Kropsfedtmåler med vægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kropsfedtmåler med vægt"

Transkript

1 HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, :02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr er du i stand til at måle følgende kropssammensætningsparametre nøjagtigt og umiddelbart fortolke resultaterne: Kropsfedt (i %) Fedt omkring de indre organer (op til 30 niveauer) Body Mass Index (BMI) Skeletmuskel (i %) Derudover fastlægger beregningen af hvilestofskifteintensiteten (i kcal) det daglige kaloriebehov og kan bruges som reference for et vægttabsprogram. Den unikke OMRON 8-sensorteknologi, der bruger begge hænder og fødder, giver en af de mest nøjagtige metoder til måling af hele kroppen. OMRON kropsfedtmåler BF511 er egnet til børn fra 6 år og opefter samt til voksne og kan veje personer på op til 150 kg. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug og for at få yderligere oplysninger om de enkelte funktioner. Opbevar denne brugsanvisning til senere brug. Apparatet må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Indholdsfortegnelse Før du bruger apparatet Sikkerhedsmeddelelser...2 Oplysninger om kropssammensætning...3 Brugervejledning 1. Lær apparatet at kende Ilægning og udskiftning af batterierne Indstilling og lagring af personlige data Foretag en måling Måler kun vægten...12 DA Pleje og vedligeholdelse 6. Fejldisplay Fejlfinding Vedligeholdelse og opbevaring af apparatet Tekniske data

2 HBF-511-E_DA.fm Page 2 Friday, December 5, :02 AM Sikkerhedsmeddelelser Symboler og definitioner er som følger: Fare: Advarsel: Forsigtig: Forkert brug kan udløse fare og resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Forkert brug kan medføre risiko for dødsfald og alvorlige kvæstelser. Forkert brug kan medføre kvæstelser eller materiel skade. Fare: Apparatet må aldrig anvendes sammen med medicinske elektroniske anordninger såsom: (1) Medicinske elektroniske implantater, f.eks. pacemakere. (2) Elektroniske respiratorsystemer, f.eks. hjertelungemaskine. (3) Bærbart elektronisk medicinsk udstyr, f.eks. en elektrokardiograf. Apparatet kan forårsage fejlfunktion på disse former for udstyr, hvilket udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for brugerne af udstyret. Advarsel: Påbegynd aldrig et vægttab eller motion uden vejledning fra en læge eller specialist. Brug ikke apparatet på glatte overflader såsom et vådt gulv. Hold apparatet uden for børns rækkevidde. Hop ikke op på apparatet, og hop ikke op og ned på det. Brug ikke apparatet, når din krop og/eller fødder er våde, f.eks. når du har taget bad. Stil dig op på hovedenheden med bare fødder. Hvis du forsøger at stille dig på den med sokker på, kan du glide og komme til skade. Træd ikke på kanten eller displayområdet på hovedenheden. Mennesker med handicap, eller som er fysisk skrøbelige, skal altid have hjælp af en anden person, når apparatet anvendes. Brug et gelænder eller lignende, når du træder op på apparatet. Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle øjet med masser af rent vand. Søg straks læge. Forsigtig: Displaydelen eller hovedenheden må ikke skilles ad, repareres eller ombygges. Brug ikke en mobiltelefon i nærheden af displaydelen eller hovedenheden. Pas på, når du stiller displaydelen væk. Du kan få fingrene i klemme mellem grebene og hovedenheden, hvis du trykker for kraftigt på den. Brug ikke batterier, der ikke er beregnet til dette apparat. Sæt ikke batterier i med polerne i den forkerte retning. Udskift straks slidte batterier med nye. Afbrænd ikke batterierne. Hvis du får batterivæske på huden eller tøjet, skal du straks skylle med masser af rent vand. Tag batterierne ud af apparatet, når du ikke skal bruge det i længere tid (ca. tre måneder eller mere). Brug ikke forskellige typer batterier sammen. Brug ikke nye og slidte batterier sammen. Fjern displaydelen fra hovedenheden, før du træder op på apparatet. Hvis du forsøger at fjerne displaydelen, mens du træder op på apparatet, kan du miste balancen og falde. Generelt råd: Anbring ikke apparatet på en polstret gulvflade såsom et tæppe eller en måtte. Målingerne bliver muligvis ikke korrekte. Placer ikke apparatet i meget fugtige omgivelser, og beskyt det mod vandstænk. Placer ikke apparatet i nærheden af varmekilder eller under airconditionanlæg, og undgå direkte sollys. Apparatet må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Træk ikke hårdt i displayenhedens ledning, som er forbundet med hovedenheden. Da dette apparet er et præcisionsinstrument, må det ikke tabes, rystes eller udsættes for kraftige slag. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med nationale regler vedrørende bortskaffelse af batterier. Vask ikke displayenheden eller hovedenheden med vand. Apparatet må ikke aftørres med benzen, benzin, fortynder, alkohol eller andre flygtige opløsningsmidler. Anbring ikke apparatet, hvor det kan blive udsat for kemikalier eller ætsende dampe. Læs og følg "Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i afsnittet Tekniske data. 2

3 HBF-511-E_DA.fm Page 3 Friday, December 5, :02 AM Oplysninger om kropssammensætning Princip for beregning af kropssammensætning Kropsfedt har lav elektrisk ledeevne BF511 måler kropsfedtprocenten ved hjælp af den bioelektriske impedansmetode (BI). Muskler, blodkar og knogler er kropsvæv med et højere vandindhold som let leder elektricitet. Kropsfedt er væv, der kun har lidt elektrisk ledningsevne. BF511 sender en meget svag elektrisk strøm på 50 khz og mindre end 500 µa gennem kroppen for at bestemme mængden af fedtvæv. Den svage elektriske strøm mærkes ikke ved brugen af BF511. For at vægten kan bestemme kropssammensætningen, anvender den elektrisk impedans, sammen med oplysninger om din højde, vægt, alder og køn for at generere resultater baseret på OMRONs data om kropssammensætning. Måler hele kroppen for at undgå indflydelse fra variationer I løbet af dagen har mængden af vand i kroppen tendens til gradvist at flytte sig mod de nedre ekstremiteter. Det er derfor, der er tendens til, at ben og ankler hæver om aftenen eller om natten. Vandkvotienten i den øvre og nedre del af kroppen er forskellig om morgenen og om aftenen, og det betyder, at kroppens elektriske impedans også ændrer sig. Da BF511 bruger elektroder til både hænder og fødder til at udføre målinger, kan det reducere disse udsvings påvirkning på målingsresultaterne. Anbefalede måletider Forståelse for de normale ændringer i kropsfedtprocent kan hjælpe med til at forebygge eller reducere fedme. Hvis man er opmærksom på de tidspunkter, hvor kropsfedtprocenten ændrer sig i løbet af dagen, vil det hjælpe en til at få en nøjagtig fornemmelse af kropsfedtet. Det anbefales at bruge dette apparat i samme omgivelser og ved samme daglige forhold (se diagram). Daglige aktiviteter Vågner Anbefalet tidspunkt Morgenmad 2 timer Efter opvågning Anbefalet tidspunkt Frokost 2 timer Anbefalet tidspunkt Tager et bad eller spiser middagsmad 2 timer Anbefalet tidspunkt Går i seng Før frokost og ca. 2 timer eller mere efter morgenmad Om eftermiddagen ca. 2 timer eller mere efter frokost, eller før du tager et bad eller spiser middagsmad Undgå måling umiddelbart efter, at du har spist eller taget bad Før du går i seng og ca. 2 timer eller mere efter middagsmad eller bad DA Undgå at foretage målinger under følgende omstændigheder: - Umiddelbar efter kraftig træning, efter bad eller sauna. - Efter indtagelse af alkohol eller en stor mængde vand, efter et måltid (ca. 2 timer). Hvis der foretages en måling under disse fysiske omstændigheder, kan den beregnede kropssammensætning afvige markant fra den faktiske kropsfedtprocent, da vandindholdet i kroppen ændrer sig. Hvad er BMI (body mass index)? BMI anvender følgende enkle formel til at angive forholdet mellem en persons vægt og højde. BMI = vægt (kg) / højde (m) / højde (m) OMRON BF511 anvender de oplysninger om højde, som er lagret på det personlige profilnummer, eller når du indtaster oplysninger i GUEST-tilstand, til at beregne din BMI-klassificering. Hvis BMI viser et fedtniveau, som ligger over den internationale standard, er der øget risiko for almindelige sygdomme. BMI kan dog ikke vise alle typer fedt. 3

4 HBF-511-E_DA.fm Page 4 Friday, December 5, :02 AM Oplysninger om kropssammensætning Hvad er kropsfedtprocent? Kropsfedtprocent refererer til mængden af kropsfedtmasse i forhold til den samlede kropsvægt udtrykt som en procent. Kropsfedtprocent (%) = {kropsfedtmasse (kg) / kropsvægt (kg)} 100 Apparatet anvender BI-metoden til at estimere kropsfedtprocenten. Kropsfedtet klassificeres alt efter fordelingen på kroppen som fedt omkring de indre organer eller subkutant fedt. Hvad er fedtniveauet omkring de indre organer? Fedt omkring de indre organer = fedt, der omgiver de indre organer For meget fedt omkring de indre organer menes at være tæt forbundet med øgede niveauer af fedt i blodstrømmen, som kan føre til almindelige sygdomme såsom hyperlipidæmi og diabetes, som hæmmer insulinens evne til at overføre energi fra blodstrømmen og anvende det i celler. For at forebygge eller forbedre almindelige sygdommes tilstand, er det vigtigt at prøve at reducere fedtniveauet omkring de indre organer til et acceptabelt niveau. Mennesker med høje fedtniveauer omkring de indre organer har tendens til at have store maver. Men det er ikke altid tilfældet, og høje niveauer af fedt omkring de indre organer kan føre til metabolisk fedme. Metabolisk obesitet (forhøjet fedt omkring de indre organer med normal vægt) repræsenterer fedtniveauer, som ligger over gennemsnittet, selvom personens vægt ligger på eller under standarden for dennes højde. Fedt omkring de indre organer Subkutant fedt Rygrad Eksempel på fedt omkring de indre organer (MR-billede) Hvad er subkutant fedt? Subkutant fedt = fedt under huden Subkutant fedt ophobes ikke kun omkring maven, mens også rundt om overarmene, hofter og lår og kan forårsage en forvrængning af kroppens proportioner. Selv om det ikke er direkte forbundet med en øget risiko for sygdom, menes det at øge trykket på hjertet og andre komplikationer. Subkutant fedt vises ikke i dette apparat, men er inkluderet i kropsfedtprocenten. Fedt omkring de indre organer Subkutant fedt Hvad er skeletmuskel? Muskler er opdelt i to typer, muskler i indre organer, såsom hjertet, og skeletmuskler, som er fastgjort på knogler, der bruges til at bevæge kroppen. Skeletmuskel kan øges gennem motion og anden aktivitet. Hvis andelen af skeletmuskel øges, kan kroppen lettere forbrænde energi, og det betyder, at det er mindre sandsynligt, at den bliver til fedt, og at det bliver nemmere at leve et aktivt liv. Hvad er hvilestofskifte? Rygrad Eksempel på subkutant fedt (MR-billede) Uanset dit aktivitetsniveau kræver det et minimum af kalorier at opretholde kroppens daglige funktioner. Dette kaldes hvilestofskifte og angiver, hvor mange kalorier, du har behov for at indtage for at få tilstrækkelig energi til, at din krop kan fungere. Årsagen til at beregnede resultater kan afvige fra den faktiske kropsfedtprocent Kropsfedtprocenten, som måles med denne enhed, kan afvige markant fra den faktiske kropsfedtprocent i følgende situationer: Ældre mennesker (over 81 år) / Mennesker med feber / Bodybuildere eller meget trænede atleter / Patienter i dialyse / Patienter med osteoporose, som har en meget lav knogletæthed / Gravide kvinder / Mennesker med hævelser Disse forskelle kan henføres til skiftende forhold i kropsvæske og/eller kropssammensætning. 4

5 HBF-511-E_DA.fm Page 5 Friday, December 5, :02 AM Brugervejledning 1. Lær apparatet at kende Displayenhed Gribeelektroder Display Personligt profilnummer-knap Personligt profilnummer-knap Knapper SET-knap Ned/MEMORY-knap Op/GUEST-knap Ledning WEIGHT/BMI-knap VISCERAL FAT-knap Hvilestofskifte-knap BODY FAT/MUSCLE-knap Displayenhedsholder Set forfra Fodelektroder Afbryder Hovedenhed (måleflade) 2. Ilægning og udskiftning af batterierne 1. Åbn batteridækslet bag på hovedenheden. 1) Tryk på batteridækslets tap for at udløse det. 2) Træk det op som vist. Tap 2. Læg batterierne i, så polerne vender som markeret i batterirummet. 3. Luk batteridækslet. Batteriets levetid og udskiftning Når indikatoren for lavt batteri ( ) vises, skal alle fire batterier udskiftes med nye. Data der lagres i hukommelsen bevares, selv hvis batterierne tages ud. Udskift batterierne, når der er slukket for strømmen. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med nationale regler vedrørende bortskaffelse af batterier. Fire AA-batterier holder ca. 1 år (når der udføres målinger 4 gange om dagen). Da de medfølgende batterier kun er til prøvebrug, kan de have en kortere levetid. DA 5

6 HBF-511-E_DA.fm Page 6 Friday, December 5, :02 AM 3. Indstilling og lagring af personlige data For at kunne måle kropssammensætningen er det nødvendigt at indstille dine personlige data (alder, køn, højde). 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". * Vent, til der vises "0.0 kg". 2. Tryk på knappen personligt profilnummer for at vælge et personligt profilnummer. 1) Det valgte nummer blinker på displayet. 3. [SÅDAN INDSTILLES ALDER] Indstillingsinterval: 6 til 80 år 1) Tryk på knappen eller for at justere alderen. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker symbolerne for køn på displayet. 4. [SÅDAN INDSTILLES KØN OG HØJDE] Vælg køn (MAND) eller (KVINDE) og højde på samme måde. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker standardindstillin gen for alder på displayet. Når alle indstillinger er vist og bekræftet, vises "0,0 kg" på displayet. Nu er indstillingen slut. Valg af måleenhed Du kan ændre de måleenheder, der anvendes til indstilling af højde og vægt. 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Vent, til der vises "0.0 kg" på displayet. 2. Hold knappen nede, til "lb" og "kg" blinker på displayet. 3. Tryk på knapperne - for at vælge "kg" eller "lb". Det vil automatisk ændre "cm" og "in". 4. Tryk på SET -knappen for at bekræfte. Alle højde- og vægtmålinger vises vha. de nye måleenheder. Ændringen gælder, indtil du ændrer den igen. 6

7 HBF-511-E_DA.fm Page 7 Friday, December 5, :02 AM 3.Indstilling og lagring af personlige data Ændring af personlige data 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Vent, til der vises "0.0 kg" på displayet. 2. Tryk på knappen personligt profilnummer for at vælge et personligt profilnummer. 3. Med knappen eller kan du ændre det valgte element og derefter trykke på SET-knappen. Displayet skifter mellem alder, køn og højde. 1) Dit nummer blinker en gang på displayet. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker den valgte aldersindstilling på displayet. Sletning af personlige data 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Vent, til der vises "0.0 kg" på displayet. 2. Tryk på knappen personligt profilnummer for at vælge et personligt profilnummer. 3. Slet de personlige data. Tryk på knappen personligt profilnummer i mere end to sekunder. Der vises "Clr" på displayet, og de personlige data slettes fra hukommelsen. 1) Dit nummer blinker en gang på displayet. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker den valgte aldersindstilling på displayet. DA Afbryder Der vil automatisk blive slukket for strømmen ved følgende forhold: 1. Hvis apparatet ikke bruges inden for et minut, efter at "0,0 kg" på displayet. 2. Hvis der ikke indtastes oplysninger i 5 minutter, når der indtastes personlige data. 3. Hvis apparatet ikke bruges i 5 minutter efter, at måleresultaterne er vist minutter efter at resultatet er vist, når der kun måles vægt. 7

8 HBF-511-E_DA.fm Page 8 Friday, December 5, :02 AM 4. Foretag en måling Målingen skal foretages på en hård, plan overflade. 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". 4. Start målingen. 1) Stil dig op på hovedenheden, og placer fødderne på fodelektroderne med vægten ligeligt fordelt. * Hvis du stiller dig op på apparatet, før der vises "0.0 kg" på displayet, vises en fejlmeddelelse, "Err". 2. Tag displaydelen ud, når der er vist "0.0 kg". Bemærk: Tag ikke displaydelen ud, før der er vist "0.0 kg" på displayet. Ellers tælles displayets vægt med i kropsvægten, så resultatet bliver forkert. Displayet viser vægten, og derefter blinker vægtresultatet to gange. Apparatet begynder derefter at måle kropsfedtprocenten, fedtniveauet omkring de indre organer, skeletmuskelprocenten, BMI og 2) Stræk du armene lige ud i en vinkel på 90 i forhold til kroppen, når der vises "START" på displayet. 3. Vælg det personlige profilnummer. Tryk på knappen personlige profilnummer, mens du holder displayenheden. Det valgte nummer vises efter at have blinket en gang. Hvis følgende display vises: Indikatorerne i målestatusbjælken nederst på displayet fremkommer gradvist fra venstre mod højre. Dine personlige data er ikke lagret på det personlige profilnummer, du har valgt. Se afsnit 3 for at lagre personlige data. 3) Når målingen er udført, vises din vægt igen. På dette tidspunkt må du stige ned af apparatet. Hvis du ikke har personlige data lagret på apparatet (GUESTtilstand): 1) Tryk på GUEST-knappen, mens du holder displaydelen. 2) GUEST-indikatoren "G" vises på displayet. 3) Indstil personlige data (alder, køn og højde). Læs trin 3 til 4 i afsnit 3 Indstilling og lagring af personlige data. 8

9 HBF-511-E_DA.fm Page 9 Friday, December 5, :02 AM 4.Foretag en måling Rigtig holdning ved måling (2) Når du har målt din vægt. Armene er løftet til vandret stilling, og albuerne er helt strakt. Stræk armene lige ud i en vinkel på 90 i forhold til kroppen. 90 (3) (1) Hold displaydelen, så du kan se den. Stå med knæene og ryggen lige og se lige ud. Stil dig op på hovedenheden med bare fødder. Pres håndfladerne fast ned på gribeelektroderne. Placer langfingeren i indhakket bag på gribeelektroderne. Hold fast i de indvendige gribeelektroder med tommel- og pegefinger. Hold ydergrebselektroderne med ringfinger og lillefinger. DA Hæle Kontroller, at du har placeret hælene som vist. Stå med vægten ligeligt fordelt på målefladen. Kropsstillinger der bør undgås under måling Bevægelse under måling Arme bøjede Arme for lavt eller højt Displayet vender opad Knæene bøjet Står på kanten af apparatet 9

10 HBF-511-E_DA.fm Page 10 Friday, December 5, :02 AM 4.Foretag en måling 5. Kontroller måleresultaterne. Tryk på den relevante knap for at se de ønskede måleresultater. De seneste værdier fra den foregående måling vises i området for seneste værdi på displayet. [VÆGT] [BMI] Vægt BMI BMI-klassificering Seneste værdi Seneste værdi [KROPSFEDTPROCENT] [SKELETMUSKELPROCENT] Kropsfedtprocent Klassificering af kropsfedtprocent Seneste værdi Skeletmuskelprocent Klassificering af skeletmuskelprocent Seneste værdi [HVILESTOFSKIFTE] Hvilestofskifte Seneste værdi [FEDTNIVEAU OMKRING DE INDRE ORGANER) Fedtniveau omkring de indre organer Klassificering af fedt omkring de indre organer Seneste værdi Bemærk: For børn (6 til 17 år) viser apparatet vægt, klassificering af kropsfedtprocent, fedtniveauet omkring de indre organer, BMI og BMI-klassificering samt hvilestofskifte. 10

11 HBF-511-E_DA.fm Page 11 Friday, December 5, :02 AM 4.Foretag en måling Fortolkning af resultatet for kropsfedtprocenten Nedenstående skema er baseret på en undersøgelse foretaget af HD McCarthy m. fl. i International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006, og af Gallagher m. fl., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, som Omron Healthcare har klassificeret ind på fire niveauer. Køn Alder (Lav) 0 (Normal) + (Høj) + (Meget høj) 6 < 13,8% 13,8-24,9% 25,0-27,0% >_ 27,1% 7 < 14,4% 14,4-27,0% 27,1-29,6% >_ 29,7% 8 < 15,1% 15,1-29,1% 29,2-31,9% >_ 32,0% 9 < 15,8% 15,8-30,8% 30,9-33,8% >_ 33,9% 10 < 16,1% 16,1-32,2% 32,3-35,2% >_ 35,3% 11 < 16,3% 16,3-33,1% 33,2-36,0% >_ 36,1% 12 < 16,4% 16,4-33,5% 33,6-36,3% >_ 36,4% Kvinder 13 < 16,4% 16,4-33,8% 33,9-36,5% >_ 36,6% 14 < 16,3% 16,3-34,0% 34,1-36,7% >_ 36,8% 15 < 16,1% 16,1-34,2% 34,3-36,9% >_ 37,0% 16 < 15,8% 15,8-34,5% 34,6-37,1% >_ 37,2% 17 < 15,4% 15,4-34,7% 34,8-37,3% >_ 37,4% < 21,0% 21,0-32,9% 33,0-38,9% >_ 39,0% < 23,0% 23,0-33,9% 34,0-39,9% >_ 40,0% < 24,0% 24,0-35,9% 36,0-41,9% >_ 42,0% 6 < 11,8% 11,8-21,7% 21,8-23,7% >_ 23,8% 7 < 12,1% 12,1-23,2% 23,3-25,5% >_ 25,6% 8 < 12,4% 12,4-24,8% 24,9-27,7% >_ 27,8% 9 < 12,6% 12,6-26,5% 26,6-30,0% >_ 30,1% 10 < 12,8% 12,8-27,9% 28,0-31,8% >_ 31,9% 11 < 12,6% 12,6-28,5% 28,6-32,6% >_ 32,7% 12 < 12,3% 12,3-28,2% 28,3-32,4% >_ 32,5% Mænd 13 < 11,6% 11,6-27,5% 27,6-31,3% >_ 31,4% 14 < 11,1% 11,1-26,4% 26,5-30,0% >_ 30,1% 15 < 10,8% 10,8-25,4% 25,5-28,7% >_ 28,8% 16 < 10,4% 10,4-24,7% 24,8-27,7% >_ 27,8% 17 < 10,1% 10,1-24,2% 24,3-26,8% >_ 26,9% < 8,0% 8,0-19,9% 20,0-24,9% >_ 25,0% < 11,0% 11,0-21,9% 22,0-27,9% >_ 28,0% < 13,0% 13,0-24,9% 25,0-29,9% >_ 30,0% DA Fortolkning af resultatet for fedt omkring de indre organer Fedtniveau omkring de indre organer Niveauklassificering (Normal) (Høj) (Meget høj) I henhold til tal fra Omron Healthcare 11

12 HBF-511-E_DA.fm Page 12 Friday, December 5, :02 AM 5.Måler kun vægten Fortolkning af BMI-resultatet BMI BMI (Angivelse af WHO) BMI < 18,5 - (Undervægtig) BMI-klassificeringsbjælke BMIbedømmelse 7,0-10,7 10,8-14,5 14,6-18,4 18,5 < BMI < 25 > _ 25 < BMI < 30 > _ 30 < BMI > _ 0 (Normal) + (Overvægt) ++ (Fedme) 18,5-20,5 20,6-22,7 22,8-24,9 25,0-26,5 26,6-28,2 28,3-29,9 30,0-34,9 35,0-39,9 40,0-90,0 Ovennævnte indeks henviser til værdierne for bedømmelse af overvægt foreslået af WHO, Verdenssundshedsorganisationen. Fortolkning af resultat for skeletmuskelprocent (for voksne) Køn Alder (Lav) 0 (Normal) + (Høj) + (Meget høj) < 24,3% 24,3-30,3% 30,4-35,3% >_ 35,4% Kvinder < 24,1% 24,1-30,1% 30,2-35,1% >_ 35,2% < 23,9% 23,9-29,9% 30,0-34,9% >_ 35,0% < 33,3% 33,3-39,3% 39,4-44,0% >_ 44,1% Mænd < 33,1% 33,1-39,1% 39,2-43,8% >_ 43,9% < 32,9% 32,9-38,9% 39,0-43,6% >_ 43,7% I henhold til tal fra Omron Healthcare 6. Sluk for apparatet, når resultaterne er bekræftet. Bemærk: Hvis du glemmer at slukke for strømmen, slukkes apparatet automatisk efter 5 minutter. Sæt displayenheden tilbage i holderen på hovedenheden som vist i afsnit Måler kun vægten 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Bemærk: Hvis du stiller dig op på apparatet, før der vises "0.0 kg" på displayet, vises en fejlmeddelelse, "Err". 2. Træd op på apparatet, når der vises "0.0 kg". 3. Kontroller måleresultaterne. Din vægt vises og blinker to gange for at angive, at målingen er udført. Bemærk: På nuværende tidspunkt kan du også kontrollere måleresultatet ved at tage displaydelen ud. 4. Når målingen er afsluttet, skal du træde ned fra apparatet og slukke for strømmen. Bemærk: Opbevar displaydelen i dens holder. 12

13 HBF-511-E_DA.fm Page 13 Friday, December 5, :02 AM Pleje og vedligeholdelse 6. Fejldisplay Fejldisplay Årsag Afhjælpning Dine håndflader eller fodsåler er ikke i fast kontakt med elektroderne. Kropsstilling ved måling er forkert, eller håndfladerne eller fodsålerne er ikke i stabil kontakt med elektroderne. Håndfladerne eller fodsålerne er for tørre. Værdierne for kropssammensætning er uden for måleligt interval. Unormal funktion. Du stillede dig op på apparatet, før displayet viste "0,0 kg". Du flyttede hovedenheden, før displayet viste "0,0 kg". Du flyttede dig, mens kropsvægten blev målt. Din vægt er 150 kg (330,0 lb) eller mere. Pres håndfladerne eller fodsålerne fast ned på elektroderne, og udfør så målingen (Se afsnit 4). Udfør målingen uden at bevæge hænder eller fodsåler. (Se afsnit 4). Fugt håndfladerne eller fodsålerne med et vådt håndklæde, og gentag derefter målingen. Kontroller, at de indstillinger for alder, køn og højde, der er lagret som personlige data, er korrekte (se Angivelse af indstillinger i afsnit 9). Hovedenheden kan ikke måle kropssammensætning uden for sit måleinterval. Det gælder også, selvom indstillingerne for alder, køn og højde er korrekte. Sæt batterierne i igen, og gentag målingen. Hvis fejlen stadig optræder, skal du kontakte din OMRON-servicerepræsentant. Stil dig op på hovedenheden, når displayet viser "0,0 kg". Flyt ikke hovedenheden, før displayet viser "0,0 kg". Du må ikke flytte dig, når kropsvægten bliver målt. En kropsvægt på 150 kg (330,0 lb) ligger uden for dette apparats måleområde. Du kan ikke bruge dette apparat. 7. Fejlfinding Problem Årsag Afhjælpning Den viste værdi for kropssammensætning er unormalt høj eller lav. Apparatet slukker automatisk 5 minutter efter, at kropsvægten er bekræftet, og før kropsfedtprocenten, fedtniveauet omkring de indre organer, skeletmuskelprocenten, BMI og hvilestofskifte er målt. Der vises intet, når der tændes for strømmen. Se "Oplysninger om kropssammensætning". Du valgte ikke det korrekte personlige profilnummer eller GUEST-tilstand (det personlige profilnummer eller "G" vises ikke på displaydelen). Vælg det korrekte personlige profilnummer eller GUEST-tilstand (Se afsnit 4). Der er ikke lagt batterier i. Læg batterierne i. Batteriernes poler er ikke justeret rigtigt. Batterierne er slidt op. Den ledning, der forbinder hovedenheden og displaydelen, er beskadiget eller slidt. Læg batterierne i med rigtig justering. Udskift alle fire batterier med nye (se afsnit 2). Kontakt den nærmeste OMRONservicerepræsentant. DA 13

14 HBF-511-E_DA.fm Page 14 Friday, December 5, :02 AM 8. Vedligeholdelse og opbevaring af apparatet Denne kropsfedtmåler med vægt kræver ikke vedligeholdelse. Sådan rengøres apparatet Apparatet skal altid holdes ren før brug. Hovedenheden tørres af med en blød, tør klud. Hvis det er nødvendigt, kan du anvende en klud, som er fugtet med vand eller rengøringsmiddel og vride den godt op, før du tørrer enheden af. Tør efter med en tør klud. Du kan bruge alkohol til at rengøre elektroderne, men det må ikke anvendes på andre dele af apparatet. Brug ikke benzen eller fortyndingsmiddel til at rengøre apparatet. Pleje og opbevaring Displaydelen opbevares i hovedenheden som vist. Pas på ikke at bøje ledningen, når du opbevarer displaydelen. Apparatet må ikke opbevares under følgende forhold: - Fugtighed, hvor der kan trænge fugt eller vand ind i apparatet - Høje temperaturer, direkte sollys og støvede steder - Steder med risiko for pludselige slag eller vibrationer - På steder, hvor der opbevares kemikalier, eller hvor der er korrosive luftarter til stede. Udfør ikke selv reparationer af nogen art. Hvis der opstår en fejl, skal du kontakte OMRON-distributøren eller kundeservice som nævnt på emballagen. 14

15 HBF-511-E_DA.fm Page 15 Friday, December 5, :02 AM 9. Tekniske data Navn BF511 Produkt Kropsfedtmåler med vægt Model HBF-511B-E / HBF-511T-E Display Kropsvægt: kg med et interval på 0,1 kg (0,0-330,0 lb med et interval på 0,2 lb) Kropsfedtprocent: 5,0 til 60,0% med et interval på 0,1% Skeletmuskelprocent: 5,0 til 50,0% med et interval på 0,1% BMI: 7,0 til 90,0 med et interval på 0,1 Hvilestofskifte: 385 til 3999 kcal med et interval på 1 kcal Fedtniveau omkring indre organer: 30 niveauer med et interval på 1 niveau BMI-klassificering: (Undervægt) / 0 (Normal) / + (Overvægt) / ++ (Fed) 4 niveauer med hver 3 underniveauer Klassificering af kropsfedtprocent og skeletmuskelprocent: (Lav) / 0 (Normal) / + (Høj) / ++ (Meget høj) 4 niveauer med hver 3 underniveauer Klassificering af fedt omkring indre organer: 0 (Normal) / + (Høj) / ++ (Meget høj) 3 niveauer med hver 3 underniveauer Angivelse af indstillinger Højde: 100,0 til 199,5 cm (3' 4" til 6' 6 3/4") Alder: 6 til 80 år Køn: Mand/kvinde * Måleenheder: kg (cm) / lb (fod tomme) * Aldersområdet for kropsfedtprocent, klassificering af kropsfedtprocent, skeletmuskelprocent, BMI og BMI-klassificering samt hvilestofskifteintensitet er 6 til 80 år. * Aldersområdet for fedtniveau omkring de indre organer, klassificering af fedt omkring de indre organer samt klassificering af skeletmuskelprocent er 18 til 80 år. Vægtens nøjagtighed 0,0 kg til 40,0 kg: ± 0,4 kg (0,0 lb til 88,2 lb: ± 0,88 lb) 40,0 kg til 150,0 kg: ± 1% (88,2 lb til 330,0 lb: ± 1% Nøjagtighed (S.E.E.) Kropsfedtprocent: 3,5% Skeletmuskelprocent: 3,5% Fedtniveau omkring de indre organer: 3 niveauer Strømforsyning 4 AA batterier (R6) (du kan også bruge AA alkalinebatterier) (LR6). Batteriets levetid Ca. 1 år (når der anvendes manganbatterier med fire målinger om dagen) Betjeningstemperatur/ +10 C til +40 C, 30% til 85% relativ luftfugtighed Luftfugtighed Opbevaringstemperatur/ -20 C til +60 C, 10% til 95% relativ luftfugtighed, 700 hpa hpa Luftfugtighed/Lufttryk Vægt Ca. 2,2 kg (4,85 lb) (inklusive batterier) Udvendige mål Displaydel: Ca. 300 (B) 35 (H) 147 mm (D) (Ca. 11 3/4" (B) 1 3/8" (H) 5 3/4" (D)) Hovedenhed: Ca. 303 (B) 55 (H) 327 mm (D) (Ca. 11 7/8" (B) 2 1/8" (H) 12 7/8" (D)) Pakkens indhold Kropsfedtmåler med vægt, 4 AA-manganbatterier (R6), brugsanvisning, garantibevis DA Bemærk: Med forbehold for tekniske modifikationer uden forudgående varsel. = Type BF Dette apparat overholder bestemmelserne i EF-direktiv 93/42/EØF (Direktiv om medicinsk udstyr). 15

16 HBF-511-E_DA.fm Page 16 Friday, December 5, :02 AM 9.Tekniske data Korrekt bortskaffelse af produktet (Brugt elektrisk & elektronisk udstyr) Dette mærke, som vises på produktet eller i dets litteratur, angiver, at det ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det holdes adskilt fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller kommunen vedrørende oplysninger om, hvor og hvordan de kan bringe produktet til miljømæssig sikker genbrug. Virksomhedsbrugere skal kontakte leverandøren og kontrollere købekontraktens betingelser og vilkår. Produktet må ikke blandes med andet erhvervsmæssigt affald til bortskaffelse. Produktet indeholder ikke nogen farlige substanser. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til de nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af batterier. Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Som følge af det stigende antal elektroniske apparater, såsom pc er og mobiltelefoner, kan medicinsk udstyr i brug være følsomt overfor elektromagnetisk forstyrrelse fra andet udstyr. Elektromagnetisk forstyrrelse kan resultere i fejlagtig funktion i det medicinske udstyr og forårsage en potentielt farlig situation. Medicinsk udstyr må heller ikke forstyrre andet udstyr. EN standarden er indført for at regulere kravene til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) med det formål at forhindre farlige produktsituationer. Denne standard definerer immunitetsniveauerne for elektromagnetisk interferens, samt de maksimale niveauer for elektromagnetiske emissioner for medicinsk udstyr. Dette medicinske udstyr, som er fremstillet af OMRON Healthcare, er i overensstemmelse med EN :2001 standard både vedrørende immunitet og emissioner. Alligevel er der særlige forholdsregler, som skal overholdes: Der må ikke anvendes mobiltelefoner og andet udstyr, som danner stærke elektriske eller elektromagnetiske felter, i nærheden af det medicinske udstyr. Dette kan resultere i fejlagtig funktion i enheden og forårsage en potentielt farlig situation. Det anbefales at holde en minimumsafstand på 7 m. Det skal kontrolleres, at udstyret fungerer korrekt, hvis afstanden er kortere. Der kan fås yderligere dokumentation i overensstemmelse med EN :2001 hos OMRON Healthcare Europe på den i brugsanvisningen nævnte adresse. Dokumentation findes endvidere på 16

17 HBF-511-E_DA.fm Page 17 Friday, December 5, :02 AM 9.Tekniske data DA Producent OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, , Japan EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Holland EC REP Datterselskab OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, Storbritannien OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, Tyskland OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, Frankrig Fremstillet i Kina 17

18 HBF-511-E_DA.fm Page 18 Friday, December 5, :02 AM 9.Tekniske data 18

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer 60-55-045 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer...4 1. Beskrivelse af apparatet...5 2. Hvordan sikres

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Garantibevis Tak fordi du har valgt et ORON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitets materialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere