INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:"

Transkript

1 INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE 2015 Hovedsponsor:

2 SIDE 2 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE februar 2015 DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- SKABSMØDE SAMT TEMAMØDE: I ÅR AFHOLDES OVENSTÅENDE PÅ COMWELL MIDDELFART, KARENSMINDEVEJ 3, 5500 MIDDELFART I DAGENE 20. OG 21. MARTS 2015 Indkaldelsen indeholder følgende: side Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde Dagsorden for DGU s ordinære repræsentantskabsmøde 5 Årsberetning 2014 inkl. regnskab 2014, budget 2015 og overslag 2016 Vedlagt Medlemsstatistik pr. 30. september 2014 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Tilbageførsel af kommercielle aktiviteter 7 Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ens DGU-kort til alle 8 Fremsat af Vallø Golfklub, sekunderet af Svendborg Golfklub og Herning Golfklub Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bilag A, CV bestyrelseskandidat Karin Thøgersen 10 Bilag B, CV bestyrelseskandidat Helle Berit Kristensen 11 Bilag C, CV bestyrelseskandidat Ole Nyvold 12 Orientering til deltagerne på repræsentantskabsmødet 13 Lokaleoversigt over Comwell Middelfart 14 Mødet vil være åbent for pressen medmindre forsamlingen konkret vedtager anderledes. Med venlig hilsen Dansk Golf Union Jim Staffensen Formand

3 SIDE 3 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 PROGRAM FOR TEMAMØDE FREDAG 20. MARTS Registrering i hall-området ved lokale F Sandwich, vand/isvand, frugt og kaffebuffet Velkommen (temamødet afholdes i lokale F) v/formand Jim Staffensen Præsentation af aftenens program v/direktør Morten Backhausen Fastholdelse af medlemmer vores vigtigste opgave Fastholdelse og det sociale miljø i golfklubben v/udviklings- og turneringschef Jonas Meyer Jensen Erfaringer fra Sæby Golfklub v/formand Svend Larsen Dialog og videndeling ved bordene Fastholdelse og træningsmiljø v/udviklingskonsulent Mikkel Øhrgaard Erfaringer fra Hillerød Golf Klub v/pga træner Allan Tulloch Dialog og videndeling ved bordene Pause med kaffe og frisk frugt Uddeling af sølvnåle, overrækkelse af Short Game Pris og Bella Pris Miljø på golfbanen mulighed eller trussel? Den nye pesticidbekendtgørelse, hvilken betydning har og får den? v/miljø- og banechef Torben Kastrup Petersen Hvad ved vi om golfbanen, set fra medlemmernes og greenfeespillernes perspektiv? v/banekonsulent Thomas H. Jepsen Erfaringer fra Hornbæk Golfklub v/formand Jens Peter Nielsen Dialog og videndeling ved bordene Afrunding ved bordene Ca Let middag

4 SIDE 4 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 PROGRAM FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 21. MARTS Registrering i hall-området ved lokale F Kaffebuffet med brød, juice og frugt Velkommen (i lokale F) v/formand Jim Staffensen Trends i det danske idrætsmarked v/henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut Orientering fra DGU om seneste nyt v/direktør Morten Backhausen Repræsentantskabsmøde (i lokale F) Ca Ca Frokostbuffet inkl. én vand/øl i restauranten Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet

5 SIDE 5 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DAGSORDEN FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG 21. MARTS ) VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslår valg af advokat John Korsø Jensen. 2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER Medlemsstatistik pr. 30. september 2014 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen. 3) BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning er indeholdt i årsberetningen. 4) BEHANDLING AF EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER FRA MEDLEMMERNE Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 Tilbageførsel af kommercielle aktiviteter Bestyrelsen foreslår en hel eller en delvis tilbageførsel af de kommercielle aktiviteter. Repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til helt eller delvist at tilbageføre de kommercielle aktiviteter fra DGU Erhverv A/S til Dansk Golf Union samt til eventuelt at beslutte at opløse DGU Erhverv A/S (se side 7). Forslag fra klubberne: Forslag 2 Ens DGU-kort til alle Fremsat af Vallø Golfklub, sekunderet af Svendborg Golfklub og Herning Golfklub. Dansk Golf Union udsteder fremover ens DGU-kort til alle medlemmer, dvs. at DGU-kortet fremover laves uden en fysisk anmærkning om medlemmet er fuldtids- eller fleksmedlem. (se side 8). Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag (se side 9). 5) FORELÆGGELSE TIL GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENTFORSLAG FOR MEDLEMMER MED FULDT MEDLEMSKAB FOR INDEVÆRENDE ÅR SAMT OVERSLAG FOR DET KOMMENDE ÅR Regnskab med budget er indeholdt i årsberetningen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU er uændret i 2015.

6 SIDE 6 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE ) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER På valg til bestyrelsen er: Ib Dam Schultz, Ribe Golf Klub, ønsker ikke at genopstille Aase Møller-Hansen, Sønderborg Golfklub, ønsker ikke at genopstille Bestyrelseskandidater: Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub, opstillet af bestyrelsen (CV bilag A). Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub, opstillet af bestyrelsen (CV bilag B). Ole Nyvold, Søllerød Golfklub, opstillet af Søllerød Golfklub (CV bilag C). Bestyrelsen foreslår til nyvalg Karin Thøgersen og Helle Berit Kristensen. 7) VALG AF REVISOR Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. 8) VALG AF MEDLEM OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET På valg til udvalget er: Adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub. FORSLAG TIL VALG AF SUPPLEANT Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub. 9) EVENTUELT

7 SIDE 7 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 FORSLAG FRA BESTYRELSEN FORSLAG 1 - TILBAGEFØRSEL AF KOMMERCIELLE AKTIVITETER Bestyrelsens bemærkninger til forslag 1 Bestyrelsens bemærkninger til forslaget om en hel eller en delvis tilbageførsel af de kommercielle aktiviteter fra DGU Erhverv til Dansk Golf Union: Dansk Golf Union og DGU Erhvervs bestyrelser ønsker at styrke det kommercielle arbejde og gøre det kommercielle arbejde til hele organisationens ansvar og ikke et arbejde, der er placeret i datterselskabet DGU Erhverv A/S. Bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, at det kommercielle arbejde i højere grad tager udgangspunkt i Dansk Golf Unions aktiviteter og virksomhedsplan, og dermed i Dansk Golf Unions overordnede strategi, hvor fokus er at skabe værdi for golfklubberne og golfsporten. For at lykkes med dette, kræves en større integration af det kommercielle arbejde i Dansk Golf Union og dermed en samlet ledelse. Herudover kræver succes på det kommercielle område en skærpelse af Dansk Golf Unions omdømme, både i forhold til klubberne, men også i forhold til omverdenen. En opnåelse af dette forudsætter et mere stringent kommunikationsarbejde, hvor både organisatoriske, politiske og kommercielle budskaber koordineres samlet. De salgsmæssige ressourcer i DGU Erhvervs nuværende organisation tænkes samlet i en salgsafdeling i Dansk Golf Union. For at fastholde de erhvervsmæssige kompetencer og netværk i relation til det kommercielle arbejde, påtænkes der oprettet en kommerciel komité i relation til den nye salgsafdeling. En evt. overførsel af aktiviteter er godkendt af Dansk Golf Unions revisor PwC, og vil selskabs- og skattemæssigt ikke påføre Dansk Golf Union yderligere omkostninger. Rent momsmæssigt vil der potentielt være en mindre besparelse for Dansk Golf Union. Det skal understreges, at ovenstående forandring er foreslået i fuld overensstemmelse mellem Dansk Golf Unions og DGU Erhvervs bestyrelser. Fakta: Dansk Golf Unions kommercielle arbejde har siden 2001 været placeret i DGU Erhverv A/S, et 100 % ejet datterselskab. Selskabet har haft egen bestyrelse bestående af erhvervsfolk med kompetencer inden for DGU Erhvervs aktivitetsområder og et netværk blandt erhvervsledere i Danmark. Bevæggrunden for oprettelse af DGU Erhverv i 2001 var at have en organisation og bestyrelse, ved siden af foreningsorganisationen, der var bedre i stand til at udnytte kommercielle muligheder end foreningsorganisationen og en demokratisk valgt bestyrelse.

8 SIDE 8 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 FORSLAG FRA KLUBBERNE FORSLAG 2 - ENS DGU KORT TIL ALLE 1. februar 2015 Forslag til DGU s repræsentantsskabsmøde: Ens dgu- kort til alle Forslaget er stillet af: Vallø Golfklub sekunderet af Svendborg Golfklub, Herning Golfklub Emne Simplificering og optimering af processen omkring udstedelse af DGU- kort til medlemmerne i de danske golfklubber. Indhold Forslaget går på, at Dansk Golf Union fremover udsteder ens dgu- kort til alle medlemmer, dvs at dgu- kortet fremover laves uden en fysisk anmærkning om medlemmet er fuldtids- eller fleksmed- lem. I stedet implementeres og fokuseres på en digital anmærkning omkring medlemskabstype (fleks/fuldtid) til brug i administrations og bookingsystemer. Således vil der fremover kun udstedes dgu- kort til hvert nyt medlem ved indmeldelse i en golfklub, og dette kort skal ikke senere ombyt- tes ved skift af medlemskategori. Baggrund Medlemmer skifter oftere medlemskab og der udstedes nyt kort hver gang der skiftes fra fleks til fuldtid og omvendt. Derved er der unødigt mange processer omkring at ekspedere, kommunikere om og evt. frankere dgu- kortene. Forslaget er tænkt som en optimering af den daglige drift både i klub- og DGU- regi. Det vil stadig via administrations/bookingsystemerne være muligt at skelne mellem fuldtids- og fleksmedlemmer, evt i relation til prissætning af greenfee mv. Vallø Golfklub Køgevej 87 Tlf Køge Fax golf.dk E- mail: golfklub.dk

9 SIDE 9 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG 2 Bestyrelsen forholder sig overordnet set neutral til forslaget. Grunden til, at der i dag er et F på DGU-kortet hos de fleksible medlemmer er, at flere klubber, ved vedtagelsen af forslaget om fleksible medlemskaber tilbage i 2010, ønskede en visuel forskel på DGU-kortene i forhold til, om man var fuldtidsmedlem eller fleksibelt medlem. Dette blev godkendt af repræsentantskabet. En del klubber tillader ikke, at fleksible medlemmer opnår rabatter i forbindelse med spil på banen. Og den visuelle forskel vil derfor gøre det lettere for en banekontrol at identificere, om den pågældende spiller er berettiget til rabat. Ligeledes kan en banekontrol identificere om den pågældende spiller overhovedet er berettiget til spil på banen, idet fleksible medlemmer ikke er omfattet af gensidighedsprincippet vedrørende spil på fremmede baner. Vedrørende det praktiske i Vallø s forslag, vil forslaget kræve, at man heller ikke koder magnetstriben på kortet med et F for ellers skal kortet fortsat skiftes ved skift i medlemsstatus. I 2014 skiftede personer fra fleks til fuldtid og personer fra fuldtid til fleks. Forslaget indebærer dermed en administrativ forenkling af udstedelsen af knap DGU-kort, både for klubberne og for Dansk Golf Union. Der vil for Dansk Golf Union være engangsomkostninger på ca. kr i forbindelse med gennemførelsen af dette forslag. Dette er til omgørelse af programmering i DGU-basen i forbindelse med mærkning af kortet og indstilling af kortmaskinen.

10 SIDE 10 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag A, CV Karin Thøgersen CV Karin Thøgersen Kontaktoplysninger Mobil: Mail: Gennem min erfaring - dels mange år i detailhandelen, og 10 års bestyrelsesarbejde, mener jeg at kunne bidrage til at udvikle golfsporten, blandt andet ved at have særlig fokus på klubudvikling, og på hvordan DGU kan understøtte en stadig optimering og effektivisering af driften i de danske golfklubber, samtidig med at vi skaber positive og begejstrede golfspillere. Positive og begejstrede golfspillere tiltrækker nye golfspillere. Golf: Startede med at spille golf i 1998 i Hedeland Golfklub. Deltaget i juniorarbejdet i 8 år, elitearbejdet i 5 år, medlem af bestyrelsen siden 2005, heraf 8 år som næstformand, og de seneste 2 år som formand. Har stået for udarbejdelse og implementering af Vision Hedeland i 2006, samt efterfølgende virksomhedsplaner og handlingsplaner. Rekruttering og ansættelse af personale - samt i vakante perioder varetaget forretningschefens opgaver. Med andre ord har jeg haft hænderne godt nede i den daglige drift. Erhverv: 22 år i detailhandel, først som indkøber i Dansk Supermarked og Metro, og de sidste 12 år som salgschef for IKEA Danmark, herunder også ansvarlig for markedsføring, og medlem af ledelsesgruppen. Projektansvarlig for IKEA Retail Traning Center. Diverse projektopgaver, såsom ombygninger/nybygning af varehuse, effektivisering af sortiment etc. Jeg stoppede i IKEA ultimo 2000 for at få mere tid sammen med min familie. Kompetencer: Med en baggrund som leder i professionelle og internationale detailhandelskæder får man en praktisk indfaldsvinkel til en række områder: Ledelse af mange medarbejdere Planlægning, styring og kontrol af konceptudvikling Kundeforståelse Service management Markedsføring Økonomistyring Eksekvering af strategier med fokus på bundlinien Alt med en praktisk orienteret indfaldsvinkel. Personlige data: Født 29. sept Gift, har voksne børn. Familien spiller golf. 9

11 SIDE 11 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag B, CV Helle Berit Kristensen CV: Helle Berit Kristensen, Åstrupvej 64, 9800 Hjørring Kontaktoplysninger: Mobil: , mail: eller Lidt om mig selv: Jeg er født den 25. marts 1963, jeg har 2 børn Thomas på 24 år og Mette på 19 år. Det var mine børn der fik mig involveret i golfens verden. Jeg startede i 2005 i Hjørring Golfklub. Jeg spiller i hcp. 9,8. Jeg har spillet fodbold i 25 år i Fortuna, været aktiv spejder i 27 år og dyrket både atletik og volleyball. Jeg har været involveret i foreningsarbejde siden jeg var 15 år (spejderleder, fodboldtræner og juniortræner i golf) Uddannelse: Lærer PD i ledelse (skoleudvikling og organisering) PD i specialpædagogik Erhverv: Arbejdet 10 år som lærer, 5 år på en friskole og 5 år på en lille kommuneskole Arbejdet 15 år som skoleleder, de sidste 8 år på Hirtshals skole, som er en kommuneskole med 920 elever og 120 medarbejdere. Kvalifikationer og tillidshverv: Har været formand for juniorudvalget i Hjørring Golfklub fra Er distriktsleder i Distrikt 1 og har været det siden 2008 Har stort kendskab til organisering af juniorarbejde Har stort kendskab til børn og unge, både gennem mit arbejde, men også gennem juniorarbejdet gennem snart mange år Har stor erfaring med foreningsarbejde generelt Er iderig, kreativ, har gåpåmod og ofte er der ikke langt fra tanke til handling Mine intentioner: Jeg vil gerne yde en indsats i golfsporten i Danmark, så vi får vendt udviklingen i antallet af medlemmer i golfklubberne, både på juniorsiden og generelt. Jeg vil gerne have fokus på juniorerne, da det er vores fødekæde. Dette kan eksempelvis gøres ved udvikling af redskaber, der skal understøtte klubbernes juniorudvalgs arbejde. Jeg vil også gerne arbejde for, at golf bliver en mere synlig idrætsaktivitet i folkeskolen enten som linjefag for de ældste elever, eller som aktivitet om eftermiddagen hvor skole og golfklubbens træner indgår i et samarbejde. 10

12 SIDE 12 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 Bilag C, CV Ole Nyvold Curriculum vitae: Ole Nyvold Hvorfor DGU: Med udgangspunkt i min erfaring fra Værløse Golfklub kombineret med min faglige baggrund tror jeg, at jeg kan tilføre bestyrelsen i DGU relevant regnskabs- og økonomistyringsviden. I forhold til klubdriften, der ligger mit hjerte nært, vil jeg naturligt trække på den erfaring, som jeg - gennem tiden - har opbygget. Det gælder naturligt også den erfaring, der er opbygget gennem det strategiske samarbejde i Firkløver-regi og de erfaringer, der er høstet i erfa-samarbejdet mellem de nordsjællandske klubber. Golf: Medlem i Søllerød Golfklub. Har indtil november 2014 siddet i bestyrelsen i Værløse Golfklub gennem 14 år (6 år som kasserer, 2 år som næstformand og 6 år som formand). Er stolt af, at jeg har været én af de drivende kræfter bag den meget positive udvikling, som Værløse Golfklub har gennemført. Beskæftigelse: Siden 2009 ejer af Basic Business Consulting ApS. Opgaverne koncentrerer sig omkring ledelsesrådgivning i forbindelse med optimering af driften, tilkøb og frasalg af aktiviteter kombineret med de særlige aktiviteter, der knytter sig til turn-around situationer. Hertil kommer bestyrelsesopgaver. Kunderne er primært små og mellemstore virksomheder. Kvalifikationer: Faglige: Personlige: - Overordnet ledelse - Resultatskabende - Strategiudvikling og implementering - Analytisk - Udvikling af forretningsmodeller og - Vedholdende og forretningskoncepter engageret - Organisatorisk tilpasning - Samarbejdende - Økonomistyring og budgettering - Kommunikerende - Implementering af forretnings- - Involverende og systemer initiativrig - Forandringsledelse - Lyttende Baggrund: Født 1953 Cand.merc. i budgettering og økonomistyring 27 år som controller, økonomidirektør, koncerndirektør og adm.direktør i danske såvel som udenlandske virksomheder. 3 år i Toronto, Canada og 3 år i Bruxelles, Belgien. 25 år som bestyrelsesmedlem i datterselskaber og i små og mellemstore virksomheder. Familie: Data: Golfklubber: Gift med Helen Høgh Petersen (golfspiller) børn (2 kuld) Ulrik og Sidsel, Camilla og Christoffer. 84-årig golfspillende svigermor. Højbjerggårdsvej 39 DK-2840 Holte. Mobil: Mit kandidatur til bestyrelsen i DGU støttes bl.a. af følgende nordsjællandske golfklubber: Gilleleje Golfklub, Furesø Golfklub, Hornbæk Golfklub, Fredensborg Golfklub, Søllerød Golfklub, Hjortespring Golfklub, Helsingør Golfklub, Nivå Golfklub 11 ORIENTERING TIL DELTAGERNE PÅ DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE

13 SIDE 13 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 ORIENTERING TIL DELTAGERNE PÅ DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE Opmærksomheden henledes på DGU s vedtægter 4, som indebærer, at repræsentantskabet består af bestyrelsens medlemmer samt højst to befuldmægtigede repræsentanter for hver af de klubber, der er optaget med fuldt medlemskab af DGU. Deltagerne er repræsentantskabet, DGU s udvalgs- og komité medlemmer samt ansatte, de af DGU inviterede gæster samt klubbernes øvrige tilmeldte. Taleret på repræsentantskabet har repræsentantskabet medmindre bestyrelsen tillader, at andre deltagere får ordet. Der udarbejdes en liste med navnene på repræsentantskabet. Listen overdrages i kopi til dirigenten, når denne er valgt. DGU s sekretariat DGU s sekretariat oprettes ved lokale F fredag fra kl og lørdag fra kl Vi anmoder om, at deltagerne på temamødet lader sig registrere allerede fredag. Her udleveres ved ankomst deltagerliste, navneskilte samt kuvert med stemmesedler, som der skal kvitteres for. Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden lørdag kl for at: Blive registreret som værende til stede Få udleveret kuvert med stemmesedler Indkvartering Ved ankomst (check-ind fra kl ) checkes ind i receptionen. Ved afrejsen (check-ud senest kl ) bedes venligst betalt for ekstraydelser, såsom telefon, roomservice og lignende, som ikke er inkluderet i prisen. Receptionen vil være behjælpelig med henstillen af eventuel bagage efter check-ud.

14 SIDE 14 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LOKALE OVERSIGT OVER COMWELL MIDDELFART TEMA & REP. MØDE F FROKOST 1. SAL

15 Idrættens Hus Brøndby Idrættens Stadion Hus 20 Brøndby 2605 Brøndby Stadion 20 t Brøndby t +45 f danskgolfunion.dk golf.dk golf.dk

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor: INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 1 TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Dansk Golf Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde samt temamøde: I år afholdes ovenstående på

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Delegeretmøde 2014 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med udendørs gudstjeneste på plænen ned mod auditoriet på Nyborg Strand Hotel. Det er en god ide at medbringe siddeunderlag,

Læs mere

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

anbefalinger til god klubdrift

anbefalinger til god klubdrift anbefalinger til god klubdrift Dansk Golf Union 3. udgave/2014 indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personalehåndtering 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynderarbejde 18 træning

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE TARUP SKOLE, ODENSE 10. MARTS 2012 [Skriv tekst] Indhold PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 4 DAGSORDEN... 5 Pkt. 1 VALG

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere