Som det efterhånden vil være de fleste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som det efterhånden vil være de fleste"

Transkript

1 Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fusionerer Danmark får fra 1. januar 2017 et samlet national bibliotek med to betjeningssteder i hhv. Aarhus og København. Samtidig tiltræder Statsbibliotekets hidtidige leder, Svend Larsen (billedet), som direktør for den nye institution. ved redaktør Jakob K. Meile Svend Larsen. Foto: Thomas Søndergaard Den nye institution i tal Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek har i 2016 nettoudgiftsbevillinger på hhv. 165,7 mio. kr. og 335,7 mio. kr. på finansloven. Der er i 2016 ansat 220 årsværk på Statsbiblioteket og 413 årsværk på Det Kongelige Bibliotek. Et årsværk er principielt identisk med en fuldtidsstilling, men mange årsværk består af studentermedhjælpere og andre deltidsansatte. Som det efterhånden vil være de fleste bekendt fra dagspressen har regeringen i september 2016 besluttet at sammenlægge Det Kongelige Bibliotek med Statsbiblioteket i Aarhus. De to institutioner har gennem mange år haft et tæt samarbejde i kraft af deres rolle som landets to nationalbiblioteker; en opgave, der er blevet løst bl.a. ved materialespecialisering (f.eks. har Statsbiblioteket ansvaret for bevaring af de danske audiovisuelle udgivelser), og gennem de seneste år er samarbejdet kun blevet forstærket som følge af den digitale udfordring. Eksempelvis drives Netarkivet (som indsamler og bevarer hele.dk-domænet) i fællesskab. Her på Slotsholmen i København har vi i det seneste årti været gennem et par store fusioner, men den forestående er dog den største hidtil: I 2005 blev KB lagt sammen med det daværende DNLB Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, idag kendt som KUB Nord (Københavns Universitetsbiblioteks nordre afdeling på Nørre Allé), og et par år efter blev Dansk Folkemindesamling indfusioneret i Det Kongelige Bibliotek. Senest er også Danmarks Kunstbibliotek på Charlottenborg blevet en del af KB (se Magasin 2016:2). Set udefra kan det måske virke som en evig stræben efter størrelse som et mål i sig selv, men for bibliotekerne er det et logisk svar på tidens krav: Dels bliver en stadigt større del af samlingerne digitale (og det er til de flestes overraskelse en del dyrere at bevare digitale materialer 59

2 Magasins læsere ved, hvordan Den Sorte Diamant ser ud, så her bringer vi et billede af den anden part i fusionen: Statsbiblioteket ligger i Universitetsparkens nordvestlige hjørne, hvor Langelandsgade krydser Nordre Ringgade. Her knejser bogtårnet højt over omgivelserne; det er synligt ikke blot fra hele universitetets område, men fra store dele af Aarhus. Indgangen på Victor Albecks Vej vender ind mod parken, i midten af den lange bygning (midt i billedet). 60 end fysiske ditto); dels består en stor del af udlånene til især universitetsforskere og -studerende af elektroniske tidsskrifter fra udenlandske forlag, som opkræver licenser herfor i omfangsrige pakker (lidt som man kender det fra kabel-tv-pakker), der kan være svært overkommelige for mindre institutioner. Med andre ord er der god mening i galskaben: stordrift lønner sig på dette område. Og måske er Danmark med sine kun 5½ mio. indbyggere (til sammenligning 2 mio. færre end London) ikke stort nok til at rumme mere end een institution til varetagelse af nationalbiblioteksopgaven! En kort overgang var det tanken, at den nye institution skulle hedde Nationalbiblioteket, sådan som man kender det fra f.eks. Frankrig og Norge, men kort efter sin tiltrædelse 28. november omgjorde kulturminister Mette Bock (LA) denne beslutning: Den nye institution ser dagens lys under navnet Det Kongelige Bibliotek. Samtlige betjeningssteder i både København og Aarhus fortsætter uændret, og den nye institution forbliver universitetsbibliotek for såvel Aarhus som Københavns Universitet. Følg udviklingen i fusionsarbejdet på < under Nyheder Presse.

3 Diamanten var smukkere end nogensinde før på årets kulturnat; med lysinstallationer og ikke mindst byens største diskokugle skabtes et magisk rum i Atriet. Foto: Niels Hougaard Kronik Efterårets begivenheder i Diamanten Bøger og bibliotek Bogforum Det Kongelige Bibliotek havde i weekenden november 2016 stand på årets Bogforum, sammen med Museum Tusculanums Forlag og Syddansk Universitetsforlag. Biblioteket var vært for en række foredrag med bibliotekets forskere; bl.a. blev den store serie COMDC (Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs etc. in Danish Collections) præsenteret i anledning af dens forestående afslutning, og om søndagen var der arbejdende konservatorværksted på standen. Kulturnatten mad, musik og erotik I anledning af efterårets store udstilling OPSLAG NEDSLAG Danske kunstnerbøger (se side 67f.) hyldede Det Kongelige Bibliotek den trykte bog på Kulturnatten En bog giver en helt særlig fornemmelse. Følelsen af at sidde med noget vægtigt, fyldigt og væsentligt i hånden. Medarbejdere fra bibliotekets forskellige afdelinger viste, hvordan bogen kan udformes og levendegøres, og de fortalte om særligt udvalgte bøger fra samlingerne. I Oktogonens vin- og østersbar vistes frække bøger fra bibliotekets erotiske og hemmelige samling, og ved restaurant søren k vistes kogebøger fra før og nu. Imens blev Atriets åbne rum udfyldt af lysinstallation og projicering af citater og visdomsord fra husets skatte. 61

4 62 Det Kongelige Bibliotek på nettet Ca ældre noder kan nu bestilles som gratis PDF I Det Kongelige Biblioteks onlinekatalog REX kan man søge i alle Musiksamlingens noder, og vi har nu gennemført en masserettelse, der betyder, at man kan bestille ca ældre trykte nodetitler som gratis PDF-fil. Tilbudet gælder noder, som opfylder en række betingelser, vigtigst er, at komponisten skal have været død i mere end 70 år, hvorved ophavsretten er udløbet; desuden skal materialet være dansk eller dansk-relateret. Illegale sange og viser fra besættelsen I Det Kongelige Biblioteks samling af illegale blade og bøger findes gruppen Digte, sange og viser (i alt 8 bind), som nu er tilgængelig online. Materialegruppen bringer overvejende tekster, men til tider er der tilhørende melodiangivelser, og i andre tilfælde kan man næsten gætte sig til melodien. Dog er en del tekster blot tænkt som poetiske udtryk. Seminarer Boghistorisk seminar Fredag den 28. oktober 2016 Blixen Programmet bestod af fem foredrag, der hver især blev efterfulgt af diskussion. Lektor Kristina Lundblad fra Lunds Universitet talte om bogen i spændingsfeltet mellem økonomi og æstetik gennem 500 år; udgaveleder Klaus Nielsen fra Grundtvig Centret, Aarhus Universitet, talte om den kommende udgave Grundtvigs Værker mellem bibliofili, filologi og digital humaniora; postdoc Jonatan Leer fra Danmarks Pædagogiske Universitet holdt foredrag om den danske børnekogebog og Elisabeth Eide fra Nasjonalbiblioteket i Olso belyste det romantisk venskab i guldalderen gennem dagbøger. Endelig krydredes dagen med en omvisning i udstillingen OPSLAG NEDSLAG Danske kunstnerbøger ved kurator Thomas Hvid Kromann og udstillingsarkitekt Christina Back begge fra vore egne rækker. Komponister på scenen Lørdag den 17. september 2016 Atriet, Rotunden og Blixen En temadag om komponistens forandrede rolle i samtidens kunstmusik med seminar og uropførelse af nye værker med komponister på scenen. Nye tendenser på scenerne for kunstmusik manifesterer sig i disse år. Komponisten, der traditionelt identificeres som ophavsmand til den klassiske musiks partiturer, træder nu frem på scenen og er med i opførelsen af sin musik. Hermed sker der også en ændring af komponistens rolle som skabende kunstner, af processen frem mod opførelsen, af det endelige kunstneriske udtryk og af bevaringen af værket for eftertiden. Denne nye tendens stod i centrum af temadagen, der bl.a. bød på indvielse af lydinstallationen Run Time Error (2009/16), der fremover vil stå på Det Kongelige Bibliotek som en fast installation i Den Sorte Diamant. Ophavsmanden, Simon Steen-Andersen, opførte på dagen en ny version af værket, som var bestilt

5 Komponister på scenen: Louise Alenius (halvt gemt bag celloen) i sit værk Rouge, der netop kredser om forholdet mellem komponist og musiker. Foto: Niels Hougaard af Det Kongelige Bibliotek. Desuden uropførte komponisterne Louise Alenius, Krishve og Juliana Hodkinson værker bestilt og komponeret til lejligheden. Efter koncerterne var der musikfagligt seminar med følgende indlæg: Sanne Krogh Groth: Om autentisk amatørisme og professionel pinlighed Torben Sangild: Performativ persona om kunstneren på scenen Henrik Frisk: Hell is full of musical amateurs, but so is heaven Trond Reinholdtsen: Total kontrol og absolut frihed. Om enmandsoperaprojektet Den Norske Opra Arnbjörg Danielsen: Komponeret/ dekomponeret teater. Æstetikker, processer og andet godt Fotografi Arkiv Arkitektur Fredag den 25. november 2016, Blixen Arkitekturfotografiet rummer en mangfoldighed af udtryk og bevæger sig på tværs af genrer og fagfelter. Med udgangspunkt i det arkitekturfotografiske tema afholdtes dette seminar om forholdet mellem arkitekturen og billederne af den. Seminaret belyste fra forskellige vinkler centrale aspekter af arkitekturfotografiet, fra det repræsenterende arkitekturfotografi til de kunstneriske fortolkninger af arkitektur og det urbane rum. Hvad sker der med arkitekturen i mødet med fotografiet? Hvordan har den fotografiske æstetik på feltet udviklet sig? Hvilken betydning har fotografier for vores måde at opfatte arkitektur og byrum? 63

6 64 Tema: Brevet Dette efterår satte Det Kongelige Bibliotek fokus på brevet som genre; dels gennem et forskningsseminar, dels gennem en række offentlige foredrag samt forskellige brevskrivningsarrangementer. Det personlige papirbrev er et uddøende fænomen. Vi skriver s, sender tekstbeskeder og opdaterer vores facebookprofiler. Den skriftlige kommunikation er blevet hurtig, kort og hyppig nogen ville sige upersonlig og uden fordybelse. Måske af samme grund oplever vi i dag en stor interesse for brevgenren, både i forskningskredse og i den offentlige bevidsthed. Denne interesse viser sig i aktuelle forskningsprojekter på Det Kongelige Bibliotek, hvor flere brevudgivelser, bl.a. med hidtil upublicerede Karen Blixen-breve, er på vej, og ligeledes i udviklingen af en national brevbase med titlen Danmarks Breve, der vil indeholde alle kategorier og typer af private breve fra det 16. århundrede til i dag. I den brede offentlighed viser interessen for brevet sig bl.a. i en begejstring over det engelske brevprojekt Letters of note, hvor den dertilhørende blog, bog og de offentlige oplæsninger har tiltrukket en stor publikumsskare. Med venlig hilsen Et forskningsseminar om breve Fredag den 18. november 2016, Blixen På seminaret blev brevet lagt under forskerens lup af otte forskere fra forskellige fag, der fra hver deres vinkel har beskæftiget sig med brevet som forskningsobjekt. Seminaret havde tre overordnede temaer: Brevet som genre: retorik, historik og form Brevet og kunsten: kunstnerkorrespondancer og brevet som kunstværk Brevet som privat rum: korrespondancer og menneskelige relationer Brevskrivningskoncert Onsdag den 21. september og igen torsdag den 24. november 2016 Læsesal Nord I Læsesal Nord kunne man på disse to aftener, efter læsesalens normale lukketid, i ro og mag og med et glas vin til få slappet af i tankerne og skrive et brev med slukket telefon og tændte sanser. Biblioteket sørgede for, at papir, pen og en frankeret kuvert lå klar på skrivepultene, og til at sætte tankerne igang var der stille musik med komponisten og guitaristen Mark Solborg, der denne aften medbragte nye originale værker arrangeret for guitar, samt unikke improvisationer i og med det magiske gamle rum, som læsesalen er. Tre foredrag med musik Over tre mandage i efteråret vakte vi brevet til live gennem oplæsninger, musikoptrædener og videoprojektioner: en række forfattere, skuespillere, forskere og musikere fremførte hver især et brev, som har særlig betydning for dem. Breve giver os adgang til fortiden, hvis de gemmes i mange år. Så bliver de til tidslommer, hvor man kan blive fluen på væggen i en svunden tid, et forlist forhold, et ukendt venskab, et eksil, en flugt eller blive grebet af kaldets kompromisløshed. I dag er brevet en sjældenhed, men som Det Kongelige Biblioteks bugnende

7 Den gamle læsesal i eftertænksom belysning: brevskrivningskoncerterne var et tilløbsstykke og alle pladser udsolgt. Foto: Camilla Stephan. samling af mere end to millioner breve vidner om, har denne korrespondanceform i århundreder været den vigtigste måde at udtrykke sig på. I samarbejde med dagbladet Information og PostNord var biblioteket vært ved tre store arrangementer i, hvor en række forfattere, skuespillere, forskere og musikere pegede på deres yndlingsbrev, som de medbragte på scenen og læste op fra. Nogle af dem var hentet i bibliotekets store samling af breve andre taget med hjemme fra skrivebordsskuffen. BREVET KÆRLIGHEDEN Mandag den 10. oktober 2016 Kærligheden: Den lykkelige, ulykkelige, den mellem venner, elskende, forældre og børn den vi alle længes efter og som vi frygter at miste. Den som var engang Medvirkende: forfatter Niels Barfoed, journalist Lone Kühlmann, forskerne Birgitte Possing, Poul Behrendt og Elisabeth Møller Jensen, skuespillerne Sonja Richter og Michael Moritzen samt musiker Mark Linn. BREVET KALDET Mandag den 7. november 2016 Kaldet: Om at mærke drivkraften trække i en. Hvor langt vil man gå for at følge lidenskaben, kunsten, videnskaben eller karrieren? Hvor meget vil man lægge bag sig for at give efter for kaldet? Medvirkende: musiker Steffen Brandt, skuespiller og filminstruktør Lotte Ander- 65

8 Et gammeldags papirbrev trækker fulde huse her EKSILET den 5. december, hvor Benedikte Fogh Rostbøll oplæser et af Karen Blixens mange breve fra Afrika. Foto: Niels Hougaard 66 sen, forfatter Niels Barfoed og skuespiller Ellen Hillingsø samt den franske ambassadør i Danmark, François Zimeray. Zimeray læste et brev op, som Frankrigs tidligere præsident François Mitterrand havde skrevet til sin elskerinde gennem 33 år, kunsthistorikeren Anne Pingeot. Brevet stammer fra den i Frankrig nyligt udgivne Lettres à Anne ( ), der rummer samtlige breve, som Mitterrand gennem årene skrev til Pingeot mens han urokkeligt fulgte kaldet og karrieren som politiker. BREVET EKSILET Mandag den 5. december 2016 Eksilet: Den fysiske og psykiske indespærring, den frivillige landflygtighed og den ufrivillige landsforvisning. Eksilet når det skal holde fjender, venner, politikere, terrorister, familie eller bare en selv ude. Medvirkende: musiker og sangskriver Dicte, forfatter og professor Hans Hertel, forfatter Jens Andersen, musiker Claus Hempler, forfatter Alen Meskovic, skuespiller Laura Bro og forsker Benedikte Fogh Rostbøll. Nåede du det ikke? Foredragene fra brevaftenerne kan (gen)opleves på bibliotekets mediekanal: <

9 Udstillinger OPSLAG NEDSLAG Danske kunstnerbøger 30. september marts 2017 Rotunden En stor udstilling i Den Sorte Diamant viser for første gang et overblik over den voksende genre kunstnerbøger. Udstillingen viser værker fra seks årtier; både bøger af mastodonter som Asger Jorn, Per Kirkeby, Sven Dalsgaard og Tal R og en række helt nye værker af bl.a. Amalie Smith og Lea Porsager. En kunstnerbog er ikke en bog om kunst, men slet og ret en bog som kunst. Kunstnerbogen er et værk i sig selv og kan samtidig fungere som en formidling af en række udtryksformer som foto, tegning, grafik og tekst. Der er i disse år fornyet interesse for kunstnerbøger. OPSLAG NEDSLAG viser seks tværsnit i kunstnerbogens historie og stilistiske univers, sådan som den har udviklet sig på dansk grund siden slutningen af 1950 erne og frem til i dag. Sigtet ligger på den tematiske og materielle spændvidde gennem en række nedslag, der sætter fokus på mediet, tilblivelsen, stilretninger inden for genren og den historiske kontekst. Udstillingens temaer perspektiveres desuden via otte hovedkunstnere, hvis kunstnerbøger på forskellig vis belyses gennem rumlige installationer og supplerende kunstværker. Den masseproducerede kunstnerbog har siden 1950 erne været en velegnet måde, hvorpå kunstnerne kunne distribuere deres kunst uden om gallerier, museer og andre institutionelle begrænsninger. Materielt set spænder bøgerne vidt: fra Sven Dalsgaards små pamfletter distribueret pr. post og til Martin Larsens værk i otte bind på lige knap sider; fra standardbøger og til værker, der på forskellig vis eksperimenterer med omslag af sandpapir, eller som Per Kirkebys smukke blå, tid er helt og aldeles blå (se forsiden af sidste nummer af Magasin). På udstillingen kan man også få lejlighed til at se pionerværket Fin de Copenhague ( Københavns endeligt ), som Asger Jorn og franskmanden Guy Debord udgav i Jorn og Debords kulørte montageværk har et omslag af såkaldt matricepap (et restprodukt fra avis pro duktio nen), der har en helt særegen stoflighed (se billedet nedenfor). Matricepappet betyder, at oplagets 200 eksemplarer alle har et unikt omslag. 67

10 68 For første gang siden Fin de Copenhague blev trykt i maj 1957 er flere eksemplarer til stede i samme rum (se også Thomas Hvid Kromanns artikel herom i Fund og Forskning 2015). Udstillingen har desuden fokus på processen fra materiale til bog, idet man kan se aldrig tidligere udstillet materiale fra private arkiver tilhørende bl.a. Tal R, Bjørn Nørgaard, Jesper Fabricius, Lene Adler Petersen og Asger Jorn. En femtedel af værkerne er udstillet på en måde, så gæsterne kan bladre i dem. Det er en særdeles levende og aktuel praksis, der vises på Det Kongelige Bibliotek, som efter sammenlægningen med Danmarks Kunstbibliotek besidder landets suverænt største samling af kunstnerbøger. Udstillingen er tilrettelagt af forsker Thomas Hvid Kromann og udstillingsarkitekt Christina Back, begge fra Det Kongelige Bibliotek. In Circular Tangle Nyt værk af Ditte Knus Tønnesen 25. november januar 2017 Oktogonen Den 25. november afsløredes et helt nyt kunstværk, der er fremstillet specielt til Oktogonmontren. Det ottekantede møbel er i sig selv et eventyrligt værk med fint udskåret træ og vitriner i usædvanlige geometriske former. Montren blev indviet som en slags indbygget udstillingsskab, da Det Kongelige Biblioteks nye bygning stod færdig i 1906, og den danner stadig ramme om skiftende udstillinger. I denne omgang har Det Nationale Fotomuseum inviteret Ditte Knus Tønnesen til at fylde montren med sin kunst. Ditte Knus Tønnesen (f. 1982) er uddannet billedkunstner indenfor det fotografiske felt fra The Glasgow School of Art, men hun bruger mediet på måder,

11 Modstående side: Oktogonmontren er i sig selv seværdig, men frem til 13. januar kan man tillige se udstillingen In Circular Tangle, der er skabt af Ditte Knus Tønnesen specielt til det særprægede møbel. Fotoet her er dog fra en tidligere udstilling. Navnet på montren kommer af, at den er opstillet i rummet Oktogonen, som rent fysisk udg jorde hjertet i Det Kongelige Bibliotek i perioden , dvs. før Diamanten: Her kom man op efter at have forceret trappen fra hovedindgangen ud mod Bibliotekshaven og som en rundkørsel sørgede den for afvikling af trafikken til og fra læsesalen, katalogværelset, udlånsskranken, m.m.m. Det ottekantede rum er tegnet af bygningens arkitekt, Hans J. Holm ( ), med hvis navn bibliotekets medarbejdere refererer til den røde murstensbygning: Holm. Rummet er selvsagt stærkt inspireret af Karl den Stores domkirke i Aachen. man ikke er vant til at se. Ofte krydser hendes værker grænserne mellem fotografi, skulptur og installation, og det samlede udtryk er meget langt fra indrammede billeder på papir. Til Oktogonmontren har hun blandt andet arbejdet med at fremkalde sine billeder direkte på glaspladerne i montrens vitriner. Billederne, der opstår på denne måde, træder frem i sort og gennemsigtigt, og det kan være svært at se, hvad der er positiv og negativ. De kan minde om gamle hulemalerier eller andre tegn efterladt af menneskehænder på sten. Det er ikke tilfældigt, for Ditte Knus Tønnesen er optaget af forholdet mellem mennesket og natur. I værket til Oktogonmontren kredser hun om naturen i hovedet, nemlig den naturopfattelse, de fleste moderne mennesker møder naturen med, når de forsøger at skabe orden i noget, der alligevel ofte er organisk eller spirituelt kaos. Erhvervelser i Musik- & Teatersamlingen Beatles, Stones, Elvis og alle de andre Torben Billes rockbøger er indlemmet i samlingerne, efter at familien har doneret hans privatbibliotek til Det Kongelige Biblioteks musiksamling. Torben Bille ( ) var en af landets mest centrale rockjournalister og -anmeldere fra midten af 1970 erne. Med donationen af journalistens bogsamling har biblioteket fået et væsentligt supplement til sin rocklitteratur, ikke mindst hvad gælder biografier om og af de store engelske og amerikanske navne, der angav retningerne for rockhistorien. Da Torben Bille døde, efterlod han sig en større bogsamling, hvoraf en del blev overdraget til Det Kongelige Bibliotek; nu er bøgerne blevet indlemmet i samlingerne. For størstedelens vedkommende er de placeret i musikreferencesamlingen og kan bruges på stedet. Erhvervelsen betyder, at bibliotekets samlede bestand af værker om f.eks. Elvis Presley, The Beatles, Bruce Springsteen og ikke mindst Bob Dylan er vokset betragteligt. Marguerite Vibys arkiv Det Kongelige Bibliotek har med taknemmelighed modtaget Marguerite Vibys arkiv. Hun var uden tvivl en af 1900-tallets funklende stjerner i dansk teater, film og revy. Det er derfor med stor glæde, at biblioteket indlemmer arkivet i Dramatisk Bibliotek til gavn for alle dem, der har interesse i at blive klogere på denne charmerende personlighed i teaterhistorien. Foruden korrespondance, fotos, erindringsnotater og scrapbøger indeholder 69

12 Bamses Venner ombord på inspektionsskibet Beskytteren under et ophold i Tórshavn i Foto: Wikimedia Commons. 70 arkivet også kalendere og notesbøger fra 1940 rne og frem, med såvel professionelle som personlige betragtninger. Arkivet er doneret af Marguerite Vibys datter, skuespillerinden Susse Wold. Hvor spillede Bamses Venner 26. juli 1980? Møjsommeligt samlede udklip giver et detaljeret billede af dansktop-orkesteret Bamses Venners karriere. I mange år sad et ægtepar i Bjerringbro og nærlæste alle deres aviser, ugeblade, koncertprogrammer og reklameaviser. Når de fandt noget, der havde med Bamses Venner eller forsanger Flemming Bamse Jørgensen ( ) at gøre, klippede de det ud og satte det ind i mapper. Og de var særdeles grundige: Sågar bittesmå annoncer i reklameaviser, hvor den seneste plade med Bamse var nævnt eller blot vist på billedet, blev møjsommeligt klippet ud. Det Kongelige Bibliotek har modtaget denne store udklipssamling med artikler, annoncer m.v. fra aviser og ugeblade i perioden Ægteparrets store arbejde betyder, at man nærmest kan følge Bamse og hans orkester dag for dag fra 1975 til 2005, hvor den sidste annonce blev klippet ud. Man kan læse om, da Bamses Venner slog igennem på Dansktoppen i 1975, se de første interviews med de vordende stjerner og følge med i, hvordan de blev et kendt navn. Derudover får man et godt indblik i, hvilke scener Bamses Venner optrådte på gennem tiden. Men hvor spillede Bamses venner så den 26. juli 1980? Det gjorde de såmænd

13 i Hammel, hvor de spillede op til dans ved det årlige dyrskue. Bamses Venner vendte ofte tilbage til den samme scene år efter år og var dermed for mange danskere et fast indslag på linje med påske og juleaften således også i Hammel. Dansk Dansehistorisk Arkiv I efteråret 2016 har Teatersamlingen overtaget Dansk Dansehistorisk Arkiv. Med sine omfattende undersøgelser af både dansk og nordisk folkedans konkretiseret i de mange udfyldte spørgeskemaer fra både folkedansere og musikere giver arkivet et ret præcist billede af lokale forskelle i stil, trin og akkompagnement, samt et billede af, af hvem og hvor de forskellige danse har været danset. Arkivet rummer tillige en del materiale fra flere forskellige danske danseskoler i form af sæsonprogrammer, informations pjecer, konkurrenceoversigter m.m. Hermed gives et fint og interessant indblik i amatørdansens udbredelse og praksis i Danmark i 1900-tallet. Musikhistorisk pionerarbejde Nu kan forskere, musikere, skribenter og andre interesserede benytte sig af Ejvind Skøguls musikhistoriske rugbrødsarbejde: En serie værkfortegnelser over 420 danske komponister, som nu indgår i Det Kongelige Biblioteks musiksamling. De fleste musikmennesker kender vist situationen: Man har navnet på en mindre kendt komponist og ville egentlig gerne have et hurtigt overblik over vedkommendes musikalske produktion. Men det kan tage tid at få fremskaffet de informationer, man har brug for, og særligt når det drejer sig om måske mindre spillede, hvis ikke ligefrem helt ukendte komponister. Dette problem er nu blevet løst for de danske komponisters vedkommende, idet Ejvind Skøgul har udarbejdet en samling af værkfortegnelser over ikke færre end 420 danske komponister, ordnet efter komponistens fødselsdag. Det er oplagt, at et så omfattende opslagsværk er et meget velkomment redskab for alle, der beskæftiger sig med dansk musik det være sig musikere, skribenter, forskere m.fl. Desuden er meget af den musik, Skøgul nævner, fuldstændig ukendt. Fortegnelserne vil derfor kunne inspirere musikere eller musikproducenter til at dykke ned i dette væld af værker, hvoraf mange sover Tornerosesøvn i arkiver og biblioteker i stedet for at blive opført. Fortegnelserne er nu placeret på Læsesal E Vest i Den Sorte Diamant. Henrik Sartous arkiv Det er med stor glæde, at Dramatisk Bibliotek nu kan åbne for adgang til Henrik Sartous ( ) omfattende arkiv, som teaterinstruktøren efterlod sig ved sin alt for tidlige død. Materialet er så godt som færdigkatalogiseret og klar til at give alle interesserede et indblik i Sartous imponerende professionelle virke. Foruden instruktørmanuskripter og notesbøger rummer samlingen også rollelister, programmer, interviews m.m. Som en del af samlingen findes også et AV-arkiv, hvor både billede- og lydoptagelser fra færdige forestillinger og fra prøveforløb kan opleves. AV-arkivet indeholder desuden også en række upublicerede fotos fra forestillinger. 71

14 72 Foredrag Efteråret er som altid den travleste og mest begivenhedsrige for bogfolket i det følgende er der derfor kun plads til en kort notits om årstidens mange arrangementer. Fyldig omtale kan læses på bibliotekets hjemmeside, ligesom flere af arrangementerne kan genopleves på vor mediekanal: < International Forfatterscene Efterårets program Delphine de Vigan (FR) Mandag den 19. september 2016 Ha-Joon Chang (KR) & Mogens Lykketoft (DK) Mandag den 26. september 2016 Jan-Werner Müller (DE) Torsdag den 13. oktober 2016 Haruki Murakami ( JP) Onsdag den 2. november 2016 Timothy Snyder (US) Torsdag den 10. november 2016 Blixen Linn Ullmann (NO) Tirsdag den 13. december 2016 De unge og de tunge Henrik Nordbrandt og Trisse Gejl En samtale om inspiration og opvækst Tirsdag den 6. september Caféscenen, Café Øieblikket Julie Boserup og Jan Gehl En samtale om arkitektur og inspiration Tirsdag den 4. oktober 2016 Rotunden Nanna Debois Buhl og Jytte Rex En samtale om kunstnerbøger og inspiration Tirsdag den 29. november 2016 Rotunden Koncerter Også på koncertfronten har efteråret været travlt, og her er kun plads til en kort omtale; fulde koncertprogrammer og -detaljer kan altid findes på: < Ekkozone Minimalisme i Diamanten 1:3 Torsdag den 15. september 2016 DiamantEnsemblet: Mozart, Mozart, Mozart Med pianisten Sebastian Knauer og sopranen Dénise Beck. Tirsdag den 20. september 2016 Brevskrivningskoncert 1 Se mere også under Tema: Brevet Onsdag den 21. september 2016 Læsesal Nord

15 Wien kommer til København Solister fra Wiener Staatsoper og operachef Dominique Meyer gæster Den Sorte Diamant. Med sopranen Regine Hangler og mezzosopranen Margarita Gritskova Fredag den 23. september 2016 DiamantEnsemblet: Broadway Den amerikanske sangskat Tirsdag den 4. oktober 2016 Stamic Kvartetten Lørdag den 8. oktober 2016 Trio Wanderer Klavertrioer i Diamanten Tirsdag den 11. oktober 2016 Athelas Sinfonietta Copenhagen Musik af Amr Okba, Bahaa El Ansary, Behzad Ranjbaran og Bushra El-Turk Tirsdag den 1. november 2016 Theatre of Voices Minimalisme i Diamanten 2:3 Torsdag den 3. november 2016 Golden age of Arabian Divas Fatma Zidan Ensemble. Musik af Oum Khaltoum, Fayruz Warda, Layla Murat, Faiza Ahmet m.fl. Lørdag den 5. november 2016 DiamantEnsemblet: Beethoven, Sjostakovitj & Ashkar Med pianisten Saleem Ashkar Tirsdag den 15. november 2016 The Smith Quartet Minimalisme i Diamanten 3:3 Tirsdag den 22. november 2016 Brevskrivningskoncert 2 Se mere også under Tema: Brevet Torsdag den 24. november 2016 Læsesal Nord Julekoncert med Bach & Corelli Barokensemblet Camerata Øresund med Peter Spisšký og Marcus Mohlin Lørdag den 10. december 2016 Andre arrangementer Nordisk Råds Litteraturpris 2016 Aftenen inden afgørelsen Mandag den 31. oktober 2016 Aftenen før prisoverrækkelsen kunne man møde de nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris. En aften med den nordiske litteratur i centrum fyldt med samtale og oplæsning af de nominerede værker. Vært var litteraturkritiker Klaus Rothstein. Ved arrangementet spillede den svenske cellist, bassist og komponist Svante Henryson, som vandt Nordisk Råds Musikpris Selve prisen uddeltes i DR KoncertHuset den 1. november til kan vi godt afsløre nu den svenske lyriker Katarina Frostenson (f. 1953), 73

16 Indkaldelse af ansøgninger til Frimærkehandler og jernbanehistoriker Peer Olav Thomassens Fond Ansøgningsfrist: 1. april 2017 Fonden, som er stiftet i 1992, har formålet Videreførsel af forskningen i fortrinsvis dansk trafik- og kommunikationshistorie og yder støtte til: a. Anskaffelse af relevant materiale, herunder til den fornødne bevaring, registrering, katalogisering, indbinding, konservering mv. af det indgåede materiale. b. Udarbejdelse af publikationer, først og fremmest trykomkostninger. c. Studie- og forskningsudgifter, herunder rejsetilskud. d. Tilskud til afholdelse af udstillinger, seminarer, kongresser m.v. Ad a: Støtte til opbygning af private bogsamlinger falder uden for formålet. Ad c: Da fondens midler er af forholdsvis beskeden størrelse, vil det ikke være muligt at yde effektiv støtte til forskning inden for de i formålsparagraffen nævnte områder i form af løn. Af hensyn til ekspedition af imødekomne ansøgninger, skal disse indeholde oplysning om modtagerens adresse og personnummer. Hvis ansøgeren er en juridisk person, skal man i ansøgningen oplyse CVR-nummer. Ansøgning vedlagt curriculum vitae, eventuel publikationsliste samt an be fa linger stiles til direktør Svend Larsen og sendes til: 74 Det Kongelige Bibliotek elektronisk: eller fysisk: Postboks København K så den er biblioteket i hænde senest 1. april 2017 med morgenposten / kl. 12:00. Uddelingen forventes at finde sted i maj-juni 2017.

17 Publikationer Alle publikationer kan købes i Diamantinformationen eller i bibliotekets webshop, <webbutik.kb.dk>; bøger fra Museum Tusculanums Forlag på < Tidsskrifter: Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige Bibliotek. Red.: Lise Bach Hansen (ansvh.). ISSN: Kr. 20,- Gratis for medlemmer af DIAMANTklubben Det Kongelige Biblioteks Kulturklub. Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. Red.: Jakob K. Meile. ISSN: Pris: kr. 125,- (abonnement, 4 nr. à 80 s.), kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlemmer af DIAMANTklubben Det Kongelige Biblioteks Kulturklub. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger. Red.: John T. Lauridsen. ISSN: Pris: kr. 400,- (abonnement, 1 nr. årligt, ca. 500 s.), kr. 500,- (løssalg). 75

18 Elektroniske nyhedsbreve: Nyhedsbrev fra Håndskriftsamlingen Nyhedsbrev fra Musik- og Teatersamlingen Nyhedsbrev fra KulturPerler Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakultetsbibliotek Nyhedsbrevene fra afdelingerne findes via Nyheder på adressen <www. kb.dk>, hvorfra der også er mulighed for at tegne abonnement. De er alle gratis. 76

19 Kom tættere på kulturen Meld dig ind i Diamantklubben og få endnu flere fordele Se mere på densortediamant.dk

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Kultur! iskolebiblioteket?

Kultur! iskolebiblioteket? Kultur! iskolebiblioteket? Tom Jørgensen Kultur! iskolebiblioteket? En undersøgelse af skolebibliotekarers kulturopfattelse Roskilde Universitetsforlag Tom Jørgensen Kultur! i skolebiblioteket? En undersøgelse

Læs mere

Hvad indeholder Collinske Samling 19,4?

Hvad indeholder Collinske Samling 19,4? Hvad indeholder Collinske Samling 19,4? af H.C. Andersen-udgiver Jørgen Skjerk Carl S. Petersen: Afhandlinger til dansk Bog- og Biblioteks Historie, 1949, har et afsnit om: Den Collinske Manuskriptsamling.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Det er velkendt, at Det Kongelige

Det er velkendt, at Det Kongelige Fra revyviser til filmhits Spændende nodesamling er nu katalogiseret af seniorforsker, ph.d. Claus Røllum-Larsen Det er velkendt, at Det Kongelige Bibliotek har en stor og interessant samling af småtryk,

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN Dedikation: Denne bog er dedikeret til alle de mødre, der ikke fik opdraget deres sønner, fordi de havde for travlt med at forgude dem! Hej sode - IDA HOLST EN SMS-ROMAN Baseret

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993 MAGASIN fra Det kongelige Bibliotek 8. årgang nr. 3 november 1993 INDHOLD Viden om... 3 MICHAEL HARBSMEIER: Rejsebeskrivelsers grænseløse nytteværdi BODIL MARIE THOMSEN: Mode og klædedragt. Om modens bestandige

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Søren Kierkegaard 5. maj 1813 11. november 1855. Egedal i det filosofiske hjørne Fejring af 200 året for Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard 5. maj 1813 11. november 1855. Egedal i det filosofiske hjørne Fejring af 200 året for Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard 5. maj 1813 11. november 1855 Egedal i det filosofiske hjørne Fejring af 200 året for Søren Kierkegaard Forord side 2 Tak til side 15 Egedal fejrer Søren Kierkegaard - Golden Days markerer

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre!

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre! Ollerup, den 20. januar 2015. Nyhedsbrev nummer 6 Kære forældre! Højdepunkter siden sidst Nogle af de store højdepunkter i et skoleår er kirkekoncerterne. Søndag den 11. januar var der to særdeles velbesøgte

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Den faglitterære gruppe

Den faglitterære gruppe Dansk Forfatterforening F-gruppen NYHEDSBREV OKTOBER 2017 Den faglitterære gruppe DEN FAGLITTERÆRE PRIS Du indbydes som medlem af den faglitterære gruppe til Prisfesten i forbindelse med overrækkelsen

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2011 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 6. oktober 7. oktober 10. oktober 11. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 I 2016 søsætter Historiens Hus en ny arrangementstype under titlen Husker du? Arrangementerne indledes med et kort oplæg, hvor der vil blive

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 7.1. Dengang Fyn kom på skærmen -en fortælling om TV2/Fyns første år v/ Ebbe Larsen, TV2/Fyns første direktør. I januar 1989 begyndte TV2/Fyn

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

NYHEDSBREV. Medlemsmiddag. - i foreningen i Bogforumsweekenden

NYHEDSBREV. Medlemsmiddag. - i foreningen i Bogforumsweekenden NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link www.efond.dk/dff Kriterierne for ansøgning

Læs mere

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 W"w w www rw. ftnrn ttu$

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 Ww w www rw. ftnrn ttu$ Vbu\ D E T K G L fmmåt) tu tttty tømt tuv qi åtntr tt 4^0K nt no Cmv- #tnt< FRA DET KONGELIGE 15. årgang nr.4 oktober 2002 W"w w www rw ftnrn ttu$ BIBLIOTEK INDHOLD H.O. Lange-Prisen Uddeling af forskningsformidlingspris

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur Martin Luther Om de gode Gerninger En litterær-musikalsk oplæsningsarrangement med tekster fra Martin Luthers Om de gode Gerninger. - Med oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel og

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Siden 1960erne hardetkongelige

Siden 1960erne hardetkongelige Mao i Det tidlige udgav af "Maos Lille Røde" fra 1964 og 1965 før den blev til den officielle udgave i 1966 med rødt plastikomslag og dmed en slags "bibel" for rødgardistne und Kul meget Kongelige Bibliotek

Læs mere

Duane Michals. af førstebibliotekar Ingrid Fischer Jonge

Duane Michals. af førstebibliotekar Ingrid Fischer Jonge Duane Michals af førstebibliotekar Ingrid Fischer Jonge Kort- og Billedafdelingen har for nylig erhvervet et værk af den amerikanske fotograf Duane Michals. Det drejer sig om fotosekvensen Je construit

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL NOVEMBER

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES VELKOMMEN TIL NOVEMBER Åbningstider i Ruder Es: Mandag: 14 00 21 00 Tirsdag: 14 00 21 00 Torsdag: 14 00 21 00 Fredag : 16-00 22 00 NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES November 2016 VELKOMMEN TIL NOVEMBER Så kom november, og man

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold.

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. 21. oktober 2011 Kære medlemmer Hvordan få de rigtige musikere - på de rigtige pulte? I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. Nu går vi til et mere

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 30/9: Tirsdagsforedrag Barn i det Tredje Rige ved Gabriele Guldborg Hvordan var det at vokse op i Nazityskland? Hvordan mærkede man nazismen

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris (L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris) Land: Frankrig Periode: Fra:

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2012 forår 2013 www.skivekammermusikforening.dk Trio Nebula, Young-Choon Park, Duo Delirium, William s Birds, Trioen Meike Fomsgaard Franke, Amelie Helmstad og Emil Møller Jensen Skive Kammermusikforening

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk Medieinformation 2016 KONTAKT Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk OM AARHUS PANORAMA Aarhus Panorama er et lokalt gratismagasin, der med nysgerrighedens lygte søger

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 FÆLLES OM FORDYBELSE Har du lyst til at lære noget nyt om et emne, så gå

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: DKK - Undervisningsplan F14-6

Uge 7 9 Grundfag: DKK - Undervisningsplan F14-6 Uge 7 9 Grundfag: DKK - Undervisningsplan F14-6 Kære studerende I denne plan kan I få et overblik over DKK faget på 1. semester samt de tre første blokke (1 blok er 2 lektioner) om studiemetodik. Den sidste

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET Pressemeddelelse FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET DINNER PARTY YOGA KONCERT ØVRIGE AKTIVITETER I festugen er der også fest på Kvindemuseet. På de følgende tre sider findes information om alle arrangementerne.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN

PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN PROGRAM KOLORITHØJSKOLEN I SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN 2016 2017 MARKEDSPLADSEN 2 7400 HERNING side 1 1. foredrag mandag den 10. oktober 2016 Jeg er her for at mildne Den ukendte Storm P. Digteren, maleren

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

vejledning til læsekredse aarhus kommunes biblioteker aakb.dk

vejledning til læsekredse aarhus kommunes biblioteker aakb.dk vejledning til læsekredse aarhus kommunes biblioteker aakb.dk Vejledning til læsekredse Aarhus Kommunes Biblioteker 2012 Vejledning til læsekredse er udarbejdet af Lone Bæk Neimann i samarbejde med Aarhus

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere