Irisvej 4420 Regstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Irisvej 4420 Regstrup"

Transkript

1 Velkommen til Irisvej 4420 Regstrup 1

2 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme. I lejermappen, som du sidder med, findes der en række generelle oplysninger, som kan hjælpe til at besvare de spørgsmål, eller løse de problemer, som ofte melder sig, når man flytter ind et nyt sted. Derfor opfordrer vi dig til at læse mappen igennem snarest muligt. I indholdsfortegnelsen kan du hurtigt orientere dig om, hvor i mappen de forskellige oplysninger kan findes. God fornøjelse med læsningen. Med venlig hilsen HD Ejendomme Kontakt: HD Ejendomme A/S Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ W: hdejendomme.dk T: E: Revisionsdato:

3 Indholdsfortegnelse A Adfærd 8 Affald 8 Afløb/toilet 8 Akutte skader 9 Antenneanlæg/parabol 9 Arbejdsstøj 9 B Badeværelser 10 Brandbare væsker 10 C Camping 10 E Eltavle og elmåler 10 Erhverv 12 F Fejl og mangler 11 Fejl- og mangelliste 11 Forbrugstal 12 Forsikringer 12 Forsyning af varme, vand, el, telefon og lignende 12 Fraflytning 13 3

4 Fremleje 14 Fyr 14 Fyrværkeri 14 Fællesarealer 14 G Gulve 15 Gulvafløb 16 H Haven 16 Hjemmeside 19 Hærværk 19 Husdyr 19 Husleje 20 Hårde hvidevarer 19 I Indvendig vedligeholdelse 20 Internet 20 K Klager 20 Kontaktoplysninger 21 Kørsel 22 L Leg 21 Legeplads 22 Loftsrum 23 4

5 M Maling 22 Mus, myrer og lignende 23 Musik 23 N Nøgler og låse 23 O Opsigelse 23 P Paraboler / Antenneanlæg 23 Parkering / Kørsel 23 Postkasse 24 R Radiatorer 24 S Skadedyr 25 Skure 25 Snerydning 25 Støj 26 T Toilet 27 TV, telefon og internet 27 U Udluftning 27 5

6 V Vand- og varmeinstallation 28 Vandlåse 31 Vandspild 32 6

7 Oversigtstegning af Irisvej 7

8 A Adfærd Som lejer skal du i alle forhold vise hensyn over for andre lejere og for bebyggelsen som helhed. Samtidig skal du afholde dig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre. Hvis du føler dig generet af din nabo, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode naboskab lejerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til HD Ejendomme. Vi involverer os som udgangspunkt ikke i nabostridigheder. Evt. klager (over fx naboer, larm, uro, husdyr eller lignende) behandles kun ved skriftlig henvendelse til HD Ejendomme. Klager uden navn, behandles ikke. Dog videregiver vi i klagesager ikke dine personlige oplysninger til andre, og du kan derfor være anonym. Affald Der er opstillet enkeltspande i området. Dog har de 3 værelses lejemål en fælles container. Du har pligt til at følge renovationsselskabets regulativer for tømning, herunder affaldssortering. Intet affald må henkastes eller anbringes på bebyggelsens arealer. Køkkenaffald skal være forsvarligt indpakket og grundigt tillukket. Ved udsmidning af glas og flasker henvises til de kommunale flaskecontainere. Ved udsmidning af pap og papir henvises til de kommunalt opstillede containere. Mht. storskrald er det din pligt at sørge for aflevering på den kommunale genbrugsstation. Det er din egen pligt at følge de gældende affalds- og storskraldsordninger i den enkelte kommune iht. de kommunale affaldsregulativer. Holbæk Kommunes hjemmeside er: hvor de senest opdaterede regulativer kan ses. Afløb/toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør skal du være varsom med, hvad du skyller ud i håndvasken og toilettet. Bleer, vat, hygiejnebind, avispapir og lignende skal i skraldespanden, ikke i toilettet. Hvis det kan påvises, at du selv er skyld i en evt. tilstopning, vil rensning af kloakafløbet ske for din egen regning. 8

9 Du skal være opmærksom på, at nye toiletter skyller med meget få liter vand ved lille skyl. For at undgå, at toilettet stopper til, er det vigtigt at gøre brug af stort skyl med jævne mellemrum. Akutte skader Akutte skader såsom sprungne vandrør, manglende varme etc. skal straks meddeles til HD Ejendommes Serviceafdeling på tlf Uden for vores åbningstid bedes du ringe på vores hovednummer , hvor du vil få oplyst et akut-telefonnummer. Antenneanlæg/parabol HD Ejendomme giver efter skriftlig ansøgning tilladelse til opsætning af ét stk. parabolantenne, under følgende vilkår og betingelser: Ved opsætning af parabol hæfter du for samtlige udgifter forbundet hermed, herunder blandt andet udgifter til køb, opsætning, installation, vedligeholdelse, nedtagning ved fraflytning samt eventuel reetablering. Herudover er du erstatningsansvarlig for eventuelle skader på bygningen/grunden, som parabolen måtte forvolde, jf. lejelovens 29. Parabolen må ikke opsættes på mur- og træværk, men derimod på en lav træpæl i haven - tæt op af husmuren, og der skal reetableres ved fraflytning. Parabolen må maksimalt have en diameter på 1 meter. Der må maksimalt være 1,5 meter fra terræn til parabolens overkant. Parabolen må ikke skæmme i forhold til omgivelserne. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Serviceafdelingen på tlf Arbejdsstøj Hammeren og anden arbejdsstøj er kun tilladt: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl B Badeværelser Renholdelse af flisevægge, badekar, wc-kummer og håndvaske må kun ske med godkendte og dertil beregnede midler. Enhver form for syre eller skurepulver (også flydende skurepulver) er strengt forbudt, idet det ødelægger emalje og glasur. 9

10 Brandbare væsker Brandbare væsker må ikke opbevares i lejemålets skure. Camping Campingvogne, telte og lignende må ikke henstilles på bebyggelsens p-areal eller på området generelt. Der kan mod skriftlig ansøgning søges tilladelse til at henstille en campingvogn i få dage i forbindelse med klargøring til ferie/hjemkomst fra ferie. C Eltavle og elmåler E Eltavle Elmåler Eltavle 10

11 Elmåler Erhverv Der udstedes ikke tilladelser til at drive erhverv fra vores boliglejemål. F Fejl og mangler Hvis du har spørgsmål eller har behov for reparation/anmeldelse af fejl eller mangler, skal du kontakte HD Ejendommes Serviceafdeling. Serviceafdelingen træffes på: Tlf.: Mandag torsdag kl Fredag kl Det er også muligt at sende Serviceafdelingen en på: Fejl- og mangelliste Når du har fået overdraget nøglerne til din nye bolig, beder vi dig gennemgå lejemålet for eventuelle fejl og mangler. Du får udleveret en fejl- og mangelliste, du kan notere evt. fejl og mangler på. Listen skal sendes til HD Ejendomme senest 14 dage efter nøgleudlevering. Du skal beholde den røde kopi, mens vi skal bruge den hvide og den gule. 11

12 Husk at notere lejemålsnr., adresse, navn, telefonnummer og mailadresse på fejl- og mangellisten. Når vi har modtaget listen, modtager du en bekræftelse på modtagelsen. Inden 4 uger vil du blive kontaktet af en af HD Ejendommes håndværkere, som gennemgår listen med dig. Når gennemgangen er afsluttet, underskrives fejl- og mangellisten af dig og af HD Ejendomme. Du får den gule kopi som dokumentation. Den hvide original arkiveres som dokumentation i din mappe hos os, så du ved fraflytning af lejemålet ikke hæfter for de nævnte fejl og mangler. Fejl- og mangellisten kan også sendes i punktform til senest 14 dage efter nøgleudlevering. Når der på fejl- og mangellisten er anført Beset, betyder det, at punktet er noteret, men ikke bliver udbedret. Du hæfter derfor ikke for det pågældende punkt ved fraflytning. Når der på fejl- og mangellisten er anført Udbedret, betyder det, at punktet er udbedret. Forbrugstal Ved indflytningssyn skal du aflæse lejemålets forbrugstal sammen med vores synsmand. Efterfølgende indberetter HD Ejendomme tallene til forsyningsværkerne. Om muligt, tilmeldes du i samme anledning som bruger ved de enkelte forsyningsværker. Det er en god ide at aflæse dine målere med jævne mellemrum for at fange eventuelle uregelmæssigheder. Forsikringer Ejendommen er dækket af HD Ejendommes forsikring. Det betyder, at evt. skader på bygningen dækkes. Dette gælder dog ikke, hvis der opstår fejl og selvforskyldt skade på dine egne hårde hvidevarer. Et eksempel kan være, hvis din vaskemaskine er fejltilsluttet eller lignende. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der dækker. Forsikring af indbo og egne installerede hvidevarer samt glas- og kummeforsikring er dit ansvar. HD Ejendomme dækker ikke udgifter som følge af skader på genstande omfattet af disse forsikringer. Det er derfor vigtigt, at du har en husstands- eller familieforsikring ud over en glas- og kummeforsikring. Forsyning af varme, vand, el, telefon og lignende HD Ejendomme har ikke ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen af varme, vand, el, telefon og lignende. I tilfælde hvor hverken du, HD Ejendomme eller forsyningsværkerne har ansvaret for forstyrrelsen, vil vi, så vidt muligt, afhjælpe forstyrrelsen ved fx at skabe kontakt til den fjerdepart, som kan være skyld i forstyrrelsen. Se oplysninger om forsyningsværker på næste side. 12

13 Oplysninger om forsyningsværker: Forsyningsværker Telefon Web Side Varme Dong Energy Vand Regstrup vandværk Vandafledning Holbæk Forsyning El Seas NVE Net Renovation Holbæk Forsyning Telefon 1 stik afsat i lejemål Frit udbydervalg Antenne Seas NVE Net Se nyeste opdatering på vores hjemmeside. Fraflytning Opsigelse Opsigelse af lejemålet skal ske skriftligt til Boligudlejningen iht. gældende frist jvf. lejekontrakten. Opsigelsen skal være HD Ejendomme i hænde senest d. 1. hverdag i måneden. Opsigelsesvarslet er 3 måneder, og du skal aflevere lejemålet til HD Ejendomme i fuld klargjort stand 14 dage før de 3 måneders udløb. (Se lejekontrakten vedr. dette). Alle, der står på lejekontrakten (juridiske lejere), skal skrive under på den fremsendte opsigelse. Opsigelse kan også ske via i form af et scannet dokument. Dette kræver dog, at vi kan konstatere, at du er retmæssig afsender. Du finder opsigelsesblanketten på vores hjemmeside under Lejevilkår. Ifølge lejekontraktens 7 skal der ved fraflytning foregå en fælles besigtigelse/flyttesyn af lejemålet. Ved flyttesynet beder vi dig aflevere lejemålet i samme stand som ved nøgleoverdragelsen. Hvis I er to lejere/underskrifter på lejekontrakt, skal der foreligge en underskrevet fuldmagt, såfremt kun den ene af jer kan deltage ved fraflytningssynet. I tilfælde af at du står alene på lejekontrakten, og ikke selv kan deltage ved synet, skal du udstede en fuldmagt til en stedfortræder. Istandsættelse af lejemålet ved fraflytning Ved fraflytning skal lejemålet afleveres i samme stand som ved indflytningen. Istandsættelsen af lejemålet udføres af HD Ejendomme, efter lejeren er fraflyttet, og sker for lejers regning. 13

14 Såfremt du ikke ønsker lejemålet malet af HD Ejendomme, er du berettiget til at antage et andet firma til at male lejemålet. Det er dog en betingelse, at malerarbejdet udføres af et momsregistreret firma, og faktura for det udførte arbejde skal kunne fremvises ved fraflytningssynet. Storskrald ej tilladt Det er ikke tilladt at efterlade storskrald (affald, møbler/ejendele, flyttekasser mv.), når lejemålet fraflyttes. Såfremt vi konstaterer, at der er efterladt storskrald ved fraflytning, vil udgiften til bortskaffelse heraf blive pålagt dig i form af en flytteafregning. Fremleje Et lejemål må kun bebos af dig som kontrakthaver samt din husstand (ægtefælle/samlever og evt. børn). Du må ikke udlåne eller fremleje din lejlighed, eller rum herfra, uden skriftlig tilladelse fra HD Ejendomme. Tilsidesættelse af disse regler anses som kontraktbrud, der giver HD Ejendomme ret til ophævelse af lejemålet. Fyr Se Vand- og varmeinstallation side Fyrværkeri Fyrværkeri må ifølge lovgivningen kun affyres i henhold til den pågældende politikreds bestemmelser. Fyrværkeri skal altid affyres i passende afstand fra bebyggelsen. Der må ikke affyres fyrværkeri på/fra svalegange, terrasser, altaner m.v. Tag hensyn til naboer, og ryd altid op efter dig/jer. Fællesarealer Der må ikke henstilles/efterlades cykler, barnevogne og andre effekter på bebyggelsens fællesarealer. Husk at samle efterladenskaber op efter dit husdyr. Cykler/knallerter og andre effekter, der i længere tid har været forladt på fællesarealer, vil blive fjernet og afleveret til politiet. Der må heller ikke henkastes cigaretskodder, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og alle opfordres til at rydde op efter sig selv. Der må ikke skæres i træer og buske. Der må under ingen omstændigheder tændes bål andre steder end på evt. godkendte bålpladser! 14

15 Som lejer må du ikke opsætte trampoliner, gyngestativer og lignende legeredskaber på fællesarealerne. G Gulve Vedligeholdelse af laminatgulve I de følgende afsnit præsenterer vi produkter fra Pergo og LIP, men det står dig naturligvis frit for at vælge tilsvarende produkter fra andre leverandører. Herved henvises du til byggemarkeder for nærmere information om brug af vaskemidler. Laminatgulve er lette at holde rene. Pergo (www.pergo.dk) har rengøringsprodukter, der er specialfremstillet til laminatgulve. Brug ikke almindelige rengøringsprodukter (brun sæbe, sæbespåner og rengøringsmidler), da de lægger en sæbefilm på laminatgulvets overflade. Rengøringsprodukter specielt fremstillet til laminatgulve (som fx Pergo) fjerner snavs uden at efterlade sæbefilm. Ved at følge nedenstående råd kan laminatgulve holde sig flotte i mange år. Støvsug eller fej gulvet. Vask gulvet med Pergo Universal Floor Cleaner (Se blandingsforhold på bagsiden af emballagen), rent varmt vand og en opvredet klud. Pletter fra vand ses tydeligere på en skinnende overflade. Tør derfor altid gulvet af med en tør moppe/klud efter rengøring. Der må ikke stå vand på gulvet efter vask. Fjernelse af almindelige pletter: Anvend Pergo Floor Cleaner på pletten. Lad det opløse pletten i nogle minutter, og tør gulvet af med en fugtig klud (kun med vand). Tør efter med en tør klud for fjernelse af kalkpletter. Fjernelse af pletter af chokolade, fedt, juice, alkohol, vin: Tilsæt Pergo Floor Cleaner i varmt vand (1 teske/10l vand) og vask grundigt af. Fjernelse af pletter af tjære, farvekridt, læbestift, skosværte, blæk, sod eller neglelak: Brug denatureret sprit, acetone, rengøringsmidler eller evt. terpentin. Husk at tørre efter med en hårdt opvredet klud. Fjernelse af pletter af stearin og tyggegummi: Lad det hærde, og skrab det omhyggeligt af. HD Ejendomme henviser i øvrigt til fabrikantens/leverandørens datablade for sikkerhed og brug. 15

16 Vedligeholdelse og rengøring af klinker, fliser og fuger LIP har produkter til rengøring og vedligeholdelse af klinker. LIP Flisevask er et vaskemiddel uden voks til daglig rengøring og pleje af alle gulve, der tåler vand. Brugsanvisning/dosering: 1 dl. til 10 liter vand. HD Ejendomme henviser i øvrigt til fabrikantens/leverandørens datablade for sikkerhed og brug. Gulvafløb Se Vandlåse side 31. H Haven Hvis der hører have til dit lejemål, har du pligt til at passe den, så den til enhver tid fremstår velplejet. Såfremt du laver ændringer i haven/på terrassen, kan du blive bedt om at reetablere ved fraflytning. Hegn Der må opsættes 6 hegnsfag omkring den flisebelagte terrasse. Størrelsen på hegnsfagene må være, som følger: Max. højde 1,50 m. Max. bredde 1,80 m. Fagene skal opsættes på firkantede stolper 90x90 mm. Hegn og stolper skal være sortmalet. Vi anbefaler at anvende hegnstypen Trend polyrattan gråsort, da HD Ejendomme løbende udskifter til denne hegnstype. Kan bl.a. købes ved Jima Hegn (www.jimahegn.dk). Der må ikke opsættes hegnsfag omkring haven. Dog tillades grønt trådhegn, opsat på jernpinde beregnet til trådhegn eller rundstolper Ø60, til at holde børn og hunde indvendig på hækken. Størrelsen på trådhegnet må være, som følger: Max højde herpå 100 cm. Maske størrelse 5x10 cm. Trådtykkelse 1,7/2,3 mm. Du skal søge skriftligt om brug af andre hegnstyper og anden placering i haven. Gartnerafdelingen vil vurdere ansøgningerne individuelt pr. lejemål. Ansøgningen sendes til 16

17 Hvis der gives tilladelse til ekstra hegn, skal der være en afstand på min. 30 cm. fra hæk/skel. Dette gælder ikke trådhegn. Der gives ikke tilladelse til at have hønsegård, hundegård, kattegård, kaninbur, havebassin eller fuglevoliere i haven. Ved specielle ønsker (japansk have, pryd bede, drivhus etc.) kontaktes HD Ejendomme for evt. tilladelse. Dog skal haven reetableres ved evt. fraflytning. Terrasse Belægningen skal holdes fri for jord, ukrudt og blade. Ønsker du at udvide terrassen med mere end 3x3 meter, skal du inden etablering fremsende en skriftlig ansøgning til HD Ejendomme. Vedligeholdelse af haven Græsplæne: For at få en pæn og slidstærk græsplæne kan du følge disse råd: Rivning Efter vinteren skal græsplænen rives, så gammelt og løst græs fjernes. Mos i plænen Mos kan være et problem i mange plæner. Årsagen hertil, kan være flere. Ofte skyldes det, at plænens næringsstofbalance er forkert, dvs. at plænen mangler kalk og gødning. Mos i plænen kan også skyldes, at store træer og buske skygger for den, hvilket bevirker, at den konstant er fugtig, og der derfor er god grobund for mos. Gødning kan afhjælpe dette problem. Gødning Gødning er vigtigt, såfremt man ønsker en smuk og slidstærk græsplæne eller hæk. Gødning foretages evt. første gang midt i april, og sidste gang midt i oktober. Græsplænen skal have en jævn/fin spredning af NPK gødning 2-3 gange om året. Hækken kan også tåle 2-3 gange NPK gødning om året. Ukrudt Ukrudtsarter, som fx mælkebøtter, kan være et problem i plænen. Ukrudt kan fjernes med et ukrudtsjern, af kemisk vej eller ved hyppig græsslåning. Kemisk bekæmpelse kan være plænerens (et granulat/pulver), der kan købes i fx Bilka eller andre hobbymarkeder/havecentre. (Følg vejledningen, der står på det pågældende middel). Græsslåning De første 2-3 gange plænen klippes, bør klipning ikke være under 4-6 cm. Herefter kan den reduceres til 3-4 cm, og i tørkeperioder bør den igen hæves til 4-6 cm. Ved vinterens ankomst skal græsset være 4-6 cm. Det må dog ikke være for langt om vinteren, da for langt græs på denne årstid kan bevirke svampeangreb. 17

18 Bøge- og Ligusterhæk: Plejning En hæk kræver pleje. Holder du hækken fri for ukrudt (ca.15 cm på hver side), samt giver den gødning og klipper den, bliver den flot. En hæk fyldt med ukrudt vokser meget langsomt eller dør, da ukrudtet tager den næring fra jorden, som hækken ellers skulle have haft. Når hækken jævnligt luges for ukrudt, er det ingen sag at holde den ren. Til forebyggelse af ukrudt kan det anbefales at anvende træflis i cm tykkelse, som spredes omkring hækken. Har du opsat et hegn ved hækken, har du stadig pligt til at passe den. (I tørre perioder skal hækken vandes mindst én gang om ugen). Klipning En uskreven regel er, at hækken bør klippes lige før Skt. Hans. Dog er hækken ret ligeglad med, hvornår den bliver klippet. Klipper du hækken for tidligt, er det nødvendigt at klippe hækken endnu engang senere på året. Er der fuglereder i hækken, er det en god ide at vente til sidst i juli eller først i august med at klippe den. En hæk i fuld størrelse skal klippes kegleformet, så der kan komme lys på hele hækken (Se billedet til højre). Hække af Spirea og Potentilla: Plejning Spirea og Potentilla plejes på samme måde som Bøg og Liguster. Klipning Spirea skal først klippes, når den er færdigblomstret. Klippes den mere end én gang om året, blomstrer den ikke. Potentilla skal som udgangspunkt ikke klippes/beskæres. Bliver den for stor og fyldig, kan du klippe eller beskære den efter afblomstring. Hvis hækken skal være mere fyldig og blomsterrig, kan det være en fordel én gang hvert 3. år at klippe den ned til ca. 30 cm. højde, i begyndelsen af april måned. Hjemmeside HD Ejendommes hjemmesideadresse er Her kan du finde mange nyttige informationer. Under punktet Kontakt på hjemmesiden kan du sende os mails. Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolder. 18

19 Husdyr Hvor det er tilladt at holde husdyr, gælder følgende regler: (Vær dog opmærksom på, at der i nogle bebyggelser er skærpede regler i forhold til hold af husdyr. Derfor skal du som udgangspunkt altid rette dig efter de husdyrregler, som står i din lejekontrakt). 1. Der må højst holdes 2 husdyr pr. lejemål. 2. Husdyrene skal være små, dvs. under 20 kg. 3. Der må ikke holdes dyr, der af offentligheden kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Det gælder fx slanger, skorpioner og rotter, samt hunderacer, der kan benyttes som kamp-, muskel- eller brugshunde m.v. På vores hjemmeside kan du finde en liste over ikke tilladte hunderacer. 4. Husdyrene må ikke være generende for omgivelserne. Hverken via deres opførsel, lugt eller støj (herunder gøen). HD Ejendomme foretager alene denne vurdering. 5. Hunde må ikke løbe frit. De skal holdes i snor, deres efterladenskaber skal samles op, og de må ikke være generende ved deres gøen. 6. HD Ejendomme kan give dispensation til at holde husdyr, der vejer over 20 kg. Dispensationen skal søges skriftligt, og den gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved fx truende opførsel, lugt eller støj. Det er udelukkende HD Ejendomme, der vurderer, hvorvidt dit dyr er til gene. Hvis vi vurderer, det er det, kan vi tilbagekalde dispensationen, og kræve husdyret bortskaffet. 7. Det er ikke tilladt at have hundegård, kattegård, hønsegård, kaninbur, havebassin og fuglevoliere i haven. 8. HD Ejendomme kan ophæve og/eller opsige lejeforholdet i tilfælde af, at der, trods påmindelse, holdes husdyr i strid med ovennævnte regler. Husleje Ved spørgsmål til huslejebetaling, flytteopgørelser, forbrugsafregning, depositum etc. kontaktes Ejendomsadministrationen på tlf eller på mail HD Ejendomme anbefaler, at du tilmelder din huslejebetaling til PBS. Hårde hvidevarer Du skal vedligeholde de i lejekontraktens 9 medfølgende hårde hvidevarer. Hvis der opstår problemer med eller skader på lejemålets hårde hvidevarer, kontaktes HD Ejendommes Serviceafdeling. HD Ejendomme (eller samarbejdspartner) fejlsøger herefter den pågældende hvidevare. Hvis problemet/skaden skyldes manglende vedligeholdelse eller misligholdelse/fejlbetjening fra din side, betaler du selv for reparationen og fejlsøgningen. 19

20 Såfremt reparation ikke er mulig, grundet manglende vedligeholdelse m.v., betaler du for fejlsøgning samt for fornyelse af den pågældende hvidevare. Hvis du har rekvireret en fejlsøgning gennem HD Ejendomme, og det konstateres, at der ikke er problemer/skader på den pågældende hvidevare, betaler du selv for den forgæves fejlsøgning. Du betaler ligeledes selv for fejlsøgningen, hvis denne ikke rekvireres gennem HD Ejendomme. I øvrige tilfælde bekoster HD Ejendomme reparationen, fornyelsen og fejlsøgningen. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om dine egne hvidevarer, eller hvidevarer der ikke er omfattet af lejekontraktens 9. I Indvendig vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler dig. Hvis du vil vide mere, kan du læse i tillægget til lejekontrakten. Internet Se TV, telefon og internet side 27. K Klager Se under Adfærd side 8. Kontaktoplysninger HD Ejendommes telefoner er åbne i tidsrummet: Mandag - Torsdag: kl Fredag: kl Kontakt udenfor vores åbningstid: I tilfælde af akutte skader (f.eks. sprungne vandrør, manglende varme etc.) udenfor vores åbningstid, bedes du ringe på vores hovednummer , hvor du vil få oplyst et akut-telefonnummer. Fortsættes på næste side. 20

21 Kontakt Boligudlejningen Hvis du har spørgsmål vedr. ledige boliglejemål. Du kan kontakte den enkelte udlejningskonsulent direkte. Se kontaktinformationer under Kontakt på E: T: Kontakt Serviceafdelingen Hvis du har spørgsmål vedr. vedligeholdelse, fejl eller mangler i lejemålet. E: T: Kontakt Gartnerafdelingen Hvis du har spørgsmål vedr. lejemålets have og udearealer. E: T: (tast 3, og derefter tast 1) Kontakt Ejendomsadministrationen Hvis du har spørgsmål vedr. husleje, forbrug, flytteafregning etc.. Du kan kontakte den enkelte administrator, der administrerer dit lejemål, direkte. Se kontaktinformationer under Kontakt på E: T: Kontakt Omstillingen Hvis du har spørgsmål vedr. andre ting. E: T: (tast 5) Kørsel Se Parkering/Kørsel side 24. L Leg Det er din pligt at sørge for, at dine egne såvel som besøgende børns støjende adfærd ikke er til gene for de øvrige beboere. Leg med farligt legetøj såsom bue og pil, luft- eller salonrifler eller andre former for kasteeller skydevåben, ild m.v. er ikke tilladt på bebyggelses område. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens fællesarealer. Hvis det alligevel sker, vil det blive betragtet som hærværk, og reetablering vil ske for skadevolders regning. 21

22 Veje og fællesarealer skal altid holdes ryddelige, så bebyggelsen giver et godt indtryk af orden. Børns legetøj m.v. må efter endt brug ikke blive stående på veje og fællesarealer. Har du børn, forventer vi, at du holder et vist opsyn med dem, så du undgår klager over deres færden. Der må ikke opsættes trampoliner, gyngestativer og lignende legeredskaber på fællesarealerne. HD Ejendomme har i nogle boligområder opsat legeredskaber til brug for områdets børn. Store trampoliner skal fastgøres forsvarligt i din have, så skader i forbindelse med stærk blæst/storm undgås. HD Ejendomme har desværre oplevet skader, hvor trampoliner er blæst om i hård vind, til fare for mennesker og bygninger. Derfor gør vi opmærksom på, at evt. glasskader skal dækkes af din glas- og kummeforsikring. Er der ikke net på siderne af trampolinen, er det nemmest at sikre den ved at vende den på hovedet, når den ikke er i brug. Er der net på siderne af trampolinen, skal den sikres med store pløkker i jorden. Legeplads På bebyggelsens fællesareal er der indrettet en legeplads til brug for bebyggelsens børn. Meget små børn bør ledsages af en voksen på legepladsen. Boldbanen må benyttes i tidsrummet kl Bliver du opmærksom på, at legepladsens legeredskaber er i stykker, eller på anden måde kan være til fare for børn eller lejere, bedes du straks kontakte HD Ejendomme, så reparation kan finde sted hurtigst muligt. Loftsrum Der må ikke opbevares genstande i lejemålets loftsrum. M Maling Se Fraflytning side

23 Mus, myrer og lignende Insekter og smådyr skal du som hovedregel selv bekæmpe. Spørg om råd i byggemarkeder eller hos Matas. Du kan også læse om bekæmpelse af diverse skadedyr under punktet Skadedyr på vores hjemmeside. Musik Se Støj side 26. N Nøgler og låse Lejemålene er udstyret med cylinderlåse, og der udleveres nøgler til hvert lejemål. Som lejer er det dit ansvar at vedligeholde låsene ved jævnlig smøring. Hvis en nøgle bortkommer, skal du for egen regning genanskaffe en ny nøgle. Andre omkostninger ved evt. bortkomst af nøgler, herunder omkodning og udskiftning af andre låse i bebyggelsen/lejemålet, betales også af dig. Du har den fulde vedligeholdelsespligt af lejemålets låse i lejeperioden, og du skal om fornødent udskifte låse og nøgler. O Opsigelse Se Fraflytning side P Paraboler / Antenneanlæg Se Antenneanlæg/parabol side 9. Parkering / Kørsel Der medfølger 1 parkeringsplads til lejemålet. Der må ikke henstilles campingvogne, telte, trailere, ikke-indregistrerede motorkøretøjer, 23

24 bilvrag, køretøjer over 3500 kg. og lignende på bebyggelsens P-areal eller på området generelt. Dette gælder også for lejemålets have og parkeringsplads. Det er ikke tilladt at parkere erhvervskøretøjer på bebyggelsens P-areal. Der må ikke parkeres på brandveje. Kør altid forsigtigt i området, og tag hensyn til legende børn. Kørsel med biler, motorcykler, scootere og knallerter må ikke finde sted på de grønne arealer og eventuelle stisystemer. Kørsel og parkering med flyttebiler på flisestier og på ejendommens fællesarealer er ikke tilladt. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder HD Ejendomme om, at du kører i området med forsigtighed, med en max hastighed på 20 km/t. Cykling i området skal ske på de gåendes betingelser, og må ikke foregå på stier og mellem bilerne på P-pladsen. Postkasse Du har selv ansvaret for at sikre din postkasse ved nytår. Såfremt du ikke gør det, betaler du for genoprettelsen i tilfælde af hærværk. Skal din postkasse udskiftes, skal den være af samme type som den eksisterende. R Radiatorer Enhver utæthed ved radiatorer, rørledninger eller anden VVS-installation meldes omgående til HD Ejendomme. Det er dog dit eget ansvar at udskifte eventuelle utætte pakninger. Om vinteren bør du aldrig lukke helt for radiatorerne, da det kan give risiko for frostsprængning. Termostatventiler stilles på * ved sommertid. 24

25 S Skadedyr For at undgå at tiltrække skadedyr, som fx rotter, er det vigtigt ikke at anbringe køkkenaffald i kompostbeholdere, ligesom du af samme årsag ikke bør fodre fugle og dyr direkte på jorden. Opdages der rotter i bebyggelsen, skal du straks orientere HD Ejendomme, og vi vil da iværksætte skadedyrsbekæmpelse. Læs mere om skadedyr under Lejevilkår på Skure HD Ejendomme hæfter ikke for genstande, der opbevares i lejemålets skur. Bemærk, at skuret er uopvarmet. Det frarådes derfor at opbevare genstande, der ikke tåler fugt, samt at placere genstande direkte på gulvet/jorden i skuret. Snerydning Du er forpligtet til fejning og glatførebekæmpelse, dvs. snerydning og saltning af udenomsarealer ud til fælles stier. Alle parkeringsarealer og fællesstier ryddes af ekstern snerydder, bestilt gennem HD Ejendomme (se illustrationen side 26). Se mere om omfanget af snerydning på vores hjemmeside. 25

Gammelsøparken 4760 Vordingborg

Gammelsøparken 4760 Vordingborg Velkommen til Gammelsøparken 4760 Vordingborg 1 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme.

Læs mere

Store Grundet Allé 7100 Vejle

Store Grundet Allé 7100 Vejle Velkommen til Store Grundet Allé 7100 Vejle 1 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme. I

Læs mere

Velkommen til. Husorden. Opdateret 11. maj 2015 Side 1

Velkommen til. Husorden. Opdateret 11. maj 2015 Side 1 Velkommen til Husorden Opdateret 11. maj 2015 Side 1 Adfærd Lejer skal i alle forhold vise hensynsfuldhed over for andre lejere og for bebyggelsen som helhed. Samtidig skal man afholde sig fra handlinger,

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJEMÅL

BETINGELSER FOR LEJEMÅL ORDENSREGLEMENT 1. GENERELT Dette ORDENSREGLEMENT er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens 27 stk.

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere