Arbejds- og omfangsbeskrivelse. Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården. Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og omfangsbeskrivelse. Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården. Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v.."

Transkript

1 Sagsnummer: Sags-id: brogården Dato: 3. november 2014 Arbejds- og omfangsbeskrivelse Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted, Brogården Oktober 2014 Udskiftning af vinduer m.v.. IDEAS Aps en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser. Medlem af den faglige organisation DanskeArk og de faglige netværker Byggesocietetet og Byens netværk Danas Plads 25, 3.th, 1915 Frederiksberg C Cvr: Bank: Danske Bank

2 Emne Side 2/10 Indhold ALMEN ORIENTERING... 3 OMFANGSBESKRIVELSE BYGGEPLADS ARBEJDETS OMFANG OG UDFØRELSE Stillads/arbejdsplatform Velfærdsforanstaltninger MATERIALER OG MATERIEL Stilladser og arbejdsplatforme Velfærdsforanstaltninger VINDUESUDSKIFTNING ARBEJDETS OMFANG OG UDFØRELSE Demontering af vindueselementer og altandøre Sålbænke Montering af nye vindueselementer og altandøre Vinduesplader MATERIALER Vindues- og dørelementer Fuge- og stoppemateriale Vinduesplader Sålbænke

3 Emne Side 3/10 ALMEN ORIENTERING Brogården består af 4 almene boligafdelinger omkring en fælles gård. Adresserne er: Afd. 1 Brogade Afd. 2 Brogade Afd. 3 Brogade samt Sjællandsgade Afd. 4 Jørgen Roeds Vej 1-7 Ejendommen skal renoveres med følgende hovedpunkter: 1. Udskiftning af vinduer og altandøre i boliger 2. Udskiftning af trappevinduer i Jørgen Roeds Vej 1, Sjællandsgade 21 og Brogade Udskiftning af vinduesplader/nye belægninger. Ejendommens oprindelige vinduer er i 1982 blevet udskiftet til plastvinduer. Der er udført screening for miljøskadelige stoffer i henhold til den vedlagte rapport fra DMA. Der er ikke konstateret forurening i vinduespartier, som er omfattet af dette udbud. De miljøskadelige stoffer er fundet i kældervinduer, samt i de gennemgående vinduespartier på trapperne. Der er i en lejlighed lokalt fundet koncentration af bly i en pudset og malet lysning, som er over tærskelværdien. Der iværksættes ikke andre foranstaltninger end at undgå støvende arbejde. Ringsted Kommune, Teknik og Miljø har været konsulteret forud for dette udbud. Byggeandragende er indsendt og forventes at foreligge inden licitation. Bygherren er: Andelsboligforeningen af 1941, Ringsted V/ Domea Oldenburg Alle Taastrup Teknisk rådgiver og byggeledelse for bygherren er: IDEAS Aps. v/ Ove Hedebo Pedersen Danas Plads 25, 3. tv Frederiksberg C Tlf.: Mail: Sikkerhedskoordinator Falkon A/S v/ Frank Guldmann Ndr. Fasanvej Frederiksberg Tlf.: Mail:

4 Emne Side 4/10 OMFANGSBESKRIVELSE. 1. Byggeplads Arbejdets omfang og udførelse Stillads/arbejdsplatform Til entreprisen hører alle udgifter til op- og nedtagning af stillads, opgange, hejs m.m. i nødvendigt omfang (kapacitet og tid) for at gennemføre entreprisen, samt deraf afledt leje. Stillads/platforme skal være forskriftsmæssigt sikret med afdækninger samt opgange. Placering af opgange, hejs m.m. skal respektere de angivne adgangsveje for redningskøretøjer Til entreprisen hører alle udgifter indlejning og håndtering af køreplader til sikring af vejarealer m.m. Køreplader skal udlægges alle steder hvor beskadigelse af eksisterende underlag kan forekomme (bl.a. ved skurby) og i øvrigt på tilsynets anvisning Der ønskes en tillægspris for etablering af plastinddækning af stilladser. Det forudsættes at dette er indeholdt den tilbudte pris ved anvendelse af platforme Der ønskes en tillægspris for toplukning. Det forudsættes at dette er indeholdt den tilbudte pris ved anvendelse af platforme Velfærdsforanstaltninger Til entreprisen hører alle udgifter til etablering af skurfacaliteter til alle der er beskæftiget ved entreprisens gennemførelse samt tilslutning til vand, afløb og el i henhold til fællesbetingelserne Til entreprisen hører alle udgifter til etablering af afspærringer og andet sikringsmateriel i henhold til fællesbetingelsernes afsnit om sikkerhed og sundhed samt byggepladsindretning Materialer og materiel Stilladser og arbejdsplatforme Alt materiel skal opfylde arbejdstilsynets og andre danske myndigheders krav til styrke og sikkerhed og anvendes i henhold til leverandørens forskrifter. Der henvises bl.a. til fællesbetingelserne vedrørende love, regler og cirkulærer.

5 Emne Side 5/ Velfærdsforanstaltninger Alle skurfaciliteter, adgangsforhold og sikkerhedsforanstaltninger skal opfylde arbejdstilsynets og andre danske myndigheders krav. Der henvises bl.a. til fællesbetingelserne vedrørende love, regler og cirkulærer. 2. Vinduesudskiftning 2.1. Arbejdets omfang og udførelse Demontering af vindueselementer og altandøre Udtagning af eksisterende vindueselementer og altandøre, skal ske så nænsomt at der ikke sker beskadigelse af indvendige og udvendige tilstødende bygningsdele, som ikke skal udskiftes Vinduesplader, som er oplagt i pudsede vinduesfalse, friskæres inden demontering af vinduer. Vinduesplader oplagt på vinkeljernsbæringer fjernes, men bæringer bevares Alle nedrivningsmaterialeskal deponeres direkte i affaldscontainere og fjernes fra byggepladsen Sålbænke Sålbænke på afd. 2, Brogade 32-36, er udført som vandrette skifter med fald. Da disse sålbænke forventes at blive slået løse i forbindelse med udtagning af de eksisterende vinduer omfatter entreprisen ommuring af alle sålbænkene Der udføres nye sålbænke svarende til de eksisterende. Der skal mures med 100% fyldte fuger. Sålbænke og tilstødende eksisterende murværk skal afleveres fri for mørtelrester Montering af nye vindueselementer og altandøre Alle vinduer monteres med befæstelser i henhold til leverandørens anvisninger. Kalfatringsfuger skal have en bredde på mellem 12 og 15 mm. Mindre fuger vil blive kasseret og større fuger må kun udføres efter aftale med byggeledelsen Hvor 2 vinduespartier støder op til hinanden i en vinkel skal karmene skæres på gering (45 gr), således at hjørnesamlingen får mindst mulig bredde. Samlingen dækkes af et Alu-vinkelprofil pulverlakeret i samme farve som øvrige alu-flader.

6 Emne Side 6/ Fugning skal ske som 2-trins fuge i.h.t. FSO s fugehåndbog. Dræn i vinduessystem må ikke blokeres ved fugning Der stoppes langs karme med mineraluld i tykkelse svarende til den monterede fugebredde. Stopningen må ikke komprimeres og skal dække hele fladen mellem karm og mur. Det vil sige at tykkelse og bredde skal svare til karm og fugedimension, således at højest mulig isoleringsværdi opnås. Stoppematerialet skal være tørt ved indbygning Udvendigt fuges med elastisk fugemasse. Fugen placeres i henhold til vinduesleverandørens anvisning med hensyn til korrekt dræning, ventilation m.m. og udføres på korrekt bagstop i henhold til fugematerialeleverandørens forskrifter. Fugen skal komprimeres i henhold til leverandørens anvisning Indvendigt fuges med elastisk fugemasse på et passende bagstop. Inden fugning friskæres evt. tapet på den tilstødende væg således at fugen binder på karm og puds/fastsiddende maling (ikke karm og tapet). Fugebagstoppet skal ilægges i hele længder uden unødige samlinger. Fugen skal komprimeres i henhold til leverandørens anvisning Fuger skal fremstå som glatte og rette flader, som følger karmprofilet og er lagt ca. 1 mm tilbage fra profilets forkant. Hjørner skal være tætte og alle sider på et element skal fuges i en sammenhængende arbejdsgang Skader på lofter vægge og gulve omkring monteringsstederne udbedres så de ikke er synlige. Der gøres særligt opmærksom på flisebeklædte lysninger i badeværelser Indvendig side af bundstykke på altandøre forsynes med fejeliste i karmens bredde Hvor elementer stødes mod hinanden skal der placeres neoprenbånd i elementsamlinger og elementerne skal sammenføjes ved skruning Alle huller efter befæstelser og sammenskruninger skal lukkes med plastpropper i farve som vinduerne Vinduesplader Vinduesplader på hyldeknægte udskiftes til nye vinduesplader i samme mål som eksisterende. Der udføres opkiling på de eksisterende bærejern (trækiler), så vinduespladen ligger vandret og udføres supplerende understøtning som vist på tegningsmaterialet. Bærejern og kiler males (hvide RAL 9010)

7 Emne Side 7/ Indmurede vinduesplader bevares, men forsynes med ny belægning og forkant som vist på tegningsmaterialet. Vinduespladens dybde kan variere I køkkener og badeværelser hvor lysninger og vinduesplade er beklædt med fliser, tilskæres disse således at der er plads til den nye karmdybde. Alternativt tildannes smallere karm (kun elementer mindre eller lig 600x600 mm) Materialer Vindues- og dørelementer Vindues- og dørelementer skal leveres som træ/alu-elementer. Alle elementer skal leveres hvidmalede (RAL 9010) glans 30 udvendig og indvendig. Aluprofilerne skal være udformet som kitfals uden skyggenot. Der ønskes et kompositprodukt for opnåelse af mindst muligt varmetab og størst mulig holdbarhed. Der ønskes et vindue som fremstår med synlig karm og ramme (karmløse vinduestyper accepteres ikke). Den udvendige aluminiumsramme skal være monteret med clips. Clipsene skal være udformet således, at alu-skallen kan demonteres for evt. rudeudskiftning. Alu-skallen må ikke kunne demonteres, når rammerne er lukkede Producenten skal være tilsluttet Vinduesindustrien, Energimærkningsordningen og DVV. Vinduer og døre skal være danskproducerede, DVV-mærkede og tilbydes med 10 års garanti. Producentens kvalitetsstyringssystem skal være certificeret iht. DS/EN ISO Vinduer leveres med 2-lags ruder og den samlede vindueskonstruktion skla opfylde kravene til energiklasse B. Der skal anvendes dobbeltforseglede isoleringsruder, der er certificerede iht. DS/EN Termoruder skal leveres med 10 års garanti Alt træ skal være FSC -certificeret. Kernetræsandelen skal opfylde kravene til behandlingssystem 5 i henhold til Vindues Industriens tekniske bestemmelser pkt , dvs. min. 60 % kernetræsandel i udvendige false og overflader i henhold til VinduesIndustriens tekniske bestemmelser bilag 10. Alt træ skannes for knaster og vindridser. I den efterfølgende optimeringsproces skal defekter, såsom vindridser og knaster, bortskæres, mindre knaster mod murfalse tillades. Emnerne skal fingerskarres og samles i længder på 6 meter med en krumning på max 1 mm pr. lbm. Fingerskarringen skal være i overensstemmelse med Din Aluminium udføres i en legeringssammensætning i henhold til EN Legering EN AW-6060 TF (AIMgSi0,5) Trædelene skal overfladebehandles som Behandlingssystem 2ØKO i henhold til DVV s tekniske bestemmelser pkt Grundbehandling skal ske med et

8 Emne Side 8/10 vandfortyndbart, fungicidholdigt middel. Overfladebehandlingen skal ske med en vandfortyndbar, diffusionsåben akrylbaseret maling. Lagtykkelsen skal være større end 80µm (tørfilm), og det samlede system skal have opnået karakteren 1 efter prøvning iht. EN Aluminiumsdelene skal grund- og overfladebehandles inden bearbejdning. Ved pulverlakering skal anvendes miljø- og kvalitetsgodkendte polyesterpulvere. Aluminiumsprofilerne lakeres med en lagtykkelse på minimum 80µm Alle elementer skal leveres med paskvillukning med sikkerhedsslutblik (indbrudssikker ventilationsåbning) samt ventilationsspalte i overkarm. Alle døre og vinduer skal være forsynet med friktionsbremse og døre samt 1 vindue i hvert vinduesparti skal desuden være forsynet med stormkrog, malet i vinduesfarven. Se i øvrigt vindueselement oversigterne for de enkelte afdelinger All elementer skal have samme karmdybde. Dog kan anden karmdybde vælges i badeværelser hvor lysninger og vinduesplader er beklædt med fliser og hvor vinduernes udstrækning ikke er større end 600x600 mm. Karmdybden skal være stor nok til at dække ar efter eksisterende vinduer Vindues- og dørelementer skal leveres i typer svarende til de på tegningsmaterialet angivne varianter. De angivne betegnelser dækker over følgende funktioner: Side-vende: Er et sidestyret vindue, som med et særligt beslag tillader vinduet at vende 180 gr. således at vinduespudsning af udvendig side kan ske uhindret og sikkert fra lejligheden. Almindelig pudsespalte accepteres ikke. Gående post: Af hensyn til opfyldelse af brandredningskravene udføres vinduer, som ikke kan præstere en fri redningsåbning på 600 mm med gående lodpost, såfremt der ikke er anden godkendt flugtmulighed i rummet. Den gående post skal være fastgjort til den ene ramme og åbne med denne. Ramme og post fastholdes med et-grebs betjent paskvil. Skudrigler i lodpost accepteres ikke. Sidehængt: Almindelige sidehængte rammer med hængsler malet i vinduesfarven. Vendbart: Er et topstyret vindue med et vendebeslag, som gør det muligt at vende rammen min. 170 gr. rundt. Anden funktion accepteres ikke. Vinduet skal kunne vendes og fastholdes, så pudsning kan foregå fra indvendig side. Fast parti: Er vinduer, som ikke kan åbnes. De er placeret forneden i vindueselementer bestående af sidevende-vinduer eller kombinationer af sidevende og vendbare vinduer eller i sidepartier ved altandøre. Faste vinduer skal være med glas monteret direkte i karmen. Altan-/terrassedør: Findes i flere varianter. Typisk som en smal terrassedør med et overparti med vendbar ramme.. Findes i højre og venstre udgave. Findes også som 2-fløjede altandøre og som indadgående 2-fløjede franske døre, som alternativ i få eksemplarer. Terrassedøre skal udføres med pulverlakerede højdejusterbare hængsler og 3-pkt terrassedørspaskvil med massive hagekolver. Døren skal være forsynet med grebsaktiveret bremse, der begrænser åbningen til 90.

9 Emne Side 9/10 Alu-profil: Hjørneelement hvor fastsideparti ved altandør støder op mod vinduesparti i stue Alle vindues- og dørelementer skal være forsynet med paskvilluknig med matforcromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling. Vinduerne skal være forsynet med skjulte kromaterede vendbe-beslag. Beslag, som vender rundt indenfor vinduets geometri, ingen overslag. Vinduer og døre skal være forsynet med børne-/pudsesikring samt ventilationsspalte Vinduespartierne optræder som kombinationer af de nævnte typer og skal udføres i samme karm. Opdeling, således at vinduespartierne optræder med dobbelt karm, må ikke forekomme. Undtaget er vinduesparti type 4-1 der kan udføres som 2 partier (som vist) såfremt det, af produktions- eller montagemæssige ikke kan udføres som 1 parti (hvilket foretrækkes) Opmåling af vindueselementer og altandøre foretages af entreprenøren. De angivne mål på typeoversigterne er vejledende modulmål uden fradrag for fuge. Det er entreprenørens ansvar at vindueselementer og døre leveres i korrekt indbygningsmål. Vindueselementerne monteres centreret i murhullerne således at fugerne bliver lige store. Fuge under bundkarm kan variere i forhold til side og overkarm på grund af sålbænke Fuge- og stoppemateriale Til fugestopning anvendes fugtresistent materiale, f.eks. mineraluld fabrikeret til formålet Fugebagstop skal være plastmateriale med lukkede celler, således at der ikke sker fugtophobning i bagstoppet Fugematerialer skal være fremstillet til formålet og tykkelsen skal svare til fugebredden i henhold til leverandørens anvisning. Indvendigt anvendes et fugemateriale som kan overmales Vinduesplader Vinduesplader på hyldeknægte udføres af træplade beklædt med laminat (ikke melamin) på alle flader og langkanter (underside kontralamineres). Farve på laminat fatales. Fastgørelse med skruer fra underside Indmurede vinduesplader beklædes med laminatbelagt træplade (samlet tykkelse ca. 4 mm) monteret med en halvrund hvidlakeret forkantliste med radius svarende til tykkelsen af den eksisterende vinduesplade. Plade og forkantliste klæbes til den eksisterende (tilbageskårne) vinduesplade

10 Emne Side 10/10 med en egnet lim (kontaktlim eller silikone) og fastholdes af skurelister lang vinduesfals. Skurelister fastgøres ved limning eller ved sømning med sømpistol. Hjørner skal skæres i gering. Sidekanter på oprindelig vinduesplade samt skåren kant på ny plade, dækkes af en hvidmalet, 4 mm tyk liste (bredde svarende til diameter på forkantliste), som sømmes og limes. Listen kan enten støde til den lige bagkant på forkantlisten eller sættes på siden af forkantlisten og afrundes som denne, inden maling I badeværelser og køkkener hvor lysninger og vinduesplade er beklædt med fliser retableres med fliser svarende til de eksisterende Sålbænke Der genanvendes i videst muligt omfang de eksisterende mursten. Nye sten skal have samme format, farve og overflade samt være i tilsvarende kvalitet (facadesten) Mørtel til opmuring skal være almindelig murermørtel (f.eks. KC 50/50/700)

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER E/F Ungarnsgade 35-41/Albaniensgade 2-4/Østrigsgade 32-38 UDSKIFTNING AF TAG SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. JANUAR 2012 FALKON A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Nordre

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Indhold El-installationer... 1 VVS-installationer... 2 Badeværelse... 3

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og opbevaring............. 4

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation

Brugervejledning og produktinformation Brugervejledning og produktinformation Vinduer og døre i træ og træ/alu Indhold Modtagelse og opbevaring 4 Aflevering 4 Hvad er hvad på et vindue... 5 Montering og fastgørelse 6 Betjening og funktion Vinduer

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring... side

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv.

Nordre Munkegård. Tag, vinduer, facader mv. Tag, vinduer, facader mv. PROJEKTFORSLAG 02.12.2008 Frost arkitektfirma a/s - Lyngby Hovedgade 35, 2800 Kgs. Lyngby 45 28 13 02 - frost@rkitekt.dk Side 1 af 14 Projektforslag Side: 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

Astrup Have. Kontech A/S. brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Astrup Have Kontech A/S brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro 1 ORIENTERING Bygherre:

Læs mere