VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE Musik på Brogårds plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads"

Transkript

1 VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE Musik på Brogårds plads Betonhjertet Oktober

2 INDHOLD LEDER SIDE 3 NICOLAI FORLADER OS 3 BREDBÅND 4-6 SOMMERFEST 7 MASTERPLAN 8-9 STORE DRAGEDAG 9 NYT FRA BRUGERGRUPPEN BOLDSPIL 12 GENBRUGSPLADSEN 12 BETONREDAKTIONEN 12 EN HUSKER 13 VAGTORDNING " 14 BEBOERHUSET ØRNEN " 14 ADRESSER 15 KALENDER 16 Betonhjertet er beboerblad for afd. 4 Syd. Redaktionen består af: Jan Halle, Allan Vangsøe og Henny Eilersen Deadline til næste blad er 16. Oktober og bladet forventes at udkomme omkring 10. November. Indlæg sendes til Ørnens kvt. 1B mærket BETONHJERTET eller sendes som til: Bladet er trykt på 80 g. miljøpapir og bliver omdelt af Josephine 2 Betonhjertet Oktober 2004

3 LEDER 4 SYD EN ALMEN BOLIGFORENING En almen boligforening er en rummelig forening, det er derfor vigtigt at denne holdning også kommer til udtryk i foreningens beslutninger der skal være plads til alle. Det betyder at vi skal løfte i flok, hvad angår de økonomiske byder afdelingen har. At vi hver i sær bidrager efter evne med de pligter der ligger i et fællesskab. Det vil sige kommer til møder, holder et meter reglen, passer på husene ude som inde, respekterer anvisninger på hvordan affald skal håndteres, sparre på vand og varme samt el. Der er nok at gøre i hverdagen. Er det en illusion at denne holdning kan bære i fremtiden, er vi blevet for forskellige i holdninger, indtjening og fysisk formåen har det individuelle så småt fået overtaget og er differentieret husleje en løsning for fremtiden. FARVEL TIL NICOLAI Desværre stopper Nicolai med at arbejde her i afd. 4 syd, det er beklageligt, da Nicolai altid har været en meget populær person her hos os, nu er det afd. 4 Nord der får glæde af Nicolais arbejde og behagelige væsen, held og lykke med dit nye job. GODDAG TIL PIA Pia starter her hos os i stedet for Nicolai, forhåbentlig bliver Pia glad for at være her, også her er det på sin plads at sige, tillykke med dit nye job. HE Betonhjertet Oktober

4 TV / TELEFON / INTERNET PROJEKTET Status for arbejdet VA har sluttet aftale om installation af ledninger og stik i boligerne. Gravearbejdet er gået i gang i 4 Nord og vil herefter fortsætte hos os. Der er ligeledes lavet aftale om TV levering, Telefoni og Internet med firmaet ComX. Vi har alle for nylig fået en brochure fra firmaet med deres priser og betingelser. Projektet regner selvfølgelig med at vi overholder startdatoen april De fire stik til TV/radio og tlf/internet er prøveopsat i Ørnen 1 B og kan ses i driftskontorets åbningstid. TV og radio Stik bliver opsat i stuen ved siden af det nuværende TV stik. Endvidere opsættes stik i det bagerste værelse dvs soveværelset. Vil du have stik i andre værelser, må du selv trække forlængerkabler som hidtil. Når startdatoen nærmer sig vil vi alle få en bestillingsblanket til valg af TV pakke. Vi vælger hver for sig og betaler direkte til ComX. Du kan senere skifte pakke mod et gebyr. 4 Betonhjertet Oktober 2004

5 TELEFON Stik bliver opsat i stuen ved siden af det nuværende TV stik. Endvidere opsættes stik i det bagerste værelse dvs soveværelset. Selve kassen indeholder også internetstikket. Det er frivilligt om du vil tilslutte dig telefoni. Tilslutter du dig fra starten vil der være gratis oprettelse. Senere vil det måske blive mod et oprettelsesgebyr. Du kan beholde dit hidtidige nummer. Telefonstikket er af den nye type PDS stik. Der vil blive leveret en kort ledning grisehale med overgang fra de små stik til almindelig trebenet stik. Har du trukket ekstra telefonstik i andre værelser, må du selv sørge for at få dem tilkoblet til de nye stik i soveværelset eller stuen. Telefonstikket i soveværelset kan blændes og frakobles hvis du f eks har lejet værelset ud. Det skal gøres af en elektriker for egen regning og ved fraflytning skal stikket etableres igen også for egen regning. Boligen kan udstyres med to telefonnumre, men begge numre vil ringe på alle telefoner, så det er ikke rigtig to numre. Når startdatoen nærmer sig vil vi alle få en bestillingsblanket til telefon. Vi vælger hver for sig og betaler direkte til ComX. Betonhjertet Oktober

6 INTERNET Netstik findes i kassen med telefonstikket. Dvs stik er opsat i stuen og soveværelset. Før ibrugtagning skal du vælge om stikket i stuen eller soveværelset skal være aktiv. Standard er i stuen. Det er frivilligt om du vil have internetforbindelse. Ønsker du at deltage, skal du vælge hastighed. Når startdatoen nærmer sig vil vi alle få en bestillingsblanket til valg af internetpakke. Vi vælger hver for sig og betaler direkte til ComX. Du kan senere skifte hastighed mod et gebyr. Vil du have netstik i andre værelser, skal du selv sørge for det. Det nemmeste er at købe en trådløs switch. Det videre arbejde Der er nedsat et IT udvalg bestående af: Pia Petersen Ørnen 19 c Ove Hansen Ørnen 4A Tonny Lilja Ørnen 2B Jørgen Arnull Ravnen 5B Dorthe Larsen Ørnen 13 E Jimmie Kofoed Svanen 1 B Helle Ravn Ørnen 11 C Erik Nielsen Hanen 1 D Vi vil mødes jævnligt for at følge arbejdet og vil arbejde på at udarbejde vejledninger til at lette arbejdet med installation især af internettet. Erik Vang Nielsen Hanen 1 D Betonhjertet Oktober 2004

7 SOMMERFEST Den 13. August var der sommerfest på Brogårds plads. Trods truende regnbyger stillede vi borde og stole op. Flere kiggede over muren, for at se om det nu blev til noget, for vejret så ikke så godt ud. Grillen blev også tændt, så festdeltagerne kunne stege de medbragte lækkerier. Da alle var bænkede brød solen igennem for sådan er den danske sommer. Senere på aftenen kom der nogle glade amatør musikere og spillede gamle Beatles og Gasolin numre, det trak flere festlige folk til. Det blev en sjov og hyggelig Sommerfest Sommerfest 2005 holdes den første fredag efter skolestart. miljøgruppen/tj Betonhjertet Oktober

8 MASTERPLAN FOR ALBERTSLUND SYD Albertslund Syd står overfor en omfattende renovering i de kommende år. I Albertslundposten den 1. september var der et grundigt referat fra et møde afholdt den 21. august med deltagelse af repræsentanter fra Landsbyggefonden, Albertslund Kommune, Kommunalbestyrelsen og fra AB og VA. AB, VA og Albertslund Kommune har indgået et partnerskab, hvor det overordnede mål er at renovere og udvikle Albertslund Syd fysisk og socialt, så området også i fremtiden vil være et attraktivt boligområde. Planen for arbejdet hedder Masterplan for boligrenovering i Albertslund Syd. Bebyggelserne er nedslidte og udeområderne trænger til en kærlig hånd det må være synligt for enhver, og der er ingen tvivl om, at en omfattende renovering er nødvendig. Udover de nødvendige renoveringer på grund af nedslidning og manglende vedligeholdelse, er det også planen at lave ændringer og fornyelser på boligerne, så de bliver mere tidssvarende. Planerne er, at Kanalens Kvarter renoveres først, derefter rækkehusene og til sidst gårdhusene. Beboerne skal selv betale en del af udgifterne, og huslejestigninger er uundgåelige. Det har flere beboere udtrykt deres bekymring for. Huslejestigninger vil vi få under alle omstændigheder på grund af et større vedligeholdelsesbehov, og fordi vores boligområder er blevet forsømt igennem længere tid. Hvis vi får tilskud fra Landbyggefonden, får vi renoveret og fornyet vores boligområde meget billigere - for alternativet er jo, at vi selv skal betale det hele. Der er ingen grund til panik, og der er god tid til at tænke sig om for 4 Syd kommer formentlig først med i renoveringen efter Betonhjertet Oktober 2004

9 Alle beboere i vores område har fået omdelt en pjece med et resumé af masterplanen, og den 18. og 19. september blev der afholdt borgermøder, hvor beboerne fik mulighed for at få informationer, stille spørgsmål og komme med idéer til det fremtidige projekt. Tove Meyling Nævnsmedlem STORE DRAGEDAG Søndag den 31 oktober går vi fra sommertid til vintertid. Det vil vi markere ved at fylde himlen over Kongsholmparken med flotte drager. Kom med din drage eller kom og byg en drage kom mellem kl. 13 og 14, så kan vi flyve med drager så længe der er lys og vind. Vi har materialer og hjælpere til bygning af drager. Vi byder på lidt varmt at drikke. Mødested Ved naturlegepladsen ved Brogårds plads og Spættens kvarters udgang til Kongsholmsparken. Alle er velkomne, både store og små, unge og gamle. Hvis du ikke er drageflyver, så kom og kig på, for det bliver flot, hvis der kommer rigtig mange drager op. Vi ses. Hilsen Miljøgruppen 4 syd Betonhjertet Oktober

10 NYT FRA BRUGERGRUPPEN På Brugergruppens møde i september '04 var de vigtigste punkter: Affaldsplan Planen er nu ude i høring hos borgere og boligområder frem til den I planen er der lagt op til, at vi i Albertslund de næste 5 år bl.a. skal have mere direkte genbrug; at de folk der bemander storskraldspladserne skal uddannes bedre; at hjemmekomposteringen skal fremmes; at metal og plast emballager skal frasorteres; og at der skal fokuseres på, hvordan forbrug og affaldsmængder hænger sammen. Nye aktiviteter i 2005, (som dog skal godkendes af Kommunalbestyrelsen): Det kunne godt være bedre med renholdelsen i Albertslund. Mange Steder mangler der skraldespande og ofte ligger der affald og flyder. Da kommunen er spændt hårdt for økonomisk, og derfor har svært ved at gøre noget ved problemet, besluttede Brugergruppen at en forbedret renholdelse kan finansieres over renovationstaksten. Indsatsen skal kombineres med kampagneaktiviteter, hvor boligområder og borgere inddrages. Brugergruppen indstillede til Kommunalbestyrelsen, at der som et forsøg i 2005 sættes kr. 1.8 mill. af til formålet. Kommunens storskraldsplads på Gadagervej skal have mere åbent. Det skyldes dels, at der er mange borgere, der bruger pladsen og dels at virksomheder også må bruge den fra 1. januar. Derfor indstillede Brugergruppen til Kommunalbestyrelsen, at der skal være åbent hver dag fra onsdag til søndag mellem kl. 13 og Betonhjertet Oktober 2004

11 Om alt går vel, bliver dele af Egelundsparken langs med Store Vejleå næste år omdannet til en våd eng. Det vil betyde, at mere vand nedsives til grundvandet, at urenheder tilbageholdes, så åen bliver renere, at vandmængden i åen fordeles, i stedet for at komme på en gang når det regner, og at vi får en helt ny naturtype i området, med de kvaliteter det giver. Og så var vi lidt for hurtige ude i "Nyt fra Brugergruppen - maj 04". Betalingsterminerne for vand og varme ændres ikke alligevel. Også i fremtiden skal vi betale et a'conto-beløb 10 gange årligt. Næste års takster bliver først vedtaget i Kommunalbestyrelsen senere på året, men som det ser ud lige nu, så stiger prisen på en kubikmeter vand med ca. 3,- kr. Varmetaksterne vil stort set være uændret. Mens renovationstaksterne kommer til at stige med nogle hundrede kroner. Ønsker du de præcise beløb oplyst, kan du kontakte dit boligområdes medlem af Brugergruppen. Med venlig hilsen Brugergruppens Arbejdsgruppe, september 2004 Medlem af brugergruppen her i 4 syd Tove Jensen Ørnen 12 A Tlf Sommerfest på Brogårds plads Betonhjertet Oktober

12 BOLDSPIL Der er i sommerens løb blevet klaget til ejendomskontoret over boldspil, der foregår mellem vore huse, det er ret generende og boldspil må ifølge vore husregler kun finde sted på de dertil indrettede pladser. Så Kære forældre, fortæl Jeres børn om de regler der er for boldspil her i afdelingen, det er regler som er vedtaget på et beboermøde. Vi har jo også Kongsholmparken i nær tilknytning til afdelingen og der er plads til alle former for boldspil. HE GENBRUGSPLADSEN Der er på genbrugspladsen en indhegning hvor man kan komme af med sit haveaffald, denne plads bliver da også flittigt brugt. Desværre er der nogle beboere, der også læsser jord af samme sted. Det må man bare ikke, vi har ikke længere et sted hvor man kan komme af med overskydende jord, der henvises til Kommunens genbrugsstationen på Gadagervej. HE BETONREDAKTIONEN Vi er i øjeblikket kun tre personer i betonredaktionen, og vi kunne godt tænke os at der er flere, som har lyst til at være med i udformningen af bladet og måske komme med nye ideer. Der er ingen af os tre, der har tegnetalent, så det vil være dejligt hvis der er nogle gode tegnere der vil være med i redaktionen, eller måske bare tegne lidt til bladet. Betonhjertet bliver lavet på vores egen kopimaskine og når vi bruger billeder, bliver gengivelsen ikke ret god, mens tegninger altid bliver i en bedre kvalitet. HE 12 Betonhjertet Oktober 2004

13 EN HUSKER SORTERING AF PAP OG PAPIR! Mange husstande i vores afdeling sorterer efter anvisning, måske gør I det ikke eller har glemt hvordan det er, så her kommer det en gang mere: 1. Papir i plastbeholderen. Aviser, tegne/brevpapir, telefonbøger, reklamer og ugeblade. rent tørt. 2. Pap på øverste hylde i affaldsskab (evt. i en papkasse) karton,bølgepap, køkken-toiletruller, papemballage (cornflakes) rent tørt evt. sammenfoldet. stort pap afleveres i papcontaineren på genbrugspladsen. Miljøgruppen opfordrer til at alle i vores afdeling sortere pap og papir hver for sig! Dette er jo blot en opstart, senere skal vi sortere endnu mere. August 2004 Milijøgruppen. Betonhjertet Oktober

14 VAGTORDNING Ordningen gælder alle VA`s afdelinger og skal uden for den normale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser. MEN HUSK!! Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten: 1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang 2. Svigt i vandforsyningen i større omfang 3. Svigt i el-forsyningen i større omfang 4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige. 6. Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelig VAGT-TELEFONNUMMERET ER Nævnet BEBOERHUSET ØRNEN På beboermødet blev det besluttet, at beboerne her i 4 syd skal overtage børnehuset Ørnen til beboerhus. Vi overtager huset 1 Januar 2005 og i første omgang skal driften flytte ind i huset, og Ørnen 1 b lejes ud til almindelig beboelse. Derefter vil der blive nedsat et udvalg af nævnsmedlemmer og beboere der skal arbejde med at komme med ideer til husets fremtid. Første møde bliver afholdt 27. Oktober i Ørnen 1 b kl , og vi håber at der er nogle interesserede beboere der vil komme til dette møde. HE 14 Betonhjertet Oktober 2004

15 BEBOERNÆVNET VA AFDELING 4 SYD POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B 2620, ALBERTSLUND BEBOERNÆVN: Henny Eilersen = HE Ørnen 26 A Ove Hansen Ørnen 4 A Tove Meyling Ørnen 17 A Kaj-Erik Pedersen Ravnen 3 B Allan Vangsøe Uglen 11 A Dorthe Larsen Ørnen 13 E Tonny Lilja Ørnen 2 B SUPPLEANTER: Erik Vang Nielsen Hanen 1 D Edvard Carlsen Uglen 3 A REVISOR: Willy Andersen Duen 9 A EJENDOMSKONTOR ØRNENS KVT. 1B Ledende ejendomsfunktionær Arne Larsen Tlf Telefontid Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Betonhjertet Oktober

16 Genbrugshallen er åben: OKTOBER KALENDEREN Søndag Kl Torsdag Kl Nævnsmøde: Onsdag i ulige uger Kl. 19 HUSK ÅBNINGSDAG FOR ALLE BEBOERE MANDAG 4. OKTOBER I ØRNEN 1 B KL NOVEMBER KALENDEREN Genbrugshallen er åben: Søndag Kl Torsdag Kl Nævnsmøder Onsdag i ulige uger KL Betonhjertet Oktober 2004

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken Solen er så rød, mor og skoven bli'r så sort Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor og syng en lille sang. GOD SOMMER TIL ALLE

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 Vinderen af ABC-fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden Anden pladsen

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 Nu falmer skoven trindt om land Betonhjertet Oktober 2002 1 INDHOLD SVAR PÅ DIT BREV side 3-4 KÆRE BEBOERE 5-6 REFERAT FRA BEBOERMØDE 7-10 TIL BEBOERNE I VA 4 SYD 10-11 VÆRESTUEN

Læs mere

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 DRYP-DRYP-DRYP-VAND. 4-5 LADER DU MADEN GÅ TIL SPILDE? 6 TV TV TV

Læs mere

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22.

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22. VA 4 syd Svensk Visesang med Rune Carlsson og Rene Nielsen Torsdag den 12 marts kl.18:00 se menu på side 3 Nr.:3 marts Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Godt nytår til alle i Albertslund Nord! Farvel og tak til to ildsjæle, læs side 3 og 18. Deltag i konkurrencen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 3 - juni 2014

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 3 - juni 2014 Sjov i afdelingen FIGENBLADET Bladet der dækker det væsentlige 41. Årgang nr. 3 - juni 2014 Jeg hører, du har tjent mange penge på Grønland. Det har jeg også, men jeg kan bare ikke få dem udbetalt. Hvorfor?

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere