fviirstauktior. Mandag d. 6., Tirsdag d. 7. og Onsdag d. 8. April 1908, Fm. Kl. ir 2. Østergade 15,1. Sal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fviirstauktior. Mandag d. 6., Tirsdag d. 7. og Onsdag d. 8. April 1908, Fm. Kl. ir 2. Østergade 15,1. Sal."

Transkript

1 M- fviirstauktior. Mandag d. 6., Tirsdag d. 7. og Onsdag d. 8. April 1908, Fm. Kl. ir 2. Østergade 15,1. Sal.

2 i %.?'/ CATALOG OVER * KUNSTSAGER,«ANTIKVITETER, DER AF A N T IK V IT E T S H A N D L E R M. MARCUS PAA GRUND AF FLYTNING BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION. I AUKTIONEN AFHOLDES ØSTERGADE 15, 1. SAL, MANDAG D. 6., TIRSDAG D. 7. OG ONSDAG D. 8. APRIL 1908, HVER DAGS FORM. KL. I V k ø 4 > E F T E R S Y N : Lørdag d. 4. og Søndag d. 5. April 1908, Kl C O M M IS S IO N E R * modtages af den Tilsynshavende ved Eftersynet samt af d Hrr. Otto Lemming, Østerbrogade 27, Ghr. Larsen, Vesterbrogade 107, Aug. W ith s Eftf. (R.Wilstrup), Vimmelskaftet 34, og Skandinavisk Antiquariat, Bredgade 35.

3 C O N D I T I O N E R. 1. Alt sælges paa nærmere Approbation ved Auktionens Slutning 1 den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Kjøberens Regning og Risiko. Det Kjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det Solgte overgaar først til Kjøberen ved Kjøbesummens fulde Erlæggelse. Den, der byder for en Anden, cautionist. 2. forpligter sig derved som Selvskyldner- 3 - Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 pct., erlægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Credit, imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den givne Credit forfalden. 4 - De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pct. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Kjøbenhavns Forligelsescommission og Jurisdiction efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede den hurtige Ret forfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts Nr. 10 a. Tillæg til Conditionerne forbeholdes. Kjøbenhavn, i April ic>o8. P. E. Spopon, Overretssagfører. Nørregade Nr. 24, 2. Sal Staal-Lysesaxe graveret Messingdaase med Almanak Bronce-Brystplade med Ridder-Figurer Rococo Tinfad stor Stenøkse Broncefigur paa Marmorsokkel Broncefigur paa Sokkel.»Merkur.«n. 1 svensk Tinskaal med Ører. (1762.) Bronce-Relief. (Le Docteur J. A. Coupil.) graat Stenkrus Messinglampetter, drevet Arbejde. "15. 1 Kobber-Trompet Halvrustning med Hjælm fransk Kaarde med ciseleret og forgyldt Bronce franske Broncelampetter med Amoriner Pistol, drevet og ciseleret Arbejde Bøsse, rigt indlagt med graveret Elfenben Tallet Parti Broncebeslag Rococo Bronce-Lampetter. 2b. 1 engelsk Plet Plat de Menage. Louis XVI Toiletspejl af Marmor, monteret med Bronce og le gennembrudte Flaskebakker. Engelsk Plet.

4 M erskum spibe m ed Sølvbeslag do M iniature paa Elfenben Engel af Rafael Elfenbens Etui T ula Daase Skildpaddedaase, indlagt med Guld og Sølv Miniatur-Pibe Rubinglas m ed forgyldte O rnam enter ægte Rubinglas-Flacon ægte Rubinglas-Fad. \ l \ 64. 1Skrin m ed 12 Par ægte R ubinglas-k opper, m eget sjælden. Sølv etc skaansk Sølvhalssmykke. Filigran m ed kulørte Stene Sølv-Spænder. Rococo. Krystaller etc Sølvspæ nder m ed kulørte Stene. Almue. /g Krystalglas paa firkantede Fødder. 6 høje C ham pagneglas m ed slebne Stjerner, firkantede Fødder. jr<u~ % sølvforgyldt Brosche med Søljer Sølvspæ nder m ed Stene Sølv-Halssmykke m ed Kjæder Krystal-Blomstervase, extrafint slebet gen n em b ru d te Sølvspæ nder m ed Mosagat Konfekt-Krystalskaale m ed Laag Sølv-Halssm ykke m ed Kjæder, Stene og Perler. 41 slebet Krystal-Krus m ed Laag A lm ue Sølv-Halssmykke. Filigran og kulørte Stene Medaillonfelter. 74. i Daase, m onteret m ed Sølv. 43 aflange Krystalskaale paa høje F'ødder Sølvsaltkar m ed blaat Glas. 44 sleben Krystal-Karaffel, 76. 1Daase. 45 slebet Krystal-Krus med Laag Bogbind, rigt m onteret m ed Sølvbeslag. 46 aflang slebet Krystal-Skaal med Fod Sølv Rococo-Uhr, drevet og ciseleret Arbejde. 47 slebet Krystalglas m ed forgyldt Kant g en n em b ru d t Sølvflacon m ed Jo h an n es D øberen Figurer Sølvhovedvandsæg. Hjærte Rococo, m ed Fugl paa Laaget Rococo Hjærte m ed Krone Sølv Rococo-Snusdaase. Svensk Arbejde. 53 Skrin m ed sleben Krystal-Thedaase og Glas firkantet Sølv Rococo-H ovedvandsæ g. Sjældent. 54 sleben Krystal-Flødekande, svensk Tum ler. 55 slebet Krystalglas paa Fod Sølv-Hovedvandsæg, Rococo. Sjældent Arbejde. 56 slebet Krystal-Krus m ed Laag Sølv-Tum ler, Rococo. K næ kket Arbejde svensk Sølvskaal. D revet Arbejde.? 58 Bronce-B akke m ed 2 Krystal-Karafler og 8 Glas. f t u t å u J svensk Sølv-Snusdaase, Rococo. D revet Arbejde. 59 ægte forgyldt B ronce Plat de M enage m ed 2 Krystal-Karafler Sølv-Bæger paa 3 Kugler. Empire Sølv-Peberbøsse. 59a. stor sleben Krystal-Kande m ed Hank. Defekt, Sølv-Bæger m ed dansk Vaaben. 60. stor sleben K rystal-punschebolle m ed Laag og Fad Sølv-Kalk.

5 95 - svensk Sølvbæger. 96. H 98. Sølv Kirkepokal. D revet Arbejde. 99. rund Sølvske m ed K rone paa Skaftet, svensk Arbejde Sølvlapske m ed sølvforgyldt Lapske m ed gen n em b ru d t Kugle paa Skaftet. Bladet graveret. Svensk Arbejde rund Sølvlapske m ed A nanasfrugt paa Skaftet sølvforgyldt Bæger. Rigt drevet og ciseleret Arbejde 105. Svensk Arbejde. So 106. Sølv-Pokal m ed Laag. Drevet og ciseleret Arbejde Sølv-Tallerken m ed knækket Kant ($ dansk Sølv-Strøsukkerbøsse m ed Korsfod. Empire Em pire Sølvsukkerskrin. Sm ukt Arbejde. iii. Sølv-Sukkerskaal m ed Krystal. Filigran Sølv-Fad m ed knæ kket Kant. fy 113. Sølv-Skaal m ed le. Russisk Arbejde svensk Sølvbæger m ed Karl XII s Nødm ønt f 116. svensk Sølvkrus. D revet Arbejde. Sølvbæ ger m ed knæ kket Fod. Svensk Arbejde /i(o 118. Renaissance-Sølvbæger. Sydtysk Arbejde. M usæumsstykke E m pire Sølvsennopskande ovalt Sølvsukkerskrin paa 4 Fødder. Rigt drevet og ciseleret. ibo 121. stort Sølvkrus m ed Jagtscene Sølv-Bæger m ed Laag. Ciseleret Arbejde M iniature Sølv-Thekande, knæ kket Arbejde Sjældent Stykke stort Sølvbæger. Svensk Arbejde. 16 f 125. stort Sølvkrus m ed Karl XII.s Portrait paa Laaget. Svensk Arbejde. IV Sølv R ococo-t hekande, knæ kket og ciseleret Arbejde. Extra fint Stykke stort Sølvbæ ger med Friherrekrone. Svensk Arbejde. fro 128. svensk Sølvdrikkekande paa forgyldte Fødder, forgyldt Laag m ed R ococo-o rnam enter yjt Sølvdrikkekande paa 3 Kuglefødder, rigt dreven og ciseleret med Blomster. Dansk Arbejde. i 30. i stor svensk Sølvdrikkekande paa ciselerede og drevne forgyldte Kuglefødder. Paa Laaget 6 graverede Medaillonfelter stor Sølvsukkerbøsse, knæ kket og ciseleret Arbejde, graverede Rococo-O rnam enter. 2 2 ^ stort Sølvkrus, drevet Arbejde m ed bibelske Motiver. Augsburg? lille Sølvkrus, helt forgyldt, m ed Renaissance-O rnam enter. Sjældent Stykke Sølv-Kirkebæger, helt forgyldt, graveret og ciseleret Arbejde svensk Sølvbæger m ed R ococo-o rnam enter Rococo Sølvsnusdaase. Paa Laaget en Hyrdescene. Svensk Arbejde. 2<fO Renaissance-Sølvkrus, helt forgyldt. Augsburger-Arbejde. le, Miniaturer, Pretiosa etc fransk Naalehus. Skildpadde og Lak M iniature i forgyldt Bronceram m e Skildpaddedaase, indlagt m ed Guld og Sølv. Fransk Arbejde Valnød, indeholdende Sysager Skildpaddedaase m ed Guld og le paa Laaget. Fransk Arbejde ægte forgyldt Bronce-Etui m ed Guld-Sysager le-Flacon. Pro p p en forestillende fransk Lillie M iniature i T ræ ram m e. Gustaf III Miniature i sort T ræ ram m e. Engelsk Konge. -'*47* 1 M iniature paa Porcellain, forestillende en N onne, i ægte forgyldt B ronce-ram m e Herre-M iniature i B ronce-r am m e ^ Miniature, Herre i blaa Frakke M iniature i grøn Ram m e, D am e m ed H erm elinskaabe og D iadem i Haaret. 151* 1 M iniature i Perlem orsram m e med Stene, D am e med kruset Haar Herre-M iniature i Bronce-R am m e, Peter d. Store af Rusland.

6 9 53. i Miniature i firkantet Guld-Ramme, Louis XVI.s Søster Prinsesse Elisabeth Miniature i Bronce-Ramme, Frederik den V. af Danmark som ung. 54a. 1 Bronce Lysesax paa Bakke, rigt paalagt le i forskellige Farver Tallets Begyndelse. Musæumsstykke Miniature i firkantet Guld-Ramme, Erkehertuginde Christine Jade-Skaal, monteret med Sølv, Rubiner- og Turkiser. Musæumsstykke Sølvnaalehus med adeligt Signet Skildpaddedaase med Lak, monteret med Bronce Fransk Arbejde Uhr med blaa le og Stene. Extra fint Stykke Sølvkors med Rosenstene Naal med Stene Guldarmbaand med Opal og ægte Stene Guldbrosche med forskellige Stene Miniature i Guldramme med ægte Perler. Kong Karl Johan af Sverrig Sølvkors med ægte Rosenstene ciseleret Gulduhr Guld le-Daase som en Bog. Fransk Arbejde Skildpaddedaase, rød Lak, monteret med Guld. Fransk Arbejde oval ledaase, rigt dekoreret med Figurer aflang Guld ledaase, blaa le og ciseleret. Fint fransk Arbejde Gaffel og Ske. Skafterne af le, monteret med Guld- Rococo-Ornamenter. Sjældent Stykke le Necessaire med grønne og røde Landskaber, indeholdende Sysager Porcellæns-Flacon med ovale Medailloner med Hyrdescener Elfenbens-Vifte med 3 runde Medailloner, den midterste forestillende legende Børn. Fint Arbejde violet sleben Rubinflacon, monteret med Sølv Medaillon (katholsk), monteret med Sølv, og tilhørende Kæde med Mønter sølvforgyldt Spænde. Filigran med kulørte Stene Haarspyd, forgyldt Sølv-Filigran med kulørte Stene og Perler norsk Sølvspænde som Hjærte Porcellains-Medaillon, Damehoved Slipsnaal med Hestehoved. Malerier, Portraitter, Kobberstik etc Kobberstik i forgyldt Ramme. Christophe Gabriel Allegrain holl. Charlotta Amalia i Krinolinekjole Kobberstik i Ramme. Oliver Cromwell sorte Stik i Rammer i Gravure i Ramme. Venus koli. Gravure i Mahogni-Ramme Kobberstik i gennembrudt udskaaren Træramme Kobberstik i udskaaren Træramme Kobberstik i Ramme. Portrait de Comidien Kobberstik i Ramme. Gustaf Adolph koli. Dameportrait i forgyldt Louis XVI. Ramme Olietryk i forgyldt Ramme dansk Studie i Ramme Maleri paa Kobber. Fra Bellmannstiden Portraithoved i forgyldt Ramme. Dronning Christina af Sverrig Maleri i forgyldt Ramme. Engelsk Billede i forgyldt Ramme. Kone givende sit Barn Mad Akvarel, malet af Egron Lundgreen. Italiensk Bondepige Dameportrait uden Ramme (malet af Ritou). Dansk Dronning Herreportrait i forgyldt Ramme. Frederik V. i Rustning og Allongeparyk Akvarel, Dameportrait i forgyldt Ramme t Herreportrait i forgyldt Ramme.

7 10 / t / ^ 205. i Portrait i forgyldt firkantet Ramme. Svensk Adelsmand i Rustning og med Allongeparyk Dameportrait i forgyldt Rococo-Ramme. Hyrdinde med Blomsterkrans. éort> gamle hollandske Frugtstykker i Rammer. Kjøbt hos Baron Banér paa Sjoslot Herreportrait i oval forgyldt Ramme Damepastel-Portrait i sort Ramme Dameportrait i forgyldt Ramme. Ældre Dame i rød Kaabe og Kappe med Kniplinger. L/oiq stort Portrait i forgyldt, firkantet Ramme. Dame i blaa Krinolinekjole, holdende en Vifte i Haanden. 3/ o Maleri»Morgentoilet«, sandsynligvis malet af Nicolas Låneret. Paris Portrait i oval Ramme. Dame med pudret Paryk runde Malerier i forgyldte Rammer, syngende og spillende Amoriner Pastel-Portrait i sort Ramme. Dame siddende i en Lænestol Dame-Portrait i forgyldt Ramme. Dansk Dronning Maleri i sort Ramme, forestillende en Hofnar Maleri i forgyldt Ramme. Faderens Formaning Portrait i forgyldt Ramme. Dame med Blomster i Haaret Maleri i forgyldt Ramme.»Loppefangersken.« Maleri i forgyldt Ramme. Forskjellige Figurer. Møbler ovalt Mahogni-Søilebord paa 4 Løvefødder. Chr. VIII Louis XVI. Stole, brunnmalede med Guld udskaarne Egetræsstole med høje Rygge rigt udskaaren Egetræsbænk med 6 Felter i Ryggen, skaarne Drager og snoede Søiler. 15b I h i indlagt Mahogni Empire-Spejl med høj Konsol. Overstykket vifteformet indlagt, det øverste Glas malet med mytologiske F'igurer. 1 Malm Lysekrone til 6 Lys. 1 Birketræs Hjørnehylde med Spejlglas og runde Søiler, en Skuffe for neden. 1 rigt udskaaret Bord paa 4 fritstaaende Figurer. Hvidt og Guld. 1 Mahogni Bogskab med 2 Døre foroven, 2 Skuffer forneden. Chr. VIII. 1 Egetræskiste, rigt besat med Jernbeslag. 1 Mahogni-Spillebord. 2 Mahogni-Stole med grønt Betræk. Chippendale Stil Mahogni-Sekretair med 4 runde Søiler og Broncekapitæler, hvid Marmorplade. Empire. 1 Chr. VIII. Kommode med 3 Skuffer, rigt indlagt. Paa Skufferne 1 Medaillon med Amorin legende med en Fugl. 2 højryggede Egetræsstole, rigt udskaarne. 1 højrygget Egetræsstol, rigt udskaaren. 1 forgyldt Barok-Bord. rigt udskaaret. Grøn Træplade. 2 forgyldte udskaarne Spejllampetter. 1 forgyldt Louis XVI. Spejl, foroven et Medaillonportrait. 1 rigt udskaaret Egetræs-Skrin. 1 Mahogni-Bord paa 6 Ben med Fugleklør. 2 store halvrunde Klapper til at slaa ud. Chippendale. 2 Mahogni-Stole med grønt Betræk. Chippendale Stil. 2 1 Egetræs Barokbord med store Kugler og Kryds forneden. 2 Udtræksplader. 1 Louis XVI. Bænk i Munkestil, med gammelt rødt broderet Betræk. 1 indlagt italiensk Bordplade med Nationalscene. 1 Mahogni-Sekretair paa høje Ben. Ovenpaa et Bogskab med Glasdøre. Sjældent Salonmøbel. 1 sort Renaissance-Ibenholtsskab, rigt indlagt med Elfenben og Ibenholt. Foden med slyngede Søiler og Kryds. Musæumsstykke.

8 I i forgyldt Møblement, bestaaende af en lille elegant Sofa, Skrin paa Fod med rige Indlægninger i grønne og gule I tv 262. Stole og 1 Lænestol. Rococo Stil fransk Empire Mahogni-Sekretair med Bronce, Kapitæler og forgyldte Løvefødder. Mørk Marmorplade forgyldt Væguhr, skulpteret i Træ med Figurer og Bladornamenter. Louis XVI udskaarne Rococo Lænestole. Hvidt og Guld. Grønt Betræk forgyldte udskaarne Spejllamper. Rococo-Stil Mahogni-Spillebord med 2 Klapper. Firkantede Ben stort Mahogni-Gulvuhr, monteret med Bronce-Perlestaver rigt udskaaret Egetræsskab med to Fyldinger og Karyatider. Slyngede Søjler. Barok-Stil. 1 Mahogni Salon-Skrivemøbel med 2 runde Skabe ved Siderne og gennembrudt Galleri imellem. Meget aparte Stykke Mahogni-Skrivebordsstol De forreste Ben med skaarne Løve 274. y?o Farver i Træ og Elfenben. Sandsynligvis dansk Arbejde fra 1600 Tallets Slutning. Musæumsstykke. forgyldt Væguhr, skulpteret med Vaser og Guirlander, forneden forestillende en Sol. Louis XVI. Stil. stor Egetræskiste. Paa Forsiden 4 skulpterede Fyldinger og 5 Karyatider. Kisten hviler paa Løvefødder. Længden 1,77 m., Højden 97 cm., Bredden 72 cm. Pragtstykke. Mahogni-Klapbord paa 4 svajede Ben. Indlagt med gule Aarer. Mahogni-Lænestol med grønt Betræk, stort forgyldt Barok-Bord, rigt skulpteret. Grøn Træplade, stor Glas-Lysekrone med rige Bronceornamenter og Prismer. Til 6 Lys. rigt skulpteret Egetræs-Skab med 4 Døre. I Dørene Fyld hoveder og Løve-Ben. Sandsynligvis stammende fra et Slot. ninger, rigt udskaarne med bibelske Figurmotiver. 2 frit- Dansk Arbejde. staaende Figurer og 3 Karyatider. For oven 3 Maskaroner Egetræs Linnedskab med 2 Døre, rigt udskaaret, paa 2 o I lille Mahogni-Møbel, indlagt med Messinglister. Hvid Mar Dørene 6 udskaarne romerske Hoveder, foroven 3 Løve morplade. hoveder. 282 fransk Mahogni-Spillebord paa krydset Fod fransk Mahogni-Sekretair med 2 runde Søjler med Bronce- 283 Louis XVI. Stol i hvidt og Guld. Kapitæler. Sort Marmorplade. Empire. 284 Salon Glas-Lysekrone til 6 Lys. Bronceornamenter og meget lille Mahogni-Møbel, indlagt med Messing-Lister. Høje Ben. rig Glasbesætning. Hvid Marmorplade. 285 Mahogni-Sekretair paa høje Ben. Skraa Klap og 3 Skuffer Mahogni-Glasskab med 3 Hylder og Spejlglas indvendig. forneden. Indlagt med Messing Empire. Paa Siderne slyngede Søjler. Chr. VIII. o stort Egetræs-Linnedskab, fineret med Palisander. Udskaarne Kapitæler. 2 store Døre og 2 Skuffer, fremstaaende ll 287 rundt Mahogni Salon Thebord med gjennembrudt Messing- Galleri. forgyldt, skulpteret Louis XVI. Spilleuhr, udskaarne Frugter P e ^c f å r y p Gesims. Kuglefødder. Fra 1600 Tallets Slutning Pragt og Blade. Pragteksemplar. stykke. W forgyldt Møblement, bestaaende af en lille Sofa, 4 Stole og 288 Mahogni-Skrivebord, foroven en løs Plade, derunder en graa Marmorplade. Empire. en Lænestol. Rococo-Stil forgyldt udskaaret Salonbord. Kryds med Vase. Graa Marmorplade. Pladen defekt rigt indlagt Kommode med 3 Skuffer. Paa Midten af Skufferne en Medaillon med indlagte Scener Mahogni Salon-Thebord med gennembrudt Messing-Galleri #d fransk Mahogni-Lænestol. Armene med Delfinhoveder, grønt Betræk. Mahogni-Møbel med 3 Skuffer forneden og 1 Spejlskab foroven. Chr. VIII. fransk Mahogni-Lænestol med grønt Betræk, forgyldt Sofa. Louis den XVI. Stil. Empire Stil. 293 Glas-Lysekrone til 6 Lys. Ovale Bronceornamenter. I

9 t i Nøddetræs Gulvuhr med rige Indlægninger i Fugle og Ornamenter. Skiven af Metal og de 4 Hjørner med Metalornamenter og kongelig Krone forgyldt Louis XVI. Lænestol med Medaillon i Ryggen, grønt Betræk. yjffj fransk Lysekrone til 8 Lys. Krystal og lueforgyldt Bronce. \ farv 297. Lyseholderne forestillende flyvende Svaner. Directoire Pragtstykke. 1stort Barok-Skab, massiv Eg, fineret med Nøddetræ, 2 store Døre og 2 Skuffer forneden. Rige skulpterede Lisener og Kapitæler. Foroven store udskaarne Frugtstykker Tallets Slut. tfi svensk Sekretair paa 4 høje Ben, lige Klap. 1 Skuffe foroven og 1 forneden Broncebeslag. Graa Marmorplader. Sign. med Stockholms Hallstempel Mesterens Initialer A S. L forgyldt, skulpteret Spejl med facetslebet Glas. j Glas Lysekrone til 6 Lys, fint ciseleret Broncering og rig Glasbesætning Mahogni-Glasskab med 4 Hylder, runde Søjler og udskaarne Kapitæler. Spejlglas bag. t}'k) stort Salonskab. F'oroven 2 Døre, forneden en Klap og 4 ^ctu 308. Skuffer. Ornamenter. Rige farvede Indlægninger i Blomster, Fugle og Begyndelsen af 1700 Tallet. Pragtstykke i slebet veneziansk Spejl med rige Slibninger i Fugle og Blomster Glas-Lysekrone til 8 Lys med forskellige krystalslebne Prismer og store Krystaldraaber, usædvanlig Form forgyldt Louis XVI. Spejl med Guirlander og Ornamenter Salonskab med 2 Døre. Foroven 1 Skuffe. Skabet fineret med forskjellige Træsorter og monteret med forskjellige Bronceornamenter. Rococo Stil. Fransk Arbejde Rococo Bordpendul, lakeret med blaat Lak. Rigt monteret med ægte lueforgyldte Bronceornamenter. Som Topfigur en forgyldt Amorin. Højde 75 cm. Fransk Arbejde. 1 1Gobelin med store Figurer, Frugter og Blomster i forskjellige Farver. Højde 3 Meter, Bredde 2,25 Meter. Fra 1600 Tallet Celim-Portiérer stort Celim Tæppe Stk. Stolesæder, im. Gobelin. Porcellain, Fajance etc kin. Vaser i kulørte Farver, monterede med Bronce sekskantede Delfter-Fajance Vaser med blaa Dekoration Berliner Porcellains-Fad med kulørte Blomster. Defect stort japansk Porcellainsfad med rød og blaa Dekoration i Blomster, Fugle og Ornamenter dansk Stentøjsfad, blaat og hvidt dansk Fajance-Plade med Frederik V. Navnetræk og Krone sachs. Porcellains-Tallerken med gjennembrudt Kant og Blomsterdekoration. Defect dansk Porcellains-Tallerken med kulørte Blomsterdekorationer og forgyldt, takket Kant ost. Porcellains-Tallerkener, blaa og hvid svensk Marieberg-Tallerken med kin. Motiver stort kin. Porcellainsfad med kulørte Blomster og Frugter, famille rose ost. Porcellains-Tallerkener, blaa og hvide svensk Marieberg-Tallerken med kin. Motiver stort, ovalt, ost. Porcellains-Fad med Laurbærkranse og Medaillon med Herreportrait i Midten blaa og hvid Fajance-Tallerken, Rørstrand ost. Porcellains-Tallerkener, blaa og hvide ost. Porcellains-Cabaret, bestaaende af 7 Stk. i Lakæske Porcellains-Vase, helt forgyldt med blaa og grønne ophævede Blomster og Blade. Russisk Fabrikat blaa og hvid Fajance-Lampet med takket Kant Par franske Kopper med Forgyldning og mytologiske Figurer med kulørte Blomster.

10 i Porcellains-Melon i gule og blaa Farver kin. Vase med Laag, kulørt Dekoration Par Berliner-Kopper med Vaaben ost. Porcellains-Tallerkener, blaa og hvide ost. Porcellains-Thedaase, blaa og hvid. Pagodemønster Fajance-Flaske som Støvle Fajance-Vase, blaa og hvid Par engelske Porcellains-Kopper. Crown Derby dansk Thekande med kulørte Blomster. Defekt Par Berliner-Kopper med Vaaben Par engelske Porcellains-Kopper. Crown. Derby ost. Porcellains-Tallerkener, blaa og hvide Kaffeservice bestaaende af Kaffekande, Flødekande, Sukkerskaal og 2 Par Kopper, blaat med ophøjet Guld. Porcellain Porcellains Crémekopper med Navnetræk P.D. Fransk 348a. 1 Wedgwood-Blomsterplade, blaa med hvide ophævede Blomster. I oval forgyldt Ramme. Fint Stykke., ost. Thekande med kulørte Blomster Par engelske Porcellains-Kopper. Crown Derby dansk Porcellains-Kande paa 3 Fødder. Dekoreret med forskellige Blomster og Frugter i Farver samt med Guldornamenter Porcellains-Crémekopper med Laag. Navnetræk P. D Buste. Catharine den II. af Rusland. Paa blaa Sokkel med Guld Par Porcellains-Kopper med kulørt Blomsterdekoration. sign. Wegeli ost. Porcellains Miniature-Service, bestaaende af Thekande, Flødekande, Sukkerskaal, Thedaase, 3 Par Kopper og 1 Kop. Rød Dekoration og Ananasfrugt paa Laaget brune Vaser med Laag, dekoreret i 3 hvide Felter med kulørte Blomster Delft Flaskevase med blaa kin. Dekorationsmotiver kin. Vase med kulørte ophøjede le-Dekorationer, famille rose. Defekt Delft Fajance-Vase med Laag, blaa og hvid Par Berliner-Kopper med Vaaben Par Porcellains-Kopper med kulørte Blomster og Fugle. Wegeli Par danske Porcellains-Kopper.»Flora danica.« ost. Porcellains-Tallerkener, blaa og hvide ost. Porcellains-Vase, mørkeblaa Grund med Gulddekoration stor ottekantet Delft-Vase med Laag, blaa Dekoration Porcellains-Vaser med Laag, brun Grund og 3 Felter med kulørte Blomster Par franske Kopper med kulørt Dekoration og Guld kin. Porcellains-Hængevase, gul Grund med farvet Blomsterdekoration Par ost. Porcellains-Kopper, blaa og hvide blaa Wedgwood-Kop sachs. Thedaase, firkantet, med kulørte Blomster sachs. Thekande med kulørte Blomster. En Rose paa Laaget Miniature-Kaffekande med røde Blomster-Dekorationer. Meisner kin. Blomstervase, forestillende et Fad med Frugter og en høj Frugtstængel. Meget interessant Stykke Crémekop uden Laag og 1 sachs. Kop ost. Porcellains-Tallerkener, blaa og hvide Delfter Fajance-Vase med Laag, blaa Dekorationer i kin. Motiver dansk gjennembrudt Frugtkurv med kulørte Blomster i Bunden og paa Hankene ophævede Blomster smaa kin. Urtepotter paa 3 Ben Kulørte Blomster og Gulddekorationer Berliner-Kop, blaa Grund med kulørte, mytologiske Figurer sachs. Miniature-Thekande, blaa og hvid store kin. Urner med Laag, blaa Dragedekoration. Højde 63 Cm ost Porcellains-Tallerkener, blaa, hvide fransk Porcellains-Tallerken. Kanten blaa med Guld, i Midten Marie Antoinettes Portrait i Farver fransk Porcellains-Tallerken. Kanten blaa med Guld, i Midten Louis XVI. Portrait i Farver.

11 i aflang ost. Suppeterrin med Laag. Hanken som Dyrehoveder. Paa Laaget en Frugt. Ophøjede kulørte leblomster, famille rose. Defekt Delfter-Vase med Laag. Mørkeblaa Dekoration dybe ost. Porcellains-Tallerkener, blaa, hvide dyb og 1 flad ost. Porcellains-Tallerken, blaa, hvid stor Delfter-Vase med Laag, blaa Dekoration Porcellains-Vaser, 3 med og 2 uden Laag, i kulørte Farver Delfter-Flaskevase med blaa Dekoration stor mørkeblaa Cloisonné-Vase med Chrysanthemums Dekoration Delfter-Flaskevase med blaa kin. Motiver. ' brune Vaser med Laag, hvide Felter med Blomsterdekorationer Delfter-Plaskevase med blaa kin. Dekorationer Marieberg-Krukke med ophøjede farvede Blomster og Grene ost. Ugle siddende ved Reden.» fransk Fajance Vase med Laag, kulørte Blomster. Rouen Fajance-Kummer med blaa Dekoration. Delft kin. Stentøjs-Pagoder Marieberg-Krukke med Laag, ophøjede Grene og Roser, paa Laaget en siddende Fugl Delfter-Flaskevaser med blaa kin. Motiver stor Delfter Fajance-Krukke med Laag, blaa kin. Motiver i brun Bojan med Laag, hvide Felter med farvede Blomster Wedgwood-Vase som Lysestage, blaa og hvid med 3 Løvehoveder stor Delfter-Vase med Laag, blaa Dekoration Fajance-Vase med Laag, 2 Rococo Hanke og 2 kulørte Landskaber. Strassburg mørkeblaa kin. Porcellainsvaser med Gulddekorationer sekskantede Porcellainsvaser med Laag. Farvet Blomsterog Fugle-Dekoration dansk Fajance-Vase med Laag. Laaget som kongelig Krone. med Chr. 7. i Monogram med Krone over. Vasen dekoreret med Blomster. Musæumsstykke Delfter Fajance-Fingervase med blaa Blomsterdekoration stor kin. Porcellains-Vase. Hornformet, med kulørte ophævede leblomster, famille rose aflang ost. Porcellains-Terrin med Laag. Kulørte ophævede leblomster. 2 Hanke som Dyrehoveder. Paa Laaget en Frugt stor kin Vase med blaa og hvide Dekorationer. Paa Siderne 2 hvide Felter med Pagoder stor Blomstervase forestillende en Engel som holder et Blomsterhorn drapperet med gule Drapperier, paa Soklen Strøbuketter Sévres Smørkande med Laag, dekoret med kulørte Rosenbuketter dansk gennembrudt Blomsterkurv. Kurven fyldt med forskellige Blomster. Fra kgl. Porcellainsfabriks første Periode. Musæumsstykke sachs. Urtepotte med kulørte Blomster sachs. Pyramide paa firkantet Sokkel, hvid Porcellain med Rococo Ornamenter sachs. Porcellains-Terrin med Laag. 2 Rococo Hanke. Paa Laaget en siddende Amorin med Overflødighedshorn, hvoraf han strør Blomster ud paa Laaget. Pragtstykke Sévres Smørkande med Laag, blaa Kant med Guld, kulørte Blomsterbuketter svenske Marieberg F'ajance-Krukker med Rococo Ornamenter, Hankene som Muslinger. Kulørte Blomster. Takket Kant. Sig. Marieborg ost. Tallerkner, blaa og hvide sachs. Porcellains-Tallerken med takket Kant. Kulørt Blomsterdekoration kin.tallerkener med takket Kant. Kulørt Blomsterdekoration, famille rose flade og 1 dyb ostindisk Porcellains-Tallerken, blaa og hvid kulørte kin. Porcellainstallerkener med Blomsterdekoration, famille rose ost. Tallerkener, Porcellain, takket Kant, blaa og hvide med Blomsterbuketter dybe kin. Porcellains-Tallerkener med takket Kant, kulørte Blomsterdekorationer, famille rose.

12 ost. Porcellains-Tallerkener med Træer og Fugle, blaa og hvide flade kin. Porcellains-Tallerkener, rigt dekoreret med Blomster, famille rose ost. Porcellains-Tallerkener med Træer og Fugle, blaa og hvide aflangt Delfter Fajance-Fad med takket Kant, blaa Landskabsdekorationer. Sig. Penaker Billede i forgyldt Ramme, gi. Kone med Vanddunk ost. Porcellains-Tallerkener med Træer og Fugle, blaa og hvide ottekantet Messingfad med drevne Blomster og Ornamenter, fra 1700 Tallet ost. Porcellains-Tallerkener med Træer og Fugle, blaa og hvide ost. Porcellains-Tallerkener med Træer og Fugle, blaa og hvide sachs. dekoreret Gruppe forestillende 2 Børn ved eri Kanon hvid Gedebuk paa oval Postament Sokkel. Sachs. Porcellain ost. Fugl, Falk, paa en høj brun Klippesokkel store Figurer paa firkantede Postament-Sokler, 1 Mand i brun Frakke, kul. Vest og grønne Benklæder, holdende 1 Instrument i Haanden, 30 Cm. høj. 1 Kone med violet stribet Kjole, gult Liv, blaat Forklæde og Kappe. Paa Ryggey bærer hun en Kikkasse. 28 Cm. høj. Sydtysk Porcellain? Pragtstykker sachs. P'igur. Dreng i gul Frakke. Kurv og Stav i Haanden Porcellains-F'igur. Dame siddende paa et Neg med et Fuglebur i Haanden. Sydtysk Porcellain sach, Figur paa rund Sokkel. Dreng i sort Maskeradedragt kin Porcellains-Gruppe paa aflang grøn Sokkel, hvorpaa en Hane og en Høne i kulørte Farver stor dansk Herrefigur paa rund Postamentsokkel, Violet Frakke og blaa Vest, paa Ryggen en Randsel. Sig. Kgl. Porcellainsfabrik fra 1700 Tallet sachs. Figur. Fløjteblæser hvilende ved en Træstub, grøn Rococo-Frakke og røde Benklæder Porcellains-Gruppe paa oval Postament-Sokkel. Under et stort Palmetræ sidder Loth med sine Døttre. Dekoreret i F'arver sachs. Figur paa aflang Postament-Sokkel. Amor legende med en Fugl Porcellains-Figur paa Postament-Sokkel. Herre med Blomsterkurv i Haanden sachs. Figur. Dreng hvilende paa en Stub Porcellains Herrefigur, blaa Trøje, gule Benklæder og trekantet Hat sachs. Damefigur paa rund Postament Sokkel, Brokadeskjole og holdende en rød Æske i Haanden dansk Blomster Fingervase, aflang, staaende paa en Rococo- Fod med Guldornamenter. Paa Siderne 2 Gallionsfigurer med Blomsterguirlander i Haanden. Paa Midten 2 hvide hjærteformede Felter, med grønne Grene omgivne af violette Skæl. sig. Kgl. Porcellainsfabrik fra 1700 Slut. Pragtstykke kin. Vase, violet med Ornamenter, graveret Grund, kulørte Blomster Sjældent Stykke Porcellainsbæger med grøn Grundfarve. For oven en Bort å la grecque. Paa Forsiden en hvid Medaillon med et Maskehoved over. Capo de Monte stor Buste forestillende J. P. Bernstorff. Broncer m. m Lysestager paa trekantede Fødder. Marmor og Bronce Bronce Barnehoved paa Marmorsokkel forgyldte og cicelerede Bronce-Lysestager Bronce Figur paa firkantet Sokkel. Forestillende en Faun mørke og forgyldte Bronce-Lysestager paa trekantet Fod. For oven 3 romerske Hoveder Taffeluhr af fransk lueforgyldt Bronce. Aflang Postament- Sokkel. Paa Uhret sidder en Engel.

13 i mørk Bronce-Barnehoved paa Marmorsokkel mørke Bronceopsatser paa 3 Fødder. Trekantet Sokkel Bronce Lysekrone, mørk og forgyldt, til 15 Lys. Empire stor, mørk Bronce-Buste forestillende Napoleon Bonaparte lueforgyldte Bronce Lysestager, rigt ciceleret. Fransk Arbejde Bronce-Væguhr, Rococo. sig. J. C. Schnack, Stockholm. Svensk Arbejde mørke og forgyldte Bronce-Vaser paa røde Marmorsokler høj Krystal-Lampe, rigt monteret med Bronce forsølvede Rococo-Kandelabre til 2 Lys store Porfyrvaser paa firkantede Sokler mørke Bronce-Kandelabre. Røde Marmorsokler, hvorpaa en Figur. Til 4 Lys hver hvidt Marmor-Uhr, monteret med Bronce. Louis XVI. Fransk Arbejde Kandelabre, mørk og forgyldt Bronce. 1 Dreng staaende paa høj, rund Sokkel og bærende 3 Lysepiber i Haanden lueforgyldt Bronce-Taffeluhr paa firkantet Postament-Sokkel. Rigt ciseleret. Ved Uhret en læsende Dame. i forgyldt Skrivebords-Kandelaber til 4 Lys, med grøn Skærm mørke og forgyldte Broncekandelabre til 5 Lys hver. Firkantet Sokkel, hvorpaa en mørk Damefigur, bærende Lysepiberne firkantet lueforgyldt Bronce Renaissanceuhr, rigt ciseleret med Ornamenter og F'igurer. Musæumsstykke stor, mørk Broncefigur paa rund, sort Marmorsokkel.»Merkur« lueforgyldt Bronce-Taffeluhr paa oval Sokkel, hvorpaa en hvilende Mand. Fransk Arbejde mørk Broncegruppe paa rød Marmorsokkel lueforgyldt Bronce-Vase med 2 Hanke og Laag, paa høj, firkantet Sokkel. Fransk Arbejde lueforgyldt rundt Bronce-Taffeluhr. Foroven et romersk Kejserhoved. Fransk Arbejde store, mørke og lueforgyldte Bronce-Kandelabre til 5 Lys hver. Fransk Arbejde stor, mørk Broncegruppe paa brun Marmorsokkel. 2 F'igurer forestillende Bachus Kandelabre, blaat Glas, monteret med Bronce, til 3 Lys hver. Foroven en stor Glaspyramide store Vaser med Laag i grønt Marmor, monteret med Bronce i Rococo Stil Garniture bestående af 2 Vaser og 1 Lyster til 2 Lys, blaat Glas, rigt monteret med lueforgyldt fransk Bronce. Louis XVI svensk Violin, indlagt med Elfenben. Paa Halsen et udskaaret Løvehoved. Sig Hardanger-Violin indlagt med Perlemor og Ibenholt italienske Dukker og 2 udskaarne Kirkeengle af Træ poleret Stokkestativ svensk Almuetæppe. MILO'SKE BOGTRYKKERI, ODENSE.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

Nr. 19. Maria og Elisabeth.

Nr. 19. Maria og Elisabeth. Nr. 19. Maria og Elisabeth. Privat Eftersyn: Onsdag d. 26. Novbr. 1913, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET JUL. PAULSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34.

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. CATALOG Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. FORTEGNELSE over Antiquiteter, Kunstsager m. m. der efter Begjæring af Hr. Ingeniør

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. s- Hozy Privat Eftersyn: Torsdag d. 24. Januar 1895 Kl. 11 3. CATALOG over Malerier og Studier, tilhørende Figur- og Genremaler CIL1US ANDERSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 28. Januar 1895,

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim IS3. SQe. HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC.»axonaia sigirøcmwisnrim PotrtgraflsamlingeB Privat Eftersyn: Torsdag den i. Februar 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM I) 3820. MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER AF GERDA STRØM EFTERSYN: FREDAG DEN 18.. LØRDAG DEN 19.

Læs mere

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES M A N D A G DEN 23. F E B R U A R 1914, FM. KL.II'k paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa H i n. Privat Eftersyn: Fredag d. 13. Oktober 1893 Kl. 11 3. CATALOG over MALERIER af hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E ft e r sy n : Lørdag

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler vm* 3806. I ' STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING r CATÅLOG over 2den og sidste Afdeling af Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved

Læs mere

HANS FISCHER. CATA LOG

HANS FISCHER. CATA LOG HANS FISCHER. CATA LOG HZ H Privat Eftersyn: Torsdag den 27. October Kl. 11 3. C A T A L O G over anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde Landskabsmaler HANS FISCHER,

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

MALERIER OG AKVARELLER

MALERIER OG AKVARELLER Hnsiz CATALOG OYBR MALERIER OG AKVARELLER AF PAUL FISCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG d. 2 0. FEBRUAR 1893, FORM. KL. 11 I KUNSTUDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORGr. EFTERSYN:

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

AUKTIONEN. Katalog: Antikviteter og Kunstgenstande. Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % Industripalæet i Odense. m. m.

AUKTIONEN. Katalog: Antikviteter og Kunstgenstande. Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % Industripalæet i Odense. m. m. Katalog: til AUKTIONEN Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % i Industripalæet i Odense over Antikviteter og Kunstgenstande m. m. Eftersyn: Onsdag den 5. December Kl. 11 4 Auktionsvilkaar. 1. Effekterne

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

CATALOG. MALERIER OG TEGNINGER AF AFDØDE CILIUS ANDERSEN. Auktion: Mandag d. 23. Februar 1914, Fm. Kl. llj. Charlottenborg.

CATALOG. MALERIER OG TEGNINGER AF AFDØDE CILIUS ANDERSEN. Auktion: Mandag d. 23. Februar 1914, Fm. Kl. llj. Charlottenborg. CATALOG. MALERIER OG TEGNINGER AF AFDØDE CILIUS ANDERSEN. Auktion: Mandag d. 23. Februar 1914, Fm. Kl. llj. Charlottenborg. ~, s t a t e n s ^ KUNSTHISTORISKE FOTOGRAF! v s a m l in g ^ Privat Eftersyn:

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller.

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. > A uktion: M andag den 14. Februar 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 10. Februar 1916, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

P r o f. Otto B a c h e,

P r o f. Otto B a c h e, KATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF P r o f. Otto B a c h e, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG D. 8. MARTS 1915, FM. KL. 11*, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag den 5., Lørdag den 6.

Læs mere

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION.

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION. Vilh. Hammershøj. KATALOG OVER MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER TILHØRENDE ET DØDSBO SÆLGES VED AUKTION. ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 1914 OG FØLGENDE DAG FORM. KL. IIV2 1 STUDENTERFORENINGENS LILLE

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag,

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag, Fortegnelse over antike Møbler, Malerier, gi. Kobberstik i antike Rammer, smukt Sølv og Flet m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion, Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

VIGGO PEDERSEN. AUKTION: TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 1912, FM. KL. UV.. FRI UDSTILLINGS BYGNING.

VIGGO PEDERSEN. AUKTION: TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 1912, FM. KL. UV.. FRI UDSTILLINGS BYGNING. VIGGO PEDERSEN. AUKTION: TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 1912, FM. KL. UV.. FRI UDSTILLINGS BYGNING. Privat Eftersyn: Fredag den 28. November 1912 Kl. ii 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF VIGGO PEDERSEN HVILKE

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

KATALOG H7U. en fortrinlig Samling. Skeer, JKruse, Bægere, ^Itaale, JKander, yaintike. hvoriblandt flere Pragtstykker,

KATALOG H7U. en fortrinlig Samling. Skeer, JKruse, Bægere, ^Itaale, JKander, yaintike. hvoriblandt flere Pragtstykker, ' H7U KATALOG over en fortrinlig Samling af yaintike S ø l v s a g e r hvoriblandt flere Pragtstykker, saasom Skeer, JKruse, Bægere, ^Itaale, JKander, en monteret Nautilus, to Brudekroner m, m,, som Hr.

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES

CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES 3571. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA AF ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG DEN 29. OKTOBER 1917, FM. KL. 12, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: FREDAG

Læs mere

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl. 11 3. - - - - - : r n CATALOG over Jllalerjieij oq, Studier, tilhørende Marinemaler hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den II. Februar ' 1895, Form,

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum)

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) FRANSK KUNST Tirsdag den 2 0. Febr. 1917 Kl. 12 bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) en meget fin Samling MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere Eftersyn Søndag den 18. Februar

Læs mere

1= Del af en Samling Antiquiteter

1= Del af en Samling Antiquiteter FORTEGNELSE over 1= Del af en Samling Antiquiteter bestaaende af Broncer, Fajancer, Guld og Email- ler, Porcellainer, Sølv samt 3 flamske Gobeliner, der efter Begjæring af Hr. Antiquitetshandler Josef

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

JlO! K a t a l o g. Vim 111 elskaftet 47. Stuen (Kafé Berninas Gaard).

JlO! K a t a l o g. Vim 111 elskaftet 47. Stuen (Kafé Berninas Gaard). JlO! K a t a l o g over antike udskaarne Egetræs-M øbler, antike L ysekroner og Lam petter, en større Samling A ntikviteter og Kunst- sager, Fajance, Porcellair*, Sølv, Bronce, Messing og Kobber, samt

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl.

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl. \ 28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n tøjjailottenboifl. K atalog over af Maleren r hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Manias (len 6te N o r a t e 1905, F o n. Kl. i r k Udstillingsbygningen,

Læs mere

Johannes Kragh. Malerier, Aquareller og Sculptur. A u k tio n : Tirsdag den 17. N ovem ber 1914, Fm. KL 11, C harlottenborg.

Johannes Kragh. Malerier, Aquareller og Sculptur. A u k tio n : Tirsdag den 17. N ovem ber 1914, Fm. KL 11, C harlottenborg. Johannes Kragh. Malerier, Aquareller og Sculptur. A u k tio n : Tirsdag den 17. N ovem ber 1914, Fm. KL 11, C harlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 12. November 1914, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER,

Læs mere

KATALOG FRIIS NYBOS. = aukttott I I f MANDAG D. 29. SEPTBR. UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG KL. 121/* EFTMD.

KATALOG FRIIS NYBOS. = aukttott I I f MANDAG D. 29. SEPTBR. UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG KL. 121/* EFTMD. 3625. KATALOG OVER FRIIS NYBOS = aukttott I UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG DER AFHOLDES MANDAG D. 29. SEPTBR. KL. 121/* EFTMD. I f EFTERSYN: TORSDAG D. 25., FREDAG D. 26., LØRDAG D. 27. OG SØNDAG

Læs mere

Emil WennerwalO. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. Il1 Østergade Nr 15, 1. Sal.

Emil WennerwalO. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. Il1 Østergade Nr 15, 1. Sal. i Emil WennerwalO. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. Il1 Østergade Nr 15, 1. Sal. SOU - CATALOG i OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES ONSDAG DEN

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion

EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som bortsælges ved Auktion ) FREDAG DEN 21. DECEMBER 1917 KL. 67> i KUNSTS AL, FREDERIKSBERGGADE NR. 27, MEZZ TIf. Byen 7876 E F T E R S YN: Torsdag d. 20. og F redag d.

Læs mere

Hugo V. Pedersen. A u k tio n : M andag den 30. N ovem ber 1914, Fm. Kl. 11, V esterboulevard N r. 6.

Hugo V. Pedersen. A u k tio n : M andag den 30. N ovem ber 1914, Fm. Kl. 11, V esterboulevard N r. 6. Hugo V. Pedersen. A u k tio n : M andag den 30. N ovem ber 1914, Fm. Kl. 11, V esterboulevard N r. 6. * Privat Eftersyn: Torsdag den 26. November 1914, Kl. 11 4 CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF vi i

Læs mere

HARALD 06 AGNES SLOTT-MØLLER.

HARALD 06 AGNES SLOTT-MØLLER. HARALD 06 AGNES SLOTT-MØLLER. AUKTION MANDAG DEN 20. MARTS 1911, FM. KL. JERNBANEGADE NR. 9, 1. Sal. Woz_ Privat Eftersyn: Torsdag d. 16. Marts 1911 Kl. 10 3. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HARALD

Læs mere

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m.

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. KATALOG OVER ANTIKE OG MODERNE MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF.

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, PAA CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER AF AFDØDE PROFESSOR, LANDSKABSMALER G. M. SOYA-JENSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 7. OG TIRSDAG DEN 8. OKTOBER 1912, FM. KL. 11'la PAA CHARLOTTENBORG.

Læs mere

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE,

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, 3662. -iiijlii ilii iliii»ulli ilii iili ijlih hiii iliih., C atalog MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, H V ILK E BORTSÆLGF^S VED AUKTION,

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

PRUL flscher, CATA LO G. Mandag d, 1. Februar 1904, Fm. Kl. \\\ CHARLOTTENBORG. MALERIER OG STUDIER. F i g u r m a l e r

PRUL flscher, CATA LO G. Mandag d, 1. Februar 1904, Fm. Kl. \\\ CHARLOTTENBORG. MALERIER OG STUDIER. F i g u r m a l e r CATA LO G OVER MALERIER OG STUDIER AF F i g u r m a l e r PRUL flscher, HVILKE BORTS/ELGES VED AUKTION, DER AFHOLDES Mandag d, 1. Februar 1904, Fm. Kl. \\\ I UDSTILLINGSBYGNINGEN v e d CHARLOTTENBORG.

Læs mere

CATALOG over. Mandag d. 20. November 1905, Fin. Kl. \ W. P /it. Fri Udstilling (Vesterfarimagsgade) Malerier og Studier

CATALOG over. Mandag d. 20. November 1905, Fin. Kl. \ W. P /it. Fri Udstilling (Vesterfarimagsgade) Malerier og Studier P /it. CATALOG over Malerier og Studier af Rud. Bissen, Søren Christiansen, Chr. Clausen, Friis-Nybo, H. Kinch f. Amsinck, Luplau Janssen, Johannes Larsen, Holg. Liibbers, M. Sandholt og E. Wennerwald,

Læs mere

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til.

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til. KATALOG til Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. Fredag den 30. M a rts 1917 Form. Kl. 11 x/2 over Dødsbo-Bohave Malerier m. v. Eftersyn: Auktionsdagens Formiddag. Betalingen erlægges til Birkefuldmægtig,

Læs mere

CATALOG OVER HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES I UDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN

CATALOG OVER HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES I UDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN 3654. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER M a r in e m a l e r, P r o f e s s o r C hr. B lache, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES MANDAG D. 16. FEBRUAR 1903, FM. KL. I I I I UDSTILLINGSBYGNINGEN

Læs mere

S ø lv, M a le r ie r m. m.

S ø lv, M a le r ie r m. m. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKKE M ø b le r, F a ja n c e r, P o rc e læ n, S ø lv, M a le r ie r m. m. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 12 OG ONSDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 12 DEN

Læs mere

C. M. SOTA-JENSEN. c ysy,, Fotograf! aamlid^ti (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) 3821. PROFESSOR, LANDSKABSMALER

C. M. SOTA-JENSEN. c ysy,, Fotograf! aamlid^ti (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) 3821. PROFESSOR, LANDSKABSMALER c ysy,, 3821. Fotograf! aamlid^ti PROFESSOR, LANDSKABSMALER C. M. SOTA-JENSEN. (EFTERLADTE MALERIER OG AQUARELLER.) AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG D. 7. OG TIRSDAG D. 8. OKTOBER 1912, FM. KL. 1172.

Læs mere

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895.

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895. Fortegnelse over det Boet efter afd. cand. phil Fritz Wagner tilhørende Indbo, m. v., som bortsælges ved Auction i Niels Juelsgade 6, 1. Sal o. G., Onsdag d. 9. October og flg. Dage, Form(l. Kl. 11, og

Læs mere

til P. K ornbeek s MALERIAUCTION Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October fra Kl. 11 3.

til P. K ornbeek s MALERIAUCTION Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October fra Kl. 11 3. K A T A L O G til P. K ornbeek s MALERIAUCTION i Kunstudstillingsbygningen ved Charlottenbopg Mandag d. 17. October 1887, Kl. 11. v - X UDSTILLING Fredag d. 14., Lørdag d. 15. og Søndag d. 10. October

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8,

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, KATALOG over AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, hvor der efter Begæring af Arvingen i Boet efter afdøde Enkefru Margrethe v. d. Hude bortsælges det Boet tilhørånde

Læs mere

CATALOS 1 '" ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen,

CATALOS 1 ' ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, 1 '" ~ ' ^ \ H30tT Privat Eftersyir Torsdag d. 8. Oktober 1896 Kl. 11 3. CATALOS en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, T hvoriblandt Billeder

Læs mere

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n,

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, 9 0 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKKE M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, M a le r ie r m. m. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 3. MAJ KL. 12 i WINKEL & MAGNUSSENS LOKALER (H. HVENEGAARD) HØJBROPLADS

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR PAA CHARLOTTENBORG. 3586. CATALOG OVER MALERIER OG FARVELAGTE TEGNINGER EFTERLADTE AF AFDØDE MARINEMALER, PROFESSOR CARL LOCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG D. 28. OG TIRSDAG D. 29. FEBRUAR 1916, FM.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

AUKTIONEN, der afholdes

AUKTIONEN, der afholdes bhlo KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes JVIandag d. 17. JMovbr. 1913, Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Enkefru, Consulinde Johanne Unnas

Læs mere

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858. Fortegnelse over endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter samt nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, hvilke Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum lader bortsælge i Museets Forhalle

Læs mere

Katalog. en Samling Malerier, B. T.-C e n tr a le n s Udstillings-Lokale, over. der til Fordel for Oprettelsen af. Svagbørnskolonien Soliolt

Katalog. en Samling Malerier, B. T.-C e n tr a le n s Udstillings-Lokale, over. der til Fordel for Oprettelsen af. Svagbørnskolonien Soliolt Katalog over en Samling Malerier, der til Fordel for Oprettelsen af Svagbørnskolonien Soliolt er skænkede af danske Kunstnere og vil blive bortsolgte ved Auktion, som afholdes Tirsdag den 12te Juni, Formiddag

Læs mere

CATÅLOG. Malerier af Marinemaler. i i. Mandag d. 13. Februar 1893, Fm. Kl. 11. CHARLOTTENBORG EFTERSYN: COMMISSIONER

CATÅLOG. Malerier af Marinemaler. i i. Mandag d. 13. Februar 1893, Fm. Kl. 11. CHARLOTTENBORG EFTERSYN: COMMISSIONER Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. Februar 1893 Kl. 11 3. CATÅLOG over Malerier af Marinemaler i i. hvilke bortsælges ved Auktion paa CHARLOTTENBORG Mandag d. 13. Februar 1893, Fm. Kl. 11. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt W - n V 123 3782. Malerier, Studier og Skizzer i Olie samt Akvareller af afd. Ernst Meyer Fortegnelse over en fra Udlandet tilsendt sjælden og fortrinlig Samling Malerier, Studier og Skizzer i O lie samt

Læs mere

P r i v a t E f t e r s y n : T o r s d a g d. 1 8. A p r i l 1 9 9 1 K l. 11 4. den norske Forfatter Thomas P. Krag forinden sin Bortrejse fra Byen

P r i v a t E f t e r s y n : T o r s d a g d. 1 8. A p r i l 1 9 9 1 K l. 11 4. den norske Forfatter Thomas P. Krag forinden sin Bortrejse fra Byen P r i v a t E f t e r s y n : T o r s d a g d. 1 8. A p r i l 1 9 9 1 K l. 11 4. min m i... Hiiiiiiiiiiiinii 11 mi mi 1iiiiiiiiin 1iiiiiiiiiinin 1111, n, Iirilll C atalog over Møbler, K u n stsag er, A

Læs mere

MALERI AUKTIONEN TIRSDAG d e n 1. MAJ 1917 i KUNSTSAL" FREDERIKSBERG- GADE 27. MEZZ.

MALERI AUKTIONEN TIRSDAG d e n 1. MAJ 1917 i KUNSTSAL FREDERIKSBERG- GADE 27. MEZZ. MALERI AUKTIONEN TIRSDAG d e n 1. MAJ 1917 i KUNSTSAL" FREDERIKSBERG- GADE 27. MEZZ. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER som bl. a. tilhørende et Dødsbo bortsælges ved Auktion TIRSDAG DEN 1. MAJ KL. 127,

Læs mere

Capitaln, Dyrmaler A. P. Madsen,

Capitaln, Dyrmaler A. P. Madsen, CATALOQ MALERIER, af Capitaln, Dyrmaler A. P. Madsen, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 19. Februar 1894, Form. Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag d. 16., Lørdag

Læs mere