Hvad kan jeg læse om i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan jeg læse om i bladet"

Transkript

1 D e n S o r t e S e j l e r

2 Hvad kan jeg læse om i bladet Sejlads i Skotland Fantas sk sejllads i skotland. Jan skriver om foredraget i klubhuset om det at sejle i Skotland side 23 & 24 Seniorak vitet Læs om den alsidige ak vitet, som vores seniorafdeling står for. Jan skriver. side side 5 Formanden Læs formandens ord i årets første blad Interview med Tom Larsen Jan har ha en lang snak med Havnefoged Tom Larsen.Læs indledningen l interviewet på side 6 & 7. Hele interviewet finder du på hjemmesiden. Klubbens nye hjemmeside Der arbejdes på højtryk med klubbens nye hjemmeside SRPI Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste... Per Ejnar Olsen skriver side 8 & 9 Formand Niels skriver om processen side 18 Kalender Vegatræf Brunch & Standerhejsning side 12 & 13 side 11 side 3 2

3 BRUNCH OG STANDERHEJSNING Lørdag den 28. april 2012 skal vi have standeren l tops som start på endnu en ny sejlsæson i Frederiksværk Sejlklub. Klubben serverer brunch i klubhuset fra kl , hvor vi byder på lidt brød, kaffe m.m. og hvor vi midt imellem klargøring og søsætning af både, kan mødes l en uformel hyggestund. Kl samles vi for at hive standeren l vejrs som start på en ny dejlig sejlsæson. Vel mødt Bestyrelsen, Frederiksværk Sejlklub 3

4 Kom sikkert i land med Handelsbanken Med en konsekvent kreditpolitik samt fokus på tilfredse kunder og lave omkostninger er Handelsbanken rustet til al slags vejr. Ingen nordisk bank er ratet højere af de internationale kreditanalyseinstitutter. Som kunde hos os kan du roligt være sikker på, at vi er solide, vi har orden i sagerne, og vi er her for at blive. Nørregade 34, Frederiksværk, telefon

5 FORMANDEN Ja, så gik den vinter også, denne gang en mild en af slagsen; isen i havnen nåede lige at blive tyk nok l at kunne bære og så var den væk, dejligt! Vinteren har dog ikke stået lbage for vores ak viteter i klubben, hvor diverse foredrag, julebanko, nytårskuren, C-holdets ak viteter, senior udvalgets arrangementer, rsdagssvømning og hjælperfesten har fyldt godt op i klubak viteterne også denne vinter. Bestyrelsen har primært beskæ iget sig med at få det hele l at køre rundt økonomisk og arbejdet på at få en ny hjemmeside i lu en (mere om de e inde i bladet) samt fået organiseret indkøbet af vores nye følgebåd, som jeg ved, at junior afdelingen glæder sig l at få brugt. Sidst i april skal følgebåden døbes ved et arrangement, hvor vores sponsorer og hele junior teamet mødes på havnen, hvor navnet afsløres e er alle kunstens regler. Jeg håber, at vores Pinsetur, som i år går l Veddelev, bliver lige så velbesøgt, som denne tur al d plejer at være og vejret forhåbentligt gør sit l at gøre denne tur l en god start på vores kommende sæson. Med ønsket om en super sæson 2012 og god vind. De bedste sejlerhilsner Niels Formand 5

6 Interview med Tom Larsen af Jan Hovald Petersen Havnefoged i Frederiksværk Lystbådeavn Alle på havnen kender Tom Larsen. Tom er alles havnefoged og har en uddannelse indenfor bådebygning og har arbejdet med træ og håndværk generelt, men har også en god bred baggrund indenfor hav og vand. Han har været sejler i mange år og er derudover også sportsdykker altså et rig gt vandmenneske. Tom Larsen blev havnefoged i 2006 og passer på havnen som var det hans egen. Man kan roligt erkende at det er en dejlig havn dog med mulighed for forbedringer Men at passe en havn, godt nok hjulpet af assistenten Kim, er en passende stor opgave. Det meste løses ved daglig indsats. Af og l er der dog nogle opgaver, der godt kan antage sådanne propor oner,i størrelse såvel som økonomisk, at opgaverne må bringes op for havnens bestyrelse og op på den årlige generalforsamling i havne-amba et. Flere af disse opgaver eller problemer vil blive berørt i det følgende interview, der bl.a. også har en omtale af den seneste stormflod. JHP: Tom Larsen: Du er jo en markant person på havnen! Og du har jo en baggrund indenfor vand og en håndværkerbaggrund indenfor træ? Ja, jeg er uddannet bådebygger, men har været tømrersvend ind l min ansættelse som havnefoged, men ved siden af det har jeg dyrket forskelligt indenfor vandsport! JHP: Vandski? Nej, prøvet, men det var ikke noget godt resultat! JHP: Vindsurfing? Det var heller ikke lige sagen. Min baggrund er, at e er jeg havde dykket i 15 år 6

7 syntes, at jeg skulle prøve noget andet. Jeg har al d ha en drøm siden at jeg var uddannet bådebygger, at få min egen båd. Jeg har også ha et par småjoller, men det skulle være noget med familien og da først familien var vokset sig stor, og vi var nået et vist stade, så blev der investeret i en Vega, en 27 fods båd. Det er 25 år siden. Den havde jeg kun i 11 2 år så ski ede jeg l en Solus 29 og den blev så ski et ud med en Compis 33 som jeg nu har ha i 13 år. Og stort set i al den d jeg har ha båd har jeg været med i sejlklubbens bestyrelse. I starten nogen d som formand, dernæst som bestyrelsesmedlem, da jeg fra starten af syntes at man skal have lidt erfaring fra arbejdet i bestyrelsen inden man bliver formand. Først jeg tog et halvt år som formand fordi der skete nogle forviklinger og så skaffede jeg en ny formand, en der gerne ville være det og det er sket 2 gange og så må e jeg selv l det! Jeg kunne ikke undslå mig længere og var det så i en periode. Jeg har også været med l at pege på Niels Petersen som ny formand og vi kender hinanden særdeles godt, bl.a. er vi dligere dykkerkammerater. Og så har jeg jo givet en hånd med ved byggeriet af klubhuset samt en del andet. Det er måske noget af baggrunden for at jeg er blevet udnævnt l æresmedlem af klubben. JHP: Var det i 2008? Ja, det var det, Bente og jeg valgte at stoppe helt, for jeg havde e erhånden fået involveret mig i alle funk oner og poster, deltog i alt hvad der var af ak viteter i klubben. Bente styrede 3 fester om året, vi havde vores da er l at lave maden - så vi var fak sk på hele den. Det blev for meget og det er meget årsagen l at vi trak os nye kræ er må l og det er vel meget af baggrunden for æresmedlemskabet.... læs hele interviewet på hjemmesiden: 7 Tom bliver æresmedlem redigeret af Claus Bagger-Sørensen

8 SRPI 2012 Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste, mest fremgangsrige sejladser. Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagere både l over hundrede både, i år kåres som noget helt nyt, den bedste sejlerskolebåd. Læs mere herom i din klub eller se på SRPI s hjemmeside hvor der står en masse omkring de e nye ltag. Sejladsen er åben for alle - uden ords deltagere er meget meget velkomne Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere og sejlerskoler Kapsejlads for dem, der er bidt af konkurrencemomentet Tursejlads for sejlbåde, der mest er med for hyggens skyld Motorbådssejlads med opgaver, hygge og konkurrencer under vejs Kåring af bedste sejlerskolebåd NYHED En afslappet atmosfære med d l socialt samvær og overnatning i havn Præmier / gaver l alle fuldførende og stor sejlerfest sidste weekend i august SRPI arrangeres en gruppe ildsjæle rundt omkring i Roskilde og Ise ordens søsportsklubber. Ikke mindst de mange ildsjæle og rig gt mange lfredse deltagere kan vi takke for sejladsens succes, fremgang og bredde det kan du læse en masse om på hjemmesiden Det er som ildsjæl fra Frederiksværk mit store ønske og ikke mindst en appel l alle de mange dejlige både der alligevel ligger i havnen, at de den juni i år smider fortøjningerne og er med l en uforglemmelig oplevelse på orden. Husk også der grilles lørdag a en i de forskellige havne og det plejer at være sjovt. Kullene er GRATIS. Som noget nyt er der en lodtrækningspræmie ved dlig lmelding - bogen Skibet er ladet med eventyr, der udkommer l maj. Vinderen findes ved tre terningekast i løbet af foråret. Husk at sidste lmeldingsfrist er den 5. juni 2012 (grundlovsdag / fars dag) Mvh Per Ejnar Olsen Frederiksværk Sejlklub 8

9 SRPI Til Sejlerskolerne i Isefjordkredsen d. 4.marts 2012 SRPI 2012 Sjælland Rundt på Indersiden En opfordring til Isefjordkredsens Sejlerskoler SRPI sejladsen - Sjælland Rundt På Indersiden gør i 2012 en særlig indsats for at få så mange sejlerskole både til at deltage som muligt. SRPI er en enestående sejlads, der bringer deltagerne hele vejen rundt i Sjællands smukke indre farvand - Roskilde fjord og Isefjorden med dets enestående fjordlandskaber. Næsten alle havne i Isefjordkredsen har en lokal SRPI-Ildsjæl som er med til at arrangere sejladsen. Vi deltager gerne i et møde i sejlerskolen for at fortælle om sejladsen og gennemgå sejladsruten på søkortet, samt i øvrigt svare på de mange spørgsmål, som rejser sig, når man skal sejle SRPI for første gang. Sejladsen giver deltagerne, og ikke mindst nye sejlere både sejlads- og navigationsmæssige udfordringer med de ca. 2 gange 12 timers sejlads lørdag og søndag d juni. Her kan man i praksis få afprøvet både den teoretiske navigation og praktisk sejlads, som man har øvet. Det er samtidigt en hyggelig sejlads med socialt samvær med andre sejlere og sejlerskole besætninger i havn lørdag aften. Efter en god nats søvn i bådene fortsætter sejladsen på den resterende del af ruten søndag morgen, hvorefter man går i mål der hvor man startede. Vejret er altid den store joker, når man sejler. Om det bliver sol eller regn, blæsevejr eller vindstille eller måske det hele i løbet af kun en weekend, det ved vi aldrig. Det eneste vi ved, er at der aldrig er to SRPI, som har været vejr og vindmæssigt ens! Da sejlerskolerne anvender forskellige typer skolebåde, deltager bådene i løb sammen med tilsvarende bådtyper. Der vil efter løbet blive udregnet en særlig resultatliste for skolebådene med præmier til alle og vi prøver at finde en flot vandrepræmie til den bedste sejlerskolebåd og besætning. Ved tilmeldingen anfører at det er en skolebåd, hvor flertallet af besætningen er sejlerskoleelever. Siden den første sejlads i 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagende både til langt over hundrede både. Der er således mange både på vandet og meget at se og opleve. Noget af det særlige ved SRPI er: Start lørdag morgen, og mål søndag tæt på din hjemhavn i fjorden- vælg mellem de ni positioner En herlig weekend for kapsejlere, tursejlere og sejlerskoler Sejladsen er åben for alle - Udenfjords deltagere er ikke mindst velkomne. Kapsejlads for dem, der er tiltrukket af konkurrencen. Målerbrev kræves. Tursejlads for sejlere, der vil have en dejlig weekend med oplevelser på vandet, med øje for hyggen på vandet. Motorbådsløb med opgaver og konkurrencer undervejs Tid til socialt samvær i havn lørdag aften med gang i grillen i overnatningshavnene. Præmier til vinderne af løbene og gaver til alle startende både, som indsender logbogen rettidigt. Sejlerfest i forbindelse med årets Sydfjordsstævne og præmieoverrækkelse sidste weekend i august. Yderligere oplysninger og tilmelding på Startgebyr kr. 250,- Seneste tilmelding 5 juni 2012 Kontakt: Piet Jansen på eller på mail: Med sejlerhilsen SRPI s Indsjæleteam 9

10 10

11 Dansk Vega Klub arrangerer det 24.ende Interna onal Friendship Rega a (IFR) i Hundested I 2012 a oldes Interna onal Friendship Rega a (IRF) i Hundested i perioden fra og med torsdag den 19. juli l rsdag, den 24 juli. Arrangementet byder på socialt samvær, lokale udflugter, kapsejlads og afslu es med Rega a middag med præmieuddeling. Interna onal Friendship Rega a (IRF) a oldes på ski hvert andet år i lande som er med i Vega One Design Associa on (VODA) dvs. landene Tyskland, Sverige, England, Holland og Danmark. Det forventes at ca. 40 AlbinVega er fra 5 lande deltager i arrangementet - det er ikke er krav at være medlem af Dansk Vega Klub for at deltage i IFR. Hører du l en af dem som også har ha et Vega ror i hænderne, så kom forbi og se nogle af disse op l 45 år gamle glasfiberbåde som kan endnu. Programmet kan se på interne et her: h p://www.ifr2012.dk/viewpage.php?page_id=4 Dansk Vega Klubs hjemmeside: IFR s hjemmeside: Albin Vega er den første masseproducerede glasfiberbåd. I perioden fra 1966 l 1980 byggedes næsten 3400 Vegaer, hvor langt de fleste stadig sejler i hele verden. Albin Vega er også kendt for at være den båd som de gale nordmænd sejlede i i tv udsendelsen omkring Berserk. Dansk Vega Klubs formål er at varetage og styrke interessen for bådtypen Albin Vega gennem forskellige arrangementer, na onalt og interna onalt og har 170 medlemmer i Danmark. Mange hilsen Lars Jokumsen, V3191 Anna Lena 11

12 AKTIVITETSKALENDER APRIL onsdag 04. april 19:00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formanden tors-mand apr. påske torsdag 12. april 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter torsdag 19. april 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter torsdag 26. april 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter lørdag 28. april 10:00 Brunch Klubhuset Alle lørdag 28. april 12:00 Standerhejsning Klubhuset Alle MAJ rsdag 01. maj 19:00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formanden onsdag 02. maj 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 03. maj 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter fredag 04.maj 17:30 Grilla en Klubhuset Alle (Niels) onsdag 09. maj 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 10. maj 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter onsdag 16. maj 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 17. maj Inder orden rundt Roskilde Kapsejlads onsdag 23. maj 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 24. maj 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter lørdag 26. maj Orø Rundt Orø Bådlaug Kapsejlads lø-ma maj Pinsetur Veddelev Alle onsdag 30. maj 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 31. maj 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter JUNI fredag 01.juni 17:30 Grilla en Klubhuset Alle (Niels) rsdag 05. juni 19:00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formanden onsdag 06. juni 19:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 07. juni 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter lørdag 09. juni Stjernesejlads Roskilde Kapsejlads onsdag 13. juni 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 14. juni 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter lø-sø juni Sjælland rundt på indersiden Herslev Kapsejlads 12

13 AKTIVITETSKALENDER onsdag 20. juni 18:00 Kapsejlads Havnen Havnen torsdag 21. juni 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter onsdag 27. juni 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 28. juni 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter AUGUST onsdag 01. august 18:00 Kapsejlads Havnen John rsdag 07. august 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter onsdag 08. august 18:00 Kapsejlads Havnen John lørdag 11. august Orø Rundt singlehand Orø Bådlaug Kapsejlads rsdag 14. august 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter onsdag 15. august 18:00 Kapsejlads Havnen John lørdag 18. august Orø Rundt Holbæk Kapsejlads rsdag 21. august 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter onsdag 22. august 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 23. august 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter lørdag 25. august Syd ordsstævne Kølbåde Herslev Kølbåde søndag 26. august Syd ordsstævne Joller Holbæk Joller rsdag 28. august 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter onsdag 29. august 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 30. august 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter SEPTEMBER lørdag 01. sept. Hesselø rundt Hundested Kapsejlads rsdag 04. sept. 19:00 Bestyrelsesmøde Klubhuset Formanden rsdag 04. sept. 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter onsdag 05. sept. 18:00 Kapsejlads Havnen John torsdag 06. sept. 17:30 Juniorsejlads Havnen Peter fredag 07. sept. 17:30 Grilla en Klubhuset Alle (Niels) fredag 07. sept. Orø Rundt Classic Orø Bådlaug Kapsejlads De videre datoer kan findes på klubbens hjemmeside. Her kan det også anbefales at følge med, så løbende arrangementer spo es i god d. 13

14 Måske kender de fleste SENIORAFDELINGEN i klubben?... eller gør de! Undertegnede, der er rela vt ny i sejlklubben, har fået gode erfaringer med denne afdeling. Der sker noget blandt de gamle eller måske re ere de ældre! Det har i denne sæson været hver rsdag at SENIORAFDELINGEN er mødtes l snak om sejlads snak om alt mellem himmel og jord og så en gang imellem er der *SKIPPERLABSKOVS eller anden god spise. Senest arrangerede Seniorafdelingen nytårets Nytårskur, hvor der var ca. 65 deltagende medlemmer mange med ledsager. Klubhuset blev fyldt l bristepunktet. Der har derudover 2 gange i vintersæsonen været varm frokost en gang SKIPPERLABSKOVS og en gang OKSETYN- DSTEG med lhørende gemuse lækkert (bemærk, små beskedne priser eks. 40 kr/ person). Det er Flemming Dalum, der hekser de gode spiser frem i køkkenet. Og der er fuldt hus, når der er dage med spisning. Fotos & tekst af Jan Hovald Petersen 14

15 De gode møder om rsdagen starter omkring kl. 11 (ca ) og så er der kaffe og evt. the - og en øl l de tørre halse det sker især e er al den gode snak om store og små emner i den - og så de vig ge emner, hvoraf nogle nævnes i det følgende. Af og l giver nogen også et stykke kage eller wienerbrød l de fremmødte. Mange sejlere, der møder op l rsdags møderne er erfarne sejlere, har sejlet i øst og vest, nord og syd. Her kan man høre om gode sejlruter og havnemuligheder f.eks. i den svenske skærgård, om gode havne eller ankringsmuligheder i det Sydfynske Øhavs mange havne og ved spændende øer o.s.v. Nogle af sejlerne, især de ældste, sejler dog ikke mere, men tager evt. på tur med andre og nyder at tage en snak om gamle dage, skibe og både, hav og vand og selvfølgelig om gamle dage i sejlklubben og i havnen. Læs blot en dligere ar kel i Den Sorte Sejler om de e emne. Og om havnens historie. MEN BEMÆRK: alle er velkomne, også yngre der er under 50!! NAVIGATION: Der snakkes i Seniorafdelingen meget naviga on og sejlads. Især om lokale sejlforhold f.eks. ved besejling af orde og vige i områderne i Roskilde Fjord og Ise orden, såvel som udenfor ordene. Og Danmarks ørige er jo bekendt mange en sejltur værd. Der har således været vist et par klip fra videoserien Gensyn med De Danskes Øer, der er en gen- sejling igennem de danske farvande i årene , med besøg på øer, som også blev besøgt i af den opdagelsesrejsende globetro er Achton Friis. Sammen med et par medsejlende i en ombygget ålekvase ved navn Rylen besejlede de farvandene og lavede bogen De Danskes Øer med beskrivelser og tegninger fra de mange øer. Videoen er redigeret og indtalt af journalisten kendt fra TV, Jørgen Flindt Pedersen. Der er 3 DVD er i serien og kan erhverves fra Kerteminde Museum og Johannes Larsen museet på Fyn. Spændende og kan anbefales l alle tursejlere. Anduvning af havne har også været behandlet f.eks. l svenske øer ud for Göteborg og Stockholm, såvel som danske øer som Strynø, der har fået en ny marina og naboøer og øer som Orø syd for Ise orden. Ja selv bøjerne ud for vores egen havn har været l diskussion. Og betagende øer som Bornholm og Rügen drager som sirener tydeligvis helt sine egne Odysseus l - også fra vores klub l gang på gang at anduve de smukke havne på disse øer. Men også naviga on på et helt andet plan er blevet ret meget drø et. Nemlig at navigere et stort krydstogtsskib fri af klipper og skær, altså den uhyggelige ulykke med det store over tons pasager skib Costa Concordia, ved den italienske turistø Giglio, hvor ca passagerer og besætning 15

16 må e reddes i land fra det kæntrede skib. Som bekendt sagde kaptajnen l medierne, som forsvar for den skæbnesvangre kollision med et klippeskær på bagbord side, at de e klippeskær ikke var vist i søkortet. Vi tog verdenskortet,et elektronisk verdenskort,og sa e sa e sa e det i CPN (Open CPN, er et program, der downloades fra interne et), interne et), interne et), og så på kortet, der cirkulerer som lovlige gra sko- gra sko- gra sko- pier blandt sejlere. Vi så på øen Giglio, og der blev enighed om at skæret ER i SØKORTET (se foto, det nordlige skær i bugten). Som bekendt agerede kaptajnen distræt og fraværende under katastrofen, men forsvarede sig med at han e er e er e er kollisionen for at mindske tabstallet sejlede krydstogtskibet helt ind ved Giglio s havn og tæt på kysten i håb om at det synkende skib kunne stå på grund på den skrånende klippegrund med skær udenfor havnen (se foto). Af søkortets oplysninger ser man at vanddybden længere ude når mere end 100 m. Selvfølgelig optog denne fejlnavigering,eller hvad det nu var,de gæve gu er i Seniorafdelingen. Og sagen vil blive fulgt med opmærksomhed. THE FALCON MALTESE De e usædvanlige sejlskib med 3 drejelige master var også et emne for de 1 2 gamle søulke. Skibet er enestående af sin art en moderne luksus yacht i extravaganza-klassen, helt styret af computere og med en rela v lille kyndig bemanding (ca. 16 personer under togter). Skibet er 88 m langt og ca. 13 m bredt og kan sejle ca. 20 knob for sejl (marchfart 14 knob). Skibet har sejlet over hele kloden for sejl og været årsag l stor nau sk interesse overalt. Sejlene er rullesejl af en særlig type kaldet Dynarig hvor råsejl rulles op inde i masten. Der er 5 råsejl på hver mast ved fuld sejlføring. Men sejlføringen og kursen sæ es e er anbefaling af en af flere sejl-computere. Skibet er oprindelig bygget af en amerikansk IT-mangemillionær Tom Perkins for bl.a. at afprøve teknikken. I dag er skibet på andre hænder og beny es især l konferencer ombord og i.f.m. uds llinger og rega aer. Man kan se The Falcon under sejl på Youtube videoklip på interne et - der er mange af disse klip. Vel en 50 stykker bl.a. en hvor skibet for fulde sejl glider majestæ sk under Golden Gate broen. The Falcon Maltese (eller The Maltese Falcon) er et skib, der synes at pege fremad mod skibe, der i frem den vil blive bygget for at mindske klimapåvirkningerne måske som mindre fragt- og passagerskibe, måske l større transportskibe - måske endog olietransporter, når nu olien bliver så dyr som guld (over 300 US Doll/barrel). 16

17 SIKKERHED Men også andre store Tall Ships har været drø et, bl..a. krydstogtskibe for sejl i Caribien under det kendte Star Clipper rederiflag kendt for sine 3, 4 og 5 mastede clipperskibe. Og selvfølgelig er der også snakket om skibe i vores egen havn, moderne såvel som mindre moderne med emner som sejldyg ghed, sejlføring og has ghed (nye mod ældre både), kapsejlads og meget andet. Til at snakke om disse emner er en god PC vig g gerne med en god forbindelse l interne et. Eller en god Ipad også med adgang l interne et. Selvfølgelig burde vi alle have et AIS system ombord (Automa c Iden ty System) for at øge sikkerheden ved at kunne se større skibes kurs og flere øvrige data. Men også gammel kort-naviga on med brug af parallellineal, passer og det hele og sekstant er blevet drø et. Men selvfølgelig også snak om nye navigator-plo ere og gode gedigne selvstyrersystemer, der kan holde skuden selv i hårdt vejr. Rat-løsning kontra rorpinds-løsning. Og nyt redningsudstyr og brug af den vig ge VHF især blev der enighed om at bruge kanal 77 l kommunika on mellem klubmedlemmerne. Undertegnede ville godt have mere DSC-kommunika on i brug, men der var enighed om at kanal 77 jo øger fælleskommunika onen og det er jo vig gt. Gamle nødrake er og deslige hvordan slipper man lovligt af med dem er også blevet drøftet. Og et slag blev slået for satellit-telefon på lange strækninger. Men snakken har o e også koncentreret sig om brug af solceller ombord hvordan og hvorledes hvor er fordelene ved solstrøm om bord. En del snak om placering af paneler og brug af solcelle-regulator (nødvendig ved mere end 20 Wa solceller). STRØM FRA EGEN PRODUKTION Men også megen snak om at investere i solcellestrøm på villaen derhjemme. F.eks. et 6 kw solstrøms anlæg på taget af huset, med levering af strøm l ne et, når der produceres mere end forbruget. ( lagring af overskud på ne et ). Det er tydeligvis nu det RYKKER p.g.a guns ge afskrivningsmuligheder og lskud. D.v.s. at man bliver en form for en lille el-producent, der år e er år måske får penge lbage fra ens elselskab. E er alt at dømme kan det betale sig for mangen en husejer at kaste sig ud i de e forehavende. Tilbagebetalings den omtales o e at være mellem 7 l 10 år. Dere er er strømmen ganske billig for husejeren. Flere medlemmer af Senior afdelingen overvejer at få solstrøm på båden og på huset. En enkelt har fået det på villaen allerede. Undertegnede blandt flere har det på båden. Afslu ende kan bemærkes, at de 1 2-gamle sejlere (dem der stadig sejler) og de der ikke sejler mere, lsammen udgør en kra -reserve, der virker ret imponerende for en ny lkommet. De e poten alet kunne resten af sejlklubben drage ny e af, f.eks. ved at kombinere væsentlige begivenheder for klubben, med det excellente køkken, som udgøres af især Flemming Dalums trylleri med gryder, steg og bes k, og hans hjælpere fra Seniorafdelingen i kabyssen i sejlklubben. Jan Hovald Petersen * kom første gang med på holdet okt redigeret af Claus Bagger-Sørensen læs mere på hjemmesiden

18 NY HJEMMESIDE Som annonceret på vores generalforsamling har vores trofaste webmaster Flemming raslet med sablerne om, at han ønskede at trække sig som webmaster i sejlklubben. De e fik bestyrelsen l at ryste i sejlene, for hvad nu? Hvem kunne overtage denne kæmpeopgave? Vi må e tænke nye veje, da det hid dige koncept omkring hjemmesiden ikke er for alle og enhver at overtage, da vores webdesign er udviklet for mange år siden og dermed ikke gør brug af nu dens tekniske muligheder for de simple opdateringer. Der blev sat penge af l at vi kunne få en uden for klubben l at lave det grafiske design og komme med en løsning, som kunne indeholde de ng, man kan forvente af en hjemmeside i dag og ikke mindst at få et design, som er let at vedligeholde. Hvad kan vi så forvente os af den nye hjemmeside og dens funk oner? Generelt får vi et flot nyt layout, hvilket i sig selv kun viser at der sker noget nyt, men sam dig skulle funk onaliteten gerne være mere automa seret end den var dligere, således at webmasterens indsats gøres nemmere og det materiale, som ligger på hjemmesiden, al d er relevant. Som noget helt nyt kan nævnes: De enkelte udvalg får direkte adgang l at lægge nyt materiale ind. Ak vitetskalenderen bliver, som vi kender den fra Outlook, hvor alle udvalg har direk te adgang l at lægge arrangementer ind. Kalenderen får en SMS/ funk on, som vil give de lmeldte medlemmer besked, når et arrangement løber af stablen. Hur ge beskeder l medlemmerne via sms/ service gør, at kontakten l med lemmerne bliver super effek v. Redigering og vedligeholdelse af hjemmesiden bliver gjort lgængeligt, så det ikke kræver ekspertviden at holde vores hjemmeside opdateret. Hjemmesiden bliver et endnu mere ak vt værktøj, som vil op mere vores klubak vi teter i frem den. Vi forventer, at den nye side er ak v inden 1. maj, så gå ind og kig, jeg er sikker på, at du ikke bliver skuffet? Det foto, som vi pt. har valgt som baggrund, vil vi gerne ski e ud l noget mere lokalt, så jeg vil hermed opfordre jer alle l at komme med et egnet foto, som kan vise et mere lokalt sejlermiljø. Vi udlodder 3 flasker god rødvin l det/de bedste fotos, som senere vil blive brugt som baggrundsbillede på hjemmesiden! Vores webmaster Flemming har sammen med det øvrige informa onsudvalg været med under udviklingen af det nye layout, og vi er rig g glade for, at han har lbudt at fortsæ e som webmaster for klubbens nye hjemmeside. Hans job som webmaster skulle dog gerne blive af mere overvågende karakter end direkte at holde hjemmesiden opdateret med nyt materiale. Det skulle udvalgene gerne selv klare. Jeg vil gerne beny e lejligheden her l at sige Flemming tak for det fantas sk store arbejde, som han har gjort gennem alle årene med klubbens hjemmeside. Det har været et kæmpestort arbejde, som han har lavet i cyberspace, l stor glæde for os alle i og uden for klubben. Hilsen Formanden 18

19 19

20 Sommersejlads for Senioafdeling Det er foreslået af seniorafdelingens formand, Flemming Dalum, at der sejles 2 ture i løbet af sommeren, og ak viteterne bakkes op af flere af medlemmerne: Herreturen: juni (måske l Anholt, eller Mølle (Kullen) eller et andet godt sted a ængig af vejret. Der sejles i et lpas antal både, seniorerne fordeles så man får gode besætninger på hver båd. Man melder sin deltagelse hos Flemming Dalum, tlf: eller Turen med ægtefælle og evt. familie 30. aug. 5. sep. ( l Århus festuge, der a oldes i Århus fra sep.). Også her sejles der i et lpas antal både, men her forventes at familier sejler i egen båd. Man melder sin deltagelse hos Flemming Dalum, tlf: eller e- mail: Der kommer flere separate opslag om de 2 sejlture, bl.a. på sejlklubbens hjemmeside. JHP 20

21 REDAKTØREN Ja et nyt år, nyt udseende på Den Sorte Sejler, nydesignet logo og snart også en ny hjemmeside. Det eneste vi ikke kan beskyldes for i udvalg og bestyrelsen er at have ligget på den lade side. :-) Skribenterne har arbejdet på højtryk og leveret varen l hjemmesiden, og l bladet. Selv har jeg været involveret i arbejdet med at nydesigne vores logo, designe Den Sorte Sejler i et nyt program og ikke mindst i arbejdet omkring vores nye hjemmeside. Informa onsudvalget har holdt adskillige møder og arbejdet med hjemmesiden, som Niels også omtaler andet sted i bladet. Vi glæder os virkelig l at få den i lu en. Til jer der ikke ved hvem informa onsudvalget består af, vil jeg gerne introducere det her. Niels Petersen: Formand. Flemming Larsen: Webmaster. Jan Hovald Petersen: skribent. Søren Christensen: bestyrelsesmedlem. Claus Bagger-Sørensen: redaktør Jeg har også arbejdet en del med bladet, og laver det i frem den i et nyt program. Det har været en spændende proces at arbejde i det nye program, som åbner mange nye muligheder. Jeg har med redigeringen af indlæg, som kunne læses på hjemmesiden, eksperimenteret en del med forskellige programmer og udseender. Jeg vil også gerne komme med svar på lidt af den kri k, som jeg desværre o e hører som andenhånds fortælling. Når vi rammer en a alt deadline, er jeg o e kun i besiddelse af ganske få indlæg, og har derfor ikke ha mulighed for at arbejde med den aktuelle udgave på forhånd. Så skal der arbejdes meget intensivt, når bladet så skal samles, og det sam dig med at mit arbejde også skal passes. Så desværre kan bladet ikke al d komme ud så hur gt, som mange regner med. Andre gange står man så med et luksusproblem i form af gode og lange indlæg, og så er kunsten jo at få plads l så meget som muligt. I informa onsudvalget har vi desuden valgt at sæ e prioriteringen af hjemmesiden op, og så er det jo oplagt, at lægge en teaser i bladet, og resten af de gode historier l læsning på hjemmesiden. Jeg kan også nævne, at jeg på trods af mit lbud om at sørge for en papirudgave af de a ortede ar kler, ikke har modtaget en eneste e erspørgsel herom. Med hensyn l kalenderen kan jeg kun sige, at jeg personligt hellere vil bringe historier, end at bruge spalteplads på kalender informa oner, der o e gentager sig selv, og som i øvrigt er lgængelige på hjemmesiden. På den NYE bliver denne i øvrigt meget mere dynamisk, så bladet med 3 årlige udgaver slet ikke kan være med. Kun når der er noget at arbejde med er det sjovt at være redaktør, så kom endelig med alt hvad I får nedfældet på papir eller harddisk, så får vi også i frem den et godt blad i alle de nye postkasser, som nu pryder bybilledet. Claus Bagger-Sørensen Redaktør 21

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE www.e eruddannelse.dk 2 Kursus lmelding på www.e eruddannelse.dk Digital lmelding nye regler Pr. 1. november 2011 skal virksomheder lmelde deres medarbejdere

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere