Boligprogram Planlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligprogram 2013. Planlægning"

Transkript

1 Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013

2 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt i samfundsudviklingen med hensyn til vækst og boligudbygning i de foregående år, hvor konjunkturerne var i bund. Boligprogrammet er en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Boligprogrammet tager sit udgangspunkt i Kommuneplanen og de deri udlagte rammeområder til boligbyggeri Vedtagne lokalplaner med en restrummelighed Den konstaterede aktivitet i de enkelte områder Efterspørgslen efter byggemuligheder Der er udarbejdet en oversigt over rummeligheden i kommunen både i forhold til rummeligheden i kommuneplanen, og i forhold til restrummelighed i vedtagne lokalplaner altså de områder der er udlagt til boligbyggeri, og som endnu ikke er udfyldt. Der skelnes ikke umiddelbart mellem lokalplanlagte og ikke-lokalplanlagte områder, men det forudsættes, at allerede lokalplanlagte områder vil blive bebygget først. Der foregår i øjeblikket et arbejde med at tilpasse rummeligheden i kommunen. Rummeligheden til boliger er skåret væsentligt ned i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan Rummeligheden er skåret ned fra boliger til boliger. Rummeligheden er derudover nedsat med de 17 boliger, der er taget i brug i 2012, så den nye samlede rummelighed primo 2013 er på boliger. Forudsætninger for Boligprogrammet Kommuneplanlagte områder: 50 % af arealerne anvendes til boliger I købstæderne er fordelingen mellem åben/lav og tæt/lav 50/50 Uden for købstæderne er fordelingen mellem åben/lav og tæt/lav 60/40 I købstæderne er den gennemsnitlige grundstørrelse for åben/lav 800m2 I købstæderne er den gennemsnitlige grundstørrelse for tæt/lav 400m2 Uden for købstæderne er den gennemsnitlige grundstørrelse for åben/lav 1.100m2 Uden for købstæderne er den gennemsnitlige grundstørrelse for tæt/lav 500m2 Lokalplanlagte områder: Det faktiske antal byggemuligheder i den enkelte lokalplan minus de allerede anvendte byggemuligheder

3 Side2/4 Det giver: En resterende rummelighed på boliger Mulighed for at tage 297,4 boliger i brug pr. år i planperioden (12 år) 596 boliger af denne rummelighed er fordelt i planperioden (12 år) Et skøn over, hvor mange boliger der forventes bygget de kommende år bl.a. baseret på antallet af boliger der er bygget i de foregående år Forslaget bygger endvidere på en række hensyn: Den økonomiske krise både nationalt og internationalt sætter fortsat sit aftryk her i kommunen. De boliger der er indarbejdet i boligprogrammet beror på et skøn, der bl.a. baserer sig på hvor og hvor mange boliger der er bygget i de enkelte områder, og hvilken slags boliger, der efterspørges. Forventningerne til boligbyggeri er yderligere nedjusteres i forhold til de foregående år. Ovennævnte forhold er også gældende for Slagelse Kommunes opland, hvorfor de samme forudsætninger er anvendt i forhold til oplandets betydning for Slagelse Kommune. Med udbygningen af Slagelse Sygehus, og dermed etableringen af op imod nye arbejdspladser i Slagelse, forventes en vis boligudbygning i en periode herefter. Det er dog erfaringsmæssigt ikke den store udbygning man kan regne med i årene umiddelbart efter ibrugtagelse af en større virksomhed, der ikke flytter længere end det er tilfælde her. I både Slagelse og Korsør er der en større restrummelighed af etageboliger. Etageboligerne er ikke fordelt i perioden, da der ikke i de senere år har været særlig stor interesse for udbygning med etageboliger. Der er behov for et positivt boligmarked for at investorer finder det tilrådeligt at gå i gang med at bygge det antal boliger, der skal til en eller flere boligblokke, hvor man ikke bare kan bygge en eller to boliger. Derudover er der p.t. en overkapacitet af almene etageboliger. Den beskedne efterspørgsel på boliger retter sig p.t. primært mod parcelhuse og dobbelthuse, og der er ikke udlagt eller lokalplanlagt ret store områder til byggeri af denne art i Korsør. Derfor regnes der med en meget beskeden udbygning i Korsør. En af de visioner man længe har været optaget af i Slagelse by er at få etableret et uddannelsesmiljø, der kan tiltrække både uddannelsesinstitutioner og de unge. Det vil formentlig medføre et behov for ungdomsboliger. Der planlægges i forbindelse med Kommuneplan 2013 for nye ungdomsboliger i Slagelse by. Der er ikke i boligprogrammet regnet med en udbygning i landsbyerne. Der bliver erfaringsmæssigt bygget enkelte boliger i landsbyerne. Det er ikke muligt at indregne dem,

4 Side3/4 der hvor der faktisk bliver bygget, og en enkelt eller to boliger har ikke den store effekt, så derfor er der ikke indregnet nogen boliger i landdistrikterne. Bolig- og bosætningspolitikken Boligprogrammet har en naturlig sammenhæng med bolig- og bosætningspolitikken. Nogen af de fælles prioriteringer der fremgår af forslag til Bolig- og bosætningspolitikken som fx: Attraktive boliger, der passer til det sted borgerne er i livet Plads til at tænke både individuelt og i fællesskaber Give muligheder for både nyt og gammelt er også anvendt i forbindelse med udarbejdelse af Boligprogrammet. Attraktive boliger De boliger der er fordelt i Boligprogrammet er erfaringsmæssigt attraktive boliger, idet der er indarbejdet en forventning om udbygning med boliger i de områder, der har været attraktive, og hvor der derfor er sket en større udbygning gennem de senere år, og også er sket en vis udbygning på trods af finanskrisen. Det sted borgerne er i livet Når der er tale om boliger der passer til det sted borgerne er i livet skal især fremhæves de plejeboliger og almene handicapboliger, der i disse år bliver bygget i Slagelse. Dette byggeri medfører så en bevægelse i boligmarkedet. De borgere der flytter i plejeboliger overlader typisk en ældrebolig til en anden medborger, der så overlader en bolig til yngre borgere eller tilflyttere, og denne bevægelse giver muligheder i det ældre boligbyggeri i Slagelse Kommune. Der er i forhold til de boliger der er indarbejdet i Boligprogrammet rig mulighed for både fællesskab og individualitet. Boliger til unge under uddannelse Slagelse er en af landets førende uddannelsesbyer, og der findes derfor mange unge mennesker i byen. Denne fordel skal styrkes. Der planlægges for flere ungdomsboliger og et nyt campusområde. Hvordan når vi målene Slagelses befolkningsgrundlag er i øjeblikket nærmest status quo. Det er på nuværende tidspunkt en fin og positiv udvikling, idet befolkningstallet i mange at de kommuner vi sammenligner os med er vigende. På denne baggrund er der ikke meget vi kan gøre for at nå måltallene. Men der mangler fx nogle tiltag som fx arealer til parcelhuse og dobbelthuse i Korsør by. Boligprogrammet er et vigtigt parameter i Befolkningsprognosen, og denne ligger til grund for fordelingen af budgettet, er det meget vigtigt at Boligprogrammet er så realistisk som muligt. Et Boligprogram vil altid være et skøn eller en vejrudsigt, men det er vigtigt at dette skøn bygger på virkeligheden og ikke på visioner.

5 Side4/4 Befolkningsprognosen er geografisk bygget op af forskellige områder: Basisområder de mindste enheder Fremskrivningsområder en samling af et eller flere basisområder Specifikt sammensatte distrikter der altid bygger på fremskrivningsområderne fx o Skoledistrikter o Ældreområdets distrikter o Social psykiatriske distrikter o Byer og bydele o og eventuelt andre Læsevejledning til skemaerne på de kommende sider viser Indholdet af skemaerne Skemaet Boligprogram for hele kommunen indeholder rummelighed og udlagte boliger for hele kommunen, og sluttes af med en sammentælling for hele kommunen. De efterfølgende skemaer er delt op på de enkelte områder - fx Boligprogram for Slagelse by og indeholder rummelighed og udlagte boliger for den pågældende købstad eller for byerne udenfor for købstæderne. Også disse skemaer sluttes af med en sammentælling for den pågældende købstad mv. De sidste sider indeholder bemærkninger til det enkelte fremskrivningsområde, og rækkefølgen er den samme som i skemaerne. Områdets navn Restrummelighed før fordelingen o Fordelt på boligtyper Restrummelighed før fordelingen nedsat i forbindelse med Kommuneplan 2013 o Fordelt på boligtyper Hvad er bygget året før o I alt Fordelingen over årene o Fordelt på boligtyper Fordelte boliger i alt o Fordelt på boligtyper Restrummelighed efter fordelingen o Fordelt på boligtyper Der tale om følgende typer af boliger Visionsplan et område hvor forventningerne ikke er delt i boligtyper endnu Parcelhuse Tæt/lav (rækkehuse og dobbelthuse) Etageboliger Husbåde Der er under det enkelte område kun opført de typer af boliger der findes i området. De navne der fremgår af boligprogrammet er udtryk for navnet på fremskrivningsområdet.

6 Boligprogram Ny rummelighed Aktuelt Rummelighed Kommuneplan Fordelt Rest Banebyen - Etage Kvægtorvsvej - Etage Instrumentkvarteret - Parcelhuse Tæt/lav Tidselbjergvej - Parcelhuse Tæt/lav Rosenkildevej - Visionsplan Frederiksminde - Parcelhuse Tæt/lav Antvorskov skole - Tæt/lav Nansensgade - Etage Skolevej - Parcelhuse Tæt/lav Kildevej 10 Parcelhuse Tæt/lav Lilleøbakken - Etage Halsskov - Etage Gudekvarteret - Tæt/lav Husbåde Etage Musholmvej 1 Parcelhuse Banegårdskvarteret - Parcelhuse Tæt/lav Kobæk - Parcelhuse Tæt/lav Trestensgården - Parcelhuse Tæt/lav Træbjergvej Parcelhuse Tæt/lav

7 4 1 Bisserup - Parcelhuse Tæt/lav Boeslunde - Parcelhuse Tæt/lav Dalmose - Parcelhuse Tæt/lav Havrebjerg - Parcelhuse Tæt/lav Kirke Stillinge - Parcelhuse Slots Bjergby 6 Parcelhuse Tæt/lav Sørbymagle - Parcelhuse Tæt/lav Flakkebjerg - Parcelhuse Tæt/lav Svenstrup / Frølunde - Parcelhuse Tæt/lav Vemmelev - Parcelhuse Tæt/lav Forlev stationsby - Parcelhuse Tæt/lav Tårnborg Parcelhuse Tæt/lav Vedbynørre - Tæt/lav Agersø - Parcelhuse Tæt/lav Omø - I alt Parcelhuse Parcelhuse Tæt/lav Visionsplan Etage Husbåde I alt

8 Rummelighed Ny rummelighed Aktuelt 2012 Kommuneplan Fordelt Rest Banebyen - Etage Kvægtorvsvej - Etage Instrumentkvarteret - Parcelhuse Tæt/lav Tidselbjergvej - Parcelhuse Tæt/lav Rosenkildevej - Visionsplan Frederiksminde - Parcelhuse Tæt/lav Antvorskov skole - Tæt/lav Nansensgade - Etage Skolevej - Parcelhuse Tæt/lav Kildevej 10 I alt Boligprogram - Slagelse Parcelhuse Tæt/lav Parcelhuse Tæt/lav Visionsplan Etage I alt

9 Rummelighed Ny rummelighed Aktuelt 2012 Kommuneplan Fordelt Rest Lilleøbakken - Etage Halsskov - Etage Gudekvarteret - Tæt/lav Husbåde Etage Musholmvej 1 Parcelhuse Banegårdskvarteret - I alt Boligprogram - Korsør Parcelhuse Tæt/lav Parcelhuse Tæt/lav Etage Husbåde I alt

10 Rummelighed Ny rummelighed Aktuelt 2012 Kommuneplan Fordelt Rest Kobæk - Parcelhuse Tæt/lav Trestensgården - Parcelhuse Tæt/lav Træbjergvej I alt Boligprogram - Skælskør Parcelhuse Tæt/lav Parcelhuse Tæt/lav I alt

11 Rummelighed Ny rummelighed Aktuelt 2012 Kommuneplan Fordelt Rest 4 1 Bisserup - Parcelhuse Tæt/lav Boeslunde - Parcelhuse Tæt/lav Dalmose - Parcelhuse Tæt/lav Havrebjerg - Parcelhuse Tæt/lav Kirke Stillinge - Parcelhuse Slots Bjergby 6 Parcelhuse Tæt/lav Sørbymagle - Parcelhuse Tæt/lav Flakkebjerg - Parcelhuse Tæt/lav Svenstrup / Frølunde - Parcelhuse Tæt/lav Vemmelev - Parcelhuse Tæt/lav Forlev stationsby - Parcelhuse Tæt/lav Tårnborg Parcelhuse Tæt/lav Vedbynørre - I alt Boligprogram - Udenfor købstæderne Tæt/lav Parcelhuse Tæt/lav I alt

12 Ny rummelighed Aktuelt Rummelighed Kommuneplan Fordelt Rest Agersø - Parcelhuse Tæt/lav Omø - I alt Boligprogram - Øerne Parcelhuse Parcelhuse Tæt/lav I alt

13 1 2 5 Banebyen Historisk oversigt over nye boliger Etage Kvægtorvsvej Etage Instrumentkvarteret Parcelhuse Tæt/lav Tidselbjergvej Parcelhuse Tæt/lav Rosenkildevej Parcelhuse Tæt/lav Handicapboliger Frederiksminde Parcelhuse Tæt/lav Antvorskov skole Tæt/lav Nansensgade Etage Skolevej Parcelhuse Tæt/lav Kildevej Parcelhuse Tæt/lav Lilleøbakken Etage Parcelhuse Tæt/lav Halsskov Etage Parcelhuse Tæt/lav Gudekvarteret Tæt/lav Parcelhuse Etage Musholmvej Parcelhuse Tæt/lav Banegårdskvarteret Parcelhuse Tæt/lav Kobæk Parcelhuse Tæt/lav Trestensgården Parcelhuse Tæt/lav Træbjergvej Parcelhuse Tæt/lav Handicapboliger Bisserup Parcelhuse Tæt/lav Boeslunde Parcelhuse Tæt/lav Dalmose Parcelhuse Tæt/lav Havrebjerg Parcelhuse Tæt/lav Kirke Stillinge Parcelhuse Tæt/lav Slots Bjergby Parcelhuse Tæt/lav Sørbymagle Parcelhuse Tæt/lav

14 11 01 Agersø Parcelhuse Tæt/lav Flakkebjerg Parcelhuse Tæt/lav Omø Parcelhuse Tæt/lav Svenstrup / Frølunde Parcelhuse Tæt/lav Vemmelev Parcelhuse Tæt/lav Forlev stationsby Parcelhuse Tæt/lav Tårnborg Parcelhuse Tæt/lav Vedbynørre I alt Tæt/lav Lokalplanlagt Parcelhuse Tæt/lav Etage Handicapboliger

15 Slagelse Bemærkninger Banebyen Der er her tale om det område, der er lokalplanlagt (Lokalplan 1009) til Æblehaven etape II. De boliger der er medtaget i boligprogrammet er udtryk for et skøn, der indeholder bestemmelserne i lokalplanen, erfaringer fra etape I samt generelle erfaringer. Der er ikke fordelt nogen boliger i dette område, fordi der er tale om etageboliger. Byggeri af etageboliger kræver som regel en større efterspørgsel end der er til stede i øjeblikket, da det kun er rentabelt, hvis man bygger et større antal på en gang. Kvægtorvsvej Der er her tale om et område, der er kommuneplanlagt til højhusbyggeri. Der har gennem flere år været kontakt til ejeren af arealet med henblik på at få udarbejdet et projekt og en lokalplan. Dette har indtil videre ikke ført til noget lokalplanforslag. Der er ikke fordelt nogen boliger i dette område, fordi der er tale om etageboliger. Byggeri af etageboliger kræver som regel en større efterspørgsel end der er til stede i øjeblikket, da det kun er rentabelt, hvis man bygger et større antal på en gang. Instrumentkvarteret Der er tale om det område, der i daglig tale hedder Jonsgården. Der gælder to lokalplaner for området. Lokalplan 264 giver mulighed for parcelhusbebyggelse, og området er i øjeblikket under udbygning. Der blev i 2010 taget 3 nye boliger i brug i området, siden er der ikke taget nye boliger i brug i området. Lokalplan 1058 giver mulighed for at bygge 60 tæt / lave boliger. Der er ikke i øjeblikket nogen aktivitet i lokalplanområdet. Dette område er pt til salg, hvilket vil sige at der ikke lige nu er nogen bygherre, der udvikler på det. Tidselbjergvej og Rosenkildevej Disse to områder kaldes i daglig tale Valmuevejområdet. Området er kommuneplanlagt, og lokalplan 1092 der giver mulighed for at etablere 192 almene handicapboliger er vedtaget. Der er flere andre lokalplaner undervejs for området -bl.a. rammelokalplan nr Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Frederiksminde Dette er det område, der ligger mellem den kommende Byskovvold og Byskovvej. Der vil - på grund af støj fra motorvejen - ikke kunne bygges i området før Byskovvolden er færdigetableret. Med de jordmængder, der kommer ind i øjeblikket vurderes det at volden bliver færdig i mellem 2018 og Der er derfor ikke medtaget nogen boliger i området i dette boligprogram. Antvorskov skole Dette område omfatter Antvorskov Højskole, hvor der er udarbejdet lokalplan for haven til højskolen. Projektet indeholder 55 boliger, og det er disse boliger der er medtaget i boligprogrammet. Selve den bygningsmasse, der blev brugt til højskole kan anvendes til både boliger og til nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i et boligområde. Eventuelle boliger i de eksisterende bygninger er ikke medtaget i boligprogrammet. Nansensgade Dette områder omfatter den tidligere fabrik Sericol på Løvegade i Slagelse. Der er udarbejdet lokalplan - nr der giver mulighed for 60 etageboliger. Det kan være et svært projekt at få gennemført, idet fabriksbygningerne skal rives ned og grunden oprenses for forurening.

16 Skolevej Dette område ligger i Holmstrup mellem jernbanen og Hyllerupvej og ud mod den kommende omfartsvej. Der er udarbejdet lokalplan - nr der giver mulighed for både parcelhuse og tæt/lav boligbebyggelse. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Kildevej Dette område hedder i daglig tale Europaparken. Området er lokalplanlagt - lokalplan og området er under udbygning. Der er i 2010 og 2011 taget nye boliger i brug i området. I 2012 er der taget 10 nye boliger i brug i området. De 34 boliger der ligger i kanten af området er færdigbygget, og de vil bliver løbende udlejet eller solgt, og er ligeledes indarbejdet i boligprogrammet i de kommende år. Korsør Lilleøbakken Dette område er lokalplanlagt - lokalplan De boliger der er medtaget i boligprogrammet er udtryk for et skøn, der indeholder bestemmelserne i lokalplanen, samt generelle erfaringer. Der er ikke fordelt nogen boliger i dette område, dels fordi der er tale om etageboliger, og dels fordi den tilladelse der er givet til at bygge på forurenet grund er udløbet. Reglerne for denne type tilladelser er desuden ændret, så det vil være vanskeligere at opnå en ny tilladelse. Byggeri af etageboliger kræver som regel en større efterspørgsel end der er til stede i øjeblikket, da det kun er rentabelt, hvis man bygger et større antal på en gang. Halsskov Dette område hedder i daglig tale Pierne, og er placeret ud mod Korsør Havn. Området er delvist udbygget. Det er skønnet at der er mulighed for at bygge 100 etageboliger mere. De boliger der er medtaget i boligprogrammet er udtryk for et skøn, der indeholder bestemmelserne i lokalplanen samt generelle erfaringer. Der er ikke fordelt nogen boliger i dette område, fordi der er tale om etageboliger. Byggeri af etageboliger kræver som regel en større efterspørgsel end der er til stede i øjeblikket, da det kun er rentabelt, hvis man bygger et større antal på en gang. Området har for nyligt skiftet ejer, og den nye ejer arbejder p.t. på et projekt, der måske indeholder en anden type boliger. Det vil måske betyde færre boliger. Gudekvarteret Dette område indeholder den tidligere Halsskov Havn, hvor der er udarbejdet 3 lokalplaner for ny bebyggelse. Lokalplan Kanalbyen - giver mulighed for at bygge rækkehusbebyggelser. Lokalplan Husbådebyen - giver mulighed for at "bygge" 30 husbåde. Lokalplan 133A - Udsigtsbyen - giver mulighed for at bygge etageboliger. Korsør Kommune solgte i sin tid grunden til Lund gruppen. Da fristen for igangsætning af byggeriet ikke er overholdt, forsøger Slagelse Kommune pt at erhverve grunde tilbage, således at en anden entreprenør kan få muligheden for at føre disse planer ud i livet. Denne proces ser imidlertid ud til at trække ud, og bl.a. derfor er der ikke i boligprogrammet fordelt boliger i dette område. Musholmvej Dette område indeholder Musholmparken og Højbjergparken. Området er lokalplanlagt - lokalplanerne 101 og og området er under udbygning. Der er i 2010 taget i alt 7 nye boliger i brug i området. Der er 3 parcelhusgrunde tilbage i det nordlige område (Musholmparken) og 13 parcelhusgrunde tilbage i det sydlige område (Højbjergparken). Disse grunde er i boligprogrammet fordelt over de kommende år.

17 Banegårdskvarteret Dette områder strækker sig fra Storebæltsvej (overfor stationen) og ind mod Korsør Bypark. Der er i 1992 vedtaget en dispositionsplan for området. Området er kommuneplanlagt. Der har ikke været nogen interesse for at bygge i dette område, og der er ikke i boligprogrammet fordelt nogen boliger. Skælskør Kobæk Dette området indeholder dels et lokalplanlagt område samt 2 områder, der er kommuneplanlagte. Der er udarbejdet lokalplan - nr for Græsvænget, der ligger øst for Konge-Åsen. Krukkenborgområdet, der ligger ud til Slagelsevej og overfor Skælskør Lystskov er kommuneplanlagt, og der har ikke været nogen forespørgsler om dette område. På Møllebakken mellem Julemærkehjemmet og den tidligere Skælskør Folkehøjskole ligger det andet kommuneplanlagte område. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Der er ikke i de nærmeste år regnet med nogen udbygning i nogen af disse områder. Trestensgården Der er i dette område lokalplanlagt for et mindre område ud til Smidstrupvej. Udover dette område er der kommuneplanlagt for 2 større områder, som der dog ikke har været nogen forespørgsler på. Rummeligheden i de 2 kommuneplanlagte områder er cirka halveret i forbindelse med Kommuneplan Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Der er i boligprogrammet regnet med en forholdsvis beskeden udbygning sidst i perioden. Træbjergvej Dette område indeholde flere lokalplanlagte områder. Lokalplan 69 indeholder et boligområde ved Guldagergård, som er under udbygning. Der er 39 usolgte grunde i området. Derudover er der udarbejdet lokalplan der indeholder 45 parcelhusgrunde - og lokalplan 1001 for Pomonavænget - der indeholder 54 dobbelthuse. Desuden er der i henhold til lokalplan 1087 mulighed for at etablere 20 handicapboliger. Disse boliger forventes etableret i Der er i boligprogrammet lagt nogle få boliger ind spredt over hele perioden frem til Byerne Bisserup Der er i Bisserup 5 ledige grunde, der er lokalplanlagte. Derudover er der i kommuneplanen udlagt et område til boligbebyggelse, som endnu ikke er lokalplanlagt. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Der er i boligprogrammet lagt nogle få boliger ind spredt over hele perioden frem til Boeslunde Der er i Boeslunde 1 lokalplanlagt område, hvor der er mulighed for at bygge nyt. Mosevænget er delvist udbygget, og der er mulighed for 11 nye parcelhuse. Der er i boligprogrammet lagt nogle få boliger ind spredt over hele perioden frem til Dalmose Der er kommuneplanlagte områder med mulighed for boligbyggeri i Dalmose. Rummeligheden i Dalmose er sat ned i forbindelse med Kommuneplan Før der kan bygges nye boliger i dette område skal der udarbejdes en lokalplan. Der er - på grundlag af den aktuelle interesse - ikke indarbejdet nogen nye boliger i Dalmose. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier.

18 Havrebjerg Der er et kommuneplanlagt område med mulighed for boligbyggeri i Havrebjerg. Der har ikke de seneste år været efterspørgsel efter arealer til nye boliger i Havrebjerg. Før der kan bygges nye boliger i dette område skal der udarbejdes en lokalplan. Der er - på grundlag af den aktuelle interesse - ikke indarbejdet nogen nye boliger i Havrebjerg. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Kirke Stillinge Der er 5 ledige grunde, der er lokalplanlagte. Der er taget 5 nye boliger i brug i 2010, og der er gennem de sidste år bygget en del nye boliger. Der er derfor regnet med at de sidste ledige arealer vil blive bebygget i løbet af perioden. Slots Bjergby Der er en del ledige grunde i Skovgårdsparken i et lokalplanlagt område. Der er i 2010 og 2011 taget nye boliger i brug i dette område. Der er i 2012 taget 6 nye boliger i brug. Ud over Skovgårdsparken er der et større lokalplanlagt boligområde lige nord for. Der har gennem en årrække været rigtig god gang i udbygningen af Slots Bjergby. Der har selvfølgelig været forskel på hastigheden af udbygningen - svarende til konjunkturudviklingen, men der er gennem hele perioden tilbage til begyndelsene af 1990'erne været bygget nyt i Slots Bjergby. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Det forventes at denne tendens fortsætter, og derfor er der også i boligprogrammet regnet med en fortsat udbygning gennem hele perioden. Sørbymagle Der er et mindre lokalplanlagt område til boliger i Sørbymagle. En stor del af rummeligheden er taget ud af planlægningen i forbindelse med Kommuneplan Der er regnet med en vis udbygning gennem hele perioden. Flakkebjerg Der er flere områder med mulighed for udbygning i Flakkebjerg. Områderne blev allerede i Hashøj Kommune lokalplanlagt og byggemodnet, således at der er umiddelbar mulighed for at bygge. Der har ikke i løbet af de sidste år været nogen interesse for at bygge i området. Der er i forbindelse med Kommuneplan 2013 udtaget en del rummelighed i Flakkebjerg. Der er regnet med en lille udbygning i den sidste del af perioden. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Svenstrup - Frølunde Der er flere områder med mulighed for udbygning i Svenstrup og Frølunde. Områderne er lokalplanlagte. Der er regnet med en lille udbygning i den sidste del af perioden. Vemmelev Hele rummelighede i området Vemmelev er udtaget i forbindelse med Kommuneplan Forlev stationsby Forlev stationsby betragtes i det daglige som en del af Vemmelev. Der er flere kommuneplanlagte områder til boligbebyggelse i denne del af Vemmelev. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Der er ikke i boligprogrammet regnet med nogen udbygning i dette område.

19 Tårnborg Dette område betragtes i det daglige som en del af Vemmelev. Området er beliggende i tilknytning til Vejsgårdsområdet, men altså i et andet fremskrivningsområde. En del af området er lokalplanlagt. Der vil i det lokalplanlagte område være plads til en del parcelhusgrunde, som kommunen sælger. Disse grunde er lagt ind i boligprogrammet i forventning om at de vil blive solgt over de kommende år. Derudover er der et større kommuneplanlagt område med mulighed for at bygge boliger. Den rummelighed der er afsat i boligprogrammet for det kommuneplanlagte område er et udtryk for en beregning baseret på de generelle kriterier. Vedbynørre Dette område ligger ved Skovsø i Slagelse, og indeholder en lokalplanlagt mulighed for at bygge boliger. Lokalplanen for området er udarbejdet indenfor de sidste år, men der har ikke siden været vist interesse for at bygge i området. Der er ikke i boligprogrammet regnet med boligudbygning i dette område. Øer Agersø Der er på Agersø lokalplanlagt for et område til boligbebyggelse. Det er Slagelse Kommune der sælger grundene og der har været en vis interesse for disse grunde. Der er derfor i boligprogrammet regnet med en vis boligudbygning i dette område. Omø Der er på Omø lokalplanlagt for et område til boligbebyggelse. Det er Slagelse Kommune der sælger grundene og der har ikke været nogen interesse for disse grunde. Der er derfor ikke i boligprogrammet regnet med nogen udbygning i dette område.

En vigtig forudsætning for befolkningsprognose 2017

En vigtig forudsætning for befolkningsprognose 2017 SLAGELSE KORSØR BOLIGPROGRAM 2017 SKÆLSKØR En vigtig forudsætning for befolkningsprognose 2017 SLAGELSE KOMMUNE PLAN FEBRUAR 2017 Boligprogram 2017 Der er udarbejdet et boligprogram for 2017 for Slagelse

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Bilag 1. Befolkningsprognose 2017- SLAGELSE KORSØR SKÆLSKØR Økonomiudvalget d. 14. marts 2015 Indhold Forord... 3 1. Prognosemodellens forudsætninger... 3 2. Befolkningsudviklingen 2015-... 4 3. Befolkningsprognosen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Notat. Miljø og Teknik. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2012/0002507 Dato: 09-01-2013. Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2013-2024

Notat. Miljø og Teknik. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2012/0002507 Dato: 09-01-2013. Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2013-2024 Miljø og Teknik Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2012/0002507 Dato: 09-01-2013 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Jørgen Krog Notatet redegør for administrationens skøn

Læs mere

4.5 Nye boligområder og områder til off. formål

4.5 Nye boligområder og områder til off. formål 4.5 Nye boligområder og områder til off. formål VISION For boligområder er det Byrådets vision, at kommunen skal være kendetegnet ved et bredt udbud af attraktive og spændende bosætningsområder med fokus

Læs mere

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri

17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Rapport fra Helsingør Kommunes 17, stk. 4-udvalg med fokus på nybyggeri Dato: 2.juni 2015 version 1.1 Indhold Udvalget medlemmer og opgave... 3 Proces... 4 Data og fakta... 5 Arealer og byggemuligheder....

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

Områder med lettere forurenet jord

Områder med lettere forurenet jord Teknik og Miljø Områder med lettere forurenet jord Forureningen skyldes bl.a. at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning har forurenet overfladejorden.

Læs mere

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Bilag 1 Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Områder fra den tidligere Randers Kommune Byzone Randers, Dronningborg, Vorup og Kristrup Randers byzone er

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune. Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Bilag: Datagrundlag TEKNIK OG MILJØ Bilag: Datagrundlag Den overordnede ramme for arbejdet udgøres af Kommuneplan 213 og Erhvervsplan 214: Byrådet lægger vægt på, at der i Aarhus Kommune

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Boligbyggeprogrammet. Historisk boligudbygning

Boligbyggeprogrammet. Historisk boligudbygning Boligbyggeprogrammet Som udgangspunkt for Køge Kommunes årlige befolkningsprognose udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram. Omfanget og placeringen (i tid og rum) af nye boliger har stor indflydelse på

Læs mere

Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling Januar 2013. BILAG Tilpasning af rummelighed

Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling Januar 2013. BILAG Tilpasning af rummelighed Plan og Erhvervsudvikling Januar 2013 1 BILAG Tilpasning af rummelighed BILAG Tilpasning af rummelighed Indhold 2 Indhold Boligrummelighed 2012 3 Erhvervsrummelighed 2012 4 Tilpasning af rummelighed og

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. april 2015 Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Notat vedr. restrummelighed i Syddjurs Kommune

Notat vedr. restrummelighed i Syddjurs Kommune 1 of 6 Baggrund Syddjurs Kommune sendte den 9. juli 17. september 2013 på baggrund af Byrådets behandling forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. 15. august fremsendte Naturstyrelsen notat med

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse for Stevns Kommunes ønsker til ændringer i Fingerplanen... 5 Udviklingen i Strøby

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Alment boligbyggeprogram 2015 2018 - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Overordnet prioritering Efter anmodning fra Viborg Kommune fremsendes hermed prioriteringsforslag i

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri 2007 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Kongsberg A/S Kongsberg er et ejendoms- og udviklingsselskab, der på få år har opnået gode resultater indenfor projektudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen NOTAT Dato: 7. Januar 2014 Afdeling: CFD/CFS Sags nr.: 330-2013-89248 Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen Med afsæt i

Læs mere

Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring

Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring Vedtaget Dato for offentliggørelse af forslag Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden 24. november 2010 30. marts 2011 27. april 2011 Høringen

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg.

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Notat om placering af nyt bofællesskab Notatet her indeholder primært en gennemgang af muligheder for placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger for voksne personer med varig nedsat psykisk og

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 24. Ølgod 24.01 Ølgod 24.02 Strellev 24.03 Lindbjerg 24.04 Krusbjerg 24.10 Åbent land Ølgod Bevaringsværdige bygninger Rammer 24.01 Ølgod Status Ølgod er en områdeby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013

Kærup. Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 Kærup Janderup 10. JANDERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg nr. 16. Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg. Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26.

FORSLAG. Kommuneplantillæg nr. 16. Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg. Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26. FORSLAG Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26. januar 2016 Kommuneplantillæg nr. 16 Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik marts 2015 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger 14 De

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for eksisterende kommuneplanrammer

Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for eksisterende kommuneplanrammer Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for kommuneplanrammer Nedenfor fremgår en oversigt over mulige placeringer i Ry inden for de kommuneplanrammer. Placering Kvm Etager Planmæssige opmærksomhedsp

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Udbygningsaftaler og Partnerskaber

Udbygningsaftaler og Partnerskaber Udbygningsaftaler og Partnerskaber 2009 Indholdsfortegnelse Frivillige udbygningsaftaler om fysisk infrastruktur... 3 Udbygningsaftalernes sammenhæng med byplanlægningen... 4 Parternes muligheder for at

Læs mere

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Dato: 8-06-2015 Sagsnr.: 12/28321 NOTAT Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding I forbindelse med planlægningen for den tidligere slagterigrund i Rødding er der blevet afholdt møder

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Arkitekternes Hus Strandgade 27A DK-1401 København K +45 3085 9000 aa@aa-dk.dk www.arkitektforeningen.dk CVR 62 57 23 10 Høringssvar

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere