Mads Randbøll Wolff (NMR), Mats Hannerz (SJFR), Mika Mustonen (EFINORD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mads Randbøll Wolff (NMR), Mats Hannerz (SJFR), Mika Mustonen (EFINORD)"

Transkript

1 SNS styremøde Torsdag d. 18. november 2010 Skov & Landskab, København, Danmark Deltagere: Afbud: Gæster: Pernille Karlog (formand), Niels Elers Koch (til og med pkt. 7), Kari Mielikainen, Liisa Sarenmaa, Hans Fredrik Hoen, Johan Wester, Hans-Örjan Nohrstedt, Adalsteinn Sigurgeirsson, Jón Loftsson, Katrine Hahn Kristensen (sekretær) Mikael Sandvik, Johs Kolltveit, Trondur Leivsson Mads Randbøll Wolff (NMR), Mats Hannerz (SJFR), Mika Mustonen (EFINORD) Dagsorden: 1. Åbning af mødet, godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Johan Wester, Skogsstyrelsen, der er udpeget som nyt svensk styremedlem (afløser for Håkan Wirtén), blev budt velkommen. 2. Referat/protokol fra sidste møde Hans-Örjan pointerede i forhold til referat fra sidste møde (punkt 16) at der er tale om BONUS-projekt. Johs Kolltveit og Hans Fredrik Hoens holdt et SNS-oplæg i Oslo i våren vedr. jordbrugs- og skovbrugspolitik for Nordisk Råd. Det foreløbige resultat er en rekommendation (nr ), som fokuserer på jordbrugs- og skovbrugspolitik. Rekommendationen er i proces nu. SNS, NKJ og Nordforsk forventes at blive inddraget. 3. Aktuelt fra SNS-sekretariatet Niels Elers Koch takkede for det fine bidrag fra SNS til Skov & Landskabs indvielse af nyt hus i september. Gaven var et bidrag til en flot møbelgruppe af Wegner-møbler. Nyt fra EK-FJLS-møde d. 16/11 Selfoss-rapporten er nu udkommet og kan downloades fra Rapporten indeholder en god baggrundsinformation om nordisk skovbrug samt et katalog med anbefalinger, som der kan tages udgangspunkt i. EK-FJLS (skov) har tilkendegivet at

2 der er politisk opbakning til anbefaling 1, 3, 4. Der er afsat sekretariatsmidler til at sætte projekter i gang samt lidt midler til at følge op på aktiviteterne. Midlerne skal bruges indenfor 3 år. Østersøstrategien Memorandum of Understanding for EFINORD-flagskib er klar til underskrift. Den 18/ afholdes tredje møde om implementeringen af Priority 9: to reinforce sustainability of agriculture, forestry and fisheries. Teemu Seppä repræsenterer skovbrug. Mads Randbøl Wolff forklarede at NMR ikke er medunderskriver, men er repræsenteret via SNS og NordGenSkog. Status på samarbejde med Nordisk EnergiForskning og NKJ Efter godt oplæg i maj blev der stilstand over sommeren. NEF har ikke personalemæssige ressourcer til at fortsætte på nuværende tidspunkt. Skov og bioenergi fik ikke stor opmærksomhed i NEF s utlysning i oktober. SNS har bidraget til abstract om bioenergi som NEF s direktør skal holde i Kina i Kontakten holdes ved lige, hvilket bakkes op af Mads Randbøll Wolff, der ser det som et samarbejde der er behov for. På EK-FJLS(Skov) mødet d. 16/11 blev NKJ s nye strategi præsenteret, SNS er nævnt som samarbejdspartner. NKJ har placeret sit sekretariat ved NordForsk. Mads Randbøll Wolff opfordrer til at se hvad der er af muligheder i et samarbejde. Styret debatterede: 1) SNS har en god funktion og god form. Med EFINORD er der sket en god kobling til Europa. Vi skal også koble til de andre nordiske organer. NKJ med til SNS vår-møde ) Der er sket en kobling af naturressourcer med jordbrug, fiskeri, livs, og der er konkurrence om midlerne indenfor klima, landdistriktsudvikling. Vi skal opmærksomme på at samarbejde om dette, så vores position ikke mindskes. 3) Bioenergi og bioenergi er vigtige emner, der kan samarbejdes med jordbrugssektoren om. Vigtigt at der ikke kun er fokus på emner som biomasse og klima, men også på centrale skovbrugsemner. 4) Der centraliseres og det er en trussel for vores sektorer (livs, skov, fisk, landbrug). Det er bedst at være på forkant med udviklingen så man kan få indflydelse. 5) SNS er interesseret i at følge udviklingen og bevare SNS ved at samarbejde indenfor de rammer det er muligt. Beslutning: SNS inviterer NKJ til at deltage i vårmødet NOVA-aftale 2010 NOVA har informeret om at der blandt høstens ansøgninger findes 6 forskellige skovsrelaterade PhD kurser med sum av SNS har givet tilsagn om at fortsætte støtteniveauet fra 2009 med 4000 Euro pr forskerkursus, dog max 4 forskerkurser, dvs Euro pr år for kurser indenfor skovforskning. Beslutning: Sekretariatet beder NOVA om at give mere information om hvordan der træffes beslutninger. SNS vil gerne have en liste over hvilke kurser der er ansøgt om og hvilke der er bevilliget, ud fra principperne om delegering og orientering.

3 Efter mødet: NOVA har meddelt at de har valgt at give støtte til følgende kurser. Kurserne bliver totalt støttet med Euro, hvoraf Euro er støtte fra SNS. 1) Carbon dynamics in terrestrial ecosystems with implications for climate change mitigation. Head applicant: Aija Ryyppö, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences. 2) Forest restoration theory and practice. Head applicant: Magnus Löf, The Swedish University of Agricultural Sciences. 3) Wood structure and properties with a special emphasis on wood durability. Head applicant: Nasko Terziev, The Swedish University of Agricultural Sciences. 4) Ecology and sylviculture of multifunctional forests. Head applicant: Jens Peter Skovsgaard, The Swedish University of Agricultural Sciences. Ny hjemmeside for SNS Mats Hannerz præsenterede projektet med ny hjemmeside for SNS. Der er lavet kravspecifikation for hjemmesiden, og truffet aftale med leverandør. Prisen forventes at svare ca. til det budgetterede. Hjemmesiden forventes i gang februar-marts Beslutning: Styret tilkendegav at de ønskede at engelsk skal være hovedsproget, men at visse typer af information skal være tilgængelige på nordisk. Styresproget vil fortsat være nordisk. Styret ønsker at der skal være krav til bevillingshaverne om at de skal lægge information på hjemmesiden. Derudover støtter styret arbejdet med at gøre News & Views mere kendt. 4. Nyt fra NMR-sekretariatet Mads Randbøll Wolff bragte en hilsen fra generalsekretæren, som deltog i EFINORD s officielle åbning. Generalsekretæren er meget tilfreds med at SNS deltager i Østersøstrategien og siger tak for donation fra SNS til indkøb af Wegner-stolen the Chair samt et specialdesignet bord til generalsekretærens mødelokale. Trygvi Felixsson er stoppet som afdelingsleder i NMR, er nu ansat som rådgiver i Nordisk Råd. Pia Erson er ny afdelingsleder for afdelingen Kultur og Ressourcer. Merete Madslund er stoppet som koordinater og Birte Nielsen er ny koordinator. Budget: SNS prioriteres på samme niveau som i 2010 dog med indeksregulering, så bevillingen er på DKK for Der bruges meget tid på NordGen, som står i en presset økonomisk situation. Det forventes, at NordGen vil gå ud af 2010 med en negativ egenkapital på 3,2 mio SEK. Der arbejdes med fremtidssikringen af NordGen. Flerårsplan for finansiel rekonstruktion af NordGen samt en forøgelse af budgetrammen via en samlet udvidelse af FJLS s ramme. Ministermødet for FJLS er udsat to gange. Forventning om ministerrådsmøde kort inden jul. I 2011 er der finsk formandskab, hvor et af hovedtemaerne er klimaforandringer. På skovbrugsområdet vil der fokuseres på Østersøstrategien og Selfoss-deklarationen samt anbefalingerne fra Nordisk Råd.

4 Beslutning: Styret tager informationerne fra NMR-sekretariatet til efterretning, men udtrykker bekymring for om underskuddet hos NordGen vil have indflydelse på SNS fremtidige budgetter. 5. Nyt fra SJFR Mats Hannerz orienterede om 25-års jubilæumstidskrift og SJFR-seminar i Seoul i august Begivenhederne er beskrevet i sidste nummer af News & Views. Impact Factor er 1.075, placering ca. midt i blandt de 46 tidsskrifter indenfor Forestry. Internationalisering i udviklingen af indsendte manuskripter. Der er udgivet 5 supplements i SJFR er det eneste tidsskrift med page-charge.. Der er stor interesse for special issues, men der er høje omkostninger ved dette. Referee-håndtering fungerer fint, men der er problemer med at komme igennem med ønsker til T&F. Skov er en lille niche hos T&F og har derfor ikke den store gennemslagskraft. Der har været indledende samtale med Baltic Forestry om kommende samarbejde. Beslutning: Styret tog oplægget til efterretning og beder Mats om at tage spørgsmålet om Open Access op på kommende kontaktmøde med Taylor & Francis. Katrine sender en opdateret liste på styremedlemmer, således at alle fremover modtager SJFR i hard copy. 6. NMR s forskningsprogram Klimateffekter på primärnäringarna Hans-Örjan Nohrstedt informerede om utfallet i NMRs forskningsprogram "Klimateffekter på primärnäringarna", hvor han er repræsentant for SNS. Der blev bevilliget projektmidler til et skov-projekt (Kortlægning af carbonsequestration i skogsmark ved Per Gundersen, 3 mio DKK). I anden utlysning blev der ikke uddelt midler til skovområdet. Beslutning: Styret tager H-Ö s beretning til efterretning og ser frem til at få en beretning senere i processen. 7. SNS-EFINORD samarbejde om netværk Mika Mustonen presented the vision and practical ideas for the joint SNS-EFINORD networks. The board discussed how SNS and EFINORD can cooperate and improve the networks and how to make the procedures for financing and evaluations etc clear: 1) The networks should get advantage of being in the EFI-network to cooperate with countries outside the Nordic countries. This is an opportunity for Nordic countries to open up. 2) Focus on how to increase the ambition level of the networks. Networks are evaluated based on their annual applications. Networks can be important for shorter or longer time and are important platforms for ideas to initiate, write proposals etc. Networks should in their application mention what their outcomes are. Networks should increasingly aim to include young researchers. 3) It is not necessary for EFI/EFINORD to participate in the evaluation process, but EFI must be present at the decision of selection of networks for funding. The board

5 understands the need for EFI to be present at meetings where funding of networks is made. 4) Mads Randbøll Wolff said that the responsibility for the funding is SNS. NMR will make a short paper with the guidelines, which will include: The main rule is that Nordic money for Nordic projects, but there are special policies and programmes for using money for other regions / countries. This does not exclude cooperation. A SNS network should in principle have funding from other countries, if other countries are involved. An invited lecturer from a non-nordic country can of course be funded by Nordic money. Decision 1: The call text should refer to the strategies of both EFINORD and SNS, and this will be criteria for evaluation. There will be an update of the criteria, evaluation process and documents. The call text will specify the need for outcome of the networks. The evaluation and decision should be in cooperation between SNS and EFINORD. The two secretariats will prepare the material for the board by in February If there is large disagreement, there will be an extra meeting, possibly a video-conference. Decision 2: There is a need for change in the way networks are managed. We need an evaluation of the networks before deciding on how we proceed. The balance between networks, CARs and projects should be on the agenda for the next board meeting. A discussion paper will be prepared, which will include input from Mika s paper for this meeting. The material will be prepared for the next board meeting. 8. Ansøgninger til netværk, projekter og CARS Styret tilsluttede sig indstillingen fra kontaktpersonmødet om hvilke ansøgninger, der skal tildeles støtte i Styret diskuterede hvordan evaluering af ansøgninger kan forbedres. Der var enighed om at processen fortsat skal forbedres og at der skal sikres at der er op til 3 evalueringer af hver ansøgning. Én bedømmer giver for stor variation på udfaldet af bedømmelserne. Alle i styret opfordres til at indsende flere navne, når evalueringen nærmer sig. Beslutning: Sekretariatet sender en anmodning til alle i styret om at indsende forslag til bedømmere. Tilbuddet om at lave en bedømmelse skal sælges som en merit. For projekter og CARs: 3 bedømmere er minimum, da der er tale om at give en bedømmelse af den videnskabelige højde. Netværk kan nøjes med en ekstern bedømmer. Beslutning: Hvis pengene ikke rækker til tre indstillede projekter skal projekterne prioriteres: Sekretariatet sender en mail ud hvor der redegøres og evt. bedes om en prioritering. PATENTCAR: Virtual Centre of Advanced Research in Forest Pathology and Entomology CAR_ES: Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems.

6 CARe-FOR-US II: Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies II OSCAR2: Operations Systems Centre of Advanced Research (second phase) WOODCAR: Centre for Advanced Research in Wood material science and engineering CARFE: Centre of Advanced Research for Forest Economics AdapCAR: Centre for Advanced Research in forest genetics, breeding, and regeneration for adapting mitigating climate change Afvises som CAR men godkendelse som netværk. Nordic Network on Forest Policy Science Nordic working group on the history of primeval boreal forests - PRIFOR Nordic Network on Forest Regeneration Nordic Cone and Seed Insect Network (NCSI) Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Management Nordic Forest Water Mercury Network - Nor-ForM Nordic Co-operation Group for Forest Inventory Network for communicators at Nordic and Baltic Forest Research Institutes Modern Oak Silviculture Nordic-Baltic Network for Wood Science and Engineering Workshop with the editorial board of Scandinavian Journal of Forest Research Bevilling DKK på 2010-budget Bevilling DKK Bevilling DKK Bevilling DKK Bevilling DKK Bevilling DKK Bevilling DKK Bevilling DKK Bevilling DKK Leaching of carbon, nitrogen and phosphorus from forest land in the Nordic and Baltic countries From technology to policy: informed biomass mobilization Variation of Scots pine sapwood treatability in Northern Europe (VARPINE) Development and Status of the Nordic Timber Construction Industry (DeSTiCon) and role of wood products companies Impact of climate change on wood production and stem form of trees Forest preferences as affected by field layer characteristics Pilot study: Improving market communication of wood products' environmental values Bevilling med DKK/år i 3 år Bevilling DKK/år i 3 år Bevilling med DKK i et år 9. Budget 2011 Forslag til budget for 2011 blev fremlagt. Beslutning: Budgettet for 2011 blev godkendt. Sekretariatet indarbejder de sidste ændringer herunder opdatering af budgettet fra NMR. 10. Arbejdsprogram 2011 Udkastet til arbejdsprogram for SNS i 2011 blev fremlagt. Beslutning: Arbejdsprogrammet er godkendt.

7 Der blev på kontaktpersonmødet stillet forslag om at der i arbejdsprogram 2011 indarbejdes en evaluering af SNS. Evalueringen af SNS i 1993 En ubetinget suksess var foranlediget af NMR. Det blev bemærket at tidspunktet er godt, da SNS er midt i en formandskabsperiode, og da EFINORD er kommet til. Nordisk Ministerråd har ikke lignende planer men bakker op om initiativet. Beslutning: Der nedsættes en Task-Force, som skal lave et oplæg til drøftelse af om og hvordan en evaluering skal finde sted. Liisa og Hans-Örjan (evt Johan som afløser) deltager sammen med sekretariatet. Der laves oplæg til styremødet vår Nyt fra skovbruget og skovforskningen i de nordiske lande Der blev orienteret mundtligt fra alle deltagende land og institutioner. Punktet refereres ikke. 12. Datoer for kommende SNS-møder Der er kommet forslag om at afholde styremøde i våren 2011 på Åland. Beslutning: Kontaktpersonmøde afholdes d. 6. maj 2011 som videokonferencemøde. Sekretariatet organiserer mødet med opkobling fra Københavns Universitet. Beslutning: SNS-styremøde afholdes d maj på Åland. Netværkskoordinatorer inviteres med til mødet. Formålet er at netværkene kan præsentere deres arbejde for styret samt at give netværkskoordinatorerne mulighed for at træffes. NKJ inviteres med til mødet for at skabe grundlag for fremtidigt samarbejde. 13. Eventuelt / övrige ärenden Hans-Örjan orienterer om Bonusprogram og EU Hans-Örjan udtrykker ønske om at der i mødesmaterialet til styret fremgår på hvilke punkter der skal træffes beslutning. Det tager sekretariatet til efterretning. Hans-Fredrik Hoen har hermed haft sidste møde i SNS, da han ikke længere kan afse tid på grund af sit rektor-arbejde. SNS siger tak for den gode og engagerede indsats Hans-Fredrik har gjort.

Referat af SNS styremøde

Referat af SNS styremøde Referat af SNS styremøde Torsdag d. 6. maj 2010 Bialowieza, Polen Deltagere: Danmark: Finland: Færøerne: Island: Norge: Sverige: Gæster: Pernille Karlog (formand), Niels Elers Koch, Katrine Hahn (sekretær)

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Årsrapport for SamNordisk Skogforskning (SNS) 2010

Årsrapport for SamNordisk Skogforskning (SNS) 2010 Årsrapport for SamNordisk Skogforskning (SNS) 2010 1. VIRKSOMHEDSBERETNING... 2 1.1. Aktiviteter... 2 1.2. Samarbejde... 4 1.3. Indikatorer 2010... 6 1.4. Afvigelser og fremtidsudsigter... 7 2. ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS)

Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS) Årsrapport for SamNordisk Skovforskning (SNS) 2013 Ekskursion på Bornholm, Danmark (her ved Hammershus), som en del af SNS s bestyrelses- og netværksmøde d. 15.-16. maj 2013. Resume I 2013 har SNS igangsat

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Strategiplan 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 Foto: Mats Hannerz SamNordisk Skovforskning (SNS) Strategiplan 2014-2017 December 2013 1. Introduktion 1.1 Udfordringer for skovsektoren i et nordisk perspektiv Det nordiske skovbrug er kendetegnet ved

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordic funding instruments Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd (MR) for de forskellige sektorer som støttes af 16 embedsmandskomitéer

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Bjarke W. Bøtcher Oslo,6 maj 2014 Chefkonsulent & Priority Area Coordinator Søfartsstyrelsen, Danmark Indhold Prioritetsområdernes

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 27. august 2008-28. august 2008 Mødested Näringsdepartementet, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Eksperter, borgere og medier

Eksperter, borgere og medier Eksperter, borgere og medier David Budtz Pedersen Professor MSO & Head of Research Humanomics Research Centre Aalborg University Copenhagen 24 August 2017 The 12th Nordic Public Health Conference Kampen

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere