A N A L Y S E ERHVERV I GRÆNSETREKANTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A N A L Y S E ERHVERV I GRÆNSETREKANTEN"

Transkript

1 A N A L Y S E ERHVERV I GRÆNSETREKANTEN

2 Kolofon Analyse Erhverv i Grænsetrekanten November 2012 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 Analysen er udarbejdet af Plan og Udvikling i Aabenraa Kommune i Grænsetrekantssamarbejdet mellem Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Stadt Flensburg. Projektpartnere for dette projekt er Stadt Flensburg, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune. WEG Flensburg-Handewitt er netværkspartner med finansiel deltagelse. WiREG, IHK, EHAA, SET og URS og er netværkspartnere. Grænsetrekantssamarbejdet er et INTERREG 4A-projekt. Medfinansieret af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. med EU-midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL ANALYSEN DEL ERHVERV I DE TRE DELOMRÅDER I GRÆNSETREKANTEN... 5 Aabenraa... 6 Sønderborg... 8 Flensburg og Handewitt STYRKEPOSITIONER ERHVERVSRELATEREDE FAKTA OM DE TRE DELOMRÅDER Aabenraa Sønderborg Stadt Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg / Gemeinde Handewitt DEL ERHVERVSFORHOLD I GRÆNSETREKANTEN Myndighedsbehandling Miljø og forsyning Arbejdsmarkedsforhold OPSUMMERING BILAG VEDLAGT 3

4 Introduktion til analysen Denne analyse er lavet i Grænsetrekants-samarbejdet mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensburg og udarbejdet af Aabenraa Kommune med bidrag fra de øvrige parter samt erhvervsorganisationer mm. Disse kan ses på bilag. Formålet med en analyse af erhvervsforhold i Grænsetrekanten er dels at kortlægge de nuværende erhvervsarealer med grunde til salg og de erhvervstyper, der er kendetegnende for området. Desuden er formålet at give et generelt billede af forhold som kan påvirke en virksomheds placering i grænseområdet. Analysen skal danne grundlag for en udvikling af samarbejdet om erhverv i Grænsetrekanten, og på sigt en fælles markedsføring over for interesserede virksomheder og investorer. Analysen falder i to dele. Den første koncentrerer sig om de eksisterende erhvervsområder og styrkepositioner inden for erhverv i Grænsetrekanten. Der er kortlagt erhvervsarealer til salg i Grænsetrekanten. Desuden er Vækstcentrets 1 definerede styrkepositioner konkretiseret og eksemplificeret specifikt for grænsetrekantsområdet. Anden del beskriver de forhold, der gør sig gældende ved etablering af en virksomhed i grænseområdet. Det drejer sig om myndighedsbehandling, arbejdsmarked og lovkrav til virksomheder både på dansk og tysk side af grænsen. Kort over Grænsetrekanten med motorvej og udvalgte erhvervsområder 1. Vækstcentret er et Interreg-4A støttet projekt, der kører frem til udgangen af Region Syddanmark, Kiel Region GmbH og EA Nord er bl.a. projektpartnere. Det overordnede mål er at bidrage til, at det nordlige Slesvig-Holsten og Regionen Syddanmark udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion. I 2011 udgav de en rapport om styrkepositioner for området. 4

5 1. del - erhverv i de tre delområder i grænsetrekanten Den første del af analysen rummer to afsnit. Det første er en kortlægning af de eksisterende erhvervsområder i de tre områder, Aabenraa, Sønderborg og Flensburg/Handewitt. Erhvervsområderne er udpeget af de tre parter, på baggrund af følgende kriterier: Erhvervsområdet skal være beliggende ved (tæt ved) motorvej Der skal være grunde til salg Erhvervsområdet skal være af strategisk betydning eller størrelse Hvert område er beskrevet i forhold til parametre vedr. størrelse, anvendelseskategorier/erhvervstyper, restrummelighed samt særlige fordele enten ved den fysiske placering eller fordele som f.eks. eksisterende erhvervsklynger i området. Desuden er der udpeget specifikke virksomheder i områderne, hvis de har særlig regional betydning eller er førende inden for deres fagområde. Kortlægningen skal give et billede af de nuværende muligheder for virksomheder, der ønsker at placere sig i grænseområdet. I det andet afsnit, er der zoomet lidt ud fra de konkrete fysiske forhold, for at observere styrkepositioner inden for erhverv i Grænsetrekanten. En afklaring af hvilke erhvervstyper der er kendetegnende for området, og hvilke der kan betragtes som styrkepositioner også i et nationalt perspektiv, er afgørende for at kunne markedsføre Grænsetrekanten og udvikle eksisterende samt nye erhvervsområder. Afsnittet er blevet til på baggrund af oplysninger fra netværkspartnerne, samt baggrundsmateriale. Afsnittet afsluttes med en række faktuelle oplysninger om de tre delområder. Oplysningerne har betydning for virksomheders placering og vækstgrundlag i de enkelte områder. Oplysningerne bygger primært på statistik. 5

6 Aabenraa I Aabenraa er der udpeget tre eksisterende erhvervsområder, hvor der er grunde til salg. Det drejer sig om: 1) Aabenraa (Brunde-Egelund), 2) Kliplev og 3) Padborg (Bov-Padborg). Disse områder er udpeget, fordi de ligger ved motorvej E45 og har større arealer til salg. I Aabenraa Kommune markedsføres erhvervsgrunde primært via kommunens hjemmeside. Her er det muligt at få oplysninger om arealer til salg, priser, planlægning og diverse tilslutningsbidrag. Erhvervsgrundene markedsføres desuden gennem EHAA 2 og ved annoncer i lokalavisen, bl.a. ved særlige lejligheder, eks. erhvervsgrunde ved Kliplev i forbindelse med motorvejsåbningen til Sønderborg. 1 2 (Kort fra Aabenraa Kommune) 3 2. Se bilag 1 Aabenraa Kommune kan tilbyde areal til pladskrævende virksomheder, med store ledige arealer. Der er god infrastruktur, med tilkørsel til E45 fra alle områder. To af de tre områder kan betragtes som specialiserede eller med oplæg til en klyngedannelse. Kliplev er ikke specialiseret, og her er det største areal til salg, også som procentdel af hele erhvervsarealet. 6

7 Egelund-Brunde (1) Kliplev (2) Bov-Padborg (3) Beskrivelse Arealet består af to Arealet består af to Arealet er beliggende erhvervsområder, på hver områder, nord og syd ved grænsen til Tyskland. sin side af motorvej E45, for Bjerndrupvej. Mod vest afgrænses byen afkørsel 70. Arealet ligger Arealet ligger mellem af store erhvervsområder, ved Rødekro og Aabenraa grænsen og Aabenraa der er opstået i forbindelse byer med henholdsvis ved E45, afkørsel 73 med grænsen, jernbanen 6098 og samt afkørslen til den og motorvejen. indbyggere (2011). nye Sønderborg-motorvej. Mere end 5000 lastbiler passerer dagligt Padborg. Størrelse og 357,0 ha + 16,5 ha 94,7 ha + 26,0 ha 502,6 ha + 72 ha rummelighed perspektivareal udlagt perspektivareal udlagt perspektivareal udlagt i ha til erhverv i til erhverv i kommuneplan. til erhverv i kommuneplan. kommuneplan. Kommende lokalplanlagt Kommende lokalplanlagt ikke byggemodnet ikke byggemodnet område nord for grunde. område vest for grunde. 37,5 ha til salg. 31,6 ha til salg. 34,8 ha til salg. Anvendelses- Liberale erhverv Transport, engroshandel, Transport, liberale erhverv, kategorier (ved motorvejen), værksteder, lettere industri engroshandel, værksteder, engroshandel, værksteder, og lign. lettere industri og lign. lettere industri og lign. Desuden service- og Desuden større industri. Desuden butikker med forretningsvirksomhed. pladskrævende varegrupper. Grundstørrelse Min m 2 og min. Min m 2 Priser 60 kr./m 2 (8 /m 2 ) og m 2 -pris 5000 m 2 for nogle Priser 75 kr./m 2 (10 /m 2 ) i Padborg og Bov Syd. erhverv kr./m 2 på særlige vilkår kr./m 2 (12-13 /m 2 ) (12-15 /m 2 ) i Brunde. i Bov Nord kr./m 2 (10-15 /m 2 ) i Egelund Særlige fysiske Arealet ligger tæt ved Beliggenheden i krydset Beliggenhed ved grænsen forhold det kommende mellem E45 og den nye mellem DK og DE. akutsygehus. motorvej til Sønderborg. Særlige Med nærheden til det Præget af logistik- Gate Denmark, erhvervs- kommende sygehus er virksomheder. er Nord-europas forhold der potentiale for største transport-center udvikling og placering med daglig afgang til af afledte erhverv. mere end 1000 forskellige Abena (logistik/ destinationer. Der er produkter til speciale i køl/frys. sundhedsindustrien) Kombiterminal til bil- Danfoss (logistik) bane-transport i Padborg. 7

8 Sønderborg I Sønderborg er der udpeget fire erhvervsområder, hvor der er grunde til salg eller kommer det i nær fremtid. Områderne er udpeget, fordi kommunen i fremtiden vil satse på disse fire områder rent erhvervsmæssigt. Det drejer sig om: 1) Erhvervsområde Langbroparken i Ullerup, 2) Ragebøl - Erhvervsområde Vest, 3) Sønderborg - Erhvervsområde Nord og 4) Vollerup - Erhvervsområde Øst. I Sønderborg Kommune markedsføres erhvervsgrunde primært via kommunens hjemmeside. Her er det muligt at få oplysninger om arealer til salg. Øvrige informationer kan fås ved kontakt til grundsalg. I Sønderborg Kommune satses der på erhvervsarealer i nærhed til Sønderborg, med varierede muligheder. Sønderborgmotorvejen har åbnet op for nye udviklingsmuligheder, og der lokalplanlægges for at tilpasse anvendelsen af de enkelte områder (Kort fra Sønderborg Kommune) 8

9 Langbroparken Ragebøl (Vest) (2) Sønderborg (Nord) (3) Vollerup (Øst) (4) Ullerup) (1) Beskrivelse Beliggende i På Jyllandssiden, Området ligger på Als, På Als i Sønderborg Ullerup, umiddelbart for umiddelbart for syd for omfartsi krydset mellem enden af motorvejen enden af motorvejen vejen og vest for Gråsten-Nordborg til Sønderborg, er til Sønderborg (27.300), Skovbyvej. Omfattet og Aabenraa- lokalplanlagt og er lokalplanlagt og af gammel byplan- Sønderborg. delvis bygge- delvis byggemodnet. vedtægt, afventer 2,5 km fra motorvej. modnet. ny lokalplan. Størrelse og Byggemodnet og 14 ha er bygge- Byggemodnet areal Byggemodnet areal rummelighed lokalplanlagt areal modnet. Udlagt 17, 5 ha. Udlagt areal, 0 ha. Udlagt areal, i ha 7 ha. areal, ikke bygge- ikke byggemodnet ikke byggemodnet modnet 10 ha. 12 ha. 41 ha. Nye arealer v. motorvejen 16 ha. 7 ha til salg 12 ha er udbudt 15 ha er udbudt til salg. 0 ha udbudt. til salg. Anvendelses- Området er udlagt Udlagt til større Området er udlagt til Området er udlagt kategorier til alment erhverv. erhvervsvirksom- erhverv, fortrinsvis til til større erhverv. heder, fortrinsvis megatronic. Kommende ny lager, værksted. Kommende ny lokal- lokalplan opdaterer Kommende ny plan giver mulighed anvendelsen i lokalplan opdaterer for pladskrævende forhold til anvendelse ift. detailhandel, motorvejens nære motorvejens nære grossister mm. placering. placering. Grundstr. 95 kr. pr. m² Efter nuværende Efter nuværende Afventer lokalplan og m 2 -pris (13 /m2) inkl. lokalplan er min. lokalplan er min. og byggemodning. tilslutningsbidrag. grundstr m². grundstr m². 70 kr. pr. m²(9 /m 2 ) 85 kr. pr. m²(11 /m 2 ) inkl. tilslutnings- ekskl. tilslutningsbidrag bidrag. Særlige Fuldt bygge- Området har Området er synligt fra Dele af området vil fysiske modnet med tilslutning fra omfartsvejen. få miljøklasse 5+ forhold asfalterede motorvejen og veje og gadelys. Aabenraavej. Særlige Der er kun Gammelt Der er søgt tilladelse Afventer lokalplan erhvervs- etableret et firma erhvervsområde til kørsel med og byggemodning. forhold inden for med flere end modullast-vognstog lokalplanen. 10 større på Sønderborgmotor- A/S Ovethi virksomheder, bl.a. vejen og udlagt areal Dansk dæk service Cormall A/S - i erhvervsområde landbrugsmaskiner Nord til omlæsning. Helsam A/S - Helsekost Det forventes, at området bliver interessant for bilog motorcykelbranchen med ny lokalplan. Køreteknisk anlæg er nabo til lokalplanen. 9

10 Flensburg og Handewitt I Flensburg og Handewitt er der udpeget fire erhvervsområder. Tre i Stadt Flensburg, og et i Gemeinde Handewitt. Områderne er bl.a. udpeget pga. deres gode placering i forhold til infrastruktur. Desuden er det vægtet, at der er god mulighed for udvikling, både i forhold til, at der er grunde til salg, og set i forhold til områdernes eksisterende virksomheder, som der kan opnås synergieffekter med. I Flensburg og omegn markedsføres erhvervsgrunde af WiREG 3 og sælges gennem de offentlige forvaltninger i by og kommune. WiREG er et anpartsselskab der driver kommunalt erhvervsfremme, udfører projektarbejde, forvalter Flensburg Teknologicentrum og foretager udvikling af regionen i Stadt Flensburg og i Kreis Schleswig-Flensburg. Wireg markedsfører erhvervsgrunde på deres hjemmeside, hvor der til hvert område findes luftfoto, oversigtskort, oplysninger om størrelse, planlægning og pris mm. Flensburg har gennem WEG-området deres største udviklingsmuligheder i Handewitt i forhold til areal, og ledige perspektivarealer. De eksisterende virksomheder i to af områderne udgør et potentiale i forhold til videre udvikling og eventuelle klyngedannelser. I Sophienhof er Danfoss Silicon Powers for nyligt flyttet ind, hvilket kunne give området retning af energieffektivisering. I Lise-Meitner Straße kan IT-virksomhederne sammen med Teknologicentret måske være grobund for mere. 1 4 (Kort fra Bing Maps) Se bilag 1 10

11 WEG Sophienhof (2) Lise-Meitner Straße / Hochfeld (4) Handewitt (1) Peelwatt (3) Beskrivelse Området ligger på Området ligger i I den sydlige del af byen. Området ligger i begge sider af den sydvestlige del Forbindelse via B-199. den sydøstlige del A7/E45 og består af byen. Der kan Området ved L-M Str. af byen. Der er af flere delområder, opnås forbindelse er over-vejende forbindelse til hvoraf dele alle- til området fra bebygget. Med bl.a. området via Hochrede er bebygget. B-200, ved afkørsel Teknologi-centret felder Landstra Her ligger flere Flensburg-Rude. (WiREG). Området ved e/b-199. Området typer virksomheder Det samlede areal Peelwatt markeds- markedsføres i og grænsehandel. er allerede føres i øjeblikket. øjeblikket. bebygget i vid udstrækning. Størrelse og Der udlægges ca. Ca. 61 ha. Deraf Ca. 44,8 ha. Deraf Hele erhvervsrummelighed 100 ha WEG kan ca 8 ha ca. 15,4 ha til nybyggeri. arealet omfatter et i ha gennem hver udnyttes til område på ca. 4 ha. kommuneplan. nybyggeri. Ca. 15,3 ha ca. 8 ha udbydes ca. 15,4 ha udbydes Ca. 4 ha udbydes udbydes til salg. til salg. til salg. til salg Anvendelses- Både industri og Området ligger Der kan opnås Tæt på bolig om kategorier erhverv, særligt tæt på et bolig- dispensation til råde, forurenende produktions-, område, og derfor detailhandel under virksomheder service- og hånd- tillades forurenende særlige omstændig- tillades kun i værks virksomheder virksomheder kun heder. begrænset omfang. og grænsehandel i begrænset Detailhandel er i særskilte områder. omfang. muligt som lokal forsyning. Grund- Priser mellem ca. Grundstørrelse er Ved L-M-Str. er det ikke Grundstørrelse er ikke størrelse kr/ m² ikke forudbestemt. forudbestemt. I Peel forudbestemt. og m 2 -pris (ca /m 2 ) Priser ca. 225 kr/m² watt foreslås m². Priser ca. 260 kr/m 2 (ca. 30 /m 2 ) Priser ca. 260 kr/m 2 (ca. 35 /m 2 ) (ca. 35 /m 2 ) Særlige fysiske Placering helt ud til Området er et Pga. den gode Pga. den gode forhold A7/E45 med eksisterende forbindelse til B-199/ forbindelse til direkte tilkørsel. erhvervsområde. motorvej A7 og også B-199/motorvej A7 B199 gennem til centrum er området og også til centrum området. Afstand særligt oplagt for er området særligt til danske grænse service- og forretnings- oplagt for serviceer u. 4 km og der virksomheder. og forretningser 7 km til Flensburg. virksomheder. Særlige I dele af området Med umiddelbar En koncentration af IT- Endnu ingen erhvervs- er det muligt, at nærhed til en førende virksomheder har placeret virksomheder forhold placere grænse- producent af sig her. Området handel. Pga. energieffektiviserings- henvender sig derfor til områdets placering teknologi er området virksomheder der kan er det egnet til særligt interessant for udnytte en mulig grænseoverskrid- leverandører og synergieffekt. ende/ tværregionale serviceerhverv inden Nærheden til Flensborg samarbejder. for denne sektor. Universitet er desuden Lagerhalle Stekhan et potentiale for & Peters dette område. Danfoss Silicon Power 11

12 Styrkepositioner Vækstcentret har i 2011 udarbejdet en analyse af de fælles styrker i Region Syddanmark og Schleswig-Holstein. Der er udpeget fem fælles styrker, der egner sig til tværregionalt samarbejde. Den sjette styrke er viden, som går på tværs af de øvrige. Region Syddanmark og Schleswig-Holsteins fælles styrkepositioner inden for erhverv er udpeget som: Bæredygtig energi Turisme og oplevelsesøkonomi Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi Fødevarer Logistik (Vækstcentret: Styrkepositioner for den dansk-tyske region 2011) Disse styrkepositioner forankres i forskellige dele af regionen og i de tre områder i Grænsetrekanten, der specifikt er målet for denne analyse. I det følgende er der lavet en kort opsummering af denne forankring, og hvor den er udpræget stærk i Grænsetrekanten. Bæredygtig energi -> energieffektivisering I Sønderborg er der fokus på energieffektivisering og intelligente energisystemer. Lean Energy Cluster og Køleklyngen (KVCA) er nationale klyngeorganisationer under foreningen Lean Energy. De er forankret i Sønderborg og understøtter cleantech forretningsudvikling inden for energi- og klimateknologi. Beskæftigelsesmæssigt er Sønderborg Kommune stærkt specialiseret inden for erhvervsområdet energi/miljø og i nogen grad bygge/bolig (Kontur 2011). I denne sammenhæng ses bl.a. Project Zero og målet om CO2-neutralitet i Desuden har Sønderborg-området en klynge inden for mekatronik, der har base på Alsion. Stadt Flensburg markerer sig også på klima- og energiområdet, og har med Klimapakt Flensburg et mål om CO2-neutralitet i Flensburg Fachhochschule tilbyder uddannelser inden for relevante emner på området vedvarende energi: Energie- und Umweltmanagement (BA), Elektrische Energiesystemtechnik (BA/MA), renegerative Energietechnik (BA), Wind Engeneering (MA). Flensburg Universitet tilbyder ligeledes Energie- und Umweltmanagement for både U- og I-lande. For begge steder gælder at de er internationale uddannelser med studerende fra hele verden. Bæredygtig energi er i Vækstcentrets analyse defineret som et fremtidigt udviklingsområde, med stort potentiale på begge sider af grænsen. Furgy er et grænseoverskridende Interreg 4a projekt på området. Projektet arbejder for at oprette et internationalt vidensnetværk inden for vedvarende ressourcer og energieffektivitet. Eksempler på virksomheder i Sønderborg: Linak, Lodam, Danfoss, OJ Electronics, Servodan, Eegholm, Kobbervarefabrikken, Agramkow, PeHaMa, Delta, Saab Danmark, Evabo, Siemens Flow Instruments, SauerDanfoss, Focon, PAJ Systemteknik. Eksempler på virksomheder i Flensborg: Danfoss Silicon Power Flensburg og EWS - Energie aus Wind und Sonne GmbH & Co. KG. Turisme og oplevelsesøkonomi I Region Syddanmark har turismen en stor økonomisk betydning. Der er en fælles maritim positionering i Grænsetrekanten og dominerende kystturisme, hvor både Sønderborg, Aabenraa og Flensborg har store lystbådehavne og mange arrangementer for sejlads og sejlsport. Derudover kan nævnes potentialer i sundhedsturisme og gastronomi. I Sønderborg vil man gerne satse mere på erhvervsturisme, da der allerede er mange besøgende med privat formål. Hvert år kommer ca. 3 mio. mennesker til Sønderborg som turister. Der er potentiale i at udvikle Grænsetrekanten som fælles oplevelsesregion, hvor man bl.a. vil kunne tiltrække erhverv inden for oplevelsesøkonomi. Inden for privatturismen ses flere projekter i fremtiden med mulighed for samarbejde. Eksempler på virksomheder: Alter Meierhof Vital Hotel GmbH & Co. KG, Phänomenta, Strandhotel Glücksburg Danfoss Universe, Historiecenter Dybbøl Banke, Catrinesminde Teglværk, Sønderborg Slot, Oldemorstoft. Sundhedsøkonomien og velfærdsteknologi Branchen forventes at vokse bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Der er desuden et højt kompetenceniveau på begge sider af grænsen. Sygehus Sønderjylland i Aabenraa udbygges kraftigt i de kommende år, hvorfor der erhvervs-fremmemæssigt satses på velfærdsteknologi og erhverv knyttet op på sundhedssektoren. 12

13 Der er mulighed, for at styrke det grænseoverskridende arbejde, ved at udbygge projektet Gesundheitsregion Nord, til også at omfatte det sydlige Danmark. Flensburg Fachhochschule tilbyder uddannelse inden for ehealth og deltager i flere Interreg-projekter på sundhedsområdet. De to sygehuse i Flensburg, Diako og St. Franziskus er store arbejdsgivere i byen og spiller en stor rolle for byens opland. Diako er højt specialiseret på flere områder, bl.a. strålebehandling. Eksempler på virksomheder: Linak Sønderborg, PAJ Systemteknik Sønderborg, HeCare Sønderborg, Abena og Vendlet Aabenraa, Queisser Pharma GmbH & Co. KG. erhvervsarealer med store virksomheder, adgang for modulvogntog og to Østersøhavne (Enstedværket og Aabenraa). F.eks. har Padborg Nordeuropas største kølehusanlæg, og er central transitplads for kølevarer. CB-log er et grænseoverskridende projekt om samarbejde netop inden for logistik, etableret med Interregmidler. Eksempel på virksomheder: Abena Aabenraa, Andreas Andresen, H. P. Therkelsen og en lang række andre transport- og logistikfirmaer i tilknytning til GateDenmark. Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbh & Co. KG, Transit Transport Flensburg GmbH & Co. KG, Spedition Wohlert GmbH & Co.KG, Steckhahn & Peters Logistik og Nielsen & Sørensen. Fødevarer Fødevarer er en vigtig og stabil branche i regionen med rødder i landbruget. Branchen kan opnå særlig betydning i tilknytning til sundhedsområdet (Sund ernæring, functional food) og i tilknytning til turisme, gastronomi og kulinariske oplevelser. Her er bl.a. Sønderjyske Fristelser godt i gang med at brande fødevarer fra området. Inden for fødevaresektoren har både Aabenraa og Sønderborg kommuner en høj erhvervsandel sammenholdt med DK. I Sønderborg rummer denne gruppe en stor andel af de privatansatte i kommunen. Eksempler på virksomheder: Svineslagteri i Blans, Hørup Pølser i Hørup, Skærtoft Mølle på Als, Gråsten Salater, Attek Danmark, Naturmælk Tinglev, Arla Bov, BHJ Gråsten, Kohberg Bolderslev, Flensburger Brauerei GmbH & Co. KG, Nordmilch eg Werk Nordhackstedt, Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG, Vega Salmon. Logistik -> Køletransport og -lagring Med nærheden til de skandinaviske markeder og i høj grad som port til og fra det europæiske fastland byder den dansk-tyske grænseregion på en gunstig trafikal og erhvervsgeografisk beliggenhed, bl.a. med Gate- Denmark i Padborg, Nordeuropas største transportcenter med et areal på over 400 ha, 461 produktionsenheder indenfor transport, logistik, spedition og service hertil og i alt ansatte. Logistik og transport er en styrke i Aabenraa Kommune med særlige kompetenceområder inden for logistik og transport i Padborg, mange motorvejsnære International godstransport med chaufførledsagede lastbiler i mio. tons eksl. bulktransport med skib. Figuren viser bl.a. at der transporteres meget store mængder gods over den dansk-tyske grænse, sammenlignet med andre regioner. Tal fra CB-log og egen figur 13

14 Erhvervsrelaterede fakta om de tre delområder Aabenraa Aabenraa har en styrkeposition inden for transport og logistik. Aabenraa Kommune har et godt renommé som en erhvervsvenlig kommune i 2012 lå Aabenraa på en 11. plads (og i 2011 på 9. plads) i opgørelsen Lokalt erhvervsklima fra DI. Etablerede iværksætter-virksomheder har haft høj overlevelsesandel (Kontur 2011). Som det ses af figuren, vækster liberale erhverv. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder i Aabenraa Kommune (Danmarks Statistik og egne beregninger) Arbejdsstyrken beskæftigede i 2011 (Danmarks Statistik) Infrastruktur Motorvej - E45 skærer sig nord-syd gennem kommunen. Fly - fra Aabenraa kan man komme til Billund Lufthavn på 1t og 15 min., til Sønderborg Lufthavn på 45 min og Hamborg Lufthavn på 1t og 45 min. Havn - Dybvandshavn i Aabenraa. Bane Kombiterminal i Padborg til bil-bane transport. Uddannelsesinstitutioner Videregående uddannelser: University College Syddanmark. Ungdomsuddannelser: SoSu-Skolen Syd, EUC Syd, IBC Aabenraa, Aabenraa Statsskole, Deut - sches Gymnasium für Nordschleswig, VUC. Befolkning indbyggere Tæthed 63,1 indbyggere /km 2. Forventet fald i befolkningstallet for kommunen, samt flere ældre over 65 i (Danmarks Statistik). 14

15 Sønderborg Området har en styrkeposition inden for mekatronik og energieffektivisering. Sønderborg er karakteristisk med store virksomheder, og har procentvis en større andel virksomheder med over 50 medarbejdere end landsgennemsnittet (Danmarks Statistik). Over halvdelen af de beskæftigede i kommunen er ligeledes ansat i store virksomheder med mere end 50 medarbejdere (bl.a. Danfoss, Sauer- Danfoss, Linak). Syddansk Universitet har et universitets Campus i Sønderborg, hvor bl.a. Mads Clausen Instituttet bidrager med forskning til erhvervslivets udvikling. I Sønderborg fremhæver man desuden et stærkt offentligt-privat samarbejde, bl.a. om sundhed og en stærk international profil, hvor udenlandsk arbejdskraft tiltrækkes og fastholdes. Som det ses af figuren har Sønderborg desuden stærk vækst indenfor bygge- og anlægssektoren og turismen, men også detailhandlen har vækst. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder for Stadt Flensburg (Bundesagentur für Arbeit og egne beregninger, kun for socialforsikringspligtige beskæftigede) Arbejdsstyrken beskæftigede i 2011 (Danmarks Statistik) Infrastruktur Motorvejen A8 gennemskærer Sønderborg Kommune i øst-vestlig retning - Sønderborgmotorvejen kobler Sønderborg på E45 ved Kliplev. Fly - fra Sønderborg Lufthavn kan København nås på 45 minutter. Uddannelsesinstitutioner Videregående uddannelser: Syddansk Universitet (SDU), Erhvervsakademiet Sydvest (EASV) og University College Syddanmark (UCSYD). Ungdomsuddannelser: EUC Syd, Hærens Sergentskole, Business College Syd, Alssund Gymnasiet, Sønderborg Statsskole, VUC, Gråsten Landbrugsskole. Befolkning indbyggere Tæthed 153,1 indbyggere/ km 2 Forventet fald i befolkningstallet for kommunen, samt flere ældre over 65 frem mod (Danmarks Statistik) 15

16 Stadt Flensburg Med en andel af beskæftigelsen på ca. 65% ligger serviceerhvervene klart i front i Flensburg. Dette hænger bl.a. sammen med en høj beskæftigelse inden for det offentlige, f.eks. på rådhuset,universitetet og militæret med Marineschule. Områdets stærke brancher er især IT- og kommunikation, handel, og arbejdet med energieffektivitet. Derudover er turisme også en styrkeposition for området. Inden for IT-branchen kan nævnes to succesfulde iværksættervirksomheder, GreyLogix og Hochzwei Kommunikation. Stadt Flensburg har et samarbejde med Handewitt Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg-Handewitt (WEG). Med dette samarbejde udvikles erhvervsområder i Handewitt med tilskud fra Stadt Flensburg, som så får del i erhvervsskatten fra de virksomheder, der placerer sig her. Med denne løsning kan Stadt Flensburg også tilbyde større virksomheder at placere sig i området. Af eksisterende større producerende virksomheder i byen kan nævnes Flensburger Schiffbaugesellschaft og Flensburger Fahrzeugbau - gesellschaft. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder for Stadt Flensburg (Bundesagentur für Arbeit og egne beregninger, kun for socialforsikringspligtige beskæftigede) Arbejdsstyrken socialforsikringspligtige beskæftigede i september (ca. 80% af alle beskæftigede) (Bundesagentur für Arbeit) Infrastruktur Motorvej - fra Flensborg C er der ca. 5 min. kørsel til A7/E45. Fly fra Flensborg er der ca. 1½ times kørsel til Hamborg Lufthavn, og 45 min. til Sønderborg lufthavn (binational lufthavn, samarbejde med Flensburg) Desuden har byen egen flyveplads, Schaeferhaus. Havn - Flensburg Havn håndterer fragtskibe, og har eget værft. Uddannelsesinstitutioner Videregående uddannelser: Flensborg Universitet, Fachhochschule Flensburg, Handelslehranstalt. Dertil en række ungdomsuddannelser. Bosætning indbyggere i Tæthed 1574,3 indbyggere/km 2 Forventet stigning i befolkningstallet for Flensburg. Desuden flere ældre. (Bertelsmann Stiftung). 16

17 Kreis Schleswig-Flensburg / Gemeinde Handewitt Gemeinde Handewitt er en del af Kreis Schleswig- Flensburg, der består af 134 kommuner og amtsbyer. Erhvervsmæssigt er Handewitt vigtig for amtet, bl.a. pga. placeringen ved den danske grænse og motorvej A7/E45. I WEG Flensburg-Handewitt finder man bl.a. Scandinavian Park som er m2 indkøbscenter. Grænsehandlen er generelt en stærk branche i grænsekommunerne Figuren viser bl.a. at liberale erhverv og bygge og anlæg er i vækst. Figuren viser erhvervsmæssige styrker og svagheder for Kreis Schleswig-Flensburg (Bundesagentur für Arbeit og egne beregninger, kun for socialforsikringspligtige beskæftigede) Arbejdsstyrken socialforsikringspligtige beskæftigede i Kreis Schleswig-Flensburg i september (ca. 80% af alle beskæftigede) (Bundesagentur für Arbeit) Infrastruktur Motorvej - A7/E45 skærer sig igennem amtet og Gemeinde Handewitt, der desuden ligger i krydset mellem A7/E45 og B199 mellem Flensburg og Niebüll. Fly fra Handewitt er der ca. 1½ times kørsel til Hamborg Lufthavn, og 45 min. til Sønderborg lufthavn. Uddannelsesinstitutioner Umiddelbart er der ikke andre videregående uddannelser end dem, der ligger i Flensborg. Dertil en række ungdomsuddannelser. Bosætning I Kreis Schleswig-Flensburg er der indbyggere i Tæthed 95,8 indbyggere/km 2 I Gemeinde Handewitt er der indbyggere i 2010 og en tæthed på 139 indbyggere/km 2. 17

18 2. del - erhvervsforhold i grænsetrekanten Når en virksomhed afsøger mulige placeringer, er der forskellige forhold, der kan være af afgørende betydning. Generelt er dette især forhold vedr. erhvervsgrundenes pris og placering i forhold til synlighed og infrastruktur. Desuden kan eksisterende virksomheder i et givent område, være med til at tiltrække nye virksomheder. Disse forhold er afdækket i 1. del af analysen. I Grænseområdet er der derudover forhold vedr. myndighedsbehandling, miljøkrav og forsyning samt arbejdsmarkedsforhold, der er forskellige, og som derfor kan påvirke om en virksomhed placerer sig nord eller syd for grænsen. Forholdene i grænseområdet er præget af henholdsvis danske og tyske love og regler, som på visse områder er ens, bl.a. bestemt af EU og på andre områder er nationale og dermed forskellige. I det følgende beskrives de nævnte sekundære forhold, for både den danske og den tyske side af Grænsetrekanten. Afsnittet er primært baseret på baggrundsmateriale, bl.a. fra danske, tyske og internationale erhvervsorganisationer og foreninger. Desuden oplysninger fra netværkspartnere og opslag på internet. 18

19 Myndighedsbehandling DK I Danmark er det landets 98 kommuner, der udlægger arealer til erhverv i en kommuneplan. Denne plan skal være i overensstemmelse med landsplanlægningen og godkendes af staten (Naturstyrelsen). Når et område er udlagt til erhverv, kan kommunerne lave en lokalplan med detailbestemmelser. For erhverv drejer det sig bl.a. om specifik anvendelse og erhvervstyper, evt. i henhold til miljøklasser, grundstørrelser, bebyggelsesprocent og højde samt bestemmelser for bygningernes ydre fremtræden og ubebyggede arealer. En ansøgning om byggetilladelse bliver vurderet i forhold til byggeloven, og desuden om projektet kræver tilladelse i forhold til anden lovgivning planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, museumsloven samt evt. regler om bygningsbevaring og fredningsbestemmelser. En ansøgning om byggetilladelse skal omfatte tegninger m.v. samt overholde bygningsreglementets krav til håndværksmæssige standarder, brandsikkerhed mm. Er der ikke lokalplanlagt for området, kan der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til et større anlægs- og byggeprojekt, før der er lavet en lokalplan. TY I Tyskland er det ligeledes kommunerne (Gemeinden) der udlægger arealer til erhverv gennem en kommuneplan (Flächennutzungsplan). I praksis er det dog amter og de amtsfrie byer (Kreise og kreisfreie Städte), der er plan- og byggemyndighed. Her udarbejdes ligeledes lokalplanerne (Bebauungspläne) hvis indhold dog bestemmes af kommunerne. Når en virksomhed søger om byggetilladelse bliver projektet bl.a. vurderet i forhold til bestemmelserne i lokalplanen. For områder i byzone, kan der gives byggetilladelse uden for lokalplanlagte områder, hvis projektet vurderes at passe ind i områdets øvrige karakter. En ansøgning om byggetilladelse bliver vurderet af amtet i forhold til byggeloven, og desuden om projektet kræver tilladelse i forhold til anden lovgivning i forhold til infrastruktur, miljøforhold, naturforhold, brandsikkerhed, bygningsbevaring mm. En ansøgning om byggetilladelse skal omfatte data og tegninger omkring byggeriets omfang, udseende mm. (Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland, Region Sønderjylland-Schleswig) (Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland, Region Sønderjylland-Schleswig) 19

20 Miljø og forsyning Miljø og forsyning Danmark og Tyskland er som EU lande omfattet af en række tilsvarende miljøregler. Implementering og administration af EU s miljøregler varierer landene imellem. EU s miljøpolitik følger to grundlæggende principper: forsigtighedsprincippet når en aktivitet eller en politik udgør en risiko for miljøet eller menneskers sundhed, træffes der omgående foranstaltninger princippet om, at»forureneren betaler«forureneren er ansvarlig for at forebygge og udbedre miljøskader Nedenfor er indgangen til myndighedsbehandling af virksomheder skitseret. På næste side er en kortfattet oversigt over forsyning og priser for de to områder. Alle priser er inkl. moms, og skal betragtes som indikatorer, da mange selskaber laver særskilte aftaler med erhvervslivet. Oplysningerne er fundet via selskabernes hjemmesider. Der er regnet med en eurokurs på 7,44 = 1 kr. Miljøgodkendelse af virksomheder Danmark Kommunerne er godkendelses- og tilsynsmyndighed for hovedparten af de godkendelsespligtige virksomheder. For de mest forurenende virksomheder er det Miljøstyrelsen (staten) der godkender og fører tilsyn. Virksomhedens miljøgodkendelse opstiller grænseværdier for, hvor meget den enkelte virksomhed må forurene med støj, luftforurening og hvorledes affald skal håndteres. Der kan stilles krav om anvendelse af»bedste tilgængelige teknologi«, der vedrører forebyggelse af forurening, energieffektivitet og affaldshåndtering. Der findes lister med forskellige virksomhedstyper, som angiver hvilken type miljøgodkendelse virksomheder er underlagt. Tyskland I Tyskland udarbejdes der en form for miljørapport for et erhvervsområde, når lokalplanen laves. I lokalplanerne sættes bl.a. begrænsninger for støj. Det er Landesamt für Landwirtschaft und Umvelt, Schleswig Holstein, der udsteder godkendelse til de godkendelsespligtige virksomheder. Det vurderes individuelt for hver virksomhed, hvorvidt der er behov for en miljøgodkendelse. Visse typer, bl.a. malerværksteder, skal dog altid godkendes i overensstemmelse med Bundes-Immissions-schutzverordnungen (BImSchV), i forhold til støj og luftforurening. (WiREG) Virksomheder, der importerer eller producerer kemikalier, skal registrere disse. Ikke kun kemikalieproducerende virksomheder men også virksomheder, der bruger kemikalier, kemiske blandinger eller virksomheder der arbejder med artikler påvirkes af REACH. Læs mere om miljø på 20

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Idegrundlag 2003-2005 Klyngeanalyse og strategigrundlag for vækst og jobmuligheder kortlagt af Monitor Group. (Bitten og Mads Clausens Fond) Strategi og involvering af ildsjæle i konceptet Sønderjylland

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervsgrund - Svendborg Nord

Erhvervsgrund - Svendborg Nord Salgsopstilling Erhvervsgrund - Svendborg Nord Erhvervsjord i Svendborg N. Hvor mange m 2 har du brug for? Sag 7380-1 Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg Mulighed for køb af arealer fra 2.500 m 2 til ca

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon.

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Kong Svends Park Den 17.06.2011 Udarbejdet af: Jan Falk Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Centralt beliggende i aksen mellem Københavns Centrum, Hillerød

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen ligger i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Analyse af potentiel tilflytning

Analyse af potentiel tilflytning Den dansk-tyske forbindelse: Analyse af potentiel tilflytning 11 CityDesign A/S Maj 2013 Notat 11CityDesign 1 of 18 Indhold: side 0. Formål, undersøgelse og sammenfatning 2 1. Tønder i sammenligning med

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal

Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Punkt 4 Erhvervs- og beskæftigelseskommunen - en præsentation på kort og i tal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2014 Sagsnr. 2014-2092 www.ballerup.dk Kommunens erhvervsområder 2 Skovlunde

Læs mere

1: GØR EN FORSKEL 2: TRO PÅ DIG SELV

1: GØR EN FORSKEL 2: TRO PÅ DIG SELV SØNDERBORG SØNDERBORGMANIFESTET Hvad er det særlige ved Sønderborgområdet? Én ting er vores mange projekter, vores placering på landkortet osv. Noget andet er det, man ikke lige ser, men som måske er det

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Center for Software Innovation. forskning / matchmaking / vidensdeling

Center for Software Innovation. forskning / matchmaking / vidensdeling Center for Software Innovation forskning / matchmaking / vidensdeling Om CSI Stiftet 2003 som en erhvervsdrivende fond Et nationalt Informations- og Kommunikations-Teknologisk kompetencecenter Støttet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere