INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5 FUNKTIONS-knap...5 INDSTILLINGS-knap...5 Temperaturindstilling og aktivering af SUPERFRYS...6 Superfrys anvendes til at:...6 Economy...7 Advarsler om temperaturindstillinger... 8 PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 TRANSPORT OG FLYTNING...14 Vending af dør...14 FØR SERVICE TILKALDES...15 Energispareråd...18 BESKRIVELSE AF SKABETS DELE OG INDRETNING...19 DAN - 1 -

3 KAPITEL 1. FØR IBRUGTAGNING No Frost-teknologi No Frost-fryseskabe adskiller sig fra andre fryseskabe ved den måde, de fungerer på. I et almindeligt fryseskab er det den fugt, der kommer ind i skabet via døråbningen, samt fugten fra fødevarerne, som er årsagen til, at der dannes rim og is i skabet. For at holde skabet fri for rim og is skal du med jævne mellemrum slukke for skabet, tage de fødevarer, der skal opbevares ved en konstant temperatur, ud af skabet og derefter fjerne den is, som har samlet sig i skabet. Dette er helt anderledes i et No Frost-fryseskab. Her blæses der tør og kold luft ind i skabet fra flere retninger ved hjælp af en blæser. Den kolde luft, som fordeles mellem hylderne, køler alle fødevarer jævnt og ensartet, hvilket forhindrer dannelsen af fugt og rim. Et No Frost-fryseskab er derfor nemt at bruge, samtidig med at det er rummeligt og har et smart udseende. Sikkerhedsanvisninger Denne model indeholder gassen R600a, som er miljøvenlig, men brandfarlig. Sørg derfor for ikke at beskadige skabets kølekredsløb under transport og installation. Hvis dit gamle skab er udstyret med en lås, skal denne ødelægges eller fjernes, før skabet bortskaffes, da børn ellers kan spærre sig selv inde i skabet og komme i livsfare. Gamle køleskabe og frysere indeholder isoleringsmateriale og CFC-kølemidler. Sørg derfor for at bortskaffe dit gamle skab på en miljømæssig korrekt og forsvarlig måde. VIGTIGT: Læs brugervejledningen grundigt igennem, før skabet installeres og tages i brug. Vi er ikke ansvarlige for skader, som skyldes misbrug. Følg alle instruktionerne, som er angivet på skabet og i denne brugervejledning. Sørg for at opbevare denne brugervejledning på et sikkert sted, da du kan få brug for den på et senere tidspunkt til at løse eventuelle problemer. DAN - 2 -

4 Sikkerhedsadvarsler Bemærk: Anvend ikke mekaniske apparater eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen. Anvend ikke elektriske apparater i skabet. Tildæk ikke skabets ventilationsåbninger, og sørg for ikke at beskadige skabets kølekredsløb. Anvend ikke flerdobbelte stikdåser eller forlængerledning. Anvend ikke beskadigede, ødelagte eller gamle stik. Undlad at trække i, bøje eller beskadige ledningen. Dette produkt er beregnet til at blive betjent af voksne. Lad ikke børn lege med skabet eller hænge på døren. Sæt ikke stikket i og træk det ikke ud af stikdåsen med våde hænder, da dette kan give elektrisk stød. Anbring ikke glasflasker eller dåser med drikkevarer i skabet, da disse kan springe. Anbring ikke eksplosive og brændbare stoffer i skabet af sikkerhedsmæssige hensyn. Anbring drikkevarer med et højt alkoholindhold lodret i skabet, og sørg for, at låget er skruet godt fast. Berør ikke isterninger med bare hænder, da dette kan give forfrysninger og/eller rifter. Berør ikke frostvarer med våde hænder! Spis ikke is eller isterninger, der lige er taget ud af skabet. Genindfrys ikke optøede frostvarer, da dette kan være sundhedsskadeligt og resultere i f.eks. madforgiftning. Tildæk ikke skabet, da dette påvirker skabets ydeevne. Fastgør tilbehøret i skabet under transport for at forhindre, at tilbehøret beskadiges. Når døren lukkes, dannes der vakuum i skabet. Vent ca. 1 minut med at åbne døren igen. Skabet må ikke anvendes af personer, som er fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt handicappede samt personer (herunder børn), som ikke har erfaring med eller kender til skabet. Disse personer må kun anvende skabet, hvis de er under opsyn af en ansvarlig person, som kan give dem de nødvendige instruktioner. Hold øje med, at børn ikke leger med skabet. Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, bør den udskiftes af en autoriseret servicetekniker. DAN - 3 -

5 Installation og betjening Før skabet tilsluttes, kontrolleres det, at den spænding, som er anført på typeskiltet, svarer til spændingen i hjemmet. Skabets driftsspænding er V ved 50 Hz. Før skabet tages i brug, kontaktes det nærmeste autoriserede servicecenter, som yder gratis hjælp til installation, betjening samt anvendelse af skabet. Skabets netkabel er udstyret med et jordet stik. Dette stik skal anvendes sammen med en jordet stikdåse, der som minimum er forsynet med en sikring på 16 A. Hvis ikke du er i besiddelse af en stikdåse, som opfylder disse krav, skal installationen udføres af en uddannet elektriker. Vi hæfter ikke for de skader, som måtte opstå, fordi der ikke anvendes en jordet stikdåse. Anbring skabet på et sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys. Skabet skal anbringes mindst 50 cm fra komfurer, ovne og radiatorer og mindst 5 cm fra elektriske ovne. Anvend aldrig skabet udendørs, og udsæt det aldrig for regn. Monter vægafstandsstykkerne i plast på kondensatoren, som sidder bag på skabet for at forhindre, at skabet læner sig op ad væggen og dermed ikke fungerer tilfredsstillende. Hvis skabet placeres ved siden af en dybfryser, skal afstanden mellem skabet og dybfryseren være mindst 2 cm for at forhindre fugt på ydersiden. Anbring ikke noget oven på skabet, og installer skabet på et passende sted, således at der er mindst 15 cm frirum over skabet. Hvis skabet placeres ved siden af køkkenskabe, skal afstanden mellem skabet og køkkenskabene være 2 cm. Installer plastdelen til afstandsjustering (den sidder på bagsiden og har sorte vinger) ved at dreje den 90 for at forhindre, at kondensatoren rører væggen. De justerbare fødder i front skal indstilles i en passende højde, således at skabet kører stabilt og korrekt. Benene justeres ved at dreje dem enten med eller mod uret. Dette skal gøres, før der lægges madvarer i skabet. Før ibrugtagning rengøres alle dele med varmt vand tilsat en teskefuld natron, hvorefter de skylles med rent vand og tørres. Efter rengøringen sættes alle delene på plads. Før ibrugtagning Lad skabet stå op i 3 timer, inden det tages i brug første gang eller efter transport for at sikre en effektiv drift. Ellers kan kompressoren blive beskadiget. Skabet kan lugte, når det tages i brug første gang. Denne lugt forsvinder, når skabet begynder at køle. DAN - 4 -

6 KAPITEL 2. ANVENDELSE Betjening (Gælder for nogle modeller) TEMPERATURINDIKATOR FUNKTIONSKNAP INDSTILLINGSKNAP KONTROLLAMPE FOR STRØM KONTROLLAMPE FOR ECONOMY-FUNKTION KONTROLLAMPE FOR SUPERFRYS-FUNKTION FUNKTIONS-knap Med funktionsknappen kan der skiftes mellem temperaturindikatoren og funktionerne Superfrys og Economy. Trykkes der 1 gang, begynder temperaturindikatoren at blinke. Den indstillede værdi kan nu ændres. Trykkes der 2 gange, begynder kontrollampen for Superfrys at blinke. Trykkes der 3 gange, begynder kontrollampen for Economy at blinke. INDSTILLINGS-knap Med indstillingsknappen er det muligt at indstille temperaturen, når temperaturindikatoren er valgt ved hjælp af funktionsknappen. DAN - 5 -

7 Temperaturindstilling og aktivering af SUPERFRYS Temperaturen i skabet er forudindstillet til -18 C. Tryk en enkelt gang på funktionsknappen. Den forudindstillede temperatur begynder at blinke. Ved hvert tryk ændres temperaturen 1 C, så længe temperaturindikatoren blinker. Temperaturen kan indstilles fra -16 C til -24 C) Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 5 sekunder, efter at den ønskede temperaturværdi er nået, aktiveres temperaturen, hvorefter skabet kører ved den pågældende temperatur. Hvis der trykkes på indstillingsknappen, indtil temperaturværdien er -24 C (maks. køling), og herefter én gang mere, begynder bogstaverne SF at blinke. Fortsætter du med at trykke på knappen, når SF blinker, starter temperaturværdierne forfra fra -16 C. Anbefalede temperaturer Anbefalede temperaturer Ved opbevaring af små mængder fødevarer Ved normal brug Ved opbevaring af store mængder fødevarer Indvendig temperatur Fra -16 C til -17 C Fra -18 C til -21 C Fra -22 C til -24 C Superfrys anvendes til at: Indfryse store mængder fødevarer, Indfryse færdigretter, Indfryse fødevarer hurtigt, Opbevare sæsonbetonede fødevarer i en lang periode. Sådan anvendes Superfrys: Tryk på funktionsknappen, indtil kontrollampen for Superfrys begynder at blinke. Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 5 sekunder, mens kontrollampen blinker, høres en biplyd, hvorefter Superfrys er aktiveret. Bogstaverne SF vises i skabets temperaturindikator, så længe Superfrys er aktiv. DAN - 6 -

8 Når Superfrys er aktiveret For at deaktivere Superfrys og fortsætte med en tidligere indstillet temperatur gøres følgende: Tryk 2 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Superfrys deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den tidligere indstillede temperatur. For at deaktivere Superfrys og fortsætte med en ny temperatur gøres følgende: Tryk 1 gang på funktionsknappen, og hold knappen inde i 5 sekunder. Tryk på indstillingsknappen, indtil den ønskede temperatur vises, og vent 5 sekunder. Superfrys deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den nye temperatur. For at deaktivere Superfrys og aktivere Economy gøres følgende: Tryk 3 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Superfrys deaktiveres, og skabet begynder at køre i Economy-drift. Bemærk: Superfrys deaktiveres automatisk efter 24 timer, eller når temperaturen i skabet falder til under -32 C. Economy Din fryseboks vil bruge mindst strøm ved en indstilling på -18 grader C, hvilket er de optimale opbevaringsbetingelser. Economy anvendes, Når skabets drift skal være økonomisk. Sådan anvendes Economy: Tryk på funktionsknappen, indtil kontrollampen for Economy begynder at blinke (3 gange). Hvis der ikke trykkes på nogen knap, mens kontrollampen for Economy blinker, høres en biplyd, og funktionen er aktiveret. Når Economy er aktiveret, kører skabet ved den temperatur, som er gemt i skabets elektroniske styring. Bogstaverne Ec vises i temperaturindikatoren, så længe Economy er aktiv. Når Economy er aktiveret: For at deaktivere Economy og fortsætte med en tidligere indstillet temperatur gøres følgende: Tryk 3 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Economy deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den tidligere indstillede temperatur. For at deaktivere Economy og fortsætte med en ny temperatur gøres følgende: Tryk 1 gang på funktionsknappen, og hold knappen inde i 5 sekunder. Tryk på indstillingsknappen, indtil den ønskede temperatur vises, og vent 5 sekunder. Economy deaktiveres, og skabet begynder at køre ved den nye temperatur. For at deaktivere Economy og derefter aktivere Superfrys gøres følgende: Tryk 3 gange på funktionsknappen, og vent 5 sekunder. Economy deaktiveres, og Superfrys aktiveres. DAN - 7 -

9 Advarsler om temperaturindstillinger Temperaturindstillinger slettes ikke i tilfælde af strømsvigt. Færdiggør én temperaturindstilling, før du fortsætter med en ny. Temperaturen skal indstilles i overensstemmelse med, hvor ofte døren åbnes, mængden af fødevarer, som opbevares i skabet samt omgivelsestemperaturen på det sted, hvor skabet er placeret. Afhængig af omgivelsestemperaturen skal skabet køre i op til 24 timer uden afbrydelser efter tilslutning for at køle fuldstændig ned. I dette tidsrum må døren ikke åbnes for ofte, og der må ikke anbringes en stor mængde madvarer i skabet. En indbygget forsinkelsesfunktion på 5 minutter sikrer, at kompressoren ikke beskadiges, når stikket trækkes ud og derefter sættes i igen for at tænde skabet, eller når der sker et strømsvigt. Når de 5 minutter er gået, kører skabet normalt. KAPITEL 3. PLACERING AF FØDEVARER I SKABET Anvend skabet til langvarig opbevaring af frostvarer og til fremstilling af isterninger. Anbring ikke fødevarer, som skal indfryses, ved siden af frostvarer. Indfrys fødevarer (kød, fisk, hakket kød etc.) i så små portioner, at de bruges på en gang. Anbring ikke ferske og varme fødevarer ved siden af frostvarer, da disse kan optø. Indfrys ferske fødevarer (dvs. kød, fisk og hakket kød) i så små portioner, at de bruges på en gang. Ved opbevaring af frostvarer skal anvisningerne på emballagen altid følges nøje. I mangel af sådanne anvisninger skal fødevarerne ikke opbevares i mere end 3 måneder fra indkøbsdagen. Maks. kapacitet. Hvis der skal lægges store mængder fødevarer i skabet, og det er nødvendigt at udnytte skabets nettokapacitet, kan skufferne fjernes (undtagen den nederste). Pladskrævende varer kan anbringes direkte på hylderne. Ved køb af frostvarer skal man sikre sig, at disse har været frosset ved passende temperaturer, og at emballagen er intakt. For at bevare fødevarernes kvalitet skal frostvarer transporteres i egnede beholdere og hurtigst muligt anbringes i en fryser igen. Hvis en pakke frostvarer har fugtige pletter og er meget bulet, er det sandsynligt, at den tidligere har været opbevaret ved en for høj temperatur, og at indholdet derfor er blevet forringet. Frostvarers opbevaringstid afhænger af omgivelsestemperaturen, termostatindstillingen, hvor ofte døren åbnes, typen af fødevarer, og hvor lang tid det tager at transportere produktet hjem fra butikken. Følg altid anvisningerne på pakken, og overskrid aldrig den angivne maks. holdbarhed. DAN - 8 -

10 Ved brug af skabets maksimale frysekapacitet: Flyt frostvarerne fra den øverste skuffe til skabets andre skuffer, og aktiver Superfrys. Superfrys deaktiveres automatisk efter 24 timer. Anbring de fødevarer, som skal indfryses, i skabets øverste skuffe uden at overskride skabets maksimale frysekapacitet. Aktiver herefter Superfrys igen. Når fødevarerne er frosne, kan de anbringes ved siden af de øvrige frostvarer (min. 24 timer, efter at Superfrys er aktiveret anden gang). Ved indfrysning af ca. 3 kg fødevarer: Placer fødevarerne, så de ikke berører de øvrige frostvarer, og aktiver Superfrys. Når fødevarerne er frosne, kan de anbringes ved siden af de øvrige frostvarer (efter min. 24 timer). Genindfrys ikke optøede frostvarer, da dette kan være sundhedsskadeligt og resultere i f.eks. madforgiftning. Lad varme fødevarer afkøle, før de anbringes i skabet, da de øvrige frostvarer ellers kan blive ødelagt. Ved køb af frostvarer skal det sikres, at de har været opbevaret under optimale betingelser, og at emballagen er intakt. Følg anvisningerne på emballagen vedrørende opbevaring af frostvarer. I mangel af sådanne anvisninger skal fødevarerne konsumeres inden for en kort periode. Hvis en pakke frostvarer er fugtig og lugter dårligt, er det sandsynligt, at den ikke har været opbevaret under optimale betingelser og derfor er blevet ødelagt. Køb ikke sådanne varer! Åbn ikke døren i tilfælde af strømsvigt eller fejlfunktion. Dette vil hjælpe med til at opretholde temperaturen i skabet, hvilket sikrer, at fødevarerne kan holde sig i ca. 9,5 timer ved en omgivelsestemperatur på 25 C og ca. 8 timer ved en omgivelsestemperatur på 32 C. Genindfrys ikke frostvarer, som er ved at optø, eller frostvarer, som allerede er optøet. Disse frostvarer skal tilberedes og spises. Frostvarers opbevaringstid afhænger af omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åbnes, termostatindstillinger, typen af fødevarer og den tid, der går, fra varen købes, til den anbringes i en fryser. Følg altid anvisningerne på pakken, og overskrid ikke den angivne maks. holdbarhed. DAN - 9 -

11 KØD OG FISK Tilstand Opbevarings-tid (måneder) Optøningstid ved stuetemperatur (timer) Bøfkød Indpakket i folie Lammekød Indpakket i folie Kalvesteg Indpakket i folie Kalvekød Småkød Lammekød Småkød Hakkekød I pakker uden krydderier Indmad Skåret i stykker Røget pølse/salami Bør være indpakket. 1-2 Skal være fuldstændig optøet. Kylling og kalkun Indpakket i folie Gås/and Indpakket i folie Hjort/svin/kanin Ferskvandsfisk: ørred, karpe, tun, malle Magre fisk: havaborre, pighvar skrubbe Fede fisk: atlantisk makrel, makrel, bluefish, ansjos Som fileter og i portioner à 2,5 kg. Efter at have fjernet indvolde og skæl, vaskes og tørres fisken. Om nødvendigt skæres halen og hovedet af Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Skaldyr Rengjort og i poser. 4-6 Kaviar Snegle I egen emballage, alueller plastbeholder. I saltholdigt vand, alueller plastbeholder Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Skal være fuldstændig optøet. Bemærk: Frosset kød skal efter optøning tilberedes som ferskt kød. Hvis kødet ikke tilberedes efter optøning, må det ikke genindfryses. DAN

12 GRØNTSAGER OG FRUGT Blomkål Snittebønner, grønne bønner Tilstand Fjern bladene, og del blomkålen i buketter. Lad buketterne ligge et stykke tid i vand tilsat lidt citronsaft. Vaskes og skæres i små stykker. Opbevaringstid (måneder) Bønner Bælges og vaskes. 12 Champignon og asparges Vaskes og skæres i små stykker. 6-9 Optøningstid ved stuetemperatur (timer) Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kål Rengøres timer ved stuetemperatur. Aubergine Vaskes og skæres i stykker à 2 cm Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Majs Vaskes og pakkes som majskolber eller løse majs. 12 Kan tilberedes fra frossen stand. Behøver ikke optøs. Gulerod Vaskes og skæres i skiver. 12 Peberfrugt Stilken skæres af, peberfrugten halveres, og frøstolen fjernes Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Kan tilberedes fra frossen tilstand. Behøver ikke optøs. Spinat Vaskes timer ved stuetemperatur. Æble og pære Skrælles og skæres i skiver timer i køleskab. Abrikos, fersken Halveres, hvorefter stenen fjernes timer i køleskab. Jordbær, hindbær Vaskes og nippes timer ved stuetemperatur. Kogte frugter Blommer, kirsebær, surkirsebær I en beholder med tilsætning af 10 % sukker. Vaskes, hvorefter stilken fjernes timer ved stuetemperatur timer ved stuetemperatur. DAN

13 Mejeriprodukter og kager Tilstand Opbevaringstid (måneder) Opbevarings-betingels er Mælk 2-3 Kun homogeniserede produkter. Ost, undtagen hvid ost I skiver 6-8 Originalemballage kan anvendes ved kortvarig opbevaring. Skal indpakkes i folie ved langvarig opbevaring. Æg* Smør, margarine I originalemballage 6 Æggehvide I lukket beholder. Æggeblanding (æggehvideæggeblomme) Æggeblomme Skal være pisket fuldstændig sammen. Tilsæt evt. en knivspids salt eller sukker for at undgå fortykkelse. Skal være pisket fuldstændig sammen. Tilsæt evt. en knivspids salt eller sukker for at undgå fortykkelse. 10 I lukket beholder I lukket beholder. * Må aldrig fryses med skal. Æggehvide og æggeblomme skal fryses hver for sig eller piskes fuldstændig sammen. Opbevaringstid (måneder) Optøningstid ved stuetem-peratur (timer) Optøningstid i ovn (minutter) Brød ( C) Småkager ,5 5-8 ( C) Wienerbrød ( C) Tærte 1-1, ( C) Filodej ,5 5-8 ( C) Pizza (200 C) Nogle krydderier i tilberedt mad (anisfrø, basilikum, dild, eddike, krydderimiks, ingefær, hvidløg, løg, sennep, timian, merian, sort peber, røget pølse etc.) kan ved langvarig opbevaring komme til at smage grimt. Derfor skal frostvarer kun krydres ganske let, eller krydderiet skal først tilsættes, når madvarerne er tøet op. Madvarernes opbevaringstid afhænger af den anvendte olie. Margarine, kalvefedt, olivenolie og smør er velegnede, hvorimod jordnøddeolie og svinefedt ikke er velegnede. Tilberedte fødevarer i væskeform skal nedfryses i plastbeholdere. Andre fødevarer skal nedfryses indpakket i plastfolie eller plastposer. DAN

14 KAPITEL 4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at trække stikket ud, før rengøringen påbegyndes. Afvask ikke skabet med rindende vand. Tør skabets indvendige og udvendige sider af med en blød klud eller svamp opvredet i varmt sæbevand. Tag skabets dele ud enkeltvis, og rengør dem med sæbevand. Vask ikke delene i opvaskemaskine. Rengør aldrig med brændbare, eksplosive eller ætsende produkter såsom fortynder, gas eller syre. Sørg for, at stikket er trukket ud under rengøringen. Afrimning Skabet afrimes automatisk. Det vand, som dannes i afrimningsprocessen passerer gennem afløbsrenden til fordampningsbeholderen, hvor det fordamper af sig selv. Træk stikket ud, før fordampningsbeholderen rengøres. Afmonter fordampningsbeholderen ved at fjerne skruerne som vist på tegningen. Rengør beholderen regelmæssigt med sæbevand. Dette vil forhindre dårlig lugt. DAN

15 KAPITEL 5. TRANSPORT OG FLYTNING Originalemballage og skum kan evt. gemmes til senere transport af skabet. Emballer skabet forsvarligt, og fastgør emballagen med tape eller stærk snor. Følg anvisningerne på emballagen vedr. senere transport af skabet. Fjern bevægelige dele (hylder, tilbehør, grønsagsskuffer etc.) eller fastgør dem i skabet ved hjælp af tape, så de undgår stød, når skabet transporteres eller flyttes. Vigtigt!!! Bær skabet i lodret stilling. Vending af dør (gælder for nogle modeller) Det er muligt at vende døren. Få hjælp hertil hos det nærmeste autoriserede servicecenter. DAN

16 KAPITEL 6. FØR SERVICE TILKALDES Skabet kører ikke. Undersøg om: Der er elektriske fejl, Stikket sidder ordentligt i stikkontakten, Sikringen til den stikkontakt, hvor skabet er tilsluttet, er sprunget, eller om hovedsikringen er sprunget, Stikkontakten virker. Dette gøres ved at tilslutte et andet apparat, som du ved virker, til den pågældende stikkontakt. ADVARSELS TYPE BETYDNING ÅRSAG AFHJÆLPNING Sr LF Fejladvarsler Skabet er ikke tilstrækkeligt koldt. Forekommer, når en eller flere af skabets dele svigter, eller når der er opstået et problem i kølesystemet. Forekommer, når skabet tages i brug første gang, eller hvis der har været en langvarig strømafbrydelse. Tilkald straks Service. 1) Hvis frostvarerne er optøet, skal de konsumeres hurtigst muligt. De må ikke genindfryses, da der er risiko for, at de er gået i forrådnelse. 2) Sænk temperaturen i skabet midlertidigt ved at indstille den til det ønskede niveau, eller aktiver Superfrys. LP Lav spænding Skabet skifter til standby-funktion, når spændingsforsyningen falder til under 170 V. Denne funktion forhindrer, at kompressoren beskadiges på grund af lav spænding. Skabet starter automatisk, når spændingen genoprettes. DAN

17 Temperaturadvarsel: Temperatur displayet blinker LF og der lyder en advarselslyd når temperaturen i fryseboksen er for høj. Temperaturstigning kan skyldes: at døren til fryseboksen åbnes for ofte og for længe ad gangen, at fryseren fyldes med for store mængder varm mad at omgivelsestemperaturen er høj at der er fejl ved apparatet Kontroller advarslerne Skabet udsender en advarsel, hvis temperaturen i skabet ligger på et forkert niveau, eller hvis der opstår en fejl i skabet. Advarselskoder vises i skabets temperaturindikator i displaypanelet. Der vil også kunne høres en advarselslyd når: Den viste kode og summeren vil fortsætte indtil du trykker på SET- eller MODE-knappen. Når du trykker på den ene af disse knapper, vil summeren stoppe. LF -advarslen vil forsvinde i 15 minutter. Du behøver ikke tilkalde service, denne tilstand kan opstå af samme årsager, som nævnt overfor. Du kan fortsætte med at opbevare mad i fryseren. Hvis LF - advarslen ikke forsvinder en time efter at du har trykket på knappen, skal du ringe efter service og du må ikke fryse dine madvarer ned igen. Maden skal spises. Skabet støjer, når det kører: Normal støj Knirkende lyd: Høres under automatisk afrimning, Når skabet nedkøles eller opvarmes (skyldes, at materialet udvider sig). Kort knirkende lyd: Høres, når termostaten tænder/slukker for kompressoren. Kompressorstøj: Normal motorstøj. Kompressoren kører, som den skal. Kompressoren kan kortvarigt støje lidt mere, når den aktiveres. Boblende lyd og plask: Denne støj skyldes, at kølemidlet pumpes gennem rørsystemet. Rislende lyd: Denne støj stammer fra det vand, som strømmer ned til fordampningsbeholderen under afrimning. Høres derfor under afrimning. Støj fra luftblæser: Frost- Normal blæserstøj. Denne støj skyldes luftcirkulation og kan høres i et No skab under normal drift af systemet. DAN

18 Skabets sider og top bliver varme: Specielt om sommeren (i varmt vejr) kan skabets sider og top blive varme, når kompressoren kører. Dette er helt normalt. Der dannes fugt inden i skabet: Undersøg, om alle fødevarer er pakket ordentligt ind, og om beholderne er tørret af, inden de anbringes i skabet. Undersøg, om skabets dør åbnes ofte. Rummets fugt trænger ind i skabet, når døren åbnes. Fugt dannes hurtigere, når døren åbnes ofte, specielt hvis fugtigheden i rummet er høj. Det er normalt, at der dannes vanddråber på bagvæggen efter automatisk afrimning (i statiske modeller). Døren kan ikke åbnes og lukkes ordentligt. Undersøg :om Frostvarerne er placeret således, at de forhindrer, at døren kan lukkes ordentligt, Dørbokse, hylder og skuffer er placeret ordentligt, Dørens hængsler er knækket eller på anden måde gået i stykker, Skabet står på et jævnt underlag. Skabet køler ikke tilfredsstillende: Skabet er beregnet til drift i de intervaller for omgivelsestemperaturer, som er angivet i standarderne og i overensstemmelse med den klimaklasse, som er angivet på skabets typeskilt. Det anbefales ikke, at skabet kører uden for de angivne temperaturgrænser udtrykt i køleeffektivitet. Klimaklasse T ST N SN Omgivelsestemperatur ( C) Mellem 16 og 43 ( C) Mellem 16 og 38 ( C) Mellem 16 og 32 ( C) Mellem 10 og 32 ( C) (*) Tropisk klimaklasse (T) omfatter temperaturerne mellem 16 C og 43 C i overensstemmelse med standarderne TS EN ISO VIGTIGT: Funktionen kompressorbeskyttelse aktiveres efter pludselige strømsvigt, eller når stikket har været trukket ud, fordi gassen i kølesystemet endnu ikke har stabiliseret sig. Skabet starter igen efter 5 minutter. Dette er helt normalt. Hvis skabet ikke skal anvendes i en længere periode (f.eks. i sommerferien), trækkes stikket ud af stikkontakten. Rengør skabet efter anvisningerne i Kapitel 4, og lad døren stå åben for at undgå mugdannelse og dårlig lugt. Hvis det opståede problem fortsætter, efter du har fulgt alle ovenstående instruktioner, kontaktes det nærmeste autoriserede servicecenter. Skabets levetid er fastsat til 10 år (den periode, hvor det skal være muligt at købe de dele, som er nødvendige for skabets funktion). DAN

19 Energispareråd Opstil ikke skabet tæt på varmeproducerende kilder såsom komfur, ovn, opvaskemaskine eller radiator, og anbring det på det køligste sted i rummet. Anbring skabet i et køligt rum med god ventilation, og sørg for ikke at tildække skabets ventilationsåbninger. Lad altid varme madvarer afkøle til stuetemperatur, inden de anbringes i skabet. Undgå så vidt muligt at åbne døren forofte eller i for lang tid ad gangen, da der ellerskommer varm luft ind i skabet, så kompressorenstarter unødvendigt ofte. Sørg for, at døren kan lukke ordentligt. Pak altid madvarer ind, før de anbringes i skabet. Dette nedbringer dannelsen af fugt inden i skabet. Se afsnittet om temperaturindstillinger for oplysninger om anbefalede temperaturer. Tildæk ikke ventilationsåbningerne, da skabet ellers vil skulle køre længere og derved bruge mere energi. Sørg for, at skabet er fyldt op. Sørg for, at skabet står lige, så døren slutter helt tæt. Rengør jævnligt skabets bagside med en støvsuger eller en malerpensel for at undgå forhøjet strømforbrug. Sørg for, at dørpakningerne er rene og smidige. Udskift slidte pakninger. DAN

20 KAPITEL 7. BESKRIVELSE AF SKABETS DELE OG INDRETNING Formålet med denne præsentation er kun at informere om skabets dele og indretning. Delene kan variere afhængig af produktmodel. 1. ISTERNINGBAKKE 2. DISPLAYPANEL 3. NO FROST-LUFTCIRKULATIONSSYSTEM 4. LILLE FRYSEKLAP 5. STOR FRYSEKLAP 6. FRYSESKUFFER 7. STOR FRYSESKUFFE 8. NEDERSTE FRYSESKUFFE 9. JUSTERBARE FØDDER DAN

21 INDEX BEFORE USING YOUR FRIDGE...21 Information on No-Frost Technology...21 Safety Instructions...21 Safety warnings...22 Installing and Operating your Fridge...23 Before Using your Fridge...23 USAGE INFORMATION...24 Operating your Fridge...24 MODE Button...24 SET Button...24 Freezer Department Temperature Adjustment and Activating FAST FREEZING Mode...25 Fast Freezing Mode...25 While SF mode is selected:...26 Economy mode...26 Warnings about Temperature Adjustments...27 PLACING THE FOOD...27 CLEANING AND MAINTENANCE...32 Defrosting...32 SHIPMENT AND REPOSITIONING...33 Repositioning the Door...33 BEFORE CALLING SERVICE...34 Advice for Saving Energy...37 THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE COMPARTMENTS...38 UK

22 CHAPTER 1. BEFORE USING YOUR FRIDGE Information on No-Frost Technology No-frost fridges differ from other static fridges in their operating principle. In normal fridges, the humidity entering the fridge in the door openings and the humidity of the food causes freezing in the freezer department. To defrost the snow and ice in the freezer department, you should turn off the fridge, take the food that needs to be kept in a constant temperature off the fridge, and remove the ice gathered in the freezer department periodically. The situation is completely different in no-frost fridges. Dry and cold air is blowed to the fridge and freezer departments homogeneously from several points via a blower fan. Cold air dispersed homogeneously even between the shelves cools all your food equally and uniformly, thus prevents humidity and freezing. Therefore your no-frost fridge allows you ease of use, besides its huge volume and stylish appearance. Safety Instructions This model contains R600a gas. This gas is environmental and friendly but combustible. Do not damage your fridge s refrigerant circuit, while transporting and installing. If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because children may get trapped inside it and may cause an accident. Old fridges and freezers contain isolation metarial and refrigerant with CFC. Therefore, take care not to harm environment when you are discarding your old fridges. IMPORTANT NOTE: Please read the instruction manual carefully before installing and using your applience. We are not responsible of the damage occurred due to misuse. Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future. UK

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model:

Manual/Brugervejledning. Kummefryser. Model: Manual/Brugervejledning Kummefryser Model: KKF1A99 KKF11A142 KKF1A198 INSTALLATIONSVEJLEDNING: Før du tager fryseren i brug: Fjern den udvendige og indvendige emballage. Kontrollér, at du har alle følgende

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Model: SE10-45, SE20-45, SE30-45, SE40-45

Model: SE10-45, SE20-45, SE30-45, SE40-45 Model: SE10-45, SE20-45, SE30-45, SE40-45 Brugsvejledning DK 5 Users manual UK 13 455-100518 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostat

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KØLE/FRYSER KOMBINATION Dansk CAA 55 Indhold Installation, 2-3 Placering og tilslutning Dør omskiftning Beskrivelse af apparatet, 4 Generel visning Opstart og brug, 5-6 Starte apparatet

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 )

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 ) Hvidevarer- Shop.dk Hvidevarer- Shop.dk Gl. Banegårdsplads 4 4220 Korsør Danmark CVR-nummer: 35946152 E-mail: Info@hvidevarershop.dk http://hvidevarershop.dk Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen Se valgfri front på næste side Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen ed ved strømafbrydelse i timer fra -

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere