INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:"

Transkript

1 INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE 2015 Hovedsponsor:

2 SIDE 2 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE februar 2015 DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- SKABSMØDE SAMT TEMAMØDE: I ÅR AFHOLDES OVENSTÅENDE PÅ COMWELL MIDDELFART, KARENSMINDEVEJ 3, 5500 MIDDELFART I DAGENE 20. OG 21. MARTS 2015 Indkaldelsen indeholder følgende: side Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde Dagsorden for DGU s ordinære repræsentantskabsmøde 5 Årsberetning 2014 inkl. regnskab 2014, budget 2015 og overslag 2016 Vedlagt Medlemsstatistik pr. 30. september 2014 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Tilbageførsel af kommercielle aktiviteter 7 Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ens DGU-kort til alle 8 Fremsat af Vallø Golfklub, sekunderet af Svendborg Golfklub og Herning Golfklub Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bilag A, CV bestyrelseskandidat Karin Thøgersen 10 Bilag B, CV bestyrelseskandidat Helle Berit Kristensen 11 Bilag C, CV bestyrelseskandidat Ole Nyvold 12 Orientering til deltagerne på repræsentantskabsmødet 13 Lokaleoversigt over Comwell Middelfart 14 Mødet vil være åbent for pressen medmindre forsamlingen konkret vedtager anderledes. Med venlig hilsen Dansk Golf Union Jim Staffensen Formand

3 SIDE 3 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 PROGRAM FOR TEMAMØDE FREDAG 20. MARTS Registrering i hall-området ved lokale F Sandwich, vand/isvand, frugt og kaffebuffet Velkommen (temamødet afholdes i lokale F) v/formand Jim Staffensen Præsentation af aftenens program v/direktør Morten Backhausen Fastholdelse af medlemmer vores vigtigste opgave Fastholdelse og det sociale miljø i golfklubben v/udviklings- og turneringschef Jonas Meyer Jensen Erfaringer fra Sæby Golfklub v/formand Svend Larsen Dialog og videndeling ved bordene Fastholdelse og træningsmiljø v/udviklingskonsulent Mikkel Øhrgaard Erfaringer fra Hillerød Golf Klub v/pga træner Allan Tulloch Dialog og videndeling ved bordene Pause med kaffe og frisk frugt Uddeling af sølvnåle, overrækkelse af Short Game Pris og Bella Pris Miljø på golfbanen mulighed eller trussel? Den nye pesticidbekendtgørelse, hvilken betydning har og får den? v/miljø- og banechef Torben Kastrup Petersen Hvad ved vi om golfbanen, set fra medlemmernes og greenfeespillernes perspektiv? v/banekonsulent Thomas H. Jepsen Erfaringer fra Hornbæk Golfklub v/formand Jens Peter Nielsen Dialog og videndeling ved bordene Afrunding ved bordene Ca Let middag

4 SIDE 4 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 PROGRAM FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 21. MARTS Registrering i hall-området ved lokale F Kaffebuffet med brød, juice og frugt Velkommen (i lokale F) v/formand Jim Staffensen Trends i det danske idrætsmarked v/henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut Orientering fra DGU om seneste nyt v/direktør Morten Backhausen Repræsentantskabsmøde (i lokale F) Ca Ca Frokostbuffet inkl. én vand/øl i restauranten Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet

5 SIDE 5 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DAGSORDEN FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 21. MARTS ) VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslår valg af advokat John Korsø Jensen. 2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER Medlemsstatistik pr. 30. september 2014 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen. 3) BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning er indeholdt i årsberetningen. 4) BEHANDLING AF EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER FRA MEDLEMMERNE Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Tilbageførsel af kommercielle aktiviteter Bestyrelsen foreslår en hel eller en delvis tilbageførsel af de kommercielle aktiviteter. Repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til helt eller delvist at tilbageføre de kommercielle aktiviteter fra DGU Erhverv A/S til Dansk Golf Union samt til eventuelt at beslutte at opløse DGU Erhverv A/S (se side 7). Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ens DGU-kort til alle Fremsat af Vallø Golfklub, sekunderet af Svendborg Golfklub og Herning Golfklub. Dansk Golf Union udsteder fremover ens DGU-kort til alle medlemmer, dvs. at DGU-kortet fremover laves uden en fysisk anmærkning om medlemmet er fuldtids- eller fleksmedlem. (se side 8). Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag (se side 9). 5) FORELÆGGELSE TIL GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENTFORSLAG FOR MEDLEMMER MED FULDT MEDLEMSKAB FOR INDEVÆRENDE ÅR SAMT OVERSLAG FOR DET KOMMENDE ÅR Regnskab med budget er indeholdt i årsberetningen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU er uændret i 2015.

6 SIDE 6 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE ) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER På valg til bestyrelsen er: Ib Dam Schultz, Ribe Golf Klub, ønsker ikke at genopstille Aase Møller-Hansen, Sønderborg Golfklub, ønsker ikke at genopstille Bestyrelseskandidater: Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub, opstillet af bestyrelsen (CV bilag A). Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub, opstillet af bestyrelsen (CV bilag B). Ole Nyvold, Søllerød Golfklub, opstillet af Søllerød Golfklub (CV bilag C). Bestyrelsen foreslår til nyvalg Karin Thøgersen og Helle Berit Kristensen. 7) VALG AF REVISOR Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. 8) VALG AF MEDLEM OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET På valg til udvalget er: Adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub. FORSLAG TIL VALG AF SUPPLEANT Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub. 9) EVENTUELT

7 SIDE 7 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 FORSLAG FRA BESTYRELSEN FORSLAG 1 - TILBAGEFØRSEL AF KOMMERCIELLE AKTIVITETER Bestyrelsens bemærkninger til forslag 1 Bestyrelsens bemærkninger til forslaget om en hel eller en delvis tilbageførsel af de kommercielle aktiviteter fra DGU Erhverv til Dansk Golf Union: Dansk Golf Union og DGU Erhvervs bestyrelser ønsker at styrke det kommercielle arbejde og gøre det kommercielle arbejde til hele organisationens ansvar og ikke et arbejde, der er placeret i datterselskabet DGU Erhverv A/S. Bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, at det kommercielle arbejde i højere grad tager udgangspunkt i Dansk Golf Unions aktiviteter og virksomhedsplan, og dermed i Dansk Golf Unions overordnede strategi, hvor fokus er at skabe værdi for golfklubberne og golfsporten. For at lykkes med dette, kræves en større integration af det kommercielle arbejde i Dansk Golf Union og dermed en samlet ledelse. Herudover kræver succes på det kommercielle område en skærpelse af Dansk Golf Unions omdømme, både i forhold til klubberne, men også i forhold til omverdenen. En opnåelse af dette forudsætter et mere stringent kommunikationsarbejde, hvor både organisatoriske, politiske og kommercielle budskaber koordineres samlet. De salgsmæssige ressourcer i DGU Erhvervs nuværende organisation tænkes samlet i en salgsafdeling i Dansk Golf Union. For at fastholde de erhvervsmæssige kompetencer og netværk i relation til det kommercielle arbejde, påtænkes der oprettet en kommerciel komité i relation til den nye salgsafdeling. En evt. overførsel af aktiviteter er godkendt af Dansk Golf Unions revisor PwC, og vil selskabs- og skattemæssigt ikke påføre Dansk Golf Union yderligere omkostninger. Rent momsmæssigt vil der potentielt være en mindre besparelse for Dansk Golf Union. Det skal understreges, at ovenstående forandring er foreslået i fuld overensstemmelse mellem Dansk Golf Unions og DGU Erhvervs bestyrelser. Fakta: Dansk Golf Unions kommercielle arbejde har siden 2001 været placeret i DGU Erhverv A/S, et 100 % ejet datterselskab. Selskabet har haft egen bestyrelse bestående af erhvervsfolk med kompetencer inden for DGU Erhvervs aktivitetsområder og et netværk blandt erhvervsledere i Danmark. Bevæggrunden for oprettelse af DGU Erhverv i 2001 var at have en organisation og bestyrelse, ved siden af foreningsorganisationen, der var bedre i stand til at udnytte kommercielle muligheder end foreningsorganisationen og en demokratisk valgt bestyrelse.

8 SIDE 8 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 FORSLAG FRA KLUBBERNE FORSLAG 2 - ENS DGU KORT TIL ALLE 1. februar 2015 Forslag til DGU s repræsentantsskabsmøde: Ens dgu- kort til alle Forslaget er stillet af: Vallø Golfklub sekunderet af Svendborg Golfklub, Herning Golfklub Emne Simplificering og optimering af processen omkring udstedelse af DGU- kort til medlemmerne i de danske golfklubber. Indhold Forslaget går på, at Dansk Golf Union fremover udsteder ens dgu- kort til alle medlemmer, dvs at dgu- kortet fremover laves uden en fysisk anmærkning om medlemmet er fuldtids- eller fleksmed- lem. I stedet implementeres og fokuseres på en digital anmærkning omkring medlemskabstype (fleks/fuldtid) til brug i administrations og bookingsystemer. Således vil der fremover kun udstedes dgu- kort til hvert nyt medlem ved indmeldelse i en golfklub, og dette kort skal ikke senere ombyt- tes ved skift af medlemskategori. Baggrund Medlemmer skifter oftere medlemskab og der udstedes nyt kort hver gang der skiftes fra fleks til fuldtid og omvendt. Derved er der unødigt mange processer omkring at ekspedere, kommunikere om og evt. frankere dgu- kortene. Forslaget er tænkt som en optimering af den daglige drift både i klub- og DGU- regi. Det vil stadig via administrations/bookingsystemerne være muligt at skelne mellem fuldtids- og fleksmedlemmer, evt i relation til prissætning af greenfee mv. Vallø Golfklub Køgevej 87 Tlf Køge Fax golf.dk E- mail: golfklub.dk

9 SIDE 9 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG 2 Bestyrelsen forholder sig overordnet set neutral til forslaget. Grunden til, at der i dag er et F på DGU-kortet hos de fleksible medlemmer er, at flere klubber, ved vedtagelsen af forslaget om fleksible medlemskaber tilbage i 2010, ønskede en visuel forskel på DGU-kortene i forhold til, om man var fuldtidsmedlem eller fleksibelt medlem. Dette blev godkendt af repræsentantskabet. En del klubber tillader ikke, at fleksible medlemmer opnår rabatter i forbindelse med spil på banen. Og den visuelle forskel vil derfor gøre det lettere for en banekontrol at identificere, om den pågældende spiller er berettiget til rabat. Ligeledes kan en banekontrol identificere om den pågældende spiller overhovedet er berettiget til spil på banen, idet fleksible medlemmer ikke er omfattet af gensidighedsprincippet vedrørende spil på fremmede baner. Vedrørende det praktiske i Vallø s forslag, vil forslaget kræve, at man heller ikke koder magnetstriben på kortet med et F for ellers skal kortet fortsat skiftes ved skift i medlemsstatus. I 2014 skiftede personer fra fleks til fuldtid og personer fra fuldtid til fleks. Forslaget indebærer dermed en administrativ forenkling af udstedelsen af knap DGU-kort, både for klubberne og for Dansk Golf Union. Der vil for Dansk Golf Union være engangsomkostninger på ca. kr i forbindelse med gennemførelsen af dette forslag. Dette er til omgørelse af programmering i DGU-basen i forbindelse med mærkning af kortet og indstilling af kortmaskinen.

10 SIDE 10 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag A, CV Karin Thøgersen CV Karin Thøgersen Kontaktoplysninger Mobil: Mail: Gennem min erfaring - dels mange år i detailhandelen, og 10 års bestyrelsesarbejde, mener jeg at kunne bidrage til at udvikle golfsporten, blandt andet ved at have særlig fokus på klubudvikling, og på hvordan DGU kan understøtte en stadig optimering og effektivisering af driften i de danske golfklubber, samtidig med at vi skaber positive og begejstrede golfspillere. Positive og begejstrede golfspillere tiltrækker nye golfspillere. Golf: Startede med at spille golf i 1998 i Hedeland Golfklub. Deltaget i juniorarbejdet i 8 år, elitearbejdet i 5 år, medlem af bestyrelsen siden 2005, heraf 8 år som næstformand, og de seneste 2 år som formand. Har stået for udarbejdelse og implementering af Vision Hedeland i 2006, samt efterfølgende virksomhedsplaner og handlingsplaner. Rekruttering og ansættelse af personale - samt i vakante perioder varetaget forretningschefens opgaver. Med andre ord har jeg haft hænderne godt nede i den daglige drift. Erhverv: 22 år i detailhandel, først som indkøber i Dansk Supermarked og Metro, og de sidste 12 år som salgschef for IKEA Danmark, herunder også ansvarlig for markedsføring, og medlem af ledelsesgruppen. Projektansvarlig for IKEA Retail Traning Center. Diverse projektopgaver, såsom ombygninger/nybygning af varehuse, effektivisering af sortiment etc. Jeg stoppede i IKEA ultimo 2000 for at få mere tid sammen med min familie. Kompetencer: Med en baggrund som leder i professionelle og internationale detailhandelskæder får man en praktisk indfaldsvinkel til en række områder: Ledelse af mange medarbejdere Planlægning, styring og kontrol af konceptudvikling Kundeforståelse Service management Markedsføring Økonomistyring Eksekvering af strategier med fokus på bundlinien Alt med en praktisk orienteret indfaldsvinkel. Personlige data: Født 29. sept Gift, har voksne børn. Familien spiller golf. 9

11 SIDE 11 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag B, CV Helle Berit Kristensen CV: Helle Berit Kristensen, Åstrupvej 64, 9800 Hjørring Kontaktoplysninger: Mobil: , mail: eller Lidt om mig selv: Jeg er født den 25. marts 1963, jeg har 2 børn Thomas på 24 år og Mette på 19 år. Det var mine børn der fik mig involveret i golfens verden. Jeg startede i 2005 i Hjørring Golfklub. Jeg spiller i hcp. 9,8. Jeg har spillet fodbold i 25 år i Fortuna, været aktiv spejder i 27 år og dyrket både atletik og volleyball. Jeg har været involveret i foreningsarbejde siden jeg var 15 år (spejderleder, fodboldtræner og juniortræner i golf) Uddannelse: Lærer PD i ledelse (skoleudvikling og organisering) PD i specialpædagogik Erhverv: Arbejdet 10 år som lærer, 5 år på en friskole og 5 år på en lille kommuneskole Arbejdet 15 år som skoleleder, de sidste 8 år på Hirtshals skole, som er en kommuneskole med 920 elever og 120 medarbejdere. Kvalifikationer og tillidshverv: Har været formand for juniorudvalget i Hjørring Golfklub fra Er distriktsleder i Distrikt 1 og har været det siden 2008 Har stort kendskab til organisering af juniorarbejde Har stort kendskab til børn og unge, både gennem mit arbejde, men også gennem juniorarbejdet gennem snart mange år Har stor erfaring med foreningsarbejde generelt Er iderig, kreativ, har gåpåmod og ofte er der ikke langt fra tanke til handling Mine intentioner: Jeg vil gerne yde en indsats i golfsporten i Danmark, så vi får vendt udviklingen i antallet af medlemmer i golfklubberne, både på juniorsiden og generelt. Jeg vil gerne have fokus på juniorerne, da det er vores fødekæde. Dette kan eksempelvis gøres ved udvikling af redskaber, der skal understøtte klubbernes juniorudvalgs arbejde. Jeg vil også gerne arbejde for, at golf bliver en mere synlig idrætsaktivitet i folkeskolen enten som linjefag for de ældste elever, eller som aktivitet om eftermiddagen hvor skole og golfklubbens træner indgår i et samarbejde. 10

12 SIDE 12 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag C, CV Ole Nyvold Curriculum vitae: Ole Nyvold Hvorfor DGU: Med udgangspunkt i min erfaring fra Værløse Golfklub kombineret med min faglige baggrund tror jeg, at jeg kan tilføre bestyrelsen i DGU relevant regnskabs- og økonomistyringsviden. I forhold til klubdriften, der ligger mit hjerte nært, vil jeg naturligt trække på den erfaring, som jeg - gennem tiden - har opbygget. Det gælder naturligt også den erfaring, der er opbygget gennem det strategiske samarbejde i Firkløver-regi og de erfaringer, der er høstet i erfa-samarbejdet mellem de nordsjællandske klubber. Golf: Medlem i Søllerød Golfklub. Har indtil november 2014 siddet i bestyrelsen i Værløse Golfklub gennem 14 år (6 år som kasserer, 2 år som næstformand og 6 år som formand). Er stolt af, at jeg har været én af de drivende kræfter bag den meget positive udvikling, som Værløse Golfklub har gennemført. Beskæftigelse: Siden 2009 ejer af Basic Business Consulting ApS. Opgaverne koncentrerer sig omkring ledelsesrådgivning i forbindelse med optimering af driften, tilkøb og frasalg af aktiviteter kombineret med de særlige aktiviteter, der knytter sig til turn-around situationer. Hertil kommer bestyrelsesopgaver. Kunderne er primært små og mellemstore virksomheder. Kvalifikationer: Faglige: Personlige: - Overordnet ledelse - Resultatskabende - Strategiudvikling og implementering - Analytisk - Udvikling af forretningsmodeller og - Vedholdende og forretningskoncepter engageret - Organisatorisk tilpasning - Samarbejdende - Økonomistyring og budgettering - Kommunikerende - Implementering af forretnings- - Involverende og systemer initiativrig - Forandringsledelse - Lyttende Baggrund: Født 1953 Cand.merc. i budgettering og økonomistyring 27 år som controller, økonomidirektør, koncerndirektør og adm.direktør i danske såvel som udenlandske virksomheder. 3 år i Toronto, Canada og 3 år i Bruxelles, Belgien. 25 år som bestyrelsesmedlem i datterselskaber og i små og mellemstore virksomheder. Familie: Data: Golfklubber: Gift med Helen Høgh Petersen (golfspiller) børn (2 kuld) Ulrik og Sidsel, Camilla og Christoffer. 84-årig golfspillende svigermor. Højbjerggårdsvej 39 DK-2840 Holte. Mobil: Mit kandidatur til bestyrelsen i DGU støttes bl.a. af følgende nordsjællandske golfklubber: Gilleleje Golfklub, Furesø Golfklub, Hornbæk Golfklub, Fredensborg Golfklub, Søllerød Golfklub, Hjortespring Golfklub, Helsingør Golfklub, Nivå Golfklub 11 ORIENTERING TIL DELTAGERNE PÅ DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE

13 SIDE 13 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 ORIENTERING TIL DELTAGERNE PÅ DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE Opmærksomheden henledes på DGU s vedtægter 4, som indebærer, at repræsentantskabet består af bestyrelsens medlemmer samt højst to befuldmægtigede repræsentanter for hver af de klubber, der er optaget med fuldt medlemskab af DGU. Deltagerne er repræsentantskabet, DGU s udvalgs- og komité medlemmer samt ansatte, de af DGU inviterede gæster samt klubbernes øvrige tilmeldte. Taleret på repræsentantskabet har repræsentantskabet medmindre bestyrelsen tillader, at andre deltagere får ordet. Der udarbejdes en liste med navnene på repræsentantskabet. Listen overdrages i kopi til dirigenten, når denne er valgt. DGU s sekretariat DGU s sekretariat oprettes ved lokale F fredag fra kl og lørdag fra kl Vi anmoder om, at deltagerne på temamødet lader sig registrere allerede fredag. Her udleveres ved ankomst deltagerliste, navneskilte samt kuvert med stemmesedler, som der skal kvitteres for. Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden lørdag kl for at: Blive registreret som værende til stede Få udleveret kuvert med stemmesedler Indkvartering Ved ankomst (check-ind fra kl ) checkes ind i receptionen. Ved afrejsen (check-ud senest kl ) bedes venligst betalt for ekstraydelser, såsom telefon, roomservice og lignende, som ikke er inkluderet i prisen. Receptionen vil være behjælpelig med henstillen af eventuel bagage efter check-ud.

14 SIDE 14 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LOKALE OVERSIGT OVER COMWELL MIDDELFART TEMA & REP. MØDE F FROKOST 1. SAL

15 Idrættens Hus Brøndby Idrættens Stadion Hus 20 Brøndby 2605 Brøndby Stadion 20 t Brøndby t +45 f danskgolfunion.dk golf.dk golf.dk

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 18. december 2014 VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dansk Golf Union afholder repræsentantskabsmøde på Comwell i Middelfart lørdag den 21. marts

Læs mere

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Dansk Golf Unions repræsentantskab DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby t +45 43 26 27 00 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk 19. december 2017 Protektor: H.K.H. Kronprinsesse

Læs mere

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor: INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 1 TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Dansk Golf Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde samt temamøde: I år afholdes ovenstående på

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Indkaldelse til. Hovedsponsor:

Indkaldelse til. Hovedsponsor: Indkaldelse til TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE 2013 side 2 tema- og REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 18.2.2013 Dansk Golf Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde samt temamøde, som i år afholdes

Læs mere

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde samt Temamøde Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 25. og 26. marts 2011 24. februar 2011 Indkaldelsen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København

Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København 19. februar 2008 Indkaldelsen indeholder følgende materiale til repræsentantskabsmødet: Program for tema- og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen 28. februar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Kolding Golf Club, Egtved Allé 10, 6000 Kolding Mandag den 7. februar 2011 kl. 17.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANT- SKABSMØDE

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANT- SKABSMØDE INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANT- SKABSMØDE 2016 Hovedsponsor: 2 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 22. februar 2016 DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- SKABSMØDE SAMT TEMAMØDE:

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber Udviklingskonference 17. november 2012 PROGRAM FOREDRAGSHOLDER PANELDEBAT WORKSHOPS Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 16. maj 2013 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 2013 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere