VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 )"

Transkript

1 VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 ) Betonhjertet Februar

2 INDHOLD LEDER side 3 INDLÆG I BETONHJERTET 3 FORÅR 4 BEBOERMØDEDAGSORDEN 5 VALG TIL NÆVNET 6 VALG TIL BRUGERGR./GENFØRSELSGR. 6 PROBLEMER/SPØRGSMÅL/COMPUTER 7 FASTELAVN 7 BILLEDER FASTELAVN 8-9 STORE BEDEDAGSKVÆLD 10 FORAREALERNE VED VRIDSLØSEVEJ " 10 TV OG IT PROJEKTET " NUVÆRENDE ANTENNE " 13 JØRGENS HJEMMESIDE 13 FORÅRSRENGØRING 14 TERMIX 14 ADRESSER 15 KALENDER 16 Betonhjertet er beboerblad for afd. 4 Syd. Redaktionen består af: Jan Halle, Allan Vangsøe, Erik Vang Nielsen, Henny Eilersen Og Dorthe Larsen Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 20.April og mærket BETONHJERTET eller sendes som til: Bladet er trykt på 80 g. miljøpapir og bliver omdelt af Josephine Næste Betonhjertet forventes, at udkomme ca. 1. Maj 2 Betonhjertet Februar 2005

3 LEDER NÅR VINTEREN RINDER I GRØFT OG I GRAV ( Johan Skjoldborg ) Man føler sig frisk og energisk når lyset vender tilbage efter vinteren og det arbejde i huset der skulle være gjort for længe siden, det bliver nu overstået i en fart, man pudser vinduer, vasker gardiner, det kan også være at der har samlet sig noget spindelvæv i hjørnerne, som man ikke har kunnet se i den mørke tid. Så er der haven, ind i mellem gardinvasken må man lige en tur ud at se, hvad der nu er kommet op af jorden og hvor var det nu lige, at man lagde nogle løg og blomsterknolde i efteråret. Se nu bare Klematis og roser de har allerede store friske skud, dem skal man have klippet af, så det alt sammen bliver rigtig frodigt og blomstrende til sommer. Efter en forårsdag i haven kan det føles som om, man har grus i øjnene og man er naturligvis træt og kan sikkert sove uden søvndyssende midler. Foråret er for de fleste en glad tid når alt spirer og gror, fuglene bygger rede mens de synger for os, ja! Det er næsten som at blive født på ny. I skrivende stund ligger der endnu sne, men under sneen spirer ukrudtet, med lynets hast. Andet sted i bladet er der opfordring til, at slutte sig sammen i grupper, for at få bugt med ukrudtet og forskønne området omkring vore huse Redaktionen INDLÆG I BETONHJERTET Betonhjertet er beboerblad for VA 4 syd, bladet bliver redigeret og trykt af redaktionsudvalget, som består af nævnsmedlemmer og beboere. Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskrevet med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er enighed om indholdet. Nævnet Betonhjertet Februar

4 FORÅR Lad os gøre noget ved det. - Lad os gøre det sammen. Åben din dør kig ud det er forår. Hvordan ser der ud? Det kan blive bedre? - Det kan måske blive helt flot til 1. maj. Det er sjovere og nemmere hvis I går sammen i små grupper. Snak med dine naboer og få en aftale om hvornår, hvad og hvordan I gør det. Det er muligt at få et lille tilskud til drikkevarer eller andet til en hyggelig pause i arbejdet. Hvad kan der gøres hos jer. Er det ukrudt der skal fjernes? Er det vinterens grus der skal fejes væk? Skal der samles grene, blade og affald? Skal sommerblomsterne i jorden? Skal I etablere en lille hyggekrog med bord og bænk? Kan vi hjælpe dem der ikke kan selv? I to uger fra 16 april til 1 maj sætter afd. 4 Syd fokus på forskønnelse af ude arealerne. Alle aktive grupper får et flot grønt diplom. Miljøgruppen tager kontakt til driften, for at få en aftale om et samarbejde om de 2 fokus uger. Hvis I har gode ideer eller spørgsmål er I velkommen til at henvende jer til miljøgruppen. Anette tlf eller Tove tlf Miljøgruppen/Tove og Anette 4 Betonhjertet Februar 2005

5 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG VA AFD 4 SYD TORSDAG 14. APRIL 2005 KL. 19 SVANENS KVT. 22 Velkomst: Dagsorden: 1 ) Valg af dirigent 2 ) Valg af referenter 3 ) Valg af stemmeudvalg 4 ) Godkendelse af dagsorden 5 ) Godkendelse af referat fra Budgetbeboermøde 21. Sep ) Gennemgang og godkendelse af regnskab 7 ) Nye køkkener 8 ) Orientering om IT projektet 9 ) Kompetence til nævnet ang. Grønne områder 10 ) Indkomne forslag 11) Nævnets beretning 12) Valg af nævnsmedlemmer og suppleanter 13) Valg af intern revisor 14) Valg til brugergruppe 15) valg til gennemførselsgruppen 16) VA generalforsamling 17) Evt. Forslag der ønskes behandlet på beboermødet sendes til Svanens kvt. 22 Senest tirsdag 29. Marts Med venlig hilsen Beboernævnet Betonhjertet Februar

6 VALG TIL BEBOERNÆVNET I VA 4 SYD 2005 PÅ BEBOERMØDET 14. APRIL ER DER VALG TIL BEBOERNÆVNET Nævnsmedlemmer: Tove Meyling ( Gerne genvalg ) Henny Eilersen ( Gerne genvalg ) Suppleanter: Erik Vang Nielsen ( Gerne genvalg ) Edvard Carlsen ( Gerne genvalg ) Revisor: Willy Andersen ( gerne genvalg ) Vi har udover beboernævnet også nogle åbne grupper, hvor vi godt kan bruge nogle flere aktive beboere. Miljøgruppen Betonredaktionen Genbrugsgruppen ( mangler ikke mandskab for tiden ) men man kan skrive sig på venteliste. Legeplads udvalg/grønne arealer. Beboerhusudvalg ALBERTSLUND KOMMUNE VALG TIL BRUGERGRUPPEN Beboer Tove Jensen ( Gerne genvalg ) Nævnsmedlem Ove Hansen ( Gerne genvalg ) ( Suppleant ) VALG TIL GENNEMFØRSELSGRUPPEN 2020 Nævnsmedlem Tove Meyling ( Gerne genvalg ) Beboer Lena Kujahn ( Gerne Genvalg ) 6 Betonhjertet Februar 2005

7 PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL OM COMPUTER OG INTERNET Har du problemer med computeren, spørgsmål om Internet eller programmer ønsker vejledning om priser og produkter eller vil du bare have en kop kaffe, sammen med andre som tager digitale billeder. Vi mødes foran beboerhuset kl. 19 hver tirsdag. Hvis du skal have netkort i din computer eller ikke ved om du har et i (for at komme på Internettet)kan du komme og få en demonstration. Du er velkommen til at tage din computer med, så sætter vi kortet i. tirsdag den 5. april i beboerhuset kl. 19 Vi har fuld tiltro til at vores kommende udbyder af Tv, Internet og telefoni giver en grundig vejledning, inden vi tager det i brug. Har du alligevel svært ved at indstille dine Tv kanaler, video eller Internet kan du få hjælp af os. Vi søger frivillige til at indgå i et Handy man korps (som i Kanalen) til at hjælpe beboerne i 4 syd med indstilling af Tv og andre små opgaver. Kom og meld dig til, tirsdag den 4. april i beboerhuset kl. 19 PS. Aflysninger vil blive opslået på døren til beboerhuset. Jørgen og Jan. FASTELAVNSFESTEN SØNDAG 6. FEBRUAR Igen i år holdt vi fastelavnsfesten i Kongsholmsalen. Vi havde også en tryllekunstner i år, som optrådte for børnene, desværre var der ikke så mange børn tilmeldt i år (kun 50 ) så vi fyldte ikke meget i den store sal, men alt gik som det skulle, så det var en god dag. Nu har vi jo vores eget beboerhus, så må vi se om det kan lade sig gøre, at holde fastelavn der til næste år. HE På de næste to sider er der billeder fra fastelavn Betonhjertet Februar

8 8 Betonhjertet Februar 2005

9 Betonhjertet Februar

10 STORE BEDEDAGSKVÆLD Torsdag 21. April er det store bededagsaften, denne aften vil miljøgruppen i lighed med sidste år spadsere en tur på volden, ( den nye vold ved Brogårds plads ).Vi håber at rigtig mange beboere vil komme og deltage og vi håber også på, at det bliver en rigtig dejlig forårsaften. Vi mødes kl. 19 på volden, efter turen vil vi slutte af i beboerhuset Svanens kvt. 22 Her vil vi servere kaffe og varme hveder Miljøgruppen FORAREALERNE VED DEN LUKKEDE DEL AF VRIDSLØSEVEJ Der er som tidligere omtalt nedsat et projekt med repræsentanter fra kommunen, AB, VA og vores afdeling. Projektgruppen har nu holdt tre møder og er nået frem til en tidsplan for udførelse af den vedtagne beplantning. Tidsplanen ser for øjeblikket således ud: Den 4. april sendes arbejdet i udbud. Den 21. april vælges entreprenør. Den 2. maj starter arbejdet. Ca. 14. juni skulle beplantningen være færdig. Beplantningen bliver stort set som beskrevet i oplægget, men der vil være mulighed for beboerne selv at iværksætte aktiviteter blandt andet i de store runddeler. Kaj-Erik Pedersen. 10 Betonhjertet Februar 2005

11 TV OG IT PROJEKTET Alt det store gravearbejde er nu færdigt og alle stik skulle være installeret i alle boliger i vores afdeling. Der mangler forsat en del retablering af flisearealer mv, men frosten gør jo at arbejdet ligger stille. Projektet fortsætter nu i Kanalens kvarter. Leverandørerne har ret til såkaldte vejrligsdage til udskydelse af ibrugtagningen. Dem har der indtil nu været mindst 23 af. Det er ikke sikkert de alle bliver taget i brug, men på nuværende tidspunkt ser det ud til at vi starter op i løbet af maj måned. Vores leverandørfirma COMX udsender en del materiale til alle beboere bl. a for at vi skal beslutte TV pakker, om vi vil tegne telefonabonnement gennem COMX og om vi vil have internetforbindelse. Vi har ikke set materialet endnu, men vi kan da nu oplyse: TV Der vil blive en måneds overgang mellem de to systemer. Dvs. vores nuværende stik vil virke én måned samtidig med det nye. Du skal ikke foretage dig noget før du hører fra COMX. TELEFON Du bestemmer selv om du vil flytte til COMX for at få et billigere abonnement. Du kan fortsætte på dit nuværende abonnement. Ønsker du at skifte, skal du ikke foretage dig noget nu, da COMX sørger for overflytning af dit abonnement og telefonnummer, når du tilmelder dig COMX. Du skal altså ikke opsige dit telefonabonnement. Har du nødopkald kan du måske ikke skifte til COMX, da det ikke virker. Gruppen er ved at undersøge sagen. De nye telefonstik passer ikke til en normal telefon med PDS stik. Betonhjertet Februar

12 COMX leverer en lille overgangsledning fra det nye stik til en normal trebenet telefonstik. Gruppen vil få undersøgt, hvor ekstra overgangsledninger og ledninger fra nyt stik til telefon kan købes. Internet Du bestemmer også her selv om du vil tilslutte dig forbindelsen til COMX eller du vil køre videre med din nuværende forbindelse. Hvis du skifter telefonabonnement skal du dog være opmærksom på om din netforbindelse er afhængig af dit telefonabonnement. Ønsker du at få netforbindelse gennem COMX skal din PC være udstyret med et netkort og du skal bruge et netkabel fra PC til vægstikket. Har du en nyere pc, vil netkortet normalt være til stede. Prisen for netkort og ledning er ca 200 kr. Du skal selv sørge for at sætte kortet i PC en og tilslutte ledningen. Du vil modtage en CD fra COMX. CD en vil hjælpe med at oprette forbindelsen til COMX. Fungerer det ikke, kan du få hjælp af COMX s supportafdeling. COMX kan evt med din godkendelse fjernbetjene din pc og søge at løse problemet. Er der beboere, der har lyst og erfaring til at hjælpe andre beboere med installation af netkort og opkobling, vil vi meget gerne høre fra jer. Har du spørgsmål kan du ringe til: Erik Vang Nielsen IT Gruppen 12 Betonhjertet Februar 2005

13 NUVÆRENDE ANTENNE Albertslund Syd antenneforening har sin egen hjemmeside på Internettet. Adressen er: På denne side kan du finde en oversigt over de TV og radio kanaler, der findes på fællesantennen. Hvis der er problemer med en TV kanal, bør man i første omgang forhøre sig hos naboen, om der evt. skulle være samme problem. Gør dette sig gældende, skal man kontakte afdelingens antennerepræsentant for at gøre opmærksom på problemet. Man skal ikke selv begynde at ringe til STOFA eller vagtordningen, men overlade det til antennere-præsentanten, idet denne ved, hvad der skal foretages. Dermed er det kun EN der ringer til STOFA. Problemer med Tv-signalerne i dagtimerne, kontakt venligst Ejendomskontoret på tlf Fra kl til senest kl til Erik Vang Nielsen på: tlf Med venlig hilsen Erik Vang Nielsen JØRGENS HJEMMESIDE Jeg har lavet en hjemmeside, der som hovedformal indeholder forskellige indlæg, som er uddrag af eksisterende vedtægter, hånd-bøger, udsendte meddelelser fra ComX og VA. m.v.. Jeg har prøvet at forberede den for yderligere sider med henblik på indlæg fra alle, der måtte ønske det, inclusive vore mange udvalg og grupper. Der er ingen begrænsning, plads- eller indholdsmæssigt, udover naturligvis de lovmæssige regler. Alle kan benytte den og sende evt. ændringsforslag, indlæg o.s.v..via mailsiden, og jeg vil bestræbe mig på at lægge det på hjemmesiden indenfor 1-2 dage, afhængig af størrelse og beskaffenhed. Jeg håber på rigtig mange svar. M.v.h. Jørgen Dyrholm, Ørn. 1A. Hjemmesiden: Betonhjertet Februar

14 FORÅRSRENGØRING Nu nærmer foråret sig med hastige skridt, og det betyder at alting begynder at pible frem. Blomster spirer frem, buske og træer begynder at skyde og sætte blomst, fuglene bliver aktive med rede bygning. Og sidst men ikke mindst begynder ukrudtet at vokse. Miljøgruppen har andet steds i bladet opfordret til at man går sammen om forårs rengøringen, og driften vil i den forbindelse gerne stille de redskaber og trillebøre som vi har til rådighed for dette arbejde via miljøgruppen. Vi har fra driftens side allerede startet vores forårs rengøring, idet vi langs med; den nordlige side af Ørnens p-plads og på begge sider af institutionen Svanen, har vi ryddet voldene for buske, små selvsåede træer og vildtskud. Vi vil så i løbet af foråret rodfræse, dybdefræse, planere og så græs i disse områder. Vi er også startet op på at se på alle vores træer. Vi gennemgår hele afdelingen sammen med Agenda Centeret i løbet af marts måned, og mærker alle de træer som vi mener der skal fældes i løbet af Der vil blive lavet en høring blandt alle beboerne inden der fældes et eneste træ. Jeg håber at rigtig mange beboere vil bakke op omkring miljøgruppens indlæg til forårs rengøring, så vi kan få en forhåbentlig pæn og indbydende afdeling. Jeg vil også opfordre til, at alle passer deres område på 1 meter hele vejen rundt om deres bolig. Vi fra driften vil gøre hvad vi kan for at vi får en pæn og grøn afdeling. Med venlig hilsen afdelingsleder Michael Willumsen VARMTVAND VEKSLERE TERMIX Driften vil i slutningen af marts og først i april laver en måling på alle varmtvands vekslerne (Termix), for at konstatere tilkalkningen. Vi skal i den forbindelse IKKE ind i boligen, og der er ikke forbundet nogle gener for beboerne. Med venlig hilsen Afdelingsleder Michael Willumsen 14 Betonhjertet Februar 2005

15 BEBOERNÆVNET VA AFDELING 4 SYD POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B 2620 ALBERTSLUND BEBOERNÆVN: Henny Eilersen = HE Ørnen 26 A Ove Hansen Ørnen 4 A Tove Meyling Ørnen 17 A Kaj-Erik Pedersen Ravnen 3 B Allan Vangsøe Uglen 11 A Dorthe Larsen Ørnen 13 E Tonny Lilja Ørnen 2 B SUPPLEANTER: Erik Vang Nielsen Hanen 1 D Edvard Carlsen Uglen 3 A REVISOR: Willy Andersen Duen 9A EJENDOMSKONTOR SVANENS KVT. 22 Afdelingsleder: Michael Willumsen Tlf Ledende ejendomsfunktionær: Arne Larsen Tlf Telefontid Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Betonhjertet Februar

16 MARTS KALENDEREN Genbrugshallen er åben: Søndag Kl Torsdag KL Nævnsmøder: Onsdag i ulige uger KL APRIL KALENDEREN Genbrugshallen er åben: Søndag Kl Torsdag kl Nævnsmøder: Onsdag i ulige uger KL Betonhjertet Februar 2005

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6 Musik på Brogårds plads Betonhjertet Oktober 2004 1 INDHOLD LEDER SIDE 3 NICOLAI FORLADER OS 3 BREDBÅND 4-6 SOMMERFEST 7 MASTERPLAN 8-9 STORE

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 Nu falmer skoven trindt om land Betonhjertet Oktober 2002 1 INDHOLD SVAR PÅ DIT BREV side 3-4 KÆRE BEBOERE 5-6 REFERAT FRA BEBOERMØDE 7-10 TIL BEBOERNE I VA 4 SYD 10-11 VÆRESTUEN

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22.

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22. VA 4 syd Svensk Visesang med Rune Carlsson og Rene Nielsen Torsdag den 12 marts kl.18:00 se menu på side 3 Nr.:3 marts Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 REF FRA REGNSKABSBEBOERMØDE 4-7 INVITATION TIL BEBOERINFORMATIONSMØD 7 VOLDTUR STORE BEDEDAG 8 FASTE AKTIVITETER APRIL 2013 9 NYT FRA DRIFTEN

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 Vinderen af ABC-fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden Anden pladsen

Læs mere

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 DRYP-DRYP-DRYP-VAND. 4-5 LADER DU MADEN GÅ TIL SPILDE? 6 TV TV TV

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Godt nytår til alle i Albertslund Nord! Farvel og tak til to ildsjæle, læs side 3 og 18. Deltag i konkurrencen

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken Solen er så rød, mor og skoven bli'r så sort Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor og syng en lille sang. GOD SOMMER TIL ALLE

Læs mere

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 VA 4 syd Nr. 11 december LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 2 REFERAT FRA EKSTRAORD. BEBOERMØDE 4-7 NY MAND I DRIFTEN 8 SNE 9 ABC

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere