CYBEX GmbH Riedinger Str Bayreuth Germany.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYBEX GmbH Riedinger Str. 18 95448 Bayreuth Germany. info@cybex-online.com www.cybex-online.com www.facebook.com/cybex.online"

Transkript

1 CYBEX GmbH Riedinger Str Bayreuth Germany GO TO TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO C233_051-2_01B

2 PALLAS M-FIX USER GUIDE HR SI FI DK NO SE EN CYBEX SOLUTION M-FIX ECE R44/04, Gr kg CYBEX PALLAS M-FIX ECE R44/04, Gr kg

3 EN Brief instructions Group 1 (9-18 kg) SE Korta instruktioner Grupp 1 (9-18 kg) NO Kort vejledning Gruppe 1 (9-18 kg) DK Kort vejledning Gruppe 1 (9-18 kg) FI Lyhyt käyttöohje Ryhmä 1 (9-18 kg) SI Kratka navodila Skupina 1 (9-18 kg) HR Kratke upute Skupina 1 (9-18 kg) 1 2 3! > 24 M CLICK! EN SE NO DK WARNING! Without the approval of the certification office, the child seat may not be modified or added to in any way. Repairs may only be performed by person authorised to this effect. Only original parts and accessories may be used for repairs. Failure to comply with the above will result in the protective function of the child seat no longer being guaranteed. WARNING! The child seat only offers optimum protection for your child if you follow the usage instructions precisely. VARNING! Utan godkännande av certifieringsorgan, kan bilbarnstolen inte ändras eller modifieras på något sätt. Reparationer får endast utföras av person som är auktoriserad för detta ändamål. Endast originaldelar och tillbehör får användas för reparationer. Om du inte följer ovanstående kommer bilbarnstolens skyddsfunktion inte längre att kunna garanteras. VARNING! Bilbarnstolen erbjuder bara optimalt skydd för ditt barn om du följer instruktionerna. ADVARSEL! Der må ikke foretages nogen form for ændringer eller modifikationer på autostolens konstruktion. Reparationer må kun foretages af personale autoriseret til formålet. Der må kun anvendes originale reservedele og komponenter til reparationer. Hvis ovenstående ikke overholdes bortfalder garantien for autostolens beskyttende funktioner. ADVARSEL! Autostolen giver kun optimal beskyttelse til dit barn, hvis du følger brugervejledningen nøje. ADVARSEL! Der må ikke foretages nogen form for ændringer eller modifikationer på autostolens konstruktion. Reparationer må kun foretages af personale autoriseret til formålet. Der må kun anvendes originale reservedele og komponenter til reparationer. Hvis ovenstående ikke overholdes bortfalder garantien for autostolens beskyttende funktioner. ADVARSEL! Autostolen giver kun optimal beskyttelse til dit barn, hvis du følger brugervejledningen nøje.

4 EN Brief instructions Group 2/3 (15-36 kg) SE Korta instruktioner Grupp 2/3 (15-36 kg) NO Kort vejledning Gruppe 2/3 (15-36 kg) DK Kort vejledning Gruppe 2/3 (15-36 kg) FI Lyhyt käyttöohje Ryhmä 2/3 (15-36 kg) SI Kratka navodila Skupina 2/3 (15-36 kg) HR Kratke upute Skupina 2/3 (15-36 kg) CLICK! FI SI HR VAROITUS! Ilman viranomaishyväksynnän myöntäjän lupaa, ei turvaistuimeen saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä. Tuotteen korjauksia saa tehdä vain siihen valtuutettu henkilö. Tuotteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Jos edellämainittuja määräyksiä rikotaan, ei tuotteen valmistaja vastaa sen turvallisuudesta, eikä takuusta. VAROITUS! Turvaistuin antaa optimaalisen turvallisuuden lapsellesi vain, jos noudatat käyttöohjetta tarkasti. OPOZORILO! Otroškega avto sedeža ne smete spreminjati ali mu karkoli dodajati brez odobritve Urada za certificiranje. Popravila lahko izvajajo le pooblaščene osebe. Za popravila se lahko uporabljajo le originalni deli in dodatki. Neupoštevanje navedenega ima lahko za posledico, da zaščitna funkcija otroškega avto sedeža ne bo več zagotovljena. OPOZORILO! Otroški avto sedež zagotavlja maksimalno zaščito vašemu otroku le v primeru, če natančno upoštevate navodila za uporabo. UPOZORENJE! Bez odobrenja ovlaštenog ureda, dječju sjedalicu nije dozvoljeno dorađivati, niti stavljati bilo kakve dodatke na nju. Popravke može vršiti samo za to ovlaštena osoba. Samo originalni dijelovi i dodaci mogu se koristiti za popravke. Ukoliko se gore navedenog ne budete pridržavali, zaštitna funkcija dječje sjedalice više neće biti zajamčena. UPOZORENJE! Samo ukoliko se budete pridržavali uputa za korištenje, dječja sjedalica će vašem djetetu pružiti najbolju moguću zaštitu. 3

5

6 Dear customer, Thank you for choosing the CYBEX PALLAS M-FIX child seat. Safety, comfort and ease of use were the foremost principles applied to the development of the CYBEX PALLAS M-FIX child seat. This product is manufactured subject to special quality assurance measures and satisfies the most stringent of safety requirements. Bästa kund, Tack för att du valde CYBEX PALLAS M-FIX bilbarnstol. Säkerhet, komfort och användarvänlighet var de främsta principerna som tillämpats för utvecklingen av CYBEX PALLAS M-FIX bilbarnstolen. Denna produkt är tillverkad under särskilda kvalitetssäkringsåtgärder och uppfyller de strängaste säkerhetskrav. Kjære kunde. Tak for at du valgte CYBEX Pallas M-Fix! Sikkerhed, komfort og brugervenlighed var de vigtigste principper i udviklingen af CYBEX Pallas M-Fix. Produktet er produceret under særlig kvalitetsovervågning og opfylder de strengeste sikkerhedskrav.

7 6 PALLAS M-fix ECE-R44-04 UNIVERSAL SEMI-UNIVERSAL 9 18 kg CYBEX GmbH Riedinger Str. 18, Bayreuth Germany SOLUTION M-fix ECE-R44-04 UNIVERSAL SEMI-UNIVERSAL kg CYBEX GmbH Riedinger Str. 18, Bayreuth Germany 11/2014 Approval Cybex PALLAS M-FIX Seat elevator with back rest and head rest on an adjustable base frame with height-adjustable safety cushions. Recommended for: Age: Approx. 9 months to 4 years Weight: 9-18 kg Only suitable for vehicle seats with automatic three-point belts approved in accordance with ECE regulation R16 or a comparable standard ECE R-44/04, CYBEX PALLAS M-FIX - group 1, 9 to 18 kg CYBEX SOLUTION M-FIX - group 2/3, 15 to 36 kg Godkännande Cybex PALLAS M-FIX Sitskudde med ryggstöd och nackstöd på en justerbar basram med höjdjusterbara säkerhetskuddar. Rekommenderas för: Ålder: Cirka 9 månader till 4 år Vikt: 9-18 kg Endast lämplig för fordonssäten med automatisk trepunktsbälten godkända enligt ECE-reglemente R16 eller jämförbar standard ECE R-44/04, CYBEX PALLAS M-FIX - Grupp 1, 9 to 18 kg CYBEX SOLUTION M-FIX - Grupp 2/3, 15 to 36 kg Godkendelse Cybex PALLAS M-FIX Selepude med ryglæn og hovedstøtte på justerbar bundramme med højdejusterbar sikkerhedspude. Anbefales til: Alder: Ca. 9 måneder op til 4 år Vægt: 9-18 kg Kun godkendt til bilsæder med trepunktssele forsynet med automatisk selestrammer iflg. ECE R16 eller en tilsvarende standard ECE R-44/04, CYBEX PALLAS M-FIX - gruppe 1, 9 til 18 kg CYBEX SOLUTION M-FIX - gruppe 2/3, 15 til 36 kg EN Contents Warning! To ensure optimum protection for your child, the CYBEX PALLAS M-FIX must be used as described in these instructions. Note! Always keep these instructions to hand (e.g. in the designated compartment on the rear of the back rest). Note! Country-specific regulations (e.g. regarding colour-coding on child seats) may mean that product features may vary in appearance. This will, however, not affect the product in its correct function. Brief instructions Group 1 (9-18 kg)...2 Brief instructions Group 2/3 (15-36 kg)...3 Approval...6 Positioning the seat correctly in the vehicle...8 Securing the child seat using the ISOFIX CONNECT system...10 Activating the L.S.P...12 Removal of the CYBEX PALLAS M-FIX...12 Placing the seat in the vehicle...14 Adapting to body size...16 Removing the additional seat insert...16 Adjusting the safety cushion ECE group 1 (9-18 kg)...16 Seated and lying position ECE group 1 (9-18 kg)...18 Inclinable head rest...18 Strapping in using the safety cushion ECE group 1 (9-18 kg)...20 Switching from PALLAS M-FIX to SOLUTION M-FIX (ECE group 1 to ECE group 2/3)...20 Strapping in without the safety cushion ECE group 2/3 (15-36 kg)...22 Is your child correctly secured?...24 Care & maintenance...26 Removing the seat cover...26 Removing the cover from the headrest flap...26 Removing the cover from the head support...26 Removing the cover from the shoulder part...28 Removing the cover from the seat surface...28 Removing the cover from the safety cushion...28 Cleaning...28 How to act following an accident...30 Product service life...30 Disposal...30 Warranty conditions...32

8 SE Innehåll NO Innhold Varning! För att säkerställa bästa möjliga skydd för ditt barn, måste CYBEX PALLAS M-FIX användas så som beskrivs i dessa instruktioner. Observera! Ha alltid dessa anvisningar till hands (t.ex. i det angivna facket på baksidan av ryggstödet). Observera! Landsspecifika föreskrifter (t.ex. i färg-kodning på bilbarnstolar) kan innebära att produktfunktioner kan variera i utseende. Detta kommer dock inte att påverka produkten i dess rätta funktion. Advarsel! For at give barnet maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at CYBEX Pallas M-Fix anvendes efter forskrifterne i denne brugervejledning. Bemærk! Brugervejledningen bør altid opbevares let tilgængeligt (f.eks i lommen placeret bag på stolen). Bemærk! Landespecifikke regler (f.eks vedrørende farvekodning på autostole) kan betyde, at produktegenskaber kan variere i udseende. Dette vil dog ikke påvirke produktet i dets korrekte funktion. Korta instruktioner Grupp 1 (9-18 kg)...2 Korta instruktioner Grupp 2/3 (15-36 kg)...3 Godkännande...6 Korrekt placering av bilbarnstolen i fordonet...9 Säkra bilbarnstolen med isofix connect systemet...11 Aktivering av L.S.P...13 Avmontering av CYBEX PALLAS M-FIX...13 Placering av bilbarnstolen i fordonet...15 Anpassning till kroppsstorlek...17 Ta bort den extra sätesinsatsen...17 Justering av säkerhetskudden - ECE grupp 1 (9-18 kg)...17 Sittande och liggande position - ECE group 1 (9-18 kg)...19 Lutningsbar nack- och huvudstöd...19 Användning av säkerhetskudde - ECE grupp 1 (9-18 kg)...21 Växla från pallas m-fix till SOLUTION M-FIX (ECE grupp 1 till ece group 2/3)...21 Använding av bilbarnstolen utan säkerhetskudde - ECE group 2/3 (15-36 kg)...23 Sitter barnet säkert?...25 Skötselsråd...27 Ta av bilbarstolens klädsel...27 Ta av klädseln FRÅN huvudstödets lutningsplatta...27 Ta av klädseln från nack- och huvudetstödets sidor...27 Ta av klädseln från axelskyttet...29 Ta av klädseln från sätet...29 Ta av klädseln från säkerhetskudden...29 Rengöring...29 Åtgärder efter en olycka...31 Produktets hållbarhet...31 Återvinning...31 Garanti...33 Kort vejledning Gruppe 1 (9-18 kg)...2 Kort vejledning Gruppe 2/3 (15-36 kg)...3 Godkendelse...6 Korrekt plassering i bilen...9 Montering av bilstolen med ISOFIX CONNECT-systemet...11 Aktivering av LSP...13 Avmontering av CYBEX PALLAS M-FIX...13 Plassering av bilstolen i kjøretøyet...15 Tilpasning til kropsstørrelse...17 Fjerne det ekstra seteinnlegget...17 Justering av sikkerhedsputen - ECE gruppe 1 (9-18 kg)...17 Sitte- og hvilestilling - ECE gruppe 1 (9-18 kg)...19 Vipbar hodestøtte...19 Fastspenning med sikkerhetspute ECE gruppe 1 (9-18 kg)...21 Konvertering fra PALLAS M-FIX til SOLUTION M-FIX (ECE gruppe 1 til ECE gruppe 2/3)...21 Fastspenning uten sikkerhetspute ECE group 2/3 (15-36 kg)...23 Er dit barn korrekt sikret?...25 Pleie & vedligeholdelse...27 Sådan avmonteres betrekket...27 Avmonter betrekket fra den vipbare hodestøtten...27 Avmonter betrekket fra hodestøtten...27 Avmonter betrekket fra skulderstøtten...29 Avmonter betrekket fra seleputen...29 Afmonter betrækket fra sikkerhedspuden...29 rengjøring...29 Hva gjør du etter et uhell...31 Produktets levetid...31 Bortskaffelse...31 Garantibetingelser

9 o f POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE The CYBEX PALLAS M-FIX with retracted ISOFIX CONNECT system can be used on all vehicle seats with automatic three-point safety belts approved for the transport of adult persons. WARNING! The seat is not suitable for use with a two-point or lap belt. If the seat is secured using a two-point belt, an accident may result in severe or even fatal injuries to the child. A semi-universal approval is provided for fixtures using ISOFIX CONNECT locking arms (o). For this reason, ISOFIX CONNECT can only be used in certain vehicles. Please refer to the enclosed vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from In exceptional cases, the child seat may also be used on the front passenger seat. Please note the following in this case: In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. When doing so, however, ensure that the upper pivot point of the safety belt is behind the belt feed point of the child seat. Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer. WARNING! The diagonal belt (f) must run back at an incline and must never run forward to the upper belt point in your vehicle. If it is not possible to adjust the seat in this way, e.g. by pushing the car seat forward or using it on another seat, this child seat is not suitable for your vehicle. Luggage or other objects present in the vehicle that may cause injury in the event of an accident must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown, causing fatal injuries. WARNING! The child seat may not be used on car seats facing to the side of the direction of travel. Use of the child seat is permitted on rear-facing seats, e.g. in a van or minibus, provided that the seat is permitted for transporting an adult. Please note that the vehicle head rest must not be removed when fitting on a rear-facing seat! Even if not in use, the child seat must always be secured with the safety belt. This applies even if the child set has already been secured to the vehicle using the ISOFIX CONNECT system. An unsecured child seat can injure other passengers and yourself even when just performing an emergency brake or in the event of a minor collision. Note! Never leave your child unattended in the vehicle. 8

10 KORREKT PLACERING AV BILBARNSTOLEN I FORDONET CYBEX PALLAS M-FIX med indragen ISOFIX CONNECT-system kan användas på alla fordonssäten med automatisk trepunkts säkerhetsbälten godkänd för transport av vuxna personer. VARNING! Bilbarstolen är inte lämplig för användning med en två-punkt-eller höftbälte. Om bilbarnstolen är fastsatt med hjälp av ett tvåpunktsbälte, kan en olycka leda till svår eller och med livshotande skador på barnet. En semiuniversal godkännande ges för fixturer som använder ISOFIX CONNECT låsarmar (o). Därför kan ISOFIX CONNECT endast användas i vissa fordon. Se medföljande typ lista för godkända fordon. Du kan få den mest uppdaterade versionen från I undantagsfall kan bilbarnstolen även användas på passagerarsätet. Vänligen notera följande i det fallet: I bilar med krockkuddar, ska du positionera passagerarsätet så långt bakåt som möjligt. Se dock till att den övre punkten var säkerhetsbältets utgång är på bilens dörrstolpa är placerat bakom bilbarnstolens överste matningspunkt för bilbältet. Följ alltid rekommendationerna från fordonstillverkaren. VARNING! Det diagonala bältet (f) måste löpa bakåt och får aldrig löpa fram till den övre punkten var säkerhetsbältets utgång är på bilens dörrstolpa. Om det inte är möjligt att justera sätet på detta sätt, t ex genom att flytta sätet lite framåt eller att använda bilbarnstolen på ett annat säte, är denna bilbarnstol inte är lämplig för din bil. Bagage eller andra föremål i fordonet som kan orsaka skador i händelse av en olycka skall alltid vara ordentligt fastspända. Annars kan de i tillfälle av en kollision eller hård uppbromsning kastas runt och orsaka alvorliga skador. VARNING! Bilbarnstolen får inte användas på bilsätet som har sidan mot körriktningen. Användning av barnstolen är tillåten på bakåtvända säten, t ex i en van eller minibuss, förutsatt att sätet är tillåten för transport av en vuxen person. Observera att fordonets nackstöd inte får tas bort vid montering på ett bakåtvänd säte! Även om den inte används, måste bilbarnstolen alltid vara säkrad med säkerhetsbältet. Detta gäller även om bilbarnstolen redan är fastsatt i bilen med ISOFIX CONNECT-systemet. En osäkrad bilbarnstol kan skada andra passagerare och dig själv även vid nödbromsning eller i händelse av en mindre kollision. Observera! Lämna aldrig barnet utan uppsikt i fordonet. KORREKT PLASSERING I BILEN CYBEX PALLAS M-FIX kan anvendes uden brug af ISOFIX CONNECTsystem på alle bilsæder med trepunktssele forsynet med automatisk selestrammer, der er godkendt til transport af voksne personer. ADVARSEL! Bilstolen må ikke anvendes med topunkts- eller hoftesele Hvis autostolen er fastgjort med topunktssele, kan en ulykke medføre alvorlige eller endda livsfarlige kvæstelser på barnet. En semi-universal godkendelse er tilvejebragt til installationer ved hjælp af ISOFIX CONNECT-låsearme (o). Af denne grund, kan ISOFIX CONNECT kun anvendes i visse køretøjer. Der henvises til vedlagte liste over godkendte køretøjer. Du finder den senest opdaterede version på I særlige tilfælde kan autostolen også anvendes på passagersædet foran. Vær opmærksom på følgende i dette tilfælde: I biler med airbags, skal du skubbe passagersædet så langt tilbage som muligt. Når du gør det, bør du dog sikre dig, at sikkerhedsselens øverste udløbspunkt på dørstolpen er placeret bag autostolens øverste selefremføringspunkt. Overhold altid anbefalingerne fra køretøjets fabrikant. ADVARSEL! Diagonalselen (f) skal løbe skråt tilbage, og må aldrig løbe frem til sikkerhedsselens øverste udløbspunkt i dit køretøj. Hvis det ikke er muligt at justere bilsædet så dette opnåes, fx ved at skubbe bilsædet frem eller bruge autostolen på et andet sæde, da er denne autostol ikke egnet til dit køretøj. Bagage og andre løse genstande i køretøjet, der kan forårsage kvæstelser i tilfælde af en ulykke, skal altid være forsvarligt fastgjort. Ellers kan de i tilfælde af en kollision blive kastet rundt og forårsage fatale skader på både fører af bilen og passagerer. ADVARSEL! Autostolen må ikke bruges på bilsæder der vender siden til kørselsretningen. Anvendelse af autostolen er tilladt på bagudvendte sæder, fx i en varevogn eller minibus, forudsat at sædet er godkendt til transport af en voksen. Bemærk venligst, at bilsædets hovedstøtte ikke må fjernes ved montering på et bagudvendt sæde! Selv når autostolen ikke er i brug, skal den altid være sikret med sikkerhedsselen. Dette gælder også, hvis autostolen allerede er fastgjort til køretøjet ved hjælp af ISOFIX CONNECT-systemet. En ikke fastgjort autostol kan skade andre passagerer og dig selv, selv når der kun udføres en nødopbremsning eller i tilfælde af en mindre kollision. Bemærk! Efterlad aldrig barnet uden opsyn i bilen. EN SE NO 9

11 u j o SECURING THE CHILD SEAT USING THE ISOFIX CONNECT SYSTEM Using the ISOFIX-CONNECT system, you can fix the CYBEX PALLAS M-FIX to the vehicle, thereby increasing your child s safety. Your child will still be secured using the three-point belt of your vehicle. Insert the supplied feed-in aids (u) with the longer strap upwards into the two ISOFIX fixture points (j). In some vehicles, it is better to mount the feed-in aids (u) in the opposite direction. y b y Note! The ISOFIX fixture points (j) are two metallic clips for each seat and are positioned between the back rest and the seating surface of the vehicle seat. In case of doubt, please refer to the driver s manual of your vehicle. Use the adjustment lever (c) under the seat cushion (d) on the frame (w) of the CYBEX PALLAS M-FIX child seat. Pull the two ISOFIX-CONNECT locking arms (o) as far as they will go. Now twist the ISOFIX-CONNECT locking arms (o) 180 so that they are facing the direction of the feed-in aids (u). y b Note! Before joining the ISOFIX-CONNECT locking arms (o) with the ISOFIX fixture points (j), check the release buttons (y). If the green safety indicators (b) are visible, you must first release the ISOFIX-CONNECT locking arms before joining by pressing and pulling back the release button. Repeat the process if necessary with the second locking arm. A perceptible click will be heard when the ISOFIX-CONNECT locking arm correctly locks in place with ISOFIX fixture points. CLICK! c Push the two locking arms (o) into the feed-in aids (u) until these lock into place in the ISOFIX fixture points with an audible click. Ensure that the seat is secure by trying to pull it out of the feed-in aids (u). The green safety indicator (b) must now be clearly visible on the two red release buttons (y). You can now use the adjustment lever (c) on the frame (w) of the CYBEX PALLAS M-FIX child seat position. w d Note! Note the information in the section Placing the seat in the vehicle. c You can now strap in your child; refer to the section STRAPPING IN USING SAFETY CUSHION. 10

12 SÄKRA BILBARNSTOLEN MED ISOFIX CONNECT SYSTEMET Genom att använda ISOFIX-CONNECT-systemet, kan du montera CYBEX PALLAS M-FIX i fordonet, vilket ökar ditt barns säkerhet. Ditt barn kommer fortfarande att vara fastspänt med bilens trepunktsbälte. Sätt i de medföljande inmatningshjälpmedel (ISOFIX-guides) (u) med den längre delen uppåt i de två ISOFIX fästpunkterna (J). I vissa fordon, är det bättre att montera inmatningshjälpmedel (u) i motsatt riktning. Observera! ISOFIX fästpunkterna (j) är två metallklämmor vid varje säte och är belägen mellan ryggstödet och sätesdynan på fordonssätet. Vid tvivel hänvisas till förarhandbok för din bil. Använd justeringshandtaget (c) under sittdynan (d) på ramen (w) på CYBEX PALLAS M-FIX bilbarnstol. Dra ut de två ISOFIX-CONNECT låsarmar (o) så långt det går. Nu kan du vrida ISOFIX-CONNECT låsarmarna (o) 180 så att de pekar ut mot inmatningsstödet (u). Observera! Innan du kopplar ISOFIX-CONNECT låsarmarna (o) med ISOFIX fästpunkterna (j), tjek läsa frigöringsknapparna (y). Om de gröna säkerhetsindikatorer (b) är synlig, måste du först utlösa ISOFIX-CONNECT låsarmarna genom att trycka och dra tillbaka frigöringsknappen. Upprepa processen om nödvändigt med den andra låsarmen. Ett hörbart klick hörs när ISOFIX-CONNECT låsningsarm låsas rätt på plats med ISOFIX fästpunkterna. MONTERING AV BILSTOLEN MED ISOFIX CONNECT-SYSTEMET Ved brug af ISOFIX CONNECT-systemet, kan du fastgøre CYBEX PALLAS M-FIX til køretøjet, og derved øge dit barns sikkerhed. Dit barn skal stadig være sikret ved hjælp af køretøjets trepunktssele. Sæt de medfølgende ISOFIX-guider (u) vendt med den længere tap opad i de to ISOFIX-foankringspunkter (j). I nogle køretøjer, er det bedre at montere ISOFIXguiderne (u) modsat. Bemærk! ISOFIX-forankringspunkter (j) består af to metalbøjler til hvert sæde og de er placeret mellem ryglæn og siddeflade på køretøjets sæde. I tvivlstilfælde henvises til manualen for dit køretøj. Brug justeringshåndtaget (c) placeret på bundrammen (w) under CYBEX PALLAS M-FIX-autostolens selepude (d). Træk de to ISOFIX CONNECT-låsearme (o) så langt ud, de kan komme. Drej nu ISOFIX CONNECT-låsearmene (o) 180, så de peger i retning af ISOFIXguiderne (u). Bemærk! Inden ISOFIX CONNECT-låsearmene (o) fastgøres på ISOFIXforankringspunkterne (j), skal du kontrollere udløserknapperne (y). Hvis de grønne sikkerhedsindikatorer (B) er synlige, skal du først udløse ISOFIX CONNECTlåsearmen, ved at trykke og trække på udløserknappen. Gentag processen om nødvendigt på den anden låsearm. Et tydeligt klik vil høres, når ISOFIX CONNECT-låsearmene låses korrekt fast på ISOFIX-forankringspunkterne. EN SE NO Tryck de två låsarmar (o) in i inmatningshjälpmedelet (u) tills dessa låses på plats i ISOFIX fästpunkterna med ett hörbart klick. Se till att bilbarnstolen sitter fast genom att försöka dra ut den från ISOFIX fästet (u). De gröna säkerhetsindikatorerna (b) måste nu synas tydligt på de två röda frigörningsknappar (y). Du kan nu använda justeringshandtaget (c) på ramen (w) och placera CYBEX PALLAS M-FIX bilbarnstol i rätt läge. Observera! Notera informationen i avsnittet KORREKT PLACERING AV BILBARNSTOLEN I FORDONET. Nu kan du spänna fast ditt barn; se avsnittet FASTSPÄNNING MED SÄKERHETSKUDDE. Skub de to låsearme (o) ind i ISOFIX-guiderne (u), indtil disse låses på plads på ISOFIX-forankringspunkterne med et hørbart klik. Sørg for, at autostolen er sikret ved at forsøge at trække det ud af ISOFIX-guiderne (u). De grønne sikkerhedsindikatorer (b) skal nu være klart synlige på de to røde udløserknapper (y). Du kan nu ved hjælp af justeringshåndtaget (c) på bundrammen (w) bringe CYBEX PALLAS M-FIX-autostolen i korrekt position. Bemærk! Bemærk oplysningerne i afsnittet Placering af autostolen i bilen. Du kan nu fastspænde dit barn; der henvises til afsnittet FASTSPÆNDING MED SIKKERHEDSPUDE. 11

13 ACTIVATING THE L.S.P A PRESS! The Linear Side Protection system (L.S.P.) can be extended in two steps by pressing the L.S.P. button(s). Together with the initial position, this provides a total of three different L.S.P. settings. Note! Always activate the L.S.P. on the side of the seat facing the car door (see illustration). To push the L.S.P. back into the housing, press the L.S.P. button again and push the L.S.P. back into the starting position. L.S.P. y o REMOVAL OF THE CYBEX PALLAS M-FIX Perform the installation steps in the reverse order. Unlock the ISOFIX locking arms (o) on both sides by pushing the red release buttons (y) and pulling them back simultaneously. Pull the seat out of the feed-in aids (u). Rotate the locking arms (o) 180. Operate the adjustment lever (c) on the frame (w) of the CYBEX PALLAS M-FIX and push the locking arms in as far as they will go. Note! By folding in the locking arms (o), you are not just protecting the vehicle seat but also the locking arms of the ISOFIX CONNECT system from dirt and damage. 12

14 AKTIVERING AV L.S.P. Det linjära sidokollisionsskyddet (LSP) kan förlängas i två steg genom att trycka på L.S.P. knapparna. Tillsammans med den initiala positionen, ger detta totalt tre olika L.S.P. inställningar. Observera! Aktivera alltid L.S.P. systemet på den sida av bilbarnstolen som är ut mot bildörren (se illustrationen). För att få L.S.P. systemet tillbaka i utgångsläget, trycka på L.S.P. knapparna igen och tryck L.S.P. systemet tillbaka in i utgångsläget. AKTIVERING AV LSP Det lineære sidekollisionsbeskyttelsessystem (LSP), kan udvides i to trin ved at trykke LSP-knappen (s). Sammen med den oprindelige position, giver det i alt tre forskellige LSP-indstillinger. Bemærk! Aktiver altid LSP en på den siden af autostolen, der vender mod bildøren (se illustration). For at skubbe LSP en tilbage igen, skal du trykke på LSP-knappen igen og skubbe LSP en tilbage til udgangspositionen. EN SE NO AVMONTERING AV CYBEX PALLAS M-FIX Utför monteringsstegen i omvänd ordning. Utlös ISOFIX låsningsarmarna (o) på båda sidor genom att trycka på de röda frigöringsknapparna (y) och dra tillbaka dem samtidigt. Dra stolen ur inmatningshjälpmedelet (u). Vrid låsarmarna (o) 180. Använd justeringshandtaget (c) på CYBEX PALLAS M-FIX ramen (w) i och tryck in låsarmarna så långt det går. Observera! Genom att vika in låsningsarmarna (o), är du inte bara skyddar du inte enbart fordonssätet, men också låsningsarmarna på ISOFIX CONNECT systemet från smuts och skador. AVMONTERING AV CYBEX PALLAS M-FIX Udfør installationstrinnene i omvendt rækkefølge. Udløs ISOFIX-låsearmene (o) på begge sider ved at trykke på de røde udløserknapper (y) og trække dem tilbage samtidigt. Træk autostolen ud af ISOFIX-guiderne (u). Drej låsearmene (o) 180. Betjen justeringshåndtaget (c) på CYBEX PALLAS M-FIX-bundrammen (w) og skub låsearmene så langt ind til bundrammen som muligt. Bemærk! Ved at folde i låsearmene (o) ind, beskytter du ikke bare køretøjets sæder, men også låsearmene i ISOFIX CONNECT-systemet mod snavs og skader. 13

15 PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE Place the child seat on the appropriate seat in the car. a c w Always ensure that the entire surface of the back rest (a) of the CYBEX PALLAS M-FIX is placed fully against the back rest of the vehicle seat. The child seat must never be in a lying position. If necessary, you can adjust the distance using the adjustment lever (c) on the frame (w) of the CYBEX PALLAS M-FIX child seat. If the head rest of the vehicle is in the way, pull it out all the way, turn it away or remove it completely (for exceptions to this, please refer to the section POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE ) The back rest (a) will perfectly adapt to practically any incline of the vehicle seat. WARNING! The full surface of the back rest of the CYBEX child seat must be against the back rest of the vehicle. To ensure maximum protection for your child, the seat must be in a normal upright position! Note! On some car seats made of sensitive materials (e.g. suede, leather etc.), the use of child seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel underneath it, for example. Please also refer to in this connection to our cleaning instructions in these usage instructions; these cleaning instructions must be observed prior to using the seat for the first time. 14

16 PLACERING AV BILBARNSTOLEN I FORDONET Placera bilbarnstolen på lämplig plats i bilen.. PLASSERING AV BILSTOLEN I KJØRETØYET Anbring autostolen på den rette plads i bilen. EN Se alltid till att hela ytan av ryggstödet (a) på CYBEX PALLAS M-FIX placeras helt in mot ryggstödet av fordonssätet. Bilbarnstolen får aldrig vara i liggande läge. Vid behov kan du justera avståndet genom att använda justeringshantaget (c) på ramen (w) på CYBEX PALLAS M-FIX bilbarnstolen. Om fordonets nackstöd är i vägen, dra upp det, vänd bort eller ta bort det helt och hållet (undantag från detta, se avsnittet KORREKT PLACERING AV BILBARNSTOLEN I FORDONET ) Ryggstödet (a) kommer att anpassa sig perfekt till praktiskt taget alla lutningar av fordonssätet. VARNING! Hela ytan av ryggstödet på CYBEX bilbarnstolen måste vara placerad mot ryggen på fordonssättet. För att garantera maximalt skydd av ditt barn, skall stolen vara i ett normalt upprätt läge! Observera! På vissa fordonssäten gjorda av känsliga material (t.ex. mocka, läder mm), kan användning av barnstolar lämna märken och/eller orsaka missfärgningar. För att förhindra detta, kan du t ex. placera en filt eller handduk under bilbarnstolen. Se även rengöringsanvisningarna i denna använderhandbok; dessa rengöringsanvisningar måste följas innan du använder stolen första gången. Sørg altid for, at hele fladen af ryglænet (a) på CYBEX PALLAS M-FIX er placeret helt op mod ryglænet af køretøjets sæde. Autostolen må aldrig være i en liggende stilling. Hvis det er nødvendigt, kan du justere afstanden ved hjælp af justeringshåndtaget (c) på bundrammen (w) af CYBEX PALLAS M-FIX. Hvis hovedstøtten på bilsædet er i vejen, da træk den ud og drej den væk eller f den helt (for undtagelser til dette, henvises til afsnittet KORREKT PLACERING BILEN ) Ryglænet (a) vil perfekt tilpasse sig næsten enhver hældning på køretø sæde. ADVARSEL! Hele fladen af ryglænet på CYBEX-autostolen skal placeres hel op mod ryglænet af køretøjets sæde. For at sikre maksimal beskyttelse til di barn, skal bilsædet være i en normal oprejst position! Bemærk! På nogle bilsæder lavet af sarte materialer (f.eks ruskind, læder etc.), k brugen af autostole efterlade mærker og/eller forårsage misfarvning. For at forhind dette, kan du for eksempel placere et tæppe eller håndklæde under autostolen. Der henvises i denne forbindelse også til rengøringsanvisningerne i denne brugervejledning; disse rengøringsanvisninger skal bemærkes og overholdes, før bruger autostolen for første gang. SE NO 15

17 h e ADAPTING TO BODY SIZE In order to optimally adapt the CYBEX PALLAS M-FIX to your child s body size, a seat insert (i) has been provided as standard and is already inserted under the seat cover. We recommend using this additional seat insert (i) for children aged 9 to 24 months. From the age of 2 onwards, the seat insert (i) is no longer necessary. The seat can then be adjusted to your child s body simply by using the adjustable head rest (e). To do this, pull the adjustment level (h) upwards to unlock the head rest (e). Adjust it so that there is space for two fingers between the lower edge of the head rest (e) and the shoulder of the child. Note! Only an optimally adjusted head rest (e) can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the diagonal belt can be fitted smoothly (f). The height of the CYBEX PALLAS M-FIX can be adjusted to one of twelve positions. d i REMOVING THE ADDITIONAL SEAT INSERT 1. Release the front push buttons of the seat cover from the seat cushion (d). 2. Pull the fabric cover from the cover guides up and forward until you can pull out the seat insert. 3. The seat insert must be removed in accordance with the age specifications stated above. 4. Pull the seat cover to its original state and fix it in place again. z d p w ADJUSTING THE SAFETY CUSHION ECE GROUP 1 (9-18 KG) By pushing the central adjustment button (z), you can adapt the safety cushion to your child. Hold down the central adjustment button (z) while you adapt the safety cushion to your child. The side flaps of the safety cushion (p) fit exactly between the arm rests and seat surface (d) and are used to support the safety cushion (p) on the seat. Adjust the safety cushion (p) so that it is against the child but is not pushing against the child s body. WARNING! The safety cushion (p) may only be used in conjunction with the frame (w) up to a maximum of 18 kg! 16

18 ANPASSNING TILL KROPPSSTORLEK För att anpassa CYBEX PALLAS M-FIX optimalt till ditt barns kroppsstorlek, medföljer en sätesinsats (i) som standard och sitter redan under sittklädseln. Vi rekommenderar att du använder denna extra sätesinsats (i) för barn i åldrarna 9-24 månader. Från 2 års ålder och framåt, är det inte längre nödvändigt att använde sätesinsatsen (i). Bilbarnstolen kan sedan helt enkelt anpassas till ditt barns storlek genom att använda det justerbara nack- och huvudstödet (e). För att göra detta, dra upp justeringshandtaget (h) för att låsa upp nack- och huvudstödet (e). Justera det så att det finns plats för två fingrar mellan den nedre kanten av huvudstödet (e) och barnets axlar. Observera! Endast ett optimalt justerad nack- och huvudstöd (e) kan erbjuda ditt barn maximalt skydd och komfort och samtidigt säkra att det diagonala bältet kan monteras smidigt (f). Höjden på CYBEX PALLAS M-FIX kan justeras till en av tolv positioner. TILPASNING TIL KROPSSTØRRELSE For optimalt at tilpasse CYBEX PALLAS M-FIX til dit barns kropsstørrelse, leveres et sædeindlæg (i) som standard, og dette er allerede indsat under sædebetrækket. Vi anbefaler at bruge dette ekstra sædeindlæg (i) til børn i alderen 9 til 24 måneder. Fra alder 2 år og fremefter er sædeindlægget (i) ikke længere nødvendig. Sædet kan derefter justeres til dit barns krop blot ved hjælp af den justerbare hovedstøtte (e). For at gøre dette, trækkes justeringshåndtaget (h) opad for at udløse hovedstøtten (e). Juster hovedstøtten således, at der er plads til to fingre mellem den nedre kant af hovedstøtten (e) og barnets skulder. Bemærk! Kun en optimalt justeret hovedstøtte (e) kan give dit barn maksimal beskyttelse og komfort og samtidig sikre, at den diagonale sele kan monteres uden problemer (f). Højden af CYBEX PALLAS M-FIX kan indstilles i tolv forskellige positioner. EN SE NO TA BORT DEN EXTRA SÄTESINSATSEN 1. Lossa de främre tryckknappar i sittklädseln från sättet (d). 2. Dra klädseln uppåt och framåt tills du kan dra ut sätesinsatsen. 3. Sätesinsatsen måste tas bort enligt de åldersspecifikationer som anges ovan. 4. Pull the seat cover to its original state and fix it in place again. FJERNE DET EKSTRA SETEINNLEGGET 1. Frigør de forreste trykknapper på betrækket af selepuden (d). 2. Træk betrækket op og fremad, indtil du kan trække sædeindlægget ud. 3. Sædeindlægget skal fjernes i overensstemmelse med aldersspecifikationerne angivet ovenfor. 4. Pull the seat cover to its original state and fix it in place again. JUSTERING AV SÄKERHETSKUDDEN - ECE GRUPP 1 (9-18 KG) Genom att trycka på den centrala justeringsknappen (z), kan du anpassa säkerhetskudden till ditt barn. Håll ned den centrala justeringsknappen (z) medan du anpassar säkerhetskudden till ditt barn. Sidoarmarna på säkerhetskudden (p) passar exakt mellan armstöden och sätet (d) och används för att stödja säkerhetskudden (p) på bilbarnstolen. Justera säkerhetskudden (p) så att det är mot ditt barn, men inte trycker mot barnets kropp. VARNING! Säkerhetskudden (p) får endast användas i samband med bottenramen (w) upp till maximalt 18 kg! JUSTERING AV SIKKERHEDSPUTEN - ECE GRUPPE 1 (9-18 KG) Ved at trykke på den centrale justeringsknap (z), kan du tilpasse sikkerhedspuden til dit barn. Hold den centrale justeringsknap (z) nede, mens du tilpasser sikkerhedspuden til dit barn. Sideflapperne på sikkerhedspuden (p) passer nøjagtigt mellem armlæn og selepudens overflade (d) og bruges til at understøtte sikkerhedspuden (p) på sædet. Juster sikkerhedspuden (p), så den er tæt ind til barnet uden dog at trykke mod barnets krop. Advarsel! Sikkerhedspuden (p) må kun anvendes sammen med bundrammen (w) op til maksimum 18 kg! 17

19 SEATED AND LYING POSITION ECE GROUP 1 (9-18 KG) v p w v d To bring the CYBEX PALLAS M-FIX to a lying position, the vehicle s own belt system does not need to be opened. If your child falls asleep during travel, simply press the adjustment button (v) on the underside of the seat cushion (d), and the CYBEX PALLAS M-FIX will slide downwards using your child s weight. WARNING! An adjustment of the lying position by the driver is prohibited while travelling! To restore the upright seat position from the lying position once the child is out of the seat, press the adjustment button (v) again and apply light pressure against the seat cushion (d) to guide the child seat back up. WARNING! Always ensure that the adjustment button (v) gives an audible click when locking into the lying or seated position. The lying position is only available for group 1 (9-18 kg) in the Pallas configuration with safety cushion (p) and base frame (w). Note! Ensure that the lap belt (n) and diagonal belt (f) are always tight. r t INCLINABLE HEAD REST The inclinable head rest helps to prevent the child s head from dangerously tipping forward during sleep. In the event of a collision, the head rest will follow the movement of your child s head forwards, lock into place and absorb the subsequent backwards motion of your child s head. Note! Ensure that your child s head is always in contact with the inclinable head rest (r), as this is the only way that the head rest can provide optimum protection from side collisions. The incline angle of the head rest can be set to one of three positions. It can be moved forward without moving the lever to the second or third position until the rest locks into position. To return it to the original position, the lever must be operated and the head rest pulled back. WARNING! Never block the locking mechanism (t) using objects! In the event of an accident, the incline adjustment mechanism must move smoothly, or else your child may be injured! 18

20 SITTANDE OCH LIGGANDE POSITION - ECE GROUP 1 (9-18 KG) För att få CYBEX PALLAS M-FIX till liggande läge, behöver fordonets eget bältessystem inte öppnas. Om ditt barn somnar under resan, kan du trycka på justeringsknappen (v) på undersidan av sittdynan (d), och CYBEX PALLAS M-FIX kommer att glida nedåt med hjälp av barnets vikt. VARNING! Justering av liggpositionen av föraren är förbjudet under resan! För att återställa till upprätt sittpositionen från liggande ställning när barnet är ur sätet, tryck på justeringsknappen (v) igen och använd ett lätt tryck mot sittdynan (d) för att styra bilbarnstolen tillbaka upp. VARNING! Se alltid till att justeringsknappen (v) ger ett hörbart klick vid justering till liggande eller sittande position. Den liggande positionen är endast tillgänglig för Grupp 1 (9-18 kg) i Pallas-konfiguration med säkerhetskudde (p) och bottenramen (w). Observera! Se till att höftbältet (n) och diagonalbältet (f) alltid sitter stramt. SITTE- OG HVILESTILLING - ECE GRUPPE 1 (9-18 KG) For at bringe CYBEX PALLAS M-FIX til hvilestilling, behøver køretøjets selesystem ikke at blive løsnet. Hvis dit barn falder i søvn under kørslen, skal du blot trykke på justeringsknappen (v) på undersiden af selepuden (d). CYBEX PALLAS M-FIX vil da glide ned i hvilestilling ved hjælp af barnets vægt. Advarsel! Som fører af bilen er det forbudt at tilpasse autostolen til hvilestilling, mens du kører! Når barnet er ude af autostolen igen, kan du rette sædet op til opretstående fra hvilestilling, ved at trykke på justeringsknappen (v) igen og med et let tryk mod selepuden (d) rette autostolen op. Advarsel! Sørg altid for, at justeringsknappen (v) giver et hørbart klik, for at sikre, at den låser sig i sidde- eller hvilestilling. Hvilestilling er kun tilgængelig for gruppe 1 (9-18 kg) i Pallas-konfiguration med sikkerhed pude (p) og bundramme (w). Bemærk! Sørg for, at hofteselen (n) og diagonalselen (f) altid er stram. EN SE NO LUTNINGSBAR NACK- OCH HUVUDSTÖD Den lutningsbara nack- och huvudstödet bidrar till att förhindra barnets huvud från att falla framåt under sömnen. I händelse av en kollision, kommer nack- och huvudstödet följa rörelsen av ditt barns huvud framåt, låsa sig på plats och absorbera den efterföljande bakåtrörelsen av ditt barns huvud. Observera! Se till att ditt barns huvud är alltid i kontakt med nack- och huvudstödet (r), eftersom det är det enda sättet att huvudstödet kan ge optimalt skydd mot sidokollisioner. Lutningsvinkeln för nack- och huvudstödet kan ställas in till en av tre positioner. Nack- och huvudstödet kan flyttas framåt utan att flytta spaken till andra eller tredje position tills det låses i positionen. För att återgå till ursprungsläget, måste spaken manövreras och huvudstödet dras tillbaka. VARNING! Blockera aldrig låsmekanismen (t) med hjälp av föremål! I händelse av en olycka måste lutningsmekanismen kunna röra sig smidigt, annars kan ditt barn kan skadas! VIPBAR HODESTØTTE Den vipbare hovedstøtte hjælper med at forhindre barnets hoved i at tippe faretruende forover under søvn. I tilfælde af en kollision, vil hovedstøtten følge den fremadrettede bevægelse af dit barns hoved, låses på plads og absorbere den efterfølgende bagudrettede bevægelse af dit barns hoved. Bemærk! Sørg for, at dit barns hoved er altid i kontakt med den vipbare hovedstøtte (r), da dette er den eneste måde, at hovedstøtten kan give optimal beskyttelse mod sidekollisioner. Vinklen på hovedstøtten kan indstilles i tre forskellige positioner. Den kan flyttes fremad uden først at flytte grebet til anden eller tredje position, indtil hovedstøtten låses i position. For at flytte hovedstøtten tilbage, skal grebet betjenes og hovedstøtten trækkes tilbage. Advarsel! Blokér aldrig låsemekanismen (t) ved hjælp af fremmede genstande! I tilfælde af en ulykke skal vippemekanismen kunne bevæge sig frit. Ellers kan dit barn komme til skade! 19

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk Bemærk 1. Dette er en ISOFIX barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse Nr: 44,04, til almindelig brug i køretøjer, og passer til biler med ISOFIX-beslag. 2. Den passer i biler med ISOFIX-beslag

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Gruppe 2+3 (15-36 kg) Kvalitets garanti. Info. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk

BRUGERMANUAL. Gruppe 2+3 (15-36 kg) Kvalitets garanti. Info. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk BRUGERMANUAL Info 1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse Nr: 44,04, til almindelig brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle bilsæder. 2. Korrekt pasform

Læs mere

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.:

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.: OBS 1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse nr: 44,04 til almindel brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder. Gruppe 2+3 (15-36 kg) Kvalitets

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Brugervejledning. Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Autostol Gruppe I + II + III. Artikel: EAN:

Brugervejledning. Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Autostol Gruppe I + II + III. Artikel: EAN: Brugervejledning Autostol Gruppe I + II + III Artikel: 162000020 EAN: 5709133910624 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VIGTIG INFORMATION.... (SIDE 1) 2. EGNETHED

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.:

Kvalitets garanti. Gruppe 2+3 (15-36 kg) OBS. IMPORTØR: Avant Denmark - dansk biludstyr a/s Tel.: OBS 1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse nr: 44,04 til almindel brug i køretøjer, og passer til de fleste, men ikke alle, bilsæder. 2. Korrekt pasform er sandsynlig,

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Sola - model 110, 210, 310

Sola - model 110, 210, 310 Sola - model 110, 210, 310 Brugervejledning User guide Design: Mads Odgård 1 DA - Tillykke med din nye kontorstol! Vi vil gerne introducere jer for hinanden, så din nye kontorstol bliver en hjælp og støtte

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

the Grab-and-Go Booster

the Grab-and-Go Booster the Grab-and-Go Booster 4 til 12 år Gruppe 2/3 (15-36 kg) Godkendt i overensstemmelse med ECE R44.04 P/N - 1097 Rev. A DK Til lykke med dit valg af mifold Grab-and- Go selepuden. mifold er markedets mest

Læs mere

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby!

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby! NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic Design for your baby! NO - side 2-6 Voksi Classic har ulike brettemetoder

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

BARNESTOL HN Brugervejlednng

BARNESTOL HN Brugervejlednng BARNESTOL HN 12051 Brugervejlednng DK BEMÆRK 1. Dette er en universal barnestol, som er godkendt i henhold til regulativ nr. 44.04. Til normal brug i bil. Passer til det fleste autosæder. 2. For at sikre

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth: 67 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 70/83 cm Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth:

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 46 cm Arm width: 20, 30 and 40 cm Total depth (frame): 105 cm Seat depth: 50 cm Seat height: 39 cm Total height (frame): 66 cm 120 x 105 cm 1 180 x 105 cm 190 x 105 cm 130 x 165 cm 140 x 165

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

Læs mere

Model Box Design by Jens Juul Eilersen

Model Box Design by Jens Juul Eilersen 70 x 97 cm 119 x 97 cm 190 x 97 cm 220 x 97 cm 120 x 97 & 111 cm 140 x 97 & 111 cm 70 x 97 cm 120 x 97 cm 119 x 97 cm 120 x 111 cm 140 x 97 cm 190 x 97 cm 140 x 111 cm 220 x 97 cm English: Dansk: At just

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

Model Soft Ice Design by Jens Juul Eilersen Low or high arm

Model Soft Ice Design by Jens Juul Eilersen Low or high arm 92 x 92 cm Centre section 100 x 92 cm 130 x 92 cm 140 x 92 cm 120 x 152 cm 92 x 92 cm Centre section 100 x 92 cm 130 x 92 cm 140 x 92 cm 120 x 152 cm Arm height: 21 ¾" or 24 ¾" Arm width: 9" Total depth

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

LEJRELET - Pad High. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Pad High. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Pad High Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Pad High er en rektangulær pude med en blanding af polyurethane skum og viscoelastisk

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen Arm height (frame): 73 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 106 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 36 cm Total height (frame): 73 cm 114 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm 100 x 60 cm Arm height (frame):

Læs mere

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG T H E M A N U FA C T U R E R O F TH E O N LY S CR AP E R F O R P R O F E S S I O N ALS SCRAPERS Om JBF JBF blev grundlagt omkring 1930, for

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918 SÆBEKASSEBIL I TRÆ Brugsvejledning ATY 4 WHEELS CAR Installation Manual Modelnr. 10918 SIKKERHED: Anbefalet til børn i alderen 5-12 år. Sæbekassebilen er ikke egnet til børn under 3 år. Bilen skal samles

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Monteringsvejledning Assembly instruction

Monteringsvejledning Assembly instruction 345690.0 DK Side 2-3 EN Page 4-5 Monteringsvejledning Assembly instruction 501-43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER 2. RETNINGSLINJER VEDRØRENDE ANVENDELSE 3. OPSTILLING OG INSTALLATION

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere