Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine"

Transkript

1 Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning... 2 Indledning... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 Bemærkninger Sikkerhedsoplysninger Sikkerhed under betjening... 3 Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes... 4 Maskinens omgivelser...4 Håndtering af strømkabler og stikkontakter... 5 Håndtering af maskinen...7 Håndtering af maskinens indre dele... 9 Montering af projektoren på en væg eller i loftet...9 Om batterierne...10 Om pæren Flytning...13 Sikkerhedsmærkater på denne maskine Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG Strømsymboler Oplysninger om denne maskine Love og regulativer Oplysninger om CE-mærkningens sporbarhed (kun for EU-lande) Oplysninger om europæisk hovedkontor samt støjemission Brugeroplysninger vedr. elektrisk og elektronisk udstyr...17 Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande)

4 Sådan læses denne vejledning Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger vedrørende betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed bør du læse vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted, så du hurtigt kan slå op i den. Ansvarsfraskrivelse Virksomheden påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, særlige, hændelige eller efterfølgende skader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Nogle illustrationer i denne vejledning kan variere en smule i forhold til maskinen. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af dele, der ikke er originale, sammen med kontorprodukter fra Ricoh. 2

5 1. Sikkerhedsoplysninger Dette kapitel indeholder en gennemgang af sikkerhedsoplysningerne til denne maskine. Sikkerhed under betjening I denne vejledning anvendes følgende vigtige symboler: Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan medføre alvorlige skader eller dødsfald. Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan medføre mindre eller større personskader samt skader på maskinen eller ejendom. 3

6 1. Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes Dette afsnit beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, der altid skal overholdes, når maskinen benyttes. Maskinens omgivelser Dette afsnit indeholder oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med maskinens omgivelser. Der må ikke stilles vaser, potteplanter, krus, toiletartikler, medicin, små metalgenstande eller beholdere, der indeholder vand eller andre væsker, ovenpå eller i nærheden af maskinen. Der kan opstår risiko for brand eller elektriske stød, hvis der spildes væsker, eller hvis genstande tabes ned i maskinen. Hold maskinen og de påsatte dele uden for børns rækkevidde for at undgå, at de kommer til skade. Hold maskinen væk fra fugtighed og støv. I modsat fald kan det medføre brand eller elektriske stød. Anbring ikke genstande oven på maskinen. Maskinen kan vælte, og der kan opstå personskader. Anbring ikke maskinen på en ustabil eller skrånende overflade. Hvis den tipper, kan det medføre personskader. Anbring og anvend ikke maskinen i nærheden af vand, eller hvor det kan blive vådt, eksempelvis pga. sne og regn. Det kan medføre brand eller elektriske stød. 4

7 Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes Anbring ikke ansigtet eller hånden nær ventilationsåbningen. Den varme luft, der kommer ud fra åbningen, kan forårsage forbrændinger. Anbring ikke maskinen på blødt materiale, som f.eks. papir eller stof, da det kan blive suget ind i ventilationsåbningen. Det kan forårsage ophedning inden i maskinen og medføre funktionsfejl, forbrændinger eller brand. Placér ikke maskinen på et sted, hvor der er dårlig luftgennemstrømning. Det kan føre til overophedning af de indvendige komponenter og forårsage brand. Anbring eller opbevar ikke maskinen på et sted med direkte sollys eller høj varme. Varmen kan deformere de udvendige dele, skade de indvendige dele samt medføre brand. Anbring ikke genstande, der ikke tåler høj varme, nær ventilationsåbningerne. Der kan komme varm luft ud af ventilationsåbningerne, hvilket kan skade maskinen eller resultere i en ulykke. Blokér ikke maskinens ventilationshuller. De indvendige komponenter kan blive overophedet og medføre brand. Håndtering af strømkabler og stikkontakter Dette afsnit indeholder oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af ledninger og stikkontakter. Brug ikke andre strømkilder end dem, der er angivet i denne vejledning. Det kan medføre brand eller elektriske stød. Strømkablet må ikke beskadiges, ødelægges eller ændres. Bøj ikke eller træk i strømkablet. Anbring ikke tunge genstande på det. Det kan medføre brand eller elektriske stød. 5

8 1. Sikkerhedsoplysninger Berøring af kablets stikben med metal kan give elektriske stød og medføre brand. Det medfølgende kabel må kun bruges til denne maskine. Det må ikke bruges til andre apparater. Det kan medføre brand eller elektriske stød. Det er farligt at håndtere kablets stik med våde hænder. Det kan give elektriske stød. Du bør tage stikket ud af stikkontakten i væggen mindst en gang om året samt hvis følgende er tilfældet: Der er brændemærker på stikket. Benene på stikket er bøjede. Hvis et af ovenstående skulle være tilfældet, skal du holde op med at bruge stikket og kontakte din forhandler eller en tekniker. Brug af stikket kan medføre brand eller give elektriske stød. Du bør tage stikket ud af stikkontakten mindst en gang om året samt hvis følgende er tilfældet. Strømkablets indvendige ledninger er blottede, i stykker eller lign. Der er revner eller buler på strømkablet. Strømmen skiftevis afbrydes og tilsluttes, når strømkablet bøjes. En del af strømkablet bliver varmt. Strømkablet er beskadiget. Hvis et af ovenstående skulle være tilfældet, skal du holde op med at bruge strømkablet og kontakte din forhandler eller en tekniker. Brug af det beskadigede strømkabel kan medføre brand eller give elektriske stød. Brug ikke forbindelseskablet, hvis det er deformt, revnet eller beskadiget. Det kan medføre brand eller elektriske stød. Hvis forbindelseskablet er deformt, revnet eller beskadiget, skal du kontakte din servicerepræsentant for at bede om et nyt kabel. 6

9 Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes Når en forlængerledning eller strømskinne anvendes, må kun udstyr, hvis samlede strømforbrug er inden for forlængerledningens eller strømskinnens kapacitet, tilsluttes. Hvis kapaciteten overskrides, kan det forårsage ophedning og resultere i brand. Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. Brug ikke en stikkontakt med en løs forbindelse. Det kan resultere i ophedning. Tilslut strømkablet i den korrekte retning. Hvis det ikke er isat korrekt, kan der opstå røg eller brand, eller du kan få elektriske stød. Hvis maskinen ikke skal bruges i flere dage eller længere, skal strømkablet tages ud af stikkontakten. Når strømkablet tages ud af stikkontakten i væggen, skal du altid trække i stikket, ikke i kablet. I modsat fald kan kablet blive beskadiget. Brug af beskadigede kabler kan medføre brand eller give elektriske stød. Sørg for at trække stikket ud af kontakten, og rengør stikbenene og området omkring benene mindst en gang om året. Ophobning af støv på stikket udgør en brandfare. Når der udføres vedligeholdelse på maskinen, skal strømkablet altid tages ud af stikkontakten i væggen. Placér ikke strømkabler og forbindelseskabler et sted, hvor nogen kan snuble i dem. Maskinen kan vælte og forårsage personskader. Strømkilde V, 1,7 A eller mere, 50/60Hz Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde med en spænding som ovenstående. Håndtering af maskinen Her beskrives sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med betjening af maskinen. 7

10 1. Sikkerhedsoplysninger Hvis der kommer røg ud af maskinen, den afgiver en underlig lugt, eller den ikke fungerer normalt, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen. Når du har slukket for strømmen, skal du huske at tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Kontakt derefter en servicetekniker vedrørende problemet. Maskinen må ikke bruges. Det kan medføre brand eller elektriske stød. Hvis metalobjekter eller vand og andre andre væsker tabes ned i maskinen, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen. Når du har slukket for strømmen, skal du huske at tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Kontakt derefter en servicetekniker vedrørende problemet. Maskinen må ikke bruges. Det kan medføre brand eller elektriske stød. Undgå at berøre denne maskine, hvis der forekommer lynnedslag i nærheden. Det kan give elektriske stød. I det følgende forklares de advarselsmeddelelser, der er trykt på plastikposen til dette produkt. Hold maskinens medfølgende plastgenstande, som poser, handsker osv., væk fra babyer og mindre børn. Der kan opstå kvælning, hvis disse genstande blokerer for munden eller næsen. Hvis maskinen vælter, eller hvis et dæksel eller en anden del går i stykker, skal du straks slukke for strømmen. Når du har slukket for strømmen, skal du huske at tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Kontakt derefter en servicetekniker vedrørende problemet. Maskinen må ikke bruges. Det kan medføre brand eller elektriske stød. Maskinen kan være meget varm, efter den er blevet slukket. Du skal især være opmærksom på luftkanaler og den nederste del af enheden, hvor pæren sidder. Undgå at berøre disse områder. Du kan få forbrændinger. Anbring ikke maskinen på andet udstyr eller omvendt. Det kan forårsage ophedning inde i maskinen eller funktionsfejl i andet udstyr. 8

11 Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes Skru kun op for lydstyrken, når du kan kontrollere niveauet samtidig. Du bør desuden sænke lydstyrken, før der slukkes for projektoren, da der ellers kan lyde en høj tone, når der tændes, hvilket kan give høreskader. Håndtering af maskinens indre dele Dette afsnit indeholder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med håndtering af maskinens indvendige dele. Fjern ikke dæksler og skruer, som ikke er nævnt i denne vejledning. Der findes højspændingskomponenter i maskinen, som kan give elektriske stød. Kontakt din servicetekniker, hvis nogen af maskinens indvendige dele har brug for vedligeholdelse, justering eller reparation. Makinen må ikke adskilles eller modificeres. Det kan medføre skader eller funktionsfejl. Hvis maskinens indvendige dele ikke rengøres regelmæssigt, kan der ophobes støv. Der kan opstå brand og nedbrud ved for stor ophobning af støv inde i maskinen. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker for oplysninger om og priser på indvendig rengøring af maskinen. Montering af projektoren på en væg eller i loftet Forsøg ikke at rengøre eller udskifte dele på en maskine, der er monteret på en væg eller i loftet. Projektoren kan falde ned og forårsage personskader. Åbn ikke pæredækslet på en maskine, der er monteret på væggen eller i loftet. Pæredækslet kan falde ned og blive ødelagt. Hvis pæren tabes og går i stykker, kan glasskårene forårsage personskader. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker for rengøring eller udskiftning af dele på maskiner, der er monteret på væggen eller i loftet. 9

12 1. Sikkerhedsoplysninger Hvis en maskine ikke er monteret korrekt på væggen eller i loftet, kan den falde ned og forårsage personskader. Kontakt en salgskonsulent eller servicetekniker, hvis maskinen skal monteres på væggen eller i loftet. Blokér ikke maskinens ventilationshuller. De indvendige komponenter kan blive overophedet og medføre brand. Til brugerne Brugerne bør ikke montere projektoren selv. Kontakt din salgskonsulent eller servicetekniker, hvis projektoren skal monteres på væggen eller i loftet. Til salgskonsulenter eller serviceteknikere Brug beslag, der er stærke nok til at støtte projektoren. Projektoren vejer omkring 3,0 kg (6,7 lb.). Projektoren skal installeres på et sted, der er solidt nok til at bære den fulde vægt af projektoren og beslagene. Brug kun de skruer (tre M4x16 skruer), der leveres sammen med projektoren, til at fastgøre beslagene til projektoren. Brug alle de tre skruehuller i projektoren til at fastgøre beslagene. Skruehullernes placering er vist i illustrationen herunder. Sørg for, at skruerne er skruet fast i. CZE130 Om batterierne Dette afsnit indeholder oplysninger om håndtering af batterierne. 10

13 Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes For sikker drift bør nedenstående advarsler vedrørende batterierne følges. Hvis batterierne ikke anvendes korrekt, kan de lække eller eksplodere og medføre brand eller personskader. Brug ikke andre batterier end de angivne. Bland ikke forskellige batterityper eller nye og gamle batterier. Kontrollér, at batterierne isættes i den korrekte retning ( / ). Forsøg ikke at oplade batterier, som ikke er genopladelige. Udsæt ikke batterierne for høj varme, og kast dem ikke på et bål eller ned i vand. Forbind ikke de positive og negative poler på batteriet med en ledning. Fjern batterier, hvis holdbarhedsdato er overskredet eller som er opbrugte. Fjern batterierne, hvis de ikke skal bruges i et længere stykke tid. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge batterierne og blive kvalt. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et barn får et batteri galt i halsen. Sådan gør du, hvis et batteri lækker I tilfælde af at væsken kommer på din hud, skal du straks skylle det berørte område med vand og derefter kontakte en læge. Tør væsken af med et papirlommetørklæde, og undgå at røre ved den. Gennemblød det brugte papir med vand, og bortskaf det som brændbart affald. Om pæren Dette afsnit indeholder oplysninger om håndtering af pæren. Se ikke ind i projektionslinsen eller ventilationshullerne, når maskinen er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne. Vær især forsigtig, når der er børn til stede. Sluk for strømmen, før du udskifter pæren, og vent mindst en time, til maskinen er kølet helt af. Hvis maskinen ikke er helt afkølet, kan du brænde dig eller komme til skade. Hvis du udskifter pæren uden at tage strømkablet ud af stikkontakten på væggen, kan du få elektrisk stød, eller der kan ske en eksplosion. Vær forsigtig, når du håndterer den brugte pære. Hvis den går i stykker, kan det forårsage personskader. 11

14 1. Sikkerhedsoplysninger Maskinens anvender en højtrykskviksølv-pære, der virker under højtryk, når den tændes. Pæren har følgende karakteristika og skal håndteres forsigtigt i henhold til anvisningerne. Hvis pæren sprænger, og du kommer til skade pga. glasskår, eller du mener, du har fået glaspartikler eller kviksølvdampe i dine øjne, eller har indåndet glaspartikler eller kviksølvdampe, skal du straks søge læge. Beskadigelse eller stød kan ødelægge pæren eller få den til at sprænge. Hvis pæren sprænger, kan det støje meget. Hvor lang tid, der går før pæren er opbrugt eller sprænger, afhænger af den enkelte pære og driftsbetingelserne. Den kan også sprænge første gang, den anvendes. Hvis du anvender pæren efter den burde være udskiftet, er der større sandsynlighed for, at den sprænger. Hvis pæren sprænger, kan glasskår blive spredt indeni maskinen og slynget ud gennem ventilationsåbningerne eller andre åbninger. Hvis pæren sprænger, kan det frigøre en lille mængde kviksølvdampe samt glasskår, der kan slynges ud gennem ventilationsåbningerne eller andre åbninger. Blokér ikke projektionsstrålen, når apparatet er tændt. Genstande, som blokerer projektionsstrålen, kan blive varme eller deforme, blive ødelagt, give forbrændinger eller forårsage brand. Det reflekterede lys kan gøre projektionslinsen varm og forårsage funktionssvigt i maskinen. Brug AV-mute-funktionen til midlertidigt at afbryde projektionen. Sluk for maskinen for at afbryde den helt. Kontrollér, at pæren, der skal indsættes, er den korrekte type, og at den er helt ny. Hvis du bruger en forkert pære, kan den eksplodere og forårsage personskader. Sådan håndterer du en sprunget pære Hvis pæren sprænger, skal du trække strømstikket ud af projektoren, forlade rummet, og samtidig sørge for, at det ventileres ordentlig. Hvis pæren sprænger, og du mener, at du har fået glaspartikler eller kviksølvdampe i dine øjne eller indåndet en af delene, skal du straks søge læge. Rengør grundigt området omkring projektoren uden at skære dig på glasskårene. Fødevarer, der var i nærheden af projektoren, skal smides ud. Bed din servicetekniker om at udskifte pæren og kontrollere projektoren. 12

15 Sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes Flytning Dette afsnit indeholder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med flytning af maskinen. Træk ledningen ud af stikkontakten, inden du flytter maskinen. Under flytningen skal du passe på, at ledningen ikke beskadiges under maskinen. I modsat fald kan det resultere i brand eller elektriske stød. 13

16 1. Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsmærkater på denne maskine Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG På denne maskine er mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG placeret på de nedenfor angivne områder. Af sikkerhedshensyn bør du følge instruktionerne og håndtere maskinen som angivet. 1 CZE129 1 CLM005 Se ikke ind i projektionslinsen, når projektoren er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne. Anbring ikke noget på projektionslinsen. Den kan blive meget varm og forårsage brand eller forbrændinger. Tænd for AV mute-funktionen for at få vist blank skærm midlertidigt. 14

17 Sikkerhedsmærkater på denne maskine 2 3 CZE106 2 CZE155 Må ikke berøres! Overfladen kan være meget varm. 3 CZE124 For at udskifte pæren skal du frakoble strømkablet og derefter vente mindst en time. Pæren kan være gået itu. Pas på glasskårene. Strømsymboler Betydningerne af symbolerne for kontakterne på maskinen er som følger: : STANDBY 15

18 16 1. Sikkerhedsoplysninger

19 2. Oplysninger om denne maskine Dette kapitel indeholder oplysninger om love og vedtægter, der angår denne maskine. Love og regulativer Oplysninger om CE-mærkningens sporbarhed (kun for EU-lande) Producent: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan Importør: Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Oplysninger om europæisk hovedkontor samt støjemission I overensstemmelse med kravene til UL- og EU-symbolet er oplysninger om EU-kontoret eller det repræsentationsvirksomheden angivet nedenfor. Det regionale hovedkontor for Europa Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Støjemission: Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Brugeroplysninger vedr. elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandling af e-affald Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremme genbrug. Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol. 17

20 2. Oplysninger om denne maskine Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de korrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakte forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Alle andre brugere Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. For Turkey only Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) I henhold til Batteridirektiv 2006/66/EF, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. Dette symbol angiver, at i EU skal brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf venligst disse korrekt ved de lokale affaldsindsamlings- og genbrugsstationer. 18

21 MEMO 19

22 MEMO 20 DA DK Y

23 2013 Ricoh Co., Ltd.

24 DA DK Y

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere