B. Tømrer-/snedkerentreprisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B. Tømrer-/snedkerentreprisen"

Transkript

1 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK Holstebro Telefon: Telefax Internet CVR nr

2 side 1 B. TØMRER-/SNEDKERENTREPRISEN 1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER 1.1. ARBEJDETS OMFANG Entreprisen omfatter levering og montering af de i det efterfølgende nævnte og de på tegninger viste arbejder. Tilbuddet skal omfatte alle arbejder, leverancer og ydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. - Nedbrydningsarbejder generelt - Demontering og bortskaffelse af udv. Vinduer/døre inkl. div. infatninger m.m. - Tagarbejde inkl rem, spær, gangbro, vindbræt, tagbelægning, udhæng, skotrende mv. - Platform for ventilationsanlæg inkl. brandinddækning - Tilpasning af eks. tagkonstruktion - Opbygning af lette vægge inkl. tilpasning mod eksist. bygningsdele. - Loftkonstruktion inkl. forskalling, dampspærre, isolering, loftbeklædning, loftlemme mm. - Tilpasning af eksist. loft, samt opsætning af nyt gipsloft inkl. efterisolering. - PVC døre og vinduer - Inventar: Teknik, garderobe, puslerum, køkken mv. - Fugearbejder - Vinduesbundstykker. - Indv. døre (massive-, lyd- og branddøre) - Skyggelister - Tilsætning - Indfatninger - Fodlister - Låsesystem, besætning m.v. - Dørlukkere - Dørstoppere - Midlertidig lukning (Byggepladsdør) - Efterreparationer. - Rengøring/oprydning. - Alternativ priser Ovenstående beskriver kun i hovedtræk arbejdets omfang, og dette fritager ikke entreprenøren for at udføre alle ydelser, som naturligt hører med under tømrer- /snedkerarbejdet.

3 side GRUNDLAG FOR ARBEJDET Udover de i fællesbetingelserne nævnte dokumenter, danner nedenfor nævnte grundlag for afgivelse af tilbud samt for overdragelse og udførelse af arbejdet: - Nærværende beskrivelse. - Tegninger i h.t. tegningslister for hhv. arkitekt- og ingeniørtegninger. - DS DIF norm for sikkerhedsbestemmelse for konstruktion. - DS DIF norm for last på konstruktioner med tilhørende tillæg for snelast. - DS DIF norm for stålkonstruktioner. - DS 413, 4. udgave og deri nævnte DS-blade. - DS DIF norm for aluminiumskonstruktioner. - DS DIF norm for tyndpladekonstruktioner. - DS DIF norm for termoruder, kvalitetskrav. - DS 1118, 1. udgave. - Danske standards katalogopdatering, seneste udgave. - Træbranchens pjecer. - Monteringsanvisninger - Glasindustriens Samarbejdsorganisation. - Leverandørforskrifter MATERIALER Generelt Generelt skal alle materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fulde færdiggørelse, være indeholdt i tilbuddet, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i nærværende beskrivelse eller i tegningsmaterialet. For alle materialer gælder, at leverandørens krav om anvisninger til transport, opbevaring, monteringsvejledninger mm. skal overholdes og er gældende norm til fuld færdiggørelse Kvalitetsfordringer Kvalitetsfordringer til alle træleverancer: Al fyr og gran skal være vinterfældet, sund, god handelsvare, dvs. uden fejl, der forringer styrken eller varigheden, eller som vanskeliggør brugen. Træet skal være retvokset, uden ringskøre, grove revner, større barkslag, større løse eller rådne knaster. Træet må ikke være angrebet af råd, svamp eller insekter, og skal være fuldstændigt afbarket. Træ, der har været anvendt til stilladser, afstivning, afdækning el. lign., må kun med tilsynets tilladelse senere anvendes i bygningen. Alle leverancer skal svare til god handelsvare.

4 side 3 Træmaterialet skal være indført fyr. Hvor ikke andet er nævnt, skal der anvendes konstruktionstræ K18, fugtklasse I/U Brædder og planker Leveres i savfladen, usorteret kvalitet, hvor ikke andet er foreskrevet. De skal være ensartede i tykkelse, lige og fuldkantede Beslag, sømforbindelser m.v. Alt tømrerarbejde forsynes med beslag, der skal være solidt og hensigtsmæssigt udformet. Beslag, sømforbindelser mv. leveres og monteres af tømrer-/snedkerentreprenøren. I øvrigt leveres og monteres alle de for de færdige konstruktioner nødvendige beslag mv. Alt udv. jernbeslag skal, når ikke andet er nævnt, være galvaniseret. I øvrigt leveres og indsættes alt fornødent beslag, der er nødvendigt for arbejdets håndværksmæssige og solide fastgørelse, selv om det ikke direkte er præciseret Søm og skruer Skal i størrelse være afpasset til det enkelte arbejde. Hvor søm eller skruer anvendes til synligt arbejde eller beklædninger, der ikke skal overfladebehandles, anvendes galv. eller rustfrit stål Bolte og møtrikker Alle ubenævnte bolte og møtrikker skal være i kvalitetsklasse 8.8. Der skal anvendes underlagsskiver under såvel boltehoveder som møtrikker. Alle bolte mv. leveres el-forzinkede, varmgalvaniseret eller i rustfri kvalitet Lim Til limning af arbejder anvendes PVA alm. hvid snedkerlim Imprægnering Alt træ, der er forlangt trykimprægneret, skal leveres i fyr. Træet skal være imprægneret som klasse AB iht. DS 2122, og leverandøren skal opfylde NTR s regler.

5 side Vandfast krydsfiner / tagkrydsfiner Konstruktionskrydsfiner opbygget symmetrisk omkring en central kerne af finer, med ulige antal finerlag for den, i projektet, beskrevne tykkelse. Finerlag limes med Fenollom, WBP. Finerlag fra 2,5 mm i tykkelse. Forsiden samt bagsiden må indeholde knaster og knasthuller max. 35 mm brede. Revner max. 12 mm bredde i 50% af pladens længde. Pladerne leveres med fer og not på 2 langsider. Tykkelsestolerance op +/- 0,5mm. Krydsfineren skal leveres basilitbehandlet mod råd og svamp Vindspærre 8mm cementbaseret plade fremstillet af nåletræsspåner, portlandcement, mineralske tilslagsstoffer og vand. MK-godkendt som klasse A materiale og klasse 1 beklædning. Brandklassificeret som B s1, d0. Tolerancer: tykkelse +/- 0,6 mm, længde og bredde +/- 5 mm Produktet skal være CE-mærket Remme for tag: 45 x 120 mm planker/konstruktionstræ Gitterspær: Gitterspær leveres præfabrikerede fra fabrik, der er tilsluttet Træspærkontrollen og skal være TS-mærkede. Gitterspær skal være mærkede og udført i h.t. gældende anvisninger. Normal sikkerhedsklasse og kontrolklasse Vindafstivninger og forankringer af tag: Alle beslag og fastgørelsesmidler, som er nødvendige for montering af remme og rejsning og fastgørelse af spær, leveres af tømrerentreprenøren i el-forzinket udførelse, hvor andet ikke er foreskrevet.

6 side Bølgetagplader: Fiberarmerede cement bølgeplader B6, længde 1220 med min. 150 mm endeoverlæg og afskårne hjørner. Farve: Sort / blå. (som eksisterende tagplader) DE-flex varmforzinkede tagskruer. 8 mm butyl tætningsbånd i længdesamlinger. Plastudhængsklodser uden ventilation. Rygninger: Fiberarmerede cement vinkelrygninger som (som eksisterende rygning) Farve: Sort / blå. DE-flex varmforzinkede tagskruer. DE-flex element til tagrumsventilation 8 mm butyl tætningsbånd i længdesamlinger. Inkl. endestykker Lægter: 38 x 73 mm lægter, kvalitet T Limtræ: Limtræet skal være CE mærkede. Styrkeklasse GL40 og Anvendelsesklasse 1. Limtræet skal være emballeret ved levering på byggepladsen. Ved udendørs opbevaring limtræet afdækkes med presenning. Afdækningen skal give mulighed for ventilation. Ved kranløft skal bruges brede stropper og kanter skal beskyttes med vinkler Isolering i tagkonstruktion: 360 mm Fleksibel mineraluldsisolering i længde og bredde retning for optimal tilpasningsevne i konstruktionen mht. isoleringstæthed min. kl. 37 (varmeledningsevne min. 37 mw/mk). (Samlet tykkelse på loftisolering inkl. nedstropning: min. 360 mm) Produktet er CE-mærket og er desuden underlagt uvildig 3.parts kontrol via Varmeisoleringsforeningen og den europæiske Key Mark kontrolordning Facadebeklædning (udhæng) Følgende fibercementplader skal anvendes: Fibercementplade fremstillet af cement, mineralsk filler, PVA- og cellulosefibre

7 side 6 6 mm tykkelse, leveret i standard pladestørrelse eller projektspecifik Pladerne skal være gennemfarvet og leveres i farve: lys grå Pladerne skal leveres med en transparent, mat overfladebehandling så grundpladens naturlige struktur, nuancer og variation skinner igennem Brandklasse EN 13501, A2, s1-d0 Fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprindelige mangler ved pladerne. Fastgørelsesmidler som følgende: Rustfri monteringsskruer Følgende underlag skal anvendes: EPDM bånd, 3 x 30/90 mm Forskalling min 22 x 95 mm ved pladesamlinger Ventilation: Alle facadeplader skal monteres så der er minimum 22 mm lodret luftspalte som ventilation bag pladerne. Ved top og bund skal den fri åbningsspalte være minimum 10 mm. Der skal være minimum 10 mm gennemgående luftspalte i facadebeklædningen pr. etagehøjde. Bearbejdning: Ved bearbejdning af plader er det vigtigt straks at fjerne bore- og skærestøv, da dette ellers kan "brænde" fast på pladerne. Bore- og skærestøv fjernes med blød en børste og med rindende vand Kantforsegling: Kanter skal ikke kantforsegles ved skæring af pladen Dampspærre Leveres som færdig systemleverance. 0,20 mm ren polyethylen (PE) folie. 5 cm x 20 m specialtape. Manchetter af EPDM dug for gennembrydninger Træbetonlofter 25 mm træbeton lys natur, fin struktur. Kanttype fas 11 mm. Format 600 x 2400 mm. 3,9x45 mm selvborende indfarvede skruer med undersænket hoved og oppresset ø13 mm underlagsskrive, gulchromatering. MK-godkendt, brandklassificeret som B s1, d0.

8 side Forskalling / nedstropning 45 x 45 mm konstruktionstræ som nedstropning 45 mm mineraluld mellem nedstropningen 22 x 95 mm høvlet forskalling Gipsplader inkl. spartelhjørner mv. Glasfiberarmeret gipskartonplader med forsænkede langkanter og skårne kortkanter. Leveres i 2 typer: Inderste lag: 12,5 mm plade, 9,2 kg/m 2, bøjningstyrke på langs/tværs 6,2 MPa/2,4 MPa. Yderste lag: 12,5 mm plade, 11,7 kg/m 2, bøjningstyrke på langs/tværs 8,1MPa/3,4 MPa. Plader må maksimalt være 900x3000mm i størrelse Pladerne skal være uden skader i hjørner og kanter, og paplaget, der bliver synligt, skal være glat, helt og uden opridsning m.v. Gipsplader, der opsættes med en af de ovennævnte skader, vil blive kasseret. Måltolerance, nomineret tykkelse +/- 0,5mm bredde og længde +0/-4mm. MK-godkendt, brandklassificeret som A2-s1, d0, beklædningsklasse K Lette skillevægge Leveres i færdigt system med gipsplader, i stålregler. Materialerykkelse: 0,46 mm i varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10142, Zinkklasse Z 275. Skinner med pålimet 4 mm polyethentætning langs kanter. Leveres i 1 færdige vægtyper (inkl. gipsplader): - 70 mm skinner (c/c 450mm) 2 lag gips på begge sider, 70 mm mineraluld lydreduktion R W 48 db - totaltykkelse 120 mm PVC vinduer og døre PVC vinduer og døre leveres som hhv. faste karme, topstyrede rammer, hoveddør, vinduer og terrassedøre iht. tegningsmateriale. Den samlede vinduesleverance skal overholde en maksimal gennemsnitlig u-værdi på 1,4 W/m²K. Vinduesleverandøren skal være tilsluttet DVC og underlagt Vinduesindustriens garantibestemmelser.

9 side 8 Tegninger vedrørende vinduers udformning, samt detailtegninger af profiler, skal godkendes af byggeledelsen forinden ordreafgivelse / produktion, og entreprenøren skal foretage kontrolopmåling af vindueshuller. Profilbeskrivelse Vinduer og døre skal fremstilles af plastprofiler. Profilsystemet skal være dimensioneret i henhold til dansk byggetradition som anført på tegninger. Den synlige karmbredde for udadgående vinduer og døre set udefra må ikke overstige 60 mm. Vindues- og dørelementer skal være indeklimamærkede iht. Produktstandard for vinduer og yderdøre udgivet af Dansk Indeklima Mærkning og miljøcertificeret efter ISO Plastmaterialet skal være UV-bestandig PVC, stabiliseret med en letmetalforbindelse CaZn, og må ikke indeholde tungmetaller eller blødgørere. Alle karm- og rammeprofiler på nær topsving skal uanset længde være forstærket med indlagte profiler af galvaniseret stål eller aluminium. Termisk påvirkning af profilerne må ikke afstedkomme utæthed eller forringet funktion. Rammeprofiler til kraftige facadedøre skal være af mekanisk samlede aluminiumrør påsat sammensvejsede plastprofiler. Karmprofiler skal være 120 mm brede. Profilerne skal have beslagfals for skjult anbragte beslag. Karmprofiler skal være forsynet med min. 12 mm egnet fugeflade jf. fugebranchens oplysningsråd og være plane på udvendig side mod mur af hensyn til bagstop og opklodsning. Karm- og rammeprofiler skal have 3 indvendige kamre med forstærkning placeret i det centrale kammer. Yderste kammer skal være forsynet med dræn- og ventilationssystem til bortledning af evt. slagvand. Rammeprofiler for sidehængte, udadgående vindueselementer skal have 3 kamre. Yderste kammer skal være forsynet med dræn- og ventilationssystem til bortledning af evt. slagvand. Facadedørsbundstykke med brudt kuldebro må højst være 25mm høje. Terrassedørsbundstykke med brudt kuldebo må højst være 25mm høje. Sprosser skal være indlagt i termoruden, 26mm brede Pålagte sprosser skal være 33mm og med indlæg i ruden. Tætningslister skal være grå og af TPE-gummi eller scilicone. Glastætningslister skal være grå og af TPE-gummi. Karme skal være forboret med Ø 6 mm montagehuller til fastgørelse med karmskruer. Vindue og døre: Farver Vinduer og døre leveres gennemfarvede hvide, RAL Vinduer og døre leveres med alle indvendige profilflader i gennemfarve hvid, RAL Glas:

10 side 9 Se afsnittet Termoruder 2-lags i nærværende beskrivelse. Beslag: Alle beslagdele skal fremstilles i naturanodiseret aluminium, elforzinket/gulkromatiseret stål eller plast. Greb: Paskvilgreb skal være matforkromede. Funktionstyper: Fast vindue Faste karme skal tydeligt adskille sig i design og mål i forhold til oplukkelige elementer således at vinduets funktion klart kan ses. Topstyret vindue: Rammen skal åbne udad og skal i fuld åben position danne en ventilationsspalte foroven. Balancearmen skal være med indbygget friktion, som gør det muligt at fastholde vinduet i en vilkårlig, åben position. Vinduet skal være standard monteret besætning. Facadedør: Lukkegrebet skal ved låsning aktivere 3-4 lukkepunkter, afhængig af højde. Rammen skal være ophængt i 3-4 hængsler. Døren skal have indbygget låsekasse til dråbeformet cylinder. Karmbundstykke skal være forsynet med lav handicapvenligt alubundstykke med hårdtræsliste Se i øvrigt dørskema / tegning. nr Termoruder 2-lags Termoruder skal være DS mærkede i overensstemmelse med DS samt være DIK-mærkede og omfattet af 10-års totalgaranti. Glastykkelser skal være veldimensioneret efter rudestørrelse, dog ikke under 4mm, og mellemrum skal overalt være min. 10mm. Glasset skal efterleve bestemmelserne i Vindues-industriens Tekniske Bestemmelser pkt Samtlige termoruder skal være glas, der opfylder følgende krav: min termorude. G-værdi 0,27 U-værdi for glas min. 1,1 W/m²K. med argon (90%) Der monteres hærdet glas i vindues-/dørpartier i omfang som angivet på tegning nr. 401 facadetegninger, snit tegning nr. 302 og i øvrigt iht. Glasbrancheforeningens retningslinier for sikkerhedsglas.

11 side Vinduesmonteringsbeslag Præ.fab. monteringsbeslag for montage af vinduer og døre i hård plast, med bæreevne på 120 kg. pr. beslag. Indmures i vinduesfalsen Indv. døre (massive-, lyd- og branddøre) - 40 mm EI 2 30-C plan branddør med rustfri stålskinne, færdigmalet fra fabrik. Mekanisk bundstykke JUT 1530, færdigmalet fra fabrik mm EI 2 30 / 30 db plane brand- og lyddør med Mekanisk bundstykke JUT 1530, færdigmalet fra fabrik. - Skydedør (karm m. anslag) inkl. kappe og skydedørsskinne, færdigmalet fra fabrik. - Rustfri sparkeplader iht. dørskema. Trædørkarme udføres med karme i vægtykkelser, alternativt monteres karme med tilsætning for tilpasning med vægtykkelser, skal udføres med 10 mm bred not for montering af tilsætninger. Se i øvrigt dørskema / tegning. nr. 821 Døre leveres i standard udførelse, se dog under låsesystem, besætning mv., færdigbeslåede og med standard fyrretræskarm til malerbehandling. Leverandøren af indv. døre skal være tilsluttet Dansk Dør Kontrol (DDK). Se i øvrigt under arbejdets udførelse Stopning af indv./udv. vinduer og døre Som Glasuld mineraluldsstrimler Fugeunderlag Rundprofiler fremstillet af polyethylen celleplast Elastisk fugemasse 1 komponent polyurethan, højelastisk fugemasse Indv. hvid. Udv. mørk grå Skyggelister 15x27 mm fyrretræsskyggeliste, leveres hvid lud lakeret.

12 side Tilsætning 16/22 mm høvlet og pudset fyrretræ i varierende bredde udført med 10 mm fals for indstik i dørkarmens not. Kanter affases Indfatninger 14 x 65 mm fyr til malerbehandling Fodlister PVC fodlister Låsesystem, besætning m.v. Leveres som eksisterende beslåning/låsesystem fab. Ruko Beslåning: Beslag skal være lette at betjene og monteres efter fabrikantens anvisninger. Nedladning af beslag skal være plant med rammetræet. Hængsler: I indvendige døre skal være som fab. Assa type 3228, symmetrisk tapbærende hængsler. Højdejustering via slids til justerbrik, som betyder, at døren kan justeres uden at afløfte denne. Låsekasser: I udvendige døre anvendes modullåse som Ruko, således at dørfabrikantens garanti opretholdes (DVC). Dog skal låse og beslag have samme funktion/virkemåde, som beskrevet i beslagsæt. I indvendige døre anvendes ligeledes modullåse, iht. dørskema. Låsesystemet: Låsesystemet skal være i Ruko Rvolution. Endeligt omfang aftales med byggeledelsen forinden ordre afgives. Entreprenøren rekvirerer sin beslagleverandør til i samarbejde med bygherren at udarbejde låsesystemplan. Dørgreb, rosetter og cylinderringe:

13 side 12 Dørgreb, rosetter, cylinderringe mv. skal være med overflade som beskrevet i beslagsæt og monteres med gennemgående skruer. Alle låsecylindre monteres med cylinderring iht. Skafors regler (max. 2 mm cylinder fremspring). Dørlukker / dørpumper: Lakeret aluminium, lakeret stålarm, plast endekapper. Med åbningsbremse og lukkeforsinkelse. Til montering på hængselsiden på dørblad. Med trinløs indstilling af lukkekraft fra styrke 5-7. Alt efter montageside skal der tages højde for plads bag dør til dørlukkerhus og glidearm. Dørlukkere skal være med glidearm. Dørgreb og cylinderringe: Iht. døreskema. Type og omfang på låsesystem aftales med byggeledelsen inden levering Dørstoppere Som dørstop gulv 45mm, dørstop væg 85mm, dørstop skildpadde 80x15mm/80x30mm Vinduesbundstykker 19 mm postformet spånplader lamineret med 0,8 mm glat laminat på forside, forkant og begge ender samt med spærrelaminat på bagside. Monteres til not i bundstykker, se detaljetegninger. Standardfarve efter aftale med byggeledelsen ARBEJDETS UDFØRELSE Arbejdets forberedelse Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra byggeledelsen, således at forudsætningerne for egne arbejders konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt forudsætningerne for arbejdernes konditionsmæssige udførelse ikke anses for at være til stede. Konstateres der afvigelser fra tegningerne og evt. tolerancer, må dette forelægges byggeledelsen til afgørelse Arbejdets udførelse generelt

14 side 13 Arbejdet omfatter alle de på tegningerne viste, og de i beskrivelsen omtalte arbejder inkl. alle materialer, materiel og arbejdsydelser, der er nødvendige for entreprisens fuldstændige færdiggørelse. Arbejdet skal udføres af faguddannede folk samt ledes og kontrolleres af fagkyndige arbejdsledere. Afmærkning, indsætning og montering mv. af alt arbejde under nærværende entreprise henhører under entreprenøren, der selv bærer det fulde ansvar for den korrekte afmærkning, indsætning og montering mv. af de enkelte arbejder, ligesom han bærer det fulde ansvar for, at de enkelte arbejder er afsat i lod og vage. Fastgørelse af alt arbejde skal udføres forsvarligt og på håndværksmæssig måde. Entreprenøren må selv lade indhugge (bore) propper, rawlplugs eller lign. for arbejdets forsvarlige fastgørelse til murværk, beton mv. Entreprenøren leverer og indsætter alle for arbejdet forsvarlige fastgørelse nødvendige skruer, bolte mv. Alle udboringer og udskæringer for forekommende vand-, varme-, el- og andre installationer skal, hvor disse går gennem arbejde under nærværende entreprise, udføres Forudsætninger Der henvises til statiske beregninger, ingeniør projekt Tegninger og mål Forinden noget arbejde påbegyndes, herunder også værkstedsarbejder, må der foretages alle nødvendige kontrolmålinger på byggepladsen, idet evt. divergenser må forelægges så betids, at de ikke hindrer arbejdets fremme. Det påhviler entreprenøren at efterkontrollere beliggenheden af de eksisterende betonkonstruktioner og facadebeklædning i tilstrækkeligt omfang til at bestemme evt. afvigelser fra den teoretisk rigtige position. Såfremt der konstateres afvigelser i de tilstødende konstruktioner, der går ud over tolerancerne, skal entreprenøren samarbejde med byggeledelsen om afhjælpning af følgerne af afvigelserne Produktionstegninger/beregninger Konstruktioner og forankringer skal dimensioneres og detaljeres under nærværende arbejder. Produktionstegninger, detailtegninger og beregninger fremsendes til gennemsyn hos byggeledelsen.

15 side 14 Ovennævnte gennemgang af projekt, tegninger, beregninger osv. vil være en kontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det til grund liggende udbudsmateriale og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige arbejde opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav Overfladebehandling Alt træværk, lister mv. skal forinden tildannelse/montering leveres til malerarbejdet til grunding, på dennes adresse Træsamlinger Udføres på håndværksmæssig og konstruktiv rigtig måde. Alle berøringsflader skal være pæne og glatte og sammenpasses, så forbindelserne bliver tætte og effektive. Der skal anvendes træ i så store længder, at unødige og skadelige samlinger undgås Afdækninger Alle oplagrede materialer på byggepladsen skal afdækkes forsvarligt Efterpasning Efterpasning af alt snedkerarbejde foretages umiddelbart inden sidste gang strygning, og umiddelbart før arbejdets aflevering skal alle låse, hængsler mv. efterses, renses og smøres Nedbrydningsarbejder generelt Under nedbrydningsarbejdernes udførelse skal entreprenøren sørge for, at nedbrydningsmaterialer kontinuerligt fjernes fra byggepladsen, og at rummene dagligt renholdes, således at der ikke opstår gener for øvrige på byggepladsen. Ved udløbet af tidsfristen for nedrivningsarbejderne skal bygninger og byggepladsen være fuldstændig ryddet for alle nedbrydningsmaterialer. Alt affald fra nedbrydningsarbejder skal samles i affaldscontainere og fjernes fra byggepladsen. Affald fra nedbrydningsarbejder kan ikke lægges i byggepladsens fælles containere. Bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer skal ske i nøje overensstemmelse med kommunale anvisninger, og samtlige udgifter til miljøafgifter, lossepladsafgifter m.v. skal være indeholdt i tilbuddet.

16 side 15 Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres nødvendige afstivninger, afskærmninger og afspærringer under arbejdets udførelse. Bygninger vil ved opstart være ryddet for møbler, løst inventar, tavler, hylder, reoler, gardiner m.v., som fjernes af bygherren. Der skal i fornødent omfang foretages beskyttelse af eksisterende bygnings- og installationsdele, også andre en de under denne entreprise hørende dele. Entreprenøren er ansvarlig for evt. skader på eksisterende bygninger, hvorfor han er forpligtet til at tegne de herfor nødvendige forsikringer. Entreprenøren erstatter i øvrigt de skader han måtte forvolde på bygnings- og installationsdele, også andre end de under entreprisen hørende dele Demontering og bortskaffelse af udv. vinduer/døre incl. div. indfatninger m.m. Tømrer- / snedkerentreprenøren demonterer og bortskaffer udv. vinduespartier incl. karme / blændkarme, indfatninger, lister m.v. i omfang som angivet på tegninger Tagarbejde inkl rem, spær, gangbro, vindbræt, tagbelægning, udhæng, skotrende mm. Remme for tag: Oplægges og fastgøres i h.t. ingeniør tegninger. Alle nødvendige beslag og forbindelsesmidler leveres af entreprenøren i el-forzinket udførelse. Rem fastgøres til elementer jf. ingeniørtegning. Der leveres og monteres alle de viste fastgørelser af spær og remme. Forinden rem udføres skal der forberedes for montage af dampspærre. Gitterspær: Tagværket leveres komplet med tilhørende forankringer m.v. Gitterspærskonstruktionen udføres med taghældning på 30 (tilbygning) 40 over sammenbygningen. Der skal regnes med en maximal centerafstand på 1000 mm. Spærene skal beregnes af spærfabrikken i h.t. Eurocodes. Spærleverandøren detailprojekterer spærfag med dertil hørende samlingsdetaljer. Statiske beregninger og spærtegninger m.v. for myndighedsgodkendelse fremsendes senest 3 uger forinden produktion til byggeledelsen for gennemsyn. Det er spærleverandørens ansvar, at statiske beregninger og tegninger kan godkendes af bygningsmyndighederne. Byggeledelsens gennemsyn af beregninger / tegninger fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for fremstilling og montering af spær. Entreprenøren har endvidere det fulde ansvar for, at den nye tagkonstruktion er i geometri med den eksist. tagkonstruktion. Der skal ske omforandring af 2 stk. gitterspær (tinger) ved ventilationsanlæg. Følgende karakteristiske belastninger skal lægges til grund for dimensionering af spærfag.

17 side 16 Egenlaster, excl. spær: Iht. ingeniør projekt Snelast: Iht. EuroCodes 1 Vindlast: Iht. ingeniør projekt Formfaktorer: Iht. EuroCodes 1 Gangbro: Der udføres gangbro, af 22x1220 mm Krydsfiner opklodset på 4 stk. 45x95mm konstruktionstræ, i tagrum over ny tilbygning. Spær leveres med opklodsning for gangbro. Der skal min. være 70 mm luft fra overkant af isolering til underkant af brædder. Vindafstivninger og forankringer af tag: Alle nødvendige beslag og forbindelseselementer leveres i el-forzinket eller varmgalvaniseret udførelse. Samtlige spær fastgøres til bagvægge/rem jf. ingeniørtegning. Spær fastgøres til tværskillevægge og gavlvægge med gennemstiksankre 12x100 pr. 800mm. Entreprenøren skal sikre en forsvarlig opstramning af vindtrækbåndene efter BMF standard system. For dårligt opstrammede trækbånd vil blive krævet strammet op. Tagsammenbygning: I tagsammenbygninger udføres der underlag af 25 x 100 mm rupløjede brædder som underlag for zinkskotrende. Skotrender udføres i ca. 300 mm bredde til hver side, og afsluttes med kantlægte. Udførsel skal ske i samarbejde med blikkenslagerarbejder, for fælles løsning. Lægtning: Lægtning for eternit bølgeplader udføres fuldstændigt plant med 38 x 73 mm lægter pr. ca. 357mm således der monteres 2 stk. mellemlægter, som trædesikkert underlag under hver plade. Nederste lægte løftes ved at påsømme en 8-10 mm tyk liste for at løfte nederste pladerække til det rigtige plan, som også anvendes til fastgørelse af rendejern. Lægtelængden skal nå over mindst 4 spær, og stødene forløbes for hver 5. lægte. Søm til lægtning skal være min. 3,1 x 98 mm galv. ringede pistolsøm 2 stk. i alle lægte. Lægter tilpasses / sammenbygges med eksisterende. Udføres iht. til leverandør af tagplader. Bølgetagplader: Leveres og monteres i h.t. tegninger. Fiberarmerede cementbølgeplader fastskrues med 2 stk. varmforzinkede tagskruer pr. plade i 38 x 73 mm lægter. Fiberarmerede cementbølgeplader tætnes i endeoverlæg med butyl tætningsbånd, og ved tagfod leveres og monteres plastudhængsklodser med ventilation. Ved tagfod føres fiberarmerede cementbølgeplader ud i tagrender i h.t. standardetail. Nye tagplader tilpasses / tilskæres nøje til eksisterende tagplader. Tilskæring og montering skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med leverandørens monteringsanvisning for eternitbølgeplader.

18 side 17 Rygninger: På samtlige tagflader og på grater leveres og monteres fiberarmerede cement vinkelrygninger incl. grager, som fastgøres til lægter med varmforzinkede tagskruer. For tætning af eternit rygninger ilægges asfaltimprægnerede skumbølgeklodser, som tilpasses taghældningen. Vindbræt: Som kantafgrænsning for loftsisolering udføres vindbræt af 18 mm vandfast krydsfiner, som tildannes mellem spær og aflægges / fastgøres til 25 x 50 mm bæringer, som sømmes på sider af gitterspær. Vindbræt tætnes overalt til afgræsninger med elastisk fugemasse. Se i øvrigt snittegninger. Underbeklædning: Underbeklædning ved nye tilbygninger udføres af 6 mm fibercementplader Pladerne monteret på 22 x 95 mm forskalling med underlag af EPT-gummilister Platform for ventilationsanlæg inkl. brandinddækning Der udføres Platform for ventilationsaggregat i tagrum over nye tilbygning. Opbygning: -Opklodsning på spærfod med spærtræ 45 x 200 mm -45x95 mm c/c 600 mm vandretliggende spærtræ, som underlag for krydsfiner. -22 mm krydsfiner -3 x 13 mm gips Opbygning under ventilationsaggregat (1 x 2 m): -50 mineralulds terrænbatts -60 x 300 x 300 betonfliser Brandinddækning af ventilationsaggregat: Ved luftrum over ny tilbygning skal der udføres inddækning af nyt ventilationsaggregat som selvstændig brandcelle, med følgende opbygning: Vægge: Der monteres 45 mm stållægter på spærlodpost c/c 300 mm. Herpå monteres 2 x 2 x 13 mm gips Ovenpå krydsfiner, på gangbro, monteres 3 lag 13 mm gips. Lofter: Der monteres 70 mm stållægter som bærende c/c 450 mm. Herpå 2 x 2 x13 mm gips. Der monteres 1 stk. stål dør til rummet som El₂60-C (BD-60) med pumpe. (hulmål for dør 810 x 1900 mm) Omfang: brandcelle omkring ventilationsanlæg (B x L x H) 2700 x 2800 x 2200 mm

19 side Tilpasning af eks. tagkonstruktion Der skal ske tilpasning af eks. tagkonstruktion for ny tilbygning. Lægter tilpasses / sammenbygges med eksisterende. Der ilægges ny isolering, der sammenbygges med den eksisterende isolering, så der ikke forekommer revner og sprekker mellem disse. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres nødvendige afstivninger af eks. tagkonstruktion, udfører afskærmninger og afspærringer under arbejdets udførelse. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at den nye tagkonstruktion er i geometri med den eksist. tagkonstruktion Opbygning af lette vægge inkl. tilpasning mod eksist. bygningsdele. Der opstilles gipsskillevægge i tykkelser / typer som angivet på tegninger og som foreskrevet under materialer. Udførelsen skal ske nøjagtigt efter leverandørens detailanvisninger, således at lydisolationsklasse og brandkrav for de forskellige vægtyper overholdes. Skinner mod tilstødende gulve og vægge skal være med filt. Der leveres nødvendige hjørnestolper, forstærkningsskinner m.v. i h.t. leverandørens forskrifter. Væggene skal monteres med teleskopskinneløsning ved loft i h.t. leverandørens standarddetaljer, for optagelse af bevægelser i dæk og vægstolper fastholdes med vægklemme. Der fuges med leverandørens akustiske fugemasse ved tilslutninger til alle gulve, lofter og vægge på en side af væggen i h.t. leverandørens montageanvisninger. Ved døråbninger / vinduesåbninger i gipsvægge isættes blindkarm af træ i samme bredde på stålrigel. På samtlige udadgående hjørner monteres hjørneforstærkningsprofil. I vægge med installationer skal tømrer- / snedkerentreprenøren under opstilling af stolper medvirke til, at installationer skal udføres og foretage nødvendige udsparinger, trempelstykker m.v. samt udskære i vægge for bæringer, gennemføringer m.v. Alle vægge skal beklædes med 2 x 13 mm gipsplader på begge sider, yderste lag som hånd gipsplade (I rum nr. 13 skal gipspladerne være godkendt for opsætning i vådrum.). Der skal udføres underlag vvs-udstyr / vaske ved montering af 18 mm krydsfinerplader i gipsskillevægge. Placering aftales med vvs-entreprenøren / byggeledelsen forinden arbejdets udførelse. El-, ventilations- og vvs-entreprenøren udfører udskæring i gipsskillevægge for egne installationsarbejder. Installationsarbejder skal i øvrigt påregnes at være udført forinden gipsskillevægge opstilles.

20 side 19 Gipsskillevægge skal monteres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger. El-dåser til el-udtag, stikkontakter og afbrydere m.v. skal opmærkes forinden afdækning, men el-entreprenøren skal selv foretage udboring / udskæring for disse. Tømrer- / snedkerentreprenøren skal efter opsætning af skinner og beklædning af gispskillevægge på en side, gøre plads for montering af installationer m.v. ved andre entreprenører. Eksist. forsatsvæg på indvendig gavlvæg i rum nr. 13 og 14 skal demonteres i dens fulde udstrækning. Placering iht. til tegningsmaterialet nr. 201 mål og oversigtsplan Loftkonstruktion inkl. forskalling, dampspærre, isolering, loftbeklædning, loftlemme mm. Loftisolering: Der isoleres, i tagkonstruktionen, med 360 mm mineraluld (inkl. nedstående 45 mm isolering) udlagt med fuldstændig tætte samlinger i forbandt, forskudt samlinger og i tæt forbindelse med vindbræt m.v. Dampspærre: Folien opsættes med tapede samlinger jf. leverandøranvisninger. I tilbygningens facader ilægges ca. 300 mm dampspærre under tagrem i specialfuge. Der monteres fugefilt mellem tagrem og dampspærre. Ved øvrige begrænsninger, samt i ombygninger, trækkes dampspærre ned, klæbes, klemmes og skæres til, inden montage af lofter. Ved gennembrydninger af dampspærren, som f.eks. ved rørgennemføringer m.v. skal der anvendes universale rør- og kabelkraver, jf. systemleverancen. Dampspærren skal udføres nøje efter leverandørens arbejdsanvisning. Dampspærren klæbes overalt med speciel folieklæber mod ydervægge, for 100% tæt løsning. Alle produkter der anvendes i forbindelse med damspærren skal være systemleverance. Forskalling: Under isolering / spærfod opsættes 2 mm sortglødet ståltråd c/c 300 mm. Herunder opsættes dampspærre. På spærfod monteres 45 x 45 mm lægter med mellemliggende isolering. Herefter monteres krydsforskalling 22 x 100 mm c/c 600 mm, som underlag for træbetonlofter. Der skal overalt udføres nødvendige trempelstykker m.v., så der overalt er underlag til forskalling. Evt. opretning af spærfod for loftbeklædning udføres med opklodsning. Forinden opsætning skal træbetonpladerne akklimatiseres, hvilket sker bedst ved oppindning. Generelt monteres pladerne symmetrisk i de enkelte rum og således at der ikke forekommer mindre end halve pladebredder.

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MBM Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Fibercement 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER

Herlev. Tilbudsliste FAGENTREPRISE TØMRERARBEJDE - KONSTRUKTIONER. Kommune KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNINGER Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.01.17 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER incl. udv. vinduer og døre, alu-glasfacade, fugearbejder m.v.

1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER incl. udv. vinduer og døre, alu-glasfacade, fugearbejder m.v. side 1. B. TØMRER-/SNEDKERENTREPRISEN 1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER incl. udv. vinduer og døre, alu-glasfacade, fugearbejder m.v. 1.01. ARBEJDETS OMFANG Entreprisen omfatter levering og montering af de

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1 Skydedør Med Indbygningskarm 2015-2 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 2 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder Side : 1 31.0.00 UDV. VINDUER OG DØRE 31.1.00 ALMENT 31.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

forår 2012 Bilag 2 - Tilbudsliste - pakke 2

forår 2012 Bilag 2 - Tilbudsliste - pakke 2 Fredericia Kommune Annoncering på håndværkerydelser forår 2012 Bilag 2 - Tilbudsliste - pakke 2 Pakke nr. Fag Navn institution Bærer Sagsbehandler Ind-/udvendig terræn, inst. Retning N,S,Ø,V,A Højde *

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Læs mere

Dørbladet består af en ramme beklædt på begge sider med 0,5 mm aluminiumsplade, 1,5 mm spærrefiner, samt 1,5 mm finer til færdig

Dørbladet består af en ramme beklædt på begge sider med 0,5 mm aluminiumsplade, 1,5 mm spærrefiner, samt 1,5 mm finer til færdig NYT PORTPARTI - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Data og -montageanvisning Alucobond facade - SZ-20 kassetter

Data og -montageanvisning Alucobond facade - SZ-20 kassetter Data og -montageanvisning Alucobond facade - SZ-20 kassetter Systemet Kassetterne opbygges af følgende komponenter: Alucobond sandwichplade 3 eller 4 mm. S- profiler, Z- profiler og startprofil. Af Alucobondpladen

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

DEKO Døre. et unikt og omfattende dørprogram i aluminiumkarm

DEKO Døre. et unikt og omfattende dørprogram i aluminiumkarm DEKO Døre et unikt og omfattende dørprogram i aluminiumkarm 2 DEKO Døre - et unikt og omfattende dørprogram Hos DEKO er en dør ikke bare noget, man bruger, når man skal fra et rum til et andet en DEKO

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Fugebånd: Gummi, 3 mm, sort, monteres i not og nederste fugebånd topforsegles ind- og udvendigt.

Fugebånd: Gummi, 3 mm, sort, monteres i not og nederste fugebånd topforsegles ind- og udvendigt. NYT VINDUESPARTI I OPHOLDSRUM - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen.

Læs mere

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre Prisliste 2015/2016 Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre 1 Indhold Garagedøre... Side 4 Garagedøre med spor... Side 5 Døre til viderebeklædning... Side 6 Viderebeklædning... Side 7

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ)

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 B. Tømrerentreprisen (TØ) Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 21 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1 Sorgenfrivang II Inventaroversigt: Generelt: Som udgangspunkt er der ikke trægulv under eksisterende køkkenelementer. Der skal udføres nyt spånpladegulv hvor eksisterende køkkenelementer har stået. (se

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MSO Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Urbannature Metro 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Ophæng - eksempler: D401 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). side 1 D402 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). side 2 D403 Ophæng med

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere