Kropsfedtmåler med vægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kropsfedtmåler med vægt"

Transkript

1 HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, :02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr er du i stand til at måle følgende kropssammensætningsparametre nøjagtigt og umiddelbart fortolke resultaterne: Kropsfedt (i %) Fedt omkring de indre organer (op til 30 niveauer) Body Mass Index (BMI) Skeletmuskel (i %) Derudover fastlægger beregningen af hvilestofskifteintensiteten (i kcal) det daglige kaloriebehov og kan bruges som reference for et vægttabsprogram. Den unikke OMRON 8-sensorteknologi, der bruger begge hænder og fødder, giver en af de mest nøjagtige metoder til måling af hele kroppen. OMRON kropsfedtmåler BF511 er egnet til børn fra 6 år og opefter samt til voksne og kan veje personer på op til 150 kg. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug og for at få yderligere oplysninger om de enkelte funktioner. Opbevar denne brugsanvisning til senere brug. Apparatet må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Indholdsfortegnelse Før du bruger apparatet Sikkerhedsmeddelelser...2 Oplysninger om kropssammensætning...3 Brugervejledning 1. Lær apparatet at kende Ilægning og udskiftning af batterierne Indstilling og lagring af personlige data Foretag en måling Måler kun vægten...12 DA Pleje og vedligeholdelse 6. Fejldisplay Fejlfinding Vedligeholdelse og opbevaring af apparatet Tekniske data

2 HBF-511-E_DA.fm Page 2 Friday, December 5, :02 AM Sikkerhedsmeddelelser Symboler og definitioner er som følger: Fare: Advarsel: Forsigtig: Forkert brug kan udløse fare og resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Forkert brug kan medføre risiko for dødsfald og alvorlige kvæstelser. Forkert brug kan medføre kvæstelser eller materiel skade. Fare: Apparatet må aldrig anvendes sammen med medicinske elektroniske anordninger såsom: (1) Medicinske elektroniske implantater, f.eks. pacemakere. (2) Elektroniske respiratorsystemer, f.eks. hjertelungemaskine. (3) Bærbart elektronisk medicinsk udstyr, f.eks. en elektrokardiograf. Apparatet kan forårsage fejlfunktion på disse former for udstyr, hvilket udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for brugerne af udstyret. Advarsel: Påbegynd aldrig et vægttab eller motion uden vejledning fra en læge eller specialist. Brug ikke apparatet på glatte overflader såsom et vådt gulv. Hold apparatet uden for børns rækkevidde. Hop ikke op på apparatet, og hop ikke op og ned på det. Brug ikke apparatet, når din krop og/eller fødder er våde, f.eks. når du har taget bad. Stil dig op på hovedenheden med bare fødder. Hvis du forsøger at stille dig på den med sokker på, kan du glide og komme til skade. Træd ikke på kanten eller displayområdet på hovedenheden. Mennesker med handicap, eller som er fysisk skrøbelige, skal altid have hjælp af en anden person, når apparatet anvendes. Brug et gelænder eller lignende, når du træder op på apparatet. Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle øjet med masser af rent vand. Søg straks læge. Forsigtig: Displaydelen eller hovedenheden må ikke skilles ad, repareres eller ombygges. Brug ikke en mobiltelefon i nærheden af displaydelen eller hovedenheden. Pas på, når du stiller displaydelen væk. Du kan få fingrene i klemme mellem grebene og hovedenheden, hvis du trykker for kraftigt på den. Brug ikke batterier, der ikke er beregnet til dette apparat. Sæt ikke batterier i med polerne i den forkerte retning. Udskift straks slidte batterier med nye. Afbrænd ikke batterierne. Hvis du får batterivæske på huden eller tøjet, skal du straks skylle med masser af rent vand. Tag batterierne ud af apparatet, når du ikke skal bruge det i længere tid (ca. tre måneder eller mere). Brug ikke forskellige typer batterier sammen. Brug ikke nye og slidte batterier sammen. Fjern displaydelen fra hovedenheden, før du træder op på apparatet. Hvis du forsøger at fjerne displaydelen, mens du træder op på apparatet, kan du miste balancen og falde. Generelt råd: Anbring ikke apparatet på en polstret gulvflade såsom et tæppe eller en måtte. Målingerne bliver muligvis ikke korrekte. Placer ikke apparatet i meget fugtige omgivelser, og beskyt det mod vandstænk. Placer ikke apparatet i nærheden af varmekilder eller under airconditionanlæg, og undgå direkte sollys. Apparatet må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Træk ikke hårdt i displayenhedens ledning, som er forbundet med hovedenheden. Da dette apparet er et præcisionsinstrument, må det ikke tabes, rystes eller udsættes for kraftige slag. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med nationale regler vedrørende bortskaffelse af batterier. Vask ikke displayenheden eller hovedenheden med vand. Apparatet må ikke aftørres med benzen, benzin, fortynder, alkohol eller andre flygtige opløsningsmidler. Anbring ikke apparatet, hvor det kan blive udsat for kemikalier eller ætsende dampe. Læs og følg "Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i afsnittet Tekniske data. 2

3 HBF-511-E_DA.fm Page 3 Friday, December 5, :02 AM Oplysninger om kropssammensætning Princip for beregning af kropssammensætning Kropsfedt har lav elektrisk ledeevne BF511 måler kropsfedtprocenten ved hjælp af den bioelektriske impedansmetode (BI). Muskler, blodkar og knogler er kropsvæv med et højere vandindhold som let leder elektricitet. Kropsfedt er væv, der kun har lidt elektrisk ledningsevne. BF511 sender en meget svag elektrisk strøm på 50 khz og mindre end 500 µa gennem kroppen for at bestemme mængden af fedtvæv. Den svage elektriske strøm mærkes ikke ved brugen af BF511. For at vægten kan bestemme kropssammensætningen, anvender den elektrisk impedans, sammen med oplysninger om din højde, vægt, alder og køn for at generere resultater baseret på OMRONs data om kropssammensætning. Måler hele kroppen for at undgå indflydelse fra variationer I løbet af dagen har mængden af vand i kroppen tendens til gradvist at flytte sig mod de nedre ekstremiteter. Det er derfor, der er tendens til, at ben og ankler hæver om aftenen eller om natten. Vandkvotienten i den øvre og nedre del af kroppen er forskellig om morgenen og om aftenen, og det betyder, at kroppens elektriske impedans også ændrer sig. Da BF511 bruger elektroder til både hænder og fødder til at udføre målinger, kan det reducere disse udsvings påvirkning på målingsresultaterne. Anbefalede måletider Forståelse for de normale ændringer i kropsfedtprocent kan hjælpe med til at forebygge eller reducere fedme. Hvis man er opmærksom på de tidspunkter, hvor kropsfedtprocenten ændrer sig i løbet af dagen, vil det hjælpe en til at få en nøjagtig fornemmelse af kropsfedtet. Det anbefales at bruge dette apparat i samme omgivelser og ved samme daglige forhold (se diagram). Daglige aktiviteter Vågner Anbefalet tidspunkt Morgenmad 2 timer Efter opvågning Anbefalet tidspunkt Frokost 2 timer Anbefalet tidspunkt Tager et bad eller spiser middagsmad 2 timer Anbefalet tidspunkt Går i seng Før frokost og ca. 2 timer eller mere efter morgenmad Om eftermiddagen ca. 2 timer eller mere efter frokost, eller før du tager et bad eller spiser middagsmad Undgå måling umiddelbart efter, at du har spist eller taget bad Før du går i seng og ca. 2 timer eller mere efter middagsmad eller bad DA Undgå at foretage målinger under følgende omstændigheder: - Umiddelbar efter kraftig træning, efter bad eller sauna. - Efter indtagelse af alkohol eller en stor mængde vand, efter et måltid (ca. 2 timer). Hvis der foretages en måling under disse fysiske omstændigheder, kan den beregnede kropssammensætning afvige markant fra den faktiske kropsfedtprocent, da vandindholdet i kroppen ændrer sig. Hvad er BMI (body mass index)? BMI anvender følgende enkle formel til at angive forholdet mellem en persons vægt og højde. BMI = vægt (kg) / højde (m) / højde (m) OMRON BF511 anvender de oplysninger om højde, som er lagret på det personlige profilnummer, eller når du indtaster oplysninger i GUEST-tilstand, til at beregne din BMI-klassificering. Hvis BMI viser et fedtniveau, som ligger over den internationale standard, er der øget risiko for almindelige sygdomme. BMI kan dog ikke vise alle typer fedt. 3

4 HBF-511-E_DA.fm Page 4 Friday, December 5, :02 AM Oplysninger om kropssammensætning Hvad er kropsfedtprocent? Kropsfedtprocent refererer til mængden af kropsfedtmasse i forhold til den samlede kropsvægt udtrykt som en procent. Kropsfedtprocent (%) = {kropsfedtmasse (kg) / kropsvægt (kg)} 100 Apparatet anvender BI-metoden til at estimere kropsfedtprocenten. Kropsfedtet klassificeres alt efter fordelingen på kroppen som fedt omkring de indre organer eller subkutant fedt. Hvad er fedtniveauet omkring de indre organer? Fedt omkring de indre organer = fedt, der omgiver de indre organer For meget fedt omkring de indre organer menes at være tæt forbundet med øgede niveauer af fedt i blodstrømmen, som kan føre til almindelige sygdomme såsom hyperlipidæmi og diabetes, som hæmmer insulinens evne til at overføre energi fra blodstrømmen og anvende det i celler. For at forebygge eller forbedre almindelige sygdommes tilstand, er det vigtigt at prøve at reducere fedtniveauet omkring de indre organer til et acceptabelt niveau. Mennesker med høje fedtniveauer omkring de indre organer har tendens til at have store maver. Men det er ikke altid tilfældet, og høje niveauer af fedt omkring de indre organer kan føre til metabolisk fedme. Metabolisk obesitet (forhøjet fedt omkring de indre organer med normal vægt) repræsenterer fedtniveauer, som ligger over gennemsnittet, selvom personens vægt ligger på eller under standarden for dennes højde. Fedt omkring de indre organer Subkutant fedt Rygrad Eksempel på fedt omkring de indre organer (MR-billede) Hvad er subkutant fedt? Subkutant fedt = fedt under huden Subkutant fedt ophobes ikke kun omkring maven, mens også rundt om overarmene, hofter og lår og kan forårsage en forvrængning af kroppens proportioner. Selv om det ikke er direkte forbundet med en øget risiko for sygdom, menes det at øge trykket på hjertet og andre komplikationer. Subkutant fedt vises ikke i dette apparat, men er inkluderet i kropsfedtprocenten. Fedt omkring de indre organer Subkutant fedt Hvad er skeletmuskel? Muskler er opdelt i to typer, muskler i indre organer, såsom hjertet, og skeletmuskler, som er fastgjort på knogler, der bruges til at bevæge kroppen. Skeletmuskel kan øges gennem motion og anden aktivitet. Hvis andelen af skeletmuskel øges, kan kroppen lettere forbrænde energi, og det betyder, at det er mindre sandsynligt, at den bliver til fedt, og at det bliver nemmere at leve et aktivt liv. Hvad er hvilestofskifte? Rygrad Eksempel på subkutant fedt (MR-billede) Uanset dit aktivitetsniveau kræver det et minimum af kalorier at opretholde kroppens daglige funktioner. Dette kaldes hvilestofskifte og angiver, hvor mange kalorier, du har behov for at indtage for at få tilstrækkelig energi til, at din krop kan fungere. Årsagen til at beregnede resultater kan afvige fra den faktiske kropsfedtprocent Kropsfedtprocenten, som måles med denne enhed, kan afvige markant fra den faktiske kropsfedtprocent i følgende situationer: Ældre mennesker (over 81 år) / Mennesker med feber / Bodybuildere eller meget trænede atleter / Patienter i dialyse / Patienter med osteoporose, som har en meget lav knogletæthed / Gravide kvinder / Mennesker med hævelser Disse forskelle kan henføres til skiftende forhold i kropsvæske og/eller kropssammensætning. 4

5 HBF-511-E_DA.fm Page 5 Friday, December 5, :02 AM Brugervejledning 1. Lær apparatet at kende Displayenhed Gribeelektroder Display Personligt profilnummer-knap Personligt profilnummer-knap Knapper SET-knap Ned/MEMORY-knap Op/GUEST-knap Ledning WEIGHT/BMI-knap VISCERAL FAT-knap Hvilestofskifte-knap BODY FAT/MUSCLE-knap Displayenhedsholder Set forfra Fodelektroder Afbryder Hovedenhed (måleflade) 2. Ilægning og udskiftning af batterierne 1. Åbn batteridækslet bag på hovedenheden. 1) Tryk på batteridækslets tap for at udløse det. 2) Træk det op som vist. Tap 2. Læg batterierne i, så polerne vender som markeret i batterirummet. 3. Luk batteridækslet. Batteriets levetid og udskiftning Når indikatoren for lavt batteri ( ) vises, skal alle fire batterier udskiftes med nye. Data der lagres i hukommelsen bevares, selv hvis batterierne tages ud. Udskift batterierne, når der er slukket for strømmen. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med nationale regler vedrørende bortskaffelse af batterier. Fire AA-batterier holder ca. 1 år (når der udføres målinger 4 gange om dagen). Da de medfølgende batterier kun er til prøvebrug, kan de have en kortere levetid. DA 5

6 HBF-511-E_DA.fm Page 6 Friday, December 5, :02 AM 3. Indstilling og lagring af personlige data For at kunne måle kropssammensætningen er det nødvendigt at indstille dine personlige data (alder, køn, højde). 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". * Vent, til der vises "0.0 kg". 2. Tryk på knappen personligt profilnummer for at vælge et personligt profilnummer. 1) Det valgte nummer blinker på displayet. 3. [SÅDAN INDSTILLES ALDER] Indstillingsinterval: 6 til 80 år 1) Tryk på knappen eller for at justere alderen. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker symbolerne for køn på displayet. 4. [SÅDAN INDSTILLES KØN OG HØJDE] Vælg køn (MAND) eller (KVINDE) og højde på samme måde. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker standardindstillin gen for alder på displayet. Når alle indstillinger er vist og bekræftet, vises "0,0 kg" på displayet. Nu er indstillingen slut. Valg af måleenhed Du kan ændre de måleenheder, der anvendes til indstilling af højde og vægt. 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Vent, til der vises "0.0 kg" på displayet. 2. Hold knappen nede, til "lb" og "kg" blinker på displayet. 3. Tryk på knapperne - for at vælge "kg" eller "lb". Det vil automatisk ændre "cm" og "in". 4. Tryk på SET -knappen for at bekræfte. Alle højde- og vægtmålinger vises vha. de nye måleenheder. Ændringen gælder, indtil du ændrer den igen. 6

7 HBF-511-E_DA.fm Page 7 Friday, December 5, :02 AM 3.Indstilling og lagring af personlige data Ændring af personlige data 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Vent, til der vises "0.0 kg" på displayet. 2. Tryk på knappen personligt profilnummer for at vælge et personligt profilnummer. 3. Med knappen eller kan du ændre det valgte element og derefter trykke på SET-knappen. Displayet skifter mellem alder, køn og højde. 1) Dit nummer blinker en gang på displayet. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker den valgte aldersindstilling på displayet. Sletning af personlige data 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Vent, til der vises "0.0 kg" på displayet. 2. Tryk på knappen personligt profilnummer for at vælge et personligt profilnummer. 3. Slet de personlige data. Tryk på knappen personligt profilnummer i mere end to sekunder. Der vises "Clr" på displayet, og de personlige data slettes fra hukommelsen. 1) Dit nummer blinker en gang på displayet. 2) Tryk på SETknappen for at bekræfte. Derefter blinker den valgte aldersindstilling på displayet. DA Afbryder Der vil automatisk blive slukket for strømmen ved følgende forhold: 1. Hvis apparatet ikke bruges inden for et minut, efter at "0,0 kg" på displayet. 2. Hvis der ikke indtastes oplysninger i 5 minutter, når der indtastes personlige data. 3. Hvis apparatet ikke bruges i 5 minutter efter, at måleresultaterne er vist minutter efter at resultatet er vist, når der kun måles vægt. 7

8 HBF-511-E_DA.fm Page 8 Friday, December 5, :02 AM 4. Foretag en måling Målingen skal foretages på en hård, plan overflade. 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". 4. Start målingen. 1) Stil dig op på hovedenheden, og placer fødderne på fodelektroderne med vægten ligeligt fordelt. * Hvis du stiller dig op på apparatet, før der vises "0.0 kg" på displayet, vises en fejlmeddelelse, "Err". 2. Tag displaydelen ud, når der er vist "0.0 kg". Bemærk: Tag ikke displaydelen ud, før der er vist "0.0 kg" på displayet. Ellers tælles displayets vægt med i kropsvægten, så resultatet bliver forkert. Displayet viser vægten, og derefter blinker vægtresultatet to gange. Apparatet begynder derefter at måle kropsfedtprocenten, fedtniveauet omkring de indre organer, skeletmuskelprocenten, BMI og 2) Stræk du armene lige ud i en vinkel på 90 i forhold til kroppen, når der vises "START" på displayet. 3. Vælg det personlige profilnummer. Tryk på knappen personlige profilnummer, mens du holder displayenheden. Det valgte nummer vises efter at have blinket en gang. Hvis følgende display vises: Indikatorerne i målestatusbjælken nederst på displayet fremkommer gradvist fra venstre mod højre. Dine personlige data er ikke lagret på det personlige profilnummer, du har valgt. Se afsnit 3 for at lagre personlige data. 3) Når målingen er udført, vises din vægt igen. På dette tidspunkt må du stige ned af apparatet. Hvis du ikke har personlige data lagret på apparatet (GUESTtilstand): 1) Tryk på GUEST-knappen, mens du holder displaydelen. 2) GUEST-indikatoren "G" vises på displayet. 3) Indstil personlige data (alder, køn og højde). Læs trin 3 til 4 i afsnit 3 Indstilling og lagring af personlige data. 8

9 HBF-511-E_DA.fm Page 9 Friday, December 5, :02 AM 4.Foretag en måling Rigtig holdning ved måling (2) Når du har målt din vægt. Armene er løftet til vandret stilling, og albuerne er helt strakt. Stræk armene lige ud i en vinkel på 90 i forhold til kroppen. 90 (3) (1) Hold displaydelen, så du kan se den. Stå med knæene og ryggen lige og se lige ud. Stil dig op på hovedenheden med bare fødder. Pres håndfladerne fast ned på gribeelektroderne. Placer langfingeren i indhakket bag på gribeelektroderne. Hold fast i de indvendige gribeelektroder med tommel- og pegefinger. Hold ydergrebselektroderne med ringfinger og lillefinger. DA Hæle Kontroller, at du har placeret hælene som vist. Stå med vægten ligeligt fordelt på målefladen. Kropsstillinger der bør undgås under måling Bevægelse under måling Arme bøjede Arme for lavt eller højt Displayet vender opad Knæene bøjet Står på kanten af apparatet 9

10 HBF-511-E_DA.fm Page 10 Friday, December 5, :02 AM 4.Foretag en måling 5. Kontroller måleresultaterne. Tryk på den relevante knap for at se de ønskede måleresultater. De seneste værdier fra den foregående måling vises i området for seneste værdi på displayet. [VÆGT] [BMI] Vægt BMI BMI-klassificering Seneste værdi Seneste værdi [KROPSFEDTPROCENT] [SKELETMUSKELPROCENT] Kropsfedtprocent Klassificering af kropsfedtprocent Seneste værdi Skeletmuskelprocent Klassificering af skeletmuskelprocent Seneste værdi [HVILESTOFSKIFTE] Hvilestofskifte Seneste værdi [FEDTNIVEAU OMKRING DE INDRE ORGANER) Fedtniveau omkring de indre organer Klassificering af fedt omkring de indre organer Seneste værdi Bemærk: For børn (6 til 17 år) viser apparatet vægt, klassificering af kropsfedtprocent, fedtniveauet omkring de indre organer, BMI og BMI-klassificering samt hvilestofskifte. 10

11 HBF-511-E_DA.fm Page 11 Friday, December 5, :02 AM 4.Foretag en måling Fortolkning af resultatet for kropsfedtprocenten Nedenstående skema er baseret på en undersøgelse foretaget af HD McCarthy m. fl. i International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006, og af Gallagher m. fl., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, som Omron Healthcare har klassificeret ind på fire niveauer. Køn Alder (Lav) 0 (Normal) + (Høj) + (Meget høj) 6 < 13,8% 13,8-24,9% 25,0-27,0% >_ 27,1% 7 < 14,4% 14,4-27,0% 27,1-29,6% >_ 29,7% 8 < 15,1% 15,1-29,1% 29,2-31,9% >_ 32,0% 9 < 15,8% 15,8-30,8% 30,9-33,8% >_ 33,9% 10 < 16,1% 16,1-32,2% 32,3-35,2% >_ 35,3% 11 < 16,3% 16,3-33,1% 33,2-36,0% >_ 36,1% 12 < 16,4% 16,4-33,5% 33,6-36,3% >_ 36,4% Kvinder 13 < 16,4% 16,4-33,8% 33,9-36,5% >_ 36,6% 14 < 16,3% 16,3-34,0% 34,1-36,7% >_ 36,8% 15 < 16,1% 16,1-34,2% 34,3-36,9% >_ 37,0% 16 < 15,8% 15,8-34,5% 34,6-37,1% >_ 37,2% 17 < 15,4% 15,4-34,7% 34,8-37,3% >_ 37,4% < 21,0% 21,0-32,9% 33,0-38,9% >_ 39,0% < 23,0% 23,0-33,9% 34,0-39,9% >_ 40,0% < 24,0% 24,0-35,9% 36,0-41,9% >_ 42,0% 6 < 11,8% 11,8-21,7% 21,8-23,7% >_ 23,8% 7 < 12,1% 12,1-23,2% 23,3-25,5% >_ 25,6% 8 < 12,4% 12,4-24,8% 24,9-27,7% >_ 27,8% 9 < 12,6% 12,6-26,5% 26,6-30,0% >_ 30,1% 10 < 12,8% 12,8-27,9% 28,0-31,8% >_ 31,9% 11 < 12,6% 12,6-28,5% 28,6-32,6% >_ 32,7% 12 < 12,3% 12,3-28,2% 28,3-32,4% >_ 32,5% Mænd 13 < 11,6% 11,6-27,5% 27,6-31,3% >_ 31,4% 14 < 11,1% 11,1-26,4% 26,5-30,0% >_ 30,1% 15 < 10,8% 10,8-25,4% 25,5-28,7% >_ 28,8% 16 < 10,4% 10,4-24,7% 24,8-27,7% >_ 27,8% 17 < 10,1% 10,1-24,2% 24,3-26,8% >_ 26,9% < 8,0% 8,0-19,9% 20,0-24,9% >_ 25,0% < 11,0% 11,0-21,9% 22,0-27,9% >_ 28,0% < 13,0% 13,0-24,9% 25,0-29,9% >_ 30,0% DA Fortolkning af resultatet for fedt omkring de indre organer Fedtniveau omkring de indre organer Niveauklassificering (Normal) (Høj) (Meget høj) I henhold til tal fra Omron Healthcare 11

12 HBF-511-E_DA.fm Page 12 Friday, December 5, :02 AM 5.Måler kun vægten Fortolkning af BMI-resultatet BMI BMI (Angivelse af WHO) BMI < 18,5 - (Undervægtig) BMI-klassificeringsbjælke BMIbedømmelse 7,0-10,7 10,8-14,5 14,6-18,4 18,5 < BMI < 25 > _ 25 < BMI < 30 > _ 30 < BMI > _ 0 (Normal) + (Overvægt) ++ (Fedme) 18,5-20,5 20,6-22,7 22,8-24,9 25,0-26,5 26,6-28,2 28,3-29,9 30,0-34,9 35,0-39,9 40,0-90,0 Ovennævnte indeks henviser til værdierne for bedømmelse af overvægt foreslået af WHO, Verdenssundshedsorganisationen. Fortolkning af resultat for skeletmuskelprocent (for voksne) Køn Alder (Lav) 0 (Normal) + (Høj) + (Meget høj) < 24,3% 24,3-30,3% 30,4-35,3% >_ 35,4% Kvinder < 24,1% 24,1-30,1% 30,2-35,1% >_ 35,2% < 23,9% 23,9-29,9% 30,0-34,9% >_ 35,0% < 33,3% 33,3-39,3% 39,4-44,0% >_ 44,1% Mænd < 33,1% 33,1-39,1% 39,2-43,8% >_ 43,9% < 32,9% 32,9-38,9% 39,0-43,6% >_ 43,7% I henhold til tal fra Omron Healthcare 6. Sluk for apparatet, når resultaterne er bekræftet. Bemærk: Hvis du glemmer at slukke for strømmen, slukkes apparatet automatisk efter 5 minutter. Sæt displayenheden tilbage i holderen på hovedenheden som vist i afsnit Måler kun vægten 1. Tænd for apparatet. "CAL" blinker på displayet, og derefter skifter displayet til "0,0 kg". Bemærk: Hvis du stiller dig op på apparatet, før der vises "0.0 kg" på displayet, vises en fejlmeddelelse, "Err". 2. Træd op på apparatet, når der vises "0.0 kg". 3. Kontroller måleresultaterne. Din vægt vises og blinker to gange for at angive, at målingen er udført. Bemærk: På nuværende tidspunkt kan du også kontrollere måleresultatet ved at tage displaydelen ud. 4. Når målingen er afsluttet, skal du træde ned fra apparatet og slukke for strømmen. Bemærk: Opbevar displaydelen i dens holder. 12

13 HBF-511-E_DA.fm Page 13 Friday, December 5, :02 AM Pleje og vedligeholdelse 6. Fejldisplay Fejldisplay Årsag Afhjælpning Dine håndflader eller fodsåler er ikke i fast kontakt med elektroderne. Kropsstilling ved måling er forkert, eller håndfladerne eller fodsålerne er ikke i stabil kontakt med elektroderne. Håndfladerne eller fodsålerne er for tørre. Værdierne for kropssammensætning er uden for måleligt interval. Unormal funktion. Du stillede dig op på apparatet, før displayet viste "0,0 kg". Du flyttede hovedenheden, før displayet viste "0,0 kg". Du flyttede dig, mens kropsvægten blev målt. Din vægt er 150 kg (330,0 lb) eller mere. Pres håndfladerne eller fodsålerne fast ned på elektroderne, og udfør så målingen (Se afsnit 4). Udfør målingen uden at bevæge hænder eller fodsåler. (Se afsnit 4). Fugt håndfladerne eller fodsålerne med et vådt håndklæde, og gentag derefter målingen. Kontroller, at de indstillinger for alder, køn og højde, der er lagret som personlige data, er korrekte (se Angivelse af indstillinger i afsnit 9). Hovedenheden kan ikke måle kropssammensætning uden for sit måleinterval. Det gælder også, selvom indstillingerne for alder, køn og højde er korrekte. Sæt batterierne i igen, og gentag målingen. Hvis fejlen stadig optræder, skal du kontakte din OMRON-servicerepræsentant. Stil dig op på hovedenheden, når displayet viser "0,0 kg". Flyt ikke hovedenheden, før displayet viser "0,0 kg". Du må ikke flytte dig, når kropsvægten bliver målt. En kropsvægt på 150 kg (330,0 lb) ligger uden for dette apparats måleområde. Du kan ikke bruge dette apparat. 7. Fejlfinding Problem Årsag Afhjælpning Den viste værdi for kropssammensætning er unormalt høj eller lav. Apparatet slukker automatisk 5 minutter efter, at kropsvægten er bekræftet, og før kropsfedtprocenten, fedtniveauet omkring de indre organer, skeletmuskelprocenten, BMI og hvilestofskifte er målt. Der vises intet, når der tændes for strømmen. Se "Oplysninger om kropssammensætning". Du valgte ikke det korrekte personlige profilnummer eller GUEST-tilstand (det personlige profilnummer eller "G" vises ikke på displaydelen). Vælg det korrekte personlige profilnummer eller GUEST-tilstand (Se afsnit 4). Der er ikke lagt batterier i. Læg batterierne i. Batteriernes poler er ikke justeret rigtigt. Batterierne er slidt op. Den ledning, der forbinder hovedenheden og displaydelen, er beskadiget eller slidt. Læg batterierne i med rigtig justering. Udskift alle fire batterier med nye (se afsnit 2). Kontakt den nærmeste OMRONservicerepræsentant. DA 13

14 HBF-511-E_DA.fm Page 14 Friday, December 5, :02 AM 8. Vedligeholdelse og opbevaring af apparatet Denne kropsfedtmåler med vægt kræver ikke vedligeholdelse. Sådan rengøres apparatet Apparatet skal altid holdes ren før brug. Hovedenheden tørres af med en blød, tør klud. Hvis det er nødvendigt, kan du anvende en klud, som er fugtet med vand eller rengøringsmiddel og vride den godt op, før du tørrer enheden af. Tør efter med en tør klud. Du kan bruge alkohol til at rengøre elektroderne, men det må ikke anvendes på andre dele af apparatet. Brug ikke benzen eller fortyndingsmiddel til at rengøre apparatet. Pleje og opbevaring Displaydelen opbevares i hovedenheden som vist. Pas på ikke at bøje ledningen, når du opbevarer displaydelen. Apparatet må ikke opbevares under følgende forhold: - Fugtighed, hvor der kan trænge fugt eller vand ind i apparatet - Høje temperaturer, direkte sollys og støvede steder - Steder med risiko for pludselige slag eller vibrationer - På steder, hvor der opbevares kemikalier, eller hvor der er korrosive luftarter til stede. Udfør ikke selv reparationer af nogen art. Hvis der opstår en fejl, skal du kontakte OMRON-distributøren eller kundeservice som nævnt på emballagen. 14

15 HBF-511-E_DA.fm Page 15 Friday, December 5, :02 AM 9. Tekniske data Navn BF511 Produkt Kropsfedtmåler med vægt Model HBF-511B-E / HBF-511T-E Display Kropsvægt: kg med et interval på 0,1 kg (0,0-330,0 lb med et interval på 0,2 lb) Kropsfedtprocent: 5,0 til 60,0% med et interval på 0,1% Skeletmuskelprocent: 5,0 til 50,0% med et interval på 0,1% BMI: 7,0 til 90,0 med et interval på 0,1 Hvilestofskifte: 385 til 3999 kcal med et interval på 1 kcal Fedtniveau omkring indre organer: 30 niveauer med et interval på 1 niveau BMI-klassificering: (Undervægt) / 0 (Normal) / + (Overvægt) / ++ (Fed) 4 niveauer med hver 3 underniveauer Klassificering af kropsfedtprocent og skeletmuskelprocent: (Lav) / 0 (Normal) / + (Høj) / ++ (Meget høj) 4 niveauer med hver 3 underniveauer Klassificering af fedt omkring indre organer: 0 (Normal) / + (Høj) / ++ (Meget høj) 3 niveauer med hver 3 underniveauer Angivelse af indstillinger Højde: 100,0 til 199,5 cm (3' 4" til 6' 6 3/4") Alder: 6 til 80 år Køn: Mand/kvinde * Måleenheder: kg (cm) / lb (fod tomme) * Aldersområdet for kropsfedtprocent, klassificering af kropsfedtprocent, skeletmuskelprocent, BMI og BMI-klassificering samt hvilestofskifteintensitet er 6 til 80 år. * Aldersområdet for fedtniveau omkring de indre organer, klassificering af fedt omkring de indre organer samt klassificering af skeletmuskelprocent er 18 til 80 år. Vægtens nøjagtighed 0,0 kg til 40,0 kg: ± 0,4 kg (0,0 lb til 88,2 lb: ± 0,88 lb) 40,0 kg til 150,0 kg: ± 1% (88,2 lb til 330,0 lb: ± 1% Nøjagtighed (S.E.E.) Kropsfedtprocent: 3,5% Skeletmuskelprocent: 3,5% Fedtniveau omkring de indre organer: 3 niveauer Strømforsyning 4 AA batterier (R6) (du kan også bruge AA alkalinebatterier) (LR6). Batteriets levetid Ca. 1 år (når der anvendes manganbatterier med fire målinger om dagen) Betjeningstemperatur/ +10 C til +40 C, 30% til 85% relativ luftfugtighed Luftfugtighed Opbevaringstemperatur/ -20 C til +60 C, 10% til 95% relativ luftfugtighed, 700 hpa hpa Luftfugtighed/Lufttryk Vægt Ca. 2,2 kg (4,85 lb) (inklusive batterier) Udvendige mål Displaydel: Ca. 300 (B) 35 (H) 147 mm (D) (Ca. 11 3/4" (B) 1 3/8" (H) 5 3/4" (D)) Hovedenhed: Ca. 303 (B) 55 (H) 327 mm (D) (Ca. 11 7/8" (B) 2 1/8" (H) 12 7/8" (D)) Pakkens indhold Kropsfedtmåler med vægt, 4 AA-manganbatterier (R6), brugsanvisning, garantibevis DA Bemærk: Med forbehold for tekniske modifikationer uden forudgående varsel. = Type BF Dette apparat overholder bestemmelserne i EF-direktiv 93/42/EØF (Direktiv om medicinsk udstyr). 15

16 HBF-511-E_DA.fm Page 16 Friday, December 5, :02 AM 9.Tekniske data Korrekt bortskaffelse af produktet (Brugt elektrisk & elektronisk udstyr) Dette mærke, som vises på produktet eller i dets litteratur, angiver, at det ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det holdes adskilt fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller kommunen vedrørende oplysninger om, hvor og hvordan de kan bringe produktet til miljømæssig sikker genbrug. Virksomhedsbrugere skal kontakte leverandøren og kontrollere købekontraktens betingelser og vilkår. Produktet må ikke blandes med andet erhvervsmæssigt affald til bortskaffelse. Produktet indeholder ikke nogen farlige substanser. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til de nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af batterier. Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Som følge af det stigende antal elektroniske apparater, såsom pc er og mobiltelefoner, kan medicinsk udstyr i brug være følsomt overfor elektromagnetisk forstyrrelse fra andet udstyr. Elektromagnetisk forstyrrelse kan resultere i fejlagtig funktion i det medicinske udstyr og forårsage en potentielt farlig situation. Medicinsk udstyr må heller ikke forstyrre andet udstyr. EN standarden er indført for at regulere kravene til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) med det formål at forhindre farlige produktsituationer. Denne standard definerer immunitetsniveauerne for elektromagnetisk interferens, samt de maksimale niveauer for elektromagnetiske emissioner for medicinsk udstyr. Dette medicinske udstyr, som er fremstillet af OMRON Healthcare, er i overensstemmelse med EN :2001 standard både vedrørende immunitet og emissioner. Alligevel er der særlige forholdsregler, som skal overholdes: Der må ikke anvendes mobiltelefoner og andet udstyr, som danner stærke elektriske eller elektromagnetiske felter, i nærheden af det medicinske udstyr. Dette kan resultere i fejlagtig funktion i enheden og forårsage en potentielt farlig situation. Det anbefales at holde en minimumsafstand på 7 m. Det skal kontrolleres, at udstyret fungerer korrekt, hvis afstanden er kortere. Der kan fås yderligere dokumentation i overensstemmelse med EN :2001 hos OMRON Healthcare Europe på den i brugsanvisningen nævnte adresse. Dokumentation findes endvidere på 16

17 HBF-511-E_DA.fm Page 17 Friday, December 5, :02 AM 9.Tekniske data DA Producent OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, , Japan EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Holland EC REP Datterselskab OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, Storbritannien OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, Tyskland OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, Frankrig Fremstillet i Kina 17

18 HBF-511-E_DA.fm Page 18 Friday, December 5, :02 AM 9.Tekniske data 18

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt BF511 Kropsfedtmåler med vægt Brugsanvisning Tak fordi du har købt en OMRON kropsfedtmåler med vægt. Før du bruger apparatet første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, så du kan bruge

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Brugsanvisning. BF508 Kropsfedtmåler med vægt BF508. Producent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN

Brugsanvisning. BF508 Kropsfedtmåler med vægt BF508. Producent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN BF508 Kropsfedtmåler med vægt Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN Brugsanvisning EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt BF400 Kropsfedtmåler med vægt Brugsanvisning DA Tak fordi du har købt kropsfedtmåleren med vægt. Før du bruger enheden første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og bruge enheden korrekt.

Læs mere

Skridttæller Walking style

Skridttæller Walking style HJ-203-E_A_M08_100115.pdf HJ-203-E_A_M_DA.book Page 1 Thursday, February 25, 2010 3:46 PM Skridttæller Walking style Brugsanvisning 1 DA IM-HJ-203-E-01-05/2010 HJ-203-E_A_M_DA.book Page 2 Thursday, February

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 INDSTIL HUKOMMELSE (Se side page 8) 8 TILSTANDEN GENS RESULTATER AKTIVITETSVIS- NINGSTILSTAND (Se side page13 13) (Se page side

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt

Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Brugsanvisning til TANITA BC-587 200 kg. Kropsanalysevægt Denne vægt er en af mange i et bredt sortiment af hjemmeprodukter til din sundhed produceret af Tanita. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til

Læs mere

Skridttæller Jog style

Skridttæller Jog style HJA-300-E_A_M12_100120.pdf HJA-300-E_A_M_DA.book Page 1 Wednesday, February 24, 2010 10:24 AM Skridttæller Jog style Brugsanvisning 1 DA IM-HJA-300-E-01-05/2010 HJA-300-E_A_M_DA.book Page 2 Wednesday,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Model R6 Brugsanvisning

Model R6 Brugsanvisning Dansk Digitalt automatisk blodtryksapparat til håndled Model R6 Brugsanvisning HEM-6052-E7 c b d f a e Model R6 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Espanõl Nederlands HEM-6052-E-01-10/09

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

Om dette apparat. Generelt

Om dette apparat. Generelt Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Måling af kropsfedt... 5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd... 6 Pakkens indhold... 6

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug.

Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. WCS-61 Wonder Core Smart BRUGERVEJLEDNING Læs sikkerhedsreglerne grundigt igennem inden brug. Gem denne brugervejledning, så du altid kan slå op i den efter behov. Hvis du giver produktet til andre, skal

Læs mere

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-repræsentant Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON HEALTHCARE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7213-E(V)-02-01/2012 5333266-2B Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus Brugsanvisning DA IM-HEM-7301-ITKE-02-10/2010 HEM-7301-ITKE_minor.book Page

Læs mere

MHS 2500 MANUAL - DANSK

MHS 2500 MANUAL - DANSK MHS 2500 MANUAL - DANSK ! ADVARSEL TIPVINKEL OVER 3 FORÅRSAGER FEJL I MÅLINGEN. Begrænset 3 vinkel 3 Kardanleddene er fabriksmonterede med belastningscellen. De skal under ingen omstændigheder drejes.

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Sådan træner du, når du er opereret i knæet

Sådan træner du, når du er opereret i knæet Sådan træner du, når du er opereret i knæet Du skal træne efter din knæoperation for at styrke musklerne omkring knæet. Det er nødvendigt for at du kan opnå normal bevægelighed i knæleddet, og for at du

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Personvægt med kropsanalysefunktioner SANOTEC MD 16100

Betjeningsvejledning. Personvægt med kropsanalysefunktioner SANOTEC MD 16100 Betjeningsvejledning Personvægt med kropsanalysefunktioner SANOTEC MD 16100 Indhold 1. Om denne vejledning... 4 2. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning 4 3. Om dette apparat...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere