Entreprise H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprise H72.01.400"

Transkript

1 tegningsbilag Entreprise H Vejvisnings- og færdselstavler H72 Djurslandmotorvejen >>> Ramper fra Høgemosevej august 2012

2

3

4 Nor dj yske M ot or vej o 0 l rh d i u ng s V il - k e b o rg 7 0 a m lb E 4 5 rg os ev ej p or ta lf l yt te s n e t f m b 19 a ł 0 18 a 19 y jb ke rg C je s sb rhu Li a 72 H 0 18 a 19 en j e rv o ot km 3 km 3 3 o rd rhus N or m s N or d 2 arhu ł ft en 19 b j e v by r łł f te f HH ten in inn neer n up r up 0m m b b K 19a 10 rg je b is L m 0 0 dm n a sl r u j D e k 5 j C rg je us b rh is a y L b j e v k r a gp r e j b s i L b b łł fft HH inin te e n nn e er n ru u pp 5 0 ł 5 f t en ve j j ve ers nd Ra 19b 4 20 L5 5 o Hł ge m Ek si st er en de E 4 K 5 E4 H j ve N Ek s i ste ren de po rta l evej l l Nym ł 5 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED HGEMOEVEJ Projekt til anlg - Vejvisning H72, km 1-5 Frakłrselsnavne og overordnet vejvisning Proj Tegnet BHB kitse Kontrol GMH Godk BHB Dato CWR Tegn nr H Rev

5 E45 Kolding 70 ilkeborg Hinnerup 5 ł ften Plade 180 E45 alborg alborg N 03 E ETB ETB 200 m 5 Hinnerup Km Km ilkeborg rhus V- rhus V- Lisbjerg E45 Kolding E45 alborg 108 Tavle ł f-26 E45s ł ETB 1823 ETB 1823 E t 0301 t Hinnerup 6 rhusvej ETB ł ften 2 Tavle ar Hinnerup ł ften Djurslandmotorvejen M Bom for beredskabsvej M <-- 0/ <-- 0/ Krydsende cyklister m <-- 0/ <-- 0/ <-- 0/400 rhus 12 Redningsvej til motorvej 20 m ETB ETB ETB 5 Lisbjerg 8 E45 ł alborg ETB ETB 1819 E45 alborg Grenaa Lisbjerg 8 rhus N 12 ETB ETB ETBETB E45 alborg 108 Grenaa 60 Kolding 96 Rumlestriber ETB Plade E45 ilkeborg rhus Hinnerup ł ften 00 Betonsten Lisbjerg rhus Dobbeltsidet tangentrampe rhus V- ł ftenvej Tavle H E rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

6 70 Hinnerup łften m alborg Hł gem osevej E m 13 ETB N ilkeborg rhus V- 5 Hinnerup E45 Kolding ł ften 90 Tavle ł f-28 5 H innerup ł ften Ny tavle E4 5s v Ny tavle E45 alborg ETB 20 m Krydsende cyklister 12 Tavle H72-14 lsted 2 H72-51 H m H72-54 H72-53 Ca t 1003 ETB Ca t 1013 H72- Djurslandmotorvejen Tavle Hł g-17 Grenaa <-- 1/100 <-- 1/0 <-- 0/900 <-- 0/700 <-- 0/ Dobbeltretet cykelsti <-- 0/ <-- 0/800 E45 s łften <-- 0/ Tavle Hł g Lisbjerg arhus 5 Hinnerup Tavle Hł g- Grenaa 59 Dobbeltsidet 0 m H72-55 Grenaa 59 Tavle Hł g-20 H ł gem osevej lsted ETB 1-1- tangentrampe m lsted 2 rhus Dobbeltretet cykelsti ł ftenvej 70 Grenaa 59 lsted 2 Tavle ł f-19 rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km / Hłgemosevej 1:2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

7 E45 * * * rhus 10 Hinnerup 8 łften Lisbjerg Parkvej N 5 H innerup 19b ł ften Tavle H Hinnerup arhus 10 5 Lisbjerg 8 <-- 1/ <-- 1/200 H72-52 <-- 1/300 <-- 1/400 Djurslandmotorvejen <-- 1/ <-- 1/ <-- 1/ Lisbjerg Parkvej <-- 1/ Tavle Lis-21 ETB ETB Lisbjerg 70 2 m <-- 1/900 Lisbjerg 5 ł ftenvejen Dobbeltretet cykelsti Lisbjerg Lisbjerg ETB rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km / Lisbjerg Parkvej 1:2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

8 <-- 2/ arhus N ord 2 19b ł ften 1000 m N Tavle H72-3 <-- 2/600 <-- 2/0 Tavle H m 19b ł ften 5 H innerup 0 m <-- 1/ <-- 2/ ETB Kasted 2 <-- 2/100 Krydsende cyklister ETB <-- 2/200 ł ftenvejen Djurslandmotorvejen <-- 2/300 Grenaa 21 Ebeltoft ETB <-- 2/ Grenaa 21 Ebeltoft ETB Kasted 2 ETB Krydsende cyklister rhus N K rbyvej ETB 10 Krydsende cyklister 20 m Tavle K r-22 kejby rhus Kommune stjyllands Politi 5 Hinnerup 8 ETB 20 K rbyvej E45 5 Lisbjerg arhus V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN 180 rhus N kejby 300 m 200 m H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km / K rbyvej 1:2000 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

9 70 Ny tavle Randersvej arhus C <-- 4/200 Plade 19a Lisbjerg kejby N H Ny tavle Djurslandmotorvejen <-- 4/ rhus C <-- 4/0 kejby Grenaa Plade Lisbjerg H72-23 rhus 180 ETB rhus C kejby <-- 3/900 Lisbjerg H <-- 3/ <-- 3/700 Grenaa 56 ETB Grenaa 56 <-- 3/600 ETB <-- 3/0 Grenaa 6 Ebeltoft 3 21 <-- 3/ Lystrup ETB Grenaa 56 ETB 180 Lisbjerg Tavle Ras ETB Lisbjerg Grenaa Grenaa ETB 180 rhus kejby 5 Hinnerup 0 m rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 180 H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

10 Tavle H72-6 Ny tavle a Lisbjerg 180 arhus C kejby 0 m N Tavle H a Lisbjerg Plade 1000 m Ny tavle 19b ł ften 4 Djurslandmotorvejen <-- 4/200 <-- 4/300 <-- 4/400 <-- 4/0 <-- 4/600 <-- 4/700 <-- 4/800 <-- 4/900 <-- 5/ rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

11 Plade ETB E45 rhus V- 32 rhus C 8 19a Lisbjerg 3 Tavle H72-12 N Djurslandmotorvejen <-- 6/0 <-- 6/600 <-- 6/700 <-- 6/800 <-- 6/ ETB <-- 7/0 <-- 7/100 <-- 7/200 0 m Vejlby Lystrup rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

12 Lystrup Vejlby 0 m Lystrup 1000 m Lisbjerg 6 19a Plade N Tavle H72-13 ETB ETB 18 Djurslandmotorvejen <-- 9/0 <-- 9/100 <-- 9/200 <-- 9/300 <-- 9/0 <-- 9/600 <-- 9/700 <-- 9/400 ETB ETB 17 Hjortshł j Hjortshł j Eg Eg 0 m 0 m Hjortshł j Eg rhus Kommune stjyllands Politi V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ ETB = Eksisterende Tavler Bibeholdes F rdselstavler uden nummer = Eksist F rdselstavler Proj Oversigtstegning H72, Djurslandmotorvejen, km :2000 Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

13 Tavle H72-1 Note for I11: b łften 5 Hinnerup Hłjde=175cm Bredde=5cm real=963m V=340/285mm Bund, ramme, tekst og pil - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 =amling =fstivning 0 H72, km 1390, vvs V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 1000 H72 DJURLNDMOTORVEJEN Beslag: 5 s t pr mast Master: Eftergivelige mast / master For placering af master, se vejregel 910, B, B Relativ kote 17 Kłrespor sfaltkant 242 Nłdspor Kantopsam ling 53 Yderrabat e typetegning H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-1 H72, Djurslandmotorvejen, km 1390, vvs 1:20 1:100 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

14 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-2 Note for I12: b łften Hłjde=2cm Bredde=425cm real=1063m V=340/285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type Hinnerup =amling =fstivning 0 m H72, km 1890, vvs Tavlen h vet V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 1000 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Beslag: 8 s t pr mast Master: Eftergivelige mast / master For placering af master, se vejregel 910, B, B Kłrebane sfaltkant Nłdspor Kantopsam ling 49 Terr n e typetegning Proj H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-2 H72, Djurslandmotorvejen, km 1890, vvs 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

15 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-3 Note for I13: Deltavle b łften Hłjde=200cm Bredde=525cm real=10m V=340/285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 0 =amling =fstivning 1000 m H72, km 3000, vvs Note for I13 deltavle: Deltavle arhus Nord 2 Hłjde=100cm Bredde=525cm real=525m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =fstivning Tavlen h vet V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn 1000 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Beslag: 9 s t pr mast Master: Eftergivelige mast / master For placering af master, se vejregel 910, B, B sfaltkant Bel gningskant krningsbund Kłrebane Nłdspor Yderrabat Rabat e typetegning Proj H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-3 H72, Djurslandmotorvejen, km 3000, vvs 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

16 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-5 Note for I11: a Lisbjerg Hłjde=225cm Bredde=625cm real=1406m V=340/285mm Bund, ramme, tekst og pil - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 M11 - midterfelt type 4, sort symbol type arhus C =amling =fstivning kejby 625 H72, km 3940, vvs Eksisterende tavle demonteres tandere afkortes Ny tavle monteres Demontering af tavle Montering af tavle tandere afkortes ,5 252, Nye beslag V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Fundament: tandere: 6 stk pr mast (ialt 18 stk) 3 stk 225 x 12 x 060 m Lattix Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tanderhłjde: 1: 520 cm Ny l ngde 2 Detailtegning og eksisterende tv rsnit - Tavle H72-5 H72, Djurslandmotorvejen, km 3940, vvs 1:20 1:100 tanderhłjde: 2: 490 cm Ny l ngde 2 1 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 3: 336 cm Ny l ngde Bel gningskant Nłdspor Yderrabat H

17 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-6 Note for I12: 0 Hłjde=300cm Bredde=0cm real=00m V=340/285mm 0 19a Lisbjerg Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type arhus C =amling =fstivning 0 kejby 0 m 0 0 H72, km 4440, vvs Eksisterende tavle demonteres tandere afkortes Ny tavle monteres Demontering af tavle 100 Montering af tavle tandere afkortes Nye beslag V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Fundament: tandere: 9 stk pr mast (ialt 18 stk) 2 stk 275 x 12 x 060 m Lattix Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og eksisterende tv rsnit - Tavle H72-6 H72, Djurslandmotorvejen, km 4440, vvs 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 530 cm 2: 430 cm Ny l ngde Ny l ngde Bel gningskant 2 Nłdspor 1 Yderrabat Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

18 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-7 Note for eksisterende I13: a Lisbjerg 1000 m Deltavle 1 Hłjde=200cm Bredde=0cm real=1000m V=340/285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =afstivning =samling Plade p s ttes med indfarvede popnitter 19a Palde p eksisterende tavle: Hłjde=37cm Bredde=73cm real=027m V=285mm Bund - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 0 Note for ny I13: Deltavle b łften 4 Hłjde=100cm Bredde=0cm real=0m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =fstivning H72, km 4940, vvs 100 Eksisterende tavle bibeholdes Plade p nittes Demontering af tavle Montering af tavle Montering af plade Nye beslag Beslag: 9 stk pr mast (ialt 18 stk) Fundament: 2 stk 225 x 12 x 060 m 1000 Relativ kote Demontering af tavle Montering af ny tavle V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: Lattix 4425 Detailtegning og eksisterende tv rsnit - Tavle H72-7 H72, Djurslandmotorvejen, km 4940, vvs 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 540 cm 2: 425 cm Bel gningskant 2 Nłdspor 1 Yderrabat Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

19 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-12 Note for eksisterende K11: Deltavle 1 E45 Hłjde=300cm Bredde=475cm real=1425m V=340mm Bund, ramme og tekst - type 4 L41 - bund, ramme og tekst type 4 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 ervicesymbol - midterfelt type 4, sort symbol type 2 = samling = afstivning rhus V- 32 rhus C 8 Note for eksisterende K11: Deltavle 2 19a Lisbjerg 3 Hłjde=100cm Bredde=475cm real=475m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 = afstivning 19a Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=62cm real=9m V=240mm Plade p s ttes med indfarvede popnitter Bund og tekst - type 4 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af plade - Tavle H72-12 H72, Djurslandmotorvejen, km 6960, vvs 1:20 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

20 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-13 Note for eksisterende I13: Detavle 1 Hłjde=200cm Bredde=425cm real=8m V=340/285mm 18 Lystrup Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =afstivning =samling 1000 m Note for eksisterende I13: Deltavle 2 19a Lisbjerg 6 Hłjde=100cm Bredde=425cm real=425m V=285mm Bund, ramme og tekst - type 4 Frakłrselsnummer - type 4 =afstivning Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=62cm 19a real=9m V=240mm Bund og tekst - type 4 Plade p s ttes med indfarvede popnitter V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af plade - Tavle H72-13 H72, Djurslandmotorvejen, km 9590, vvs 1:20 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

21 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-14 Note for F18: 5 Hinnerup łften 3 7 Deltavle 1 Hłjde=75cm Bredde=300cm real=225m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Note for F18: lsted 2 Deltavle 2 Hłjde=cm Bredde=300cm real=0m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 H72, st 0040, vvs, Rampe Relativ kote V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Omstłbning: tandere: tanderhłjde: tanderhłjde: 8 stk k beprofil m bagbłjle 2 stk 06 x 0 m L x 4 1: 510 cm 2: 620 cm Kantbane Bel gningskant 2 Nłdspor Kantopsam ling utov rnstil g Terr n 2 Proj H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle H72-14 H72, Djurslandmotorvejen, st 0040, vvs, Rampe 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

22 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Hłg- 2 stk - den ene spejlvendt 59 Grenaa Grenaa 59 Note for F12: Hłjde=33cm Bredde=300cm real=099m V=170/143mm Bund, ramme og tekst - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M12 - midterfelt type 3, sort symbol type 2 KPF=40mm Komm Hłgemosevej - Tilkłrsel til motorvej 10 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 2 s t pr mast - dobbelt Master: Eftergivelige master For placering af master, se vejregel 910, B og B 1000 Relativ kote Pilvejvisere placeres: - efter n rmere aftale med tilsynet e typetegning Proj H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og tv rsnit - Tavle Hłg- Komm Hłgemosevej - Tilkłrsel til motorvej 1:20 1:100 GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev e typetegning H

23 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Hłg-17 Note for F18: Grenaa 59 Hłjde=75cm Bredde=225cm real=169m V=170/143mm Bund, ramme, tekst og pil - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M12 - midterfelt type 3, sort symbol type 2 Komm Hłgemosevej, Fra lsted - Tilkłrsel til motorvej Relativ kote Min 0 Min 30 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 2 s t pr mast H72 DJURLNDMOTORVEJEN Master: 1 stk eftergivelige mast H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ For placering af master, se vejregel 910, B og B Kłrespor + kantbane Rabat Cykelsti Rabat Detailtegning og tv rsnit - Tavle Hłg-17 Komm Hłgemosevej, Fra lsted - Tilkłrsel til motorvej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

24 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Hłg-18 Note for F18: Lisbjerg 7 arhus 11 Deltavle 1 Hłjde=75cm Bredde=325cm real=244m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Note for F18: Hinnerup 7 łften 3 E45 s Deltavle 2 Hłjde=135cm Bredde=325cm real=439m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 Grłntfelt - type 3 =amling =fstivning Komm Hłgemosevej, Ny ops tning 30 m fra vigelinie Min V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Omstłbning: 12 stk k beprofil m bagbłjle 2 stk 20 x 12 x 04 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: GT 1 Detailtegning og tv rsnit - Tavle Hłg-18 Komm Hłgemosevej - Tilkłrsel til motorvej 1:20 1:100 tanderhłjde: 1: 420 cm Kłrespor 2 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 2: 470 cm + kantbane Yderrabat Terr n H

25 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle łf-19 lsted 2 Grenaa 59 Note for F18: Hłjde=cm Bredde=225cm real=113m V=170/143mm Note for F18: Hłjde=75cm Bredde=225cm real=169m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 KPF=40mm Bund, ramme, tekst og pil - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 ervicesymboler - midterfelt type 3, sort symbol type 2 Komm łftenvej / Hłgemosevej Min 0 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 8 stk k beprofil m bagbłjle Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Omstłbning: 2 stk 06 x m H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: L x 4 1: 490 cm Kłrespor 1 Detailtegning og tv rsnit - Tavle łf-19 Komm łftenvej / Hłgemosevej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 2: 570 cm + kantbane Yderrabat Terr n 2 H

26 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle łf-20 lsted 2 Note for F18: Hłjde=cm Bredde=225cm real=113m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 KPF=40mm Grenaa 59 Note for F18: Hłjde=75cm Bredde=225cm real=169m V=170mm Bund, ramme og pil - type 3 L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 ervicesymboler - midterfelt type 3, sort symbol type 2 KPF=40mm Komm łftenvej / Hłgemosevej Min 0 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 8 stk k beprofil m bagbłjle Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Omstłbning: 2 stk 06 x m H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: L x 4 1: 490 cm Kłrespor 1 Detailtegning og tv rsnit - Tavle łft-20 Komm łftenvej / Hłgemosevej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 2: 570 cm + kantbane Yderrabat Terr n 2 H

27 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Lis-21 Note for F18: Lisbjerg 8 arhus 10 Hłjde=75cm Bredde=325cm real=244m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Note for F18: Hinnerup 6 E45 Hłjde=105cm Bredde=325cm real=341m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 M9, M12 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 =fstivning Komm Lisbjerg Parkvej / łftenvej Demontering af 2 tavler Montering af 2 nye tavler - centreres tandere afkortes Eksisterende ops tning V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 5 stk pr mast (ialt 10 stk) Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Fundament: 2 stk - H=170cm H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: tanderhłjde: erio Pole mm 1: 390 cm - inkl 70 cm instik 2: 365 cm - inkl 70 cm indstik Kłrespor + kantbane killerabat Cykelsti Terr n 1 2 Detailtegning og tv rsnit - Tavle Lis-21 Komm Lisbjerg Parkvej / łftenvej 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

28 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle K r-22 Note for F18: E45 Hinnerup 5 8 Hłjde=105cm Bredde=325cm real=342m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 M9, M12 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 =fstivning Note for F18: Lisbjerg 6 arhus 10 Hłjde=75cm Bredde=325cm real=244m V=170/143mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Komm K rvej / łftenvej Demontering af 2 tavler Montering af 2 tavler fkortning af eksisterende standere V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Eksisterende ops tning genbruges Beslag: 5 stk pr mast (ialt 10 stk) Fundament: 2 stk - H=170 cm 1000 Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: erio Pole mm 2 Detailtegning og tv rsnit - Tavle K r-22 Komm K rvej / łftenvej 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 410 cm - inkl 70 cm indstik 2: 3 cm - inkl 70 cm indstik Kłrespor + kantbane 1 Yderrabat Terr n Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

29 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-23 Note for eksisterende G14: 180 Lisbjerg 180 rhusc kejby Hłjde=225cm Bredde=325cm real=731m V=170/143mm Pilbredde=120mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Plade til at d kke rute "5 Hinnerup" =amling Plade p s ttes med indfarvede popnitter =fstivning Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=195cm real=059m Bund - type H72, Djurslandmotorvejen, km 3640, vvs, N -rampe Ingen ndring i eksisterende ops tning Beslag: Fundament: 6 stk pr mast (ialt 12 stk) 2 stk 00 x 39 x 39 cm 1000 Relativ kote 225 Min 100 fra tavleunderkant til terr n 980 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: Mora 166 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 455 cm 2: 445 cm Bel gningskant 2 Nłdspor 1 Yderrabat 2 Detailtegning af plade - Tavle H72-23 H72, Djurslandmotorvejen, km 3640, vvs, N -rampe 1:20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

30 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle H72-24 Note for eksisterende G14: 180 Lisbjerg 180 rhusc 5 kejby Hinnerup Hłjde=200cm Bredde=325cm real=625m V=170mm Pilbredde=120mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 M11 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Plade d kker henvisende rute "5 Hinnerup" =amling Plade p s ttes med indfarvede popnitter =fstivning Note for plade: Hłjde=30cm Bredde=195cm real=059m 0 Bund - type 3 H72, Djurslandmotorvejen, km 3795, vvs, N -rampe Ingen ndring i eksisterende ops tning V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: Omstłbning: 12 stk k beprofil m bagbłjle 2 stk 06 x m 1000 Relativ kote 2 H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: L x 4 1 Detailtegning af plade - Tavle H72-24 H72, Djurslandmotorvejen, km 3795, vvs, N -rampe 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 570 cm 2: 460 cm Bel gningskant 2 Nłdspor Yderrabat Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

31 Tegnet Kontrol Godk Dato Tavle Ras-25 Note for G: Lisbjerg Hłjde=225cm Bredde=300cm real=675m V=170/143mm Pilbredde=0mm Pilafstand=0mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L42, L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 M12 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 Grenaa =amling =fstivning 7 0 m Komm Randersvej, st Min 0 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn Beslag: 10 stk k beprofil m bagbłjle Relativ kote H72 DJURLNDMOTORVEJEN Omstłbning: 2 stk 20 x 14 x 04 H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ tandere: tanderhłjde: tanderhłjde: GT 1: 4 cm 2: 480 cm Kłrespor + kantbane 1 Rabat 2 Cykelsti Detailtegning af plade - Tavle Ras-25 Komm Randersvej, st :20 1:100 Proj GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

32 Tavle łf-26 Note for eksisterende G14: Note for plade: Hinnerup 5 łften E45 Kolding rhus V- Hłjde=2cm Bredde=425cm real=1062m V=143mm Pilbredde=125/70mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L41 - bund, ramme og tekst type 4 L42, L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Grłntfelt - type 3 C19 - type 4 E331 - type 3 M9 - rand og midterfelt type 3, sort symbol type 2 łften Hłjde=20cm Bredde=80cm real=6m V=143mm Bund - type 3 Tekst - type 2 Plade inds ttes med indfarvede popnitter 0 ilkeborg =amling =fstivning 0 Komm łftenvej / H70 Nordjyske Motorvej, NV-slłjferampe Ingen ndring i eksisterende ops tning Beslag: Fundament: tandere: 16 stk k beprofil m bagbłjle FG 20 x 12 x 04 m GT 1000 Relativ kote Min V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af plade - Tavle łf-26 Komm łftenvej / H70, Nordjyske Motorvej, NV-slłjferampe 1:20 1:100 tanderhłjde: tanderhłjde: 1: 430 cm 2: 400 cm Bel gningskant killerabat Cykelsti Yderrabat/terr n Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

33 Tavle ar-27 Ops tning Eksisterende tavler Note for eksisterende F11: Hłjde=235cm Bredde=175cm real=041m V=120/101mm Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 5 Hinnerup 6 rhusvej Demontering af F11-tavle Fjernelse af overdel af galge Ny galge, LG1 481 x 290 mm til 2 stk F11-tavler, som monteres i nedstłningrłr Note for ny F11: Hłjde=235cm Bredde=175cm real=041m V=120/101mm Bund og ramme - type 3 Tekst - type 2 łften 2 Note for eksisterende Vejnavn: Hłjde=235cm Bredde=100cm real=023m V=101mm (reduceret) Bund - type 3 Ramme og tekst - type 4 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning af F11-tavle - Tavle ar-27 Rundkłrsel, Komm rhusvej og łftenvej 1:20 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev H

34 Tavle łf-28 5 Hinnerup łften Note for ny G18: Deltavle 1 Hłjde=90cm Bredde=3cm real=3m V=202mm Bund og ramme - type 3 Tekst og pil - type 2 L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 E45s v Note for ny G18: Bund, ramme og pil - type 3 Deltavle 2 L41 - bund, ramme og tekst type 4 Hłjde=60cm L42 - Bund type 4, ramme og tekst type 2 Bredde=3cm ervicesymboler - midterfelt type 3, sort symbol type 2 real=210m V=202/240mm (servicesymbol forstłrret) Note for eksisterende G18: E45 alborg Deltavle 3 Hłjde=60cm Bredde=3cm real=210m V=202mm Bund, ramme, tekst og pil - type 3 L41 - bund, ramme og tekst type 4 Komm łftenvej / H70, NordjyskØ Motorvej, -tilkłrselsrampe Demontering af 3 tavler Montering af 3 tavler, 2 nye og genbrug af 1 eksisterende tavle - Deltavle 3 Beslag: Fundament: 4 stk nye sideforskydelig beslag 2 stk eksist sideforskydelig beslag FR 275 x 12 x 07 m 1000 Relativ kote 1 V:\Data\hldv\H72-01\3_Projektfase\Projekt_CD\Vejvisning\H dgn H72 DJURLNDMOTORVEJEN H7201 TILLUTNINGNL G VED H GEMOEVEJ Detailtegning og ops tning - Tavle łf-28 Komm łftenvej / H70, Nordjyske Motorvej, -tilkłrselsrampe 1:20 tandere: RH 0 x 0 x Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB CWR Tegn nr Rev tanderhłjde: 1: 600 cm Bel gningskant killerabat Cykelsti Yderrabat/terr n H

35 Ops tning p eftergivelig mast Ops tning p lige rłrstander med brudled Detailtegning fstand fra tavleunderkant til terr n er den samme som for ops tning p lige rłrstander Note for B11: =125cm Materialetype 4 KPF=25mm L ngde p mast, antal beslag og fundamentsdimension afh nger af den valgte mastetype Note for C19: D=90cm Materialetype 4 KPF=25mm Maks 5 Brudled Henvisninger Tavle og placering: Vejregler, F rdselstavler, seneste udgave Generelt, Vigepligtstavler og Forbudstavler M l angivet i cm tander: Vejregel for projektering af afm rkningsmateriel, Tegnnr 201, Juli 2000 Monterings- og tilsynsvejledning, seneste udgave B Ops tning af C19 ndret, overkant C19 mod underkant B GMH BHB NP Beskrivelse og ops tning af C19 som buet fjernet C19 ops ttes kun som flade tavler fremover GMH BHB CWR Rev Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godk V:\Data\VejVisning\VejTavler\Typetegning\24011dgn TYPETEGNING Beslag: 2 stk k beprofil med bagbłjle (B11 med kantprofil) 2 stk k beprofil med bagbłjle (C19 med kantprofil) Omstłbning: 05 x 12 m tander: L1 761 x 365 med brudled tanderhłjde: 460 cm e typetegning 24074, seneste revision I normal situation ved vigepligtskryds og signalanl g Placering af B11, C19 og pile e typetegning 24075, seneste revision I normal situation ved rundkłrsel, B-anl g og eksist anl g Placering af B11, C19 og pile F RDELTVLE Detailtegning, ops tning og placering B11 og C19-Tavler P motorvejsramper 1:20 Proj Tegnet Kontrol Godk Dato GMH GMH BHB NP Tegn nr Rev B

ENTREPRISE H206.13.20

ENTREPRISE H206.13.20 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H206.13.20 Jord-og belægningsarbejder H206 Svendborg Spodsbjerg H206.13 Stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej JULI 2014 Tegningsliste Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Dato Oversigtsplaner

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord REDOK Dette katalog er ment som en hjælp til lederne i arbejdet med REDOK Niveau 2. Alle koder, der bliver brugt i REDOK Niveau 2, er forklaret i dette katalog. Morse Da englænderen Samuel Morse i 1837

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren CBR-club Denmark Når vi er mange motorcykler der er ude at køre sammen, har det vist sig, at den nemmeste måde at holde styr på flokken, at få alle med, er at bruge den gruppekørsel-metode, hvor 2. køreren

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01 PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM katalog 2 DK fittings 2014.01 INDHOLD 01 02 04 06 08 12 16 17 21 25 salgs- og leveringsbetingelser hylder, metal skråtstillet hylder, metal små hylder, metal hylder - indsats,

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Husfotograf for Vejdirektoratet

Husfotograf for Vejdirektoratet YDELSESBESKRIVELSE Husfotograf for Vejdirektoratet MAJ 2014 1 af 6 YDELSESBESKRIVELSE FOR HUSFOTOGRAF MAJ 2014 BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Ydelsesbeskrivelsen for husfotograf omfatter en

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december 2011 11/15303-9 Per Øster pbos@vd.sk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge

ICOPAL Fonda Universal. Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal Til fundamenter og kældervægge ICOPAL Fonda Universal gør det enklere at beskytte fundamentet maksimalt mod fugt Icopal Fonda Universal udtørrer og beskytter effektivt kældervæggen

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning DK 15-13 B 99942 Sense Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning Vores mest fleksible møbelserie med innovative

Læs mere