the ladies in africa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "the ladies in africa"

Transkript

1 BUEJÆGEREN nr årgang 29 olfert mit livs bue buk the ladies in africa steffens jagtjournal

2 Indhold 4 Lederen 5 Eftertanke over bukkejagten Bestyrelsen 8 OLFERT mit livs bue buk 12 Egebjerg 2011, referat fra generalforsamling 14 The ladies in Africa 18 Trofærummet 20 Lokalforeninger under FADB 22 Vejen Open 23 Randers Buejægere 24 Steffens jagtjournal BUEJÆGEREN Buejægeren er et medlemsblad for Foreningen af Danske Buejægere. Bladet udkommer 2 gange årligt, med stof om buejagtteknik, historie og oplysninger om foreningens virke. Indlæg og billeder er velkomne, men redaktøren har ikke ansvaret for artikler og billeder, som der ikke er lavet aftaler om, og hvor der ikke er vedlagt svarkuvert og porto. Artikler og billeder modtages på mail eller post. Synspunkter som kommer til udtryk i de forskellige artikler er forfatterens og repræsentere nødvendigvis ikke FADB's holdninger. Redaktør & ansvarlig: Peter Fogh Rasmussen Sondrupvej 40, 8350 Hundslund Telefon: Se også vores hjemmeside: Sats: Grafisk SIGNS, Annonce priser: Farver Helside (170 x 240 mm) Helside (bagsiden) Helside (indersiden af omslag) ½-side højformat (80 x 240 mm) ½-side bredformat (170 x 120 mm) 1.400,- kr ,- kr ,- kr. 700,- kr. 700,- kr. VAP Victory Armour Piercing - Insane hunting arrow with no compromises. Industrivej Broager Baldur's tekniske brevkasse 28 Traditionel Træf 30 Foråret hos Nordjyske Buejægere 32 Buejagt i Europa 34 Tokolosi var på spil Sort/hvid Helside (170 x 240 mm) ½-side højformat (80 x 240 mm) ½-side bredformat (170 x 120 mm) ¼-side (80 x 120 mm) Medlemskontigentet: 250,- kr. pr. år Oplag: 1000 eksemplar Udgivelsesdatoer: 1. april og 1. oktober 800,- kr. 500,- kr. 500,- kr. 175,- kr. Deadline for indlevering: Annoncer og andet stof, 6 uger før udgivelsesdatoen. Reg. nr 0059 IBAN DK Swift adresse NDEADKKK Forside: Brian Lisborg med nedlagt leopard, Zambia 2011.

3 Eftertanke over Lederen Bukkejagten 2011 Enhver haglbøssejægere er bekendt med at max skudafstand til råvildt er 20 meter. Alle har vi fået tudet ørene fulde igen og igen. Dette har medført at det er blevet usmart at skyde på længere hold. Der er simpelthen kommet en holdningsændring blandt jægere hvilket er meget positivt. Vi har fået gang i vores udvalg, Etisk udvalg og PR udvalg, og fået inddraget lokalforeningerne i væsentligt større omfang end normalt. Også i Instruktør udvalget skrider tingene frem med stor opbakning fra lokalforeningerne, så vi kan se frem til et mere ensartet undervisningsmateriale og en ny udgave af lærebogen. Det tegner virkeligt godt og det er meget opløftende at der er så stor opbakning og interesse for dette arbejde. Derudover er der ved at komme skub i arbejdet omkring det større vildt. Også her er der stor opbakning fra lokalforeningerne. 4 Jeg har i nogen tid følt at mit bestyrelsesarbejde har lidt under at mit normale arbejde i disse krisetider er blevet tiltagende tidskrævende. Jeg er kommet til den konklusion at jeg ikke i den kommende tid kan bruge den fornødne tid på FADB, specielt set i lyset af de meget vigtige projekter der skal drives fremad, og jeg har derfor meddelt bestyrelsen at jeg ønsker at fratræde. Dette er blevet effektueret ved et bestyrelsesmøde den 28. august hvor bestyrelsen indvalgte 1. suppleant Jesper Johansen og derefter konstituerede sig med Brian Lisborg som formand. Derudover er Steffen Jensen blevet tilknyttet bestyrelsen som Projektleder hvor han skal varetage udførelsen af specifikke projekter på bestyrelsens vegne. Hermed skulle det være sikret at bestyrelsen har den nødvendige arbejdskraft til rådighed til at sikre fremdriften. Jeg vil hermed så sige tak for denne gang og fortsætte med at støtte FADB hvor jeg kan. Med venlig hilsen Jan Berg Af Peter Fogh Et lignende forhold gør sig gældende hos gæs og ræv. For år tilbage blev der iværksat en røntgenundersøgelse der viste at de havde alt for mange hagl i kroppen. Problemerne blev offentliggjort, og jægerne besluttede at gøre noget ved problemerne. Det blev konstateret at for lange skudafstande var en af hovedårsagerne til anskydninger. Selv de brodne kar måtte sande at ønskede man at bevare jagten på disse arter, måtte der hankes op, og gøres noget. Efterfølgende faldt antallet af hagl i både gæs og ræv markant. De her nævnte problemstillinger kan føres direkte over på buejægeren da chancen for anskydning bliver mange gange større ved lange skud, og i en tid hvor der kommer mange nye buejægere til, må det være på sin plads at vende de problemer der måtte findes. Der er nogle enkelte individer der åbenbart mener at de er ophøjede over alle andre, og kan tillade sig at skyde på betydelig længere hold end de anbefalede 20 meter. Her eks. for ræv, med hagl i kroppen % % % % % Disse tal viser med alt tydelighed at det hjælper at tage fat på problemerne. Under bukkejagten i år er der rapporteret om nogle anskydninger hvor der har været skudt på alt for langt hold, (en gang cowboy skydning er det blevet kaldt) der er taget unødige chancer og eftersøgning er endt negativt. Anskydning skal med alle midler holdes på et minimum, det må enhver buejæger i Danmark være interesseret i, og her er skudafstanden den væsentligste årsag når noget går galt. Selvfølgelig er der også på de korte hold nogle ting der er vigtige at have i mente, det er trods alt her at langt det meste vildt bliver skudt. Ved hovedparten af anskydninger på kort hold sidder skuddet for højt. Tips Vores redaktør, Peter Fogh, har senere i bladet en artikel om skud afstande og anskydninger. I forbindelse med arbejdet omkring tilladelse til det større vildt, vil jeg meget henstille til alle medlemmer at holde fast i etikken, specielt hvad angår skydning på større afstande. Der står i lærebogen op til 25 meter på rådyr, og det er der mange (herunder mig) der mener endda er 5 meter for meget. Men jeg har ikke hørt nogen ædruelig buejæger sige at det er for lidt. Jeg kan godt blive lidt bekymret når jeg læser at der findes nogle der mener at skud på mere end 25 meter er i orden, og kan kun henstille til at alle bidrager til at få korrigeret denne opfattelse. Hvis vi vil gøre os nogen forhåbninger om at få tilladelse til større vildt arter kan jeg garantere for at der i SNS ikke må være nogen som helst tvivl om at vi lever op til vores egne etiske krav omkring skudafstande. Så derfor venligst gør hvad I kan for at komme cowboy skydningen til livs. Resultat Så er sommeren gået på hæld og efterårsjagten nærmer sig. Jeg håber at alle har haft en god bukkesæson uden anskydninger og lignende problemer. Har du en bue med hastighed som er i midten af spektret, ( fps.) er her et af de bedste råd: I stedet for at skyde dit sigtet ind på 20 meter, (her skyder buen 5-6 cm for højt på ca. 12 meter) så vælg meter til din sigtepind, så har du en flad pilebane på de korte mellemafstande (kun 1 cm for højt på 12 meter) se i øvrigt tabellen i Buejægeren nr. 1, 2010 side 14. Dernæst start en målrettet træning med at lære at klemme skuddet af, aldrig plukke skuddet. 5

4 Bestyrelsen Formand /storvildtudvalg Brian Lisborg Ladefogedvej 2, 4180 Sorø Telefon: / Mail: Næstformand /PR udvalg /sekretær Jesper Johansen Fulbyvej 66, 4180 Sorø Telefon: Mail: Kasseerer Jan-Ewald Hovmand Smerupvej 6, 4653 Karise Telefon: Mail: Medlem Jan Aagger Fåborgvej 136, 5762 Vester Skerninge Telefon: Mail: Redaktør /medlem Peter Fogh Rasmussen Sondrupvej 40, 8350 Hundslund Telefon: / Mail: 1. Suppleant Jacob Sandberg Lidsøvej 18, 4970 Rødby Telefon: Mail: Projektleder for udvalg Steffen Jensen Skovballevej 125, 5700 Svendborg Telefon: Mail: PR udvalgsmøde i Vejen den 9. september. Der kan efterfølgende hentes information på hjemmesiden: 6

5 OLmFitEliRvsTbue buk Vi har ofte både råvildt og fasaner gående i haven på samme tid, og i oktober måned fik jeg et godt billede af en buk som stod cirka 40 meter fra huset med 5 fasaner i baggrunden en smuk rimdækket morgen. Bukken var på det tidspunkt en fin seksender, lidt tynd som de ofte er her på den sandede jyske hede, men med både et godt udlæg og en højde på cirka cm. Dens forsprosser var asymmetriske med den ene betydelig længere end den anden. Jeg døbte ham Olfert. Af Hans Jørgen Nielsen 8 Jeg havde allerede i august måned set Olfert jage en rå og havde besluttet at jeg ville forsøge at gemme bukken mindst en sæson mere. Trafik og nabo jægere gør ofte livet surt for den slags beslutninger, men det lykkedes mig at overbevise mine naboer om, at den buk havde fortjent et år mere på bagen. Olfert gav os mange store oplevelser gennem efteråret og hele vinteren. Han blev ved med at feje og markere sit territorium til langt ind i efteråret, hvilket bl.a. kostede et par fine æbletræer livet. Den 2. november stod min søn Kristoffer og jeg og iagttog ham da han flåede barken af et mindre egetræ. Et par dage senere have han tabt begge stænger og hvor han tidligere have strejfet langt omkring blev han mere og mere stationær og vi så ham ofte, gerne flere gange om ugen. Vinteren var som bekendt både lang og hård og jeg fodrede dyrene med flere læs roer som de ofte besøgte. Der var mindst 6 dyr som regelmæssigt besøgte os. Olfert, en anden buk, der bar sin gaffelopsats til midt i december og mindst 4 råer. Jeg har taget mange billeder af den buk, vel om- kring 500 billeder plus en enorm mængde billeder taget med et vildtkamara som jeg placerede ved siden af roerne. Det gav god mulighed for at følge Olferts udvikling og mange af billederne uploadede jeg på Facebook så venner og familie kunne følge udviklingen. I slutningen af januar jagede han en tidlig morgen gaffelbukken væk fra foderpladsen. Den vendte af og til tilbage men altid først når Olfert havde været der og gaffelstadiet blev såmænd erstattet af en fin 6 ender opsats. Olfert var dog uden tvivl den stærkeste af de to, ja vel den stærkeste buk, der har været her overhovedet. I slutningen af marts fejede han sin opsats og nu blev han en sjælden gæst hos os. Den 7. april var jeg heldigt at få nogle gode fotos af ham da jeg en tidlig morgen var på inspektions runde og da var hans opsats højere end tidligere og allerede godt farvet og velpoleret, stængerne var også kraftigere end året før og rosenkransene store og sammenvoksede. Han så flot ud i sin tykke vinterpels med de skarpslebne stænger på hovedet, men han blev ikke længe, han havde fået andre gøremål med at hævde sit revir, et revir der dækkede langt flere hektar, end det jeg råder over. Gennem resten af april måned og starten af maj blev jeg oprigtig bekymret for ham, han var væk. Vi så ham ikke, ikke et glimt af ham og hvor det før havde været flere gange om ugen, at vi så ham, glimrede han ved sit totale fravær. Selv om det er naturligt at bukke ændrer adfærd, når basten er fejet af, og de bliver mere forsigtige og mere aggressive over for andre bukke, var jeg nu ikke længere sikker på hvor han var blevet af. Jeg prøvede forsigtigt at høre naboerne om vi måske skulle gemme ham et år mere, men der var grænsen nået for velvilligheden. Naboerne havde også noteret sig den udvikling bukken havde været igennem og fandt ham i den grad egnet til afskydning. Jeg måtte give dem ret, hvor nødig jeg end ville. Jeg trænede flittigt med buen gennem hele april og maj og buen var klar, jeg var klar, men hvor var bukken? Endelig den 7. maj så jeg ham. Han gik ved søen sammen med en rå kl. 13 om eftermiddagen i høj sol. Jeg susede ind efter kame- raet og fik mig listet på tåleligt afstand og tog et halvt hundrede billeder af de to flotte dyr i forårets farver. Jeg jagede bukken intenst fra bukkejagtens start, men vi skulle frem til den 19. maj før jeg så ham første gang. Han kom ud 50 meter fra mig, stoppede op en enkelt gang og kiggede lige op imod mig, inden han stille og roligt forsvandt ind i de store fyrretræer. Med riffel havde det været en smal sag at sætte en kugle i ham, men jeg havde besluttet, at den buk ville jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at skyde med bue og pil. Herefter blev det svært. Jeg var ude morgen og aften, men væk var han. Et par fejninger afslørede dog at han stadig var i området så det var bare med at hænge i. En morgen kom han. På 70 meters afstand så jeg et glimt af ham og lidt senere gled han frem bag et par fyrretræer 35 meter borte. Jeg var klar. Realeasen sad i loopet og stille sad jeg og betragtede hvordan han åd af de nye skud på en rødgran, imens han stille gik fremefter. Jeg følte at jeg kunne mærke mine egne pulsslag og nød at have ham så tæt på. Han stoppede op rent med siden til på 34 meters afstand og sikrede, essede lidt mere og lidt efter gled han så rundt om et træ og væk var han. Det var spændende, og jeg ventede et par timer mere end jeg normalt ville have gjort inden jeg gik ind den morgen. Omkring den 25. maj hørte jeg et riffelskud lidt mod øst. Det viste sig, at være naboen, der havde skudt til en stor buk på cirka 225 meters afstand! Dyret blev eftersøgt med schweisshund, men blev ikke fundet. Det var en træls tid. Jeg frygtede at Olfert lå og led med en dårlig kugle eller var jaget helt ud af pastoratet af den store schweisshund, der var blevet brugt til eftersøgningen. Den 29. maj om morgenen sad jeg på en høj ved en mindre forsænkning eller slugt om man vil, hvor råvildtet ynder at passere. Klokken halv 6 fornemmede jeg bevægelser mellem løvtræerne. Fra den vestlige kant under nedhængende grene af store egetræer gled et dyr frem, en rå. Den kom lidt nærmere og var nu inde på cirka 30 meters afstand. Bag den fornemmede jeg en stor skygge 9

6 10 og lidt efter kom Olfert travende ind på scenen. Hjertet slog vist et slag over og jeg kunne mærke varmen helt ud i fingerspidserne, der klemte om træskæftet på Mathews buen. Olfert stoppede op og begyndte at feje opsatsen på et stort træ blot 25 meter borte, men med nogle få grene foran sig. Han stod med hovedet højt løftet og gnubbede på den store egestamme. Jeg var klar, meget klar. Hjertet havde fundet et mere almindeligt leje og jeg var fuldt fokuseret på at lave trækket i buen på det rigtige tidspunkt, hvis han fulgte vekslen frem. Det gjorde han. Han gik i en bue rundt om mig på en afstand som jeg vidste var mellem 18 og 20 meter og da han gik med hovedet lavt trak jeg buen og fandt ham i sigtet. Efter så mange timers intens jagt var fokus helt rettet mod at levere et godt skud. Jeg holdt lidt fremme på bukkens røde skind og slap pilen. Fuldstændig instinktiv sank han i kroppen da han hørte buen slippe pilen og i en elegant bue susede pilen 3-4 cm hen over ryggen på bukken. Jeg vil påstå, at bukken blev næsten 20 cm lavere i kroppen da han hørte smeldet fra buen og selv om jeg har hørt andre tale om det, var det første gang at jeg ved selvsyn, har oplevet et dyr der var helt i ro, reagere som han gjorde og med den hastighed. Olfert sprang frem i en bue og smælende forsvandt han ind i træerne. Sikke en nedtur, en stor chance til mit livs buebuk og så susede pilen forbi Da jeg undersøgte pilen var der ikke antydning af hverken hår eller schweiss og jeg kan stadig fremkalde synet af bukken, der dukker i skuddet og pilen som farer hen over sit mål. Den morgen mistede jeg lidt af troen på buens effektivitet, til trods for at jeg efterhånden har nedlagt en del råvildt med buen, og i et svagt øjeblik ønskede jeg buen ombyttet med riflen fra våbenskabet. Min bror fik mig heldigvis på andre tanker og buen blev atter kontrolskudt, hvor jeg bare kunne konstatere, at det ikke var grejet, jeg var gået ned på. Nu var det store spørgsmål bare om bukken var blevet rigtig skræmt eller om han bare havde reageret som så mange andre gange, hvor han var blevet forstyrret. Om aftenen besluttede jeg at liste en tur rundt med buen for lige at se. Da jeg runder et par store rødgraner og kigger ned i slugten ser jeg lige ind i hovedet på et dyr. Afstand 17 meter. Dyret bærer en smuk mørkebrun opsats med et stort udlæg, flotte sprosser, mange perler og store sammenvoksede rosenkranse: OLFERT. Som det mest naturlige i verden står han stirrer lige på mig men grundet min camouflage og de store nedhængende grene på træerne, har han svært ved at identificere bevægelsen han må have set. Han står lidt og stirrer og springer så i store spring af sted, men stopper 40 meter borte. Jeg har samlet en gren op på jorden og begynder at skrabe i de tørre visne blade med den. Bukken kigger op. Så vender han rundt og springer smælende lige op imod mig. 25 meter borte stopper han atter op og slår i luften med opsatsen. Jeg skraber igen for at imitere en fejende buk og reaktionen kommer prompte. 2-3 store spring bringer bukken ind på under 20 meters afstand og nu er han gal, han fægter i luften og skraber i jorden imens han fnysende og smælende springer rundt. Jeg overvejer at trække buen men han står spids og er i den grad alert, så jeg ved godt at det ikke går at sende en pil efter ham i den tilstand, der er også nogle smågrene og kviste som umuliggør et sikkert skud. Da han ligesom har markeret færdigt, forlader han scenen i store spring. Jeg kigger på mobil telefonens digitale ur og kan konstatere, at der er kort tid til solnedgang. Jeg sidder igen ved slugten og nyder dagens sidste solstråler, der sendes ind gennem løvhanget på de store træer. Solsorten sidder i en gran lidt herfra og sender sin smukke sang ud over hele området og fortæller dermed andre sorte hanner, at området er optaget og at de godt kan holde sig væk. Det har også været en lang dag. Først en stribe opgaver der skulle klares og derefter lidt sammenkomst med familien, det er trods alt 5. juni og dermed både Fars dag og Grundlovsdag. Der er gået næsten en uge siden jeg sidst så Olfert selv om jeg har brugt over 30 timer på ham bare i denne uge, og der kan være sket mange grumme ting med ham siden da. Jeg kigger op fra mobilen og der står han. I en tunnel under de store grene fra løvtræerne, står han som en støtte 28 meter borte og sikrer. Jeg kan kun se det nederste af kroppen og benene, men der er ingen tvivl, det er Olfert. Den krop og den farve, der nu med sommerens komme har givet ham en helt dyb mørkerød farve, tager jeg ikke fejl af. Længe står han og sikrer og da han endelig sænker hovedet, traver han som det mest naturlige i verden lige imod mig. Jeg sidder noget højere i terrænet end ham og kan se lige ned i opsatsen, der vuggende kommer nærmere. Det går aldrig godt, hvis han fortsætter i den retning, når jeg lige at tænke. På 22 meters afstand stopper han op og gnubber sig med det ene bagben på sin højre flanke. Vend nu siden til, men han fortsætter frem imod mig. Tættere og tættere kommer han og da han på 16 meter stopper og dukker hovedet ned efter en mundfuld græs, trækker jeg buen, han drejer sig lidt og giver mig dermed den chance som jeg har ventet på og på en afstand jeg kun havde turdet håbe på. Sigtet med den grønne prik i midten falder helt naturligt til ro da den møder det røde skind på bukkens krop. Pilen forlader strengen og rammer sit mål med et tydeligt dump anslag og bukken reagerer ved at springe højt i vejret og forsvinder i træerne. Jeg ved pilen har godt fat, men ringer alligevel efter Robert, der en halv times tid senere kommer med sin gravhund Ib. Ib tager straks færten og leder os på fornem vis, hen til den for længst forendte buk. Jeg griber om bukkens opsats og nyder dens skønhed, studerer den på tætteste hold og frydes over, at det endelig lykkedes mig, efter 3 ugers intens jagt, at nedlægge MIT LIVS BUE BUK. 11

7 EGEBJERG 2011 Referat fra generalforsamling Foreningen af Danske Buejægere indkaldte til generalforsamling fredag den 15. april 2011 kl i Egebjerghytten, Tørvelong 22, Egebjerg, 5771 Stenstrup. Velkomst ved formanden Jan Berg. Dagsorden 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Erik Larsen 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formandens beretning 4. Gennemgang af regnskab 2010 (vedlagt) 5. Budget 2011 (vedlagt) 6. Valg af revisor, på valg er: Lasse Kristensen, bestyrelsen foreslår genvalg 7. Bestyrelses valg, på valg er: Jan Berg og Jan-Ewald Hovmand, bestyrelsen foreslår genvalg 8. Valg af nye bestyrelses suppleanter, på valg er: Jacob Sandberg og Brian Lisborg, bestyrelsen foreslår genvalg 9. Eventuelt Ad pkt. 1 Erik Larsen foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 50 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Ad pkt. 2 Dagsorden godkendt. er fyldt 60 år. De væsentligste punkter i formandens beretning er: PR. Strategier i forhold til at få det store vildt jagtbart. Finanskrisens indvirkning på FADB (FADB er ikke direkte ramt men medlemmerne i bestyrelsen er ramt og det går naturligvis ud over arbejdsindsatsen). Der er i årets løb påbegyndt udarbejdelse af et ensartet undervisningsmateriale. Der er ikke noget formelt samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Deres interesse er forholdsvis begrænset, og vi kan muligvis let blive brugt som handelsobjekt i en forhandlingssituation. Der blev spurgt fra salen til hvorfor strategien i forhold til at få det store vildt jagtbart med bue er som den er. Formanden besvarede spørgsmålene tilfredsstillende. Der blev opfordret til at lave en indlægsseddel i bladet som kan tages ud, udfyldes og indsendes, så databasen med nedlagt storvildt fra udlandet bliver bedre representeret. Der er pt. ca. 30 der har udfyldt på hjemmesiden. Vores ansigt udadtil blev diskuteret og der var enighed om at det kunne være bedre. Formandens beretning godkendt. Ad pkt. 4 Jan-Ewald fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Der blev spurgt til priser og dispositioner i forhold til bladet. Der blev gjort rede for dispositionerne, svaret var tilfredsstillende. Ad pkt. 5 Budget ligeledes godkendt. Ad pkt. 6 Lasse Skov Christensen modtager genvalg. Valgt. Ad pkt. 7 Jan-Ewald Hovmand og Jan Berg blev valgt. Kristian Jørgensen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen i utide hvorfor Brian Lisborg går ind i bestyrelsen da han er førstesuppleant. Ad pkt. 8 Jacob Sandberg blev genvalgt. Brian Lisborg foreslog Jesper Johansen til 2. suppleantpost. Egon Bøttger foreslog Helge Brummer til 2. suppleantpost. Helge Brummer var dog ikke interesseret. Jesper Johansen blev valgt. Indkommet forslag fra Jørgen Haller, Dennis Würts, Dennis Mørk, Asger Sloth, Poul Østerby og Steffen Jensen: I henhold til vedtægternes 12 bestyrelsen benyndiges til at hæve kontingent i det omfang det måtte være nødvendigt for at erhverve pr. materiale samt uddanne og efteruddane buejagttegnsinstruktører. Steffen Jensen trak dog forslaget tilbage da der var afsat midler i budgettet for 2011 til PR. I samme forbindelse blev der talt om hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at hæve kontingentet, der var bred enighed om at det ikke ville være hensigtsmæssigt at hæve kontingentet. Ad pkt. 9 Jan Berg fortalte at Danage og Niels Baldur har doneret hver en bue til det amerikanske lotteri. Flotte præmier. Jesper Hild Hansen donerede en Jagtdag på Skjoldnæsholm. Jan Ewald overbragte en kniv til Kristian Jørgensen som tak for indsatsen. Michael Guldmann appelerede til at bestyrelsen uddeligerede en del af arbejet. At få nedsat nogle udvalg til at varetage de forskellige dele. PR, Blad, hjemmeside m.m. Steffen Jensen foreslog at holde møde i det andet halvår hvor bestyrelsen og en representant fra hver af lokalforeningerne deltager. Bestyrelsen tager initiativ til at indkalde. Egon Bøttger argumenterede for at små udstillinger rundt om i landet ikke skulle belaste FADB. Det måtte lokalforeningerne selv klare. Niels Baldur donerede 3 buesæt med releaser og pile som kan benyttes på udstillinger. Således at det ikke er udstillernes buer der måtte løbe risikoen i forbindelse med eventuelle skader. Med venlig hilsen Sekretær FADB Indtastningsformular for det større vildt På årsmødet 2010 vedtog forsamlingen at indsamle data om bueskudt vildt større end råvildt. Der er mange buejægere, som jævnligt rejser til Afrika, USA eller andre steder, hvor jagt på det større vildt med bue er tilladt. Ad. pkt. 3 Formanden overrakte en gave til Jan-Ewald hovmand som har været kasserer i FADB i 25 år samt Der kommer en fast annonce i bladet hvor der søges skribenter. 2 blade er for lidt men der mangler stof. Vi vil gene høre fra alle dem, der har skudt større vildt, og for at få det bedste statistiske material, beder vi om, at man går til og indtaster sine data (et skema for hvert stykke vildt)

8 The ladies in africa beast k e c d u l i b r Wate Blue W r Duike Foråret 2010, umiddelbart efter et appetitvækkende besøg på jagtmessen i OCC, besluttede undertegnede, sammen med to jagtveninder, at vi ville til Afrika med buerne Kirsten skulle dog først lige have anskaffet sig en bue, og lære at skyde med den. Det betragtede hun nu som en mindre detalje, der var til at have med at gøre. Det skulle hun få helt ret i ß Da Kirsten havde fået købt noget grej, holdt vi strategimøde. Vi besluttede at destinationen skulle være Limpopoprovinsen i Sydafrika, og bestilte omgående turen, der skulle indeholde såvel trofæjagt som hundyrsjagt. Missionen var helt klar, at få noget erfaring med at jage med bue og pil, og parolen var: Selvfølgelig kan vi nedlægge storvildt med bue. Så gik vi i gang med træningen. Vi mødtes adskillige gange for at træne, både på 3D dyr og på skiver. Der blev justeret på både skydestil og sigter, og der blev indkøbt tungere pile og nye spidser. Indimellem var min egentlig ret tålmodige mand, heldig at få lov til at agere pileudtrækker, så vi kunne spare på kræfterne til de mange skud, vi skød. Ud over det måtte han lide den tort, at konen pludselig var blevet fuldstændig selvkørende, og temmelig utilbøjelig til at lytte til gode og velmente råd. Det skulle være learning bye doing. Vi ville mærke udfordringen. Sidst i september var det så endelig afgang til Afrika. Forventningerne var spændt, lige så hårdt som buerne. Vi var bare så klar! Afrika here we come, 5 dages jagt forude, juhuuu. Allerede 1. dag skulle det vise sig, at vi blev udfordret på vores kunnen og vores vildtforståelse. Vejret viste sig ikke just fra den pæne side. Det 14 la Impa var hundekoldt og blæsende, og vi havde jo kun medbragt sommertøj, så vi frøs med anstand og klaprende tænder. Shorts overtrukket med 3D tøj, er lige i underkanten, hvis temperaturen ikke sniger sig op over 12 grader. Der var 3 PH'er til rådighed, men kun en af dem havde været ude med buejægere tidligere, de to andre var jomfruer udi buejagt. En af dem synes i øvrigt, at det var topmålet af idioti, at blive sat ud i en blind med en kvinde, som oven i hatten var bevæbnet med bue og pil, det kunne da kun gå galt. Man kan roligt sige at han var mere til mænd med langtrækkende rifler. Dagens jagtresultat svarede meget godt til omstændighederne. Én skyder et Vortesvin, som ikke findes, og laver forbiskud til en Steinbuck, og to ser Blue Wildebeast, men får ikke skudchancer. Næste dag er vejret bedre, og Vibeke åbner ballet med at nedlægge en Blue Wildebeast. De sidste 3 dage er der varmt, MEGET varmt. Vi får nogle forrygende jagter med masser af chancer, og masser af vildt på paraden. PH'ernes frygt bliver gjort til skamme i takt med, at vi nedlægger vildt, og de begynder at forstå, hvordan man driver buejagt. Da sidste jagt er vel overstået, kan udbyttet gøres op til 7 stykker vildt til Kirsten, 4 til Vibeke og 1 til Birgit. Af Birgit Vi fik bevist for os selv at, vi kan nedlægge storvildt med bue og pil, og vi blev meget klogere på, hvad vi kan og ikke kan. Vi lærte, at jo mindre Antiloper er, jo hurtigere er de. Vibeke skød en Duiker der stod på 15 meter. Den nåede at springe op i luften og vende front imod Vibeke, inden pilen gik ind i bringen på dyret. Kirsten og Birgit lavede forbiskud til Steinbuck, fordi dyrene nåede at dukke sig, inden pilen nåede frem. Her var afstandene også ganske korte, meter. Vi lærte, at dyr der står og drikker, sikrer markant hårdere, end dyr der står og spiser. Vi lærte, at dyr der skydes tæt på solnedgang, måske ikke kan findes før næste dag, og at de så med stor sandsynlighed/garanti er ædt. Vi lærte, at man ikke altid kan vente på at dyret står med bladet til, at det handler om at tænke i anatomi, altså: Hvor kan jeg placere min pil, så den gør mest mulig skade på de vitale dele Vi lærte, at det er en dårlig ide at forsøge at dele ansvaret for et godt skud med stalkeren, at det bedste skud opnås, hvis man selv tager det fulde ansvar, og tror på, man kan lykkes med det. Sidst men ikke mindst lærte vi, at det ikke er ligegyldigt, hvordan en blind er bygget op. Først og fremmest er det en vældig god ide, hvis skudhullet er lodret og ikke vandret. Pilen sidder jo som bekendt lavere end sigtet, og det har man en ten- dens til at glemme, hvis der står en Kudotyr med bladet til 15 meter ude. Vi kom ned til blinds med vandrette skudhuller, men efter at vi alle tre havde skudt blinds, fik vi ændret på konstruktionerne, så der var plads til, at pilen kunne gå fri af blinden. Det var i øvrigt min Kudo, øv øv øv Endvidere er det vigtigt, at være opmærksom på lyset. Skinner solen ind i blinden, oplyser den dit ansigt. Det afslører din tilstedeværelse. Og så skal der være RO, man skal sidde HELT stille. Selv den mindste lyd når langt omkring, når solen bager og luften står stille. Det vil række alt for vidt at gå i detaljer med de enkelte skudsituationer, og det har heller ikke været tanken med denne artikel. Vi drog ud for at blive dygtigere til at gå på buejagt, og det blev vi. Det er det, vi gerne vil dele med jer, der læser med her. Vi ved godt at rigtigt mange af jer har masser af erfaringer, og derfor måske har ringe interesse i vores metier, men vi ved også at der er mange, der har eventyret til gode endnu. Til sidstnævnte kategori må vi bringe en advarsel, Buejagt i Afrika kan være stærkt vanedannende! NB: Skulle der sidde en sponsor derude og tænke, de tre skal da lige have en tur mere til Afrika, så er vi klar om 5 min. 15

9 RRRR 3d skydning over 2 dage med flotte præmier agten D få trænet op til bukkej D god mad og vin fredagen om g n li am rs fo al er n ge D x sæt allerede i kalenderen egebjerghytten den april endelig tilmelding i april nummeret 17

10 Trofærummet Send dine billeder med en kort beskrivelse, så vil vi sætte en god flaske whisky på højkant. Der vil blive trukket lod for hvert nummer af Buejægeren så også ham der har brugt hele jagtsæsonen og skudt en spidsbuk (måske hans første stykke vildt med buen) også er begunstiget til at vinde. Sendes til Vinder af nr. 1, 2011: Dennis Würtz. Der er en god flaske whisky på vej til Dennis TILLYKKE» Henrik M Callesen. Mit første stykke vildt med buen november 2010, på en afstand af 9 meter i en remise i 14 ha. majs. Der blev ringet efter en registreret schweisshund for en sikkerheds skyld. En fantastisk jagt og jeg blev en del erfaring rigere. Hans Jørgen Dahl Nielsen. Buk som jeg nedlagde den 5. juni med pil. Skød den på 16 meters afstand med en Mathews Switchback. Forud var gået mange møder med bukken og de sidste 3 år har jeg taget over 500 billeder af den. Da naboerne ikke ville være med til at frede den et år yderligere, startede jagten den 16 maj dette år. Jeg intensiverede jagten da jeg den 20. maj hørte, at naboerne med riffel havde skudt forbi til en stor buk. Den 5. juni (far s dag) lykkedes det mig at give den en god pil. Mads Rahbek. Smaldyr på Knuthenborg, december Carsten Johansen. Så lykkes det endelig at få nedlagt et stykke råvildt med buen, efter utallige forsøg igennem de sidste 6 år. Skudt fra stige på 11 meter resultatet taler vist for sig selv jeg er klar til den næste. John Kristiansen. Jeg skød mit første stykke vildt med bue i Syd Afrika den 9. juni Jacob Mortensen. Mit første stykke vildt med bue. 19. maj 2011 lykkes det mig at nedlægge denne unge seksender. Gennemskudt på 20 meter, det var kun 3. gang jeg har været på jagt som ny buejæger. Kim Parking. Et billedet af min buk fra i forgårs. Det er bare en gaffel, men vi buejægere er jo ikke trofæjægere eller? Per Aalbæk. Kold januar i Ilinois, USA. 19

11 Lokalforeninger under FADB 1. Randers Bueskyttelaug & Buejæger Hans-Henrik Johansen Hjorthedevej 20A, 8850 Bjerringbro Tlf: Mail: 2. Sydjydsk Buejæger Laug, Vejen Formand: Egon Bøttker Gestenvej 13, 6600 Vejen Tlf: Fax: Mail: 3. Svendborg Buejæger Formand: Steffen Jensen Skovballevej 125, 5700 Svendborg Tlf: Mail: 4. Stenlille J&F Buejæger Ny 3D bane i Haderslev Ny 3D 3D bane Haderslev 25 mål og eniirute på Ny bane Haderslev 1,5 25 km imål noget afrute Danmarks 25mål ogen en rute på og på natur. 1,5 km kmflotteste noget af af Danmarks 1,5 ii noget Danmarks flottestese natur. åbningstider på flotteste natur. Seåbningstider åbningstider på Se Tlf på Tlf Tlf. Henrik Enøe Højgaard Fulbyvej 14, 4180 Sorø Tlf: / Mail: 5. Nordjyske buejægere Formand: Dennis Würtz Henrik Stampes Vej 27, 9310 Vodskov Tlf: uegrej dk B grej til buejagt Pamhulevej Haderslev. Pamhulevej Haderslev. Haderslev. Pamhulevej Søren Ringgaard Nørremarksvej Brovst Te l e f o n : M a i l : s m b u e g r e j. d k w w w. b u e g r e j. d k 20 buejægeren nr

12 Vejen Open Søndag den 24. april i Sydjydsk Buejægerlaug Atter i år holdt vi Åben Hus for buejægere og bueskytter. Man kan møde op med morgenmad eller købe rundstykker på stedet. Til middag kan der som sædvanligt købes de verdensberømte grillpølser. Der møder altid ca. 50 personer op, og alle buetyper er repræsenteret. Nogle compoundskytter prøver måske for første gang en recurvebue eller en langbue, eller de traditionelle skytter en compoundbue. Det giver altid en masse meningsytringer for eller imod det ene eller det andet. Jeg tror nok, at det fortrinsvis er compoundskytter, der godt kan blive lidt fascineret over at skyde med en traditionel bue. Man føler sig nok lidt mere som Robin Hood, når man får en langbue i hånden. Samtidig oplever man også, hvor svært det er. Der bliver altid på denne dag stiftet nye bekendtskaber. Jesper Johansen nyt medlem i bestyrelsen af FADB 28-årig naturelsker, der padler kajak, fisker og dyrker buejagt. Bosat på en mindre landejendom udenfor Sorø. Han dækker udgifterne til sine hobbies ved at arbejde med rustfri stål, både som ansat og i eget firma. Jeg forventer, at arbejdet i FADB bliver både spændende og interessant og et alternativ når der ikke er jagtsæson og bueklubben er lukket. Ellers tilbringer Jesper meget tid på Knuthenborg, hvor han er medlem af konsortiet. Jesper vil primært bruge kræfter indenfor PR. Vi skal sammen udbrede kendskabet til buejagten og viden om denne jagtform og det skal ske gennem et tæt samarbejde mellem klubberne så vi kan udveksle ideer. Jesper er ved at nedsætte et PR-udvalg hvor der gerne skulle være repræsentanter for alle FADB-underafdelinger. Har nogle ideer og viden om PR de mener kan gøre nytte kan de kontakte Jesper, mail: FADB-artikler Klister mærke til bilen Størrelse 7 x 8 cm T Pris 40,- kr. stk. OLG rt UDS er sna m kom Bæltespænder Pris 150,- kr. stk. + 75,- kr. i forsendelse FADB LOGO SKJORTER Fjell ræven skjorter model keb SC i G-1000 stof Farver: 030 grå og 110 off white Størrelse: S-XXL Pris: 500,- kr. + 75,- kr. i forsendelse FADB reverse emblem med nål Pris 20,- kr. stk. FADB-reverse emblem med skrue Randers Buejægere Randers Buejægere Holder til på Ørneborgvej 29 i Randers ved bueskytte hallen, hvor vi har en fantastisk indendørs 18 meter bane med varme og bue værksted med hvad dertil høre, så der er rig mulighed for at tage sin bue med og få lavet justeringer sammen med nogle af vore erfarne buejægere. Udendørs har vi op til 90 meters bane, et lille skov område med ca. 20 3D dyr samt en skyde plads med 10 3D dyr og løbende mål. Så der er rig mulighed for at træne jagt relateret skydning og hente erfaring fra klubbens medlemmer. Træning Hver eneste onsdag året rundt fra kl Der er et lille køkken i klubhuset, så der er altid kaffe og ofte kage dertil. Nogle varme sommer aftner sætter vi også gang i grillen og laver hottere. skydning-hygge-skydning-hygge samt dertil spændende jagtberetninger. Buekurser I klubben har vi 3 instruktører som afholder mindst 2 obligatoriske buekurser hvert forår, desuden tager de også ud til skovens dag, ny jæger dag, foredrag og lignende arrangementer. Jagter Hvert år holder vi en del fællesjagter hvor vi invitere nye medlemmer og buejægere med for at give nye erfaringer og oplevelser. Derud over arrangere vi også jagt ture i ind og udenland for at styrke fællesskabet og komme ud og udøve det vi træner til. Arrangementer Vi prøver på at lave så mange forskellige arrangementer som muligt fordelt ud over året, f.eks. mødes vi med Nordjyske Buejægere hvert år til kampen om den gyldne pil, klubmesterskaber, fælles ture ud til andre klubbers 3D baner, ro ture, kniv kurser. Medlemmer med gode forslag til arrangementer bliver taget op og for det meste afholdt. Yderligere information Kan findes på vores hjemmeside blandt andet træningstider, kurser, køb og salg, kursus tilmelding samt et galleri med billeder fra træning, arrangementer og nedlagt vildt af klubbens medlemmer. Hvis du vil vide mere: Ørneborgvej 29C, 8960 Randers SØ Randers Buejægere afholder i 2012 det obligatoriske buekursus A Lørdag den 14. april (tilmelding senest 7. april). Lørdag den 5. maj (tilmelding senest 28. april). Pris 25,- kr. stk. Betaling: Overføres til bankkonto (mærk med medlemsnummer/navn). Med venlig hilsen, Jan Ewald Hovmand, Smerupvej 6, 4653 Karise 22 A Tilmelding og spørgsmål: kursus-koordinator for Region Midtjylland, Hans Henrik Johansen: telefon , mail Poul Østerby: telefon , mail 23

13 Uddrag fra Steffens jagtjournal Det er lørdag m iddag, familien er taget på udflugt, og k ommer først hje m søndag. Alle tiders betingelser for en ivrig buebukkejæger. Vinden er perfe kt med 5 7 m/s fra SØ, men solen skin ner fra en skyfri himm el. Vejrudsigten lover skydække sener e på eftermidda Undervejs forsøger jeg flere gange, at finde gen, så der kan nås and re gøremål, ind en jagt- ham i kikkerten, men vegetationen er for høj. tøjet findes frem Først 30 meter før kan jeg se toppen af opsat. Af Steffen Jensen Klokken ankommer jeg til reviret, som er en stor solbærplantage med en god vildtvenlig bevoksning mellem rækkerne. Der er flere gange set en rigtig god seksender i solbærrene. En god ven og buejæger har flere gange forsøgt at liste sig på ham, men uden held. Fra forlandet afsøger jeg rækkerne med kikkerten og ser 2 råer og 2 lam. Mellem den næstsidste og sidste række står han 180 meter fra mig, og kikker længe på mig. Jeg ser han gå ind i næstsidste række, men han kommer ikke ud på den anden side. Han har lagt sig. Det giver mig min. en halv time til at komme i position. Jeg får læsset jagtstol og rygsæk af, så det kun er kikkert, afstandsmåler og bue jeg har med. Efter sidste række slutter plantagen med et gammelt bredt og tæt hegn. Der ligger en del tørre grene, så det bliver en langsommelig tur op mod bukken. Ud for bukken har jeg udpeget et træ, så jeg nogenlunde ved, hvor han ligger. 24 sen. Set gennem kikkerten, på så kort afstand, giver han en god gang bukkefeber. Meget stille avancerer jeg. 20 meter fra bukken er der nogle grene, der rager lidt ud fra hegnet, det giver lidt skygge. Solbærbuskene er ikke så høje på dette sted, så det er muligt at skyde hen over dem. Efter en halv time beslutter han sig til at rejse sig. Jeg har stået med releasen på strengen hele tiden. I samme øjeblik han rejser sig, trækker jeg buen. Han står med bringen til, og bruger megen tid til at loppe sig på ryggen, først hovedet den ene vej og så den anden. Efter en tid syrer mine armmuskler til, og jeg er nødt til at slække bue. Heldigvis fortsætter lopperiet så længe, at jeg får normaliseret omløbet i musklerne igen. 70 meter længere oppe af rækken er der en rå, der esser ned mod mig, så bukken må gerne beslutte sig til, hvad ham vil, inden hun får øje på mig. Bukken beslutter sig for at gå gennem rækken over mod mig. Samtidig med han tager det første skridt, trækker jeg buen, finder ham i sigtet og lader pilen flyve. Klokken er nu Anslaget giver den rigtige hule lyd, så jeg er klar over jeg har ramt. Han stod lidt spids, men jeg er sikker på han er hårdt ramt. Han løber gennem solbærrækken og videre gennem hegnet. Efter et kvarter forsøger jeg at finde pilen, men den er ikke at se i den høje vegetation. På skudstedet finder jeg kun ganske få mørkerøde bloddryp, men en del blod, der hvor han er gået gennem solbærræk-ken og hegnet. Jeg beslutter at gå tilbage til bilen for at drikke en kop kaffe, inden jeg starter eftersøgningen. En halv time efter kravler jeg gennem hegnet, for at finde bukken. 10 meter henne, langs hegnet aner jeg noget rødt ligge i overgangen fra hegnet til hveden. Pil på strengen, buen spændt og jeg lister nærmere. Der ligger han, med hovedet gemt i vegetationen i hegnet. En stor flot seksender. Jeg drager et lettelsens suk, og mærker tilfredsstillelsen og lettelsen rulle gennem kroppen. Et pindsvin var begyndt at spise af udflåden fra såret. Det var en rigtig god og dybt koncentreret jagtoplevelse, hvor alle detaljerne gik op i en højere enhed. Fantastisk så effektiv en Mathews Monster er, når den kombineres med en 26g pil monteret med en 100 grains spitfire. 25

14 Baldur's TEKNISKE BREVKASSE Hej, mit navn er Niels Baldur. Jeg har dyrket bueskydning og buejagt i over 20 år, skudt på det danske landshold siden 1988, og jagtet med bue siden Siden 1986, har jeg hjulpet buejægere og bueskytter i tusindvis med alverdens problemer, holdt trimnings-kurser i Norge, Sverige, Tyskland og Danmark, coachet hundredvis af skytter. Jeg har altid haft glæde af at hjælpe andre, og dette krydret med en stor nysgerrighed, er grundlaget for Baldur's tekniske brevkasse. Brevkassen vil omhandle alt inden for trimning, buejægertips, mental træning, skiveskræk osv, samt div. spørgsmål stilet til mig. Indskydning af jagtbue Hvor mange skud på et stykke vildt for man egentlig chance til på en jagt sæson. Nej vel, ikke ret mange for de fleste og derfor er det ekstrem vigtigt, at man har skudt sigtet rigtigt ind, så skuddet sidder hvor det skal, når endelig chancen er der. Når jeg sætter min bue op til felt skydning, så skyder jeg altid på de felt skiver jeg nu bliver udsat for på felt runden. Jeg gør mig meget umage med indskydningen og tjekker mange gange de forskellige afstande for at sikre mig at sigtet står rigtigt. Når jeg skyder min jagtbue ind, har jeg haft stor succes med at skyde efter vand-og lodrette hvide strimler på sort baggrund hvor strimlerne passer til sigte pindens størrelse, eller at sigte dotten akkurat er lidt mindre end strimlen. Grunden til at jeg skyder efter vand-og lodrette strimler er at man eksempelvis kun skal koncentrere sig om højden hvis man skyder efter den vandrette strimmel. Mentalt er det meget lettere kun at koncentrere sig om en ting ad gangen og samtidig betyder det ikke noget for træfpunktet, hvis sigtet og pilens placering driver lidt i siden. I Danmark hvor max. anbefalet skudafstand til råvildt er 20 meter, anbefaler jeg følgende afstand der svarer til pilens hastighed (se artikel i buejægeren foråret 2010 eller på dk under buejagt og artikler). Følgende indskydnings afstande anbefales Hvis din bue har flg. hastighed: 220 fps = 15 meter 240 fps = 16 meter 260 fps = 18 meter 280 fps = 19 meter 300+ fps = 20 meter Før du starter med indskydningen Ifør dig alt dit jagt grej og husk også dit hovednet, hvis du bruger en sådan. Dette gøres for at lave din indskydning så realistisk som muligt. Samtidig anbefales også, at indskyde på et tidspunkt der svarer til lysforholdet du normal jager i. Lad os antage at din bue har en hastighed på 260 fps. Du stiller dig på 18 meter og tager sigte på den vandrette streg. Pilene sidder lavt, (illu. 1) og du justerer sigtet. Når du har skudt dine pile igen, og pilene sidder i strimlen, (illu. 2) vender du strimlen til lodret. Når du har vendt strimlen til lodret, gentager du proceduren, indtil pilene sidder i strimlen (illu. 3-4). Igen betyder det ikke noget om pilene spreder i højden da det kun er side retningen, vi er interesseret i. Nu er du klar til at kontrol skyde og det kan man fint gøre mod strimler der er sat lod/vandret (illu. 5) eller en sort skive m/hvid spot i forskellige størrelser eller bukkeskiven (illu. 6) og bedst fra forskellige vinkler, siddende på knæ, numsen eller din jagt stol. For jagt i Danmark, har man kun brug for en sigtepin, da 20 meter er max skudafstand til råvildt. For dem dem der jager i udlandet efter større vildtarter, ja da kan man skyde sine sigte pinde ind på 20, 30, 40 meter osv efter samme princip som ovenstående. Træn flittigt med din bue, og din succes stiger

15 Traditionel Træf Sydjydsk Buejægerlaug afholdt i weekenden den 25. og den 26. juni traditionen tro det årlige Traditionelle Træf Af Egon Lørdag eftermiddag var der en strøm af biler, campingvogne og mobilhomes og pladsen blev snart fyldt op med telte af enhver art. Det var dejligt at se de gamle venner, som trofast møder op hvert år. Ved ca. 18 tiden kom der gang i flere grills, og der blev snart trængsel af lækkersultne sjæle. Der bredte sig hurtigt en liflig duft af forskellige kulinariske lækkerier. Der blev hurtigt en festlig stemning ved de lange borde. Da folk var blevet godt mætte, begyndte vi med aftenens forskellige sjove skydninger. Robin Hood skydningen er altid sjov. Selv om der afgives mange pile, er det nu svært at få en træffer, men det lykkedes dog for nogle få. Derefter videre til de ophængte røde lerduer, som svingede i den lette aftenbrise. Der var rigtig mange træffere, så det blev til mange flasker rødvin til de heldige. Så til skydning med lerduekasteren. Det er en maskine, som i stedet for en lerdue, kaster en etafoumskive, diameter 20 cm ud på ca. 35 meter. Det er en skydning, som alle morer sig over, og det er flot at se FluFlupile i luften på en gang. Også her er der mange træffere. Det samme ved skydning til den flyvende gås. Sidste år var der lidt problemer med mekanikken, men i år havde Henriks ombygning, fået det til at køre upåklageligt. Det viste, at det sagtens kan lade sig gøre at skyde til flyvende vildt. I mellemtiden var bålet blevet tændt og der blev råhygget til over midnat. Søndag morgen var kaffen klar kl. 7, og det var starten på en dejlig dag med høj klar sol. Kl. 9 blæ- ste Peter Breide til samling og 65 deltagere stillede op til parole. André bød velkommen på dansk og tysk og fortalte om reglerne for skydningen til de 30 mål. Peter blæste det smukke Begrüssung og jagt begynd, og derefter begav skytterne sig ud på banen og efter big bang kunne skydningen begynde. Efter ca. 3 timer kom skytterne tilbage, og sammentællingen gav følgende resultat (se tabel). Kim Helbo havde skænket et smukt kunstværk. Sydjydsk Buejægerlaugs logo prikket i rosenkransen af en kronhjort. Dette modtog Tom Rask. En stor tak til Kim. Deltagerne udtrykte stor ros for vejret og hele arrangementet. Tonny, Anders og Jørn havde lagt banen som blev rost af alle (som sædvanligt) Kim Helbo kom traditionen tro med et stort udvalg af sin smukke knive og læderarbejder, som altid vækker stor beundring. Frank Riedel, Gunnar Hønborg og Pamhule var med deres salgsboder med til at sætte kolorit på pladsen. Til slut takkede formanden for deltagelsen og håbede, at alle møder op næste år. Inden da er der jo Buejægertræffet og Nytårsskydning Herre recurve point Peter Fogh 223 Markus Kurschus 219 Tonny Benkjer 216 Kurt Jensen 201 Peter Fogh modtog Sydjydsk Buejægerlaugs vandrepokal for højeste score med recurve Herre langbue glas point Tom Rask 229 Søren Plougmand 209 Stig Fisker 191 John From 186 Tom Rask modtog Sydjydsk Buejægerlaugs vandrepokal for højeste score med langbue Herre langbue træ point Frank Riedel 204 Niels Glud 177 Tom Brøndum 163 Olaf Sørensen 151 Dame recurve point Nanna Laynes 113 Alexa Kurschus 109 Aileen Koch 75 Dame langbue træ point Sabine Gräber 123 Vibike Hansen 123 Gundi Alt 109 Gesa Fabian 105 Junior langbue point Magnus Vangsbo 102 Lars B. Jensen 100 Viggo Vangsbo 68 Årets smukkeste bue Thies Köhn Gåsen er vanskelig Skydning til ophængte lerduer en træffer giver en flaske vin Årets smukkeste pil Ole Nielsen 28 29

16 Foråret hos Nordjyske Buejægere Buejægerne har haft et forrygende og travlt forår foråret starter traditionelt med træning, masser af træning 2 gange om ugen. Det har været en fornøjelse for alle at se opbakningen til træningerne. Oftest har der stået mere end 20 buejægere og buejægere in spe side om side og skudt. Så er det altså at vi klapper hinanden lidt på skulderen og siger Vi må videre og forsøge at gøre det endnu bedre. Af Haller I foråret holdt vi generalforsamling, og denne gang stod den på valg af ny formand og udvidelse af bestyrelsen med 2 medlemmer. Dennis Mørk er formand for Hjallerup Jagtforening og ville gerne nøjes med dette hverv. Ole Mougaard og Jørgen Haller blev valgt. Dennis Würtz blev senere valgt som ny formand. Frank som er den mest fingersnilde påtog hvervet med at holde orden og det klarer han fremragende. Der er i årets løb lagt meget arbejde i markedsføring af buejagten. Vi har dels deltaget i udstillinger, messer, Skovens Dag, jagtstier og dels været aktive i medierne. Vores åbent hus blev således annonceret på landsdækkende tv i Natholdet og vi var i TV2/Nord i et længere indslag optaget på jagtcentret. Würtz optræder efterhånden ganske scenevant uanset medie og blev vel landskendt for en pil, der med hans egne ord sad i midten af midten. Senest var vi på DR2 i en udsendelse om slotte og herregårde. Vi gør således et stort arbejde for at udbrede kendskabet til buejagt, både lokalt og nationalt. Vi har medlemmer, der påstår, at de tager på buejagt udelukkende for at give folk chancen for at se en buejæger. Vi har i løbet af foråret og i august afholdt 3 kurser for kommende buejægere. Der er stor fremgang allerede 2. år og det kan vi tillægge den megen omtale, som vi arbejder for at få samt ikke mindst, den høje kvalitet af vores kurser. En undersøgelse gennemført af Jysk Analyse viser således, at tilfredsheden på alle punkter er tæt på 100%. Nordjyske Buejægere har 3 dedikerede instruktører og bidrager aktivt i instruktørudvalget under FADB. Instruktørerne har også været en aften hos de nye jægere der er på vej til at tage jagttegn. Det næste aktiviteter der er i støbeskeen er først og fremmest kampen om Den Gyldne Pil, en årlig skydning mod buejægerne fra Randers. Vi satser på at vinde pilen tilbage, så kan man jo gætte på hvordan det gik sidst! Kampen afvikles over 2 x 15 mål på vores 3D-bane. Det er også en festlig dag med masser af godmodigt drilleri, mad og god skydning. Også nært forestående er klubmesterskabet. Sidste år måtte Jørgen Haller aflevere titlen til Michael Ny formand for Nordjyske Buejægere Bundgård, mens Anders Bach igen blev 2 er. I år forventes rekord tilslutning til klubmesterskabet og der arbejdes på at lave en klasse for traditionelle buer. Der er garanti for jagtrelevant skydning og krævende dicipliner. Endelig nærmer vi os oktober. Dennis Mørk er jagtansvarlig og sikken et udvalg af jagter. Diana Jagtrejser og alle de andre kan godt pakke sammen. Der er alt lige fra toppen af poppen jagt på Ny Vraa, et orgie i mad og vel tilrettelagt jagt, til jagter der varer en ½-dag. Alt i alt kan man komme med Nordjyske Buejægere på jagt 8-10 dage i løbet af sæsonen. Slet ikke så ringe, da vi har nogle uhyggeligt hyggelige jagter. Vi har også i lighed med sidste år jagt på Hjallerup Jagtforenings arealer. Sidste år blev alle bukke på disse arealer således skudt med bue og pil og det sammen gjaldt for ræve. Det er vi jo nok lidt stolte over. Dennis Würtz er 6. marts 2011 tiltrådt som ny formand for Nordjyske Buejægere. Dennis Würtz er en erfaren herre ud i buejagt. Han tog således buejagttegn for 10 år siden og har siden da dyrket det intensivt, både som udøvende jæger, som medlem af bestyrelsen og senest som buekursusinstruktør. Altid på vej til at afprøve noget nyt grej eller skrue på den nuværende bue. Noget af det vi vil arbejde med i Nordjyske Buejægere er at udbrede kendskabet til buejagten, og dermed støtte op om arrangementer, der profilerer buejagten. Vi medvirker også til at uddanne nye buejægere og udbygge viden og erfaring om buejagt. Dennis Würtz er blevet udødeliggjort ved på landsdækkende tv at skyde I midten af midten. Dennis Würtz har overtaget efter Dennis Mørk, der i stedet er blevet formand for Hjallerup Jagtforening. Nordjyske Buejægere skal fortsat være en meget aktiv klub som har mange aktiviteter på kalenderen: Deltagere til klubmesterskab En situation fra klubmesterskabet, skud fra Banan! Vi træner hver onsdag og søndag 6 gange årligt har vi præmieskydning på vores 3D-bane Vi afholder et årligt klubmesterskab Årets Robin Kampen om guldpilen mod buejægerne fra Randers Afholdelse af mindst 3 buekurser årligt Deltagelse ved messer og udstillinger bla. jagtmesser, Skovens dag og Jagtstier 30 31

17 Buejagt i Europa Inden for de seneste år, har buejagten her hjemme fundet stor interesse blandt jægerne i hele Danmark og det ikke uden grund. Buejagten er fascinerende og stiller store krav til dig som jæger. Ikke kun til dine skyde færdigheder, men mest af alt til din forståelse for vildtet, dets adfærdsmønster og cyklus. Af Hauke Bruhn Europæiske lande hvor buejagt er tilladt Europæiske lande hvor buejagt er forbudt Europæiske lande hvor buejagt er under ansøgning Hvor tit har man ikke siddet med riffelen og ventet på bukken den 16. maj og taget den første chance der bød sig, når nu bukken endelig kom frem på kløvermarken men som man bliver ældre og mere erfaren og stiller større krav til sig selv om udførelsen af jagten, får man pludselig kendskab til de omtalte parametre. Hvor længe bliver bukken på marken, hvordan agerer den i forhold til ude fra kommende forstyrrelser, hvordan bevæger den sig i forhold til vind og sol, osv. Alt sammen giver en forståelse for vildtet og gør det muligt, at udføre jagten i den for mig mest fascinerende form. BUEJAGT. Fascinationen eller måske endda udfordringen i at kunne beherske denne smukke jagtform, fik mig til at anskaffe mig en bue for lidt over to år siden. Inden havde jeg jaget med riffel over det meste af verdenen og nedlagt mange spændende vildtarter. Men tanken om at kunne jage med buen på den art der fascinerer mig allermest, nemlig bukken, slap mig ikke. Jeg havde på det tidspunkt nedlagt over 300 stk. råvildt med riffel og havde et godt kendskab til deres adfærd og cyklus. Men ville jeg være jæger nok til at kunne nedlægge en buk med buen. Tanken slap mig ikke. Sidenhen har jeg så nedlagt 42 stk. klovbærende vildt med buen og kun 2 med riffel, fordi det nu var på en drivjagt i Tyskland hvor buejagten til dato ikke er tilladt. Blandt andet skød jeg på en forårs bukkejagt i Ungarn, det der skulle vise sig at være den nye SCI verdens rekord for råbukke nedlagt med bue. Denne buk blev en døråbner for en for mig ukendt verden. Jeg var overbevist om, at Danmark var førende inde for buejagten i Europa. Blandt andet fordi vi er rollemodel for de lande, der på det seneste har godkendt buejagten, som Finland og nu Sverige der arbejder hårdt på at få buejagten godkendt. Men det skulle faktisk vise sig, at der ikke kun i Danmark er en eksplosiv tilgang af buejægere. Jeg har holdt adskillelige foredrag i Tyskland for foreninger og til messer og via DBJV (Deutscher Bogenjagd Verband e.v.) fået oplyst, at man skønner tallet af aktive buejægere i Tyskland til over ud af i alt aktive jægere. Og det vel og mærket, selvom at buejagten ikke er tilladt i Tyskland, endnu. De seneste to år har man ansøgt om at få buejagten tilladt i Tyskland, dog uden held. Men tyskerne selv mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før at buejagten bliver tilladt i Tyskland, idet der ikke er nogen logisk forklaring for, at man ikke skulle tillade denne. Der har endda været forslag oppe om at uddanne et specielt korps af buejægere for at komme den over populationen af vildsvin til livs, som hærger midt inde i Berlin, da det her ikke er muligt at regulere med riffel af sikkerhedsmæssige årsager. I Ungarn, hvor buejagten har været tilladt på alle vildtarter siden 1993, er det blevet krav fra statsskovens side af, at alle jagtfører har gennemgået et bue kursus, så de er klar til at håndtere de udenlandske buejægere. Jeg har dog på egen krop oplevet, at de ikke altid er lige positivt indstillet, idet de er bange for man ikke nedlægger de samme mængder som riffeljægeren gør og indtjening dermed naturligvis også er mindre for dem. Derfor må vi som buejægere nok forvente, at priserne for en buejagtdag i fremtiden kommer til at ligge over den for en riffeljagtdagen. I Spanien sker der også rigtigt meget på buefronten og jeg er selv så heldigt at være inviteret ned på en stenbukkejagt i det centrale Spanien på en af de fire arter der forefindes i Spanien, nemlig Gredos'en. I Spanien er man blevet meget opmærksom på, hvor lidt uro buejægeren skaber i naturen og dette har gjort, at nogle af udbyderne simpelthen ikke ønsker andet end buejægere i deres område. Efter nogle få år, har det faktisk vist sig, at man herved kan opnå de samme afskydninger, som man tidligere gjorde med riffelen. Ud over stenbukken er der selvfølgeligt en del vildsvin, kronvildt, muflon og ret trofæ stærke råbukke i visse regioner omkring den franske grænse, hvor der ligeledes forefindes en god bestand af gemser. Det land med de længste buejagt traditioner i nyere tid, må nok være Frankrig. Her er der i dag omkring aktive buejægere og tallet er her ligeledes stærkt stigende i takt med at buejagten spredes via cyper verden. Og der er jo nok ingen der kan sige sig fri for at blive fænget af at se et klip på YouTube, hvor en buejæger formår at kalde en kæmpe alaskan moose ind på under 5 meter for at give den en dræbende pil. Alene de Nordamerikanske buejægere nedlægger således over stykker vildt med buen. Dette kan blandt andet skyldes, at man i enkelte stater kun tillader selve buejagten i de første 14 dage af jagt sæsonen og i andre stater fastsætter et vist antal bue licenser og riffel licenser og trækker lod om disse. Nok en motivationsfaktor i sig selv, men jeg er overbevist om, at det ikke kun er dette system der drager folk af sted med buen, men derimod nok mest selve jagtformen. Jeg tror personligt på at buejagten er kommet for at blive. Dermed ikke sagt, at alle nuværende jægere konverterer til buejagten, men jeg er overbevist om at buejagten for den status blandt jægere, som fluefiskeren har blandt fiskeren. En ihærdig jæger/fisker der forstår at læse naturen og kun høster af denne når øjeblikket er rigtigt

18 Tokolosi var på spil super tur til afrika trods mange forhindringer Af Brødrene Kornbek Turen til Namibia startede søndag morgen den 10. juli. Vi var fem buejægere, der skulle på vores livs oplevelse. Deltagerne var Max Hunt og Hans Jørgen Rafn samt Henning, Jesper og Mikael alle med efternavnet Kornbek. Vi skulle flyve fra Hamburg til München, og både bilturen til Hamburg og flyveturen gik som planlagt. Men så begyndte forsinkelserne, flyet til Windhoek blev forsinket og afrejsetidspunktet blev udskudt et par gange. Kl blev der kaldt over højtaleren, nu skulle vi ombord. Humøret var atter i top, om kun 9 timer ville vi være i Afrika. Vi fløj da også ind over Afrika, da en passager fik et hjertetilfælde. Der blev kaldt over højtaleren, om der skulle være en læge ombord. Patientens tilstand må have været kritisk, for kaptajnen besluttede at vende flyet for at nødlande i Marseille i Frankrig. Vi blev sendt på hotel, og måtte ellers væbne os med tålmodighed. Da flyet endelig lettede fra Marseille, var vi forsinket med yderligere 24 timer. Flyveturen gik glat, vi landede i lufthavnen, og nu skulle der jo egentligt ikke være flere forhindringer, men det var der. Denne gang var det Henning, der stod for spændingen, hans pas havde kun 3 måneders gyldighed tilbage, og i Namibia forlanger de, at der skal være min. 6 måneder tilbage. Personen i paskontrollen havde egentligt besluttet at nægte indrejse, men Henning kan åbenbart fremtrylle en sang fra de varme lande, når det er nødvendigt. Han kom ud til os andre, lettere chokeret, men med et smil på læben. Nu skulle vi bare have fundet vores bagage, og den var heldigvis kommet frem. Vores værtinde Velia stod klar i forhallen, nu manglede vi bare en lille køretur på ca. 5 timer, for at have nået rejsens mål, vores jagtlodge. Er det første gang, man er i Afrika, er en køretur ikke at foragte. Vi havde dårligt nok forladt luft- havnens område, før vi fik øje på en lille flok Red Hartebeast, senere så vi Warthog, Kudu, Giraffer og mange andre dyr. Da vi ankom til lodgen, stod vores Professional Hunter (PH) Christi Liebenberg klar med en velkomstdrink (alkoholfri) og med besked om, at vi skulle få pakket ud, få fundet vores buer frem, og ellers gøre os klar til dagens første jagt. Allerførst skulle vi dog lige teste vort udstyr og vise, at vi og vore buer stadig kunne ramme. Efter omklædning til camouflagebeklædning, tog vi af sted. Vi hoppede op på ladet af en Toyota 4x4, og blev sat af, én efter én i et blind nær ved et vandhul. Første jagtdag var en blandet fornøjelse, ingen fik skudt noget. Henning og Mikael var endnu mere uheldige, de så ikke engang dyr ved deres vandhul. Hans Jørgen og Max sad sammen i et blind, de så flere forskellige dyr, og Jesper så en stor Oryx som gav sig til at drikke ca. 15 meter væk. Desværre blev den advaret af en fugl og det var ikke muligt at komme til skud. Onsdag lignede meget tirsdag, der var ikke mange dyr ved vandhullerne. Det havde Christi en forklaring på. For det første havde vi valgt en uge, hvor det var fuldmåne. Det bevirker, at dyrene hovedsageligt drikker om natten. For det andet havde det, helt usædvanligt, regnet 14 dage før vores an- komst, hvilket havde fyldt de søer og vandhuller op, som normalt er udtørrede, og som hovedsageligt ligger i et terræn, der ikke er egnet til buejagt. Christie havde Max med på en køretur, for at se til vandhullerne, og de fik set rigtig mange dyr misundelsesværdigt. Lodgens område er hegnet ind, men arealet er at sammenligne med Læsø ca. 120 kvadrat km, så der var plads nok til os. På tredje dagen (torsdag) havde Max heldet med sig, han fik skudt en stor gammel Elan. Den aften havde vi endeligt noget at fejre. Det blev gjort på behørig vis med smagsprøver fra dyret. De første smagsprøver var ikke særligt store, og smagte da heller ikke som vildt, nærmest som tørstegt kylling. Det var selvfølgelig testiklerne, vi fik serveret, de smagte overraskende godt. Aftnerne dernede var rigtigt hyggelige. Efter endt jagt blev vi modtaget af ejerne Rigardt og hans kone Maryke. De havde sørget for, at der var tændt bål, sat kolde øl og drinks frem. Flere af aftnerne blev maden tilberedt over bål. Maden var god, og oftest tilberedt at lokalt kød. Vi fik serveret Springbuck gryde, Oryx, Elan og Kudu bøffer så stor som lokumsbrætter og ikke at forglemme Elan lever. Fredag startede som de øvrige dage, vi stod op kl Herefter skulle vi have morgenmad, og 34 35

19 have pakket dagens madpakker. Vores mål med at stå så tidligt op var, at vi gerne ville være på plads, inden solen stod op. Dagen blev en begivenhedsrig dag. Det startede med at Hans Jørgen endelig fik lov til at løsne en pil. Målet var en Springbuck, der kom på skudhold. Dyret blev ramt af et godt lungeskud, men kunne alligevel løbe 100 meter, inden den lagde sig. Vi fik allerede chancen for at lykønske ham til frokost. Vi var alle taget tilbage til lodgen for af få noget at spise og ikke mindst for at få et lille hvil. Hans Jørgen var også manden, der sørgede for dagens anden begivenhed, han blev angrebet af en slange på vej tilbage til sit blind. Slangen skulle egentligt ikke have været der, da det var vinter, men det var slangerne åbenbart ikke klar over. Mikael blev ved en senere lejlighed angrebet af en hidsig Puffadder slange, der ikke lod sig skræmme væk, Hverken af fagter eller af at der blev smidt grene efter den. Opgøret med den slange endte med at Mikael skød slangen, pilen skar nærmest hoveder af den. Mikael var generelt uheldig med slangerne, ved yderligere 2 episoder måtte Mikael forholde sig til disse lokale krybdyr. Den sidste gang var det en Black Mamba, der var på spil. Senere samme dag var vi næsten alle gået ud for at gå på pürschjagt. Det er dog ikke ligetil at komme ind på skudafstand af de sky dyr. Men det lykkedes for Max at pürsche sig ind på et par Oryxer. Han brugte halvanden time på at komme på skudhold, men da var spændingen og ventetiden ikke ovre. Max kunne ikke komme tættere på end ca. 25 meter, og dyrene stod skjult bag noget krat. Max var nødt til at vente på, at Oryxerne ville bevæge sig, og dermed komme fri af krattet. Oryxerne kom fri af krattet, Max valgte det største dyr, han fik trukket buen og det dræbende skud blev sendt af sted. Oryxerne havde befundet sig oppe imellem klipperne, og det ville normalt havde været problematisk at hente det ned. Men ikke i Afrika, her bliver det et job for en håndfuld af de lokale, der parterer dyret på stedet og ellers bærer det ned til den ventende bil. Lørdag blev en begivenhedsrig dag. Hans Jørgen var endnu engang gået på pürschjagt, denne gang havde han vores PH'er Christie med. De havde spottet dyr oppe i bjergene, hvilke de ville forsøge, at komme på skudhold af. Samarbejdet var godt, Hans Jørgen kom ind på ca. 15 meter af en stor Oryx tyr. Oryxen stod desværre med rumpen til, alligevel trak Hans Jørgen buen for at være klar, når dyret ville vende sig. Men hast værk er last værk, og Hans Jørgen måtte derfor slække buen igen. Det syrer nu engang, når man står for længe med buen trukket. Oryxen stod stadig stille, men så fik den øje på Hans Jørgen. En Oryx der bliver forskrækket kan løbe meget hurtigt, og det på trods af at den befinder sig i bjergene. Hans Jørgen måtte denne gang nøjes med oplevelsen. Jesper havde ligeledes en stor oplevelse. Vandet ved hans vandhul, var lige pludselig stedet for et tørstigt dyr. Ud mellem træerne kom der ikke mindre en 65 Blue Wilderbeast, de kom for at drikke, græsse eller bare for at rulle sig i sandet. Antallet af dyr må have virket trygt, for 4 af de sky Red Hartebeast kom også til vandhullet, samt en Warthog mor med dens unge. Jesper må have haft en mindre hjerneblødning den eftermiddag, for han skød ikke noget. Blue Wilderbeast var ikke på hans liste, det er de kommet nu. Red Hartebeast fik Jesper fejlagtigt besked på, at de ikke måtte skydes, og Warthogen havde sin unge med. Jesper fik derefter øgenavnet Villy Wilderbeast, navnet blev inspireret af filmen befri Willy. Dagens store oplevelse stod Henning dog for. Henning havde valgt at sidde i blindet ved det vandhul, hvor Max og Hans Jørgen tidligere havde skudt deres dyr. Han Fik tidligt på eftermiddagen besøg af en Oryx, den viste sig i skovkanten. Ved nærmere eftersyn var der ikke bare 1 enkelt, men snarere 20, men desværre var der ingen af dem, der gjorde tegn til at gå til vandet. Efter ca. 20 minutter valgte den største tyr at vende rundt, og alle listede stille og roligt tilbage, hvor de kom fra. Det var heldigvis ikke det eneste, der viste sig, kort efter fik Henning øje på et par store skyg- ger, det viste sig at være 2 Elaner. Da begge køn har horn, skulle der et nøjere eftersyn til, for at se hvilken der var tyren. Elanerne må havde været tørstige, da de ikke var nervøse, som Oryxerne. Elanerne gik nærmest i lige linje mod vandhullet. Inde i blindet fik Henning trukket buen, han måtte bevæge sig lydløst hen til blindets åbning. Da Elan tyren kom ind på 25 meter, fik Henning placeret sigtets pind bag forbenet, ca. midt på dyret. Skuddet gik, og pilen ramte præcist. Tyren tog et langt hop, direkte ud i vandet, så sprang den over nogle tjørnebuske. Da Elanen ramte jorden igen, udstødte den et meget dybt baaaaahhh. De 2 spring havde kun bragt Elanen ca. 7 meter fra det sted, hvor den blev skudt. På under 1 minut var den forendt. Henning havde svært ved at tro på sine egne øjne. Han fik dog lagt en ny pil på buen, inden han forlod blindet, for at få bekræftet at Elanen var død. Henning kunne nu ved selvsyn se, hvor stort et dyr en Elan er. Pilen var gået hele vejen igennem og var umiddelbart ikke til at finde. Da vi senere fik den skinnet, viste det sig, at det var et perfekt dobbelt lungeskud, hvilket var grunden til at den gik så hurtigt ned. Søndag var desværre sidste dag med jagt. Vi startede tidligt den dag, alle var oppe kl. 4.30, vi ville ikke gå glip af den sidste solopgang i bushen i Afrika. Mikael og Jesper manglede stadig at ned

20 M 5 er ps.,4 st 4 f t: 4 on +35 eigh M : w M IB on M O: o ste as p r s w ti M ei l 33 R7 gh 3 t: fps 4,. 4 lb s. s. lb IBO: op til 343 fp s. Mass wei ght: 3,90 lbs. O IB ass M n Invasio IBO ss w Ma L. a X fps s. ett il 328 4,4 lb d n p t ht: e V : o eig s. IBO ag Ma : op num t ss w il 3 e igh 40 fp t: 4 s.,25 lb -M Z7 Ingen salg over internettet IB ass M Info R6 Dre am IBO: op til 330 fps. Mass weight: 3,98 lbs. Pile, buer, targets, skydeskiver m.m. Mærker: Bear, Axelbow, Ragim, Easton, Tophat, PSE-compound osv. Jagtbuer fra Fred Bear f.eks. Bear grizzly, ,- kr. Super Kodiak ,- kr. Pile fra Easton f.eks. acc-skaft Alu/carbon 90,- kr. eibe-bogensport, dettmer grünefeld bendixenweg 6, d ausackerholz 38 Z7-Extreme sea IBO : s o n Ma op til EV ss 3 w eigh 45 fps. O-luti on t: 4,4 lb s. alt til traditionelle buesport tlf Fredag kl Tlf. ekspedition: Mandag til fredag fra Tokolosi, den lille afrikanske uhelds djævel, har godt nok været efter os. Men vi er alle enige i, at det var en fantastisk tur, vi drømmer om at tage af sted igen næste år. 12 km fra Flensborg Ring venligst Borup sjælland: Onsdag & torsdag fra Fredag fra Brande jylland: Tirsdag, torsdag og fredag fra fps. til 333 IBO: op ight: 4,0 lbs. e Mass w Mandag morgen skulle vi flyve kl. 7.15, men selvfølgelig blev flyet forsinket. Da vi kom til München, var vores fly til Hamburg netop lettet. Vi kunne heldigvis komme med det næste fly til Hamburg. Næsten hjemme skulle det vise sig, at problemerne atter kun lige var begyndt. Max og hans Jørgens bagage, var ikke kommet med flyet. Da Hans Jørgen bor på Læsø, kunne han ikke køre direkte hjem, og han overnattede derfor hos Max, inden sidste etape. Men da Hans Jørgen endelig stod i Frederikshavn, var færgen sejlet ind i havnemolen. Færgen var beskadiget så meget, at Hans Jørgen måtte vente endnu en dag, før han kunne komme hjem. Pr. 1. april ansatte vi Brian Lisborg, så vi nu kan tilbyde flg. åbningstider: Z7 Hatari Safari Mail: Hjemmeside: tilbage til Windhoek, men det, at der er utroligt meget vildt på vejene efter mørkets frembrud. Vores flyafgang var først mandag morgen, og vi blev derfor indlogeret på et hotel. Aftenen sluttede med, at Christi og Velia inviterede os ud på en fantastisk flot afrikansk restaurant, som næsten var turen værd i sig selv. BALDUR S ARCHERY Aut. PSE / MATHEWS / HOYT forhandler er den eneste garanti for fabriksgarantier. Som agenturholder, anviser vi nærmeste forhandler. Buejagt i Danmark og udlandet + udstyr: t en em s. s. El 3 fp 6 lb on l 32 : 3, rb p ti ght Ca O: o wei lægge deres første dyr. Dagen bød på dyr, Jesper havde besøg af 5 Red Hartebeast, men de blev endnu engang skræmt væk. Mikael var også uheldig, han fik ikke skudt det, han var kommet efter. Han måtte nøjes med et par Guinea Birds og Puffadder slangen. Dagens mest spændende oplevelse var, at Jesper fik opklaret, hvorfor fuglene ved hans blind havde været forsvundet, de sidste par dage. Der var spor og ekskrementer efter en leopard. Da Christie dukkede op i hans Toyota kl. 11, var det ikke fordi man havde lyst til at køre med, det betød nemlig, at jagten var slut. Tilbage på lodgen skulle vi have pakket, sagt ordentligt farvel og forhåbentligt på gensyn. Dagens tidlige exit over middag skyldtes ikke udelukkende, at vi skulle køre 5 timer for at komme NYE ÅBNINGSTIDER! Ørbækvej Brande Hovedgaden 17A 4140 Borup Tlf

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Copyright Baldur s Archery

Copyright Baldur s Archery Copyright Baldur s Archery Hej! Mit navn er Niels Baldur. Jeg har dyrket bueskydning og buejagt i over 20 år, skudt på det danske landshold siden 1988, og jagtet med bue siden 1985. Siden 1986 har jeg

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Alaska september 2012

Alaska september 2012 Alaska september 2012 Indianer slik (tørret og røget laks i strimler med skind på bagsiden) serveret med æble både og appelsinstykker møjsommeligt pillet af Joe. Man gnaver laksen af skindet, mens man

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

ZMIGROD maj/juni 2013

ZMIGROD maj/juni 2013 ZMIGROD maj/juni 2013 En jagtferie starter ikke først den dag, man drager af sted mod reviret. Den starter længe før i vores tilfælde i september 2012, hvor Dianas mand mod vest Lars Storgaard blev kontaktet

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Kære Jæger.. Velkommen til nyhedsbrev, marts 2009. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsmail, beder vi dig blot sende os en mail, og vi vil naturligvis slette dig fra vores liste. Bukkejagt i Skotland,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Sønderjyland/Sydslesvig

Sønderjyland/Sydslesvig Sønderjyland/Sydslesvig 2. årg. nr. 2 1 5. maj 201 3 GE ERALFORSAMLI G SØ DERJYSK HUSFLID DE 18. APRIL 2013, REFERAT FRA GE ERALFORSAMLI GE : 1. Dirigent - Margit Sørensen 2. Referent - Gerd Bargum Petersen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden ALsjægerne Hilsen fra formanden Alsjægerne er en af de største jagtforeninger i Kreds 4. I bestyrelsen har vi igen i år sammensat et program, der kan dække de fleste behov for jagtrelaterede, sportslige

Læs mere

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Marts 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.»lige her plejer min rede at være, men det føles koldt.» Deadline for stof til næste blad er den

Læs mere

Det er en gammel kanon. Jfr. våbentilladelsen er det en jagtriffel med nr. 2327, fabrikat SCHULTZ og LARSEN, Model M 54J, Kaliber 7 x 61 S&H*.

Det er en gammel kanon. Jfr. våbentilladelsen er det en jagtriffel med nr. 2327, fabrikat SCHULTZ og LARSEN, Model M 54J, Kaliber 7 x 61 S&H*. Den store arv Nedenstående artikel har været bragt i Askov/Malt Jagtforenings Jagtmagasin 2009 www.askovmalt-jagt.dk Af Viggo Melvang Lad mig sige det med det samme. Jeg er blevet presset af bladets redaktør

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere