MAGASINET Nr. 97 Marts årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 97 Marts årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Ytringsfrihed Ledere baner vej Sommerstævne i uge 30 International mission Marius Sørensen Spejderbacille

2 MAGASINET l e d e r Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio maj Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Et sommerstævne har mange oplevelser Hvad er koden? Det spørgsmål møder os dagligt, for eksempel når du kører Dankortet gennem terminalen i shopping centeret, når du vil åbne din Facebook-profil og mange andre steder. At kende koden er forudsætningen for at komme ind til det, som ligger bag. Koden er ligesom en nøgle. Den er nødvendig for at lukke op. Ja, jeg tror på korsets gåde, synger vi i påskesalmen Hil dig frelser og forsoner. Korsets gåde er det mysterium, at Gud iklæder sig menneskeskikkelse og i vores sted dør på korsets for at bringe frelse til en hel verden. Det er virkelig en gåde. At få øje på denne gåde er ikke så svært. Den kan alle se. Mange afviser gåden med vantro. Andre siger med Grundtvig: Ja, jeg tror på korsets gåde. Det store spørgsmål er, hvordan man kan komme ind i den dimension, hvor man af hjertet tror på det gådefulde. Hvad er det, der lukker op for troen på Kristi fuldbragte værk på korset? Svaret er, at det er ikke nok at kunne se gåden. Man må kende koden for at kunne løse gåden og dermed træde ind i troens rum. Uden korsets kode vil korset forblive en uløst gåde. Men hvad er koden? Hvad er det, der lukker op for korsets kraft i vores liv? Hvad er det, der får os til at tro på korsets gåde? Korsets kode er Jesu Kristi opstandelse påskemorgen. Det er englens triumferende ord fra den tomme grav: Han er ikke her. Han er opstået. Det er Maria Magdalenes og disciplenes ord: Vi har set Herren. Det er din og min oplevelse af at møde den levende Jesus. Først i mødet med den levende Jesus kan vi gribe troen på korsets gåde. Når dette skrives, er der en stor debat i Danmark om, hvorvidt Jesus opstod fra de døde eller ej. Præster og biskopper kommer med forklaringer og bortforklaringer. Men hvordan skulle vi kunne forstå korsets gåde uden at tro på påskemorgens triumf? Det er opstandelsen, der viser, at Jesus på korset har overvundet døden, og at vi ved hans kors kan få del i et evigt liv i fællesskab med en levende Gud. Uden opstandelsen giver korset ingen mening. Det er i lyset af opstandelsen, at vi kan tro på, at Jesu korsdød betyder noget i vores liv. Det er opstandelsen, der lukker op til det, som Jesus tilvejebragte på korset. Det er mødet med Jesus, som er den nøgle, der lukker op til troens rum. Påskemorgens opstandelsestriumf er koden til at forstå langfredags gåde. Ja, jeg tror på korsets gåde, fordi jeg kender korsets kode: Jesu Kristi opstandelse. Han lever! John Nielsen Missionsforstander Vi ses i uge 30 til sommerstævne på Lindenborg søndag den 19. lørdag den 25. juli 2015 Side 2

3 Ytringsfrihed Har verden fået en ny urørlig religion? Dette skrives i kølvandet på begivenhederne i Paris og København i januar og februar Som frikirkefolk i Danmark med en fra folkekirken afvigende måde at forsamles og tilbede Gud på - skal vi træde varsomt. For den grundlovssikrede ret til samvittighedsfrihed, trosfrihed og talefrihed, som Grundloven gav os i 1849, var i allerhøjeste grad et udtryk for, at der skulle være plads til sådan nogle som os. Vi var, og vi er fremdeles et mindretal i Danmark, der hver dag får lov til at tænke, tro og tale og dermed ytre os i overensstemmelse med vores samvittighed. Vi hylder altså samvittighedsfriheden og vi værner om ytringsfriheden uden den havde hele frikirkebevægelsen i vores land ikke haft nogen chance. Intentionen Det er imidlertid vigtigt at forstå, at ytringsfriheden blev et begreb i vores grundlov og i de grundlæggende menneskerettigheder for at give minoriteterne frihed til at komme til orde uden at skulle halshugges for deres synspunkter. Det være sig politiske eller religiøse. Det skulle være muligt og lovligt at have en overbevisning, der adskilte sig fra normen. Misbrug Det er derfor et helt relevant spørgsmål, om hensigten med ytringsfriheden nu bliver misbrugt som en urørlig og hellig ret, der åbner døren for, at hvem som helst kan sige hvad som helst hvor som helst. Religion Det er muligt, at store dele af den vestlige verdens talsmænd og tegnere er så sekulariserede, at de har glemt religionens rolle i resten af verden. Men hvad der tegnes og trykkes i Danmark og Frankrig, ses og læses ikke kun af danskere og franskmænd. Hvad der måske i en vestlig tradition forstås som satire og godmodige oplæg til dialog, læses hele jordkloden rundt i helt andre traditioner, hvor underfundighed og syrlige spydigheder slet ikke forstås som andet end angreb og nedgørelse. Når satire bliver til spot Derfor har Birthe Rønn Hornbech fat i noget vigtigt, når hun i dagbladet Politiken (17/2) Krystalgade, København den 19. februar 2015 Her var der en, der stod på mål for friheden til at tro, tænke og tale anderledes. Respekt. Men maner denne begivenhed alligevel til overvejelse om, hvordan vi bruger ytringsfriheden. Foto: Peter Gøtz spørger: Er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor det er så sørens demokratisk at tegne profeten Muhammed som en hund? Ytringsfriheden blev jo ikke en grundlovssikret ret, for at flertallet skulle forhåne et mindretal. Tværtimod giver frihedsrettighederne os ret til at leve i Danmark med vor forskellige tro og kultur. Men uden gensidig respekt kan vi ikke leve med vore forskelligheder. Undskyld, jeg spørger, men hvorfor er den slags tegninger så vigtige for de såkaldte danske værdier? Hvorfor skal der kæmpes så indædt for dem, og hvorfor skal vi i trods blive ved med at bringe dem, når de ikke rykker noget som helst i Danmark bortset fra at nedgøre mennesker med religiøse følelser? Den nye religion Er ytringsfriheden nu blevet den nye religion den seneste (af)gud? Er dette, at krænke hvem som helst når som helst i tegning og tale blevet så helligt og urørligt, at alt er muligt? Er retten til at ytre sig nu blevet en grundlovssikret ret til at håne og nedgøre? Er forgudelsen af ytringsfriheden endt med at være en ny religion? Respekt Vi kan være aldrig så inderligt overbeviste om vores tro og vores gudsbillede. Det giver os ingen ret til at latterliggøre andres tro og billede af deres gud. Og som troende på en Gud, der er alles skaber skulle vi måske netop have en helt særlig respekt for og anerkendelse af andre troende, hvad de så end har lært at kalde deres Gud eller filosofi. Som vi ønsker at blive respekteret, må vi respektere andre. Gør vi ikke det, skal vi læse lidt mere om Jesus. Peter Götz Side 3

4 Missionsforbundets ledere Fokus var rettet mod fremtiden, da cirka 90 ledere fra MBU og DDM mødtes til den årlige lederdag lørdag den 10. januar i Aarhus At være leder er at gå foran og vise andre vejen. For at kunne det, må man som leder nødvendigvis selv vide, hvor man skal hen, og nogle gange må man selv anlægge vejen, som andre kan gå på. Der var derfor indkaldt til vejarbejde for Missionsforbundets ledere. Dagen var tilrettelagt med inspiration fra Esajas Bog 57:14: Ban vej! Ban vej for mit folk! Ryd sten og hindringer af vejen, hvor mit folk skal gå! Missionsforstanderen lagde ud med et oplæg om, hvordan man bygger en vej, og med udgangspunkt i Missionsforbundets nuværende virkelighed pegede han på en mulig vej at gå. Lederdagen var et vigtigt skridt i den igangværende visionsproces, og alle deltagere blev involveret i dagens udfordringer. Nana Holm Green og Ruth Cilwik Andersen guidede deltagerne gennem en række øvelser, der skabte livlig debat på kryds og tværs af menighederne. Den enkelte blev udfordret på spørgsmålet: Hvor er du i forhold til at tænke nye visioner? Optimistisk? Forventningsfuld? Afventende? Bekymringsfuld? Eller faktafokuseret? I løbet af eftermiddagen bidrog en række personer med forskellige indlæg under overskriften I have a dream, og alle fik efterfølgende mulighed for at bidrage med tanker om, hvordan disse drømme kunne blive til virkelighed. På kreativ vis blev der bygget en vej som et udtryk for mange af de tanker, der var oppe at vende. Mellem de forskellige indslag og de mange muligheder for dialog var der bøn og lovsang, og dagen sluttede med, at alle deltagerne stod skulder ved skulder på den kreativt anlagte vej, hvorfra de blev sendt af sted med velsignelse. Mission i Danmark-udvalget arbejder nu videre med processen og forventer at kunne præsentere den endelige vision på årets sommerstævne. Poul Erik Jensen, menighedsrådsmedlem i Aalborg: Det var en rigtig god oplevelse på lederdagen at arbejde sammen med både optimisterne og de bekymrede for i fællesskab at arbejde med: Hvor går den vej, som vi skal bygge? Kort før jeg satte mig til tasterne for at skrive mine tanker om lederdagen, havde jeg netop læst, hvad Jesus sagde til sine forvirrede disciple skærtorsdag aften: og han (Helligånden) vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer. (Johannesevangeliet 16:13, Bibelen på hverdagsdansk). Jeg tror på, at vi i Guds folk vil få åbenbaret, hvor vi skal bygge vej og hvordan. Og det sker i en proces, hvor vi sammen søger denne åbenbaring fra Gud. Det var det, vi arbejdede med på lederdagen, og hvor var det godt! Side 4

5 baner vej Jesper Olsen, ungdomspræst i Aarhus: Jeg synes, at det var yderst berigende at være med på lederdagen. Det var opløftende at se, hvordan ledere i DDM var engagerede og bidrog med nye idéer i forhold til visionsprocessen. Derudover var jeg glad for, at man valgte at afsætte god tid til at søge Gud gennem lovsang og bøn. Birgit Breindahl, menighedsrådsformand i Næstved: Det var en skøn, vedkommende lederdag med fokus på, at vi må i arbejdstøjet. At det er vigtigt at have fundamentet i orden og fokus på det, som er vigtigt. At vi må og skal have fokus på at nå de unge og skabe en ramme, hvor de føler sig velkomne, sådan at de også op i voksenalderen bliver i vores menighedsfællesskab. Side 5

6 En buket af internationale o vil præge sommerstævnet I sidste nummer af Magasinet præsenterede vi den amerikanske missionsforbunder John Wenrich, der vil guide os til at være missionale menigheder. Siden da er flere kommet på talerlisten Jens-Petter Jørgensen Fra Norge får vi besøg af Jens-Petter Jørgensen - manden, Gud brugte til at starte den lutherske, karismatiske fornyelsesbevægelse Oase i Norge, og som siden da har stået i en tjeneste, der har gjort ham til en meget efterspurgt konferencetaler i alle kirkelige sammenhænge i Skandinavien. Jørgensen er nu præst i en luthersk frikirke og desuden timelærer på Ansgarskolen i Kristiansand. Hans væsen og hans forkyndelsesform formidler et stærkt Jesusnærvær. Han er forfatter til flere bøger. Peter Prothero Fra England kommer Peter Prothero, der er Seniorpræst i Equippers Church Surrey, London. Prothero er optaget af at udvikle en menighed, der kan være et ressourcecenter for andre menigheder. Han har gennem årene været involveret i menighedsplantning, i grundlæggelse af en kristen friskole og opstart af et tværkirkeligt, månedligt ledernetværk, hvilket har gjort ham til mentor for ledere i både kirke og erhvervsliv. I en årrække var han en del af lærerstaben på Kolding internationale Højskole. Jariya Sornmayura Fra Thailand kommer Jariya Sornmayura, som gæster stævnet i forbindelse med mediecenteret Fredens Stemmes 50-års-jubilæum. Jariya er leder af Fredens Stemme, der med forskellige redskaber spreder evangeliet ud over Thailand. Jubilæet vil blive fejret på festlig vis onsdag eftermiddag. Sven-Axel Conrad Fra Danmark kommer Sven-Axel Conrad, der er leder af Impact People International, og som gennem denne tjeneste afholder forsoningskonferencer, der skaber grobund for fred mellem stridende stammefolk samt enhed mellem kirkeledere i Tanzania. Han vil på stævnet tale om at være sendt til verden i forsoningens tjeneste. Jeg lever og ånder for forsoningens stærke livs- og samfundsforvandlende tjeneste, siger Conrad, der selv har oplevet både splittelse og forsoning i sin tjeneste som præst i en dansk pinsekirke. Conrad, hvis tjeneste gennem mange år har vekslet mellem Danmark og Afrika, har et stort hjerte for enhed mellem alle kirker og kristne. Mange andre talere og undervisere Af andre danske talere kan nævnes Henrik Holmgaard, præst i Baptistkirken Bethel i Aalborg; Gunni Bjørsted, præst i Osted og Vanløse Frikirke; Lone Møller-Hansen, generalsekretær i Baptistkirken; John Nielsen, missionsforstander i Det Danske Missionsforbund, og fra Kirkernes Integrations Tjeneste kommer Hans Henrik Lund, der vil tale på en multietnisk aften. I det teologiske værksted kan man møde baptistpræsten Ole Lundegaard og Thomas Baldur, præst i Vadum Kirkecenter. For alle aldersgrupper Som sædvanligt bliver der noget for alle aldersgrupper. Dagen begynder med God morgen Gud, som tilrettelægges af et team fra Vestermarkskirken i Grindsted under ledelse af Pia Søgaard. Der bliver naturligvis Kidz, Connected, One og Platform, som hver især målretter deres tilbud til forskellige aldersgrupper af børn og unge. Cafe 50+ inviterer til spændende eftermiddage over en kop kaffe, og når solen går ned over Roskilde Fjord, kan man nyde aftenkaffen til lyden af gamle salmer og sange i Holbæk Baptistkirkes pølsevogn eller i Cafételtet. Grillstarter Som noget nyt begynder stævnet i år med en grillfest, der munder ud i et åbningsmøde. Så når campingvognen og forteltet er slået op søndag eftermiddag, er det bare at begive sig ned mod fjorden for at spise den bestilte og færdiglavede grillmad, alt imens du sikkert får travlt med at hilse på de mange venner og bekendte, som du måske ikke har set siden sidste års stævne. Vi ses til sommerstævne i uge 30 på Lindenborg søndag den 19. lørdag den 25. juli Side 6

7 g danske talere Side 7

8 Begivenheder, der formede os Vi har bedt Peder Mørch, Aalborg, om at finde gode historier frem fra vores fælles fortid INTRO: Det Danske Missionsforbund (DDM) er nu 126 år gammelt, og måske er det spændende for nogle i vores yngre generationer at kigge ind i den historie, som ligger bag vores nuværende kirkesamfund. Som inspiration til denne og senere artikler benyttes gamle jubilæumsbøger og biografier: Det Danske Missionsforbunds 25 aars jubilæum, J. Jensen-Maar, 1933, Det Danske Missionsforbund 50 år, En dansk vækkelsesbevægelse 1963, Med Glædesbud, 1988, Sendebud, 1988 og Livet over Læren, Af Peder Mørch (Jens) Marinus Sørensen (MS), Frederikshavnerdrengen fik sit kald, da den norske evangelist Cathrine Juell, der besøgte familien med madvarer og økonomiske midler (far var død, og mor stod tilbage med seks børn), lagde hænderne på MS og bad: Kære Gud, frels denne gut og gør ham til dit redskab. Han betragtede denne oplevelse som sin egentlige kaldelse. MS blev udlært maskinarbejder, og hans omvendelse var ved Jensen-Maars møder i København, hvor han arbejdede på Burmester & Wains skibsværft. Forinden havde han været på valsen til Tyskland. I 1909 begyndte han gerningen som forkynder, og i 1912 blev han antaget som prædikant i DDM. I 1922 rejste han til Den norsk-danske frikirke i Brooklyn, USA. Her blev han ordineret som præst, og da han vendte tilbage til Danmark, brugte han titlen pastor. Denne betegnelse blev først almindelig i Danmark i slutningen 1940 erne. Han var en høj og slank mand og fik tilnavnet Lange Sørensen. MS var et Gudbenådet redskab i den vækkelse, der var i Sønderjylland efter genforeningen i I de følgende år ledte han mange hundrede til Gud. Han igangsatte teltmission, som ikke var så velset, men blev til megen stor velsignelse gennem MS og andre forkyndere. Han kaldte sit telt for Sammenkomstens telt. Store flokke samledes om ham, og Rødekro var første sted med vækkelsesmøder. Han var ikke vellidt blandt de sønderjyske gejstlige. Hans store indsats i Sønderjylland satte sig spor i flere kirkesamfund. Herningegnen og Aarhus oplevede også store vækkelser gennem MS. MS var impulsiv og altid parat til at kæmpe for sin herre. Med sit humør og gåpåmod havde han let ved at komme i kontakt med mennesker. Men der var dybde og alvor bag, hvilket parret med hans medfødte veltalenhed gjorde ham til en prædikant af Guds nåde. Engang, da han havde holdt en prædiken over teksten om Jesus og Peter, spurgte han pastor Johannes Nørgaard om hans mening. Svar: Jeg synes, der var for meget Peter og for lidt Jesus. MS var rejseprædikant, men fra 1940 var han præst i Aarhus og senere indtil sin død i Tylstrup. Han blev begravet på Løkken kirkegård. Med sin første kone, Karoline, drev han sommerpensionatet Havblik i Løkken en del år. I disse år var pensionatet rammen om en række vennestævner. Han blev senere gift med Astrid Kragelund. Marinus Sørensen, der blev betegnet som en af Jensen-Maars fire åndelige sønner, har beskrevet sit levnedsløb i bogen Fra maskinværksted til prædikestol. Endvidere har han skrevet sangen: Hvad er dit mål her for livet, du som så rastløs går frem? samt andagtsbogen Hvedekorn, som overtegnede fik af enken Astrid i gave ved overhøring i Flere ældre læsere af Magasinet kan sikkert huske og fortælle om MS. Kilder: Det Danske Missionsforbund 50 år, En dansk vækkelsesbevægelse, Fodspor blandt frikirkefolk, Har vi glemt? Det var interessant at læse missionsforstander John Nielsens indlæg i Magasinet. John Nielsen fortæller om alle de mange aktiviteter, vi har i vores kirker. Han slutter med at spørge, om vi har glemt, hvad der er vores kerne? Har vi glemt, at vi først og fremmest skal præsentere Jesus for andre? Tak til John for dette stykke og dets dristighed til eftertanke. Lad os ikke glemme, at missionen er forbundet til os, og at Kristus og kirken er forbundet og altid har været det. Det har altid hørt sammen, det er vores kirkers ære og formål. Nogen har sagt til mig: Vagn, du tilhører en anden tid. Ja, men det gør evangeliet ikke. Det er sandt, måske opnår jeg næste gang at blive 90 år, men vores længsel er den samme. Under mine år i Bethel på Amager, sluttede vi aldrig et møde, uden at der blev opfordret til at knæle ved første bænk med modtagelse af Kristus som Herre og frelser. Tak og lov for det. Lad os ikke rives med af tiden. Herre Jesus hjælp os til, at vi ikke er vanekristne og selvglade. Der står et lille ord i Lukasevangeliet 10:42: Men et er nødvendigt, Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Med taknemlighed. Med kærlig hilsen Vagn Birk Side 8

9 u d l a n d - T h a i l a n d Rejseholdet samler sig Dr. Jariya på jubilæumsbesøg Der er fuld gang i forberedelserne frem mod sommerstævnet på Lindenborg i uge 30. Her skal vi tage forskud på fejringen af Fredens Stemmes 50-års-jubilæum, der officielt finder sted i Chiang Mai i oktober. Jariaya, der nu i tre år har været den daglige leder af Fredens Stemme, vil under hele stævnet blive integreret i programmerne på stævnets forskellige platforme. I sit vidnesbyrd vil hun smitte med glæden over at være, hvor hun oplever, Gud har sat hende. Hun vil vise glimt af de seneste produktioner og sige tak for al den støtte og forbøn, som Fredens Stemme får fra Danmark. Det er ikke alle, der kan nøjes med festlighederne på Lindenborg i anledning af 50-års-jubilæet for Fredens stemme. De må ganske enkelt af sted til Chiang Mai for at deltage i en farverig fest, som næsten kun thailændere kan gøre det. Derfor har der samlet sig et rejsehold, som under ledelse af Neel Götz og Viggo Søgaard, tager til Thailand. Turen vil foruden at indeholde selve jubilæumsfesten byde på alt muligt fra besøg blandt burmesere i flygtningelejren Mae La over flyvning til Mae Hong Son til elefantridning og meget, meget mere. Flere oplysninger hos Neel Götz, der endnu har nogle få pladser tilbage: tlf DDM-volontører til Thailand I fængsel og dog fri Det bliver med at være det helt store mirakel med menigheden i fængslet i Udon Thani. Somwang, der som den første blandt fangerne blev kristen, har en helt særlig historie. Først mødte Jesus ham i et syn, så blev han helbredt. Derefter tog han kontakt til Fredens Stemme, hvis udsendelser han havde hørt på. Han blev kristen og mere end det en nidkær missionær, der fik lov til at danne en menighed i fængslet. I dag vidner mere end nuværende og tidligere fanger om at være kommet til tro på Kristus. Julie er en af de seks volontører, der i marts er på tur i Thailand. Julie er fra Osted, hvor hun gennem juniorarbejdet kom ind i kirken. Siden 2013 har hun været en del af Vanløse Frikirke, og i august 2014 efter en tur til Australien som au pair blev hun volontør i Vanløse. Julie forventer at komme hjem med rygsækken fuld af nye perspektiver på at drive mission i en anden verdensdel. Side 9

10 u d l a n d - g h a n a u d l a n d - g h a n a Visioner og planer for fremtiden Senio Det var ikke en badeferie, da Ghanaudvalget sammed med Father s Homes bestyrelse i januar tog til visionskonference i Takoradi støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Det var meget givende at have tid til at komme rundt til hjemmene i Anto og BU og se, hvordan arbejdet har udviklet sig for derefter at drøfte udfordringer og muligheder i Father s Homes arbejde. Konkret udbytte Udbyttet af konferencen er, at den har styrket vores relationer og samarbejde. Helt konkret har vi i fællesskab udarbejdet en plan for forskellige indsatser, der vil være med til at styrke Father s Homes kerneopgave: at kunne række ud til de allersvageste børn i samfundet og hjælpe dem til at komme til at høre til i en familie. Samtalerne udmøntede sig for eksempel i tiltag som at gøre hjemmet i Anto mere synligt med et vejskilt, at flytte babyerne ud til Anto og at uddanne dem, der driver kyllingefarm. Partnerskabet mellem Father s Home og Missionsforbundet er blevet uddybet i forbindelse med den tre dage lange konference. Og vi kom også et smut i Guineabugtens bølger. Når alderen er 65+, og temperaturen er 30+, skal man være noget sej for at kaste sig ud i hårdt arbejde. Men det var altså, hvad de gjorde; de fem seniorvolontører, der den 15. januar rejste til Ghana for at give en hånd på børnehjemmet i Anto. Rejsens varighed var en måned, og halvdelen af tiden skulle der arbejdes, mens den anden halvdel blev anvendt til at være turister i landet. Det hele under kyndig vejledning af Ulla og Bøje Pedersen, som tidligere har opholdt sig 10 år i Nigeria. Klar til mange opgaver Med på turen var blandt andet Bartholin Thomsen, som er formand for genbrugscentret i Va- Side 10

11 rvolontører i Ghana dum. Eftersom genbrugscentret gennem årene har støttet børnehjemmet med mange hundredtusinder kroner, blev det en helt særlig oplevelse for ham at se og opleve stedet og børnene. Han kom dog ikke bare for at se på; nej, han havde det klart bedst, når der var noget at rive i. Som han sagde: Jeg er ikke kommet herned for at samle æg i en måned! Den opgave var der så andre, der tog sig af. Hver dag lægger hønsene på farmen nemlig omkring 120 æg, som indsamles, rengøres og sættes i bakker til salg. Den årlige produktion på over æg, vil blive fordoblet, når hønsene i det nye hus inden længe bliver læggeklare. Den første arbejdsdag blev brugt til at få lavet en kraftig oprydning omkring det store hus samt at få lavet nogle nye bænke af bambus. Senere gik volontørerne i gang med at grave ud og støbe til en forbedring af adgangsforholdene til hønsehusene, og endelig hjalp man med støbearbejde i forbindelse med det nye vaske- og lagerhus, som er ved at blive opført. Tid til hygge Ind imellem var der naturligvis tid til at hygge sig med børnene, de voksne medarbejdere samt Camilla, vores dygtige volontør på stedet, som nød at få selskab fra Danmark. Stor TAK fra Ghanaudvalget til de fem friske seniorer, som gav tid, penge og arbejdskraft til børnehjemmet i Anto. DU kan støtte konkrete projekter i Ghana eller du kan lade din støtte være generel, hvis du foretrækker det. Det giver modtagerne større bevægelsesfrihed til at løse aktuelle behov. Småprojekter 2015: Ungdomslejr for 60 deltagere: kr. Videreuddannelse (et år) til en af de unge: kr. Hjælp til en fodermølle til farmen: kr. Hjælp til en varebil, som skal transportere æg og kyllinger: kr. Vitaminer/medicin til børn: kr. Mad til en måned: kr. Side 11

12 m i s s i o n s f o r b u n d e t s b ø r n o g u n g e Spejderbacillen og respekt for andre Spejdersporten er mere end grønne skjorter, junglehistorier og lejrbål. Claus Thomsen, der er leder i spejdergruppen i Stenum, giver her sit bud på spejderarbejdet og kulturen Alle er velkomne Hvis der er nogle, der spørger mig, hvorfor jeg er spejder, må de være forberedt på et meget langt svar: Alle børn har en medfødt fantasi og en trang til at opdage nye ting. Et godt eventyr fanger børn og unge. Det er her, spejderbevægelsen kommer i spil. Det er helt fantastisk, at de tanker Baden- Powell fik i 1907, stadig danner grundlag for alle spejdere over hele jorden. At være spejder er ikke kun at tage på tur, lugte af røg, have mudder på tøjet, rode i lokalerne og tage på sommerlejr uden at fylde toilettasken til bristepunktet. Det er i høj grad et spørgsmål om, at de unge tager en beslutning om, at de ovennævnte ting er noget, der følger med, når man er en del af et fantastisk fællesskab. Det fantastiske fællesskab Dette fællesskab har mange værdier, som man ikke finder i ret mange andre fritidsaktiviteter. Alle børn og unge er tilvalgt, inden de starter. Det vil sige, at der ikke er nogle adgangskrav eller fravalg senere, som gør, at der ikke er plads i fællesskabet. I den lokale spejdergruppe bliver mange uddannet til at tage ansvar for sig selv og andre, til at vise respekt og ikke mindst til at dygtiggøre sig i forskellige færdigheder, som kan være meget nyttige i det videre livsforløb. Et ungt menneske, som bliver udnævnt til patruljeleder, vokser utroligt meget og bliver klar over, at der er andre end én selv, der skal tages hensyn til. Begrebet respekt får pludselig en central plads i ens måde at omgås andre mennesker på. Det samme kan mærkes på en ulveunge, der bliver udnævnt til bandefører, selv om ansvar og forventninger ikke kan sammenlignes. Bare det at have ansvar for nøglen til bandekassen er en kæmpestor ting. Sig vi i stedet for jeg På en sommerlejr - uanset om det er en vandrelejr, strandlejr eller kanolejr kan man ikke bare melde sig ud af fællesskabet, da alle lejrene er et fællesprojekt, hvor alt ikke drejer sig om lille mig eller mine behov. Uanset om det er weekendture eller sommerlejre, lærer spejderne, at det er både spændende og meget lærerrigt, når vi ikke siger jeg, men vi. Er man først kommet dertil, hvor man er spejder, vil det følge én resten af livet, fordi det er blevet helt naturligt at have respekt for andre, og fordi man ved, at det ikke er farligt at tilvælge andre mennesker. Og hvem synes ikke, at det er lidt fedt at kunne lave de rigtige knob, når man får råd til at købe en båd eller bare skal pakke en gave pænt ind eller hejse et flag? Når vi snakker om, at spejderideen blev grundlagt i gamle dage, og der bliver snakket om dyder, der måske kan lyde lidt ude af trit med nutiden, må vi huske på, at spejderarbejdet lever i nutiden, og selvfølgelig bruger de ting, der er fulgt med den moderne udvikling. Men det er stadig mennesker, der omgiver os alle, og vi er stadig fulde af følelser. Som spejder i Missionsforbundets Spejdere har vi heldigvis et fundament, som er det bedste, man kan tænke sig. Hvis vi ser på vores korpsmærke, kan vi se, at korset er i centrum; det både forpligter og fortæller os, at det er meget vigtigt, at vi også er forkyndende i det daglige spejderarbejde. Spejder i morgen og i overmorgen Fremtidens spejderarbejde ser nok ikke meget anderledes ud, end det gør i dag. Fremtidens spejderleder kan være os alle, der kan se værdien i at give børn og unge et fundament for resten af livet, og som ikke siger; nu ofrer jeg en aften om ugen. Der er brug for ildsjæle, nøjagtig som i alt andet frivilligt, kristent ungdomsarbejde. Side 12

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning.

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 1. juni 2014 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 264 * 263 * 251,3 * 267 LL: 257 * 254 * 263 * 251,3 * 267 I et par og 30

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 31-07-2016 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 16-24. Skal vi spille matador? Sådan kan mit barnebarn ofte spørge mig. Eller skal vi lege gemme? Tid sammen i legens verden. Næsten alt

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU MAGASINET l e d e r Sommerstævne og

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere