Aresa A/S, Ekstraordinær generalforsamling 17. september, 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aresa A/S, Ekstraordinær generalforsamling 17. september, 2008"

Transkript

1 Aresa A/S, Ekstraordinær generalforsamling 17. september, 2008

2 Dagsorden ekstraordinær generalforsamling a) Valg af dirigent b) Redegørelser for selskabets situation Udviklingsarbejdet med landmineplanten Jordudviklingsprojektet c) Motivation for dagsordens forslag Selskabets finansielle status Scenarier og strategi for kapital udvidelsen 1) Forslag om ændring af Selskabets formålsbestemmelse 2) Forslag om bemyndigelse af Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr ved tegning af nye aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer 3) Bemyndigelse til dirigenten

3 Redegørelser for selskabets situation 1) Carsten Meier status for udviklingsarbejdet med landmineplanten 2) Steen Thaarup jordudviklingsprojektet 3) Kim Bretting beskrivelse af konkrete muligheder og partnere i jordudviklingsprojektets

4 Status for udviklingsarbejdet med landmineplanten GF 2007 GF 2008? Plante vækst Promotor valg Nye vilde arter af Arabidopsis Ny plante art Undersøge esisterende promoter Identificerer ny promotor ved cdna subtraction tobak 11 Promotorer Tranformation og Test Litteratur

5 R&D siden seneste generalforsamling Aresa har fokuseret alle laboratorie-ressourcer på frembringelse af plantelinier og været involveret i transformationsarbejdet Leje af ekstra plads i laboratorie og vækstkamre på Højbakkegård Forsøg med forbedrende mekanikker til at få en højere transformationseffektivitet markør der responderer på UV-lampe, ændringer af reporter-genet, samt ændringer til forhøjet spiring (transgen med betaglucanase, der fremmer spiring i tobak). Fokus på en kvantitativ og kvalitativ efterligning af tilstedeværelsen af landminer i jorden (spiking) Sammenligning af tilgængelige metoder at så tobak på

6 Tobakstransformation-1 Bladstykkerne inkuberes sammen med bakterier for at få overført DNA med Aresa system Opskæring af sterile tobaksblade Skuddannelse

7 Tobakstransformation-2 Skud overført til vækst container Luciferase udvælgelse af planter til drivhus

8 Tobakstransformation-3 Frøopformering af positive planter Luciferase/Basta positive skud overført til jord

9 Arbejdsgange ved frembringelse af plantelinier Udgangsmateriale Transformation Regenerering af skud Selektion af skud Frø PCR Check Basta spray Overførsel til drivhus Test af linier

10 Fra marts 2008 til nu og resterende arbejde Arbejde siden sidst Udgangsmateriale Tranformations Runder 56 constructs Antal (bladstykker) 81 Regenerering af skud Overførsel til drivhus (skud) (små planter) Basta spray PCR Check (planter) 308 (planter) Frø 41 Antal transgene linier 41

11 Transformation af (+) kontrol Transformeret celler Skuddannelse klar til til drivhus

12 Konklusioner fra udviklingsarbejdet (+) Vi kan transformere tobak (+) Systemkomponenterne virker også i tobak (-) Det er ikke sandsynligt at vi med de nuværende ressourcer kan øge produktiviteten i transformations arbejdet før om 6 måneder (-) Tidsperspektivet for frembringelse af det optimale antal plantelinier er 24 måneder

13 Konsekvensen af mangel på plantelinier Forsøgene i hhv Jægerspris og Novi Sad er med et meget begrænset antal linier og et begrænset antal forskellige promoter-variationer, og dermed med reduceret sandsynlighed for at lykkes De planlagte vintertest i Afrika er sat i bero, da omkostningerne er store og udbyttet af disse tests vil have en tilsvarende lav sandsynlighed for at lykkes Det vil kræve yderligere mindst 24 måneder at få et tilstrækkeligt antal planter med en tilstrækkelig kvalitet til at afslutte R&D arbejdet

14 Oversigt over Jægerspris test sitet Antal liner 18 TNT koncentrationer 100g Gentagelser 1

15 Oversigt over Novi Sad Test sitet Novi Sad Antal liner 18 TNT koncentrationer 3 Gentagelser 3

16 Biotek scenarier Minimum Medium Medium (alternativt) Forsker og tekniker Ingen 1 2 IPR Vedligeholde og fuldføre Vedligeholde og Vedligeholde og fuldføre fuldføre Plante og DNA materiale Opbevaring Overføres til partner Overføres til universitet

17 Andre anvendelser af Aresa teknologien (maximum) RedDetect Tung metal detektion Tung metal remediering Land (Tobak) oprensning af landbrugsland Vand (Mos) rensning af spildevand RedScreen Screening af Raps for gener involverede i produktion af olie Screening af Raps for gener styrende for fosfor indhold i olien Røde Raps blomster, som beskyttelse af raps mod glimmerbøsser

18 Forretningsgrundlaget for landmineplanten er vigende Teknologi Status i dag + tid & Overførsel til tobak Tilstrækkeligt antal plantelinier? ( ) Rødt farveskifte ( ) Operationalisering Status i dag + tid & Spireenzym ( ) Udsåningsmetode?? Accept af anvendelse i minefelt? Forretningsgrundlaget Status idag + tid & Små minefelter Store arealer/effektivisering? Administrative ændringer for frigivelse af land

19 Jordudviklingsprojektet - AMAP AMAP = Aresa Mine Action Program Integreret udviklingsprojekt, hvor mineret land omdannes til produktiv land AMAP har været tænkt ind som en markedsføringsplatform for landmineplanten og foreslåes nu udviklet til selvstændigt forretningsområde Del af forretningsstrategien med fokusering på landminerydningen fra 2007/2008

20 AMAP status Intensive studier af forholdene på Balkan og i Afrika Opdyrkning af netværk blandt interessenter Mediekampagne på Balkan for at identificere projekter Operationelle selskaber i Kroatien og Serbien er oprettet Opkøb af mineret land i Kroatien er startet Fokus på mineret land, der kan udvikles til landbrug, til byggeri Tilsagn om forpagtning af statsejet jord mod minerydning Mulighed for indgåelse af Public Private Partnerships

21 Kim Bretting konkrete muligheder og partnere Director, Aresa d.o.o., Zagreb, Kroatien Director, Aresa d.o.o., Beograd, Serbien

22 Kroatien et investeringsvenligt område Årlig vækst på 5 7 % p.a. NATO og EU Associeret i 2008 EU forberedelse i fuld gang, 65 love før investerings-, free trade zone- og tax incentive love Korridor til hele Balkan, Tyrkiet, Bulgarien og Rumænien Mest udviklede af tidligere ex-jugoslavien Enorme landområder der ej udnyttes 900 km2 msa, km2 miljøforurenet Højt antal solskinstimer, let adgang til vand Importerer 70% fødevarer, 90% energi (stigende) Regional forretning inklusive Serbien og RS er igang AMAP og investering med regional approach Dobbelt subvention (Kroatien og EU f.eks. Raps) Kvalificeret lokal arbejdskraft, innovation

23 Kroatien har 900 km 2 mineinficeret jord AMAP i Kroatien fokus på landbrugs og udviklings områder MSA 35% skov og hede områder, 50% ager, 15% industri MSA Slavonien, bedste agerjord i Europa (biofuel) MSA Siska, hede, skov og mager ager, mineraler, biofuel MSA Karlovac, skov, ager, mineraler, re-zoning, residential MSA Lika-Senj, hede, græsarealer, turisme, biofuel MSA Zadar, Benkovac, Drnis, ager, vin, oliven, økologisk MSA Dubrovnik-Ston, re-zoning, turisme, residential MSA langs adriatic route (Zagreb-Dubrovnik, A1) MSA langs Balkan-korridor (Zagreb Beograd, A3) MSA langs Sava-floden (Kroatien-BiH) fælles logistik BiH Aresa neutral bidrager til løsning af integration og udvikling AMAP i Kroatien, god timing, innovation og investering

24 Stærkt netværk i Kroatien SELSKABSRÅDGIVERE KPMG, revision, SKAT, konsolidering, finansiering Vukmir & Associated, juridsk rådgivning, kontrakter TMF-Group, bogføring, løn, HR-kontrakter, rapportering Optimum Real Estate (opkøb msa Lasinja) POLITISKE KONTAKTER Trpinja lokal regering, borgmester Landbrugsministeriet, departmentchef Udenrigsministeriet, Mine Advisor PM FAGLIGE KONTAKTER Landbrugs konsulenter (V Dobric, B Rajcevic) Jordbrugs- og miljø specialister, (prof M Mesic) Landbrugsudvikl. (FA Osijek, VUPIK, NS Seme, Janos Berenji) Niras & Demex risikovurering, (Bahnsen og Lauritzen) MINERYDNINGSEKSPERTER ITF, director CROMAC, director Donorer Minerydningsselskaber SEEMACC, GICHD, UNMAS

25 3 AMAP pilot projekter i Kroatien 2008 Trpinja ha topkvalitet jord østlige Slavonien Divos I (II & III) småbrug langs Danau floden i Kroatien Lasinja 5 30 ha, 30 km fra Zagreb, udviklingsområde

26

27 Nye projekter på vej... Gospic, Skradin, Drnis, Benkovac i Dalmatien Brcko, B.Samac, Bihac i BiH langs Sava og highway Ston & Dubrovnik sydlige Dalmatien

28 Dagsorden ekstraordinær generalforsamling a) Valg af dirigent b) Redegørelser for selskabets situation Udviklingsarbejdet med landmineplanten Jordudviklingsprojektet c) Motivation for dagsordens forslag Selskabets finansielle status Scenarier og strategi for kapitaludvidelsen 1) Forslag om ændring af Selskabets formålsbestemmelse 2) Forslag om bemyndigelse af Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr ved tegning af nye aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer 3) Bemyndigelse til dirigenten

29 Selskabets finansielle status Gennemgang af halvårsregnskabet Likviditeten Reduktion af omkostningsbasen

30 Resultatopgørelse pr 30 JUN 08 Beløb i DKK halvår halvår 2007 hele året 2007 RESULTAT Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat

31 Balance pr 30 JUN 08 Beløb i DKK halvår halvår 2007 hele året 2007 AKTIVER Koncerngoodwill Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Beløb i DKK halvår halvår 2007 hele året 2007 PASSIVER Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt

32 Ole Andersen scenarier og strategi

33 Forretningsplanen 2009 Scenarier for videreførsel af Aresa s bioteknologiske udviklingsprogrammer Scenarier for etablering af et forretningsområde baseret på Aresa Mine Action Program Strategi for udvikling af forretningsplan 2009 Strategi for kapitalrejsning til understøttelse af forretningsplan 2009 og videre. Tidsplan og overblik over igangværende aktiviteter

34 Hvad er AMAP, Aresa Mine Action Program? Aresa vil være anerkendt for at levere minerydning af høj standard med betydelige socio-økonomisk fordele for det lokale samfund, såvel som en sund forrentning af den investerede kapital Aresa vil være kendte for at gøre ubrugeligt land brugbart, primært gennem at levere landbrugsklar jord

35 Rammerne for AMAP AMAP sigter imod at rydde land med potentiel stor værdi tilvækst AMAP sigter imod at rydde land, der endnu ikke er omfattet af konkrete planer fra de lokale myndigheder AMAP vil anvende sikre rydningsmetoder, der samtidigt er konkurrencedygtige Kvalitetssikring skal ske til de højeste anerkendte standarder AMAP vil gøre brug af gængse men også helt nye modeller for finansiering af projekter Traditionelle donorer Egen finansiering Eksterne kilder, der arbejder med en tålmodig horisont AMAP vil i lighed med Aresa s øvrige virke, arbejde med de højeste etiske standarder og sikre værditilvækst også for det lokale samfund AMAP investeringer vil tage udgangspunkt også i lokale myndigheders prioriteringer

36 AMAP processer Finansieringspakke Donorer, egen og fremmed finansiering Udvikling Demining, Klargøring og Drift Transaktionsmaskine Rydnings- drifts- og exit plan Risikoanalyse Forkalkule Regulatorisk clearing AMAP Development Driftsoptimering Afgrødevalg (GMO?) Salgsmodning Transaktionsmaskine Aresa biotek, landbrugsog operationel kompetence R&D Geografisk ekspansion Strategisk udv. Salg- eller langtidsdrift

37 Aresa Strategiske Muligheder AMAP Minimum AMAP Medium AMAP Maximum Biotek Minimum Biotek Medium Biotek Maximum

38 Biotek Scenarier Biotek minimum Patentarbejdet i relation til RedDetect og Redscreen gøres færdigt med henblik på EU og USA godkendelse. Licensmuligheder byggende på patentet udtømmes, og der sikres det bedst mulige tilbageløb Biotek medium Alt ovenfor Bevisførelsen for overførsel af RedDetect systemet færdiggøres ved gennemførelse af forsøg med estimeret 400 plantelinjer i samarbejde med partnere i Serbien eller Kenya Dette arbejde kan danne baggrund for forbedrede licensmuligheder og/eller igangsætning af forretningsudvikling i forhold til idé-kataloget Biotech minimum Biotek maximum A. I sammenhæng med minimum scenariet iværksættes et eller flere projekter fra Idé-kataloget. B. I sammenhæng med medium scenariet iværksættes et eller flere projekter fra Idé-kataloget. Bestyrelsen ønsker gennem de næste - op til - 2 måneder, at gennemføre det analyse arbejde, der kan sikre et beslutningsgrundlag for valg mellem ovennævnte handlingsalternativer, på et højt kvalitets niveau, med henblik på udarbejdelse af et prospekt.

39 Biotek kataloget RedDetect Landmine detektion Tung metal detektion Tung metal remediering Land (Tobak) oprensning af landbrugsland Vand (Mos) rensning af spildevand RedScreen Screening af Raps for gener involverede i produktion af olie Screening af Raps for gener styrende for fosfor indhold i olien Røde Raps blomster, som beskyttelse af raps mod glimmerbøsser

40 AMAP Scenarier AMAP minimum Aresa lokaliserer udviklingsmuligheden, laver risikoanalyse, og plan for finansiering, køb og rydning, samt tilsikrer nødvendige myndighedsgodkendelser i sammenhængen. Finansiering sker med delvist træk på Aresa s egenkapital, såfremt det giver et sikkert solidt afkast, men tilstræbes i størst muligt omfang at være baseret på fremmed finansiering, herunder med anvendelse af tilgængelige donormidler. Projekter sælges hurtigst muligt videre baseret ideelt set på optionsaftaler AMAP medium Aresa lokaliserer udviklingsmuligheden, laver risikoanalyse, og plan for finansiering, køb og rydning, samt tilsikrer nødvendige myndighedsgodkendelser i sammenhængen. Aresa deltager i større udstrækning i finansiering af projektet efter evne og med en given lav risiko profil, og komplementerer med donor, bank og anden finansiering. Aresa har finansielt beredskab til, at operere med en optimal tidshorisont, der gør at optimering af salgstidspunktet kan finde sted, og en kreds af partnere, der kan udføre driftsmæssige opgaver i relation til land on hand AMAP maximum Aresa lokaliserer udviklingsmuligheden, laver risikoanalyse, og plan for finansiering, køb og rydning, samt tilsikrer nødvendige myndighedsgodkendelser i sammenhængen. Aresa deltager i større udstrækning i finansiering af projektet efter evne og med en given lav risiko profil, og komplementerer med donor, bank og anden finansiering. Aresa forestår drift af Land on hand, indtil det tidspunkt, hvor projektet med størst fordel kan overdrages til trediemand igennem et salg. Fokus indbefatter i dette tilfælde også koncessioner, hvor der ultimativt overdrages til udlejer, den nationale regering. Bestyrelsen ønsker gennem de næste - op til - 2 måneder, at gennemføre det analyse arbejde, der kan sikre et beslutningsgrundlag for valg mellem ovennævnte handlingsalternativer, på et højt kvalitets niveau, med henblik på udarbejdelse af et prospekt.

41 AMAP, hvorfor? Der er akkumuleret god operationel viden om forholdene på Balkan, i relation til regulative forhold, struktur og ikke mindst i forhold til minerydning Serbien og Kroatien er i rivende udvikling, og Bosnien følger nok med en dag Ved at fokusere på mineret land undgås konkurrence fra andre developer projekter Der er udtalt interesse fra lokale myndigheder omkring vores aktiviteter og hensigter Der er interesse fra donor side i at understøtte AMAP Der er stort investor interesse i landbrugs- og andre projekter i Østeuropa og på Balkan - generelt Der tegner sig et billede af attraktive afkast med rimelig risiko profil i niveauer over 15% p.a.

42 Finansieringsmodel Donorer, subsidier og tilskudsordninger Investeringsobjekt Investeringsfond Investeringsbanker Andre institutionelle investorer

43 Finansieringsmodel Donorer, subsidier og tilskudsordninger Investeringsobjekt

44 ROI udsigter Muligt at opnå ROI > 15% Scenarier viser, at det er væsentligt at opnå kritisk masse > ha landbrugsjord over 3 år Lønsomheden opnås for alvor efter 3 år - i opstartsfasen lider modellen under braklægningstid / minerydningen gennemføres Ved forpagtning tilbagebetalingstid ca. 5-7 år

45 Strategi for udvikling af business plan 17/9 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 Videreudvikling og optimering af 3 AMAP pilotprojekter Implementering af ny AMAP strategi Tobaksforsøg Dokumentation & patent EU/USA Implementering af ny Biotek strategi Rekruttering af Div. Dir. og Controller Styrke bestyrelse i hht ny forretningsplan Udvikling af forretningsplan plan Godkend. Fin. Rådg. Prospektskrivning Vindue 1 Vindue 2 Omk. Tilp. Omk. Tilp. Organisationstilpasning

46 Strategi for udvikling af forretningsplanen 2009 Kritiske beslutningsparametre Business casen skal være økonomisk attraktiv Regulative risici skal fuldt og tilfredsstillende afdækkes Aresa skal kunne tiltrække den komplementære ekspertise De nødvendige partnerskaber skal kunne formaliseres Finansieringspartnere og donorer Købs- og salgsagenter Mineryddere Driftspartnere Regulatoriske partnere (Advokater og revisorer)

47 Strategi for kapitalrejsning Emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer Udbudsvinduer enten primo december eller primo februar 2009 I prospektfasen sonderinger til enkelte potentielle nye investorer Prisfastsættelse: Efter bestyrelsens skøn Udbudsmængde tilpasset den endelige forretningsplan men forventet mellem 3 og 8 mio. aktier

48 Dagsorden ekstraordinær generalforsamling a) Valg af dirigent b) Redegørelser for selskabets situation Udviklingsarbejdet med landmineplanten Jordudviklingsprojektet c) Motivation for dagsordens forslag Selskabets finansielle status Scenarier og strategi for kapital udvidelsen 1) Forslag om ændring af Selskabets formålsbestemmelse 2) Forslag om bemyndigelse af Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr ved tegning af nye aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer 3) Bemyndigelse til dirigenten

49 Selskabets formålsbestemmelse Forslag om ændring fra: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive forskning, produktion, handel og dermed beslægtet virksomhed, primært inden for plantebaseret bioteknologi til Selskabets formål er direkte eller indirekte at foretage investeringer i og omdanne mineinficeret jord til produktiv jord v.hj.a. mekaniske, bioteknologiske eller andre metoder; eller i selskaber, der driver sådanne tilsvarende aktiviteter; samt virksomhed med forskning, udvikling, produktion, handel og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed.

50 Dagsorden ekstraordinær generalforsamling a) Valg af dirigent b) Redegørelser for selskabets situation Udviklingsarbejdet med landmineplanten Jordudviklingsprojektet c) Motivation for dagsordens forslag Selskabets finansielle status Scenarier og strategi for kapital udvidelsen 1) Forslag om ændring af Selskabets formålsbestemmelse 2) Forslag om bemyndigelse af Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr ved tegning af nye aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer 3) Bemyndigelse til dirigenten

51 Dagsorden ekstraordinær generalforsamling a) Valg af dirigent b) Redegørelser for selskabets situation Udviklingsarbejdet med landmineplanten Jordudviklingsprojektet c) Motivation for dagsordens forslag Selskabets finansielle status Scenarier og strategi for kapital udvidelsen 1) Forslag om ændring af Selskabets formålsbestemmelse 2) Forslag om bemyndigelse af Selskabets bestyrelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nom. kr ved tegning af nye aktier med fortegningsret for Selskabets aktionærer 3) Bemyndigelse til dirigenten

52 Tak for jeres deltagelse i dag

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%. KØBENHAVNS FONDSBØRS 22.03.2007 Årsregnskabsmeddelelse Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Perspektiver Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde 10 FSP Pension foranalyse, aftale og implementering 12 Nye

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 / 13. Foto: Courtesy ESA

ÅRSRAPPORT 2012 / 13. Foto: Courtesy ESA ÅRSRAPPORT 2012 / 13 1 Foto: Courtesy ESA PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standard produkter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen

Læs mere

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT ÅRSRAPPORT 2011 1 Indhold 2011 4 Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08

Årsrapport. Årsrapport 2008/09 2007/08 Årsrapport Årsrapport 2008/09 2007/08 Kort fortalt Virksomheden ChemoMetec udvikler, producerer og sælger udstyr til tælling og analyse af celler i væsker. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik,

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere