4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. december 1992 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 241 af. 11. marts Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder iht. Slagelse Kommunes anvisning Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr af 7/ Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder, BEK 1117 af 23/ Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: - Vinduer og altandøre: Vinduer og glasrammedøre med karm og ramme i malerbehandlet træ. Termoruder med 2 og 3 lag glas. Indfatninger i træ. Vindues-plader i træ. - Hoveddørspartier: Glasrammedør og glassidepartier med karm og ramme i malerbehandlet træ. Termoruder. Indfatninger i træ. Generelt for ovenstående: Fuger i silikone og mørtel, stopning, lister, beslåning, beslag og fastgørelsesmidler. Entreprenøren skal ved selvsyn, gøre sig bekendt med de eksisterende forhold, og indregne alle former for stillads og løftegrej, der er nødvendigt for arbejdets fulde færdiggørelse. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten dateret: Koordinering Nedrivning af døre og vinduer, vinduesplader og indfatninger foretages i forbindelse med udskiftning til nye vinduer inkl. vinduesplader og indfatninger. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.9 Materialer og produkter Se pkt. 4.2 Omfang og lokalisering 4.10 Udførelse Entreprenøren skal ved sammenholdelse af tegning med eks. forhold og besigtigelse på stedet danne sig indsigt i entreprisens fulde omfang.

2 Nedrivningsarbejdet skal udføres som selektiv nedrivning, hvorved forstås, at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering. Entreprenøren er i frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjælpemidler dog forudsat: 1. at arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risikoen for utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt. 2. at arbejdet forud for igangsættelsen, tilrettelægges nøje i samarbejde med byggeledelsen, så planlægningen tilpasses alle andre fag, samt generer beboerne mindst muligt. 3. at miljøgener og øvrige gener for naboer, begrænses mest muligt. 4. at der indskærpes forsigtighed, ved eventuel anvendelse af hurtiggående værktøjer. 5. at der ikke må foretages afbrænding, på byggepladsen. Ansvaret for skader og ildebrande, påhviler entreprenøren fra overdragelsen af entreprisen. Det skal tilses 1. at vinduer og døre udskiftes hurtigst muligt og at udtagne dør- og vindueselementer fjernes fra bygningen. Dette for at undgå indbrud og tyveri. 2. at undgå klunsning ved, at udtagne vinduer og døre oplægges i lukkede containere, som enten skal låses eller fjernes ved arbejdstids ophør. 3. at entreprenøren senest ved aflevering af entreprisen leverer en komplet redegørelse over bortskaffelse af alt affald og afhændelse af genanvendelige materialer til bygherren, vedlagt kopi af køresedler, vejesedler eller modtagernes kvitteringer, til byggeledelsen. 4. at der kun afleveres affald, til de af kommunen godkendte modtageanlæg. 5. at alle flader afleveres uden søm, skruer eller andre synlige fastgørelsesmidler. Sortering og bortskaffelse: Affald og materialer fra nedrivningen sorteres, opdeles i kategorier og bortskaffes iht. gældende regler fra Slagelse Kommune om affaldssortering. Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, såfremt miljømæssige krav til udførelsen, for eksempel: støj, støv og vibrationer, ikke overholdes. I øvrigt henvises til SBI-anvisning nr. 171, Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner, SBI El-forsyning: Entreprenøren skal selv etablere el-forsyning og belysning i forbindelse med nedrivningsarbejderne. Afskærmning : Entreprenøren er pligtig til at gennemføre en forsvarlig afskærmning for optimering af sikkerheden. Det skal påregnes, at der ved arbejderne ikke må ske skade på andre dele af bygningen, end de der skal nedbrydes. Er der risiko for skader på bygninger eller personer, skal entreprenøren indregne midlertidige afdækninger i form af krydsfiner eller lignende i sit tilbud. Afdækning: I forbindelse med nedrivning, skal gulve i boligerne, afdækkes med filt og kraftig plastic. Byggestøv fra mangelfuld inddækning fjernes af entreprenøren ved almindelig rengøring, herunder støvsugning.

3 4.1 Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.100 Byggeplads / januar 2012 Arbejdet udføres i henhold til følgende: 1. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder i henhold til Slagelse Kommunes anvisning. 7. Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 8. Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr af 7/ Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse om kvalitetssikring af bygge-arbejder, BEK 1117 af 23/ Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og ydelser ved nedrivning af vinduer og døre: a. Vinduer i facader og gavle. b. Altandøre og -vinduer. c. Adgangsdøre. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten, dateret: Koordinering Entreprenøren planlægger nedrivning af vinduer og døre. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.6 Projektering 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Alle elementer udtages hele, dvs. frigøres fra bygning ved udskæring i vindues- og dør-false. Særligt: Procedure for bortskaffelse 1. Vinduer, terrassedøre og hoveddøre: Glas udtages under kontrollerede forhold og trædele anbringes i lukket container og bortskaffes til forbrænding.

4 Levering og montering af udvendige vinduer, altandøre og hoveddøre, del 2 af Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/ januar Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt, for færdiggørelse af nedennævnte ydelser i alle blokke: - Vinduer og altandøre i boliger, inklusive vinduesplader og indfatninger - Hoveddøre og indfatninger Entreprenøren skal ved selvsyn, gøre sig bekendt med de eksisterende forhold, og indregne alle former for stillads og løftegrej, der er nødvendigt for arbejdets fulde færdiggørelse. Entreprenøren skal selv etablere belysning og el-forsyning i forbindelse med vinduesudskiftningen. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til Dokumentlisten, dateret Koordinering Der koordineres med nedrivning, jf. pkt Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Nedrivning af vinduer og døre 4.6 Projektering For alle nye vindues- og dørelementer gælder, at bygningsdele betragtes som systemleverance, der detailprojekteres af leverandøren, i henhold til tegninger. Entreprenøren er således eneansvarlig for de leverede partiers stabilitet, funktion, forankring til omgivende bygningsdele, overfladebehandlingers holdbarhed samt for systemets eventuelle godkendelse hos myndighederne. Produktionstegninger skal fremsendes til Slagelse Boligselskab eller vores rådgivere så betids, at eventuelle rettelser kan gennemføres i god tid inden produktionen startes. Der skal påregnes 10 arbejdsdage til dette gennemsyn, samt efterfølgende opretning med fremsendelse af reviderede tegninger.

5 4.9 Materialer og produkter Vinduer og døre: Generelt: Vinduer og døre i træ-aluminium. Garanti: Vinduer og døre skal være DVC-mærkede samt med 5 års garanti. Vinduesproducenten skal være certificeret i henhold til DVC/DVV (Dansk Vindues Verifikation). Produkterne skal leve op til Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre, seneste udgave. Produkterne skal være CE-mærket og producenten skal være tilsluttet Energimærkningsordningen Herudover skal vindues- og dørproducenten have tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af leverede elementer, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af producenten. Forsikringen skal dække tingskader op til 10 millioner DKK. Forsikringen skal ikke dække driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Træ: Alt træ skal være nordskandinavisk fyrretræ fra udvalgte savværker med bæredygtigt skovbrug. Træet skal være nedtørret til fugtindhold på 12 % (+/- 3 %), inden bearbejdning påbegyndes. Træet skal efterleve kravene i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser pkt Andelen af kernetræ skal opfylde kravene til Behandlingssystem 2ØKO i henhold til DVV s tekniske bestemmelser pkt. 8.3, dvs. min 90 % kernetræsandel i udvendige false og overflader i henhold til DVV s tekniske bestemmelser bilag 11. Alt træ skannes for knaster og vindridser. I den efterfølgende optimeringsproces skal defekter, såsom vindridser og knaster, bortskæres. Emnerne skal fingerskarres og samles i længder på 6 meter med en krumning på max 1 mm pr. lbm. Fingerskarringen skal være i overensstemmelse med DIN Aluminium: Legeringssammensætning i henhold til DS EN Legering EN AW-6063 T6 (AIM-gSi0,5). Udformning: Karmen skal være min 52 x 115 mm med en indvendig synlig trædel og udvendigt med en synlig 34 mm karmnakke. Nederste vandrette false skal være med 7 skrå smig. Karmfalse, inkl. lod- og tværposter skal bestå udelukkende af uforgængelige materialer. Opbygges med en udvendig pulverlakeret del i aluminium og en indvendig kuldebrosisolerende del som følger: Aluminium: udv. pulverlakeret overflade i henhold til GSB. Komposit: Overflade i RAL 9010 Ekstruderet slagfast komposit. Karmfalsen fastgøres til trædelen med clips og skal være med ekstra fastgørelse punkter på bag-siden af karmen. Tætningen mellem trædel og karmfals sikres vha. et tætningsprofil. Alu/Komposit delen skal være udført med drænhuller, som kan bortlede evt. indtrængende fugt, uden at denne kommer i kontakt med trædelen. Rammer skal være synlige ind og udvendigt og være udført i træ med 7 skrå bundfals og med en udvendig aluminiumsskal, som påmonteres trædelen med clips. Clipsene skal være udformet således, at alu-skallen kan demonteres for evt. rudeudskiftning. Alu-skallen må ikke kunne demonteres, når rammerne er lukkede.

6 Overfladebehandling af træ: Træ-delene skal overfladebehandles som Behandlingssystem 2 ØKO i henhold til DVV s tekniske bestemmelser pkt Grundbehandling skal ske med et vandfortyndbart, fungicidholdigt middel. Overfladebehandlingen skal ske med en vandfortyndbar, diffusionsåben akrylbaseret maling. Lagtykkelsen skal være større end 120 μ (my) (tørfilm), og det samlede system skal have opnået karakteren 1 efter prøvning iht. EN Overfladebehandling af aluminium: Aluminiumsdelene skal være polyester pulverlakeret efter forudgående kromatering, lagtykkelse my eller anodiseret, lagtykkelse 20 my. Alle karm- og rammesamlinger skal forsegles for at forebygge fugtindtrængning. Beslag: Alle beslag skal være udført af naturanodiseret aluminium, plast, stål med en varm-forzinkning eller elektroforzinkning med en efterfølgende kromatpassivering i farve-løs/blå eller gul overflade. Beslag kan ligeledes være fremstillet af metallegeringer som zamak (zinklegering) Hængsler til sidehængte vinduer og døre skal være med overfladebehandling Zink-Alloy. Alle beslag skal være påskruet med skruer. Dokumentation skal ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af mindste 500 timer. Greb: Vinduer og terrassedøre skal være forsynet med paskvil med hærdet massiv hagekolver, med grebsaktiveret bremse og paskvilgreb og med justerbart sikkerhedsslutblik. Vinduer kan være forsynet med justerbare anverfere og stormjern. Facadedøre skal være forsynet med paskvil med hærdet massiv hagekolver og justerbare sikkerhedsslutblikke. Glas: Der skal anvendes dobbeltforseglede isoleringsruder, der er certificerede iht. DS/EN Rudernes afstandsprofil skal være af typen varm kant i termoplastisk materiale. Center u-værdi skal som maximum være 1,1 W/m2K i henhold til DS/EN1279. Samlet rudetykkelse skal være 28 mm, og ruden skal yde en lydreduktion på mini-mum Rw = 31 db. Ruder skal sikkerhedslimes på alle fals sider ved monteringen for at modvirke indbrud. Termoruder skal leveres med 10 års garanti. Altandøre skal udføres med hærdet glas ind- og udvendigt. Tætningslister: Skal være udført i grå Celle gummi / Sort EPDM. Tætningslister skal være monteret i not i ramme i samme plan - og være aftagelige. Glasisætningsbånd: Skal være udført i sort EPDM, som ikke smitter af ved afvaskning. Båndet skal være monteret i not i rammen og være aftagelig. Friskluftventiler: Samtlige vinduespartier forsynes med hver 1 stk. friskluft-ventil som STM vinduers standard. 40 cm2 åbningsareal pr. stk. Der indsættes spærre i alle ventiler, så de ikke kan lukkes.

7 FUNKTIONSTYPER Fast vindue: Vinduer skal være med glas monteret direkte i karmen. Topstyrede Vinduer: Vinduer skal være med hærdet massiv hagekolvepaskvil, matforkromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling. Skjulte justerbare glidebeslag med justerbar friktion. Terrassedøre: Skal udføres indad-/udadgående og med Zink-Alloy nothængsler. 3-pkt terrassedørs-paskvil med massiv hærdet hagekolver, justerbart slutblik og matforkromet greb. Døren er forsynet med grebsaktiveret bremse, der begrænser åbningen til ca. 90. Døre forsynes med udvendigt skålgreb i aluminum. Fastgørelser Generelt: Fastgørelsesmidler i henhold til vinduesleverandørens anvisning Montage i skalmur: I henhold til vinduesleverandørens anvisninger. Fuger: Stopning: fugefilt/mineraluld i tykkelser som angivet på detaljetegning. Indvendig fugning: silikonefuge, farve hvid, Udvendig fugning: silikonefuge, lys grå. Vinduesplader og indfatninger: Vinduesplader udføres i 30 mm laminatplade, skarpkantet, farve hvid RAL 9010 Indfatninger: 15 x 92 mm præmalet, farve hvid RAL Vinduesplader og indfatninger kan udføres et præfabrikeret system med ovenstående krav og mulighed for individuel tilpasning af lysningsdybde Udførelse Montage døre - og vinduespartier: Dør- og vinduespartier monteres ved fastskruning i bund- top- og sidekarm, alt i henhold til vinduesleverandørens anvisninger. Hvis fastskruning sker i trædelen, skal der lukkes med dækprop som type HFC 2572, farve hvid. (godkendes) Der udføres udvendig montage i eksisterende murværk i henhold til vinduesleverandørens anvisninger. Ved lette facader fastgøres vinduer i spærtræ i facadekassette. Generelt understøttes i bund, under hjørnesamlinger af karm samt under alle lodposter ved opklodsning. Samtlige materialer herfor indgår i nærværende entreprise. Fastgørelsernes antal og placering skal sikre, at alle elementerne kan modstå alle forventelige dynamiske påvirkninger uden at løsne sig. Isolering/stopning: Hulrum mellem karm og tilstødende bygningsdel udfyldes med isoleringsmateriale. Isolering i hulrum omkring karme. Fugning: Fugning som ventileret to-trins fuge med dræn. Fugningen udføres iht. SBI anvisning. Herunder sikring af vederlag / hæftning. Farve i henhold til aftale med byggeledelsen. Fugning indvendigt udføres som lufttætte, indvendige, elastiske fuger.

8 Vinduesplader og indfatninger: Vinduesplader og indfatninger udføres med gennemgående vinduesplade. Indfatninger udføres med tætte smigsamlinger. Fastgørelser skal placeres symmetrisk og med ens afstand. Ved eksisterende flisebeklædninger i køkkener og badeværelser skal indfatninger tildannes, så de slutter tæt til både væg og flisevæg. Afdækning: Tidsrummet, hvori facadedele og vinduer er udtaget, skal gøres så kort som muligt, og det præciseres, at ingen facadedel eller vindueshul må være åbent til det fri ved arbejdstids ophør. Der skal foretages midlertidig afdækning af åbne facadedele/vindues- og dørhuller, hvis der går mere end ½ time fra udtagningen, inden de nye facadedele/vinduer og døre monteres. Der udføres afdækning af gulve i lejligheder med filt og kraftig plastik, forud for vinduesudskiftning, lokalt ved vinduer i en afstand af 1,2 m fra false, samt i ganglinje. Afdækningen fjernes umiddelbart efter arbejdernes afslutning. Området rengøres, inkl. polering indvendigt og udvendige, efter færdiggørelse Prøver Der skal leveres prøver på karmprofiler, overfladebehandlet aluminium i de angivne farver.

9 Malerbehandling af lysninger og indfatninger, del 3 af Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for færdiggørelse af nedennævnte ydelser: For alle blokke: - Malerbehandling af indfatninger og vindues- / dørlysninger, ved nye vinduer og nye døre i boliger. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten, dateret Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Udvendige vinduer, altandøre og hoveddøre Udførelse Generelt Der skal under alle poster, indregnes eventuel afrensning til bæredygtig bund og fugning mod tilstødende bygningsdele med acrylfuge. Efterreparation Entreprenøren er pligtig til at udføre reparationer efter andre arbejder på de behandlede flader, der sikrer en afleveringsstandard svarende til godkendte prøver og referencer Afdækning Tilstødende bygningsdele skal afdækkes forudgående Behandlingsanvisning Malerbehandling af indvendigt træværk: MBK V 4168 Ved præmalede lister, indfatninger og paneler kan grunding udelades Farve: RAL 9010 Glans: 40% Vindues- / dør-lysninger repareres, og malerbehandles, så lysningen fremstår i samme overflade som de øvrige vægge i rummet Prøver Der leveres fuldt færdig prøve på 1 sæt vinduesplader og indfatninger. Prøve kan indgå i det færdige arbejde, såfremt det godkendes.

10 Bygningsrengøring, del 4 af Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter en altomfattende rengøring af alle overflader i samtlige bygningsdele med tilstødende arealer, straks efter alle bygnings- og monteringsarbejder, efterreparationer og malerarbejdets afslutning. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten, dateret Udførelse Arbejdet omfatter rengøring af alle berørte overflader, straks efter alle bygnings- og monteringsarbejder, efterreparationer og malerarbejdets afslutning. Arbejdet igangsættes efter aftale med byggeledelsen. - Eventuelle midlertidige beskyttende afdækninger fjernes og bortkøres - Indvendig rengøring af alle udskiftede vinduer og døre i facader inkl. karme, rammer og glas, samt fjernelse af mærkater og malerstænk. - Rengøring/polering af alle indv. og udv. ruder (Kun alle nye vinduer og døre iht. udbudsmateriale) - Rengøring af vinduesplader og lysninger. - Rengøring af alle nye apterede dørblade, karme og indfatninger. - Rengøring af alle inventardele, på den berørte væg. - Rengøring af alle fodpaneler og fodlister, på den berørte væg. - Rengøring af alle synlige rørinstallationer, kabelbakker og radiatorer, på den berørte væg.

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udskiftning af vinduer Gydevang 42-44, 3450 Allerød

Udskiftning af vinduer Gydevang 42-44, 3450 Allerød Udskiftning af vinduer Gydevang 42-44, 3450 Allerød Vinduesentreprise TØ Udskiftning af vinduer: Udførelse generelt Eksisterende vinduer fjernes og bortkøres. Udtagning skal ske med videst mulig hensyntagen

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 3 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 3 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE AKTIVITETSCENTRET HAMLET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE Fagentreprise 05. Tømrer Helsingør Kommune Dateret: 07.06.2017 rev 00 Fagentreprise Side : 1/13 Bygningsdelsoversigt: 00.

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye facadevinduer, dobbelte altandøre og kældervinduer m.m.

Udbudsbeskrivelse. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye facadevinduer, dobbelte altandøre og kældervinduer m.m. 1 Udbudsbeskrivelse Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Levering og montering af nye facadevinduer, dobbelte altandøre og kældervinduer m.m. Oktober 2015 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise 05. Tømrer Helsingør Kommune Dateret: 23.02.2017 rev 00 Udbud Fagentreprise Side : 1/15 Bygningsdelsoversigt: 00.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC Ribo alu

Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC Ribo alu Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC Ribo alu Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejds- og omfangsbeskrivelse. Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården. Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v..

Arbejds- og omfangsbeskrivelse. Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården. Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v.. Sagsnummer: 090301 Sags-id: brogården Dato: 3. november 2014 Arbejds- og omfangsbeskrivelse Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v.. IDEAS Aps en rådgivningsvirksomhed

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

Scan koden med din telefon og kom direkte til vores hjemmeside. Tlf

Scan koden med din telefon og kom direkte til vores hjemmeside. Tlf Scan koden med din telefon og kom direkte til vores hjemmeside. Tlf. 70 70 71 33 Casadana Service I Kornmarksvej 26 I 2605 Brøndby I service@casadana.dk I Tlf. 70 70 71 33 CASADANA SERVICE Casadana Service

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. januar 2013 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

SAB AFD. 3033 BØRNEGÅRDEN TØMRERARBEJDER TYBORØNALLE 53-57

SAB AFD. 3033 BØRNEGÅRDEN TØMRERARBEJDER TYBORØNALLE 53-57 SAB AFD. 3033 BØRNEGÅRDEN TØMRERARBEJDER TYBORØNALLE 53-57 03.09.2013 OKHOLM APS Rådg. Ing. Fa. Gl. Hareskovvej 301 3500 Værløse tel: 44986611 Tyborøn Allé 53 Side 2.1 2. Arbejdsbeskrivelse vedr. vinduesudskiftning

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Sorø den 2. juni 2015 Simon Allin Godthåbsvej 20c, 4. tv. 2000 Frederiksberg Tilbudsnummer: 14505 Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 27 vinduer 38 vinduesdøre 39 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R Interimslukninger 1 August 2012 Justerbare moduler Altiflex System er et modulært og fleksibelt produkt til midlertidig lukning af åbninger i bygninger under opførsel eller renovering. Produktets fleksibilitet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 3 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 3 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed

Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Omdelt i alle postkasser i A/B Opnæsgård 8. november 2013 Information om mulighederne for at sikre din dør ind til din lejlighed Bestyrelsen har gennem nogen tid arbejdet på at finde løsninger, der æstetisk,

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Saga G

Vedr.: Altanprojekt Saga G Sorø den 2. september 2016 AB Saga G Gunløgsgade 25 m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt Saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere