor disse så har mødt hinanden ved et tilfælde og skabt kontakt. Det er jo herligt, bemærker Karen Margrethe. Der er ingen tvivl om, at Karen Margrethe finder sin styrke og omsorg i sin tro. Gud ved jo det hele i forvejen, men derfor gør det alligevel noget at bede til ham. Det gør en forskel, og det gør godt. Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel for de mennesker, der får besøg og dem, der er besøgsvenner. For det går begge veje, bemærker Karen Margrethe. Selv har hun flere, hun ofte besøger. Og hun holder meget af det. Der er altid brug for flere besøgsvenner, siger Karen Margrethe - på sin egen stilfærdige måde -, og takker for i dag. På ny vandrer hun ud i sognet på besøg! Har du overskud til at være besøgsven, eller kender du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring til: Karen Margrethe Hansen ARRANGEMENTER 11

12 DET FOR BØRN Glædelig godnathistorie og godt nytår! Det billede du som barn danner dig af Gud, følger dig resten af livet. Det er der nok Anne Mette Meyer mange af os, der har en fornemmelse af, og det har nyere undersøgelser også bekræftet. De, der som barn har set billedet af en hård og straffende Gud, der altid har et øje på en, ved nok hvor svært det kan være at male et nyt af en kærlig Gud. En der tager imod med åbne arme, bærer over med det knas vi ind i mellem får smidt i maskineriet for hinanden og elsker os, som vi er! Den historie, vi fortæller børnene og de voksne - om Gud, skal bringe glæde og tryghed. For Gud er kærlighed. Jeg venter med at tage proppen af champagnen til nytårsaften, men jeg bobler af forventning til en ny sæson med minikonfirmander, masser af korsang, rytmikundervisning for de yngste, børnegudstjenester, læseklub, godnathistorier og meget mere. Det er alt sammen med til at få kirkelighed til at rime på virkelighed. Dørene er lukket op til din sognekirke her er rum for at små mennesker kan stille livets store spørgsmål og plads til en genfortælling af de mange historier, Gud har til os. Kom og hør dem og vær selv med til at give året kulør! Mange hilsner Anne Mette Rytmik og salmer for småfolk Der kører i øjeblikket 2 hold med babysalmesang, samt 1 hold for 1 årige og 1 hold for 2-3 årige. Alle hold er fyldt op. Der starter nye hold til januar og de kan ses i næste kirkeblad. Er det mon veje til himlen? Mailingliste Få nyhederne om godnathistorie, familiekor, nye rytmikhold og andre børnearrangementer, så snart de er oprettede! Mailinglisten er de første, der hører om nye muligheder for børnefamilier her i kirken. Send mig en mail og bed om at komme på listen! Så får du nyhederne, mens de er rygende varme. 12

13 Godnathistorie og aftensmad Tirsdage kl. 17. Vi er færdige med at spise ca.18.15, hvis ikke søde Belinda har bagt kage. Her kan alle små sidde på puder på gulvet og se når fortællelyset tændes. Vi synger nogle lette sange, og så er vi klar til at lytte. Her læser vi ikke op, men fortæller en levende historie. Det er spændende for børn og voksne. Bagefter spiser vi af sognemedhjælper Anne Mette Meyer en børnevenlig menu af skruer og kødsovs sammen i sidehuset. Det koster ikke noget at spise med og tilmelding ej nødvendig. Alle aldersgrupper er velkomne hver gang, selvom vi ind i mellem fortæller en historie for de yngste. Vi glæder os til at fortælle en ny omgang godnathistorie. tirsdag d. 18. september en historie særligt for de 0-5 årige tirsdag d. 2. oktober tirsdag d. 13. november tirsdag d. 27. november en historie særligt for de 0-5 årige DET FOR BØRN Børnekor for klasse Torsdage kl august til 30. april. Sange, salmer, gospel og dans er nogle af ingredienserne i opskriften på sunde sangstemmer. Her kan alle være med, og der er udfordringer til både nye og øvede korsangere. Børnekoret synger koncert 4-5 gange om året, og de, der har lyst, er med til at overnatte i kirken, når vi nærmer os påske. Hver gang får vi lidt at spise og drikke, inden vi skal synge. Hvis du har lyst til at prøve at synge solo/alene, er der også mulighed for det. Vi vægter god musik i mange genrer, sunde sangstemmer, sangglæde og godt kammeratskab. Koret ledes af undertegnede, som er uddannet sangpædagog på musikkonservatoriet og giver garanti for god undervisning! Send en mail eller ring for at melde jer til. Nye sangere optages løbende hele året. Børnekirkemedarbejdere NYHED Torsdage kl i børnekortiden. Start 23. august. Hov hvad er det for noget med børn i arbejde? Jo, den er god nok. Vi har valgt at tilbyde 9 pladser til børn i 5. klasse, hvor de får mulighed for at yde en særlig indsats i forbindelse med kirkens børnekor, børnegudstjenester og kirkelige aktiviteter for børnefamilier. Børnene kan synge, lave drama, skrive salmer og bønner og meget mere. Ligesom vores ungdomskor får børnekirkemedarbejderne også mulighed for at tjene lommepenge. Der er stadig plads til flere 5. klasser, så hvis du har lyst til at deltage med pligter og privilegier og kan li at synge og deltage aktivt i børnegudstjenesterne, så kontakt Anne Mette for at høre nærmere om løn m.m. Anne Mette Meyer. tlf

14 DET FOR BØRN Minikonfirmander en mulighed for alle 3. klasser! Tirsdag kl Fra 4. september og afslutning 9. december. Virker en bøn kun, når man folder hænderne? Hvorfor holder vi fri? Hvad er højtid for en slags tid? Kan det passe at en tidligere bykonge er begravet under kirkens gulv? Sjove, spændende, drabelige, sørgelige historier og fortællinger om kærlighed, helte og heltinder hører med til oplevelsen i kirken hver uge til minikonfirmand. Vi har også tid til at spise, lege og gå på opdagelse. Det må vist være klart for alle: Minikonfirmand er en sjov måde at lære om kirke og kristendom på. Minikonfirmanderne har alle de store roller i julemusicalen se selv på billedet, hvor flot det var sidste år. Skynd dig at melde dig til hos Anne Mette! Vi glæder os til at se jer! Mange hilsner præsterne Ole og Iben + sognemedhjælper Anne Mette Familiekor for mødre og børn mandage kl november-9. december. Nu er muligheden for at gå til noget sammen med dit barn. Mødre og deres børn fra 2. klasse og opefter samles til korsang 5 mandage og slutter d. 9. december med nogle sange i den store julemusical om julenat. Vi synger sange, salmer og gospel om vinter og jul. Vi har en god pianist, der spiller til og er med til at løfte familiekor til en oplevelse ud over det sædvanlige. Meld jer til hos Anne Mette på mail eller telefon. Spirekor for klasse Anne Mette Meyer I år starter koret først 15. januar og der vil komme sedler ud på skolen op til! Se næste kirkeblad. 14

BRÆNDKJÆR SOGN PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG

BRÆNDKJÆR SOGN PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG 34. årgang nr. 2 marts april maj 2014 PRÆSTEN SKRIVER Elsk Kolding Ja hvorfor ikke? Sådan lærte en god ven mig noget vigtigt engang. Han

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 1 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 I N D H O L D Legestuen på sommertur Nyt omkring kor og koncerter Temaeftermiddag i seniorcafeen Ny kirketjener 2 Grib rebet Jesus Det fortælles om en dreng i 18 hundrede

Læs mere