INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:"

Transkript

1 INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE 2015 Hovedsponsor:

2 SIDE 2 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE februar 2015 DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- SKABSMØDE SAMT TEMAMØDE: I ÅR AFHOLDES OVENSTÅENDE PÅ COMWELL MIDDELFART, KARENSMINDEVEJ 3, 5500 MIDDELFART I DAGENE 20. OG 21. MARTS 2015 Indkaldelsen indeholder følgende: side Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde Dagsorden for DGU s ordinære repræsentantskabsmøde 5 Årsberetning 2014 inkl. regnskab 2014, budget 2015 og overslag 2016 Vedlagt Medlemsstatistik pr. 30. september 2014 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Tilbageførsel af kommercielle aktiviteter 7 Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ens DGU-kort til alle 8 Fremsat af Vallø Golfklub, sekunderet af Svendborg Golfklub og Herning Golfklub Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bilag A, CV bestyrelseskandidat Karin Thøgersen 10 Bilag B, CV bestyrelseskandidat Helle Berit Kristensen 11 Bilag C, CV bestyrelseskandidat Ole Nyvold 12 Orientering til deltagerne på repræsentantskabsmødet 13 Lokaleoversigt over Comwell Middelfart 14 Mødet vil være åbent for pressen medmindre forsamlingen konkret vedtager anderledes. Med venlig hilsen Dansk Golf Union Jim Staffensen Formand

3 SIDE 3 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 PROGRAM FOR TEMAMØDE FREDAG 20. MARTS Registrering i hall-området ved lokale F Sandwich, vand/isvand, frugt og kaffebuffet Velkommen (temamødet afholdes i lokale F) v/formand Jim Staffensen Præsentation af aftenens program v/direktør Morten Backhausen Fastholdelse af medlemmer vores vigtigste opgave Fastholdelse og det sociale miljø i golfklubben v/udviklings- og turneringschef Jonas Meyer Jensen Erfaringer fra Sæby Golfklub v/formand Svend Larsen Dialog og videndeling ved bordene Fastholdelse og træningsmiljø v/udviklingskonsulent Mikkel Øhrgaard Erfaringer fra Hillerød Golf Klub v/pga træner Allan Tulloch Dialog og videndeling ved bordene Pause med kaffe og frisk frugt Uddeling af sølvnåle, overrækkelse af Short Game Pris og Bella Pris Miljø på golfbanen mulighed eller trussel? Den nye pesticidbekendtgørelse, hvilken betydning har og får den? v/miljø- og banechef Torben Kastrup Petersen Hvad ved vi om golfbanen, set fra medlemmernes og greenfeespillernes perspektiv? v/banekonsulent Thomas H. Jepsen Erfaringer fra Hornbæk Golfklub v/formand Jens Peter Nielsen Dialog og videndeling ved bordene Afrunding ved bordene Ca Let middag

4 SIDE 4 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 PROGRAM FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 21. MARTS Registrering i hall-området ved lokale F Kaffebuffet med brød, juice og frugt Velkommen (i lokale F) v/formand Jim Staffensen Trends i det danske idrætsmarked v/henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut Orientering fra DGU om seneste nyt v/direktør Morten Backhausen Repræsentantskabsmøde (i lokale F) Ca Ca Frokostbuffet inkl. én vand/øl i restauranten Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet

5 SIDE 5 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DAGSORDEN FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 21. MARTS ) VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslår valg af advokat John Korsø Jensen. 2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER Medlemsstatistik pr. 30. september 2014 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen. 3) BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning er indeholdt i årsberetningen. 4) BEHANDLING AF EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER FRA MEDLEMMERNE Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Tilbageførsel af kommercielle aktiviteter Bestyrelsen foreslår en hel eller en delvis tilbageførsel af de kommercielle aktiviteter. Repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til helt eller delvist at tilbageføre de kommercielle aktiviteter fra DGU Erhverv A/S til Dansk Golf Union samt til eventuelt at beslutte at opløse DGU Erhverv A/S (se side 7). Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ens DGU-kort til alle Fremsat af Vallø Golfklub, sekunderet af Svendborg Golfklub og Herning Golfklub. Dansk Golf Union udsteder fremover ens DGU-kort til alle medlemmer, dvs. at DGU-kortet fremover laves uden en fysisk anmærkning om medlemmet er fuldtids- eller fleksmedlem. (se side 8). Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag (se side 9). 5) FORELÆGGELSE TIL GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENTFORSLAG FOR MEDLEMMER MED FULDT MEDLEMSKAB FOR INDEVÆRENDE ÅR SAMT OVERSLAG FOR DET KOMMENDE ÅR Regnskab med budget er indeholdt i årsberetningen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU er uændret i 2015.

6 SIDE 6 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE ) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER På valg til bestyrelsen er: Ib Dam Schultz, Ribe Golf Klub, ønsker ikke at genopstille Aase Møller-Hansen, Sønderborg Golfklub, ønsker ikke at genopstille Bestyrelseskandidater: Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub, opstillet af bestyrelsen (CV bilag A). Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub, opstillet af bestyrelsen (CV bilag B). Ole Nyvold, Søllerød Golfklub, opstillet af Søllerød Golfklub (CV bilag C). Bestyrelsen foreslår til nyvalg Karin Thøgersen og Helle Berit Kristensen. 7) VALG AF REVISOR Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. 8) VALG AF MEDLEM OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET På valg til udvalget er: Adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub. FORSLAG TIL VALG AF SUPPLEANT Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub. 9) EVENTUELT

7 SIDE 7 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 FORSLAG FRA BESTYRELSEN FORSLAG 1 - TILBAGEFØRSEL AF KOMMERCIELLE AKTIVITETER Bestyrelsens bemærkninger til forslag 1 Bestyrelsens bemærkninger til forslaget om en hel eller en delvis tilbageførsel af de kommercielle aktiviteter fra DGU Erhverv til Dansk Golf Union: Dansk Golf Union og DGU Erhvervs bestyrelser ønsker at styrke det kommercielle arbejde og gøre det kommercielle arbejde til hele organisationens ansvar og ikke et arbejde, der er placeret i datterselskabet DGU Erhverv A/S. Bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, at det kommercielle arbejde i højere grad tager udgangspunkt i Dansk Golf Unions aktiviteter og virksomhedsplan, og dermed i Dansk Golf Unions overordnede strategi, hvor fokus er at skabe værdi for golfklubberne og golfsporten. For at lykkes med dette, kræves en større integration af det kommercielle arbejde i Dansk Golf Union og dermed en samlet ledelse. Herudover kræver succes på det kommercielle område en skærpelse af Dansk Golf Unions omdømme, både i forhold til klubberne, men også i forhold til omverdenen. En opnåelse af dette forudsætter et mere stringent kommunikationsarbejde, hvor både organisatoriske, politiske og kommercielle budskaber koordineres samlet. De salgsmæssige ressourcer i DGU Erhvervs nuværende organisation tænkes samlet i en salgsafdeling i Dansk Golf Union. For at fastholde de erhvervsmæssige kompetencer og netværk i relation til det kommercielle arbejde, påtænkes der oprettet en kommerciel komité i relation til den nye salgsafdeling. En evt. overførsel af aktiviteter er godkendt af Dansk Golf Unions revisor PwC, og vil selskabs- og skattemæssigt ikke påføre Dansk Golf Union yderligere omkostninger. Rent momsmæssigt vil der potentielt være en mindre besparelse for Dansk Golf Union. Det skal understreges, at ovenstående forandring er foreslået i fuld overensstemmelse mellem Dansk Golf Unions og DGU Erhvervs bestyrelser. Fakta: Dansk Golf Unions kommercielle arbejde har siden 2001 været placeret i DGU Erhverv A/S, et 100 % ejet datterselskab. Selskabet har haft egen bestyrelse bestående af erhvervsfolk med kompetencer inden for DGU Erhvervs aktivitetsområder og et netværk blandt erhvervsledere i Danmark. Bevæggrunden for oprettelse af DGU Erhverv i 2001 var at have en organisation og bestyrelse, ved siden af foreningsorganisationen, der var bedre i stand til at udnytte kommercielle muligheder end foreningsorganisationen og en demokratisk valgt bestyrelse.

8 SIDE 8 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 FORSLAG FRA KLUBBERNE FORSLAG 2 - ENS DGU KORT TIL ALLE 1. februar 2015 Forslag til DGU s repræsentantsskabsmøde: Ens dgu- kort til alle Forslaget er stillet af: Vallø Golfklub sekunderet af Svendborg Golfklub, Herning Golfklub Emne Simplificering og optimering af processen omkring udstedelse af DGU- kort til medlemmerne i de danske golfklubber. Indhold Forslaget går på, at Dansk Golf Union fremover udsteder ens dgu- kort til alle medlemmer, dvs at dgu- kortet fremover laves uden en fysisk anmærkning om medlemmet er fuldtids- eller fleksmed- lem. I stedet implementeres og fokuseres på en digital anmærkning omkring medlemskabstype (fleks/fuldtid) til brug i administrations og bookingsystemer. Således vil der fremover kun udstedes dgu- kort til hvert nyt medlem ved indmeldelse i en golfklub, og dette kort skal ikke senere ombyt- tes ved skift af medlemskategori. Baggrund Medlemmer skifter oftere medlemskab og der udstedes nyt kort hver gang der skiftes fra fleks til fuldtid og omvendt. Derved er der unødigt mange processer omkring at ekspedere, kommunikere om og evt. frankere dgu- kortene. Forslaget er tænkt som en optimering af den daglige drift både i klub- og DGU- regi. Det vil stadig via administrations/bookingsystemerne være muligt at skelne mellem fuldtids- og fleksmedlemmer, evt i relation til prissætning af greenfee mv. Vallø Golfklub Køgevej 87 Tlf Køge Fax golf.dk E- mail: golfklub.dk

9 SIDE 9 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG 2 Bestyrelsen forholder sig overordnet set neutral til forslaget. Grunden til, at der i dag er et F på DGU-kortet hos de fleksible medlemmer er, at flere klubber, ved vedtagelsen af forslaget om fleksible medlemskaber tilbage i 2010, ønskede en visuel forskel på DGU-kortene i forhold til, om man var fuldtidsmedlem eller fleksibelt medlem. Dette blev godkendt af repræsentantskabet. En del klubber tillader ikke, at fleksible medlemmer opnår rabatter i forbindelse med spil på banen. Og den visuelle forskel vil derfor gøre det lettere for en banekontrol at identificere, om den pågældende spiller er berettiget til rabat. Ligeledes kan en banekontrol identificere om den pågældende spiller overhovedet er berettiget til spil på banen, idet fleksible medlemmer ikke er omfattet af gensidighedsprincippet vedrørende spil på fremmede baner. Vedrørende det praktiske i Vallø s forslag, vil forslaget kræve, at man heller ikke koder magnetstriben på kortet med et F for ellers skal kortet fortsat skiftes ved skift i medlemsstatus. I 2014 skiftede personer fra fleks til fuldtid og personer fra fuldtid til fleks. Forslaget indebærer dermed en administrativ forenkling af udstedelsen af knap DGU-kort, både for klubberne og for Dansk Golf Union. Der vil for Dansk Golf Union være engangsomkostninger på ca. kr i forbindelse med gennemførelsen af dette forslag. Dette er til omgørelse af programmering i DGU-basen i forbindelse med mærkning af kortet og indstilling af kortmaskinen.

10 SIDE 10 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag A, CV Karin Thøgersen CV Karin Thøgersen Kontaktoplysninger Mobil: Mail: Gennem min erfaring - dels mange år i detailhandelen, og 10 års bestyrelsesarbejde, mener jeg at kunne bidrage til at udvikle golfsporten, blandt andet ved at have særlig fokus på klubudvikling, og på hvordan DGU kan understøtte en stadig optimering og effektivisering af driften i de danske golfklubber, samtidig med at vi skaber positive og begejstrede golfspillere. Positive og begejstrede golfspillere tiltrækker nye golfspillere. Golf: Startede med at spille golf i 1998 i Hedeland Golfklub. Deltaget i juniorarbejdet i 8 år, elitearbejdet i 5 år, medlem af bestyrelsen siden 2005, heraf 8 år som næstformand, og de seneste 2 år som formand. Har stået for udarbejdelse og implementering af Vision Hedeland i 2006, samt efterfølgende virksomhedsplaner og handlingsplaner. Rekruttering og ansættelse af personale - samt i vakante perioder varetaget forretningschefens opgaver. Med andre ord har jeg haft hænderne godt nede i den daglige drift. Erhverv: 22 år i detailhandel, først som indkøber i Dansk Supermarked og Metro, og de sidste 12 år som salgschef for IKEA Danmark, herunder også ansvarlig for markedsføring, og medlem af ledelsesgruppen. Projektansvarlig for IKEA Retail Traning Center. Diverse projektopgaver, såsom ombygninger/nybygning af varehuse, effektivisering af sortiment etc. Jeg stoppede i IKEA ultimo 2000 for at få mere tid sammen med min familie. Kompetencer: Med en baggrund som leder i professionelle og internationale detailhandelskæder får man en praktisk indfaldsvinkel til en række områder: Ledelse af mange medarbejdere Planlægning, styring og kontrol af konceptudvikling Kundeforståelse Service management Markedsføring Økonomistyring Eksekvering af strategier med fokus på bundlinien Alt med en praktisk orienteret indfaldsvinkel. Personlige data: Født 29. sept Gift, har voksne børn. Familien spiller golf. 9

11 SIDE 11 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag B, CV Helle Berit Kristensen CV: Helle Berit Kristensen, Åstrupvej 64, 9800 Hjørring Kontaktoplysninger: Mobil: , mail: eller Lidt om mig selv: Jeg er født den 25. marts 1963, jeg har 2 børn Thomas på 24 år og Mette på 19 år. Det var mine børn der fik mig involveret i golfens verden. Jeg startede i 2005 i Hjørring Golfklub. Jeg spiller i hcp. 9,8. Jeg har spillet fodbold i 25 år i Fortuna, været aktiv spejder i 27 år og dyrket både atletik og volleyball. Jeg har været involveret i foreningsarbejde siden jeg var 15 år (spejderleder, fodboldtræner og juniortræner i golf) Uddannelse: Lærer PD i ledelse (skoleudvikling og organisering) PD i specialpædagogik Erhverv: Arbejdet 10 år som lærer, 5 år på en friskole og 5 år på en lille kommuneskole Arbejdet 15 år som skoleleder, de sidste 8 år på Hirtshals skole, som er en kommuneskole med 920 elever og 120 medarbejdere. Kvalifikationer og tillidshverv: Har været formand for juniorudvalget i Hjørring Golfklub fra Er distriktsleder i Distrikt 1 og har været det siden 2008 Har stort kendskab til organisering af juniorarbejde Har stort kendskab til børn og unge, både gennem mit arbejde, men også gennem juniorarbejdet gennem snart mange år Har stor erfaring med foreningsarbejde generelt Er iderig, kreativ, har gåpåmod og ofte er der ikke langt fra tanke til handling Mine intentioner: Jeg vil gerne yde en indsats i golfsporten i Danmark, så vi får vendt udviklingen i antallet af medlemmer i golfklubberne, både på juniorsiden og generelt. Jeg vil gerne have fokus på juniorerne, da det er vores fødekæde. Dette kan eksempelvis gøres ved udvikling af redskaber, der skal understøtte klubbernes juniorudvalgs arbejde. Jeg vil også gerne arbejde for, at golf bliver en mere synlig idrætsaktivitet i folkeskolen enten som linjefag for de ældste elever, eller som aktivitet om eftermiddagen hvor skole og golfklubbens træner indgår i et samarbejde. 10

12 SIDE 12 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag C, CV Ole Nyvold Curriculum vitae: Ole Nyvold Hvorfor DGU: Med udgangspunkt i min erfaring fra Værløse Golfklub kombineret med min faglige baggrund tror jeg, at jeg kan tilføre bestyrelsen i DGU relevant regnskabs- og økonomistyringsviden. I forhold til klubdriften, der ligger mit hjerte nært, vil jeg naturligt trække på den erfaring, som jeg - gennem tiden - har opbygget. Det gælder naturligt også den erfaring, der er opbygget gennem det strategiske samarbejde i Firkløver-regi og de erfaringer, der er høstet i erfa-samarbejdet mellem de nordsjællandske klubber. Golf: Medlem i Søllerød Golfklub. Har indtil november 2014 siddet i bestyrelsen i Værløse Golfklub gennem 14 år (6 år som kasserer, 2 år som næstformand og 6 år som formand). Er stolt af, at jeg har været én af de drivende kræfter bag den meget positive udvikling, som Værløse Golfklub har gennemført. Beskæftigelse: Siden 2009 ejer af Basic Business Consulting ApS. Opgaverne koncentrerer sig omkring ledelsesrådgivning i forbindelse med optimering af driften, tilkøb og frasalg af aktiviteter kombineret med de særlige aktiviteter, der knytter sig til turn-around situationer. Hertil kommer bestyrelsesopgaver. Kunderne er primært små og mellemstore virksomheder. Kvalifikationer: Faglige: Personlige: - Overordnet ledelse - Resultatskabende - Strategiudvikling og implementering - Analytisk - Udvikling af forretningsmodeller og - Vedholdende og forretningskoncepter engageret - Organisatorisk tilpasning - Samarbejdende - Økonomistyring og budgettering - Kommunikerende - Implementering af forretnings- - Involverende og systemer initiativrig - Forandringsledelse - Lyttende Baggrund: Født 1953 Cand.merc. i budgettering og økonomistyring 27 år som controller, økonomidirektør, koncerndirektør og adm.direktør i danske såvel som udenlandske virksomheder. 3 år i Toronto, Canada og 3 år i Bruxelles, Belgien. 25 år som bestyrelsesmedlem i datterselskaber og i små og mellemstore virksomheder. Familie: Data: Golfklubber: Gift med Helen Høgh Petersen (golfspiller) børn (2 kuld) Ulrik og Sidsel, Camilla og Christoffer. 84-årig golfspillende svigermor. Højbjerggårdsvej 39 DK-2840 Holte. Mobil: Mit kandidatur til bestyrelsen i DGU støttes bl.a. af følgende nordsjællandske golfklubber: Gilleleje Golfklub, Furesø Golfklub, Hornbæk Golfklub, Fredensborg Golfklub, Søllerød Golfklub, Hjortespring Golfklub, Helsingør Golfklub, Nivå Golfklub 11 ORIENTERING TIL DELTAGERNE PÅ DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE

13 SIDE 13 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 ORIENTERING TIL DELTAGERNE PÅ DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE Opmærksomheden henledes på DGU s vedtægter 4, som indebærer, at repræsentantskabet består af bestyrelsens medlemmer samt højst to befuldmægtigede repræsentanter for hver af de klubber, der er optaget med fuldt medlemskab af DGU. Deltagerne er repræsentantskabet, DGU s udvalgs- og komité medlemmer samt ansatte, de af DGU inviterede gæster samt klubbernes øvrige tilmeldte. Taleret på repræsentantskabet har repræsentantskabet medmindre bestyrelsen tillader, at andre deltagere får ordet. Der udarbejdes en liste med navnene på repræsentantskabet. Listen overdrages i kopi til dirigenten, når denne er valgt. DGU s sekretariat DGU s sekretariat oprettes ved lokale F fredag fra kl og lørdag fra kl Vi anmoder om, at deltagerne på temamødet lader sig registrere allerede fredag. Her udleveres ved ankomst deltagerliste, navneskilte samt kuvert med stemmesedler, som der skal kvitteres for. Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden lørdag kl for at: Blive registreret som værende til stede Få udleveret kuvert med stemmesedler Indkvartering Ved ankomst (check-ind fra kl ) checkes ind i receptionen. Ved afrejsen (check-ud senest kl ) bedes venligst betalt for ekstraydelser, såsom telefon, roomservice og lignende, som ikke er inkluderet i prisen. Receptionen vil være behjælpelig med henstillen af eventuel bagage efter check-ud.

14 SIDE 14 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LOKALE OVERSIGT OVER COMWELL MIDDELFART TEMA & REP. MØDE F FROKOST 1. SAL

15 Idrættens Hus Brøndby Idrættens Stadion Hus 20 Brøndby 2605 Brøndby Stadion 20 t Brøndby t +45 f danskgolfunion.dk golf.dk golf.dk

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 18. december 2014 VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dansk Golf Union afholder repræsentantskabsmøde på Comwell i Middelfart lørdag den 21. marts

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor: INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 1 TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Dansk Golf Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde samt temamøde: I år afholdes ovenstående på

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21. 20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Deltagere fra DGU: Kristian Bach, Tange

Læs mere

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere