Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Nordkysten afd. 17"

Transkript

1 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer, som kan tilvejebringes, hvor mange mennesker lever tæt op af hinanden, hvor en række fælles faciliteter finder anvendelse, og hvor de ydre rammer udgør en helhed for samtlige beboere. Denne husorden forventes at medvirke til at skabe tilfredshed, tryghed, ro og orden for således at danne baggrund for et godt klima blandt beboerne. I en bebyggelse som denne påhviler der også beboerne et ansvar for, at boligområdet kan holdes i pæn stand, samtidig med at vedligeholdelsesomkostningerne holdes lavest mulige. Beboerne har pligt til at efterkomme denne, på afdelingsmødet den 8. maj 2013 vedtagne husorden, samt andre rimelige påbud til sikring af god orden. Beboerne skal sørge for, at disse regler også overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer og af personer, som har fået adgang til lejligheden. Husordenen har gyldighed som tillæg til lejekontrakten. 1

2 1. Affald Der må ikke henlægges affald udenfor de dertil indrettede containere. Af hygiejniske grunde skal affald være pakket ind i lukkede affaldsposer. Al hen kastning af madrester på fællesarealer eller fodring af fugle/katte er forbudt. Affaldscontainerne bliver tømt én gang ugentligt. Containere til papir tømmes månedligt. Flasker og glas, skal i de respektive til formålet opstillede containere på Guldgravervej. Container til storskrald, såsom møbler, køleskabe, cykler m.m. opstilles to gange årligt i én uge. Beboerne må selv opbevare storskaldet indtil containeren opstilles. Hvis nogle beboere ikke overholder disse regler og alligevel hensætter deres storskrald i området, vil det blive fjernet på beboerens regning. 2. Antenner og antenneanlæg Der må kun modtages Radio-TV fra afdelingens fællesantenneanlæg med mindre, at de ønskede kanaler ikke kan leveres. Paraboler eller antenner monteres efter ansøgning, hvori det skal fremgå, hvilke kanaler, der ønskes modtaget. Tilladelse gives kun såfremt de ønskede kanaler ikke kan leveres på det eksisterende antenneanlæg. Ansøgningen skal sendes til Boligkontoret Danmark. For at hindre skade på anlægget er det forbudt at foretage indgreb i antennestikdåsen. Ekstra tilslutning af antennestikdåse må kun udføres af autoriseret antennefirma. 3. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Husk - at engangsbleer, vat, avispapir og lignende ALDRIG må kastes i toilettet. Til renholdelse af håndvask og toilet samt forkromede dele må ikke anvendes syre eller ridsende rengøringsmidler. Afløb skal holdes rene. Fejl skal omgående meldes til varmemesteren, herunder også vandhaner og cisterner som støjer eller er utætte. 4. Beskadigelser Utætheder og indslag af regn eller sne, samt enhver beskadigelse af ejendommen eller dennes inventar skal omgående meldes til varmemesteren. 5. Bygningsmæssige ændringer Det er ikke tilladt at foretage bygningsmæssige ændringer, eller nye installationer, uden boligselskabet og bygningsmyndighedernes godkendelse. Kan ændringen ikke betragtes som almindelig forbedring, skal det ved fraflytning føres tilbage til dets oprindelige stand uden udgift for afdelingen. 2

3 6. Campingvogne m.m. Uindregistrerede campingvogne må ikke henstilles på parkeringspladserne. Indregistrerede campingvogne/trailere må kun henstilles på parkeringspladserne i 48 timer til af- og pålæsning. 7. Cykler og knallerter Cykler og knallerter må ikke henstilles, så de er til gene. Af hensyn til sikkerheden er knallertkørsel ikke tilladt på gangstier og fællesarealerne. 8. EL Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens EL installationer. Eventuelle fejl i installationen skal omgående meddeles til varmemesteren. 9. Erhvervsmæssig virksomhed Uden afdelingsbestyrelsens samt Boligkontoret Danmarks skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra boligen. 10. Forsikring Afdelingen har ikke forsikring på glas og kummer, idet afdelingen vedligeholder disse. 11. Forurening / Farlige legeredskaber og Fyrværkeri Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Der må ikke i det lejede anbringes ting, som ved lugt, støj eller lignende er til gene eller fare for beboere eller ejendommen. Brug af farlige legeredskaber såsom skydevåben, flitsbuer og lignende er forbudt. Der må ikke skrives eller tegnes på bygningerne. Kommer nogle af beboernes familiemedlemmer eller deres besøgende til at forurene bygningerne eller fællesarealer, har beboeren pligt til at sørge for rengøring. Fyrværkeri indenfor boligområdet er forbudt. 12. Fugt For at undgå fugtskader SKAL der luftes ud i boligen jævnligt, læs pjecen Luft ud fra Byggeforskningsinstituttet. 13. Fællesarealer Færdsel må kun ske ad veje og flisegangene. Kørsel og parkering på fortove og stier er forbudt. Dette gælder ikke varmemesterens arbejdskøretøjer. Afbrækning af grene, beskæring af træer og buske er forbudt. Al hen kastning af affald på afdelingens område er forbudt. På fællesarealer må der ikke henstilles ejendele eller genstande, der kan være til gene. Disse vil blive fjernet for beboerens regning. 3

4 14. Fælleshus Bebyggelsen har et fælleshus, beliggende Guldgravervej 38. Fælleshuset kan lejes efter regler herom. 15. Færdsel Vis hensyn ved kørsel i bebyggelsen. Al færdsel på afdelingens interne veje og parkeringspladser skal foregå med allerstørste forsigtighed. MAX 15 KM. 16. Haveaffald Skal anbringes i den specielle indhegning for haveaffald. Trillebør og andre haveredskaber, som kan benyttes, er placeret i skuret ved nr Husdyrhold Det er tilladt at holde almindelige husdyr, der ikke er til gene for beboerne. Der kan gives tilladelse til enten 1 hund eller 1 kat per. lejemål. Tilladelse til 1 hund eller 1 kat kan opnås efter ansøgning og godkendelse via afdelingsbestyrelsen og Boligkontoret Danmark. Der kan ikke opnås tilladelse til alle hunderacer. Muskel / kamphunde og hunde af blandingsracer deraf, kan ikke opnå godkendelse. Hunden eller katten skal være øremærket eller chippet samt være forsikret. Hunde og katte SKAL føres i snor på afdelingen område. Efterladenskaber efter hunde og katte skal omgående fjernes af ejeren. 18. Husnumre De opsatte numre må ikke beskadiges. 19. Klager Klager skal afleveres skriftligt til: Boligkontoret Danmark, Vestermarken 16 A, 3060 Espergærde. 20. Lastbiler og uindregistrerede køretøjer Lastbiler og motorkøretøjer over 3500 kg samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles/parkere på parkeringspladserne. 21. Mangler Ved tekniske samt andre opstående mangler, skal der rettes henvendelse til varmemesteren. 22. Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, diverse musikanlæg og musikinstrumenter etc. skal ske med fornødent hensyn til naboerne. Vær især opmærksom på apparaternes gennemtrængende bastoner. Mellem kl. 23:00 og kl. 8:00 SKAL der udvises særligt hensyn. I særlige tilfælde ved fester og lignende skal det sikres, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 23:00 4

5 23. Opslagstavler Der er opsat opslagstavler i fælleshuset til brug for afdelingsbestyrelsen og beboerne. Hvis beboerne ønsker opslag på tavlen, skal de henvende sig til varmemesteren eller til bestyrelsen. 24. Opvaskemaskiner Installation af opvaskemaskine må kun udføres af autoriserede el- og vvsinstallatører. 25. Parkering Parkering må kun finde sted på de anviste parkeringspladser, hvis ikke andet er aftalt. 26. Private haver - Hegn / Hæk omkring private haver Det er tilladt at opsætte hegn max 180 cm. højt. Hegnet vedligeholdes med: GORI TRANSPARENTE FARVER 1. FARVELØS 001 (GORI 88,44,2in1) 2. PINE 604 (GORI 88,44,2in1) 3. GRØN UMBRA 720 (GORI 44,2in1) Inden opsættelse, skal varmemesteren forespørges om hvorledes hegnet skal udformes. Hegnet skal godkendes af varmemesteren efter opsættelsen. Eksisterende hegn, i andre farver opsat før Maj 2013 er ikke omfattet af denne regel. Hegnet vil dog blive fjernet ved fraflytning af lejemålet. Den private have er en del af det lejede areal og skal derfor vedligeholdes af dig som beboer, ligesom du skal vedligeholde og rense hegn/hæk omkring din have. 27. Skadedyr Observeres der skadedyr af enhver art, f.eks. rotter, kakerlakker og lignende, SKAL dette omgående meddeles varmemesteren. (Gælder ikke myrer) 28. Skiltning Må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens og dernæst Boligkontoret Danmarks tilladelse. 5

6 29. Vaskemaskiner Installation af vaskemaskiner må kun udføres af autoriserede el- og vvsinstallatører. 30. Værktøj Værktøj kan lånes efter aftale med varmemesteren. Beboeren er pligtig til at erstatte værktøjet ved beskadigelse eller ved bortkomst. Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 8. maj

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere