Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget"

Transkript

1 Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt naboskab, dvs. man møder hinanden på åben og imødekommende måde og med ønske om, at fællesskabet skal fungere med alles tilfredshed Hver opgang har 2 lejemål; stue og 1.sal, hvilket betyder, at de 2 lejere har nogle forpligtigelser i fællesskab og over for hinanden. Det aftales imellem lejerne, hvornår opgangsdøren skal være låst. Dette opgangs fællesskab har følgende arealer i fællesskab: trappen, tørreloft, vaskerum og for en stor del af opgangene også et fælles bad, da der ikke hører andet bad til lejlighederne. Når nye lejere flytter ind, skal de 2 lejere aftale hvordan de fælles arealer bruges, ryddes og rengøres. Det kræver noget særligt hensynstagen at skal bo i en ejendom, hvor der deles bad med andre. Drøft hvilke normer der skal være gældende, dvs. oprydning og rengøring efter sig, så alle kan leve med det. Endvidere er der også en fælles vedligeholdelses forpligtigelse, dvs. istandsættelse af bade og vaskerummet med maling mv. samt at ens private ejendele, eks. vaskemaskine mv. ikke bruges af andre. Herudover har lejerne forpligtigelse til at sørge for fejning og snerydning udenfor. I Møllevænget har vi ikke en gårdmand/vicevært til at sørge for fejning og snerydning. I ordensreglementet står der klart hvilke forpligtigelser, der er. Det er vigtigt at fremhæve her, at hver opgangs lejere har en fælles forpligtigelse for at aftale, hvordan de efterlever det. En særlig opmærksomhed er der til at rydde sne på vejen, så der er plads til biler, skralde biler og til at postbuddet kan komme frem. Hjælp til ældre: De ældre mennesker i bebyggelsen kan have behov for en ekstra indsats fra de yngre kræfter til nogle af opgaverne, så vær opmærksom på om du er en af dem der kan gøre en ekstra indsats. 1

2 Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor i en lejlighed eller et rækkehus, så er naboen tæt på. Det betyder, at du skal tage lidt ekstra hensyn, men også være lidt tolerant over for dine naboer. Der skal jo være plads til alle. Din adfærd må selvfølgelig ikke være til gene for hverken de andre beboere, de ansatte eller andre besøgende i afdelingen. Du skal sørge for, at alle i din familie, dine venner eller besøgende, overholder disse bestemmelser. Det er også nødvendigt at tage et vist medansvar for, at afdelingens fællesarealer og samlede fremtræden giver et godt indtryk og skaber en god atmosfære. o Støj Du må naturligvis bruge din bolig, som du har lyst, men det er vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer. Det er helt i orden at høre radio, se tv, støvsuge eller hvad det nu må være, men tænk lige på dine naboer. Det er jo heller ikke sikkert, at de har samme musiksmag som dig, eller måske skal de tidligt op og på arbejde næste morgen. Derfor skal du: 1. Dæmpe generende adfærd mellem kl og kl næste morgen, så du ikke er til gene for dine omkringboende 2. Når du bruger værktøj (eks. hammer og boremaskine), være opmærksom på, at disse kun må bruges på hverdage imellem kl og kl Lørdage/søndage/helligdage imellem kl og Skrue ekstra ned for musikken, hvis du har åbne døre og vinduer 4. Når du holder fest i din lejlighed, informere de nærmeste naboer. Dette fritager dig dog ikke for at vise særligt hensyn efter kl Hunde Det er tilladt at holde én hund. Hundens størrelse må Ikke overskride 40 cm i skulderhøjde Hunde må ikke medføre gener for andre, derfor skal du: 1. sikre, at din hund ikke er til gene for andre beboere 2. altid have din hund i snor, når du færdes i bebyggelsen 3. fjerne eventuelle efterladenskaber, når hunden luftes 2

3 Katte Det er tilladt at holde kat. Når du holder kat, skal du altid huske: 1. At disse ikke må være til gene for andre beboere 2. At have din kat i snor, hvis disse luftes i bebyggelsen 3. At fjerne eventuelle efterladenskaber, når de luftes Øvrige dyr Øvrige dyr må gerne holdes, bare dyrene ikke er til gene for øvrige beboere. Vær opmærksom på, at det er lejerens eget ansvar at overholde gældende lovgivning. Antenner En parabolantenne må ikke sættes i haver og uden på husets facade, dog må den gerne installeres på loftet. Forsikringer Boligforeningen har tegnet glas og kumme forsikring. Punkterede ruder udskiftes på boligforeningens regning. Vi gør dig samtidig opmærksom på, at vandskade på indbo som følge at rør eller radiatorsprængning ikke er dækket at boligforeningens forsikringer, men er lejerens eget ansvar og kan dækkes af en familieforsikring. Tekniske installationer Køleskabe, komfurer, ventilatorer, vaskemaskiner m.m. påhviler det lejeren selv at anskaffe. Normal drift og vedligeholdelse at sådanne tekniske installationer er boligforeningen uvedkommende. Skiltning Skilte og reklamer må ikke anbringes på boligforeningens grund eller bygninger. Vinduer døre ændring at lejligheden Beboerne skal selv sørge for, at vinduer i lejligheden er forsynet med hele ruder. Som før nævnt skal punkterede ruder anmeldes til boligforeningen, som også betaler udgiften hertil. Hoveddøren og vinduer på tørreloft skal altid lukkes i regn, snevejr og ved megen blæst. Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Fælles adgangsveje Vores fælles adgangsveje er det første indtryk, som vores gæster får, når de kommer på besøg. Det er nødvendigt, at der er fri adgang, både af hensyn til den almindelige rengøring af opgangen, men også for eksempel når Falck skal hente en beboer, som er blevet syg. Endelig skal man tænke på den brandfare, som opstår, hvis der opbevares ting i opgangen. Derfor må du ikke: 1. stille cykler, barnevogne. 2. færdes/opholde dig unødvendigt i opgange eller benytte opgangen til leg og ryge i. 3

4 Affald Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald. Derfor skal du: 1. Sortere gråt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne 2. Medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere 3. Huske, at du kun må sætte storskrald ud i henhold til de tidspunkter som er opsat i opslags skabene. Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret. Haver Du kan benytte din have eller terrasse, som du har lyst til. Du kan plante blomster, krydderurter, mindre træer eller buske. Du kan selvfølgelig også bare sidde i en liggestol, når vejret tillader det. Uanset hvordan du indretter din have eller terrasse, så vil den jo kunne ses af de andre beboere i afdelingen og besøgende. Derfor skal du: 1. Holde haven og indgangsparti i pæn og ordentlig stand 2. Fjerne ukrudt 3. Holde hække fri for ukrudt 4. Klippe hække på begge sider. Disse må maksimalt være 180 cm høje, dog må der ikke plantes hæk ud til fortovet, men kan søges om at sætte et hegn (Fyns hegn) op. 5. Være opmærksom på, at de eventuelle træer og buske i din have ikke må skygge urimeligt for naboerne eller ødelægge eventuel fælles hæk/hegn 6. Selv fjerne haveaffald, Altaner Hvis du vil have krukker og altankasser, skal du naturligvis være opmærksom på, at du ikke spilder vand og jord ned til underboen. Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster samt opsætte markiser eller solsejl. Du må ikke: 1. synligt opbevare papkasser, eller lignende på altanen 2. grille på altanen, også pga. brandfaren. Fællesarealer, herunder parkering Vi forsøger at holde vores fællesarealer så pæne og velholdte som muligt. Det er derfor vigtigt, at vi alle tænker over dette, når vi færdes på fællesarealerne. Hvis vi alle passer godt på beplantninger, borde og bænke, så vil afdelingen være hyggelig og indbydende for både os selv og vores gæster. Derfor skal du: 1. Passe godt på vores beplantninger, mv. 2. Ikke smide affald på fællesarealerne 4

5 3. Det påhviler beboerne at sørge for, at der er rent overalt. Lejeren på 1. sal skal vaske trappen, feje fortov og ½ bredde at vejen de lige uger, lejeren i stuen de ulige uger. Dog skal lejerne være hinanden behjælpelig, når der er snefald. Haverne skal holdes i god og sømmelig stand. 4. Lejerne træffer selv aftale parterne imellem om brugen af bade og vaskerum. Vaskerum og tørrerum skal rengøres og ryddes efter brug. Der må ikke hænge tøj og lignende til tørring på altanen, ligeledes må der heller ikke rystes eller bankes tæpper og lignende fra altanen, dette henvises til de dertil Indrettede udendørs pladser. Tørretumblere skal tilsluttes aftræk. 5. I tilfælde at arbejde på Boligforeningens fællesarealer skal man påregne at blive tilsagt til at yde en arbejdsindsats. 6. Være opmærksom på, at det kun er tilladt at parkere campingvogne, anhængere eller lignende, såfremt der er indrettet specielle pladser til dette. 7. Være opmærksom på, at det ikke er tilladt at hensætte uindregistrerede køretøjer. 8. Stille cykler, knallerter, barnevogne eller lignende, så de ikke er til gene for andre. 9. Være opmærksom på, at biler over 3500 kg og store kassevogne ikke må henstilles i Møllevænget. 10. Der må ikke parkeres på vendepladsen. Henvisning til andre bestemmelser Ordensreglementet opstiller en række bestemmelser, som er vedtaget af beboerne for at opnå et godt og hyggeligt fællesskab, hvor vi tager nødvendigt hensyn til hinanden. Du skal dog lige være opmærksom på, at der også findes andre bestemmelser om, hvad du i øvrigt må og skal i forbindelse med dit lejemål. Det kan eksempelvis være Lov om leje af almene boliger (lov nr. 987 af 21/ ), specielt kapitel 13 om Lejerens brug af det lejede, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog, havereglement, lokalplaner. Ændring af ordensreglementet Dette ordensreglement er vedtaget af beboerne på et repræsentantskabsmøde, men kan til enhver tid ændres på et kommende repræsentantskabsmøde, hvor forslag om ændringer er sat på dagsordenen. Du skal lige være opmærksom på, at spørgsmål, som er vedtaget ved urafstemning, kun kan ændres ved en ny urafstemning. Manglende overholdelse af ordensreglementet Hvis du synes, at din nabo ikke helt følger bestemmelserne, hvad kan du så gøre? Først og fremmest vil det altid være en god ide at tale med din nabo. Prøv at snakke om problemet, det er jo slet ikke sikkert, at naboen har tænkt over, fx hvor højt musikken lyder i din lejlighed. Du kan også snakke med de øvrige naboer om, hvorvidt de har samme oplevelse. Hjælper det ikke at tale med din nabo, så kan det selvfølgelig være nødvendigt at sende en klage til boligselskabet, som så vil foretage en behandling af din klage. For at selskabet kan behandle klagen, så skal den indeholde navn og adresse på den lejer, som du vil klage over. Samtidig skal klagen være skriftlig, konkret og præcis. Endelig kan klagen ikke være anonym. Boligselskabet vurderer klagen, når denne modtages det vurderes, om klagen skønnes berettiget og hvilke klagepunkter, der evt. er overtrådt i henhold til afdelingens 5

6 ordensreglement eller Lov om leje af almene boliger. Herefter sendes sagen til høring hos den lejer, der klages over. Når sagen er belyst og såfremt det vurderes, at klagen er berettiget, besluttes det, om sagen skal medføre en påtale, en advarsel, indbringes for beboerklagenævnet eller i grelle tilfælde medføre en opsigelse/ophævelse. Information om affald Vi skal opfordre til bedre sortering af affald i afdelingerne, men hvordan sorteres affaldet egentlig korrekt? Hvad er hvad? Her forsøger vi at gøre rede for selskabets sorterings regler, så det fremover bliver nemmere at huske, hvordan affaldet skal sorteres: Gråt affald Gråt affald er den rest, der bliver tilbage, når du har frasorteret affald, der kan genbruges eller som er benævnt farligt. Gråt affald er for eksempel: Konservesdåser Mælkekartoner og anden emballage Alle typer plastdunke Engangsplastflasker Alle former for madrester Almindelige elpærer (ikke lysstofrør og lavenergipærer) Støvsugerposer Hygiejnebind og bleer Cigaretskod Aske (i mindre mængder) Kattegrus (i mindre mængder) Aviser/papir Genbrugspapir (som skal være rent og tørt) lægges i containerne beregnet til aviser/papir Genbrugspapir er for eksempel: Aviser Kuverter Ugeblade Reklamer og tryksager Skrivepapir Ikke genbrugspapir, som derfor skal i ikke brændbart storskrald (skal i gråt affald): Gavepapir Plast og foliebelagt papir Papir til gennemslag Snavset papir Glas Glas til genbrug skal være rengjort og lægges i containerne beregnet til glas Glas til genbrug er for eksempel: Flasker til drikkevarer Konservesglas + Dressingsflasker Ikke genbrugsglas, som derfor skal i ikke brændbart storskrald: Keramik Urtepotter Tallerkener Stentøj Drikkeglas Porcelæn Planglas (vinduesglas) 6

7 Farligt affald Farligt affald er miljøfarlige stoffer, der skal behandles særskilt. For eksempel: Maling Terpentin Ukrudtsmidler Spildolie Batterier Lysstofrør Lavenergipærer Farligt affald skal afleveres enten på Kara s genbrugsplads. Medicinrester skal afleveres på apoteket. Pap Pap skal lægges i containerne beregnet til pap. Papkasser skal klappes sammen for at udnytte containeren maximalt Ja tak til: Pap til storskrald, der er rent. Tørt bølgepap samt andet rent, tørt pap og karton, fx papæsker, køkkenrullerør, æggebakker og lignende. Storskrald Generelt opdeles storskrald i 4 typer: Brændbart, Ikke brændbart, Metal og Elektronik. Brændbart Indbo, der hovedsageligt består af brændbart materiale, fx møbler og mindre gulvtæpper. Større emballage af rent flamingoskum Max 1 meter Nej tak til brændbart affald fra den daglige husholdning, fx plastdunke og plastflasker Ikke brandbart Store møbler med jernramme, store gulvtæpper, springmadrasser og lignende. Ting, som ikke kan gå direkte i forbrændingsanlægget, og derfor skal afleveres som ikkebrændbart. Alt PVC må ikke brændes af hensyn til miljø Nej tak til håndvaske, toiletkummer og lignende. Metal Cykler, barnevognsstel, metalmøbler, metalredskaber og lignende Elektronik Elektriske og elektroniske apparater som for eksempel telefoner, mobiltelefoner, alarmer, antenneforstærkere, fjernsyn, videoer, radioer, cd afspillere, højttalere, computere og hårde hvidevarer. Byggeaffald Ikke genbrugspap, som derfor skal i ikke brændbart storskrald: (skal i gråt affald) Pap med rester af madvarer (pizzabakker), sæbe og lign. Mælke- og juicekartoner 7

8 Byggeaffald er affald fra nedrivning, ny eller ombygning samt reparationer. Byggeaffald skal du selv aflevere på de kommunale modtagerstationer. 8

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere