Stendyngen. Limfjorden er bare... I dette blad. Nr årgang Januar Stendyngen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stendyngen. Limfjorden er bare... I dette blad. Nr. 1 23. årgang Januar 2008. Stendyngen"

Transkript

1 Nr årgang Januar 2008 Limfjorden er bare... Stranden ved Næsby Dale undersøges I dette blad Kommende aktiviteter Referat Mols Hoved Referat En septemberdag på Mors Referat Strandstenstur Næsby Dale Referat Grusgravstur Tilbud Folkeuniversitetet Side 4 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16

2 2 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens kommende aktiviteter... Generalforsamling Referat, tur til Mols Hoved... Referat, en septemberdag på Mors... Referat, strandstenstur til Næsby Dale... Referat, grusgravstur... Referat, foredrag Med Claus Heinberg i Grønland... Referat, aktivitetsdag på Strandfogedgården... Referat, juleafslutning på Vejgård Bibliotek... Kurser og foredrag på Folkeuniversitetet... Interessegruppe Strandstensgruppen... Interessegruppe Fossilgruppen... Boganmeldelse... Information om Vendsyssel Stenklub... Billedsiden... Side Godt nytår Stenklubbens stensav og slibemaskine Kan lånes af medlemmer i perioder på to uger ad gangen. Forbrugsmaterialer købes af låneren Slibebåndene 20 kr. pr. stk. (korn 400 og 600). Klubben har også en poléremaskine. Interesserede kan kontakte Poul Erik Friis, tlf Klubbens mikroskop kan også lånes for 14 dage. Ønsker om lån af mikroskopet rettes til Allan Andersen, tlf Mikroskopet skal afhentes.

3 Formanden har ordet 3 Det er ikke til at forstå det, men der er allerede gået endnu et år. I det år synes jeg, vi har haft rigtig mange dejlige ture ud i naturen. Det er dejligt at sidde og tænke tilbage på, samtidig med at man kigger billeder og fund. Noget af det, som jeg husker som årets højdepunkter, er jo nok turen til Gotland, med den helt enestående natur og geologi. Og så den dejlige midsommerweekend vi havde på Fur, hvor det jo nok var det sociale, der var i højsædet, og det er jo især det hyggelige samvær omkring vores hobby, der giver alle de gode minder. Vi har allerede lagt en del planer for det kommende år. Den lidt større tur går i år til Langeland og den sydøstlige del af Fyn. Det er et område, som vi ikke tidligere har besøgt, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg håber, rigtig mange af jer har lyst og tid til at tage med. Så er det jo også snart tid til den årlige generalforsamling, og det er jo her, der for alvor er plads til ris og ros, så jeg kan kun opfordre jer til at møde op og få indflydelse. Til sidst vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår, og jeg håber, vi må få lige så mange gode oplevelser sammen i det kommende år. Tommy STENHUGGER-VÆRKTØJ Vandværksvej Hjørring. Tlf

4 4 Kommende aktiviteter Vi er nu klar med programmet for foråret HUSK: Hvis det er et problem med f.eks. kørsel, så ring til turlederen eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er altid nogen, der har en ekstra plads. 22. januar... Foredrag, Galathea 16. februar... Præparation 29. marts... Generalforsamling april... Stenhugning 30. april - 4. maj... Tur til Langeland 24. maj... Tur til Livø Foredrag: Galathea 3 ekspeditionen I samarbejde med Folkeuniversitetet Klimaændringer gennem 2000 år Hvorfor var Galathea 3 ekspeditionen vigtig? ved Marit-Solveig Seidenkrantz - med bidrag fra andre. Jordens klima er essentielt for alt liv på jorden. Det er dog under konstant forandring, og for vi mennesker kan forandringer i klimaet betyde store økonomiske og sociale omkostninger i forbindelse med ændrede betingelser for landbrug og fiskeri, foruden at specielt kystområder kan påvirkes af stigende havspejl. Man kan dog ikke forstå og forudsige fremtidens klimaforandringer uden et dybdegående kendskab til fortidens klima samt til de klima-styrende mekanismer. Her er specielt havstrømmene vigtige. Projektet, vi arbejder med, koncentrerer sig om klimaforandringer i Nordatlanten gennem de sidste 2000 år Tid: Tirsdag d. 22. januar kl Sted: Folkeuniversitetet, Strandvejen Pris: Gratis

5 Præparationsdag 5 Vi skal igen forsøge at præparere lidt på de fossiler, vi har fundet i årets løb. Det bliver også denne gang en form for workshop, hvor vi hjælper hinanden og deler ud af vores erfaringer. Medbring egne fossiler til at arbejde med samt det værktøj, I normalt bruger. Her nævnes nogle nyttige ting: Små pensler, gamle tandbørster, kniv, hobbykniv, tandlægeinstrumenter, små file, gravørpen (eldrevet), lup, luplampe, stereomikroskop, små eldrevne slibemaskiner som f.eks. Proxon. Tid: Lørdag d. 16. februar kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg, Løkken Stenhugning Vore arrangementer med workshop i stenhugning har været meget populære og som regel meget velbesøgte. Også i 2008 vil vi arrangere sådanne dage, første gang d april. Som sædvanligt vil Torben være til stede og vejlede og rådgive, både med praktiske råd og råd vedrørende formgivning. Arrangementet afvikles som sædvanligt hos Joan og Poul Erik i Lørslev. Alle er velkomne. Har du ikke tidligere prøvet stenhugning, er du alligevel velkommen. Torben og vi andre vil hjælpe dig til rette. Har du ikke selv egnet værktøj, har foreningen en smule, som du kan låne den første gang, du prøver stenhugning, og før du beslutter dig for at investere i det forholdsvis dyre værktøj. Find arbejdstøj, arbejdshandsker, beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske frem, læs et par gode sten i bagagerummet, kom og deltag i en spændende og kreativ aktivitet, og få din første skulptur med hjem. Vi starter med kaffe og rundstykker, og udgifter hertil samt udgifter til instruktør og andre fællesudgifter deles mellem deltagerne (ikke over kr. 200,-) Tid: april kl Sted: Ugiltvej 758, Lørslev Tilmelding:Senest 7. april tlf eller

6 6 Turen går til Langeland I forbindelse med Kr. Himmelfarts-ferien arrangerer Vendsyssel Stenklub en tur til Langeland. Turen tilrettelægges, så både fossilsamlere og strandstens-interesserede bliver tilgodeset. Langeland er en geologisk perle. Landskabet præges af knap 700 hatformede bakker, der strækker sig fra Snøde i nord til Magleby i syd. Denne bakketype er en sjældenhed, og der findes ikke en entydig forklaring på dannelsen, men smukke er de. Vest for Humble ligger Ristinge Klint, som er en geologisk lokalitet af såvel national som international interesse. En utrolig flot, 2 km lang serie af skråtstillede lag repræsenterer aflejringer fra ikke mindre end 4 isfremstød, nemlig NØisen, Gammelbalten, Ungbalten og Bælthavsfremstødet med aflejringer som Det Blanke Ler, Cyprina Ler og Det Hvide Sand. Det er ikke uden grund, at fossilsamlere flokkes på Langelands kyster. Allerede i 1904 udgav geologen Karl Grönwall sin berømte afhandling: Forsteningsførende blokke fra Langeland, Sydfyn og Ærø (D.G.U. II.række nr.15), hvor han beskrev masser af fossiler fra området. Og det er ikke kun de gængse orthoceratitter, brachiopoder og graptolitter, vi taler om. Nogle af de flotteste paleocæne Echinoderm-konglomerater og Turritella-sandsten er fundet netop her. Så kridt støvlerne kære fossilsamler- her er der chancer for bid!! Nordjyske strandstens-entusiaster får også unikke muligheder. De baltiske ismasser har præget øen i en sådan grad, at ledeblok-koryfæer som Per Smed, Julius Hesemann og J.G. Zandstra flittigt har samlet blokke på strandene. Her kan man supplere sin samling med blokke fra bl.a. Bottenviken, Rödö, Ålandsøerne og Småland. Sydøstfyn er også med i planlægningen. Her vil vi besøge kalkgraven ved Klintholm samt Danmarks største vandreblok, Dammestenen. Vi skal bo på pension Damgaarden i Emmerbølle nord for Rudkøbing. Kosten kan vi klare i fællesskab, men der er også mulighed for at spise på stedet eller i Rudkøbing. Turen foretages i egne biler, hvor vi forsøger at fylde bilerne op og dele udgifterne. Overnatning plus morgenmad vil beløbe sig til ca kr. pr. person. Tid: Ankomst onsdag d. 30. april om aftenen. Vi er hjemme igen sidst på dagen søndag d. 4. maj. Sted: Vi mødes ved pension Damgaarden Tilmelding: Snarest og senest d.1. februar til Tommy, tlf: eller Kort efter tilmeldingsfristen vil der tilgå deltagerne et mere detaljeret program. Henrik

7 Turen går til Livø 7 Livø er en ca. 320 ha stor naturperle med såvel historiske, botaniske som geologiske seværdigheder. Øen har været ejet af Vitskøl Kloster, Bjørnsholm Gods og Den Kellerske Åndssvageanstalt og hører nu under Miljøministeriet overvåget af Skov- og Naturstyrelsen via Buderupholm Skovdistrikt. Skoven domineres af eg og hassel og findes især i den centrale og nordvestlige del af øen, mens hede og strandoverdrev primært ligger langs kysten. Øen er dækket af moræneaflejringer, der er lerede i den sydlige del, men består af sand og grus over hovedparten af arealet. Der er markante kystklinter på en stor del af vestkysten, og ved foden af disse ligger der sten i hobetal. Her kan man finde ledeblokke, især fra Oslofeltet og Dalarna samt forsteningsførende blokke fra kridt og tertiær. Morænen indeholder flager af plastisk ler, som især træder frem i skredterrasser langs nordvestkysten. Turen går fra havnen over Hesselbjerg til vestkysten, som vi følger til Louisedal. Herfra går vi gennem skoven tilbage til havnen, hvorfra sidste færge afgår kl Turens samlede længde er på 5-6 km, og det skal bemærkes at terrænet ikke er særlig handicapvenligt. Husk regntøj, gummistøvler, solid hammer og mejsel samt mad og drikke. Tid: Lørdag d. 24. maj kl Sted: Færgelejet i Rønbjerg. Her er der gode parkeringsmuligheder, og billet til færgen koster p.t. 70 kr. Turleder: Henrik Arildskov

8 8 Generalforsamling Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling Tid: Lørdag den 29. marts 2008 kl Sted: Hos formanden, Gerdavej 1, 9520 Skørping Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. Efter generalforsamlingen tager vi en travetur i Rebild Bakker. Bakkerne, som egentlig ikke er bakker, men falske bakker, er i høj grad dannet af geologien, nærmere en forkastning i undergrunden, som består af skrivekridt. Så bakkerne er egentlig kanten af et bagvedliggende højland, som igen senere er formet af stenalderhavet. Man kan stadig se terrasser i forskellige niveauer. Hvis vejret tillader det, vil vi også gå en tur i Skillingbro kalkgrav, måske kunne vi være heldige at få et par fine fossiler med hjem. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Susanne, Poul Erik og Tommy. Alle er villige til genvalg. 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Vi håber, man møder talstærkt op og deltager i årets generalforsamling. NB: Husk kontingent på vedlagte girokort før generalforsamlingen. Se kontingentsatserne på side 23

9 Tur til Mols Hoved 9 En rigtig dejlig sommerdag, nærmere beskrevet lørdag d. 11 august kl. 9, mødte en lille flok op på Gudenårastepladsen ved Randers. Henrik havde lavet tur til Mols Hoved, som var en ny lokalitet for de fleste af os. Første stop var i Rønde, hvor vi skulle besøge Natureshop. Henrik havde fået en aftale i stand med indehaveren, Orla Hedegaard. Det var en spændende butik med mange fine ting, men også dyre ting, så nogen af os havde fået lettet tegnebogen lidt, da vi tog derfra. Butikken handler med ting fra naturen, skaller og snegle, udstoppede dyr og ikke mindst mineraler og fossiler, langt det meste af meget høj kvalitet, så det var godt, vi fik dette besøg med. Derefter gik turen videre til Mols Hoved, nærmere betegnet, klinten syd for Isgård, og som Henrik skriver i opslaget, er det en perle for både ledeblok- og fossilsamlere, men også en naturperle i sig selv. Der blev fundet fine ting, og Edith skulle selvfølgelig igen have en stor sten med hjem til at hugge i. Midt på eftermiddagen brød vi op, nogen kørte hjem, nogen kørte videre til andre lokaliteter. I den bil, hvor jeg var med, tog vi lidt på sightseeing i det flotte og meget anderledes landskab, der er på Mols. Vi kørte til Mols Bjerge, hvor vi først gjorde holdt ved Poskær Stenhus, som er en stendysse fra bondestenalderen, det er Danmarks største runddysse, et imponerende syn, og man kan undre sig over, hvordan det har været muligt at bygge den med de muligheder man havde dengang. Næste stop var Trehøje, hvor vi gik op på toppen og nød den fantastiske udsigt ud over hele Mols. Da vi nu havde Tage med, skulle der jo selvfølgelig også botaniseres lidt, inden vi vendte næsen hjemad. Tak til Henrik for denne dejlige oplevelse. Tommy

10 10 En septemberdag på Mors Når geologisk interesserede taler om Mors, drejer det sig næsten altid om molerformationen. Det er der jo ikke noget unaturligt i, al den stund den nordlige del af øen præges af markante klinter, hvor foldede molerlag veksler med mørke lag af vulkansk aske og cementsten. Men der er andet at komme efter, og det fik deltagerne i turen d. 22. september under ledelse af Tage Burholt at se i rigt mål. Vi mødtes ved kirken i Sejerslev, hvor Tage fremviste en række smukke fossiler, der fik selv de mest søvndrukne personager til at spærre øjnene op og sitre af hunger efter fangst. Vi stilede direkte mod det første mål den storslåede klint ved Skærbæk. Smuk er den, med foldninger, cementstensboller og de markante askelag -11, -12 og -13, som professor Ussing i sine dagbøger betegnede som de 3 små sorte. Lidt længere mod syd består klinten af moræne med flager af oligocænt glimmerler. Da der er tale om løse flager, er det ikke altid, de er blotlagte. Men vi var heldige. Flere steder stod de sorte lag som skråtstillede søjler i den lyse moræne, og konkretioner med krabber var der mange af, mens det kneb lidt mere med at finde forstenet træ. Morænen, som er afsat af ismasser fra nord og nordøst, indeholdt mange ledeblokke især af norsk oprindelse. Blandt andet blev der fundet et pragteksemplar af en lardalit samt et par flotte rektangelporfyrer. Turen gik videre til Molermuseet. Her kunne man gå i dagevis og nyde den flotte samling af molerfossiler. Sidste skud på stammen er en ca. 1 m lang fisk, som er utrolig velbevaret. Den bør man se. Det kribler simpelt hen i nakkehårene. Turens sidste mål var Skibsted Strand, hvor bredden flyder med større og mindre blokke af cementsten. Snart klang luften af hammerslag fra ihærdige Jens Vejmand er i higen efter fossiler. Der blev fundet insekter, fisk og træ, så alle deltagere kunne drage hjem med glæde i sind og tyngde i rygsækken. Tak til Tage for en lærerig og vel tilrettelagt tur. Henrik

11 Strandstenstur til Næsby Dale 11 Denne dag, d. 13. oktober med strålende sol, var godt 20 personer mødt op til en frisk strandstenstur langs de flotte moræneskrænter ved Næsby Dale. I programmet var lokaliteten beskrevet som et steneldorado, og det må vi sige, at det er! Her er ledeblokke/kampesten fra det meste af Norden. Vi fik udleveret et papirark med en liste over de ledeblokke, der jævnligt findes på stranden, og hvor disse blokke kommer fra, samt en beskrivelse af denne vigtige geologiske lokalitet. Så gik jagten ind også på sten, der ikke figurerede på arket. Jeg søgte fra starten primært efter porfyrer fra Dalarne, men fandt selvfølgeligt alt muligt andet, hvad øjet lige fangede. Af egne fund kan nævnes Grönklittporfyrit, Hornfelser i forskellige farvekombinationer, Rhombeporfyrvarianter, herunder Henning fandt cementsten med fossiler egentlige Rektangelporfyrer, Rhombeporfyr-konglomerater, store og rigtigt flotte, basalter, både med huller og med udfyldninger af mineraler, de såkaldte mandelsten og pegmatit i Siljansgranit. Fossiler (egentlig fossilførende ledeblokke) blev det også til. Henning fandt en flot cementsten med adskillige fossiler indeni, bl.a. en forstenet kvist. Selv fandt jeg en stor Brøndumblok fyldt af muslinger, samt en sort kalksten m. kædekoraller (Catenipora sp.). Kalkstenen er en silurisk blok oppe fra Oslo-feltet. Ved frokosttid samledes vi medbringende en dynge kampesten og underligt farvede sten, som Henrik så transformerede om til ledeblokke, hvilket er noget ganske andet og meget mere interessant. Navne som Nefelinsyenit, Garberggranit, rød-grøn Järnagranit, Kinnediabas, Granatamfibolit og Østersøkvartsporfyrer, samt sandsten med sporfossiler, de såkaldte scolithussandsten, fløj gennem luften. Det var en vældigt god idé at få sat navne på fundene. Efter frokost kørte nogle hjem eller videre, medens resten af flokken tog en tur mere langs stranden. Tak til Henrik og de øvrige medlemmer af strandstensgruppen for en god og spændende dag ved Limfjorden. Tage Burholt

12 12 Grusgravstur Grusgravstur 17. november Så mørkt så tidligt om morgenen, så må man spørge sig selv: hvorfor bliver man ikke under dynen? Svaret er enkelt: turen går til Horsens-kanten. Nu vil de fleste normale straks spørge: hvad skal I høre dernede? Intet! Det drejer sig ikke om koncert-byen Horsens, men et område nordvest for Horsens, hvor istider for længst har sørget for, at køreturen ikke har været forgæves. Mødestedet ved slagteriet i Horsens blev fundet. Alle tilmeldte mødte til tiden, nogen ville være helt sikre på at nå med, så de var der 1 time før aftalt tid. Nå, men det er aldrig nogen skade at have god tid. Derefter videre til Vestbirk Stenleje, hvor Niels havde sørget for tilladelse samt rundstykker. Efter en hurtig kop kaffe og rundstykke, gik vi i gang. Da først øjnene havde indstillet sig på stenjagt, begyndte spændende fund at dukke op: diverse søpindsvin og ledeblokke både med og uden fossiler enkelte med trilobit-rester og orthoceratitter. En af disse blæksprutter var blevet fuldstændig udfyldt med krystaller. Vindslebne sten i forskellige størrelser og faconer blev også hjembragt, plus nogle 2½-3½ kg store silkespat-stykker. Herefter var det tid til madpakkerne og et andet grusgravsområde ved Nim. Umiddelbart så det ikke så lovende ud, men da der blev fundet et par galerites søpindsvin, hvoraf det ene kun var 4-strålet, kom der gang i folk igen. Vi fortsatte ved det nærliggende stenknuseri, hvor der også var nok at gå i krig med. Her blev der bl.a. fundet enkelte blokke med Lellinge grønsand. En af disse gemte en hel hajtand i perfekt stand. Mens mørket sænkede sig, blev der taget afsked efter en rigtig god dag med et helt fantastisk pænt vejr. Stor tak til Tage og især Niels, som var turplanlæggere. Erik Silkespat 2,3 kg Tage belæsset med gode fund

13 Med Claus Heinberg i Grønland 13 Luften sitrer af intensitet. Godt 25 tilhørere venter spændt på at lytte til foredraget 16 måneder i Øst- og Nordgrønlands fjelde arrangeret af Folkeuniversitetet i samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Klokken er godt og vel 19, og endelig dukker han op geolog, lic. scient Claus Heinberg på krykke!! Er det en erhvervssygdom?? Først aflyser Palle Graversen et kursus p.g.a. dårligt ben og nu kommer Claus haltende. Susanne byder velkommen, og endelig kan seancen tage sin begyndelse. Efter få minutter er forsamlingen fanget. Claus kan bare det der: Præsentere et stof på fagligt, højt niveau krydret med vittigheder og anekdoter, så det bliver levende og sjovt. Traditionen tro er der problemer med lysbilledapparatet, så Tommy må træde til og gelejde billederne gennem apparaturet med blidhed henholdvis hård hånd. Flotte billeder, der viser aflejringer fra Karbon, Perm, Jura, Kridt, Tertiær og Kvartær ruller over lærredet og kommenteres kompetent og lattermildt. Kunne uret dog blot sættes i stå. Det er for spændende og humoristisk til at stoppe, men slutter dog kl. godt og vel 21. Et bragende bifald som punktum og en stor tak fra Susanne. Tak Claus, for en forrygende aften. Vi er mange, der håber du snart vender tilbage til Aalborg. Sakset fra netavisen Sermitsiak I bunden af en iskerne, som er udboret i Sydgrønland, har forskere fundet op til år gammelt dna fra en frodig skov. Skoven lå i Grønland, før området blev dækket af is, og fundet skaber håb om, at forskerne i fremtiden kan udforske fortidens ukendte liv mange steder under verdens gigantiske iskapper. Det skriver Illustreret Videnskab. Henrik

14 14 Aktivitetsdag Sommer i et hjørne af Vendsyssel Søndag den 12. august fandt endnu en aktivitetsdag sted på Strandfogedgården ved Rubjerg det var den fjerde på stribe, siden Stenklubben i 2004 indledte et samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum. Og det bliver IKKE den sidste. Indrømmet: det er lidt af en arbejdsdag med slid og slæb vi er jo nok enige om, at det ikke ligefrem er en frimærkeklub, vi har. Og når man gerne vil præsentere alle Stenklubbens sider for publikum, ja så er det frem med borde og bænke, stenslibningsplader, slibemaskiner, stensav, huggeblokke og værktøj, fedtstensudstyr, bunker af bøger og selvfølgelig masser af sten ledeblokke såvel som skulpturer. Udstillinger af smykker og godt med fossiler skulle der også være. Som om det ikke var nok, så fandt vi på at hente en hel trailer fuld af småsten på vejen derop, så de kunne blandes op med fossiler fra reservelageret og indgå i en fossiljagt for børn. Så det var af sted hjemmefra halv otte og hjemkomst næsten 12 timer senere! Det kræver altså, at man synes, det er en rigtig god idé med sådan et arrangement. Og dér er vi heldigvis helt enige i bestyrelsen: det er en god måde at vise ansigtet udadtil. Alle tager fat og supplerer hinanden godt med de forskellige interesseområder, vi har. Men det kunne være rigtig sjovt at være flere fra klubben, som kunne være med om ikke hele dagen, så noget af tiden. Derfor sørger vi for, at datoen vil være kendt næste gang. Der vil komme en notits med i majbladet. Når jeg skriver sjovt, så er det alvor! For selv om vi mosler rundt det meste af dagen, så er der MANGE formildende omstændigheder: Det er sommer, og vi er udendørs vejret er altid dejligt! Der er fælles morgenbord med en lille Gewesen, fælles frokostpause med alt godt fra grillen og hyggeligt samvær med de bedste venner. Og så er det altid positivt at møde folk, som lige kommer forbi og er umådeligt nysgerrige og taknemmelige for de forklaringer og den hjælp, vi kan tilbyde. Ikke den værste oplevelse, man kan have! Susanne

15 Juleafslutning 15 Jul i den gamle stenklub Så kom julen igen bragende ind over os, og ja, når det alligevel bare er mørkt udenfor, så kan vi sten-nørder jo lige så godt lægge hammer og rygsæk fra os og hygge os indendørs. Det var vi også godt 20 af os, der gjorde i Vejgaard Bibliotek i Aalborg den 5. december. Hilsener og snak gik lystigt på kryds og tværs, indtil vi blev præsenteret for det obligatoriske seriøse, men tilpas korte indslag: Et resumé af Stenklubbens ekskursion til Gotland. Tommy viste et lille udvalg af de mange hundrede billeder, vi ikke kunne lade være med at tage derovre, og han koblede dem sammen med et referat og små historier fra den dejlige og udbytterige tur. Som supplement havde Tommy og Susanne medbragt et lille eksklusivt udvalg af de mange hjemførte fossiler, så der var håndgribelige beviser for det rene fossilparadis, Gotland er. Derefter frådsede vi i æbleskiver, gløgg og julesmåkager, som Allan, Jonna, Poul Erik og Joan var ferme til at organisere på bedste vis. Alt smagte rigtig godt, og jeg mener ikke, der gik noget til spilde! Det var utænkeligt at slække på nogen af traditionerne, og selvfølgelig skulle der spilles banko! Luften var tæt af tavs koncentration, kun afbrudt af høje overraskede BANKO-råb eller lettere opgivende støn Vundne pakkegaver betragtes fra dem, der aldrig er heldige! Poul Erik førte dysten an som den kompetente opråber og spil- og pakkebestyrer det var kun ganske få gange, numrene skulle hentes op fra gulvet. Og efter oppakning og fremvisning fik alle sludret færdig og ønsket hinanden en god jul. Sådan en aften er en rigtig rar måde at slutte vores geologiske år af på! Susanne

16 16 Kurser og foredrag på Folkeuniversitetet Tsunamier, jordskælv og vulkaner I samarbejde med Folkeuniversitetet. Ved Lektor Erik Schou Jensen, Geologisk Museum. Gennem de sidst få årtier har vi i medierne eller måske selv været tæt på naturkatastrofer, der chokerer og skræmmer os. Naturkatastrofer som tilsyneladende pludselig og helt tilfældigt rammer menneskeheden med død og ødelæggelse. Montserrat, Krakatau, Pinatubo, Etna, San Francisco, Los Angeles, Kobe, Tsunamien i SØasien og sidst på Salomonøerne, navne som på en gang skræmmer og fascinerer os menneskene. På det sidste har den meget snak om et muligt supervulkanudbrud i Yellowstone i USA, og øget vor ængstelse for Jordens kræfter. Og dog er jordskælv og vulkanudbrud noget af det mest naturlige på denne Jord. Der forekommer faktisk ca jordskælv og vulkanudbrud hvert år. Altså stadigt tilbagevendende begivenheder, som tilmed forekommer i ganske bestemte zoner på jordkloden i forbindelse med store og uafvendelige processer i Jordens indre. Processer, som den geologiske videnskaben efterhånden begynder at få en forståelse af. Denne forståelse kan føre frem til, at det til en vis grad vil være muligt at forvarsle disse begivenheder og dermed reducere ofrenes antal f.eks. ved evakuering, ligesom det, ved en hensigtsmæssig byggeteknik i de jordskælvsplagede områder, vil være muligt at formindske skadernes omfang. Mennesket vil aldrig kunne takle naturkatastrofer forårsaget af jordskælv og vulkanudbrud, dertil er Jordens indre kræfter for mægtige, men vi kan lære at leve med disse naturkatastrofer, hvis vi kender deres måde at opføre sig på og tager hensyn dertil. Holdnr.: Tidspunkt: 4 dage (9/2, 10/2, 8/3, 9/3) Sted: Strandvejen Aalborg Pris: Kr Tilmelding: Folkeuniversitetet, Badehusvej 20, 9000 Aalborg Tlf OBS: Lørdage kl Søndage kl

17 17 Vigtige danske fossilgrupper I samarbejde med Folkeuniversitetet. Seniorforsker, lektor Palle Gravesen. Til de hyppigste danske fossiler hører en række grupper af hvirvelløse dyr som f.eks. triboliter, graptoliter, brachiopoder, muslinger, snegle, blæksprutter, søliljer og søpindsvin. Kurset gennemgår disse vigtige fossilgrupper og belyser deres bygning, systematik og geologiske optræden. En væsentlig del af kurset er en præsentation af nyttig litteratur, som man kan anvende til bestemmelse af de forskellige grupper. Samtidig gennemgås nogle grundprincipper i fossilpræparation og opbygningen af en velordnet fossilsamling. Deltagerne opfordres til at medbringe flest mulige fossiler fra deres egne samlinger, som kan anvendes i undervisningen. Datablade udleveres på holdet. Holdnr.: Tidspunkt: 5 mandage (4/2, 11/2, 25/2, 3/3, 10/3) Adresse: Strandvejen 12-14, Plan 1, lokale 223 Pris: Kr Tilmelding: Folkeuniversitetet, Badehusvej 20, 9000 Aalborg Tlf Tilbehør til slibning Vi har slibemaskiner, tromler, vibratorer, stensave Vi har slibepulver, rå sten, sten i skiver, rå rav Vi har indfatninger, både forsølvede og sterlingsølv Vi har arbejdende værksted, ravmuseum m. fossiler Vi sender gerne katalog over maskiner og tilbehør Ravsliberen Frants Kristensen Algade 12a 9300 Sæby Tlf

18 18 Strandstensgruppen Rektangelporfyr Den mest kendte bjergart fra Oslofeltet er rhombeporfyr, der først og fremmest findes i den nordlige og centrale del af Vestfold samt i Krokskogenområdet vest for Oslo. I Vestfold findes der godt og vel 50 rhombeporfyrtyper, mens der ved Krokskogen er tale om lidt over 20. De kan skelnes fra hinanden på den kemiske sammensætning og formen af feldspatstrøkornene og betegnes RP1, RP2 o.s.v. Den norske geolog, Christoffer Oftedahl, beskrev i 1952 de på det tidspunkt kendte RP-lag, og hans illustrerede afhandling står stadig den dag i dag som et pioner-arbejde vedrørende rhombeporfyrer. En af de smukkeste typer er RP13, der på grund af strøkornenes form kaldes rektangelporfyr. Den har sin hovedudbredelse i Bærum-calderaen nord for

19 19 Oslo, samt i mindre områder nord for Ramnes-calderaen i Vestfold. Porfyrerne fra Bærumområdet har almindeligvis lange, slanke feldspatstrøkorn, der ofte ligger parallelt med hinanden. Hos nogle typer f.eks. Sørkedalstypen er strøkornene endda så slanke og små, at de ligner gran- eller fyrrenåle. Da rektangelporfyr kemisk set er ret basisk, er grundmassen oftest mørk, næsten sort. Rektangelporfyrer fra Vestfold har oftest store, butte strøkorn, der kan være helt op til 3 cm lange og 1 cm brede. En del af strøkornene har ikke rektangelform, men er mere eller mindre afrundede eller kvadratiske. Grundmassen er som ved Bærum-typen mørk eller sort. Billedet viser en type, der sandsynligvis stammer fra Vestfold, den såkaldte Ende-type. Men da en lignende type optræder i et mindre område i Øyangencalderaen ved Oslo, kan det nøjagtige hjemsted ikke fastslås med sikkerhed. Stenen er fundet ved Næsby Dale. Et udvalg af RP-typer kan ses på stenklubbens billedside: Mødekalender for interessegrupperne Strandstensgruppen: Tirsdag d. 12. februar hos Marit Mjelde, Klokkestøbergade 12, 9000 Aalborg Tirsdag d. 11. marts hos Orla Thomsen, Kløvermarken 9, 9850 Hirtshals Onsdag d. 9. april hos Henrik Arildskov, Ilbjergevej 25, 9800 Hjørring Onsdag d. 7. maj hos Marie og Sven Madsen, Stentoften 62, Rebild, 9520 Skørping Møderne starter kl Fossilgruppen: Onsdag d. 16 januar kl hos Alice Dam, Granlien 65, 9000 Aalborg Emne: Værtens fossilsamling. Onsdag d. 13 februar kl hos Susanne Schmidt, Revlingebakken 40, 9000 Aalborg Emne: Værtens fossilsamling. Onsdag d. 12 marts kl hos Tommy Sørensen, Gerdavej 1, 9520 Skørping Emne: Aftales på mødet i februar

20 20 Fossilgruppen Skorpionsfluer Skorpionsfluer er sjældne fund i cementsten. Grunden til at vi skriver om disse fossile dyr denne gang er, at Henrik gjorde et godt fund af nævnte dyregruppe på klubbens tur til Mors, nærmere betegnet Skibsted Strand. Fundet vakte en del jubel. Det afbillede dyr er ca. 5 cm langt. Fossilet ses at have store langstrakte vinger og meget lange ben. Særligt størrelsen afviger fra de skorpionsfluer, der lever i Danmark i dag. Navnet skyldes hannens opadbøjede bagkrop, der har stor lighed med skorpionens hale. Hunner har ikke en sådan bagkrop. Hvis man er heldig, kan man således bestemme kønnet på fossilet! Dyrene kendes i øvrigt på det nedad stærkt forlængede hoved. Slægtskabsforholdene til andre insekter har længe været drøftet. I dag mener man, de nærmest er beslægtet med fluer og lopper! Dyregruppen er meget gammel og kan føres tilbage til Perm. Skorpionsfluer lever oftest skyggefulde steder, kosten består af døde dyr og frugter. Deres larver ligner sommerfuglelarver. Henriks skorpionsflue fra Mors

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen Nr. 3 22. årgang September 2007 Det er så godt på Gotland Der ledes efter minifossiler ved Vavle, se referat inde i bladet I dette blad Efterårets program Referat Albæk Hoved Referat Gotlandsturen Referat

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Side Formanden har ordet... 3 Stenklubbens næste arrangementer... 4 Kursustilbud på Folkeuniversitetet... 8 Referat fra turen til Møn og Fakse... 10 Referat fra turen til Melbjerg Hoved...

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens kommende arrangementer... Opslag: Tur til Fyns Hoved... Workshop i præparation af fossiler (referat)... Etablering af strandstensgruppe... Geologisk feltkursus

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra stenhuggerweekend... Referat fra fossiltur til Rørdal... Iskerneprojekt afsluttet...

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... 3 Stenklubbens kommende aktiviteter... 4 Strandstenstur til Hirtshals Klint (referat)... 7 Tur til Fyns Hoved (referat)... 8 Omtale af udstilling om sporfossiler, Naturhistorisk

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra turen til Møn og Fakse... Referat fra fossiltur til Rørdal... Referat fra Stenklubbens

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere