Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C"

Transkript

1 Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

2

3 Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt og deres pårørende har vi på Aarhus Universitetshospital i Skejby, udarbejdet denne pjece. Den fortæller om en række vigtige forhold ved en nyretransplantation. Men har du eller dine pårørende spørgsmål, som ikke er besvaret af pjecen eller vores mundtlige information, kan du altid spørge personalet, hvor du går til behandling. Du er også velkommen til at kontakte transplantationssygeplejerskerne. Vi vil gerne takke sygeplejerske Lillian Nielsen for udarbejdelse af tegningerne i denne pjece. Nyretransplantationscentret Aarhus Universitetshospital i Skejby Revideret marts

4 INDHOLDSFORTEGNELSE side FØR TRANSPLANTATIONEN Transplantation eller dialyse?... 7 Betingelser for tilmelding til nyretransplantation... 8 Vaccination...8 Sol...9 Scandiatransplant... 9 Ventetid...10 Mobiltelefon Nyre fra pårørende Du skal bare spørge...12 Transplantationssygeplejerske...13 Kom og besøg os...13 TRANSPLANTATIONSDAGEN Du bliver indkaldt...14 Der er prioriteret en rækkefølge for de to indkaldte patienter...15 Afsted til hospitalet...16 Tag dine nærmeste med...16 Modtagelsen...16 Dialyse...18 Forligelighed...18 Medicin...18 Aflysning...19 Operationen

5 INDLÆGGELSESFORLØBET EFTER OPERATIONEN Når du vågner...21 Katetre og dræn...21 Medicin...22 Hurtigt ud af sengen...22 Smerter...23 Åndedrættet...24 Maven...24 Hvornår virker den nye nyre...24 Nyrens funktion vurderes...25 Afstødning...26 Problemer med urinlederen...26 Infektioner...28 Blodprop i nyren...28 Dialyse...29 Trådene fjernes...29 Hjem igen...29 LIVET MED EN NY NYRE Nødvendigt med kontrol...30 Sygdom efter udskrivelse...31 Medicinkort...31 Rekreation...31 Mad og drikke...32 Motion...33 Psykiske forhold...33 Sex

6 Svangerskabsforebyggelse...35 Graviditet...35 Tandlægebesøg...36 Sociale forhold...36 Rejser...36 Hvor længe vil min nyre virke...37 MEDICIN EFTER NYRETRANSPLANTATION Afstødningshæmmende medicin i almindelighed De mest brugte lægemidler Ønsket virkning Uønskede virkninger Specielle bivirkninger...40 De anvendte præparater Prednisolon CellCept (mycofenolat mofetil) Sandimmun Neoral (ciclosporin) Prograf/Advagraf (tacrolimus) Rapamune (sirolimus)...41 Tablet eller indsprøjtning...42 Behandling med antistoffer...42 Beskyttelse mod infektioner...43 TELEFONNUMRE...44 EGNE NOTATER

7 FØR TRANSPLANTATIONEN Transplantation eller dialyse Patienter med kronisk nyresvigt bliver forgiftet af de affaldsstoffer, som de syge nyrer ikke kan fjerne fra kroppen. To former for behandling kan hindre denne forgiftning. Den ene er vedvarende rensning af blodet med dialyse. Den anden er transplantation med en ny nyre. Livskvaliteten er bedre efter en vellykket nyretransplantation, sammenlignet med dialyse. Patienter, der har fået en ny nyre, er mere frie. De er ikke afhængige af den regelmæssige dialyse. Følgerne af nyresvigt som blodmangel, blodtryksforhøjelse og knogleproblemer bedres. En nyretransplantation kan dog også være ledsaget af komplikationer. Der kan blandt andet komme infektioner, og der kan være bivirkninger af den medicin, som er nødvendig for at modvirke afstødning af den nye nyre (se Medicin side 38). Nyretransplantation er den bedste behandling af nyresvigt, hvis man er egnet til transplantation. 7

8 Betingelser for tilmelding til nyretransplantation Det er ikke alle med kronisk nyresvigt, der kan hjælpes med en ny nyre. Helbredstilstanden må være nogenlunde god. Hvis der er svære sygdomme i hjertet, i lungerne eller i kredsløbet til benene, kan risikoen for alvorlige komplikationer ved en transplantation være for stor. I så fald er det bedst at vælge varig dia lysebehandling. Der vil derfor ofte være behov for en del undersøgelser før beslutning om tilmelding til nyretransplantation kan træffes. På grund af den nødvendige immundæmpende behandling (se side 40), må man ikke have infektion, når man bliver transplanteret, f. eks. skal tandstatus være i orden. Før du tilmeldes transplantation, skal der tages blodprøver til bestemmelse af patientens vævstype og blodtype. Desuden skal blodet undersøges for antistoffer. De kan være dannet efter blodtransfusioner, graviditet eller en tidligere transplantation. Antistoffer kan gøre det vanskeligere at finde en egnet nyre. Men transplantationen kan sagtens blive vellykket, selvom der er antistoffer. Vaccination Når du er transplanteret vil du få immundæmpende medicin, hvilket medfører dit immunsystem reagerer dårligere på vacciner. Du må derfor ikke modtage vac- 8

9 ciner der indeholder levende svækkede virus eller bakterier, fx gul feber vaccine. Derimod må du gerne blive vaccineret med inaktiverede/dræbte vacciner, men hvor god beskyttelse det giver er usikkert. Derfor kan du med fordel få opfrisket dine vacciner, fx mod stivkrampe og difteri, før transplantation. Ligesom det kan være en god idé at blive vaccineret mod andre sygdomme, ikke mindst hvis du har planer om udlandsrejser i fremtiden. Derfor vil vi gerne tilbyde at henvise dig til en samtale med en speciallæge i infektions- og rejsemedicin om vaccinationer. Sol Transplanterede patienter har let øget risiko for udvikling af de fleste former for kræft, men hudkræft er den hyppigste. Du vil før tilmelding til transplantation, blive tilbudt undersøgelse på hudafdelingen. Solbadning og solarium bør undgås efter transplantation, og du bør bruge solcreme med minimum faktor 30. Scandiatransplant Scandiatransplant er navnet på en organisation. Alle nyresyge patienter fra Norden, som er tilmeldt transplantation, er registreret i Scandiatransplant. Når et hospital tilbyder en nyre til transplantation, kan Scandiatransplant i samarbejde med transplantations- 9

10 centeret afgøre, hvilken patient nyren passer bedst til. Midlertidig afmelding til transplantation kan være nødvendig, hvis du bliver syg eller tager på ferie i udlandet. Ventetid I Scandiatransplant er der en venteliste for patienter, der skal have en nyre. Der tages hensyn til ventetiden når patienter udvælges til transplantation. Men en nyretransplantation kan ikke foregå efter tur som behandling af mange andre sygdomme kan. Ven te tiden afhænger af, hvor mange nyrer der er til rådighed, og af de tilmeldtes vævs- og blodtyper. Den kan derfor variere fra dage til flere år. 10

11 Mobiltelefon Når du er tilmeldt Scandiatransplant, kan den medicinske afdeling, du er tilknyttet, låne dig en mobiltelefon, hvis du ikke selv har en. Dette gælder dog ikke hvis du behandles på Regionshospitalet Viborg, da skal du selv anskaffe dig en mobiltelefon. Nyre fra pårørende De fleste nyrer til transplantation kommer fra afdøde. Men der kan også bruges nyrer fra pårørende som f.eks. forældre, søskende, ægtefælle og venner. Den, der skal give nyren (donor), skal være helt rask. Donor og den, der skal modtage nyren, må være enige om, at denne løsning er den rigtige. Inden den egentlige planlægning foretages, indkaldes både donor og modtager til en samtale i transplantationscentret. Forud for en sådan transplantation med levende donor undersøges det hvordan donors og modtagers blod- og vævstyper passer sammen. Herefter afgøres det, om man skal gå videre med en almindelig helbredsundersøgelse. Derefter gennemføres forskellige undersøgelser af den mulige donors nyrefunktion og helbredstilstand. Disse undersøgelser indgår i vurderingen af, om transplantationen kan gennemføres. 11

12 Der kan gå måneder fra den dag, hvor det bliver aftalt at gennemføre disse undersøgelser, til den dag transplantationen kan gennemføres. Den pårørende, der afgiver en nyre, vil normalt have behov for et par måneders rekreation efter operationen. Vedkommende får fuld kompensation for tabt arbejdsfortjeneste både ved samtaler, forundersøgelserne, under indlæggelsen og i hele rekreationsperioden. Hvis du eller dine pårørende er interesseret i yderligere information om levende donation, kan pjece rekvireres ved transplantationssygeplejerskerne. Du skal bare spørge Det er vigtigt at patienter, som er tilmeldt transplantation, er godt informerede om hele forløbet. De skal vide, hvad der vil ske, ikke alene den dag den nye nyre sættes ind; men også hvad der vil ske under indlæg-gelsen, samt under den efterfølgende kontrol. Vi fortæller om det vigtigste her i pjecen. Alligevel kan der være brug for yderligere oplysning. Den kan gives af læger og sygeplejersker på den afdeling, hvor du er i dialyse eller går til kontrol. På hospitalet i Skejby, hvor nyretransplantationen skal foregå, er vi også klar til at besvare dine spørgsmål. Bed om en samtale med en af transplantationssygeplejerskerne eller en læge. 12

13 Transplantationssygeplejerske På hospitalet har vi på nyretransplantations centret tre transplantationssygeplejersker. Deres arbejde består først og fremmest i at informere og undervise om nyretransplantation til både patient / på rørende og til personalet. De er behjælpelige med løsning af eventuelle problemer for både patienter og pårørende, og kan kontaktes alle hverdage mellem kl De er endvidere kontaktpersoner til de henvisende sygehuse. Kom og besøg os Patienter, som skal eller er tilmeldt nyretransplantation, er meget velkomne til at be-søge os på hospitalet i Skejby. Besøg kan arrangeres gennem dit lokale dialysecenter, ambulatorium eller ved at kontakte vores transplantationssygeplejersker. Ved besøget vil du få en rundvisning på den afdeling du vil blive indlagt på, samt få en samtale med en af transplantationssygeplejerskerne. 13

14 TRANSPLANTATIONSDAGEN Du bliver indkaldt Når en nyre er til rådighed, får du omgående besked. Er du tilknyttet Aarhus Universitetshospital i Skejby, bliver du ringet op af en af lægerne fra nyretransplantationscentret. Bor du i Region Nord eller er du tilknyttet Regionshospitalerne i Viborg eller Holstebro, ringer en af lægerne fra dit lokale dialysecenter. Lægen spørger, om du er parat til transplantation, og oplyser, om du står som nr. 1 eller nr. 2 til at få nyren. Der indkaldes nemlig to patienter, selvom vi kun har én nyre til rådighed. Det er nødvendigt for at sikre, at ingen nyrer går tabt. Der kan nemlig være forhold, som i sidste øjeblik medfører, at en patient alligevel ikke kan få nyren. En test (den såkaldte crossmatch, se senere) kan vise, at der ikke er forligelighed mellem patientens og donors blod. Eller patienten har måske pludseligt fået en infektionssygdom, problemer med hjertet eller kredsløbet til benene, eller en anden sygdom som gør at patienten ikke kan transplanteres aktuelt. 14

15 Der er prioriteret en rækkefølge for de to indkaldte patienter. 1. prioritet Hvis lægen meddeler, at du er indkaldt med 1. prioritet, betyder det: Du får den nye nyre, hvis der ikke ved lægeundersøgelsen er forhold, der taler imod det: Infektion, nyopståede problemer med hjertet eller kredsløbet eller uforligelighed ved crossmatch. 2. prioritet Hvis du er indkaldt med 2. prioritet, betyder det: Du får den nye nyre, hvis patienten med 1. prioritet ikke kan få den, og du i øvrigt opfylder kravene til helbred og for ligelighed. Patienten med 2. prioritet gennemgår samme undersøgelsesprogram som patienten med 1. prioritet. 15

16 Afsted til hospitalet Når du får tilbud om en nyre, bliver du bedt om at møde på Sengeafsnit CS i løbet af kort tid. Hvordan det nærmere skal ske, vil lægen orientere dig om i telefonen. Hvis du ikke selv kan køre til hospitalet, skal du bede lægen om at bestille en transport til dig. Du har tid nok til at få fat i dine nærmeste pårørende og til at klare det praktiske så som pakning af toiletsager, læsestof m.v. Er du i P-dialysebehandling og kører du natmaskine skal du bare medbringe dit Pro-kort. (hospitalet har kun Baxters natmaskine) Tag dine nærmeste med Du må meget gerne tage dine nærmeste pårørende med, når du indkaldes. Det er rart for dig at have nogen, du kan støtte dig til, i den stressede situation. Hospitalet har et patienthotel, hvor pårørende, såfremt der er plads, mod betaling kan få et værelse. Modtagelsen Når du kommer til hospitalet, vil du blive modtaget af en sygeplejerske på Sengeafsnit CS. Hun giver dig den første orientering om, hvad der skal ske før og lige efter operationen. Derefter bliver du undersøgt af en læge. 16

17 Du skal vejes og have taget temperatur, og dit blodtryk skal måles. Du skal have taget blodprøver som noget af det første, og der skal laves en røntgenundersøgelse af brystkassen og et elektrokardiogram. Det bliver alt sammen klaret kort efter, at du er ankommet. Inden operationen er der også nogle praktiske ting, som skal udføres for at mindske risikoen for infektion. Først skal alle hår fjernes fra navlen til skambenet. Derefter skal hele kroppen vaskes med en specialsæbe, der fjerner de bakterier, som normalt findes på huden. Du vil også blive tilset af den læge, der skal bedøve dig. Nyremedicinsk Afdeling C deltager i udvikling og forskning på transplantationsområdet alt med henblik på at skaffe ny viden, og dermed at bedre resultaterne efter nyretransplantation. Det er derfor muligt, at du allerede i forbindelse med modtagelsen, vil blive spurgt, om du ønsker at medvirke i et konkret forskningsprojekt. Det vil i den forbindelse altid blive præciseret, at deltagelse i projektet er frivilligt. 17

18 Dialyse Der vil blive taget stilling til, om det er nødvendigt at gennemføre en dialysebehandling inden transplantationen. Forligelighed En af blodprøverne, der tages lige efter ankomsten, er til forligelighedstesten, den såkaldte crossmatch. Den viser, om der er forligelighed mellem dit blod og blodet fra den, der har givet nyren. Uden forligelighed kan der ikke transplanteres. Det tager ca. tre timer at få svaret på testen. I denne ventetid fortsætter de øvrige forberedelser. Medicin Inden operationen indledes den medicinske behandling, der hindrer afstødning. Denne gives både gennem en kanyle på håndryggen og som tabletter. Du vil ligeledes i blodåren, få et antibiotikum, der mindsker risikoen for infektion i forbindelse med indsættelse af nyren. 18

19 Aflysning I visse tilfælde kommer svaret på forligelighedstesten (crossmatchen) desværre først efter, at både patienten med 1. prioritet og patienten med 2. prioritet er gjort klar til transplantation, selvom der kun er nyre til en af dem. Det kan være svært at acceptere, at man er den, der ikke fik nyren. En psykisk belastning, der kan kræve en uddybende samtale efter udskrivelsen. Patienterne er derfor meget velkomne til at kontakte os på, så de kan få nærmere besked om, hvad der skete. Operationen Operationen foretages af kirurger på Urinvejs kirurgisk Afdeling K, der ligger i samme bygning som Nyremedicinsk Afdeling C. Den nye nyre bliver indsat nedadtil i maven i højre eller venstre side. Blodkarrene fra den nye nyre bliver syet til de blodkar, der går til det ene ben. Urinlederen bliver syet til blæren. Selve operationen varer normalt omkring fire timer. (Se bagsiden af pjecen). En nyre der er udtaget til transplantation, opbevares afkølet til den bliver transplanteret. Vi forsøger at sætte nyren ind inden for et døgn. 19

20 Er du i P-dialysebehandling, er det vigtigt at få tømt dialysevæsken grundigt ud før operationen. Ved operationen bliver dit dialysekateter fjernet. Dine egne nyrer bliver siddende. De fjernes kun, hvis de senere giver problemer, noget der kun sker sjældent. 20

21 INDLÆGGELSESFORLØBET EFTER OPERATIONEN Når du vågner Du kommer på opvågningsafdelingen lige efter transplantationen. Når du er vågen og kredsløbet og vejrtrækningen er stabil, bliver du flyttet tilbage til sengeafsnit CS. De fleste ligger kun få timer på opvågningsafdelingen. På opvågningsafdelingen bliver du straks efter operationen tilset af en læge fra Nyremedicinsk Afdeling C. Katetre og dræn I forbindelse med operationen får du indsat nogle katetre og evt. et dræn. Det er tynde slanger, der kan føre væsker til og fra din krop. Et såkaldt centralt venekateter bliver ført ind i en åre på halsen (en blodåre). Gennem denne tynde slange vil du få væske og medicin. Alle patienter får ved transplantationen lagt et blærekateter, som er en blød plastikslange, der føres gennem urinrøret op i blæren. Det fjernes oftest efter fire dage. 21

22 Der lægges også et tyndt kateter mellem den nye nyres hulrum og urinblæren. Dette kateter, som kaldes et JJ kateter, er således ikke synligt. JJ kateteret bliver liggende i ca. fire uger. Herefter fjernes det gennem et tyndt kikkertrør, som føres gennem urinrøret til blæren. Dette lille indgreb foretages ambulant. Et dræn er en tynd plastikslange, som kan lede væske fra operationssåret ud til en pose. Drænet kan som regel fjernes efter et par dage, når såret er holdt op med at væske. Det er ikke alle, der behøver dræn. Medicin Ved transplantationen skal du have medicin, som modvirker afstødning af den nye nyre. Der anvendes en kombination af forskellige medikamenter. Det er ikke alle patienter, der får samme medicin. Lægerne vil vælge den kombination der er bedst for dig. Du kan læse nærmere om medicinen på side 38. Hurtigt ud af sengen Så snart du kommer tilbage til afdelingen, skal du ud af sengen og vejes, selvom du nok kun vil være oppe i ganske kort tid. Vi skal nok hjælpe dig i starten. Men efter et par dage vil du selv kunne stå op. Plejepersonalet lærer dig at gøre det på den måde, der gør mindst ondt. 22

23 Når du skal ud af sengen så tidligt, er det først og fremmest for at undgå, at du får blodpropper i benene. Smerter I dagene lige efter operationen kommer der smerter fra såret. Mod dem vil du få smertestillende indsprøjtninger og tabletter, ligesom der også lægges et kateter med smertestillende medicin ind i operationssåret. Følelsen af hvad der er smerter, er meget forskellig fra menneske til menneske. Derfor er det vigtigt, at du selv siger til, når smerterne begynder. Du skal have den nødvendige medicin i tide. 23

24 Åndedrættet For at undgå lungebetændelse er det vigtigt, at du trækker vejret rigtigt efter operationen. En fysioterapeut vil lære dig de nødvendige hoste- og åndedrætsøvelser. I starten vil hun komme hos dig et par gange om dagen. Maven Maven går nemt i stå efter en operation. For at undgå dette, starter du med at få afføringsmiddel allerede før transplantationen. Det hjælper også at komme igang med at drikke og spise, og at komme ud af sengen. Hvornår virker den nye nyre Vil den nye nyre komme til at virke? Spørgsmålet bekymrer helt naturligt de fleste patienter efter transplantationen. Men det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager, før nyren går i gang. Hos nogle starter den med at danne urin allerede på operationsbordet. Hos andre kan der gå dage eller uger, så der en tid kan blive behov for dialyse. Men for det endelige resultat er det ikke afgørende, om nyren virker straks eller først efter et par uger. Hver transplantation har sit eget forløb, og nogle få nyrer kommer aldrig til at virke. Det er vigtigt at vide. 24

25 For nogle kan tiden lige efter transplantationen psykisk være svær at komme igennem. Især hvis der er problemer med at få den nye nyre til at virke, eller der kommer komplikationer. Ganske naturligt fører det til ængstelse og nedtrykthed. Så kan det være en hjælp at tale med de pårørende, afdelingens personale eller transplantationssygeplejersken. Nyrens funktion vurderes Den nye nyres funktion bliver hver dag vurderet ved hjælp af blod- og urinprøver. Det er dog ikke altid nok til at få et klart indtryk af, hvordan det går med nyren. Det kan være nødvendigt at undersøge den med ultralyd eller måske med en vævsprøve (biopsi). Ved en sådan, tages med en kanyle, en lille smule væv fra nyren ud til nærmere undersøgelse. Når der skal tages en nyrevævsprøve bruger man ultralyd til at styre kanylen. Inden vævet udtages, bliver du lokalbedøvet. Nyrevævet bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse, der blandt andet kan vise, om der er tegn på afstødning af nyren. 25

26 Afstødning Begyndende afstødning af nyren er den hyppigste komplikation i den første tid efter transplantationen. Komplikationen opstår forholdsvis ofte, selvom patienten får medicin, der hæmmer afstødning, men heldigvis er de fleste afstødninger lette at bremse, så nyren igen får god funktion. Mistanke om afstødning opstår, hvis nyrens produktion af urin aftager, samtidig med at nyretallene enten ikke falder eller begynder at stige. Der bliver i disse tilfælde normalt taget en vævsprøve fra nyren, som kan vise, om mistanken er berettiget. En begyndende afstødning behandles med binyrebarkhormon (methylprednisolon = MP). Det gives dagligt i tre til fem dage. Er denne behandling ikke nok, kan der blive tale om efterfølgende behandling. Hertil kan bruges antistoffer som Thymoglobulin eller Rituximab. Der kan også være tale om at ændre den vedvarende behandling. Problemer med urinlederen Årsagen til at den nye nyre ikke fungerer, kan i visse tilfælde være, at der er en utæthed (lækage) eller en forsnævring på urinlederen. Der kan også være noget udefra, som trykker urinlederen sammen. Risikoen for 26

27 BASILIXIMAB? MP? VÆVSPRØVE? TACROLIMUS? CREATININ? 27

28 den slags komplikationer er mindre når der ligger et tyndt kateter inde i urinlederen (se side 22). Komplikationer kan dog også opstå senere efter det tynde kateter er fjernet. Behandlingen kan være operation, eller blot indsættelse af et nyt kateter eller dræn. Infektioner Du er efter transplantationen mere udsat for at få en infektion. Medicinen, der skal hæmme afstødning af nyren, hæmmer nemlig også kroppens forsvar mod infektioner. Får du feber, vil dine lunger blive røntgenundersøgt, og der bliver taget ekstra prøver af dit blod og din urin. Er der mistanke om, at det er bakterier, som er årsag til infektionen, bliver du behandlet med antibiotika. I visse tilfælde kan årsagen til en infektion være et specielt virus, det såkaldte cytomegalovirus (CMV). De fleste patienter har tidligere i livet været angrebet af CMV, men som regel i så let grad at de ikke har mærket det. Når man får afstødningshæmmende medicin, kan denne virusinfektion blusse op. Visse patienter får derfor Valganciclovir kapsler som forebyggelse mod CMV. (se medicin side 43) Blodprop i nyren En af de værste komplikationer efter en transplantation er blodpropper i den nye nyre. De kan dannes både i 28

29 pulsåren, der fører blod til nyren, og i venen der fører blodet fra den. Følgen vil ofte være, at nyren er tabt. Dialyse Hvis nyren ikke fungerer den første tid efter transplantationen, vil der blive givet regelmæssig hæmodialysebehandling. Normalt tre gange om ugen. Trådene fjernes Trådene eller clips i såret bliver i reglen fjernet 2 3 uger efter operationen. Hjem igen Hvor længe skal du regne med at være indlagt? Det kan være meget forskelligt. Ved et forløb helt uden komplikationer kan du blive udskrevet efter 8 14 dage. Men støder der komplikationer til, må du regne med at være indlagt længere. 29

30 LIVET MED EN NY NYRE Nødvendigt med kontrol Det er nødvendigt, at du kommer til regelmæssig kontrol på hospitalet, når du er udskrevet. Det foregår i ambulatoriet ved Nyremedicinsk Afdeling C. Ved hvert besøg taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Der bliver taget blod- og urinprøver. Dit blodtryk måles, og du vejes. I begyndelsen skal du til kontrol ca. to gange om ugen, men efterhånden bliver der længere mellem dine besøg. Ved enhver kontrol skal du være forberedt på at det kan være nødvendigt med indlæggelse. Er du tilknyttet et andet hospital end hospitalet i Skejby, vil kontrollen kunne overgå til dit hjemlige hospital når tilstanden er blevet stabil, tidligst efter 3 6 måneder. Ved de første ambulante besøg på hospitalet skal blodprøverne undersøges samme dag. Det tager to til tre timer, så du kommer desværre til at vente, inden du kommer ind til lægen. Det vil regelmæssigt blive målt, hvor meget tacrolimus, ciclosporin eller sirolimus (se side 41) du har i blodet. Det vil du få nærmere information om under indlæggelsen. 30

31 Sygdom efter udskrivelse Din risiko for at få infektioner efter transplantationen er større på grund af den medicinske behandling. Hvis du får feber, eller på anden måde føler dig utilpas, skal du sætte dig i forbindelse med den vagthavende læge på den afdeling, hvor du går til kontrol. Lægen tager så stilling til, om du skal indlægges, eller om det er nok at fremrykke dit næste kontrolbesøg. Medicinkort Du får et print af dit medicinskema, når du bliver udskrevet. Det fortæller, hvilken slags medicin du skal have, hvor meget og hvornår du skal tage den. Rekreation To til tre måneders rekreation tilrådes efter en nyretransplantation. Din alder og fysiske form inden operationen har væsentlig betydning for, hvor hurtigt du kommer til kræfter. I denne periode skal du undgå at løfte på tunge ting. Du må først begynde at føre bil tre uger efter transplantationen. 31

32 Mad og drikke Du kan spise og drikke frit efter en vellykket nyretransplantation. Men du bør af hensyn til dit helbred spise sundt og alsidigt og undgå overvægt. Et af de nødvendige lægemidler (Prednisolon, se side 40) kan godt øge din appetit og dermed også din vægt. Du vil få en samtale med vores diætist inden udskrivelsen. 32

33 Motion Det er vigtigt efter transplantationen at dyrke motion. Du kan normalt frit dyrke motion efter et par måneder, men du må meget gerne gå i gang inden. Du skal bare undgå de udfoldelser, der er særligt belastende for bug væggen. Meget andet kan du klare uden problemer. Traveture og ture på cyklen er eksempler. Er du i tvivl om noget så snak med lægen, når du kommer til kontrol. Psykiske forhold En ny nyre betyder for mange en stor omvæltning i tilværelsen. De fleste føler, at de har fået flere kræfter, uanset om de havde erhvervsarbejde eller ej, da de var i dialyse. Alligevel kan den nye livssituation efter udskrivelsen forbigående give ubehagelige følelsesmæssige reaktioner. Angst, ensomhedsfølelse, depression og fornemmelsen af ikke at slå til, kan være nogle af dem. De kommer, fordi det tager tid at bearbejde alt det, der er sket før, under og efter transplantationen. Men også på grund af omvæltningen i dit liv: Ingen dialyse for eksempel, og heller ingen diæt. Du må regne med, at der går et par måneder, før du helt har vænnet dig til dit nye liv. Kommer der problemer, vil 33

34 det ofte hjælpe at snakke åbent om dem med familie og venner. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at drøfte dem med lægen og sygeplejersken i Ambulatoriet eller med transplantationssygeplejersken. Sex Dialysepatienter kan have problemer med det seksuelle samliv. For mænd vil det ofte dreje sig om impotens. For kvinder om manglende lyst. Den nye nyre betyder erfaringsmæssigt, at en del, men ikke alle, får det bedre med sex. Der er ikke noget i vejen for at genoptage det seksuelle samliv, når såret efter transplantationen er helt lægt. Det vil det ofte være efter en måneds tid. 34

35 Svangerskabsforebyggelse Det anbefales at bruge kondom, hvis man er sikker på at dette altid anvendes korrekt. Ellers kan der anvendes en hormonspiral, evt. P-piller med lavt hormon indhold. Graviditet Det er meget sjældent, at kvinder bliver gravide, når de er i regelmæssig dialysebehandling. Men mange kan blive det efter en vellykket nyretransplantation. Kvinder, der ønsker et barn efter at have fået ny nyre, bør under et kontrolbesøg drøfte risikoen med lægen, inden en graviditet bliver planlagt, og det vil ofte være nødvendigt at ændre i medicinen pga. risikoen for misdannelser hos det ventede barn. Den nye nyres funktion kan aftage under en graviditet. Risikoen er dog beskeden, hvis nyrens funktion er god og stabil og blodtrykket normalt i et helt år, før kvinden bliver gravid. Det er nødvendigt, at den gravide ofte kommer til kontrol. Måske skal hun også indlægges i en periode. Hun skal føde på en specialafdeling. Hun bør ikke amme sit barn, da de afstødningshæmmende lægemidler udskilles i modermælken. 35

36 Tandlægebesøg Tandlægen vurderer om der er behov for antibiotika i forbindelse med tandlægebesøg. Almindelig tandrensning kræver normalt ikke antibiotika, men hvis der er risiko for at det kommer til at bløde, så der kan komme bakterier fra mundhulen ind i blodet anbefales det at anvende antibiotika profylakse eks. Amoxicillin eller Pivampicillin ca. 2 timer før indgrebet. Sociale forhold Du har som kronisk nyresyg ret til mellemste førtidspension eller invaliditetsydelse. Denne ret tages op til genvurdering indenfor 1 år efter en vellykket nyretransplantation. Du er som førtidspensionist forpligtet til at underrette kommunen om ændringer i dine økonomiske og helbredsmæssige forhold. Der er altid mulighed for at tale med en af vore socialrådgivere om disse ting. Rejser Efter transplantationen kan man naturligvis rejse ud i verden. Man skal dog sikre sig, at de forsikringsmæssige forhold er i orden for ikke at få ubehagelige efterregninger. Du bør medbringe et dokument, der fortæller 36

37 hvordan man kan kontakte den afdeling, hvor du følges. Du bør også have din medicinliste med, så du kan dokumentere den ordinerede medicin. Dersom man skal rejse til områder, der kræver særlige vaccinationer eller profylaktisk medicin, kan man henvises til: Center for rejserådgivning og vaccination af immundefekte patienter på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hvor længe vil min nyre virke? Det er umuligt at sige hvor længe den nyre nyre vil virke. Få nyrer går aldrig igang, og nogle vil virke så længe patienten lever. Risikoen for at miste nyren tidligt er afhængig af mange ting, som f.eks. tilstedeværelse af antistoffer mod de såkaldte vævstyper, typen af den oprindelige nyresygdom, om man er ryger, hvordan ens helbred iøvrigt er, om nyren stammer fra en afdød eller en levende person og hvordan vævstypen passer sammen. Nyren kan også mistes fordi den immundæmpende medicin ikke tages korrekt. Statistisk vil i gennemsnit over 90% af nyrerne virke efter 1 år. Mere end halvdelen vil stadig virke efter 10 år. 37

38 MEDICIN EFTER NYRETRANSPLANTATION De lægemidler, der normalt bliver brugt efter en nyretransplantation, er gennemgået nedenfor. Be skri velsen dækker kun de vigtigste virkninger og bivirkninger. Tal derfor med lægen, hvis du er i tvivl om noget. Da flere af de nævnte lægemidler påvirker eller påvirkes af andre lægemidler, skal den afdeling, der kontrollerer dig altid forespørges, før der påbegyndes behandling med et nyt lægemiddel. Det er meget vigtigt, at disse lægemidler indtages korrekt som ordineret, idet forkert indtagelse eller undladelse af indtagelse kan medføre, at den transplanterede nyres funktion går tabt. Afstødningshæmmende medicin i almindelighed De mest brugte lægemidler De almindeligste typer af lægemidler, der anvendes ved en nyretransplantation, er Basiliximab, Prednisolon, Mycofenolate Mofetil, Tacrolimus og Ciclosporin. De modvirker alle afstødning af nyren. Umiddelbart før operationen og 4 dage efter, får du en infusion af Basiliximab ind i blodåren. Der er i de sidste år kommet nogle nye lægemidler, som formentlig gradvis vil finde deres plads i behandlingen. I visse tilfælde kan behandling med Sirolimus eller Everolimus komme på tale. 38

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater

Patientvejledning. Fjernelse af brystimplantater Patientvejledning Fjernelse af brystimplantater Der kan være flere grunde til, at du ønsker at få fjernet dine brystimplantater igen. Det kan dreje sig om ændringer i brystets størrelse og form, lækage

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder Patientvejledning Refertilisation - kvinder Mange kvinder vælger i dag at blive steriliseret som prævention, hvis de ikke ønsker flere børn. Imidlertid kan ændringer i din livssituation jo betyde, at du

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

Børn der skal hjerteopereres

Børn der skal hjerteopereres Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Børn der skal hjerteopereres Forældreinformation Århus Universitetshospital Skejby Center for Medfødte Hjertesygdomme cmh.skejby.dk

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Patientvejledning Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Pectus excavatum er en medfødt defekt, som får brystvægen til at se indsunken ud. Tilstanden kaldes også tragtbryst og kan i mange tilfælde rettes op

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Behandling af løst maveskind Abdominalplastik - Amalieklinikken i København Der kan være forskellige årsager til at man ønsker behandling af løst maveskind. Oftest skyldes problemet følger efter graviditeter

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm Patientvejledning Koloskopi samt udrensningsvejledning Kikkertundersøgelse af tyktarm En koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer i

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg Patientvejledning Skæv næseskillevæg En skæv næseskillevæg kan give problemer med at trække vejret gennem næsen og tørhed af slimhinden evt. med skorper og gentagne næseblødninger. Næseskillevæggen deler

Læs mere

STABILISERENDE RYGOPERATION

STABILISERENDE RYGOPERATION STABILISERENDE RYGOPERATION Du er blevet tilbudt en operation i din ryg og har i den forbindelse sikkert en del spørgsmål, som vi vil prøve at besvare i denne folder. I de første 3 måneder er der en række

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Side 16 Marts 2015 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet,

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation Patientvejledning Sammenvoksninger af æggelederne - kikkertoperation Sammenvoksninger af æggelederne kan bl.a. opstå pga. tidligere betændelse i æggelederne, endometriose og som følge af arvæv efter tidligere

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor

Patientvejledning. Fjernelse af modermærke. Hudforandring hudtumor Patientvejledning Fjernelse af modermærke Hudforandring hudtumor Modermærker eller hudforandringer er heldigvis oftest godartede, men hudkræft og modermærkekræft er stigende i Danmark, formentlig grundet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese)

Stivgørende operation i nakken (Cervikal dese) (Cervikal dese) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende nogle generelle oplysninger om din

Læs mere

RFA Radiofrekvensablation (forkammerflimren)

RFA Radiofrekvensablation (forkammerflimren) RFA Radiofrekvensablation (forkammerflimren) 2 Sidst revideret d. 16. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Introduktion til HjerteCenter Varde... 4 3. RFA (Radiofrekvensablation)... 5

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Operation ved hjælp af robot

Operation ved hjælp af robot Patientinformation Operation ved hjælp af robot Robotassisteret kikkertoperation for kræft i livmoderen Laparoskopi corpuscancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D I denne folder

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere