(76).- "/n alb. hartkorn Anders Chr. Olsen 4 skp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(76).- "/n alb. hartkorn Anders Chr. Olsen 4 skp."

Transkript

1 Deraf Han fik den for 800 rigsd., fordi han selv flyttede bygningerne ud. I ejes gården af Hans JakobsenTommerup, og da er dens hartkorn reduceret til 2 tdr. 6 skp. 3 fj. 2¾a alb. hartkorn hedder ejeren Peder Andersen, og gården står nu i den nye matrikel for 2 tdr. 5 skp. 1 fj. 21/2 alb. hartkorn. En uhyre udstykning har fundet sted siden Peder Andersen efterfulgtes af Jens Pedersen. Denne igen af Hans Chr. Pedersen, som i 1929 endnu var ejer af gården. Hans eftermand er den nuværende ejer Holger Yndgård, som overtog gården Matr. nr. 34, Peder Andersen 7 cdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartkorn. Peder Andersen selv 2 tdr. 6 skp. 3 fj. 2½s alb. hartkorn. Jens Hansen, Måre, 1 cd. O skp. 1 fj.?/sa alb. hartkorn (70a). Conrad Tobiesen 6 skp. 1 fj. ¾a alb. hartkorn Rasmus Ovesen 6 skp. 1 fj. (76). "/n alb. hartkorn Anders Chr. Olsen 4 skp. (75). I fj. 2½s alb. hartkorn Rasmus Nielsen, Husar, 4 skp. O fj. (77). I"/o alb. hartkorn Maren Andersen, (74). Jens Henriksen, 3 skp. 2 fj. o alb. hartkorn Ole Ovesen, Villumstrup, 2 skp. 1 fj. (70b).!"/o alb. hartkorn (79). Matr. nr. 31. Havtorn. 59 år. Gården var en helgård, 7 Är Fæster: Niels Jørgensen, idr. 1 skp. O fj. 2¾a alb. hartk fik Niels Jørgensen»skøde på en gård udflyttet fra Refsvindinge,»Havtorn«kaldet«for 2300 rigsd. Allerede før 1816 har Niels Jorgensen udparcelleret ejendommen, så dens hartkorn er svundet ind til 3 tdr. 4 skp. 3 fj. 23/4 alb. hartkorn. Imellem 1822 og 1844 har sønnen Hans Nielsen overtaget glirden. Han afløses til sin tid af en søn, Jørgen Hansen, som dør ca Hans enke sælger gården ca til Peder Peders en, der er cier indtil 1942, da den nuværende ejer, Kaj Jensenkøbte gården. Matr. nr. 35, Hans Nielsen 7 tdr. 2 skp. O fj. 1¾a alb. hartkorn. I )eraf I lans Nielsen selv 3 tdr. 4 skp. 3 fj. 2½ alb. hartkorn (35). linud Nielsen 1 td. 4 skp. 3 fj. 23/4 alb. hartkorn (80). Væver Ole Andersen 3 skp. 3 fj. 2¾ alb. hartkorn (30b). Hans Andersen 3 sk p. 3 fi. 11/4 alb. hartkorn (30c). Hans Nielsen ny matr. 2 tdr. 6 skp. 3 fj. 2 alb. hartkorn. Matr. nr. 36. Sandhjergg ård. (Samposellegård). Ar livster: I lans Pedersen. Gården var en helgård, 7 tdr. 3

2 skp. 1 fj. O alb. harck får Hans Pedersen skøde på gården»udflyttet fra Refsvindinge kaldet»sampesellegård«. Hartkornet er nu 7 tdr. 2 skp. O fj. 12/12alb. hartkorn. Købesummen var 1900 rigsd. Endnu 1822 er gl. Hans Pedersen ejer af gården, men 1844 har hans søn, Knud Hansen overtaget den; han ejer den endnu Efter ham går gården vistnok ud af slægten og en række forskellige mænd har været i besiddelse af den. De nævnes her nogenlunde i rækkefølge: Lars P. Jensen, Ole Pedersen, Albert Larsen, Lars P. Knudsen indtil 1913, da Chr. Tofte købte gården og ejede den til sin død. Få år efter 1949 overtog en datter Annelise og hendes mand Nørgård Bjerg den gamle gård, der nu er helt ombygget og moderniseret. e 121

3 sof aga oc to.a th

4 MARKNAVNE I det gamle landbrugsarbejde har det sikkert haft betydning, at man kunne stedfæste de forskellige områder i vangene og deres kvalitet, ellers er de mange mærkelige ma.rknavnes opgave ret uforståelig. De fleste af disse er gået i glemmebogen, fordi de ingen praktisk betydning havde fra det øjeblik, hver mand fik s:in egen jord samlet på eet sted. En del af dissegamle stedbetegnelser hidsættes; de er dels taget fra udskiftningskortet og dels fra protokollen over strøgods fra Holekenhavn. Hedemarken. Røde agre, Sattens agre, Hedagre, Krogagre, Vester Ris, Ibecks agre, Aase agre, Høytyns agre, Villumstrup holm, Ore Krogs agre, Abild agre, Vendets agre, Tungelands agre, Sandbjergs agre, Bag Lyenskovs. agre, Hverkiærs agre, Fåsnage, Ved Steens led, Ring,e hut, Tofte agre, Lykke agre, Tøckeagre, Bjerretotten, Kalagre, Stilunds vien, Kirketveds agre, Vyels agre, Tyremosen, Aspe have, Stænkmosen, Bondens Kølle, Gåse holm. Ähjergsmarken. Vester agre, Krogagre, Trinde skovmose, Sønderbjerg agre, Langeholt, Ruet mose, Ebbe Kilde, Vester Ris agre, Kattegårdsa.gre, Trane krogen, Sprengery but, Sokitsbæk, Hals xble agre, Svansmål, Aabjerg hut, Skarnagre, Øster Ry, Tvilde agre, Lange øer, Lundeskovs mål, Pyle tofte, Skomagerhøj, Kukkerløkken, Rule banker, Kukkerlykkehøj, Hummels brinken, Birkemose hut, Røde hoved, Duunkjær, Store mål, Lille Svans, Skelbxks agre, Brydemose agre, Klakkemose 123

5 Bøgebjergsmarken. Ryhauge, østerskovs hut, Aalery, Nørtveds agre, Langebjergs agre, Havre agre, Tiende agre, Ny hauge, Bleg agre, Kielde Ry, Geers agre, Maglehøjs agre, Eskemose agre, Hyre hauge agre, Øster skov, Bøgehole, Præste banken, Bøgebjergs agre, Sandgravsagre. Der vil kunne findes ikke så få flere marknavne, de er stavede efter ordlyden efter alt at dømme under landmålerens arbejde, så der skal nogen fantasi og megen kendskab til det fynske sprog for at kunne tyde ordene. GÅRDNAVNE Matr. nr. 27a Moseg.ård, matr. nr. 14 Kirketvedgård, matr. nr. 35 Havtorngård, matr. nr. 33 Langomaegård, matr. nr. 18 Eskemosegärd, matr. nr. 4a Østerskovgård, matr. nr. 21a Halsæblegård, matr. nr. 29 Flademosegård, matr. nr. 28 Longgård, matr. nr. 37a Dastrupgård, matr. nr. 32c Maegård, matr. nr. 10 Kalvegård, matr. nr. 32a Äskovgård, matr. nr. 36 Sampesellegård, matr. nr. 34 Lynskovgård, matr. nr. Sa Ibeksgård, matr. nr. 31 Hedegård, matr. nr. 62 Havcornshus, matr. nr. 32d Forbedringslund, matr. nr. 65 Eskemosestedet, niatr. nr. 77 Lynskovstedet, matr. nr. 72 Stenhaugehus, ma.tr. nr. 25a Mosestedet, matr. nr. 26 Kragerupstedet, matr. nr. 70a Lyhnskovstedet, matr. nr. 67 Sibbendahlsboelsstedet, matr. nr. 83 Kjellerystedet, matr. nr. 32b Torneskiftestedet, matr. nr. Sc Äsehus, matr. nr. 17b K lakkemosehus, matr. nr. Sb Kallehaugehus, matr. nr. 30h Tornelandhus, matr. nr. 75 Marienlundhus, matr. nr. 27b Ans:eeplanhus, niatr. nr. 37b Sommerlyst, matr. nr. 90 Ny Rødstenshus, matr. nr. ]7c Østerrystedet. Meget få gamle gårdnavne er bevarede. Kun to af disse kan forfolges tilbage til 1688, det er Kallehaugegård matr. nr. 6 og Mosegård matr. nr. 27a. I)e ovennovnte navne er hentet fra en brandforsikringsprotokol fra lir Det er vel rimeligt at antage, at en del af disse ini v ne er gamle, det vil sige fra før udskiftningen, men en. del niiske Ut den største ylilingen. har sikkert deres oprindelse i forbindelse med

6 MAD OG DRIKKE Som afslutning på skildringen af udskiftningstiden hidsættes et uddrag af Gr. Begtrups beskrivelse fra 1806, afsnittet om mad og drikke på Nyborg egnen:»bondens daglige føde om vinteren er: Om sondagen: Udblødt, saltet kødsuppe med hvidkil på, eller melklumper og kødet til eftermad. Mandag: Byg eller boghvedegryns vælling og stegt flæsk. Tirsdag: Grønkål eller ærter kogt på saltet gåsekød eller flæsk; kødet til eftermad. Onsdag: Udblødt kødsuppe eller gåsekropsuppe med kødet til. Torsdag: Som om tirsdagen. Fredag: Grød eller kogemælk eller melpap, æble eller pæresuppe, såvel som bygsuppe med kirsebær, blommer eller kræger på. Til eftermad pandekager eller blot smør og brød. Lørdag: Ærter og flæsk eller sort suppe, eller også øllebrød, opplukket kød fra ugen med tør frugt på og med sirup og eddike. Morgenmad: Øllebrød med sild, eller en skive smør eller fedt til brødet. Midt på formiddagen og om eftermiddagen kl. 5, mellemmad, som bes.tåraf smørrebrød eller fedtebrød. Om aftenen: Gryngrød, eller bygmelsgrød, og til at dyppe i, mælk, most eller øl; derefter finker, lungemos, eller hvad anden eftermad kan haves, säsom kartofler med smør og peber til 125

7 Sommer og vinter er i henseende til morgen og mellemmad ens, undtagen om sommeren gives til smørrebrødet, som kaldes»smidemad«enten sød ost, skør ost, eller røget pølse også anclet kød. Af og til om sommeren fåes til middag: Vælling, klumpemælk, tykmælk med fløden på, skørost med mælk på og til eftermad æggepandekage, stegt flæsk, opplukket kød eller smørrebrød. Hele året drikkes dagligt øl; men i høsten gives gammelt øl, og til mellemmad om aftenen gives hele sommeren igennem til karlene hver et glas brændevin«.

8 REFSVINDINGE KIRKE Ethvert sogn, der ejer en gammel kirke, ejer en rig:dom af værdifulde historieminder. Ingen anden bygning, intet andet sted i sognet har som kirken været både centrum og ramme om beboernes fxilesliv i glæde og sorg. Her skal kun, af hensyn til pladsen, kort skitseres hvad selve bygningen og de sparsomme skriftlige kilder fortæller. Kirken er opført en gang imellem år , i romansk stil af tilhugne kampestenskvadre, kullet og med halvrund apsis, ) to vinduer i hver side af skibet, samt tre i alt i kor og apsis. Der har oprindelig været både syddør og norddør, ved en af disse var granitdøbefonten anbragt, for at symbolisere, at dåben var indgangen til menighedens liv. Alteret har været et stenbord, hvorpå der stod et trækors. Kirken er indviet til helgenen S t.dionysius. Der har vistnok ingen sidealtre været. I unionstiden er den store ombygning foretaget. I hundredåret indbygges hvælvingerne, koret forlænges mod øst, og det svære vesttårn bygges; om alt dette er sket på een gang, kan ikke siges bestemt. Heller ikke kan der fortælles noget som helst om, hvem eller hvilke der har bygget kirken eller stået for ombygningen. Et er sikkert, det har været folk, der kunne deres håndværk, hvad der tydelgt kom for dagen under den store reparation i Det viste l Idhypidag mod ost fra koret. 127

9 *.. y,:: 128

10 sig nemlig, at trykket fra hvælvingerne gik lodret ned i bærepillerne, ikke på noget punkt har de presset på ydermurene. Når disse alligevel var skredet noget ud for oven, skyldtes det begravelser umiddelbart udenfor tæt indtil sokkelstenene. Da biskop JakobMadsen i 1589 visiterede Refsvindinge kirke og menighed, tegnede han i sin visitatsbog en lille skitse på fri hånd af kirken. På denne tegning ses, at der endnu intet våbenhus var tilbygget. Alterbordet af sten forsvandt også i tidens. løb og erstattedes med et af træ, hvorpå der anbragtes et såkaldt alterskab med to fløje, der ved højtiderne sloges op, så de udskårne, forgyldtebilleder kunne stråle i glansen fra lysene. Den nidkære biskop var meget vred på de katolske altertavler, hvor han traf dem, den i Refsvindinge kirke kalder han»en forgiftig tavle: Jomfru Maria og gamle Gud ved venstre side, på fløjene 12 apostle og 4 bisper«. Men han fortæller videre, at kirken har»2 passelige klokker, døbefonden i vesterenden nede i tårnet, 1 skab, smuk, liden degnestol og skriftestol«. Endvidere bemærker han, at der er stole oppe i koret, og 2 messing lysestager, samt en god kirkelade. Det ser ud til, at kirken har været ret vel forsynet med alt, hvad der hørte til i de tider. En ejendommelighed ved kirkebygningen her som ved f'lere andre er, at skibets bredde ikke er ens i vest og øst, men smalner stærkt hen imod koret. Omkring år 1600 tilbygges. våbenhuset og de svungne gavlprydelser i renæss.ancestil opsættes. Sids.tnævnte tidsangivelse bygger fornemmelig på følgende: I en regnskabsbog fra 1577 over kirkens ejendom findes en opgørelse over oplag af sten, bly og kalk for en årrække. Är 1598 er der 14 skippund bly og 3000 mursten. År 1600 er der 5 skippund bly og 5000 mursten, desuden 6 læster kalk. (1 lost = 12 tdr.). Ar 1601 er der 5 skippund bly og 5000 mursten, 6 læster kalk. Är 1602 er 1000 mursten hos JensWiborg i Nyborg ikke brugt. Biskop Jacob Madsen visiterede kirken igen tredje gang 1598 og bemærker:»de bygget på muren«. Endelig er skiftegangen i våbenhusets mur»moderne«trods munkostenene: F,t skifte bindere og et skifte løbere. Inde i kirken sker der også store forandringer. Den»forgiftige«129

jordtilliggende på 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud

jordtilliggende på 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud - x. ÆBLE MØLLE Æble mølle var i 1667 og 1701 en selvejermølle, veom aparte beta- 1er sin skat på amtsstuen«. Imellem 1701 og 1771 overgår møllen sorn fæste under Ørbæklunde. Den var kun en lille mølle

Læs mere

kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup.

kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup. hy udflyttet, Eskemose kaldet, beliggendei Refsvindinge sogn, stående for hartk. 6 tdr. 7 skp. 12/12alb., så som han i dag haver betalt mig den accorderede købesum med 2000 rigsd.«. Seren Hillerup. Matr.

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN Sats og tryk: HEUREKA, Vestervig. Papir: 90 g. MultiCopy fra HAVREHOLM. Omslag 110 g. PALADIN fra

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Gårde og ejendomme i Kjelstrup

Gårde og ejendomme i Kjelstrup Gårde og ejendomme i Kjelstrup Kjelstrup efter matriklen 1840 Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 3 1999 1 Gårde og ejendomme i Kjelstrup. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Hvad er Lindholm Høje?

Hvad er Lindholm Høje? Hvad er Lindholm Høje? 1 Lindholm Høje ligger på et højde drag ved Nørresundby med udsigt ud over Limfjorden og Aalborg. Her er et stort og sjældent oldtids minde fra jernalderen og vikingetiden år 400-1100.

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999 INDHOLD: Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen En bondedreng kommer til byen - af Johannes Sørensen Oudrup

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Læs om : Redaktionsgruppen :

Læs om : Redaktionsgruppen : Nummer 9 3. Årgang Oktober 2000 LÆS OM : Bryllup, Hestehandel, Malmhøj, Mausing mølle, Kina, Kirkenyt, Korpslejr, Skolen, Cirkus, Bydam, Vognmand, Kaniner, Mit liv, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om :

Læs mere

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder Pastor Lose og andre kilder Den mest detaljerede kilde til Otterup kirkes ældre historie er Pastor E.V. Loses Historiske fortællinger, Skeby og Otterup Sogne og til dels deres nærmeste omegn især i ældre

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Tvis kirke 1886-2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Læs mere