Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:"

Transkript

1 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro Forårs EMT 2009 Nyt omkring holdturnering

2 HERNING SKAKKLUB Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl Der er skoleskak fra kl hvor alle unge er velkommen. Herning Skakklubs bestyrelse: Formand: Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning, tlf Kasserer: Arne Sørensen, Spinkebjerg 49, Gjellerup, 7400 Herning, tlf , Sekretær/Turneringsleder: Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning, tlf , Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400 Herning, tlf , Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, 7500 Holstebro, tlf , Skoleskakledere: Søren Gøgsig Broberg, Blomstertoften 191, Tjørring, 7400 Herning, tlf , Leif Hamborg, Silkeborgvej 24, 1, 7400 Herning, tlf , BJØRNEN redigeres af Kurt Degn, Vestergaardsvænget 14, 7500 Holstebro, tlf , BEMÆRK : Deadline for indlæg til næste nummer af Bjørnen er: Torsdag den 3. December 2009

3 Formanden har ordet Sæsonen 2009/2010 står for døren. Det er glædeligt, at Herning Skakklub igen i år har fået flere nye medlemmer. De ønskes velkomne i klubben. Hen over sommeren har flere af klubbens medlemmer benyttet lejligheden til at deltage i naboklubbers turneringer. Herning Skakklub har igen i år haft succes med at arrangere sommerferieaktivitet for skolebørn. Det har betydet, at skoleskakken efter et år på vågeblus er kommet godt i gang med pt. godt 10 deltagere. Ved ungdoms DM i Skanderborg deltog Alexander Jessen fra Herning og blev en flot nr. 3 i hans gruppe. Herning Byturnering blev i år afholdt for 70. gang med samme deltagere som sidste år nemlig 64. Mester blev vores egen Erik Søbjerg. Fyldigt referat følger i næste nr. I årets holdturnering har Herning tilmeldt 8 mands hold i 2 division mesterrækken samt A-rækken. Derudover har vi 2 4 mands hold med i C-rækken. Med den tilgang som klubben har fået til denne sæson, håber vi på, at 1 holdet kan banke yderligere på og være med i oprykningsstriden til 1 division. Jeg håber igen i år, at mange af klubbens medlemmer bakker op i andre lokale turneringer udover vores egne.

4 Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling I Herning Skakklub mandag d.27. april kl.19,00 på Vestervangskolen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse til godkendelse af foreningens driftsregnskab og status. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Drøftelse af næste års klubturnering. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af formand (Jens Lund Jensen er på valg). 8. Valg af et bestyrelsesmedlem(søren Gøgsig er på valg) 9. Valg af to suppleanter(kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen på valg). 10. Valg af to revisorer(ole Mikkelsen og John Noe er på valg) og en revisorsuppleant(kurt Kibsgaard er på valg). 11. Valg af udtagelsesudvalg (Ole Østergaard, Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen er på valg). 12. Eventuelt. ad. 1.Formanden Jens Lund Jensen bød velkommen til 27 medlemmer og foreslog Kristian Graversgaard til dirigent Kristian Graversgaard blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med at oplyse, at der på grund af det faldende medlemstal i Dansk Skak Union var indledt forhandlinger om at slå hovedkredsene 6, 7 og 9 sammen. I 9. hovedkreds var Skakklubben Gudenådalen og Vinderup Skakklub nedlagt. Medlemstallet var i hovedkredsen faldet med 28 medlemmer siden sidste generalforsamling. Formanden oplyste, at kontingent på Dansk Skak Unions delegeretmøde var blevet forhøjet med kr. 100,- for alle medlemskategoriers vedkommende. Formanden oplyste, ar klubbens medlemstal var 52, hvilket var staus quo. Klubbens 10-års jubilæum var dels blevet fejret med en tur til Gdansk og Nordtyskland og et besøg fra Island, hvor Steen Juul Mortensen havde været ankermand i begge arrangementer. Matchen mod islændingene blev tabt. Alle arrangementer havde sammen med Gule-ærter aften og suppeaftenen været med til at styrke det sociale sammenhold i klubben. Årets byturnering havde haft deltagelse af 64 spillere; Morten Storgaard var blevet nr. 2 i Mesterklassen, mens Holger Vestergaard og Steen Funch havde besat de to første pladser i basisklasse 1. Herning Skakklubs spillere havde deltaget i mange eksterne turneringer f.eks. havde 20 medlemmer deltaget i Vorgod Skakklubs hurtigturnering.

5 Plus Office den tidligere amtsturnering havde haft deltagelse af 59 spillere. Ole Østergaard, Herning Skakklub havde scoret flot 6½ af 7 points på 1.pladsen, mens John Noe havde scoret 4 af 7 points. Formanden oplyste, at sponsoratet føres videre i I Dansk Skak Unions holdturneringer var divisionsholdet blevet nr. 3 i sin gruppe, hvilket også var lykkedes for klubbens hold i mesterrækken. A-holdet var blevet nr. 5, mens det ene hold i C-klassen var blevet nr.1, mens det andet var blevet nr. 5. Formanden beklagede, at juniorskakken havde kørt på lavt blus i sæsonens løb, om end man havde deltaget i det såkaldte Spor 12-arrangement. Det såkaldte Sommertræf var ikke blevet afholdt af Herning Kommune, men det ville blive genoptaget i uge 32 i sommerferien, og her ville klubben være repræsenteret. Formanden takkede Kurt Degn for arbejdet med klubbladet Bjørnen og Kjærulff Egebjerg, der er redaktør af klubbens hjemmeside. Formanden delte derefter præmier ud til vinderne i årets klubturnering: Mesterklassen: 1.Steen Bering 2.Ole Østergaard Basisklasse 1: 1.Henning Lund Jensen 2. Leif Hamborg Basisklasse 2: 1.Poul Thuesen 2. Martin Winding Basisklasse 3: 1. Alexander Jessen 2. Peder Henry Pedersen Årets topscorere i holdturneringen blev også betænkt med en præmie: Divisionsholdet: Steen Bering Mesterklassen: Martin Winding A-klassen: Martin Winding!! C1-klassen: Adam Vergara C2-klassen: Johan Hvid Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for god opbakning til klubbens arrangementer og sine bestyrelseskolleger for godt samarbejde.

6 Kurt Kibsgaard forespurgte, hvornår sammenslutningen mellem hovedkredsene ville finde sted-formanden oplyste, at man i første omgang ville spille fælles holdturnering, hvorefter man ville tage stilling til en sammenslutning. Derefter blev beretningen godkendt. ad. 3. Kasserer Arne Sørensen fremlagde det reviderede regnskab se senere. Blev godkendt uden kommentarer. ad. 4. Kontingentet blev fastsat til kr. 375, pr. halvår for seniorer, mens kontingentet udgør kr. 325, - for juniorer og pensionister. ad.5. Steen Juul Mortensen oplyste, at bestyrelsen ikke havde nogle faste meninger om afviklingen af den kommende klubturnering; flere medlemmer syntes godt om sidste sæsons klubturnering, men kunne dog godt se, at styrkeforskellene i visse tilfælde var for store i de enkelte partier. Andre talte for den traditionelle afvikling i 8-mandsgrupper, mens atter andre foretrak sidste års turnering med én gruppe. En vejledende afstemning gav følgende resultat: Én stor gruppe: 5 stemmer To grupper: 13 stemmer 8 mands grupper: 4 stemmer ad. 6. Der vat ikke indkommet forslag. ad. 7. Jens Lund Jensen blev genvalgt. ad. 8. Søren Gøgsig blev genvalgt. ad. 9. Kjærulf Egebjerg og Niels Jørgen Ottosen blev genvalgt. ad. 10. Ole Mikkelsen genvalgtes, og Leszek Kwapinski nyvalgtes. ad. 11. Ole Østergaard ville gerne fritages for valg derefter blev John Noe nyvalgt, mens Kjærulf Egebjerg og Birgit Ditlevsen genvalgtes. ad. 12. Flere medlemmer gav udtryk for, at mange af klubbens brætter trængte til udskiftning; formanden oplyste, at bestyrelsen var opmærksom på sagen, og at klubben kunne søge offentlige midler til anskaffelse af nyt materiel. Jens Vistisen gav udtryk for, at det var svært at få nye medlemmer ind i klubben, og at dette skyldtes, at der intet klubliv var. Steen Juul Mortensen bemærkede, at klubbens sæsonprogram - klubturnering,byturnering, Plus Office turneringen samt holdturneringen ikke efterlod megen tid til andre aktiviteter, men såvel Gule ærter aften, suppeaften samt turen til Gdansk og besøget fra Island var udtryk for klubliv.

7 Flere medlemmer gav udtryk for uenighed med Jens Vistisen balancen mellem skak og andre aktiviteter var fin, og man kunne jo ikke tvinge medlemmer til at møde op, når de ikke skulle spille turneringspartier. Arne Sørensen overrakte afslutningsvis en buket blomster til Anette Hamborg som tak for en meget fin indsats som kantinebestyrerer i den forløbne sæson. Generalforsamlingen afsluttedes med det traditionelle leve for Herning Skakklub. Steen Juul Mortensen Sekretær Kristian Graversgaard Dirigent 4- by turnering 2009 Herning fik i år en indbydelse af Silkeborg Skakklub, om vi var interesseret i at være med i deres traditionsrige 4-by turnering. Den bliver afviklet med 16 spillere fra hver klub. Jeg ville undersøge mulighederne i klubben. Der fik jeg hurtig accept fra 1 holdet og dermed var vejen banet for at være med i turneringen. Den bliver hvert år afviklet sidste uge i september. I år var der afbud fra Skanderborg Skakklub. Trods det viste det sig, at Herning var en suveræn vinder af turneringen. Resultatet blev følgende: Herning 34½ point Silkeborg 27 point Kjellerup 10½ point Vil man se mere omkring turneringen, så kan man gå ind på Silkeborg Skakklubs hjemmeside. Næste år er det Kjellerup, som er arrangør. (JLJ)

8 Ringkøbing Amtsmesterskab Plus Office 2009

9

10 Amtsturnering Plus Office 2009, mestergruppen. Der skal ofte held til, at vinde turneringer. I dette års udgave af Plus Office, var det mig der havde heldet! På papiret så turneringen ud til at blive meget jævnbyrdig. På nær ratingfavoritten Jesper Maul Hansen, SK 1968, havde jeg tidligere mødt alle øvrige deltagere. Jeg havde både vundet og tabt til dem allesammen før... Da turneringen begyndte var jeg en smule skaktræt, bl.a. grundet elendigt spil i holdturneringen. Jeg overvejede slet ikke at stille op, men tænkte, at jeg efter et par uger ville komme til at savne at spille skak og fortryde at sæsonen for mig allerede skulle slutte i januar. Heldigvis fandt jeg ret hurtigt skakglæden igen (det hjælper gevaldigt når man vinder...) 1. runde blev et spændende parti, præget af spillernes (store) tidsforbrug: Jesper Maul Hansen - Ole Østergaard. 1. e4, c6. 2. d4, d5. 3. exd5, cxd5. 4. c4, Sf6. 5. Sc3, Sc6. 6. Sf3, Lg4. En variant det kræver gode nerver at spille med sort, men det var jeg ikke klar på dette tidspunkt! 7. cxd5, Sxd5. 8. Db3. Jesper brugte over 40 min. på dette træk og havde allerede brugt lidt over en time i alt. Men der er altså også lige en del der skal regnes på i denne stilling , Lxf3. 9. gxf3, e Dxb7, Sxd Lb5+, Sxb Dc6+, Ke Dxb5, Sxc3. Ingen af os vidste, at vi indtil nu havde spillet "teori". Her skal sort ifølge teorien spille 13. -, Dd7 med lige spil. 14. bxc3, Dd5! 15. Db4+,

11 Kd Da4+, Dc Dd4+, Dd Da4+, Dc Dd4+, Ld6?! Her satser jeg og spiller på, at Jesper kun har 11 min. til at nå træk 40; jeg har 25. Det rigtige var uden tvivl at spille 19. -, Dd5 og remis ved trækgentagelse. Nu kommer hvid til at stå bedst. 20. Le3, Dxf Tg1, Ke Td1, Thd Dxg7? En fejl; meget bedre er f.eks. 23. Dh4+. Jesper har kun 6 min. til at nå de 40 træk , Dxd1+ Klonk! 24. Kxd1, Le Kc2, Lxg Txg7, Th Ld4, h Tg5, f6? Selvom sort har vundet en kvalitet, er det ikke en stilling, der bare spiller sig selv (det er det næsten aldrig...) I det flg. synes jeg, Jesper spiller rigtigt godt, selvom han stort set ingen tid har tilbage; 4 min. til træk 40, mens jeg selv spiller ringe...jeg har heller ikke så meget tid tilbage, kun 8 min. 29. Tg7+, Kd Lxf6, Thg Th7, Tg Lh4, e Lg3, a5. Jesper er nede på sidste minut, jeg har 5 min. 34. Txh5, Te Kd3, Tg Kc4, Ta Th6+, Kd Kd5, Td Ke4, Te Kd5, Td1+. Pyhh, begge spillere nåede lige akkurat træk 40, begge med kun sek. tilbage. 41.Ke4, Ta Th7+, Kc h4, Txa h5, a h6, a Kf5, e Ta7, Kb Ta4, Ta Le5, a2. Opstiller en fælde som Jesper hopper i: 50. c4?, e3! Afgørende og et supertræk! 51. fxe3, Tf Kg6, Txe Txa2, Th Tb2+, Kc Tf2, Te Kf5, T1xh Ta2, Kc e4, Thf Kg5, Tf opgivet. I 2. runde mødte jeg Steen Funch Petersen med sort. Det blev en hollænder og et forholdsvis lige parti. I træk 29, med ca. et kvarter tilbage, laver Steen en fejl der taber en bonde, men ikke nødvendigvis partiet. Den afgørende fejl kommer i træk 31, hvor Steen vil vinde bonden tilbage, men overser, at det taber en kvalitet. Det efterfølgende slutspil med tårn mod løber plus 5 bønder til hver, er let vundet for mig. I 3. runde mødte jeg Stefan Hansen, Ringkøbing med hvid. Allerede i 6. træk laver Stefan et unøjagtigt træk og vælger at give en bonde for at få modspil. Jeg har dog ret godt styr på det og i træk 13 laver Stefan en banal fejl, der taber kvalitet, men dog vinder bonden tilbage. Efterfølgende spiller jeg svagt, mens Stefan kæmper godt for at holde partiet. Jeg bevarer dog en klar fordel og i begyndende tidnød taber Stefan en officer i en tabt stilling og opgiver straks. I 4. runde skal jeg have sort mod John Noe. Jeg er dog nød til at melde afbud og vi aftaler at spille partiet privat mellem 6. og 7. runde. På det tidspunkt har jeg 5 af 5 og allerede vundet turneringen, John har haft meget om ørene på jobbet osv. så vi tager en remis uden kamp. Bok bok!

12 5. runde blev lige akkurat en miniature: Ole Østergaard - Morten Storgaard. 1. d4, d5. 2. c4, e6. 3. Sc3, Sf6. 4. cxd5, exd5. 5. Lg5, Le7. 6. e3, Sbd7. 7. Ld3, Sge2, Te , c Dc2, Sf f3, h6. Jeg er ikke sikker på, dette er stillingens bedste træk. Morten spiller h6 for at kunne spille Se6 men jeg tror, det er mere almindeligt at spille springeren til g Lh4, Se Tad1, Da a3 Måske lidt omstændigt men e4 haster ikke; det kan sort alligevel ikke forhindre. Jeg synes bedst om hvids stilling her, men det er selvfølgelig ret lige , Sg4? En ret grov fejl, der faktisk allerede taber partiet. Morten regnede ikke helt langt nok i varianterne her; jeg havde ikke skænket trækket en tanke! 15. Lh7+, Kh fxg4, Lxh Txf7, Sg Txg7, Se4. Det er allerede meget skidt for den sorte mand. Jeg har ikke fundet noget der holder for ham her. F.eks , Kxg Dg6+, Kf Dh6+, Ke Dxh4 eller Kh Dxe8+, Kxh De7+, Kg De8+, Kg Sf4, Lxg Dg6+, Kf Dh6+, Ke Dxh4, Lxd Dh8+, Kd Dxa8 osv. Der er mange varianter og det var umuligt for mig, at gennemskue dem under partiet. Men min intuition sagde mig, da jeg spillede 15. Lh7+, at der måtte være noget for hvid her! 19. Sxe4, dxe4 Efter 19. -, Kxg7 vinder 20. Sc Tf7, Le Txb7, Da Tc7, Lxg Sf4, Te Txe7, Lxe Tf1, opgivet. I 6. runde havde jeg sort mod Holger Vestergaard. Ligesom mod Steen Funch Petersen blev det en hollænder og et ret lige parti. Holger fik i midtspillet oparbejdet noget terrænovervægt men jeg havde dog modspil selvom jeg stod trykket. Omkring træk 30 var der optræk til remis ved trækgentagelse men jeg lavede en lille afvigelse, der meget banalt truede mat i et træk. Meget uheldigt for Holger, ser han først matten efter han har trukket og opgiver straks. Indrømmet, det var heldigt med et helt point i dette parti, ½ havde været mere retfærdigt. 7. runde blev en herlig afslutning på en fantastisk turnering for mig: Ole Østergaard - Steen Juul Mortensen. 1. e4, e5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, exd4. 4. Sxd4, Sf6. 5. Sxc6, bxc6. 6. e5, De7. 7. De2, Sd5. 8. c4, La6. 9. De4, Sf De2, Sd5. For en sjælden gangs skyld havde jeg forberedt mig og brugt noget tid på denne variant i skotsk. Spiller hvid nu 11. De4 kan det give en hurtig remis ved trækgentagelse.

13 Det var jeg nu ikke indstillet på, jeg ville bare lige se om Steen var! Sort kan i stedet for Sf6 spille Sb6, hvis han ikke er interesseret i remis. 11. b3, d6?! Jeg tror dette er tvivlsomt og at hvid nu kan få en lille men klar fordel. 12. exd6, Dxe Lxe2, Sb4. 14 d7+, Kxd Lg4+?! Bedre er Kd , Kd ?! Igen er Kd2 bedre , c5?! Her skal sort spille Sc2 og vinde kvaliteten. Hvid får trusler mod sorts konge og et stort udviklingsforspring, men jeg har ikke fundet noget helt tilfredsstillende. Efter teksttrækket står sort dårligt og de hvide brikker spiller næsten sig selv! 17. a3, Sc Td1+, Ld Lf3, Lb b4, Ke Sc3, Thd Le3, Kf Sb5, cxb Sxd6, cxd axb4, Td Lf4, Tad b5, opgivet Sort taber mindst en bonde og har intet modspil. Det endte altså med, at jeg vandt med 6½ af 7 og 2½ points forspring til John Noe, der blev nummer 2, bl.a. efter en fornem gevindst over Morten Storgaard i sidste runde. På pladsen holdt Morten Storgaard, Holger Vestergaard, Steen Juul Mortensen & Jesper Maul Hansen bunkebryllup med 3½ point hver. Stefan Hansen fik 2½ point på 7. pladsen mens Steen Funch Petersen havde en skidt turnering og blev sidst med et enkelt point. Sejren i Plus Office er min første som spiller i Herning Skakklub og den første i ca 8 år! 6½ point af 7 i en mestergruppe overgår jeg nok aldrig igen og det er mit bedste resultat nogensinde! (Ole Østergaard) DM i skak i Silkeborg 2009 Jeg deltog sammen med 2 andre spillere fra Herning, Jesper Jørgensen og Birgit Dithlevsen, i DM i skak i Påsken 2009, som foregik på Hotel Scandic i Silkeborg. Det var et spændende DM, og Herning-spillerne klarede sig rimelig godt. Bedst gik det for Birgit Dithlevsen, som i Klasse G5 - gruppe 5 spillede sig til en flot 3. plads med 3½ pts./5 mulige og fik 400 kr. Jesper Jørgensen sluttede på en 9. plads i Klasse G5 gruppe 6 med 2½ pts./5 mulige. Jesper havde stillet lidt større forventninger til turneringen og synes, at hans resultat er lidt skuffende.

14 Jeg selv fik også 2½ pts./5 mulige og endte på en 10. plads i Klasse G5 gruppe 4, hvilket jeg er ganske godt tilfreds med, da jeg scorede lidt over min forventede score. GM Sune Berg Hansen fra Helsingør blev danmarksmester foran Allan Stig Rasmussen og GM Lars Schandorff. Her følger et par partier fra turneringen med spillernes egne noter: Spillet i G5 Gruppe 6, 2. runde, d. 10/ Cecilie Nielsen, Silkeborg (1000) / Jesper Jørgensen, Herning (1196) 1. e4, d5; 2. Sc3, d4; 3. Sa4, e5; 4. Sf3, Ld6; 5. d3 hvid lukker stillingen. Af en eller anden grund tager jeg ikke imod gaven h6?? (Selvfølgelig 5. -, b5); 6. h3?, Sf6; 7. Tg1?? Redder jo ikke springeren på a4 (7. c4, Lb4; 8. Ld2), b5; 8. c3, bxa; 9. Dxa4, Ld7; 10. Db3, Sc6; 11. g4, dxc; 12. bxc, g5; 13. h4, Tb8; 14. Dc4, gxh; 15. g5, hxg; 16. Sxg5, De7; 17. Lg2, Lc5; 18. Le3?! (Lh3 er det rigtige), Lxe3; 19. fxe, Sg4; 20. Ke2 (en lille chance var 20. Dxf7, Dxf7; 21. Sxf7, Kxf7; 22. Lh3), Dxg5; 21. Dc5 det er helt slut for hvid Tb2; 22. Ke1, Sxe3; 23. d4, Dg3; 24. Opgivet Spillet i G5 Gruppe 4, 5. runde, d. 13/ Henrik Hjorth, Herning (1588) / Finn Andersson, Randers (1607) 1. Sf3, d6; 2. c4, Sf6; 3. d4, g6; 4. Sc3, Lg7; 5. e4, o-o; 6. h3, Sbd7; 7. Le3, c6; 8. Dd2, Te8; 9. o-o-o?! (Nok for farligt), a6; 10. a4? (10. e5!, Sh5; 11. g4 og sort får problemer), Da5; 11. Ld3, e5; 12. Lc2, b5; 13. b3, bxc; 14. bxc, Tb8; 15. dxe, Db4; 16. Dd3, Txe5!; 17. Dxd6, Db2; 18. Kd2, Txe4; 19. Tb1, Dxc3 (jeg havde ikke set skyggen af denne flotte kombination); 20. Kxc3, Txe3; 21. fxe, Se4; 22. Kd3, Sxd6; 23. Txb8, Sxb8; 24. Td1, Le6; 25. c5, Lc4? (Finn mente efter partiet, at 25. -, Sc4 er stærkere); 26. Kd2, Sb7?? (Med lidt hjælp går det ); 27. Tb1, Sd7; 28. Txb7, Sxc5; 29. Tb8, Lf8; 30. Se5, Ld5; 31. g4, f6; 32. Sd3, Se4; 33. Ke1, Kg7; 34. Sb4, Ld6; 35. Tb7, Kh6; 36. Sxd5, cxd; 37. Lxe4, dxe; 38. Tb6, Le5; 39. Txa6, Kg5; 40. Kf2, Kh4; 41. Kg2, f5; 42. gxf, gxf; 43. Th6, Kg5; 44. Txh7, f4; 45. exf, Kxf4; 46. a5, e3; 47. a6, e2; 48. Kf2, opgivet (Henrik Hjorth) Holstebro Forår EMT 2009 Holstebro Skakklub afholdte det 15. Forår EMT. Fem tirsdag i maj/juni. Udover at det var frygtelig varmt et par af dagene, var det en god turnering. 30 spillere stillede til start hvoraf de 6 fra Herning.

15 Uddrag fra resultatlisten Mesterklassen 1 plads Erling Høiberg, Holstebro 3,5 3 plads Holger Vestergaard, Herning 2,5 Basis 1 4 plads Søren Gøgsig Broberg, Herning 2,5 Basis 3 1 plads Martin Noe, Herning 4 6 plads Birgit Dithlevsen, Herning ½ Basis 4 1 plads Jesper Jørgensen, Herning 4,5 4 plads Kurt Degn, Herning 1,5 (Kurt Degn) Holdturnering Her er følgende datoer for 2 division og mesterrækken: 1. runde 8 november runde 22 november runde 6 december runde 10 januar runde 31 januar runde 21 februar runde 7 marts 2010 Husk afkryds disse datoer i jeres kalender. Herved undgås afbud. Der har i sommerens forløb været afholdt møder omkring fusionsplaner mellem og 9. HK. Disse er forløbet i en positiv tone. Der er givet grønt lys fra HB, og det ender nok med en fusion. Dog vil 7. HK kun være med i mesterrækken i første omgang. Det indebærer, at der vil foreligge 2 regelsæt omkring op- og nedrykning. Herom kan læses, når bladet for 9. HK udkommer, hvor det vil være udførligt beskrevet. For at fusionen kan gennemføres, skal der afstemning til i de enkelte hovedkredse. (JLJ)

16 Plan for sæsonen 2009/2010 (Med forbehold for ændringer) Oktober: 12. klubturnering 1. runde 19. klubturnering 2. runde 26. udsatte partier November: 02. klubturnering 3. runde 09. holdturnering 16. klubturnering 4. runde 23. holdturnering 30. klubturnering 5. runde December: 07. holdturnering/udsatte partier 14. klubturnering 6. runde 21. Gule-ærter aften Januar: 02. Årets første træk 04. klubturnering 7. runde 11. holdturnering 18. amtsturnering 1. runde 25. amtsturnering 2. runde Februar: 01. holdturnering 08. amtsturnering 3.runde 15. udsatte partier 22. holdturnering Marts: 01. amtsturnering 4. runde 08. holdturnering 15. amtsturnering 5. runde 22. amtsturnering 6. runde 29. amtsturnering 7. runde April: 05. (2. Påskedag) fri for skak 12. lyn/hurtigskak 19. lyn/hurtigskak 25. pokalskak 26. generalforsamling

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 1. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl. 19.00-24.00.

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 1. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 2. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 1. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 4. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016

HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 40.årgang, nr. 1. 2016 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 3. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 2. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg.

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 8.årgang, nr.. HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl.

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr December 2003

Skakklubben Centrum Nr December 2003 Nr. 10 - I dette nummer: Klubturneringen Holdturneringen Kasparov i København Den døde læge Hans Nissen Cup V erdens bedste på lynvisit Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003 Nr. 9 - I dette nummer: Weekend 2003 Klubturneringen 6. runde og hængepartier Skoleskak Hans Nissen Cup ESU generalforsamling Holdturneringen K-skaklandskamp Svend Aage Jensen - på banen igen! Skakklubben

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 2. 2008

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 2. 2008 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 32.årgang, nr. 2. 2008 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 3. 2011 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen?

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen? I dette nummer: Lederen Weekendturneringen Holdturneringen Hans Nissen Cup Klubturneringen Nordic Club Team Championship Massakren i Bilbao Nr. 6 - Hvor skal vi hen? SKAKKLUBBEN Skakklubben Centrum Bestyrelse:

Læs mere

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 6 - November 2004. I dette nummer: Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 6 - November 2004. I dette nummer: Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen Skakklubben Centrum I dette nummer: Op i gear Weekend 2004 Holdturneringen Klubturneringen Hans Nissen Cup i gang Nordisk Mesterskab til Centrum... og meget mere Nr. 6 - Ove Weiss Hartvig Vinder af Weekendturneringen

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Organ for Viborg skakklub (april 2003)

Organ for Viborg skakklub (april 2003) Organ for Viborg skakklub (april 2003) Olav Dalgaards modstander, Gunnar Pedersen, har lige spillet det provokerende træk 8 b5. Olav blev fristet til at slå på e6, men blev det gjort, og hvis det blev

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold:  Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 35.årgang, nr. 2. 2011 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 8 - Oktober 2003

Skakklubben Centrum Nr. 8 - Oktober 2003 Nr. 8 - I dette nummer: En stormester kom til byen Klubturneringen 2. - 5. runde Fra VesterV esterhavsturneringen Vores skak på nettet Styrkelisten Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 01 * 61. årgang DB EMT blev endnu en gang en succes klubhuset var fyldt med koncentrerede kombattanter 4 deltagere. Formandens kommentar

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN 31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN

8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN 8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN SOMMER-SKAK! Siden sidste udgivelse af SKAK- POSTEN har redaktionen ligget underdrejet. Der har været meget at se til i den glade sommerog studentertid.

Læs mere

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen 2012 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012 Sune Berg Hansen Onsdag den 30. maj 2012 Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen kakbladet ISSN 0037-6043 108. årgang, nr. 3, 2012. Udgivet af

Læs mere

Aalborg Skakforening af maj 2005 KLUBBLADET TRIUMF-HOLDET!

Aalborg Skakforening af maj 2005 KLUBBLADET TRIUMF-HOLDET! Aalborg Skakforening af 1889 24. maj 2005 KLUBBLADET TRIUMF-HOLDET! Så lykkedes det. Efter 40 års fravær befinder Aalborg Skakforening sig atter i landets fornemste række, Skakligaen. Fra venstre ses Jørgen

Læs mere

Skakbladet. eg tror, at alle de inviterede spillere til Københavns

Skakbladet. eg tror, at alle de inviterede spillere til Københavns Skakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union April 00 København Skak Unions års Jubilæum Danmarks ny stormester i k-skak Arne Bjørn Jørgensen er udnævnt til CC GM. Han fortæller om sine turneringer og kommenterer

Læs mere

S K A K N Y T. februar 2004 marts MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold:

S K A K N Y T. februar 2004 marts MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold: S K A K N Y T januar Nr.108 februar 2004 marts MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Indkaldelse til generalforsamling den 3. maj 2004 Side 5 : En underlig divisionsturnering 2003-04 af Niels

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 1 - Februar 2004. I dette nummer: Danmarksmester for 4. gang Børge Clausen

Skakklubben Centrum. Skakklubben Centrum. Nr. 1 - Februar 2004. I dette nummer: Danmarksmester for 4. gang Børge Clausen Skakklubben Centrum I dette nummer: Travemünde Byturneringen DM i Døvblindeskak Evans 70 år Holdturneringen Bisseskak Skoleskak i Bramming NM skoleskak 2004 Nr. 1 - Danmarksmester for 4. gang Børge Clausen

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Klubblad nr. 1 April 2016

Klubblad nr. 1 April 2016 Klubblad nr. 1 April 2016 Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 www.oebroskak.dk Juniortræning: Mandag 15:30-18:00 Seniortræning: Mandag 18:00-19:00 Klubaften:

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie!

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie! Interne træk april 1996 årgang 32, nr. 4 God sommerferie! Interne træk april 1996, årgang 32, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Redaktion: Jens Bager Brøndby Nordvej 111, 3.h 2605 Brøndby Bjørn Enemark

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 5 - Oktober 2005. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 5 - Oktober 2005. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Pokalfinalen Klubturneringen ESU generalforsamling Scheiße Nr. 5 - Hvad er dette? Umiddelbart ledes tanken hen på hieroglyffer eller runer, men når sandheden skal frem så er det

Læs mere

SK68-nyt. Nr. Maj 2004, årgang 28. Klubblad for Skakklubben af 1968. ÅM til Martin Matthiesen. Bronze til 1. holdet. 2. holdet igen i 2.

SK68-nyt. Nr. Maj 2004, årgang 28. Klubblad for Skakklubben af 1968. ÅM til Martin Matthiesen. Bronze til 1. holdet. 2. holdet igen i 2. Maj 2004, årgang 28 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr. ÅM til Martin Matthiesen Bronze til 1. holdet 2. holdet igen i 2. division Dobbelt triumf til DM i Køge Generalforsamling Information om

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere