B. Tømrer-/snedkerentreprisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B. Tømrer-/snedkerentreprisen"

Transkript

1 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK Holstebro Telefon: Telefax Internet CVR nr

2 side 1 B. TØMRER-/SNEDKERENTREPRISEN 1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER 1.1. ARBEJDETS OMFANG Entreprisen omfatter levering og montering af de i det efterfølgende nævnte og de på tegninger viste arbejder. Tilbuddet skal omfatte alle arbejder, leverancer og ydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. - Nedbrydningsarbejder generelt - Demontering og bortskaffelse af udv. Vinduer/døre inkl. div. infatninger m.m. - Tagarbejde inkl rem, spær, gangbro, vindbræt, tagbelægning, udhæng, skotrende mv. - Platform for ventilationsanlæg inkl. brandinddækning - Tilpasning af eks. tagkonstruktion - Opbygning af lette vægge inkl. tilpasning mod eksist. bygningsdele. - Loftkonstruktion inkl. forskalling, dampspærre, isolering, loftbeklædning, loftlemme mm. - Tilpasning af eksist. loft, samt opsætning af nyt gipsloft inkl. efterisolering. - PVC døre og vinduer - Inventar: Teknik, garderobe, puslerum, køkken mv. - Fugearbejder - Vinduesbundstykker. - Indv. døre (massive-, lyd- og branddøre) - Skyggelister - Tilsætning - Indfatninger - Fodlister - Låsesystem, besætning m.v. - Dørlukkere - Dørstoppere - Midlertidig lukning (Byggepladsdør) - Efterreparationer. - Rengøring/oprydning. - Alternativ priser Ovenstående beskriver kun i hovedtræk arbejdets omfang, og dette fritager ikke entreprenøren for at udføre alle ydelser, som naturligt hører med under tømrer- /snedkerarbejdet.

3 side GRUNDLAG FOR ARBEJDET Udover de i fællesbetingelserne nævnte dokumenter, danner nedenfor nævnte grundlag for afgivelse af tilbud samt for overdragelse og udførelse af arbejdet: - Nærværende beskrivelse. - Tegninger i h.t. tegningslister for hhv. arkitekt- og ingeniørtegninger. - DS DIF norm for sikkerhedsbestemmelse for konstruktion. - DS DIF norm for last på konstruktioner med tilhørende tillæg for snelast. - DS DIF norm for stålkonstruktioner. - DS 413, 4. udgave og deri nævnte DS-blade. - DS DIF norm for aluminiumskonstruktioner. - DS DIF norm for tyndpladekonstruktioner. - DS DIF norm for termoruder, kvalitetskrav. - DS 1118, 1. udgave. - Danske standards katalogopdatering, seneste udgave. - Træbranchens pjecer. - Monteringsanvisninger - Glasindustriens Samarbejdsorganisation. - Leverandørforskrifter MATERIALER Generelt Generelt skal alle materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fulde færdiggørelse, være indeholdt i tilbuddet, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i nærværende beskrivelse eller i tegningsmaterialet. For alle materialer gælder, at leverandørens krav om anvisninger til transport, opbevaring, monteringsvejledninger mm. skal overholdes og er gældende norm til fuld færdiggørelse Kvalitetsfordringer Kvalitetsfordringer til alle træleverancer: Al fyr og gran skal være vinterfældet, sund, god handelsvare, dvs. uden fejl, der forringer styrken eller varigheden, eller som vanskeliggør brugen. Træet skal være retvokset, uden ringskøre, grove revner, større barkslag, større løse eller rådne knaster. Træet må ikke være angrebet af råd, svamp eller insekter, og skal være fuldstændigt afbarket. Træ, der har været anvendt til stilladser, afstivning, afdækning el. lign., må kun med tilsynets tilladelse senere anvendes i bygningen. Alle leverancer skal svare til god handelsvare.

4 side 3 Træmaterialet skal være indført fyr. Hvor ikke andet er nævnt, skal der anvendes konstruktionstræ K18, fugtklasse I/U Brædder og planker Leveres i savfladen, usorteret kvalitet, hvor ikke andet er foreskrevet. De skal være ensartede i tykkelse, lige og fuldkantede Beslag, sømforbindelser m.v. Alt tømrerarbejde forsynes med beslag, der skal være solidt og hensigtsmæssigt udformet. Beslag, sømforbindelser mv. leveres og monteres af tømrer-/snedkerentreprenøren. I øvrigt leveres og monteres alle de for de færdige konstruktioner nødvendige beslag mv. Alt udv. jernbeslag skal, når ikke andet er nævnt, være galvaniseret. I øvrigt leveres og indsættes alt fornødent beslag, der er nødvendigt for arbejdets håndværksmæssige og solide fastgørelse, selv om det ikke direkte er præciseret Søm og skruer Skal i størrelse være afpasset til det enkelte arbejde. Hvor søm eller skruer anvendes til synligt arbejde eller beklædninger, der ikke skal overfladebehandles, anvendes galv. eller rustfrit stål Bolte og møtrikker Alle ubenævnte bolte og møtrikker skal være i kvalitetsklasse 8.8. Der skal anvendes underlagsskiver under såvel boltehoveder som møtrikker. Alle bolte mv. leveres el-forzinkede, varmgalvaniseret eller i rustfri kvalitet Lim Til limning af arbejder anvendes PVA alm. hvid snedkerlim Imprægnering Alt træ, der er forlangt trykimprægneret, skal leveres i fyr. Træet skal være imprægneret som klasse AB iht. DS 2122, og leverandøren skal opfylde NTR s regler.

5 side Vandfast krydsfiner / tagkrydsfiner Konstruktionskrydsfiner opbygget symmetrisk omkring en central kerne af finer, med ulige antal finerlag for den, i projektet, beskrevne tykkelse. Finerlag limes med Fenollom, WBP. Finerlag fra 2,5 mm i tykkelse. Forsiden samt bagsiden må indeholde knaster og knasthuller max. 35 mm brede. Revner max. 12 mm bredde i 50% af pladens længde. Pladerne leveres med fer og not på 2 langsider. Tykkelsestolerance op +/- 0,5mm. Krydsfineren skal leveres basilitbehandlet mod råd og svamp Vindspærre 8mm cementbaseret plade fremstillet af nåletræsspåner, portlandcement, mineralske tilslagsstoffer og vand. MK-godkendt som klasse A materiale og klasse 1 beklædning. Brandklassificeret som B s1, d0. Tolerancer: tykkelse +/- 0,6 mm, længde og bredde +/- 5 mm Produktet skal være CE-mærket Remme for tag: 45 x 120 mm planker/konstruktionstræ Gitterspær: Gitterspær leveres præfabrikerede fra fabrik, der er tilsluttet Træspærkontrollen og skal være TS-mærkede. Gitterspær skal være mærkede og udført i h.t. gældende anvisninger. Normal sikkerhedsklasse og kontrolklasse Vindafstivninger og forankringer af tag: Alle beslag og fastgørelsesmidler, som er nødvendige for montering af remme og rejsning og fastgørelse af spær, leveres af tømrerentreprenøren i el-forzinket udførelse, hvor andet ikke er foreskrevet.

6 side Bølgetagplader: Fiberarmerede cement bølgeplader B6, længde 1220 med min. 150 mm endeoverlæg og afskårne hjørner. Farve: Sort / blå. (som eksisterende tagplader) DE-flex varmforzinkede tagskruer. 8 mm butyl tætningsbånd i længdesamlinger. Plastudhængsklodser uden ventilation. Rygninger: Fiberarmerede cement vinkelrygninger som (som eksisterende rygning) Farve: Sort / blå. DE-flex varmforzinkede tagskruer. DE-flex element til tagrumsventilation 8 mm butyl tætningsbånd i længdesamlinger. Inkl. endestykker Lægter: 38 x 73 mm lægter, kvalitet T Limtræ: Limtræet skal være CE mærkede. Styrkeklasse GL40 og Anvendelsesklasse 1. Limtræet skal være emballeret ved levering på byggepladsen. Ved udendørs opbevaring limtræet afdækkes med presenning. Afdækningen skal give mulighed for ventilation. Ved kranløft skal bruges brede stropper og kanter skal beskyttes med vinkler Isolering i tagkonstruktion: 360 mm Fleksibel mineraluldsisolering i længde og bredde retning for optimal tilpasningsevne i konstruktionen mht. isoleringstæthed min. kl. 37 (varmeledningsevne min. 37 mw/mk). (Samlet tykkelse på loftisolering inkl. nedstropning: min. 360 mm) Produktet er CE-mærket og er desuden underlagt uvildig 3.parts kontrol via Varmeisoleringsforeningen og den europæiske Key Mark kontrolordning Facadebeklædning (udhæng) Følgende fibercementplader skal anvendes: Fibercementplade fremstillet af cement, mineralsk filler, PVA- og cellulosefibre

7 side 6 6 mm tykkelse, leveret i standard pladestørrelse eller projektspecifik Pladerne skal være gennemfarvet og leveres i farve: lys grå Pladerne skal leveres med en transparent, mat overfladebehandling så grundpladens naturlige struktur, nuancer og variation skinner igennem Brandklasse EN 13501, A2, s1-d0 Fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprindelige mangler ved pladerne. Fastgørelsesmidler som følgende: Rustfri monteringsskruer Følgende underlag skal anvendes: EPDM bånd, 3 x 30/90 mm Forskalling min 22 x 95 mm ved pladesamlinger Ventilation: Alle facadeplader skal monteres så der er minimum 22 mm lodret luftspalte som ventilation bag pladerne. Ved top og bund skal den fri åbningsspalte være minimum 10 mm. Der skal være minimum 10 mm gennemgående luftspalte i facadebeklædningen pr. etagehøjde. Bearbejdning: Ved bearbejdning af plader er det vigtigt straks at fjerne bore- og skærestøv, da dette ellers kan "brænde" fast på pladerne. Bore- og skærestøv fjernes med blød en børste og med rindende vand Kantforsegling: Kanter skal ikke kantforsegles ved skæring af pladen Dampspærre Leveres som færdig systemleverance. 0,20 mm ren polyethylen (PE) folie. 5 cm x 20 m specialtape. Manchetter af EPDM dug for gennembrydninger Træbetonlofter 25 mm træbeton lys natur, fin struktur. Kanttype fas 11 mm. Format 600 x 2400 mm. 3,9x45 mm selvborende indfarvede skruer med undersænket hoved og oppresset ø13 mm underlagsskrive, gulchromatering. MK-godkendt, brandklassificeret som B s1, d0.

8 side Forskalling / nedstropning 45 x 45 mm konstruktionstræ som nedstropning 45 mm mineraluld mellem nedstropningen 22 x 95 mm høvlet forskalling Gipsplader inkl. spartelhjørner mv. Glasfiberarmeret gipskartonplader med forsænkede langkanter og skårne kortkanter. Leveres i 2 typer: Inderste lag: 12,5 mm plade, 9,2 kg/m 2, bøjningstyrke på langs/tværs 6,2 MPa/2,4 MPa. Yderste lag: 12,5 mm plade, 11,7 kg/m 2, bøjningstyrke på langs/tværs 8,1MPa/3,4 MPa. Plader må maksimalt være 900x3000mm i størrelse Pladerne skal være uden skader i hjørner og kanter, og paplaget, der bliver synligt, skal være glat, helt og uden opridsning m.v. Gipsplader, der opsættes med en af de ovennævnte skader, vil blive kasseret. Måltolerance, nomineret tykkelse +/- 0,5mm bredde og længde +0/-4mm. MK-godkendt, brandklassificeret som A2-s1, d0, beklædningsklasse K Lette skillevægge Leveres i færdigt system med gipsplader, i stålregler. Materialerykkelse: 0,46 mm i varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10142, Zinkklasse Z 275. Skinner med pålimet 4 mm polyethentætning langs kanter. Leveres i 1 færdige vægtyper (inkl. gipsplader): - 70 mm skinner (c/c 450mm) 2 lag gips på begge sider, 70 mm mineraluld lydreduktion R W 48 db - totaltykkelse 120 mm PVC vinduer og døre PVC vinduer og døre leveres som hhv. faste karme, topstyrede rammer, hoveddør, vinduer og terrassedøre iht. tegningsmateriale. Den samlede vinduesleverance skal overholde en maksimal gennemsnitlig u-værdi på 1,4 W/m²K. Vinduesleverandøren skal være tilsluttet DVC og underlagt Vinduesindustriens garantibestemmelser.

9 side 8 Tegninger vedrørende vinduers udformning, samt detailtegninger af profiler, skal godkendes af byggeledelsen forinden ordreafgivelse / produktion, og entreprenøren skal foretage kontrolopmåling af vindueshuller. Profilbeskrivelse Vinduer og døre skal fremstilles af plastprofiler. Profilsystemet skal være dimensioneret i henhold til dansk byggetradition som anført på tegninger. Den synlige karmbredde for udadgående vinduer og døre set udefra må ikke overstige 60 mm. Vindues- og dørelementer skal være indeklimamærkede iht. Produktstandard for vinduer og yderdøre udgivet af Dansk Indeklima Mærkning og miljøcertificeret efter ISO Plastmaterialet skal være UV-bestandig PVC, stabiliseret med en letmetalforbindelse CaZn, og må ikke indeholde tungmetaller eller blødgørere. Alle karm- og rammeprofiler på nær topsving skal uanset længde være forstærket med indlagte profiler af galvaniseret stål eller aluminium. Termisk påvirkning af profilerne må ikke afstedkomme utæthed eller forringet funktion. Rammeprofiler til kraftige facadedøre skal være af mekanisk samlede aluminiumrør påsat sammensvejsede plastprofiler. Karmprofiler skal være 120 mm brede. Profilerne skal have beslagfals for skjult anbragte beslag. Karmprofiler skal være forsynet med min. 12 mm egnet fugeflade jf. fugebranchens oplysningsråd og være plane på udvendig side mod mur af hensyn til bagstop og opklodsning. Karm- og rammeprofiler skal have 3 indvendige kamre med forstærkning placeret i det centrale kammer. Yderste kammer skal være forsynet med dræn- og ventilationssystem til bortledning af evt. slagvand. Rammeprofiler for sidehængte, udadgående vindueselementer skal have 3 kamre. Yderste kammer skal være forsynet med dræn- og ventilationssystem til bortledning af evt. slagvand. Facadedørsbundstykke med brudt kuldebro må højst være 25mm høje. Terrassedørsbundstykke med brudt kuldebo må højst være 25mm høje. Sprosser skal være indlagt i termoruden, 26mm brede Pålagte sprosser skal være 33mm og med indlæg i ruden. Tætningslister skal være grå og af TPE-gummi eller scilicone. Glastætningslister skal være grå og af TPE-gummi. Karme skal være forboret med Ø 6 mm montagehuller til fastgørelse med karmskruer. Vindue og døre: Farver Vinduer og døre leveres gennemfarvede hvide, RAL Vinduer og døre leveres med alle indvendige profilflader i gennemfarve hvid, RAL Glas:

10 side 9 Se afsnittet Termoruder 2-lags i nærværende beskrivelse. Beslag: Alle beslagdele skal fremstilles i naturanodiseret aluminium, elforzinket/gulkromatiseret stål eller plast. Greb: Paskvilgreb skal være matforkromede. Funktionstyper: Fast vindue Faste karme skal tydeligt adskille sig i design og mål i forhold til oplukkelige elementer således at vinduets funktion klart kan ses. Topstyret vindue: Rammen skal åbne udad og skal i fuld åben position danne en ventilationsspalte foroven. Balancearmen skal være med indbygget friktion, som gør det muligt at fastholde vinduet i en vilkårlig, åben position. Vinduet skal være standard monteret besætning. Facadedør: Lukkegrebet skal ved låsning aktivere 3-4 lukkepunkter, afhængig af højde. Rammen skal være ophængt i 3-4 hængsler. Døren skal have indbygget låsekasse til dråbeformet cylinder. Karmbundstykke skal være forsynet med lav handicapvenligt alubundstykke med hårdtræsliste Se i øvrigt dørskema / tegning. nr Termoruder 2-lags Termoruder skal være DS mærkede i overensstemmelse med DS samt være DIK-mærkede og omfattet af 10-års totalgaranti. Glastykkelser skal være veldimensioneret efter rudestørrelse, dog ikke under 4mm, og mellemrum skal overalt være min. 10mm. Glasset skal efterleve bestemmelserne i Vindues-industriens Tekniske Bestemmelser pkt Samtlige termoruder skal være glas, der opfylder følgende krav: min termorude. G-værdi 0,27 U-værdi for glas min. 1,1 W/m²K. med argon (90%) Der monteres hærdet glas i vindues-/dørpartier i omfang som angivet på tegning nr. 401 facadetegninger, snit tegning nr. 302 og i øvrigt iht. Glasbrancheforeningens retningslinier for sikkerhedsglas.

11 side Vinduesmonteringsbeslag Præ.fab. monteringsbeslag for montage af vinduer og døre i hård plast, med bæreevne på 120 kg. pr. beslag. Indmures i vinduesfalsen Indv. døre (massive-, lyd- og branddøre) - 40 mm EI 2 30-C plan branddør med rustfri stålskinne, færdigmalet fra fabrik. Mekanisk bundstykke JUT 1530, færdigmalet fra fabrik mm EI 2 30 / 30 db plane brand- og lyddør med Mekanisk bundstykke JUT 1530, færdigmalet fra fabrik. - Skydedør (karm m. anslag) inkl. kappe og skydedørsskinne, færdigmalet fra fabrik. - Rustfri sparkeplader iht. dørskema. Trædørkarme udføres med karme i vægtykkelser, alternativt monteres karme med tilsætning for tilpasning med vægtykkelser, skal udføres med 10 mm bred not for montering af tilsætninger. Se i øvrigt dørskema / tegning. nr. 821 Døre leveres i standard udførelse, se dog under låsesystem, besætning mv., færdigbeslåede og med standard fyrretræskarm til malerbehandling. Leverandøren af indv. døre skal være tilsluttet Dansk Dør Kontrol (DDK). Se i øvrigt under arbejdets udførelse Stopning af indv./udv. vinduer og døre Som Glasuld mineraluldsstrimler Fugeunderlag Rundprofiler fremstillet af polyethylen celleplast Elastisk fugemasse 1 komponent polyurethan, højelastisk fugemasse Indv. hvid. Udv. mørk grå Skyggelister 15x27 mm fyrretræsskyggeliste, leveres hvid lud lakeret.

12 side Tilsætning 16/22 mm høvlet og pudset fyrretræ i varierende bredde udført med 10 mm fals for indstik i dørkarmens not. Kanter affases Indfatninger 14 x 65 mm fyr til malerbehandling Fodlister PVC fodlister Låsesystem, besætning m.v. Leveres som eksisterende beslåning/låsesystem fab. Ruko Beslåning: Beslag skal være lette at betjene og monteres efter fabrikantens anvisninger. Nedladning af beslag skal være plant med rammetræet. Hængsler: I indvendige døre skal være som fab. Assa type 3228, symmetrisk tapbærende hængsler. Højdejustering via slids til justerbrik, som betyder, at døren kan justeres uden at afløfte denne. Låsekasser: I udvendige døre anvendes modullåse som Ruko, således at dørfabrikantens garanti opretholdes (DVC). Dog skal låse og beslag have samme funktion/virkemåde, som beskrevet i beslagsæt. I indvendige døre anvendes ligeledes modullåse, iht. dørskema. Låsesystemet: Låsesystemet skal være i Ruko Rvolution. Endeligt omfang aftales med byggeledelsen forinden ordre afgives. Entreprenøren rekvirerer sin beslagleverandør til i samarbejde med bygherren at udarbejde låsesystemplan. Dørgreb, rosetter og cylinderringe:

13 side 12 Dørgreb, rosetter, cylinderringe mv. skal være med overflade som beskrevet i beslagsæt og monteres med gennemgående skruer. Alle låsecylindre monteres med cylinderring iht. Skafors regler (max. 2 mm cylinder fremspring). Dørlukker / dørpumper: Lakeret aluminium, lakeret stålarm, plast endekapper. Med åbningsbremse og lukkeforsinkelse. Til montering på hængselsiden på dørblad. Med trinløs indstilling af lukkekraft fra styrke 5-7. Alt efter montageside skal der tages højde for plads bag dør til dørlukkerhus og glidearm. Dørlukkere skal være med glidearm. Dørgreb og cylinderringe: Iht. døreskema. Type og omfang på låsesystem aftales med byggeledelsen inden levering Dørstoppere Som dørstop gulv 45mm, dørstop væg 85mm, dørstop skildpadde 80x15mm/80x30mm Vinduesbundstykker 19 mm postformet spånplader lamineret med 0,8 mm glat laminat på forside, forkant og begge ender samt med spærrelaminat på bagside. Monteres til not i bundstykker, se detaljetegninger. Standardfarve efter aftale med byggeledelsen ARBEJDETS UDFØRELSE Arbejdets forberedelse Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra byggeledelsen, således at forudsætningerne for egne arbejders konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt forudsætningerne for arbejdernes konditionsmæssige udførelse ikke anses for at være til stede. Konstateres der afvigelser fra tegningerne og evt. tolerancer, må dette forelægges byggeledelsen til afgørelse Arbejdets udførelse generelt

14 side 13 Arbejdet omfatter alle de på tegningerne viste, og de i beskrivelsen omtalte arbejder inkl. alle materialer, materiel og arbejdsydelser, der er nødvendige for entreprisens fuldstændige færdiggørelse. Arbejdet skal udføres af faguddannede folk samt ledes og kontrolleres af fagkyndige arbejdsledere. Afmærkning, indsætning og montering mv. af alt arbejde under nærværende entreprise henhører under entreprenøren, der selv bærer det fulde ansvar for den korrekte afmærkning, indsætning og montering mv. af de enkelte arbejder, ligesom han bærer det fulde ansvar for, at de enkelte arbejder er afsat i lod og vage. Fastgørelse af alt arbejde skal udføres forsvarligt og på håndværksmæssig måde. Entreprenøren må selv lade indhugge (bore) propper, rawlplugs eller lign. for arbejdets forsvarlige fastgørelse til murværk, beton mv. Entreprenøren leverer og indsætter alle for arbejdet forsvarlige fastgørelse nødvendige skruer, bolte mv. Alle udboringer og udskæringer for forekommende vand-, varme-, el- og andre installationer skal, hvor disse går gennem arbejde under nærværende entreprise, udføres Forudsætninger Der henvises til statiske beregninger, ingeniør projekt Tegninger og mål Forinden noget arbejde påbegyndes, herunder også værkstedsarbejder, må der foretages alle nødvendige kontrolmålinger på byggepladsen, idet evt. divergenser må forelægges så betids, at de ikke hindrer arbejdets fremme. Det påhviler entreprenøren at efterkontrollere beliggenheden af de eksisterende betonkonstruktioner og facadebeklædning i tilstrækkeligt omfang til at bestemme evt. afvigelser fra den teoretisk rigtige position. Såfremt der konstateres afvigelser i de tilstødende konstruktioner, der går ud over tolerancerne, skal entreprenøren samarbejde med byggeledelsen om afhjælpning af følgerne af afvigelserne Produktionstegninger/beregninger Konstruktioner og forankringer skal dimensioneres og detaljeres under nærværende arbejder. Produktionstegninger, detailtegninger og beregninger fremsendes til gennemsyn hos byggeledelsen.

15 side 14 Ovennævnte gennemgang af projekt, tegninger, beregninger osv. vil være en kontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det til grund liggende udbudsmateriale og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige arbejde opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav Overfladebehandling Alt træværk, lister mv. skal forinden tildannelse/montering leveres til malerarbejdet til grunding, på dennes adresse Træsamlinger Udføres på håndværksmæssig og konstruktiv rigtig måde. Alle berøringsflader skal være pæne og glatte og sammenpasses, så forbindelserne bliver tætte og effektive. Der skal anvendes træ i så store længder, at unødige og skadelige samlinger undgås Afdækninger Alle oplagrede materialer på byggepladsen skal afdækkes forsvarligt Efterpasning Efterpasning af alt snedkerarbejde foretages umiddelbart inden sidste gang strygning, og umiddelbart før arbejdets aflevering skal alle låse, hængsler mv. efterses, renses og smøres Nedbrydningsarbejder generelt Under nedbrydningsarbejdernes udførelse skal entreprenøren sørge for, at nedbrydningsmaterialer kontinuerligt fjernes fra byggepladsen, og at rummene dagligt renholdes, således at der ikke opstår gener for øvrige på byggepladsen. Ved udløbet af tidsfristen for nedrivningsarbejderne skal bygninger og byggepladsen være fuldstændig ryddet for alle nedbrydningsmaterialer. Alt affald fra nedbrydningsarbejder skal samles i affaldscontainere og fjernes fra byggepladsen. Affald fra nedbrydningsarbejder kan ikke lægges i byggepladsens fælles containere. Bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer skal ske i nøje overensstemmelse med kommunale anvisninger, og samtlige udgifter til miljøafgifter, lossepladsafgifter m.v. skal være indeholdt i tilbuddet.

16 side 15 Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres nødvendige afstivninger, afskærmninger og afspærringer under arbejdets udførelse. Bygninger vil ved opstart være ryddet for møbler, løst inventar, tavler, hylder, reoler, gardiner m.v., som fjernes af bygherren. Der skal i fornødent omfang foretages beskyttelse af eksisterende bygnings- og installationsdele, også andre en de under denne entreprise hørende dele. Entreprenøren er ansvarlig for evt. skader på eksisterende bygninger, hvorfor han er forpligtet til at tegne de herfor nødvendige forsikringer. Entreprenøren erstatter i øvrigt de skader han måtte forvolde på bygnings- og installationsdele, også andre end de under entreprisen hørende dele Demontering og bortskaffelse af udv. vinduer/døre incl. div. indfatninger m.m. Tømrer- / snedkerentreprenøren demonterer og bortskaffer udv. vinduespartier incl. karme / blændkarme, indfatninger, lister m.v. i omfang som angivet på tegninger Tagarbejde inkl rem, spær, gangbro, vindbræt, tagbelægning, udhæng, skotrende mm. Remme for tag: Oplægges og fastgøres i h.t. ingeniør tegninger. Alle nødvendige beslag og forbindelsesmidler leveres af entreprenøren i el-forzinket udførelse. Rem fastgøres til elementer jf. ingeniørtegning. Der leveres og monteres alle de viste fastgørelser af spær og remme. Forinden rem udføres skal der forberedes for montage af dampspærre. Gitterspær: Tagværket leveres komplet med tilhørende forankringer m.v. Gitterspærskonstruktionen udføres med taghældning på 30 (tilbygning) 40 over sammenbygningen. Der skal regnes med en maximal centerafstand på 1000 mm. Spærene skal beregnes af spærfabrikken i h.t. Eurocodes. Spærleverandøren detailprojekterer spærfag med dertil hørende samlingsdetaljer. Statiske beregninger og spærtegninger m.v. for myndighedsgodkendelse fremsendes senest 3 uger forinden produktion til byggeledelsen for gennemsyn. Det er spærleverandørens ansvar, at statiske beregninger og tegninger kan godkendes af bygningsmyndighederne. Byggeledelsens gennemsyn af beregninger / tegninger fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for fremstilling og montering af spær. Entreprenøren har endvidere det fulde ansvar for, at den nye tagkonstruktion er i geometri med den eksist. tagkonstruktion. Der skal ske omforandring af 2 stk. gitterspær (tinger) ved ventilationsanlæg. Følgende karakteristiske belastninger skal lægges til grund for dimensionering af spærfag.

17 side 16 Egenlaster, excl. spær: Iht. ingeniør projekt Snelast: Iht. EuroCodes 1 Vindlast: Iht. ingeniør projekt Formfaktorer: Iht. EuroCodes 1 Gangbro: Der udføres gangbro, af 22x1220 mm Krydsfiner opklodset på 4 stk. 45x95mm konstruktionstræ, i tagrum over ny tilbygning. Spær leveres med opklodsning for gangbro. Der skal min. være 70 mm luft fra overkant af isolering til underkant af brædder. Vindafstivninger og forankringer af tag: Alle nødvendige beslag og forbindelseselementer leveres i el-forzinket eller varmgalvaniseret udførelse. Samtlige spær fastgøres til bagvægge/rem jf. ingeniørtegning. Spær fastgøres til tværskillevægge og gavlvægge med gennemstiksankre 12x100 pr. 800mm. Entreprenøren skal sikre en forsvarlig opstramning af vindtrækbåndene efter BMF standard system. For dårligt opstrammede trækbånd vil blive krævet strammet op. Tagsammenbygning: I tagsammenbygninger udføres der underlag af 25 x 100 mm rupløjede brædder som underlag for zinkskotrende. Skotrender udføres i ca. 300 mm bredde til hver side, og afsluttes med kantlægte. Udførsel skal ske i samarbejde med blikkenslagerarbejder, for fælles løsning. Lægtning: Lægtning for eternit bølgeplader udføres fuldstændigt plant med 38 x 73 mm lægter pr. ca. 357mm således der monteres 2 stk. mellemlægter, som trædesikkert underlag under hver plade. Nederste lægte løftes ved at påsømme en 8-10 mm tyk liste for at løfte nederste pladerække til det rigtige plan, som også anvendes til fastgørelse af rendejern. Lægtelængden skal nå over mindst 4 spær, og stødene forløbes for hver 5. lægte. Søm til lægtning skal være min. 3,1 x 98 mm galv. ringede pistolsøm 2 stk. i alle lægte. Lægter tilpasses / sammenbygges med eksisterende. Udføres iht. til leverandør af tagplader. Bølgetagplader: Leveres og monteres i h.t. tegninger. Fiberarmerede cementbølgeplader fastskrues med 2 stk. varmforzinkede tagskruer pr. plade i 38 x 73 mm lægter. Fiberarmerede cementbølgeplader tætnes i endeoverlæg med butyl tætningsbånd, og ved tagfod leveres og monteres plastudhængsklodser med ventilation. Ved tagfod føres fiberarmerede cementbølgeplader ud i tagrender i h.t. standardetail. Nye tagplader tilpasses / tilskæres nøje til eksisterende tagplader. Tilskæring og montering skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med leverandørens monteringsanvisning for eternitbølgeplader.

18 side 17 Rygninger: På samtlige tagflader og på grater leveres og monteres fiberarmerede cement vinkelrygninger incl. grager, som fastgøres til lægter med varmforzinkede tagskruer. For tætning af eternit rygninger ilægges asfaltimprægnerede skumbølgeklodser, som tilpasses taghældningen. Vindbræt: Som kantafgrænsning for loftsisolering udføres vindbræt af 18 mm vandfast krydsfiner, som tildannes mellem spær og aflægges / fastgøres til 25 x 50 mm bæringer, som sømmes på sider af gitterspær. Vindbræt tætnes overalt til afgræsninger med elastisk fugemasse. Se i øvrigt snittegninger. Underbeklædning: Underbeklædning ved nye tilbygninger udføres af 6 mm fibercementplader Pladerne monteret på 22 x 95 mm forskalling med underlag af EPT-gummilister Platform for ventilationsanlæg inkl. brandinddækning Der udføres Platform for ventilationsaggregat i tagrum over nye tilbygning. Opbygning: -Opklodsning på spærfod med spærtræ 45 x 200 mm -45x95 mm c/c 600 mm vandretliggende spærtræ, som underlag for krydsfiner. -22 mm krydsfiner -3 x 13 mm gips Opbygning under ventilationsaggregat (1 x 2 m): -50 mineralulds terrænbatts -60 x 300 x 300 betonfliser Brandinddækning af ventilationsaggregat: Ved luftrum over ny tilbygning skal der udføres inddækning af nyt ventilationsaggregat som selvstændig brandcelle, med følgende opbygning: Vægge: Der monteres 45 mm stållægter på spærlodpost c/c 300 mm. Herpå monteres 2 x 2 x 13 mm gips Ovenpå krydsfiner, på gangbro, monteres 3 lag 13 mm gips. Lofter: Der monteres 70 mm stållægter som bærende c/c 450 mm. Herpå 2 x 2 x13 mm gips. Der monteres 1 stk. stål dør til rummet som El₂60-C (BD-60) med pumpe. (hulmål for dør 810 x 1900 mm) Omfang: brandcelle omkring ventilationsanlæg (B x L x H) 2700 x 2800 x 2200 mm

19 side Tilpasning af eks. tagkonstruktion Der skal ske tilpasning af eks. tagkonstruktion for ny tilbygning. Lægter tilpasses / sammenbygges med eksisterende. Der ilægges ny isolering, der sammenbygges med den eksisterende isolering, så der ikke forekommer revner og sprekker mellem disse. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres nødvendige afstivninger af eks. tagkonstruktion, udfører afskærmninger og afspærringer under arbejdets udførelse. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at den nye tagkonstruktion er i geometri med den eksist. tagkonstruktion Opbygning af lette vægge inkl. tilpasning mod eksist. bygningsdele. Der opstilles gipsskillevægge i tykkelser / typer som angivet på tegninger og som foreskrevet under materialer. Udførelsen skal ske nøjagtigt efter leverandørens detailanvisninger, således at lydisolationsklasse og brandkrav for de forskellige vægtyper overholdes. Skinner mod tilstødende gulve og vægge skal være med filt. Der leveres nødvendige hjørnestolper, forstærkningsskinner m.v. i h.t. leverandørens forskrifter. Væggene skal monteres med teleskopskinneløsning ved loft i h.t. leverandørens standarddetaljer, for optagelse af bevægelser i dæk og vægstolper fastholdes med vægklemme. Der fuges med leverandørens akustiske fugemasse ved tilslutninger til alle gulve, lofter og vægge på en side af væggen i h.t. leverandørens montageanvisninger. Ved døråbninger / vinduesåbninger i gipsvægge isættes blindkarm af træ i samme bredde på stålrigel. På samtlige udadgående hjørner monteres hjørneforstærkningsprofil. I vægge med installationer skal tømrer- / snedkerentreprenøren under opstilling af stolper medvirke til, at installationer skal udføres og foretage nødvendige udsparinger, trempelstykker m.v. samt udskære i vægge for bæringer, gennemføringer m.v. Alle vægge skal beklædes med 2 x 13 mm gipsplader på begge sider, yderste lag som hånd gipsplade (I rum nr. 13 skal gipspladerne være godkendt for opsætning i vådrum.). Der skal udføres underlag vvs-udstyr / vaske ved montering af 18 mm krydsfinerplader i gipsskillevægge. Placering aftales med vvs-entreprenøren / byggeledelsen forinden arbejdets udførelse. El-, ventilations- og vvs-entreprenøren udfører udskæring i gipsskillevægge for egne installationsarbejder. Installationsarbejder skal i øvrigt påregnes at være udført forinden gipsskillevægge opstilles.

20 side 19 Gipsskillevægge skal monteres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger. El-dåser til el-udtag, stikkontakter og afbrydere m.v. skal opmærkes forinden afdækning, men el-entreprenøren skal selv foretage udboring / udskæring for disse. Tømrer- / snedkerentreprenøren skal efter opsætning af skinner og beklædning af gispskillevægge på en side, gøre plads for montering af installationer m.v. ved andre entreprenører. Eksist. forsatsvæg på indvendig gavlvæg i rum nr. 13 og 14 skal demonteres i dens fulde udstrækning. Placering iht. til tegningsmaterialet nr. 201 mål og oversigtsplan Loftkonstruktion inkl. forskalling, dampspærre, isolering, loftbeklædning, loftlemme mm. Loftisolering: Der isoleres, i tagkonstruktionen, med 360 mm mineraluld (inkl. nedstående 45 mm isolering) udlagt med fuldstændig tætte samlinger i forbandt, forskudt samlinger og i tæt forbindelse med vindbræt m.v. Dampspærre: Folien opsættes med tapede samlinger jf. leverandøranvisninger. I tilbygningens facader ilægges ca. 300 mm dampspærre under tagrem i specialfuge. Der monteres fugefilt mellem tagrem og dampspærre. Ved øvrige begrænsninger, samt i ombygninger, trækkes dampspærre ned, klæbes, klemmes og skæres til, inden montage af lofter. Ved gennembrydninger af dampspærren, som f.eks. ved rørgennemføringer m.v. skal der anvendes universale rør- og kabelkraver, jf. systemleverancen. Dampspærren skal udføres nøje efter leverandørens arbejdsanvisning. Dampspærren klæbes overalt med speciel folieklæber mod ydervægge, for 100% tæt løsning. Alle produkter der anvendes i forbindelse med damspærren skal være systemleverance. Forskalling: Under isolering / spærfod opsættes 2 mm sortglødet ståltråd c/c 300 mm. Herunder opsættes dampspærre. På spærfod monteres 45 x 45 mm lægter med mellemliggende isolering. Herefter monteres krydsforskalling 22 x 100 mm c/c 600 mm, som underlag for træbetonlofter. Der skal overalt udføres nødvendige trempelstykker m.v., så der overalt er underlag til forskalling. Evt. opretning af spærfod for loftbeklædning udføres med opklodsning. Forinden opsætning skal træbetonpladerne akklimatiseres, hvilket sker bedst ved oppindning. Generelt monteres pladerne symmetrisk i de enkelte rum og således at der ikke forekommer mindre end halve pladebredder.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER incl. udv. vinduer og døre, alu-glasfacade, fugearbejder m.v.

1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER incl. udv. vinduer og døre, alu-glasfacade, fugearbejder m.v. side 1. B. TØMRER-/SNEDKERENTREPRISEN 1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER incl. udv. vinduer og døre, alu-glasfacade, fugearbejder m.v. 1.01. ARBEJDETS OMFANG Entreprisen omfatter levering og montering af de

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament.

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende produktinformation på JB-HALLEN som standardhal, dvs. uisoleret og med 20 taghældning. Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre Prisliste 2015/2016 Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre 1 Indhold Garagedøre... Side 4 Garagedøre med spor... Side 5 Døre til viderebeklædning... Side 6 Viderebeklædning... Side 7

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

15.3.1 Træ Fyrretræ anvendes, hvor ikke andet er nævnt. Til almindelig snedkerarbejde må ikke anvendes fyrretræ, der er ringere end 3. sortering.

15.3.1 Træ Fyrretræ anvendes, hvor ikke andet er nævnt. Til almindelig snedkerarbejde må ikke anvendes fyrretræ, der er ringere end 3. sortering. SIDE 15.1 15.0 15.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter i store træk: Levering og montering af midlertidig plastafdækning i vindues- og dørhuller Levering og montering af vinduer og døre, inkl. 2 lags isoleringsglas

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: - Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ. Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00318-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere