B. Tømrer-/snedkerentreprisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B. Tømrer-/snedkerentreprisen"

Transkript

1 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK Holstebro Telefon: Telefax Internet CVR nr

2 side 1 B. TØMRER-/SNEDKERENTREPRISEN 1.0. TØMRER-/SNEDKERARBEJDER 1.1. ARBEJDETS OMFANG Entreprisen omfatter levering og montering af de i det efterfølgende nævnte og de på tegninger viste arbejder. Tilbuddet skal omfatte alle arbejder, leverancer og ydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. - Nedbrydningsarbejder generelt - Demontering og bortskaffelse af udv. Vinduer/døre inkl. div. infatninger m.m. - Tagarbejde inkl rem, spær, gangbro, vindbræt, tagbelægning, udhæng, skotrende mv. - Platform for ventilationsanlæg inkl. brandinddækning - Tilpasning af eks. tagkonstruktion - Opbygning af lette vægge inkl. tilpasning mod eksist. bygningsdele. - Loftkonstruktion inkl. forskalling, dampspærre, isolering, loftbeklædning, loftlemme mm. - Tilpasning af eksist. loft, samt opsætning af nyt gipsloft inkl. efterisolering. - PVC døre og vinduer - Inventar: Teknik, garderobe, puslerum, køkken mv. - Fugearbejder - Vinduesbundstykker. - Indv. døre (massive-, lyd- og branddøre) - Skyggelister - Tilsætning - Indfatninger - Fodlister - Låsesystem, besætning m.v. - Dørlukkere - Dørstoppere - Midlertidig lukning (Byggepladsdør) - Efterreparationer. - Rengøring/oprydning. - Alternativ priser Ovenstående beskriver kun i hovedtræk arbejdets omfang, og dette fritager ikke entreprenøren for at udføre alle ydelser, som naturligt hører med under tømrer- /snedkerarbejdet.

3 side GRUNDLAG FOR ARBEJDET Udover de i fællesbetingelserne nævnte dokumenter, danner nedenfor nævnte grundlag for afgivelse af tilbud samt for overdragelse og udførelse af arbejdet: - Nærværende beskrivelse. - Tegninger i h.t. tegningslister for hhv. arkitekt- og ingeniørtegninger. - DS DIF norm for sikkerhedsbestemmelse for konstruktion. - DS DIF norm for last på konstruktioner med tilhørende tillæg for snelast. - DS DIF norm for stålkonstruktioner. - DS 413, 4. udgave og deri nævnte DS-blade. - DS DIF norm for aluminiumskonstruktioner. - DS DIF norm for tyndpladekonstruktioner. - DS DIF norm for termoruder, kvalitetskrav. - DS 1118, 1. udgave. - Danske standards katalogopdatering, seneste udgave. - Træbranchens pjecer. - Monteringsanvisninger - Glasindustriens Samarbejdsorganisation. - Leverandørforskrifter MATERIALER Generelt Generelt skal alle materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fulde færdiggørelse, være indeholdt i tilbuddet, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i nærværende beskrivelse eller i tegningsmaterialet. For alle materialer gælder, at leverandørens krav om anvisninger til transport, opbevaring, monteringsvejledninger mm. skal overholdes og er gældende norm til fuld færdiggørelse Kvalitetsfordringer Kvalitetsfordringer til alle træleverancer: Al fyr og gran skal være vinterfældet, sund, god handelsvare, dvs. uden fejl, der forringer styrken eller varigheden, eller som vanskeliggør brugen. Træet skal være retvokset, uden ringskøre, grove revner, større barkslag, større løse eller rådne knaster. Træet må ikke være angrebet af råd, svamp eller insekter, og skal være fuldstændigt afbarket. Træ, der har været anvendt til stilladser, afstivning, afdækning el. lign., må kun med tilsynets tilladelse senere anvendes i bygningen. Alle leverancer skal svare til god handelsvare.

4 side 3 Træmaterialet skal være indført fyr. Hvor ikke andet er nævnt, skal der anvendes konstruktionstræ K18, fugtklasse I/U Brædder og planker Leveres i savfladen, usorteret kvalitet, hvor ikke andet er foreskrevet. De skal være ensartede i tykkelse, lige og fuldkantede Beslag, sømforbindelser m.v. Alt tømrerarbejde forsynes med beslag, der skal være solidt og hensigtsmæssigt udformet. Beslag, sømforbindelser mv. leveres og monteres af tømrer-/snedkerentreprenøren. I øvrigt leveres og monteres alle de for de færdige konstruktioner nødvendige beslag mv. Alt udv. jernbeslag skal, når ikke andet er nævnt, være galvaniseret. I øvrigt leveres og indsættes alt fornødent beslag, der er nødvendigt for arbejdets håndværksmæssige og solide fastgørelse, selv om det ikke direkte er præciseret Søm og skruer Skal i størrelse være afpasset til det enkelte arbejde. Hvor søm eller skruer anvendes til synligt arbejde eller beklædninger, der ikke skal overfladebehandles, anvendes galv. eller rustfrit stål Bolte og møtrikker Alle ubenævnte bolte og møtrikker skal være i kvalitetsklasse 8.8. Der skal anvendes underlagsskiver under såvel boltehoveder som møtrikker. Alle bolte mv. leveres el-forzinkede, varmgalvaniseret eller i rustfri kvalitet Lim Til limning af arbejder anvendes PVA alm. hvid snedkerlim Imprægnering Alt træ, der er forlangt trykimprægneret, skal leveres i fyr. Træet skal være imprægneret som klasse AB iht. DS 2122, og leverandøren skal opfylde NTR s regler.

5 side Vandfast krydsfiner / tagkrydsfiner Konstruktionskrydsfiner opbygget symmetrisk omkring en central kerne af finer, med ulige antal finerlag for den, i projektet, beskrevne tykkelse. Finerlag limes med Fenollom, WBP. Finerlag fra 2,5 mm i tykkelse. Forsiden samt bagsiden må indeholde knaster og knasthuller max. 35 mm brede. Revner max. 12 mm bredde i 50% af pladens længde. Pladerne leveres med fer og not på 2 langsider. Tykkelsestolerance op +/- 0,5mm. Krydsfineren skal leveres basilitbehandlet mod råd og svamp Vindspærre 8mm cementbaseret plade fremstillet af nåletræsspåner, portlandcement, mineralske tilslagsstoffer og vand. MK-godkendt som klasse A materiale og klasse 1 beklædning. Brandklassificeret som B s1, d0. Tolerancer: tykkelse +/- 0,6 mm, længde og bredde +/- 5 mm Produktet skal være CE-mærket Remme for tag: 45 x 120 mm planker/konstruktionstræ Gitterspær: Gitterspær leveres præfabrikerede fra fabrik, der er tilsluttet Træspærkontrollen og skal være TS-mærkede. Gitterspær skal være mærkede og udført i h.t. gældende anvisninger. Normal sikkerhedsklasse og kontrolklasse Vindafstivninger og forankringer af tag: Alle beslag og fastgørelsesmidler, som er nødvendige for montering af remme og rejsning og fastgørelse af spær, leveres af tømrerentreprenøren i el-forzinket udførelse, hvor andet ikke er foreskrevet.

6 side Bølgetagplader: Fiberarmerede cement bølgeplader B6, længde 1220 med min. 150 mm endeoverlæg og afskårne hjørner. Farve: Sort / blå. (som eksisterende tagplader) DE-flex varmforzinkede tagskruer. 8 mm butyl tætningsbånd i længdesamlinger. Plastudhængsklodser uden ventilation. Rygninger: Fiberarmerede cement vinkelrygninger som (som eksisterende rygning) Farve: Sort / blå. DE-flex varmforzinkede tagskruer. DE-flex element til tagrumsventilation 8 mm butyl tætningsbånd i længdesamlinger. Inkl. endestykker Lægter: 38 x 73 mm lægter, kvalitet T Limtræ: Limtræet skal være CE mærkede. Styrkeklasse GL40 og Anvendelsesklasse 1. Limtræet skal være emballeret ved levering på byggepladsen. Ved udendørs opbevaring limtræet afdækkes med presenning. Afdækningen skal give mulighed for ventilation. Ved kranløft skal bruges brede stropper og kanter skal beskyttes med vinkler Isolering i tagkonstruktion: 360 mm Fleksibel mineraluldsisolering i længde og bredde retning for optimal tilpasningsevne i konstruktionen mht. isoleringstæthed min. kl. 37 (varmeledningsevne min. 37 mw/mk). (Samlet tykkelse på loftisolering inkl. nedstropning: min. 360 mm) Produktet er CE-mærket og er desuden underlagt uvildig 3.parts kontrol via Varmeisoleringsforeningen og den europæiske Key Mark kontrolordning Facadebeklædning (udhæng) Følgende fibercementplader skal anvendes: Fibercementplade fremstillet af cement, mineralsk filler, PVA- og cellulosefibre

7 side 6 6 mm tykkelse, leveret i standard pladestørrelse eller projektspecifik Pladerne skal være gennemfarvet og leveres i farve: lys grå Pladerne skal leveres med en transparent, mat overfladebehandling så grundpladens naturlige struktur, nuancer og variation skinner igennem Brandklasse EN 13501, A2, s1-d0 Fibercementpladerne skal være omfattet af en 15 års garanti som dækker oprindelige mangler ved pladerne. Fastgørelsesmidler som følgende: Rustfri monteringsskruer Følgende underlag skal anvendes: EPDM bånd, 3 x 30/90 mm Forskalling min 22 x 95 mm ved pladesamlinger Ventilation: Alle facadeplader skal monteres så der er minimum 22 mm lodret luftspalte som ventilation bag pladerne. Ved top og bund skal den fri åbningsspalte være minimum 10 mm. Der skal være minimum 10 mm gennemgående luftspalte i facadebeklædningen pr. etagehøjde. Bearbejdning: Ved bearbejdning af plader er det vigtigt straks at fjerne bore- og skærestøv, da dette ellers kan "brænde" fast på pladerne. Bore- og skærestøv fjernes med blød en børste og med rindende vand Kantforsegling: Kanter skal ikke kantforsegles ved skæring af pladen Dampspærre Leveres som færdig systemleverance. 0,20 mm ren polyethylen (PE) folie. 5 cm x 20 m specialtape. Manchetter af EPDM dug for gennembrydninger Træbetonlofter 25 mm træbeton lys natur, fin struktur. Kanttype fas 11 mm. Format 600 x 2400 mm. 3,9x45 mm selvborende indfarvede skruer med undersænket hoved og oppresset ø13 mm underlagsskrive, gulchromatering. MK-godkendt, brandklassificeret som B s1, d0.

8 side Forskalling / nedstropning 45 x 45 mm konstruktionstræ som nedstropning 45 mm mineraluld mellem nedstropningen 22 x 95 mm høvlet forskalling Gipsplader inkl. spartelhjørner mv. Glasfiberarmeret gipskartonplader med forsænkede langkanter og skårne kortkanter. Leveres i 2 typer: Inderste lag: 12,5 mm plade, 9,2 kg/m 2, bøjningstyrke på langs/tværs 6,2 MPa/2,4 MPa. Yderste lag: 12,5 mm plade, 11,7 kg/m 2, bøjningstyrke på langs/tværs 8,1MPa/3,4 MPa. Plader må maksimalt være 900x3000mm i størrelse Pladerne skal være uden skader i hjørner og kanter, og paplaget, der bliver synligt, skal være glat, helt og uden opridsning m.v. Gipsplader, der opsættes med en af de ovennævnte skader, vil blive kasseret. Måltolerance, nomineret tykkelse +/- 0,5mm bredde og længde +0/-4mm. MK-godkendt, brandklassificeret som A2-s1, d0, beklædningsklasse K Lette skillevægge Leveres i færdigt system med gipsplader, i stålregler. Materialerykkelse: 0,46 mm i varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10142, Zinkklasse Z 275. Skinner med pålimet 4 mm polyethentætning langs kanter. Leveres i 1 færdige vægtyper (inkl. gipsplader): - 70 mm skinner (c/c 450mm) 2 lag gips på begge sider, 70 mm mineraluld lydreduktion R W 48 db - totaltykkelse 120 mm PVC vinduer og døre PVC vinduer og døre leveres som hhv. faste karme, topstyrede rammer, hoveddør, vinduer og terrassedøre iht. tegningsmateriale. Den samlede vinduesleverance skal overholde en maksimal gennemsnitlig u-værdi på 1,4 W/m²K. Vinduesleverandøren skal være tilsluttet DVC og underlagt Vinduesindustriens garantibestemmelser.

9 side 8 Tegninger vedrørende vinduers udformning, samt detailtegninger af profiler, skal godkendes af byggeledelsen forinden ordreafgivelse / produktion, og entreprenøren skal foretage kontrolopmåling af vindueshuller. Profilbeskrivelse Vinduer og døre skal fremstilles af plastprofiler. Profilsystemet skal være dimensioneret i henhold til dansk byggetradition som anført på tegninger. Den synlige karmbredde for udadgående vinduer og døre set udefra må ikke overstige 60 mm. Vindues- og dørelementer skal være indeklimamærkede iht. Produktstandard for vinduer og yderdøre udgivet af Dansk Indeklima Mærkning og miljøcertificeret efter ISO Plastmaterialet skal være UV-bestandig PVC, stabiliseret med en letmetalforbindelse CaZn, og må ikke indeholde tungmetaller eller blødgørere. Alle karm- og rammeprofiler på nær topsving skal uanset længde være forstærket med indlagte profiler af galvaniseret stål eller aluminium. Termisk påvirkning af profilerne må ikke afstedkomme utæthed eller forringet funktion. Rammeprofiler til kraftige facadedøre skal være af mekanisk samlede aluminiumrør påsat sammensvejsede plastprofiler. Karmprofiler skal være 120 mm brede. Profilerne skal have beslagfals for skjult anbragte beslag. Karmprofiler skal være forsynet med min. 12 mm egnet fugeflade jf. fugebranchens oplysningsråd og være plane på udvendig side mod mur af hensyn til bagstop og opklodsning. Karm- og rammeprofiler skal have 3 indvendige kamre med forstærkning placeret i det centrale kammer. Yderste kammer skal være forsynet med dræn- og ventilationssystem til bortledning af evt. slagvand. Rammeprofiler for sidehængte, udadgående vindueselementer skal have 3 kamre. Yderste kammer skal være forsynet med dræn- og ventilationssystem til bortledning af evt. slagvand. Facadedørsbundstykke med brudt kuldebro må højst være 25mm høje. Terrassedørsbundstykke med brudt kuldebo må højst være 25mm høje. Sprosser skal være indlagt i termoruden, 26mm brede Pålagte sprosser skal være 33mm og med indlæg i ruden. Tætningslister skal være grå og af TPE-gummi eller scilicone. Glastætningslister skal være grå og af TPE-gummi. Karme skal være forboret med Ø 6 mm montagehuller til fastgørelse med karmskruer. Vindue og døre: Farver Vinduer og døre leveres gennemfarvede hvide, RAL Vinduer og døre leveres med alle indvendige profilflader i gennemfarve hvid, RAL Glas:

10 side 9 Se afsnittet Termoruder 2-lags i nærværende beskrivelse. Beslag: Alle beslagdele skal fremstilles i naturanodiseret aluminium, elforzinket/gulkromatiseret stål eller plast. Greb: Paskvilgreb skal være matforkromede. Funktionstyper: Fast vindue Faste karme skal tydeligt adskille sig i design og mål i forhold til oplukkelige elementer således at vinduets funktion klart kan ses. Topstyret vindue: Rammen skal åbne udad og skal i fuld åben position danne en ventilationsspalte foroven. Balancearmen skal være med indbygget friktion, som gør det muligt at fastholde vinduet i en vilkårlig, åben position. Vinduet skal være standard monteret besætning. Facadedør: Lukkegrebet skal ved låsning aktivere 3-4 lukkepunkter, afhængig af højde. Rammen skal være ophængt i 3-4 hængsler. Døren skal have indbygget låsekasse til dråbeformet cylinder. Karmbundstykke skal være forsynet med lav handicapvenligt alubundstykke med hårdtræsliste Se i øvrigt dørskema / tegning. nr Termoruder 2-lags Termoruder skal være DS mærkede i overensstemmelse med DS samt være DIK-mærkede og omfattet af 10-års totalgaranti. Glastykkelser skal være veldimensioneret efter rudestørrelse, dog ikke under 4mm, og mellemrum skal overalt være min. 10mm. Glasset skal efterleve bestemmelserne i Vindues-industriens Tekniske Bestemmelser pkt Samtlige termoruder skal være glas, der opfylder følgende krav: min termorude. G-værdi 0,27 U-værdi for glas min. 1,1 W/m²K. med argon (90%) Der monteres hærdet glas i vindues-/dørpartier i omfang som angivet på tegning nr. 401 facadetegninger, snit tegning nr. 302 og i øvrigt iht. Glasbrancheforeningens retningslinier for sikkerhedsglas.

11 side Vinduesmonteringsbeslag Præ.fab. monteringsbeslag for montage af vinduer og døre i hård plast, med bæreevne på 120 kg. pr. beslag. Indmures i vinduesfalsen Indv. døre (massive-, lyd- og branddøre) - 40 mm EI 2 30-C plan branddør med rustfri stålskinne, færdigmalet fra fabrik. Mekanisk bundstykke JUT 1530, færdigmalet fra fabrik mm EI 2 30 / 30 db plane brand- og lyddør med Mekanisk bundstykke JUT 1530, færdigmalet fra fabrik. - Skydedør (karm m. anslag) inkl. kappe og skydedørsskinne, færdigmalet fra fabrik. - Rustfri sparkeplader iht. dørskema. Trædørkarme udføres med karme i vægtykkelser, alternativt monteres karme med tilsætning for tilpasning med vægtykkelser, skal udføres med 10 mm bred not for montering af tilsætninger. Se i øvrigt dørskema / tegning. nr. 821 Døre leveres i standard udførelse, se dog under låsesystem, besætning mv., færdigbeslåede og med standard fyrretræskarm til malerbehandling. Leverandøren af indv. døre skal være tilsluttet Dansk Dør Kontrol (DDK). Se i øvrigt under arbejdets udførelse Stopning af indv./udv. vinduer og døre Som Glasuld mineraluldsstrimler Fugeunderlag Rundprofiler fremstillet af polyethylen celleplast Elastisk fugemasse 1 komponent polyurethan, højelastisk fugemasse Indv. hvid. Udv. mørk grå Skyggelister 15x27 mm fyrretræsskyggeliste, leveres hvid lud lakeret.

12 side Tilsætning 16/22 mm høvlet og pudset fyrretræ i varierende bredde udført med 10 mm fals for indstik i dørkarmens not. Kanter affases Indfatninger 14 x 65 mm fyr til malerbehandling Fodlister PVC fodlister Låsesystem, besætning m.v. Leveres som eksisterende beslåning/låsesystem fab. Ruko Beslåning: Beslag skal være lette at betjene og monteres efter fabrikantens anvisninger. Nedladning af beslag skal være plant med rammetræet. Hængsler: I indvendige døre skal være som fab. Assa type 3228, symmetrisk tapbærende hængsler. Højdejustering via slids til justerbrik, som betyder, at døren kan justeres uden at afløfte denne. Låsekasser: I udvendige døre anvendes modullåse som Ruko, således at dørfabrikantens garanti opretholdes (DVC). Dog skal låse og beslag have samme funktion/virkemåde, som beskrevet i beslagsæt. I indvendige døre anvendes ligeledes modullåse, iht. dørskema. Låsesystemet: Låsesystemet skal være i Ruko Rvolution. Endeligt omfang aftales med byggeledelsen forinden ordre afgives. Entreprenøren rekvirerer sin beslagleverandør til i samarbejde med bygherren at udarbejde låsesystemplan. Dørgreb, rosetter og cylinderringe:

13 side 12 Dørgreb, rosetter, cylinderringe mv. skal være med overflade som beskrevet i beslagsæt og monteres med gennemgående skruer. Alle låsecylindre monteres med cylinderring iht. Skafors regler (max. 2 mm cylinder fremspring). Dørlukker / dørpumper: Lakeret aluminium, lakeret stålarm, plast endekapper. Med åbningsbremse og lukkeforsinkelse. Til montering på hængselsiden på dørblad. Med trinløs indstilling af lukkekraft fra styrke 5-7. Alt efter montageside skal der tages højde for plads bag dør til dørlukkerhus og glidearm. Dørlukkere skal være med glidearm. Dørgreb og cylinderringe: Iht. døreskema. Type og omfang på låsesystem aftales med byggeledelsen inden levering Dørstoppere Som dørstop gulv 45mm, dørstop væg 85mm, dørstop skildpadde 80x15mm/80x30mm Vinduesbundstykker 19 mm postformet spånplader lamineret med 0,8 mm glat laminat på forside, forkant og begge ender samt med spærrelaminat på bagside. Monteres til not i bundstykker, se detaljetegninger. Standardfarve efter aftale med byggeledelsen ARBEJDETS UDFØRELSE Arbejdets forberedelse Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra byggeledelsen, således at forudsætningerne for egne arbejders konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt forudsætningerne for arbejdernes konditionsmæssige udførelse ikke anses for at være til stede. Konstateres der afvigelser fra tegningerne og evt. tolerancer, må dette forelægges byggeledelsen til afgørelse Arbejdets udførelse generelt

14 side 13 Arbejdet omfatter alle de på tegningerne viste, og de i beskrivelsen omtalte arbejder inkl. alle materialer, materiel og arbejdsydelser, der er nødvendige for entreprisens fuldstændige færdiggørelse. Arbejdet skal udføres af faguddannede folk samt ledes og kontrolleres af fagkyndige arbejdsledere. Afmærkning, indsætning og montering mv. af alt arbejde under nærværende entreprise henhører under entreprenøren, der selv bærer det fulde ansvar for den korrekte afmærkning, indsætning og montering mv. af de enkelte arbejder, ligesom han bærer det fulde ansvar for, at de enkelte arbejder er afsat i lod og vage. Fastgørelse af alt arbejde skal udføres forsvarligt og på håndværksmæssig måde. Entreprenøren må selv lade indhugge (bore) propper, rawlplugs eller lign. for arbejdets forsvarlige fastgørelse til murværk, beton mv. Entreprenøren leverer og indsætter alle for arbejdet forsvarlige fastgørelse nødvendige skruer, bolte mv. Alle udboringer og udskæringer for forekommende vand-, varme-, el- og andre installationer skal, hvor disse går gennem arbejde under nærværende entreprise, udføres Forudsætninger Der henvises til statiske beregninger, ingeniør projekt Tegninger og mål Forinden noget arbejde påbegyndes, herunder også værkstedsarbejder, må der foretages alle nødvendige kontrolmålinger på byggepladsen, idet evt. divergenser må forelægges så betids, at de ikke hindrer arbejdets fremme. Det påhviler entreprenøren at efterkontrollere beliggenheden af de eksisterende betonkonstruktioner og facadebeklædning i tilstrækkeligt omfang til at bestemme evt. afvigelser fra den teoretisk rigtige position. Såfremt der konstateres afvigelser i de tilstødende konstruktioner, der går ud over tolerancerne, skal entreprenøren samarbejde med byggeledelsen om afhjælpning af følgerne af afvigelserne Produktionstegninger/beregninger Konstruktioner og forankringer skal dimensioneres og detaljeres under nærværende arbejder. Produktionstegninger, detailtegninger og beregninger fremsendes til gennemsyn hos byggeledelsen.

15 side 14 Ovennævnte gennemgang af projekt, tegninger, beregninger osv. vil være en kontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det til grund liggende udbudsmateriale og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige arbejde opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav Overfladebehandling Alt træværk, lister mv. skal forinden tildannelse/montering leveres til malerarbejdet til grunding, på dennes adresse Træsamlinger Udføres på håndværksmæssig og konstruktiv rigtig måde. Alle berøringsflader skal være pæne og glatte og sammenpasses, så forbindelserne bliver tætte og effektive. Der skal anvendes træ i så store længder, at unødige og skadelige samlinger undgås Afdækninger Alle oplagrede materialer på byggepladsen skal afdækkes forsvarligt Efterpasning Efterpasning af alt snedkerarbejde foretages umiddelbart inden sidste gang strygning, og umiddelbart før arbejdets aflevering skal alle låse, hængsler mv. efterses, renses og smøres Nedbrydningsarbejder generelt Under nedbrydningsarbejdernes udførelse skal entreprenøren sørge for, at nedbrydningsmaterialer kontinuerligt fjernes fra byggepladsen, og at rummene dagligt renholdes, således at der ikke opstår gener for øvrige på byggepladsen. Ved udløbet af tidsfristen for nedrivningsarbejderne skal bygninger og byggepladsen være fuldstændig ryddet for alle nedbrydningsmaterialer. Alt affald fra nedbrydningsarbejder skal samles i affaldscontainere og fjernes fra byggepladsen. Affald fra nedbrydningsarbejder kan ikke lægges i byggepladsens fælles containere. Bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer skal ske i nøje overensstemmelse med kommunale anvisninger, og samtlige udgifter til miljøafgifter, lossepladsafgifter m.v. skal være indeholdt i tilbuddet.

16 side 15 Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres nødvendige afstivninger, afskærmninger og afspærringer under arbejdets udførelse. Bygninger vil ved opstart være ryddet for møbler, løst inventar, tavler, hylder, reoler, gardiner m.v., som fjernes af bygherren. Der skal i fornødent omfang foretages beskyttelse af eksisterende bygnings- og installationsdele, også andre en de under denne entreprise hørende dele. Entreprenøren er ansvarlig for evt. skader på eksisterende bygninger, hvorfor han er forpligtet til at tegne de herfor nødvendige forsikringer. Entreprenøren erstatter i øvrigt de skader han måtte forvolde på bygnings- og installationsdele, også andre end de under entreprisen hørende dele Demontering og bortskaffelse af udv. vinduer/døre incl. div. indfatninger m.m. Tømrer- / snedkerentreprenøren demonterer og bortskaffer udv. vinduespartier incl. karme / blændkarme, indfatninger, lister m.v. i omfang som angivet på tegninger Tagarbejde inkl rem, spær, gangbro, vindbræt, tagbelægning, udhæng, skotrende mm. Remme for tag: Oplægges og fastgøres i h.t. ingeniør tegninger. Alle nødvendige beslag og forbindelsesmidler leveres af entreprenøren i el-forzinket udførelse. Rem fastgøres til elementer jf. ingeniørtegning. Der leveres og monteres alle de viste fastgørelser af spær og remme. Forinden rem udføres skal der forberedes for montage af dampspærre. Gitterspær: Tagværket leveres komplet med tilhørende forankringer m.v. Gitterspærskonstruktionen udføres med taghældning på 30 (tilbygning) 40 over sammenbygningen. Der skal regnes med en maximal centerafstand på 1000 mm. Spærene skal beregnes af spærfabrikken i h.t. Eurocodes. Spærleverandøren detailprojekterer spærfag med dertil hørende samlingsdetaljer. Statiske beregninger og spærtegninger m.v. for myndighedsgodkendelse fremsendes senest 3 uger forinden produktion til byggeledelsen for gennemsyn. Det er spærleverandørens ansvar, at statiske beregninger og tegninger kan godkendes af bygningsmyndighederne. Byggeledelsens gennemsyn af beregninger / tegninger fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for fremstilling og montering af spær. Entreprenøren har endvidere det fulde ansvar for, at den nye tagkonstruktion er i geometri med den eksist. tagkonstruktion. Der skal ske omforandring af 2 stk. gitterspær (tinger) ved ventilationsanlæg. Følgende karakteristiske belastninger skal lægges til grund for dimensionering af spærfag.

17 side 16 Egenlaster, excl. spær: Iht. ingeniør projekt Snelast: Iht. EuroCodes 1 Vindlast: Iht. ingeniør projekt Formfaktorer: Iht. EuroCodes 1 Gangbro: Der udføres gangbro, af 22x1220 mm Krydsfiner opklodset på 4 stk. 45x95mm konstruktionstræ, i tagrum over ny tilbygning. Spær leveres med opklodsning for gangbro. Der skal min. være 70 mm luft fra overkant af isolering til underkant af brædder. Vindafstivninger og forankringer af tag: Alle nødvendige beslag og forbindelseselementer leveres i el-forzinket eller varmgalvaniseret udførelse. Samtlige spær fastgøres til bagvægge/rem jf. ingeniørtegning. Spær fastgøres til tværskillevægge og gavlvægge med gennemstiksankre 12x100 pr. 800mm. Entreprenøren skal sikre en forsvarlig opstramning af vindtrækbåndene efter BMF standard system. For dårligt opstrammede trækbånd vil blive krævet strammet op. Tagsammenbygning: I tagsammenbygninger udføres der underlag af 25 x 100 mm rupløjede brædder som underlag for zinkskotrende. Skotrender udføres i ca. 300 mm bredde til hver side, og afsluttes med kantlægte. Udførsel skal ske i samarbejde med blikkenslagerarbejder, for fælles løsning. Lægtning: Lægtning for eternit bølgeplader udføres fuldstændigt plant med 38 x 73 mm lægter pr. ca. 357mm således der monteres 2 stk. mellemlægter, som trædesikkert underlag under hver plade. Nederste lægte løftes ved at påsømme en 8-10 mm tyk liste for at løfte nederste pladerække til det rigtige plan, som også anvendes til fastgørelse af rendejern. Lægtelængden skal nå over mindst 4 spær, og stødene forløbes for hver 5. lægte. Søm til lægtning skal være min. 3,1 x 98 mm galv. ringede pistolsøm 2 stk. i alle lægte. Lægter tilpasses / sammenbygges med eksisterende. Udføres iht. til leverandør af tagplader. Bølgetagplader: Leveres og monteres i h.t. tegninger. Fiberarmerede cementbølgeplader fastskrues med 2 stk. varmforzinkede tagskruer pr. plade i 38 x 73 mm lægter. Fiberarmerede cementbølgeplader tætnes i endeoverlæg med butyl tætningsbånd, og ved tagfod leveres og monteres plastudhængsklodser med ventilation. Ved tagfod føres fiberarmerede cementbølgeplader ud i tagrender i h.t. standardetail. Nye tagplader tilpasses / tilskæres nøje til eksisterende tagplader. Tilskæring og montering skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med leverandørens monteringsanvisning for eternitbølgeplader.

18 side 17 Rygninger: På samtlige tagflader og på grater leveres og monteres fiberarmerede cement vinkelrygninger incl. grager, som fastgøres til lægter med varmforzinkede tagskruer. For tætning af eternit rygninger ilægges asfaltimprægnerede skumbølgeklodser, som tilpasses taghældningen. Vindbræt: Som kantafgrænsning for loftsisolering udføres vindbræt af 18 mm vandfast krydsfiner, som tildannes mellem spær og aflægges / fastgøres til 25 x 50 mm bæringer, som sømmes på sider af gitterspær. Vindbræt tætnes overalt til afgræsninger med elastisk fugemasse. Se i øvrigt snittegninger. Underbeklædning: Underbeklædning ved nye tilbygninger udføres af 6 mm fibercementplader Pladerne monteret på 22 x 95 mm forskalling med underlag af EPT-gummilister Platform for ventilationsanlæg inkl. brandinddækning Der udføres Platform for ventilationsaggregat i tagrum over nye tilbygning. Opbygning: -Opklodsning på spærfod med spærtræ 45 x 200 mm -45x95 mm c/c 600 mm vandretliggende spærtræ, som underlag for krydsfiner. -22 mm krydsfiner -3 x 13 mm gips Opbygning under ventilationsaggregat (1 x 2 m): -50 mineralulds terrænbatts -60 x 300 x 300 betonfliser Brandinddækning af ventilationsaggregat: Ved luftrum over ny tilbygning skal der udføres inddækning af nyt ventilationsaggregat som selvstændig brandcelle, med følgende opbygning: Vægge: Der monteres 45 mm stållægter på spærlodpost c/c 300 mm. Herpå monteres 2 x 2 x 13 mm gips Ovenpå krydsfiner, på gangbro, monteres 3 lag 13 mm gips. Lofter: Der monteres 70 mm stållægter som bærende c/c 450 mm. Herpå 2 x 2 x13 mm gips. Der monteres 1 stk. stål dør til rummet som El₂60-C (BD-60) med pumpe. (hulmål for dør 810 x 1900 mm) Omfang: brandcelle omkring ventilationsanlæg (B x L x H) 2700 x 2800 x 2200 mm

19 side Tilpasning af eks. tagkonstruktion Der skal ske tilpasning af eks. tagkonstruktion for ny tilbygning. Lægter tilpasses / sammenbygges med eksisterende. Der ilægges ny isolering, der sammenbygges med den eksisterende isolering, så der ikke forekommer revner og sprekker mellem disse. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at der udføres nødvendige afstivninger af eks. tagkonstruktion, udfører afskærmninger og afspærringer under arbejdets udførelse. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at den nye tagkonstruktion er i geometri med den eksist. tagkonstruktion Opbygning af lette vægge inkl. tilpasning mod eksist. bygningsdele. Der opstilles gipsskillevægge i tykkelser / typer som angivet på tegninger og som foreskrevet under materialer. Udførelsen skal ske nøjagtigt efter leverandørens detailanvisninger, således at lydisolationsklasse og brandkrav for de forskellige vægtyper overholdes. Skinner mod tilstødende gulve og vægge skal være med filt. Der leveres nødvendige hjørnestolper, forstærkningsskinner m.v. i h.t. leverandørens forskrifter. Væggene skal monteres med teleskopskinneløsning ved loft i h.t. leverandørens standarddetaljer, for optagelse af bevægelser i dæk og vægstolper fastholdes med vægklemme. Der fuges med leverandørens akustiske fugemasse ved tilslutninger til alle gulve, lofter og vægge på en side af væggen i h.t. leverandørens montageanvisninger. Ved døråbninger / vinduesåbninger i gipsvægge isættes blindkarm af træ i samme bredde på stålrigel. På samtlige udadgående hjørner monteres hjørneforstærkningsprofil. I vægge med installationer skal tømrer- / snedkerentreprenøren under opstilling af stolper medvirke til, at installationer skal udføres og foretage nødvendige udsparinger, trempelstykker m.v. samt udskære i vægge for bæringer, gennemføringer m.v. Alle vægge skal beklædes med 2 x 13 mm gipsplader på begge sider, yderste lag som hånd gipsplade (I rum nr. 13 skal gipspladerne være godkendt for opsætning i vådrum.). Der skal udføres underlag vvs-udstyr / vaske ved montering af 18 mm krydsfinerplader i gipsskillevægge. Placering aftales med vvs-entreprenøren / byggeledelsen forinden arbejdets udførelse. El-, ventilations- og vvs-entreprenøren udfører udskæring i gipsskillevægge for egne installationsarbejder. Installationsarbejder skal i øvrigt påregnes at være udført forinden gipsskillevægge opstilles.

20 side 19 Gipsskillevægge skal monteres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger. El-dåser til el-udtag, stikkontakter og afbrydere m.v. skal opmærkes forinden afdækning, men el-entreprenøren skal selv foretage udboring / udskæring for disse. Tømrer- / snedkerentreprenøren skal efter opsætning af skinner og beklædning af gispskillevægge på en side, gøre plads for montering af installationer m.v. ved andre entreprenører. Eksist. forsatsvæg på indvendig gavlvæg i rum nr. 13 og 14 skal demonteres i dens fulde udstrækning. Placering iht. til tegningsmaterialet nr. 201 mål og oversigtsplan Loftkonstruktion inkl. forskalling, dampspærre, isolering, loftbeklædning, loftlemme mm. Loftisolering: Der isoleres, i tagkonstruktionen, med 360 mm mineraluld (inkl. nedstående 45 mm isolering) udlagt med fuldstændig tætte samlinger i forbandt, forskudt samlinger og i tæt forbindelse med vindbræt m.v. Dampspærre: Folien opsættes med tapede samlinger jf. leverandøranvisninger. I tilbygningens facader ilægges ca. 300 mm dampspærre under tagrem i specialfuge. Der monteres fugefilt mellem tagrem og dampspærre. Ved øvrige begrænsninger, samt i ombygninger, trækkes dampspærre ned, klæbes, klemmes og skæres til, inden montage af lofter. Ved gennembrydninger af dampspærren, som f.eks. ved rørgennemføringer m.v. skal der anvendes universale rør- og kabelkraver, jf. systemleverancen. Dampspærren skal udføres nøje efter leverandørens arbejdsanvisning. Dampspærren klæbes overalt med speciel folieklæber mod ydervægge, for 100% tæt løsning. Alle produkter der anvendes i forbindelse med damspærren skal være systemleverance. Forskalling: Under isolering / spærfod opsættes 2 mm sortglødet ståltråd c/c 300 mm. Herunder opsættes dampspærre. På spærfod monteres 45 x 45 mm lægter med mellemliggende isolering. Herefter monteres krydsforskalling 22 x 100 mm c/c 600 mm, som underlag for træbetonlofter. Der skal overalt udføres nødvendige trempelstykker m.v., så der overalt er underlag til forskalling. Evt. opretning af spærfod for loftbeklædning udføres med opklodsning. Forinden opsætning skal træbetonpladerne akklimatiseres, hvilket sker bedst ved oppindning. Generelt monteres pladerne symmetrisk i de enkelte rum og således at der ikke forekommer mindre end halve pladebredder.

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon.

Dato 08.08.2003 Side 0. Teknisk information. H+H Celcon A/S Saralyst Allé 40 DK-8270 Højbjerg Telefon 70 24 00 50 Fax 70 24 00 51 www.hhcelcon. Dato 08.08.2003 Side 0 Teknisk information Dato 08.08.2003 Side 0 Introduktion side 1 H+H Celcon A/S 1 Anvendelse side 3 MultiPlader 3 Palletering side 4 MultiPlader 4 Sortiment side 5 MultiPlader og bindere

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012

03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012 03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012 01. Tømrerentreprisen: 1. Eksisterende eternit tagplader med asbest, 1270 m2 på hal 1, inklusive alle eksisterende sternkanter mod gavl, fjernes og bortskaffes, inklusive

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere