Ehab Galal (ed.): Arab TV- Audiences. Negotiating Religion and Identity. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ehab Galal (ed.): Arab TV- Audiences. Negotiating Religion and Identity. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014."

Transkript

1 109 Ehab Galal (ed.): Arab TV- Audiences. Negotiating Religion and Identity. Frankfurt am Main: Peter Lang, In the wake of the Arab uprisings many praised the social media for their decisive role in the uprisings. Others argued that it was the impact of satellite channels over decades which finally led to democratization. While all these accounts certainly have a degree of validity they also have shortcomings. First, these studies take for granted that the technology that would allow a free flow of information in the social media is in place. But as a recent report from the World Bank (2014) points out there are important gaps within countries exacerbating the (digital) divide between rural and urban areas. Second, much of the media studies related to the Middle East and North Africa (MENA) until now are mediacentric and tend to focus on the political economy of the satellite channels or their possible contribution to a democratization process. Third, and maybe most importantly, very little attention has been paid to how the Arab audiences actually use the satellite media and what sense they make of the programs. It is this gap in media studies and, more specific, studies of religious programming related to an Arab context that the book Arab TV- Audiences. Negotiating Religion and Identity fills. After a thorough review of the development of Arab satellite channels and a useful grouping of the various religious programmes Galal elegantly arrives at the presentation of the main question examined in the book: who are the Arab audiences?, and How do they navigate and make sense of the abundance of symbolic resources offered by the diverse range of competing programmes and genres. These questions are addressed in six very different but yet complementing chapters presenting aspects of mediated religion as it is transnationally and globally practiced and consumed by Arab-speaking audiences (p. 7). The first chapter by Galal himself examines the construction, negotiation and rejection of religious identity and practises based on media ethnography carried out in Copenhagen, London and Cairo. The methodological approach is in itself refreshing in MENA studies as Galal lets the interviewees express their opinion through the use of direct quotes. Galal concludes that satellite programmes are perceived both as a protector of tradition and as a basis for making up one s own mind about religious issues (p. 43). Chapter 2 and 4 focus on Arab audiences outside an Arab geographic context: Khalil Rinnawi analyses Arab audiences in Berlin while Noah Mellor s

2 110 Journal of Islamic Research, Vol. 9, Issue 1, 2015 interviewees are based in London. Rinnawi discusses what he labels a back to Islam through media consumption and concludes that the elder generation experiences a practical back to Islam while the younger generation focus more on emotional aspects. In the same vein Mellor discover a generational difference in the use and perception of religious media and its contribution to a reproduction of the cultural identity of the second generation Arabs in London. Chapter 3 by Ratiba Hadj-Moussa follows up on the theme of belonging but does so in a Maghrebi context. As Galal Hadj- Moussa applies a media-ethnographic approach. The understudied issue of connexion to a broader Arab context and identity by the Maghrebis is her focus, and she concludes that Arab satellites television reaffirms Maghrebi audiences affiliation to their Arabic roots and culture (p. 90). Chapter 5 and 6 shift religious focus and analyses Copts use of religious media. Vivian Ibrahim explores the perception by Copts in the US and in the Great Britain of an Egyptian Ramadan series introducing viewers to the Muslim Brotherhood. Her analysis demonstrates that the US audience, who has lived longer outside Egypt than the British, is more likely to be critical to the series argument of a co-existence between Copts and Muslims. Lise Galal analyses how Copts use public imaginaries in negotiating identity and belonging (p. 131) with a point of departure in two films. She discusses the hegemonic discourse presented by the Egyptian state television celebrating a diverse but unified people vis-à-vis the liberalization of media, which led to a new negotiation of diversity and power of definition. Like Lise Galal all authors demonstrate that changes were underway long before the popular uprisings in and that it is possible to gain insight into slow changes and feelings of lived lives, identity and belonging which were among others driving factors behind the uprisings. As the book clearly demonstrates such insights can stand out through the use of interviews with audiences and through mediaethnography. In this way the book can be of inspiration for future and much needed studies of audiences, people, identity, belonging, the role and perception of religion, slow changes over time and lived lives in an Arab context. By Dr. Rikke Hostrup Haugbølle Ph.D, Middle East Studies.

3 111 Averröes fodspor: Samtalen mellem religion og filosofi Den afgørende diskurs Faṣl- al-maqāl Oversat med indledning og noter af Saer el-jaichi og Joshua A. Sahib. Forlaget Gramma. 2. reviderede udgave. Kbh, Bogen I Averröes fodspor: Samtalen mellem religion og filosofi Den afgørende diskurs Faşl- al-maqāl, (herefter DaD) der er oversat og kommenteret af Saer el-jaichi og Joshua A. Sahib (herefter J&S) omhandler den muslimsk-andalusiske filosof Averröes ( ) opfattelse af forholdet imellem filosofi og religion, særlig således som denne opfattelse kommer til udtryk i DaD (fra cirka 1179). Averröes er i den vestlige filosofihistorie primært kendt som den førende kommentator af Aristoteles værker i middelalderen. Han er imidlertid også en stor muslimsk tænker, der bl.a. er kendt for sit omfattende modsvar til Al-Ghazalis indflydelsesrige kritik af filosofferne i den muslimske idehistorie. Dette forhold belyses da også i denne udgivelse, der imidlertid også mere generelt vedrører spørgsmålet om, hvordan man kan og bør opfatte forholdet imellem koraneksegese og filosofi. J&S præsenter denne problemstilling på en måde, som giver, hvad man måske kunne kalde en dobbeltåbning af forholdet imellem religion og filosofi, idet deres kommentarer både åbner op for en forståelse af filosofiske udfordringer i Islams idehistorie og samtidig gør dette på en måde, der også åbner for en bredere diskussion af spørgsmålet om forholdet imellem religion og filosofi. Udgivelsen består af tre hoveddele. Første del, som er den største, består af 5 kapitler. Den giver en introduktion på cirka 100 sider til den idehistoriske og systematiske baggrund for Averröes s tekst. Anden del består af kapitel 6, den arabiske tekst til DaD, der fylder cirka 60 sider, medens tredje del, kapitel 7, er en kommenteret dansk oversættelse af den arabiske tekst, som ligeledes fylder omkring 60 sider. Da den arabiske tekst er skrevet med noget større typer end den danske oversættelser, er der god plads til en omfattende kommentering af teksten i den danske oversættelse af DaD. Der er derudover en kort indledning og en bibliografi. Averröes var ikke blot filosof, men også dommer og jurist, og det er i denne sammenhæng, at man skal se det forhold, at tekstens indhold udtrykkes som en juridisk fatwa, altså en religiøs hensigtserklæring om, hvorvidt det er legitimt at beskæftige sig med filosofi ud fra et koransk synspunkt (s9). Indledningsvis slår forfatterne fast, at Averröes svar på dette spørgsmål kort sagt er, at ikke alene er det legitimt, men at det er en pligt for den religiøse lærde at

4 112 Journal of Islamic Research, Vol. 9, Issue 1, 2015 sætte sig ind i logik og filosofi. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan koraneksegese og filosofisk tænkning er stillet over for hinanden. Nøglen til at forstå Averröes svar på dette spørgsmål findes i hans opfattelse af koranen som et flertydigt guddommeligt udsagn, der ud over et bogstaveligt lag også opererer med to yderligere betydningslag. Averröes finder belæg for dette i Sura 16:125, der i J&Ss danske oversættelse af 19 i Averröes tekst lyder Kald til din Herres vej med visdom (alhikma) og god formaning (al-maw ida alhasana), og argumenter med dem på den mest hensigtsmæssige måde wa ğādilhum billatī hiya ahsan). Det interessante ved dette vers er, dels at Averröes mener, at det forener stor informativ kraft med et skær af det indlysende [ ] (s12) (og dermed forståeligt på alle niveauer), og dels at han knytter det sammen med tre typer af argumentation, som han finder i Aristoteles logiske og sprogfilosofiske værker. Det vil sige at god formaning i ovenstående citat ses som knyttet til retorikken, der vedrører den billedmæssige argumentationsform, som forstås af alle; den mest hensigtsmæssige måde ses som knyttet til dialektikkens argumentationsform, der på forskellig vis hævder at nå frem til sikkerhed på baggrund af alment accepteret meninger inden for et givet fortolkningsfællesskab, medens visdom, der er forbeholdt de få, bliver knyttet sammen med begrebet om filosofi, som er tæt forbundet med demonstrativ argumentation. Med denne pointe i baghovedet kan vi nu vende os til del1, der som sagt består af 5 kapitler, der giver en fin og omfattende baggrundsindføring til DaD. De første to kapitler er idehistoriske kapitler, medens de tre næste kapitler er systematisk-filosofiske oversigtskapitler over Averröes kommentarer til netop de af Aristoteles logiske og sprogfilosofiske værker, der præsenterer de tre argumentationsformer, og som derfor så at sige indeholder den argumentationsteoretiske baggrund for DaD. J&S giver i kapitel 1 en kort generel introduktion til filosofiens fødsel i den arabiske verden. Der redegøres her for spændinger imellem på den ene side den rationalistiske Muʿtazila-teologi og indoptagelse af den græske filosofi, som gik under navnet falsafah; og så på den anden side, den del af den teologiske Kalām-tradition, der udgik fra al-ašʿarī; der blev her særlig lagt vægt på efterlevelse af hadith traditionen, samtidig med at man var skeptisk over for brug af rationelle argumenter, som dem Muʿtazila stod for. Dette betyder også, at man i den al-ašʿarī inspirerede teologi i forhold til den religiøs-juridiske tænkning efterhånden begynder at betone analogiargumenter snarere end deduktive argumenter, hvilket igen fører til en adskillelse af den demonstrative videnskab og den religiøse videnskab. Denne

5 113 teologiske position bliver efterhånden toneangivende (inden for Sunnī-islam), og det bliver bl.a. derfor vigtigt som modsvar til denne udvikling i falsafah at genforene islams budskab og filosofien. Således peger for eksempel al-farabi på, at retorikkens billedsprog kan spille en betydningsfuld rolle i forhold til at overbevise dem, der ikke forstår en mere videnskabelig demonstrativ argumentationsform, uden dog at disse to argumentationsformer kommer i modstrid med hinanden. Der gøres endvidere rede for den spaltning af falsafah, der sker, da Avicenna (Ibn Sīnā) introducerer hvad J&S kalder en mere hermeneutisk tilgang til Aristoteles. Dette fører til skellet imellem peripatetikere som al-kindī og al- Farābī, der så Aristoteles som en ubetinget autoritet og den østlige filosofi, som startede med Avicenna, og som for en stund blev den dominerende. Forholdet til Aristoteles er hos Avicenna mere fortolkende end den for eksempel er hos al-kindī, og man kan derfor egentlig tale om to forskellige gengivelser/fortolkninger af Aristoteles i falsafah. I kapitel 2 behandles den specifikt andalusiske kontekst Averröes skriver i, samtidig med at vi får en indføring i Averröes forhold til al-ġazālī, der er den tænker, næst efter Aristoteles, som Averröes forholder sig mest til. Kapitlet indledes med en kort præsentation af nogle andalusiske tænkere, særlig Avempaces, som foregriber nogle temaer i Averröes tænkning. Herefter følger et mere politisk-idehistorisk afsnit, hvor en central punkt er redegørelsen for, hvorfor Averröes under mohade-kaliffen Abu Yaʿqūb gives mulighed for at beskæftige sig med Aristoteles i et dynasti, hvis grundlægger Ibn Tumart var stærkt inspireret af al-ġazālīs forsoning imellem sufi-mystik og teologi. Denne forsoning indebar nemlig samtidig et stærkt kritisk syn på falsafah, særlig således som den kommer til udtryk i Avicennas tænkning. J&S gør her indgående rede for, hvordan Averröes egen tænkning indeholder tre anliggender 1) et opgør med al-ġazālīinspireret mystik, 2) rehabiliteringen af Aristoteles metafysik, som erstatning for den traditionelle islamiske teologi og 3) tilbagevisning af den Avicenna-inspireret Aristoteles-reception (s47). Disse tre punkter hænger internt sammen al- Ġazālīs kritik af filosofien skyldes ifølge Averröes, at han følger Avicenna og ikke Aristoteles selv. Averröes kan derfor kritisere Avicenna og hans kritiker al- Ġazālī for begge at fejlrepræsentere filosofien og dens forhold til åbenbaringen. De er ikke, som al-ġazālī hævder, i modstrid med hinanden, men udtrykker i stedet den samme sandhed fra forskellige vinkler. Kapitlet afsluttes med en oversigt over og diskussion af den moderne Averröes reception, hvor der også gøres rede for Averröes parafraserende måde at kommentere

6 114 Journal of Islamic Research, Vol. 9, Issue 1, 2015 Aristoteles på i de korte kommentartekster. Man kan i de efterfølgende kapitler 3, 4 og 5 så ved selvsyn netop se eksempler på, hvorledes Averröes kommenterer Aristoteles. Disse kapitler vedrører som sagt diverse oversigter over Averröes kommentarer til nogle af Aristoteles sprogfilosofiske og logiske tekster, nemlig tekster som Averröes vil mene direkte kan relatere til hans fortolkning af Ṣūra 16:125 angivet ovenfor. Mere specifikt drejer det sig om Retorikken og Poetikken, (der jo altså så vedrører formaning ), Topiken (der så vedrører dialektikkens hensigtsmæssige argumentation ) og endelig kommentarerne til Aristoteles skrift om Posterior analytik, der omhandler udsagn, der kan demonstreres at være sande. På trods af at disse tekster ikke i sig selv umiddelbart vedrører hovedspørgsmålet, altså forholdet imellem filosofi og koranen, så er gennemgangen af dem relevant både som en generel forberedelse til Dad og på det mere specifikke niveau, idet forfatterne her påpeger, at iğmāʿ (altså det at etablere konsensus, der traditionelt har at gøre med alment gældende synspunkter, der vedrører religiøse og juridiske vedtægter) ifølge Averröes bliver tæt forbundet med retorikken og dialektikken. Det betyder at konsensus ikke har karakter af demonstrative sandhed, et forhold, der også tematiseres i Dad. Kapitel 6 og 7 er så selve teksten til Dad på henholdsvis arabisk og dansk, hvor der til sidstnævnte er givet udførlige kommentarer. Dad består af 95 paragraffer og er opdelt i tre hoveddele, samtalen mellem loven og filosofien, fortolkningens bestemmelser og bevisførelsens metoder, og sluttes af med et appendiks om den Guddommelige viden. J&S har inddelt disse 95 paragraffer i 27 afsnit, hvor hvert afsnit starter med en tekst, der kort beskriver det pågældende afsnits indhold. Temaerne i teksten er bl.a. nødvendigheden af at lære af også ikke-muslimers videnskabelige filosofiske arv, forholdet imellem forskellige måder at nå frem til den samme sandhed, herunder særlig vigtigheden af skriften (koranens) måder at bruge dialektiske og retoriske argumenter som en mere folkelig måde at viderebringe viden til offentligheden på, hvor den demonstrative argumentationsform er noget vanskeligere at forstå og derfor har et mere esoterisk præg. Averröes diskuterer også det, han ser som al-ġazālīs misforståelser af forhold i falsafah og den græske filosofi. Endelig er det værd at nævne, at J&S også på fin vis gør rede for, hvorledes centrale kategorier som analogislutning, qiyās ( 22), konsensus iğmāʿ ( 28) og omhyggelig tænkning iğtihād ( 43), igennem Averröes opfattelse af forholdet imellem koranen og filosofien på forskellig vis forskyder en mere juridisk

7 115 tænkemåde i retning af en mere filosofisk orientering på en måde, der har potentielt vidtgående implikationer. Samlet set må man sige, at J&S giver en glimrede indføring i en kompleks tekst. Fremstillingen bærer præg af, at forfatterne har et indgående kendskab til ikke blot Averröes tænkning, men også den moderne receptionshistorie, der ikke blot fremstilles, men også diskuteres på kvalificeret og selvstændig vis. Forfatterne har endvidere også nogle få men velvalgte kritiske kommentar til den måde, den muslimske filosofihistorie også mere generelt er blevet fremstillet på i oversigtsværker over vestlig filosofihistorie. De kommer i denne sammenhæng i noterne også løbende ind på nogle af de nyere alternative læsninger af den muslimske filosofihistorie hos for eksempel Moḥammad Arkoun og særlig Moḥammad al-ğābirī. Forfatterne har også fortaget hensigtsmæssige afgrænsninger af materialet. For eksempel er det af omfangsmæssige grunde et fornuftigt fravalg ikke at gå nærmere ind på Averröes forhold til Avicenna. Der gås heller ikke dybere ind på andre opfattelser af ḥikma, visdom, således som denne udfoldes efter Avicenna i den østlige filosofi hos for eksempel Suhrawardi, eller i udviklingen af sufi-tænkningen i Andalusien efter Averröes hos for eksempel den andalusiske tænker ibn al- ʿArabī. Disse ting kunne være interessante at få udfoldet, men vil sprænge rammen for fremstillingen af Dad. Man kan kun anbefale de to forfattere at forsætte dette arbejde med at præsentere centrale muslimske filosofiske tekster på samme høje niveau som denne udgivelse. Og til læseren af denne anmeldelse: hvad enten han eller hun er interesseret i forholdet imellem tro og fornuft i Islams idehistorie, eller mere generelt er filosofisk interesseret i at afdække forholdet imellem religion og filosofi eller simpelt hen i al almindelighed er interesseret i filosofisk refleksion på højt niveau: denne udgivelse er stærkt anbefalelsesværdig! By Dr. Jesper Garsdal, ph.d. i filosofi med speciale i Hegels religionsfilosofi.

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar.

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar. Årsplan 2015/2016 6. klasse We ll still be speaking English in class. Students build confidence in their language abilities through a strong emphasis on discussion, dialogue, listening and questioning

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Technology & Modernity

Technology & Modernity Technology & Modernity Samspillet mellem teknologi og samfund Fornuft & frihed - Life, liberty and the pursuit of happiness Rationalitet & Maskiner Fremskridt Æstetik End of history De moderne De umoderne

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere