teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS Rev. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1"

Transkript

1 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS Rev. 1 teknisk standard

2 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 PDI PDI, BBU, TOL RPA, CEM, LLI HRI a TOL Tilføjet afsnit om dataudveksling om SAFIR. Krav om dubleret PDI, BBU, LLI og spændingsforsyning i feltenheder CEM og central enhed. 0.b TOL Grundlag for review-møde PDI, BBU, LLI og CEM 0.c TOL Efter review-møde. Standarden omdøbes til ETS Relæbeskyttelse. Samleskinnebeskyttelse. Skal dække både decentral og central samleskinnebeskyttelse. PDI, BBU, LLI og CEM 1 TOL Endelig udgave revision 1. HRI 2/8

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Referencer 4 3. Funktionelle krav 4 4. Tekniske krav Samleskinnebeskyttelsen Strømtransformere Kommunikation Indstillingsområder differentialbeskyttelsen Afbryderforsagerbeskyttelsen Kriterium for udkoblingssignal Funktionsprincipper Indstillingsområder afbryderforsagerbeskyttelse Relæreservebeskyttelse Indstillingsområder for relæreservebeskyttelse Udkoblingskredse Tidssynkronisering Spændingsforsyning Alarmer Blokeringsfunktioner Revision decentral samleskinnebeskyttelse Udbygningsmuligheder for decentral samleskinnebeskyttelse 8 5. Design krav 8 3/8

4 1. Indledning Denne standard specificerer minimums krav til relæbeskyttelse af samleskinne med enten decentral eller central beskyttelse for det nominelle spændingsområde kv. Krav anført i den tekniske specifikation for det konkrete anlæg har præference frem for krav angivet i denne standard. 2. Referencer ETS Relæbeskyttelse. Generelt ETS Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. IEC Electrical Relays 3. Funktionelle krav Samleskinnebeskyttelse etableres for at sikre en hurtig og selektiv udkobling af højspændingsfejl på samleskinnen. Beskyttelsen skal aktiveres i forbindelse med alle fejl på samleskinnen. Der skal altid være en afbryderforsagerbeskyttelse integreret i samleskinnebeskyttelsen. Som option skal der kunne vælges en relæreservebeskyttelse, som ligeledes skal være integreret i samleskinnebeskyttelsen. 4. Tekniske krav 4.1 Samleskinnebeskyttelsen Samleskinnebeskyttelsen skal være 3 faset og af lav-impedans typen. I tilfældet med decentral samleskinnebeskyttelse skal zonevalg ske i den centrale enhed, der opsamler strømmålinger og stillingsindikeringer fra adskillere og afbrydere via decentrale feltenheder. Samleskinnebeskyttelsen skal have en udløsetid på mindre end 25 ms. Denne tid regnes fra, at højspændingsfejlen indtræffer, og til udløsekontakten slutter. Systemet skal indeholde en fejlskriverfunktion for samtlige analoge og binære indgange. Fejlskriverdata skal kunne afleveres til SIMEAS SAFIR. Der henvises til ENDK s standard: ETS Dataudveksling med SIMEAS SAFIR Strømtransformere Der anvendes strømtransformere med en sekundær nominel strøm på 1 A eller på 5 A. Udstyret skal kunne håndtere forskellige omsætningsforhold i de enkelte felter sikkert. Beskyttelsen skal som minimum kunne fungere sikkert med en forskel på omsætningsforholdene på op til en faktor 10, uafhængig af om det drejer sig om strømtransformere på 1 eller 5 A nominel sekundær strøm. 4/8

5 Samleskinnebeskyttelsen skal tolerere en stor grad af mætning af strømtransformerne uden at fejlfungere. Samleskinnebeskyttelsen skal tolerere, at strømtransformerne går i mætning allerede efter 3 ms Kommunikation I tilfældet med decentral samleskinnebeskyttelse skal fiberoptiske forbindelser anvendes til kommunikationen mellem den centrale enhed og de decentrale feltenheder. I tilfælde med decentral samleskinnebeskyttelse skal kommunikation med SCADA-systemet ske via den centrale enhed. Kommunikation mellem samleskinnebeskyttelse og SCADA-systemet skal valgfrit kunne ske via interface, som understøtter protokollen IEC og standarden IEC Indstillingsområder differentialbeskyttelsen Alarm for differentialstrøm 5-50 % af Ikmin Udløseniveau, Ikmin A Stabiliseringsfaktor, k 0,7 0,9 4.2 Afbryderforsagerbeskyttelsen Afbryderforsagerbeskyttelsen skal sikre, at en højspændingsfejl bortkobles ved svigt af en afbryder Kriterium for udkoblingssignal Kriteriet for at afbryderforsagerbeskyttelsen træder i funktion er, dels at der modtages et udkoblingssignal på en digital indgang fra en anden beskyttelse og dels at et strømkriterium er opfyldt. Udkoblingssignal o Udkoblingssignal fra hovedbeskyttelse. F.eks. udkobling fra et afstandsrelæ (Z<), differentialrelæ eller Bucholz udkobling. o Udkoblingssignal fra samleskinnebeskyttelsen Strømkriterium o Fasestrømsmåling via decentral feltenhed o Nulstrømsmåling via decentral feltenhed Strømkriteriet i afbryderforsagerbeskyttelsen skal kunne vælges til og fra (kun start af afbryderforsagerbeskytttelse ved binær indgang). Afbryderforsagerbeskyttelsen skal kunne håndtere funktionaliteten korrekt i forbindelse med den konkrete skinnekonfiguration, således at kun de nødvendige afbrydere udkobles. Afbryderforsagerlogik skal være designet til valgt afbryderprincip (f.eks. 2-afbrydersystem) Separat indstilling af strømkriteriet for fase og nulstrøm. 5/8

6 Tillægslogik i afbryderforsagerfunktion må ikke forekomme Funktionsprincipper Afbryderforsagerbeskyttelse kan konfigureres til at fungere ud fra 2 forskellige principper Direkte zoneudkobling o Zonen med den fejlbehæftede afbryder udkobles efter indstillet tid (typisk 120ms). Udkoblingssignal sendes til evt. modstående afbryder i samme felt som fejlbehæftet afbryder, samt til afbryder i fjern ende Retrip i eget felt før zoneudkobling o Fejlbehæftet afbryder forsøges udkoblet efter indstillet tid ("Retrip", typisk 120ms) o Hvis lokal udkobling stadig ikke lykkes udkobles aktuel zone efter indstillet tid (typisk efter 240ms). Udkoblingssignal sendes til aktuel afbryder i fjern ledningsende og til eventuel modstående afbryder Indstillingsområder afbryderforsagerbeskyttelse Strømkriterie, I> 0,1 2,0 * In (1/5A) Tidskriterie, t1, t ms Strømkriterie, I0> 0,1-2,0 * In (1/5A) Tidskriterie, t ms 4.3 Relæreservebeskyttelse Relæreservebeskyttelse skal sikre, at der sker en udkobling af en højspændingsfejl i forbindelse med en defekt hovedbeskyttelse. Relæreservebeskyttelse benyttes kun i felter, hvor der kun findes en hovedbeskyttelse. Relæreservebeskyttelse kan vælges som en option. Beskyttelsen skal være integreret i samleskinnebeskyttelsen. I tilfældet med decentral samleskinnebeskyttelse er relæreservebeskyttelsen indeholdt i de decentrale enheder. Relæreservebeskyttelsen indeholder for hver afgang over- og nulstrømsbeskyttelse med hver 2 trin (I>, I>>, Io>, Io>>) Indstillingsområder for relæreservebeskyttelse Strømkriterie, I> 0,05 25*In Tidskriterie, ti> 0,0 60 s Strømkriterie, I>> 0,05 25*In Tidskriterie, ti>> 0,0 60 s Strømkriterie, I0> 0,05 25*In Tidskriterie, t0> 0,0 60 s Strømkriterie, I0>> 0,05 25*In 6/8

7 Tidskriterie, t0>> 0,0 60 s Karakteristikken for I> kan vælges konstanttid (definite time) eller frit blandt de inverstidskarakteristikker, som angivet i IEC Udkoblingskredse kv stationer o Udkoblingssignal fra samleskinnebeskyttelsen, fra afbryderreservebeskyttelsen og evt. fra relæreservebeskyttelsen udkobler som udgangspunkt via manøvrekreds 2. Det er muligt at koble parallelt via både manøvrekreds 1 og manøvrekreds 2 Udkoblingssignaler via manøvrekreds 1 henholdsvis via manøvrekreds 2 skal være galvanisk adskilte. Kommandorelæerne i den decentrale samleskinnebeskyttelse skal være forsynet med kontakter, der kan anvendes direkte til afbryderens udkoblingsspoler. Alle udkoblinger er 3-fasede 4.5 Tidssynkronisering Tidssynkronisering kan udføres ved hjælp af et IRIG-B tidssignal, som Energinet.dk stiller til rådighed. Der refereres til standarden: ETS Stationskontrol. Tidssynkronisering. Tidssynkronisering kan også udføres via SCADA interface ( eller IEC103) Beskyttelsen skal automatisk kunne fungere videre ved hjælp af et internt ur med batteri back up, hvis tidssynkroniseringen falder bort. 4.6 Spændingsforsyning Både de decentrale feltenheder og det centrale udstyr bliver forsynet fra en batterisikret jævnspænding. Udstyrene skal kunne fungere i spændingsområdet VDC Udstyrene skal kunne fungere uafhængig af, hvordan batterisystemet er jordet. I tilfælde med decentral samleskinnebeskyttelse skal der være mulighed for dubleret spændingsforsyning for såvel feltenheder som centralenheden. 4.7 Alarmer Udstyrene skal være opbygget med selvovervågning, som sikrer, at der altid gives alarm ved fejl på en feltenhed eller på det centrale udstyr. Derudover gives alarm, hvis beskyttelsen er blokeret og ved meldefejl fra en adskiller eller fra en afbryder. Der overføres altid alarmer i forbindelse med startsignaler og udkoblingssignaler. Disse alarmer kan valgfrit overføres som detailalarmer eller som sumalarmer. Detailalarmerne skal minimum omfatte følgende information: 7/8

8 Involverede felter Involverede faser Hvilke beskyttelser (samleskinnebeskyttelsen, afbryderforsagerbeskyttelsen og/eller relæreservebeskyttelsen) har afgivet udkoblingssignaler 4.8 Blokeringsfunktioner I samleskinnebeskyttelsen skal indgå en blokeringsfunktion for en differential strøm, som er lavere end den indstillede værdi for differential udkobling. Samleskinnebeskyttelsen skal kunne blokeres via en digital indgang eller via. betjeningspanel på enhed. Ved meldefejl fra adskillere gives "kobling ikke tilladt" alarm. Stilling af adskiller fra før fejl fryses, således at hvis adskiller før fejlindikering er "inde" vil samleskinnebeskyttelse betragte adskiller som "inde". Meldefejl på adskiller skal kunne vælges til at blokere samleskinnebeskyttelsen. Mulighed for valg af automatisk tilbagestilling efter blokering af samleskinnebeskyttelsen ved meldefejl fra adskillere eller blokering for differential strøm. 4.9 Revision decentral samleskinnebeskyttelse De enkelte feltenheder skal kunne sættes i "Revision". Samme funktion skal kunne initieres fra den centrale enhed. Hvis et felt er i Revision skal centralenheden betragte det pågældende felt som inaktivt - dvs. strømme medregnes ikke i udregning af differential strøm. Ligeledes vil adskiller positioner i feltet ikke påvirke centralenheden Test af en decentral feltenhed skal kunne ske via prøvestik eller skilleklemmer. Hele processen skal kunne skilles fra (Strømme, meldinger, udløsekredse). Strømtransformernes sekundærkredse må aldrig kunne afbrydes i forbindelse med brug af prøvestik Udbygningsmuligheder for decentral samleskinnebeskyttelse Den decentrale samleskinnebeskyttelse skal som minimum kunne udbygges til 3 zoner og 48 decentrale enheder. 5. Design krav Samleskinnebeskyttelsen skal være udformet for montage i 19 rack. I tilfældet med decentral samleskinnebeskyttelse gælder det såvel de decentrale feltenheder som den centrale enhed. Alle eksterne elektriske tilslutninger skal være for skrueterminaler. 8/8

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Pumpestyring type PS4 introduktion.

Pumpestyring type PS4 introduktion. Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere