STUDIETURSFORSLAG Roskilde Kommunes Økonomiudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIETURSFORSLAG Roskilde Kommunes Økonomiudvalg"

Transkript

1 STUDIETURSFORSLAG Roskilde Kommunes Økonomiudvalg maj 2015

2 1. 2. Lancaster - Manchester - London Rotterdam - Delft - Utrecht FORANDRINGER SOM LEDETRÅD Byen, Campus og det liv der foregår her forandrer sig. Forandringer er ledetråden i vores samtid og forandringsprocesser påvirker både vores arbejds-, privatliv, vores hverdagsliv og vores sociale relationer. Forandringer har naturlige konsekvenser for campus udvikling og udviklingen af rummene på campus. Ligesom den måde vi bruger byens rum på og den adfærd vi har i den urbane situation forandres. Forandringerne finder sted både indenfor de sociale, de bymæssige, og de socio-rumlige felter. Derfor skal både byen, universitetet og virksomhederne indhente nødvendig viden fra internationale eksempler - og i fællesskab søge inspiration for fremtiden. 2

3 BAGGRUND FOR FORSLAG TIL STUDIETURE hvordan skal roskilde som universitetsby udvikles i fremtiden De udvalgte cases fordelt på studietur 1 og studietur 2 repræsenterer varierede campusområder, der er placeret i forskellige urbane og landskabelige kontekster. Samlet set illustrerer de udvalgte uddannelsesinstitutioner forskellige samarbejdsrelationer og muligheder for at integrere og styrke udvekslingen mellem by, erhverv og uddannelse. De udvalgte uddannelsesinstitutioner arbejder på forskellig vis i krydsfeltet mellem uddannelses-institution, det private erhvervsliv og byen som en del af deres kontinuerlige fremtidssikring i forhold til den tiltagende nationale og internationale konkurrencesituation, de alle befinder sig i. I det følgende beskrives kort den umiddelbare relevans for tur 1. til Lancaster/ Manchester/ London - og tur 2. Rotterdam, Delft og Utrecht, og dermed hvad den primære inspiration en bredt sammensat gruppe kan drage af denne tur. Organisation af turene. Hver tur sammensættes udover besøg på de pågældende universiteter, campusområder og byer af møder, rundvisninger og småseminarer, der tilgodeser dels interessen fra Byen, Universitet og forskerparkens side. Oplæg vil omfatte indlæg fra den omgivende by, fra forskningsklynger, fra direktion og ledelsen for undervisningen, udvikling, mv. I konkrete tilfælde, hvor der er gjort erfaringer med vækst og udviklingspotentialet i forholdet dels til samarbejdet by/viden og erhvervs-, og kulturliv, vil dette efter anbefalinger fra konkrete personer, blive adresseret. Begge studieture vil gennem seminarer, møder, rundvisninger og gerne interne workshops fokusere på læringen dels fra samarbejdet mellem by og universitet, by og erhvervsliv, universitet og erhvervsliv. Det videnslandskab som begge studieture repræsenterer vil styrke anerkendelsen af samarbejde, synergien mellem politikker og synligheden af de konkrete tiltag. Helle Juul, JUUL FROST ARKITEKTER A/S Studietursforslag - Roskilde kommunes økonomiudvalg - JUUL FROST Arkitekter

4 1. Lancaster Forslag tur - 3 dage med 2 overnatninger: Dag 1: Lancaster Dag 2: Lancaster - Manchester Dag 3: London Forslag 1: Konkret: Lancaster_Manchester_London Lancaster campus er beliggende 5 km fra Lancaster by, og dermed en tilsvarende situation som Roskilde, RUC og RISØ/ Risø Park. Lancaster campus er rig på sociale aktiviteter, da Lancaster Universitet med sin landskabelige placering adskilt for byen har været nødt til at tilgodese de behov, der knytter sig til de studerendes hverdag, i sin campusplanlægning. Den læring man kan tage med sig fra Lancaster er mangfoldigheden i programmer og hvordan disse, formelle som uformelle, kan være med til at skabe et diverst campusområde, hvorpå møder finder sted. Lancaster indeholder et væld af forskellige programmer, forretninger, kulturliv, boliger samt et incubatorhus for upstartvirksomheder, hvoromkring der nu bygges et udviklingsområde for konkrete samarbejdende virksomheder. Lancaster anses i den sammenhæng for et vellykket eksempel på hvordan et universitet har udviklet en egen campuskultur, der ikke konkurrerer med Lancaster, der ligger 5 km. væk, men der er skabt en synergi, der sikrer at de studerende føler behov for byen - og viceversa. Tendenser og fremtidsstrategier Lancaster har i 2007 offentliggjort en ny masterplan af McAslan og Partners, som i modsætning til 2002 masterplanen - der placerede nye bygninger udenfor campusområdet - forsøger at fortætte campusområdet inden for det oprindelige bebyggelsesfelt. Den nye strategi forstærker campusstrukturens rygrad og sociale samlingspunkter. Fokus flyttes altså tilbage på campus-anlæggets midte og væk fra yderområderne. Her er ikke blot tale om kosmetiske restaureringer, men derimod gennemgribende opgraderinger, der vil til gøre Lancasters universitet til et fleksibelt og omstillingsparat campusområde, der møder det 21. århundredes udfordringer. Manchester Universitet er helt byintegreret - en væsentlig del af byen. Udfordringen her har været at udvikle en selvforståelse af at være en universitetsby. Byen har udviklet sig ekstensivt med en række nye byrum, der trækker studenterlivet ud i byen. Turen foreslåes fortsætte til London med besøg på konkrete byintegrerede skoler/universitetsbyggerier som hver især vitaliserer nogle konkrete bysituationer, som har skabt vækst og udvikling. Turen repræsenterer fra campus til by til arkitektonisk ramme - og vil kunne inspirere til diskusioner om Byens rolle i forhold til udvikling af vidensmiljøer af forskellig karakter. 4Lancaster University - Charles Carter Building - John McAslan + Partners

5 Lancaster REJSEPLAN: Dag 1: 8.30 Afgang - København Lufthavn Ankomst - Manchester Lufthavn Rejsen tager ca. 1:55 min. Lancaster Manchester London København Minitaxi eller bus til Lancaster universitet. Indlogering, hotel på campus, lancaster House Hotel Afgang til campus Frokost på campus Rundvisning på campus Møde med folk i planlægningsafdelingen Evt. aften rundtur på campus Middag i Lancaster by. Lancaster Universitet - Campus kort Studietursforslag - Roskilde kommunes økonomiudvalg - JUUL FROST Arkitekter

6 Lancaster / Manchester Dag 2: Rundtur på enten Infolab 21 eller LEC og Institute for advandced studies (IAS) Minitaxi eller bus til Manchester Frokost i Manchester. Tjeck in på hotel i Manchester Rundtur på Manchester universitet - By-integreret universitet Middag i Manchester. 6

7 London Dag 3: 9.30 Tog til London Tjeck in på hotel i London. Minibus til City of West minister College Rundtur på City of Westminister College Frokost Central St. Martins College Minibus til Laban Dance Center Laban Dance Center Workshop og sandwich i London ca ca Hjemrejse med fly til Københavns Lufthavn Ankomst Københavns lufthavn City of Westminister Colllege London Arkitekt: SHL arkitekter Central St. Martins College Arkitekt: Stanton Williams, Planlægning: Allies and Morrison 2010 Laban Dance Center Arkitekt: Herzog DeMeuron 2003 Studietursforslag - Roskilde kommunes økonomiudvalg - JUUL FROST Arkitekter

8 2. Rotterdam: Forslag tur - 3 dage med 2 overnatninger: Dag 1: Rotterdam Dag 2: Delft Dag 3: Utrecht Studieturen til Holland starter optimalt i Rotterdam - ved besøg på Inholland, som er en business/handelshøjskole. Højskolen er placeret i Rotterdams nye vitale bydel Kop van Zuid tæt ved den vigtige Erasmusbro og repræsenetere dermed en attractor for et nyt udviklingsområde, og som understøtter en urban strategi om videreudviklingen af Kop van Zuid ( som er et interessant byudviklingsområde) - og føjer samtig et anstrøg af uddannelse til et mere urbant område. Bygningen reflekterer i høj grad denne bymæssige placering ved havnen og føjer sig roligt til de dynamiske omgivelser, beliggende ved en metrostation, et shoppingcenter og flere kulturelle tilbud. Samspil mellem læring og arkitektonisk udformning Det projektbaserede læringsmiljø kræver rum med en stor generalitet og fleksibilitet. Rummene er tilpasningsdygtige overfor den spontanitet og omskiftelighed, som arbejdsformen lægger op til, og der er plads til skiftende arbejdssituationer og forskellige møbleringer. Læringsrummene spænder vidt i karakter. Der er meget store og helt små rum med forskellig rumhøjde, åbenhed og kompleksitet. Rummene har vist sig at kunne skifte funktion, ligesom der er mulighed for at flytte vægge og ændre deres størrelse. Der er lagt stor vægt på at optimere anvendeligheden af alle arealer. Der er kun få gangarealer, som ikke samtidig kan møbleres og benyttes. Ved invielsen var der planlagt en gade I underetagen hvor hensigten var indflytning af små erhverv - dog nåede højskolens vækst og attraktivitet at overhale udviklingen indenom, hvorfor underetagerne er halvoffentlige programmer, der retter sig dels mod byen - dels mod de studerendes behov I forhold rejser, studier, legater, studiejob etc. TU Delft er beliggende et par km fra Delft, - universitetet har vækstet støt, hvilket har haft en positiv indflydelse på byens udvikling. Især Arkitektskolen, Biblioteket har haft positive indflydelse på oplvelsen af området - en såkaldt akupunkturstrategi, som har skabt en synergieffekt på andre Fakulteter og byen som helhed Turen videre til Utrecht udgøres af besøg både I byen og på campus. Universitetet er beliggende både I indre by og på Campusområdet, som udgøres af en række berømmede universitetsbyggerier, som på forskellig vis rækker ud mod omverdenen. Utrecht er både interessant som kulturby med mangfold af museer og en attraktiv bykerne. Det har været naturligt at udvikle universitetet både indenfor byens rammer som styrke dels infrastrukturen mellem by og campus - som den arkitektoniske attraktion på campus. 8 The why factory - MVRDV

9 Rotterdam: København Amsterdam Rotterdam REJSEPLAN: Dag 1: ca Udrejse - København Lufthavn Amsterdam ca Ankomst - Amsterdam Lufthavn Tog til Rotterdam Frokost INHolland Møde med relevante personer Utrecht Delft Rotterdam Minibus til Delft via OMA Kunsthal Middag i Delft Studietursforslag - Roskilde kommunes økonomiudvalg - JUUL FROST Arkitekter

10 Delft: Dag 2: 8.30 Minibus fra hotel til TU Delft 9.30 Mødetidspunkt TU Delt Graduate School of Architecture and the built Environment Faculty of architecture Rundtur på fakultetet. Læringsmiljøer Frokost på campus Møde med relevante personer Workshop Middag i Delft. Bibliotek TU Delft Arkitekt: Mecanoo 1997 Minibus tilbage til hotel i Delft. Geoscience Arkitekt: Jeanne Dekkers Architectuur 2008 Bibliotek TU Delft Arkitekt: Mecanoo

11 Utrecht: Dag 3: 8.30 Minibus fra hotel i Delft til Utrecht 9.30 Rundvisning Campus Frokost Læringsmiljøer i Utrecht Møde og rundvisning med relevante personer Rundvisning Educatorium Minibus til Amsterdam Hjemrejse med fly til Københavns Lufthavn Ankomst Københavns lufthavn Bibliotek Utrecht Arkitekt: Wiel Arets 2004 Fakultet for Økonomi og management Arkitekt: Mecanoo 1997 Educatorium Arkitekt: OMA 1997 Studietursforslag - Roskilde kommunes økonomiudvalg - JUUL FROST Arkitekter

12 REFSHALEVEJ KØBENHAVN K att. Helle Juul

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen FREMTIDENS CAMPUSOMRÅDER FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB ARBEJDSPAPIR Universitets- og Bygningsstyrelsen JUUL FROST arkitekter Rapporten er udarbejdet af: JUUL FROST By -, Bygnings

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet Baggrundsrapport Sebastian Horst & Morten Misfeldt (red.)

Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet Baggrundsrapport Sebastian Horst & Morten Misfeldt (red.) Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet Sebastian Horst & Morten Misfeldt (red.) Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet Fremtidens

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030

BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030 Oxford Research A/S 2013 BESKÆFTIGELSES- OG BOSÆTNINGS- PERSPEKTIVER FOR ODENSE I PERIODEN 2012-2030 Til Odense Kommune Forfatter: RLF Sidst gemt: 05-03-2013 10:26:00 Sidst udskrevet: 05-03-2013 10:26:00

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 0 Virksomhederne bag Om Oxford Research

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

DET 4. STADSRUM. værdibaseret stadsudvikling UNIVERSITETSHOLMEN SOM KUNDSKABSSTAD. Et forprojekt

DET 4. STADSRUM. værdibaseret stadsudvikling UNIVERSITETSHOLMEN SOM KUNDSKABSSTAD. Et forprojekt DET 4. STADSRUM UNIVERSITETSHOLMEN SOM KUNDSKABSSTAD Et forprojekt værdibaseret stadsudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE forord 3 1. intro marts 2010 5 2. SAMMEnfatninG: DET 4. STADSRUM OG VÆRDIBASERET STADSUDVIKLING

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011

PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011 PRRAMOPLÆG PRRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011 INDHOLD 1. INTRODTION FORORD INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde?

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

KULTURELT OG SOCIALT ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION. En kvalitativ undersøgelse af udviklingstendenser og kompetencebehov

KULTURELT OG SOCIALT ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION. En kvalitativ undersøgelse af udviklingstendenser og kompetencebehov KULTURELT OG SOCIALT ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION En kvalitativ undersøgelse af udviklingstendenser og kompetencebehov September 2014 Konsulentfirmaet NyX 1 Indhold I. INDLEDNING... 5 II. DEN BEGREBSMÆSSIGE

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Hvidbog : November 2010. KULTUR OG BYUDVIKLING Hvidbog fra NCN seminar i Aarhus November 2010 WWW.NORDICCITYNETWORK.COM

Hvidbog : November 2010. KULTUR OG BYUDVIKLING Hvidbog fra NCN seminar i Aarhus November 2010 WWW.NORDICCITYNETWORK.COM Hvidbog : November 2010 KULTUR OG BYUDVIKLING Hvidbog fra NCN seminar i Aarhus November 2010 WWW.NORDICCITYNETWORK.COM Chairman for Nordic City Network: Christer Larsson Urban planning director Malmö city

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere