A N A L Y S E ERHVERV I GRÆNSETREKANTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A N A L Y S E ERHVERV I GRÆNSETREKANTEN"

Transkript

1 A N A L Y S E ERHVERV I GRÆNSETREKANTEN

2 Kolofon Analyse Erhverv i Grænsetrekanten November 2012 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 Analysen er udarbejdet af Plan og Udvikling i Aabenraa Kommune i Grænsetrekantssamarbejdet mellem Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Stadt Flensburg. Projektpartnere for dette projekt er Stadt Flensburg, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune. WEG Flensburg-Handewitt er netværkspartner med finansiel deltagelse. WiREG, IHK, EHAA, SET og URS og er netværkspartnere. Grænsetrekantssamarbejdet er et INTERREG 4A-projekt. Medfinansieret af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. med EU-midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL ANALYSEN DEL ERHVERV I DE TRE DELOMRÅDER I GRÆNSETREKANTEN... 5 Aabenraa... 6 Sønderborg... 8 Flensburg og Handewitt STYRKEPOSITIONER ERHVERVSRELATEREDE FAKTA OM DE TRE DELOMRÅDER Aabenraa Sønderborg Stadt Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg / Gemeinde Handewitt DEL ERHVERVSFORHOLD I GRÆNSETREKANTEN Myndighedsbehandling Miljø og forsyning Arbejdsmarkedsforhold OPSUMMERING BILAG VEDLAGT 3

4 Introduktion til analysen Denne analyse er lavet i Grænsetrekants-samarbejdet mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensburg og udarbejdet af Aabenraa Kommune med bidrag fra de øvrige parter samt erhvervsorganisationer mm. Disse kan ses på bilag. Formålet med en analyse af erhvervsforhold i Grænsetrekanten er dels at kortlægge de nuværende erhvervsarealer med grunde til salg og de erhvervstyper, der er kendetegnende for området. Desuden er formålet at give et generelt billede af forhold som kan påvirke en virksomheds placering i grænseområdet. Analysen skal danne grundlag for en udvikling af samarbejdet om erhverv i Grænsetrekanten, og på sigt en fælles markedsføring over for interesserede virksomheder og investorer. Analysen falder i to dele. Den første koncentrerer sig om de eksisterende erhvervsområder og styrkepositioner inden for erhverv i Grænsetrekanten. Der er kortlagt erhvervsarealer til salg i Grænsetrekanten. Desuden er Vækstcentrets 1 definerede styrkepositioner konkretiseret og eksemplificeret specifikt for grænsetrekantsområdet. Anden del beskriver de forhold, der gør sig gældende ved etablering af en virksomhed i grænseområdet. Det drejer sig om myndighedsbehandling, arbejdsmarked og lovkrav til virksomheder både på dansk og tysk side af grænsen. Kort over Grænsetrekanten med motorvej og udvalgte erhvervsområder 1. Vækstcentret er et Interreg-4A støttet projekt, der kører frem til udgangen af Region Syddanmark, Kiel Region GmbH og EA Nord er bl.a. projektpartnere. Det overordnede mål er at bidrage til, at det nordlige Slesvig-Holsten og Regionen Syddanmark udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion. I 2011 udgav de en rapport om styrkepositioner for området. 4

5 1. del - erhverv i de tre delområder i grænsetrekanten Den første del af analysen rummer to afsnit. Det første er en kortlægning af de eksisterende erhvervsområder i de tre områder, Aabenraa, Sønderborg og Flensburg/Handewitt. Erhvervsområderne er udpeget af de tre parter, på baggrund af følgende kriterier: Erhvervsområdet skal være beliggende ved (tæt ved) motorvej Der skal være grunde til salg Erhvervsområdet skal være af strategisk betydning eller størrelse Hvert område er beskrevet i forhold til parametre vedr. størrelse, anvendelseskategorier/erhvervstyper, restrummelighed samt særlige fordele enten ved den fysiske placering eller fordele som f.eks. eksisterende erhvervsklynger i området. Desuden er der udpeget specifikke virksomheder i områderne, hvis de har særlig regional betydning eller er førende inden for deres fagområde. Kortlægningen skal give et billede af de nuværende muligheder for virksomheder, der ønsker at placere sig i grænseområdet. I det andet afsnit, er der zoomet lidt ud fra de konkrete fysiske forhold, for at observere styrkepositioner inden for erhverv i Grænsetrekanten. En afklaring af hvilke erhvervstyper der er kendetegnende for området, og hvilke der kan betragtes som styrkepositioner også i et nationalt perspektiv, er afgørende for at kunne markedsføre Grænsetrekanten og udvikle eksisterende samt nye erhvervsområder. Afsnittet er blevet til på baggrund af oplysninger fra netværkspartnerne, samt baggrundsmateriale. Afsnittet afsluttes med en række faktuelle oplysninger om de tre delområder. Oplysningerne har betydning for virksomheders placering og vækstgrundlag i de enkelte områder. Oplysningerne bygger primært på statistik. 5

6 Aabenraa I Aabenraa er der udpeget tre eksisterende erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Det drejer sig om: 1) Aabenraa (Brunde-Egelund), 2) Kliplev og 3) Padborg (Bov-Padborg). Disse områder er udpeget, fordi de ligger ved motorvej E45 og har større arealer til salg. I Aabenraa Kommune markedsføres erhvervsgrunde primært via kommunens hjemmeside. Her er det muligt at få oplysninger om arealer til salg, priser, planlægning og diverse tilslutningsbidrag. Erhvervsgrundene markedsføres desuden gennem EHAA 2 og ved annoncer i lokalavisen, bl.a. ved særlige lejligheder, eks. erhvervsgrunde ved Kliplev i forbindelse med motorvejsåbningen til Sønderborg. 1 2 (Kort fra Aabenraa Kommune) 3 2. Se bilag 1 Aabenraa Kommune kan tilbyde areal til pladskrævende virksomheder, med store ledige arealer. Der er god infrastruktur, med tilkørsel til E45 fra alle områder. To af de tre områder kan betragtes som specialiserede eller med oplæg til en klyngedannelse. Kliplev er ikke specialiseret, og her er det største areal til salg, også som procentdel af hele erhvervsarealet. 6

7 Egelund-Brunde (1) Kliplev (2) Bov-Padborg (3) Beskrivelse Arealet består af to Arealet består af to Arealet er beliggende erhvervsområder, på hver områder, nord og syd ved grænsen til Tyskland. sin side af motorvej E45, for Bjerndrupvej. Mod vest afgrænses byen afkørsel 70. Arealet ligger Arealet ligger mellem af store erhvervsområder, ved Rødekro og Aabenraa grænsen og Aabenraa der er opstået i forbindelse byer med henholdsvis ved E45, afkørsel 73 med grænsen, jernbanen 6098 og samt afkørslen til den og motorvejen. indbyggere (2011). nye Sønderborg-motorvej. Mere end 5000 lastbiler passerer dagligt Padborg. Størrelse og 357,0 ha + 16,5 ha 94,7 ha + 26,0 ha 502,6 ha + 72 ha rummelighed perspektivareal udlagt perspektivareal udlagt perspektivareal udlagt i ha til erhverv i til erhverv i kommuneplan. til erhverv i kommuneplan. kommuneplan. Kommende lokalplanlagt Kommende lokalplanlagt ikke byggemodnet ikke byggemodnet område nord for grunde. område vest for grunde. 37,5 ha til salg. 31,6 ha til salg. 34,8 ha til salg. Anvendelses- Liberale erhverv Transport, engroshandel, Transport, liberale erhverv, kategorier (ved motorvejen), værksteder, lettere industri engroshandel, værksteder, engroshandel, værksteder, og lign. lettere industri og lign. lettere industri og lign. Desuden service- og Desuden større industri. Desuden butikker med forretningsvirksomhed. pladskrævende varegrupper. Grundstørrelse Min m 2 og min. Min m 2 Priser 60 kr./m 2 (8 /m 2 ) og m 2 -pris 5000 m 2 for nogle Priser 75 kr./m 2 (10 /m 2 ) i Padborg og Bov Syd. erhverv kr./m 2 på særlige vilkår kr./m 2 (12-13 /m 2 ) (12-15 /m 2 ) i Brunde. i Bov Nord kr./m 2 (10-15 /m 2 ) i Egelund Særlige fysiske Arealet ligger tæt ved Beliggenheden i krydset Beliggenhed ved grænsen forhold det kommende mellem E45 og den nye mellem DK og DE. akutsygehus. motorvej til Sønderborg. Særlige Med nærheden til det Præget af logistik- Gate Denmark, erhvervs- kommende sygehus er virksomheder. er Nord-europas forhold der potentiale for største transport-center udvikling og placering med daglig afgang til af afledte erhverv. mere end 1000 forskellige Abena (logistik/ destinationer. Der er produkter til speciale i køl/frys. sundhedsindustrien) Kombiterminal til bil- Danfoss (logistik) bane-transport i Padborg. 7

8 Sønderborg I Sønderborg er der udpeget fire erhvervsområder, hvor der er grunde til salg eller kommer det i nær fremtid. Områderne er udpeget, fordi kommunen i fremtiden vil satse på disse fire områder rent erhvervsmæssigt. Det drejer sig om: 1) Erhvervsområde Langbroparken i Ullerup, 2) Ragebøl - Erhvervsområde Vest, 3) Sønderborg - Erhvervsområde Nord og 4) Vollerup - Erhvervsområde Øst. I Sønderborg Kommune markedsføres erhvervsgrunde primært via kommunens hjemmeside. Her er det muligt at få oplysninger om arealer til salg. Øvrige informationer kan fås ved kontakt til grundsalg. I Sønderborg Kommune satses der på erhvervsarealer i nærhed til Sønderborg, med varierede muligheder. Sønderborgmotorvejen har åbnet op for nye udviklingsmuligheder, og der lokalplanlægges for at tilpasse anvendelsen af de enkelte områder (Kort fra Sønderborg Kommune) 8

9 Langbroparken Ragebøl (Vest) (2) Sønderborg (Nord) (3) Vollerup (Øst) (4) Ullerup) (1) Beskrivelse Beliggende i På Jyllandssiden, Området ligger på Als, På Als i Sønderborg Ullerup, umiddelbart for umiddelbart for syd for omfartsi krydset mellem enden af motorvejen enden af motorvejen vejen og vest for Gråsten-Nordborg til Sønderborg, er til Sønderborg (27.300), Skovbyvej. Omfattet og Aabenraa- lokalplanlagt og er lokalplanlagt og af gammel byplan- Sønderborg. delvis bygge- delvis byggemodnet. vedtægt, afventer 2,5 km fra motorvej. modnet. ny lokalplan. Størrelse og Byggemodnet og 14 ha er bygge- Byggemodnet areal Byggemodnet areal rummelighed lokalplanlagt areal modnet. Udlagt 17, 5 ha. Udlagt areal, 0 ha. Udlagt areal, i ha 7 ha. areal, ikke bygge- ikke byggemodnet ikke byggemodnet modnet 10 ha. 12 ha. 41 ha. Nye arealer v. motorvejen 16 ha. 7 ha til salg 12 ha er udbudt 15 ha er udbudt til salg. 0 ha udbudt. til salg. Anvendelses- Området er udlagt Udlagt til større Området er udlagt til Området er udlagt kategorier til alment erhverv. erhvervsvirksom- erhverv, fortrinsvis til til større erhverv. heder, fortrinsvis megatronic. Kommende ny lager, værksted. Kommende ny lokal- lokalplan opdaterer Kommende ny plan giver mulighed anvendelsen i lokalplan opdaterer for pladskrævende forhold til anvendelse ift. detailhandel, motorvejens nære motorvejens nære grossister mm. placering. placering. Grundstr. 95 kr. pr. m² Efter nuværende Efter nuværende Afventer lokalplan og m 2 -pris (13 /m2) inkl. lokalplan er min. lokalplan er min. og byggemodning. tilslutningsbidrag. grundstr m². grundstr m². 70 kr. pr. m²(9 /m 2 ) 85 kr. pr. m²(11 /m 2 ) inkl. tilslutnings- ekskl. tilslutningsbidrag bidrag. Særlige Fuldt bygge- Området har Området er synligt fra Dele af området vil fysiske modnet med tilslutning fra omfartsvejen. få miljøklasse 5+ forhold asfalterede motorvejen og veje og gadelys. Aabenraavej. Særlige Der er kun Gammelt Der er søgt tilladelse Afventer lokalplan erhvervs- etableret et firma erhvervsområde til kørsel med og byggemodning. forhold inden for med flere end modullast-vognstog lokalplanen. 10 større på Sønderborgmotor- A/S Ovethi virksomheder, bl.a. vejen og udlagt areal Dansk dæk service Cormall A/S - i erhvervsområde landbrugsmaskiner Nord til omlæsning. Helsam A/S - Helsekost Det forventes, at området bliver interessant for bilog motorcykelbranchen med ny lokalplan. Køreteknisk anlæg er nabo til lokalplanen. 9

10 Flensburg og Handewitt I Flensburg og Handewitt er der udpeget fire erhvervsområder. Tre i Stadt Flensburg, og et i Gemeinde Handewitt. Områderne er bl.a. udpeget pga. deres gode placering i forhold til infrastruktur. Desuden er det vægtet, at der er god mulighed for udvikling, både i forhold til, at der er grunde til salg, og set i forhold til områdernes eksisterende virksomheder, som der kan opnås synergieffekter med. I Flensburg og omegn markedsføres erhvervsgrunde af WiREG 3 og sælges gennem de offentlige forvaltninger i by og kommune. WiREG er et anpartsselskab der driver kommunalt erhvervsfremme, udfører projektarbejde, forvalter Flensburg Teknologicentrum og foretager udvikling af regionen i Stadt Flensburg og i Kreis Schleswig-Flensburg. Wireg markedsfører erhvervsgrunde på deres hjemmeside, hvor der til hvert område findes luftfoto, oversigtskort, oplysninger om størrelse, planlægning og pris mm. Flensburg har gennem WEG-området deres største udviklingsmuligheder i Handewitt i forhold til areal, og ledige perspektivarealer. De eksisterende virksomheder i to af områderne udgør et potentiale i forhold til videre udvikling og eventuelle klyngedannelser. I Sophienhof er Danfoss Silicon Powers for nyligt flyttet ind, hvilket kunne give området retning af energieffektivisering. I Lise-Meitner Straße kan IT-virksomhederne sammen med Teknologicentret måske være grobund for mere. 1 4 (Kort fra Bing Maps) Se bilag 1 10

11 WEG Sophienhof (2) Lise-Meitner Straße / Hochfeld (4) Handewitt (1) Peelwatt (3) Beskrivelse Området ligger på Området ligger i I den sydlige del af byen. Området ligger i begge sider af den sydvestlige del Forbindelse via B-199. den sydøstlige del A7/E45 og består af byen. Der kan Området ved L-M Str. af byen. Der er af flere delområder, opnås forbindelse er over-vejende forbindelse til hvoraf dele alle- til området fra bebygget. Med bl.a. området via Hochrede er bebygget. B-200, ved afkørsel Teknologi-centret felder Landstra Her ligger flere Flensburg-Rude. (WiREG). Området ved e/b-199. Området typer virksomheder Det samlede areal Peelwatt markeds- markedsføres i og grænsehandel. er allerede føres i øjeblikket. øjeblikket. bebygget i vid udstrækning. Størrelse og Der udlægges ca. Ca. 61 ha. Deraf Ca. 44,8 ha. Deraf Hele erhvervsrummelighed 100 ha WEG kan ca 8 ha ca. 15,4 ha til nybyggeri. arealet omfatter et i ha gennem hver udnyttes til område på ca. 4 ha. kommuneplan. nybyggeri. Ca. 15,3 ha ca. 8 ha udbydes ca. 15,4 ha udbydes Ca. 4 ha udbydes udbydes til salg. til salg. til salg. til salg Anvendelses- Både industri og Området ligger Der kan opnås Tæt på bolig om kategorier erhverv, særligt tæt på et bolig- dispensation til råde, forurenende produktions-, område, og derfor detailhandel under virksomheder service- og hånd- tillades forurenende særlige omstændig- tillades kun i værks virksomheder virksomheder kun heder. begrænset omfang. og grænsehandel i begrænset Detailhandel er i særskilte områder. omfang. muligt som lokal forsyning. Grund- Priser mellem ca. Grundstørrelse er Ved L-M-Str. er det ikke Grundstørrelse er ikke størrelse kr/ m² ikke forudbestemt. forudbestemt. I Peel forudbestemt. og m 2 -pris (ca /m 2 ) Priser ca. 225 kr/m² watt foreslås m². Priser ca. 260 kr/m 2 (ca. 30 /m 2 ) Priser ca. 260 kr/m 2 (ca. 35 /m 2 ) (ca. 35 /m 2 ) Særlige fysiske Placering helt ud til Området er et Pga. den gode Pga. den gode forhold A7/E45 med eksisterende forbindelse til B-199/ forbindelse til direkte tilkørsel. erhvervsområde. motorvej A7 og også B-199/motorvej A7 B199 gennem til centrum er området og også til centrum området. Afstand særligt oplagt for er området særligt til danske grænse service- og forretnings- oplagt for serviceer u. 4 km og der virksomheder. og forretningser 7 km til Flensburg. virksomheder. Særlige I dele af området Med umiddelbar En koncentration af IT- Endnu ingen erhvervs- er det muligt, at nærhed til en førende virksomheder har placeret virksomheder forhold placere grænse- producent af sig her. Området handel. Pga. energieffektiviserings- henvender sig derfor til områdets placering teknologi er området virksomheder der kan er det egnet til særligt interessant for udnytte en mulig grænseoverskrid- leverandører og synergieffekt. ende/ tværregionale serviceerhverv inden Nærheden til Flensborg samarbejder. for denne sektor. Universitet er desuden Lagerhalle Stekhan et potentiale for & Peters dette område. Danfoss Silicon Power 11

12 Styrkepositioner Vækstcentret har i 2011 udarbejdet en analyse af de fælles styrker i Region Syddanmark og Schleswig-Holstein. Der er udpeget fem fælles styrker, der egner sig til tværregionalt samarbejde. Den sjette styrke er viden, som går på tværs af de øvrige. Region Syddanmark og Schleswig-Holsteins fælles styrkepositioner inden for erhverv er udpeget som: Bæredygtig energi Turisme og oplevelsesøkonomi Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi Fødevarer Logistik (Vækstcentret: Styrkepositioner for den dansk-tyske region 2011) Disse styrkepositioner forankres i forskellige dele af regionen og i de tre områder i Grænsetrekanten, der specifikt er målet for denne analyse. I det følgende er der lavet en kort opsummering af denne forankring, og hvor den er udpræget stærk i Grænsetrekanten. Bæredygtig energi -> energieffektivisering I Sønderborg er der fokus på energieffektivisering og intelligente energisystemer. Lean Energy Cluster og Køleklyngen (KVCA) er nationale klyngeorganisationer under foreningen Lean Energy. De er forankret i Sønderborg og understøtter cleantech forretningsudvikling inden for energi- og klimateknologi. Beskæftigelsesmæssigt er Sønderborg Kommune stærkt specialiseret inden for erhvervsområdet energi/miljø og i nogen grad bygge/bolig (Kontur 2011). I denne sammenhæng ses bl.a. Project Zero og målet om CO2-neutralitet i Desuden har Sønderborg-området en klynge inden for mekatronik, der har base på Alsion. Stadt Flensburg markerer sig også på klima- og energiområdet, og har med Klimapakt Flensburg et mål om CO2-neutralitet i Flensburg Fachhochschule tilbyder uddannelser inden for relevante emner på området vedvarende energi: Energie- und Umweltmanagement (BA), Elektrische Energiesystemtechnik (BA/MA), renegerative Energietechnik (BA), Wind Engeneering (MA). Flensburg Universitet tilbyder ligeledes Energie- und Umweltmanagement for både U- og I-lande. For begge steder gælder at de er internationale uddannelser med studerende fra hele verden. Bæredygtig energi er i Vækstcentrets analyse defineret som et fremtidigt udviklingsområde, med stort potentiale på begge sider af grænsen. Furgy er et grænseoverskridende Interreg 4a projekt på området. Projektet arbejder for at oprette et internationalt vidensnetværk inden for vedvarende ressourcer og energieffektivitet. Eksempler på virksomheder i Sønderborg: Linak, Lodam, Danfoss, OJ Electronics, Servodan, Eegholm, Kobbervarefabrikken, Agramkow, PeHaMa, Delta, Saab Danmark, Evabo, Siemens Flow Instruments, SauerDanfoss, Focon, PAJ Systemteknik. Eksempler på virksomheder i Flensborg: Danfoss Silicon Power Flensburg og EWS - Energie aus Wind und Sonne GmbH & Co. KG. Turisme og oplevelsesøkonomi I Region Syddanmark har turismen en stor økonomisk betydning. Der er en fælles maritim positionering i Grænsetrekanten og dominerende kystturisme, hvor både Sønderborg, Aabenraa og Flensborg har store lystbådehavne og mange arrangementer for sejlads og sejlsport. Derudover kan nævnes potentialer i sundhedsturisme og gastronomi. I Sønderborg vil man gerne satse mere på erhvervsturisme, da der allerede er mange besøgende med privat formål. Hvert år kommer ca. 3 mio. mennesker til Sønderborg som turister. Der er potentiale i at udvikle Grænsetrekanten som fælles oplevelsesregion, hvor man bl.a. vil kunne tiltrække erhverv inden for oplevelsesøkonomi. Inden for privatturismen ses flere projekter i fremtiden med mulighed for samarbejde. Eksempler på virksomheder: Alter Meierhof Vital Hotel GmbH & Co. KG, Phänomenta, Strandhotel Glücksburg Danfoss Universe, Historiecenter Dybbøl Banke, Catrinesminde Teglværk, Sønderborg Slot, Oldemorstoft. Sundhedsøkonomien og velfærdsteknologi Branchen forventes at vokse bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Der er desuden et højt kompetenceniveau på begge sider af grænsen. Sygehus Sønderjylland i Aabenraa udbygges kraftigt i de kommende år, hvorfor der erhvervs-fremmemæssigt satses på velfærdsteknologi og erhverv knyttet op på sundhedssektoren. 12

13 Der er mulighed, for at styrke det grænseoverskridende arbejde, ved at udbygge projektet Gesundheitsregion Nord, til også at omfatte det sydlige Danmark. Flensburg Fachhochschule tilbyder uddannelse inden for ehealth og deltager i flere Interreg-projekter på sundhedsområdet. De to sygehuse i Flensburg, Diako og St. Franziskus er store arbejdsgivere i byen og spiller en stor rolle for byens opland. Diako er højt specialiseret på flere områder, bl.a. strålebehandling. Eksempler på virksomheder: Linak Sønderborg, PAJ Systemteknik Sønderborg, HeCare Sønderborg, Abena og Vendlet Aabenraa, Queisser Pharma GmbH & Co. KG. erhvervsarealer med store virksomheder, adgang for modulvogntog og to Østersøhavne (Enstedværket og Aabenraa). F.eks. har Padborg Nordeuropas største kølehusanlæg, og er central transitplads for kølevarer. CB-log er et grænseoverskridende projekt om samarbejde netop inden for logistik, etableret med Interregmidler. Eksempel på virksomheder: Abena Aabenraa, Andreas Andresen, H. P. Therkelsen og en lang række andre transport- og logistikfirmaer i tilknytning til GateDenmark. Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbh & Co. KG, Transit Transport Flensburg GmbH & Co. KG, Spedition Wohlert GmbH & Co.KG, Steckhahn & Peters Logistik og Nielsen & Sørensen. Fødevarer Fødevarer er en vigtig og stabil branche i regionen med rødder i landbruget. Branchen kan opnå særlig betydning i tilknytning til sundhedsområdet (Sund ernæring, functional food) og i tilknytning til turisme, gastronomi og kulinariske oplevelser. Her er bl.a. Sønderjyske Fristelser godt i gang med at brande fødevarer fra området. Inden for fødevaresektoren har både Aabenraa og Sønderborg kommuner en høj erhvervsandel sammenholdt med DK. I Sønderborg rummer denne gruppe en stor andel af de privatansatte i kommunen. Eksempler på virksomheder: Svineslagteri i Blans, Hørup Pølser i Hørup, Skærtoft Mølle på Als, Gråsten Salater, Attek Danmark, Naturmælk Tinglev, Arla Bov, BHJ Gråsten, Kohberg Bolderslev, Flensburger Brauerei GmbH & Co. KG, Nordmilch eg Werk Nordhackstedt, Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG, Vega Salmon. Logistik -> Køletransport og -lagring Med nærheden til de skandinaviske markeder og i høj grad som port til og fra det europæiske fastland byder den dansk-tyske grænseregion på en gunstig trafikal og erhvervsgeografisk beliggenhed, bl.a. med Gate- Denmark i Padborg, Nordeuropas største transportcenter med et areal på over 400 ha, 461 produktionsenheder indenfor transport, logistik, spedition og service hertil og i alt ansatte. Logistik og transport er en styrke i Aabenraa Kommune med særlige kompetenceområder inden for logistik og transport i Padborg, mange motorvejsnære International godstransport med chaufførledsagede lastbiler i mio. tons eksl. bulktransport med skib. Figuren viser bl.a. at der transporteres meget store mængder gods over den dansk-tyske grænse, sammenlignet med andre regioner. Tal fra CB-log og egen figur 13

14 Erhvervsrelaterede fakta om de tre delområder Aabenraa Aabenraa har en styrkeposition inden for transport og logistik. Aabenraa Kommune har et godt renommé som en erhvervsvenlig kommune i 2012 lå Aabenraa på en 11. plads (og i 2011 på 9. plads) i opgørelsen Lokalt erhvervsklima fra DI. Etablerede iværksætter-virksomheder har haft høj overlevelsesandel (Kontur 2011). Som det ses af figuren, vækster liberale erhverv. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder i Aabenraa Kommune (Danmarks Statistik og egne beregninger) Arbejdsstyrken beskæftigede i 2011 (Danmarks Statistik) Infrastruktur Motorvej - E45 skærer sig nord-syd gennem kommunen. Fly - fra Aabenraa kan man komme til Billund Lufthavn på 1t og 15 min., til Sønderborg Lufthavn på 45 min og Hamborg Lufthavn på 1t og 45 min. Havn - Dybvandshavn i Aabenraa. Bane Kombiterminal i Padborg til bil-bane transport. Uddannelsesinstitutioner Videregående uddannelser: University College Syddanmark. Ungdomsuddannelser: SoSu-Skolen Syd, EUC Syd, IBC Aabenraa, Aabenraa Statsskole, Deut - sches Gymnasium für Nordschleswig, VUC. Befolkning indbyggere Tæthed 63,1 indbyggere /km 2. Forventet fald i befolkningstallet for kommunen, samt flere ældre over 65 i (Danmarks Statistik). 14

15 Sønderborg Området har en styrkeposition inden for mekatronik og energieffektivisering. Sønderborg er karakteristisk med store virksomheder, og har procentvis en større andel virksomheder med over 50 medarbejdere end landsgennemsnittet (Danmarks Statistik). Over halvdelen af de beskæftigede i kommunen er ligeledes ansat i store virksomheder med mere end 50 medarbejdere (bl.a. Danfoss, Sauer- Danfoss, Linak). Syddansk Universitet har et universitets Campus i Sønderborg, hvor bl.a. Mads Clausen Instituttet bidrager med forskning til erhvervslivets udvikling. I Sønderborg fremhæver man desuden et stærkt offentligt-privat samarbejde, bl.a. om sundhed og en stærk international profil, hvor udenlandsk arbejdskraft tiltrækkes og fastholdes. Som det ses af figuren har Sønderborg desuden stærk vækst indenfor bygge- og anlægssektoren og turismen, men også detailhandlen har vækst. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder for Stadt Flensburg (Bundesagentur für Arbeit og egne beregninger, kun for socialforsikringspligtige beskæftigede) Arbejdsstyrken beskæftigede i 2011 (Danmarks Statistik) Infrastruktur Motorvejen A8 gennemskærer Sønderborg Kommune i øst-vestlig retning - Sønderborgmotorvejen kobler Sønderborg på E45 ved Kliplev. Fly - fra Sønderborg Lufthavn kan København nås på 45 minutter. Uddannelsesinstitutioner Videregående uddannelser: Syddansk Universitet (SDU), Erhvervsakademiet Sydvest (EASV) og University College Syddanmark (UCSYD). Ungdomsuddannelser: EUC Syd, Hærens Sergentskole, Business College Syd, Alssund Gymnasiet, Sønderborg Statsskole, VUC, Gråsten Landbrugsskole. Befolkning indbyggere Tæthed 153,1 indbyggere/ km 2 Forventet fald i befolkningstallet for kommunen, samt flere ældre over 65 frem mod (Danmarks Statistik) 15

16 Stadt Flensburg Med en andel af beskæftigelsen på ca. 65% ligger serviceerhvervene klart i front i Flensburg. Dette hænger bl.a. sammen med en høj beskæftigelse inden for det offentlige, f.eks. på rådhuset,universitetet og militæret med Marineschule. Områdets stærke brancher er især IT- og kommunikation, handel, og arbejdet med energieffektivitet. Derudover er turisme også en styrkeposition for området. Inden for IT-branchen kan nævnes to succesfulde iværksættervirksomheder, GreyLogix og Hochzwei Kommunikation. Stadt Flensburg har et samarbejde med Handewitt Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg-Handewitt (WEG). Med dette samarbejde udvikles erhvervsområder i Handewitt med tilskud fra Stadt Flensburg, som så får del i erhvervsskatten fra de virksomheder, der placerer sig her. Med denne løsning kan Stadt Flensburg også tilbyde større virksomheder at placere sig i området. Af eksisterende større producerende virksomheder i byen kan nævnes Flensburger Schiffbaugesellschaft og Flensburger Fahrzeugbau - gesellschaft. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder for Stadt Flensburg (Bundesagentur für Arbeit og egne beregninger, kun for socialforsikringspligtige beskæftigede) Arbejdsstyrken socialforsikringspligtige beskæftigede i september (ca. 80% af alle beskæftigede) (Bundesagentur für Arbeit) Infrastruktur Motorvej - fra Flensborg C er der ca. 5 min. kørsel til A7/E45. Fly fra Flensborg er der ca. 1½ times kørsel til Hamborg Lufthavn, og 45 min. til Sønderborg lufthavn (binational lufthavn, samarbejde med Flensburg) Desuden har byen egen flyveplads, Schaeferhaus. Havn - Flensburg Havn håndterer fragtskibe, og har eget værft. Uddannelsesinstitutioner Videregående uddannelser: Flensborg Universitet, Fachhochschule Flensburg, Handelslehranstalt. Dertil en række ungdomsuddannelser. Bosætning indbyggere i Tæthed 1574,3 indbyggere/km 2 Forventet stigning i befolkningstallet for Flensburg. Desuden flere ældre. (Bertelsmann Stiftung). 16

17 Kreis Schleswig-Flensburg / Gemeinde Handewitt Gemeinde Handewitt er en del af Kreis Schleswig- Flensburg, der består af 134 kommuner og amtsbyer. Erhvervsmæssigt er Handewitt vigtig for amtet, bl.a. pga. placeringen ved den danske grænse og motorvej A7/E45. I WEG Flensburg-Handewitt finder man bl.a. Scandinavian Park som er m2 indkøbscenter. Grænsehandlen er generelt en stærk branche i grænsekommunerne Figuren viser bl.a. at liberale erhverv og bygge og anlæg er i vækst. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder for Kreis Schleswig-Flensburg (Bundesagentur für Arbeit og egne beregninger, kun for socialforsikringspligtige beskæftigede) Arbejdsstyrken socialforsikringspligtige beskæftigede i Kreis Schleswig-Flensburg i september (ca. 80% af alle beskæftigede) (Bundesagentur für Arbeit) Infrastruktur Motorvej - A7/E45 skærer sig igennem amtet og Gemeinde Handewitt, der desuden ligger i krydset mellem A7/E45 og B199 mellem Flensburg og Niebüll. Fly fra Handewitt er der ca. 1½ times kørsel til Hamborg Lufthavn, og 45 min. til Sønderborg lufthavn. Uddannelsesinstitutioner Umiddelbart er der ikke andre videregående uddannelser end dem, der ligger i Flensborg. Dertil en række ungdomsuddannelser. Bosætning I Kreis Schleswig-Flensburg er der indbyggere i Tæthed 95,8 indbyggere/km 2 I Gemeinde Handewitt er der indbyggere i 2010 og en tæthed på 139 indbyggere/km 2. 17

18 2. del - erhvervsforhold i grænsetrekanten Når en virksomhed afsøger mulige placeringer, er der forskellige forhold, der kan være af afgørende betydning. Generelt er dette især forhold vedr. erhvervsgrundenes pris og placering i forhold til synlighed og infrastruktur. Desuden kan eksisterende virksomheder i et givent område, være med til at tiltrække nye virksomheder. Disse forhold er afdækket i 1. del af analysen. I Grænseområdet er der derudover forhold vedr. myndighedsbehandling, miljøkrav og forsyning samt arbejdsmarkedsforhold, der er forskellige, og som derfor kan påvirke om en virksomhed placerer sig nord eller syd for grænsen. Forholdene i grænseområdet er præget af henholdsvis danske og tyske love og regler, som på visse områder er ens, bl.a. bestemt af EU og på andre områder er nationale og dermed forskellige. I det følgende beskrives de nævnte sekundære forhold, for både den danske og den tyske side af Grænsetrekanten. Afsnittet er primært baseret på baggrundsmateriale, bl.a. fra danske, tyske og internationale erhvervsorganisationer og foreninger. Desuden oplysninger fra netværkspartnere og opslag på internet. 18

19 Myndighedsbehandling DK I Danmark er det landets 98 kommuner, der udlægger arealer til erhverv i en kommuneplan. Denne plan skal være i overensstemmelse med landsplanlægningen og godkendes af staten (Naturstyrelsen). Når et område er udlagt til erhverv, kan kommunerne lave en lokalplan med detailbestemmelser. For erhverv drejer det sig bl.a. om specifik anvendelse og erhvervstyper, evt. i henhold til miljøklasser, grundstørrelser, bebyggelsesprocent og højde samt bestemmelser for bygningernes ydre fremtræden og ubebyggede arealer. En ansøgning om byggetilladelse bliver vurderet i forhold til byggeloven, og desuden om projektet kræver tilladelse i forhold til anden lovgivning planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, museumsloven samt evt. regler om bygningsbevaring og fredningsbestemmelser. En ansøgning om byggetilladelse skal omfatte tegninger m.v. samt overholde bygningsreglementets krav til håndværksmæssige standarder, brandsikkerhed mm. Er der ikke lokalplanlagt for området, kan der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til et større anlægs- og byggeprojekt, før der er lavet en lokalplan. TY I Tyskland er det ligeledes kommunerne (Gemeinden) der udlægger arealer til erhverv gennem en kommuneplan (Flächennutzungsplan). I praksis er det dog amter og de amtsfrie byer (Kreise og kreisfreie Städte), der er plan- og byggemyndighed. Her udarbejdes ligeledes lokalplanerne (Bebauungspläne) hvis indhold dog bestemmes af kommunerne. Når en virksomhed søger om byggetilladelse bliver projektet bl.a. vurderet i forhold til bestemmelserne i lokalplanen. For områder i byzone, kan der gives byggetilladelse uden for lokalplanlagte områder, hvis projektet vurderes at passe ind i områdets øvrige karakter. En ansøgning om byggetilladelse bliver vurderet af amtet i forhold til byggeloven, og desuden om projektet kræver tilladelse i forhold til anden lovgivning i forhold til infrastruktur, miljøforhold, naturforhold, brandsikkerhed, bygningsbevaring mm. En ansøgning om byggetilladelse skal omfatte data og tegninger omkring byggeriets omfang, udseende mm. (Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland, Region Sønderjylland-Schleswig) (Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland, Region Sønderjylland-Schleswig) 19

20 Miljø og forsyning Miljø og forsyning Danmark og Tyskland er som EU lande omfattet af en række tilsvarende miljøregler. Implementering og administration af EU s miljøregler varierer landene imellem. EU s miljøpolitik følger to grundlæggende principper: forsigtighedsprincippet når en aktivitet eller en politik udgør en risiko for miljøet eller menneskers sundhed, træffes der omgående foranstaltninger princippet om, at»forureneren betaler«forureneren er ansvarlig for at forebygge og udbedre miljøskader Nedenfor er indgangen til myndighedsbehandling af virksomheder skitseret. På næste side er en kortfattet oversigt over forsyning og priser for de to områder. Alle priser er inkl. moms, og skal betragtes som indikatorer, da mange selskaber laver særskilte aftaler med erhvervslivet. Oplysningerne er fundet via selskabernes hjemmesider. Der er regnet med en eurokurs på 7,44 = 1 kr. Miljøgodkendelse af virksomheder Danmark Kommunerne er godkendelses- og tilsynsmyndighed for hovedparten af de godkendelsespligtige virksomheder. For de mest forurenende virksomheder er det Miljøstyrelsen (staten) der godkender og fører tilsyn. Virksomhedens miljøgodkendelse opstiller grænseværdier for, hvor meget den enkelte virksomhed må forurene med støj, luftforurening og hvorledes affald skal håndteres. Der kan stilles krav om anvendelse af»bedste tilgængelige teknologi«, der vedrører forebyggelse af forurening, energieffektivitet og affaldshåndtering. Der findes lister med forskellige virksomhedstyper, som angiver hvilken type miljøgodkendelse virksomheder er underlagt. Tyskland I Tyskland udarbejdes der en form for miljørapport for et erhvervsområde, når lokalplanen laves. I lokalplanerne sættes bl.a. begrænsninger for støj. Det er Landesamt für Landwirtschaft und Umvelt, Schleswig Holstein, der udsteder godkendelse til de godkendelsespligtige virksomheder. Det vurderes individuelt for hver virksomhed, hvorvidt der er behov for en miljøgodkendelse. Visse typer, bl.a. malerværksteder, skal dog altid godkendes i overensstemmelse med Bundes-Immissions-schutzverordnungen (BImSchV), i forhold til støj og luftforurening. (WiREG) Virksomheder, der importerer eller producerer kemikalier, skal registrere disse. Ikke kun kemikalieproducerende virksomheder men også virksomheder, der bruger kemikalier, kemiske blandinger eller virksomheder der arbejder med artikler påvirkes af REACH. Læs mere om miljø på 20

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder

Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Erik Lauritzen, Sønderborg Thomas Andresen, Aabenraa Laurids Rudebeck, Tønder Erhverv Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Formand Christian Lund, Det Sønderjyske Landbrugsråd Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Per Munk Jensen, Syd Energi Allan Jepsen,

Læs mere

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december.

Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Udpluk af resultater 2011 Projekt Cross Border Logistics (CB Log) præsentation af 12 dansk-tyske projektideer, Flensborg, december. Dansk-Tysk Business Forum mødes på Danfoss, december. URS formand til

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Hillerød - Nordsjælland Attraktive erhvervsgrunde til salg. RØNNEVANG SYD Rønnekrogen

Hillerød - Nordsjælland Attraktive erhvervsgrunde til salg. RØNNEVANG SYD Rønnekrogen 10.10.2011 Hillerød - Nordsjælland Attraktive erhvervsgrunde til salg RØNNEVANG SYD Rønnekrogen HHM Ejendomme A/S sælger byggemodnede erhvervsgrunde i et attraktivt område, i den vestlige del af Hillerød

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Idegrundlag 2003-2005 Klyngeanalyse og strategigrundlag for vækst og jobmuligheder kortlagt af Monitor Group. (Bitten og Mads Clausens Fond) Strategi og involvering af ildsjæle i konceptet Sønderjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N UdviklingsRåd Sønderjylland

PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N UdviklingsRåd Sønderjylland PæsentationafINTERREG IVA Projekt Vækstcentret INTERREG IVA-Region Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. 29.03.2011 UdviklingsRåd Sønderjylland Styrkepositionsanalyse Analyse af regionale styrkepositioner og

Læs mere

Foreningen. Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Foreningen. Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Foreningen Etableret som forening i 2009 Forum for samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland. Finansiering

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Egevej 2, 6200 Aabenraa Sag 96043902013. Synlig og central udlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Egevej 2, 6200 Aabenraa Sag 96043902013. Synlig og central udlejningsejendom SALGSPROSPEKT Synlig og central udlejningsejendom Egevej 2, 6200 Aabenraa Sag 96043902013 Opdelt i 4 lejemål - fuldt udlejet. kr. 11.000.000 kontant Fremvisning og yderligere information Kontakt Evald

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats vurdering af ansøgningen EE-Sønderjylland energieffektiv teknologi og løsninger

Målrettet erhvervsindsats vurdering af ansøgningen EE-Sønderjylland energieffektiv teknologi og løsninger Målrettet erhvervsindsats vurdering af ansøgningen EE-Sønderjylland energieffektiv teknologi og løsninger Ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler Ansøgt beløb Indstillet beløb 22.400.000 kr. 22.400.000

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Dagsorden 25. juni 2012, Lyren, Padborg

Dagsorden 25. juni 2012, Lyren, Padborg Dagsorden 25. juni 2012, Lyren, Padborg 1. Velkomst 2. Kort status Infrastruktur udvikling 3. Statslige arbejdspladser i Sønderjylland 4. Dansk-tysk erhvervssamarbejde 5. Vækst i arbejdspladser i landbruget

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Den fælles brændende platform er befolkningsudviklingen! Landsdelen Sønderjylland. Konsekvens:

Den fælles brændende platform er befolkningsudviklingen! Landsdelen Sønderjylland. Konsekvens: Den fælles brændende platform er befolkningsudviklingen! Landsdelen Sønderjylland Befolkning, antal 255000 252.433 250000 245000 Konsekvens: Værditab i form af lønkroner som ikke bidrager til landsdelens

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland

Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Danmark: Ansvarsfordeling mellem myndigheder 2.1. Staten 2.2. Regionerne 2.3. Kommunerne 2.3.1. Kommuneplan 2.3.2. Lokalplaner

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Erhvervsgrund - Svendborg Nord

Erhvervsgrund - Svendborg Nord Salgsopstilling Erhvervsgrund - Svendborg Nord Erhvervsjord i Svendborg N. Hvor mange m 2 har du brug for? Sag 7380-1 Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg Mulighed for køb af arealer fra 2.500 m 2 til ca

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein UDKAST Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein Status: 31.07.09 Efter kommunalreformen i Danmark er det grænseoverskridende samarbejde videreført mellem Region

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan Udviklingschef. Claus Schmidt. 7. december URS Handlingsplan 2011, beslutningsoplæg til URS møde 16.

Handlingsplan Udviklingschef. Claus Schmidt. 7. december URS Handlingsplan 2011, beslutningsoplæg til URS møde 16. Handlingsplan 2011 Udviklingschef Claus Schmidt 7. december 2010 URS Handlingsplan 2011, beslutningsoplæg til URS møde 16.dec 2010 Side 1 Formål UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et forum for samarbejde

Læs mere

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup Funder Silkeborg Nord Høje Kejlstrup Søholt Silkeborg Centrum Hårup Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder Årsdag 2017 Fredag 27. Oktober ECCO Center Tønder 1 Program Velkomst til Årsdag 2017, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Ordstyrer Chefredaktør Gwyn Nissen,

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

27 medlemmer. Oktober 2017

27 medlemmer. Oktober 2017 1 27 medlemmer 27 medlemmer Erhverv Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, Formand Gårdejer Christian Lund, Det Sønderjyske Landbrugsråd Head of Global Service North West Jens Gaarde Gad, Danfoss A/S

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING 01.11.2010 INDHOLD 01 02 03 04 Målsætning og metodiske overvejelser Den samfundsøkonomiske analyse Den regionaløkonomiske

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Dato: 13. august 2017

Dato: 13. august 2017 Dato: 13. august 2017 qweqwe Halsnæs Kommune har i sammenligning med resten af landet en overvægt af små virksomheder inden for bygge og anlægsbranchen. Denne type virksomheder er ofte startet på hjemadressen

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere