Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C"

Transkript

1 Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

2

3 Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt og deres pårørende har vi på Aarhus Universitetshospital i Skejby, udarbejdet denne pjece. Den fortæller om en række vigtige forhold ved en nyretransplantation. Men har du eller dine pårørende spørgsmål, som ikke er besvaret af pjecen eller vores mundtlige information, kan du altid spørge personalet, hvor du går til behandling. Du er også velkommen til at kontakte transplantationssygeplejerskerne. Vi vil gerne takke sygeplejerske Lillian Nielsen for udarbejdelse af tegningerne i denne pjece. Nyretransplantationscentret Aarhus Universitetshospital i Skejby Revideret marts

4 INDHOLDSFORTEGNELSE side FØR TRANSPLANTATIONEN Transplantation eller dialyse?... 7 Betingelser for tilmelding til nyretransplantation... 8 Vaccination...8 Sol...9 Scandiatransplant... 9 Ventetid...10 Mobiltelefon Nyre fra pårørende Du skal bare spørge...12 Transplantationssygeplejerske...13 Kom og besøg os...13 TRANSPLANTATIONSDAGEN Du bliver indkaldt...14 Der er prioriteret en rækkefølge for de to indkaldte patienter...15 Afsted til hospitalet...16 Tag dine nærmeste med...16 Modtagelsen...16 Dialyse...18 Forligelighed...18 Medicin...18 Aflysning...19 Operationen

5 INDLÆGGELSESFORLØBET EFTER OPERATIONEN Når du vågner...21 Katetre og dræn...21 Medicin...22 Hurtigt ud af sengen...22 Smerter...23 Åndedrættet...24 Maven...24 Hvornår virker den nye nyre...24 Nyrens funktion vurderes...25 Afstødning...26 Problemer med urinlederen...26 Infektioner...28 Blodprop i nyren...28 Dialyse...29 Trådene fjernes...29 Hjem igen...29 LIVET MED EN NY NYRE Nødvendigt med kontrol...30 Sygdom efter udskrivelse...31 Medicinkort...31 Rekreation...31 Mad og drikke...32 Motion...33 Psykiske forhold...33 Sex

6 Svangerskabsforebyggelse...35 Graviditet...35 Tandlægebesøg...36 Sociale forhold...36 Rejser...36 Hvor længe vil min nyre virke...37 MEDICIN EFTER NYRETRANSPLANTATION Afstødningshæmmende medicin i almindelighed De mest brugte lægemidler Ønsket virkning Uønskede virkninger Specielle bivirkninger...40 De anvendte præparater Prednisolon CellCept (mycofenolat mofetil) Sandimmun Neoral (ciclosporin) Prograf/Advagraf (tacrolimus) Rapamune (sirolimus)...41 Tablet eller indsprøjtning...42 Behandling med antistoffer...42 Beskyttelse mod infektioner...43 TELEFONNUMRE...44 EGNE NOTATER

7 FØR TRANSPLANTATIONEN Transplantation eller dialyse Patienter med kronisk nyresvigt bliver forgiftet af de affaldsstoffer, som de syge nyrer ikke kan fjerne fra kroppen. To former for behandling kan hindre denne forgiftning. Den ene er vedvarende rensning af blodet med dialyse. Den anden er transplantation med en ny nyre. Livskvaliteten er bedre efter en vellykket nyretransplantation, sammenlignet med dialyse. Patienter, der har fået en ny nyre, er mere frie. De er ikke afhængige af den regelmæssige dialyse. Følgerne af nyresvigt som blodmangel, blodtryksforhøjelse og knogleproblemer bedres. En nyretransplantation kan dog også være ledsaget af komplikationer. Der kan blandt andet komme infektioner, og der kan være bivirkninger af den medicin, som er nødvendig for at modvirke afstødning af den nye nyre (se Medicin side 38). Nyretransplantation er den bedste behandling af nyresvigt, hvis man er egnet til transplantation. 7

8 Betingelser for tilmelding til nyretransplantation Det er ikke alle med kronisk nyresvigt, der kan hjælpes med en ny nyre. Helbredstilstanden må være nogenlunde god. Hvis der er svære sygdomme i hjertet, i lungerne eller i kredsløbet til benene, kan risikoen for alvorlige komplikationer ved en transplantation være for stor. I så fald er det bedst at vælge varig dia lysebehandling. Der vil derfor ofte være behov for en del undersøgelser før beslutning om tilmelding til nyretransplantation kan træffes. På grund af den nødvendige immundæmpende behandling (se side 40), må man ikke have infektion, når man bliver transplanteret, f. eks. skal tandstatus være i orden. Før du tilmeldes transplantation, skal der tages blodprøver til bestemmelse af patientens vævstype og blodtype. Desuden skal blodet undersøges for antistoffer. De kan være dannet efter blodtransfusioner, graviditet eller en tidligere transplantation. Antistoffer kan gøre det vanskeligere at finde en egnet nyre. Men transplantationen kan sagtens blive vellykket, selvom der er antistoffer. Vaccination Når du er transplanteret vil du få immundæmpende medicin, hvilket medfører dit immunsystem reagerer dårligere på vacciner. Du må derfor ikke modtage vac- 8

9 ciner der indeholder levende svækkede virus eller bakterier, fx gul feber vaccine. Derimod må du gerne blive vaccineret med inaktiverede/dræbte vacciner, men hvor god beskyttelse det giver er usikkert. Derfor kan du med fordel få opfrisket dine vacciner, fx mod stivkrampe og difteri, før transplantation. Ligesom det kan være en god idé at blive vaccineret mod andre sygdomme, ikke mindst hvis du har planer om udlandsrejser i fremtiden. Derfor vil vi gerne tilbyde at henvise dig til en samtale med en speciallæge i infektions- og rejsemedicin om vaccinationer. Sol Transplanterede patienter har let øget risiko for udvikling af de fleste former for kræft, men hudkræft er den hyppigste. Du vil før tilmelding til transplantation, blive tilbudt undersøgelse på hudafdelingen. Solbadning og solarium bør undgås efter transplantation, og du bør bruge solcreme med minimum faktor 30. Scandiatransplant Scandiatransplant er navnet på en organisation. Alle nyresyge patienter fra Norden, som er tilmeldt transplantation, er registreret i Scandiatransplant. Når et hospital tilbyder en nyre til transplantation, kan Scandiatransplant i samarbejde med transplantations- 9

10 centeret afgøre, hvilken patient nyren passer bedst til. Midlertidig afmelding til transplantation kan være nødvendig, hvis du bliver syg eller tager på ferie i udlandet. Ventetid I Scandiatransplant er der en venteliste for patienter, der skal have en nyre. Der tages hensyn til ventetiden når patienter udvælges til transplantation. Men en nyretransplantation kan ikke foregå efter tur som behandling af mange andre sygdomme kan. Ven te tiden afhænger af, hvor mange nyrer der er til rådighed, og af de tilmeldtes vævs- og blodtyper. Den kan derfor variere fra dage til flere år. 10

11 Mobiltelefon Når du er tilmeldt Scandiatransplant, kan den medicinske afdeling, du er tilknyttet, låne dig en mobiltelefon, hvis du ikke selv har en. Dette gælder dog ikke hvis du behandles på Regionshospitalet Viborg, da skal du selv anskaffe dig en mobiltelefon. Nyre fra pårørende De fleste nyrer til transplantation kommer fra afdøde. Men der kan også bruges nyrer fra pårørende som f.eks. forældre, søskende, ægtefælle og venner. Den, der skal give nyren (donor), skal være helt rask. Donor og den, der skal modtage nyren, må være enige om, at denne løsning er den rigtige. Inden den egentlige planlægning foretages, indkaldes både donor og modtager til en samtale i transplantationscentret. Forud for en sådan transplantation med levende donor undersøges det hvordan donors og modtagers blod- og vævstyper passer sammen. Herefter afgøres det, om man skal gå videre med en almindelig helbredsundersøgelse. Derefter gennemføres forskellige undersøgelser af den mulige donors nyrefunktion og helbredstilstand. Disse undersøgelser indgår i vurderingen af, om transplantationen kan gennemføres. 11

12 Der kan gå måneder fra den dag, hvor det bliver aftalt at gennemføre disse undersøgelser, til den dag transplantationen kan gennemføres. Den pårørende, der afgiver en nyre, vil normalt have behov for et par måneders rekreation efter operationen. Vedkommende får fuld kompensation for tabt arbejdsfortjeneste både ved samtaler, forundersøgelserne, under indlæggelsen og i hele rekreationsperioden. Hvis du eller dine pårørende er interesseret i yderligere information om levende donation, kan pjece rekvireres ved transplantationssygeplejerskerne. Du skal bare spørge Det er vigtigt at patienter, som er tilmeldt transplantation, er godt informerede om hele forløbet. De skal vide, hvad der vil ske, ikke alene den dag den nye nyre sættes ind; men også hvad der vil ske under indlæg-gelsen, samt under den efterfølgende kontrol. Vi fortæller om det vigtigste her i pjecen. Alligevel kan der være brug for yderligere oplysning. Den kan gives af læger og sygeplejersker på den afdeling, hvor du er i dialyse eller går til kontrol. På hospitalet i Skejby, hvor nyretransplantationen skal foregå, er vi også klar til at besvare dine spørgsmål. Bed om en samtale med en af transplantationssygeplejerskerne eller en læge. 12

13 Transplantationssygeplejerske På hospitalet har vi på nyretransplantations centret tre transplantationssygeplejersker. Deres arbejde består først og fremmest i at informere og undervise om nyretransplantation til både patient / på rørende og til personalet. De er behjælpelige med løsning af eventuelle problemer for både patienter og pårørende, og kan kontaktes alle hverdage mellem kl De er endvidere kontaktpersoner til de henvisende sygehuse. Kom og besøg os Patienter, som skal eller er tilmeldt nyretransplantation, er meget velkomne til at be-søge os på hospitalet i Skejby. Besøg kan arrangeres gennem dit lokale dialysecenter, ambulatorium eller ved at kontakte vores transplantationssygeplejersker. Ved besøget vil du få en rundvisning på den afdeling du vil blive indlagt på, samt få en samtale med en af transplantationssygeplejerskerne. 13

14 TRANSPLANTATIONSDAGEN Du bliver indkaldt Når en nyre er til rådighed, får du omgående besked. Er du tilknyttet Aarhus Universitetshospital i Skejby, bliver du ringet op af en af lægerne fra nyretransplantationscentret. Bor du i Region Nord eller er du tilknyttet Regionshospitalerne i Viborg eller Holstebro, ringer en af lægerne fra dit lokale dialysecenter. Lægen spørger, om du er parat til transplantation, og oplyser, om du står som nr. 1 eller nr. 2 til at få nyren. Der indkaldes nemlig to patienter, selvom vi kun har én nyre til rådighed. Det er nødvendigt for at sikre, at ingen nyrer går tabt. Der kan nemlig være forhold, som i sidste øjeblik medfører, at en patient alligevel ikke kan få nyren. En test (den såkaldte crossmatch, se senere) kan vise, at der ikke er forligelighed mellem patientens og donors blod. Eller patienten har måske pludseligt fået en infektionssygdom, problemer med hjertet eller kredsløbet til benene, eller en anden sygdom som gør at patienten ikke kan transplanteres aktuelt. 14

15 Der er prioriteret en rækkefølge for de to indkaldte patienter. 1. prioritet Hvis lægen meddeler, at du er indkaldt med 1. prioritet, betyder det: Du får den nye nyre, hvis der ikke ved lægeundersøgelsen er forhold, der taler imod det: Infektion, nyopståede problemer med hjertet eller kredsløbet eller uforligelighed ved crossmatch. 2. prioritet Hvis du er indkaldt med 2. prioritet, betyder det: Du får den nye nyre, hvis patienten med 1. prioritet ikke kan få den, og du i øvrigt opfylder kravene til helbred og for ligelighed. Patienten med 2. prioritet gennemgår samme undersøgelsesprogram som patienten med 1. prioritet. 15

16 Afsted til hospitalet Når du får tilbud om en nyre, bliver du bedt om at møde på Sengeafsnit CS i løbet af kort tid. Hvordan det nærmere skal ske, vil lægen orientere dig om i telefonen. Hvis du ikke selv kan køre til hospitalet, skal du bede lægen om at bestille en transport til dig. Du har tid nok til at få fat i dine nærmeste pårørende og til at klare det praktiske så som pakning af toiletsager, læsestof m.v. Er du i P-dialysebehandling og kører du natmaskine skal du bare medbringe dit Pro-kort. (hospitalet har kun Baxters natmaskine) Tag dine nærmeste med Du må meget gerne tage dine nærmeste pårørende med, når du indkaldes. Det er rart for dig at have nogen, du kan støtte dig til, i den stressede situation. Hospitalet har et patienthotel, hvor pårørende, såfremt der er plads, mod betaling kan få et værelse. Modtagelsen Når du kommer til hospitalet, vil du blive modtaget af en sygeplejerske på Sengeafsnit CS. Hun giver dig den første orientering om, hvad der skal ske før og lige efter operationen. Derefter bliver du undersøgt af en læge. 16

17 Du skal vejes og have taget temperatur, og dit blodtryk skal måles. Du skal have taget blodprøver som noget af det første, og der skal laves en røntgenundersøgelse af brystkassen og et elektrokardiogram. Det bliver alt sammen klaret kort efter, at du er ankommet. Inden operationen er der også nogle praktiske ting, som skal udføres for at mindske risikoen for infektion. Først skal alle hår fjernes fra navlen til skambenet. Derefter skal hele kroppen vaskes med en specialsæbe, der fjerner de bakterier, som normalt findes på huden. Du vil også blive tilset af den læge, der skal bedøve dig. Nyremedicinsk Afdeling C deltager i udvikling og forskning på transplantationsområdet alt med henblik på at skaffe ny viden, og dermed at bedre resultaterne efter nyretransplantation. Det er derfor muligt, at du allerede i forbindelse med modtagelsen, vil blive spurgt, om du ønsker at medvirke i et konkret forskningsprojekt. Det vil i den forbindelse altid blive præciseret, at deltagelse i projektet er frivilligt. 17

18 Dialyse Der vil blive taget stilling til, om det er nødvendigt at gennemføre en dialysebehandling inden transplantationen. Forligelighed En af blodprøverne, der tages lige efter ankomsten, er til forligelighedstesten, den såkaldte crossmatch. Den viser, om der er forligelighed mellem dit blod og blodet fra den, der har givet nyren. Uden forligelighed kan der ikke transplanteres. Det tager ca. tre timer at få svaret på testen. I denne ventetid fortsætter de øvrige forberedelser. Medicin Inden operationen indledes den medicinske behandling, der hindrer afstødning. Denne gives både gennem en kanyle på håndryggen og som tabletter. Du vil ligeledes i blodåren, få et antibiotikum, der mindsker risikoen for infektion i forbindelse med indsættelse af nyren. 18

19 Aflysning I visse tilfælde kommer svaret på forligelighedstesten (crossmatchen) desværre først efter, at både patienten med 1. prioritet og patienten med 2. prioritet er gjort klar til transplantation, selvom der kun er nyre til en af dem. Det kan være svært at acceptere, at man er den, der ikke fik nyren. En psykisk belastning, der kan kræve en uddybende samtale efter udskrivelsen. Patienterne er derfor meget velkomne til at kontakte os på, så de kan få nærmere besked om, hvad der skete. Operationen Operationen foretages af kirurger på Urinvejs kirurgisk Afdeling K, der ligger i samme bygning som Nyremedicinsk Afdeling C. Den nye nyre bliver indsat nedadtil i maven i højre eller venstre side. Blodkarrene fra den nye nyre bliver syet til de blodkar, der går til det ene ben. Urinlederen bliver syet til blæren. Selve operationen varer normalt omkring fire timer. (Se bagsiden af pjecen). En nyre der er udtaget til transplantation, opbevares afkølet til den bliver transplanteret. Vi forsøger at sætte nyren ind inden for et døgn. 19

20 Er du i P-dialysebehandling, er det vigtigt at få tømt dialysevæsken grundigt ud før operationen. Ved operationen bliver dit dialysekateter fjernet. Dine egne nyrer bliver siddende. De fjernes kun, hvis de senere giver problemer, noget der kun sker sjældent. 20

21 INDLÆGGELSESFORLØBET EFTER OPERATIONEN Når du vågner Du kommer på opvågningsafdelingen lige efter transplantationen. Når du er vågen og kredsløbet og vejrtrækningen er stabil, bliver du flyttet tilbage til sengeafsnit CS. De fleste ligger kun få timer på opvågningsafdelingen. På opvågningsafdelingen bliver du straks efter operationen tilset af en læge fra Nyremedicinsk Afdeling C. Katetre og dræn I forbindelse med operationen får du indsat nogle katetre og evt. et dræn. Det er tynde slanger, der kan føre væsker til og fra din krop. Et såkaldt centralt venekateter bliver ført ind i en åre på halsen (en blodåre). Gennem denne tynde slange vil du få væske og medicin. Alle patienter får ved transplantationen lagt et blærekateter, som er en blød plastikslange, der føres gennem urinrøret op i blæren. Det fjernes oftest efter fire dage. 21

22 Der lægges også et tyndt kateter mellem den nye nyres hulrum og urinblæren. Dette kateter, som kaldes et JJ kateter, er således ikke synligt. JJ kateteret bliver liggende i ca. fire uger. Herefter fjernes det gennem et tyndt kikkertrør, som føres gennem urinrøret til blæren. Dette lille indgreb foretages ambulant. Et dræn er en tynd plastikslange, som kan lede væske fra operationssåret ud til en pose. Drænet kan som regel fjernes efter et par dage, når såret er holdt op med at væske. Det er ikke alle, der behøver dræn. Medicin Ved transplantationen skal du have medicin, som modvirker afstødning af den nye nyre. Der anvendes en kombination af forskellige medikamenter. Det er ikke alle patienter, der får samme medicin. Lægerne vil vælge den kombination der er bedst for dig. Du kan læse nærmere om medicinen på side 38. Hurtigt ud af sengen Så snart du kommer tilbage til afdelingen, skal du ud af sengen og vejes, selvom du nok kun vil være oppe i ganske kort tid. Vi skal nok hjælpe dig i starten. Men efter et par dage vil du selv kunne stå op. Plejepersonalet lærer dig at gøre det på den måde, der gør mindst ondt. 22

23 Når du skal ud af sengen så tidligt, er det først og fremmest for at undgå, at du får blodpropper i benene. Smerter I dagene lige efter operationen kommer der smerter fra såret. Mod dem vil du få smertestillende indsprøjtninger og tabletter, ligesom der også lægges et kateter med smertestillende medicin ind i operationssåret. Følelsen af hvad der er smerter, er meget forskellig fra menneske til menneske. Derfor er det vigtigt, at du selv siger til, når smerterne begynder. Du skal have den nødvendige medicin i tide. 23

24 Åndedrættet For at undgå lungebetændelse er det vigtigt, at du trækker vejret rigtigt efter operationen. En fysioterapeut vil lære dig de nødvendige hoste- og åndedrætsøvelser. I starten vil hun komme hos dig et par gange om dagen. Maven Maven går nemt i stå efter en operation. For at undgå dette, starter du med at få afføringsmiddel allerede før transplantationen. Det hjælper også at komme igang med at drikke og spise, og at komme ud af sengen. Hvornår virker den nye nyre Vil den nye nyre komme til at virke? Spørgsmålet bekymrer helt naturligt de fleste patienter efter transplantationen. Men det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager, før nyren går i gang. Hos nogle starter den med at danne urin allerede på operationsbordet. Hos andre kan der gå dage eller uger, så der en tid kan blive behov for dialyse. Men for det endelige resultat er det ikke afgørende, om nyren virker straks eller først efter et par uger. Hver transplantation har sit eget forløb, og nogle få nyrer kommer aldrig til at virke. Det er vigtigt at vide. 24

25 For nogle kan tiden lige efter transplantationen psykisk være svær at komme igennem. Især hvis der er problemer med at få den nye nyre til at virke, eller der kommer komplikationer. Ganske naturligt fører det til ængstelse og nedtrykthed. Så kan det være en hjælp at tale med de pårørende, afdelingens personale eller transplantationssygeplejersken. Nyrens funktion vurderes Den nye nyres funktion bliver hver dag vurderet ved hjælp af blod- og urinprøver. Det er dog ikke altid nok til at få et klart indtryk af, hvordan det går med nyren. Det kan være nødvendigt at undersøge den med ultralyd eller måske med en vævsprøve (biopsi). Ved en sådan, tages med en kanyle, en lille smule væv fra nyren ud til nærmere undersøgelse. Når der skal tages en nyrevævsprøve bruger man ultralyd til at styre kanylen. Inden vævet udtages, bliver du lokalbedøvet. Nyrevævet bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse, der blandt andet kan vise, om der er tegn på afstødning af nyren. 25

26 Afstødning Begyndende afstødning af nyren er den hyppigste komplikation i den første tid efter transplantationen. Komplikationen opstår forholdsvis ofte, selvom patienten får medicin, der hæmmer afstødning, men heldigvis er de fleste afstødninger lette at bremse, så nyren igen får god funktion. Mistanke om afstødning opstår, hvis nyrens produktion af urin aftager, samtidig med at nyretallene enten ikke falder eller begynder at stige. Der bliver i disse tilfælde normalt taget en vævsprøve fra nyren, som kan vise, om mistanken er berettiget. En begyndende afstødning behandles med binyrebarkhormon (methylprednisolon = MP). Det gives dagligt i tre til fem dage. Er denne behandling ikke nok, kan der blive tale om efterfølgende behandling. Hertil kan bruges antistoffer som Thymoglobulin eller Rituximab. Der kan også være tale om at ændre den vedvarende behandling. Problemer med urinlederen Årsagen til at den nye nyre ikke fungerer, kan i visse tilfælde være, at der er en utæthed (lækage) eller en forsnævring på urinlederen. Der kan også være noget udefra, som trykker urinlederen sammen. Risikoen for 26

27 BASILIXIMAB? MP? VÆVSPRØVE? TACROLIMUS? CREATININ? 27

28 den slags komplikationer er mindre når der ligger et tyndt kateter inde i urinlederen (se side 22). Komplikationer kan dog også opstå senere efter det tynde kateter er fjernet. Behandlingen kan være operation, eller blot indsættelse af et nyt kateter eller dræn. Infektioner Du er efter transplantationen mere udsat for at få en infektion. Medicinen, der skal hæmme afstødning af nyren, hæmmer nemlig også kroppens forsvar mod infektioner. Får du feber, vil dine lunger blive røntgenundersøgt, og der bliver taget ekstra prøver af dit blod og din urin. Er der mistanke om, at det er bakterier, som er årsag til infektionen, bliver du behandlet med antibiotika. I visse tilfælde kan årsagen til en infektion være et specielt virus, det såkaldte cytomegalovirus (CMV). De fleste patienter har tidligere i livet været angrebet af CMV, men som regel i så let grad at de ikke har mærket det. Når man får afstødningshæmmende medicin, kan denne virusinfektion blusse op. Visse patienter får derfor Valganciclovir kapsler som forebyggelse mod CMV. (se medicin side 43) Blodprop i nyren En af de værste komplikationer efter en transplantation er blodpropper i den nye nyre. De kan dannes både i 28

29 pulsåren, der fører blod til nyren, og i venen der fører blodet fra den. Følgen vil ofte være, at nyren er tabt. Dialyse Hvis nyren ikke fungerer den første tid efter transplantationen, vil der blive givet regelmæssig hæmodialysebehandling. Normalt tre gange om ugen. Trådene fjernes Trådene eller clips i såret bliver i reglen fjernet 2 3 uger efter operationen. Hjem igen Hvor længe skal du regne med at være indlagt? Det kan være meget forskelligt. Ved et forløb helt uden komplikationer kan du blive udskrevet efter 8 14 dage. Men støder der komplikationer til, må du regne med at være indlagt længere. 29

30 LIVET MED EN NY NYRE Nødvendigt med kontrol Det er nødvendigt, at du kommer til regelmæssig kontrol på hospitalet, når du er udskrevet. Det foregår i ambulatoriet ved Nyremedicinsk Afdeling C. Ved hvert besøg taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Der bliver taget blod- og urinprøver. Dit blodtryk måles, og du vejes. I begyndelsen skal du til kontrol ca. to gange om ugen, men efterhånden bliver der længere mellem dine besøg. Ved enhver kontrol skal du være forberedt på at det kan være nødvendigt med indlæggelse. Er du tilknyttet et andet hospital end hospitalet i Skejby, vil kontrollen kunne overgå til dit hjemlige hospital når tilstanden er blevet stabil, tidligst efter 3 6 måneder. Ved de første ambulante besøg på hospitalet skal blodprøverne undersøges samme dag. Det tager to til tre timer, så du kommer desværre til at vente, inden du kommer ind til lægen. Det vil regelmæssigt blive målt, hvor meget tacrolimus, ciclosporin eller sirolimus (se side 41) du har i blodet. Det vil du få nærmere information om under indlæggelsen. 30

31 Sygdom efter udskrivelse Din risiko for at få infektioner efter transplantationen er større på grund af den medicinske behandling. Hvis du får feber, eller på anden måde føler dig utilpas, skal du sætte dig i forbindelse med den vagthavende læge på den afdeling, hvor du går til kontrol. Lægen tager så stilling til, om du skal indlægges, eller om det er nok at fremrykke dit næste kontrolbesøg. Medicinkort Du får et print af dit medicinskema, når du bliver udskrevet. Det fortæller, hvilken slags medicin du skal have, hvor meget og hvornår du skal tage den. Rekreation To til tre måneders rekreation tilrådes efter en nyretransplantation. Din alder og fysiske form inden operationen har væsentlig betydning for, hvor hurtigt du kommer til kræfter. I denne periode skal du undgå at løfte på tunge ting. Du må først begynde at føre bil tre uger efter transplantationen. 31

32 Mad og drikke Du kan spise og drikke frit efter en vellykket nyretransplantation. Men du bør af hensyn til dit helbred spise sundt og alsidigt og undgå overvægt. Et af de nødvendige lægemidler (Prednisolon, se side 40) kan godt øge din appetit og dermed også din vægt. Du vil få en samtale med vores diætist inden udskrivelsen. 32

33 Motion Det er vigtigt efter transplantationen at dyrke motion. Du kan normalt frit dyrke motion efter et par måneder, men du må meget gerne gå i gang inden. Du skal bare undgå de udfoldelser, der er særligt belastende for bug væggen. Meget andet kan du klare uden problemer. Traveture og ture på cyklen er eksempler. Er du i tvivl om noget så snak med lægen, når du kommer til kontrol. Psykiske forhold En ny nyre betyder for mange en stor omvæltning i tilværelsen. De fleste føler, at de har fået flere kræfter, uanset om de havde erhvervsarbejde eller ej, da de var i dialyse. Alligevel kan den nye livssituation efter udskrivelsen forbigående give ubehagelige følelsesmæssige reaktioner. Angst, ensomhedsfølelse, depression og fornemmelsen af ikke at slå til, kan være nogle af dem. De kommer, fordi det tager tid at bearbejde alt det, der er sket før, under og efter transplantationen. Men også på grund af omvæltningen i dit liv: Ingen dialyse for eksempel, og heller ingen diæt. Du må regne med, at der går et par måneder, før du helt har vænnet dig til dit nye liv. Kommer der problemer, vil 33

34 det ofte hjælpe at snakke åbent om dem med familie og venner. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at drøfte dem med lægen og sygeplejersken i Ambulatoriet eller med transplantationssygeplejersken. Sex Dialysepatienter kan have problemer med det seksuelle samliv. For mænd vil det ofte dreje sig om impotens. For kvinder om manglende lyst. Den nye nyre betyder erfaringsmæssigt, at en del, men ikke alle, får det bedre med sex. Der er ikke noget i vejen for at genoptage det seksuelle samliv, når såret efter transplantationen er helt lægt. Det vil det ofte være efter en måneds tid. 34

35 Svangerskabsforebyggelse Det anbefales at bruge kondom, hvis man er sikker på at dette altid anvendes korrekt. Ellers kan der anvendes en hormonspiral, evt. P-piller med lavt hormon indhold. Graviditet Det er meget sjældent, at kvinder bliver gravide, når de er i regelmæssig dialysebehandling. Men mange kan blive det efter en vellykket nyretransplantation. Kvinder, der ønsker et barn efter at have fået ny nyre, bør under et kontrolbesøg drøfte risikoen med lægen, inden en graviditet bliver planlagt, og det vil ofte være nødvendigt at ændre i medicinen pga. risikoen for misdannelser hos det ventede barn. Den nye nyres funktion kan aftage under en graviditet. Risikoen er dog beskeden, hvis nyrens funktion er god og stabil og blodtrykket normalt i et helt år, før kvinden bliver gravid. Det er nødvendigt, at den gravide ofte kommer til kontrol. Måske skal hun også indlægges i en periode. Hun skal føde på en specialafdeling. Hun bør ikke amme sit barn, da de afstødningshæmmende lægemidler udskilles i modermælken. 35

36 Tandlægebesøg Tandlægen vurderer om der er behov for antibiotika i forbindelse med tandlægebesøg. Almindelig tandrensning kræver normalt ikke antibiotika, men hvis der er risiko for at det kommer til at bløde, så der kan komme bakterier fra mundhulen ind i blodet anbefales det at anvende antibiotika profylakse eks. Amoxicillin eller Pivampicillin ca. 2 timer før indgrebet. Sociale forhold Du har som kronisk nyresyg ret til mellemste førtidspension eller invaliditetsydelse. Denne ret tages op til genvurdering indenfor 1 år efter en vellykket nyretransplantation. Du er som førtidspensionist forpligtet til at underrette kommunen om ændringer i dine økonomiske og helbredsmæssige forhold. Der er altid mulighed for at tale med en af vore socialrådgivere om disse ting. Rejser Efter transplantationen kan man naturligvis rejse ud i verden. Man skal dog sikre sig, at de forsikringsmæssige forhold er i orden for ikke at få ubehagelige efterregninger. Du bør medbringe et dokument, der fortæller 36

37 hvordan man kan kontakte den afdeling, hvor du følges. Du bør også have din medicinliste med, så du kan dokumentere den ordinerede medicin. Dersom man skal rejse til områder, der kræver særlige vaccinationer eller profylaktisk medicin, kan man henvises til: Center for rejserådgivning og vaccination af immundefekte patienter på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hvor længe vil min nyre virke? Det er umuligt at sige hvor længe den nyre nyre vil virke. Få nyrer går aldrig igang, og nogle vil virke så længe patienten lever. Risikoen for at miste nyren tidligt er afhængig af mange ting, som f.eks. tilstedeværelse af antistoffer mod de såkaldte vævstyper, typen af den oprindelige nyresygdom, om man er ryger, hvordan ens helbred iøvrigt er, om nyren stammer fra en afdød eller en levende person og hvordan vævstypen passer sammen. Nyren kan også mistes fordi den immundæmpende medicin ikke tages korrekt. Statistisk vil i gennemsnit over 90% af nyrerne virke efter 1 år. Mere end halvdelen vil stadig virke efter 10 år. 37

38 MEDICIN EFTER NYRETRANSPLANTATION De lægemidler, der normalt bliver brugt efter en nyretransplantation, er gennemgået nedenfor. Be skri velsen dækker kun de vigtigste virkninger og bivirkninger. Tal derfor med lægen, hvis du er i tvivl om noget. Da flere af de nævnte lægemidler påvirker eller påvirkes af andre lægemidler, skal den afdeling, der kontrollerer dig altid forespørges, før der påbegyndes behandling med et nyt lægemiddel. Det er meget vigtigt, at disse lægemidler indtages korrekt som ordineret, idet forkert indtagelse eller undladelse af indtagelse kan medføre, at den transplanterede nyres funktion går tabt. Afstødningshæmmende medicin i almindelighed De mest brugte lægemidler De almindeligste typer af lægemidler, der anvendes ved en nyretransplantation, er Basiliximab, Prednisolon, Mycofenolate Mofetil, Tacrolimus og Ciclosporin. De modvirker alle afstødning af nyren. Umiddelbart før operationen og 4 dage efter, får du en infusion af Basiliximab ind i blodåren. Der er i de sidste år kommet nogle nye lægemidler, som formentlig gradvis vil finde deres plads i behandlingen. I visse tilfælde kan behandling med Sirolimus eller Everolimus komme på tale. 38

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN Klingenberg 15, 2. th, 5000 Odense C Tlf. 35 35 48 82 CVR 21314307 Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Peritonealdialyse information for patienter og pårørende

Peritonealdialyse information for patienter og pårørende www.p-dialyse.dk 1 2 Peritonealdialyse information for patienter og pårørende Inge Storgård Petersen, Amtssygehuset i Herlev Karin Lomholdt, Skejby Sygehus Helle Pedersen, Roskilde Amtssygehus Mona Klausen

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret prostatakræft? 14 Strålebehandling

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

Hvor mange rammes af nyrekræft om året?

Hvor mange rammes af nyrekræft om året? Nyrekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på nyrekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvis sygdommen har spredt sig 15 Er der andre

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere