teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS Rev. 0f

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f"

Transkript

1 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS Rev. 0f teknisk standard

2 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 SGH APN, CUM,HKA HRI 11/11/2010 0a SGH Ledningsfarver / kvadrater 0b 0c SGH SGH Design af AC1 tavle ændret, 24V DC tavler tilføjet Referencer til principtegninger for 132kV og 150kV stationer tilføjet 48VDC tavler ændret fra IT-system til TT system med + pol jordet. Meldekontakt for automatsikringer ændret fra NC hjælpekontakt til NC termokontakt APN, CUM, HKA, TAN, PHL 01/09/2011 0d SGH Referencer opdateret 29/08/2012 0e SGH 24VDC bygges kun hvis der er specifikt behov for fordelingsanlæg 18/09/2012 0f SGH Tegningshenvisning i afsnit 4.3 tegn. nr. 10E ændret til 10E /10/2012 2/13

3 1. 0BIndholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Indledning 4 3. Referencer 4 4. Funktionelle krav /230 V AC tavler, HK1.1 og HK Tilslutning af dieselgenerator Sikret 230 V AC tavle, AC V DC tavler, DC1.1 og DC V DC tavler, DC2.1 og DC V DC tavler, DC3.1 og DC Tekniske krav /230 V AC tavler, HK1.1 og HK Sikret 230 V AC tavle, AC V DC tavler, DC1.1 og DC V DC tavler, DC2.1 og DC V DC tavler, DC3.1 og DC Batterisikringskasser Ledningsfarver Ledningsnummerering Designkrav 13 3/13

4 2. 1BIndledning Denne standard specificerer generelle krav til egenforsyningsanlæg for stationer med spændingsområdet kv AC. Krav anført i den tekniske specifikation for det konkrete anlæg har præference frem for krav angivet i denne standard. 3. 2BReferencer ETS Egenforsyning. Generelt Principtegninger for 132kV eller 150kV-station 10E Principtegning for enstregs diagram for HK1.1 og HK1.2 10E Principtegning for forsyning fra HT1 10E Principtegning for forsyning fra byforsyning 10E Principtegning for effektmåling af forbrug til varme i bygning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring af lys og varme 10E Principtegning for styring af lys i friluftsstation 10E Principtegning for styring af lys og varme (GIS-bygning) 10E Principtegning for 230VAC sikret - AC1 10E Principtegning for enstregs diagram for AC1 10E Principtegning for automatsikrings og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 220VDC nr. 1 - DC1.1 10E Principtegning for tænding af reservebelysning og alm. lys 10E Principtegning for enstregs diagram for 220VDC nr. 2 - DC1.2 10E Principtegning for batterisikringsboks 220VDC - SIK1.1 10E Principtegning for batteri rack 220VDC - BAT1.1 10E Principtegning for arrangement af batteri rack BAT1.1 10E Principtegning for batterisikringsboks 220VDC - SIK1.2 10E Principtegning for batteri rack 220VDC - BAT1.2 10E Principtegning for arrangement af batteri rack BAT1.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC nr. 1 - DC2.1 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC nr. 2 - DC2.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 24VDC nr. 1 - DC3.1 10E Principtegning for enstregs diagram for 24VDC fordelingstavle 4/13

5 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 24VDC nr. 2 - DC3.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 24VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning Principtegninger for 400kV-station 10E Principtegning for enstregs diagram for HK1.1 og HK1.2 10E Principtegning for forsyning fra HT1 10E Principtegning for forsyning fra HT2 10E Principtegning for effektmåling af forbrug til varme i bygning 10E Principtegning for styring af hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring af lys og varme 10E Principtegning for styring af lys i friluftsstation 10E Principtegning for 230 V AC sikret - AC1 10E Principtegning for enstregs diagram for AC1 10E Principtegning for automatsikrings og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 220 V DC nr. 1 - DC1.1 10E Principtegning for tænding af reservebelysning og alm. lys 10E Principtegning for enstregs diagram for 220 V DC nr. 2 - DC1.2 10E Principtegning for batterisikringsboks 220 V DC - SIK1.1 10E Principtegning for montage af SIK1.1 og BAT1.1 10E Principtegning for arrangement batteri rack 220 V DC - BAT1.1 10E Principtegning for batterisikringsboks 220 V DC - SIK1.2 10E Principtegning for montage af SIK1.2 og BAT1.2 10E Principtegning for arrangement batteri rack 220 V DC - BAT1.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 1 - DC2.1 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 2 - DC2.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for 48 V DC underfordelingstavle nr. 3 - DC2.3 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 3 - DC2.3 10E Principtegning for automatsikringsovervågning 10E Principtegning for 48 V DC underfordelingstavle nr. 4 - DC2.4 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 4 - DC2.4 10E Principtegning for automatsikringsovervågning 5/13

6 4. 3BFunktionelle krav Der findes både 400/230 V AC tavler (HK1.1+HK1.2), 230 V AC sikret veskelspændingstavle (AC1), 220 V DC tavler (DC1.1+DC1.2), 48 V DC tavler (DC2.1+DC2.2) og 24 V DC tavler (DC3.1+DC3.2) i stationen. Der henvises til principtegningerne 10E og 10E E , som viser principperne for opbygningen af egenforsyningsanlægget B400/230 V AC tavler, HK1.1 og HK /230 V AC tavlen bygges som en tavle opdelt i 2 sektioner for hhv. hovedforsyning (HK1.1) og reserveforsyning (HK1.2). De 2 sektioner skal være adskilt af en 100 % lukket skilleplade, som har huller for gennemføring af hovedskinnen der forbinder HK1.1 og HK1.2 via skinneadskiller. Afgange for ikke-process udstyr, dvs. lys og varm i stationsbygning skal placeres i egen søjle. Tavlerne drives ved TN-S systemjording. Komponenttildeling: HK1.1: HK1.1: HK1.2: HK1.2: HK1.2: Komponenter sidder i indgang fra hovedforsyning til tavlen. Komponenter sidder i udgangene fra tavlen. Komponenter sidder i indgang fra reserveforsyning til tavlen. Komponenter sidder i udgangene fra tavlen. Komponenter sidder i udgange til bygningsinstallationer, som lys og varme. Under normal drift vil HK1.1 og HK1.2 skinnesystem være sammenkoblede. Det må kun være muligt at forsyne fra enten hovedforsyningen eller reserveforsyningen, da de ikke nødvendigvis er synkrone med hinanden. Det skal være muligt lokalt, at styre omkoblingen mellem hoved- og reserveforsyning. Ikke-blinkfri omkobling tillades. Det skal aftales med det lokale el-forsyningsselskab, om afregningsmålere skal placeres ved 10/0.4 kv transformatorkiosk, eller om de kan placeres i indgangsfelter i HK1.1 og HK1.2. Der skal være en separat effektmåler (evt. multiinstrument) for lys og varme i stationsbygningen. Lysstyring for stationens inde- og udendørs belysning er relæstyret. Selve styringen opbygges i 220 V DC tavle DC1.1, mens kontaktorerne sidder i HK1.1 og HK1.2 tavlen. Lysstyringen laves med 220 V DC af hensyn til reservebelysningen BTilslutning af dieselgenerator Hvor det ikke er muligt at få forsyning fra 2 forskellige 50 eller 60 kv stationer, eller fra en 50 eller 60 kv station og en tertiærvikling på hovedtransformer, da vælges det at opsætte en dieselgenerator som reserveforsyning. 6/13

7 For stationsanlæg uden afbrydere vil der kun være en fast forsyning fra en transformerkiosk eller anden byforsyning, se f.eks. tegning 10E Reserveforsyning skal udføres som et stik, hvor til en mobil dieselgenerator kan tilsluttes BSikret 230 V AC tavle, AC1 Denne tavle er ikke dubleret. Den har til formål, at forsyne de komponenter som kræver en sikret 230 V AC spænding. Tavlen forsynes fra inverter INV1, som er tilsluttet 220V DC tavle DC1.1 og 400/230V AC tavle HK1.1 via skilletransformer, således der kan bibeholdes et isoleret net når tavlen forsynes fra HK1.1. Tavlen drives ved IT-systemjording. Afgange sikres med automatsikringer B220 V DC tavler, DC1.1 og DC1.2 Der opbygges 2 næsten identiske tavler. DC1.1 tavlen forsyner stationen med reservebelysning. DC1.1/DC1.2 tavlen opdeles i en tilgangsskinne og en afgangsskinne. På tilgangsskinnen sidder ensretter og batteri. Skinnerne er normalt sammenkoblet af afbryderne hhv. Q802 og Q902. Tavlens skinne er opdelt således, at ensretter og batteri kan separeres, så der kan udføres test og udskiftning af disse dele med afgangsdelen i fortsat drift. Afgangene forsynes da fra den anden DC tavle via afbryderen Q903. De to redundante tavler forbindes med hinanden via et kabel og en afbryder, Q903, for den ene ende af kablet, så hele belastningen kan lægges over på den ene eller den anden tavle. Tavlerne drives ved IT-systemjording. Afgange forsynes med smeltesikringer af hensyn til undertavler (relæfelter), som indeholder automatsikringer. Bygningens afbrydere for lysstyring forbindes til tavlen DC1.1 og styrer et kiprelæ, som benyttes til videre lysstyring i HK1 og til styring af reservebelysning. Se principtegning for styring af lys og varme i st. bygning tegning 10E , 10E , 10E (HK1.1), og principtegning for tænding af reservebelysning og alm. lys tegning 10E , 10E (DC1.1) B48 V DC tavler, DC2.1 og DC2.2 Der opbygges 2 næsten identiske tavler. DC2.1/DC2.2 tavlen bygges med en sammenbygget tilgangs- og afgangsskinne. På tilgangsskinnen sidder DC/DC konverteren. De to redundante tavler forbindes med hinanden via et kabel og en afbryder, Q1103, for den ene ende af kablet, så hele belastningen kan lægges over på den ene eller den anden tavle. Tavlerne drives ved TT-systemjording, + pol forbindes til stel. 7/13

8 Afgange sikres med automatsikringer B24 V DC tavler, DC3.1 og DC3.2 Der opbygges 2 næsten identiske tavler. DC3.1/DC3.2 tavlen bygges med en sammenbygget tilgangs- og afgangsskinne. På tilgangsskinnen sidder DC/DC konverteren. De to redundante tavler forbindes med hinanden via et kabel og en afbryder, Q1303, for den ene ende af kablet, så hele belastningen kan lægges over på den ene eller den anden tavle. Tavlerne drives ved IT-systemjording. Afgange sikres med automatsikringer. 24V DC fordelingsanlæg bygges kun hvis der er specifikt behov herfor. Ved mindre behov for 24VDC klares det ved mindre lokale dc/dc konvertere. 5. 4BTekniske krav Dette afsnit beskriver tekniske krav til fordelingstavler. Alt materiel skal være beregnet til, at kunne klare tavlens aktuelle kortslutningsniveauet, og tavleleverandøren skal sikre sig viden om det korrekte kortslutningsniveau. Det er tavleleverandøren ansvar, ved valg af sikringsmateriel, at der opnås selektivitet mellem tavlerne, og tavlernes maksimalafbrydere, automatsikringer og smeltesikringer. For 220 V DC tavler skal der gøres opmærksom på, at de forsyner undertavler som indeholder automatsikringer med forskellige karakteristikker. Forsyningskabler til tavler monteres direkte på indgangskomponenter. Afgangskabler monteres direkte på afgangskomponenter. Det skal sikres ved tavlens konstruktion, at der er tilstrækkelig plads mellem rækker af afgangskomponenter (automatsikringer / smeltesikringer). Afgangskabler skal uden besvær kunne monteres direkte på komponenten. Afgangskabler monteres på komponentens overside. Alle klemmerækker for signal- og manøvrekabler skal placeres sammenhængende i tavlens kabelfelter, og klemmer skal være med skillemulighed. Klemmer for signal- og manøvrekabler skal være 4 mm med skrueterminaler. Klemmerne skal være af en kraftig type, så de ikke skiller ad, eller vrides ved tilspænding B400/230 V AC tavler, HK1.1 og HK1.2 Tavlerne har typisk følgende minimums hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 250 A Max. Ikmax: 16 ka Min. Ikmin: 2-5 ka 8/13

9 TN-S systemjording Form 2b IP 20C Tavlens indgangsfelter forsynes med motorbetjent maksimalafbryder, 4P, med overstrømsog kortslutningsudløser, samt underspændingsspole. Maksimalafbryderen skal have underspændingsspole. Indgangsfelter skal have fasebrudsrelæ til overvågning af spændingen, og for styring af automatisk omkobling mellem hoved- og reserveforsyning. Tavlens indgangsfelter forsynes med et multi-instrument, P1 og P2, til visning af strøm, spænding, effekt og reaktiv effekt. Sektionen som rummer afgange for ikke-proces, forsynes ligeledes med et multi-instrument, P3. Multi-instrumenter skal være forsynet med en af protokollerne Modbus eller IEC for kommunikation med overvågningssystemet. Der skal være omskifter for valg mellem manuel og automatisk ind- og udkobling af maksimalafbryderen. I manuel skal ind- og udkobling ske via lampetryk-knapper. I automatik skal ind- og udkobling ske automatisk, dvs. forsyning fra hovedforsyning (HT1) er "master", og i tilfælde af hovedforsyning (HT1) forsvinder, skal der automatisk skiftes til reserveforsyning (HT2 / KT5X / dieselgenerator/by-net). Når hovedforsyning (HT1) vender tilbage, skal tilbagekobling til hovedforsyning ske automatisk. Automatisk omkobling må kun ske ved underspændingsfejl eller fasebrud. Der skal være elektrisk eller mekanisk interlock mellem de to indgangsfelters maksimalafbrydere. Indgangsfelter forsynes med ekstern 220 V DC styrespænding fra tavle DC1.1. Skinnerne HK1.1 og HK1.2 forsynes med spændingsovervågningsrelæ med potentialfrie alarmsignaler ført til klemmer. Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle grupper skal sikres med HPFI beskyttelse kombineret med automatsikring. For visse grupper med lange kabler til fx udvendig lys, skal sikres med en særlig træg type til anvendelse for lange kabler. Afgange for varme i kv felter sikres med automatsikring i hovedtavlen, og med HPFI beskyttelse kombineret med automatsikring i relæfelt. Hvis der ikke kan opnås selektivitet, må der anvendes smeltesikringer i hovedtavlen. Der monteres ikke HPFI relæer foran ensrettere og vekselrettere. Afgangene udføres med automatsikringer med D-karakteristik. Alle HPFI fejlstrømsafbrydere skal forsynes med hjælpekontakt, som følger hovedkontakten ved udløsning af fejlstrømsafbryderen. HPFI fejlstrømsafbryders hjælpekontakter (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe" BSikret 230 V AC tavle, AC1 Tavlen udføres kun som 1 faset tavle. Tavlen har typisk følgende hoveddata: 9/13

10 Mærkestrøm for tavlen: 63 A Max. Ikmax: 16 ka Min. Ikmin: 0,12 ka IT systemjording Form 2b IP 20C Tavlens indgangsfelt forsynes med lastafbryder. Tavlens 230 V AC UPS-skinne forsynes med voltmeter, udstyr for isolationsovervågning og nulspændingsrelæ, som kan afgive alarm vha. potentialfrie kontakter ført til klemmer. Alle afgange sikres med automatsikringer. Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle automatsikringer skal forsynes med NC alarmkontakt for termoudkobling. Automatsikringers alarmkontakt for termoudkobling (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe" B220 V DC tavler, DC1.1 og DC1.2 Tavlerne har typisk følgende hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 125 A Max. Ikmax: 10 ka Min. Ikmin: 0,12 ka for 220 V DC Typisk batteristørrelse: 100 Ah IT systemjording Form 2b IP 20C Alt materiel skal være beregnet for brug til DC, og skal kunne klare at bryde DC strømme ved den angivne strømstyrke og spænding. Tavlens indgangsfelter fra ensretter og batteri udstyres med lastafbryder, samt en lastafbryder mod afgangsskinnen, så ensretter og batteri kan separeres. Tavlerne forsynes med voltmeter for hhv. ensretter / batteriskinne, og afgangsskinne. Isolationsovervågning foretages af ensrettere. Afgange i tavlerne forsynes med smeltesikringer, med afbryder, af hensyn til selektiviteten i underliggende tavler, som indeholder automatsikringer. Tavlens ensretter / batteriskinne skal have klemmer, 70 mm, for tilslutnings af belastning for afladningsprøve af batteri B48 V DC tavler, DC2.1 og DC2.2 Tavlerne har typisk følgende hoveddata: 10/13

11 Mærkestrøm for tavlen: 125 A Max. Ikmax: 10 ka Min. Ikmin: 0,75 ka TT systemjording, + pol forbindes til stel Form 2b IP 20C Alt materiel skal være beregnet for brug til DC, og skal kunne klare at bryde DC strømme ved den angivne strømstyrke og spænding. DC2.1 og DC2.2 tavlernes indgangsfelter fra DC/DC konverter udstyres med lastafbryder. DC2.1 og DC2.2 tavlerne forsynes med voltmeter, udstyr for nulspændingsrelæ, som kan afgive alarm vha. potentialfrie kontakt ført til klemmer. Alle afgange sikres med maksimalafbryder eller automatsikring Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle automatsikringer skal forsynes med NC alarmkontakt for termoudkobling. Automatsikringers alarmkontakt for termoudkobling (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe" B24 V DC tavler, DC3.1 og DC3.2 Tavlerne har typisk følgende hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 125 A Max. Ikmax: 10 ka Min. Ikmin: 0,75 ka IT systemjording Form 2b IP 20C Alt materiel skal være beregnet for brug til DC, og skal kunne klare at bryde DC strømme ved den angivne strømstyrke og spænding. DC3.1 og DC3.2 tavlernes indgangsfelter fra DC/DC konverter udstyres med lastafbryder. DC3.1 og DC3.2 tavlerne forsynes med voltmeter, udstyr for isolationsovervågning og nulspændingsrelæ, som kan afgive alarm vha. potentialfrie kontakter ført til klemmer. Alle afgange sikres med maksimalafbryder eller automatsikring Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle automatsikringer skal forsynes med NC alarmkontakt for termoudkobling. 11/13

12 Automatsikringers alarmkontakt for termoudkobling (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe" Batterisikringskasser Der skal leveres en lukket sikringskasse for hver pol for indendørs brug, samt en kasse for ledninger til symmetriovervågning og blokspændingsmåling. Tilgangsledninger fra batterier leveres af batterileverandør. Kassen udføres med tilslutningsklemmer og gennemføringer til passende dimensionerede kabler. Kabeltilgang skal ske fra bunden. Der skal være så meget plads i kassen af kabelkorer nemt kan føres inde i kassen BLedningsfarver I egenforsyningsanlæg benyttes følgende farver og dimensioner. Funktion Leder Farve Kvadrat mm² Beskyttelsesleder PE Gul/grøn AC og DC effektkredse Spændingskredse - Voltmetre Strømkredse - Amp. meter - kw-meter Styre- og signalkredse AC Styre- og signalkredse DC -spændingsførende ledere -common (0 V ledere) Styrekredse fremmede styrespændinger -potentialfrie signaler -interface til Scada ma signalkredse -målinger L1 L2 L3 N + - L1 L2 L3 N + - L1 L2 L3 Stjernepunkt F N + - Alle ledere + - Lyseblå Lyseblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Rød Rød Rød Rød Orange Orange Lilla Lilla Mindst 1,5 Mindst 1,5 Mindst 1,5 Mindst 0,75 Mindst 0,75 Mindst 0,75 Mindst 0,75 Ledninger skal forsynes med terminalrør, eller kabelsko hvor tilslutningspunktet kræver det. 12/13

13 BLedningsnummerering Styreledninger nummereres med nummer i begge ender, som sidder godt fast. Ledningsnumre skal sidde tydelige på ledningen, således at man ikke skal dreje dem for at læse nummeret. Nummeret skal henvise til ledningens terminering i den anden ende. 6. 5BDesignkrav Tavlerne må ikke være større end de kan gå gennem en almindelig 90 cm indvendig dør. Tavlerne skal stå på et gulv op ad en væg. Kabeltilgangen kan enten være i bund eller top, det afhænger af det det enkelte projekt. Der skal sikres, at der er tilstrækkelig plads til afgangskabler i kabelfeltet, samt fastgørelse af kablerne. Kabelfeltet skal indeholde en jordskinne for tilslutning af jordledere. Tavlerne skal opstilles i miljø med temperaturer mellem 10 og 30 C. Tavlerne udføres til EMC 2 miljø. Tavlernes kapsling skal være lavet af metal, være modulopbygget og de skal være malet i RAL Alle tavler skal være sikret mod indirekte berøring og skal have afdækkede kobberskinner. Tavler skal leveres med endeplader i samme farve og udførsel som fronten af tavlen. Ved sammenbyggede tavler monteres kun endeplader i samme udførsel som fronten, på venstre og højre side af tavlesystemet. 13/13

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Afsnit 13 TAVLER 776

Afsnit 13 TAVLER 776 776 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Grundlæggende principper Anlægstyper Der skelnes mellem to typer anlæg: - Traditionel installation - Intelligent installation IBI, Intelligente Bygningsinstallationer Et traditionelt styret anlæg er et

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg* T i l p r o j e k t e r e n d e t e k n i k e r e, e l i n s t a l l a t ø r e r, e n t r e p r e n ø r e r, h å n d v æ r k s m e s t r e o g f o r m æ n d B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere