INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5 FUNKTIONS-knap...5 INDSTILLINGS-knap...5 Temperaturindstilling og aktivering af SUPERFRYS...6 Superfrys anvendes til at:...6 Economy...7 Advarsler om temperaturindstillinger... 8 PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 TRANSPORT OG FLYTNING...14 Vending af dør...14 FØR SERVICE TILKALDES...15 Energispareråd...18 BESKRIVELSE AF SKABETS DELE OG INDRETNING...19 DAN - 1 -

3 KAPITEL 1. FØR IBRUGTAGNING No Frost-teknologi No Frost-fryseskabe adskiller sig fra andre fryseskabe ved den måde, de fungerer på. I et almindeligt fryseskab er det den fugt, der kommer ind i skabet via døråbningen, samt fugten fra fødevarerne, som er årsagen til, at der dannes rim og is i skabet. For at holde skabet fri for rim og is skal du med jævne mellemrum slukke for skabet, tage de fødevarer, der skal opbevares ved en konstant temperatur, ud af skabet og derefter fjerne den is, som har samlet sig i skabet. Dette er helt anderledes i et No Frost-fryseskab. Her blæses der tør og kold luft ind i skabet fra flere retninger ved hjælp af en blæser. Den kolde luft, som fordeles mellem hylderne, køler alle fødevarer jævnt og ensartet, hvilket forhindrer dannelsen af fugt og rim. Et No Frost-fryseskab er derfor nemt at bruge, samtidig med at det er rummeligt og har et smart udseende. Sikkerhedsanvisninger Denne model indeholder gassen R600a, som er miljøvenlig, men brandfarlig. Sørg derfor for ikke at beskadige skabets kølekredsløb under transport og installation. Hvis dit gamle skab er udstyret med en lås, skal denne ødelægges eller fjernes, før skabet bortskaffes, da børn ellers kan spærre sig selv inde i skabet og komme i livsfare. Gamle køleskabe og frysere indeholder isoleringsmateriale og CFC-kølemidler. Sørg derfor for at bortskaffe dit gamle skab på en miljømæssig korrekt og forsvarlig måde. VIGTIGT: Læs brugervejledningen grundigt igennem, før skabet installeres og tages i brug. Vi er ikke ansvarlige for skader, som skyldes misbrug. Følg alle instruktionerne, som er angivet på skabet og i denne brugervejledning. Sørg for at opbevare denne brugervejledning på et sikkert sted, da du kan få brug for den på et senere tidspunkt til at løse eventuelle problemer. DAN - 2 -

4 Sikkerhedsadvarsler Bemærk: Anvend ikke mekaniske apparater eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen. Anvend ikke elektriske apparater i skabet. Tildæk ikke skabets ventilationsåbninger, og sørg for ikke at beskadige skabets kølekredsløb. Anvend ikke flerdobbelte stikdåser eller forlængerledning. Anvend ikke beskadigede, ødelagte eller gamle stik. Undlad at trække i, bøje eller beskadige ledningen. Dette produkt er beregnet til at blive betjent af voksne. Lad ikke børn lege med skabet eller hænge på døren. Sæt ikke stikket i og træk det ikke ud af stikdåsen med våde hænder, da dette kan give elektrisk stød. Anbring ikke glasflasker eller dåser med drikkevarer i skabet, da disse kan springe. Anbring ikke eksplosive og brændbare stoffer i skabet af sikkerhedsmæssige hensyn. Anbring drikkevarer med et højt alkoholindhold lodret i skabet, og sørg for, at låget er skruet godt fast. Berør ikke isterninger med bare hænder, da dette kan give forfrysninger og/eller rifter. Berør ikke frostvarer med våde hænder! Spis ikke is eller isterninger, der lige er taget ud af skabet. Genindfrys ikke optøede frostvarer, da dette kan være sundhedsskadeligt og resultere i f.eks. madforgiftning. Tildæk ikke skabet, da dette påvirker skabets ydeevne. Fastgør tilbehøret i skabet under transport for at forhindre, at tilbehøret beskadiges. Når døren lukkes, dannes der vakuum i skabet. Vent ca. 1 minut med at åbne døren igen. Skabet må ikke anvendes af personer, som er fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt handicappede samt personer (herunder børn), som ikke har erfaring med eller kender til skabet. Disse personer må kun anvende skabet, hvis de er under opsyn af en ansvarlig person, som kan give dem de nødvendige instruktioner. Hold øje med, at børn ikke leger med skabet. Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, bør den udskiftes af en autoriseret servicetekniker. DAN - 3 -

5 Installation og betjening Før skabet tilsluttes, kontrolleres det, at den spænding, som er anført på typeskiltet, svarer til spændingen i hjemmet. Skabets driftsspænding er V ved 50 Hz. Før skabet tages i brug, kontaktes det nærmeste autoriserede servicecenter, som yder gratis hjælp til installation, betjening samt anvendelse af skabet. Skabets netkabel er udstyret med et jordet stik. Dette stik skal anvendes sammen med en jordet stikdåse, der som minimum er forsynet med en sikring på 16 A. Hvis ikke du er i besiddelse af en stikdåse, som opfylder disse krav, skal installationen udføres af en uddannet elektriker. Vi hæfter ikke for de skader, som måtte opstå, fordi der ikke anvendes en jordet stikdåse. Anbring skabet på et sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys. Skabet skal anbringes mindst 50 cm fra komfurer, ovne og radiatorer og mindst 5 cm fra elektriske ovne. Anvend aldrig skabet udendørs, og udsæt det aldrig for regn. Monter vægafstandsstykkerne i plast på kondensatoren, som sidder bag på skabet for at forhindre, at skabet læner sig op ad væggen og dermed ikke fungerer tilfredsstillende. Hvis skabet placeres ved siden af en dybfryser, skal afstanden mellem skabet og dybfryseren være mindst 2 cm for at forhindre fugt på ydersiden. Anbring ikke noget oven på skabet, og installer skabet på et passende sted, således at der er mindst 15 cm frirum over skabet. Hvis skabet placeres ved siden af køkkenskabe, skal afstanden mellem skabet og køkkenskabene være 2 cm. Installer plastdelen til afstandsjustering (den sidder på bagsiden og har sorte vinger) ved at dreje den 90 for at forhindre, at kondensatoren rører væggen. De justerbare fødder i front skal indstilles i en passende højde, således at skabet kører stabilt og korrekt. Benene justeres ved at dreje dem enten med eller mod uret. Dette skal gøres, før der lægges madvarer i skabet. Før ibrugtagning rengøres alle dele med varmt vand tilsat en teskefuld natron, hvorefter de skylles med rent vand og tørres. Efter rengøringen sættes alle delene på plads. Før ibrugtagning Lad skabet stå op i 3 timer, inden det tages i brug første gang eller efter transport for at sikre en effektiv drift. Ellers kan kompressoren blive beskadiget. Skabet kan lugte, når det tages i brug første gang. Denne lugt forsvinder, når skabet begynder at køle. DAN - 4 -

6 KAPITEL 2. ANVENDELSE Betjening (Gælder for nogle modeller) TEMPERATURINDIKATOR FUNKTIONSKNAP INDSTILLINGSKNAP KONTROLLAMPE FOR STRØM KONTROLLAMPE FOR ECONOMY-FUNKTION KONTROLLAMPE FOR SUPERFRYS-FUNKTION FUNKTIONS-knap Med funktionsknappen kan der skiftes mellem temperaturindikatoren og funktionerne Superfrys og Economy. Trykkes der 1 gang, begynder temperaturindikatoren at blinke. Den indstillede værdi kan nu ændres. Trykkes der 2 gange, begynder kontrollampen for Superfrys at blinke. Trykkes der 3 gange, begynder kontrollampen for Economy at blinke. INDSTILLINGS-knap Med indstillingsknappen er det muligt at indstille temperaturen, når temperaturindikatoren er valgt ved hjælp af funktionsknappen. DAN - 5 -

7 Temperaturindstilling og aktivering af SUPERFRYS Temperaturen i skabet er forudindstillet til -18 C. Tryk en enkelt gang på funktionsknappen. Den forudindstillede temperatur begynder at blinke. Ved hvert tryk ændres temperaturen 1 C, så længe temperaturindikatoren blinker. Temperaturen kan indstilles fra -16 C til -24 C) Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 5 sekunder, efter at den ønskede temperaturværdi er nået, aktiveres temperaturen, hvorefter skabet kører ved den pågældende temperatur. Hvis der trykkes på indstillingsknappen, indtil temperaturværdien er -24 C (maks. køling), og herefter én gang mere, begynder bogstaverne SF at blinke. Fortsætter du med at trykke på knappen, når SF blinker, starter temperaturværdierne forfra fra -16 C. Anbefalede temperaturer Anbefalede temperaturer Ved opbevaring af små mængder fødevarer Ved normal brug Ved opbevaring af store mængder fødevarer Indvendig temperatur Fra -16 C til -17 C Fra -18 C til -21 C Fra -22 C til -24 C Superfrys anvendes til at: Indfryse store mængder fødevarer, Indfryse færdigretter, Indfryse fødevarer hurtigt, Opbevare sæsonbetonede fødevarer i en lang periode. Sådan anvendes Superfrys: Tryk på funktionsknappen, indtil kontrollampen for Superfrys begynder at blinke. Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 5 sekunder, mens kontrollampen blinker, høres en biplyd, hvorefter Superfrys er aktiveret. Bogstaverne SF vises i skabets temperaturindikator, så længe Superfrys er aktiv. DAN - 6 -

8 Når Superfrys er aktiveret For at deaktivere Superfrys og fortsætte med en tidligere indstillet temperatur gøres følgende: Tryk 2 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Superfrys deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den tidligere indstillede temperatur. For at deaktivere Superfrys og fortsætte med en ny temperatur gøres følgende: Tryk 1 gang på funktionsknappen, og hold knappen inde i 5 sekunder. Tryk på indstillingsknappen, indtil den ønskede temperatur vises, og vent 5 sekunder. Superfrys deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den nye temperatur. For at deaktivere Superfrys og aktivere Economy gøres følgende: Tryk 3 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Superfrys deaktiveres, og skabet begynder at køre i Economy-drift. Bemærk: Superfrys deaktiveres automatisk efter 24 timer, eller når temperaturen i skabet falder til under -32 C. Economy Din fryseboks vil bruge mindst strøm ved en indstilling på -18 grader C, hvilket er de optimale opbevaringsbetingelser. Economy anvendes, Når skabets drift skal være økonomisk. Sådan anvendes Economy: Tryk på funktionsknappen, indtil kontrollampen for Economy begynder at blinke (3 gange). Hvis der ikke trykkes på nogen knap, mens kontrollampen for Economy blinker, høres en biplyd, og funktionen er aktiveret. Når Economy er aktiveret, kører skabet ved den temperatur, som er gemt i skabets elektroniske styring. Bogstaverne Ec vises i temperaturindikatoren, så længe Economy er aktiv. Når Economy er aktiveret: For at deaktivere Economy og fortsætte med en tidligere indstillet temperatur gøres følgende: Tryk 3 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Economy deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den tidligere indstillede temperatur. For at deaktivere Economy og fortsætte med en ny temperatur gøres følgende: Tryk 1 gang på funktionsknappen, og hold knappen inde i 5 sekunder. Tryk på indstillingsknappen, indtil den ønskede temperatur vises, og vent 5 sekunder. Economy deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den nye temperatur. For at deaktivere Economy og derefter aktivere Superfrys gøres følgende: Tryk 3 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Economy deaktiveres, og Superfrys aktiveres. DAN - 7 -

9 Advarsler om temperaturindstillinger Temperaturindstillinger slettes ikke i tilfælde af strømsvigt. Færdiggør én temperaturindstilling, før du fortsætter med en ny. Temperaturen skal indstilles i overensstemmelse med, hvor ofte døren åbnes, mængden af fødevarer, som opbevares i skabet samt omgivelsestemperaturen på det sted, hvor skabet er placeret. Afhængig af omgivelsestemperaturen skal skabet køre i op til 24 timer uden afbrydelser efter tilslutning for at køle fuldstændig ned. I dette tidsrum må døren ikke åbnes for ofte, og der må ikke anbringes en stor mængde madvarer i skabet. En indbygget forsinkelsesfunktion på 5 minutter sikrer, at kompressoren ikke beskadiges, når stikket trækkes ud og derefter sættes i igen for at tænde skabet, eller når der sker et strømsvigt. Når de 5 minutter er gået, kører skabet normalt. KAPITEL 3. PLACERING AF FØDEVARER I SKABET Anvend skabet til langvarig opbevaring af frostvarer og til fremstilling af isterninger. Anbring ikke fødevarer, som skal indfryses, ved siden af frostvarer. Indfrys fødevarer (kød, fisk, hakket kød etc.) i så små portioner, at de bruges på en gang. Anbring ikke ferske og varme fødevarer ved siden af frostvarer, da disse kan optø. Indfrys ferske fødevarer (dvs. kød, fisk og hakket kød) i så små portioner, at de bruges på en gang. Ved opbevaring af frostvarer skal anvisningerne på emballagen altid følges nøje. I mangel af sådanne anvisninger skal fødevarerne ikke opbevares i mere end 3 måneder fra indkøbsdagen. Maks. kapacitet. Hvis der skal lægges store mængder fødevarer i skabet, og det er nødvendigt at udnytte skabets nettokapacitet, kan skufferne fjernes (undtagen den nederste). Pladskrævende varer kan anbringes direkte på hylderne. Ved køb af frostvarer skal man sikre sig, at disse har været frosset ved passende temperaturer, og at emballagen er intakt. For at bevare fødevarernes kvalitet skal frostvarer transporteres i egnede beholdere og hurtigst muligt anbringes i en fryser igen. Hvis en pakke frostvarer har fugtige pletter og er meget bulet, er det sandsynligt, at den tidligere har været opbevaret ved en for høj temperatur, og at indholdet derfor er blevet forringet. Frostvarers opbevaringstid afhænger af omgivelsestemperaturen, termostatindstillingen, hvor ofte døren åbnes, typen af fødevarer, og hvor lang tid det tager at transportere produktet hjem fra butikken. Følg altid anvisningerne på pakken, og overskrid aldrig den angivne maks. holdbarhed. DAN - 8 -

10 Ved brug af skabets maksimale frysekapacitet: Flyt frostvarerne fra den øverste skuffe til skabets andre skuffer, og aktiver Superfrys. Superfrys deaktiveres automatisk efter 24 timer. Anbring de fødevarer, som skal indfryses, i skabets øverste skuffe uden at overskride skabets maksimale frysekapacitet. Aktiver herefter Superfrys igen. Når fødevarerne er frosne, kan de anbringes ved siden af de øvrige frostvarer (min. 24 timer, efter at Superfrys er aktiveret anden gang). Ved indfrysning af ca. 3 kg fødevarer: Placer fødevarerne, så de ikke berører de øvrige frostvarer, og aktiver Superfrys. Når fødevarerne er frosne, kan de anbringes ved siden af de øvrige frostvarer (efter min. 24 timer). Genindfrys ikke optøede frostvarer, da dette kan være sundhedsskadeligt og resultere i f.eks. madforgiftning. Lad varme fødevarer afkøle, før de anbringes i skabet, da de øvrige frostvarer ellers kan blive ødelagt. Ved køb af frostvarer skal det sikres, at de har været opbevaret under optimale betingelser, og at emballagen er intakt. Følg anvisningerne på emballagen vedrørende opbevaring af frostvarer. I mangel af sådanne anvisninger skal fødevarerne konsumeres inden for en kort periode. Hvis en pakke frostvarer er fugtig og lugter dårligt, er det sandsynligt, at den ikke har været opbevaret under optimale betingelser og derfor er blevet ødelagt. Køb ikke sådanne varer! Åbn ikke døren i tilfælde af strømsvigt eller fejlfunktion. Dette vil hjælpe med til at opretholde temperaturen i skabet, hvilket sikrer, at fødevarerne kan holde sig i ca. 9,5 timer ved en omgivelsestemperatur på 25 C og ca. 8 timer ved en omgivelsestemperatur på 32 C. Genindfrys ikke frostvarer, som er ved at optø, eller frostvarer, som allerede er optøet. Disse frostvarer skal tilberedes og spises. Frostvarers opbevaringstid afhænger af omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åbnes, termostatindstillinger, typen af fødevarer og den tid, der går, fra varen købes, til den anbringes i en fryser. Følg altid anvisningerne på pakken, og overskrid ikke den angivne maks. holdbarhed. DAN - 9 -

11 KØD OG FISK Tilstand Opbevarings-tid (måneder) Optøningstid ved stuetemperatur (timer) Bøfkød Indpakket i folie Lammekød Indpakket i folie Kalvesteg Indpakket i folie Kalvekød Småkød Lammekød Småkød Hakkekød I pakker uden krydderier Indmad Skåret i stykker Røget pølse/salami Bør være indpakket. 1-2 Skal være fuldstændig optøet. Kylling og kalkun Indpakket i folie Gås/and Indpakket i folie Hjort/svin/kanin Ferskvandsfisk: ørred, karpe, tun, malle Magre fisk: havaborre, pighvar skrubbe Fede fisk: atlantisk makrel, makrel, bluefish, ansjos Som fileter og i portioner à 2,5 kg. Efter at have fjernet indvolde og skæl, vaskes og tørres fisken. Om nødvendigt skæres halen og hovedet af Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Skaldyr Rengjort og i poser. 4-6 Kaviar Snegle I egen emballage, alueller plastbeholder. I saltholdigt vand, alueller plastbeholder Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Bemærk: Frosset kød skal efter optøning tilberedes som ferskt kød. Hvis kødet ikke tilberedes efter optøning, må det ikke genindfryses. DAN

12 GRØNTSAGER OG FRUGT Blomkål Snittebønner, grønne bønner Tilstand Fjern bladene, og del blomkålen i buketter. Lad buketterne ligge et stykke tid i vand tilsat lidt citronsaft. Vaskes og skæres i små stykker. Opbevaringstid (måneder) Bønner Bælges og vaskes. 12 Champignon og asparges Vaskes og skæres i små stykker. 6-9 Optøningstid ved stuetemperatur (timer) Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kål Rengøres timer ved stuetemperatur. Aubergine Vaskes og skæres i stykker à 2 cm Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Majs Vaskes og pakkes som majskolber eller løse majs. 12 Kan tilberedes fra frossen stand. Behøver ikke optøs. Gulerod Vaskes og skæres i skiver. 12 Peberfrugt Stilken skæres af, peberfrugten halveres, og frøstolen fjernes Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Spinat Vaskes timer ved stuetemperatur. Æble og pære Skrælles og skæres i skiver timer i køleskab. Abrikos, fersken Halveres, hvorefter stenen fjernes timer i køleskab. Jordbær, hindbær Vaskes og nippes timer ved stuetemperatur. Kogte frugter Blommer, kirsebær, surkirsebær I en beholder med tilsætning af 10 % sukker. Vaskes, hvorefter stilken fjernes timer ved stuetemperatur timer ved stuetemperatur. DAN

13 Mejeriprodukter og kager Tilstand Opbevaringstid (måneder) Opbevarings-betingels er Mælk 2-3 Kun homogeniserede produkter. Ost, undtagen hvid ost I skiver 6-8 Originalemballage kan anvendes ved kortvarig opbevaring. Skal indpakkes i folie ved langvarig opbevaring. Æg* Smør, margarine I originalemballage 6 Æggehvide I lukket beholder. Æggeblanding (æggehvideæggeblomme) Æggeblomme Skal være pisket fuldstændig sammen. Tilsæt evt. en knivspids salt eller sukker for at undgå fortykkelse. Skal være pisket fuldstændig sammen. Tilsæt evt. en knivspids salt eller sukker for at undgå fortykkelse. 10 I lukket beholder I lukket beholder. * Må aldrig fryses med skal. Æggehvide og æggeblomme skal fryses hver for sig eller piskes fuldstændig sammen. Opbevaringstid (måneder) Optøningstid ved stuetem-peratur (timer) Optøningstid i ovn (minutter) Brød ( C) Småkager ,5 5-8 ( C) Wienerbrød ( C) Tærte 1-1, ( C) Filodej ,5 5-8 ( C) Pizza (200 C) Nogle krydderier i tilberedt mad (anisfrø, basilikum, dild, eddike, krydderimiks, ingefær, hvidløg, løg, sennep, timian, merian, sort peber, røget pølse etc.) kan ved langvarig opbevaring komme til at smage grimt. Derfor skal frostvarer kun krydres ganske let, eller krydderiet skal først tilsættes, når madvarerne er tøet op. Madvarernes opbevaringstid afhænger af den anvendte olie. Margarine, kalvefedt, olivenolie og smør er velegnede, hvorimod jordnøddeolie og svinefedt ikke er velegnede. Tilberedte fødevarer i væskeform skal nedfryses i plastbeholdere. Andre fødevarer skal nedfryses indpakket i plastfolie eller plastposer. DAN

14 KAPITEL 4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at trække stikket ud, før rengøringen påbegyndes. Afvask ikke skabet med rindende vand. Tør skabets indvendige og udvendige sider af med en blød klud eller svamp opvredet i varmt sæbevand. Tag skabets dele ud enkeltvis, og rengør dem med sæbevand. Vask ikke delene i opvaskemaskine. Rengør aldrig med brændbare, eksplosive eller ætsende produkter såsom fortynder, gas eller syre. Sørg for, at stikket er trukket ud under rengøringen. Afrimning Skabet afrimes automatisk. Det vand, som dannes i afrimningsprocessen passerer gennem afløbsrenden til fordampningsbeholderen, hvor det fordamper af sig selv. Træk stikket ud, før fordampningsbeholderen rengøres. Afmonter fordampningsbeholderen ved at fjerne skruerne som vist på tegningen. Rengør beholderen regelmæssigt med sæbevand. Dette vil forhindre dårlig lugt. DAN

15 KAPITEL 5. TRANSPORT OG FLYTNING Originalemballage og skum kan evt. gemmes til senere transport af skabet. Emballer skabet forsvarligt, og fastgør emballagen med tape eller stærk snor. Følg anvisningerne på emballagen vedr. senere transport af skabet. Fjern bevægelige dele (hylder, tilbehør, grønsagsskuffer etc.) eller fastgør dem i skabet ved hjælp af tape, så de undgår stød, når skabet transporteres eller flyttes. Vigtigt!!! Bær skabet i lodret stilling. Vending af dør (gælder for nogle modeller) Det er muligt at vende døren. Få hjælp hertil hos det nærmeste autoriserede servicecenter. DAN

16 KAPITEL 6. FØR SERVICE TILKALDES Skabet kører ikke. Undersøg om: Der er elektriske fejl, Stikket sidder ordentligt i stikkontakten, Sikringen til den stikkontakt, hvor skabet er tilsluttet, er sprunget, eller om hovedsikringen er sprunget, Stikkontakten virker. Dette gøres ved at tilslutte et andet apparat, som du ved virker, til den pågældende stikkontakt. ADVARSELS TYPE BETYDNING ÅRSAG AFHJÆLPNING Sr LF Fejladvarsler Skabet er ikke tilstrækkeligt koldt. Forekommer, når en eller flere af skabets dele svigter, eller når der er opstået et problem i kølesystemet. Forekommer, når skabet tages i brug første gang, eller hvis der har været en langvarig strømafbrydelse. Tilkald straks Service. 1) Hvis frostvarerne er optøet, skal de konsumeres hurtigst muligt. De må ikke genindfryses, da der er risiko for, at de er gået i forrådnelse. 2) Sænk temperaturen i skabet midlertidigt ved at indstille den til det ønskede niveau, eller aktiver Superfrys. LP Lav spænding Skabet skifter til standby-funktion, når spændingsforsyningen falder til under 170 V. Denne funktion forhindrer, at kompressoren beskadiges på grund af lav spænding. Skabet starter automatisk, når spændingen genoprettes. DAN

17 Temperaturadvarsel: Temperatur displayet blinker LF og der lyder en advarselslyd når temperaturen i fryseboksen er for høj. Temperaturstigning kan skyldes: at døren til fryseboksen åbnes for ofte og for længe ad gangen, at fryseren fyldes med for store mængder varm mad at omgivelsestemperaturen er høj at der er fejl ved apparatet Kontroller advarslerne Skabet udsender en advarsel, hvis temperaturen i skabet ligger på et forkert niveau, eller hvis der opstår en fejl i skabet. Advarselskoder vises i skabets temperaturindikator i displaypanelet. Der vil også kunne høres en advarselslyd når: Den viste kode og summeren vil fortsætte indtil du trykker på SET- eller MODE-knappen. Når du trykker på den ene af disse knapper, vil summeren stoppe. LF -advarslen vil forsvinde i 15 minutter. Du behøver ikke tilkalde service, denne tilstand kan opstå af samme årsager, som nævnt overfor. Du kan fortsætte med at opbevare mad i fryseren. Hvis LF - advarslen ikke forsvinder en time efter at du har trykket på knappen, skal du ringe efter service og du må ikke fryse dine madvarer ned igen. Maden skal spises. Skabet støjer, når det kører: Normal støj Knirkende lyd: Høres under automatisk afrimning, Når skabet nedkøles eller opvarmes (skyldes, at materialet udvider sig). Kort knirkende lyd: Høres, når termostaten tænder/slukker for kompressoren. Kompressorstøj: Normal motorstøj. Kompressoren kører, som den skal. Kompressoren kan kortvarigt støje lidt mere, når den aktiveres. Boblende lyd og plask: Denne støj skyldes, at kølemidlet pumpes gennem rørsystemet. Rislende lyd: Denne støj stammer fra det vand, som strømmer ned til fordampningsbeholderen under afrimning. Høres derfor under afrimning. Støj fra luftblæser: Frost- Normal blæserstøj. Denne støj skyldes luftcirkulation og kan høres i et No skab under normal drift af systemet. DAN

18 Skabets sider og top bliver varme: Specielt om sommeren (i varmt vejr) kan skabets sider og top blive varme, når kompressoren kører. Dette er helt normalt. Der dannes fugt inden i skabet: Undersøg, om alle fødevarer er pakket ordentligt ind, og om beholderne er tørret af, inden de anbringes i skabet. Undersøg, om skabets dør åbnes ofte. Rummets fugt trænger ind i skabet, når døren åbnes. Fugt dannes hurtigere, når døren åbnes ofte, specielt hvis fugtigheden i rummet er høj. Det er normalt, at der dannes vanddråber på bagvæggen efter automatisk afrimning (i statiske modeller). Døren kan ikke åbnes og lukkes ordentligt. Undersøg :om Frostvarerne er placeret således, at de forhindrer, at døren kan lukkes ordentligt, Dørbokse, hylder og skuffer er placeret ordentligt, Dørens hængsler er knækket eller på anden måde gået i stykker, Skabet står på et jævnt underlag. Skabet køler ikke tilfredsstillende: Skabet er beregnet til drift i de intervaller for omgivelsestemperaturer, som er angivet i standarderne og i overensstemmelse med den klimaklasse, som er angivet på skabets typeskilt. Det anbefales ikke, at skabet kører uden for de angivne temperaturgrænser udtrykt i køleeffektivitet. Klimaklasse T ST N SN Omgivelsestemperatur ( C) Mellem 16 og 43 ( C) Mellem 16 og 38 ( C) Mellem 16 og 32 ( C) Mellem 10 og 32 ( C) (*) Tropisk klimaklasse (T) omfatter temperaturerne mellem 16 C og 43 C i overensstemmelse med standarderne TS EN ISO VIGTIGT: Funktionen kompressorbeskyttelse aktiveres efter pludselige strømsvigt, eller når stikket har været trukket ud, fordi gassen i kølesystemet endnu ikke har stabiliseret sig. Skabet starter igen efter 5 minutter. Dette er helt normalt. Hvis skabet ikke skal anvendes i en længere periode (f.eks. i sommerferien), trækkes stikket ud af stikkontakten. Rengør skabet efter anvisningerne i Kapitel 4, og lad døren stå åben for at undgå mugdannelse og dårlig lugt. Hvis det opståede problem fortsætter, efter du har fulgt alle ovenstående instruktioner, kontaktes det nærmeste autoriserede servicecenter. Skabets levetid er fastsat til 10 år (den periode, hvor det skal være muligt at købe de dele, som er nødvendige for skabets funktion). DAN

19 Energispareråd Opstil ikke skabet tæt på varmeproducerende kilder såsom komfur, ovn, opvaskemaskine eller radiator, og anbring det på det køligste sted i rummet. Anbring skabet i et køligt rum med god ventilation, og sørg for ikke at tildække skabets ventilationsåbninger. Lad altid varme madvarer afkøle til stuetemperatur, inden de anbringes i skabet. Undgå så vidt muligt at åbne døren forofte eller i for lang tid ad gangen, da der ellerskommer varm luft ind i skabet, så kompressorenstarter unødvendigt ofte. Sørg for, at døren kan lukke ordentligt. Pak altid madvarer ind, før de anbringes i skabet. Dette nedbringer dannelsen af fugt inden i skabet. Se afsnittet om temperaturindstillinger for oplysninger om anbefalede temperaturer. Tildæk ikke ventilationsåbningerne, da skabet ellers vil skulle køre længere og derved bruge mere energi. Sørg for, at skabet er fyldt op. Sørg for, at skabet står lige, så døren slutter helt tæt. Rengør jævnligt skabets bagside med en støvsuger eller en malerpensel for at undgå forhøjet strømforbrug. Sørg for, at dørpakningerne er rene og smidige. Udskift slidte pakninger. DAN

20 KAPITEL 7. BESKRIVELSE AF SKABETS DELE OG INDRETNING Formålet med denne præsentation er kun at informere om skabets dele og indretning. Delene kan variere afhængig af produktmodel. 1. ISTERNINGBAKKE 2. DISPLAYPANEL 3. NO FROST-LUFTCIRKULATIONSSYSTEM 4. LILLE FRYSEKLAP 5. STOR FRYSEKLAP 6. FRYSESKUFFER 7. STOR FRYSESKUFFE 8. NEDERSTE FRYSESKUFFE 9. JUSTERBARE FØDDER DAN

21 INDEX BEFORE USING YOUR FRIDGE...21 Information on No-Frost Technology...21 Safety Instructions...21 Safety warnings...22 Installing and Operating your Fridge...23 Before Using your Fridge...23 USAGE INFORMATION...24 Operating your Fridge...24 MODE Button...24 SET Button...24 Freezer Department Temperature Adjustment and Activating FAST FREEZING Mode...25 Fast Freezing Mode...25 While SF mode is selected:...26 Economy mode...26 Warnings about Temperature Adjustments...27 PLACING THE FOOD...27 CLEANING AND MAINTENANCE...32 Defrosting...32 SHIPMENT AND REPOSITIONING...33 Repositioning the Door...33 BEFORE CALLING SERVICE...34 Advice for Saving Energy...37 THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE COMPARTMENTS...38 UK

22 CHAPTER 1. BEFORE USING YOUR FRIDGE Information on No-Frost Technology No-frost fridges differ from other static fridges in their operating principle. In normal fridges, the humidity entering the fridge in the door openings and the humidity of the food causes freezing in the freezer department. To defrost the snow and ice in the freezer department, you should turn off the fridge, take the food that needs to be kept in a constant temperature off the fridge, and remove the ice gathered in the freezer department periodically. The situation is completely different in no-frost fridges. Dry and cold air is blowed to the fridge and freezer departments homogeneously from several points via a blower fan. Cold air dispersed homogeneously even between the shelves cools all your food equally and uniformly, thus prevents humidity and freezing. Therefore your no-frost fridge allows you ease of use, besides its huge volume and stylish appearance. Safety Instructions This model contains R600a gas. This gas is environmental and friendly but combustible. Do not damage your fridge s refrigerant circuit, while transporting and installing. If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because children may get trapped inside it and may cause an accident. Old fridges and freezers contain isolation metarial and refrigerant with CFC. Therefore, take care not to harm environment when you are discarding your old fridges. IMPORTANT NOTE: Please read the instruction manual carefully before installing and using your applience. We are not responsible of the damage occurred due to misuse. Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future. UK

INDHOLDSFORTEGNELSE. FØR IBRUGTAGNING... 1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Sikkerhedsadvarsler... 2 Installation og betjening... 3 Før ibrugtagning...

INDHOLDSFORTEGNELSE. FØR IBRUGTAGNING... 1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Sikkerhedsadvarsler... 2 Installation og betjening... 3 Før ibrugtagning... INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 1 Sikkerhedsanvisninger... 1 Sikkerhedsadvarsler... 2 Installation og betjening... 3 Før ibrugtagning... 3 DE FORSKELLIGE FUNKTIONER OG MULIGHEDER... 4 Termostatindstilling...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

LARDER. Instruction Booklet EKSTRASTORT KØLESKAB. Brugervejledning CI 397 R

LARDER. Instruction Booklet EKSTRASTORT KØLESKAB. Brugervejledning CI 397 R LARDER Instruction Booklet EKSTRASTORT KØLESKAB Brugervejledning CI 397 R Index BEFORE USING YOUR FRIDGE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order fridges... 4 Installing and Operating your Fridge...

Læs mere

ELEKTRONISK KØLESKAB. Brugsanvisning ELECTRONIC LARDER. Instruction booklet CW 397 R

ELEKTRONISK KØLESKAB. Brugsanvisning ELECTRONIC LARDER. Instruction booklet CW 397 R ELEKTRONISK KØLESKAB Brugsanvisning ELECTRONIC LARDER Instruction booklet CW 397 R Indhold FØR DU BRUGER KØLESKABET... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og tilslutning

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

1-DØRS KØLESKAB (Brugervejledning) SINGLE DOOR REFRIGERATOR (Instruction booklet) CW250-2R,A+

1-DØRS KØLESKAB (Brugervejledning) SINGLE DOOR REFRIGERATOR (Instruction booklet) CW250-2R,A+ 1-DØRS KØLESKAB (Brugervejledning) SINGLE DOOR REFRIGERATOR (Instruction booklet) CW250-2R,A+ Indholdsfortegnelse FØR ENHEDEN TAGES I BRUG... 2 Generelle advarsler... 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 Sikkerhedsadvarsler...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

CI M NF E A++ CI M NF E A++ RF. NO FROST COMBI REFRIGERATOR Freezer - Fridge User manual

CI M NF E A++ CI M NF E A++ RF. NO FROST COMBI REFRIGERATOR Freezer - Fridge User manual EN DK NO NO FROST COMBI REFRIGERATOR Freezer - Fridge User manual NO FROST KOMBI KØLESKAB Fryser - Køleskab Brugsvejledning FROSTFRI KOMBIKJØLESKAP Fryser - kjøleskap Bruksanvisning CI 383-0 M NF E A++

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1

Cooking Plate EV816. Type of Cooking Plate : Electric Number of Cooking plates : 1 Cooking Plate EV816 Color : Type of Cooking Plate : Stainless Steel Electric Number of Cooking plates : 1 Diameter Large Cooking plate ( mm ) : 187 Power Large Cooking plate ( Watt ) : 1500 Diameter Small

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Model: CF77. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK

Model: CF77. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK Model: CF77 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 5 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Vedligeholdelse

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

ELEKTRONISK KØLESKAB LARDER CI 597 R, RF E A++ CI 597 R, WHITE E A++

ELEKTRONISK KØLESKAB LARDER CI 597 R, RF E A++ CI 597 R, WHITE E A++ ELEKTRONISK KØLESKAB Brugsanvisning LARDER Instruction Booklet CI 597 R, RF E A++ CI 597 R, WHITE E A++ Indhold FØR DU BRUGER KØLESKABET... 2 Generelle advarsler... 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 Sikkerhedsadvarsler...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ELECTRONIC NO FROST COMBI REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE

ELECTRONIC NO FROST COMBI REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE EN DA ELECTRONIC NO FROST COMBI REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE USER MANUAL ELEKTRONISK NO FROST KØLE - FRYSESKAB BRUGSVEJLEDNING WAI 73664-2 M NF EN 2 Index BEFORE USING THE APPLIANCE... 3 General warnings...

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

ELEKTRONISK NO FROST- KØLE-/FRYSESKAB BRUGERVEJLEDNING

ELEKTRONISK NO FROST- KØLE-/FRYSESKAB BRUGERVEJLEDNING ELEKTRONISK NO FROST- KØLE-/FRYSESKAB BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 No Frost-teknologi... 5 Anbefalinger... 5 Installation og tilslutning... 6 Før

Læs mere

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet KØLE/FRYSESKAB. Installations- og betjeningsvejledning CI M

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet KØLE/FRYSESKAB. Installations- og betjeningsvejledning CI M COMBI REFRIGERATOR Instruction booklet KØLE/FRYSESKAB Installations- og betjeningsvejledning CI 375-2 M Index BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order fridges... 4

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039

DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK Elektronisk vinkøleskab...2 UK Electronic wine cooler...4 758-039 DK INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres nye vinkøleskab, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De

Læs mere

Køle / fryseskab Brugsanvisning

Køle / fryseskab Brugsanvisning Køle / fryseskab Brugsanvisning Combi Refrigerator Fridge - Freezer Instruction Booklet CI 376-2 M INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FØR IBRUGTAGNING...2 1. FØR IBRUGTAGNING 4 Generelle advarsler...2 No Frost-teknologi...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

LARDER. KØLESKAB Brugsanvisning. CI 497 R White CI 497 R, R/F. Instruction Booklet

LARDER. KØLESKAB Brugsanvisning. CI 497 R White CI 497 R, R/F. Instruction Booklet LARDER Instruction Booklet KØLESKAB Brugsanvisning CI 497 R White CI 497 R, R/F Index BEFORE USING YOUR FRIDGE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order fridges... 4 Safety warnings... 4 Installing

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model:

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model: Manual/Brugervejledning Kummefryser Model: KKF1A99 KKF11A142 KKF1A198 INSTALLATIONSVEJLEDNING: Før du tager fryseren i brug: Fjern den udvendige og indvendige emballage. Kontrollér, at du har alle følgende

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT... 84 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER... 84

1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT... 84 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER... 84 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: OPSTILLING...84 1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT... 84 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER... 84 Kapitel 2: FUNKTIONER...85 2.1. 6th SENSE / GREEN INTELLIGENCE... 85 2.2. ALARM

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

02/2010. Mod:TOP50N/T. Production code:uf50g

02/2010. Mod:TOP50N/T. Production code:uf50g 02/2010 Mod:TOP50N/T Production code:uf50g DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af fryseren, bør De læse denne brugsvejledning igennem. 2. Det er brugers ansvar at anvende fryseren i

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Brugervejledning køle-/fryseskabe

Brugervejledning køle-/fryseskabe Brugervejledning køle-/fryseskabe DK INDHOLD 1 / SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Før apparatet tilsluttes... 03 Eltilslutning... 03 Miljøbeskyttelse... 03 Genbrug... 03 Beskrivelse af apparatet... 04 Dørvending...

Læs mere

Indholdsfortegnelse EV816 Kogeplade Enkelt... 1 EV818 Kogeplade Dobbelt... 2 EV9641 Elradiator... 3 EV270 Mikro/Kombiovn... 4 EV210 Maxiovn...

Indholdsfortegnelse EV816 Kogeplade Enkelt... 1 EV818 Kogeplade Dobbelt... 2 EV9641 Elradiator... 3 EV270 Mikro/Kombiovn... 4 EV210 Maxiovn... Indholdsfortegnelse EV816 Kogeplade Enkelt... 1 EV818 Kogeplade Dobbelt... 2 EV9641 Elradiator... 3 EV270 Mikro/Kombiovn... 4 EV210 Maxiovn... 5 EVBA009 Minikøleskab... 6 EVBA010 Minikøleskab... 7 EVTT109

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Model: BC30 / BC60. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6

Model: BC30 / BC60. Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 Model: BC30 / BC60 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Hvor er hvad 4 Opstart 4 Termostaten 4 Lys 5 Afrimning

Læs mere

Køle / fryseskab Brugsanvisning

Køle / fryseskab Brugsanvisning Køle / fryseskab Brugsanvisning Combi Refrigerator Fridge - Freezer Instruction Booklet CI 308-2 M Indholdsfortegnelse FØR ENHEDEN TAGES I BRUG... 2 Generelle advarsler... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT... 114 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER... 114

1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT... 114 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER... 114 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: OPSTILLING...114 1.1. OPSTILLING AF ENKELT APPARAT... 114 1.2. OPSTILLING AF TO APPARATER... 114 Kapitel 2: FUNKTIONER...114 2.1. SMART DISPLAY*... 114 2.2. 6th SENSE / GREEN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning FRYSESKAB F260W HN 8465 Brugervejledning i fryseskabet. For at undgå frostsprængninger og andre skader, Højre-/venstreåbning af døren i fryserummet. 1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Cooler/Freezer Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin FNT 9673 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Cooler/Freezer Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin FNT 9673 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Cooler/Freezer Køl/Frys Kyl/Frys Kjøl/Frys Jääkaappi/Pakastin FNT 9673 A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere