Entreprise H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprise H72.01.400"

Transkript

1 tegningsbilag Entreprise H Vejvisnings- og færdselstavler H72 Djurslandmotorvejen >>> Ramper fra Høgemosevej august 2012

2

3

4 Nor dj yske M ot or vej o 0 l rh d i u ng s V il - k e b o rg 7 0 a m lb E 4 5 rg os ev ej p or ta lf l yt te s n e t f m b 19 a ł 0 18 a 19 y jb ke rg C je s sb rhu Li a 72 H 0 18 a 19 en j e rv o ot km 3 km 3 3 o rd rhus N or m s N or d 2 arhu ł ft en 19 b j e v by r łł f te f HH ten in inn neer n up r up 0m m b b K 19a 10 rg je b is L m 0 0 dm n a sl r u j D e k 5 j C rg je us b rh is a y L b j e v k r a gp r e j b s i L b b łł fft HH inin te e n nn e er n ru u pp 5 0 ł 5 f t en ve j j ve ers nd Ra 19b 4 20 L5 5 o Hł ge m Ek si st er en de E 4 K 5 E4 H j ve N Ek s i ste ren de po rta l evej l l Nym ł 5 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED HGEMOEVEJ Projekt til anlg - Vejvisning H72, km 1-5 Frakłrselsnavne og overordnet vejvisning Proj Tegnet BHB kitse Kontrol GMH Godk BHB Dato CWR Tegn nr H Rev

5 E45 Kolding 70 ilkeborg Hinnerup 5 ł ften Plade 180 E45 alborg alborg N 03 E ETB ETB 200 m 5 Hinnerup Km Km ilkeborg rhus V- rhus V- Lisbjerg E45 Kolding E45 alborg 108 Tavle ł f-26 E45s ł ETB 1823 ETB 1823 E t 0301 t Hinnerup 6 rhusvej ETB ł ften 2 Tavle ar Hinnerup ł ften Djurslandmotorvejen M Bom for beredskabsvej M <-- 0/ <-- 0/ Krydsende cyklister m <-- 0/ <-- 0/ <-- 0/400 rhus 12 Redningsvej til motorvej 20 m ETB ETB ETB 5 Lisbjerg 8 E45 ł alborg ETB ETB 1819 E45 alborg Grenaa Lisbjerg 8 rhus N 12 ETB ETB ETBETB E45 alborg 108 Grenaa 60 Kolding 96 Rumlestriber ETB Plade E45 ilkeborg rhus Hinnerup ł ften 00 Betonsten Lisbjerg rhus Dobbeltsidet tangentrampe rhus V- ł ftenvej Tavle H E rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

6 70 Hinnerup łften m alborg Hł gem osevej E m 13 ETB N ilkeborg rhus V- 5 Hinnerup E45 Kolding ł ften 90 Tavle ł f-28 5 H innerup ł ften Ny tavle E4 5s v Ny tavle E45 alborg ETB 20 m Krydsende cyklister 12 Tavle H72-14 lsted 2 H72-51 H m H72-54 H72-53 Ca t 1003 ETB Ca t 1013 H72- Djurslandmotorvejen Tavle Hł g-17 Grenaa <-- 1/100 <-- 1/0 <-- 0/900 <-- 0/700 <-- 0/ Dobbeltretet cykelsti <-- 0/ <-- 0/800 E45 s łften <-- 0/ Tavle Hł g Lisbjerg arhus 5 Hinnerup Tavle Hł g- Grenaa 59 Dobbeltsidet 0 m H72-55 Grenaa 59 Tavle Hł g-20 H ł gem osevej lsted ETB 1-1- tangentrampe m lsted 2 rhus Dobbeltretet cykelsti ł ftenvej 70 Grenaa 59 lsted 2 Tavle ł f-19 rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km / Hłgemosevej 1:2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

7 E45 * * * rhus 10 Hinnerup 8 łften Lisbjerg Parkvej N 5 H innerup 19b ł ften Tavle H Hinnerup arhus 10 5 Lisbjerg 8 <-- 1/ <-- 1/200 H72-52 <-- 1/300 <-- 1/400 Djurslandmotorvejen <-- 1/ <-- 1/ <-- 1/ Lisbjerg Parkvej <-- 1/ Tavle Lis-21 ETB ETB Lisbjerg 70 2 m <-- 1/900 Lisbjerg 5 ł ftenvejen Dobbeltretet cykelsti Lisbjerg Lisbjerg ETB rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km / Lisbjerg Parkvej 1:2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

8 <-- 2/ arhus N ord 2 19b ł ften 1000 m N Tavle H72-3 <-- 2/600 <-- 2/0 Tavle H m 19b ł ften 5 H innerup 0 m <-- 1/ <-- 2/ ETB Kasted 2 <-- 2/100 Krydsende cyklister ETB <-- 2/200 ł ftenvejen Djurslandmotorvejen <-- 2/300 Grenaa 21 Ebeltoft ETB <-- 2/ Grenaa 21 Ebeltoft ETB Kasted 2 ETB Krydsende cyklister rhus N K rbyvej ETB 10 Krydsende cyklister 20 m Tavle K r-22 kejby rhus Kommune stjyllands Politi 5 Hinnerup 8 ETB 20 K rbyvej E45 5 Lisbjerg arhus V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN 180 rhus N kejby 300 m 200 m H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km / K rbyvej 1:2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

9 70 Ny tavle Randersvej arhus C <-- 4/200 Plade 19a Lisbjerg kejby N H Ny tavle Djurslandmotorvejen <-- 4/ rhus C <-- 4/0 kejby Grenaa Plade Lisbjerg H72-23 rhus 180 ETB rhus C kejby <-- 3/900 Lisbjerg H <-- 3/ <-- 3/700 Grenaa 56 ETB Grenaa 56 <-- 3/600 ETB <-- 3/0 Grenaa 6 Ebeltoft 3 21 <-- 3/ Lystrup ETB Grenaa 56 ETB 180 Lisbjerg Tavle Ras ETB Lisbjerg Grenaa Grenaa ETB 180 rhus kejby 5 Hinnerup 0 m rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 180 H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

10 Tavle H72-6 Ny tavle a Lisbjerg 180 arhus C kejby 0 m N Tavle H a Lisbjerg Plade 1000 m Ny tavle 19b ł ften 4 Djurslandmotorvejen <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/ rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

11 Plade ETB E45 rhus V- 32 rhus C 8 19a Lisbjerg 3 Tavle H72-12 N Djurslandmotorvejen <-- 6/0 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/ ETB <-- 7/0 <-- 7/100 <-- 7/200 0 m Vejlby Lystrup rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

12 Lystrup Vejlby 0 m Lystrup 1000 m Lisbjerg 6 19a Plade N Tavle H72-13 ETB ETB 18 Djurslandmotorvejen <-- 9/0 <-- 9/100 <-- 9/200 <-- 9/300 <-- 9/0 <-- 9/600 <-- 9/700 <-- 9/400 ETB ETB 17 Hjortshł j Hjortshł j Eg Eg 0 m 0 m Hjortshł j Eg rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

13 Tavle H72-1 Note for I11: b łften 5 Hinnerup Hłjde=175cm Bredde=5cm real=963m V=340/285mm Bund, ramme, tekst og pil - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 =amling =fstivning 0 H72, km 1390, vvs V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 1000 H72 DJURLNDMOTORVEJEN Beslag: 5 s t pr mast Master: Eftergivelige mast / master For placering af master, se vejregel 910, B, B Relativ kote 17 Kłrespor sfaltkant 242 Nłdspor Kantopsam ling 53 Yderrabat e typetegning H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-1 H72, Djurslandmotorvejen, km 1390, vvs 1:20 1:100 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

14 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-2 Note for I12: b łften Hłjde=2cm Bredde=425cm real=1063m V=340/285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type Hinnerup =amling =fstivning 0 m H72, km 1890, vvs Tavlen h vet V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 1000 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Beslag: 8 s t pr mast Master: Eftergivelige mast / master For placering af master, se vejregel 910, B, B Kłrebane sfaltkant Nłdspor Kantopsam ling 49 Terr n e typetegning Proj H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-2 H72, Djurslandmotorvejen, km 1890, vvs 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

15 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-3 Note for I13: Deltavle b łften Hłjde=200cm Bredde=525cm real=10m V=340/285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 0 =amling =fstivning 1000 m H72, km 3000, vvs Note for I13 deltavle: Deltavle arhus Nord 2 Hłjde=100cm Bredde=525cm real=525m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =fstivning Tavlen h vet V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 1000 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Beslag: 9 s t pr mast Master: Eftergivelige mast / master For placering af master, se vejregel 910, B, B sfaltkant Bel gningskant krningsbund Kłrebane Nłdspor Yderrabat Rabat e typetegning Proj H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-3 H72, Djurslandmotorvejen, km 3000, vvs 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

16 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-5 Note for I11: a Lisbjerg Hłjde=225cm Bredde=625cm real=1406m V=340/285mm Bund, ramme, tekst og pil - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 M11 - midterfelt type 4, sort symbol type arhus C =amling =fstivning kejby 625 H72, km 3940, vvs Eksisterende tavle demonteres tandere afkortes Ny tavle monteres Demontering af tavle Montering af tavle tandere afkortes ,5 252, Nye beslag V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Fundament: tandere: 6 stk pr mast (ialt 18 stk) 3 stk 225 x 12 x 060 m Lattix Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tanderhłjde: 1: 520 cm Ny l ngde 2 Detailtegning og eksisterende tv rsnit - Tavle H72-5 H72, Djurslandmotorvejen, km 3940, vvs 1:20 1:100 tanderhłjde: 2: 490 cm Ny l ngde 2 1 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 3: 336 cm Ny l ngde Bel gningskant Nłdspor Yderrabat H

17 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-6 Note for I12: 0 Hłjde=300cm Bredde=0cm real=00m V=340/285mm 0 19a Lisbjerg Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type arhus C =amling =fstivning 0 kejby 0 m 0 0 H72, km 4440, vvs Eksisterende tavle demonteres tandere afkortes Ny tavle monteres Demontering af tavle 100 Montering af tavle tandere afkortes Nye beslag V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Fundament: tandere: 9 stk pr mast (ialt 18 stk) 2 stk 275 x 12 x 060 m Lattix Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og eksisterende tv rsnit - Tavle H72-6 H72, Djurslandmotorvejen, km 4440, vvs 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 530 cm 2: 430 cm Ny l ngde Ny l ngde Bel gningskant 2 Nłdspor 1 Yderrabat Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

18 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-7 Note for eksisterende I13: a Lisbjerg 1000 m Deltavle 1 Hłjde=200cm Bredde=0cm real=1000m V=340/285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =afstivning =samling Plade p s ttes med indfarvede popnitter 19a Palde p eksisterende tavle: Hłjde=37cm Bredde=73cm real=027m V=285mm Bund - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 0 Note for ny I13: Deltavle b łften 4 Hłjde=100cm Bredde=0cm real=0m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =fstivning H72, km 4940, vvs 100 Eksisterende tavle bibeholdes Plade p nittes Demontering af tavle Montering af tavle Montering af plade Nye beslag Beslag: 9 stk pr mast (ialt 18 stk) Fundament: 2 stk 225 x 12 x 060 m 1000 Relativ kote Demontering af tavle Montering af ny tavle V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: Lattix 4425 Detailtegning og eksisterende tv rsnit - Tavle H72-7 H72, Djurslandmotorvejen, km 4940, vvs 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 540 cm 2: 425 cm Bel gningskant 2 Nłdspor 1 Yderrabat Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

19 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-12 Note for eksisterende K11: Deltavle 1 E45 Hłjde=300cm Bredde=475cm real=1425m V=340mm Bund, ramme og tekst - type 4 L41 - bund, ramme og tekst type 4 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 ervicesymbol - midterfelt type 4, sort symbol type 2 = samling = afstivning rhus V- 32 rhus C 8 Note for eksisterende K11: Deltavle 2 19a Lisbjerg 3 Hłjde=100cm Bredde=475cm real=475m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 = afstivning 19a Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=62cm real=9m V=240mm Plade p s ttes med indfarvede popnitter Bund og tekst - type 4 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af plade - Tavle H72-12 H72, Djurslandmotorvejen, km 6960, vvs 1:20 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

20 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-13 Note for eksisterende I13: Detavle 1 Hłjde=200cm Bredde=425cm real=8m V=340/285mm 18 Lystrup Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =afstivning =samling 1000 m Note for eksisterende I13: Deltavle 2 19a Lisbjerg 6 Hłjde=100cm Bredde=425cm real=425m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =afstivning Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=62cm 19a real=9m V=240mm Bund og tekst - type 4 Plade p s ttes med indfarvede popnitter V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af plade - Tavle H72-13 H72, Djurslandmotorvejen, km 9590, vvs 1:20 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

21 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-14 Note for F18: 5 Hinnerup łften 3 7 Deltavle 1 Hłjde=75cm Bredde=300cm real=225m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Note for F18: lsted 2 Deltavle 2 Hłjde=cm Bredde=300cm real=0m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 H72, st 0040, vvs, Rampe Relativ kote V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Omstłbning: tandere: tanderhłjde: tanderhłjde: 8 stk k beprofil m bagbłjle 2 stk 06 x 0 m L x 4 1: 510 cm 2: 620 cm Kantbane Bel gningskant 2 Nłdspor Kantopsam ling utov rnstil g Terr n 2 Proj H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-14 H72, Djurslandmotorvejen, st 0040, vvs, Rampe 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

22 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Hłg- 2 stk - den ene spejlvendt 59 Grenaa Grenaa 59 Note for F12: Hłjde=33cm Bredde=300cm real=099m V=170/143mm Bund, ramme og tekst - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M12 - midterfelt type 3, sort symbol type 2 KPF=40mm Komm Hłgemosevej - Tilkłrsel til motorvej 10 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 2 s t pr mast - dobbelt Master: Eftergivelige master For placering af master, se vejregel 910, B og B 1000 Relativ kote Pilvejvisere placeres: - efter n rmere aftale med tilsynet e typetegning Proj H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle Hłg- Komm Hłgemosevej - Tilkłrsel til motorvej 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev e typetegning H

23 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Hłg-17 Note for F18: Grenaa 59 Hłjde=75cm Bredde=225cm real=169m V=170/143mm Bund, ramme, tekst og pil - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M12 - midterfelt type 3, sort symbol type 2 Komm Hłgemosevej, Fra lsted - Tilkłrsel til motorvej Relativ kote Min 0 Min 30 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 2 s t pr mast H72 DJURLNDMOTORVEJEN Master: 1 stk eftergivelige mast H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ For placering af master, se vejregel 910, B og B Kłrespor + kantbane Rabat Cykelsti Rabat Detailtegning og tv rsnit - Tavle Hłg-17 Komm Hłgemosevej, Fra lsted - Tilkłrsel til motorvej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

24 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Hłg-18 Note for F18: Lisbjerg 7 arhus 11 Deltavle 1 Hłjde=75cm Bredde=325cm real=244m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Note for F18: Hinnerup 7 łften 3 E45 s Deltavle 2 Hłjde=135cm Bredde=325cm real=439m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 Grłntfelt - type 3 =amling =fstivning Komm Hłgemosevej, Ny ops tning 30 m fra vigelinie Min V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Omstłbning: 12 stk k beprofil m bagbłjle 2 stk 20 x 12 x 04 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: GT 1 Detailtegning og tv rsnit - Tavle Hłg-18 Komm Hłgemosevej - Tilkłrsel til motorvej 1:20 1:100 tanderhłjde: 1: 420 cm Kłrespor 2 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 2: 470 cm + kantbane Yderrabat Terr n H

25 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle łf-19 lsted 2 Grenaa 59 Note for F18: Hłjde=cm Bredde=225cm real=113m V=170/143mm Note for F18: Hłjde=75cm Bredde=225cm real=169m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 KPF=40mm Bund, ramme, tekst og pil - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 ervicesymboler - midterfelt type 3, sort symbol type 2 Komm łftenvej / Hłgemosevej Min 0 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 8 stk k beprofil m bagbłjle Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Omstłbning: 2 stk 06 x m H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: L x 4 1: 490 cm Kłrespor 1 Detailtegning og tv rsnit - Tavle łf-19 Komm łftenvej / Hłgemosevej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 2: 570 cm + kantbane Yderrabat Terr n 2 H

26 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle łf-20 lsted 2 Note for F18: Hłjde=cm Bredde=225cm real=113m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 KPF=40mm Grenaa 59 Note for F18: Hłjde=75cm Bredde=225cm real=169m V=170mm Bund, ramme og pil - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 ervicesymboler - midterfelt type 3, sort symbol type 2 KPF=40mm Komm łftenvej / Hłgemosevej Min 0 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 8 stk k beprofil m bagbłjle Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Omstłbning: 2 stk 06 x m H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: L x 4 1: 490 cm Kłrespor 1 Detailtegning og tv rsnit - Tavle łft-20 Komm łftenvej / Hłgemosevej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 2: 570 cm + kantbane Yderrabat Terr n 2 H

27 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Lis-21 Note for F18: Lisbjerg 8 arhus 10 Hłjde=75cm Bredde=325cm real=244m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Note for F18: Hinnerup 6 E45 Hłjde=105cm Bredde=325cm real=341m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 M9, M12 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 =fstivning Komm Lisbjerg Parkvej / łftenvej Demontering af 2 tavler Montering af 2 nye tavler - centreres tandere afkortes Eksisterende ops tning V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 5 stk pr mast (ialt 10 stk) Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Fundament: 2 stk - H=170cm H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: tanderhłjde: erio Pole mm 1: 390 cm - inkl 70 cm instik 2: 365 cm - inkl 70 cm indstik Kłrespor + kantbane killerabat Cykelsti Terr n 1 2 Detailtegning og tv rsnit - Tavle Lis-21 Komm Lisbjerg Parkvej / łftenvej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

28 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle K r-22 Note for F18: E45 Hinnerup 5 8 Hłjde=105cm Bredde=325cm real=342m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 M9, M12 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 =fstivning Note for F18: Lisbjerg 6 arhus 10 Hłjde=75cm Bredde=325cm real=244m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Komm K rvej / łftenvej Demontering af 2 tavler Montering af 2 tavler fkortning af eksisterende standere V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Eksisterende ops tning genbruges Beslag: 5 stk pr mast (ialt 10 stk) Fundament: 2 stk - H=170 cm 1000 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: erio Pole mm 2 Detailtegning og tv rsnit - Tavle K r-22 Komm K rvej / łftenvej 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 410 cm - inkl 70 cm indstik 2: 3 cm - inkl 70 cm indstik Kłrespor + kantbane 1 Yderrabat Terr n Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

29 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-23 Note for eksisterende G14: 180 Lisbjerg 180 rhusc kejby Hłjde=225cm Bredde=325cm real=731m V=170/143mm Pilbredde=120mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Plade til at d kke rute "5 Hinnerup" =amling Plade p s ttes med indfarvede popnitter =fstivning Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=195cm real=059m Bund - type H72, Djurslandmotorvejen, km 3640, vvs, N -rampe Ingen ndring i eksisterende ops tning Beslag: Fundament: 6 stk pr mast (ialt 12 stk) 2 stk 00 x 39 x 39 cm 1000 Relativ kote 225 Min 100 fra tavleunderkant til terr n 980 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: Mora 166 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 455 cm 2: 445 cm Bel gningskant 2 Nłdspor 1 Yderrabat 2 Detailtegning af plade - Tavle H72-23 H72, Djurslandmotorvejen, km 3640, vvs, N -rampe 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

30 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-24 Note for eksisterende G14: 180 Lisbjerg 180 rhusc 5 kejby Hinnerup Hłjde=200cm Bredde=325cm real=625m V=170mm Pilbredde=120mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Plade d kker henvisende rute "5 Hinnerup" =amling Plade p s ttes med indfarvede popnitter =fstivning Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=195cm real=059m 0 Bund - type 3 H72, Djurslandmotorvejen, km 3795, vvs, N -rampe Ingen ndring i eksisterende ops tning V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Omstłbning: 12 stk k beprofil m bagbłjle 2 stk 06 x m 1000 Relativ kote 2 H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: L x 4 1 Detailtegning af plade - Tavle H72-24 H72, Djurslandmotorvejen, km 3795, vvs, N -rampe 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 570 cm 2: 460 cm Bel gningskant 2 Nłdspor Yderrabat Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

31 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Ras-25 Note for G: Lisbjerg Hłjde=225cm Bredde=300cm real=675m V=170/143mm Pilbredde=0mm Pilafstand=0mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L42, L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 M12 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Grenaa =amling =fstivning 7 0 m Komm Randersvej, st Min 0 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 10 stk k beprofil m bagbłjle Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Omstłbning: 2 stk 20 x 14 x 04 H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: tanderhłjde: GT 1: 4 cm 2: 480 cm Kłrespor + kantbane 1 Rabat 2 Cykelsti Detailtegning af plade - Tavle Ras-25 Komm Randersvej, st :20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

32 Tavle łf-26 Note for eksisterende G14: Note for plade: Hinnerup 5 łften E45 Kolding rhus V- Hłjde=2cm Bredde=425cm real=1062m V=143mm Pilbredde=125/70mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L41 - bund, ramme og tekst type 4 L42, L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 C19 - type 4 E331 - type 3 M9 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 łften Hłjde=20cm Bredde=80cm real=6m V=143mm Bund - type 3 Tekst - type 2 Plade inds ttes med indfarvede popnitter 0 ilkeborg =amling =fstivning 0 Komm łftenvej / H70 Nordjyske Motorvej, NV-slłjferampe Ingen ndring i eksisterende ops tning Beslag: Fundament: tandere: 16 stk k beprofil m bagbłjle FG 20 x 12 x 04 m GT 1000 Relativ kote Min V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af plade - Tavle łf-26 Komm łftenvej / H70, Nordjyske Motorvej, NV-slłjferampe 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 430 cm 2: 400 cm Bel gningskant killerabat Cykelsti Yderrabat/terr n Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

33 Tavle ar-27 Ops tning Eksisterende tavler Note for eksisterende F11: Hłjde=235cm Bredde=175cm real=041m V=120/101mm Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 5 Hinnerup 6 rhusvej Demontering af F11-tavle Fjernelse af overdel af galge Ny galge, LG1 481 x 290 mm til 2 stk F11-tavler, som monteres i nedstłningrłr Note for ny F11: Hłjde=235cm Bredde=175cm real=041m V=120/101mm Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 łften 2 Note for eksisterende Vejnavn: Hłjde=235cm Bredde=100cm real=023m V=101mm (reduceret) Bund - type 3 Ramme og tekst - type 4 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af F11-tavle - Tavle ar-27 Rundkłrsel, Komm rhusvej og łftenvej 1:20 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

34 Tavle łf-28 5 Hinnerup łften Note for ny G18: Deltavle 1 Hłjde=90cm Bredde=3cm real=3m V=202mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 E45s v Note for ny G18: Bund, ramme og pil - type 3 Deltavle 2 L41 - bund, ramme og tekst type 4 Hłjde=60cm L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Bredde=3cm ervicesymboler - midterfelt type 3, sort symbol type 2 real=210m V=202/240mm (servicesymbol forstłrret) Note for eksisterende G18: E45 alborg Deltavle 3 Hłjde=60cm Bredde=3cm real=210m V=202mm Bund, ramme, tekst og pil - type 3 L41 - bund, ramme og tekst type 4 Komm łftenvej / H70, NordjyskØ Motorvej, -tilkłrselsrampe Demontering af 3 tavler Montering af 3 tavler, 2 nye og genbrug af 1 eksisterende tavle - Deltavle 3 Beslag: Fundament: 4 stk nye sideforskydelig beslag 2 stk eksist sideforskydelig beslag FR 275 x 12 x 07 m 1000 Relativ kote 1 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og ops tning - Tavle łf-28 Komm łftenvej / H70, Nordjyske Motorvej, -tilkłrselsrampe 1:20 tandere: RH 0 x 0 x Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 1: 600 cm Bel gningskant killerabat Cykelsti Yderrabat/terr n H

35 Ops tning p eftergivelig mast Ops tning p lige rłrstander med brudled Detailtegning fstand fra tavleunderkant til terr n er den samme som for ops tning p lige rłrstander Note for B11: =125cm Materialetype 4 KPF=25mm L ngde p mast, antal beslag og fundamentsdimension afh nger af den valgte mastetype Note for C19: D=90cm Materialetype 4 KPF=25mm Maks 5 Brudled Henvisninger Tavle og placering: Vejregler, F rdselstavler, seneste udgave Generelt, Vigepligtstavler og Forbudstavler M l angivet i cm tander: Vejregel for projektering af afm rkningsmateriel, Tegnnr 201, Juli 2000 Monterings- og tilsynsvejledning, seneste udgave B Ops tning af C19 ndret, overkant C19 mod underkant B GMH BHB NP Beskrivelse og ops tning af C19 som buet fjernet C19 ops ttes kun som flade tavler fremover GMH BHB CWR Rev Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godk V:\Data\VejVisning\VejTavler\Typetegning\24011dgn TYPETEGNING Beslag: 2 stk k beprofil med bagbłjle (B11 med kantprofil) 2 stk k beprofil med bagbłjle (C19 med kantprofil) Omstłbning: 05 x 12 m tander: L1 761 x 365 med brudled tanderhłjde: 460 cm e typetegning 24074, seneste revision I normal situation ved vigepligtskryds og signalanl g Placering af B11, C19 og pile e typetegning 24075, seneste revision I normal situation ved rundkłrsel, B-anl g og eksist anl g Placering af B11, C19 og pile F RDELTVLE Detailtegning, ops tning og placering B11 og C19-Tavler P motorvejsramper 1:20 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB NP Tegn nr Rev B

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise

Læs mere

Mini Crosser Lite 3W & 4W

Mini Crosser Lite 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0036 Udleveret af: Dato: Version 4.1.0 KS 04032008 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion...

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere