Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011"

Transkript

1 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar september 2011 Resumé af 1. januar september 2011 Brøndby IF har i årets første ni måneder opnået en omsætning på 113,4 mio. kr., svarende til et fald på 18,2% i forhold til den tilsvarende periode i 2010 (138,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Resultat før skat blev på -22,7 mio. kr. (-13,0 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010), hvoraf 3. kvartal 2011 udgør -8,2 mio. kr. (3. kvartal 2010: -2,2 mio. kr.). De kort- og langsigtede rentebærende forpligtigelser er faldet til 128,0 mio. kr. pr. 30. september 2011 (31. december 2010: 148,5 mio. kr.). Brøndby IF nedjusterer forventninger til årets resultat for 2011 til et underskud i niveauet 35 mio. kr. Nedjusteringen skyldes primært tre faktorer: o For det første forventes den resterende del af Gildhøj Centret, som Brøndby IF ejer, ikke længere at blive solgt i o Dernæst forventes der ikke længere at blive solgt yderligere spillere i 2011, som væsentligt vil påvirke resultatet i o Endelig har den sportslige udvikling efter sommerferien, med den skuffende start på Superligasæsonen 2011/12, de manglende resultater i Europa League kvalifikationen, samt udskiftningen af det meste af trænerteamet haft en negativ indvirkning på resultatet for Brøndby IF har på baggrund af de dårlige regnskabsmæssige resultater besluttet at gennemføre en række omkostningsbesparende foranstaltninger for at styrke indtjeningen: o Der vil blive gennemført en reduktion i bemandingen i administrationen, svarende til ca. 25% af medarbejderne i de administrative afdelinger. o En række projekter som ikke direkte relaterer sig til Superligaholdet udsættes. o I den sportslige afdeling forventes der besparelser på ca. 15% i løbet af o Samlet forventes der i 2012 besparelser for ca. 20 mio. kr. o Herudover forventes afskrivninger m.m. at blive reduceret med ca. 5 mio. kr. i løbet af o Der foretages en række driftsmæssige optimeringer i både Brøndby IF og Brøndby Food&Mind A/S, herunder sammenlægning af en række funktioner, hvilket vil have en positiv påvirkning i løbet af På baggrund af ovenstående tiltag, forventes der et væsentligt forbedret resultat i 2012 i forhold til Indregnet i forventningerne til 2012 er følgende: o Der forventes en slutplacering i top 6 i Superligaen i sæsonen 2011/2012.

2 Side 2 af 13 o Der forventes en placering mellem de 3-4 bedste i Superligaen i efteråret o Der er ikke indregnet Europa Cup deltagelse i o Der er i 2012 ikke indregnet en gevinst ved salg af den del af Gildhøj Centret som Brøndby IF ejer. o Der er ikke indregnet gevinst ved salg af spillere i Brøndby IF har i 3. kvartal 2011 tilknyttet fire spillere, Mikkel Thygesen, Dennis Rommedahl, Femi Ajilore og Oke Akpoveta. Brøndby IF har den 24. oktober ophævet samarbejdet med Henrik Jensen. I samme ombæring blev Aurelijus Skarbalius udnævnt til ny cheftræner, foreløbigt frem til 31. december Med venlig hilsen Brøndby IF Jan Lockhart Administrerende direktør Information Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jan Lockhart på telefon

3 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Hovedtal Nettoomsætning i alt Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Resultat af transferaktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst Resultat efter finansielle poster, men før transfer Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Værdipapirer Andre kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtigelser i alt Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) -17,7% -1,2% -16,7% -5,2% -16,9% Afkast af investeret kapital (ROIC) -1,3% -0,1% -3,5% -1,1% -4,7% Egenkapitalandel (soliditet) 65,7% 65,4% 65,7% 65,4% 64,7% Egenkapitalens forrentning (ROE) -2,4% -0,4% -6,7% -2,5% -8,8% Aktie- og udbyttenøgletal Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS), kr. -1,4-0,3-4,0-0,8-5,7 Udbytte pr. aktie à 20 kr Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) Børskurs pr. aktie à 20 kr Kurs/indre værdi (P/BV) 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010".

4 Side 4 af 13 Ledelsesberetning Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. juli 30. september 2011 (3. kvartal 2011): Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter Brøndby IF ) har i 3. kvartal 2011 haft en nedgang i nettoomsætningen til 38,5 mio. kr. (3. kvartal 2010: 51,8 mio. kr.), svarende til et fald på 25,6%. Dette skyldes et fald i indtægter fra sponsorer, faldende entré- og TV-indtægter samt et fald i F&B i forbindelse med efterårssæsonens kampe. Brøndby IF koncernens omkostninger er i samme periode faldet med 6,1% til 45,7 mio. kr. (3. kvartal 2010: 48,6 mio. kr.). Faldet skyldes primært færre eksterne omkostninger, dels færre salgs- og markedsføringsomkostninger samt færre omkostninger i forbindelse med Europa Cup kampe, da Brøndby IF kun har spillet én runde i Europa League kvalifikationen i 2011 mod to runder i Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat udgør for 3. kvartal ,1 mio. kr. (3. kvartal 2010: 3,2 mio. kr.). Resultat af transferaktiviteter udgør 0,2 mio. kr. i 3. kvartal 2011 mod -3,7 mio. kr. i 3. kvartal Det forbedrede transferresultat i 3. kvartal 2011 skyldes den tilpasning af truppen, der er foretaget i løbet af det seneste år, hvilket har reduceret afskrivningerne på spillertruppen væsentligt. Resultat før skat udgør et underskud på -8,2 mio. kr. i 3. kvartal 2011 mod -2,2 mio. kr. i 3. kvartal Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar 30. september 2011: Totalindkomstopgørelsen Brøndby IF s nettoomsætning udgør i årets første ni måneder 113,4 mio. kr. (138,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010), svarende til et fald på 18,2%. Indtægterne fra sponsorer er faldet med 33,7% i de første ni måneder af 2011 til 44,7 mio. kr. (67,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010), primært som følge af aftalen med KasiGroup om ophør af samarbejdet med udgangen af 2010, men de øvrige sponsorater er også faldet, dog i mindre grad. Desuden er entré- og TV-indtægter faldet med 15,8% til 27,2 mio. kr. (32,3 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Faldet skyldes primært de sportslige utilfredsstillende resultater i de seneste måneder, som har påvirket både indtægter fra TV, entré i Superligaen samt færre indtægter fra Europa Cuppen. Endvidere er omsætningen fra merchandise faldet med 27,7% til 5,0 mio. kr. (6,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Derimod bidrager Brøndby Food&Mind med en omsætningsvækst på 41,1% for årets første ni måneder til 14,6 mio. kr. (10,3 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Brøndby IF s samlede omkostninger er 128,6 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er et fald på 6,4% (137,3 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Af de samlede omkostninger er eksterne omkostninger 47,6 mio. kr. i årets første ni måneder (50,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010), hvilket er et fald på 5,2% i forhold til Dette fald skyldes primært færre

5 Side 5 af 13 omkostninger i forbindelse med Europa Cuppen grundet færre kampe i 2011 end i 2010, samt generelt færre salgs- og markedsføringsomkostninger. Personaleomkostninger har i årets første ni måneder været 66,9 mio. kr. (72,5 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010), hvilket er et fald på 7,8%. Faldet skyldes primært den tilpasning af spillertruppen, der har fundet sted i løbet af det sidste år, og at der i 1. kvartal 2010 blev hensat til fritstillede medarbejdere. Endelig er der brugt færre personaleomkostninger i administrationen, ligesom Amadeus Speciallægecenter lukkede ved udgangen af Brøndby IF s afskrivninger er faldet til 14,1 mio. kr. (14,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i årets første ni måneder et underskud på 15,2 mio. kr. (+ 1,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Resultat af transferaktiviteter udgør -3,2 mio. kr. i årets første ni måneder (-8,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Den positive udvikling i transferresultatet skyldes den tilpasning af spillertruppen, der har fundet sted i løbet af det sidste år, hvilket har reduceret afskrivningerne på spillertruppen væsentligt. Resultat før skat udgør et underskud på -22,7 mio. kr. i de første ni måneder af 2011 (-13,0 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2010). Balancen Egenkapitalen udgør pr. 30. september ,5 mio. kr. (31. december 2010: 366,1 mio. kr.). Faldet skyldes det negative resultat i de første ni måneder af De lang- og kortsigtede rentebærende forpligtigelser er faldet til 128,0 mio. kr. pr. 30. september 2011 (31. december 2010: 148,5 mio. kr.). Forventninger til 2011 Brøndby IF nedjusterer forventninger til årets resultat for 2011 til et underskud i niveauet 35 mio. kr. Nedjusteringen skyldes primært tre faktorer. For det første forventes den resterende del af Gildhøj Centret, som Brøndby IF ejer, ikke længere at blive solgt i Dernæst forventes der ikke længere at blive solgt yderligere spillere i 2011, som væsentligt vil påvirke resultatet i Endelig har den sportslige udvikling efter sommerferien, med den skuffende start på Superligasæsonen 2011/12, de manglende resultater i Europa League kvalifikationen, samt udskiftningen af det meste af trænerteamet haft en negativ indvirkning på resultatet for I behandlingen af klageskriftet fra Spillerforeningen vedrørende feriepengesagen er der ikke fremkommet nye oplysninger, som giver Brøndby IF anledning til at ændre ved tidligere udmeldinger. Brøndby IF har på baggrund af de dårlige regnskabsmæssige resultater besluttet at gennemføre en række omkostningsbesparende foranstaltninger for at styrke indtjeningen: Der vil blive gennemført en reduktion i bemandingen i administrationen, svarende til ca. 25% af medarbejderne i de administrative afdelinger. En række projekter som ikke direkte relaterer sig til Superligaholdet udsættes. I den sportslige afdeling forventes der besparelser på ca. 15% i løbet af 2012.

6 Side 6 af 13 Samlet forventes der i 2012 besparelser for ca. 20 mio. kr. Herudover forventes afskrivninger m.m. at blive reduceret med ca. 5 mio. kr. i løbet af Der foretages en række driftsmæssige optimeringer i både Brøndby IF og Brøndby Food&Mind A/S, herunder sammenlægning af en række funktioner, hvilket vil have en positiv påvirkning i løbet af På baggrund af ovenstående tiltag, forventes der et væsentligt forbedret resultat i 2012 i forhold til Indregnet i forventningerne til 2012 er følgende: Der forventes en slutplacering i top 6 i Superligaen i sæsonen 2011/2012. Der forventes en placering mellem de 3-4 bedste i Superligaen i efteråret Der er ikke indregnet Europa Cup deltagelse i Der er i 2012 ikke indregnet en gevinst ved salg af den del af Gildhøj Centret som Brøndby IF ejer. Der er ikke indregnet gevinst ved salg af spillere i 2012.

7 Side 7 af 13 Kommentarer til den sportslige udvikling Brøndby IF har i efterårssæsonens første 15 kampe i Superligaen opnået 3 sejre, 5 uafgjorte og 7 nederlag, hvilket giver Brøndby IF en utilfredsstillende placering som nr. 10 i Superligaen. I Europa League kvalifikationen tabte Brøndby IF skuffende i 3. kvalifikationsrunde mod SV Ried. Brøndby IF ændrede primo september på trænerteamet, således at Bent Christensen Arensøe blev ny assistenttræner, mens Ahron Thode blev ny fysisk træner. Oversigt over ændringer i A-truppen 1. januar november 2011 Tilgange: Afgange: Mikkel Thygesen FC Midtjylland Alexander Farnerud Young Boys Mathias Gehrt Egne rækker Stefan Gislason Lillestrøm SK Femi Ajilore FC Groningen (leje) Daniel Wass Benfica Oke Akpoveta Warri Wolves FC Pierre Kanstrup Brønshøj Dennis Rommedahl Olympiakos Ousman Jallow Caykur Rizespor Mikkel Bischoff Lyngby BK Remco van der Schaaf Burnley FC (retur, leje) Stephan Andersen Evian Thonon Gaillard FC Bruno Fressato Cardoso Corinthians Paranaense (retur, leje) Nicolaj Agger Djurgården (leje) Begivenheder efter delårsperiodens udløb Brøndby IF besluttede den 24. oktober at ophæve samarbejdet med Henrik Jensen. I samme ombæring blev Aurelijus Skarbalius udnævnt til ny cheftræner, foreløbigt frem til 31. december 2011.

8 Side 8 af 13 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2011 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Brøndby IF koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af Brøndby IF s aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Brøndby IF koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Brøndby IF s finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Brøndby IF står overfor. Direktion Jan Lockhart Administrerende direktør Bestyrelse Per Bjerregaard Benny Winther Finn Andersen Formand Næstformand Tommy Håkansson Bjarne Jensen Sten Lerche Johnny Nederskov Nielsen

9 Side 9 af 13 Totalindkomstopgørelse 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Indtægter Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostninger Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Omkostninger i alt Resultat før transferaktiviteter, fin. poster og skat Transferaktiviteter Resultat af transferaktiviteter Transferaktiviteter i alt Resultat før finansielle poster og skat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af ordinært resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S Minoritetsinteresser Anden totalindkomst: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) -1,4-0,3-4,0-1,6-5,7 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -1,4-0,3-4,0-1,6-5,7

10 Side 10 af 13 September September tkr AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Kontraktrettigheder, spillere Andre rettigheder Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

11 Side 11 af 13 Egenkapitalopgørelse Reserve Aktie- for sikrings- Overført Minoritetstkr. kapital transaktioner resultat I alt interesser I alt Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Årets resultat Totalindkomst i alt Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Årets resultat Totalindkomst i alt Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september

12 Side 12 af 13 Pengestrømsopgørelse 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Resultat før skat Regulering for ik k e-lik vide driftsposter m.v.: Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, indbetalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb/salg af materielle aktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Afdrag på gæld til kreditinstitutter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo Det er ikke alle pengestrømsopgørelsens poster der direkte kan udledes af rapportens øvrige afsnit.

13 Side 13 af 13 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2010, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2010 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af Brøndby IF s regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Nettoomsætning Entré-, TV- og præmieindtægter Indtægter fra sponsorer F&B og arrangementer m.v Udlejning erhvervsejendom m.v Merchandise m.v Brøndby Food&Mind Andre indtægter Nettoomsætning i alt

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 4. marts 2013 Side 1 af 2 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2012 Hermed offentliggøres årsrapport 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 side 1 af 1 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 19. marts 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 5/2010 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere