PERSONLIGE VÆRNEMIDLER2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONLIGE VÆRNEMIDLER2013"

Transkript

1 PERSONLIGE EMIDLER2013

2 PERSONLIGE EMIDLER Læse mere her < Find hurtig hjælp til din branche. Tryk på din branche. Ejendomsfunktionær Fængsels- og vagtpersonale Rengøringspersonale Vaskeri Køkkenpersonale Frisør

3 Ejendomsfunktionær Tryk på værnemiddel. ØJEN Illu EDRÆTS HANDSKER HANDSKER ØRE ØRE ØRE ØJEN ØJEN FODTØJ FODTØJ FODTØJ N ÅNDEDRÆTS ARBEJDS HANDSKER ARBEJDS HJELM ØRE HJELM ÅNDEDRÆTS ØJEN ÅNDEDRÆTS HANDSKER FODTØJ HANDSKER ØRE ØRE ØJEN ØJEN FODTØJ FODTØJ DRAGT DRAGT BEJDS RAGT HJELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ < Tilbage til oversigt Ejendomsfunktionær

4 Handsker Vælg en handske. Kemi og biologi EDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Stikhæmmende og skærefast EDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær

5 ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Handsker Kemi og biologi. Handsker skal beskytte mod hudkontakt med rengøringsmidler, benzin- og olieprodukter, kemikalier og rensevæsker, bekæmpelsesmidler samt biologisk materiale. Handsker, der skal beskytte mod kemikalier, skal være lavet af gummi- eller plastmaterialer og fås i forskellige tykkelser med varierende beskyttelsesevne. Handsker er lavet af nitrilgummi, latex (naturgummi) eller vinyl (PVC). Pudderfri engangshandsker af nitrilgummi yder den bedste beskyttelse. Handsken har en god holdbarhed, styrke og beskyttelsesevne overfor kemikalier og mikroorganismer samt gode elastiske og mekaniske egenskaber. For hjælp til valg af handske scan koden. Handsker skal benyttes i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, hvor der er risiko for at komme i kontakt med kemiske stoffer, der kan virke ætsende, irriterende eller affedte huden. Det gælder ved brug af sprøjtemidler, vedligeholdelsesopgaver og reparationer, hvori der indgår benzin, olieprodukter, rensemidler, smøremidler og andre kemikalier. Det samme gør sig gældende, hvis der udføres arbejdsfunktioner omkring håndtering af dagrenovation, hvor der er risiko for at komme i kontakt med biologisk materiale, der kan medføre hudirritationer og/eller overføre smitte. Handsken skal være komfortabel at have på og sidde godt på hånden. Den må ikke være for lille, så der er steder, hvor den strammer eller for stor, så der er risiko for, at den falder af. Handsken skal være ny, hel, ren og tør inden i. Handsken skal udskiftes, før gennembrudstiden nås. Udskift handsken, hvis den får rifter eller brud, og når arbejdsopgaven er afsluttet. Handsker af latex indeholder nogle allergifremkaldende proteiner, der kan medføre udvikling af allergi. Éngangshandsken skal kasseres efter brug. Flergangshandsker rengøres grundigt efter brug. Handsker skal opbevares, så de ikke bliver forurenede gerne i et skab, der er tørt, mørkt og beskytter imod sollys. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. En bomuldshandske inde under flergangshandsken hjælper til med at bevare en normal fugtighed på hænderne. Den fjerner sved og øger pasformen. Ringe, armbånd og ur tages af, inden handsken tages på. Brug en fed creme uden parfume og farvestoffer på hele hånden. Den kan medvirke til at reparere og gendanne huden, hvis den er udtørret, klør eller sprækker. Det er vigtigt, at cremen er tørret ind i huden, før handsken påføres, så undgå creme lige før handsken tages på. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

6 ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Handsker Stikhæmmende og skærefast. Handsken benyttes til stikkende og skærende genstande og mulig risiko for overførsel af smitte. Stikhæmmende og skærefaste handsker kan f.eks. være fremstillet af et syntetisk materiale eller læder kombineret med naturfibermateriale (kevlar) eller andet skærefast eller stikhæmmende materiale, der kan være endnu stærkere end kevlar. For hjælp til valg af handske scan koden. Handsken benyttes under udførelsen af arbejdsopgaver/-funktioner, hvor der er risiko for at skære eller stikke sig. Det gælder f.eks. ved håndtering/ opsamling af brugte kanyler under vedligehold af grønne områder, gårdmiljøer og opsamling af knust glas. ligeledes ved håndtering af dagrenovation, der kan indeholde stikkende og skærende genstande. Handsker kan også benyttes ved håndtering barkflis, der kan indeholde svampemateriale, der kan give udslet på ikke beskyttede områder. Handsken skal være smidig og komfortabel at have på og sidde godt på hånden. Den må ikke være for lille, så der er steder, hvor den strammer eller for stor, så der er risiko for, at den falder af. Handsken skal være, hel, ren og tør inden i. Handsken skal være hel og ren og må ikke have nogen skader. Stikhæmmende og skærefaste handsker skal opbevares, så de ikke bliver forurenede. Flergangshandsker er personlige og må ikke deles. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Ingen supplerende Ringe, armbånd og ur tages af, inden handsken tages på. Det er vigtigt med en god håndhygiejne, så husk håndvask efter brug af handsken. Brug en fed creme uden parfume og farvestoffer på hele hånden. Den kan medvirke til at reparere og gendanne huden, hvis den er udtørret, klør eller sprækker. Det er vigtigt, at cremen er tørret ind i huden, før handsken påføres, så undgå creme lige før handsken tages på. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

7 Ejendomsfunktionær Øjenværn. Kemi og biologi E ØJEN FODTØJ Partikler og genstande E ØJEN FODTØJ < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær

8 ØRE ØJEN FODTØJ Øjenværn Kemi og biologi. Øjenværn skal yde sprøjt, stænk og dråber fra rengøringsmidler, benzin- og olieprodukter, kemikalier og rensevæsker, bekæmpelsesmidler samt partikler fra biologisk materiale, der kan udgøre en smitterisiko ved kontakt med øjets slimhinder og/eller dele af ansigtet. En almindelig værnebrille (stelbrille) eller en kapselbrille, der slutter tæt til ansigtet og beskytter øjne og øjenomgivelser, er de bedst egnede. Alle øjenværn skal opfylde en række basale krav til synsfelt, optisk kvalitet og robusthed. For hjælp til valg af øjenværn scan koden. Øjenværn skal benyttes ved udførelsen af arbejdsfunktioner, hvor der er risiko for at blive udsat for sprøjt, stænk, dråber og partikler, der kan irritere øjnene. Det gælder ved brug af sprøjtemidler, vedligeholdelsesopgaver og reparationer, hvori der indgår benzin, olieprodukter, rensemidler og andre kemikalier. Det samme gør sig gældende ved håndtering af barkflis og dagrenovation, der kan rumme biologisk materiale, der kan genere øjnene. Hold fokus på komfort og design, så øjenværnet passer til ansigtets form og begrænser synsfeltet mindst muligt. Øjenværnet må ikke sløre udsynet. Hvis man i forvejen bærer briller, skal øjenværnet være stort nok til, at der er plads til brillerne, eller man kan benytte en stelbrille med styrkeglas. Øjenværn, der er snavsede eller duggede, forringer udsynet og øger risikoen for en ulykke. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Ridsede og beskadigede beskyttelsesglas skal udskiftes. Vær opmærksom på, at hængsler til brillestænger ikke er slappe, og at elastikbånd til fastgørelse af kapselbriller er spændstige. Stelbrille fås med sidebeskyttelse, der øger beskyttelsen mod sprøjt, stænk og dråber. Benyttes egne briller, kan disse udstyres med løse sidebeskyttelser. For valg af øjenværn kontrollér sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning på de pågældende stoffer og materialer, der arbejdes med. Vær opmærksom på at have rene hænder, når øjenværnet tages af og på, så øjenværn og ansigtshud ikke udsættes for opløsningsmidler, sprøjtemidler og andre kemikalier samt støv fra barkflis og væde fra dagrenovation, der kan irritere ansigtshuden eller skade øjenværnet. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

9 ØRE ØJEN FODTØJ Øjenværn Partikler og genstande. Øjenværn skal beskytte øjnene mod flyvende partikler, bl.a. splinter, spån og støv. En almindelig værnebrille (stelbrille) eller en kapselbrille, der slutter tæt til ansigtet og beskytter øjne og øjenomgivelser, foretrækkes ved de fleste arbejdsfunktioner. Det kan være nødvendigt at anvende ansigtsskærm/visir. Alle øjenværn skal opfylde en række basale krav til synsfelt, optisk kvalitet og robusthed. For hjælp til valg af øjenværn scan koden. Øjenværn skal benyttes ved udførelsen af arbejdsfunktioner, hvor der er risiko for flyvende splinter og partikler. Det gælder f.eks. ved arbejde med roterende håndmaskiner som vinkelsliber, boremaskine og slibemaskiner. Ved betjening af hækkeklipper, buskrydder og motorkædesav bør der anvendes ansigtsskærm/visir. Hold fokus på komfort og design, så øjenværnet passer til ansigtets form og begrænser synsfeltet mindst muligt. Øjenværnet må ikke sløre udsynet. Hvis man i forvejen bærer briller, skal øjenværnet være stort nok til, at der er plads til brillerne, eller man kan benytte en stelbrille med styrkeglas. Øjenværn, der er snavsede eller duggede, forringer udsynet og øger risikoen for en ulykke. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Ridsede og beskadigede beskyttelsesglas skal udskiftes. Vær opmærksom på, at hængsler til brillestænger ikke er slappe og at elastikbånd til fastgørelse af kapselbriller er spændstige. Hvis øjenværnet skal benyttes sammen med andre værnemidler, hjelm og høreværn, må den samlede beskyttelse ikke forringes. Brillestængerne på en almindelig værnebrille kan give problemer, når der samtidigt benyttes høreværn af koptypen. Der kan med fordel anvendes et kombiværn, hvor øjenværnet er en ansigtsskærm/visir. Hvis øjenværnet dugger, kan den indvendige side af glasset smøres med antidug væske. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

10 ØJEN FODTØJ Værnefodtøj Sikkerheds-/beskyttelsessko og -støvler. Værnefodtøj i form af sikkerhedssko, beskyttelsessko eller -støvler skal beskytte fødder og ankler mod klemning og varme/kulde. Værnefodtøj kan også have en generel beskyttende funktion, f.eks skridhæmmende egenskaber og sømværn til indtrængende spidse og skarpe genstande. Der skal som udgangspunkt benyttes værnefodtøj af klasse I eller klasse II med beskyttende tånæse, skridhæmmende sål og sømværn. Der kan være flere relevante egenskaber til beskyttelse af fødder og ankler, som f.eks. varme, kulde og vand. For hjælp til valg af værnefodtøj scan koden. Sikkerhedsfodtøj med beskyttende tånæse benyttes, hvor der under arbejdets udførelse er risiko for at få klemt fødderne, hvis der arbejdes med kørende maskiner eller håndteres tunge byrder, som f.eks. værktøjer, møbler, saltsække m.v., der kan udgøre en potentiel risiko. Sikkerhedsfodtøj med skridhæmmende egenskaber benyttes ved udførelsen af arbejdsfunktioner, der foregår, hvor underlaget kan være glat og/eller vådt. Ved arbejdsopgaver, hvor man færdes på befæstede eller grønne arealer, benyttes værnefodtøj med sømværn for at hindre spidse og skarpe genstande i at beskadige foden. Værnefodtøjet skal passe til den enkelte bruger, have en god pasform og sidde fast på foden. Sålen skal sikre et godt fodfæste og, hvor man går meget, bør fodtøjet have en smidig sål og separat hæl. Sålen bør have gode affjedrende egenskaber. Fodtøjet skal kasseres, når brugbarheden som værnemiddel ikke længere yder den nødvendige beskyttelse. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Ingen supplerende bemærkninger. Det kan være en god idé, at den ansatte har mulighed for at vælge mellem forskellige typer værnefodtøj, så der kan skiftes afhængigt af arbejdsopgaven. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

11 Arbejdsbeklædning Vælg en arbejdsbeklædning. Kemi ARBEJDS DRAGT HJELM ÅNDEDRÆTS Sikkerhedsbeklædning HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ ARBEJDS DRAGT HJELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær

12 ARBEJDS DRAGT HJELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Arbejdsbeklædning Kemi. Arbejdsbeklædning og beskyttelsesdragt skal anvendes til kontakt med kemikalier, gasser og partikler, der kan medføre en akut påvirkning eller på sigt en erhvervssygdom. Det er vigtigt altid at indordne sig efter de lokale retningslinjer for brug af arbejdsbeklædning og beskyttelsesdragt, der er gældende på den pågældende arbejdsplads. Arbejdsbeklædning findes f.eks. som jakke, bukser, overall, dragt, skjorte, T-shirt m.v. Beskyttelsesdragter inddeles i 6 typer og beskytter overordnet set mod, gasser, væske og partikler. Dragten vil typisk være mærket med et piktogram, der angiver typen og kan være suppleret med yderligere piktogrammer, f.eks. at dragten yder smitsomme stoffer. For hjælp til valg af arbejdsbeklædning eller beskyttelsesdragt scan koden. Arbejdsbeklædningen anvendes ved almindelige arbejdsopgaver, som f.eks. vedligeholdelsesopgaver i bygninger, befæstede arealer, grønne arealer, reparationsarbejder m.v. Ved brug af bekæmpelsesmidler bør der anvendes en beskyttelsesdragt. Typen af beskyttelsesdragt vælges ud fra bekæmpelsesmidlets farlighed og arbejdsmetoden. Kontrollér leverandørbrugsanvisningen for det pågældende produkt. Heri skal være angivet, hvilken beskyttelsesdragt der skal anvendes. Der vil typisk være tale om en beskyttelsesdragt med hætte, der er vand- og kemikalieafvisende. En beskyttelsesdragt af klasse III, type 3, vil yde tilstrækkelig beskyttelse. Beskyttelsesdragten skal have den rette størrelse, god pasform og være komfortabel. Det sikrer den bedste bevægelsesfrihed. Beskyttelsesdragten skal udskiftes, før gennembrudstiden nås. Observeres rifter eller huller i dragten, skal den kasseres. Beskyttelsesdragten og eventuelle øvrige værnemidler, der er benyttet i forbindelse med brugen af bekæmpelsesmidlet, rengøres eller bortskaffes. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed, levetid og bortskaffelse. Ved håndtering og brug af bekæmpelsesmidler bør der anvendes egnede engangshandsker, øjenværn, fodværn og åndedrætsværn. Det er vigtigt med en god håndhygiejne efter brug af bekæmpelsesmidler. Vask hænder efter håndtering af produktet samt før pauser. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

13 ARBEJDS DRAGT HJELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Arbejdsbeklædning Sikkerhedsbeklædning. Sikkerhedsbukser med skærehæmmende indlæg (benværn) skal beskytte mod alvorlig personskade ved brug af motorkædesav. Benværn skal være sikkerhedsbukser eller sikkerhedsoverall, der beskytter benene mod savkæden. Benværn skal mindst have hele benets forside dækket med skærehæmmende indlæg. Benværn inddeles i 3 design. Der kan være behov for at supplere med tydeligt synlige advarselsklæder, der dels består af et stærkt farvet bæremateriale i farverne fluorescerende gul, orangerød og rød, der er tydeligt synlige i dagslys og dels af materiale, som reflekterer lys, f.eks. fra billygter. For hjælp til valg af sikkerhedsbeklædning scan koden. Benværn skal benyttes ved alle opgaver, hvori betjening af motorkædesav indgår. Ved afkvistning af nåletræer bør der benyttes benværn i design B, der har 5 cm bredere dækning eller design C, der både dækker benets forside og bagside. Foregår fældnings- eller beskæringsarbejde tæt på vej, skal der bæres tydeligt synlige advarselsklæder, f.eks. i form af en fluorescerende sikkerhedsvest. Pasformen af benværnet er vigtig i forhold til, at skæreindlægget sidder det rigtige sted og yder den forventede beskyttelse. Ligeledes skal der være en overlapning mellem buksernes og sikkerhedsstøvlernes skærehæmmende indlæg. Det skærehæmmende indlæg yder aldrig 100 % sikkerhed mod gennemskæring. Vær opmærksom på, at vælge en beskyttelsesklasse i forhold til savens størrelse. F.eks. beskyttelsesklasse 3 til store motorkædesave, klasse 2 til mellemstore save og kun klasse 1 til meget små save. Er benværnet blevet beskadiget, bør det kasseres, da beskyttelsen kan være forringet. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Et alternativ til skærebukser er overtræksbukser med savværn efter samme model for design og beskyttelsesklasse. Ved valg af benværn skal man være opmærksom på, at jo højere beskyttelsesklasse jo tungere bliver bukserne typisk. Af komfortmæssige hensyn anbefales bukser af overall-typen, da vægten af det skærehæmmende materiale derved overføres til skuldrene. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

14 S HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Høreværn Støj. Høreværn anvendes til beskyttelse af hørelsen mod støjbelastninger, der udgør en risiko for høreskader. Høreværn findes som ørekopper og ørepropper. Ørepropper sidder i øregangen og hørekopper dækker hele det ydre øre. Fælles for alle høreværn er, at de er testet for dæmpning og holdbarhed. For hjælp til valg af høreværn scan koden. Høreværn anvendes ved arbejdsopgaver/-funktioner, der vurderes at være høreskadende og stilles til rådighed, hvor støjen vurderes at være generende. Det gælder ved betjening af maskiner og udstyr, f.eks. skærende og fræsende hånd- og stationære maskiner. Uanset arbejdsopgaven, skal det være praktisk og bekvemt at bære høreværn. Derfor er det vigtigt, at høreværnets komfort, kvalitet og dæmpningsegenskaber passer til arbejdsopgaven og støjbelastningen. Ørekopper skal være nemme at indstille og specielt vippeled og justering af hovedbøjlen er vigtige. Ørekoppernes tryk omkring ørerne er afgørende for dæmpningen, men de må ikke trykke så kraftigt, at komforten forringes Høreværnet skal anvendes, når støjen er skadende. Høreværnet skal være let at tage af og på. Ørepropper bliver ofte siddende i, selvom der ikke er støj, fordi de er mere besværlige at tage af og på end ørekopper. Høreevnen reduceres, hvis man bærer hørepropper, når der ikke er støj. Det forringer kommunikationen og reducerer muligheden for at registrere advarselslyde og kan i værste fald medføre farlige situationer. Ørekopper er de bedst egnede, når der er skiftende støjbelastninger. Et høreværn, der ikke er i brug, bør opbevares, så det ikke udsættes for støv eller snavs eller får en forkert form. En egnet boks med tætsluttende låg er en god løsning. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Skal høreværnet anvendes sammen med svejseskærm, visir eller specielle hovedbeklædninger, kan man anvende ørekopper med nakkebøjle eller med hagebøjle. Der findes ligeledes kombiværn i form af en sikkerhedshjelm med fastmonterede ørekopper. Høreværn kan være besværlige, varme, trykkende og kan give irritation og eksem i ørerne, men de kan være nødvendige for at undgå, at hørelsen tager skade. Foruden at beskytte hørelsen kan brug af høreværn reducere stress, træthed og uopmærksomhed, og der er mindre risiko for at blive irritabel. Ørepropper bør ikke anvendes, når der er stor risiko for at få snavs på fingrene. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

15 HJELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Åndedrætsværn Partikler, kemi og biologi. Åndedrætsværn skal anvendes, når indåndingsluften er forurenet eller mistænkes for at være forurenet med partikler, gasser/dampe eller har mangel på ilt. Vælg masketype og filter ud fra arbejdsopgaven, der skal udføres. Der skal tages hensyn til forureningen, beskyttelsesfaktoren, brugstid, lovkrav og komfort. Som udgangspunkt findes åndedrætsværn som luftforsynet åndedrætsværn og som filtrerende åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn anvendes ved mangel på ilt, når filtre ikke kan fjerne forureningen eller koncentrationen af forureningen er højere, end filtrene er beregnet til. Partikelfiltre fjerner faste og væskeformige partikler. Det kan f.eks. være røgpartikler, støv, fibre, væsketåge eller mikroorganismer i form af bakterier eller virus. Gasfiltre fjerner gasser/ dampe. De dækker ikke bredt overfor alle kemiske stoffer. Derfor kan det være nødvendigt at benytte kombinationsfiltre. Partikel- og gasfiltre er mærket med en bogstav- og farvekode. For hjælp til valg af åndedrætsværn scan koden. Anvend åndedrætsværn, når der er risiko for påvirkning af åndedrætsorganerne fra farlige kemiske stoffer og materialer, smittefarlige bakterier og virus. Åndedrætsværnet skal benyttes fra arbejdsopgavens start og i hele perioden, hvor man opholder sig i det forurenede område eller i et område, hvor der er mangel på ilt. Det gælder f.eks. ved rengøring af containere, der kan rumme sygdomsfremkaldende mikroorganismer, hvor det er nødvendigt at gå ind i rum/ bygninger, hvor der forekommer asbest, er afgasning fra PCB, skimmelsvampe m.v. Det kan endvidere være nødvendigt at anvende åndedrætsværn ved brug af bekæmpelsesmidler. Det afhænger af det enkelte bekæmpelsesmiddel og arbejdsmetoden. Kontrollér leverandørbrugsanvisningen for det pågældende bekæmpelsesmiddel for oplysninger om åndedrætsværn. Brug åndedrætsværn ved sortering til genbrug, da itugåede elsparepære indeholder kviksølv. Brugere af åndedrætsværn skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget en grundig instruktion i anvendelsen af. Filtrerende åndedrætsværn skal sidde tæt til ansigtet. Filtrerende åndedrætsværn, hvor brugeren selv skal trække vejret igennem et filter, må kun anvendes 3 timer pr. døgn. Éngangsmasker optræder som kvartog halvmasker og må ikke bruges flere gange og skal kasseres efter endt brug. Beskyttelsesfaktoren kan mindskes, hvis man har skæg eller bærer briller. Har man fuldskæg, bør der benyttes luftforsynet åndedrætsværn eller turboåndedrætsværn. Et turboåndedrætsværn må højst anvendes 6 timer på en arbejdsdag Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid for, at åndedrætsværnet kan yde den tilsigtede beskyttelse. Som udgangspunkt skal åndedrætsværn til flergangsbrug rengøres og efterses inden brug. Åndedrætsværnet og dele til det skal opbevares, så de ikke forurenes f.eks. i en opbevaringsboks med tætsluttende låg. Et gasfilter kan optage en vis mængde luftforurening. Herefter vil luftforureningen lække igennem. Inden dette sker, skal der skiftes til nyt filter. Filtret skal skiftes i god tid, før den beregnede sandsynlige brugstid nås. Anvend kun et gasfilter fra en ubrudt emballage. Støvfilter af klasse P3 omfatter også P1 og P2. En højere klasse omfatter de lavere klasser. Partikel- og gasfiltre kan kombineres afhængigt af forureningen, der skal ydes beskyttelse i mod. Det er vigtigt på forhånd at undersøge om forureningen, man skal beskytte sig imod, kan lugtes. Hvis masken er korrekt tilpasset, skal filtret senest skiftes, når man kan lugte forureningen. Vær opmærksom på, at grænseværdien for forureningstypen kan være overskredet, længe inden forureningen kan lugtes. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

16 ARBEJDS DRAGT HJELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Hjelm Kemi og biologi. Sikkerhedshjelmen skal beskytte hovedet mod faldende genstande, stød og slag under arbejde med motorkædesav og buskrydder. Sikkerhedshjelmen skal reducere risikoen for beskadigelse af hovedet ved at fordele kraften fra et stød/slag. Hjelmskallen beskytter mod indtrængen af spidse genstande m.v., mens indtrækket virker stødabsorberende. Sikkerhedshjelmen skal være forsynet med en mærkning der oplyser om hjelmtype, størrelse i cm, produktionstidspunkt, fabrikant m.v. For hjælp til valg af sikkerhedshjelm scan koden. Sikkerhedshjelmen skal anvendes, hvis der under arbejdets udførelse er risiko for at emner, materialer, værktøj eller andet kan styrte ned. Hvis der er genstande der rager ud og ved trange pladsforhold, der gør det vanskeligt at bevæge sig uden at støde imod. Ligeledes hvis der er risiko for udslyngning af emner samt stød og slag. Det gælder f.eks. ved arbejde med buskryddere og motorkædesave - ved topkapning og topbeskæring, træfældning og -beskæring. Hjelmen skal sidde fast på hovedet med en passende sikkerhedsafstand mellem hjelmskal og hoved. Der skal benyttes hjelm med hagerem, hvis der er risiko for, at hjelmen kan falde af pga. særlige arbejdsstillinger eller vejr-/vindforhold. Vælg en hjelm der ikke er for tung. Sikkerhedshjelme har begrænset levetid, og producentens anvisninger skal følges. Hjelme, der har været udsat for slag eller klem, har fået revner eller anden kraftig påvirkning, skal straks kasseres. Sikkerhedshjelmens indtræk er udsat for sved, snavs, varme og nedbrydes derfor hurtigere end hjelmskallen. Kontrollér jævnligt indtrækket og skift det efter leverandørens anvisning. Skift indtræk, hvis det viser tegn på slidtage. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Som regel garanteres beskyttelseseffekten i 5 år. Levetiden og beskyttelseseffekten påvirkes af fysiske eller kemiske skader og af solens UV stråling (ultraviolet stråling). Kemiske og fysiske skader er lette at observere, mens UV strålingens nedbrydning af plastmaterialet er vanskelig at opdage. Producenter benytter derfor en UV indikator på hjelmen, der skifter farve ved UV påvirkning, så er det let at se, hvornår hjelmen anbefales udskiftet. Opbevaring af sikkerhedshjelmen bør ske, hvor den ikke udsættes for kemiske/fysiske forureninger, f.eks. opløsningsmidler og støv samt uden direkte påvirkning af sollys. Ved arbejde med buskrydder samt ved træfældning og beskæring med motorsav er det hensigtsmæssigt at benytte et kombiværn, hvor høreværn og ansigtsskærm/visir er monteret på hjelmen. Benyttes de hver for sig, skal man være opmærksom på, at den samlede beskyttelse ikke forringes. Sikkerhedshjelmen må ikke males eller rengøres med opløsningsmidler, da beskyttelseseffekten kan svækkes. Er der en UV indikator på hjelmen, må denne ikke tildækkes. Sikkerhedshjelme fås i flere farver, der passer til jobfunktionen. Er der ønske eller krav om synlighed, vælges en hjelm i en kraftig farve, der gør brugeren let at se. Ejendomsfunktionær < Tilbage til oversigt < Tilbage til ejendomsfunktionær

17 Fængsels- og vagtpersonale Tryk på værnemiddel. ØJEN Illu EDRÆTS ØRE HANDSKER ØJENØRE FODTØJØJEN ARBEJDS FODTØJ DRAGT HJELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ JELM ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ < Tilbage til oversigt Fængsels- og vagtpersonale

18 Handsker Vælg en handske. Kemi og biologi EDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Stikhæmmende og skærefast EDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ < Tilbage til oversigt < Tilbage til fængsels- og vagtpersonale Fængsels- og vagtpersonale

19 ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Handsker Kemi og biologi. Handsker skal beskytte mod kontakt med farlige stoffer og materialer, der kan virke ætsende eller på anden måde hudirriterende. Handsken skal ligeledes yde skadelige bakterier/virus. Handsker, der skal beskytte mod kemikalier, skal være lavet af gummi- eller plastmaterialer og fås i forskellige tykkelser med varierende beskyttelsesevne. Handsker er lavet af nitrilgummi, latex (naturgummi) eller vinyl (PVC). Pudderfri engangshandsker af nitrilgummi yder den bedste beskyttelse. Handsken har en god holdbarhed, styrke og beskyttelsesevne overfor kemikalier og mikroorganismer samt gode elastiske og mekaniske egenskaber. For hjælp til valg af handske scan koden. Handsker skal benyttes i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver/-funktioner, hvor der er risiko for at komme i kontakt med farlige stoffer og materialer, der kan virke ætsende, hudirriterende og/eller allergifremkaldende. Det kan f.eks. være i forbindelse med vagtvirksomhed/-runderinger på virksomheder, der producerer eller benytter farlige kemiske eller biologiske stoffer og materialer. Ligeledes i forbindelse med vagtopgaver i bygninger/ byggepladser, hvor der er kemikalieudslip eller foregår renovering af farlige stoffer og materialer, eksempelvis asbest, PCB og bly. Benyt altid handsker ved håndtering af indfarvede pengesedler. Kontrollér leverandørbrugsanvisningen for blækket for anbefalet handsketype. Handsker benyttes ligeledes I forbindelse med personvisitationer, hvor der er risiko for at komme i kontakt med biologisk materiale, der kan udgøre en smitterisiko. Handsken skal være komfortabel at have på og sidde godt på hånden. Den må ikke være for lille, så der er steder, hvor den strammer eller for stor, så der er risiko for, at den falder af. Handsken skal være ny, hel, ren og tør inden i. Handsken skal udskiftes, før gennembrudstiden nås. Udskift handsken, hvis den får rifter eller brud, og når arbejdsopgaven er afsluttet. Handsker af latex indeholder nogle allergifremkaldende proteiner, der kan medføre udvikling af allergi. Éngangshandsken skal kasseres efter brug. Flergangshandsker rengøres grundigt efter brug. Handsker skal opbevares, så de ikke bliver forurenede gerne i et skab, der er tørt, mørkt og beskytter imod sollys. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. En bomuldshandske inde under flergangshandsken hjælper til med at bevare en normal fugtighed på hænderne. Den fjerner sved og øger pasformen. Ringe, armbånd og ur tages af, inden handsken tages på. Brug en fed creme uden parfume og farvestoffer på hele hånden. Den kan medvirke til at reparere og gendanne huden, hvis den er udtørret, klør eller sprækker. Det er vigtigt, at cremen er tørret ind i huden, før handsken påføres, så undgå creme lige før handsken tages på. Fængsels- og vagtpersonale < Tilbage til oversigt < Tilbage til fængsels- og vagtpersonale

20 ÅNDEDRÆTS HANDSKER ØRE ØJEN FODTØJ Handsker Stikhæmmende og skærefast. Handsken benyttes til stikkende og skærende genstande og forebygge mulig risiko for overførsel af smitte. Stikhæmmende og skærefaste handsker kan f.eks. være fremstillet af et syntetisk materiale eller læder kombineret med naturfibermateriale (kevlar), eller andet skærefast eller stikhæmmende materiale, der kan være endnu stærkere end kevlar. For hjælp til valg af handske scan koden. Handsken benyttes, under udførelsen af arbejdsopgaver/-funktioner, hvor der er risiko for at skære eller stikke sig. Det gælder f.eks. ved vagtrunderinger, besigtigelse ved indbrud, hvor ruder er knust og ved risiko for overfald med kniv eller andet skærende eller stikkende våben. Handsken kan benyttes ved konfiskation af stik- og skærevåben samt håndtering af urene kanyler. Handsken skal være smidig og komfortabel at have på og sidde godt på hånden. Den må ikke være for lille, så der er steder, hvor den strammer eller for stor, så der er risiko for, at den falder af. Handsken skal være hel, ren og tør inden i. Handsken skal være hel og ren og må ikke have nogen skader. Stikhæmmende og skærefaste handsker skal opbevares, så de ikke bliver forurenede. Flergangshandsker er personlige og må ikke deles. Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid. Ingen supplerende Ringe, armbånd og ur tages af inden handsken tages på. Det er vigtigt med en god håndhygiejne så husk håndvask efter brug af handsken. Brug en fed creme, uden parfume og farvestoffer, på hele hånden. Den kan medvirke til at reparere og gendanne huden, hvis den er udtørret, klør eller sprækker. Det er vigtigt, at cremen er tørret ind i huden før handsken påføres, så undgå creme lige før handsken tages på. Fængsels- og vagtpersonale < Tilbage til oversigt < Tilbage til fængsels- og vagtpersonale

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE EMIDLER PERSONLIGE EMIDLER Læse mere her < Find hurtig hjælp til din branche. Tryk på din branche. Ejendomsfunktionær Fængsels- og vagtpersonale Rengøringspersonale Vaskeri Køkkenpersonale Frisør

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

3M Beskyttelsesbriller

3M Beskyttelsesbriller 3M Beskyttelsesbriller www.3msikkerhed.dk 3M a/s Afd. for Sikkerhedsprodukter Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 Fax: 43 96 85 96 E-mail: 3Mdanmark@mmm.com Indhold Indledning 2 3Ms Beskyttelsesbriller

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Sund hud og vådt arbejde

Sund hud og vådt arbejde tema Sund hud Sund hud og vådt arbejde Hvordan du undgår eksem Indhold Om Sund hud s. 3 Vådt arbejde kan give håndeksem s. 4 Der er forskellige årsager til eksem s. 5 Hvad gør du, hvis du får eksem? s.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Renovering af Hovedbanegården

Renovering af Hovedbanegården Renovering af Hovedbanegården Den mest komplicerede renovering i mange år Perronsænkninger Haldæk Forplads Perronforlængelser Parallelgade Parallelgade KH 08: 4 delprojekter: Perronsænkning Perronforlængelse

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHE- VEJLEDNING PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET Indledning Branchevejledning -grønsagsproduktion i væksthuse Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) er

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Normer og symboler. Symboler

Normer og symboler. Symboler Symboler EN 61482 Certificeret beskyttelsesbeklædning, der er godkendt til varmerisici i forbindelse med lysbuer. EN 13034 Certificeret og godkendt tøj, der yder begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier.

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere